Advertentie

Het uur van de waarheid nadert..!!


De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden, dat met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..
Het gedrocht dat de ‘FED’ heet, of de Amerikaanse ‘Centrale Bank’, de eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een dusdanig gedrocht geworden, dat het zichzelf aan het vernietigen is. De US-dollar werd wereldwijd als machtsmiddel ingezet en tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk.. Maar dit financieel imperialisme is aan het einde van haar krachten gekomen. Of in goed Nederlands: de boeven zijn bekend en worden vervolgd..!

x

x

Gaat het dreigende faillissement van de VS,

leiden tot de geplande massa-arrestaties?

x

Het uur van de waarheid nadert..

x

2015 © Ella Ster/deze versie 2015 © WantToKnow.nl/be

x

3 van de boeven achter de 9/1-aanslagen in beeld. Donald Rumsfeld, oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny (voor velen de duivel in dit plan) en no-know George W. Bush, als de ex-president..
3 Van de boeven achter de 9/11-aanslagen in beeld. Het grote toneelstuk met Donald Rumsfeld, als oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny als de duivel in dit plan en last but not least, no-know George W. Bush, als de ex-president..

Inmiddels hebben we twee maanden geleden 9/11 herdacht. Voor de groeiende groep die de officiële versie van deze aanslagen afwijst, en beseft dat het een ‘inside job’ was met medeweten van de Bush-regering, is het frustrerend dat de échte terroristen nog steeds vrij rondlopen. Toch zou daar in de nabije toekomst wel eens verandering in kunnen komen. Een groeiende groep binnen het Pentagon, het Amerikaanse leger en andere overheidsorganisaties zijn in de laatste fase van voorbereiding om o.a. kopstukken zoals Bush, Cheney en Rumsfeld in de boeien te slaan.

Het gedetailleerde massa-arrestatieplan is in 2012 voor het eerst naar buiten gebracht door onderzoeksjournalist David Wilcock en klokkenluider Drake Bailey en wordt aangeduid als ‘The Plan’. Wij noemen het hier ‘Het Plan’. Het Plan omvat echter veel meer dan alleen de arrestaties van de daders achter 9/11. Het betreft ook de arrestatie van President Obama, vrijwel de gehele Amerikaanse regering, topbankiers, topambtenaren bij overheidsorganisaties zoals de CIA, NSA, FBI, NASA, corrupte rechters, etc.

De grootsheid en implicaties van ‘Het Plan’, wekken in eerste instantie de indruk van een fantasieverhaal in de categorie ‘wishful thinking’. Maar als men de achtergrond van dit massa-arrestatieplan bestudeerd, moet men concluderen dat dit een bloedserieus plan is dat niet alleen tot in de kleinste details is uitgewerkt, maar ook in het grootste geheim is voorbereid en binnenkort tot werkelijkheid gaat komen… Wij gaan hieronder uitgebreid in op dit verhaal, omdat we het belangrijk genoeg achten dit te doen.

Het ontstaan van Het Plan
De groep achter Het Plan – een aantal losse, onafhankelijke groepen die op bepaalde fronten samenwerken noemen we voor het gemak even de vrijheidsbeweging, al gaat het niet om één groep. En Drake Bailey is een belangrijke klokkenluider binnen deze vrijheidsbeweging. Drake Bailey is een oud-militair, heeft gediend in de Vietnamoorlog en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger.

Drake Bailey
Drake Bailey

Zijn functie omvatte bijvoorbeeld de controle over kernwapens en hij had tevens de hoogste Security Clearances en daarmee toegang tot de meest geheime militaire informatie. Hij is nu gepensioneerd, woordvoerder en contactpersoon van klokkenluiders binnen o.a. het Amerikaanse leger, Pentagon, CIA, als ook de VS Milities. In 2012 was hij degene, die naar buiten kwam met het verhaal dat het Amerikaanse leger het plan had om de heersende elite te arresteren. Deze elite wordt -zoals je weet- ook wel de ‘Illuminati’ of de ‘Cabal’ genoemd. Het doel is om deze Cabal te berechten voor hun grove schendingen van mensenrechten en aanvallen op het Amerikaanse volk en tevens de rechtsstaat te herstellen.

