Advertentie

Tijd om te Ontwaken..!


Een nieuw artikel van de hand van Alloya Huckfield, de Engelse vrouw met al een intens leven achter zich. Ze is werkzaam als healer/teacher en geeft daarnaast internationaal workshops. Ook schrijft ze boeken en artikelen en één van die veel-besproken artikelen, kon je HIER lezen. Het gaat over de Archonten.(HIER en HIER gedichten van Karel Jongepier over deze ‘wezens’.) Alloya heeft verschillende artikelen geschreven over deze parasiterende wezens, die mogelijk vele miljarden jaren al door universa kruisen en hun levenskracht halen uit nietsvermoedende levensvormen, die hen, onwetend, van levensenergie voorzien.

Alloya Huckfield
Alloya Huckfield

Alloya over haar werk en persoonlijke ontwikkeling: “Ik ontwaakte spiritueel in 1990 toen ik 23 jaar oud was. Voor die tijd zag ik energie- en andere dimensionale wezens, speciaal de elven en natuurrijken. Met hen communiceerde ik tijdens de urenlange spelletjes in het bos, vlakbij mijn huis. Mijn grootmoeder leerde me hoe ik moest communiceren met deze wezens. Dit opende mijn waarneming voor andere bewustzijnsdimensies. Pas toen ik in 1990 mijn hoger zelf – Alloya Ye Ra Har- ontmoette, ontwaakte ik volledig.

Ik ontdekte dat ik als ‘Alloya’ besta uit diverse verschillende soorten wezens en expressies, die zich op verschillende dimensionale niveaus bevinden. In die tijd toonde ze (mijn hoger Zelf) me haar volledig bewustzijn en ik ging beseffen dat zij een universeel wezen, een multidimensionaal bewustzijn is. Het kostte me drie jaar van intense en opwindende communicatie met haar, om al die verschillende aspecten van haar volledig bewustzijn te leren kennen. Ze leidde me bij het proces om al deze verschillende energieën te integreren in de fysieke cellen van mijn lichaam en het was tijdens dit proces dat ik begon te transformeren.

Ik ging werken met het integreren van de vele zelven bij mensen en reisde de wereld rond met het geven van seminars over deze onderwerpen. Toen  ontmoette ik de Zeta in 1991 voor de eerste keer en besefte mijn verbinding met hen en besteedde veel tijd en energie aan het uitzoeken of er nog anderen op de planeet bestonden zoals ik – een kruising (hybride) tussen Zeta en Mens. (Je kunt hierover alles lezen in mijn boek ‘De Missie van de Ene Ster’ en ‘We zijn hier’).

Ik channelde de informatie van de Zeta en legde het vast in het boek ‘We Zijn Hier’. Mijn werk is nogal veranderd gedurende deze jaren en het veranderde zelfs meer toen ik de Antari-wezens ontmoette in het jaar 1993. Ze kwamen inderdaad van een zeer hoge dimensie en ze leerden me een krachtige techniek om een verbinding te leggen met het lichtlichaam, die ik vervolgens in mijn seminars ging gebruiken.  Toen ik in Amerika werkte ontmoette ik de Godin die radicaal mijn werk veranderde en me verbond met de vrouwen op de planeet. De volgende jaren ging ik overal op de wereld vrouwen leren hoe ze de Kundalini konden activering – dit werd geleid door de Godin. Ik schreef het boek ‘Haar Perspectief‘, een inspirerend en verlicht epistel door de Godin zelf.

In het jaar 2005 had ik een bijna-dood-ervaring in India en direct daarna stopte ik met overal op de wereld seminars te houden. Ik werk nu vanuit mijn afgelegen huis in Cornwall, Engeland. Ik help mensen op hun reis van zelfontdekking en voorzie ze van de technieken om de innerlijke krachtbron te ontdekken die oplossingen biedt voor de dagelijkse uitdagingen in het leven. Het is een scala aan mogelijkheden van privésessies op afstand waarover je kunt lezen in de readings van de ziel en de helingsessies op mijn websites. Ik werk voortdurend nauw samen met andere dimensionale wezens en channel de informatie die zij mij sturen. Deze vat ik vaak in artikelen, die te vinden zijn onder het kopje ‘What’s new’ op mijn website..”

Al mijn liefde en licht
Alloya.

Graag bieden wij je hier het meest recente artikel aan van Alloya, over het massale ontwaken, dat overal op onze Blauwe Planeet plaatsvindt..

 

* * *

‘Now is the time to awaken, awaken from the dream.
You have been sleeping in a dreamlike hypnotic trance.

Now is the time to wake up from this slumber.
And remember your journey thus far.’

