Advertentie

Medische misleiding van de mensheid..


De Haarlems arts Dr. Coos Beunk.

Het reguliere medische systeem heeft het behandelen van de oorzaken van een ziekte verlaten en behelst tegenwoordig bijna niets anders meer dan symptoombehandeling met giftige medicaties… Als de zieke dit overleeft, maar nog steeds niet genezen is, zijn in de huidige geneeskundige structuur de complementair behandelende (cam-)artsen aan de beurt, die wél oorzakelijk denken en met gezonde middelen werken. Als de patiënt daartoe tenminste het initiatief toont.

Indien de reguliere behandeling oorzakelijk zou werken, wordt de mens gezonder, dalen de prijzen en worden complementaire therapieën overbodig. Ja toch, maar het tegendeel is waar: de ziektekosten stijgen aan alle kanten de pan uit en de medische universiteiten (in Nederland en Amerika), gesteund door de farmacie, leiden inmiddels artsen op tot petrochemisch-medische kwakzalvers.

Daarbij wordt niet meer de eed van Hippocrates nagekomen en nageleefd.  (“Ik zal de patiënt geen schade doen en zal mij open en toetsbaar opstellen”.). De farmacie heeft de macht en de politiek doorziet dit doortrapte spelletje niet. Een beschouwing van de Haarlemse huisarts Coos Beunk, die hier op WantToKnow al eens zijn licht liet schijnen op de krankzinnige situatie van het drinken van koemelk door mensen..! (HIER)

x

* * *

x

De medische misleidingen van de mensheid.

2011 © Dr. J. Beunk,
Orthomoleculair en homeopathisch arts te Haarlem

x

Vooral vaccins lijken steeds meer een money-maker. Het verband komt steeds duidelijker aan de oppervlakte: de farmaceutische industrie ligt in bed met onze overheid?

Begeerte, oorzaak van oorlogen en ziekten. De mensen proberen op alle manieren zoveel mogelijk geld binnen te krijgen, ook al gaat dit ten koste van de medemens. Het liefst wil men er dan ook nog zo min mogelijk voor doen. Om rijk te worden, misleidt men de ander zonder gewetensbezwaar. Men leeft ten koste van de ander. Ik vind dit  psychopathisch. In de dierenwereld is het een natuurlijke zaak dat de één de ander opeet om in leven te blijven en daarmee houden zij de natuur vaak in balans.

Maar zelfs dieren vernietigen daarbij niet meer dan zij nodig hebben. De mens ziet dit echter ruimer; de wereld zit vol met instellingen die de begeerte als leidraad hebben. Het zijn vaak machtige instellingen die onze fysieke wereld beheersen, of delen daarvan, in de hoop uiteindelijk de hele wereld te kunnen overheersen. Dit is macht en men beseft niet dat dit zelfs tot een atoombom heeft geleid.

Misbruik van macht heeft kwalijke gevolgen; de Westerse Wereld.
De westerse wereld is bezeten van macht, vooral Amerika en vele andere landen volgen bereidwillig. Begrijpen ze niet dat onmacht het gevolg is? Dat heeft Japan al mogen ervaren met de atoombom, maar of men ervan geleerd heeft is de vraag. De Tweede Wereldoorlog schijnt door de Rockefeller-foundation in gang gezet te zijn. William Avery Rockefeller, ‘Big Bill’ genoemd, is in begin 1900 rijk geworden met de verkoop van een eigengemaakte vloeistof die mensen sterk zou maken. Hij deed zich voor als arts (Doctor W.A. Rockefeller, gevierd kankerspecialist), wat hij niet was.

Daarna heeft hij de farmaceutische en wapenindustrie onder zich gekregen en daarmee heel veel macht. De wapenindustrie in Duitsland is ook door deze Rockefeller foundation(1) bevoorraad en zij beiden hebben de Tweede Wereldoorlog via Duitsland weten te stimuleren. Rockefeller en Rothschild hebben samen ook de FED (De centrale bank van de Verenigde Staten) gevormd, die niet functioneert in dienst van, maar ten koste van de mensheid.

Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.
Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om haar verstikkende wurggreep niet te hoevenopgeven.

Kwakzalverij van de reguliere medici.
De bedoeling is dat artsen en specialisten de mensen helpen te genezen. Maar tijdens mijn huisartsenpraktijk merkte ik dat ik alleen symptoomtherapie  toepaste!!!  Dit betekent dat de klachten door giftige medicijnen verdoofd worden. De mensen genazen niet en hadden steeds last van de bijwerkingen van de medicijnen. Dit heb ik op de universiteit geleerd.
Symptomatologie is de leer waarbij via symptomen bepaald wordt wat er aan de hand is. Veel mensen zijn tevreden met een mooie Latijnse naam gegeven aan het symptoom(=de klacht waarmee u bij de arts komt), maar hebben niet in de gaten dat dit niets over de oorzaak zegt. In de medische wereld zijn de ziektebeelden en de diagnose gebaseerd op een symptoom. De symptoomtherapie wordt op grote schaal toegepast en naar de oorzaak van de ziekte wordt niet of nauwelijks gezocht. In 10 minuten de oorzaak van de klacht te weten komen en deze behandelen is onmogelijk.

De giftige symptoomtherapie is voor artsen, specialisten en de farmaceutische industrie een eenvoudige en winstgevende onderneming ten koste van het leven van de medemens. In de homeopathie zoekt men via een complex aan symptomen met wat voor een vergiftigingsbeeld men te maken heeft. Door het juiste middel in een hoge (D12 of D30) potentie te geven, ontgiftigt men de patiënt. Bij de chronische intoxicaties moet men vaak langdurig geven. Chronische kwikvergiftigingen veroorzaken  M.S., kanker of dictators. Artsen die met vitaminen mensen probeerden te genezen, werden vroeger tegengewerkt of geëlimineerd door de Rockefeller foundation(1). Nu heeft de Rockefeller foundation veel artsen onder zich die de giftige medicatie van de farmaceutische industrie voorstaan en alle gezonde behandelmethoden op alle manieren tegenwerken. Een voorbeeld is de ophef na de publicatie over de giftige cholesterolverlagende middelen en de discussie op TV (bij Radar).

het-alternatieve-symbool-van-de-geneeskunde-Tijdens de eerste discussie in het TV programma van Radar kwamen de tegenstanders van de giftige medicatie niet aan het woord. Bij het tweede interview van Radar kwamen zij wel aan het woord en werden de cholesterolverlagende middelen veroordeeld (2,7,8,9,10). Men moest een derde discussie arrangeren om de artsen en specialisten het recht te geven de medemens te blijven vergiftigen. Op deze manier blijft de mensheid ziek en worden  artsen, specialisten, apothekers, ministers en de farmacie zeer  rijk. Het vertrouwen hebben in de artsen en specialisten is moeilijk op te brengen, vooral in een chronische situatie.

Sinds de tweede wereldoorlog is er volgens Prof. Dunning (een interview op een zondagochtend via de radio in augustus 2009) geen vooruitgang geboekt in de bestrijding van kanker en hart en vaatziekten. Hij vergat er bij te vertellen dat sterfte door medicijnvergiftiging op de derde plaats staat. In Amerika sterven door medicijnvergiftiging 200.000 mensen per jaar. In Nederland sterven er in verhouding net zoveel.

In Nederland wordt op alle medische universiteiten geleerd giftige medicijnen voor te schrijven. De patiënten worden op grote schaal vergiftigd. Door de term ‘geneesmiddel’ te gebruiken is men de mensen ernstig aan het misleiden. De farmaceutische industrie wordt er rijk van en geeft daarom vaak mooie vakanties aan de artsen en specialisten onder het mom van een opleiding over de (giftige) medicijnen (die zij medicijnen of geneesmiddelen durven noemen). Op de TV wordt vaak reclame gemaakt over symptoombestrijdende medicijnen.

Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een 'bonte verzameling energie', zou je kunnen zeggen..! Waarom blijft Vitamine C met de nek aangekeken worden door de medische 'wetenschap'..?
Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een ‘bonte verzameling energie’, zou je kunnen zeggen..! Waarom blijft Vitamine C met de nek aangekeken worden door de medische ‘wetenschap’..?

De meeste artsen en specialisten hebben geen kennis van de biochemie en de orthomoleculaire geneeskunde (= de wetenschap van gezonde vitaminen en mineralen). Ondanks het feit dat een officiële instelling, het TNO, regelmatig heeft aangetoond dat de voeding ernstig tekort schiet aan vitaminen en mineralen, wordt dit ontkend door ondeskundige medici. Deze ondeskundige medici hebben de steun van een ondeskundige minister en inspecteur van volks(on)gezondheid. Men durft zelfs te beweren dat te veel vitaminen innemen gevaarlijk is. Dan mag u dus zelfs niet eten. Dit is allemaal de invloed van de farmaceutische industrie en de Rockefeller foundation sedert 1900. Zij willen dus niet dat  mensen genezen.

