Advertentie

Opwarming van de Aarde..? Tja, ja of nee..?


 global warming hoax

x

x

Opwarming van de Aarde..? Tja, ja of nee..?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Door het maar raken stoken van met name fossiele brandstoffen, is de mens bezig zijn atmosfeer, de dunne levenslaag om planeet Aarde, te bezoedelen. Niet alleen zorgen we voor veel vuil in de lucht, maar we zijn ook bezig het vuurtje op te stoken.. Letterlijk dus, want onze Aarde zou te maken hebben met ‘fundamentele opwarming’. We zeggen met name ‘zou te maken hebben’, omdat de geleerden het er absoluut niet unaniem over eens zijn, dát dit gebeurt..! Hoe zit dat dan?

Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn 'Inconvenient Truth'.. Waar of Waan..? al Warming wellicht de verhitte discussie die ontstaat als hij zijn mond opent?
Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn ‘Inconvenient Truth’.. Waar of Waan..? De verhitte discussies ontstonden al als deze man, die aan de horizon verdwenen schijnt te zin met zijn ‘Global Warming’, zijn mond opende..

Vele mensen geloven rotsvast in ‘Global Warming’, de opwarming van de Aarde, zoals het allemaal zo netjes heet. Maar wat te denken van het FEIT, dat hackers die een paar jaar geleden inbraken in de systemen van ‘Climate Research Unit’, in de computers van de Universiteit van East Anglia in Engeland er vandoor gingen met zo’n 61 Mb aan e-mails. Waaruit keihard bleek, dat de klimaatonderzoekers doelbewust informatie achter hielden, die de opwarming van de aarde volledig tegenspreekt. Dat deze onderzoekers ook doelbewust onzin rondom dit thema verkopen.

In de ruim 1000 e-mails die werden gewisseld tussen een aantal vooraanstaande klimatologen en klimatologisch onderzoekers is bewijs te vinden dat ze niet alleen zouden sjoemelen met cijfers, maar ook doelbewust onderzoeksresultaten verzwijgen of wissen, wanneer hun gegevens niet in het ‘Global Climate Change-plaatje’ paste..! Vooral opvallend was het te zien, hoe de media over deze hack en de resultaten van de openbaarmaking van deze gegevens berichten.

Een aantal kranten kwamen niet voorbij het feit dat er sprake was van… diefstal van e-mails, en ging volledig voorbij aan de heftige consequenties van het gerommel, op grote schaal, met de onderzoeksresultaten. Maar wat te denken van de staatsomroep BBC, die voorop scheen te lopen met frauduleus, moedwillig achterhouden van data rondom deze fraude.. (HIER een volledig artikel). De leugen om de leugen af te dekken dus..!!

zuidpool ijs TelegraafjeKouder in plaats van warmer..
Vanaf de jaren 1990 worden we dus bestookt met informatie die zou aantonen dat onze Aarde opwarmt.. Maar wat te denken van cijfers uit Groot Brittanië, waar meer dan 250.000 mensen alleen al, de laatste 10 jaar het slachtoffer zijn geworden van de afkoeling van de aarde,in termen van ijskoude winterdagen en periodes van winterse neerslag. Of wordt deze kou dan veroorzaakt door de opwarming van de Aarde..? Weet jij het nog? In Duitsland waren er overigens in die periode vermoedelijk nóg meer mensen die te lijden hadden, direct of indirect, van de extreme koude winterpieken.

En niet alleen in Europa is sprake van heftige koudepieken, maar wat te denken van de kilometers dikke ijslaag op de Zuidpool, Antarctica, die volgens officiële bronnen al bijna 20 jaar achter elkaar dikker aan het worden is.. En zich ook in de ‘breedte’, qua oppervlak dus, stevig uitbreidt.. En ‘dus’ worden deze gegevens min of meer genegeerd, omdat ze natuurlijk niet in het plaatje passen van de ‘Global Warming’..  Een bericht uit ’t Telegraafje van oktober jl. toont hetzelfde bericht: het ijs op Antarctica blijft maar groeien; wetenschappers staan voor een raadsel..!

Nieuw onderzoek van NASA toont dat de totale omvang van het zee-ijs rond Antarctica in de Zuidelijke Oceaan tussen 1978 en 2010 is gegroeid met gemiddeld ca. 17.000 vierkante kilometer.. Per jaar. En dat niet alleen.. Zelfs de groei neemt toe..!  Het blijkt dat de omvang van het zee-ijs jaarlijks steeg met bijna 11.000 vierkante kilometer tussen 1978 en 2006.

‘Er is een algemene toename van het zee-ijs rondom Antarctica, het tegenovergestelde van wat er in het Noordpoolgebied gebeurt’, vertelt hoofdonderzoeker en klimaatwetenschapper Claire Parkinson van Nasa. Een lastig te verklaren fenomeen voor de gespecialiseerde klimaatwetenschappers.. En wat in dat verband te denken van het tegelijkertijd afnemende ijs op de Noordpool? Ook weer in tegenspraak met de groei van het Antarctische ijs..!

NASA? Never A Straight Answer…!
Maar of we nou zo blind kunnen varen op NASA, is dan weer de volgende vraag. Natuurlijk klopt het verhaal van het ijs op Antarctica wél, maar de NASA was wél betrokken bij het frauduleuze spelletje, dat we hierboven noemden.. Het sjoemelen met cijfers.. Kijk hieronder eens naar de bewegende chart met temperatuurontwikkeling in de VS, die redelijk tekenend is voor de gemiddelde temperaturen wereldwijd..

temp changes temperature 1998 animatedDe kaart waar de twee blauwe cirkeltjes van het midden naar rechtsBOVEN lopen, is de ‘valse kaart’.. Opwarming dus.. De andere kaart, waarbij het rechter blauwe puntje op een lager punt ligt dan het middelste blauwe puntje, is de juiste kaart..!

Wat deed de NASA? Direct na het jaar 2000 veranderden de NASA en NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) de Amerikaanse klimaatgeschiedenis drastisch, door het verleden veel kouder te maken en het heden veel warmer…! Waarom?? Deze grafiek-animatie laat het allemaal duidelijk zien hoe NASA 1934 afkoelde en 1998 opwarmde, zodat 1998 het warmste jaar in de Amerikaanse geschiedenis werd in plaats van 1934…! Tja, zo lusten we er ook nog wel een, opgewarmd en wel..!

Door deze frauduleuze wijzigingen bleek een trend van langdurige afkoeling sinds 1930 ineens te veranderen in een opwarmings-trend. Dit is natuurlijk fraude op ongekende schaal..! Misschien wel de grootste wetenschappelijke fraude in de geschiedenis.. NASA en de NOAA die dus op heterdaad worden betrapt, bij het veranderen van historische temperatuurgegevens naar een ‘Klimaat Verandering Scenario’ die alle realiteit te boven gaat..!

