Advertentie

Jaarhoroscoop 2011


x

Jaarhoroscoop 2011

2011 © Manuela van der Knaap

x

 

2011 Belooft een jaar te worden waarin de ‘Bron’ en Moeder Aarde een nieuwe verbinding zullen aangaan, waardoor het etherische zich zal ontvouwen in onze dagelijkse realiteit. In deze nieuwe energie zullen we groeien van dualiteit naar polariteit, via acceptatie hoe het IS en dit schept het Niets, het Zijn.

Het mannelijke in de mens, het handelen, kan maar moeizaam functioneren op de oude manier en vraagt om eenvoud en flexibiliteit. Verschillen in geniale en gekopieerde ‘ik ook’-creaties zullen duidelijk zichtbaar worden.
Het pure scheppen zonder projecties kan geheeld worden en onze acties zullen uitgetild worden, bóven ons normale ontwikkelingsniveau; het evenwicht en de dynamiek tussen mannelijk en vrouwelijk is een belangrijk thema voor 2011.

Deze onderwerpen en meer komen aan de orde in het onderstaande astrologisch jaarartikel over 2011.

Concreet zijn
De noordelijke Maansknoop stond tussen 11 november 2010 en 27 november 2010 in een exacte samenstand met Pluto en speelt ook een hoofdrol in de jaarhoroscoop voor 2011. Deze samenstand is als een vortex waarin wij ons bewegen naar het stille oog van de storm. Zowel in onze persoonlijke als collectieve processen. Ben je aan de rand, dan zijn er veel verstoringen en machtsconflicten, ben je in het centrum dan is er stilte en het grote NIETS, het ZIJN. Deze samenstand werkt in de jaarhoroscoop voor 2011 stevig door en Pluto dwingt ons in contact te gaan met wat concreet IS. *1 Er is geen ontkomen meer aan, we moeten zien hoe het werkelijk is en door de illusie heenprikken, om vervolgens tot acceptatie te komen, wat ons weer aanzet tot andere acties.

Uiterlijke manifestatie in 2011
De noordelijke Maansknoop geeft aan in welke richting we ons willen ontwikkelen en waarheen de energie dus stroomt. Iedere graad in de astrologische dierenriem heeft een betekenis die in twee beelden (plaatjes) symbolisch wordt uitgelegd. Het eerste beeld schetst de uiterlijke situatie en het tweede beeld de innerlijke situatie. In 2011 staat de noordelijke Maansknoop op de 3de graad van Steenbok *2

De drie kaarsen staan voor de drie-eenheid van Geest, Ziel en Lichaam. De slang is een symbool voor het innerlijk verlichtende Kundalinivuur. Deze slang kronkelt rond de drie kaarsen en transformeert de drie-ledigheid van Lichaam, Ziel en Geest.

Het eerste beeld betreft dat wat zich uiterlijk en dus in het dagelijks leven wil manifesteren: ‘Een lange slang kronkelt zich rond een kandelaar met drie armen, waarvan de kaarsen aangestoken zijn’. *3

Deze graad wordt ook wel de graad van de ‘Stralende wijsheid’ genoemd. De drie kaarsen staan voor de drie-eenheid van Geest, Ziel en Lichaam. De slang is een symbool voor het innerlijk verlichtende Kundalinivuur. Deze slang kronkelt rond de drie kaarsen en transformeert de drie-ledigheid van Lichaam, Ziel en Geest.

Vernieuwing van de drie-eenheid
Op zijn minst zal dit een nieuw evenwicht geven tussen Lichaam, Ziel en Geest. De Ziel verzorgt nu de verbinding tussen Geest (Godsvonk of Wezenskern) en Lichaam (persoonlijkheid en de stof). Als we dit beeld uitleggen tegen de achtergrond van onze samenleving dan kan dit betekenen dat de zoekgeraakte verhoudingen van de drie-eenheid van Lichaam, Ziel en Geest worden hersteld.

Nu ligt de nadruk vooral op het laagst trillende niveau; de stof en zijn het de impulsen van lichaam en persoonlijkheid die onze wereld en collectief leiden. Als de drie-eenheid van Lichaam, Ziel en Geest transformeert en je bekijkt dit vanuit de jaarhoroscoop 2011, dan speelt het éénworden van de zwarte Maan in Vissen een belangrijke rol. Het direct uitdrukken van het etherische, de Geest en haar Godsvonk in de stof kan tot de mogelijkheden behoren. Hierdoor kan de Wezenskern zich direct gaan uitdrukken in het lichaam en de persoonlijkheid.

Op dit moment in onze evolutie gaan Stof en Geest een nieuwe verbinding aan en het etherische kan daardoor uitdrukking vinden in onze dagelijkse realiteit. Velen zullen zich bewustworden van het bestaan van hun etherlichaam en de uitdrukking van het Goddelijke in het dagelijks bestaan. *5 Hierover meer in de rest van het artikel.

Asculaapgraad
De 3de graad Steenbok wordt ook wel de Asculaapgraad genoemd. De asculaap is een oud Grieks symbool dat wordt geassocieerd met astrologie, de Griekse halfgod Asclepius en met medicijnen en genezing. Het bestaat uit een slang die zich rond een staf draait. De halfgod Asclepius werd onderwezen door de centaur Cheiron. Cheiron inspireert ons om meesterschap te krijgen over ongeneeslijke wonden. Asclepius was zo kundig dat hij soms patiënten mee terug nam uit de dood. 2011 belooft dus een jaar van heling te worden.

De zwarte Maan in Vissen in 6de huis in de jaarhoroscoop van 2011 laat zien dat de instroom van kosmische energie de nadruk legt op heling.*5 De energie van de Bron is de lijm tussen losse facetten, zoals organen, cellen en DNA. De organisatie van ons lichaam is in de huidige evolutie aan het reorganiseren en dit kan nogal wat ongemakken en pijn opleveren. Er wil ontspanning en een andere manier van stromen ontstaan in de organisatie van ons lichaam. Een manier van stromen van energie die van binnenuit komt.

Lees verder in het artikel over de ontwikkeling van dualiteit naar polariteit. Hier vind je meer informatie hoe je dit proces van verandering kunt ondersteunen.

Mannelijke in de mens
Om een nieuw evenwicht tot stand te brengen moet ook het vrouwelijke en mannelijke opnieuw in evenwicht worden gebracht. In deze 3de graad van Steenbok spelen de Marsenergieën – het mannelijke, handelen – een hoofdrol. Dit wordt ook zichtbaar in de jaarhoroscoop van 2011, doordat Mars voorop loopt in de samenstand van noordelijke Maansknopen, Pluto, IC, Zon en Diamant. Mars ontvangt daardoor veel energie en er wordt dus veel van het mannelijke verwacht in 2011. Er wordt van onze mannelijke actieve natuur gevraagd om praktisch en concreet te zijn en te doen wat voor Moeder Aarde, de clan, het gezin en de naaste omgeving nodig is. *4                                                               

 

‘Divine masculine’ © Wilka Zelders

De instroom van kosmische energie van de Bron (de zwarte Maan) gaat vanaf 22 maart 2011 ongeveer een jaar lang door het dierenriemteken Ram heen. De uit evenwicht zijnde mannelijke kracht kan in deze periode zijn slagkracht verliezen en vervallen in extremen. Waar de mannelijke kracht wel in evenwicht is, wordt deze mogelijk naar de kosmische octaaf van het ‘Goddelijke mannelijke’ getild.*5

 

Iets tot stand brengen
Mars en zijn daadkracht en vooral de lager octaaf van het mannelijke zijn niet gemakkelijk meer te gebruiken in 2011 omdat er een samenstand is van Mars met de Diamant.*4 Door deze samenstand is het mannelijke, zoals daadkracht en actie alleen nog maar op een kosmisch niveau van het ‘Goddelijke Mannelijke’ te hanteren.

