Advertentie

Intuïtie is de hoogste vorm van.. intelligentie..!


Carl Gustav Jung

‘De intuïtieve geest is een heilig geschenk
en de rationele geest haar trouwe dienaar.

We hebben een maatschappij gecreëerd,
die de dienaar eert, en het geschenk is vergeten.’

Carl Gustav Jung (1875-1961),
psycholoog/psychiater

Een onmiskenbaar feit is inmiddels, dat ‘de wetenschap’ de realiteit van de intuïtie begint te herkennen, waar deze vandaan komt en hoe natuurlijk deze intuïtie in ons allemaal werkt. Dat betekent dat intelligentie niet of wél alleen gaat, over wat er in de geest is opgebouwd? Hebben wij spirituele wezens een menselijke/fysieke ervaring? Wat is er buiten de materiële realiteit? Wat kunnen we leren van de opkomst van de post-materiële wetenschap?

De kwantum-mechanica en kwantum-fysica tonen ons volledig nieuwe werelden, vanuit energetische perspectieven.. In het energetische universum is de materiële wereld daarin ‘slechts’ een gestolde massa energie, die in een fysieke vorm, een heel langzaam trillende berg energie is, met één specifieke frequentie. Aangenaam welkom in de materiële wereld..

Dit artikel is o.a. geïnspireerd op een artikel in Forbes en wie had ooit verwacht dat Forbes, een financieel tijdschrift, iets over intuïtie zou schrijven..? Dit is een duidelijk teken dat de tijden echt aan het veranderen zijn.  Mocht je dus denken dat intuïtie niets te maken heeft met intelligentie, dan ben je niet alleen. Omdat intuïtie is een moeilijk te meten en te observeren menselijke eigenschap. De definitie van intuïtie in het woordenboek is daarop gebaseerd als je leest:

Intuïtie is het vermogen om iets onmiddellijk te begrijpen,
zonder dat het nodig is om bewust te redeneren”.

* * *

x

Intuïtie is de hoogste vorm van.. intelligentie..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Intuïtie is ons eerste instinct; het is wat we voelen direct voordat de geest de tijd heeft om binnen te komen en bewust te analyseren. Vaak horen we van mensen die bijna dood zijn, en alles wordt duidelijk en zij weten instinctief precies wat er moet gebeuren om uit de situatie te komen; er is geen tijd om te neuriën en te wegen en de intuïtie neemt het over, als we het laten gebeuren. Weet je wanneer je dat “onderbuikgevoel” krijgt dat er misschien iets niet klopt? Dat is je intuïtie, en terwijl we het voelen in onze buik of maag, veel mensen vaak beweren dat het komt uit het hart.

Ken je de ongelooflijke documentaire ‘The Power Of The Heart’? Deze legt uit, hoe dit gevoel, dit ‘intuïtieve weten’, eigenlijk uit het hart komt. Dat het hart altijd het eerste orgaan is, dat reageert op een bepaalde situatie. Het hart weet intuïtief wat er aan de hand is. Maar dat zelfs ‘Forbes’ intuïtie ‘de hoogste vorm van intelligentie’ vindt..! Gerd Gigerenzer, directeur van het Max Planck Instituut voor Menselijke Ontwikkeling en auteur van het boek ‘Onderbuikgevoelens: de intelligentie van het Onbewuste’, beweert zowel intuïtief als rationeel te zijn:

“In mijn wetenschappelijk werk heb ik voorgevoelens. Ik kan niet altijd verklaren waarom ik denk dat een bepaald pad de juiste weg is, maar ik moet het vertrouwen en doorgaan. Ik heb ook de mogelijkheid om deze voorgevoelens te controleren en uit te zoeken waar ze over gaan. Dat is het wetenschappelijke gedeelte. Nu, in mijn privéleven, vertrouw ik op mijn instinct. Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst mijn vrouw ontmoette, heb ik geen berekeningen gedaan. Zij ook niet.”

Intuïtie zelf staat niet gelijk aan intelligentie, maar intuïtie met actie kan zeker intelligent zijn. Je hebt het waarschijnlijk al eerder tegen jezelf gezegd, ik wist dat dat het antwoord was; ik had mijn eerste instinct moeten volgen. Zie je, dit is een voorbeeld van hoe je intuïtie vaak weet wat je bewuste geest niet weet. Maar net zoals Gigerenzer zegt, test hij zijn eerste instinct om te zien of het juist was en vaak is het tijd. Dus, intuïtie heeft wel een vorm van intelligentie.

‘Intelligentie verwart intuïtie’
Piet Mondriaan

Vertrouw op jouw intuïtie..!
Dus, ondanks het feit dat je vaak dat geweldige idee hebt, zéker vaak achteraf gezien, vind je het verdomd moeilijk om er op te vertrouwen. Dat dit ene antwoord of perse déze weg de juiste is/was? Het verbazingwekkende aan intuïtie is, dat het symbolisch kan worden gezien als een spier. Elke keer als je deze gebruikt en dus erop vertrouwt, wordt deze sterker. Dus, als je het gevoel hebt dat je intuïtie niet erg duidelijk is, probeer dan deze spier te trainen, te versterken. Handel de volgende keer naar het eerste idee dat op je pad komt.

