Advertentie

Hillary en Bill worden juridisch gesloopt..


x

x

Hillary en Bill worden juridisch gesloopt..

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Al enkele keren schreven we over de smerige zaakjes die werden uitgehaald op internationaal politiek niveau, waarbij de Clinton Foundation als ‘goede-doelen-stichting’ een hoofdrol speelde (HIER). Natuurlijk waren die smerige streken keurig verpakt in allerlei camouflage-pogingen, maar voor de goede verstaander was het allemaal al heel snel duidelijk: dit hele verhaal heeft NIETS met ‘goede doelen’ te maken.

En je weet hoe het dan verder gaat! Als eenmaal één draadje uit een misdadig construct wordt getrokken, valt al snel het hele syndicaat uit elkaar, zichtbaar voor velen. Inderdaad, voor hen die kijken en zien!

De meest afgrijselijke, mensonterende daden zijn verricht door deze Cinton’s. Waarbij wij vooral de ‘hulp aan Haïti’ willen noemen, de schandalige manier waarop deze stichting waarschijnlijk over MEER DAN US$ 1 miljard ter beschikking had, om voor wederopbouw van huizen en opvang van vluchtelingen/slachtoffers te zorgen. NIETS is ermee gebeurd. Sterker nog: er zijn moorden gepleegd, om dit hele verhaal onder het tapijt te vegen.

Zoals de dood van Dr. Dean Lorich, orthopedisch chirurg laat zien. Hij ging vrijwillergswerk doen op Haiti, na de verschrikkelijke verwoestingen als gevolg van de aardbeving in 2009. Hij was de belangrijkst getuige die zijn mond had opengedaan over de corruptie van de Clinton Foundation en hun malversaties op het eiland. En.. werd dood gevonden; gestorven op 54 jarige leeftijd. (HIER) Hij werd gevonden door zijn 11-jarig dochtertje op de vloer van de badkamer in hun appartement in New York. Wanneer je dit artikel HIER leest op de site, zul je zien, hoe desperaat mensen waren in Haïti om hun medemensen te helpen, maar dat deze ‘Foundation’ het verdomde om geld/goederen ter beschikking te stellen.

Het artikel dat dr. Lorich het leven kostte..

x
Deze moorden zijn zó ‘zichtbaar’, dat er over Clinton body-count wordt gesproken..

Het is gruwelijk als je je verdiept in het aantal personen dat is ‘overleden’, die met hun werkzaamheden gerelateerd waren aan het ontmantelen van de misdaden van de Clinton’s.

Dr. Dean Lorich is een vredelievene arts, die hulp verleende in Haïti. Zijn ‘grote mond’ tegen de Clinton Foundation heeft hij met de dood moeten bekopen. (klik voor artikel)

Wanneer je op deze link HIER klikt, krijg je een poster in beeld, die een opsomming geeft van de overleden personen en de omschrijving van hun doodsomstandigheden én de werkzaamheden die zij TEGEN de Clinton’s verrichtten.. Personen die op weg waren om huiszoekingen te doen, onderzoek te verrichten of simpel getuigen waren, die door de rechtbank waren opgeroepen. Zelfs personen binnen de Democratische Partij, waar Hillary Clinton natuurlijk al zo’n 10 jaar de scepter zwaait, moesten hun oprechtheid met de dood bekopen..

De lijst is gruwelijk en als alleen maar een kwart wáár is, is dit al reden genoeg om deze zaak serieus te volgen. Waar blijven de MainStreamMedia…?? Waar is het NOS- en RTL-journaal..?? Waar blijven de grote nieuwsmedia..?? Waarom horen we niet via de gevestigde media, dat de Clinton Foundation en de Clinton’s zélf, grondig onderzocht zijn en dat dit onderzoek nog steeds gaande is. Veel mensen, die wel ook de andere kant onderzoeken, van wat de media beweerden, weten al jaren dat de Clinton’s witte boordencriminelen zijn en dat hun Clinton Foundation een corrupte instelling is, bedoeld als camouflage voor hun criminele activiteiten.

