Advertentie

Het uur van de waarheid nadert..!!


De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden, dat met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..
Het gedrocht dat de ‘FED’ heet, of de Amerikaanse ‘Centrale Bank’, de eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een dusdanig gedrocht geworden, dat het zichzelf aan het vernietigen is. De US-dollar werd wereldwijd als machtsmiddel ingezet en tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk.. Maar dit financieel imperialisme is aan het einde van haar krachten gekomen. Of in goed Nederlands: de boeven zijn bekend en worden vervolgd..!

x

x

Gaat het dreigende faillissement van de VS,

leiden tot de geplande massa-arrestaties?

x

Het uur van de waarheid nadert..

x

2015 © Ella Ster/deze versie 2015 © WantToKnow.nl/be

x

3 van de boeven achter de 9/1-aanslagen in beeld. Donald Rumsfeld, oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny (voor velen de duivel in dit plan) en no-know George W. Bush, als de ex-president..
3 Van de boeven achter de 9/11-aanslagen in beeld. Het grote toneelstuk met Donald Rumsfeld, als oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny als de duivel in dit plan en last but not least, no-know George W. Bush, als de ex-president..

Inmiddels hebben we twee maanden geleden 9/11 herdacht. Voor de groeiende groep die de officiële versie van deze aanslagen afwijst, en beseft dat het een ‘inside job’ was met medeweten van de Bush-regering, is het frustrerend dat de échte terroristen nog steeds vrij rondlopen. Toch zou daar in de nabije toekomst wel eens verandering in kunnen komen. Een groeiende groep binnen het Pentagon, het Amerikaanse leger en andere overheidsorganisaties zijn in de laatste fase van voorbereiding om o.a. kopstukken zoals Bush, Cheney en Rumsfeld in de boeien te slaan.

Het gedetailleerde massa-arrestatieplan is in 2012 voor het eerst naar buiten gebracht door onderzoeksjournalist David Wilcock en klokkenluider Drake Bailey en wordt aangeduid als ‘The Plan’. Wij noemen het hier ‘Het Plan’. Het Plan omvat echter veel meer dan alleen de arrestaties van de daders achter 9/11. Het betreft ook de arrestatie van President Obama, vrijwel de gehele Amerikaanse regering, topbankiers, topambtenaren bij overheidsorganisaties zoals de CIA, NSA, FBI, NASA, corrupte rechters, etc.

De grootsheid en implicaties van ‘Het Plan’, wekken in eerste instantie de indruk van een fantasieverhaal in de categorie ‘wishful thinking’. Maar als men de achtergrond van dit massa-arrestatieplan bestudeerd, moet men concluderen dat dit een bloedserieus plan is dat niet alleen tot in de kleinste details is uitgewerkt, maar ook in het grootste geheim is voorbereid en binnenkort tot werkelijkheid gaat komen… Wij gaan hieronder uitgebreid in op dit verhaal, omdat we het belangrijk genoeg achten dit te doen.

Het ontstaan van Het Plan
De groep achter Het Plan – een aantal losse, onafhankelijke groepen die op bepaalde fronten samenwerken noemen we voor het gemak even de vrijheidsbeweging, al gaat het niet om één groep. En Drake Bailey is een belangrijke klokkenluider binnen deze vrijheidsbeweging. Drake Bailey is een oud-militair, heeft gediend in de Vietnamoorlog en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger.

Drake Bailey
Drake Bailey

Zijn functie omvatte bijvoorbeeld de controle over kernwapens en hij had tevens de hoogste Security Clearances en daarmee toegang tot de meest geheime militaire informatie. Hij is nu gepensioneerd, woordvoerder en contactpersoon van klokkenluiders binnen o.a. het Amerikaanse leger, Pentagon, CIA, als ook de VS Milities. In 2012 was hij degene, die naar buiten kwam met het verhaal dat het Amerikaanse leger het plan had om de heersende elite te arresteren. Deze elite wordt -zoals je weet- ook wel de ‘Illuminati’ of de ‘Cabal’ genoemd. Het doel is om deze Cabal te berechten voor hun grove schendingen van mensenrechten en aanvallen op het Amerikaanse volk en tevens de rechtsstaat te herstellen.

Een veel ouder plan..
Eind jaren ’70 kreeg Drake Bailey door een leidinggevende militair met eveneens een hoge rang, een rapport onder ogen van meer dan tien centimeter dik. Dit rapport had reeds zijn oorsprong in de Korea oorlog, toen er een plan ontstond om een militaire coup te plegen. Tijdens deze oorlog waren legerposities en geplande aanvallen die geheim behoorden te zijn telkens vooraf bij de vijand bekend, waardoor legertroepen steeds weer in een hinderlaag liepen en veel Amerikaanse levens verloren gingen.

Amerikaanse generaals ontdekten dat ze steeds weer verraden werden en uit onderzoek bleek dat het de Verenigde Naties waren die de Amerikanen verraadden. Aangezien men zou verwachten dat de VN een bondgenoot van de VS zou zijn, bleek hieruit dat wereldpolitiek en oorlogen schimmiger in elkaar zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Corrupte VN-leden en corrupte Amerikaanse generaals bleken achter de schermen een duistere agenda te hebben die niet bepaald in het belang was van de Amerikaanse soldaten. Amerikaanse generaals, behorende tot de Positieve Militairen (eerlijke militairen die het Amerikaanse volk willen beschermen en trouw blijven aan de grondwet), zijn deze gebeurtenissen gaan rapporteren en documenteren.

gun restrictions bill cooperHet plaatje werd transparant voor enkele goedwillende topmensen..
Daarnaast kregen topmilitairen met de hoogste Security Clearances, ook inzicht in de duistere plannen die de Cabal voor Amerika en de rest van de wereld in petto heeft. De Cabal streeft naar werelddominantie, een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Een agressieve buitenlandse politiek en het initiëren van steeds nieuwe oorlogen, al of niet legitiem, is een vast onderdeel van hun tactiek. Het gevoerde binnenlandse beleid verandert Amerika ondertussen stap voor stap in een dictatuur. (Wanneer je een trouw bezoeker bent van deze site, weet je dat we hier ook al jaren over schrijven..!)

gun control is controlHet op vrijheid gestelde Amerikaanse volk, bovendien erg gehecht aan het recht om wapens te mogen bezitten, is een bedreiging voor deze duistere agenda van de NWO. Topmilitairen waren op de hoogte dat er daarom plannen waren om opstandige burgers uit de weg te ruimen. Men wist van de concentratiekampen, de zogenaamde FEMA camps, die van opvangcentra omgetoverd werden naar vernietigingskampen. Het ging volgens de Positieve Militairen véél te ver en helemaal de verkeerde kant op.

Het Plan komt in werking..
Dit alles was aanleiding voor Het Plan. De Positieve Militairen gingen in het grootste geheim samenzweren tegen de samenzwering van de Cabal. Het was duidelijk dat er door de Positieve Militairen ingegrepen moest worden om te voorkomen dat de sinistere plannen die door de Cabal achter de schermen gesmeed waren werkelijkheid zouden worden. Er was echter geen overeenstemming over het moment en de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. 9/11 Is  echter de katalysator geweest, een mega-gebeurtenis die de noodzaak en urgentie van ‘Het Plan’ overduidelijk maakten.

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.

De geplande massa-arrestaties van de Cabal, krijgen hierdoor steun van een steeds groter groeiende groep. Het Plan is de afgelopen decennia in grote lijnen gelijk gebleven, al is het plan voor een militaire coup van de baan. Het Plan wat nu op tafel ligt gaat uit van het installeren van een tijdelijke overgangsregering en in stand houden van de democratie. De bedoeling is om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. De arrestaties zijn volledig juridisch onderbouwd en zullen uitgevoerd worden volgens de strikte letter van de wet.

Is er een Juridisch draagvlak voor..?
Na 9/11 werd de ‘Patriot Act’ ingevoerd, zogenaamd om het Amerikaanse volk te beschermen tegen terroristen, maar deze noodwetgeving is vooral een stap dichterbij de controlestaat die de VS stap voor stap verandert in een dictatuur. Volgens experts is deze wetgeving nagenoeg gelijk aan de Nazi-grondwet die tijdens de Tweede Wereldoorlog van kracht werd..!

De Patriot Act is feitelijk in strijd met de Amerikaanse grondwet en een geraffineerd-sluwe vorm van hoogverraad.Daarmee is men juridisch gerechtigd om alle politici en ambtenaren die voor deze ‘Patriot Act’ hebben gestemd of deze steunen, te arresteren voor hoogverraad. En hierop staat de doodstraf, die feitelijk ook voor de zittende president geldt, Barack Obama. (zie ook HIER).

De Mandamus..
En dat het menens is blijkt wel uit de Mandamus, een juridische aanklacht van hoogverraad, die door de National Liberty Alliance op 6 juni 2015 aan alle staatsrechtbanken is verstuurd. Deze Mandamus, is een mandement of dwangbevel waarmee de samenzwering – om de Constitutie (grondwet) van de Verenigde Staten omver te werpen – ontmaskerd wordt en een middel om iedereen hierover te informeren en te onderwijzen. Met dit dwangbevel krijgen de sheriffs en US Marshals het mandaat om de verantwoordelijken en medeplichtigen van hoogverraad te arresteren.

Dit mandement is tevens aan alle congresleden, senatoren, gouverneurs, sheriffs, US Marshals, Joint Chiefs of Staff en staatsmilities verstuurd, zodat iedereen op de hoogte is van deze aanklacht en zich niet meer kan verschuilen achter de Engelse variant op: “Ich habe es nicht gewußt”. Het gaat dus om tienduizenden kopieën. Kijk dat is nieuws wat DWDD en/of het NOS-journaal niet zo snel op Tv zal brengen..! Waarom eigenlijk niet…?

Op de eerste pagina van het mandement staat:

“Dit is een zaak van nationale veiligheid en het wordt verwacht dat de ontvangers, die onder ede werken, de strekking en ernst van de inhoud van deze documenten lezen en begrijpen. Alle respondenten hebben een eed afgelegd om de Constitutie te beschermen en moeten om die reden deze documenten begrijpen, zo niet, onderwijs uzelf of neem ontslag.”

Zo kan men later niet beweren dat men het mandement niet begreep. Je kunt HIER klikken voor de volledige teksten van deze Mandamus. (pdf) (directe link)

De Patriot Act: van democratie naar dictatuur..!
Citaten en enkele kernpunten uit de Mandemus van de National Liberty Alliance:

patriotactaclu430 Congres heeft, zogenaamd volgens de wet, de overheid toegestaan om het volk te bespioneren, door de implementatie van onrechtvaardige ‘sleepnetten’ voor het verzamelen van gigantische hoeveelheden informatie over burgers, (Patriot Act, 2001) in strijd met Amendement IV. Waarom?

435 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, toegestaan dat Amerikaanse burgers voor onbepaalde tijd vastgehouden mogen worden, zonder aanleiding, zonder aanklacht, zonder arrestatiebevel, zonder proces. Waarom? (National Defense Authorization Act, 2014)

445 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, Martial Law (Noodtoestand) voorbereid, inclusief het in beslag nemen van:

 • Al het privébezit;
 • Alle communicatiemiddelen;
 • Alle brandstoffen en alle (publieke en privé) elektriciteitsvoorzieningen;
 • Alle voedselvoorraden, alle (privé en publieke) boerderijen, inclusief privé voedselvoorraden die mensen thuis hebben opgeslagen;
 • Alle transportmiddelen en voertuigen.

Waarom? (executive order #10995 t/m #11005)

455 De overheid heeft voorbereidingen getroffen om bezit te nemen over de Amerikaanse mensen en ze in te zetten als werkkracht onder federale supervisie, inclusief het opsplitsen van gezinnen als de overheid dit wenselijk vindt (dit gebeurde ook tijdens het Nazi regime). Waarom? (executive order #11000)

475 De regering heeft FEMA de volledige autoriteit gegeven om bovenstaande orders in werking te stellen in tijden van toenemende internationale spanningen in een economische of financiële crisis in het geval van een verklaring van de Nationale Noodtoestand. (Deze FEMA-kampen worden bovendien gerund door buitenlandse troepen.) Waarom? (executive order #11051).

Een aanklacht tegen de Amerikaanse overheid
Op pag. 7 van het mandement staan deze beschuldigingen:

 • Prepping-for-Civil-Unrest-with-Massive-Ammo-OrderHet Department of Homeland Security heeft 2 miljard stuks munitie en 2700 stuks wapens aangeschaft. Aangezien de Department of Homeland Security geen militaire bevoegdheden heeft, moeten we dus concluderen dat deze wapens zijn aangeschaft om het Amerikaanse volk te onderdrukken. Waarom? (zie HIER artikel op de site)
 • Buitenlandse grootmachten met dubieuze belangen ‘kopen’ de Amerikaanse verkiezingen.
 • ISIS en Al Qaeda zijn Amerikaanse creaties.
 • De Amerikaanse overheid is onderdanig aan een wereldwijde criminele organisatie (verwijzing naar Zionisten in Israël).

Jade Helm, voorbereidingen voor Martial Law?
Afgelopen zomer vond er in alle staten van de VS een grootschalige militaire oefening plaats, Jade Helm 15. Men hield er rekening mee dat het oefeningen waren om Martial Law (noodtoestand) voor te bereiden. Om die reden heeft de vrijheidsbeweging alle militaire bewegingen zorgvuldig in de gaten gehouden en gedocumenteerd.

In ieder geval is er geconstateerd dat er ± 600.000 buitenlandse militaire troepen op Amerikaans grondgebied zijn, inclusief VN-troepen, en dat is in strijd met de grondwet. Bovendien kan men inmiddels aantonen dat de VN een vijand van Amerika is, doordat Amerikaanse generaals vanaf de Koreaanse oorlog rapportages hebben gedocumenteerd dat de VN de Amerikaanse troepen verraden heeft. Met hun aanwezigheid op Amerikaans grondgebied is de VS daarmee bezet door een buitenlandse bezetter en dit geeft alle wetshandhavers het recht om de huidige regering omver te werpen.

We the peopleNation States Project
In de Amerikaanse grondwet is ook verankerd dat de Verenigde Staten zichzelf onafhankelijk kunnen verklaren, op het moment dat er sprake is van een externe, maar ook van een INTERNE bedreiging. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het Nation States Project, waarbij alle vijftig staten zichzelf inmiddels onafhankelijk hebben verklaard van de United States Incorporated.

Dit project gebeurde op verzoek van het Pentagon. Het vereiste papierwerk diende ingediend te worden bij een internationaal erkend rechtsinstituut en alle 50 staten hebben daarom hun papieren opgestuurd naar de civiele divisie van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het gaat hier niet om een rechtszaak waar een rechter zich nog over moet buigen, maar het betreft een zogenaamde ‘notificatieprocedure’.

Hierbij is het bewijs van ontvangst van de notificatie voldoende en tevens een publicatie en daarmee is een natie-staat een feit. Inmiddels zijn alle 50 staten volgens deze procedure sinds april 2012 op papier onafhankelijke, soevereine natie-staten..!!

Dit gaf hen vervolgens de juridische volmacht om de Onafhankelijkheidsverklaring opnieuw te bekrachtigen. Washington DC was altijd -zoals velen WEL weten- al een onafhankelijke Stad-Staat, net zoals Vaticaanstad en de City of Londen. Het is een natie binnen een natie met z’n eigen internationale wetten, gepubliceerd als DC Statutes. Ook heeft deze ‘State-in-the-State’ een eigen rechtssysteem, terwijl het toch simpel zou moeten opereren onder het Amerikaanse Common Law, verankerd in de Constitutie, ‘We The People’. In het mandement wordt de regering in Washington DC geïdentificeerd als een oligarchie die niet opereert in het belang van het Amerikaanse volk en dus schuldig is aan samenzwering.

Edward Snowden, klokkenluider vanuit zijn werk bij de NSA..
Edward Snowden, klokkenluider vanuit zijn werk bij de NSA.. Volgens onderzoeksjournalist David Wilcock heeft Snowden niet alléén gewerkt, maar zijn minstens 15 medewerkers binnen de CIA en NSA betrokken geweest bij de Snowden-lekken..!!

‘White Hats’….
Het Plan betreft echter meer dan de arrestatie van politieke kopstukken in Washington DC. Allerlei zogenaamde ‘witte hoeden’, de ‘White Hats’ in overheidsdienst, en Positieve Militairen in het leger, zijn al jaren bezig om bewijsmateriaal te verzamelen van de misdaden en grootschalige fraude waar topambtenaren en bankiers zich al decennia lang schuldig aan maken. Deze White Hats zijn gewoon in dienst van overheidsinstellingen zoals het Pentagon, CIA, NSA, FBI, enz.

De Cabal weet niet wie ze zijn en welke mensen in het geheim toewerken naar de arrestatie van hun bazen. Iedereen is inmiddels ook bekend met Edward Snowden die digitaal, enkele honderduizenden, zo niet meer, overheidsdocumenten de VS uitgesmokkeld heeft. Maar het verhaal is veel groter..! Volgens onderzoeksjournalist David Wilcock waren de Snowden-lekken het gevolg van een samenwerkingsverband van ten minste 15 medewerkers binnen de CIA en NSA. Het was een zorgvuldig gecoördineerde samenwerking van White Hats en zeker geen eenmansactie.