Dit kaartje toont de werkelijke temperatuursontwikkelingen in de VS, van 1880 - 2000. ZIe je dat er feitelijk dus een neerwaartse trend te bespeuren is..?
Dit kaartje toont de werkelijke temperatuursontwikkelingen in de VS, van 1880 – 2000. ZIe je dat er feitelijk dus een neerwaartse trend te bespeuren is..?

Terug naar af.. Wat is nu waar..?
Maar heb je, nu je dit leest, ook het gevoel dat er tóch iets waar moet zijn van die opwarming van de Aarde.. Want je hebt daar toch wel een logische verklaring voor, want we zijn tóch met die miljarden auto’s, vrachtwagens, fabrieken, electriciteitscentrales, en ga zo maar door, bezig om al die CO2 in de lucht te pompen..? Natuurlijk is dat ook waar, alleen is de grote vraag daarbij: WAT IS DE EXACTE INVLOED VAN AL DIE CO2…?! Wat is de invloed van de mens op de klimaatontwikkeling op Aarde..? Maar laten we je nog even, voor de duidelijkheid het JUISTE kaartje tonen van de temperatuursontwikkeling in de VS, van 1880 tot het jaar 2000. Dat grafiekje zie je hier rechts.

Smeltende gletsjers..!
De bewijzen die niet te negeren zijn, met betrekking tot klimaatverandering, zijn natuurlijk de heftige plaatjes die de terugtrekkende gletsjers wereldwijd laten zien..! Dat zijn plaatjes die er beslist NIET om liegen..! Maar hoe kan het dan, dat we deze gletsjerbeelden zien, want we waren toch gebleven bij de conclusie dat er niet of nauwelijks sprake zou moeten zijn van temperatuurstijging..?

De stevige toename van zonnevlekken toont aan dat er wel degelijk iets gebeurt met onze Zon. Zou dit de veroorzaker zijn van klimaatveranderingen op de planeten in ons Zonnestelsel..?
De stevige toename van zonnevlekken toont aan dat er wel degelijk iets gebeurt met onze Zon. Zou dit de veroorzaker zijn van klimaatveranderingen op de planeten in ons Zonnestelsel..?

Tja, wat is er nog meer voor warmtebron voor handen, die onze Aarde een stevige klimaat-tik zou kunnen geven..? En dan hebben we het, zoals je ziet, niet over ‘warmer’ of over ‘kouder’…! Zou het niet kunnen dat we spreken over wereldwijde klimaatverandering door onze ZON..? De zon is sinds jaren geobserveerd en het blijkt dat met name de mysterieuze zonnevlekken stevig aan het toenemen zijn. Maar de warmtestraling van de zon, blijkt dus áf te nemen.. Rara.. De invloed van deze zonnevlekken op het Aardse klimaat is voor veel wetenschappers volledig abacadabra, terwijl de échte deskundigen ook niet diepgaand kunnen concluderen..!

Andere planeten..?
Maar is het dan eens een idee te kijken wat er op de andere planeten gebeurt in ons zonnestelsel.. Want dan kun je zien wat dáár is gebeurd en nog gebeurt, nu de Zon mogelijk als ‘dader’, veroorzaker van klimaatverandering kan worden aangewezen.. Een indringend artikel in National Geographic magazine uit.. 2007, toont al aan, dat er toen al vraagtekens werden gezet bij de ‘opwarmingsverhalen’ van de Aarde. Want wat bleek.. MARS WARMDE OOK OP…!

Mars's southern polar ice cap, seen here in true color, has shrunk in recent years due to planetary warming—similar to what's happening on Earth.
De zuidpool van onze buurplaneet, Mars. Volgens NASA in werkelijke kleuren hier afgebeeld. Maar waar het om gaat, is dat OOK DEZE IJSKAP de afgelopen jaren is geslonken..!! En dat wordt zeer waarschijnlijk NIET veroorzaakt door de uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens..! Wist jij dit..? Informatie die al sinds 2007 bekend is..!

Dit artikel kun je erop nalezen (HIER). Hoe verklaar je dan de temperatuurstijging, of spreken we beter over klimaatverandering, op Mars, die dus tegelijkertijd met die op Aarde plaats vindt..? Dat maakt wellicht nog even niet uit, want belangrijker lijkt dan te concluderen, dat DUS de Aarde niet met een klimaatverandering zit DOORDAT DE MENS dit veroorzaakt.. Toch?

De wetenschappelijke wereld kent deze gegevens, maar blijft -halsstarrig- vasthouden aan de mantra dat de mens volledig verantwoordelijk is voor de opwarming, de klimaatverandering op Aarde..! En hoe dan het Mars-fenomeen te verklaren dan? Nou gewoon: toeval!

De gegevens van Mars, van het 3 zomers achter elkaar afnemen van de grootte van de kooldioxide-ijskappen, werden naar Aarde gestuurd in 2005 door de Mars-verkenners in het kader van NASA’s Mars Global Surveyor & Odyssey missions.

Volgens de Russische astronoom en hoofd van het Russische ruimte-onderzoekprogramma in Petersburg, Habibullo Abdussamatov, geven deze dat het bewijs dat de huidige gegevens over ‘Global Warming’ op Aarde te maken hebben, met de veranderingen in onze Zon. “De lange-termijn stijging van de zonne-intensiteit warmt zowel Mars als de Aarde op“, aldus Abdussamatov. Naar zijn idee is het simpel mogelijk dat de energie die onze Zon EXTRA is gaan uitstoten, verantwoordelijk is voor de weersveranderingen op beide planeten..!

“De door de mens veroorzaakte broeikasgas-opwarming is maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de klimaatverandering op Aarde”, zo zegt de astronoom. “Deze kan echter niet in de schaduw staan van de invloed van de Zonne-activiteit op onze Aarde.” Door naar de fluctuaties te kijken van de warmte-output van de Zon, is het mogelijk, volgens Abdussamatov, om de ‘ups and downs’ in het klimaat op Aarde en Mars een oorzaak te geven.

De grafiek die de zonnestraling toont, die op Aarde gemeten wordt. Let op het paarse vlak, dat naar rechtsonder afloopt. Dit vlak toont het negatieve verschil met het gemiddelde aan.. Een bewijs voor dat we een stevig-koude periode tegemoet gaan.. Dat is nog eens wat anders dan 'Global Warming'..!!
De grafiek die de zonnestraling toont, die op Aarde gemeten wordt. Let op het paarse vlak, dat naar rechtsonder afloopt. Dit vlak toont het negatieve verschil met het gemiddelde aan.. Een bewijs voor dat we een stevig-koude periode tegemoet gaan.. Dat is nog eens wat anders dan ‘Global Warming’..!!