Dit houdt in dat we onze innerlijke impulsen volgen en op een schone manier doen wat gedaan moet worden; zonder bijbedoelingen en zonder agressie. Het is in deze periode heerlijk om vanuit eenvoud te creëren met je handen. Gewoon DOEN. Beroepen waar je gewoon met je handen iets tot stand brengt, zoals timmerman en loodgieter geven rust en kunnen je in de kosmische octaaf brengen.
Dan wordt de innerlijke stroom gevolgd bij het creëren. Je valt samen met wat je doet. Als dit niet lukt dan kun je je verlamd voelen en niet weten hoe te handelen.*4

Wachten op het nieuwe
Het tweede beeld waar de noordelijke Maansknoop staat, gaat over de innerlijke betekenis. Dit symbool laat ons dus zien hoe het voelt en wat de innerlijke groei is van wat zich in 2011 wil ontwikkelen in ons en in het collectief. Het beeld is volgens Koppejan: ‘De ziel als een dralende geest is vurig verlangend ervaring op te doen‘. Dane Rudhyar beschrijft het beeld zo; “Een menselijke ziel, verlangend naar nieuwe ervaringen, streeft naar belichaming.’*3

Dit beeld laat de Ziel zien op een punt van nieuwe incarnatie en het opdoen van nieuwe ervaringen. Het verlangen is er en de bereidheid, maar er wordt moed verzameld om de stap naar de nieuwe ervaring te zetten. De samenstand van de noordelijke Maansknoop en Pluto (in Steenbok in het 3de huis) in de jaarhoroscoop van 2011 laat ons zien dat 2011 zeer waarschijnlijk een jaar wordt waarin we dralen om moedig de stap te nemen naar het nieuwe.

Metaforisch gezien zijn we, na een lange steile klim, energetisch aangeland op een soort plateau. Een periode waarin we stil kunnen staan om de illusie te lokaliseren, los te laten wat er niet meer toe doet en waarachtige wijsheid te laten groeien. *5 Maar ook om vanuit het grote NIETS in het hier en nu de nieuwe verbinding van Geest en Stof te laten ontwikkelen.

De jaarhoroscoop van 2011 laat ons zien dat 2011 zeer waarschijnlijk een jaar wordt waarin we dralen om moedig de stap te nemen naar het nieuwe.

Tijdens dit dralen kunnen we onze energie en de praktische situatie consolideren, stabiliseren en accepteren zodat we het nieuwe authentiek kunnen aanvaarden en de eerste stappen in het nieuwe gemaakt kunnen worden. *6

Tweezijdige natuur der stof
Het dralen wat in dit beeld beschreven wordt, is het midden tussen het zoeken en het eruit geslingerd worden in het moment. Het is het ja/nee en nee/ja inéén. Stof en geest gaan een nieuwe verbinding aan waarvan we nog niet weten hoe deze nieuwe ervaring zal uitpakken.*5 Wetende dat je in de stof terug kunt vallen in overleving en egoïstisch gedrag door de intense totaliteit en tweezijdige natuur van de stof; angst en liefde.

Het ‘niet-weten’ wat duidt op grote veranderingen, wijsheid en openstaan voor het nieuwe. De noordelijke maansknopen in Steenbok conjunct Pluto in de jaarhoroscoop veroorzaken macht en onmacht over het concrete en de vorm. Deze samenstand maakt dat we eerst door de acceptatie en het ‘niet-weten’ heen moeten gaan om uit de vervormingen te komen, in het niets te komen en daar authentiek te worden.

Het is allemaal zo ongelofelijk nieuw wat zich nu in onze evolutie aan het ontvouwen is dat zelfs de kosmische hiërarchieën niet weten hoe dit precies tot stand zal komen. *2 Hierdoor wordt het overlevingsmechanisme in ons maximaal geactiveerd. Er is niets ouds meer om je aan vast te houden. Alles gaat zich opnieuw ordenen. Daarom is het heilzaam om ook daadwerkelijk en concreet JA te zeggen tegen het nieuwe dat zich wil ontvouwen. Bewust te kiezen voor deze transformatie en het leven.

‘Fire & Ice’ © Wilka Zelders

Polarisatie
Moeder Aarde en de Bron gaan een nieuwe verbinding aan en daardoor zal het leven zoals wij dat kennen veranderen en zich anders gaan ordenen. Ook de polen van Moeder Aarde (het elektrische en magnetische) zullen hierop reageren.

Als we dit proces op macroniveau bekijken dan zijn er twee kernen in de polarisatie van dit proces, die van Moeder Aarde en de Bron, die stabiliteit zullen geven. In ons als mens worden deze twee punten van polarisatie gespiegeld door onze Hara, ook wel tantiem of chi-punt genoemd.

Dit punt ligt ongeveer 4 centimeter onder de navel in het lichaam. Het is een punt, een kleine kern van puur licht. Het andere punt is de Thymus en bevindt zich bij het borstbeen tussen hart- en keelchakra. Dit punt wordt ook wel het Hoger Hart genoemd en wordt pas actief als de Geest indaalt.

Als we deze polarisatie bekijken op celniveau dan wordt deze doorgezet in het spel tussen elektrisch en magnetisch. Polarisatie is het middel waarmee we in de stof kunnen bestaan. Dat IS gewoon, zonder oordeel. Op persoonlijkheidsniveau kan polarisatie vervallen in dualiteit. De uitdaging is om het gewoon polariteit te laten zijn, zonder de afgescheidenheid van dualiteit te creëren.

Het pure scheppen
Daarom is het in 2011 van belang dat we het simpel houden. Bezig zijn met creatie van de stof en materie vormgeven geeft dan rust, helderheid en stabilisatie in het omgaan met polarisatie.*5 Het is een soort ijking van polariteit, zodat we dualiteit makkelijker kunnen loslaten.. Het lichaam of de stof het centrum te laten zijn is dus een manier om stabiliteit te verkrijgen en om dualiteit om te zetten naar polariteit.

Het gaat om de eenvoud waarin de polarisatie van Geest en Stof tot uitdrukking kan komen. *5a Oftewel scheppingskracht een verbinding laten vinden met het bestaan en vormkracht geven door middel van eenvoudige hulpmiddelen die een pure uitdrukking kunnen geven van de Geest in de Stof.

 

Ankers
Voorbeelden die geschikt zijn om een pure uitdrukking van Geest in de Stof te ervaren zijn: Klank met eigen stem of met hulpmiddelen, schilderen, yoga, hout-, steen- of leerbewerking, enzovoort. Kristallen kunnen ook een anker zijn voor de polarisatie van het ZIJN. Daarom kan het heilzaam zijn om een kristal te dragen.