Probeer te handelen op basis van de eerste gedachte die je hebt en let op hoe vaak deze je leidt naar waar je moet gaan, of je het  juiste antwoord geeft. Je zult continue aangenaam verrast zijn. Kijk in dit verband ook naar de quote van Einstein, bovenaan. Prepareer je mind, je geest, voor de fluistering van de intuïtie..! En besef, dat aan het woord ‘intuïtie’ worden ook allerlei verschillende dagelijkse foute betekenissen toegekend. Zo wordt het nogal eens gebruikt voor instinctmatig gedrag, onnadenkendheid oftewel impulsiviteit, lukraak gissen of blindelings je gevoelens volgen.

Wat ‘intuïtie’ daadwerkelijk inhoudt, is dan niet bekend.. Laat staan wat het kan betekenen in je leven, als je je intuïtie bewuster leert aanspreken en erop te vertrouwen. Intuïtie is dus feitelijk een ‘innerlijke wijsheid’. Gebaseerd op een soort ‘innerlijk weten’..  Dat vermogen tot bliksemsnel inzicht en dito zelfkennis, heeft ieder van ons bij de geboorte meegekregen.

Beide kun je ontwikkelen en zijn cruciaal voor je levensgeluk. Wanneer je je intuïtie verwaarloost, benut je een van de krachtigste mogelijkheden van je bewustzijn niet. De Franse filosoof Henri Bergson noemde intuïtie niet voor niets ‘de koninklijke weg naar de waarheid’. Intuïtieve signalen kunnen je verrassen maar de meeste zijn zo alledaags, dat je je ze vaak niet opmerkt, noch later beseft, dat je je hebt laten leiden door je intuïtie. Ook al zijn veel van die signalen niet opzienbarend, ze brengen als je ernaar luistert, wel meer kwaliteit en betekenis in je leven.

‘Onze twijfel is altijd de vijand van onze intuïtie en daarom wordt oefening vereist in ons dagelijks leven.’

Inayat Khan (Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927)

Intuïtie werkt als een innerlijk kompas.
Deze kracht, dit talent, geeft je kracht in moeilijke tijden en preciés de inzichten die je nodig hebt, om te groeien en gelukkig te zijn. En daarbij is het dus de uitdaging, om je ‘intuïtiespieren’ weer te trainen en in conditie te krijgen. Dan is het noodzaak, dat je wel een positieve basishouding ten opzichte van je intuïtieve talent inneemt.. Want vooraf je hakken in het zand zetten, helpt nou niet bepaalt bij deze training..! We gebruiken onze intuïtie vaak onbewust. Je intuïtie activeren begint bij het herkennen en bewust worden, wanneer je deze al gebruikt en op welke maniér je deze intuïtieve signalen krijgt.

Alleen al door hierop te letten stimuleer je deze kwaliteit; mooi toch? Je tilt jezelf als het ware in een soort mindfullness, waarbij je je bewust wordt van het talent, dat jou volledig ten dienste staat. Een oefening om jezelf te verhelderen, is je de herinnering aan je intuïtieve ervaring eigen te maken; deze herinnering weer ‘boven water’ te tillen…Denk terug aan iets wat je bijvoorbeeld goed ‘gemanaged’ hebt, een situatie op je werk, of in je gezin, een situatie met je vrienden of iets wat je deed, in verband met je gezondheid.

Herinner je specifiek die punten die een goed effect hadden. Kijk naar de beslissingen die je op bepaalde momenten hebt genomen en word je ervan bewust hoe je daarop kwam. Op welke manier kwam het inzicht van je intuïtie bij je binnen? Was het allemaal normaal voor je? Of was er toch een klein stemmetje dat je leidde..?

Leer je eigen tekens herkennen..
‘Iedereen moet zijn eigen tekens leren kennen,’ zegt de bekende auteur Paulo Coelho in een interview. Diens ‘zesde zintuig’ werd al vroeg zijn gids in zijn leven en Coelho vertelt daarover:

“Je kunt het ook mijn intuïtie noemen, maar ik ervoer het als mijn engel. Die engel zorgde voor me en gaf me aanwijzingen over wat ik in ingewikkelde situaties wel of niet moest doen. Zo leerde ik de taal der tekens: het gevoel dat je krijgt wanneer de onzichtbare wereld tegen je praat, om iets duidelijk te maken waar je met je verstand het antwoord niet op weet. Kinderen kennen deze taal van nature, maar zodra je volwassen wordt, wordt je wijsgemaakt dat het onzichtbare niet bestaat. Als je jezelf vervolgens toch openstelt voor de onzichtbare wereld, merk je dat er op je gelet wordt en dat er hulp is. Ik heb mijn engel nog steeds dicht bij me.”