Tekort aan vitaminen? Levensgevaarlijk..
Een teveel kan geen kwaad. Met vitaminen en mineralen helpt men de mens genezen  en dat is al vele malen bewezen. Vitamine C in hoge hoeveelheden beschermt u tegen infecties, allergie en kanker. Osteoporose (=botontkalking) is een gevolg van een tekort aan vitamine D (en zon) en niet van kalk. De artsen en de farmacie proberen met geweld kalk de botten in te jagen, waardoor u darmen stuk gaan en de botten niet verbeteren. Een vitamine D injectie en druppels helpen veel beter. De mensheid wordt door medici, onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde (=KNMG) en de minister van volksgezondheid  steeds zwakker gemaakt. De mensheid betaalt en is er voor verzekerd om vergiftigd te worden en veel mensen zijn er nog trots op dat zij zoveel gif slikken.

Als de mensen gezonder gemaakt zouden worden, dalen de premies voor de gezondheidszorg en kunnen farmaceutische fabrieken failliet gaan. De namen ‘KNMG’ en ‘Minister van Volksgezondheid’ vind ik onjuist. Gezien hun handelingen past beter: KNMK = Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Kwakzalverij en de Minister van Volksongezondheid. Indien de minister en de KNMG niet inzien waar ze mee bezig zijn, dan is er gebrek aan inzicht, mogelijk door het drinken van melk en een tekort aan vitamine B3. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat niets over genezing maar staat vol artikelen die niets met genezing te maken hebben en verder vullen vele reclames over giftige medicijnen het blad. Een cliënt met scheurbuik  b.v. werd nauwelijks herkend en dan geeft men 3 x100 mgr vitamine C in plaats van 3 x 1000 mgr. (Zie HIER op de site een volledig en schitterend artikel over Vitamine C!)

Andere oorzaken voor de slechte kwaliteit van voedsel:

 1. Door de kunstmest moest alles harder groeien, maar de inhoud en de vitaliteit van de voeding is sterk afgenomen. Afname per 100 gram:
Broccoli: 

Calcium

eerst 103

nu 33

– 68%

Foliumzuur

eerst  47

nu 23

– 51%

Magnesium

eerst  26

nu 22

– 15%

Aardappel

Calcium

eerst 14

nu  4

–  71%

Magnesium

eerst 27

nu 18

– 33%

Spinazie  

Calcium

eerst 62

nu 19

– 69%

Vitamine C

eerst 51

nu 21

– 59%

Appels

 Vitamine C

eerst 5

nu 1

– 80%

Aardbeien

Calcium

eerst 21

nu 18

– 14%

Vitamine C

eerst 60

nu 13

– 78%

Bananen

Foliumzuur

eerst 23

nu 13

– 81%

Magnesium

eerst 31

nu 27

– 13%

Vitamine B6

eerst 330

nu 27

– 92%

Kalium

eerst 420

nu 327

– 22%

Wortels

Magnesium

eerst 21

nu 9

– 59%

Magnesium zit in 300 processen in het lichaam en is van groot belang om de bloeddruk normaal te houden en de mens ontspannen. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van tekorten.

2. Manipulatie van de voeding, zodat bepaalde bacteriën en insecten dit niet kunnen verteren. Denkt u dan dat u het wel kan verteren?

3. Door afname van uw weerstand, krijgen bacteriën hun kans met als gevolg een antibioticum. Deze vormen schimmels in uw darmen, waardoor  opname van uw voedsel belemmerd wordt. Dit is allemaal gunstig voor de farmacie, die ten koste van uw gezondheid leeft en niet wil hebben dat u beter wordt.

Acupunctuur gaat uit van de energetische mens, in plaats van alleen de fysieke mens, waar zich de kwaal manifesteert. Voor acupunctuur ligt de oorzaak bij energetische blokkades..!

Acupuntuur, een voorbeeld van hoe het WEL kan!
De acupunctuur in China is ouder dan de westerse medische behandeling. De acupunctuur behandeling hoort gepaard te gaan met de inname van allerlei soorten kruiden en middelen waar vitaminen in zitten. Deze behandelingen hebben door de eeuwen heen een goed resultaat en bij lange na niet zoveel doden als onder de westerse medische therapie. China behoort met Jordanië, Nigeria, Angola, De Zuid-Afrikaanse Republiek, Malawi en de Verenigde Arabische Emiraten tot de landen die de farmaceutische lobby hebben afgeworpen.

Vóór 1900 behandelden de artsen de patiënten vaak met vitaminen en mineralen met een positief resultaat. Toen werden de mensen geleidelijk wat ouder. Het is vooral de hygiëne die de mensen langer lieten leven. Dit wordt nu overdreven. De kwaliteit van leven gaat sterk achteruit. Dr. Semmelweis ontdekte in 1847 de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts. Hij was, voordat hij bij de zwangere vrouwen een inwendig onderzoek deed, met zijn handen met lijken bezig. Daardoor had hij gevaarlijke bacteriën op zijn handen en bracht deze in de schede. Het is van belang de oppervlakkige laag van de handen af te wassen.

Wast men teveel, dan komen de bacteriën van de diepere huidlagen vrij. Daarom ook zijn handschoenen bij operatie noodzakelijk. Tijdens mijn opleiding moesten we onze handen op een petrischaal met agar (= voedingsbodem waarop bacteriën groeien) even plaatsen. Daarna moesten we onze handen flink wassen en weer op een andere voedingsbodem drukken. Bij de tweede voedingsbodem kwamen veel meer kolonies van bacteriën te voorschijn.

Tegenwoordig probeert men alle soorten bacteriën te doden met antibiotica en daarmee gaan ook de goede noodzakelijke bacteriën dood die onze vitaminen maken in de darmen. Onze darmen komen vol met schimmels te zitten en daardoor neemt de opname van goede voedingsmiddelen af. Het is van belang dat we, door goede voeding en de tekorten aan vitaminen en mineralen aan te vullen, onze weerstand ondersteunen. Door homeopathische vaccins, nosoden genoemd, (niet door giftige injecties van vaccins) kunnen we specifiek onze weerstand verhogen.

Het veroordelen van de Chinese therapie en andere vormen van onschuldige behandelmethoden (vaak met goed resultaat) door de vereniging tegen de kwakzalverij is een uiting van ernstige ondeskundigheid en domheid van deze artsen die zelf over lijken gaan en daar altijd een excuus voor hebben. En het zijn deze artsen en ministers die gezonde effectieve behandelmethoden, in samenwerking met artsen van de misdadige Rockefeller-foundation, aan banden willen leggen zodat de mensheid steeds zieker wordt en zij meer verdienen. Het enige doel lijkt daarbij de wereld-overbevolking te doen afnemen.

De arts en zijn artseneed!
Bij het afleggen van de artseneed belooft de arts zijn patiënt geen schade toe te brengen. Het blijkt dat als artsen gaan staken, de sterftecijfers gaan dalen..! Ze vormen zelfs de derde doodsoorzaak na sterfte door hartvaatziekten en kanker, door de behandeling met de giftige medicijnen De moderne geneeskunde verlengt dus niet het leven van de patiënten, geneest ze niet en maakt ze ziek met hun giftige medicatie. Veel medische behandelingen zijn schadelijk en vaak nutteloos. Oorzaak: de opleiding op de universiteiten geeft onvoldoende onderricht over de  (brood-)nodige en gezonde toepassing van vitaminen en mineralen. (HIER artikel over de eed van Hypocrates)

Wat voor ziekten en ellende kunnen we krijgen door de reguliere medische behandeling?

 1. Geen genezing van hart- en vaatziekten en kanker, maar behandeling met giftige medicatie. Sterfte op 1e en 2e plaats.
 2. Vergiftiging door de vele medicijnen tot sterfte toe. (3e plaats).
 3. Gebruik van giftige kwikvullingen in het gebit.
 4. Ernstige tekorten aan vitaminen en mineralen, zowel door tekorten in de voeding als door remming in de opname door de giftige medicatie,  melk en cola.
 5. Verminkingen en sterfte door nutteloze operaties.

Verschillende medicijnen nemen artsen zelf niet in vanwege de bijwerkingen..! Dit zijn bijvoorbeeld:

 1. Maagzuurremmende middelen zoals ‘Nexium’, omdat er dan meer kans bestaat op longontsteking, osteoporose en toename van fracturen. Daarnaast remt het ook de opname van vitamine B12 waardoor vermoeidheid en dementering ontstaat.
 2. Pijnstillers zoals ‘Celebrex’ en aspirine kunnen maagbloedingen en nieraandoeningen geven terwijl de eerste ook een verhoogde kans op hartaandoeningen veroorzaakt.
 3. Efedrine-preparaten geven verhoging van de bloeddruk, hartaanvallen, prostaataandoeningen en glaucoom.
 4. Sommige anti-astmamiddelen, zoals ‘Seretide’, veroorzaken in de VS 5000 sterfgevallen per jaar.