Een veel ouder plan..
Eind jaren ’70 kreeg Drake Bailey door een leidinggevende militair met eveneens een hoge rang, een rapport onder ogen van meer dan tien centimeter dik. Dit rapport had reeds zijn oorsprong in de Korea oorlog, toen er een plan ontstond om een militaire coup te plegen. Tijdens deze oorlog waren legerposities en geplande aanvallen die geheim behoorden te zijn telkens vooraf bij de vijand bekend, waardoor legertroepen steeds weer in een hinderlaag liepen en veel Amerikaanse levens verloren gingen.

Amerikaanse generaals ontdekten dat ze steeds weer verraden werden en uit onderzoek bleek dat het de Verenigde Naties waren die de Amerikanen verraadden. Aangezien men zou verwachten dat de VN een bondgenoot van de VS zou zijn, bleek hieruit dat wereldpolitiek en oorlogen schimmiger in elkaar zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Corrupte VN-leden en corrupte Amerikaanse generaals bleken achter de schermen een duistere agenda te hebben die niet bepaald in het belang was van de Amerikaanse soldaten. Amerikaanse generaals, behorende tot de Positieve Militairen (eerlijke militairen die het Amerikaanse volk willen beschermen en trouw blijven aan de grondwet), zijn deze gebeurtenissen gaan rapporteren en documenteren.

gun restrictions bill cooperHet plaatje werd transparant voor enkele goedwillende topmensen..
Daarnaast kregen topmilitairen met de hoogste Security Clearances, ook inzicht in de duistere plannen die de Cabal voor Amerika en de rest van de wereld in petto heeft. De Cabal streeft naar werelddominantie, een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Een agressieve buitenlandse politiek en het initiëren van steeds nieuwe oorlogen, al of niet legitiem, is een vast onderdeel van hun tactiek. Het gevoerde binnenlandse beleid verandert Amerika ondertussen stap voor stap in een dictatuur. (Wanneer je een trouw bezoeker bent van deze site, weet je dat we hier ook al jaren over schrijven..!)

gun control is controlHet op vrijheid gestelde Amerikaanse volk, bovendien erg gehecht aan het recht om wapens te mogen bezitten, is een bedreiging voor deze duistere agenda van de NWO. Topmilitairen waren op de hoogte dat er daarom plannen waren om opstandige burgers uit de weg te ruimen. Men wist van de concentratiekampen, de zogenaamde FEMA camps, die van opvangcentra omgetoverd werden naar vernietigingskampen. Het ging volgens de Positieve Militairen véél te ver en helemaal de verkeerde kant op.

Het Plan komt in werking..
Dit alles was aanleiding voor Het Plan. De Positieve Militairen gingen in het grootste geheim samenzweren tegen de samenzwering van de Cabal. Het was duidelijk dat er door de Positieve Militairen ingegrepen moest worden om te voorkomen dat de sinistere plannen die door de Cabal achter de schermen gesmeed waren werkelijkheid zouden worden. Er was echter geen overeenstemming over het moment en de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. 9/11 Is  echter de katalysator geweest, een mega-gebeurtenis die de noodzaak en urgentie van ‘Het Plan’ overduidelijk maakten.

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.

De geplande massa-arrestaties van de Cabal, krijgen hierdoor steun van een steeds groter groeiende groep. Het Plan is de afgelopen decennia in grote lijnen gelijk gebleven, al is het plan voor een militaire coup van de baan. Het Plan wat nu op tafel ligt gaat uit van het installeren van een tijdelijke overgangsregering en in stand houden van de democratie. De bedoeling is om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. De arrestaties zijn volledig juridisch onderbouwd en zullen uitgevoerd worden volgens de strikte letter van de wet.

Is er een Juridisch draagvlak voor..?
Na 9/11 werd de ‘Patriot Act’ ingevoerd, zogenaamd om het Amerikaanse volk te beschermen tegen terroristen, maar deze noodwetgeving is vooral een stap dichterbij de controlestaat die de VS stap voor stap verandert in een dictatuur. Volgens experts is deze wetgeving nagenoeg gelijk aan de Nazi-grondwet die tijdens de Tweede Wereldoorlog van kracht werd..!