Intuïtie activeren door opbouwende vragen..
Vragen richten je aandacht. Wanneer je negatieve vragen stelt zoals ‘Waarom lukt mij dit niet?’, ‘Hoe kom ik van dit probleem af?’ krijg je meestal negatieve antwoorden. Stel jezelf dus positief gerichte vragen die je visie verruimen. Maak je geen zorgen als je eerst allerlei rationele antwoorden krijgt. Blijf vragen en de richting onthult zich vanzelf. Vraag door wanneer je meer verheldering nodig hebt en besef dat het stellen van een vraag, een antwoord dichterbij brengt. De kracht van onderstaande vragen is dat ze je perspectief vergroten op een situatie.

• Welk inzicht heb ik nodig?
• Wat is belangrijk om me nu meer bewust van te zijn?
• Wat heeft mijn aandacht nodig?
• Hoe kan ik deze situatie verbeteren?

Stel elke dag een vraag aan je intuïtie. Kijk door de dag heen wat er in je opkomt of opvalt met betrekking tot deze vraag. Schrijf je intuïtieve ingevingen op. Het formuleren van je ingevingen, vergroot je helderheid en door ze op te schrijven onthoud je ze beter. Het hoort allemaal bij het trainen van de ‘intuïtie-spieren’..! Maar voor alles:

Geef je intuïtie de kans!
We zijn meestal teveel naar buiten gericht met onze aandacht, los van ons eigen inzicht. We zijn als het ware, de hele dag ‘weggetoverd’, we dromen en zijn afgeleid van onze essentie. En daarbij helpen al die mobiele zegeningen natuurlijk ook niet bepaald..Wist je dat ook de elektro-magnetische straling van al die draadloze apparaten onze hersengolven beïnvloedt..? Feitelijk worden we ook door deze kracht afgeleid van onze eigenheid, waar ons talent voor intuïtie schuilt.. Maar ook alledaagse situaties zijn vaak niet bevorderend voor je intuïtieve opstelling.

Zo kan het zijn dat meningen van anderen of ogenschijnlijke logische redenaties of ‘bewijzen’ onze intuïtie gaan blokkeren of doen haperen. Natuurlijk kan het belangrijk zijn om beide serieus te overwegen, maar vergeet niet ook op deze ‘bewijzen en redenaties’ het licht van je intuïtie te laten schijnen. Je innerlijke kennis kan een grotere bijdrage leveren dan je verwacht..! Door af te stemmen op je intuïtie stem je af op je essentie.

Daarbij laat je je onrust, je angsten, wensen en beperkende overtuigingen, even voor wat ze zijn, zodat een groter perspectief, een dieper ‘kijk-op-de-zaak’ tot je door kan dringen. Geef je intuïtie dus simpel gezegd een kans en sta bewust stil bij je beslissingen. Als je je ongemakkelijk voelt bij een bepaalde keuze, ook al lijkt die helemaal te kloppen, onderzoek dan waar dat ongemakkelijke gevoel vandaan komt. Laat bewust even allerlei meningen los, zowel die van jezelf als die van anderen. Kijk dan opnieuw naar het geheel en ga in je gevoel naar de plek van dat ongemak.

* * *

De vijf intuïtieniveaus: hoe ontvang je deze signalen?
x

Je intuïtieve signalen komen binnen op vijf niveaus. Daarbij werkt je geest als een radio met verschillende kanalen, waarvan de kanalenkiezer wel of niet goed werkt. Voor een goede, bewuste werking is er psychologisch en spiritueel inzicht én emotionele gronding nodig. Emotionele storingen zijn de belangrijkste redenen voor het niet goed kunnen interpreteren of niet herkennen van de intuïtieve signalen. Als we inzicht krijgen in conflicterende emoties en ze oplossen, zijn we beter in staat om de bron van de vele verschillende sensaties en impressies te gaan herkennen. Als we het beeld van de zenderkiezer/antennes en de radio of televisie gebruiken, kun je zeggen dat er vijf niveaus, vijf golflengtes of kanalen zijn waarop je intuïtieve signalen binnenkomen. Dit zijn ze:

1. Fysieke intuïtie
Fysieke intuïtie is het vermogen om via subtiele lichaamssignalen waardevolle informatie te krijgen, waardoor je bijtijds kunt bijsturen. Het houdt ook in dat je de mogelijkheid hebt om in je lichaam te voelen wat een ander voelt. Dat heet compassie en meeleven, soms voel je precies wat ‘de ander’ fysiek voelt. En soms voel je het zelfs sterker dan de persoon zelf, omdat deze bijvoorbeeld het ‘rotgevoel’ (zoals verdriet) al gewend is en het onderdrukt.

Fysieke intuïtie manifesteert zich in lichamelijke sensaties, zoals: spanning, een huivering langs je rug, een warm gevoel in je buik, spierspanning of -ontspanning, een beklemmend gevoel in de keel en andere fysieke signalen. Men beschrijft het ook wel eens als tintelingen, een schok of een energiestroom door het lichaam of juist het gevoel van bevriezen.