Medicijnen die meer kwaad dan goed doen (14):

 1. Statinen: de Harvard universiteit kwamen tot de conclusie dat statinen geen levens redden en juist de oorzaak zijn van hartproblemen. Ze worden ook als een mogelijke oorzaak gezien van de ziekte van Parkinson (Lancet,2007;369:268-269). Ze kunnen na een jaar nog spierpijn en spierafbraak veroorzaken. (zie artikel over cholesterol: www.jbeunk.nl )
 2. Aspirine: dit middel wordt regelmatig gebruikt om het bloed dunner te houden en daarmee hartaandoeningen te voorkomen. Er zijn andere methoden mogelijk die gezonder zijn, want aspirine kan maagbloedingen veroorzaken. Jaarlijks vinden hierdoor 100.000 sterfgevallen plaats in de wereld. Het veroorzaakt een verhoogde kans op beroerte te geven bij mensen ouder dan 75 jaar (Lancet Neurol,2007;6:487-493).
 3. Maagzuurremmende medicijnen: het maagzuur hebben we nodig om het voedsel te kunnen verteren. Wereldwijd wordt hier 2,2 miljard aan verdiend door de farmaceutische industrie, waardoor de mens zieker wordt door een slechtere vertering van het voedsel. De slijmlaag is te dun wegens een tekort aan aminozuren door een slechtere vertering. Gebruik van l-glutamine poeder maakt de mens sterker en heft de maagproblemen op. Sporters gebruiken hier veel van. De maagzuurremmende middelen remmen ook de opname van vitamine B12, waardoor moeheid en dementering ontstaat. Het maagzuur hebben we ook nodig om schadelijke bacteriën te doden.(JAMA,2005;294:2989-2995 + Arch Intern Med, 2007;167:950-955)
 4. Antidepressiva: ze helpen niet tegen klinische depressie. Vitamine D3 helpt goed tegen de winterdepressie. Veel antidepressiva zijn niet effectief, maar verhogen de kans op zelfmoord, beroerte en vroegtijdige sterfte.
 5. Ultracaïne en septanest: dit zijn een verdovingsmiddelen die door 80 % van de tandartsen gebruikt wordt en levensgevaarlijk zijn. Men herkent het vaak niet omdat de klachten vaak pas optreden na 2 maanden. Veel tandartsen ontkennen de bijwerkingen, terwijl ze duidelijk aangegeven worden door de farmacie.
Farmaceutische, chemisch-industriële medicijnen laten diepe sporen na in het fysieke lichaam. Terwijl het gaat over ‘een pilletje voor het symptoom’ en de dieperliggende oorzaak onbehandeld blijft..!

De Europese autoriteiten zijn ondeskundig omtrent de gezondheid van de mens. Toch bepalen zij, samen met de ondeskundige Nederlandse artsen, specialisten en artsen van de farmaceutische industrie, hoeveel gezonde vitaminen, mineralen, aminozuren en micro-nutriënten de mensen mogen binnen krijgen. Dit wil zeker de farmaceutische industrie tot een minimum beperken  opdat de mensen niet gezond worden en/of ziek blijven.(11)

De positieve kant van het medisch handelen.
In acute situaties heeft medisch handelen zijn nut en kan levensreddend zijn. Zelfs giftige medicatie kan dan nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de brandwond behandelingen, de ongevallen en de fractuur behandelingen, de traumata, de ernstige bacteriële infecties, blinde darmontstekingen en maagperforaties. Er zijn nog veel grotere mogelijkheden waarin de reguliere gezondheidszorg goed kan helpen, maar dan zal een opleiding in de biochemie en orthomoleculaire geneeskunde plaats moeten vinden.

De artsen zullen meer tijd moeten besteden om de tekorten in de voeding en de opname bij de cliënt te bepalen en aan te vullen. Veel artsen kiezen dit beroep om de mensen te helpen genezen, maar dan zullen bovenstaande opleidingen op de universiteiten anders  moeten worden waarbij  de macht van de farmaceutische industrie beperkt blijft. Ontgoocheling bij veel huisartsen over het gebrekkige resultaat van hun handelen heeft hen er toe gebracht de complementaire praktijk te gaan uitoefenen. Ikzelf ben daar een voorbeeld van.

Literatuur:

 1. Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid. Dr. Gabor Lenkei. ISBN978-90-814111-1-0.
 2. Malignant Medical Myths, Why medical treatment causes 200.000 deaths in the USA each year and how to protect  yourself. J. M. Kauffman, Ph.D. ISBN 0-7414-2909-8.
 3. DETOXIFY or DIE; Sherry A.Rogers, M.D. ISBN1-887202-04-8
 4. Cancer by Matthias Rath, M.D. ISBN 09679546-2-2.
 5. DEATH BY MEDICINE, Gary Null, PhD. ISBN 978-1-60766-002-6.
 6. Medisch Dossier, no:9, Oktober 2010, jaargang 12, pag. 1-13.
 7. De Cholesterolleugen: Prof.Dr.Walter Hartenbach. ISBN 90-202-4394-2.
 8. The cholesterol HOAX,101+lies. Sheldon Zerden.ISBN 0-9640104-2-9.
 9. LIPITOR, Thief of Memory. Dr.Duane Graveline. ISBN 1-4243-0162-9.
 10. The great cholesterol con. Anthony Colpo. ISBN 978-1-4116-9475-0.
 11. Death by Prescription, Ray D.Strand,M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2. Een zeer waardevol boek waarin de gevaren van de  giftige reguliere medicatie beoordeeld wordt en het belang van vitaminen en mineralen.
 12. What Your Doctor Doesn’t Know About Nutritional Medicin May Be Killing You. Dr. Ray D.Strand, M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2
 13. In 1,2,3,11 en12 (in vele andere bovenstaande boeken) staan honderden literatuurverwijzingen.
 14. Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Het ware gezicht van de farmacie. Dr. John Virapen, ISBN: 9789079871238. NUR: 879.

 

 

83 gedachten over “Medische misleiding van de mensheid..

 1. Een goed artikel.
  Wat nog gezegd kan worden is dat wij burgers vaak onze eigen verantwoordelijkheid laten liggen.
  Wanneer je ziek wordt kun je naar een arts gaan, maar daarnaast kun je je zelf ook informeren over wat je kunt doen aan je probleem.
  Sterker nog, wij als burgers zouden niet moeten wachten tot we ziek worden, maar preventief kunnen zoeken naar wat we kunnen doen om gezond te blijven.
  De oude grieken zeiden al:
  Laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel.
  De meeste gezondheidsproblemen komen voort uit onze eetgewoonten en kunnen daar dus ook het best worden opgelost.

 2. Ik ken een vrouw van ongeveer 55 jaar. Zij slikt dagelijks 11 (ja elf) verschillende medicijnen per dag en van sommige daarvan zelfs 2 of 3. Een bord vol dus.
  Hoe zou de arts (in dit geval de cardioloog) reageren als ze al die medicijnen op zijn bureau legt en hem vraagt of hij dat zelf en/zijn familie zou laten innemen.
  Deze vrouw mag niet gecremeerd of begraven worden i.v.m. milieu vervuiling, maar zou eigenlijk na haar dood bij het chemisch afval terecht horen, zo vervuld is zij.
  Ze kan nog geen 100 meter lopen om vervolgens in te zakken en heeft dan een dag nodig om bij te komen.
  Na een Atlasprofilax behandeling heeft ze zich 1 dag super gevoeld, wat aangeeft dat deze methode ontgiftend kan werken. De volgende dag na inname van haar dagelijkse bordje medicijnen begon de ellende opnieuw.
  Wat zou deze vrouw moeten doen? Ze vertrouwt de doktoren allang niet meer, wil eigenlijk de medicijnen niet slikken, maar men heeft haar bang gemaakt door te zeggen dat ze dan dood zou gaan……en dat gaan we uiteindelijk allemaal…..de vraag is hoe en waardoor.

  1. Stuur deze vrouw naar een sensitherapeut.
   Ze kan langzaam ontgiften en haar medicijnen gecontroleerd bij een arts afbouwen.
   Haar bloedwaarden gaan aangeven wat zij niet meer nodig zal hebben!Het is een therapie die heel goed naast de reguliere middelen uitgetest wordt! Dat geeft deze mevrouw het vertrouwen om rustig over te stappen op haar zelfgenezend vermogen!
   Het werkt met allerlei ondersteundende middelen zoals mineralen, sporenelementen, orhomoleculaire middelen en er wordt gewerkt aan het inzicht waarom zij deze ziekten heeft ontwikkeld.Tegelijkertijd worden haar blokkades weggewerkt d.m.v. drukpuntmassage en holistic pulsing. En dat in een zeer liefdevolle en veilige omgeving!
   Veel succes!

  2. Tjee, @Pjotr. en ik maak me als 57 jarige al druk om dat maagtabletje waar ik maar niet van af weet te komen.
   11 verschillende medicijnen ben ik in de zorg bij 70 plussers wel tegen gekomen.
   En daar stelde ik me al veel vraagtekens bij.
   Tegenwoordig zijn er gelukkig wel al artsen die de moeite nemen het medicijn gebruik in zo’n geval eens goed te bekijken.
   In overleg met specialisten die dat meestal voor hebben geschreven kan er vaak toch wel het een en ander aangepast worden.

  3. @ Selene…. probeer het eens met gember capsules! Erg goed voor maag, ga maar eens googlen!

  4. @Cindy, dank voor je tip.
   Maar gember lust ik absoluut niet.
   Heb ik nooit kunnen eten. Dat is wel raar omdat ik bijna alles wel lust. Maar gember heb ik in de jaren nog wel eens gebporbeert maar daar bleef het iedere keer bij.
   Als mijn lichaam weigert te slikken dan is het niet goed voor mij. Heb ik trouwens ook wel eens met medicijnen (gehad, ik slik bijna niks meer).

  5. Gewoon gembercapsules, die ruiken en proeven niet.. Gewoon proberen hoor, gember heeft een giga-invloed op spijsvertering.
   Of je zou je moeten laten onderzoeken naar de ‘Heliobacter Pylori’, een soort parasiet die je maag injecteert en dus tegen maagzuur kan. Lees het artikel erover. Artsen zien nog weleens over het hoofd hiernaar onderzoek te doen…!