70% van de militairen zou inmiddels ‘Het Plan’ ondersteunen en hun aantal groeit. Ook militairen op zeer hoog niveau steunen het; zelfs generaals die uit het leger ontslagen zijn – bijvoorbeeld omdat ze een stokje hebben gestoken voor geplande valse-vlag-aanslag van het kaliber 9/11 of groter – delen achter de schermen nog steeds de bevelen uit. Bovendien komt iedereen in overheidsdienst steeds verder onder druk te staan om te kiezen voor het juiste kamp, om zo te voorkomen dat men uiteindelijk zelf op die arrestatielijst komt te staan.

De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die 'er nog in geloven'..
De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’.. Door deze goudvoorraad van het Amerikaanse volk over te nemen, als inlossing van hun schuld aan de private bankenkartlel, dat de FED feitelijk is, was er alleen het woord van de bankiers dat ze het goud als onderpand zouden houden, voor het uitgeven van Amerikaanse dollars..

Uitvoering van Het Plan
Het is nu wachten op het startsein en volgens Drake Bailey zijn cruciale sleutelfiguren inmiddels op de juiste positie gestationeerd. De groep achter Het Plan geeft geen datum wanneer deze massa-arrestaties gaan plaatsvinden. Het kan nog best een jaar duren, maar ook volgende week al plaatsvinden. Nu de overheidsgelden in de VS voor het einde van het jaar dreigen op te raken, zouden de laatste twee maanden van 2015 weleens een spannende periode kunnen worden.

Op 17 maart 2015 werd het schuldplafond vastgesteld op ruim US$ 18 biljoen (!!) en werd begin november verhoogd naar 19,6 biljoen. En dat is slechts de nationale schuld. De totale schuld in de VS (nationale en buitenlandse schuld) is zo’n slordige US$ 60 biljoen; dat is ± US$ 190.000 per Amerikaanse burger…!!

Het is simpel: dit kan nooit meer terugbetaald worden. De Amerikaanse overheid heeft uiterlijk tot half december de tijd om het budget vast te stellen en z’n schulden te betalen. Er dreigt daarom een zeer ernstig probleem te ontstaan: volgens allerlei insiders zijn de goudvoorraden leeggeroofd. De Federal Reserve Bank, de private bankenclub, waar de Rothschilds de hoofdrol spelen, is daarmee failliet. Allerlei landen hebben, soms vergeefs, een deel van hun goudvoorraden teruggevorderd. Er is -daardoor alleen al- steeds minder vertrouwen in de Federal Reserve. (HIER)

Om de problemen van het begrotingstekort vooruit te schuiven, heeft Obama begin november een wetsartikel ingediend, een zogenaamde ‘long term budget bill’. Volgens Drake zal dit echter niet kunnen voorkomen dat overheidsgelden voor het einde van het jaar al opraken en de Amerikaanse overheid alsnog moet sluiten. Als de VS namelijk geen geld meer kan lenen gaat de boel ‘op slot’. En ja, dat zou heel goed het startsein kunnen zijn waar men op wacht.

Dit gaat er gebeuren volgens Het Plan:

 1. Het land wordt hermetisch afgesloten. Vliegverkeer is niet meer toegestaan, dit om te voorkomen dat de elite naar veilige oorden vlucht. Er zijn zelfs plannen om alle communicatie met het buitenland tijdelijk plat te leggen.
 1. De Positieve Militairen binnen het VS leger en de US Marshals arresteren alle corrupte regeringsleden, ambtenaren en bankiers. Het is de bedoeling dat deze in de FEMA-kampen worden vastgehouden totdat ze berecht worden.
 1. De militairen zullen o.a. de sheriffs en staatsmilities inlichten om te assisteren in het bewaken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen, zodat deze niet gesaboteerd kunnen worden.
 1. Wettelijk gezien valt men terug op de Amerikaanse grondwet en de Onafhankelijkheids-verklaring uit 1787, al is een vernieuwde en moderne versie in de maak. Alle wetten die na de grondwet zijn gecreëerd worden ongeldig verklaard. (Dit is rechtmatig aangezien de staten soeverein zijn)
 1. Er komt een tijdelijke, uitgedunde federale overheid, totdat nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Beleid wordt weer gebaseerd op de Gulden Regel.

Bronnen van Drake Bailey en onderzoeksjournalist Benjamin Fulford beweren dat het grote aantal recentelijk gesloten Walmart-warenhuizen ingericht zijn als voedseldepots. Tijdens de militaire oefening Jade Helm 15 werden in ieder geval veel militaire voertuigen rond deze plotseling gesloten warenhuizen gesignaleerd. Ondanks dat er allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen zijn kunnen er tijdelijke tekorten en ongemakken ontstaan. Om die reden raadt de vrijheidsbeweging iedereen aan om geld, eten en water voor een periode van 2 tot 4 weken op voorraad te hebben.

Jade Helm combi

Ook zijn er via lokale ordehandhavers (diegene die trouw willen blijven aan de Amerikaanse grondwet) gemeenschap-paraatheid-teams samengesteld. Deze gaan assisteren met medische zorg, veiligheid, technische paraatheid en communicatie. Het is belangrijk dat het juiste verhaal verteld gaat worden, zodat er geen paniek of anarchie ontstaat.

Wat betekent dit voor Nederland en Europa?
Als Het Plan daadwerkelijk word uitgevoerd zoals hierboven is geschetst heeft dat uiteraard grote gevolgen voor Europa en de rest van de wereld. Volgens Drake Bailey zal dit vooral een inspiratiebron zijn voor vergelijkbare initiatieven die volgens hem in ruim 20 landen voorbereid worden. In deze landen wordt achter de schermen ook toegewerkt naar een vergelijkbare aanpak om de corruptie binnen regeringen en het bankwezen een halt toe te roepen. De ogen zijn gericht op de VS, maar de verwachting is dat men daarna overgaat op vergelijkbare acties in hun eigen land. Volgens Drake’s bronnen is o.a. Interpol hierbij betrokken.

revolution televisedEen belangrijk kenmerk van deze ‘revolutie’ is dat deze niet op televisie wordt aangekondigd. Pas als de Main Stream Media weer in handen komt van eerlijke en onafhankelijke journalisten zal de revolutie op televisie worden uitgezonden. De vrijheidsbeweging is daarom vooralsnog aangewezen op de nieuwe media, zoals alternatieve blogs, internetradio en Youtube. De wekelijkse radioshow van Drake Bailley, Cosmic Voice, is daarbij een middel om mensen te mobiliseren en informeren.

De grote mediakanalen, zoals televisie en landelijke dagbladen, zijn immers allemaal in handen van een kleine groep ultrarijke miljardairs. Zij behoren tot de Illuminati, de Cabal, wiens namen bovenaan de arrestatielijsten prijken. Het zijn ook de ‘krachten’ achter de centrale banken, de grootschalige financiële fraude, de enorme internationale schuldencrisis en de krachten achter de financiering van oorlogen.

Zij hebben er geen belang bij om slapende honden wakker te maken. Het volk zou maar eens op ideeën kunnen komen en zich mobiliseren om deze elite groep ‘onschendbaren’ aan te klagen. Als deze massa-arrestaties echter plaatsvinden wordt dit een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Het zal veelbetekenend zijn in de positieve zin van het woord.

* * *

Links en voetnoten:

1. Het Plan: David Wilcock – The plan to take down the illuminati – David Wilcock interviewt Drake Bailey die voor het eerst met Het Plan naar buiten kwam.

https://www.youtube.com/watch?v=h-AjWP2-UIk

 • MASS ARRESTS: David Interviews Drake — Transcript! HIER
 • OffPlanet TV-08-19-15- Drake Bailey & Thomas Williams: The Plan

2. Directe link naar Mandamus (pdf) HIER   

3. http://nationallibertyalliance.org/

4. CONFIRMED: US Military Alliance Defeating Federal Reserve HIER

5. Samenvatting van wekelijkse radioshow op 16 september 2015 van Drake Bailey en Thomas Williams door Ella Ster HIER

6. Nation States Project, Notice to the world was delivered to the Office of Private International Law at the Hague (pdf) HIER

7. FEMA-kampen: HIER en HIER op WantToKnow.nl/.be

8. Definitie van Cabal HIER (Wikipedia) en HIER (Veterans Today)

9. Schuld in Amerika   US governmentdebt.us en HIER

10. Declaratie van Onafhankelijkheid: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Onafhankelijkheidsverklaring

Grondwet van Amerika: https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_de_Verenigde_Staten

11. Common Law staat boven elke ander rechtsvorm:  ‘Common Law predates Admiralty law (which is the corporate “law,” legal fiction “law” and under the UCC Code), which is the basis of all the current statutes, regulations, etc, that currently “govern” the US. It’s all color of law, which means that it’s a mere imitation, an imposture of the Substantive Law that is the Organic Constitution for the United States of America, as Lawfully amended. Color of law has its origins in Common Law, but it does not operate within the Common Law.

Common Law is like clear water; color of law is like petro oil — the former supports life, the latter destroys. Note that I underlined “for” above. The two links below will explain why I underlined the “for”:

http://constitution.org/constit_.htm — This is the Organic Constitution of 1787, as Lawfully Amended.
http://constitution.org/usconsti.htm — The corporate version.
“Of” means “owned” by the “United States” that is a corporation that was incorporated in 1871. This corporation functions outside of the Common Law and entirely within the color-of-law system. The current US “government” is NOT YOUR government! This is explained very well by this link: http://www.barefootsworld.net/usfraud.html

12. Rechtssyteem van Common Law in souvereine staten van Amerika:  ‘The value of the Notification Process is that it is recognized by an existing legal authority — the International Court of Justice in the Hague — hence any color-of-law authority automatically has no standing, no power of law over anything within Common Law. Color-of-law is inferior to Common Law, because Common Law is real and substantive by being based on the land, the will of the People, the Organic Constitution and being in a group of sovereign nation-states united by a Declaration of Independence.’

Advertentie

188 gedachten over “Het uur van de waarheid nadert..!!

 1. Guidoj.
  Allereerst hoop ik dat dit waar is en dat dit uitgevoerd gaat worden.
  Wat mij onduidelijk is is dat er geschreven wordt dat wanneer dit plan uitgevoerd wordt vliegverkeer en communicatie stil gelegd wordt en het land hermetisch wordt afgesloten.
  Dit artikel is hier nu geplaatst en ook wordt er al het een en ander naar buiten gebracht.
  Mijn vraag is daarom of de “elite” op deze manier niet gewaarschuwd wordt waardoor ze maatregelen kunnen nemen of vluchten?
  Misschien begrijp ik het niet goed maar dat is wat ik me afvraag.
  Begrijp me aub niet verkeerd want ik oordeel niet.

  1. De elite weet al jaren van dit plan en er is eerder een aanbod gedaan om zich over te geven. Daar moest men toen hartelijk om lachen, maar wie het laatst lacht, lacht het best.

   Er is uiteraard een zorgvuldige afweging gemaakt hoeveel er precies van het plan naar buiten mag komen. De belangrijke details blijven geheim. Door het plan wel in grote lijnen openbaar te maken, kun je daarmee een grotere groep medestanders creëren. Tot op de dag van vandaag is men bezig met het mobiliseren voor de milities en special operations teams. Bovendien worden mensen hiermee beter voorbereid op wat er komen gaat, waardoor de kans op een soepele transitie groter is.

   Ella Ster*

  2. Stel dat ik deel uitmaak van de “cabal” en ik krijg in 2012 dit plan onder ogen met het verzoek om mij over te geven ,hoe denk je dan dat ik zal reageren?
   Dat hierom gelachen is begrijp ik wel want zij denken almachtig te zijn en alle middelen in handen te hebben om hun doel te bereiken.
   Vanaf dat moment zijn zij gewaarschuwd en zullen zij alles in het werk stellen om dit te voorkomen.
   De details zijn niet bekend wordt geschreven maar om mensen te mobiliseren moet men contact met elkaar hebben en dat kan op verschillende manieren.
   Degene die het plan voorgelegd heeft heeft (tenminste dat vermoed ik) ook zijn/haar identiteit vrij gegeven wat kan betekenen dat hij/zij gevolgd kan worden en ook wordt dan gezien met wie contacten zijn.
   Daarom twijffel ik maar als militairen en politie en andere gezagsdragers inzien dat zij misbruikt zijn door de “cabal” en nog misbruikt worden dan hoop ik dat inderdaad 70% van het leger de goede kant kiest en zal strijden voor gerechtigheid en hopelijk ook de andere gezagsdragers.

 2. Stomste wat je kunt doen is geheime plannen openbaar maken, mits je voor 100% de zekerheid hebt dat ze slagen.
  Lijkt me op dergelijk niveau zeer onwaarschijnlijk.

  Poging om de druk van de ketel te houden? Wederom wordt de verantwoordelijkheid buiten het zelf gelegd, anderen gaan het voor je doen. En da’s nou precies waarom het zo’n janboel is overal, omdat mensen nog steeds vertrouwen op hun leiders en daarmee niet hun eigen leven leiden maar eerder lijden.

  Dus als bovenstaand artikel op waarheid berust, kijk dan eens om je heen, in jouw eigen omgeving. Waar zie jij de handlangers van de Cabal?
  Een revolutie van binnenuit heeft meer kracht dan een revolutie van buitenaf. If you can’t beat them, join them. And than destroy.
  Een revolutie on ons bewuste zijn is alles wat Moeder Aarde nodig heeft.
  Get together.
  Jos.

 3. Misschien zit ik verkeerd, maar de lijst die anonymous(hackers) heeft uitgebracht waren dat niet de mensen van White hats. En dat kkk maar een bij verzinsel was? Vele personen op de lijst gaven aan dat ze niks met klux klux klan te maken hadden. Anonymous heeft dezelfde VN laurierkrans in hun logo. Zogenaamd was de lijst eerder bekend gemaakt, maar volgens mij was dit om verwarring te veroorzaken. Kan iemand die 2 lijsten gaan vergelijken?
  Als dit allemaal waar is, dan zijn de mensen van “het plan” ontmaskert. Het zou niet de eerste keer zijn dat een actiegroep gewoon onder de cabal valt! En dat vele hackers dat niet weten. Dus zullen de mensen van het plan als eerste gearresteerd worden als matrial law/dollar valt ingevoerd wordt. De cabal beslist immers, wanneer er iets gebeurt.
  Het is een rare gevaarlijke wereld: je weet niet meer wie wie is en waar ze nu eigenlijk voor staan.

  1. ‘De cabal beslist immers wanneer er iets gebeurt…’ Is dat zo? Verwarring stichten is hun core business, of het is je verteld dat het zo is, want nl. in the blink of an eye kunnen er kabels doorgesneden worden die iedere satelliet uitschakelt die de cabal nodig hebben om alles en iedereen te controleren. Het U.S. Internet kan ineens afgesneden zijn van de rest van de wereld. Als de Russen dit uitgeschakeld willen hebben. Dat is mij tenminste door mijn informatiebronnen bij gebleven. Ook vreemde supersonisch nieuwe wapens (of UFO’s?) boven Z. California, geen idee wat het is. De cabal beslist volgens mij dus helemaal niet wanneer er iets gebeurd. Dat is wel heel lang zo geweest en dat zouden ze nog steeds graag willen, maar die tijd ligt alweer een poosje achter ons.

 4. Oh ja, vergeten. Bij alles moet je in je achterhoofd houden dat diegene die de baas is over data, de machtigste mensen van de wereld zijn. Deze data gebouwen beschikken over high technologie. Ze kunnen iedereen volgen. De camera’s en de pc kunnen alles analyseren. Zelfs geluid. Gebeurt hier ook al zoetjes aan. Beginnen nu bij uitgaansgebieden. Pas op tv geweest. Maar dat kan natuurlijk ook op andere plekken zijn, die wij niet weten. In Amerika zijn ze veel verder, dan hier.
  Wie zijn de baas? globalswitch groep. Ziggo/upc/media enz. vallen onder die groep. Welke familie is de baas? De Reuben Brothers. De verloren stam, die gevlucht is tijdens de oorlog tegen Solomon. De agenda rolt dus gewoon verder uit. Allemaal te maken met Niburu. Niburu=NWO. Gaat het niet links om, dan gaat het wel rechts om. Of tussendoor.
  Wil je als mens vrij zijn/worden, dan zul je de satellieten/het spinnenweb, dus moeten vernietigen. En dat gebeurt ook wel, maar pas als de cabal(hoogpriesters families) het waard vinden. bv. door nep Alien aanval. Der moeten eerst nog veel mensen opgeruimd worden. Er is volgens hen maar plaats voor 500 miljoen mensen.

  1. Wie is de baas..? Volgens mij ben je ZELF de baas. Als je de vraagt stelt en vervolgens antwoord geeft dat ‘anderen’ dat zijn, hoe wil je dan ooit weer zelf de macht krijgen over je leven en mind..? Voel maar eens wat er gebeurt als je met overtuiging tegen jezelf zegt: ‘IK BEN DE BAAS’..