2. Emotionele intuïtie
Emotionele intuïtie is het vermogen om via je gevoelens informatie te krijgen die je verder helpt. Deze vorm van intuïtie kan je niet alleen inzicht verschaffen via je eigen gevoelens, maar ook via het scherp aanvoelen van de emoties of stemming van anderen. Het vermogen om anderen of situaties goed aan te voelen kan je sociale vaardigheden sterk vergroten. Men noemt dit dan ‘empathie’, of ‘inlevingsvermogen’.. Emotionele intuïtie uit zich door middel van gevoelens: vertrouwen, onzekerheid, het gevoel dat iets niet klopt, onrust, angst en plezier, vermoedens, levendigheid. Emoties en intuïtie zijn nauw met elkaar verbonden maar ze zijn niet hetzelfde. Dat kunnen onderscheiden is dus belangrijk. Je gevoelens dienen immers, als het kompas naar gezond functioneren.

‘Sensitivity’ © Janosh

Een aanhoudend onaangenaam gevoel kan je vertellen, dat je manier van denken disfunctioneel is en dat het tijd is om te centreren. Een intuïtief gevoel kan ook onplezierig zijn, maar dat is binnen korte tijd voorbij. Het echt ervaren van je gevoelens is niet hetzelfde als nadenken over je gevoelens, ook al verwarren we dat vaak met elkaar. Zodra we iets voelen gaan we er vaak onmiddellijk over nadenken of vellen we er een oordeel over. Dat is voor je intuïtie erg lastig, omdat ze daardoor gevoelsmatige informatie misloopt’; je blokkeert eigenlijk dan de ‘flow’ van je intuïtie. Wanneer je jezelf toestaat je gevoelens echt te ervaren wordt je denken helder. Op die manier staat ook het mentale niveau van je intuïtie tot je beschikking.  

3. Mentale intuïtie
De meest doelgerichte vorm van intuïtie manifesteert zich op het mentale vlak. Mentale intuïtie is het vermogen om creatieve ideeën te krijgen. En de mogelijkheid om een visie, of toekomstige mogelijkheden te zien en de sfeer van andermans gedachten op te vangen. Als je je denken stromend houdt, spreekt het in de taal van gedachten, innerlijke beelden en stemmen, associaties, verbeeldingskracht en dromen. Het kunnen terugkomende gedachten zijn, beelden, stemmen of spontane associaties.

Je herkent een intuïtieve gedacht, doordat je denken helder is en niet vruchteloos en blind in kringetjes ronddraait. Je ziet, hoort of ervaart een duidelijke gedachtegang, een oplossing voor een probleem waar je mee bezig was, een waarschuwing om je niet in een bepaalde situatie te begeven of een advies om een bepaald persoon niet of juist wel te vertrouwen. Bij die ervaringen horen ook emoties, maar die maken de informatie niet minder helder; deze gevoelens bevestigen juist datgene wat je intuïtief al wist.

4. Omgevingsintuïtie
Omgevingsintuïtie geeft een signaal of een inzicht door iets wat je leest of ziet of door iets wat iemand doet of zegt. Ze laat je door gebeurtenissen iets ‘inzien’. Er gaat je ineens een lichtje op. Als je geest niet overbezet is of de hele tijd gejaagd, als je van moment tot moment aanwezig bent, is er ruimte voor inspiratie. Alles om je heen kan je waardevolle informatie geven en een bijdrage leveren aan nieuwe ideeën.

5. Spirituele intuïtie
Spirituele intuïtie is de mogelijkheid dat je door dingen aan te raken impressies over verleden en de mogelijke toekomst opvangt. Of zomaar iets weten en door het horen van iemands naam informatie opvangen, zonder voorgaande kennis. Het betekent dat je ruimte en tijd anders kunt ervaren dan gebruikelijk. En dat je het gevoel kunt hebben dat je deel uitmaakt van een tijdloze kracht van vreugde, liefde en licht. Je kunt inzicht krijgen in het grote geheel van een situatie. Spirituele intuïtie brengt de ervaring van optimaal ‘er zijn’, van heelheid, verbondenheid en zingeving. Je ziet bepaalde patronen en verbindingen die je eerder niet zag. In het spirituele niveau komen alle andere niveaus samen.

Over het algemeen werkt je intuïtie op alle niveaus tegelijk, met een overheersing van het meest ontwikkelde niveau. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hun mentale intuïtie sterk ontwikkeld en redeneren de emotionele signalen vaak weg. Weer anderen hebben zich gevoelsmatig beter ontwikkeld en ontlopen hun doelgerichte, mentale signalen.

11 gedachten over “Intuïtie is de hoogste vorm van.. intelligentie..!