– Ananda Hari –

x

x

x

Tijd om te Ontwaken!
x

2015 Alloya Huckfield/deze versie © WantToKnow.nl/.be

2015 © vertaling Martijn Beerepoot

x

our deepest fearEr is een bewustzijnsshift aan de gang bij de mensheid, een shift naar een nieuw paradigma, een nieuwe manier van Zijn. Hier is al veel over geschreven door velen; het internet staat vol met informatie over deze transformatie. We worden wakker en we beginnen meerdere lagen van onszelf te ervaren. We zitten -als we niet oppassen- gevangen in het enkel en alleen ervaren van de derde dimensie; we zijn zwaar geïndoctrineerd om te geloven dat er niet meer is.

Maar door ons massaal ontwaken, worden we bewuste multi-dimensionale wezens; we worden ons gewaar van onze grootsheid, doordat we de verschillende lagen van ons goddelijke bewustzijn herkennen. We zijn geen beperkte persoonlijkheden die alleen een leven hebben hier op aarde, we zijn zoveel meer dan we op dit moment kunnen voorstellen.

We zitten min of meer gevangen in een driedimensionaal perspectief, omdat we ons focussen op onze vijf zintuigen. Onze zintuigen zijn echter overgenomen en dus worden we gecontroleerd door een onzichtbaar elektromagnetisch Net, dat onze wereld volledig doordringt. Dit Net creëert de illusie waar we in leven; daardoor is ons bewustzijn beperkt en onder controle. Dit Net controleert onze gedachten over onszelf, het voedt ons vervolgens met verkeerde gedachtes over wie we denken te zijn. En door die geloofssystemen worden we door een tunnel van drie dimensies geleid en zien we maar een smalle bandbreedte van de Universele Werkelijkheid..!

Ons word geleerd, vanaf de dag dat we geboren zijn, dat dit de enige echte realiteit is, dat er niet meer is. We worden geïndoctrineerd om te denken dat we één leven hebben, dat we sterfelijk zijn en we door een onderbewust geprogrammeerd geloof gaan we ervan uit dat reïncarnatie niet echt is. Vooral door het aanpraten van dat er geen leven is na de dood en dat we geen oneindige Zielen zijn, lijkt het erop dat we tegenwoordig verstoken zijn van al het goddelijke.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Ons wordt geleerd NIET van onszelf te houden en dat verbeelding alleen voor kinderen is. Door deze programmering zitten we gevangen in de derde dimensie en hebben we geen besef van de andere dimensies. Toch is er maar een een kleine verandering van perspectief nodig, om ze te kunnen zien en toegankelijk te maken voor ons..!

Een twaalf dimensionaal model als framewerk..
We zijn geen gelimiteerde Mensen die slechts één leven hebben, in één dimensie, we zijn waarachtige multidimensionale wezens, die verblijven in een bepaalde vorm in de dimensies waaruit het Universum is opgebouwd. In werkelijkheid zijn er oneindige dimensies, maar ons Menselijk verstand kan oneindigheid niet begrijpen, dus daarom gebruik ik een twaalf dimensionaal model als framewerk om dit te begrijpen. De Godheid, de Bron, De Universele Dromer, bevindt zich boven de twaalf dimensies en als Mensen bevinden we ons in de derde dimensie.

We bestaan uit vele dimensionale zelven, en we hebben een onderdeel van ons overkoepelend bewustzijn in iedere dimensie. Op de twaalfde dimensie hebben we geen individualiteit, we ervaren onszelf niet als gescheiden van de Bron en in deze staat zijn we onderdeel van de Eenheid. In de derde dimensie ervaren we onszelf als dichte fysieke wezens, levende in een fysieke wereld, zo lijkt het.

We zijn zoveel meer dan alleen één Mensenleven, één persoonlijkheid, één expressie van de Ziel; er is veel meer, omdat we een zelf of verschijning hebben op iedere dimensie. Op andere lagen hebben we een expressie van zelf, waarbij we een totaal andere lichaam hebben, of vorm dan we hier op dit moment hebben. We zijn zoveel meer dan alleen fysieke wezens met concepten van de Bron; we zijn multidimensionale wezens die in een bepaalde vorm verblijven, op iedere dimensie die onze Universele Werkelijkheid bevat.

the great awakeningHet grote ontwaken..
Op dit moment ontwaken we uit onze droom en we erváren en beginnen te reizen naar die andere dimensies en integreren de energetische handtekening van de zelven die zich in die andere lagen bevinden. Door die reizen te maken, zorgen we er actief voor dat er een transformatie plaatsvindt, doordat dit proces zorgt voor de échte integratie van het Multidimensionale Zelf in vorm; dat is wat ik ‘Complete Incarnatie’ noem. We kunnen al onze dimensionale zelven ervaren, wanneer we mediteren, dromen en dansen, elke vorm van een andere bewustzijnsstaat dat onze rationele verstand verstild, geeft ons de mogelijkheid te dansen in de andere dimensies om onze Ziel te ontmoeten.