Waar gaat het nu allemaal over?
In feite is de beschuldiging dat deze Clinton Foundation een schuilmantel is, voor het werven van fondsen, dus het binnen hengelen van geld, in ruil voor allerlei politieke diensten, die Hillary Clinton in staat was aan te bieden, vanuit haar positie als Minister van Buitenlandse Zaken van de VS. Zij deed het voorbereidende werk daarbij en Bill Clinton kwam er dan ‘achteraan’, om de buit veilig te stellen en te zorgen dat e.e.a. in praktische zin werd afgewikkeld.

Mark Meadows

Maar nu, in een fenomenale opeenvolging van gebeurtenissen, hebben maar liefst 3 klokkenluiders van de Clinton Foundation zich gemeld en honderden pagina’s met documenten overhandigd aan onderzoekers. Deze documenten bewijzen dat deze stichting/organisatie werd gebruikt als een zogenaamde ‘pay-for-play’-regeling tijdens Hillary’s tijd als minister van Buitenlandse Zaken. Deze  aankondiging, die insloeg als een bom, werd gedaan de Republikeinse Mark Meadows, hoofd van het ‘House Oversight Subcommittee’.

Volgens Meadows, leveren de documenten bewijsmateriaal van het wangedrag door de Clinton Foundation, met inbegrip van verduistering van fondsen en beweringen van quid-pro-quo beloften die aan fondsendonors, tijdens de ambtstermijn van Hillary Clinton, werden gemaakt.  In die tijd was Hillary Clinton, als minister, natuurlijk een zeer belangrijk lid van de Obama-regering.

Meadows, leider van de conservatieve ‘House Freedom Caucus’ zeiden de documenten tijdens een onderzoekende hoorzitting over de Stichting Clinton worden voorgesteld die volgende week moet plaatsvinden. VS-Procureur John Huber werd vorig jaar door de toenmalige-Attorney General Jeff Sessions belast met de opdracht om de Clinton Foundation te onderzoeken

Het jongste directielid van de Clinton Foundation, Chelsea Clinton. Jazeker, de dochter van..

De Clinton Foundation heeft consequent beweerd dat het goede doeldient en beweert dat het nooit heeft gehandeld op basis van de positie die Hillary Clinton had, als belangrijkste Amerikaans diplomaat in de periode 2009-2013. De organisatie benadrukt haar missie is “om economische kansen te creëren, de volksgezondheid te verbeteren, en inspireren maatschappelijke betrokkenheid en service’ De stichting gaat er prat op, dat het een 4-sterren rating heeft van de goede-doelen-waakhond ‘Charity Navigator’.

Er zijn al hoorzittingen geweest (zie video) en het bewijsmateriaal dat is gepresenteerd,  dat is verzameld door Huber, die dus het onderzoek naar de Stichting leidt. Het nieuws van deze aanstaande vervolging, volgt op een rapport van ‘The Hill’ (het Capitool), waaruit blijkt dat vorig jaar maar liefst 6.000 pagina’s bewijsmateriaal over de Clinton Foundation, in het geheim werd overhandigd aan de IRS (belastingdienst) en onderzoeksinstantie FBI.

De kranten beweren dat de Stichting aansprakelijk kan zijn voor het ontduiken van vele miljoenen dollars aan belastingen en boetes opgelegd zal krijgen voor het plegen van illegale activiteiten. Volgens The Hill, tonen deze documenten ook aan, dat er sprake is van een samenvoeging van persoonlijke en organisatorische zaken, vooral door voormalig president Bill Clinton. Daarbij verzamelde het bedrijf ‘MDA Analytics LLC’ het bewijsmateriaal dat een inzending van een andere klokkenluider bevatte.

Volgens de Clinton Foundation echter, blijven critici valse beweringen herhalen om te proberen de reputatie van de Clintons en de Clinton Foundation te schaden. Of zoals een woordvoerder van de Clinton Foundation het verwoordde: “De Clinton Foundation is een van de zwaarst onder de loep genomen liefdadigheidsorganisaties ter wereld en is nu onderworpen aan schandalige, politiek gemotiveerde beschuldigingen die keer op keer bewezen zijn. Het feit is dat de Clinton Foundation aantoonbaar het leven van miljoenen mensen in Amerika en over de hele wereld heeft verbeterd, terwijl het ook topclassificaties verdiende van toezichthouders op liefdadigheidsinstellingen in dit proces.”