Het werk van Abdussamatov valt kennelijk niet in de smaak bij de klimaatwetenschappers die bezig zijn hun eigen mantra te blijven onderbouwen.. Met cijfers en gegevens die bij hun conclusie passen..! Maar Abdussamatov blijft in de contradictie ten opzichte van de verklaring over klimaatverandering. Volgens hem heeft de Zon nog wel wat in petto voor ons.. “De straling van de Zon begon terug te vallen in 1990, en het zonne-minimum zal zo rond 2040 komen te liggen. Dit zal een sterke DALING van de temperatuur op Aarde veroorzaken, de komende 15 tot 20 jaar.”  (Wil je meer weten/lezen over het werk van deze astro-fysicus, dan raden we je aan, eens DIT ARTIKEL te lezen! En mocht je wetenschappelijk werk van Abdussamatov over dit onderwerp willen lezen, dan kun je HIER een pdf downloaden)

Nog een grotere stap tot slot..
Mocht je hem niet kennen, dan willen we graag David Wilcock bij je introduceren. Een kerel die als ‘lichtwerker’ de hele wereld over reist en overal lezingen geeft. Wellicht dat je zijn verhaal nog herinnerd van de ‘Noorse spiraal’ van een paar jaar geleden (HIER). David Wilcock willen we je graag op deze onderstaande video laten zien, omdat hij voortborduurt, op PRECIES dat gebied waar astro-fysicus Abdussamatov het ook over heeft: de invloed van onze zon op ons klimaat.. Zij het opwarming hier en/of afkoeling daar…!

David Wilcock dus.. Helaas niet Nederlands ondertiteld, maar duidelijk voor iedereen die de namen van de planeten onderscheidt en de grafieken die voor zichzelf spreken.. Wilcock laat zien dat naast Mars en onze Aarde ook DE ANDERE PLANETEN IN ONS ZONNESTELSEL aan de beurt zijn, waar het klimaatverandering betreft..! Het is de Zonne-activiteit die zorgt voor planetaire, maar dus ook voor ‘Interplanetairy Warming..!
x

x
Tot slot
Laten we ons bang maken, diepe angst aanjagen voor planetaire veranderingen, voor ‘Global Warming’ of voor een ‘Nieuwe IJstijd’, zoals de Russische fysicus ons aantoont, dat die er komt..? Angst heeft hier dus GEEN ENKELE ZIN, want we zitten op Aarde met een -naar schatting- 90% niet te beïnvloeden oorzaak van deze zaken. Namelijk de fundamentele invloed van onze Zon..! Hier rest wellicht alleen respect voor de ‘kosmische opwarming’, die ons als mensenras naar een nieuwe periode in ons Aardse bestaan zal leiden!

x

* * *

x

global warming Al Gore Nobelprijs

56 gedachten over “Opwarming van de Aarde..? Tja, ja of nee..?

 1. Het Wereldtoneel, imo de meest gepaste term voor de hele show die er opgevoerd wordt.
  Maakt niet uit of het het uitbreken van een catastrofale griep gaat, rijzende zeespiegel, opkomend fanatistisch Islamisme, Communisme of wat voor “isme” dan ook. Steeds is er een nieuw gevaar, een nieuwe bad guy en een weduwe om te beschermen. Waar het uiteindelijk op uit draait is dat er niks verandert, behalve dat je ergens belasting voor betaald en niemand weet waar dat geld heen gaat. CO2 tax? Omg, noem het maar Al Gore Tax. Naast het kwartje van Kok een mooie verdwijntruc ala Houdini.
  Het Wereldtoneel houdt iedereen bezig en zet iedereen constant op het verkeerde been. Ook goedbedoelende mensen en informatiekanalen. Het Wereldtoneel is namelijk afleiding. Niks meer of minder.
  Wie zich sterk maakt om de onderste steen boven te krijgen wat betreft de waarheid over welk onderwerp dan ook, zij het WW1, WW2, de bijbel, geloof, religie, geheime genootschappen, buitenaardsen, de werkelijke his-story …. overal verzuip je in een web van tegengestelde informatie. Je kan het uitdiepen, er boeken over schrijven, bekend mee worden, David Icke worden…maar weet je? Weet je?? Dat is de vraag. Niet DE vraag, maar mijn vraag, even ter nuance.
  De informatiestroom die er toegespeeld wordt is 1 grote verwarring, de waarheidszoekers die dit uit gaan pluizen en publiceren zijn de versterkers van de verwarring. Dan komt het dualisme nl. weer om de hoek tussen “de slapende schapen en de wakkeren” Béh, zei de wakkere.
  Wie diep in zijn/haar ( best lastig met deze gevangenistaal, het is of zijn of haar) ziel kijkt, zou waar kunnen nemen dat het 1 groot toneelstuk is. Na die waarneming zou je je af kunnen vragen of je mee wilt doen op de planken, of eventueel achter de coulise, of dat je denkt; doe mijn portie maar aan Fikkie, ik ga op zoek naar de essentie, no strings attached.
  The Jam http://www.youtube.com/watch?v=m-H0uIH5HHQ

  1. Het hele klimaatgedoe – de opwarmingskant ervan – Climate Change is een slimmer manier van organisaties om er verschrikkelijk veel geld aan te verdienen. CO2-tax, een CO2 gebaseerde belastingheffing, zogenaamde Natuur en Milieu organisaties die inspelen op opgeklopte schuldgevoelens van mensen onder de pretentie om er iets aan te doen en daarbij vele honderden miljoenen per jaar opstrijken.
   Het is een volwaardige BUSINESS geworden, en deze business betekent ontzettend veel geld.
   Zie hoeveel belastinggeld er wereldwijd in deze flauwekul wordt gestoken, kijk hoe rijk de diverse “groene” organisaties zijn geworden en vraag jezelf maar eens af wat het is dat al deze clubs – zogenaamd bezig het Climate Change – daadwerkelijk toevoegen!

  2. Ga met je mee Coz 😉 Maar voor de ziel is het een giga aanvulling, mooi of niet. Uiteindelijk, ooit, is het doel van ieder eender. In daar, waar we allemaal één zijn, volkomen zijn. Met onze wijsheid, domheid ons aller levenservaring in deze harde densiteit leveren wij allemaal ons deel daar aan. Je mag het zo zien, het klinkt een beetje banaal, dat we werkervaring opdoen voor het hemels-pensioen 🙂 Dus ga ik verder tot de dag dat ik kan zeggen, Het was goed.
   http://cryominute.files.wordpress.com/2012/02/answers.jpeg

 2. Ja de aarde warmt op.
  Niet op een natuurlijke manier.
  Overal wordt het warmer omdat de warmte niet weg kan onder dat dikke pak van chemtrails.
  De energie van de aarde kan niet weg en vanuit het universum kan er ook niets naar de aarde.
  De balans is verbroken.
  Ze hebben ons afgesloten van datgene wat boven is en zo ook beneden.
  Het ijs van de poolkappen schijnt dikker te worden maar het wordt niet dikker wel uitgebreider heb ik gelezen en dat lijkt me logisch.
  Ze geven de CO2 de schuld en de echte reden is die deken van aluminium die de uitademing van de aarde tegen houdt en de zon die de bron van alle leven is haar werk niet meer laat doen.
  Alles gaat dood, de bomen verliezen hun schors, de bijen drinken de dauwdruppels vol met zware metalen en wij maken geen vitamine D meer aan via de huid en in de oceanen nemen algen de boel over.