Door te reizen door de verschillende dimensies ben ik in staat geweest om mezelf bekend te maken met elke dimensie tot het punt mezelf te ontmoeten op die laag, waar mijn Goddelijke Zelf zich manifesteert. Na verloop van tijd heb ik heb veel initiaties en proeven doorstaan waarbij een diepe en intense heling plaatsvond op alle lagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ik kwam tot de ontdekking dat de wezens die ik tegenkwam en waarmee ik contact had op iedere dimensie, mijn andere zelven waren, elke van de zelven kwamen samen om een multidimensionale identiteit te creëeren, genaamd Alloya, de ‘Monade van mijn Ziel’, het goddelijke verstand van mijn Multidimensionale Identiteit.

Monade, wat is dat?
Het woord Monade komt van het Griekse woord μονάς (‘eenheid’) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Bij de volgelingen van Pythagoras, was de Monade het eerste ding dat ‘was’. De Monade bracht de dyade voort, die de getallen baarde. De nummers kregen punten, die de lijnen voortbrachten. Uit lijnen kwamen tweedimensionale entiteiten voort, die lichamen vormden. Uit de lichamen ontstonden de vier elementen aarde, water, vuur en lucht waaruit de rest van de wereld is opgebouwd. De monade was dus een centraal concept in de Pythagorese kosmologie, die ervan uitging dat de wereld – letterlijk – opgebouwd was uit getallen.

In vele jaren ging ik door een intens en verregaand integratieproces, waar ik telkens iedere zelf integreerde, de lessen leerde van elke zelf en elke vaardigheid van elke zelf meester maakte. Doordat ik iedere zelf integreerde, kreeg ik een korte geschiedenis van de avonturen van elke zelf in het Universum en was ik in staat om mijn Ziel bestanden te lezen die meekwamen met elke integratie. Tijdens dit proces kwam ik erachter dat ik slapende codes activeerde die waren verborgen in het DNA. Vaak tijdens meditatie werd ik bewust van inserties van Ster Codes in mijn ontwikkelende Lichtlichaam.

De ontdekking van de Ster Codes..
animated pebbles riverDie Ster Codes leken op complexe sneeuwvlok-achtige patronen die in mij kwamen, gedragen door lichtfotonen-golven. Gesynchroniseerd met de insertie van de ster codes, de activatie van DNA en het terughalen van Ziel bestanden, was ik in staat om voor mezelf een Lichtlichaam te creëren die alle Ster Codes van alle verschillende rassen, soorten en entiteiten waaruit mijn multidimensionale identiteit bestaat.

Ik kwam erachter tijdens het integreren van elke zelf en de Ster Codes dat ik ook de informatie van elk ras dat ik representeer in mijn Lichtlichaam invoegde. Ik kwam erachter dat ik naar de Aarde ben gekomen om een manier te vinden om te helen, te balanceren, evolueren en om vele gevallen rassen te redden. De rassen die bijna hun karmische onbalans niet meer kunnen helen, door de universele dynamiek die ingezet is, de Universele voltooiing.

Het Universum is opgeroepen en een grote calibratie wacht voor degene die daar klaar voor zijn. Een groot deel van de voorbereiding voor zo’n grote gebeurtenis, vereist de heling van de onbalans in het Universum. We worden geroepen binnen ons Universele Realiteit om alles wat uit balans is te transformeren en in harmonie te brengen, zodat de voltooiing van het Universum kan beginnen. Alleen de mensen op aarde die alle Ster Codes hebben zullen de reis in de leegte kunnen maken om een nieuw Universum te creëren, een nieuwe Universele Realiteit, dit is een mogelijkheid voor een groep wezens wiens rol het is nieuwe Universa te creëren.

Jij bent één van die mensen die deze speciale reis zal maken; jij bent in het proces van het integreren van de energieën en codes van je verschillende zelven in de huidige Menselijke ervaring. Jij wordt wakker uit de droom! Als we onze zelven integreren en onze Ster Codes activeren in ons Lichtlichaam, zullen we herinneren wie we echt zijn en waarom we hier zijn op aarde in deze belangrijke tijd.

Na verloop van tijd ontmoette ik, werkte ik samen en integreerde ik twaalf zelven om de twaalf dimensies te vertegenwoordigen. De energiehandtekeningen van elk Zelf, kwamen samen en zorgden voor een ontwikkelingsproces in mijn Lichtlichaam. En dit proces zorgde voor de mogelijkheid om mijn multidimensionale zelf te belichamen, om op de aarde te zijn als Complete Incarnatie. Toen het Lichtlichaam compleet was, werd ik gestuurd om de Gaiaanse Matrix te aarden, die in handen is van het bewustzijn van de Godin Gaia en die onze Aardse realiteit creëert.