 1. Net als sommige mensen een goed/ nauwelijks/ beter/ of super verstand hebben ( wat dat dan ook mag betekenen ) of een verkeerd verstand .verkeerde beslissingen nemen, geldt dit ook voor Intuitie . heb daar meer dan genoeg voorbeelden van gezien,….iedereen gebruikt het voor zover hij/zij het heeft net als verstand en laat het daar in de wereld nou juist aan mankeren.
  Altijd en overal. Dus heeft u op intuïtie voor de 10e keer de verkeerde partner weer gekozen ? doe uzelf een lol en gebruik uw intuïtie de volgende keer niet meer.lijkt mij een goed idee.

  1. Dan zou je eerst onderscheid moeten maken tussen emoties en gevoel/intuïtie. Vaak worden die twee op één hoop gegooid, waardoor verwarring kan optreden. En bij relaties komt oude pijn de hoek om kijken. Je herkent iets bij de ander, wat uit je jeugd komt en met je ouders te maken kan hebben. Dan kan je bijvoorbeeld verliefd worden op hele onbereikbare mannen. Diep in je hart weet je wel dat het niet klopt maar daar wil je niet naar luisteren.

  2. Niet de meest slimme opmerkingen Rianne.. Natuurlijk moet je niet jezelf vergeten als je intuïtief weer de verkeerde partner hebt gekozen.. Je intuïtie genegeerd..? Fouten liggen niet aan je intuïtie, maar aan het niet luisteren ernaar.. En idd emotie en gevoelens even rustig bekijken..

 2. In mijn beleving is intuïtie een volledige aanwezigheid van de zuivere geest, dus een tegenwoordigheid van GEEST! Oftewel een volledig bewuste aanwezigheid in het dagelijkse ZIJN.
  Dit kan mijns inziens bereikt worden door het geconditioneerde denken tot volkomen rust te brengen, waardoor daarmee samenhangende geconditioneerde gevoelens/sentimenten geen onbewuste drijfveren meer vormen voor het dagelijkse handelen.

  Het komt neer op het gezuiverde hoofd in het gezuiverde hart te laten rusten, waardoor denken en voelen één worden en er een stroom van directe geestelijke inspiratie vanuit de innerlijke Bron op gang kan komen. Dit leidt dan tot het Goede.

  Het Goede is in mijn beleving wanneer de juiste persoon op de juiste tijd, vanuit een juiste intentie, op de juiste plaats het juiste doet. Het woord juist kan men in dit verband ook vervangen door geestelijk zuivere. Rudolf Steiner noemde dit in zijn boek ‘Filosofie der vrijheid’ morele intuïtie. Hieronder een citaat uit dat boek:

  “In dit betoog over het menselijk willen is uiteengezet wat de mens aan zijn handelingen kan beleven, om door dit beleven tot het besef te komen: mijn willen is vrij. Van bijzondere betekenis is, dat het recht om het willen als vrij te karakteriseren door het beleven wordt verkregen, dat in het willen zich een ideële intuïtie verwezenlijkt. Dit kan slechts resultaat van het waarnemen zijn, is dan in die zin, dat het menselijke willen zich zelf waarneemt, staande in een ontwikkelingsstroming, waarvan het doel hierin is gelegen voor het willen, zulk een mogelijkheid te bereiken door de rein ideële intuïtie te worden gedragen.

  Dit kan worden bereikt, omdat in de ideële intuïtie niets dan het eigen, in zichzelf opgebouwde wezen daarvan werkt. Is zulk een intuïtie in het bewustzijn van de mens aanwezig, dan is deze niet ontstaan uit de processen van het organisme, doch de organische werkzaamheid heeft zich teruggetrokken om plaats te maken voor de ideële werkzaamheid. Neem ik een willen waar dat de intuïtie weergeeft, dan is ook uit dit willen de organisch noodzakelijke werkzaamheid teruggetrokken. Het willen is vrij.

  Deze vrijheid van willen zal niet kunnen worden waargenomen door degene die niet in staat is te zien, hoe het vrije willen daarin bestaat, dat eerst door het intuïtieve element het noodzakelijke werken van het menselijk organisme wordt lam gelegd, wordt teruggedrongen en dat in plaats daarvan de geestelijke activiteit van de wil, vervuld van de idee, wordt gesteld. Slechts hij die dit waarnemen van de tweeledigheid van een vrij willen niet kan verrichten, gelooft aan de onvrijheid van willen.

  Wie deze observatie niet kan verrichten, worstelt zich moeizaam door tot het inzicht, dat de mens, voor zover hij het proces van het terug stuwen der organische werkzaamheid niet ten einde kan voeren, onvrij is: dat deze onvrijheid echter streeft naar vrijheid en dat deze vrijheid geenszins een abstract ideaal is doch een in het wezen van de mens liggende richtende kracht. Vrij is de mens in die mate, als hij in zijn willen dezelfde zielestemming die in hem leeft, wanneer hij zich ervan bewust is, dat rein ideële (geestelijke) intuïties vorm aannemen, kan verwezenlijken.”