Het onderzoek is op de wagen en niet te stoppen..
Mark Meadows bevestigde de ontvangst van de nieuwe documenten van drie Clinton Foundation klokkenluiders.  Meadows had eerder vragen gesteld,  met betrekking tot een aanzienlijke daling van de fondseninkomsten van de Clinton Foundation, ná Hillary’s 2016 presidentiële verkiezingsnederlaag. De schenkingen daalden toen van US$ 63 miljoen in 2016 tot US$ 27 miljoen in 2017. Mark Meadows hierover:

“De opmerkelijke betekenis van de daling van de donaties aan de Clinton Foundation, doet ernstige zorgen rijzen over de legaliteit van hun activiteiten en welke niet allemaal correct zijn, zoals het Amerikaanse volk verteld is te geloven. Wanneer we kijken naar de mogelijkheid van ‘pay to play’ door overheidsfunctionarissen, huidige of voormalig, vraagt het om antwoorden. Iedereen die gebruik maakt van een openbaar ambt om voor zijn eigen financieel gewin, moet ter verantwoording worden geroepen”.

Meadows is een trouwe bondgenoot van president Trump.
Zoals je weet heeft die opgeroepen tot onderzoek naar zijn voormalige democratische tegenstander. De Clinton Foundation ontkende de beweringen van een pay-for-play regeling, waarbij ze verklaren, dat de daling van schenkingen was toe te schrijven aan het sluiten van het Clinton Global Initiative.

In 2016 werd in een artikel van Forbes Magazine verklaart, dat volgens een analyse van hun belastingaangiften, Bill en Hillary Clinton, nádat ze het Witte Huis in 2001 verlieten, ze erin geslaagd waren, meer dan US$ 240 miljoen te verdienen. In 2015, verdienden de Clintons US$ 11 miljoen, weliswaar hun laagste cijfer sinds 2009, maar hun gecombineerde inkomens waren hoger dan de totale compensatiepakketten van sommige van de best-betaalde CEO’s van de VS, met inbegrip zelfs van CEO Tim Cook, van het meest verdienende bedrijf in de wereld: APPLE..

Met dank aan Paul Harmans, bieden we je deze korte video aan (met NL ondertiteling) met de duidelijke tenlastelegging van de misdadige activiteiten. Ongetwijfeld zal straks het mediacircus losbranden, waarbij de Clinton’s zullen worden verdedigd, op basis van de bescherming die dit corrupte duo altijd krijgt, doordat deze MSM altijd aan dezelfde kant hebben gestaan, waar ook de Clinton’s staan, namelijk die van de DEEP STATE!

Meer info over het lopende onderzoek
Mark Meadows wil een degelijk onderzoek doen en niet een paar muggenbeten uitdelen, zoals hij het zegt.

“We gaan een hoorzitting houden, niet alleen over een aantal van die 6.000 pagina’s belastend materiaal, maar ook rechtstreeks met de drie klokkenluiders spreken, die het grootste deel van de afgelopen twee jaar daadwerkelijk hebben besteed aan het onderzoeken van dit onderwerp. Sommige van de beschuldigingen die ze maken zijn nogal.. explosief..

Nu kijken we dus vooral op de bijdragen áán de Clinton Foundation en wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Als je het goed bekijkt, was er sprake van een zeer sterke stijging, op het moment dat ze werd geselecteerd door Barack Obama als Minister van Buitenlandse Zaken. En de inkomsten daalden heel sterk, toen ze dat niet meer was. Zoals we eind november opmerkten, heeft de Clinton Foundation de donaties over een periode van drie jaar tussen 2014 en 2017 met ongeveer 90% zien dalen.

Terwijl Hillary Clinton minister was onder Obama, gaf dit Ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming voor uitgaven van US$ 151 miljard aan 16 landen die ook doneerden aan de Clinton Foundation. Dat is een stijging van maar liefst 145% van verkopen aan die landen, in hetzelfde tijdsbestek tijdens de Bush-regeringsperiode, aldus de IBTimes.

De beschuldigingen in juridische zin zullen in de richting gaan van het toestaan en uitoefenen van een ‘cultuur van niet-naleving’ door deze stichting. En vooral ook wordt bewijsmateriaal gebundeld, dat duidelijk de richting in wijst van potentiële belastingmisdaden; de reden ook waarom de IRS (Amerikaanse belastingdienst) erbij betrokken is.  Deze IRS zal een tenlastelegging opmaken, die uiteindelijk wordt verstrekt aan de Juridische Afdeling van de IRS in Washington en aan de FBI in Little Rock, Arkansas.