Vooral de ruwe varianten met kristalstructuur zijn krachtige hulpmiddelen. Een multi-dimensionaal kristalnetwerk (een Kosmos-Aarde organisatie van kristallen) is een macro-opbouw van deze natuurlijke polariteit.
In mijn praktijk in Lisse staat zo’n netwerk. De natuur met haar natuurwezens heeft ook deze macro-ankering van ZIJN, van polarisatie zonder dualiteit en geeft ons dus ook rust en houvast in het huidige proces.

Opbouw van etherisch weefsel
In de komende periode is het bevorderlijk om tijd door te brengen in verbinding met deze ankers in de Stof zodat de pure polarisatie van Geest en Stof makkelijker tot stand kan komen en het etherische weefsel zich kan ontvouwen in het bestaan. De kern van wie je in Wezen bent (Godsvonk) kan zich dan direct uit gaan drukken in het dagelijks leven.

Omdat straling zoals UMTS, GSM, Wifi, radio 2000 (politie enz.) en bijvoorbeeld radar ook in de etherische ruimte functioneren en deze verstoren, zijn deze communicatiemiddelen in dit proces schadelijk en geven een toename in het ervaren van chaos door gebrek aan de natuurlijke ordening van polarisatie. Ook macht en onmacht ervaren over deze communicatiemiddelen kan soms aan de orde zijn. *1

Authenticiteit
Als er macht en controle in het spel is, ervaar je een continue stroom aan macht en onmacht over de praktische uitvoering en de vorm die zich dan maar niet wil laten vangen. Er wordt namelijk van ons gevraagd om concreet en authentiek te zijn in het contact en ook de ander zo te zien en te benaderen.*7  Het werkt niet meer op de oude manier met overheersing en vooringenomen ideeën die wij projecteren. Deze samenstand van Pluto met de noordelijke Maansknoop leert ons puur en open te zijn in het contact en de communicatie, zodat we kunnen gaan Scheppen vanuit waarachtige eenheid.*5 Dat kan alleen maar als wij op een pure manier contact maken.

‘Scheppen met projectie’

De ander of het andere waar we contact mee maken te laten zijn wat het is. Dan kan ook in de psyche de polarisatie van Geest en Stof tot uiting komen zonder dualiteit.

Dan kunnen we de hemel op Aarde creëren en is alles nieuw. We leven dan vanuit onze authenticiteit, de ware identiteit (zon) ontdaan van alle ideeën, verwachtingen en rollen (steenbok), wetend hoe te handelen (Mars).*4

Scheppen met projectie
Rudhyar schrijft over deze 3de graad in Steenbok: ‘Het toont ons wat zich bevindt achter alle vormen van het gebruik van macht, anabolisch of katabolisch: een sterk verlangen zichzelf te bewijzen.’

Zoals ik het zie zullen de oude drijfveren zichtbaar worden en/of wegvallen zodat we klaar zijn voor een nieuwe invalshoek van de realiteit. *5 Scheppen met projectie wordt zo bemoeilijkt.

Projecties zijn vaak onbewuste spiegels van dat wat wij in onszelf wegstopt hebben en veroordelen. Dit zijn zaken die we afkeuren en daarmee een plaats ontnemen in ons dagbewustzijn, waardoor deze kwaliteit verhuist naar ons onderbewuste en zich weer aan ons opdringt via de buitenwereld, waar wij deze projectie vervolgens weer veroordelen om de universele cirkel weer rond te maken.
We houden elkaar hiermee ook gevangen in dualiteit en kunnen niet ontwikkelen naar leven in een gezonde polariteit waarin iets gewoon mag zijn wat het is. Waarin wij waargenomen en bevestigd worden voor dat wat we waarachtig ZIJN.*13a

We zullen moeten zien wat waarachtig is en wat onze drijfveren zijn in contacten die we aangaan. We mogen onze emotionele mening en ideeën van de zuidelijke Maansknoop in Kreeft in het 9de huis ontwikkelen naar een meer concrete communicatie over de feiten. Dan is het zoals het is, zonder oordeel. Dit geldt zowel voor iedereen persoonlijk als voor de collectieve processen en processen van openbare instellingen.

Wikileaks
Zo werd in 2010 door Wikileaks zichtbaar wat er gecommuniceerd wordt achter de schermen van de wereldpolitiek. Wikileaks presenteert zich als een platform dat via internet mensen de kans geeft gevoelige informatie anoniem te publiceren. Het gaat dan met name om informatie die door bestuurders achtergehouden wordt voor het grote publiek. Achter Wikileaks zit een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die samenwerken om publicatie mogelijk te maken.

Moderne Robin Hood
Begin december werd er getracht macht over het internet en de publicaties van Wikileaks te krijgen door de host, die de website van Wikileaks op hun servers hebben draaien, te verplichten de site van Wikileaks van het internet te halen.  De reactie van de internet community was niet mis en moderne Robin Hood-achtige situaties volgden. Mastercard gaf aan betalingen aan Wikileaks niet meer te ondersteunen.

Hierop werden wereldwijd acties geïnitieerd om Mastercard aan te vallen en te blokkeren. Daarna werden Visa en andere websites die Wikileaks dwarszaten gehackt. Ook werden kopieën van de Wikileaks website op vele internetsites geplaatst om verlies van deze informatie tegen te gaan. Hiermee werd een nieuwe manier van rebellie ineens zichtbaar. De hackers zijn de Robin Hoods van onze tijd.

Hackers

In de jaarhoroscoop van 2011 neemt Uranus, die heerst over computers en internet, een bijzonder krachtige plaats in.*8 Uranus en alles waar deze planeet over heerst zoals astrologie, internet, computers, hoger bewustzijn, maken dat de realiteit zichtbaar wordt zodat het leven geheeld kan worden en weer bestuurd gaat worden door het collectief en niet door gemanipuleerde waardesystemen en bestuurders met dubbele agenda’s.De nieuwe vrijheidstrijders van de moderne samenleving zijn de internet hackers, die nu blootleggen wat de basiswaarden zijn van onze realiteit.

De nieuwe vrijheidstrijders van de moderne samenleving zijn de internet hackers, die nu blootleggen wat de basiswaarden zijn van onze realiteit.

De samenstand van Maan en Venus in Schorpioen in het tweede huis laat zien dat dit allemaal zichtbaar kan worden en zal waarschijnlijk ook transformaties in gang zetten in onze basiswaarden en systemen, zoals de financiële markten en geld. *8 De inhoud van de basis waarop wij onze samenleving bouwen, wordt zichtbaar gemaakt en daarmee getransformeerd. Dit duveltje gaat niet zomaar weer in het doosje.

Diplomatieke betrekkingen
De kernkwaliteit van Assange staat in Weegschaal (met Pluto erbij *9) en het is daarom ook niet vreemd dat de bewustmakende en transformerende informatie die de website Wikileaks publiceert een focus heeft liggen op internationale diplomatieke betrekkingen en deze bewust maakt. Saturnus staat tussen half juli 2010 tot begin oktober 2012 in het dierenriemteken Weegschaal en daarmee wordt van ons gevraagd om relaties en verbindingen onder de loep te nemen.*11

Op internationaal niveau zijn dit diplomatieke betrekkingen en communicatie tussen regeringsleiders en diplomaten. De schaduwkant van Weegschaal is diplomatie, de geit en de kool willen sparen. Als dit te ver doorschiet worden verbindingen vertroebeld en onecht. Websites zoals Wikileaks hebben daarin een bewustmakende rol en leggen bloot wat zich werkelijk afspeelt achter de maskers van bestuurders.