  Steiner noemde dit ethisch individualisme. In mijn artikelen ‘https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/dichter-bij-het-hart/’ en ‘https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/aapmens-of-mens-zijn-wij-kuddedieren/’, ben ik uitvoerig ingegaan op dit onderwerp.

 3. Wanneer ik op mijn intuïtie af ga dan is dat vaak de aanleiding om op onderzoek uit te gaan om dat “gevoel” te kunnen verklaren,waardoor komt het dat ik dat seintje van binnen uit krijg?
  Vaak is het te verklaren door gebeurtenissen die nu plaatsvinden maar ook ervaringen uit het verleden kunnen een rol spelen.Ook kan men een seintje van binnenuit krijgen wanneer er bv gevaar dreigt zonder dat dit te verklaren is maar waardoor men wel de juiste beslissingen kan nemen.Zo loop ik al langer met het gevoel dat mensen wel praten over hun vrij zijn en kunnen doen en laten wat zij willen maar niet door hebben dat dat niet het geval is omdat we met z,n allen geleefd worden.Echt vrij zijn betekend voor mij dat wanneer ik s’morgens wakker word er niets verplicht zou moeten zijn en dat ik keuze heb hoe ik naar eigen wens de dag invul.
  Elke dag de wekker zetten en op tijd ergens moeten zijn is niet vrij zijn maar een noodzaak om middelen tot je beschikking te krijgen die de “gevangenschap” kunnen veraangenamen.
  Anderen maken wet en regelgeving waar iedereen zich aan moet houden op straffe van….meestal geldelijke boetes waardoor voor velen de bewegingsvrijheid nog meer beperkt wordt.Dan wordt wel gezegd u bent zelf verantwoordelijk wanneer u dat gaspedaal indrukt dus is het uw eigen schuld.Volgens de wet zou iedereen gelijk zijn wat dan ook zou moeten betekenen dat anderen mij dus niet de wet kunnen voorschrijven en dat is niet zo want dat doen ze wel.Juist die wetten en regels kunnen ervoor zorgen dat mensen rare dingen gaan doen wat dan weer reden is nog meer en scherpere wetten te maken en dat lijkt mij verkeerd.
  Wat voor de één goed is hoeft dat niet voor de ander te zijn en kan zelfs mensen diep in de problemen brengen.Zo is het al bijna voorspelbaar dat elk jaar op bv de pensioenen gekort moet worden en is het niet onwaarschijnlijk dat premies voor de mensen omhoog gaan terwijl het erop lijkt dat anderen met dat geld aan de haal gaan en zichzelf verrijken.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/AlpInvest_Partners een stukje citaat: ABP en PFZW verkochten Alpinvest daarop in januari 2011 aan DE CARLYLE GROUP,de beide pensioenfondsen blijven de belangrijkste klant (einde citaat).Velen met mij zijn er ondertussen wel achter gekomen dat de rijken steeds rijker worden en de armere mensen steeds armer wat door dit soort verplichtingen mogelijk te verklaren is.U hoeft alleen maar uit te zoeken wie deel uitmaken van die Carlyle Group en u zult zien dat daar de rijksten der aarde deel van uitmaken die alles naar zich toe halen en toe eigenen.Gisteren zag ik op TV een advocaat van een pensioenfonds die behoorlijk uit z,n nek aan het kletsen leek te zijn en hij durfde zelfs te zeggen dat we in het verleden op te grote voet hadden geleefd en natuurlijk te weinig premie hebben betaald,maar goed hij wordt dan ook betaald om voor de pensioenfondsen te schermen natuurlijk.
  Beter zou mogelijk zijn dat er nu eens een echt onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld wat er precies met pensioengeld wordt gedaan en waarin dat dan verdwijnt.
  Mijn intuïte zegt ook dat zij die wetten en regels maken niet te vertrouwen zijn wat onderbouwt kan worden met bv uitspraken van bv Opstelten die zei er is niets,er was niets en er zal nooit iets zijn ,maar helaas was dat een vergissing van hem want ondanks dat hij nogal overtuigend over kwam werden toch bonnetjes gevonden die hem de kop hebben gekost.
  Uit solidariteit stapte ook een voormalige officier van justitie op wat mij dan weer aan doet belanden bij bv het OM die ook nogal vaak blunderen en niet altijd correct lijken te handelen door nogal eens schikkingen met in de fout gegane lieden te treffen zodat de gang naar een rechter ontweken kan worden.Ook vind ik het een vreemde zaak nu door de documenten die vrijgekomen zijn ivm de Epstein kindermisbruikzaak het OM niet eens de moeite lijkt te willen doen om uit te zoeken of er ook Nederlanders bij betrokken kunnen zijn zoals leden van het koningshuis en/of politici want uitgelekt is toch dat er ook een prins bij betrokken zou zijn en ook politici.Hier bekruipt mij het gevoel dat er niet open en eerlijk gehandeld wordt mogelijk om zaken onder de pet te houden en dat gevoel wordt versterkt wanneer ik denk aan die Belgische onderzoeksrechter die destijds van de Dutroux zaak werd gehaald omdat hij een vulpen had aangenomen en een bordje spaghetti had gegeten.
  Wij leven niet echt vrij en het lijkt erop dat wij moeten leven op de wijze die anderen ons opdringen terwijl bij hen juist corruptie en mogelijk zelfs misdaad niet uit te sluiten is.