Mijn volledige bewustzijn op de planeet zal zorgen voor een transformatie van bewustzijn en verandering van vibratie zorgen ervoor dat alle mensen op aarde in andere dimensies kunnen zien. De Ster Codes die ik in mijn Lichtlichaam invoegde, bevatte een waanzinnige hoeveelheid gegevens die Gaia nodig heeft om haar reis van transformatie te voltooien. Toen ik mezelf koppelde aan de Matrix, was Gaia in staat om de informatie te lezen dat mijn Ster Codes droegen en deze informatie te gebruiken om haar missie te vervolgen.

Ze stuurde een verzoek naar iedereen die kon luisteren om vrijwilliger te zijn om naar Aarde te komen en te incarneren in het Menselijke verhaal en haar te helpen van binnenuit. Er is een wet van non-interventie in het Universum, dat betekent dat een soort zich niet kan bemoeien met een lager ontwikkeld soort, maar net als op Aarde zijn er wezens die zich niet aan de wet houden. Om deze wet te omzeilen, kwamen de ‘Councils of Light’, die zich bevinden in de hogere lagen met het plan vele hoog ontwikkelde wezens op Aarde te laten incarneren om Gaia van binnenuit te helpen, om te gevangenis planeet te bevrijden.

Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie.
Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie.

De Aarde als gevangenis..
De Aarde is een gevangenis planeet, op die wijze dat er een energie barrière om de aarde is geplaatst die ervoor zorgt dat informatie en bewustzijn in onze Menselijke realiteit komt vanuit andere dimensies en andere plaatsen in het Universum. De barrière is een elektromagnetisch hek dat negatieve wezens om de aarde hebben geplaatst tijdens de val van Atlantis om de Matrix Realiteit te controleren en te beïnvloeden.

Als we voor het eerst naar Aarde komen en wensen te incarneren hebben we volledige toegang tot onze Ziel bestanden en weten we wie we zijn, waarom we naar Aarde zijn gekomen enzovoort, echter vergeten we alles compleet als we door de barrière heen gaan en weten we niet meer wie we zijn en weten we zelfs niet dat we op een missie zijn tot we ontwaken. Als we dood gaan en incarneren wordt ons geheugen van onze vorige levens gewist en daarmee de lessen die we hebben geleerd.

Daardoor zijn we gedoemd dezelfde fouten te herhalen, telkens opnieuw. We worden in een hypnotische trance gehouden door deze barrière en daarom kunnen we alleen opereren met een minimum aan bewustzijn. Maar, sinds 21-12-2012, verzwakken de Galactische stoten van energie, die van het Galactische Centrum komen, deze barrière en meer informatie komt binnen. We zullen een grote ontwaking zien van Ziel en Geest de komende jaren door het verdwijnen van deze barrière.

animated space starsDoor de verzwakking van deze barrière kunnen informatie Ster Codes binnenkomen zonder verstoring en we zijn nu in staat om ons te wagen in de ruimte en tijd van onze werkelijkheid, omdat we de navigatiemiddelen hebben om te reizen in dit Multidimensionale Universum. Elke Ster Code is ook een kaart, instructies en coördinaten maken het ons mogelijk om te reizen in de Multidimensionale Universele Realiteit of droom van de Universele Dromer. Als je reist door de complexiteit van jouw Multidimensionale Creatie, zal je alleen jezelf ontmoeten.

Op elke dimensie ontmoette ik een omschreven karakter die zich uitte in een vorm die geschikt was voor zijn dimensie. Op lagere niveaus ontmoette ik Wezens die verbleven in dichte fysieke waarneembare vormen, maar toen ik omhoog ging op de dimensionale ladder ontmoette ik meer en meer zelven met lichamen van licht, die zo etherisch waren dat ze niet langer als vorm konden bestaan, waarvan mijn Menselijk verstand het nog kon begrijpen.

Als elke zelf en haar Ster Codes zich vestigde in de toegewezen plek in mijn Lichtlichaam, kon ik de tree of life gebouwd zien worden. Elke zelf nestelde zich in één van de chakra’s die door mijn ruggengraat lopen. Terwijl elke zelf haar codes invoegde, in de heilige plekken in mijn Lichtlichaam, het dubbele van mijn fysieke vorm, keek ik hoe het chakra zichzelf transformeerde. Het lijkt niet langer meer op een vortex, die energie lekt vanuit mijn aura veld; het is nu een veelzijdige diamant, elke chakra wordt meer complex in geometrisch ontwerp als je hoger langs de ruggengraat gaat.