De Patriot Act is feitelijk in strijd met de Amerikaanse grondwet en een geraffineerd-sluwe vorm van hoogverraad.Daarmee is men juridisch gerechtigd om alle politici en ambtenaren die voor deze ‘Patriot Act’ hebben gestemd of deze steunen, te arresteren voor hoogverraad. En hierop staat de doodstraf, die feitelijk ook voor de zittende president geldt, Barack Obama. (zie ook HIER).

De Mandamus..
En dat het menens is blijkt wel uit de Mandamus, een juridische aanklacht van hoogverraad, die door de National Liberty Alliance op 6 juni 2015 aan alle staatsrechtbanken is verstuurd. Deze Mandamus, is een mandement of dwangbevel waarmee de samenzwering – om de Constitutie (grondwet) van de Verenigde Staten omver te werpen – ontmaskerd wordt en een middel om iedereen hierover te informeren en te onderwijzen. Met dit dwangbevel krijgen de sheriffs en US Marshals het mandaat om de verantwoordelijken en medeplichtigen van hoogverraad te arresteren.

Dit mandement is tevens aan alle congresleden, senatoren, gouverneurs, sheriffs, US Marshals, Joint Chiefs of Staff en staatsmilities verstuurd, zodat iedereen op de hoogte is van deze aanklacht en zich niet meer kan verschuilen achter de Engelse variant op: “Ich habe es nicht gewußt”. Het gaat dus om tienduizenden kopieën. Kijk dat is nieuws wat DWDD en/of het NOS-journaal niet zo snel op Tv zal brengen..! Waarom eigenlijk niet…?

Op de eerste pagina van het mandement staat:

“Dit is een zaak van nationale veiligheid en het wordt verwacht dat de ontvangers, die onder ede werken, de strekking en ernst van de inhoud van deze documenten lezen en begrijpen. Alle respondenten hebben een eed afgelegd om de Constitutie te beschermen en moeten om die reden deze documenten begrijpen, zo niet, onderwijs uzelf of neem ontslag.”

Zo kan men later niet beweren dat men het mandement niet begreep. Je kunt HIER klikken voor de volledige teksten van deze Mandamus. (pdf) (directe link)

De Patriot Act: van democratie naar dictatuur..!
Citaten en enkele kernpunten uit de Mandemus van de National Liberty Alliance:

patriotactaclu430 Congres heeft, zogenaamd volgens de wet, de overheid toegestaan om het volk te bespioneren, door de implementatie van onrechtvaardige ‘sleepnetten’ voor het verzamelen van gigantische hoeveelheden informatie over burgers, (Patriot Act, 2001) in strijd met Amendement IV. Waarom?

435 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, toegestaan dat Amerikaanse burgers voor onbepaalde tijd vastgehouden mogen worden, zonder aanleiding, zonder aanklacht, zonder arrestatiebevel, zonder proces. Waarom? (National Defense Authorization Act, 2014)

445 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, Martial Law (Noodtoestand) voorbereid, inclusief het in beslag nemen van:

 • Al het privébezit;
 • Alle communicatiemiddelen;
 • Alle brandstoffen en alle (publieke en privé) elektriciteitsvoorzieningen;
 • Alle voedselvoorraden, alle (privé en publieke) boerderijen, inclusief privé voedselvoorraden die mensen thuis hebben opgeslagen;
 • Alle transportmiddelen en voertuigen.

Waarom? (executive order #10995 t/m #11005)

455 De overheid heeft voorbereidingen getroffen om bezit te nemen over de Amerikaanse mensen en ze in te zetten als werkkracht onder federale supervisie, inclusief het opsplitsen van gezinnen als de overheid dit wenselijk vindt (dit gebeurde ook tijdens het Nazi regime). Waarom? (executive order #11000)

475 De regering heeft FEMA de volledige autoriteit gegeven om bovenstaande orders in werking te stellen in tijden van toenemende internationale spanningen in een economische of financiële crisis in het geval van een verklaring van de Nationale Noodtoestand. (Deze FEMA-kampen worden bovendien gerund door buitenlandse troepen.) Waarom? (executive order #11051).