  6. @Selene, Gember lust ik ook niet, maar de capsules zijn geweldig!! Ik heb ze altijd op zak en slik het preventief ivm wagenziekte. Het is een goede maagbeschermer!

  7. @pjotr Dat die dame zich na de atlasbehandeling zoveel beter voelde, moet haar toch wel genoeg zeggen. Ook dat na de inname van haar portie gifpillen de volgende dag haar klachten toenamen. Het zou een eyeopener moeten zijn. Jammer dat ze zich volledig over heeft gegeven aan de artsen en de bangmakerij. Ze vertrouwt de artsen niet meer… hopelijk kan je haar een beetje sturen, zodat ze haar medicijnen afbouwt en een alternatieve weg inslaat.

 3. Hoog tijd dat de mensen goed geinformeerd worden.

  Ruim baan dus voor de CAM artsen.

  Lezers kunnen deze info verspreiden. Olievlekwerking, op die manier kan er iets veranderen.

  Gisteren nog in het nieuws dat de kosten in de gezondheidszorg (ziektenindustrie)de pan uit rijzen. Het kan dus ook anders, maar de politiek zit te slapen of zo? Lezen zij wel eens op WTK? Oh nee, die zijn druk met rekenen? Die kunnen niet eens rekenen geloof ik. Miljardje meer of minder? Met die rekenfout van onlangs kan je niet eens een VMBO diploma krijgen maar wel in de politiek zitten?

 4. prachtig artikel, en vooral veel dingen die ik zelf al jaren had bedacht.
  Het reguliere systeem deugt niet, want is gebasseerd op ziekte en niet op gezondheid. Farma’s zouden pas betaald mogen worden als mensen genezen door de medicijnen, en zelfs geld moeten betalen als er bijwerkingen optreden. Ik verwacht dat dan de meeste medicijnen van de markt gehaald moeten worden.
  Er wordt alleen maar geld verdient aan zieke en niet aan gezonde mensen.
  Mijn huisarts heeft in zijn computer moeten zetten: wil liever geen medicijnen, anders gaat hij bij mijn eerste klacht meteen nadenken welk medicijn zal ik eens voorschrijven,anders staat zij niet met 5 minuten weer buiten.
  Ziektekostenverzekeraars: het ergste, zonder problemen worden medicijnen vergoed tot
  wel 80.000 euro per jaar, ondanks dat er onderzoeksrapporten bestaan die de werking
  betwijfelen(ms medicatie/geneesmiddelenbulletin 2008)
  Letterlijke conclusie: er bestaat geen enkel onderzoek wat aantoont dat de medicijnen de prognose wezenlijk wordt beinvloed/ze hebben wel ernstige bijwerkingen, hart/nier en leverfalen.
  Ik heb MS en weiger de medicatie, aangezien niemand de oorzaak weet van MS, dus dan
  doe je als arts maar wat.
  Ik bespaar dus de verzekering veel geld, helaas word ik hiervoor vooral gestraft.
  Want wat ik wel graag wil: acupunctuur/homeopathie/gezonde voeding wordt maar vergoed
  tot max. 400 euro per jaar.
  Je wordt min of meer gedwongen de reguliere medicatie te nemen, of je gaat zelf bijna failliet.
  Wat melk betreft ben ik het op zekere hoogte eens, ik heb zelfs vanaf mijn tweede tot nu(50 jaar) geen melkprodukten gehad. Maar ben helemaal om door de rauwe melk van een biologische boer. Volgens mij zit daar het verschil.
  Ik hoop dat de artsen en verzekeraars eens worden wakker geschud, maar ik heb er een heel zwaar hoofd in.

  doe je als arts maar wat

  betwijfelen

  wel 80.000

 5. -heb 2 vrienden 1 moest na een hart operatie cholesterol pillen nemen ,na verloop van tijd kreeg ze ineens suiker ,,ook de ander kreeg na aantal jaren die pillen geslikt hebben ,,ook ineens suiker ,,zelf legde ze geen verband ,maar het viel mij op en heb het hun verteld ,,maar d e dokter weet het toch wel was het .
  Vind dat er slecht diagnose gesteld wordt ,,ten eerste luisteren ze niet echt[huisarts en internist] ,en daardoor ben ik het licht in mijn oop kwijt,gelukkig luisterde een H,O P ,en was ik op tijd ?? anders had mijn oog eruit gehaald moeten worden .
  En zo sukkelen we maar door , jammer ,de dokter moet een geneesheer zijn ,
  maar het is ook moeilijk ,,er zijn zo veel rare ziekte s ,

  1. u hoeft niet te sukkelen, u kunt het leven in eigen hand nemen, en verantwoorde beslissingen nemen wat betreft voeding en goede supplementen, zonder synthetische toevoeging, informeer en kies!

 6. Helemaal waar !
  als je niet rijk bent wordt je gestraft .
  ik spreek uit ervaring met een ernstig zieke man .
  alle dure reguliere pillen mag je slikken maar voor alternatief krijg je een hele lage vergoeding .
  de vitamine pil die je in het ziekenhuis krijgt wordt niet vergoed door de zorgverzekering !
  het is gewoon krankzinnig !

  1. Ik heb altijd het idee dat er een deel van de winst op die dure medicijnen via een achterdeur bij de zorgverzekeraar binnenkomt.
   Misschien een beetje achterdochtig van mij.
   Maar er verdwijnt soms medicatie uit het pakket waar mensen wel baat bij hebben terwijl de vervanger minder goed werkt. Ander merk, andere werking?
   Paracetamol lijkt van merk tot merk ook anders. Er zit hetzelfde in maar toch lijkt de tablet anders van structuur.
   Nu ik daar zo aan denk. Ik moet dat toch eens uitzoeken.
   Ik slik se zelf niet meer maar je weet maar nooit.

  2. @Selene, dat van paracetamol was mij ook opgevallen…. de ene pil is zachter en de andere is keihard. Inderdaad vreemd.

   Trouwens met ibuprofen hetzelfde, waarom is de ene pil roze (E-nr) en de andere gewoon wit. Ik ga voor de witte als het niet anders kan… scheelt weer roze rotzooi.

 7. ik zelf ben bij dr beunk terecht gekomen na verschillende klachten, eczeem, gewrichtspijn ed, 1 bloedonderzoek en alles was duidelijk waar de tekorten lagen, kosten dr, beunk eerste consult 110 euro voor een uur! 2de bezoek 55 euro, ik koop zelf de supplementen en dat kost omgerekend 2,10 per dag, de consulten werden door de bijverzekering vergoed.1 jaar later ik voel me super, heb geen klachten meer en slik trouw mijn vitamines,kosten , nihil als je het vergelijk met alle chemische apothekers rotzooi, ik kies zelf en heb het leven in mijn hand! geen afhankelijkheid van dokters ed. wanneer worden we wakker!!

  1. @Selene, zot dat je een verplichte verzekering moet afsluiten voor een tak van sport waar je geen gebruik van wilt maken (tja, tenzij je wel opgelapt moet worden). Ik pleit voor een gezondheidsverzekering waarbij je eerst alternatief (lichaamsbehandelingen, vitamines en mineralen etc.) wordt behandeld…. en als dat niet werkt, dan pas de reguliere zorg. D.w.z. eerst natuurlijk behandelen en als dat niet baat (met de juiste intenties en eigen inzet) dan de chemische weg. Nu werkt het precies omgekeerd….

 8. Bedankt voor uw duidelijke uitleg,mijn gezin is al reeds vier jaar lid van een gezondheid alliantie,ik verzorg zelf lezingen om mensen uit te leggen hoe e.e.a. in elkaar zit en geef oplossingen voor de meest moeilijke gezondheid problemen, soms schakel ik een deskundige arts in om dit traject over te nemen., veel succes met uw publicaties en de tijd is rijp om de waarheid boven tafel te krijgen.

  Nieuwe gedachten en nieuwe waarheden maken drie fases door:
  EERST WORDT ER DE SPOT MEE GEDREVEN, DAN WORDEN ZE FEL BESTREDEN EN VERVOLGENS WORDEN ZE GEACCEPTEERD ALS VANZELFSPREKEND., na een hartelijke groet, Jan Bes

 9. Heeft iemand misschien een goede tip voor het verminderen van pijn/last bij EXTREEM DROGE OGEN? We hebben al van alles geprobeerd maar nog steeds geen resultaat.
  Bij voorbaat dank!

  1. @Marteau, ik weet zo natuurlijk niet of dat door ouderdom is ontstaan of iets anders.
   Even googelen en ik vind deze site.
   Heb hem gelijk bij mijn lijstje “nog eens goed bekijken” gezet.
   http://www.natuurlijkzien.com/zie-gewoontes.html
   Ook kwam ik tegen dat een tekort aan vitamine A de oorzaak kan zijn.
   Maar de link kan er misschien voor helpen zorgen dat de droge ogen wat meer traanvocht gaan ontwikkelen.

  2. @Marteau: probeer eens -risicoloos- hogere doses ‘Vitamine C’..! Een onderzoeksresultaat hierover: ‘Een nu 7 jaar lopend experiment heeft die gedachte bevestigd: ‘Vaatafwijkingen in het netvlies herstellen binnen enkele maanden wanneer patiënten per dag 2 tot 10 gram ascorbinezuur gaan slikken.’ ‘Toevallig’ aanstaande weekend als hoofdartikel op de site..!