De keerzijde is dat door het openbaar maken van deze informatie officiële en diplomatieke betrekkingen kunnen bekoelen of dit zelfs tot strijd kan leiden. *12 Maar het zal ook de internationale communicatie op gang brengen en diplomaten inspireren om positiever en authentieker *1 te communiceren en voor waarachtige hogere doelen te gaan. *13

Relaties
Op persoonlijk niveau maakt Saturnus in Weegschaal ons bewust van onze verbindingen zoals; de relatie met jezelf, Hoger Zelf, levenspartner, kinderen, vrienden, familie, buren, dieren, planten, je huis, auto, andere materie en alles waar je een verbinding mee aan kan gaan. Ongezonde verbindingen vragen nu aandacht en moeten onder de loep genomen worden. Dit kan leiden tot macht en onmacht en strijd,*12 maar kan ook inspirerend werken en communicatie op gang brengen.*13

De verleiding om relaties te verbreken en ‘het kind met het badwater weg te gooien’ is groot, maar eigenlijk wil Saturnus in Weegschaal ons alleen maar inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor onze verbindingen waardoor we andere keuzes zullen gaan maken. Keuzes voor voedende en meer volwassen verbindingen. Saturnus in Weegschaal kan ons ook inspireren om samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Verbinding met je Zelf
De belangrijkste verbinding is de verbinding met jezelf en met je eigen innerlijk en Hoger Zelf (Ziel, Godsvonk, Geest). Vooral deze verbinding zal aandacht vragen en ons laten zien hoe conditioneringen uit onze jeugd die we hebben aangenomen van onze omgeving de verbinding met je eigen kern verstoren. De autoriteit is bij velen buiten onszelf komen te liggen. Saturnus in Weegschaal wil ons deze relatie helder maken zodat we de conditioneringen kunnen loslaten en de verbinding met onze Wezenskern kunnen herstellen.

‘Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen vormkracht in relaties wordt dan krachtig aangesproken.’

In mei, juni en juli staat Saturnus in het Priapus kanaal in Weegschaal en wordt de werking van Saturnus versterkt. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen vormkracht in relaties wordt dan krachtig aangesproken. Dit kan betekenen dat er meer autoritair gedrag is maar ook kan begrenzing in verbindingen zich duidelijker aftekenen. Voedende samenwerkingen en verbindingen kunnen in deze bijzondere periode tot stand komen en vrucht dragen.

Cadeau van de Bron
In 2011 inspireert de zwarte Zon in het 10de huis ons om je niet door externe autoriteit te laten vastzetten in een hiërarchische structuur, maar om verantwoordelijkheid te nemen voor het neerzetten van de structuur in je eigen leven.

Het ervaren dat deze kracht en keuze altijd bij jezelf ligt, brengt de eenheid van de Bron binnen. Autonoom en in je authentieke kracht zijn, wordt dus ook gesteund door de Bron in 2011. Dit is normaal ook zo, maar in 2011 zal het afwezig zijn van autonomie, authenticiteit en je eigen structuur neerzetten veel totaler afbreuk doen en je in totale verwarring brengen.

Het is ja of nee. Het je deze kwaliteiten bewust realiseren, dus dat je altijd gesteund wordt door de Bron om je eigen unieke weg te gaan, kan het hele proces als een cadeau omkeren en tot kristallisatie brengen. En dit kristalliseert dan weer uit in weten hoe te handelen voor je thuis en de evolutie van moeder Aarde. Dit is het cadeau dat de Bron ons geeft om vastgelopen processen voor 2011 vlot te trekken.*19

 

Samen EEN
Ook de discussie over internet en het gebruik van dit medium zal ter discussie staan.*13

De hackende Robin Hoods achter hun computers zijn nu een serieuze schakel in de machtsverhoudingen. Deze krachten kunnen voor vele zaken ingezet worden en door vele partijen. De waarheid en wat goed en slecht is, is in deze tijden niet meer echt gemakkelijk te beoordelen. De kosmische instroom van energie van de zwarte Maan in Vissen maakt ons bewust van onze eigen projecties en dat deze projecties vooral de invalshoek bepalen van wat wij waarnemen in het leven. *13b

Deze astrologische stand laat ons zien dat we in chaos zullen belanden als we het grotere plaatje en samenhang van het leven niet kunnen waarnemen. Dit is het universele dat in alles terugkomt en de losse facetten van het leven met elkaar verbindt. Wat wij het stempel goed en slecht meegeven zegt meestal meer over onze persoonlijke kijk op het leven dan over de waarheid. Daarom leert de zwarte Maan in Vissen ons om niet te oordelen, maar naast elkaar te leven met onze verschillen en dienstbaar te zijn naar het geheel.

Het hebben van compassie en mededogen naar de verschillen is belangrijk in deze periode. We zijn allemaal verschillende facetten van de eenheid, die de totale organisatie van het leven interessant maken en samen scheppen.

Schuiven met energie
Ook op het persoonlijke niveau krijgt iedereen de mogelijkheid deze kosmische wond van ‘expressie van eenheid’ te helen.*13a Hierdoor kunnen we in het dagelijks leven weer samen gaan vallen met onze expressie en scheppingen vanuit onze Wezenlijke kern. We krijgen dus gespiegeld wat we zaaien. De energie van Uranus zoals helderheid, bewustzijn en vrijheid. De energie van Jupiter zoals genezing, enthousiasme en inspiratie en de energie van Neptunus zoals geloof en spiritualiteit, wil voor het algemene nut van het grotere geheel worden ingezet om eenheid te scheppen.*13b

Doen we dat niet, dan zijn we in afgescheidenheid en kunnen we vervallen in oordelen en chaos.*14 Er is dan alleen horizontale uitwisseling van energie. Men neemt dan de energie en de creatie van anderen en doet er een kunstje mee zodat het iets eigens wordt. Er wordt dan alleen maar geschoven met energieën.

 

 

 

Kosmisch creëren
De verticale as van inspiratie en energiestroom met de Bron en de kern van de Aarde stroomt wel met je Wezenskern en kan je werkelijk voeden. Dan is er energie genoeg. De verticale energiestroom van de Bron en de kern van de Aarde kan via de mens het horizontale vlak in stromen, de organisatie van het grotere geheel in.

In iedere cel en in ieder orgaan vindt er dan een bevruchting plaats die doorwerkt naar de omgeving en van de omgeving terug naar de mens. Iedereen en alles profiteert ervan. Het oeroude symbool van het gelijkbenige kruis van creatie wordt dan volledig benut.

Horizontale scheppingen
In 2011 zal het niet creëren van de verticale as energetisch niet ondersteund worden.*5 Als we alleen scheppen vanuit de horizontale verbinding werkt dit niet echt vernieuwend. Er wordt steeds een nieuw sausje gegoten over dat wat in wezen hetzelfde is.

Feitelijk verandert er niet echt iets wezenlijks. Dit is de gekopieerde ‘ik ook’ creatie. Vaak gaat er veel geld om in deze wereldse manier van scheppen. Waar je ook kijkt, zo is de structuur in onze zakelijke wereld meestal opgebouwd. Zoals in de financiële markten; de aandelenhandel, de televisie- en filmwereld en in alle markten waar het draait om creaties, producten en geld. Er wordt niet echt iets wezenlijks nieuws geproduceerd.