Er zal een tenlastelegging komen, die beweert dat er een ‘waarschijnlijke oorzaak’ is, dat de Clinton Foundation de federale belastingswetten heeft geschonden en daardoor mogelijk vele miljoenen dollars in belasting en belastingboetes verschuldigd zal zijn. Maar de Clinton Foundation ontkent sterk om het even welk wangedrag.  Ze hebben géén beloften aan donoren gedaan, noch ongepast zaken van persoonlijke aard met liefdadigheidszaken gemengd.

In sommige gevallen lijkt de Clinton Foundation de IRS te hebben misleid of gelogen bij het invullen van formulieren. Zo trok deze stichting bijvoorbeeld een aanbod in om fondsenwerving in Utah uit te voeren, nadat ze geweigerd hadden, een fout te verbeteren, bij het indienen van de vergunningsaanvrage, die staatsambtenaren niet zouden hebben toegestaan. Nadat ze werden geconfronteerd met deze zaak, gaf de Clinton Foundation hun fout toe, maar dat deze fout verwant zou zijn aan een ‘minder belangrijke verkeersovertreding’..

Tot slot
Deze zaak tegen de Clintons, die in onze ogen een waardige opvolger zijn, in crimineel-negatieve zin, van de daden van de Bush-familie, is maar één van de vele, vele andere tenlasteleggingen die we nog kunnen verwachten tegen Bill en Hillary Clinton. Getuige de eigen uitspraak van Hillary Clinton Rodham, dat ‘Wetten er zijn voor Jan met de Pet’, zal haar gedrag  nog ongetwijfeld verder worden onderzocht. Denk daarbij vooral ook aan de enorme reeks moorden en mysterieuze doden..!

Ook het gruwelijke kindermisbruik, of ‘Human Trafficking’ zoals het in de VS genoemd wordt, zal binnen niet lange tijd, in onze ogen, in verband worden gebracht met deze Clintons. Kijk, wat Hillary betreft, eens naar de getuigenis van Kathy O’Brien over het seksuele misbruik, dóór Hillary. (HIER) En wat te denken van de gruwelijke kindermisbruikmisdaden,  waarvan de Podesta-broers worden beschuldigd.. (HIER)
En kijk eens naar de zaak tegen de miljardair Jeffrey Epstein, waarbij Bill Clinton overduidelijk betrokken is. Epstein, ooit veroordeeld voor ‘seks met minderjarigen’, vloog o.a. meer dan 20 keer Bill Clinton naar het sodomistische eiland van Epstein in zijn privéjet. Kortom, de juridische aanpak/sloop van het Clinton-misdaad-bolwerk is begonnen..

16 gedachten over “Hillary en Bill worden juridisch gesloopt..

 1. Guido fijn dat je dit artikel plaatst! Wat gebeurde er nog meer op Haïti? Waarom werd de C.F opgericht?

  #QAnon #Q Post #1830 (8-9-18)… “THE CLINTON FOUNDATION. (888) 373-7888″ (which just happens to be the number for the National Human Trafficking Hotline)

  https://kauilapele.wordpress.com/2018/08/10/qanon-q-post-1830-8-9-18-the-clinton-foundation-888-373-7888-which-just-happens-to-be-the-number-for-the-national-human-trafficking-hotline/

  Haiti Cholera: A Biological Weapon For Organ Trafficking?

  http://www.ezilidanto.com/2017/07/haiti-cholera-a-biological-weapon-for-organ-trafficking/

  Tom Fitton (Judicial Watch https://www.youtube.com/user/JudicialWatch) Testifies to Congress on Allegations of Pay-to-Play at Clinton Foundation