Een aanklacht tegen de Amerikaanse overheid
Op pag. 7 van het mandement staan deze beschuldigingen:

 • Prepping-for-Civil-Unrest-with-Massive-Ammo-OrderHet Department of Homeland Security heeft 2 miljard stuks munitie en 2700 stuks wapens aangeschaft. Aangezien de Department of Homeland Security geen militaire bevoegdheden heeft, moeten we dus concluderen dat deze wapens zijn aangeschaft om het Amerikaanse volk te onderdrukken. Waarom? (zie HIER artikel op de site)
 • Buitenlandse grootmachten met dubieuze belangen ‘kopen’ de Amerikaanse verkiezingen.
 • ISIS en Al Qaeda zijn Amerikaanse creaties.
 • De Amerikaanse overheid is onderdanig aan een wereldwijde criminele organisatie (verwijzing naar Zionisten in Israël).

Jade Helm, voorbereidingen voor Martial Law?
Afgelopen zomer vond er in alle staten van de VS een grootschalige militaire oefening plaats, Jade Helm 15. Men hield er rekening mee dat het oefeningen waren om Martial Law (noodtoestand) voor te bereiden. Om die reden heeft de vrijheidsbeweging alle militaire bewegingen zorgvuldig in de gaten gehouden en gedocumenteerd.

In ieder geval is er geconstateerd dat er ± 600.000 buitenlandse militaire troepen op Amerikaans grondgebied zijn, inclusief VN-troepen, en dat is in strijd met de grondwet. Bovendien kan men inmiddels aantonen dat de VN een vijand van Amerika is, doordat Amerikaanse generaals vanaf de Koreaanse oorlog rapportages hebben gedocumenteerd dat de VN de Amerikaanse troepen verraden heeft. Met hun aanwezigheid op Amerikaans grondgebied is de VS daarmee bezet door een buitenlandse bezetter en dit geeft alle wetshandhavers het recht om de huidige regering omver te werpen.

We the peopleNation States Project
In de Amerikaanse grondwet is ook verankerd dat de Verenigde Staten zichzelf onafhankelijk kunnen verklaren, op het moment dat er sprake is van een externe, maar ook van een INTERNE bedreiging. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het Nation States Project, waarbij alle vijftig staten zichzelf inmiddels onafhankelijk hebben verklaard van de United States Incorporated.

Dit project gebeurde op verzoek van het Pentagon. Het vereiste papierwerk diende ingediend te worden bij een internationaal erkend rechtsinstituut en alle 50 staten hebben daarom hun papieren opgestuurd naar de civiele divisie van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het gaat hier niet om een rechtszaak waar een rechter zich nog over moet buigen, maar het betreft een zogenaamde ‘notificatieprocedure’.

Hierbij is het bewijs van ontvangst van de notificatie voldoende en tevens een publicatie en daarmee is een natie-staat een feit. Inmiddels zijn alle 50 staten volgens deze procedure sinds april 2012 op papier onafhankelijke, soevereine natie-staten..!!

Dit gaf hen vervolgens de juridische volmacht om de Onafhankelijkheidsverklaring opnieuw te bekrachtigen. Washington DC was altijd -zoals velen WEL weten- al een onafhankelijke Stad-Staat, net zoals Vaticaanstad en de City of Londen. Het is een natie binnen een natie met z’n eigen internationale wetten, gepubliceerd als DC Statutes. Ook heeft deze ‘State-in-the-State’ een eigen rechtssysteem, terwijl het toch simpel zou moeten opereren onder het Amerikaanse Common Law, verankerd in de Constitutie, ‘We The People’. In het mandement wordt de regering in Washington DC geïdentificeerd als een oligarchie die niet opereert in het belang van het Amerikaanse volk en dus schuldig is aan samenzwering.

Edward Snowden, klokkenluider vanuit zijn werk bij de NSA..
Edward Snowden, klokkenluider vanuit zijn werk bij de NSA.. Volgens onderzoeksjournalist David Wilcock heeft Snowden niet alléén gewerkt, maar zijn minstens 15 medewerkers binnen de CIA en NSA betrokken geweest bij de Snowden-lekken..!!