Ook word je in deze gekopieerde ‘ik ook’ manier van creëren opgeslokt om alle impulsen in goede banen te kunnen leiden. Het leven organiseren wordt een dagtaak met het hoog houden van vele ballen tegelijk. Genialiteit, helderheid, vernieuwing en de helende en voedende werking van Uranus en Jupiter zijn bij deze methode van creëren niet meer beschikbaar en daardoor kan men vervallen in chaos.
Het leven is dan zo ingewikkeld geworden en zo uit verbinding met het hier en nu, dat het niet meer te organiseren is. *5 Voorbeelden op het persoonlijke vlak van het creëren vanuit de gekopieerde ‘ik ook’ creatie, is het overnemen van ideeën en het niets authentieks tot stand kunnen brengen.

Nieuwe geniale invalshoeken
Uranus, Jupiter en de zwarte Maan in 5de en 6de huis in Vissen in de jaarhoroscoop van 2011 inspireren ons om unieke nieuwe invalshoeken te vinden om het leven te organiseren. Door gebruik te maken van zowel de verticale als de horizontale as worden alle losse facetten van het geheel geraakt en geordend. Alles wordt gevoed en geraakt door nieuwe, geniale invalshoeken. De eenheid ordent zichzelf met een enorme eenvoud en vanuit rust.

Meesterschap collectieve wond
Sinds januari 2004 zijn Uranus met Neptunus innig verbonden. Astrologisch noemen we deze verbinding een astrologische receptie. Deze stand maakt ons bewust van de gewonde eenheid en het gemis van het eenheidsbewustzijn op Aarde.

Deze stand maakt het verlangen naar het Watermantijdperk wakker zodat we de eerste schreden willen en kunnen gaan zetten naar dit nieuwe collectieve bewustzijn. Deze stand eindigt op 12 maart 2011 en laat ons in de eerste maanden van 2011 nog even een sterke piek ervaren, maar deze stand werkt wel heel 2011 door. *13b Het is nu mogelijk om Meesterschap te verwerven over de collectieve kosmische wond, namelijk:

Het helen van het scheppen vanuit afgescheidenheid, persoonlijke drijfveren, los van het geheel. We kunnen dan gaan herkennen wanneer we alleen maar schuiven met horizontale energie (energie van anderen) en niet werkelijk scheppen in verbinding met het grotere geheel, los van de verbinding met je Hoger Zelf. Je schept dan los van de verticale as van het grotere geheel van de Bron en de Wezenskern van de Aarde.*13b

 

Expressie in het collectief
Wat betekent deze zeer bijzondere astrologische situatie nu eigenlijk voor ons en voor het collectief? Als collectief worden we ons bewust dat onze eenheid gewond is *13a Uranus heerst over computers en daarom krijgen de Robin Hoods achter hun computer nu (vanaf 2004) zo de wind mee en neemt de nieuwswaarde van internet zo’n vlucht. Nu wordt voor iedereen helder dat de gecontroleerde kanalen van informatievoorziening via de reguliere media vaak gekleurd en onvolledig zijn. Iedereen moet nu voor zichzelf gaan beoordelen of informatie klopt.

Het bewustzijn, de vrijheid en het inzicht in ons collectief groeien enorm; we worden ons bewust van de ongelijkwaardige kansen en manipulatie van bestuurders en het maatschappelijke systeem waar wij allemaal onderdeel van zijn.

De gewonde eenheid wordt dus voor een grote groep zichtbaar en zet een beweging in gang van heling en herstel!

Bestuurders verliezen meer en meer hun greep op het collectief. Iedereen kan nu doordringen tot het collectief met informatie en creaties. Sinds de zwarte Maan in Vissen in oktober 2010 haar werk is gaan doen, is dit sterk aan het toenemen. Het bewustzijn, de vrijheid en het inzicht in ons collectief groeien dus enorm. We worden ons hierdoor ook bewust van de ongelijkwaardige kansen en manipulatie van bestuurders en het maatschappelijke systeem waar wij allemaal onderdeel van zijn.

De gewonde eenheid wordt dus voor een grote groep zichtbaar en zet een beweging in gang van heling en herstel. Deze belangrijke boost van helende energie geeft ons de kans om onze expressie van de eenheid als collectief weer meester te worden en weer bewuste scheppers te worden van ons eigen leven en realiteit. *13a

De wil
De Cheiron met Neptunus in Waterman samenstand in het 5de huis in de jaarhoroscoop van 2011 geeft een duidelijke zuivering van de wil. Vanuit wilskracht kan nog maar weinig tot stand komen. Deze stand kan een toename geven van ongeduld en wilskracht waarmee we het bewustzijn willen sturen. Door de innige samenstand van Neptunus en Uranus (receptie) laat de realiteit zich niet meer sturen.*13b We hebben de mogelijkheid om ons bewust te worden van de grote Wil van onze Kern.

“Een explosie van geniale, nieuwe manieren van leven en praktische ondersteuning aan deze manier van leven. Nieuwe technieken die de samensmelting van het universele in het leven stimuleren.”

Eenheidsbewustzijn
Door de innige samenstand van Uranus en Neptunus zijn bewustzijn en spiritualiteit inmiddels zo met elkaar geïntegreerd, dat wij ons niet meer voor kunnen stellen hoe deze twee krachten ooit los van elkaar hebben gefunctioneerd.

Eenheidsbewustzijn is een begrip geworden. Een woord dat nu heel gewoon is geworden in spirituele kringen, maar dat was 10 jaar geleden niet zo. Want ‘Eenheid’ en ‘Bewustzijn’ hoeven niet per definitie samen te gaan.

Deze stand geeft ons ook helderheid over alles wat met het collectief te maken heeft. Deze stand rondt ook het Vissentijdperk af en brengt bewustzijn over eenheid, geloof en spiritualiteit. De oude ruïnes van het Vissentijdperk kunnen worden opgeruimd.

Als collectief krijgen we de kans om ons bewust te worden en naar een verlichte samenleving te  ontwikkelen, namelijk: ‘Het Watermantijdperk’.

Vruchten van het leven
Dit kan betekenen dat 2011 in potentie een waar feest kan worden voor hen die dienstbaar en vanuit zuiverheid scheppen voor het grotere geheel. *14

Een explosie van geniale, nieuwe manieren van leven en praktische ondersteuning aan deze manier van leven. Nieuwe technieken die de samensmelting van het universele in het leven stimuleren. De afgelopen jaren waren er bijzondere astrologische standen van vernieuwing voor bewustzijn en techniek, waardoor technische producten al verouderd waren voordat ze in de winkel lagen. 2011 zal vooral helder maken welke personen en bedrijven en waar en wanneer gewerkt wordt vanuit de horizontale manier van creëren met gekopieerde ‘ik ook’ (priapus) creaties en door wie, wat en wanneer de gehele organisatie van schepping wordt gebruikt.

Ook in je eigen leven kun je gaan zien waar, wanneer en hoe je scheppingen neerzet in het dagelijks leven en vanuit welke energie, horizontaal, verticaal enzovoort.. Men kan herkend worden aan de vruchten van zijn of haar bestaan.*13b

De oorsprong van chaos
Chaos is de schaduwkant van Vissen. Deze chaos kan zich in ons dagelijks bestaan manifesteren maar komt voort uit innerlijke chaos en het ‘niet meer weten’ van de mens. Van daaruit zal het doorwerken naar de praktische organisatie van het dagelijks leven in het hier en nu. Zo kan het collectief worden ontwricht en chaotisch worden doordat de input van mensen chaotisch is.