  2. Tuurlijk ben je baas over jezelf, maar niet de baas over mij bv. Maar als men wil kan men jouw site elk moment opdoeken. Men kan je elk moment opsluiten enz. Mindcontrol toepassen als je niet in hun straatje past. Net zolang treiteren totdat je breekt.

  3. @Guido J. (4.3)
   Al klopt deze tekst, wel jammer dat er een rascist geciteerd wordt…..

  4. Jaja, en een zwerver ook nog.. Heerlijk niet? Oordelen, zodanig dat álles op een hoop komt.. Goed en slecht, met jou als ‘Judge ’n Jury..?

  5. Gandhi was en blijft een hele grote, Nelson Mandela was een gebruiks voorwerp van de Elite, de stakingen stopten bij de poorten van de Goud en Diamant mijnen, plus in een land met zoveel vreselijke arme bedrogen mensen, een President die weet 10 Millioen Rand te verzamelen, dit werd verdeeld onder zijn vrouwen bij zijn overlijden.

  6. Elise 49
   Je begrijpt niet helemaal wat guido zegt en hoe het werkt. Ieder die over jou de baas wil zijn deugt niet jij bent alleen baas over jezelf en laat eventueel iemand anders de baas over jou spelen ( vraag mij maar niet , ik weiger). Meestal zijn zij die de baas willen spelen zich niet bewust van het feit dat macht verantwoordelijkheid betekend, zijn ze dat wel deugen ze helemaal niet .Als je de baas over jezelf wordt heb je daarover ook de verantwoordelijkheid en die moet je wel willen dragen! Tis niet de makkelijkste weg namelijk, wel die met de meeste voldoening imo.

  7. Zijn de Russen al eens afgeluisterd door de U.S? Misschien zijn de Russen bezig om de U.S. stiekem af te luisteren, ze weten waar de kabels liggen. Misschien lezen ze wel stiekem hele belangrijke emails op hoogste cabal niveau, we weten het niet. Hopelijk komt er keihard bewijs op tafel dat ook deze terreur daad/aanval op de democratie, door de U.S. en handlangers is gepleegd om een wereld orde voor elkaar te krijgen. We wachten het af, maar vergis je niet in de Russen. Snowden zit ook daar. NSA specialist. Wat de Russen weer van hem weten, we weten het niet.
   Misschien heeft die cabal zich nu wel zo in de voet geschoten dat het nu echt over en uit en einde verhaal is voor dit uitschot dat de naam ‘mens’ amper verdient.

 5. Zelfs die halve gare Timmermans heeft het over oorlog, meteen opsluiten lieden van dit caliber !
  Volgens mijn familie in de States, loopt het uit op een korte maar hevige burger oorlog, de Amerikaanse Cristal nacht !
  Guido, zware cheque op de toekomst, maar wat must be, must be, er is geen andere uitweg voor de inwoners van dat land !, en ook hier zijn we er niet zo erg ver van af, in de hele EU, dacht ik.

 6. Prachtig dat jullie aandacht schenken aan Drake
  Wekelijks te beluisteren: http://www.blogtalkradio.com/drakebailey

  Drake werkt al vele jaren nauw samen met Neil Keenan en team en inmiddels heeft ook Rechter Anna Maria Riezinger zich aangesloten. Zonder de Bar Association (orde van Advocaten) hadden de stelselmatige misdrijven tegen de mensheid met de vermeende Wet in de hand nooit kunnen plaats vinden. De franchise keten de Bar Association wordt met zijn eigen middelen bes(t)reden en met de grond (Wet)gelijk gemaakt. zie link onder Keenan team artikel

  Judge Anna Maria Riezinger November 10, 2015 at 9:37 am
  PS. Here is a link to the first commercial obligation lien filed against the American Bar Association, International Bar Association, and “Department of Justice”: http://www.annavonreitz.com/commerciallien.pdf

  One who is skilled in Canon and Admiral Law history, agreements and remedy. I read this amazing letter by Judge Reitz, who says she’s an attorney for Pope Francis. Anna von Reitz wrote an important letter to the U.S. Archbishop of Chicago. It was a powerful message Anna von Reitz wanted to get across to the Archbishop. She recaps American history under control, by the church & then the City of London. How the church allowed City of London start managing America, plus trade & commerce.How America was turned into a ‘Trust’ Corporation, where everything and everyone ‘person’ became Federal and State Franchise Trust Corporations. They milk your Trust account!
  http://wakeupkiwi.com/downloadpapers/Canon_And_Admiralty_Law-History.pdf

  NEIL KEENAN UPDATE THE CONNECTION BETWEEN 9/11, JFK AND THE GLOBAL
  COLLATERAL ACCOUNTS November 10, 2015 / Keenan Team
  Lees meer: http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-connection-between-911-jfk-and-the-global-collateral-accounts/

 7. WOW…..waar te beginnen…
  Drake Bailey is een “nobody” en lid van een Militia…Deze worden gezien als gevaarlijke nutters, allemaal zwaar gewapend. Deze willen het Goevernement aanvallen. Het zijn ook aanhangers van the Illuminate nuttery en vele andere conspiracies. Wat bekend is over Drake Bailey is dat hij in Vietnam was voor EEN jaar voor zover ik heb doorzocht. De rank van de man is niet bekend, dus was hij niemand….Hij houd zich up met Benjamin Fullford (Japanner) zowel als Gordon Duff (with the 9 lives) en heeft een blog radio show alwaar hij de gekste conspiracy theorien ophangt.
  Terwijl hij geen volgelingen in de VS heeft, heeft hij ze kennelijk wel in Nederland hetgeen de Nederlandse bevolking nou niet bepaald goed doet. Intelligent is nl iets anders. De man heeft geen connectie met de military and had ook nooit een militaire clearance laat staan een hoge.
  Verder laat ik het verhaal maar alleen

  1. Drake Nobody??? Feit is dat the somebody heeft door middel van heel veel leugens ons hele planeet in gevaar gebracht. Dus doe mij maar meer van die nobody’s. Ik kan makkelijk praten, want ik werd vannacht wakker vanwege recente berichten over de commissie Stiekem en hele media circus voor vervolging van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers voor het delen van belangrijke waarheid.

   Media zegt niets over het feit, dat men telefoons aftapt van miljoenen Nederlanders en heeft het doorgegeven aan de VS.

   Dat is echt landverraad.

   Nederland bestaat uit mensen. Het gaat wel over mijn telefoon, wat heeft VS in mijn en uw prive leven te zoeken?

   Maar daar hoor je media er niet over. Je hoort ze wel over, dat men gestraft moet worden voor het spreken van de waarheid.

   Ik ga maandag advocaat bellen om te informeren, hoe de huidige politieke orde aan geklacht kan worden voor landverraad. Vandaag kwam er bericht van Snowden. De rechter heeft in zijn voordeel gesproken, dat betekent dat zomaar tapen of verzamelen van gegevens van miljoenen Nederlanders is illegaal.Zie de link hieronder van http://www.niburu.co

   Tapen is illegaal, maar doorsluizen van info naar het buitenland is zeker strafbaar!

   http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10002:amerikaanse-rechter-oordeelt-in-voordeel-edward-snowden&catid=37:wereld&Itemid=50

   Keep ye posted on results van de aanklacht!

  1. Wie zit erachter?
   Het begin van een echte georchestreerde chaos of moet Frankrijk weer ergens voor boeten?
   Zal volgens de MSM nu blijken, dat IS met de vluchtelingen mee komt en aanslagen in Europa pleegt? Zodat we gaan smeken om een wereldregering, die ons redt?

  2. ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar doe het toch. Ik denk nl dat ook deze actie weer geregiseerd is om o.a. onze vrijheden nog verder in te perken. Ze worden bang voor ons omdat de ontwakening van de bevolking in volle gang is. En uiteindelijk gaat het ze niet helpen om hun plannen waar te maken, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen….

  3. JoGer.
   Meerdere malen wordt door de MSM al gepraat over meer bevoegdheden om mensen in de gaten te houden door bv telefoons af te luisteren wat betekend dat we hoe dan ook opgezadeld zullen gaan worden met strengere regelgeving en inperking van onze privacy/vrijheid voor zover we die nu nog DENKEN te hebben.
   Tot op heden valt het mij op dat Poetin in deze dramatische gebeurtenissen nog niet betrokken wordt(ook al had gisteren iemand het wel al over dat neer gestortte toestel van Rusland).

  4. Danny/HyperAlert.
   Wat zou dan het voordeel zijn van 1 wereld regering?
   Bestaat die dan niet veelal uit dezelfde figuren die nu ook al verantwoordelijk gehouden mogen worden voor de gevolgen van hun beleid?
   Hoe je het ook draait of keert de vermeende leiders blijven verantwoordelijk omdat dit voortvloeit uit hun beleid.
   De gasten die mensen ombrengen zijn verantwoordelijk voor hun daden en helaas is het erg genoeg dat zij zich hiervoor lenen en dat onschuldigen hiervoor het gelag moeten betalen,maar de regeringen zouden de eerste moeten zijn die men hiervoor ter verantwoording roept.

  5. Arnold 11.6
   In de Duitse media kun je lezen dat Poetin de wereldgemeenschap oproept om zich samen te sluiten om ‘tegen de duivel’ te strijden. Het gaat om het beschermen van de menselijke (humane) civilisatie.

   http://www.welt.de/newsticker/news2/article148845440/Putin-ruft-zu-gemeinsamem-Kampf-gegen-den-Teufel-auf.html
   http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/14/terror-von-paris-putin-ruft-zum-kampf-gegen-den-teufel-auf/

   President Assad zegt, waarmee Frankrijk nu geconfronteerd wordt, Syrië al 5 jaar meemaakt.
   http://de.sputniknews.com/politik/20151114/305629733/assad-kondoliert-frankreich.html

 8. http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1189-spontaneous-ascension is het laatste, sorry, hersenspinsel van David.
  Normaliter lees ik ze niet meer, maar in dit geval was het sneller dan YT helemaal afhoren.

  Men zegt dat het land Amerika failliet is en de mensen doodziek, het zijn allemaal leugens. En als het toch een heel klein beetje waar mocht zijn dan is de redding … . >:(
  Amerika The Beautiful: https://www.youtube.com/watch?v=LINsNCaxZ5U

  Laat de rest van de wereld maar zeuren: https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM

  WTF, dit soort groter dan grootse grapjasserij kan alleen in Amerika. Hier zou men je straal uitlachen. o_O

  1. Dat Obama aan de ‘goede’ Kant staat heb ik ook ooit wel eens keer gelezen, en ook toen vond ik het al ongeloofwaardig. Of ik moet mij heel erg vergissen..

  2. Ik dacht jaren geleden ook dat Obama de president zou worden die het onrecht zou gaan aanpakken, de oorlogen beëindigen en het volk op de eerste plaats zou zetten. Ik was niet de enige, tot op hoog niveau werd dat aangenomen en kreeg hij op voorhand de Nobelprijs voor de Vrede.

   Het lijkt mij echter onmogelijk dat Obama van te voren niet wist dat hij marionet zou worden van de Cabal, hij wist dat hem dingen opgedragen zouden worden die haaks op zijn verkiezingsbeloften zouden staan. Als wij als burger dat al snappen, snapt iemand als Obama dat natuurlijk ook.

   Voor mij zou Obama zomaar de lang aangekondigde Antichrist kunnen zijn!

   Citaat:

   ‘Volgens een variant van de christelijke leer laat de antichrist zich helemaal leiden door de satan en deze zou door deze persoon trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zou ook een soort geestelijk adviseur hebben, de valse profeet genaamd. Aanvankelijk zou die zich presenteren als degene die alle problemen van de wereld zou komen oplossen en zou hij de absolute macht over de mensheid krijgen. Van wezenlijk belang daarbij in de christelijke leer is dat hij zich zou voordoen als een ‘goddelijk’ wezen, waarbij hij zich zou bedienen van bovennatuurlijke gaven waarmee hij zal pogen de mensheid te verleiden hem als ‘god’ te vereren.’

   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antichrist

  3. Obama zou willen dat hij in het licht stond. Hij is moslim, kijk maar naar de tekst in het Arabisch in zijn ring. Zijn broer hoofd imam woont in Egypte. Als ik in zijn ogen kijk, zie ik iets heel anders en mijn gevoel ook. Ik krijg letterlijk kippenvel van die man. Mijn ingeving dan, tot nu toe altijd kloppend

 9. Dit verhaal is nu al 3 jaar geleden en het riekt naar propaganda en click bait verhalen …Er is tot op heden niemand gearresteerd of iets naar buiten gekomen over “het Plan “” dit is gewoon en pure leugen weer

  1. Dat er nog niemand gearresteerd is kan wel kloppen want dat zijn ze van plan (met andere woorden dat moet nog gebeuren).
   Verder ben ik van mening dat dit een voortzetting is van Nazi beleid maar dan op economisch gebied.
   Als ik dan naar de naam Neo kijk vraag ik me af of daar misschien nog vier letters achter zouden moeten staan.

 10. meer dan geweldig artikel trouwens, petje af chapeau, voor mij een nieuw kruispunt kader kompas in mijn levenswereldstudie, en uniek om dit mee te mogen maken, heb medelijden met het ongeïnformeerde volk dat nu bibberend in shock voor de tv zit…

  1. Dat brengt mij bij de vraag wie ervoor gezorgd hebben dat het volk niet geinformeerd is.

  2. @arnold…de mensen zelf, die het te druk hebben om zichzelf te informeren.
   Mogelijkheden genoeg om jezelf te informeren met het internet, maar mensen worden afgeleid, doordat ze compleet in hun eigen leven worden gezogen en geen tijd meer hebben om ZELF over dingen na te denken. Afleiding. Veroorzaakt vanuit vele hoeken. Regering, bedrijfsleven, media. Noem maar op.

   Maar uiteindelijk ligt de keuze bij de mensen zelf.

 11. Ik moet me al heel erg vergissen, als het Franse geheime dienst bureau niet op de hoogte is geweest, of de voorboden hebben waar genomen.
  Arme arme mensen, geofferd voor wat, en dan de genius van al dit kwaad Hussein Obama die heen bezorgt kijkend zielig zit te doen, en zo begaan is met zijn slachtoffers, niet die van zjn Drones natuurlijk.
  Denk dat de Fransen nu wel de regering gaan dwingen samen met Rusland dit kwaad de kop in te drukken ?!
  In Parijs heerst de stemming van ieder één kijkt de andere in de ogen maar zeggen niets, onheilspellend, onwezelijk voor zo’n mooie grote stad, ze maken van onze samenleving een geestelijke vuilnisbelt, jammer !

  1. Hoi Jenne, zat gisteren nacht nog aan je te denken.
   Gelukkig woon je niet midden in een grote stad.
   Ik vroeg me al vaker af, stel we Europeanen zouden moeten vluchten… Waarheen en welk land zou ons in grote getallen opnemen..??
   Nou liever niet aan denken…en positief blijven 🙄

  2. Bonjour Monika, mijn kleindochter Victoria woonde tot voor kort in Parijs, ze zit nu in Nederland wat ze heerlijk vindt.
   Frankrijk wordt overmeesterd door mensen die niet van het land houden, en ook zijn bevolking niet kennen, kijken alleen naar zijn historie, en vooral zijn koloniale historie, en ja die is niet zo fraai.
   En veel noord Africanen zijn ongeletterd, en hebben absoluut geen respect, zelfs niet voor hun parant, maar je moet oppassen in dit soort situaties wordt er al gouw gegeneraliseerd !
   Welk land, nou dat zal Rusland wel worden, net als de oude vervolgde Christenen in Holland en Duitsland in de tijd, die gingen of naar de Verenigde staten of Rusland, Odessa is zo gek nog niet, groet Jenne

  3. Jenne,
   Odessa hoort op dit moment bij Ukraine. In het heden hebben de neonazi’s de macht in Ukraine genomen door recente Maidan revolutie onder het gezag van Soros. Allicht beter informeren voor je gaat vluchten…

   Ik zou niet vluchten, maar hier actief aan de slag te gaan om orde op zakken te stellen. We the people….in Nederland hebben de wijsheid en kracht om harmonie, vrede en gezondheid in Nederland te behouden of te bewaren, maar zoals de strekking van de artikel hierboven als zegt, eerst moeten de duisteren in Nederlandse regering opgeruimd worden.

   Dus, we the people…

 12. Afgelopen woensdag 11 november heeft Brussel duidelijk stelling genomen om de Israëlische bezetting door het leger in het West-Jordaanland, Gaza, Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten niet te erkennen, en Israël heeft ook geen soevereiniteit erover.
  Maar het gaat verder, de EU eist dat alle producten die in de illegale joodse neerzettingen worden geproduceerd, dienen gemarkeerd te worden, zodat de Europese consumenten niet misleid worden. I.p.v. “made in Israël” moet het nu “product from the West Bank (Israeli settlement)” heten.
  Dit betreft b.v. het bedrijf Soda Stream, dat bubble water maakt en dat op gestolen land van de Palestijnen staat.