  3. bij droge ogen is er vaak een nekwervel een beetje van haar plekje af. Nek laten kraken, probleem weg! Ik spreek uit eigen ervaring.

  4. @Marteau.
   Hebben jullie wat aan deze tips gehad?
   Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
   De vitamine c tip is denk ik de beste.
   Groetjes en beterschap alsnog.

  5. Herhaling omdat de server het net niet deed.
   @Marteau.
   Hebben jullie wat aan deze tips gehad?
   Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
   De vitamine c tip is denk ik de beste.
   Groetjes en beterschap alsnog.

  1. Toen ik van mijn diabetes genezen was en ik voor controle naar het ziekenhuis ging vond de arts aldaar dat het toch maar beter was wanneer ik mijn metformine pilletjes bleef slikken. Ik heb hem toen gezegd dat in een gezond lichaam geen medicijnen thuishoren, had hij geen commentaar op.
   Dus ik sluit mij volledig bij je aan.

 10. Voor mij persoonlijk is dit niet nieuw. Misschien in de vorm en detail een aantal zaken die mij niet bekend zijn maar de energetische werking blijft gelijk.

  En die is:

  De mens is een economische entiteit. Je mag er van alles en nog wat mee uitspoken om economisch gewin te behalen. Dit artikel gaat over de farmaceuten en artsen en de geneeskunde.
  Maar op velerlei gebieden is de mens niet meer dan een economische entiteit. Niet alleen de mens, dieren, planten de aarde en het milieu vallen onder “de economie”
  Duizenden voorbeelden op allerlei gebieden zijn gemakkelijk te benoemen waarbij winst en profit vele malen belangrijker zijn dan welzijn van mens dier en natuur.
  Ik maak het dagelijks op het persoonlijke vlak mee.

  De wereld wordt bestuurd door blinde waanzinnigen gekozen door blinde waanzinnigen. Precies wat Jezus zei. De blinden leiden de blinden. En het is frustrerend om te zien dat dit maar doorgaat onder de noemer “beschaving”.

  Wanneer komt nu eindelijk eens die beloofde nieuwe aarde waar liefde overheerst ipv persoonlijke winst ten koste van………….

  Groeten Willie

  1. he die bijzondere willie…. cornelis……….. mooi je schrijven, mooi je kritiek, mooi hoe je denkt, schept… :).. schijnt…

   Grappig als je zou bedenken dat je lijf je meest nabije stukje aarde is…………… zo nabij…….. En als de mind nu eens vanuit het hart(Jezus ofzo) zou luisteren naar de body of te wel naar de natuur… jawel voor mij persoonlijk een geheel nieuwe aarde.. lees lijf!!! gezond en wel .. wouh…. voeding, beweging, adem en mind.. om deze 4 maar eens te benoemen………

   In wijsheid, liefde en licht verbonden, Ewald hartsknuffels

 11. Wel, ik ben het hier helemaal mee eens! Laat het lichaam toch voor zichzelf zorgen. Ik ben dit jaar nog niet bij een dokter geweest, volgende maand hoop ik 65 te worden en voel me prima! Ik beweeg volop (fietsen, lopen), eet zo verstandig mogelijk,(ok, ik snoep af en toe ook wel, hoor), rook allang niet meer, drink een paar biertjes per week. Ik woon in Rotterdam, waar pas het nieuwe maasstadziekenhuis geopend is. Nou, je wordt daar ziek, ook al ga je gezond naar binnen! Jullie hebben de verhalen natuurlijk ook gehoord. Ik ken iemand, die moest alleen een niersteen laten verwijderen (in een ander ziekenhuis, dat wel).Uiteindelijk allerlei virusinfecties, waardoor hij twee weken kunstmatig in coma moest worden gehouden! Het was kantje boord of hij had het niet overleefd. En dan de farma-industrie! Ze gaan toch zeker geen medicijnen maken om je beter te maken? Dan zijn ze binnen no time failliet! Nee, ze maken je afhankelijk ervan, met alle bijwerkingen. En ik vertrouw ook op God, mijn hemelse Geneesheer. Ik heb al een paar keer genezing van allerlei pijn mogen ervaren, na ervoor gebeden te hebben of te laten bidden. Alleen Hij is ECHT betrouwbaar. Dat is mijn overtuiging!

 12. @ Cincy en Selene,

  Ik was aan het typen en mijn reactie was ineens verdwenen.
  Vitamine A en C worden voldoende ingenomen.
  Nekbehandeling had ik nog niet van gehoord. We lopen vanaf volgende week bij de fysio, dat gaan we zeker proberen / aan de orde stellen.
  Ik houd jullie op de hoogte. Bedankt!!!

 13. @Guido
  Bedankt voor het hernemen van dit artikel.
  Een stemmetje in mijn hoofd fluistert mij toe dat een bepaald soortement ambetanteriken je inspireerden 😉

  In een reactie spreekt men over atlascorrectie.
  Deze week las ik iets interessants over dergelijke correctie dmv een masseertechniek (eenmalige behandeling) en over de gezondheidsproblemen door een ‘fout geparkeerde’ atlas.

  http://www.atlasprofilax.ch/

 14. Laten we de ROCKENFELLERFOUNDATION inzake de SPAANSE GRIEP eens doorlichte.

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/11/de-spaanse-griep-in-1918-was-een-bedrijfsongeval/

  En het verband met AB KLINK en zijn Mexicaanse griep.

  En wat dachten we van de FOUNDATION met J.Mengele U weet wel.
  http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

  En hoe zat dat ook weer met NIXON de Bilderberg,Rockenfellerfoundation en chemotherapie begin jaren zeventig?

  De link van Murdoch(mediagigant) en dat bijna alle familieleden in het commisariaat van GLAXO zitten.

  Het valt mij op dat bij elke grote financiel crises een soort zware griep epidemie vooraf ging,Spaansegriep,mexicaansegriep, paardengriep.

  Google maar eens na, begrijp je wat ik bedoel.

 15. Eindelijk…!! Al jaren zijn we op de hoogte van deze toestand en trachten de mensen om ons heen ervan te overtuigen dat ze voor de gek worden gehouden. Een boekje van Christopher Vasey heeft ons al geleerd dat ook ’t zuurgehalte van ’t lichaam een belangrijke rol speelt. Onze homeopathische arts zei dat ze daar nauwelijks iets over geleerd hadden tijdens de studie.
  Wij hopen werkelijk dat nu alles aan ’t licht gaat komen en we niet meer hoeven te strijden.! Tenslotte zijn we 85 en 80 jaar geworden en mogen niet klagen over onze gezondheid.

 16. Mee eens, precies wat ik ook in mijn boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het ware gezicht van de Farmaceutische – en Voedingsindustrie’ beschrijf in het afsluitende deel met de oplossingen (en beetje vooruitlopend op het boek over ‘Informatie Geneeskunde’ wat ik nu ga schrijven). Ik noem dit van niet VIT (Verantwoordelijk,Integer en Transparant) naar wel VIT, van ziekte en vooral symptomen ‘bestrijden’ en de ‘handel in ziekte’ naar echte preventieve geneeskunst (geen vaccins dus…) en het bevorderen van gezondheid en natuurlijke immuniteit. En natuurlijk de gezondheidskraan wagenwijd open, maar tegelijkertijd en vooraf eerst de gifkraan dicht!

  Stukje tekst uit mijn boek hierover, mooie aansluiting denk ik:

  “Uiteindelijk gaat het om een homeostase, een balans, tussen ons interne milieu en ons externe milieu. En beiden moeten VIT zijn en optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Dit vergt uiteraard een holistisch model, maar het is het perspectief van waaruit we gezondheid en ziekte benaderen dat cruciaal is. Als we de reguliere geneeskunde nu waarderen om wat het goed doet (het goede behouden, bijvoorbeeld chirurgie mocht het toch nodig zijn, medicijnen die een acute situatie kunnen ombuigen als er geen andere natuurlijke methoden voorhanden zijn, zodat het zelfgenezend vermogen vervolgens weer aan de slag kan, eerste hulp bij ongevallen, et cetera) dan kan dit biomedische model onze ‘alternatieve geneeskunde’ worden dat complementair ingezet kan worden waar de nieuwe reguliere geneeskunde (de Informatie Geneeskunde, op basis van energetische informatieoverdracht principes bij ziekte, gezondheid en genezing!) tekort mocht schieten.
  De Informatie Geneeskunde bekijkt ziekte en gezondheid vanuit een dieper en meer fundamenteel niveau, op het niveau waar ontregelingen, disharmonie, blokkades en de ware causale factoren die alle regulatie en coördinatie binnen en tussen alle cellen en systemen in het lichaam kunnen verstoren, plaats vinden. Want de symptomen die de huidige reguliere geneeskunde bestrijdt, zijn nooit de ware oorzaken van het ontstaan van een ziekte, hooguit een gevolg als uiting van het lichaam dat u iets wil vertellen. Het kiemmoment van een ziekte is het moment dat gezondheid wordt losgelaten door een verstoring in de regulatiemechanismen. En die regulatie en aansturing is vooral bio-akoestisch, bio-elektromagnetisch en bio-holografisch, zoals ik in mijn boek ‘Blauwdruk’ al heb aangetoond. De taal van geluid, licht en energetische informatieoverdracht, dat is de toekomst van geneeskunst. Alle biochemie en biofysische functies in ons lichaam worden op dit fundamentele niveau aangestuurd en daar is de kans om in te grijpen en te corrigeren en harmoniseren, indien nodig.
  Dit is werkelijk preventieve geneeskunde. Uiteraard heeft echte voeding en de orthomoleculaire geneeskunde hier een centrale plaats. Eerst voeding, dan aanvullende, harmoniserende of corrigerende informatieoverdracht, dan pas medicijnen (eerst digitale biologie, dan pas reguliere medicijnen met eventuele bijwerkingen en verslavende effecten!) en dan pas chirurgie of andere op dat moment aanwezige ‘complementaire’ geneeskunde, indien nodig…Maar voeding en een goede ademhaling (en uiteraard ook de juiste levensstijl, humor, geluk, liefde en andere psycho-neuroimmunologisch aantoonbare gezondheid- en welzijnsbevorderende zaken) is essentieel als preventieve geneeskunde. Echte gezonde voeding blijkt namelijk de kans op het krijgen van diverse infectieziekten, maar ook ernstige en chronische ziekten drastisch te verlagen of tegen te gaan. Weston Price wist dit natuurlijk al, maar ook voor ons is het niet te laat.”