Elke chakra lijkt een complexer prisma dan het chakra eronder. Tot de kruinchakra begon te bloeien in een veelzijdige diamant. Elke zelf werd een licht op de tree of life. Ze werden alleen niet gevoed, ze waren nog steeds gedimd. Om die zelven te verlichten binnenin mijn fysieke vorm had ik een Krachtbron nodig, een elektrische lading die mijn Lichtlichaam in actie kon brengen. Waar was de elektriciteit om dit Lichtlichaam te activeren, dit vervoersmiddel om multidimensionaal te reizen?

De Slang van Licht slaapt op de basis van de ruggengraat, wachtende op de tijd waarbij alle delen geïntegreerd zijn en het Vervoersmiddel van Licht gereed is, dan en alleen dan zal de Zilveren Slang rijzen in het lichaam en zal alles voltooid worden. Goddelijke Kundalini, Godin van de Blauwe Vlam wacht op de tijd om te rijzen uit haar slapende verblijf om de lichamen terug te nemen die eens danste in haar passie. Zilveren Slang wacht op die dag dat ze elk krachtcentrum achter elkaar kan ontsteken. Terwijl ze opstijgt in het lichaam en ieder chakra achter elkaar ontsteekt, zal ze de ontwikkeling van een nieuw Lichtlichaam in gang zetten.

animated sacred-geometry2Dit Lichaam van Licht is ontwikkeld door een bewustzijn dat zich bevindt op de zesde dimensie van ons twaalf dimensionale Universum. Dit is de plaats van alle blauwdrukken; alles wat zich manifesteert op de lagere dimensies is eerst ontworpen op de zesde dimensie door wezens die lijken op gigantische fractale Draken. Zij zijn de houders van de heilige geometrie die zich bevindt in de oorsprong van ons fysieke gemanifesteerde bestaan.

De Draken zijn zelf gemaakt uit geometrie en hebben de vaardigheid om sjablonen te ontwikkelen voor alles wat is gevormd op de lagere niveaus. Elke boom, steen, planeet, ster en zelfs een Menselijke Wezen wordt eerst als idee gevormd als geometrisch lichaam in de zesde dimensie door dit Draken bewustzijn. De Draken hebben een blauwdruk ontwikkeld voor het nieuwe Lichtlichaam waar je in zal verblijven als je eenmaal in deze nieuwe Universele Werkelijkheid verplaatst bent.

Daardoor kan je niet alleen inter-dimensionaal en multi-dimensionaal reizen, het zal voor een proces van transformatie zorgen dat zaal plaatsvinden voor alle rassen binnen het bestaande Universum. Tijd heeft geen relevantie op andere dimensies en daardoor is het onmogelijk om een tijdframe te bepalen voor deze ontwikkeling, in een bepaalde werkelijkheid heeft het al plaatsgevonden.

Je toekomstige Zelf..
Het is mogelijk om in je toekomstige zelf in te tunen en een glimp op te vangen van je toekomstige mogelijkheid om een nieuwe Universele Realiteit te creëeren met alle rassen in perfecte balans en harmonie, met de toegevoegde ervaring van alles wat vooraf is gegaan. Er zijn vele rassen in het Universum die hun Lichtlichamen zover hebben vervormd, zodat ze niet langer de mogelijkheid hebben om in perfecte fractale synergie te komen met de rest van het Universum, wat we verstaan onder de Gevallene.

Die rassen kunnen niet langer meer in Eenheid komen dankzij de voltooiing van ons Universum. Als de Universele Dromer ontwaakt uit de droom, zullen alle aspecten ontwaken en vele zullen ontdekken dat ze niet compleet kunnen worden, voor de compressie van het fractaal van ons Universum comprimeert naar één punt. Als dit proces van voltooiing plaats zal vinden zullen alle rassen met vervormde Lichtlichamen opgaan in de compressie en zullen niet meer bestaan.

De Universele Dromer wil geen delen van zichzelf verliezen aan onbewustheid en heeft daarom een moment in de tijd ontworpen waarbij Zielen van hoog kaliber naar aarde zouden komen en in zichzelf alle codes van elke ras van dit Universum in zich dragen. Ze moesten een manier vinden om balans en perfectie te brengen in het Lichtlichaam, door het creëeren van een nieuwe blauwdruk op de zesde dimensie, Draken creëerden het Lichtlichaam van de Super Hybride, een wezen dat alle codes van het Universum in zich kan dragen.