 3. Ik geloof niet dat de mens ook maar iets aan het klimaat kan veranderen op de lange duur, het heeft te maken met de bewegingen van onze planeet, het wobbelen van de aard as, waardoor zijn baan om de zon kan veranderen, waardoor warmer of kouder, deze periodes duren tussen de 13000 en 15000 jaar, kleine ijstijd, smelten zondsvloed, onze planeet is billioenen jaren oud net als het heelal, we draaien in de éthere soep, vol berichten en trillingen, we zijn een onderdeel van het grote wiel.
  De vervuiling is iets anders, deze is vele malen groter als dat men ons verteld, en het gaat maar door, om dat we worden geringeloord door het onverstand, de hebbers, en dat moet duidelijk veranderen te beginnen bij de vervuiling binnen het denken!

  1. Dat manipulatie en sturing van de atmosfeer mogelijk is, is een aangetoond feit (of het zinvol of verstandig is is ene andere vraag, die we ook zullen beantwoorden)! Kom naar het speciaal hiervoor georganiseerde symposium als je de onderste steen (of de bovenste aerosol) naar boven wilt halen…

   Ik had gisteren ook een radio-interview met geo-engineering expert Dane Wiginton (www.geoengineeringwatch.org) die ook weer bevestigde dat deze sproeiprogramma’s een feit zijn en waarom…ook dit komt aan bod as zondag:

   http://www.wanttoknow.nl/agenda/#symposium-chemtrails

  2. Drs. J. Consemulder, de mensheid lijdt aan een enorme zelf overschatting, om te denken dat wij de mensheid het klimaat kunnen beheersen.
   Dat we de hele boel aan het vergiftigen en vervuilen zijn is voor ieder één duidelijk, maar dat gaat dan over de oppervlakte bewoners inclusief de zeebewoners, die misschien gaan verdwijnen. En dan begint de cyclus opnieuw, met de hier en daar overgebleven residu, en dat is dan bewezen de zoveelste ? keer, Groet Jenne

 4. Het is ons collectief denken, spreken en handelen. Zolang we in dualiteit geloven en niet willen inzien dat we allemaal zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat op aarde en universum geschied, al eonen lang, ja dan……..klimaatveranderingen ten nadele, vervuiling, haat en nijd vul zelf het plaatje maar verder in.
  Zijn we in staat in te zien dat onze naasten ook onze broeders/zusters zijn, ja, dan kunnen we collectief gezien veel veranderen ten goede voor een ieder! Leven is immer Waar Zijn; laten we onze gedachten etc richten op de juiste zaken die ons verder helpen op het pad naar eenheid. Daar waarop onze aandacht gericht is wordt uiteindelijk waar. Wat kiezen we?
  Hierbij een interessante link:

  http://www.denieuwedokters.nl/horusenseth/deorionkroniekendeel1.html

 5. Het weer wordt gewoon gemanipuleerd en daardoor denken we dat dat belachelijke verhaal waar is. Maar ook dat manipuleren van het weer gebeurt niet zoals we denken, maar op een andere manier en vanuit een andere plaats dan we denken.

  Er is iets heel anders aan de hand en het wordt tijd dat we daar eens aandacht aan gaan besteden. Laat die opwarming van de aarde maar zitten, want we weten nu wel dat dat niet klopt.

  Laten we naar de kern van de zaak gaan: waarom moeten mensen geld geven om zgn. het milieu te beschermen? Waar gaat al dat ingezamelde geld naar toe?

 6. Klimatologen kijken per minuut. Ze zijn al blij als ze het weer tien dagen vooruit kunnen voorspellen. Je kunt ook op een grotere schaal naar het weer kijken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: na de zomer komt de herfst. Ook: om de tienduizend jaar hebben we een ijstijd.
  Klimatologen durven niet ver genoeg in de toekomst te kijken. Ze moeten leren denken in trendbreuken. Laat die kleine details even los! Klimaatpessimisten creëren schijnzekerheid. Waarom zou het van nu af aan maar één kant op gaan? Hun modellen gaan alleen maar omhoog. Dat vind ik bezwaarlijk. Uiteindelijk wint de kou toch weer van de warmte. Als ons land niet wordt bedolven onder dikke gletsjers, krijgen we hier op z’n minst een toendra die zo koud is dat er geen boom meer groeit. Tijdens de vorige ijstijd (12.000 jaar geleden, dus we leven in geleende tijd!)leefden hier mammoeten en sabeltandtijgers. Geen eekhoorntjes, die zaten rond de Middellandse Zee, het hele ecosysteem migreert naar het zuiden. Dat heeft het al tenminste twintig keer gedaan, want zo vaak heeft de aarde een ijstijd gekend. Wij bestaan plusminus 200.000 jaar, dus wij hebben er al twintig meegemaakt. Dit is niet nieuw. Want ik vind wel dat het klimaat verandert, maar ik betwijfel of wij mensen daar nu de belangrijkste oorzaak van zijn.
  Misschien ziten we met die fixatie op CO2 wel helemaal naar het verkeerde ding te kijken en moeten we eerder rekening houden met een afkoeling dan met een opwarming. Ik vind het goed om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen om de reden dat ze opraken, niet om de CO2 uitstoot te verminderen. Als je CO2 in de grond gaat pompen om het kwijt te raken, vind ik dat onzinnig. Als je bijvoorbeeld de CO2 van vier centrales wilt opslaan, heb je een vijfde centrale nodig om dat voor elkaar te krijgen. CO2-opslag is geen besparing van energie maar juist extra gebruik. Dan ben je voor mijn gevoel op de verkeerde weg. Gebruik je geld liever om nieuwe zonnecellen te ontwikkelen of om dijken te bouwen in Bangladesh waar het land van boeren iedere drie jaar onderwater staat. Dan doe je iets waarvan je zeker weet dat het helpt.

  1. Excuses, ijstijden duren ongeveer 100.000 jaar en warme periodes zo een 10.00 jaar. Dus we hebben in onze mensheid deze twee keer meegemaakt, als alles klopt 😉

  2. Odette, de cyclus zijn plus minus 12000/15000 jaar na gelang de muts staat van onze al draaiende en wobbelende planeet, het is al veel langer aan de gang “” waarschijnlijk “”, de gevonden skelet voet van een mens in zuid Africa werd gedateerd op +/- 1 200 000 jaar, het juist gevonden schelpje is 300 000 jaar geleden bekrast, als uiting van menselijke artisticiteit, maar we zouden best kunnen streven naar een idealere manier van leven, en de planeet niet vervuilen en misbruiken, en over bevolken, er zijn echt betere manieren van leven voor de mensheid, maar de mens wikt en God/who it me be beslist, groet Jenne