  Hier het pdf bestand van de EU.
  http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf

  1. ea, ’t was maar een hypothese, ben er ooit geweest mooie stad, ik dacht eigenlijk aan de Menoniten, die zich overal vestigden, in onder andere Rusland, de US, en zelfs zuid Amerika, om hun geloof in alle vrijheid te kunnen belijden, zonder bommen of moorden, want dat kan namelijk ook !
   Wij zijn niet gevlucht, maar wilden ons leven meer inhoud geven, met veel kosten en energie gemoeid, is het slotsom waarschijnlijk heeft het ons niet gebracht waar we op gehoopt hadden, wel meer ruimte en mooier weer, en bij het ouder worden weegt dit mooiere weer wel op tegen de nostalgische heimwee gevoelens, soms ! groet Jenne

  1. Eerst was het Poetin, die in Syrië de manipulerende ISIS/VS/NATO/MOSSAD-club het nakijken gaf. Maar nu hebben deze manipulators een wraak te voldoen, voor landgenoten en vaderland.. Tja, ben benieuwd wat er nu in Syrië gaat gebeuren.. Een paspoort/excuus voor deze club om Afghanistan, eh.. Syrië binnen te vallen, op zoek naar de Taliban, eh ISIS..
   Gek hè, je raakt zo in de war van al die zaken die zo op elkaar lijken..

  2. Eerst riep Merkel kom maar naar Duitsland want we kunnen het aan.
   Hollande heeft gezegd dat “de terroristen” hebben laten weten dat zolang Frankrijk meedoet aan de strijd in oa Syrie zij aanslagen zullen blijven plegen.
   Dan kan je natuurlijk een vraagteken zetten bij het optreden van oa Rutte die gewoon zegt dat het nu oorlog is.
   Ten tijde van MH 17 wilde hij bijna niets zeggen en nu na gewaarschuwd te zijn gaat hij in het openbaar zeggen dat het oorlog is.
   Ik vraag me dan ook af hoelang het gaat duren voor er in Nederland iets dergelijks gaat gebeuren als wat in Parijs is gebeurd.
   Hoe dom zijn de zogenaamde leiders?

  3. @arnold…ik snap niet waarom je de term “dom” gebruikt, terwijl alles zeer bewust gedaan wordt…

  4. De soldaten zijn binnen geloodst, en netjes verspreid over heel europa. Dus dit zal het startsein wel zijn. We zien wel. Toch blijf ik er kalm onder, denk nog steeds dat het in hun eigen smoel ontploft.

  5. Danny.
   Ik gebruik het woord dom omdat ik het woord oorlog wat vandaag vaak uitgesproken is niet verstandig vind.
   Als leiders zeggen dit is oorlog na wat er is gebeurd kunnen kwaadwillenden dat opvatten als uitnodiging om meer van dit soort aanslagen te plegen.
   Misschien was het verstandiger geweest als gezegd was we zullen onze waarden en normen nooit opgeven en ons leven blijven leven naar westerse normen zoals we gewend zijn.
   Dan komt het ook over maar minder oorlogszuchtig en uitnodigend vind ik.

  6. @arnold…maar je weet toch, dat er juist chaos gecreëerd wordt? Dan kun je juist domme uitspraken verwachten om de boel op te stoken. Het is juist de bedoeling, dat er ook in Nederland wat gebeurt.

  7. Klopt precies Danny en natuurlijk ga ik er ook vanuit dat dit allemaal deel uitmaakt van een groter plan.
   Vanmorgen zat ik te kijken naar WNL en daar makten ze het nog erger maar als je dan kijkt wie daar zitten is het begrijpelijk dat er zoveel onzin wordt verkondigd.
   Hans Wiegel=1 van de figuren die mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van de situatie waar we nu inzitten.
   Dan was er een dame (Ik meen dat die iets met Israel te maken had)wat erop duidt dat het verhaal van haar eenzijdig kan zijn.
   En een vertegenwoordiger van de Telegraaf nou ja daar weten de meesten van dat zij die daar werken normaal in een psychiatrisch opvang huis thuis horen.
   De persoon van de Telegraaf zei dat als we echt iets tegen “terrorisme” willen doen dat een drastische ingreep vraagt waardoor we veel van ons dagelijkse leefpatroon zullen moeten opgeven en het straatbeeld drastisch zal veranderen.
   Met andere woorden onze vrijheid zal beperkt gaan worden en op straat zullen meer ordehandhavers zoals politie,militairen ed te zien zijn,en is dat nu juist niet wat wij op sites als Want to know al heeeeel lang schrijven?
   Wat ook opviel was dat er nog een man was die wilde beginnen over de situatie in het Midden Oosten ter plekke maar die werd snel de mond gesnoerd want ja dan kan dat wel eens nadelig zijn voor de VS en bondgenoten en dat mag natuurlijk niet.
   Wel zei Wiegel dat Sadat nog moest blijven zitten en als de boel dan onder controle is zou er een overgangsregering moeten komen tot er weer normale verkiezingen gehouden kunnen worden.
   Dan vraag ik me af wat de VS daar nog te zoeken heeft want als het niet is voor machtsovername en ook niet voor de rijkdommen wat doen zij daar dan nog temeer omdat zij hebben laten zien dat zij wel zeggen tegen IS te strijden maar dat het hun gewoon net lukt wat bij Poetin wel anders is omdat die in korte tijd heeft aangetoond meer te berijken dan de VS en bondgenoten samen.

  8. Binnenkort is er ook nog de zogenaamde G20 “top” en nou zou het mij niets verbazen dat ze dit gaan aangrijpen om ons onder en met middelen uit het verleden onder controle te krijgen en ons proberen het zwijgen op te leggen onder de noemer strijd tegen terrorisme maar weet dan dat dit deel van hun plannen is om ons gewillig te laten doen wat zij willen.
   Kortom dan is het gedaan met onze vrijheid.

 13. Je gaat toch een mooi museum vol prachtige menselijke créaties toch niet vol met mensen stoppen die schoonheid verafschuwen, geen respect hebben voor de créatie, dat is wat er in Europa gebeurd, Europa is dat gegeven vol schoonheid en menselijke culturele waarden, waar nu mensen rond lopen die met de paplepel is ingegeven alles wat schoonheid in zich heeft te vernietigen, je kan in heel noord Africa geen oude menselijke afbeelding vinden die niet beschadigd is, vaak zijn aangezichten vernietigd, heeft niets met het geloof te maken, nou toch echt wel.
  Het praatje gaat weer rond dat het geloof hier niets mee te maken heeft, nu het is de basis van waaruit dit kwaad voortkomt, het maakt mij niets uit, maar een excuse voor het doden van mensen is helaas in onze menselijke ordening niet aanwezig, en ook niet creéerbaar via een religie.
  We komen nu in het tijdperk van hypotesis, er wordt weer op los gefantaseerd, helaas gaan we nooit de echte achter deze daad gelegen waarheid weten, dus ik denk in stilte aan al deze onschuldige slachtoffers, Jenne van uit het zuiden van Frankrijk, waar ieder één diep en diep triest is !

  1. Jenne, tv, radio , media , laat ze uit, blijf bij jezelf, het nummer van Herman van Veen, Meneer geeft weer ……. waar is die God etc , heel treffend, de kracht zit niet in je ego naar in je hart en ziel en laat dat niet verloochen door wat dan ook.

  2. Hoi Jenne,
   Een artikel van voltaire.org, (nu ook in het Nederlands).
   Interessante achtergrond info.
   ‘Waarom wil Frankrijk de Arabisch Syrische Republiek ten val brengen?’
   http://www.voltairenet.org/article189024.html
   Ik kan me indenken dat de mensen nu in Frankrijk niet blij zijn. Wie wat waarom deed is nog niet duidelijk en zal het ws ook nooit worden…omdat dat juist de bedoeling is, dus aanleiding voor hypothesen zat. Lieve groetjes.

  3. Made-liefje bedankt voor je wijze woorden !
   Monika een hele goede France site deze voltaire, beetje vreemde samenloop, juist op het terras van de Bar Voltaire zijn veel mensen gedood !
   op – le blog Vahine tref je ook mooie artikelen aan, en ook een aantal France sites, vertaal knop svp, groetjes Jenne

 14. Ik wil mijn medeleven betuigen voor alle slachtoffers die zijn gevallen in de zoveelste nodeloze actie. Ik wil ook alle nabestaanden een hart onder de riem steken voor het geweld dat is aangedaan op hun verloren familie en vrienden…

  In deze wereld waar alles een grote brij van waarheden en onwaarheden vandaag hand in hand gaan is het praktisch onmogelijk geworden om nog een eerlijk beeld te krijgen van wat er allemaal gebeurd.
  Betaald, of in de naam van een of andere god, de mensen die de trekker overhalen zijn nog altijd de laatste die de verantwoording dragen.

  Oost, west zuid of noord het maakt niet uit, vinger-wijzend naar de één of de ander er is altijd een weg terug.

  Wie is er dan verantwoordelijk? De man of vrouw die met de ogen naar de hemel gericht roepend allah akbar en zichzelf dan opblaast en talrijke onschuldigen meeneemt in zijn of haar godsavontuur? Of die gericht een massacre aanricht en er vervolgens vandoor gaat?
  Uiteindelijk zijn deze mensen nog altijd zelf verantwoordelijk voor wat ze doen.

  Maar dat maakt elk aangedaan leed er niet lichter op. Sterkte!
  https://youtu.be/v2y1pE3yn6M

  1. Ben het helemaal met je eens Odette.

   Misschien een heel domme opmerking maar ik vraag mij al een tijd af of medicijn en/of drugsgebruik, gezien er in het wilde weg is geschoten, hierbij ook een rol kan spelen waarbij het brein op hol is geslagen. Chemische medicijnen zijn ook drugs. Ik denk hierbij ook aan al die dode baby’s, al die aanslagen in scholen (o.a. in Amerika) en ook hier in Alphen a/d Rijn. In Amerika is medicijnvergiftiging doodsoorzaak nummer 3.

  2. Mijn gevoel en denken zegt me, dat het om de slachtoffers gaat in deze, wie of wat de verantwoording draagt doet er voor mij niet zo toe, deze mensen zijn beroofd van het éénmaal gegevene het leven, het liefhebben van dit leven, is afgehakt, en wat doet de reden er dan toe, dat is oorzaak en gevolg.

  3. Hallo Jopiek, Ik houd het op indoctrinatie, het continue herhalen, keer op keer van een bepaald denkbeeld. Hier zijn in het verleden al hele volksstammen aan ten onder gegaan. Want er zijn tijden dat deze medicijnen niet voorhanden zijn geweest en toch dat dit soort individuen en groepen helemaal los gingen op een bepaald gedachtengoed.
   Dus altijd uitkijken wie de wolf voedt.

  4. Odette.
   Wat betreft indoctrinatie dat klopt precies.
   Gisteren en vandaag heb ik zitten zappen en wat moet ik constateren dat de Belgische en Franse tv gewoon met hun programma door ging wat al gepland stond uiteraard ook met nieuws uitzendingen.
   Nederland heeft gisteren heel de dag herhaald,herhaald en nog eens herhaald wat allang tot iedereen doorgedrongen is.
   Terwijl het land waar het gebeurd is gewoon proberen hun gewone leven weer op te pakken gaat de Nederloandse TV gewoon verder met hun indoctrinatie zelfs vandaag ook weer met de bedoeling mensen een schrikbeeld in te prenten zodat we vlugger instemmen met wet en regelgeving die tegen ons werken en ons onze rechten zullen afnemen.

  5. Niet zo moeilijk mijn beste Odette, de Madrasses zogenaamde Islam scholen, dagelijkse indoctrinatie, tot dat ieder één een religeuse psychopaat is !
   Later gaat het verder met de Moskeën, waar de Immams er een schepje boven op doen !
   Het begint bij het scheiden van de meisjes van de jongens, dus het Mars denken van de Venus gevoelens, we weten allemaal wat vrouwen kunnen doen met mannen, de grote bergen glad strijken !

  6. En dan de waarheid…De waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Nee, het is een vloeiend proces. Het is een manier waarop het leven zich aan jou openbaart! Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid wilt kijken. Wel is gebleken, dat als je blik helder is jij de waarheid van anderen beter kunt ‘zien’!

   Er werd aan profeet Mohammed gevraag: ‘Welke moslim heeft perfect geloof? ‘Hij antwoordde: ‘Hij die het beste moreel karakter heeft’. (Tribani)

  7. Tja het beste morele karakter volgens wie? Daar kan ik dus niet zoveel mee .

  8. Ja, dat ligt bij de moslim zelf, nadenken, waarom de wereld nu ageert tegen de islam. Dialoog creëren zonder eisen.
   De plichtenleer aannemen of verwijderd worden is geen dialoog. Dus komt het op het morele besef aan dat iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om in vrede naast elkaar kunnen leven ongeacht wat haar of zijn levenswijze is zonder de ander geestelijk of fysiek te schaden.

  9. Maar dan ook nog eens een keer, helaas wordt de morele politiek ook in Nederland steeds sterker, dus ik scheer hier niet over één kam. Wie in Nederland geen ‘moreel kompas’ heeft wordt verketterd. De term wordt echter steeds meer een debatteertruc om geen echte argumenten te hoeven uitwisselen of om het eigen falen te maskeren. Kijk maar naar de salariskwestie bij ABN Amro: door de aanvaarding van een wet hadden minister en kamer met de salarisverhoging ingestemd, maar volgens nieuwe politieke opvattingen was de salarisverhoging nu ineens moreel onaanvaardbaar. Daardoor ligt het gevaar van willekeur op de loer. Want wat vandaag moreel aanvaardbaar is, is dat morgen niet meer. Dus als je het in dit perspectief bekijkt, (de moslim en zijn geloof), ze doen maar wat wat hun goeddunkt (willekeur) op het moment, nieuwe aanvaardingen?, zonder de werkelijke grondbeginselen te zien in universeel/menselijk verband. Of ik moet het mis hebben dat deze grondbeginselen nooit bestaan hebben, maar dan weten we ook direct waar we aan toe zijn.

  10. Ach beste Odette, er is zoveel onrecht op deze wereld, bedereven door een handje vol viespeuken, en toch zijn wij de mensheis blijkbaar niet bij machte om dit te veranderen.
   Lees op de VT to day, hoe de Francophone landen in Africa openbaar berooft worden van hun karige rijkdommen, gewoon geregeld !
   En daar komt bij de stemming makerij van de media, of de ééne mens meer waarde heeft als de andere, is een Franse burger meer waard als een Syrische burger nee toch, maar het lijkt er wel op !

  11. Nee zeker niet Jenne!! Ze, de ‘vrije mens’, is beroofd van het geluk/onbevangenheid door mensen die het zgn. decadente?? leven uit willen roeien.

 15. Op de DWN site, staat geschreven, wat Putin uitspreekt aangaande de aanslagen in Parijs, de geheime diensten zijn natuurlijk op de hoogte, en deze aanslagen kunnen dan gebruikt worden voor het aanzetten van gewapende NATO interventie in Syrie, om het succes van Rusland in te dammen of te niet te doen.
  Het is dus niet direct een geplande valse vlag aanslag, maar een oogluikend toelaten van een aanslag, om die dan als valse vlag te gebruiken, het verschil is subtil, maar de uitkomst het zelfde.

 16. Ik zie hierboven dat plaatje van de Patriot Act waarop je een figuur ziet die half mens is, met een deel van een machine erin. Er ging mij deze week een licht daarover aan, omdat ik veel Star Trek heb gekeken. Ken je uit de serie The Next Generation de figuren die de BORG worden genoemd? Het zijn mens-machines die overal op rooftocht zijn en nieuwe mensen inlijven om ze te implanteren met mechanische onderdelen. “Resistance is Futile” (verzet is zinloos) is hun leuze. Ik bedacht mij dat de naam BORG een rechtstreekse verwijzing is naar de BORGIA’s (in het Italiaans Borja), de belangrijkste illuminati familie, die dus volgens Star trek achter het plan van transhumanisme zit. Niet toevallig zie je voor elk begin van een Star Trek film het logo van de Pyramid studio, excuseer, de Paramount studio met daar omheen de “Euro” sterren. Denkt iemand nog dat er ook maar iets op deze wereld toeval is? Als ik morgen weer een willekeurige winkel in loop, krijg ik uit het dak Amerikaanse muziekstront die door de elite mijn hoofd in wordt gepompt. Nooit eens een keer Mozart. En aan de wanden platte beeldschermen met flitsende boodschappen. Hoe wil “het plan” in godsnaam iets gaan pakken wat zó mega-GROOT is. Je bent er namelijk niet met alleen de elite in de VS, dat zal overal op de wereld moeten gebeuren op hetzelfde moment.