  1. Goddank komen eindelijk de artsen zelf in actie. Uit een onderzoek is gebleken dat driekwart medicijnen studeert voor het geld en de status, kortom, slechts één op de vier begrijpt iets van liefde voor het vak en het gegeven dat geneeskunde méér is dan een laptop met symptomen met het bij behorende middeltje van de farmaceutische industrie.
   Heren artsen…..ik word al twintig jaar als kwakzalver weggezet door de regulieren, terwijl ik de probleemgevallen waar zij geen raad mee weten in mijn praktijk krijg, en met succes weet te behandelen. Hetzelfde zal u overkomen door, cq onder invloed van het tuig onder uw eigen collega’s…..die van de vdtk….en dat zootje ongeregeld dat statusgeil met een bul mensen letterlijk verziekt. Ik wens u veel sterkte.

   Vr.gr. Ton

  2. Na het lezen van dit artikel (dank Guido!) gelijk enthousiast contact opgenomen met de heer Coos Beunk die zijn medewerking graag wil verlenen aan een mooie TV-dialoog over ‘Veilig en Effectieve Gezondheidszorg’ om belangrijk gezondheidsnieuws (en de ware feiten) te delen met Desiree Rover, aanwezig publiek en ondergetekende!

   Let op: deze HSM TV-dialoog met publieke interactie is al volgende week zondag te Kudelstaart (half uurtje vanaf Amsterdam met de auto, er is parkeerplek op eigen terrein genoeg), meldt je nu met vroegboekkorting aan!

   Alle informatie en inhoud van het programma vind je hier:

   http://www.healingsoundmovement.com/news/133/5e-hsm-tv-dialoog-veilig-en-effectieve-zorg-27-okt.-met-desiree-rover-en-arts-coos-beun.html

 17. Coos, je geeft een heldere uitleg van diverse aspecten waarin de medisch/farmaceutische wereld “uitblinkt”. Je speelt open kaart en durft als medicus een standpunt in te nemen, die mensen zal wakker schudden.

  Ik heb je in de periode van 1983 – 1990 op diverse medische EAV-seminars mogen leren kennen die door mij waren georganiseerd. Ook hier gaf je altijd op een goed gefundeerde manier blijk van jouw inzichten hoe de medische wereld beter zou moeten functioneren ten behoeve van de mensheid.

  Het is bijzonder te mogen ervaren, dat jouw strijdvaardigheid voor een betere en gezondere wereld nog altijd leeft boven geldelijk gewin, dat ten koste van alles en iedereen gaat (zoals je in bovenstaand artikel duidelijk aangeeft).

  Weet, dat er gelukkig nog meer mensen zijn, die zo denken en handelen als jij. Zowel binnen als buiten het medisch/farmaceutisch terrein. Eenzelfde strijdvaardigheid, gebaseerd op waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde heeft mij in de beginjaren ’80 doen besluiten om de EAV-methodiek van Dr. Richard Voll in de Benelux aan (para)medici voor te stellen. Van hieruit heb ik de afgelopen 30 jaren vele collegae van jou, naast de EAV-methodiek, ook andere onderzoeks- en behandelmethoden mogen voorstellen i.s.m. vele buitenlandse medici, die eveneens een bijzonder grote begaandheid met de mens toonden dan wel nog steeds tonen.

  Hartelijk dank voor jouw open informatie en weet, dat er vele vele deuren open staan om met elkaar en voor elkaar een wereld, die op diverse terreinen volledig is doorgedraaid en de weg kwijt is, te vormen, die de paradigmawissel (waarover medisch in de EAV vaak is gesproken) gaat realiseren!

 18. Bedankt voor weer een verhelderend artikel.

  Zelf neem ik nooit medicatie en ik zou er toch even op willen wijzen dat met natuurlijke middelen zo goed als alles opgelost kan worden.
  Zelfs bij acute gevallen. Zo ben ik zelf getuige geweest, zo een 30 jaar geleden van het volgende.
  Ik studeerde aan een instituut voor Oosterse geneeswijzen en filosofie, verbonden aan de Macrobiotische leer: het Oost west centrum. Er werd ons onderwezen hoe het universum is opgebouwd rond Yin en Jang, complementaire antagonistische krachten en hoe we deze wetmatigheden in ons dagelijks leven konden toepassen. Een van onze medeleerlingen werd op een bepaald moment getroffen door een darmperforatie en in aller ijl naar het ziekenhuis in Antwerpen afgevoerd. Onze leraar’ ik wil zijn naam niet in dit artikel noemen voor reden van discretie, is deze patiënt nagereden en heeft hem, weliswaar onder zeer zware dreigingen van het artsenkorps en het ondertekenen van bezwarende documenten, terug mee naar huis gebracht. In allerijl werden vrouwenharen, van onze vrouwelijke medestudenten verzameld en in een oven verkoold. Dit werd de patiënt toegediend en de perforatie verdween onmiddellijk.
  Voor iemand die de wetmatigheden van deze universele aanpak niet kent of begrijpt is dit waarschijnlijk je reinste onzin en kwakzalverij. Voor iemand die deze wetmatigheden wel begrijpt en kan toepassen is dit logica.
  Zo zijn er tal van methodes die ik zelf al jaren toepas bij mezelf en andere familieleden. Geen van mijn kinderen zijn ingeënt, ze zijn zelden ziek en we hebben geen angst van ziekte omdat we begrijpen dat het de enige weg is naar gezondheid en harmonie. Ziekte is onze vriend, zonder ziekte gingen we telkens opnieuw dood!!!

  Nog een interessant detail. In het oude China van de Gele Keizer kreeg iedere arts een aantal patiënten toebedeeld. Hij hoefde niet te lobbyen voor patiënten, hij kreeg ze spontaan. Echter hij werd betaald, omgekeerd evenredig naar het aantal zieken in zijn regio. Dit wil zeggen, hoe minder zieken, hoe meer hij verdiende. Artsen werkten preventief wat een voordeel was voor hunzelf maar zeker zo belangrijk, een voordeel voor de mensen van zijn gebied. misschien een mooi model voor onze moderne wereld 😉 of zou dit veel specialisten ongelukkig kunnen maken???

  Leef Preventief, eet gezond, beweeg gezond, luister naar je lichaam, denk gezond, voel gezond…….en als je dan ziek wordt, bekijk deze ziekte als je vriend, help de ziekte te bereiken wat ze wil bereiken, jou opnieuw gezond maken,…. werk de ziekte niet tegen, zo voorkom je dat de ziekte ontaard in zware ziekte, chronische ziekte, degeneratieve ziekte en tenslotte de dood…

  We hebben alles meegekregen wat we nodig hebben….medicatie maakt daar geen deel van uit…..

  1. ”….en als je dan ziek wordt, bekijk deze ziekte als je vriend, help de ziekte te bereiken wat ze wil bereiken, jou opnieuw gezond maken,….”
   Mooi gezegd

  2. Tjeu, een schitterend voorbeeld hoe het ook kan. Het item van de Gele Keizer is echter in algemene zin ook op de hedendaagse mens van toepassing. Ongeacht zijn/haar functie/positie in de samenleving. We krijgen allemaal precies datgene, dat bij ons past. En zo krijgen we ook mensen (patiënten) om ons heen, die we verder mogen helpen om het even wat het betreft. En voor dit alles hoeven we ons uitsluitend ‘open’ te stellen. Dit klinkt natuurlijk net zo vreemd als jouw bovenstaande voorbeeld en wordt evenzo naar het land der fabelen gestuurd.

   Geeft niets mensen, maak je er niet druk om, want het inzicht komt ook ooit een keer bij de nu ongelovige Thomassen.