‘White Hats’….
Het Plan betreft echter meer dan de arrestatie van politieke kopstukken in Washington DC. Allerlei zogenaamde ‘witte hoeden’, de ‘White Hats’ in overheidsdienst, en Positieve Militairen in het leger, zijn al jaren bezig om bewijsmateriaal te verzamelen van de misdaden en grootschalige fraude waar topambtenaren en bankiers zich al decennia lang schuldig aan maken. Deze White Hats zijn gewoon in dienst van overheidsinstellingen zoals het Pentagon, CIA, NSA, FBI, enz.

De Cabal weet niet wie ze zijn en welke mensen in het geheim toewerken naar de arrestatie van hun bazen. Iedereen is inmiddels ook bekend met Edward Snowden die digitaal, enkele honderduizenden, zo niet meer, overheidsdocumenten de VS uitgesmokkeld heeft. Maar het verhaal is veel groter..! Volgens onderzoeksjournalist David Wilcock waren de Snowden-lekken het gevolg van een samenwerkingsverband van ten minste 15 medewerkers binnen de CIA en NSA. Het was een zorgvuldig gecoördineerde samenwerking van White Hats en zeker geen eenmansactie.

70% van de militairen zou inmiddels ‘Het Plan’ ondersteunen en hun aantal groeit. Ook militairen op zeer hoog niveau steunen het; zelfs generaals die uit het leger ontslagen zijn – bijvoorbeeld omdat ze een stokje hebben gestoken voor geplande valse-vlag-aanslag van het kaliber 9/11 of groter – delen achter de schermen nog steeds de bevelen uit. Bovendien komt iedereen in overheidsdienst steeds verder onder druk te staan om te kiezen voor het juiste kamp, om zo te voorkomen dat men uiteindelijk zelf op die arrestatielijst komt te staan.

De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die 'er nog in geloven'..
De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’.. Door deze goudvoorraad van het Amerikaanse volk over te nemen, als inlossing van hun schuld aan de private bankenkartlel, dat de FED feitelijk is, was er alleen het woord van de bankiers dat ze het goud als onderpand zouden houden, voor het uitgeven van Amerikaanse dollars..

Uitvoering van Het Plan
Het is nu wachten op het startsein en volgens Drake Bailey zijn cruciale sleutelfiguren inmiddels op de juiste positie gestationeerd. De groep achter Het Plan geeft geen datum wanneer deze massa-arrestaties gaan plaatsvinden. Het kan nog best een jaar duren, maar ook volgende week al plaatsvinden. Nu de overheidsgelden in de VS voor het einde van het jaar dreigen op te raken, zouden de laatste twee maanden van 2015 weleens een spannende periode kunnen worden.

Op 17 maart 2015 werd het schuldplafond vastgesteld op ruim US$ 18 biljoen (!!) en werd begin november verhoogd naar 19,6 biljoen. En dat is slechts de nationale schuld. De totale schuld in de VS (nationale en buitenlandse schuld) is zo’n slordige US$ 60 biljoen; dat is ± US$ 190.000 per Amerikaanse burger…!!

Het is simpel: dit kan nooit meer terugbetaald worden. De Amerikaanse overheid heeft uiterlijk tot half december de tijd om het budget vast te stellen en z’n schulden te betalen. Er dreigt daarom een zeer ernstig probleem te ontstaan: volgens allerlei insiders zijn de goudvoorraden leeggeroofd. De Federal Reserve Bank, de private bankenclub, waar de Rothschilds de hoofdrol spelen, is daarmee failliet. Allerlei landen hebben, soms vergeefs, een deel van hun goudvoorraden teruggevorderd. Er is -daardoor alleen al- steeds minder vertrouwen in de Federal Reserve. (HIER)

Om de problemen van het begrotingstekort vooruit te schuiven, heeft Obama begin november een wetsartikel ingediend, een zogenaamde ‘long term budget bill’. Volgens Drake zal dit echter niet kunnen voorkomen dat overheidsgelden voor het einde van het jaar al opraken en de Amerikaanse overheid alsnog moet sluiten. Als de VS namelijk geen geld meer kan lenen gaat de boel ‘op slot’. En ja, dat zou heel goed het startsein kunnen zijn waar men op wacht.