Jij bent deze Super Hybride!
Jij hebt de mogelijkheid om elk van de zelven te integreren, dat jou Ziel representeert op ieder niveau van dit Universum en is jouw missie tot dusver. Op het moment van voltooiing zal je alles wat je representeert in balans brengen en dan nemen we het idee van dit Super Wezen in onze nieuwe Universele Realiteit en zal uiteindelijk een vorm manifesteren waar vele verschillende wezens kunnen incarneren, om een nieuwe realiteit te ervaren, een nieuw Universum. Vele van de hoog dimensionale wezens zijn zelfstandige Scheppers en creëren vormen op de lagere niveaus.

flower of life wow2We zijn een nieuwe Lichtlichaam aan het creëren en belichamen, dat een vorm zal creëren, waardoor die hogere dimensionale wezens of zelven dan kunnen incarneren, dit is ook integratie. Alle zelven kunnen zijn in deze nieuwe realiteit als ze eenmaal geïntegreerd zijn, daardoor nemen we het hele Universum mee op voltooiing naar een nieuw paradigma. We zijn alle zelven aan het integreren naar één punt and nemen dat punt of zaadje door de nul dat ligt in het hart van alle Schepping, waar we op een gegeven moment in de leegte zullen zijn, waar we dit zaadje zullen planten in haar vruchtbare bodem en zullen kijken als een Nieuw Universum zal worden gevormd, één geëvolueerd uit de voltooiing van het vorige Universum.

Als een Flower of Life zal het groeien om een totaal nieuwe Universele Realiteit te vormen, waar alles volmaakt is, waar de Gevallene weer zijn verbonden met de Bron van alle liefde, de Universele Dromer. Door dit proces creëeren we in ons Lichtlichaam een fractaal patroon dat de voltooiing van dit Universum representeert en alles wat daar in leeft. Door het creëeren van dit fractaal patroon in ons Lichtlichaam creëeren we een nieuw sjabloon via onze zesde dimensionale zelven.

flower of lifeDeze nieuwe blauwdruk maakt een proces als dit mogelijk; we nemen dit nieuwe sjabloon met ons mee, door een poort in het centrum van de Aarde, dat ons door de nul in de leegte brengt. Eenmaal daar doorheen zullen we onszelf opnieuw creëeren als meer dan de som van de afzonderlijke delen en creëeren een complete nieuwe manier van zijn. Van dit oorspronkelijke zaaien zullen we een nieuwe Universele Realiteit gevormd zien worden in het plasma van de leegte.

Er zijn vele manieren om te starten met het proces van integratie, door deze tekst te lezen kun je er zeker van zijn dat je al onderweg bent. Je ziel heeft plannen voor jou en begeleid je van binnenuit de onderbewuste geest. Je zult aangetrokken worden door vele wegen van leren, herinneringen zullen geactiveerd worden. Ik doe Ziel-lezingen voor een kleine prijs, om je een idee te geven van de delen waaruit jouw multidimensionale identiteit bestaat. De lezingen zullen een activatie voor dit proces in gang zetten.

theta-dna-healingEr zijn vele creatieve manieren om je Multidimensionale Identiteit te openen; hier is een gestructureerd proces die eenvoudig is en toch erg krachtig als je het goed uitvoert. Het is een manier of het begin van je eigen heling en integratie van het zelf te beginnen. Het is een simpele, maar extreem effectieve manier om het integratieproces op gang te helpen, die het mogelijk maakt om de energieën, waar je multidimensionale bewustzijn uit bestaat, in je fysieke lichaam te integreren. Je kunt letterlijk die energieën inademen in elke cel van je lichaam, je DNA.

Hoe je Multidimensionale Bewustzijn te integreren.

Integratieproces:

 • Ga zitten, maak het jezelf gemakkelijk, sluit je ogen en haal een paar keer goed adem.
 • Ontspan je lichaam en maakt je hoofd leeg. Stuur de intentie naar je Ziel dat je nu klaar bent om het eerste deel te integreren. Dit roept de energie van je Ziel aan en zorgt ervoor dat je gesteund wordt om blokkades te verwijderen die het mogelijk maken jouw delen te integreren.
 • Je Ziel vormt zich in de lucht om je heen, maak je niet druk als je dit niet ziet, het gaat om de relatie van je Ziel met je lichaam, je hoofd hoeft het niet te begrijpen. De neutrale energie van levensenergie dat aanwezig is in de lucht wordt nu geprogrammeerd met de energie van jouw Ziel.
 • Begin in te ademen. Adem het naar binnen in elke aparte cel van jouw lichaam.
 • Als je dit doet, zal het alles in beweging brengen, dat in de weg staat van integratie van je delen. Je emoties zullen opspelen en ook je angsten.
 • Wees gewaar van onrust in het lichaam, neem je bewustzijn naar deze plek en adem de energie van je Ziel naar deze plek. Laat de energie van jouw Ziel haar werk doen. Jouw Ziel is van hoge frequentie. De blokkades, de angsten, van lage energie. Door Ziel in te ademen komen je blokkades omhoog en worden ze verwijderd.
 • Laat de emoties die getransformeerd mogen worden toe. Je kan gaan huilen, adem dieper, laat het toe. Je zult je problemen die je hebt met elk deel dat omhoog komt, transformeren en zul je dieper en dieper brengen.
 • Als je eenmaal getransformeerd hebt wat in de weg staat van integreren zul je rustiger worden; je ademhaling zal gecontroleerd zijn. Het is nu tijd om te integreren.
 • Stem nogmaals af op je Ziel en adem de nieuwe Frequentie die je Ziel brengt in.
 • Je kunt beelden ontvangen, woorden, of gewoon gevoelens als je dit nieuwe deel van jezelf integreert. Wees gewoon gewaar.
 • Blijf open staan tot je Ziel je laat zien, compleet te zijn. Laat je leiden door je intuïtie om te weten hoe vaak je dit proces zal moeten doen om een nieuw, voltooid jou te zijn.