  3. Jenne, cijfertjes zijn ook niet mijn ding. Ik zag dat er duizend stond, zucht, dit moet natuurlijk tienduizend zijn. Maar het blijft voor mij een feit dat de mens op zich weinig of geen deel uitmaakt van de grote temperatuur wisselingen. We zijn te nietig in dit universum.
   In het klimaat zoals we dat nu kennen transporteert de warme golfstroom warm en zout water uit de tropen naar het hoge noorden. Daar koelt het af en dit zware zoute water zinkt naar de bodem van de oceaan. Vervolgens stroomt het over de bodem weer terug naar het zuiden. Deze oceanische warmtepomp (’thermo-haliene circulatie’) is niet stabiel. Tijdens de ijstijd is de circulatie verschillende gestopt en vervolgens weer gestart. Hoe komt het dat de warmtepomp kan afslaan, wie draait er aan de knop? Dat is het ijs zelf. Als het noordelijk halfrond opwarmt in de ijstijd, gaan de ijskappen smelten. Dat levert enorme hoeveelheden koud, zoet water op, dat een lager soortelijk gewicht heeft dan zout zeewater. Er komt als het ware een ‘deksel’ van koud, licht water op de noordelijke oceaan te liggen, dat het zoute, warme water uit het zuiden tegenhoudt. Bovendien bevriest het makkelijker waardoor meer zee-ijs gevormd wordt. Kortom, de warmtepomp stopt, de noordelijke zeeën worden kouder en de gletsjers kunnen daardoor weer groeien. Op deze manier werd een snelle opwarming steeds weer gevolgd door langzarhand terugkerende kou. Totdat een langere, meer stabiele opwarming aan het eind van de ijstijd de oceaan-warmtepomp voor langere tijd aanzette.
   Tot voor kort was niet bekend dat het klimaat op aarde zo ontzettend instabiel kon zijn. We zijn gewend aan een relatief stabiel klimaat; in historische tijden hebben zich niet zo grote schommelingen voorgedaan als in de ijstijd. Maar egenlijk is instabiliteit normaal. De ijstijden met hun instabiele klimaat hebben de laatste paar miljoen jaar de overhand gehad, interglacialen (tussen de ijstijden) met een stabiel klimaat zoals we die nu kennen duurden relatief kort. Ach, wat is tijd voor de levende mens groet, Odette

  4. Odette, wat is een mensen leven, als je nagaat dat Lucy +/- 250 000 generatisch lang in de zelfde grote valij heeft vertoeft, alvorens te gaan lopen.
   De Archeologen hebben lang geleden al ontdekt dat , de Indo Europese stammen van de Caucasus naar Scandinavië trokken, achter de enorme kudde’s wilde koeien, paarden, ezels, etc, aan trokken, en toen het klimaat warmer werd, en er bomen groei ontstond waar door de judde’s weer naar het zuiden trokken, en de mensen er achter aan, hoe door middel van de evolutie in het potten bakken, maar de mensen trekken geen lering uit het verleden, kijken niet verder als dat hun neus etc. ben vroeg wakker lekker fris, achter de kudde’s aan, groet Jenne

 7. De aarde draait haar laatste rondjes. De opwarming is daar een teken van. Oorzaak komt niet van buitenaf maar van binnenuit ! Door de aantrekkingskracht van het helium in het binnenste van de aarde, waaruit de de aarde naderende bruine dwergster evenzo bestaat, wordt op gezette (en voorspelbaar terugkerende) tijden bij bepaalde samenstanden met andere hemellichamen het inwendige van de aarde verhit, en zet uit, aantoonbaar steeds meer leidend tot allerlei natuurcatastrofes. Dit is de in de Bijbel door Jezus voorzegde ‘vijand uit de ruimte’. Zie bv op LISS GSN voor verrassende uitslagen, steeds samenvallend met ernstige aardbevingen.
  Omdat Deze laatste, onze Redder van al dit onheilspellende, er niet mag zijn, en ook de illusie door Zijn Tegenstander krampachtig in stand wordt gehouden dat het leven in deze vorm op deze plaats oneindig doorgaat, worden er naarstig en koste-wat-het-koste (letterlijk en figuurlijk) rookgordijnen opgehangen.
  Dit wil niet zeggen dat al die ‘wetenschappers’ per definitie kwaadwillend zijn: zonder (geestelijke) liefde is doodeenvoudig geen ware kennis en begrip mogelijk. En maar goed ook.

  1. De aarde trekt al “” waarschijnlijk “” milliarden jaren zijn rondjes, en dan door een hyphotese van een mafkees, zou daar op eens een eind aan komen, zeg niet dat het niet kan, maar de bewijzen voor dit soort beweringen zijn wel erg labiel te noemen, het gaat om het grote geheel, wij met onze enorm zelfoverschatting, hebben hier geen enkele invloed op, gelukkig maar!

 8. Het is mi een naieve gedachte dat ons menselijk gedrag geen invloed op het klimaat heeft. Bedenk dat alleen al in Nederland zo’n 7 miljoen auto’s rondrijden; dat zijn 7 miljoen kachels van zo’n 90 graden warmte. Tel daarbij op, de uitstoot van warmte van de (zware) industie, energiecentrales, cv ketels en airco’s en je hebt één grote warmtebron die zich verspreid in de atmosfeer. Bedenk daarnaast dat hiermee tevens ook heel veel zuurstof uit de lucht wordt onttrokken en de regenwouden grootschalig worden gekapt. Als we zo doorgaan stikken we, niet alleen door vergiftiging van de atmosfeer maar ook door gebrek aan zuurstof.

  1. Jopiek.
   Dat het klimaat veranderd is wel duidelijk,maar zou het kunnen zijn dat dit in de loop der eeuwen altijd al zo is geweest?
   We hebben hier toch ook een ijstijd gehad?

  2. Don’t panic Jopiek, wel eens gehoord van fytoplankton? Plankton is de verzamelnaam voor alles wat vrij in het water zwevend leeft. Het fytoplankton is het plantaardige deel hiervan. Het gaat om ééncellige algen, maar ook om meercellige, drijvende planten. De algen in de oceanen produceren 70% van de zuurstof in de atmosfeer. Zonder die plantjes zouden wij dus niet kunnen leven! Bovendien staan ze aan de basis van de voedselpiramide in zee, waardoor uiteindelijk ook roofvissen, zeezoogdieren, zeevogels en visetende mensen aan hun eten komen. Rustig dus maar…. En de andere landvegetatie doet de rest 🙂
   http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/planten/vegetaties/zeeflora/fytoplankton/

  3. Odette, als die jonge mensen nou eens lekker een paar uur per week de openbare leeszaal in duiken, en een soort autodidacte zelf studie zouden doen, over dit en andere boeiende onderwerpen, ik weet zeker dat als ze de smaak te pakken hebben, er niet meer weg zijn te slaan, wat is er nu mooier als om je zelf geestelijk te vermaken, ja een fijne innige verliefdheid misschien, ja als je jong bent denk je aan andere zaken, n’est-ce pas !