   “Je taak is niet te zoeken naar liefde, maar louter om alle barrières in jezelf te zoeken die je ertegen opgeworpen hebt”.(Rumi)

  3. Beste TJEU, mooi en wijs verhaal, dat wij en de Chinezen anders denken, er een andere logique op na houden, wil niet zeggen dat we niet veel van elkaar kunnen leren, de benadering is vaak zo verwonderlijk anders.
   mooi bedankt Jenne

  4. wat fijn om te lezen dat er ook mensen zijn die positief zijn over puur natuur te leven en goed voor je lijf/geest te zorgen.
   Uiteindelijk is dat ook de boodschap naar jezelf toe .
   Maar ik heb respect voor ieder mens ,iedereen probeert het op zijn eigen manier goed te doen.
   Ik ga niemand oordelen , want dan oordeel ik naar mezelf toe.
   Ieder mens is bijzonder toch ?

 19. Grote bewondering voor de moed van deze huisarts. Nu de rest nog.Ook de patient heeft grote invloed,laten we dat niet vergeten.
  De Georgië Guidestones vertellen het verhaal achter de wereldwijde invloed van voeding en farmacie bemoeienis.

 20. De Farmaceutische industrie moet de kop in gedrukt worden,de mensen krijgen alleen maar dure troep voorgeschreven,en met het ene medicijn,worden de bijwerkingen van de andere verholpen,,en per slot wordt je helemaal niet beter,de enige die er beter van worden zijn veel huisartsen en andere doktoren,de Farmaceutische industrie zelf en de apotheken,de mensen betalen zich rot aan die troep,en dat terwijl er betere alternatieven zijn,zoals bv homeopatische middelen,dus mijn mening is,weg met die chemische troep,en help de mensen met medicijnen die wel echt werken,heb wel ontzettend veel respect voor deze huisarts dit aan het licht te brengen.

  1. Jaja , geloof in Jezus Christus en dan komt het allemaal goed . 2e keer dat je die link stuurt , wordt je nooit een keertje moe van je eigen gezeik ? Valt het je niet op dat iedereen je negeert ? Begin je eigen website over Joden , zijn we van je gezeik af . Niet dat er geen waarheid in zit , maar dat eenzijdige fanatisme doet bij mij een alarmbel rinkelen . Toevallig zelf een keer met je voorhuid tussen een dichtslaande deur gezeten of zo ?Gangreen nobend ? Ik weet het niet , maar je stinkt mij teveel naar fanatistisch dualisme . dag hoor .

  2. Ik denk niet dat Jezus blij is met dit soort fanatisme. Sterker nog, ik denk dat hij dit zum kotzen vind.

 21. Ik ben een voorstander voor puur natuur.Maar soms ontkom je er niet aan om iets anders er aan toe voegen.Ik ben zelf ook natuurlijk therapeut .
  Probeer eerst naar je eigen gevoelens te luister , en vraag aan jezelf of je dit ..dat wel wilt . Je eigen gevoel geeft de seinen door ( luister dus goed naar je lichaamstaal )

  1. Beste Anneke,

   ik ben het roerend met je eens, zelfverantwoordelijkheid is mijn devies als je niet bewust bent van jezelf zal je ook nooit bewust worden van hetgene wat er in en om je heen gebeurt en daardoor blijf je speelbal van allerlei conditioneringen die we ons hebben laten opleggen met als doel de mensheid onder controle en in een permanente staat van lethargie te houden en daar werden/worden heel wat slinkse middelen voor gebruikt !

   Ik zag laatst een item op Brandpunt over de Belgische filosoof Ignaas Devisch mbt tot zijn boek ‘Ziek Van Gezondheid’ zeer de moeite waard om het te bekijken en zeker om ,lijkt mij, het boek te lezen !!

   Uitzendinggemist.nl
   Brandpuntuitzending 6 oktober 3e Item

  2. Anneke, dan moet je die lichaams taal wel beheersen en dus geleerd hebben, maar ik geloof je wel, je lichaam geeft veel aan.

 22. http://www.healingsoundmovement.com/news/133/5e-hsm-tv-dialoog-veilig-en-effectieve-zorg-27-okt.-met-desiree-rover-en-arts-coos-beunk.html

  Tv-dialoog over ‘Veilege en Effectieve Gezondheidszorg’ aanstaande zondagmiddag, met speciale gasten Desiree Rover en de auteur van dit belangrijke artikel: arts Coos Beunk! Maar ook een derde ‘mystery guest; een natuurgeneeskundige, electro-accupuncturist, fysiotherapeut, voedingsdeskundige, tachyonexpert en meer…

  Zie bovenstaande link voor meer informatie en aanmelding!

 23. Reptilians geloven niet in ongelovigen evenals de moslims, dus er zijn twee stromingen die de wereld
  willen veroveren, kost wat het kost.
  Helaas hebben ze een reptielenbrein, die niet verder kan kijken dan het grasveld van de buren.
  Als je zelf 3D bent dan zijn die reptilians lachwekkend.
  ALLES ONDER CONTROLE, hahaha, ik schijt een grote drol op ze.
  Ze zijn de verkeerde tegen het lijf gelopen, ik zeg jou.
  Ik ging naar Limburg en ben weer gestalked, dat komt komt door die reptilian brein,
  nu krijgen ze een pynalty.
  Hele tijd aan die kut denken, zo denk een reptiel. hersens van een fruitvlieg
  Kop in het zand steken voor kritiek, wegduiken voor de waarheid.
  Wat denk je al die moeite op deze aarde??, laat me niet lachen, Als de NASA alle budjet
  zou gebruiken voor humanitaire doeleinden, dan zouden de bomaanslagen verdwijnen, en iederen
  een goed leven hebben.
  Denk erom reptilians, jullie kentekens zijn zichtbaar
  Ik heb door jullie schade zo’n 1 miljoen euro en niet betalen betekent dat ik met jullie gaat zinken
  in de grote oceaan , ik niks jullie ook niks. Ik weet alles over jullie.
  Wanneer gaan we zinken????Kom en zoek het uit.Twee keuzes 1 cs of twee cs??

  1. Willem, ik stel me zo voor, dat wanneer je hier op de site post, je je best doet om mensen te informeren, je te verbinden, een discussie op te starten, enz. Maar ik heb -en ik ben dus niet de enige- geen enkele gedachte die zou kunnen bevestigen dat je dit überhaupt van plan bent.. Of, in goed Hollands, kom ’to the point’..!

 24. Een schitterend artikel, mag ik wel zeggen, geheel naar mijn hart! Exact deze reden waarom ik nooit voor arts wilde studeren, maar de natuurgeneeskunde heb gekozen. Daar kon ik mijn ziel en zaligheid in kwijt en deed daarom eer aan de eed van Hippocrates.
  Nog steeds heb ik grote moeite met de reguliere aanpak van artsen. Inmiddels reumapatiënte geworden, ging ik zowat dood aan de MTX, een chemo-achtig middel met hele nare bijwerkingen. Maar nood deed mij dwingen, totdat ik na 2 jaar, op eigen kracht, middels klysma’s, een berg vitaminen + mineralen en orthomoleculaire middelen en een super streng dieet nu geheel zonder regulier gif mijn leven inhoud geef. Mijn reumatologe vind het heel moeilijk te begrijpen, maar van het begin af aan heb ik haar gezegd dat ik de reuma in remissie ga brengen, als ik maar het juiste dieet te pakken kan krijgen, en dat is gelukt.
  Dus Coos, je hebt voor 100% gelijk!
  Ben erg blij dat ik je website (via een kennis) gekregen heb. Dank je wel dat je er bent!!!

 25. Wat een lef van deze huisarts. Petje af. Wat hij schrijft is helemaal de waarheid. Mijn invulling is gewoon, er wordt massaal genocide gepleegd onder onze neus waar heel veel geld aan wordt verdiend. Ik ben bezig met Germaanse Geneeskunde waarin duidelijk word dat b.v. Kanker een genezingsproces is. Door Kanker te behandelen met chemo en bestraling belemmer je het lichaam om alle ontstekingen op te ruimen die zijn ontstaan door allerlei psychische problemen en/of inslagen in de hersenen door de micro-organismen. o.a. TBC bacillen en schimmels zijn daarvoor noodzakelijk en mogen dus niet kapot bestraald worden. Door chemo en bestraling worden juist die organismen kapot gemaakt die nodig zijn voor de genezing. Het zou goed zijn als we als patiënt eens wakker gaan worden en de verantwoordelijk willen gaan nemen voor onze gezondheid en niet zo maar alles geloven. Alles in dit leven heeft te maken met geld verdienen en het maakt ze niet uit hoe dat verdiend wordt. Ten kostte dus van alles. De mens,de dieren, de natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Ons lichaam is heel kundig en met vertrouwen in de lichaamsprocessen en zonder in je angst te gaan zitten lost het meeste vanzelf op. Het is de angst die ons ziek maakt en die wordt massaal ingeprent.

 26. Gisteren naar de opname van tv-dialoog “Veilig en effectieve zorg” geweest waar deze arts Coos Beunk een van de sprekers was.

  Fantastisch dat iemand die medicijnen heeft gestudeerd deze omslag heeft gemaakt.

  Zelf heb ik de anti depressiva en andere medicatie die de psyche beïnvloeden maar net overleefd.
  Want ja, de kans op zelfmoord stond zelfs als bijwerking, bij verschillende medicatie die ik kreeg, beschreven.
  De pogingen die ik deed, zijn mislukt. Ik kan nu zeggen …gelukkig!
  Volgens de professionals had ik alle medicatie nodig, mocht niets afbouwen. Gelukkig werd ik “eigen-wijs” en stelde zelf mijn afbouwschema op, begon intuïtief met Magnesium. IK KNAPTE OP!