In deze chaos zal men dan ook vervallen in oordelen en zeer kritisch zijn, vasthouden aan je eigen eilandje, kijk op het leven en facet van de eenheid. Ieder verkeert dan op een kritische manier in zijn of haar eigen wereld. Er is geen werkelijke verbinding met het leven, maar kritische afwezigheid en men is eenzaam in gezelschap. *14

“Pas als we kunnen waarnemen dat het mannelijke en vrouwelijke gepolariseerde facetten van de eenheid zijn, die niet los van elkaar kunnen functioneren en beide hun eigen bedoeling hebben in het geheel, kunnen we werkelijk heel worden.”

Man-vrouw
Het 12de huis in Maagd waar het aardingspunt van de kosmische instroom van energie staat voor 2011, laat zien dat we de mogelijkheid krijgen om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over wat de losse facetten zijn van de eenheid en het universele zijn.*5

Een belangrijk thema is het mannelijke en vrouwelijke en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Pas als we kunnen waarnemen dat het mannelijke en vrouwelijke gepolariseerde facetten van de eenheid zijn, die niet los van elkaar kunnen functioneren en beide hun eigen bedoeling hebben in het geheel, kunnen we werkelijk heel worden.

Het ontvankelijke van het vrouwelijke, verbonden met het innerlijke van de mens, kan niet voldoende tot haar recht komen zonder de mannelijke actieve pool die de rijkdom naar buiten laat stromen. En bij te weinig verbinding met het vrouwelijke wordt een mens hard, afgesloten en krijgt een te grote focus op de buitenwereld.

Het is heilzaam om beide polen in ons te ontwikkelen, om een dynamische schepper te zijn van je leven.

 

Overleving van Weegschaal
Vanaf 22 maart 2011 komt de instroom van kosmische energie binnen via Ram. Ram is verbonden met het mannelijke voor zowel de man als de vrouw. Uit evenwicht zijnde mannelijke kracht kan in deze periode zijn slagkracht verliezen.*6 Egoïsme, machogedrag, hardheid en strijd worden niet ondersteund en kunnen vervallen in onvoorspelbaar gedrag en chaos. Het overlevingsmechanisme staat dan in Weegschaal, daardoor komt er nadruk te liggen op verbindingen, relaties en op de ander.

Er moet worden samengewerkt, vanuit de overleving is dit dan niet vanuit vrije wil. Diplomatie en onechte verbindingen vanuit afhankelijkheid en om toch je voordeel te behalen zijn dan de drijfveren. Dit geldt voor zowel het bedrijfsleven, internationaal (landen), als op persoonlijk niveau. De zwarte Maan staat in Ram van 22 maart 2011 tot ongeveer 18 december 2011 en daarna nog even kort van 4 februari 2012 tot 20 maart 2012.*6

Geschiedenis
De vorige keer toen de zwarte Maan in Ram stond was ongeveer vanaf april 2002 tot februari 2003. In deze periode dwong de Verenigde Staten een wapeninspectie door de VN in Irak af. Daarin zie je dus de gedwongen verbinding terug van het overlevingsmechanisme van Weegschaal (priapus).

Pim Fortuyn op weg naar het Catshuis, zo leek het. Hoe anders was de harde werkelijkheid in 2002..!

De euro was net ingevoerd begin 2002 toen de zwarte Maan nog in Vissen stond (zoals nu) en er een groter geheel en eenheid gecreëerd werden. Balkenende I werd geïnstalleerd met LPF, CDA en VVD. Pim Fortuyn werd vermoord op 6 mei 2002. Er waren op dat moment vele astrologische standen naast de zwarte Maan in Ram die tot deze daad hebben bijgedragen.*15

In de aanloop naar de moord van Pim Fortuyn stond de zwarte Maan nog in Vissen en werd er door velen vrolijk op los geprojecteerd en geoordeeld. Pim Fortuyn werd verguisd door de gevestigde politiek. De zwarte Maan kwam in Ram en ongeveer een maand later werd Pim Fortuyn vermoord. Na de moord op Fortuyn konden de partijen elkaar vinden in diplomatie en ging de LPF meeregeren.

 

Goddelijke mannelijke
Wat de kosmische octaaf van Ram ons komt leren is oorspronkelijk zijn, iedere dag beleven alsof je voor het eerst leeft en alles benaderen alsof je het voor het eerst ontmoet met spontaniteit en openheid. Het motto van zwarte Maan in Ram is; ‘Just do it’. Het is de energie van de pionier, de initiator, die gewoon doet wat hij moet doen en samenwerking vanuit eenvoud en schone polarisatie laat samenvallen met anderen.*5

Deze impuls tot daadkracht wordt neergezet in samenwerking met anderen op een harmonieuze manier. Er is evenwicht tussen de mannelijke daadkracht en de ontvankelijkheid van het vrouwelijke. *16 Het elektrische (mannelijk) en het magnetische (vrouwelijk) werken samen in polarisatie. Dan is er geen dualiteit, maar gezonde polariteit, afwisseling en beweging. Dan komt er iets tot stand zonder bijbedoelingen, schoon en puur vanuit de eerste impuls, geleid door je Wezenskern.

Het toevallen
Als je op deze manier een praktisch project tot stand brengt, is er een constante afstemming tussen de innerlijke stroom van inspiratie, gevoel en het laten uitstromen van deze stroom. Er wordt geen verstandelijke, praktische structuur gevolgd maar dat wat zich innerlijk laat ervaren, is leidend. Dan voelt het gewoon goed om hier of daar mee te beginnen en dit kan ingaan tegen de normale logische structuur.

De impuls trekt de praktische situatie naar manifestatie. De synchroniciteit kan zich dan ook maximaal ontvouwen. Er is tijdens de uitvoering een constante samenstroom met het innerlijk en de Wezenskern (Godsvonk) en deze is in een continue verbinding met het AL(les) waardoor je plotseling dingen in de schoot geworpen worden, je als het ware toevallen.

Evenwicht en dynamiek
De zwarte Maan in Vissen in het 6de huis en Priapus in Weegschaal in het 12de huis maakt ons bewust van het evenwicht en de dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke.*17 In ieder mens, zowel man als vrouw, is dit evenwicht van groot belang.
Teveel daadkracht en naar buiten gericht zijn, maakt dat de verbinding met je innerlijke wijsheid om jouw eigen uniek pad, dromen en gevoel te volgen verloren gaat.
Te weinig daadkracht en teveel gericht zijn op de binnenwereld maakt dat je je dromen onvoldoende vormkracht kunt geeft in je leven. De ene kwaliteit kan niet zonder de andere. We noemen de innerlijke samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke ‘het heilige huwelijk’.

Het heilige huwelijk in de moderne samenleving

.

In onze moderne maatschappij is tegenwoordig de scheiding tussen mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen niet meer zo strak en duidelijk. De revolutie van de ‘Metroman’ heeft gemaakt dat een man ook vanuit zijn gevoeligheid kan en mag leven.

De moderne carrièrevrouw is al jong in contact met haar daadkracht maar moet vaak haar vrouwelijke kwaliteiten en binnenwereld ontkennen.
Het gaat in dit proces om het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.

Dus de overgevoelige man zal op zoek moeten naar zijn daadkracht en de daadkrachtige vrouw naar haar zachtheid, hart en innerlijke wereld van bezieling en visa versa.