Dit gaat er gebeuren volgens Het Plan:

 1. Het land wordt hermetisch afgesloten. Vliegverkeer is niet meer toegestaan, dit om te voorkomen dat de elite naar veilige oorden vlucht. Er zijn zelfs plannen om alle communicatie met het buitenland tijdelijk plat te leggen.
 1. De Positieve Militairen binnen het VS leger en de US Marshals arresteren alle corrupte regeringsleden, ambtenaren en bankiers. Het is de bedoeling dat deze in de FEMA-kampen worden vastgehouden totdat ze berecht worden.
 1. De militairen zullen o.a. de sheriffs en staatsmilities inlichten om te assisteren in het bewaken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen, zodat deze niet gesaboteerd kunnen worden.
 1. Wettelijk gezien valt men terug op de Amerikaanse grondwet en de Onafhankelijkheids-verklaring uit 1787, al is een vernieuwde en moderne versie in de maak. Alle wetten die na de grondwet zijn gecreëerd worden ongeldig verklaard. (Dit is rechtmatig aangezien de staten soeverein zijn)
 1. Er komt een tijdelijke, uitgedunde federale overheid, totdat nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Beleid wordt weer gebaseerd op de Gulden Regel.

Bronnen van Drake Bailey en onderzoeksjournalist Benjamin Fulford beweren dat het grote aantal recentelijk gesloten Walmart-warenhuizen ingericht zijn als voedseldepots. Tijdens de militaire oefening Jade Helm 15 werden in ieder geval veel militaire voertuigen rond deze plotseling gesloten warenhuizen gesignaleerd. Ondanks dat er allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen zijn kunnen er tijdelijke tekorten en ongemakken ontstaan. Om die reden raadt de vrijheidsbeweging iedereen aan om geld, eten en water voor een periode van 2 tot 4 weken op voorraad te hebben.

Jade Helm combi

Ook zijn er via lokale ordehandhavers (diegene die trouw willen blijven aan de Amerikaanse grondwet) gemeenschap-paraatheid-teams samengesteld. Deze gaan assisteren met medische zorg, veiligheid, technische paraatheid en communicatie. Het is belangrijk dat het juiste verhaal verteld gaat worden, zodat er geen paniek of anarchie ontstaat.

Wat betekent dit voor Nederland en Europa?
Als Het Plan daadwerkelijk word uitgevoerd zoals hierboven is geschetst heeft dat uiteraard grote gevolgen voor Europa en de rest van de wereld. Volgens Drake Bailey zal dit vooral een inspiratiebron zijn voor vergelijkbare initiatieven die volgens hem in ruim 20 landen voorbereid worden. In deze landen wordt achter de schermen ook toegewerkt naar een vergelijkbare aanpak om de corruptie binnen regeringen en het bankwezen een halt toe te roepen. De ogen zijn gericht op de VS, maar de verwachting is dat men daarna overgaat op vergelijkbare acties in hun eigen land. Volgens Drake’s bronnen is o.a. Interpol hierbij betrokken.

revolution televisedEen belangrijk kenmerk van deze ‘revolutie’ is dat deze niet op televisie wordt aangekondigd. Pas als de Main Stream Media weer in handen komt van eerlijke en onafhankelijke journalisten zal de revolutie op televisie worden uitgezonden. De vrijheidsbeweging is daarom vooralsnog aangewezen op de nieuwe media, zoals alternatieve blogs, internetradio en Youtube. De wekelijkse radioshow van Drake Bailley, Cosmic Voice, is daarbij een middel om mensen te mobiliseren en informeren.

De grote mediakanalen, zoals televisie en landelijke dagbladen, zijn immers allemaal in handen van een kleine groep ultrarijke miljardairs. Zij behoren tot de Illuminati, de Cabal, wiens namen bovenaan de arrestatielijsten prijken. Het zijn ook de ‘krachten’ achter de centrale banken, de grootschalige financiële fraude, de enorme internationale schuldencrisis en de krachten achter de financiering van oorlogen.

Zij hebben er geen belang bij om slapende honden wakker te maken. Het volk zou maar eens op ideeën kunnen komen en zich mobiliseren om deze elite groep ‘onschendbaren’ aan te klagen. Als deze massa-arrestaties echter plaatsvinden wordt dit een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Het zal veelbetekenend zijn in de positieve zin van het woord.