  https://www.youtube.com/watch?v=TNQzbrrh7is

 2. Er waren ook nog andere “sponsors” :
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2033268-nederland-geeft-miljoenen-aan-clinton-foundation.html
  met citaat :
  “Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken steunt de liefdadigheidsorganisatie de Clinton Foundation met 4,4 miljoen euro. Maar Amerikanen vragen zich af waarom buitenlandse mogendheden dat doen? Een directe lijn naar the oval office, mocht Hillary Clinton de presidentsverkiezingen winnen?”(=einde citaat)
  Nog een andere bron :
  https://revolutionaironline.com/breaking-nationale-postcodeloterij-is-criminele-organisatie-in-volledige-samenspanning-met-clinton-foundation/
  met citaat :
  “Het begint er zowaar op te lijken dat Nederland Pedoland de voornaamste financier is (na de Saudi’s natuurlijk) van de criminele Clinton Foundation waarnaar de FBI onder extreme druk van de Amerikaanse publieke opinie opnieuw een strafrechterlijk onderzoek is gestart! Sharon Dijksma sluisde namens het kabinet Rutte II al 4,4 mio naar de moordenaars en kinderverkrachters in Washington maar nu blijkt ook de Nationale Postcodeloterij (NPL) de Clintons te hebben overladen met miljoenen, in elk geval 25 volgens deze bron uit oktober 2016. Kort daarvoor lazen we op Quotenet zelfs het volgende: de Postcodeloterij is namelijk de allergrootste donor van de Clinton Foundation, samen met VN-club Unitaid, de Bill & Melinda Gates Foundation en The Children’s Investmentfund, het hedgefonds dat ABN Amro sloopte in 2007. In dit artikel wordt nota bene beschreven hoe reeds medio 2017 in de VS de alarmklokken werden geluid wegens het illegale karakter van deze ‘donaties’ omdat het in werkelijkheid helemaal geen donaties waren, maar ‘fees’ voor de Clinton in ruil voor een ontvangst door Bill of Hillary, het zogeheten pay to play-gebeuren waarnaar de FBI nu dus onderzoek doet. Het lijkt dat ook wel zeker dat de miljoenen van de Postcodeloterij in werkelijkheid waren bedoeld namens allelei Nederlandse bedrijven spreektijd te kopen bij de Clintons die vervolgens allerlei gunsten uitdeelden”(=einde citaat).
  Ik ken niet de details van de voormelde feiten, en ik weet ook niet of deze aanbod zijn gekomen in de MSM in NL en ook in het parlement… maar het illustreert wel het corruptieve gehalte van deze Clinton Foundation en van diegenen die er mee in verbinding staan of stonden. Ik veronderstel ook dat naast NL er nog andere landen bij betrokken waren om “spreektijd te kopen”. Ik zie deze Clinton Foundation (sic) dan ook als een onderdeel van wat ik noem : het “International Crime Syndicate”. Nog een retorische vraag : wie heeft er allemaal genoten van deze “gunsten?”

 3. De enigen die gesloopt worden, zijn wij, de mensheid. Nog meer onzinnige controles door staatsterrorisme, meer leugens en halve waarheden, meer totalitair entertainend ‘leedvermaak’. Hoe simpel kun je zijn om hierbij nog een “kamp” te kiezen, terwijl de kampen aan hetzelfde toezicht onderworpen zijn…?
  Een mooi begin uit het boek “dialoog met de natuur”.
  “Opgedragen aan de natuurwezens, de dolfijnen, aan mijn kinderen en andere lieven. En aan een oude vriend, die de droom koestert van een wereld waarin Mankind bekend zal staan als Kindman, op de planeet Kindness.” I. van L-B.

  1. Duidelijk maken dat één kamp onder aanval ligt van het andere kamp, wil dat dan zeggen dat je ‘simpel bent door hierbij een kamp te kiezen’..?? Dat JIJ dat vindt, staat er dan, vrij verwarrend in mijn ogen, weer niet bij.. Het gaat toch juist om de nuances en verfijningen…?

  2. Hoi Guido,
   nee, ik wil helemaal geen kamp kiezen, ik wil eindelijk dat degenen die de toezicht hebben zich verantwoorden. Dat zou betekenen dat er geen energie meer aan het campagne voeren en zieltjes winnen verspild wordt, het beste alle samen tegen de toezicht..zo iets?! 😉
   En mijn ‘kritiek’ was meer op het steeds weer moeten kiezen tussen ‘euvel en minder-euvel- maar-blijft-euvel’ zaken, het politieke stelsel is voor mij niet het optimale, daarom ook het citaat zoveel over nuances en verfijningen…ja absoluut belangrijk en toch is de doelmatigheid ook niet onbelangrijk, zeg maar waar leidt (mag gerust ook ij ) het heen? Ik kijk naar het effect op de samenleving….
   Dat alles vind ik en hoeft niet zo te zijn… 🙂

  1. Jaja MC, maar wat wil je hiermee zeggen? Ben je weer ff kwijt… 😉
   Wie is er dan gedisguised..? Vind het filmpje beetje armoe, ook al snap ik wat ze willen zeggen. Maar sinds de Lord of the Rings en Harry Potter, kijk ik nergens meer van op..!