Stabiliteit
Zoals ik al eerder beschreef heeft Mars een speciale rol in de jaarhoroscoop van 2011. Mars ontvangt alle energie van de noordelijke Maansknopen, Pluto, Zon en Diamant. Daarom wil ik toch graag even de betekenis van de 19de graad van Steenbok waar Mars staat, beschrijven. Het eerste beeld geeft  het uiterlijke symbool weer en wat zich in de dagelijkse praktijk wil ontwikkelen. Het beeld is:

‘Gebeukt door een onstuimige zee, steekt een rots boven de storm uit. Op het platform ervan staat een halfnaakte man, met twee voeten aan ieder been, als geworteld in de rots.’

Deze graad wordt ook wel de graad van ‘stabiliteit’ genoemd. Het is geen rustige standvastigheid; het is een daad van weerstand voor zelfbehoud. De gehele persoonlijkheid (de man) is ferm en energiek, uiterlijk koelbloedig, maar van binnen brandt het… Zij willen de storm doen bedaren en de elementen terug in evenwicht brengen…Zij zijn degenen die niet in paniek zullen raken en zo betrouwbaar zijn ‘als een rots’, aldus citaten uit het boek van Koppejan.*3

Rotsvast geloof
Voeten vallen onder Vissen en in de afbeelding heeft de man twee voeten en 10 tenen aan ieder been. De voeten staan als geworteld in de rots. De stabiliteit van de man komt dus voort uit Vissenzaken, zoals het universele, het etherische – niet zichtbare – achter de stof, de religie, het geloof, de eenheid, het grote geheel en collectieve zaken. Het bovenstaande beeld van de 19de graad waar Mars staat in de jaarhoroscoop, laat zwaar weer zien, storm en een vastberaden man ferm en energiek. De macht en onmacht van Pluto en de 3de graad van Steenbok die de noordelijke Maansknoop laten zien, zet dus aan tot het zoeken van stabiliteit in geloof, spiritualiteit en eenheid om van daaruit te handelen. *4

 

Flexibiliteit
Zoals al eerder beschreven gaan de polariteiten van Bron en Aarde een nieuwe verbinding aan waardoor het etherische zich meer en anders zal manifesteren in de realiteit. Dit geeft veranderingen voor het praktische en in het handelen. Het mannelijke in de mens (Mars) zal moeten anticiperen op deze veranderingen en krijgt daardoor zwaar weer. Door het ontvouwende etherische is vooral het manifesteren van scheppingen vanuit de oude mannelijke manier met projecties moeizaam. De scheppingen zijn dan niet stabiel en veranderen continu.

Je kunt dan bijvoorbeeld niets plannen en er is constant kunst- en vliegwerk nodig om de boel op de rit te houden. Totdat de nieuwe etherische energie en de integratie van de polarisatie stabiel is, is dit aan de orde van de dag. Een praktische eenheidsverbinding met het innerlijk in het hier en nu, het spirituele, God, Godsvonk, Hoger Zelf, Wezenkern zal stabiliteit geven en sturing aan het handelen. Door deze sturing vanuit verbondenheid met het AL(les) zul je op tijd kunnen bijsturen en het tot een goed einde weten te brengen. Dan zul je staan als ‘een rots in de branding’. Dus stel je vooral flexibel op. *5

Het beeld van de dubbele voeten laat zien dat ook het geankerd zijn op de aarde stabiliteit zal geven in de storm. Hiermee komt terug wat al eerder in dit artikel is besproken, hou het eenvoudig, val samen met wat je doet. Dit lukt het beste door de Geest direct te laten uitdrukken in de Stof, gebruik te maken van de polariteiten en dus praktisch bezig te zijn in het hier en nu.

Hoger doel
Ik wil graag een kanttekening plaatsen als het gaat om het handelen voor iets dat groter is dan jezelf. Voor een hoger en groter doel. Dit kan er ook voor zorgen dat normale humane grenzen worden overstegen omdat het belang van het geheel zwaarder gewogen wordt dan het belang van de enkeling. Dit kan dus zowel positief als negatief uitwerken…!

Deze drijfveer kan mensen levensgevaarlijk maken en rationeel doen omgaan met zaken die normaal niet goed te praten zijn zoals vaak in een tijd van oorlog gebeurt. Vanaf 14 februari 2011 komt de noordelijke Maansknoop in Boogschutter en kan men vanuit inspiratie en bevlogenheid of het stellen van een hoger of spiritueel doel gaan handelen. *18
De zwarte Maan gaat vanaf 22 maart 2011 naar Ram. Onevenwichtige mannelijke energie kan in 2011 rare bokkensprongen maken. Deze stand kan natuurlijk zowel positief als negatief uitwerken. 

We krijgen dan ook de mogelijkheid om de hogere kosmische bedoeling van de schepping te ervaren.

Galactisch centrum
In 2011 komt de richtingaanwijzer van de te ontwikkelen energieën op het Galactisch centrum te staan. Astronomisch gecorrigeerd is dit 26 graden 55 Boogschutter. De energetische opening van deze samenstand is van 1 april tot 12 april 2011. Deze samenstand maakt dat wij grote sprongen kunnen maken in onze collectieve en persoonlijke ontwikkeling.

 

Verduisteringen in 2011
Zons- en maansverduisteringen hebben een ankerende werking in onze evolutie. In 2011 zijn er verschillende zons- en maansverduisteringen waar de Boogschutter energie wel een rol in speelt, maar geen enkele verduistering heeft een exacte samenstand met het Galactisch centrum. Mogelijk publiceer ik hier het komende jaar meer informatie over als dat aan de orde is. Even de verduisteringen voor 2011 op een rijtje:

*Maansverduistering totaal 21 december 2010 08:13:27 GMT Greenwich.

*Zonsverduistering gedeeltelijk op 4 januari 2011 om 09:02:36 GMT Greenwich.

*Zonsverduistering gedeeltelijk op 1 juni 2011 22:02:30 MET Greenwich. De noordelijke Maansknoop heeft maar een 2۫ graden 30 afwijking van het Galactisch centrum. Bij samenstanden met sterren en dergelijke, mag de afwijking nog geen graad zijn, want met die afstanden zijn de afwijkingen enorm.

*Maansverduistering totaal 15 juni 2011 21:13:30 MET Greenwich.

*Zonsverduistering gedeeltelijk 1 juli 2011 om 09:53:54 MET Greenwich.

*Zonsverduistering gedeeltelijk 25 november 2011 om 06:09:38 MET Greenwich.

*Maansverduistering totaal 10 december 2011 15:36:18 MET Greenwich.

Versnelde ontwikkeling
Als afsluiting van dit jaarartikel gaan we nu weer verder met het tweede innerlijke symbool en beeld van de 19de graad van Steenbok waar Mars staat in de jaarhoroscoop voor 2011.