  1. In de troonrede sprak de koning op dinsdag 17 september 2019 over wereldorde en tijdens de speech van de minister van financiën werd duidelijk dat Nederland een potje wil samenstellen door een lening aan te gaan voor infra structuur,ontwikkelingen op technologisch gebied e.d.Mijn gevoel zegt dat dit ons in grote problemen gaat brengen wanneer de rente gaat stijgen en het is nergens voor nodig ook omdat de economische groei nog steeds goed is.Niks leren ze want tot op heden heeft ICT alleen maar voor problemen gezorgd binnen de overheden wat kapitalen heeft gekost en nog steeds kost en toch gaan ze als een blind paard gewoon door ipv het rustiger aan te doen of gewoon daarmee te stoppen.Ook zou er 1 á 2 miljard naar woningbouwcorporaties gaan om betaalbare woningen te laten bouwen terwijl juist die geld zat hebben (in het verleden reden sommigen zelfs met maseraties of kochten ze gewoon schepen).Beter zouden ze paal en perk stellen aan het kopen van huizen door de rijken die ervoor zorgen dat ooit betaalbare huizen ineens onbetaalbaar worden en alleen beschikbaar zijn voor hun rijke vriendjes en vriendinnetjes.Het opkopen van schuld door de ECB en een lening van 50 miljard zal Nederland ten gronde richten wanneer de ECB de rente verhoogd.
   Ook gaan ze verder met mensen tegen elkaar opzetten wat gewoon gaat gebeuren nu er een jongeren parlement gaat komen.Onervarenheid en niet juiste informatie via scholen zorgen ervoor dat jongeren de gevaren niet zien die ouderen vaak wel zien en dat zal gaan botsen.Opvallend vind ik ook dat de overheid steeds meer gebruik maakt van jongeren zoals door de EU ook is gebeurd met demonstreren voor het klimaat en dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling in mijn ogen.Nederland rent naar de afgrond,dat is mijn gevoel.

 4. Mijn intuïtie geeft ook aan dat op ongeëvenaarde schaal mensen worden misbruikt en in de steek gelaten worden wanneer zij hulp nodig hebben door de overheden.
  Dat begint natuurlijk al bij de zorginstellingen waar geen of nauwelijks geld voor beschikbaar lijkt te zijn.Ouderen die hun leven lang hebben betaald voor hun pensioen maar ook voor sociale opvang en verzorging in verzorgingshuizen worden gewoon in de steek gelaten door overheden en zelfs het personeel ondergaat hetzelfde lot want die willen wel zorg en aandacht besteden aan hulpbehoevenden en ouderen maar daar hebben zij vaak de tijd en middelen niet voor waarbij bureaucratische rompslomp dan ook nog voorrang lijkt te hebben.
  https://www.groene.nl/artikel/het-is-een-grote-papierzooi
  Zelfs veteranen die problemen hebben worden door defensie in de steek gelaten en belanden op straat als dank voor hun inzet tijdens bv uitzendingen naar het buitenland.
  https://www.youtube.com/watch?v=l9HLycex9OQ
  In het verleden hadden we dan nog het UWV die mensen lieten keuren door daartoe niet bevoegde verpleegkundigen https://nos.nl/artikel/2288730-uwv-groningen-gaat-2000-arbeidsongeschikten-opnieuw-beoordelen.html
  Vervolgens konden we lezen dat polen onterecht uitkeringen ontvangen gedurende 3 maanden wat 6 maanden kan worden wanneer de EU hun zin krijgt en ook gevangenen bleven een uitkering ontvangen.
  https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/274001/weer-problemen-bij-uwv-nu-onterechte-uitkeringen-voor-gevangenen.html
  https://nos.nl/artikel/2301946-pensioenfondsen-staan-er-nog-slechter-voor-verlagingen-onvermijdelijk.html
  Telkens zien we dat er geen of nauwelijks geld is voor hulp aan mensen die alles gegeven hebben en waar de staat voordeel van heeft gehad maar die door ziekte gedwongen zijn af te haken wat door werken en inzet voor defensie zelf veroorzaakt is.
  Waar ze wel geld voor hebben is de rijken die vele voordelen die enorm veel geld kosten voor de gewone belastingbetalers krijgen zonder dat zij daar iets voor hoeven te doen.
  Zo worden met medewerking van de belastingdienst zelf met hen afspraken gemaakt waardoor de rijken zelf geen of nauwelijks belasting hoeven te betalen.
  Ook heeft het ministerie van financiën in een rapport woorden geschrapt waarvan zij vonden dat het niet in hun straatje paste.
  https://nos.nl/artikel/2301922-ministerie-schrapte-in-onderzoeksrapport-over-affaire-kinderopvangtoeslag.html
  Conclusie: velen worden door de overheden in de problemen gebracht en in de steek gelaten wanneer hulp nodig is.
  Oud gedienden van defensie (veteranen) krijgen geen of nauwelijks hulp van de staat voor problemen die dat werk met zich mee heeft gebracht en belanden soms zelfs op straat en dat geldt ook voor mensen uit de publieke beroepen die door ziekte uitvallen terwijl ze wel altijd belastingen hebben betaald voor goede sociale voorzieningen.
  Waar is wel geld voor?
  Brussel,meer geld voor defensie omdat Trump dat vraagt,bevrijdingsfeest (75 jaar vrijheid) terwijl we niet vrij zijn,prinsjesdag wat alleen al aan beveiliging veel geld moet kosten,feest voor of van democratie (geregeld door Ollengren) waar geen hond interesse voor heeft getoond maar wat wel ongeveer € 800.000 heeft gekost.
  Geld is er dus wel alleen weet de overheid niet wat prioriteit moet hebben en geven ze te makkelijk teveel geld uit voor verkeerde dingen die geen prioriteit zouden moeten hebben.
  Kortom de gewone man/vrouw wordt constant genaaid.