* * *

Links en voetnoten:

1. Het Plan: David Wilcock – The plan to take down the illuminati – David Wilcock interviewt Drake Bailey die voor het eerst met Het Plan naar buiten kwam.

https://www.youtube.com/watch?v=h-AjWP2-UIk

 • MASS ARRESTS: David Interviews Drake — Transcript! HIER
 • OffPlanet TV-08-19-15- Drake Bailey & Thomas Williams: The Plan

2. Directe link naar Mandamus (pdf) HIER   

3. http://nationallibertyalliance.org/

4. CONFIRMED: US Military Alliance Defeating Federal Reserve HIER

5. Samenvatting van wekelijkse radioshow op 16 september 2015 van Drake Bailey en Thomas Williams door Ella Ster HIER

6. Nation States Project, Notice to the world was delivered to the Office of Private International Law at the Hague (pdf) HIER

7. FEMA-kampen: HIER en HIER op WantToKnow.nl/.be

8. Definitie van Cabal HIER (Wikipedia) en HIER (Veterans Today)

9. Schuld in Amerika   US governmentdebt.us en HIER

10. Declaratie van Onafhankelijkheid: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Onafhankelijkheidsverklaring

Grondwet van Amerika: https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_de_Verenigde_Staten

11. Common Law staat boven elke ander rechtsvorm:  ‘Common Law predates Admiralty law (which is the corporate “law,” legal fiction “law” and under the UCC Code), which is the basis of all the current statutes, regulations, etc, that currently “govern” the US. It’s all color of law, which means that it’s a mere imitation, an imposture of the Substantive Law that is the Organic Constitution for the United States of America, as Lawfully amended. Color of law has its origins in Common Law, but it does not operate within the Common Law.

Common Law is like clear water; color of law is like petro oil — the former supports life, the latter destroys. Note that I underlined “for” above. The two links below will explain why I underlined the “for”:

http://constitution.org/constit_.htm — This is the Organic Constitution of 1787, as Lawfully Amended.
http://constitution.org/usconsti.htm — The corporate version.
“Of” means “owned” by the “United States” that is a corporation that was incorporated in 1871. This corporation functions outside of the Common Law and entirely within the color-of-law system. The current US “government” is NOT YOUR government! This is explained very well by this link: http://www.barefootsworld.net/usfraud.html

12. Rechtssyteem van Common Law in souvereine staten van Amerika:  ‘The value of the Notification Process is that it is recognized by an existing legal authority — the International Court of Justice in the Hague — hence any color-of-law authority automatically has no standing, no power of law over anything within Common Law. Color-of-law is inferior to Common Law, because Common Law is real and substantive by being based on the land, the will of the People, the Organic Constitution and being in a group of sovereign nation-states united by a Declaration of Independence.’

188 gedachten over “Het uur van de waarheid nadert..!!

 1. Het associatie verdrag met de Nazi/zionistische/khazaren land Oekraïne met de EU is een vast staand feit, wel iets om je druk over te maken, de WWIII komt steeds een stapje dichter bij, het pesten van Rusland door de NATO neemd dagelijks toe, het is toch bevreemdend dat de Europese bevolking dit weer na de twee voorgaande grote oorlogen weer laat gebeuren.
  En let wel dit wordt een atoom oorlog, met niet te overziene consequinties,
  wat een verantwoording voor de goede politieke leiders, die met hun handen in het haar toe moeten kijken.

  1. Wereld oorlog III ,de tijd zal het leren. Bekijk eens de film Human, gaat nog in premiere in de bioskopen maar ook te bekijken op Youtube in 3 delen van elk ruim een uur. Hier komen mensen in beeld van heel de planeet met hun kijk op hun/het leven op deze aarde.
   Het gebrek aan liefde en echte verbinding met elkaar , we zien er elke dag de gevolgen van……………