  Nu neem ik alleen nog de Magnesium, een van de mineralen die dr. Coos Beunk ook noemt.

  Na 5 jaar, nadat ik stopte met de “noodzakelijke medicatie” ben ik hersteld van mijn ernstige depressie. Wat wil ik nu graag mijn verhaal de wereld in brengen om anderen te laten zien dat en hoe je zonder deze medicatie kan herstellen van een depressie…..

  1. Hi Cora, ik hoop dat het een mooie bijeenkomst/Tv-dialoog hebt gevonden.

   Dank je wel voor je mooie reactie ook! We kunnen binnenkort je verhalen wat verder bespreken en opnemen, dan kunnen meer mensen overtuigd raken van natuurlijke en veilige (en niet toxische!) behandelingen en preventieve maatregelen om veel )onnodig) leed te voorkomen!

  2. Hi John,
   Het was een hele fijne en interessante opname voor mij. Ik vind dat jij het als gespreksleider ook erg mooi doet. Met humor, dat kan ik tegenwoordig wel waarderen!

   Fijn als ik een klein beetje mee kan helpen om mensen bewuster te maken en zo wat leed kan helpen voorkomen of te bekorten!
   Een jaar geleden stuurde ik mijn partner weg, als hij een foto wilde maken van mij. Nu kies ik er zelf voor om in ’the picture” te staan. Niet vanwege mijn ego, maar omdat ik zelf nu gelukkig ben en het pijn doet te beseffen dat er nog mensen zijn die onnodig in die hel verder “moeten” leven.

  3. Cora
   Ik ben het volkomen met je eens> Voor mij exact hetzelfde verhaal

 27. Als je het zelf zo goed weet waarom doe je er dan niets aan?
  Waarom niet miljoenen mensen helpen en slechte pillen uit de handel?

  Miljoenen kinderen aan de rustgevende middelen omdat ouders niet weten wat te doen.

  Met dit soort mensen zit ons land vol. Veel schreeuwen en weinig resultaat. Ja ik slik antidepressiva en antipsychotica weet jij het beter? Kun jij er dan voor zorgen dat ik een beter leven krijg? Ik weet zeker van niet.

 28. Beste anoniem,

  Zoals je in mijn reactie kon zien, slikte ook ik anti depressiva en anti psychotica. Buiten de verwachting van de professionals kan ik heel goed buiten al die medicatie! Bij mij bleek het een groot magnesiumtekort te zijn die al die symptomen veroorzaakte. Het is soms goed te kijken of er geen lichamelijke oorzaken te vinden zijn. Zo bleek dat bij mij psychische klachten weer toenamen toen ik in overleg met de huisarts mijn schildklierhormonen verminderde. Volgens mij zou het goed zijn om bij psychische klachten eens goed te kijken naar tekorten of andere oorzaken.

 29. Helemaal top dit artikel en ben ook erg blij dat dit nu meer en meer aan de aandacht gebracht wordt. Mijn vader (1916 – 2005) was altijd voorstander van natuurlijke producten. Ons speelveld moest wijken voor zo’n rare kruidentuin met 1001 planten. Oke mooi al die bloemen maar wat een gedoe en werk had hij erin, in mijn ogen. Hij genoot en dronk zijn eigen kamille thee, brandnetelsoep ect ect…
  Inmiddels weet ik zelf ook wel beter en drink al zo’n 14 jaar pure aloe vera omdat dit mijn darmen reinigd, extra vitamines en mineralen geeft waardoor ik ook veel meer energie heb. Ik leed aan de chronishe ziekte sarcoïdose en kon maar halve dagen werken, fietste voorheen 25 heen en weer terug, was altijd moe en kon mijn sporten niet meer beoefenen.
  Ik zou aan de prednison moeten, extra energie boost maar dat wilde ik niet want mijn vader, spierreuma en mijn broer, slokdarmkanker slikte dit beide. Geen fijn voorbeeld.
  Gelukkig attendeerde mij toen iemand op de pure aloe vera drankjes van Forever. Ik ben deze gaan drinken en na een half jaar was mijn chronishe ziekte beeld stabiel en na anderhalf jaar werd ik ontslagen uit het CWZ, ik wekrkte weer hele dagen, ging weer fluitend naar mijn werk en sport nog iedere dag zonder medicijnen. Ik blijf de aloe vera drinken, gebruik natuurlijke nutricions en eet gezonde, zoveel mogelijk biologische voeding en voel me geweldig.
  Vroeger waren paracetemol een gewoonte op mijn werkvloer, één op een dag werd twee en zo ging dat maar door, ook mijn collega’s aten deze als snoepjes, soms al bij voorbaad.
  Ga door met het promoten van zoveel mogelijk natuurlijke producten, zorg voor een schoonspijsverteringskanaal want dat zijn je tweede hersenen. Zijn die schoon,door bv aloe vera, dan kan je andere gezonde voeding ook beter opnemen.
  Geniet en ben verstandig, je leeft maar één keer.
  Groetjes Cor

 30. Er kan zoveel geschreven worden,maar ik zal er voor zorgen dat mijn toekomst en genezing ligt aan Bruo Groning,God is de grootste arts.men kan doen wat hij wil..,maar om deze persoon kan men niet omheen,gr.bezoek deze site van Bruno Groning maar eens,misschien dat jullie ogen geopend worden.

  1. Dag Conny, De grootste arts zou het individu zèlf moeten zijn… maar in het algemeen is hij de grootste verzieker, wat af te lezen is aan de welvaartsziektenstatistieken in welhaast èlk land ter wereld.
   Bruno Groning was een mens die op welke manier dan ook de verbinding… de VERBINDING tot stand had gebracht met DAT WAT IS en ik ben ervan overtuigd dat dat niet een GOD is maar dat wat de mens als god heeft aangeduidt; het UNIVERSELE ORDENDE PRINCIPE IN HET UNIVERSUM. (Uni =een Versum = lied, Het Ene lied)

   Er IS een kracht een macht, een pracht…. in de KOSMOS, maar er zijn vanuit de oudheid door alle culturen, van die MACHT talloze gepersonifieerde `goden` gecreeerd, ver- en afbeeldingen gemaakt geinspireerd op de mens zelf, de patriarchale samenlevingen namen hun oude wijze mannen als voorbeeld voor de `oude wijze man` die GOD dan wel zou zijn, `naar mijn beeld heb ik de mens geschapen` zo staat geschreven… Als je uitgaat van de wetenschap dat àlles ENERGIE is, dan is de oorsprong dus ook energie en niet een man met een baard, een god of wat dan ook maar simpelweg die MACHT, kracht, pracht waar ik het net over had, een of hèt Ordende Principe, dat wat alles doet `draaien`.

   Waarom zou GOD trouwens uitgebeeld worden als een oude man met baard…? waarom niet als een eeuwig jong blijvende god, of…als Vrouw, die toch als levensgevend barend schepsel te boek staat, maar goed, ik ben eerder van een Natuurkracht overtuigd dan van een hoger wezen, een god, en als je als mens een zuiver leven leidt, integer bent en je je op dìe manier afstemt op de frequentie van dat Ordenende Principe, dat de zuiverste Toon heeft van alles… Uni Versum, Eèn Lied… dan kom je dus, net als Bruno, Jezus of Boeddha etc. op dezelfde wisselwerkende (!) Toonhoogte, dezelfde Frequentie als DAT WAT IS en ga je ontdekken dat je als mens sublimeert, je zelfs goddelijke eigenschappen krijgt en ook mensen kan genezen… maar dat helpt maar even, de mens moet zichzèlf genezen, òòk op die zuivere Toon uitkomen, en dan konden Jezus en Bruno preken wat ze wilden, de mens moet het zelf uit- en ondervinden, en als ze dat niet doen dan zullen ze altijd out of tune zijn, niet op het juiste spoor, de weg kwijt, etc.

   De zwaarste taak voor elk mens is die weg zien te vinden en daar moeten veel inspanningen en opofferingen aan vooraf gaan, maar eerst moet je ervan overtuigd raken dat die weg de enige weg is te gaan, en dan ben je op de goede weg, wat niet wil zeggen dat het dan makkelijk gaat, EEN worden met je OORSPRONG vergt àlles van de mens.

   Als zielevonkje, wat je als mens bent, zit er ìn je altijd dat verlangen naar… naar… ja naar wat, het antwoord daarop kun je pas ontdekken als je op weg gaat, als je je inspant om dingen te ont-dekken, te ont-sluieren, gaandeweg vind je dan antwoorden die je pad verder bepalen, en word je, net als Jezus en Bruno een enthousiaste uitdrager van dàt… wat jij hebt ontdekt op je reis, en men kan dan naar je luisteren en ook enthousiast raken, maar dan zijn ze er nog niet, dan hebben ze pas reistips gekregen en kunnen daarmee dan hun eigen weg ontdekken, Jezus sprak tot menigten, zo ook Bruno, ze zaaiden vonkjes, en wie open stond raakten geinspireerd en gingen op zoek, en werd er niet ooit gezegd; zoekt en gij zult vinden…….

   🙂

  2. Hallo Hansz, U schrijft hier exact! wat ik al jaren probeer te vertellen. Dank voor de woorden die u zo treffend en duidelijk heeft weergegeven, ik had het niet beter gekund.
   Groet, Odette

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.