 5. https://nos.nl/artikel/2302220-advocaat-kroongetuige-nabil-b-doodgeschoten-in-amsterdamse-wijk-buitenveldert.html
  Dit had nooit mogen gebeuren en ik leef met de nabestaanden mee en wens hen enorm veel sterkte toe.Tevens denk ik dat er veel mis is bij de overheidsinstanties waar vaak weinig of zelfs helemaal niets aan gedaan wordt als er al aandacht voor is.
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/agenten-politie-kan-veiligheid-onvoldoende-garanderen/
  Citaat:Een ruime meerderheid van politiemensen (70 procent) vindt dat zij kerntaken als het opsporen van misdrijven en het handhaven van de orde,niet naar behoren kan uitvoeren.Dit blijkt uit onderzoek van Een Vandaag onder 4600 agenten,in samenwerking met alle politiebonden (einde citaat).
  https://nos.nl/artikel/2216730-zorgen-over-verjonging-en-verharding-van-criminaliteit-in-amsterdam.html
  Citaat:Onderwereld vermengt zich met de bovenwereld.
  De driehoek maakt zich zorgen over meer onzichtbare vormen van criminaliteit,die zich afspeelt buiten het zicht van overheden.Ze spreken van “ondermijnende criminaliteit”, waarbij de ‘onderwereld’ en de ‘bovenwereld’ steeds meer vermengen.(einde citaat).
  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/over-signalen-van-seksueel-misbr.html
  https://nos.nl/artikel/2292787-jeffrey-epstein-omstreden-miljardair-met-machtige-vrienden.html
  Citaat: Epstein werd dik elf jaar geleden al beschuldigd van pedofilie en seksueel misbruik van tientallen meisjes.De 53 pagina’s tellende aanklacht was destijds overtuigend,maar dankzij een geheime schikking met de staat Florida wist hij een jarenlange gevangenisstraf te ontlopen (einde citaat).
  Conclusie: Er is bekend gemaakt dat zeer “hoge” lieden bij kindermisbruikzaken betrokken kunnen zijn,en Epstein kreeg eerder al een lichte straf na een schikking ipv een jarenlange gevangenisstraf.Dit lijkt erop dat Epstein hulp heeft gehad van “hoge en machtige vrienden” die daar zelf mogelijk ook van profiteerden omdat hun namen dan buiten schot bleven wanneer ook zij eventueel bij pedofile praktijken betrokken waren.
  Kijken we naar de Demmink zaak en gaan we vergelijken dan ontstaat bij mij de indruk dat ook hier het recht niet zijn beloop krijgt. https://nos.nl/artikel/2188636-om-hoeft-voormalig-topambtenaar-demmink-niet-te-vervolgen.html
  Wanneer we daar dan weer bij optellen dat in België destijds met de zaak Dutroux een onderzoeksrechter van de zaak werd gehaald omdat hij een vulpen had aangenomen en een bordje spaghetti had gegeten dan lijkt er een groot probleem te zijn wat in meerdere landen spelen kan wereldwijd waardoor ook de indruk ontstaat dat hoge lieden elkaar in bescherming lijken te nemen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaghetti-arrest
  Wanneer men zelf zegt dat de onder en bovenwereld zich met elkaar vermengt,wordt het dan eens geen tijd dat de politiek aandringt op een onafhankelijk onderzoek wat door onafhankelijke mensen uitgevoerd wordt en die verstand van zaken hebben?
  Nu zijn er politieke beschouwingen waarbij gepraat wordt over voornemens en lijkt niemand zich druk te maken over de inmenging van criminelen terwijl ook zij moeten weten dat mogelijk ook politici in de fout zijn gegaan.Moet daar dan niet eerst iets aan gedaan worden?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.