 2. De website deagel.com heeft iets andere gedachten over bovenstaande artikel. De voorspelling voor 2025 voor de Verenigde Staten ziet er volgens deze website niet echt rooskleurig uit. Ik hoop echt dat er een ondergrondse beweging bestaat die opgewassen is tegen de cabal maar ik vrees met grote vrezen. Nederland komt er op deze website in 2025 ook niet best vanaf…

  http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx

  1. Bad Karma,
   Bedankt, die site was ik kwijt…
   Opvallend wat de populaties aangaat, bij de VS het heftigst, maar ook NL,D, GB,F,E,Australië…maar Rusland blijft bijna hetzelfde. Dus iets gebeurt in de komende 10 jaar in die landen, waar de bevolking zo gigantisch krimpt?
   Als je het budget voor defensie tussen de VS en Rusland vergelijkt, wat een gigantisch verschil is, kan je je amper voorstellen dat de VS nooit echt een succes heeft geboekt met hun oorlogen tegen wie en wat dan ook.
   Het zal wel zo hoog zijn omdat ze oorlog tegen de gehele wereld voeren of de gehele boevenwereld met wapens beleveren.
   Hoe dan ook, de cijfers zijn opmerkelijk wat de populatie aan gaat.

  2. Bad Karma,

   Er zijn vele ondergrondse, bovengrondse en buitenaardse bewegingen gaande tegen de cabal, vandaar al deze (wanhopige)pogingen van de cabal om angst en bijgevolg de 3e wereldoorlog te doen ontketenen. Vreest niet want zoals je weet, angst is de grootste vijand van de mensheid omdat het ons verlamd. Echter het maakt de cabal sterk, ze voedt zich ermee. Laten we in onze kracht gaan staan. Dat begint met eigenliefde, liefde voor het zelf.
   Ik zeg meer dan 10 x per dag: ‘Ik hou van mij’, ‘ik vertrouw op mij’ en ‘ik geef geen toestemming voor oorlog, chemtrails, vaccinaties, chemische medicijnen en GM-voedsel.’ Wie volgt mij?

  3. Omdat we het waard zijn! Niet stilstaan bij de gebreken maar bij de kwaliteiten.
   Het grootste kwaad wat de mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken” schreef Goethe. De grootste barrière voor prestatie en succes is niet gebrek aan talent of kunde, maar eerder het feit dat prestatie en succes boven een bepaald niveau buiten ons zelfbeeld liggen, ons beeld van wie wij zijn en wat wij bij ons hoort.
   De grootste barrière voor liefde is de geheime angst dat we ongeliefd zijn. De grootste barrière voor geluk is het woordeloze gevoel dat geluk niet onze eigenlijke bestemming is. Dit is in de meest eenvoudige bewoording het belang van zelfliefde, toch?

  4. Monika, de cijfers op deze site zijn niet juist, hoe verklaar je de 1% die practies alles bezit en verdiend, de werkeloosheid en gewone armoede is enorm, hun budget voor millitaire uitgaven, is schromelijk over dreven, ze houden hun fabrieken staande door enorme prijzen te betalen voor hun wapens,
   verder hun vele basis en de gene die ze allemaal kopen met hun in wezen waardeloze dollars, de dag van de waarheid naderd met rasse schreden, maar het zou kunnen dat ze voor een WWIII kiezen, want een enorme instorting van een groot land met een bevolking die op wraak uit is, denk dat ze daar een beetje angst voor hebben.
   Hollande was even in de USA om te horen wat er verwacht wordt van hem met zijn pseudo samenwerking met Putin, groet Jenne

 3. Ik ben blij met dit Artikel. Heb het door gestuurd naar een paar mensen in mijn omgeving. Men wil maar niet geloven wat er allemaal gaande is buiten het zicht van de gewone burger. Misschien dat dit wat duidelijk kan maken!

 4. Hebben wij in Nederland geen juristen om Rutte aan te klagen voor hoogverraad ? Bilderberg, waar hij zo stom was om ,waarschijnlijk uit ijdelheid,te zeggen dat hij als Minister president ging. Dat is deelnemen aan een complot,dus landverraad.

 5. David Wilcock…. Mooi verhaal had er idd lang geleden al van gehoord maar als David wilcock ermee komt… Ik vind deze site echt interessant maar naar idee soms iets te positief/soft. Onderzoek aub ff wat deze David door de jaren heen nog meer niet beweerd heeft. Mocht dit echt gebeuren verhuis ik naar Amerika dat meen ik echt. Ik verkoop wat ik heb en ben weg. Door de jaren heen ben ik alleen wat nuchterder geworden zij het voor bangmakers of utopianen/vrijheidsstrijders.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.