  4. Beste Arnold en Odette,

   Ik ben niet in paniek hoor. Ik wijs alleen op de gevolgen van ons huidige mondiale gedrag. Onze atmosfeer bevat 17% aan zuurstof. Als dat onder de 15% zakt wordt het kritisch. De algen produceren dus 70% van de 17% aan zuurstof. Door vervuiling, overbevissing, bodembevissing e.d. vindt er ook een aanslag plaats op het plankton en al het andere leven in de oceanen. M.a.w. naar mijn oordeel zijn we zijn hard op weg onszelf en moeder aarde te vernietigen, tenzij er op tijd buitenaardse hulp komt (vertrouw ik op) en/of we zelf op tijd stoppen met deze zelfvernietiging. Een goede weg in die richting zou zijn, het kiezen voor het vrijschelden van schulden en de vorming van een eerlijk mondiaal financieel systeem, gebasseerd op edelmetaal.

  5. De mensheid is hoe je het ook bekijkt alleen maar op passage, net als al de andere dieren op het land of in het water, bij de aard-as bewegingen, komt het voor dat de vaste aard massa, de tektonische platen gaan schuiven, glijden over het vloeibare gedeelte van onze planeet, wat voor ons dan een enorme ramp is, maar niet voor de planeet zelf, en dat moet je ook als twee hele zelfstandige gegevens zien, het zo genaamde terug naar af, en dan komen misschien de andere bewoners in het heelal ons te hulp, zo als dat wel meer is gebeurd, maar misbruik en grove vervuiling van onze mooie blauwe planeet is een criminele daad tegen het leven in het algemeen.

  6. Beste Odette,

   Wat jij paniek noemt, noem ik realisme. Je noemt zelf ook een belangrijke vernieling van moeder aarde op, nl. de grond erosie. Nog twwee belangrijke zijn: de (ultra) fijnstof en de plastic soep. Zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Geen paniek, valt wel mee?

 9. Dit artikel klopt natuurlijk. Het hele AGW verhaal, het verhaal dat mensen via CO2 de wereld zou verwarmen, is onzin.

  In het Cambrium was het CO2 gehalte veeeeel hoger dan vandaag, maar had geen invloed op de temperatuur. Ook tijdens de ijstijd van het Ordovicium was het CO2 gehalte veel hoger dan vandaag, en toch was er een ijstijd.

  Het is nog veel sterker. CO2 is juist goed voor de aarde. Het is het beste gas op aarde, waarvan er veel te weinig is. CO2 is samen met water en licht de bron van al het leven op aarde, de bron van fotosynthese. Meer CO2, dan groeien de plantjes harder, dus meer oogst. Vreselijk, dat men van het beste gas op aarde de naam van de duivel heeft weten op te plakken.

  1. Wij tuinders weten wel beter, laat je niet gek maken.
   Attention Attention , we want your attention.

  2. Inderdaad je hebt helemaal gelijk.
   In Duitsland stonden er borden dat hout stoken het beste was.
   Natuurlijk hier verboden, want dan betalen we minder gas.
   Laten we de buren maar klagen, de mijne doen dat niet.
   Het is toch niet normaal dat energie moet worden opgepompt uit het diepste der aarde, waar het zwart en donker is en slechts met geld voor de apparatuur uit de bodem wordt verwijderd en daar een gat achterlaat.
   Laten we de new age volgen en alles heeft te maken met energie, vooral de hunneen vredevol het einde afwachten n gelatenheid.
   Ikke en ikke alleen.
   Niks geen samenwerking om dit systeem te stoppen.
   Lets talk about maby.

   Fotosynthese hebben ze nog nooit van gehoord.
   En over CO2 alleen datgene geprogrammeerd is, dat het vervuilend is

  3. de^mol, Fijn dat jij het meldt! Ik wilde er geen Odette trilogie van maken 😉 In mijn beroep/hobby heb ik heel veel met dit onderwerp te maken. Ik spreek mensen van over de hele wereld over dit onderwerp, vooral Nederland met zijn waterwerken. Opvallend is dat vooral! Amerikanen het dan over global warming hebben en hoe ik er dan over denk. Ik zeg ze dan dat ze bij mij aan het verkeerde adres zijn. Maar als ze willen (en als mij de tijd is gegeven) laat ik ze de andere kant zien van het verhaal. Ze leven in de grappige veronderstelling dat wij op zolder allemaal een boot hebben liggen 🙂 . Het is zo mooi dat ik op deze/mijn manier de wereld kan laten zien dat er een hele andere ‘wereld’ is. Je ziet de opschudding/aardbeving die dan binnen hun hoofd/denken plaats vindt, de gescheurde illusie van het programmeren van jaren door een eigenwijze, geld gestuurde overheid, maar dat is iets waar ze zélf achter moeten komen, daar brand ik mijn vingers niet aan.

  4. Ik raad de mensen altijd, in dien mogelijk natuurlijk !!! een schoorsteen met een kachel-tje te installeren, in geval van, heb je een plekje waar je je kunt warmen en overleven, dit van een vriend van mij die in Canada woonde en alles electrisch werd verwarmd, alles viel uit de hoogspannings masten kieperden om de draden begaven het, en de mensen vroren dood in hun eigen woongelegenheid, er was geen andere mogelijkheid om zich te verwarmen.

 10. Al van het begin af aan dat het verhaal Global Warming in beeld was heb ik gezegd dat het niets anders was dan een klimaatverandering en dat het deel uitmaakt van een constante cyclus.

 11. Aanstaande vrijdag moet Jan Smelt voor de Meervoudige Strafkamer van Almelo verschijnen. Dit naar aanleiding van het op “Boinnk” hebben geplaatst van een UITSTEKENDE ANALYSE van de positie van het joodse volk, nu de LEUGEN van de gaskamers uit de Tweede Wereldoorlog steeds meer wordt blootgelegd en mensen wereldwijd wakker beginnen te worden.

  Zo absurd als deze woorden klinken, zo absurd is helaas de indoctrinatie die u over dit onderwerp heeft moeten ondergaan, en wel vanaf uw wieg.

  Met alle respekt en walging voor de vréselijke razzia’s en beestachtige manier van transporten naar, en dito levensomstandigheden die dit volk in de tientallen duitse kampen heeft moeten doorstaan. Maar daar gaat Jan’s artikel dan ook niet over.
  Echter is onderhand wèl het moment aangebroken dat de LEUGENACHTIGE BESCHULDIGING dat Duitsers de Joden zouden hebben vergast, publiek bekend en erkend wordt, zodat deze onnodige en totaal onterechte beschuldiging aan het adres van het duitse volk definitief aan de kant kan worden geschoven. Of tenminste hiermee een begin kan worden gemaakt.

  Het artikel van Jan Smelt ( “De Gotspe van de Holocaust” ) verscheen oorspronkelijk op de site “Boinnk”, maar werd na grote druk van het Centrum Meldpunt Discriminatie Internet er na een paar weken helaas weer van verwijderd. Nadat bovengenoemde site van host veranderde is het genoemde artikel geheel buiten medeweten van de redaktie van “Boinnk” om, toch weer op hun site verschenen, waarna er binnen enkele dagen 2 agenten van de Zwolse gemeentepolitie aan de deur stonden met de sommatie het er opnieuw af te halen.