‘Een vijfjarig kind met een tas vol boodschappen’ Grondtoon van het beeld: Klaarstaan als de gelegenheid zich voordoet dat men gevraagd wordt sociale verantwoordelijkheden te aanvaarden die uitgaan boven het gewone ontwikkelingsniveau dat men heeft.’*3

We zien hier versnelde groei die in de uitwerking zowel positieve als negatieve kanten kan hebben. De energie van de 3de graad van Steenbok waar de noordelijke Maansknoop staat en waarvan de energie naar Mars toestroomt op deze 19de graad Steenbok maakt duidelijk dat wat van ons verwacht wordt, boven ons normale ontwikkelingsniveau zal uitstijgen. De jaarhoroscoop 2011 laat zien dat we door een evolutionaire ontwikkeling heengaan die ons helpt om te handelen vanuit de Bron, onze Godsvonk.*5 &*13b

Het beeld van de 3de graad van Steenbok laat ons een integratie zien van het etherische in de stof; Geest, Ziel en lichaam en het dralen van ja/nee tegelijk om het nieuwe aan te gaan. Wat niet verbonden is met de Godsvonk en het universele, zal waarschijnlijk stabiliteit verliezen. Verbondenheid met het innerlijk en de eigen Wezenskern en Geest zal wel stabiliteit geven en je maken als een rots in de branding, vanwaaruit je weet hoe te handelen vanuit de eerste impuls.

Manuela van der Knaap
januari 2011

* * *

 

Bronvermelding, voetnoten en astrologische verwijzingen:

*1 Noordelijke Maansknoop conjunct Pluto in Steenbok in het 3de huis.

*2 Noordelijke Maansknoop, gecorrigeerd en niet gecorrigeerd staan beide op de 3de graad van Steenbok.

*3 Beeldengids van de dierenriem, door Helene W. en Willem A. Koppejan ISBN: 90 202 1672 4. Dit boek beschrijft zowel het eerste als het tweede beeld. ‘Astrologische Mandala, de cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen’ door Dan Rudhyar ISBN:90 6271 906.6. Dit tweede boek beschrijft alleen het innerlijke tweede beeld.

Een meer occulte kijk op deze beelden komt van Janduz (j.Duzea). De originele tekeningen zijn van Claude Lhuer. Te krijgen op een cd-rom ‘Janduz de 360 graden van de dierenriem’.

*4 Noordelijke Maansknopen 3de huis, Pluto 3de huis , IC, Zon 4de huis, Diamant 4de huis en Mars 4de huis (19de graad Steenbok).

*5 Jaarhoroscoop 2011 heeft de zwarte Maan in Vissen in het 5de en 6de huis en Priapus in het 11de en 12de huis in Maagd.

*6 De zwarte Maan in Ram en priapus in Weegschaal.

Gecorrigeerde 22-3-2011 tot 6-11-2011.

Gecorrigeerde 4-2-2012 tot 20-3-2012.

Niet gecorrigeerde 24-03-2011 tot 18-12-2011

Als je leeft op de lagere octaaf van het bestaan dan wordt de energie waar de zwarte maan staat ontoegankelijk. In dit geval dus Ram. Deze mensen, instituten enz. komen dan in het overlevingsmechanisme van Weegschaal (Priapus).

*7 Noordelijke Maansknopen 3de huis, Pluto 3de huis.

*8 Uranus conj. Jupiter conj. zwarte Maan in het 6de huis en de gecorrigeerde zwarte Maan in het 5de huis alles in Vissen. Deze samenstand maakt een driehoek met Maan en Venus in Schorpioen in het 2de huis.

*9 Horoscoop Julian Assange 03 juli 1971 om 14:15 AET Townsville Australië. Bron: www.mountainastrologer.com

Zwarte maan conj. Uranus in het 11de huis in Weegschaal conj. Pluto in Maagd. Priapus in Ram in het 5de huis en Cheiron in het 6de huis in Ram. Noordelijke maansknoop in het 4de huis conj. Mars in Waterman.

*11 Saturnus in Weegschaal van 9 november 2009 tot 8 april 2010 en 22 juli 2010 tot 6 oktober 2012.

*12 Jaarhoroscoop 2011 Saturnus in Weegschaal vierkant Mars in Steenbok in het 4de huis.

Mars loopt voorop en ontvangt dus alle energie van de noordelijke Maansknopen, Pluto, Zon en Diamant in deze grote samenstand.

*13 Jaarhoroscoop 2011 Saturnus in Weegschaal sextiel Mercurius in Boogschutter in het 3de huis.

*13a Cheiron conj. Neptunus in Waterman in het 5de huis.

*13b Cheiron conj. Neptunus in Waterman in het 5de huis in receptie met Uranus, Jupiter in het 6de huis en de zwarte Maan in 5 en 6de huis alles in Vissen.

*14 Priapus in Maagd in het 12de huis

*15 Moord op Pim Fortuyn 6 mei 2002 Noordelijke Maansknoop conj. Saturnus, Mars, Venus en Mercurius is Tweelingen en de zuidelijke Maansknoop conj. Pluto in Boogschutter. Zwarte Maan stond in Ram, Priapus in Weegschaal.

*16 Priapus in Weegschaal.

*17 Jaarhoroscoop zwarte Maan in Vissen en Priapus in Maagd in het 12de huis. Het 12de huis in haar kosmische octaaf vraag evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke. Vanaf maart 2011 tot in 2012 staat de zwarte Maan in Ram en Priapus in Weegschaal. Deze astrologische stand vraagt ook dit evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk.

*18 Noordelijke Maansknoop naar Boogschutter 14 februari 2011 en gecorrigeerde noordelijke Maansknoop gaat op 4 maart 2011 naar Boogschutter.

Noordelijk Maansknoop in samenstand met astronomische gecorrigeerde 26graad 55 Boogschutter van het Galactisch centrum.

*19 Zwarte Zon in het 10de huis in Kreeft oppositie Diamant in het 4de huis in Steenbok, conj. Noordelijke Maansknoop, Pluto in het 3de huis en Zon, Diamant en Mars in het 4de huis in Steenbok.

7 gedachten over “Jaarhoroscoop 2011

 1. @Manuela
  Bedankt voor het delen van jouw wetenschap.
  Zou jij mij kunnen zeggen of Vela(Velorum,zeilen) als sterrenbeeld invloed op de aarde/persoonlijkheid heeft?
  Zo ja, wat voor invloed?

 2. Hallo Manuela,
  Ik vind je uitleg over 2011 heel goed.Ik ben zelf ook bezig met esoterische astrologie.Ik krijg ook regelmatig mails binnen van zieners.Dat ze echter beweren dat mensen erzelf voor gekozen om dood te gaan middels een ramp of een schietpartij dat gaat mij te ver.Het lijkt voor mij dat er op dit moment heel veel jesussen zijn die zichzelf opofferen.Ik vroeg me af hoe jij dat ziet.

  Vriendelijke groet Tilly

 3. Zeer duidelijke uiteenzetting.
  Komt ook overeen met mijn boek “Eeuwig Licht en leven”.
  Buitenzintuiglijke ervaringen en antwoorden. Wim Warbout.

  Dat wordt ook nuchter en zonder nonsens weergegeven.
  Ik vind dit mooi bijelkaar aansluiten.

  Met geestverwante groet, Wim.

 4. De jaarhoroscoop van 2010 van Manuela was op de dág af (kardinale kruis in augustus) kloppend voor mijn persoonlijke leven…
  Ben benieuwd wat er dit jaar staat te gebeuren voor mij en voor ons allemaal!

 5. vind het knap dat je dit zo maakt ,maar eerlijk gezegd is het voor mij te moeilijk allemaal ,,ben zelf een waterman en hoop nog altijd inzicht in mezelf te krijgen ,wie ben ik wat is mijn missie ..bijna 80 jaar en blijf zoeken , warme groet .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.