 17. Allemaal heel vooruitstrevend dit soort plannen, maar in hoeverre dit allemaal kan worden bewerkstelligd
  valt nog te bezien.
  Zo is in januari 2014 een arrestatiebevel uitgegaan door itccs.org (International Tribunal into Crimes of Church and State)
  voor Koningin Elisabeth, David Cameron en Paus Francis Bergoglio, die allen op basis van common law door een ‘legitieme’ jury schuldig zijn bevonden aan genocide van de oorspronkelijke bewoners van Canada.

  https://gettingreadyfor2015.wordpress.com/2014/01/25/matt-taylor-orders-the-immediate-arrest-of-david-cameron-the-queen/
  http://humansarefree.com/2014/05/queen-elizabeth-found-guilty-in-missing.html
  http://itccs.org/

  Zijn ze tot op heden daadwerkelijk gearresteerd? Zijn ze berecht? Zijn ze gehoord? Is dit in het nieuws geweest?

  In 2013 heeft OPPT (The One People Trust) gepoogd het monetaire systeem buitenspel te zetten middels de UCC wetgeving, waarop alle regeringen, banken en corporaties zijn gebaseerd.
  Volgens hen zijn alle schulden voldaan!

  https://www.facebook.com/notes/colton-bach/all-debts-erased-one-peoples-public-trust-lawfully-forecloses-corporations-banks/10200586082398647
  http://sitsshow.blogspot.nl/2013/07/julians-debt-contesting-experience-oppt.html

  In Nederland hebben een aantal mensen dit ook geprobeerd, echter zonder resultaat; Zij zijn hun huis kwijtgeraakt aan de bank!
  http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederlands-gezin-dacht-bankensysteem-uit/

  Is er intussen iets veranderd? Is de staatsschuld inmiddels vereffend? Zijn de (woeker)hypotheken kwijtgescholden?

  Allemaal heel leuk en aardig dit soort plannen en initiatieven, maar zo lang er niets mee gedaan wordt en dit soort plannen niets of niemand heeft om het kracht bij te zetten is het business as usual…

  1. Nico Snider, de mensen geloven het gewoon niet, ze willen de waarheid niet weten, want dan worden ze bang, en moeten nog meer tranqilizers gebruiken, het stem vee worden ze genoemd door de zieke politieke leiders, want als de gemiddelde burger/inwoner wel na zou denken, zaten er bij ons in de Republiek wel andere mensen aan het roer, zo simpel is het.

 18. ik vind de volgende quote uitspraak die ik net tegen kwam overigens wel het toppunt van veelzeggende gelaagde scherpte, de rest van het artikel moet ik nog lezen / vertalen / interpreteren;

  “les dirigeants Francais et Américains doivent expliquer au monde qui sont derrière ces attentats qu’on crée,

  pour justifier les guerres hors des territoires nationaux au prix du sang des innocents.

  j’exprime toute ma compassion aux familles des victimes de Paris.”

  Vladimir Poutine

  ===========

  “de leiders van Frankrijk en Amerika moeten de wereld maar eens uitleggen wie er achter deze aanvallen zitten om zo buitenlandse oorlogs handelingen te rechtvaardigen over de eigen nationale landsgrenzen heen met als gevolg het bloedvergieten van vele onschuldige mensen.

  bij deze spreek ik mijn medeleven uit aan de families van de gevallen slachtoffers in Parijs.”

  Vladimir Poutine

  http://vahineblog.over-blog.com/2015/11/attentats-de-paris-dictature-et-troisieme-guerre-mondiale.html

  1. Als ze dan toch uitleg gaan geven kunnen ze misschien ook andere dingen beantwoorden.
   Vanavond keek ik op nederland 2 (KRO) naar een uitzending van tegenlicht (21.05 tot 22.00 uur)en dat ging over de strijd van mensen die de aarde willen beschermen tegen vervuiling door grote bedrijven.
   Zij vonden dat er een wet moest komen net zoals die al bestaat voor onder andere misdaden tegen de menselijkheid.
   Deze wet noemen zij ECOCIDE wat neerkomt op vernietiging van de aarde ten bate van winst voor bedrijven en hun aandeelhouders.
   Eerder hebben zij ook al verzocht deze wet in te voeren maar de UN meen ik heeft dat na overleg met een paar landen in achterkamertjes tegengehouden.
   Onder die landen die dit hebben tegengehouden waren de VS,VK,UK maar ook Nederland natuurlijk.
   Als u deze uitzending niet heeft gezien wil ik het u toch aanraden om dat te doen.

  2. Ik denk me in dat Putin ook niet helemaal zonder schone handen is maar, geef toe dat ik hem steeds beter kan waarderen.

   Rusland kent iig ook een geschiedenis van valse vlag aanslagen en geheime agenda’s waarbij mensen(levens) niet meer dan handige pionnetjes zijn.

   Er gaat een voorspelling van alweer een 125 jaar oud “Als Engeland niet meer de toorts van de democratie draagt, zal uit Rusland de grootste beschaving komen die de wereld ooit heeft aanschouwd.”

   Putin heeft niet het eeuwige leven, ik vind het knap hoe hij Rusland heeft bijgestuurd en hoe hij zich daarbij naar de buitenwereld presenteert. Ik hoop dat hij voldoende mensen met een voldoende sterk karakter om zich heen heeft verzameld om zijn ingeslagen pad voort te zetten.
   Hgrt. Grappig

  1. Wauw..Hoe krijgt regerend Nederland dit te weten Coz? En dan nog maar te hopen dat ze het snappen in één keer?

  2. Inderdaad niet gemakkelijk om dit in één keer te bevatten, maar op zijn minst fascinerend…

  3. Regerend Nederland weet dit toch wel…?
   Of zou regerend Nederland de link niet leggen tussen bombardementen in het M-O en de aanslagen hier? Buiten het feit, dat wij hier bij WtK weten, dat de inlichtingendiensten hier weer bij betrokken zijn, kan ieder weldenkend mens toch concluderen, dat het een logisch feit is, dat als wij daar bombarderen, zij ook hier zullen bombarderen? Maar zelfs die simpele link wordt in de politiek niet gelegd. Dus kan er alleen maar opzet in het spel zijn.
   Gewoon doen alsof je doof en blind bent, beleid doorzetten en dan zijn de meesters weer tevreden.

  4. Danny.
   Net als in de tweede wereldoorlog willen zij die dit in elkaar gezet hebben heerschappij over alles en iedereen.
   In de oorlog werd gebruik gemaakt van gevangenen om als dwangarbeiders te gebruiken en die kant gaan we ook nu weer op want zijn het niet steeds de multinationals zoals in de oorlog IG Farben wat naderhand opgesplitst is in meerdere bedrijven die ook nu nog bestaan?
   In het verleden hebben zij dus bewezen niet terug te deinzen om mensen voor eigen gewin te misbruiken tot aan de dood toe van vele dwangarbeiders.
   En kijk dan ook eens naar de straffen die deze lieden hebben gekregen na de oorlog en telkens zie je dat zelfs daar zij hun invloed hadden omdat de echte verantwoordelijken er meestal ongestraft of een lichte straf voor hebben gekregen.
   Toen werd met inzet van geheime diensten de bevolking stelselmatig in toom gehouden zoals Gestapo en sicherheidsdienst en die kant gaan we ook nu weer op want waarom denk je dat ze KLIKLIJNEN zo promoten?
   We zijn weer hard op weg om onder militair toezicht te komen staan en daarvoor zijn die aanslagen bedoeld,dit is niets anders dan een smoes om militairen in te zetten die ons straks de wil van de meesters zullen opleggen.
   IS is niets anders dan een criminele groep die door de VS en bondgenoten is opgericht om een reden te hebben om hun plannen te rechtvaardigen want de slapende massa zal nu na die aanslagen in Parijs actie vragen om dit in de toekomst te voorkomen maar nu hoop ik wel dat diezelfde massa inziet dat de bombardementen juist meer aanslagen zal uitlokken en dat was nu juist ook de bedoeling.
   Want een gewaarschuwd man telt voor twee en waren de Fransen niet gewaarschuwd en wordt dit niet in de wind geslagen wat gewoon een bewuste uitnodiging is om nog meer aanslagen te plegen door henzelf opgezet?
   En voor degenen die dit willen afdoen als onzin kijk gewoon eens op internet hoeveel nazi criminelen in de NAVO/NATO zitting hebben gehad na de oorlog in plaats van dat zij straf hebben gehad en denk ook aan geleerden zoals de V1 en V2 ontwerper Werner von Braun die voor de Nasa heeft gewerkt in plaats van straf te krijgen.
   En Claus Barbie alias “de slager van Lyon” die meer dan veertig kinderen uit een weeshuis in Izieu heeft laten deporteren naar vernietigingskampen en veel verzets mensen heeft omgebracht om naderhand voor de geheime dienst te gaan werken van de VS zogenaamd ivm de koude oorlog.
   Als we niets doen krijgen we een herhaling van toen alleen dan nog erger.

  5. @Arnold,

   Ik denk dat je de geschiedenis opnieuw moet bestuderen…
   Hoe kan het dat Duitsland in de jaren ’30 BINNEN 3 JAAR!!! van de slechtste economie van Europa naar de beste ter wereld werd?

   Zij gooiden de Rothschilds het land uit. Duitsland kreeg een nieuw geldstelsel, Leningen zonder rente, waar arbeidskracht tegenover stond

   Dit was tegen de afspraak die met de Rothschilds was gemaakt.
   https://thedaysofnoah.wordpress.com/2011/01/08/the-rothschild-1920-1944-the-secret-instigators-of-world-war-2/

   Duitsland moest als voorbeeld worden gesteld en er is stelselmatige propaganda in de afgelopen 70 jaar over ons heen gegooid om een “vijand” te creëren die dusdanig barbaars was dat het stelselmatig uitroeien van mensen gerechtvaardigd werd. Ik praat niet over vernietigingskampen… Het is zelfs bij wet verboden dit überhaubt in twijfel te trekken, maar als je een beetje nadenkt; de logistiek is onmogelijk want men zou meer dan 50 jaar bezig moeten zijn geweest om een miljoen mensen in 4 ovens te cremeren…

   https://cigpapers.wordpress.com/2013/11/16/holocaust-or-holohoax-21-amazing-facts/

   .. De daadwerkelijke holocaust gaat over de miljoenen vrouwen en kinderen die d.m.v. terreurbombardementen (tapijtbombardementen).. stelselmatig werden uitgemoord. Dresden is bekend, maar zo ongeveer ELKE stad in Duitsland is met de grond gelijk gemaakt.

   Na W.O.II zijn miljoenen “Disarmed Enemy Forces” – Door ze DEF’s te noemen in plaats van P.O.W.’s (krijgsgevangenen) hoefden de geallieerden zich volgens henzelf niet te houden aan de conventie van Genève – omgekomen door ze zonder water, voedsel en latrines in een open veld te plaatsen, er een hek omheen te zetten en ze te laten creperen. Niets of niemand mocht ze helpen. Zelfs het rode kruis werd geweigerd! Er werd niets geregistreerd. Dit is gedaan op bevel van Eisenhower zelf(Een Zionist).

   http://www.hellstormdocumentary.com/

   http://www.tomatobubble.com/id907.html

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=236

   Zo ook de Russen. Buiten de wreedheden die op de Duitse bevolking werd uitgeoefend (Zo werd elke vrouw van 8 tot 80 (meerdere keren) verkracht, vrouwen werden aan schuren genageld, opengereten in het bijzijn van hun kinderen; de barbaarsheden van het rode leger waren dusdanig gigantisch dat zelfs de overlevenden van Auschwitz mee vluchtten met hun bewaarders?!!!)

   In ditzelfde kader – de verzwegen “operatie kielhalen” van de geallieerden – Repatrillering van miljoenen Russen die met democratie in aanraking zijn geweest werden ofwel vermoord ofwel verbannen naar een goelag. Stalin (Zionist) heeft meer mensen vermoord dan de totale as-mogendheden.

   http://rense.com/general7/lawq.htm

   Er worden tot op de dag van vandaag meer dan een miljoen mensen vermist…Buiten de 5 miljoen die geregistreerd omkwamen. DIT is de daadwerkelijke genocide DIT is de daadwerkelijke 6 miljoen…Niet de zionistische propaganda.

   Iedereen die dit in de afgelopen decennia probeerde aan te tonen is (met behulp van belastinggeld) met de grond gelijk gemaakt.

   Om de woorden van Abraham Lincoln (vermoord vanwege de greenback dollar om de Zionistische banken buitenspel te zetten) te herhalen:

   “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time.
   But you cannot fool all of the people all of the time.”

   Deze psychopaten (Rothschild en consjorten) zijn al meer dan 250 jaar bezig met de totale onderwerping van deze aarde. Men deinst nergens, maar dan ook nergens voor terug.
   Hetzelfde recept wordt keer op keer weer uitgevoerd. Zij zijn het die de oorlogen creëren, om er zelf beter van te worden.
   Nazi zou eigenlijk moeten staan voor Nationaal Zionist!

  6. An Argie,
   pas geleden is een mevrouw van 87 voor 10 maanden gevangenis veroordeeld, omdat ze dat uitspreekt wat je hier schrijft. Toen ze de rechter vroeg “wie heeft aan u verteld dat het werkelijk waar is?” en ze zei “bewijst u dat de holocaust werkelijk plaatsvond” antwoordde de rechter met “ik hoef niet te bewijzen dat de aarde rond is”…
   https://www.rt.com/news/321849-germany-neo-nazi-trial/

  7. an argie.
   28.6.
   In de eerste regel schrijf je ik denk,moet je niet doen ga liever op zoek naar feiten.

  8. @Monica,

   En dit bewijst eens te meer het resultaat van decennia lange propaganda. Gezien het feit dat er niet in twijfel mág worden getrokken. Deze rechter is net zo geïndoctrineerd als de mensen die door de kerk dachten dat de aarde plat was, tot Copernicus probeerde te bewijzen dat deze juist rond was. Ook hij moest zijn uitspraken herroepen door de rechterlijke macht. Ook hij werd in de kerkers gegooid, net als Ursula Haverbeck.

   Het probleem met dit alles is dat de emotie het van de rede wint. Wanneer iemand ook maar een kritische vraag dúrft te stellen, wordt deze meteen gebrandmerkt als neo-nazi, antisemiet, NSB-er, ook al is deze vraag misschien gerechtvaardigd en is de onderbouwing correct.

   Het was oorlog In oorlog gebeuren gruwelen die iemand zich nauwelijks voor kan stellen. Maar in een oorlog overheerst ook de propaganda om de “vijand” barbaarser te laten zijn, zodat de eigen gruwelen en oorlogsmisdaden worden “gerechtvaardigd”.

   Vragen als:

   – Waarom waren er in de periode 1910 – 1945 tenminste 4 “Holocausten”, allen met het getal 6 miljoen?

   http://holocaust-of-world-war-two.blogspot.nl/2015/01/jewish-holocaust-is-lie.html

   – Waarom is het officiële getal inmiddels terug gebracht tot een miljoen, maar wordt ons nog steeds 6 miljoen op school geleerd?

   http://www.biblebelievers.org.au/wasthere.htm
   http://tomatobubble.com/id822.html

   – Waarom is er niet één Duits archief gevonden met ook maar 1 persoon die dit daadwerkelijk is overkomen? – En dat terwijl de Duitsers bekend staan om hun “Grundlichkeit”

   Over 3,000 live births were registered there, with not a single infant death while Auschwitz was in operation under German rule.

   – Waarom waren er in de vermeende vernietigingskampen als Auschwitz een zwembad, een kuurhuis, een bioscoop, een hospitaal, een postkantoor, een voetbalveld, ja zelfs een bordeel voor gedetineerden en hadden al deze gedetineerden gratis mondverzorging door tandartsen?

   http://www.rense.com/lets_stop_with_the_auschwitz_lies.htm.html

   – Waarom was de officiers mess op nog geen 60 meter van de vermeende installaties?

   – Waarom heeft het Rode Kruis hier tot 1953 geen enkele vermelding van gemaakt?

   – Waarom staan in verschillende almanacs nauwelijks een daling van de joodse wereldbevolking van 1939-1949?

   – Waarom heeft het bodemonderzoek bij Treblinka niets opgeleverd, terwijl daar meer dan 800.000 lijken zouden moeten liggen?

   – Waarom spreekt rapport van de Poolse ondergrondse naar de Engelse Geheime Dienst over het verspreiden van luizen met tyfus?

   http://www.fpp.co.uk/History/General/PolishReport1943.html

   – En waarom prikt zelfs een 15-jarige door al deze leugens wanneer hij een beetje nadenkt…
   http://rediscover911.com/holohoax-a-15-year-olds-school-report-exposes-holocaust-lies/

   En dan wordt zelfs een 15 jarige afgemaakt…

   http://libertyfight.com/2013/response_to_holocaust_essay_coverage_and_haaretz.html

   Deze parasiterende zionistische psychopatische kliek heeft zijn tentakels over de hele wereld uitgegooid en is deze al meer dan twee eeuwen aan het uitzuigen. IEDEREEN ter wereld lijdt er onder. En wanneer iemand, wie dan ook, er tegenin gaat wordt deze met de hele familie, of met het gehele land afgemaakt.

   Wat een kutmaatschappij is dit.