Zo simpel is het!

* * *

Wil je een Ziel lezing van Alloya, zie haar pagina : http://www.alloya.com/soul-readings/

Je kunt informatie over mijn Ziellezingen vinden op de volgende link : http://www.alloya.com/Soul-readings.html. Alloya geeft daarnaast ook weekend-workshops, allemaal gericht op dit plan van integratie, zie ze op de volgende link : http://www.alloya.com/Seminars.html.

11 gedachten over “Tijd om te Ontwaken..!

 1. Het net/dimensie die ons gevangen houdt is: het internet/wifi/data/satellieten. Het spinnenweb dat boven ons hangt. Als we dus weer vrij willen zijn, dan moet dit weg! Het net zendt frequentie elf(radiogolven) uit. Hoe meer mensen wifi gebruiken hoe dichter het net boven ons wordt.(eiffeltoren is een zendmast, alle gebouwen met franse vlag door aanslag zijn zendmasten) We worden een zombie/ziek/dement(elf is niet voor niks het gekkengetal) enz. Natuur, dus al het levende waaronder de mens, kan geen of moeilijk meer leven meer voortbrengen. Het leven droogt langzaam op allerlei manieren op/uit.
  Mijn uitleg over ster(david, kerkelijke enz.) De driehoek die recht staat met punt naar boven is de zon, maan en aarde(natuur). De driehoek onderste boven staat voor energie die de mens/satellieten enz. heeft gemaakt. Alpa en Beta voor maan en aarde. Gamma staat voor kunstlicht/electra. Dit jaar is niet voor niks het jaar van het licht.(kunstlicht) Gammastraling is radioactief en is bij chronisch gericht op al het levende: giftig. Zelfs zuurstof die wij inademen verandert in giftige zuurstof door er langdurige druk op uit te oefenen.
  Het is een geplande niburu dus. In de bijbel staat dat er in de eindtijd zielen worden vastgehouden. Zij(wij dus) krijgen de beproeving en smeken om rust. Alle zielen(lichamen) die voor het internet tijdperk dood zijn gegaan, die zijn nog vredig opgenomen/heengegaan. Het netwerk zorgt ervoor dat al het levende niet meer kan incarneren. Alles sterft dus uit en men komt allemaal in de poel van verderfs(onderwereld) Als de elite(vrijmetselarij) besluit om met een nieuw tijdperk te beginnen, dan zorgt Cern ervoor dat de straal/jacobsladder het net vernietigt en tegelijkertijd begint er een nieuw tijdperk. Er kan weer nieuw leven groeien, omdat het zonlicht de aarde weer bereikt.(niburu)
  De drie heilige boeken zijn van de vrijmetselarij/hoogpriesters! Omdat de mens geen natuurlijke vijand meer heeft door kennis, voeren zij de natuurlijke balans uit. Zij bepalen wie er opgeofferd gaat worden. Nu kun je dus afvragen is dit wel rechtvaardig? Hoe komen zij aan die kennis? Wat is het nut voor hen om alles te technologiseren? Is die kennis toch buitenaards aangestuurd of is het toch puur om de mens uit te roeien en om de aarde te beschermen? Wat weten zij wat wij niet mogen weten?

  1. Voor mij voelen de columns van Micky van Leeuwen op Indigo Revolution heel goed aan. Heb jij dat ook?

 2. De bewoners van de blauwe planeet:

  De mensen die nu wonen op de blauwe planeet genoemd aarde,
  Bezitten, ondanks alle duisternis, iets van enorm grote waarde,
  Dat is behoorlijk onderschat door de duisteren die ons nu nog omringen,
  Maar zie hoe alles lichter wordt en hoor hoe we binnenkort luid zingen,

  “that all the people living life in peace”, zoals de tekst die Lennon ons achterliet;
  Toen hij dit zong leek alles nog onmogelijk, maar het ligt in het verschiet,
  Nu zijn we beland op een punt met de vrije keuze voor vooruitgang, ook al leek het niet haalbaar, heel veel mensen voelen die enorme drang.