  U ziet het ; er is een Onzichtbare Hand blijkbaar veel aan gelegen het artikel van Smelt te censuren.

  Gelukkig wijdde de site “Donquijotte” onlangs ( geheel terecht ) een artikel aan de komende rechtzaak tegen Smelt. Het betreffende artikel van Smelt is daarin integraal te lezen.
  Oordeel dus zèlf of Dhr Smelt “heeft aangezet tot haat tegen de joden” zoals de aanklacht luidt.

  https://donquijotte.wordpress.com/2014/11/20/de-gotspe-van-de-holocaust-vervolgingswaardig/

  Belangrijk : Mochten er personen zijn die zich voor de waarheid achter de gaskamers interesseren, dan vindt u in de lezersreakties onder bovenstaand artikel een uitgebreide lijst van mij met een honderdtal links die de volmaakte ( o.a. fysieke !) onmogelijkheid van die gaskameres aantonen.
  Vergeet u aub NIET dat van de 22 bij de “Neurenbergse Processen” aangewezen gaskamerlokaties er sinds 1990 nog maar ééntje over is gebleven, te weten die van Auschwitz. De overige 21 lokaties waren reeds tijdens de jaren ’60 tot ’80 kei- en keihard onderuit gehaald dankzij het onvermoeibare werk van de zgn ‘revisionsten’.
  Dit is u vanzelfsprekend niet verteld door de MSM, wat een logische ‘keuze’ van hen was gezien hun (zio-) eigenaars.
  En zeg nou eerlijk, zou u geneigd zijn iemand voor een 22e keer te geloven nadat hij u al 5, 10 of 20 keer snoeihard en volkomen bewust had voorgelogen ? Ik dacht ’t niet.
  Ook bleek achteraf dat de rechters, aanklagers en ‘advocaten’ van bovengenoemde ‘Processen’ voor zo’n DRIEKWART uit Joden bestonden, zowel van franse, engelse, canadese, russische als amerikaanse afkomst. Dit is nog maar het topje van de spreekwoordelijke ijsberg ; er zijn u namelijk nog VEEL meer feiten over dit akelige onderwerp onthouden.

  Als ik het trouwens goed heb begrepen, komt niet alleen Silvia Videler van “www.boinnk.nl”, maar ook de oprichter van de “Donquijotte”-site àls Martin Vrijland (www.martinvrijland.nl
  ) de zitting bijwonen, en zullen er waar het toegestaan is filmopnames worden gemaakt.
  Ook zal er een interview met Jan Smelt worden afgenomen. Ik neem aan dat bovengenoemde personen er naderhand een artikel aan zullen wijden en deze op hun respectievelijke sites zullen plaatsen.
  Gemotiveerd zijn deze Onafhankelijke Geesten zowieso, het gaat hier immers om de verdediging van het Vrije Woord !

  Vanzelfsprekend zal de corrupte MSM niet aanwezig zijn, simpelweg omdat deze nuttige (zio-)idioten van “hogerhand” de opdracht hebben u zoveel mogelijk van de wèrkelijke gebeurtenissen uit het verleden weg te houden en/of af te leiden. Om zo u allen, zolang het hen nog mogelijk is, vol te pompen met leugenachtige indoctrinaties en bizarre ficties, waarvan “de gaskamers” veruit de meest stuitende van de afgelopen eeuw is.

  Er zijn twee personen die een jaar geleden een aangifte tegen het artikel van Jan Smelt hebben gedaan ; de ene is een vrouwelijke predikante genaamd Gerbrig Maria Arends-Alkema (woonachtig in De Krim) en ene Gerrit-Jan Vrieling (uit Dedemsvaart).
  Ik neem aan dat ook ZIJ de moed zullen vinden om de rechtzitting bij te wonen om de gevolgen van hun staats-aangestuurde (zio-)dwaling onder ogen te komen zien.

  Zoals gezegd vindt de rechtzitting aanstaande vrijdag (12 december) om 11 uur ’s ochtends plaats. ( Egbert Gorterstraat 5, Almelo )

  Vanzelfsprekend bent u allen van harte welkom om deze rechtzaak bij te komen wonen.
  Dan kunt u er zèlf getuige van zijn hoe één enkel DAPPER INDIVIDU wanhopig probeert de Joden van goede wil te beschermen tegen de mogelijk desastreuze gevolgen van De Gasleugen, die in een wraakzuchtige bui uit hun gemeenschap is voortgekomen, en die dankzij internet momenteel als een boemerang naar de (zio-)afzenders aan het terugzeilen is.
  Tevens kunt u er getuige van zijn hoe Dhr Smelt poogt om u en uw nageslacht te hoeden voor weer een nieuwe eeuw van zionistische (staats-)indoctrinatie, vanzelfsprekend vergezeld van bijbehorende leugens en geschiedvervalsingen.

  Dhr Smelt staat daar in Almelo voor de drie rechters van de Meervoudige Strafkamer DUS OOK voor u en uw nageslacht terecht.

  KOMEN DUS ! ! !
  (om toegang tot de bezoekersruimte te krijgen is er vermoedelijk een identiteitsbewijs nodig)

  Het behoeft geen betoog dat ook tegenstanders van de visie van Dhr Smelt voor deze openbare zitting zijn uitgenodigd.

  Bij deze wens ik “Jan zonder Vrees”, Verdediger van het Gezonde Verstand en het Vrije Woord, een gunstige afloop van zijn rechtzaak toe !

  Ps : als ik u één link zou mogen aanraden om u alvast ‘in te werken’, dan is het beslist onderstaande :
  ■ Meer dan 100 artikels & ( helemaal linksonderaan de pagina, in blauwe tekst ) een vijftigtal bewézen leugenachtige verhalen van allerlei fictieve ‘nazi-moordmethodes’ en/of ‘onmogelijke overlevingsversies’ van Joodse individuen :

  http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/

  1. Dat is niet niets…poeh
   Jaren geleden keek ik met mijn moeder en zus de film ‘Schindlers list’ in de bioscoop. Ik wist toen alleen dat wat ik op school over de oorlog had gehoord. De film kwam bij mij zo heftig binnen dat ik totaal overstuur eruit moest, meelevend met die arme joodse mensen in de film, onder regie van Spielberg.
   Nu heb ik in een docu gezien, dat het verhaal geen ware verhaal is, maar het gebruikte boek fictie is, het was 1983 maanden in de top bestseller lijsten in de VS onder fictie!!
   Ik ga opeens ervan uit dat alle Hollywood producties fictie zijn…
   Hier is dus een voor mij hele rare opname van Billy Wilder de maker van veel Hollywood films o.a. Some like it hot met Marylin Monroe.
   Wat doet die man in Buchenwald?
   Dit is eigenlijk waarom ik toch ergens het gevoel heb dat er iets niet klopt met het beeld wat men toen schetste. Vooral omdat er ook niets wordt verteld over het doen en laten van de Amerikaanse en Engelse militairen, behalve de ‘overwinning’. http://www.youtube.com/watch?v=IJFvDQwDKFw