  9. Dit bedoel ik nou Odette. Hoe jij op dit soort lol reageert. Sorry dat ik het zeg maar beetje dom toch als je dan boos wordt omdat ik in een opwelling bedacht dat je beter op xandernieuws thuishoort. Beetje onnozel ook van v.Wiersum om dan maar te gissen dat ik dan niet in hoge energieen meer bent. Ik signaleer alleen maar wat en tik dat neer. Als dat voor jullie niet klopt, sorry dan. Overigens wil ik ook mijn naam veranderen. Iets wat de sjeu en de zwier van de naam Odette heeft lijkt me wel wat, en nee dat is niet lullig bedoeld. Ik ben benieuwd of je het als van Faith zal herkennen.

  10. Is al goed Faith. Probeer je eigen naam eens, net als velen hier, zou leuk zijn!
   Maar heel af en toe is het moeilijk om niet te laten weten dat de boel escaleert in hoog opgelopen emoties, gedachten en aannames. Balans proberen te scheppen. Tja, mijn maan staat in weegschaal om Monika te citeren 😉

  11. en mijn maan staat gerege;d te mauw moanen bij katjes Moon Faith Odette Anna11 Elizia Imkia Sunnie WillieDePillie Dawnie Mirakeltien Lizzie welnu noem ze maar even op 1 ademteug; de meer wilde wijven aan het firmament de meer zooizaden en zonen en dochters van de zonnegod himself, een nieuwe bijbelse dynastie breekt aan, gaat heen en plant u voort!

   http://www.troll.me/images/thumbs-up-jesus-says/jesus-says-we-need-to-stop-moaning-and-start-playing.jpg

   https://oxoaxioma.files.wordpress.com/2014/04/jezus-als-zonnegod.jpg

   http://tvgidsassets.nl/upload/a/arjen_farao_achter.jpg

   http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/farao-lubach-nog-lang-niet-in-de-kamer

   10 NOvember van dit jaar dusz vorige week;
   http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/4183078/2015/11/10/Arjen-Lubach-overhandigt-zijn-farao-initiatief.dhtml

   http://www.encyclo.nl/begrip/firmament

   ik vind gewoon zonde Faithie-Ma, nu net gewend aan gele avatarretje en dito x-ie naampie begint net in te dalen en te gisten en dan moet jah hoor moet er weer zonodig aan periodieke maanverwisseling gedaan worden, je kan er de klok op gelijk zetten bij die wijven, zo krijg je nooit een poot aan de grond laat staan in de heilige grottefrot van deftige contemplatieve baviaan Thoth de grote denkmaangod met z’n dikke gele strandbanaan;

   http://www.filmtotaal.nl/images/newscontent/eqqf6xnwr9t0_full.jpg

   http://veranderjedroom.nl/2014/07/wie-thoth/

  12. Over een Zonnegod gesproken. The Don denkt dat ie Zeus of een zoon van Zeus is. En reken maar dat deze psychopaat bloedserieus is.
   De hoogmoedswaanzin zit er goed in bij die lui. Maar ze kunnen alles aanroepen in hun decadente huizen, niets zal helpen. Zie hoe die Trump woont. Op de 66ste verdieping. Hij had het liefst op de 666 ste verdieping gaan wonen maar die is er door geldgebrek nooit gekomen. Zolang ze de mensheid niet met liefde en gelijkwaardigheid dienen krijgen ze niets meer voor elkaar. En hoor wat hij over Edward Snowden zei. Dat vindt hij een verrader. Luister dan wat hij voor priet-praat ophangt in CNN in een van zijn vele one-man shows.
   Het is gewoon meer van hetzelfde. Ik geef ze geen schijn van kans meer.

   https://www.youtube.com/watch?v=6pCsVKt9gqY

  13. 28.11 @Christina, Faith, kleine ommezwaai, dicht in de buurt gebleven. De ms.Prinses Christina, passagiersschip, zonneboot, was in een ver verleden een werkplek van mij. Dus niet zo dom gekozen, beetje in de buurt…

 19. De aanslagen in Parijs kunnen erop wijzen dat de er paniek binnen de kliek heerst. Grootschalige terreuracties zijn blijkbaar niet meer mogelijk. De Antwerpse spreekbuis van de moslimjeugd, Abou Jaja spreekt van een duidelijke wanhoopsdaad en erg amateuristisch georganiseerd. Elke stadsbende die naam waardig kan dergelijke raids in elkaar steken en uitvoeren. Dit kan inderdaad betekenen dat het Plan werkt en dat de kruimels die overbleven her en der voor chaos moeten zorgen….. Door alle ellende voor de families en de Franse samenleving door, gloort een lichtje van hoop dat het hier om stuiptrekkingen van een in doodsnood verkerende wereldterreurbende gaat…..

  1. Duidelijk dat er paniek heerst in de kliek. Het kan ook nog een hoax zijn, een geregiseerd toneelstuk dat ze opvoerden met acteurs. Sick.

   https://www.youtube.com/watch?v=PbFsrN7m1mQ

   https://www.youtube.com/watch?v=07jLjNboS4Y

   Nu maar hopen dat Putin Obama verteld heeft dat er spijkers met koppen geslagen gaan worden, van dik hout zaagt men planken, grote stappen snel thuis, dat als ze zich nu niet aan de Universele Rechten van de Mens-regels gaan houden, het gehele U.S. militaire complex satelliet gebeuren plus hun U.S. Internet afgesloten zal worden.
   Go Vladi go!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=tYHTUUXp6Ug

  1. Jos.
   De beelden en vooral de video waarop een echte journalist zegt wat er echt gebeurd zou eigenlijk groot nieuws moeten zijn en ook door oa de NOS uitgezonden moeten worden niemand kan mij wijsmaken dat zij hier niet van weten.
   Sites als deze worden vaak in een kwaad daglicht gezet terwijl juist zij het zijn die de moeite wel nemen om de waarheid aan het licht te brengen,iets wat je van die volgevreten en gezopen en zelfvoldane MSM journalisten die eigenlijk de naam journalist niet waard zijn niet kunt zeggen.
   Waarom blijven zij de waarheid verdoezelen,waarom doen zij niet waar ze voor zijn en hoeveel mensen moeten daardoor nog met hun leven betalen omdat zij zich niet kunnen voorbereiden wat wel mogelijk is als deze journalisten hun werk naar behoren zouden doen.
   Het verdoezelen van de waarheid ontneemt mensen de mogelijkheid er iets aan te doen waardoor je hen die nu de waarheid verdoezelen medeplichtig mag noemen en verantwoordelijk mag achten.

 20. Het voorspel tot dit alles begon in Roemenië, waar in 1989 na een kort schijnproces de president Ceausescu en zijn vrouw Elena werden gefussileerd,
  nu tijdens het gecreéerde tumult in Parijs wordt het land in handen van technocraten en van de USA-CIA banken cartel gegeven, groot mooi steunpunt na Kosovo in de Balkan.
  Hollande laat me niet lachen, zijn corrupte zionisten puppits, wil de oorlogs toestand verlengen zo dat hij de oppositie rustig op kan ruimen, gericht op de nationalisten !
  In Nederland is lang geleden Pim Fortuyn en van Gogh al opgeruimd, de Nederlander hebben het gewoon laten gebeuren deze met voorbedachterade gepleegde moorden.
  Putin haald ze keer op keer de wind uit de zeilen, nu in Syrië speeld hij zijn spel, wat ook het onze is, de EU regeringen zijn de vijanden van het Europese volk, ze willen hun ondergang, vrije burgers hebben ze een hekel aan, misschien wordt morgen de noodtoestand in heel de EU uitgeroepen, kunnen ze zo zonder meer je huis binnen komen en alles confisceren.

  1. En vergeet ook niet dat ze hier in Nederland een vies spel spelen met de gaswinning in Groningen wat niets anders is dan dat ze een reden hebben om straks te kunnen zeggen u heeft geen gas omdat de winning in Groningen vermindert moest worden.
   Iedereen heeft gezien dat Kamp schijt had aan huizen die instortten en gewoon doorging met gas winnen dat houd wel in dat hij kon weten dat de mensen dit zouden aanvechten wat logisch is.
   Vandaag is besloten dat de winning terug geschroefd moet worden en de NOS liet een man zien die heel erg uitbundig een overwinning claimde maar is het een overwinning want als het straks gaat vriezen hoe makkelijk is het dan voor Kamp om te zeggen u zit in de kou terwijl ik graag anders had gezien en zo zullen de Groningers de schuld in de schoenen geschoven gaan worden terwijl heel Nederland in de kou kan komen te zitten.

 21. Wordt het dan niet eens hoog tijd dat hier in NL ook een lijst komt waarop de prominenten vermeld staan?
  Ik kan nu al met het grootste gemak een lijst samenstellen van lui die moeiteloos op de ‘pruimlijst’ kunnen. Ben tegen de doodstraf maar er zijn middelen genoeg die types zoals bijv, Balkenende die zich schuldig maakte aan hoogverraad door toch te tekenen voor het Verdrag van Lissabon tegen de wil van het volk, te isoleren in werkkampen.
  Waarom werkkampen?
  Omdat door toedoen van dit soort schoften de levensvoorwaarden van zeer veel mensen op dit moment dusdanig omlaag gebracht is dat zij een leven lijden gelijk aan een werkkamp bestaan.
  Alleen al het bestaan van zo’n ‘top 100’ is voor veel ploerten een goede reden om te dimmen.
  Een Volkstribunaal dus!

  1. Je hebt volkomen gelijk en ben het volledig met je eens.

   Kijk maar wat er gebeurd is met Fred Teeven, het heerschap bied zijn ontslag aan als staatsecretaris, maar is nu lid van de tweede kamer.
   Hoe kan zo’n sjoemelaar nu weer in de tweede kamer zitten?

   Ze hebben gewoon overal schijt aan!!!!

  2. Hoezeer mijn hoofd soms schreeuwt om vergelding ,wordt dat overstemt door de geluiden van mededogen en vergeving uit mijn hart. En zo zweverig als je dat kunt vinden, zo blij ben ik daar mee omdat het me niet in dezelfde valkuil doet stappen als hen die mij dingen aandoen!
   Of kort gezegt : fighting for peace is like fucking for virginity!

  3. Ik heb de speech van Hollande bekeken en daar kwam naar voren dat Frankrijk twee aanpassingen in de grondwet wil doorvoeren.
   Zoals eerder al veel geschreven is weten de meesten wel ondertussen dat met aanpassen RECHTEN VAN MENSEN AFNEMEN wordt bedoeld en OM ZICHZELF TE BESCHERMEN voor het geval uitkomt waar de viezerikken mee bezig zijn.
   Opvallend is ook dat bij het NOS nieuws ook hier weer niet op door gegaan wordt terwijl dit toch echt wel nieuws zou moeten zijn omdat de grondwet veranderen niet zomaar kan of mag.

  4. Balkenende was ook maar een puppet van de cabal die orders uit moest voeren.
   Dan kun je nog zo idealistisch de politiek in stappen, eenmaal op die hoge post, na je handtekening en de be-ediging heb je duidelijk niets meer te vertellen. Orders uitvoeren, meer niet. Net als Rutte, Hollande, Obama, ja wie niet. Maar nu wordt het kennelijk tijd voor de echte fanatiekelingen, ultra rechts en anti mens zoals Marie Le Pen en Wilders types, wolven in schaapskleren want hou ze in de gaten met hun zgn. bezorgdheid en het idee dat ze ons willen geven dat ze voor het volk opkomen. Vergeet het maar. Duidelijke dubbele agenda’s . Achter de schermen worden zeer zieke plannen beraamd en daar zit het probleem. Gelukkig is dat nu aardig af aan het zwakken want wie gelooft de msm nog.

  5. Arnold, ik heb vanavond onderweg een interview gehoord op radio 1 (npo) met ene Roger Strijland, een Nederlander die sinds 28 jaar in Parijs leeft en 20 jaar voor de NOS werkte als journalist.
   Hij vertelde o.a. dat de militairen, die hij sprak met buitenlands accent Frans praatten. Dat was voor hem een indicatie dat het mannen van de vreemden-legioen zijn en die bevindt zich in het zuiden van Frankrijk, 800 km weg van Parijs. Hij vroeg zich af hoe die mannen zo snel in Parijs konden zijn, dus concludeert hij dat er bekend was wat er ging gebeuren. Dat vond ik best opmerkelijk…
   http://www.radio1.nl/item/328066-Roger%20Strijland%20over%20aanslagen%20Parijs.html

  6. Dat is een hel scherpe Monica. Heb het geluisterd. Daar kan je inderdaad de nodige conclusies aan verbinden.( de overduidelijke natuurlijk, maar om degenen die nog in sprookjes geloven wakker te schudden van groot belang. denk ik.) Beetje hetzelfde idee als arrestatie teams met kogelvrije vesten een paar minuten nadat Fortuin omgelegd was.

  7. Monica/Imke.
   Eerlijk gezegd had ik nog niet aan het vreemdelingen legioen gedacht.
   Wel heb ik daar boeken over gelezen waaronder een boek geschreven door iemand die bij het vreemdelingen legioen heeft gediend maar is gedeserteerd zoals ze dat zo mooi noemen als iemand weigert zich overhoop te laten schieten.
   Wederom komt ook weer veel naar voren wat met de tweede wereld oorlog te maken heeft.
   Veel Nazi,s hebben na de tweede wereld oorlog hun toevlucht gezocht bij het vreemdelingen legioen en hebben oa gestreden in Algerije.
   Ook is bekend dat je verleden verleden tijd is en dat velen daar een nieuw militair leven krijgen en een nieuwe identiteit.
   Hier bij wordt vermeld mits je verleden niet al te schokkende gebeurtenissen bevat want dan zou je daardoor niet tot het vreemdelingen legioen kunnen toetreden(geloof je het).
   Meestal wordt het vreemdelingen legioen ingezet als reguliere legers in de moeilijkheden komen of bij bijzondere operaties.
   Het legioen bestaat uit mensen van allerlei nationaliteiten en ongehoorzaamheid wordt zwaar bestraft dus wie zegt dat zij geen rol hebben gespeeld?

  8. Het vreemdelingen legioen, de Fransen noemen hen “”de Ligionnaire’s””, hun thuis haven is Corsica, en andere Kazernes aan de cote D’Azure, maar ze zijn de laatste jaren zo’n beetje overal gestationeerd, en moeten meestal de kooltjes uit het vuur halen, ’t is natuurlijk uit de tijd, het werkte goed huur soldaten in de koloniën, denk aan het beroemde boek/film Beau Geste.
   In verband hier mee is het interessant te lezen in VT to day, wat de Fransen nu nog met hun oude koloniën uithalen, bestelen !

 22. Matthias Döpfer, een top figuur van de Duitse Mainstream Media’s onder anderen Springer verlag, zitting bij de Bilderberg Conferentie e.a., zegt ; die opfer von Paris sind nur die vorboten der unterwerpung …, lees het maar, info.kopp-verlag.de ,

 23. de stelling ; het uur van de waarheid nadert..!! ; denk dat dit uur verstreken is !
  Om nu te denken dat we na deze en andere voorvallen gezapig ons leventje van aardige reacties plaatsen voort kunnen zetten ; zo als Marcel doet, dit soort gemeenplaatsen zijn uit de tijd, het is hard tegen hard, met een beetje machts vertoon los je dit buiten proporties gegroeide kwaad niet op, daar komt meer voor kijken, persoonlijke moed, en de andere wang toekeren bij deze zieke psychopaten werkt niet.
  En beste Marcel jouw wordt in deze niets gevraagd en over valkuilen hebben ze het ook niet, zij vereren het doden van mensen, begrijp je dat niet !
  Dit wat op ons afkomt is alleen te vuur en te zwaard te verslaan, of je legt je er bij neer, en wordt een levende dode !

  1. @ jenbne
   Ach jenne zo’n beperkte keuzemogelijkheid die jij voorstelt, niet te geloven dat je door zo’n kokervisie wordt gehinderd in je provo zijn.
   Niet het pad van geweld gebruiken ( hetgeen de andere kant doet) is niet gelijk aan je kop in het zand steken en helemaal niets uitrichten. Er zijn legio mogelijkheden om op een andere meer werkzame en imo ethische manier weerstand te bieden aan het geweld dat ons wordt opgedrongen. Het is juist de bedoeling dat je op een gewelddadige manier tegengas geeft, weet je niet meer van de flower power, hoe dat de tijdgeest van toen heeft beïnvloed en hoe bang de gevestigde orde van toen werd van die zet? ze wisten er zich geen raad mee……Neen beste jenne een probleem wordt NOOIT opgelost met de middelen die het probleem veroorzaakt hebben.

  2. Jenne hoe wil je het kwaad uitbannen door het met kwaad te bestrijden?Als je dat op die manier al lukt , is het enige dat je dan bereikt ,dat het kwaad een nieuw gezicht krijgt namelijk het jouwe!