  Dat werd dus onderschat door diegenen die ons weg hielden van het licht.
  Voor hen een enorm raadsel en zij vragen zich af: waarvoor is het duister gezwicht?
  Steeds meer mensen die nu leven op de prachtige planeet genoemd aarde,
  kozen in 2012 voor vooruitgang en zij zagen plots hoe alles snel opklaarde;

  door telkens te kiezen voor het licht verdwijnt angst en kom vrede in zicht …eindelijk!

 3. Robert A Monroe beschrijft in zijn boek “Het tweede Lichaam” hoe tijdens zijn nachtelijke uittredingen verschillende aspecten van zijn ziel, die op verschillende dimensies leven met behulp van lichtwezens worden samengevoegt tot één bewuste ziel. Zonder het verzamelen of samenvoegen van al zijn ziele-aspecten is hij niet in staat naar hogere dimensies te reizen.

  Bij schamanen is het terughalen van vergeten of verborgen ziele-aspecten een bekende techniek om mensen psychisch krachtiger te maken en te genezen van mentale storingen.

  Er zijn vele technieken om de zielekrachten weer tot leven te wekken en te integreren in je bewustzijn, zoals kundalinie-yoga, chakra-breathing, meditaties,enz.

  Ikzelf ga volgend jaar in mijn centrum in Frankrijk van start met een Total Art School,waarin hoofdzakelijk geleerd wordt hoe essentiele ervaringsvelden, afgestemt op de chakra’s (oer of basisbehoeftes)kunnen worden aangelegt. Door het betreden van deze ervaringsvelden worden de vergeten, verdrongen of onbewuste ziele-aspecten weer tot leven gewekt, bewust gemaakt en geintegreerd. Total art is een nieuwe kunstrichting als brug naar een grotere spirituele werkelijkheid.

  Total Art School,
  a new way of multiple expression and personal development.
  http://www.totalartoasis.net/total_art_school

  1. Mooi. Maar ieder spiritueel weldenkend ontwikkeld mens weet dit vanuit zichzelf ook en veel Ontwikkeling groepen doen dit al vele jaren in Nederland dus met alle respect waarom helemaal naar Frankrijk?

   Maar succes gewenst hoor.

  2. Ja Wim, ik begrijp hoe je dat bedoelt. We hebben jarenlang een centrum (leela)in Hengelo gehad, waar ook vele interessante spirituele zaken werden aangeboden, maar waar ik niet de mogelijkheden had Total Art ervaringsvelden te creeren met studenten. Te weinig plek, teveel voorschriften, te duur, teveel controlle enz in Nederland. Is hier in Frankrijk toch allemaal een stuk ruimer en aantrekkelijker en bovendien ben je dan even uit de Nederlandse Matrix, die best heel heftig is, vind ik.

  1. Hoi Daniëlle,

   Alloya heeft artikel in engels geschreven en woont ook in Engeland. Je kan via haar website of via Facebook met haar in contact komen. Ik weet niet of ze deze reacties leest en of ze dat in het Nederlands begrijpt.

   Martijn

 4. Ik hoor dit al heel erg lang, dat steeds meer mensen ontwaken. Het lijkt wel een mantra om te bewerkstelligen dat je gewoon rustig moet afwachten totdat de hoeveelheid mensen die het snappen zo groot geworden is dat er geen houwen aan meer is.
  Maar deze mantra loopt al 15 jaar en ik geen wezenlijke veranderingen in het wereldbeeld verschijnen die mij en velen meet mij de hoop verschaffen dat er echt iets verschuift naar een meer menselijke wereld.
  Ik ben er onderhand van overtuigd dat 85% van de mensen niet meer te redden zijn en niet de genetische bagage bezitten om de evolutionaire stap te kunnen maken.
  Veel jonge kinderen met bijzondere begaafdheden wel!
  Zoals daar inmiddels aardig wat van zijn.
  Deze kinderen waarvan er nu al meerderen in de puberteit zijn maken het verschil.

  1. Hoi Rob,

   Absoluut waar dat er vele mensen ontwaken. Eckhart Tolle en David Icke zijn daar voorbeelden van. En ik zelf ben 4 jaar geleden ook wakker geworden. Net als Eckhart Tolle in een nacht.

   De kinderen zijn zeker al stukken verder en dat komt omdat de energetische blokkade rond de aarde zwakker wordt en de zielen die daar doorheen gaan niet meer compleet vergeten wie ze zijn.

   Ik denk dat er ook mensen zijn die niet wakker zullen worden en gewoon een soort invoeging zijn in de Matrix. Die houden het systeem juist in stand. Zoals de Agents Smith in de Matrix.

   De mensen die nu wakker zijn of worden en de kinderen kunnen samen het verschil gaan maken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.