 4. Je bent The Truman Show vergeten, Guido. 😉
  Ik had hetzelfde als jij, met ondertiteling heb ik eruit gehaald dat wellicht de een de andere zou kunnen zijn…voor mij zijn al die figuren zo vaag als maar wat. Ik wilde het eigenlijk alleen maar delen….fijne kerst, en nog eens bedankt voor de leuke attentie.

 5. JK Rowling is Illuminati queen.
  Ze probeerden mij ergens naar toe te lokken om mij te vermoorden.

  Google
  GAB
  Twitter
  YouTube

  Zijn allemaal platforms van de Illuminati-Freemasons-Pentagon en ze gebruiken het om mensen te bespioneren en censureren en om de moeilijke gevallen ergens heen te lokken om ze te vermoorden.

  Ik woon zelf op Kouwenoord Amesterdam Bijlmer.
  Dus als daar iets gebeurd dan weten jullie wie er achter zitten.

  JK Rowling, Illuminatie Queen.

  1. Ik ben geïntrigeerd! Hoe hebben ze je geprobeerd te lokken? Waarheen wilden ze je lokken? Hoe ben je erachter gekomen? Hoe wist je dat ze je door hadden?

 6. Door middel van JK Rowling.
  Waarschijnlijk haar onder druk gezet.
  Hotelkamer wilden ze me heen lokken.
  Ik kan helemaal niet weg ik ben doodziek en kan elk moment sterven.
  Ik had het al 3 maanden geleden door.
  Ik heb het ze verteld op GAB dat ik ze door had.

 7. Illuminati assassination plan for people on Earth in 2019

  You make a comment or use a picture on:

  YouTube
  Twitter
  GAB
  Snapchat
  etc.

  Then they indicate how smart you are. How critical you are of these Freemasons-Illuminati (level 32/33 Freemasons).

  A computer first first use an “algorithm” to indicate your “intelligence” and “threat” level.

  Once the “algorithm” has indicated you as a person of special interests then they will put an AGENT on you to monitor you and make a file on you. What does this person do and what is important to him/her?

  Then they start to ISOLATE you. This takes 1-4 weeks. Everywhere you make comments you think they SHOW UP but they do not.

  The moment you figure out they do not show up they start to use agents to talk to you.

  They will use hundreds of fake accounts to keep talking to you. I blocked 2000 YouTube accounts in 1 month and they still kept talking to me to fool me that my comments to the outside world were visible.

  Now they start to put extra spyware on Windows and you Internet Cable Router. Then they also start to REROUTE ALL your internet traffic. So even if you use a TOR browser you are still fooled by these Illuminati and their agents.

  They use your MOUSE and KEYBOARD activity (and probably webcam) to see if you are BEHIND your PC. So you can get keyboard and mouse speed problems and also PC speed problems. Moment you figure this out they start to TWEAK with it to a point you no longer see it. I saw IT ALL THE TIME.

  Once you are to SMART and to much a THREAT to them they make a plan to LURE you to a hotel room for assassination.

  First they use Mossad honey traps for this to lure you to Israel/USA/UK.

  If that fails then they try to LURE you with money.

  If that fails in the end they check for month’s and month’s what is important to you.

  So if you leave an emotional comment below a song they will eventually use JK Rowling to dress like Kate Blanch at premiere Fantastic Beasts 2 and look like Willeke Alberti.

  Then JK Rowling will use her DISGUISE Twitter accounts to tell you she wants a CHILD from you and that she wants your help with the Lumos charity.

  Then JK Rowling assists them to LURE you to a hotel-room somewhere in Amsterdam for assassination.

  They monitor people through:

  Google search
  Google webbrowser
  Windows operating system
  Cable Modem Router

  They use this 24-7 to spy on you when you are someone like me. Of course they also monitor your PHONE and your MONEY transactions.

  Copy this text and spread it around!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.