  3. Jenne, vind dit wel passend…
   https://talktomichaelmccartney.files.wordpress.com/2014/07/screenshot_2014-07-24-22-56-30-11.png?w=545&h=545
   Daarnaast mag een ieder zijn weg bewandelen uiteraard.
   Het gaat niet om kwaad met kwaad te bestrijden.
   Maar wel om de leugens te bestrijden, en dit niet alleen in het groot.
   Het begint bij een ieder mens zelf.
   De leugen in het klein of in het groot is hoe dan ook altijd liefdeloos.
   Vind de volgende YT, een deelopname van een presentatie van Mark Passio wel passend…
   “The Lie Is Bold & In Your Face”
   https://www.youtube.com/watch?v=yFsmP7iD7cs

  4. Een artikel naar mijn hart, want een oproep aan de waarheid…
   https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/11/16/column-wil-de-echte-journalist-opstaan/
   Citaat van Irma in dit artikel:
   “Niet de waarheid en de rechtvaardigheid die de regerende elite aan je oplegt, maar de waarheid die van binnen zit, in je hart en in je ziel en die is onmiskenbaar, NOOIT inwisselbaar of te koop voor geld! Geld betekent niets, je neemt het niet mee na je fysieke dood, het is niets meer of minder dan een onderdrukkingsmiddel van een stel psychopaten die zichzelf rijkelijk hebben voortgeplant in de afgelopen decennia. Je zou dat toch écht moeten weten als je jezelf journalist noemt.”

   En een ieder kan voor zichzelf invullen waar hij/zij zelf eenzelfde soort taak heeft.

  5. Ook een mens évolueerd, en tijden veranderen, ons ludiek Provo gebeuren, met daarna de Flower Power, slaat als een tang op een varken, in dit tijds bestek, van waanzinnigen die geen discussie aan gaan, maar alleen op een beestachtige wijze mensen om brengen.
   Dat is wat velen met mij ook zeggen, onderwijl onze softies een discussie willen aan gaan over naasten liefde etc., met deze psycho’s, gaan zij rustig verder onze samenleving van zijn waarden te ontdoen, en kapot te maken.
   Heb je wel eens geprobeerd om een gesprek aan te gaan met een Mohamadaan, het is een 100% éénrichtings verkeer, het is niet bespreekbaar.
   Ik ken Nederland en vele andere landen uit het verleden, het/ze zijn onherkenbaar veranderd, met de vieze pseudo glans van progresiviteit overdekt, nu het zal mijn tijd wel duren, en de jongeren weten gelukkig niet hoe het was, maar het maakt ons de overgeblevenen van mijn generatie heel droefig, en je kan met je gevoelens hier over nergens terecht, ze verslijten je voor een ouwe nostalgiese gek, en lachen je champerend toe!
   Maar als de mensen nu niet opstaan, en gezapig verder gaan met hun leege leventje, gevoed door Telegraaf, VK, en NOS, is onze wijze van samenleven in vrijheid van denken gedoemd om te verdwijnen, Jenne

  6. Anna, John Fitserald Kennedy, geeft hier weer, waar hij van op de hoogte was, daarom is hij ook niet meer, die mijnheer met zijn leeuw, heeft vergeten dit gezedge van Kennedy te lezen, want dat plaatst zijn relaas in de prullebak?
   Met redeneren en oprechtheid, is dit soort situaties niet op te lossen, wij en ook Kennedy heeft deze mensen onderschat, één dood mens, duizend dode mensen, één millioen dode mensen, doet deze lieden niet afschrikken, kijk eens op DWN, hoe Erdogan, Obama een aaitje over zijn kin geeft, dit spreekt boekdelen, zo van wij complices onder mekaar, dit zijn broeders in het kwaad!

  1. Benjamin Fulford kan beter breed uitsmeren dan wie dan ook hier. Goed om te weten, tegenstanders. Helaas een nogal lange verhandeling wat voor de korte termijn denker en korte termijn geheugen lijders beslist een uitdaging zal zijn. Maar het laatse half uur is beknopt samengevat genoeg om te weten hoe de vork in de steel zit. Dat is beslist anders dan wat ik zojuist op Nieuwsuur Hollande hoorde zeggen.
   Snel de tv weer uitgezet.

   https://www.youtube.com/watch?v=2YXLlBHtWSk

 24. arnold

  Feitelijk kunnen ze doen wat ze willen, maar dan plegen ze hoogverraad tegen de mensheid. Als Frankrijk net zoals Nederland ingeschreven staat als coöperatie bij het SEC,

  https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=State+of+the+Netherlands&match=&filenum=&State=&Country=&SIC=&myowner=exclude&action=getcompany&Find=Search

  dan hebben ze zich te houden aan de regels van het UCC.

  Het UCC is de bijbel van de commercie; het dicteert precies de manier waarnaar in internationale handel en commercie gehandeld dient te worden. In feite draait het gehele commerciële systeem rond de UCC wetgeving. Wanneer je hypotheek is geëxecuteerd of je auto is ingenomen, gebruikt de bank het UCC proces om dit te doen.

  Maar UCC wetgeving wordt niet onderwezen in rechtenstudies. Het blijft het domein van corporaties en hun functionarissen, die wanneer nodig hun juridische afdeling medewerkers in UCC wetgeving opleiden – en zo de kennis van dit belangrijke mechanisme “binnenshuis” houden. Maar één van de beheerders van de OPPT had professioneel enige tijd met UCC wetgeving te maken, en begreep van dichtbij hoe de “Vroegere Machten” de UCC manipuleerde om het financiële systeem van de Verenigde Staten op zeer hoog niveau te controleren .

  UCC expert, moeder, en OPPT- speerpunt Heather Ann Tucci-Jarraf gebruikte de beslaglegging op haar eigen huis als proefkonijn. Zij daagde de beslaglegging uit middels het UCC proces, en ontdekte daarbij- simpel gesteld – dat het VS rechts-systeem het corporatie systeem onveranderlijk steunde.

  Niet verrassend eigenlijk, gegeven dat 99% van onze wetten gerelateerd zijn aan eigendom … of commercie.

  a bijzonder zorgvuldig onderzoek, concludeerde de OPPT dat de corporaties die onder de vermomming van regeringen en financiële systemen opereerden verraad pleegden tegen de volkeren van deze planeet zonder dat de mensen hier weet van hadden, erom gevraagd hadden of hun toestemming hadden gegeven.

  Dus … om beslag te leggen op “het systeem” , hebben de beheerders van OPPT een val gezet met gebruikmaking van de legale structuur die voorhanden was DOOR “het systeem”.

  Wat dit inhoud is duidelijk. Zolang we blijven accepteren dat overheden nationaal of internationaal onder bedrog ons willens en weten de Natuurlijk Persoon blijven opleggen en je dat in stommiteit blijft erkennen, heb je geen rechten. Kortom je bent gewoon de l*l.
  Je werkt dan feitelijk mee aan je eigen hoogverraad en kaalplukkerij.

  Wat belangrijk is in deze dat je ontkent de NP te zijn om je vervolgens te beroepen op het natuurrecht van man of vrouw.
  Dan kom je uit in het UCC, wat het OPPT voor elkaar heeft gekregen.

  1. Loki.
   Als je rechters aan je zijde hebt kun je doen wat je wilt zonder gevolgen voor jou.
   Met geld is alles te koop ook rechters en mensen die voor geld dingen voor je regelen en zolang dat geaccepteerd wordt kunnen zij gewoon doen wat ze willen.
   Rechtspraak is er al lang niet meer want bv hier in Nederland werd gezegd dat Moscowits een goede advocaat was en spreekt men over goede en minder goede advocaten.
   Als recht en rechtspraak voor iedereen gelijk is zou er geen verschil mogen zijn en zou men niet van goede en slechte advocaten mogen/kunnen spreken want dan is de uitslag afhankelijk van hoe een advocaat iemand verdedigd terwijl de aangeklaagde daar het slachtoffer van wordt omdat die de straf opgelegd krijgt en niet die goede of slechte advocaat terwijl de fout in de verdediging bij die falende advocaat gelegd zou moeten worden.
   Met andere woorden heb je een goede advocaat dan blijf je op vrije voeten en tref je een minder goede advocaat(bv ivm geen geld hebben)dan krijg je een straf opgelegd.

  2. arnold

   Maar begrijp je waar ik op doel. Het is nog langer verboden om de Natuurlijk Persoon te gebruiken en dat is nu een internationaal strafbaar feit als geen overheid geen contract met jou heeft. Dus rechters mogen dat ook niet meer, want die kunnen alleen maar werken met de NP.
   Dus de Staat der Nederlanden is geen democratie maar een dictatuur.

  3. Dus eigenlijk zijn wij gedegradeerd tot een voorwerp en geen mens meer omdat wij geen aansprak meer zouden kunnen maken op recht.
   Eerst hadden zij de natuurlijk persoon nodig om ons verplichtingen op te leggen wat hen rijker heeft gemaakt en ons armer en nu bijna alles is geprivatiseerd en de meesten contracten hebben bij deze bedrijven kunnen zij ons wel aan de afspraken houden maar wil je een proces starten tegen zo,n bedrijf dan verlies je dat omdat je gewoon geen rechten meer hebt.
   Zie ik dat goed?
   Kun je hiervan misschien AUB meer “bewijs”
   aandragen of verwijzingen geven.
   Het natuurrecht zoals je dat noemt is toch hetzelfde gebleven ongeacht de pogingen van OPPT om dat te veranderen.
   Graag meer duidelijkheid aub het is mij niet helemaal duidelijk al moet ik eerlijk zeggen dat ik van recht ed bijna niets weet.

  4. Arnold,

   Zo lang je je juridische stroman niet van je hebt afgeschud ben je een speelbal van de UCC wetgeving.
   In Nederland zijn een paar duizend soevereine mensen die het middels een juridische procedure is gelukt om dit juk van zich af te schudden.
   Deze keuze heeft wel bepaalde consequenties waar rekening mee dient te worden gehouden.

   concreet:

   – De procedure geldt voor 1 (natuurlijk) persoon, hetgeen betekent dat voor elk gezinslid een aparte procedure moet worden gestart.
   – De procedure neemt 3-6 maanden in beslag.
   – Je wordt door iedereen (vooral door je eigen familie) voor gek verklaard omdat het niet wordt begrepen.
   – Je verliest vrienden omdat zij het niet begrijpen.
   – Je wordt gezien als een idioot die geen belastingen wil betalen
   – Je moet een hele lange adem en zeer veel geduld hebben wanneer je in loondienst bent en aan de administratie moet uitleggen dat er geen inkomstenbelasting, pensioenvoorzieningen en andere randvoorwaarden gelden voor soevereine mensen, waardoor je brutoloon ineens je netto loon wordt. (De meeste boekhoudsystemen kunnen dit niet eens aan :D:D)

   Het biedt ook voordelen:

   – Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen keuze.
   – Je bent daadwerkelijk vrij
   – Je staat buiten de wet (in elk geval UCC wetgeving, Civiele wetgeving en Maritieme wetgeving)
   – Je betaalt geen enkele belasting die jij niet wilt betalen.

   Een schoolse opleiding biedt je een bestaan, zelfstudie biedt je een fortuin – Jim Rohn

   Hier is de UCC volledig uitgelegd.

   http://www.servantking.info/index2.html

  5. Hoi an argie, als je volledig buiten de wet valt, hoe werkt het dan in de volgende situaties?

   -je wordt aangereden en moet worden opgenomen in het ziekenhuis; ben je verzekerd? wie betaalt de kosten?

   -je wordt aangevallen of lastiggevallen, ontvoerd of iets anders criminieels wordt je aangedaan, wat doe je dan? Je valt buiten de wet en regelgeving dus je kunt ook niet aankloppen bij politie en justitie neem ik aan?

   Hoe kijk je hier tegen aan? Hoe ga je met soortgelijke situaties om?

  6. laat me raden, neeh niet verzekerd; insurance is ‘contracting’ met een andere dode stroman corporatie, en neeh absoluut zeker geen uitkering van de staat, laat staan de ho*risdoer subsidie van ieder voor zich in z’n éénzame civiele burger ‘sociale’ woning cel gevangenis.

   m.a.w. je kan de kolere krijgen, fijn hèh om een ‘freefrauman’ of the land te zijn.
   de police is er niet voor de burger maar ter bescherming van corporatieve bezittingen en belangen van de elite controllers, basis kennis voor een beetje ‘truther’.

   als ‘freeman’ moet je natuurlijk een pistooltje in je achterzak hebben, recht op zelf verdediging,right to carry concealed wappens, dat je het niet kan zien in welke achterzakflap van je ongewassen verwassen gescheurde alles is voor bassie spijkerbroek je katapult 7 klapper pief paf pistooltje verborgen zit.

   m.a.w. met andere woorden een soort alto zzp’er zonder zonder pensioen en geen polen in dienst en een katapult op zak met een busje peper spray die zichzelf vrijwillig failliet laat verklaren binnenkort dakloos zal zijn en vrijwel zeker in de gevangenis terecht komt en een geliefd doelwit voor ronselaars van twijfelachtig allooi in dienst van sekte kerken geheime diensten en weet ik wat voor soros oranje revolutie non governmental-Theo organizations die het pad effenen voor het uiteindelijke doel; het rubbelizen tot puinpoeier vermalen van je eigenste civiele city water en stroomvoorzieningen met franse straaljagertjes.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Concealed_carry_in_the_United_States

   http://pol-check.blogspot.nl/2015/10/rubbelizing-muslims.html

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie

   Dirk en de wapens – Van Kooten en De Bie
   https://www.youtube.com/watch?v=ACPN0WZkbJQ

  7. Heel raar dat met name de VVD en hun schoothondje PVDA nu zo veel moeite doen om het hernieuwde belastingplan er door te krijgen terwijl ze geen meerderheid hebben.
   Wiebes zei gisteren op tv dat er vijf miljard lastenverlichting zou komen voor de werkende bevolking en dat hij dat als motivatie zag om hier met plezier aan te blijven werken.
   Pechtold zei gisteren expliciet dat wanneer er vandaag gestemd zou worden D 66 tegen zou stemmen(met andere worden morgen kan dat wel eens omgedraaid zijn en dat is wat ik denk dat er ook gaat gebeuren).
   Hoe dan ook deze belasting herziening moet er door gejaagd worden koste wat kost en vandaag stond ook op teletekst waarom.
   Het zou ze de mogelijkheid geven om van criminelen sneller geld wat door criminele activiteiten is verkregen af te nemen.
   Dit is gelul want dat doen ze nu ook al alleen dan wordt het vergemakkelijkt waardoor ook gewone mensen bij verdenking van hun geld beroofd zullen kunnen gaan worden.
   Dus het komt hier op neer doe net of de werkende erop vooruit gaat zodat je hun zieltjes wint en pak vervolgens via regelgeving waar zijzelf dan mee ingestemd hebben hun geld weer dubbel en dwars af zonder tussen komst van mensen die dat dan kunnen tegenhouden.
   Dus u zult zien dat deze herziening binnenkort doorgevoerd wordt waarschijnlijk weer met steun van D 66.

  8. Vergeet ook niet dat wanneer het om belasting verhoging gaat zij dit telkens hebben gedaan zonder dat de wet veranderd moest worden of regelgeving aangepast moest worden.
   Maar als het dan om lastenvermindering gaat zou dat andersom niet kunnen?

  9. Vanmiddag schreef ik al over Wiebes en de belastingherziening.
   Nu vanavond blijkt dat ik er niet ver naast zat afgezien van D 66 dan want dat zijn andere kleine partijtjes zoals Bontes en nog een paar.
   Het plan is nu door de tweede kamer wat vrijwel zeker betekend dat het ook door de eerste kamer gaat komen vooral vanwege de steun van CDA.
   Ik vind het wel opvallend dat Wiebes heeft gezegd dat wanneer dit plan er niet door komt volgend jaar onjuiste voorlopige belasting aanslagen bij de mensen in de bus zullen vallen wat de eenverdiener € 700,- en tweeverdieners € 1400,- zal gaan kosten omdat ze dan een tekort zouden hebben en werkgevers kunnen dat vanaf april verwerken waardoor de netto lonen omlaag gaan,mensen kunnen dit aanvechten maar Wiebes gaat ervan uit dat weinig mensen dat zullen doen.
   Het gevolg zal zijn dat bedrijven geld zal worden ontnomen en ook de burger zal dat gaan ondervinden want dat was heel de opzet alleen hadden ze daar kennelijk nog niet voldoende middelen voor.
   Nu kunt u zeggen wat heeft dat met het artikel te maken.
   Maar dit is om aan te tonen hoe ze op achterbakse wijze de bevolking hun rechten en gelden/eigendommen gaan afpakken ook bedrijven zullen nu het slachtoffer gaan worden.
   En is het niet vreemd dat eerst 5 miljard lasten verlichting wordt beloofd zonder aan te geven waar dat dan vandaan komt om vervolgens te zeggen dat er een tekort komt als dat plan er niet door komt omdat dan die vijf miljard toch in de schatkist blijft of zie ik dat nu verkeerd? waar komt dan dat tekort vandaan?

  10. Als je als Nederlander wilt laten zien dat je het er niet mee eens bent:
   Volgend jaar NIET GAAN STEMMEN!

   Een greep uit de afgelopen decennia:

   – Zo ongeveer alles wat door de Nederlandse belastingbetaler is betaald is inmiddels zonder ons goedvinden onder het mom van “marktwerking” verkocht aan buitenlandse bedrijven: Electra, water, gas, gezondheidszorg, ptt (kpn), banken (Postbank), ziekenfonds, pensioenen, etc.
   – De staatsschuld is echter ALLEEN MAAR TOEGENOMEN???
   – De ziektekostenverzekering: Ik zie Hoogervorst in 2006 nog zeggen dat IEDEREEN er op vooruit gaat. (Inmiddels is duidelijk dat men meer betaalt voor minder en de winsten gaan naar de verzekeraars. –
   De aftrekbare posten zijn de afgelopen jaren geheel langzaam maar zeker weggehaald, inclusief de sigaar uit eigen doos)
   – Invoering van de Euro (Extra geldontwaarding van ten minste 10% (De gulden is extra goedkoop verkocht)
   – Belastingherziening 2003
   – Autokosten belasting aftrekbaar van 27 eurocent/ kilometer naar 19 cent per kilometer
   – Kwartje van Kok (11 ct. PER LITER BRANDSTOF sinds 1992!!)
   – B.T.W. van 16,5% naar 21%
   – Loonheffing van 32% – 52% naar 37% – 56%
   – Er zijn nauwelijks aftrekposten in het hedendaagse belastingstelsel
   (Leuker kunnen we het nu eenmaal niet maken)
   – Extra toeslagen/ accijnzen op alcohol, rookwaarartikelen, invoerrechten en wat al niet meer.
   – Afschaffing basisbeurs om de komende generaties bij voorbaat al in de schulden te laten komen.
   – Referenda worden niet meer gehouden (Vind ik niet zo gek na het “debakel omtrent de Europese grondwet, die nu is omgedoopt tot verdrag van Lissabon en al lang en breed is doorgevoerd)
   – Ooit gehoord van de Codex Alimentarius? – Is ingevoerd
   – Ooit gehoord van het Europees Stabiliteitsmechanisme? – Is ingevoerd
   – Ooit gehoord van een “Bail In”? – Is ingevoerd.
   – Ooit gehoord van TTP – Staat op het punt te worden ingevoerd
   – ??? iemand nog verdere aanvullingen?

   De privatisering is geïnitieerd door dezelfde lieden die het geld creëren. Men zat te azen op de publieke sector die (met lucht) werd opgekocht.
   Na een dertig jaar zijn er een paar rapporten verschenen die totaal niet ingaan op dit feit en alleen maar vanuit hun tunnelvisie ingaan op de materie.

   http://www.oapen.org/download?type=document&docid=431117
   https://www.eerstekamer.nl/id/vj45it4se6u4/document_extern/was_privatisering_van_het_publieke/f=/vj45itfhijua.pdf
   http://www.wbs.nl/system/files/commissie-van_thijn_en_de_wbs_privatisering_en_de_hervorming_van_de_publieke_sector_sd2002-1.pdf
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-C-B.html

   Wanneer worden we met zijn allen nu eens wakker en vinden we het genoeg?
   Wij Nederlanders zijn een gezapig klootjesvolk.
   We klagen over van alles en nog wat, maar als er tot actie moet worden over gegaan geeft niemand thuis.
   Zo lang we ons als sheeple gedragen zal onze regering zijn uiterste best doen om ons als citroenen zoveel mogelijk uit te knijpen.

  11. zit wat in, en inderdaad, ik zit er niet ver meer vanaf, dat ik niet meer voor- of achteruit kan, en velen met mij vermoed ik; dusz snel vlijtig extra gemotiveerd verder studeren over;

   quote: “in 1933 each living American ‘person’ was turned into registered franchise corporations, creating each ‘person’ with a ‘social security’ trust”

   zegt het voort zegt het voort;
   http://wakeupkiwi.com/downloadpapers/Canon_And_Admiralty_Law-History.pdf

   http://dictionary.sensagent.com/vlijtig/nl-nl/

   ik kende ze niet, toch even luisteren, koppel het nu gelegenheids autistisch effe niet aan ParIsis, of het satanisch is, sommige tekst flarden liegen er niet om, je kan beter vragen welke rock band is Niet Satanisch, in de afgelopen His-Story?! muzenkaal vind ik ze wel goed op 1 of andere manier, waarom ze goed zijn… hmmmm, het zijn de kantjes, de edges, en wie weet kan dat niet zonder een opgeroepen invoked satanspirit, waar ze het zelf over hebben live op podium, en scary over sacrifice van z’n gitaartje, de sound is beeffyyyyy stevig en grungy gloeibuizen “warm” in mijn oren, ‘deathmetal’ voor het gemiddelde pierce-tatoooh nano nano stalen ringen in je uitsteeksels klootjespubliek van vandaag of zo zeker, vroeger was je fringe marginaal opstandig satan-tegenstander-adversary oppositioneel als heavy hardrockert; tegenwoordig is schijnbaar iedereen ut;

   Eagles of Death Metal Lowlands 2012
   https://www.youtube.com/watch?v=dn_28DO5uEk

   Walter zei in z’n eigen unieke gnostische protestantse energie iets over het ware geloof, die zinsnede waar je vaak allergisch van wordt als het zomaar herhaald wordt door iemand die niet weet wat ie zegt; maar zoals Walter het zegt en ook doordat ik hem in het verleden wel eens vaker serieus heb beluisterd en genomen komt het stevig bij mij aan, zoals hij het brengt op die manier zou ik alsnog een hardcore oprechte protestant kunnen worden, bijna vrijwel tegen de rand aan van wel niet, die Walter is niet van gisteren;

   Walter Veith Commentary on Pope Francis Visit to America
   https://www.youtube.com/watch?v=k-6uxBDHZk8

 25. arnold

  Klopt wat je zegt als voorwerp, voor de overheid ben je feitelijk niets meer dan een stukje papier. Een natuurlijk persoon is een juridische entiteit (is fictie). Een man of vrouw is volgens het natuurrecht een biologische entiteit, maar dit wordt je afgenomen onder verzwijging als je een kind aangeeft bij het bevolkingsregister en achter je rug om wordt die NP gecreëerd.

  Nu is het zo dat het UVRM de NP eigendom is van een MENS, wat de overheid dus doet kan eigenlijk helemaal niet. Ze frauderen dus bij de vleet. Het UVRM maakt onderdeel uit van de UCC fillings wat dus inhoud dat de Staat der Nederlanden (omdat het een coöperatie is) MOET handelen naar deze regels. Sinds 25 december 2012 is het dus verboden nog langer gebruik te maken van de NP zonder een contract.
  En wat de Staat doet kun je wel raden.

  Aan een Nederlandse advocaat heb je feitelijk niets omdat deze zijn eed heeft afgelegd aan de KROON. Je zult dus een internationaal advocaat in handen moet nemen om je rechten te halen.

  Je moet vooral een hoop lef hebben om instanties een les te leren over jou rechten. Maar het probleem is, in deze geïndoctrineerde maatschappij begrijpen ze er geen bal van.

  Dan heb je over geprivatiseerde bedrijven, ook zij zijn feitelijk verplicht met jou een contract aan te gaan, als zij de NP/BSN willen gebruiken ter vastlegging van een overeenkomst (bijv energie).
  Helaas is het wel zo dat in Nederland nog steeds op dictatoriale wijze de NP wordt opgelegd, ook al heb je een contract zonder enige vermelding van een NP en/of BSN.
  Men gaat dan uit van wat eer in het BRP staat, kijk maar wat een G-deurwaardeer doet, hij vraagt je gegevens op die je ook nog ff mag betalen.
  Natuurrecht is inderdaad het zelfde gebleven OPPT heeft hier niets aan veranderd, was ook niet hun bedoeling. Feit is dat nu alles in het UCC is vastgelegd, dus ALLE mensenrechten. De VN heeft dit bevestigd en ook de Paus.

  https://app.box.com/s/8loetlnghedhavh00w5utzdj2nrbzp3t

  http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

  In de tekst van de paus kom je de Holy See tegen, let wel dat Nederland onder auspiciën staat van de Holy See. (is ook UCC)

  Wij moet gaan beseffen hier in Nederland dat dit helemaal geen democratie is en dat we vanaf onze geboorte worden bedrogen en bestolen door de ambtenaren van de Staat der Nederlanden.

  1. Loki.
   Dank voor de uitleg en ja het was mij wel duidelijk dat de staat ongelimiteerd mensen geld uit hun zak kunnen halen en mensen als nummer behandelen.
   Wat in Nederland bv onder belasting betalen wordt verstaan klopt van geen meter omdat 56% loonbelasting gewoon diefstal is terwijl belasting betalen bedoeld is om sociale voorzieningen voor iedereen mee te bekostigen dus eigenlijk een bijdrage en 56% is geen bijdrage meer plus daar komen dan nog BTW bij als je bv gaat tanken of andere goederen koopt.
   Overal hebben ze een naam voor verzonnen om mensen via belasting hun geld af te nemen en vaak ook nog dubbel want is het niet raar dat iemand als hij een bepaald bedrag heeft gespaart daar nog eens belasting over moet betalen terwijl hij dat geld heeft verzameld nadat hij al inkomsten belasting heeft betaald?
   Daarom rechten zijn er niet meer maar plichten in overvloed.

 26. Er ontstaat in Frankrijk langzaam maar zeker een nieuw politiek denken met een heel eigen ideologie, De Declinisten genaamd.
  Toen François Mitterand gekozen werd, als de eerste Socialistische France President ooit, vierden we allemaal feest, daar hadden we lang op moeten wachten, een nieuw begin, van een oud land, toen nog erg landelijk, en agrarisch van denken en doen, maar met wel een heel eigen karakter en waarden, dat was wat het zo uniek maakte, en de reden van de grote liefde van zoveel andere Europeanen, het laatste boek van François Roux, geeft dit prachtig weer, en ook de enorme teleurstelling die er nu heerst bij de oude Mitterand aanhangers, de verburgelijking van het France socialisme, de invloed van de zionistische Franc Maçon, het losweken van de oude ideologie van sociaal wel zijn, de enorme verAmerikaansering, we zullen zien of ze het klaar spelen, om een nieuwe Avant Garde neer te zetten, doet mijn hart sneller kloppen !

 27. Overal dat geschreeuw en getetter, beschuldigen vliegen de website over….
  Kijk, deze mensen DOEN tenminste wat!!!
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151117_01974724
  http://geekly.nl/9232/operatie-parijs-anonymous-haalt-5500-isis-twitter-accounts-neer/
  Dit was het IS respons;
  http://uk.businessinsider.com/isis-anonymous-response-paris-attacks-2015-11?r=US&IR=
  Blijf lekker laag in je frequentie, is goed voor een hartaanval of twee…

  1. Alsof jij niet op sites over en weer zit te schreeuwen en tetteren. En dan suggereren dat anderen niets doen. Ik zal ze in mijn gebeden en meditaties meenemen Odette. Lijkt me genoeg voor iemand die er geen oorzaak van is en verder weinig kan doen. En zo blijf je ook makkelijk in de hoogste frequenties.

  2. Lijkt me dat je op xandernieuws meer thuis bent Odette. Daar weten ze nog van geen false flag af.

  3. @ faith
   Ik zou nog even kijken naar de hoogte van mijn frequentie als ik jou was, mensen als Odette afzeiken brengt je niet echt heel hoog lijkt mij zo!

  4. Niet echt passend in één reactie op WTK, zo iets als ; is goed voor een hartaanval of twee…
   We staan niet op de vismarkt hier…

  1. We hebben een beetje langs elkaar heen zitten reageren, mijn reactie staat onder jouw reactie van 15 nov. 23.29. onder dit topic. Of het een vals vlagje is mag je zelf beslissen.

 28. Wat ik vreemd vind is, overigens een helder artikel, dat ook de Illuminatie dit soort artikelen kan lezen en waarschijnlijk ook leest. Lijkt me dus niet zo slim om de plannen die er liggen om ze te arresteren zo openbaar op internet etc. te plaatsen.

  1. Je dacht dat ze het zelf nog niet wisten? Dat ze Benjamin Fulford, David Wilcock, Icke en die vele vele anderen die precies weten hoe de hazen lopen, al niet jaren volgden? Dat zou pas vreemd zijn.

  1. Deze reportage nu nog even op de westerse kanalen tonen via tv en radio en hierover berichten in de kranten ed en zij die verantwoordelijk zijn voor het meeste leed zullen de gevolgen van hun daden moeten dragen omdat het de ogen van de slapende massa zal openen.

  2. Arnold, wat we kunnen doen is dergelijke zaadjes verspreiden en hopen dat er voldoende mensen enigszins bewust worden van de regerende leugen en de verborgen waarheid.

 29. Wat fragmenten uit de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey en Thomas Williams:

  Drake is woedend op Obama en geeft hem een waarschuwing: “Het Witte Huis is niet onkwetsbaar”. Hij heeft geruchten gehoord dat er een aanval op het Witte Huis is gepland om Obama te verwijderen, alleen al vanwege het stelen van de Veteranen-fondsen. Hij heeft gehoord dat er allerlei alarmmeldingen zijn verspreid. En deze worden opgepikt door o.a. de veteranen, dit zijn ervaren mensen, zeer intelligent en met bijzondere skills.

  Drake over de arrestatieplannen: “Just do it. Er is geen reden om erover te praten, doe het gewoon. Geen reden voor informatielekken of spelletjes. Je kunt iedereen [binnen de overheid] arresteren. Als je de arrestatiepapieren voor burgers nodig hebt, laat het me weten, dan maak ik een pakketje voor je zodat je onder de CFR(?)-regulering kunt handelen. Geen coup, maar een arrestatie. Het leger gaat niet de macht overnemen. De interim-regering is aangewezen. Binnen de republiek mogen in een noodsituatie bepaalde mensen aangewezen worden. Punt uit.”

  Er zijn aanhoudende geruchten binnen het Amerikaanse leger dat Obama uit het Witte Huis verwijderd zal worden voor het einde van zijn presidentstermijn. Drake denkt echter dat de kans groot is dat hij voor die tijd vermoord wordt. Drake neemt hem niet meer in bescherming en zegt dat Obama beter een kogelvrij vest kan nemen.

  Drake heeft in het verleden allerlei geplande aanslagen op Washington DC weten te voorkomen, maar hij gaat ze niet meer afhouden. De overheid is daarmee vogelvrij verklaard. Hij waarschuwt de federale overheid dat ze veel mensen heel erg pissig hebben gemaakt en dat er niet meer veel nodig is voordat bepaalde groepen het heft in eigen handen nemen.

  Thomas: “We kunnen mensen nu niet meer tegenhouden. Drake heeft met grote regelmaat aanvallen afgewend door te zeggen “nog niet aanvallen” (“hold fire, hold fire”), maar de mensen zijn nu boos. Ze hebben 2,6 miljard uit het veteranenfonds weggehaald, maar ze kunnen wel 4,5 miljard dollar besteden aan de Syriërs.”

  Thomas denkt dat Obama van kamp veranderd is. Van de nazi’s, de Bush-groep en het Britse Koningshuis overgestapt naar de Zionisten. Plotseling kwam Netanyahu op bezoek, zonder uitnodiging. Zeer ongebruikelijk dat een staatshoofd zonder uitnodiging vanuit het gastland op bezoek komt. Thomas trekt daar bepaalde conclusies uit.

  Lees de gehele samenvatting van de Cosmic Voice show van 18 november 2015:
  http://bit.ly/drake151118

 30. Beetje vreemd wat die Russen nu weer uitspoken, houden oefeningen in het hart van de NATO-USA-Israel middenlandse zee gebied, leggen alle militaire communicatie stil in een radius van 300 KM, denk dat er heel wat kwade regiems hevig achter hun oor krabben, inclusief Israel, we zullen zien !

 31. Nogmaals hallo allemaal mensen. Het is best wel grappig te lezen dat er nogal wat ouwe hippies (al la Armand) reageren..

  Het mag wel eens duidelijk worden dat 911 een valse vlagoperatie was die een bestaand probleem van extremistisch moslim terrorisme veel en veel verder uitbuitte. Men maakte met deze 911 operatie het probleem van moslimterrorisme wat al een tijd bestond een heel stuk groter en dat riep PRS (problem reaction solution) om maatregelen.

  1. En zo zijn er heel veel artikelen over de geheime plannen van de krachten-achter-de-schermen. Helaas Henk..??

 32. Schandalige houding van de regeringspartijen omtrent het TTIP!!

  http://delangemars.nl/2015/11/19/8556/

  Kamer weigert referendum over TTIP

  Het vrijhandelsakkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor onze samenleving en vormt een bedreiging voor onze democratie en onze standaarden ten aanzien van onder meer privacy, voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Een volksraadpleging over de wenselijkheid van dit vrijhandelsakkoord is dan ook op zijn plaats. Onbegrijpelijk dat PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hiertegen zijn.”

  Stelletje randdebielen in Den Haag. Meelopers. Doen wat Rothschild dicteert.

  VOLKSVERTEGENWOORDIGERS? AMMEHOELA!

  1. Laat dit ook maar doorgaan.
   Dan weten we zeker, dat het spoedig gedaan is met deze economie.
   Het bespoedigt enkel het einde van het huidige systeem.
   Dat dat niet zonder horten en stoten zou gaan, weten we allemaal.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.