   Hoe gevoelig dit onderwerp ligt, laat Duitsland zien. Daar zitten/zaten mensen jaren in de gevangenis omdat ze vragen over de holocaust/oorlog hebben. Tot het jaar 2099 zal daar ook geen verandering in komen, met dank aan de VS/Engeland.
   Alles staat en valt met de oorlog….zo hoe ik het nu zie, is Duitsland vet ‘genaaid’.
   http://www.youtube.com/watch?v=Vnu5uW9No8g

   Hoe dan ook, er zijn vreselijk vele mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt…en dus niet alleen joden. En daarmee bedoel ik niet onder Duitsland, maar onder de omstandigheden van de oorlog, die Engeland definitief wilde.
   Het is gek misschien dit te schrijven maar het laat geen andere conclusie toe, nadat nu feiten bekend zijn. 🙁

   En daarom zal ook aan de ‘opwarming van de aarde’ iets niet kloppen….

  2. Monika, Schindlers list, komt uit het Zionistische laadje, op mijn school in Amsterdam had ik altijd veel Joodse vriendjes, niet dat ik me daar bewust van was op dat moment, maar jaren later realiseerde ik mij dit, een vriendje Eddy Zigar, waar ik veel thuis kwam had een moeder ook dat kwam later naar boven die kon zo uit een schildery van Klimt zijn gestapt mooie donkere vrouw, heel melancholiek overkomend stond altijd voor het raam in het verleden te staren, Eddy vertelde mij dat zijn vader niet terug was gekomen, op dat moment maakte dat niet zoveel indruk, nu wel, heb hem geprobeerd terug te vinden no way, natuurlijk was er vreselijk veel persoonlijk leed, maar de verkeerden hebben er voor gezorgt dat het niet meer aannemelijk over komt, to much, het is tot een soort kruideniers achtige reclame boodschap vervallen, jammer hoor, voor zo’n groot offer gebracht, het werkt averechts,
   raad je lees eens iets van Saul Bellow, het diepe duistere warme menselijke Joodse denken, en geloof mij het bestaat nog! groet Jenne.

  3. Jah ik herken dat Jenne, zeg maar tegen Annelle dat we of ‘joodse’ vriendinnen vlammen en vriendjes hadden of we hadden er ‘wat’ mee door de vroegste jaren heen zo ver terug als ik mij kon herinneren; nog maar relatief kort geleden dat ik de term ‘joods’ nader ben gaan bestuderen, het is geen 1 duidig ras, geen natiestaat, heeft weinig met Isis-Ra-El te maken maar mag je niet zeggen, geen 1 duidige geschiedenis, het zijn vele verschillende stammen, we zijn vaak 1 van hunnie zonder dat we het beseffen, vaak zijn we het zelf, je herkent elkaar ergens in essenties en tonen, en de blondste zijn het vaak genoeg zonder dat je het beseft, het is niet een kwestie van donker op zich, en jah je hebt er vele soorten en maten in, maar wat mij betreft is het iets “extra’s” waar ik persoonlijk erg gevoelig voor was en ben, wist ik veel, mijn grootste verliefdheden, en jah mensen denken misschien dat Doutzen het toonbeeld van blond is, en misschien misschien, maar maar er is veel meer, vergelijk onze variaties maar met paarden stamboeken, ik bedoel concreet, op het volgende nieuwslezeres plaatje triggerde ik vrijwel direct, relatief nieuw aan het tv firmanent, het zal wel weer ‘joods’ zijn, een zalig fiks vleugje shadow side reptilian ongetwijfeld, zoals veel van de tv anchor(wo)men, je kan me zowat van de vloer afdweilen, kijk sinds kort weer met plezier naar het journaal, maar er zijn nog veel meer beauty tiepjes ‘joods’, juist ook in Friesland is het enorm gemengd, misschien wel meer dan 1000 jaar terug, oude immigranten al lang opgemengd, cross hybride is geweldig vaak, het beste van 2 werelden, maarrrrrrrrr de vraag is of het dwangmatig als hidden agenda geforceerd overspoelen van ‘Joods Fries’ met Noord-Afrikaans wel zo ideaal is, ach als ik de donkere dj panter fiancée van Doutzen zie is het in 1 oogopslag energetisch best duidelijk dat die 2 niet voor niets bij elkaar zijn, zoals haar vrouwelijke time manager laatst ook opmerkte op de televisie. En politiek plakkerige overcorrecte banale meesmuilende naar publieke goedkeuring hengelende oppervlakkigheden hebben we niks an, das pas vergif voor de geest.

   De zon is in hibernation state aan het gaan, winterslaap, net als de bevroren auto’s op de fp van wtk.

   Coming Mini Ice Age; 206 year climate cycle….
   http://www.youtube.com/watch?v=CFQN7c0ZQGs

   VAST Touched
   http://www.youtube.com/watch?v=Rpx_PcZjByY

  4. hyper alert, lang lang geleden before the jewish glitz, and the jewish togetherness started, ik had een oud oud oom die zijn bruid mee had gebracht uit St Petersburg, daar voeren hun scheepjes regelmatig heen, deze dame was heftig orthodox maar oorspronkelijk joods, in de tijd van de grote sterftes Pest en ook later Spaanse griep werden achter gebleven kinderen liefde vol op genomen, en weet je een minderheid, andere taal anders denken, zich altijd een beetje lachend handewringend opstellen in een soort gelatenheid, afwachten wat het lot ze nu weer zou brengen, koppig vast houdend aan hun waardes, wat wij ook zouden horen te doen, want zij wisten zonder hun waardes zouden ze verdrinken in het westerse occulto denken van ieder voor zich en god jawhé voor ons allen, ik heb er vele gekend en diepe vriendschap mee genoten, maar tege hun togetherness is niet te vechten, to close for confort.

 12. Wij noemen onze aarde; moeder aarde. Zij heeft net als iedere vrouw haar cyclus en zo gaat dat al miljoenen jaren. De zon is haar partner en komen samen na honderderden of duizenden jaren, meer of minder, met elkaar in conflict. Dan wordt moeder aarde weer te warm of te koud.
  Zo zit een volwassen vrouw in elkaar! Maar een goede moeder herstelt zich. En zo is het ook met onze moeder aarde. Een probleem is er wel. De mens moet wel wat meer zorgzamer met haar omgaan.

  1. @Bieke Cannaerts, Geen appelen met peren vergelijken H.A.A.R.P. is wat anders, meer!
   Door de speciale aard van haar stralingssignaal, zal dit het ultieme wapen van de Verenigde Staten zijn!
   De stralenoorlog
   • het binnenste van de aarde scannen op zoek naar geheime bases
   • elke vorm van elektromagnetische communicatie afbreken
   • menselijke gedragingen beïnvloeden
   • de meteorologie wijzigen
   • vliegtuigen in de lucht verbranden, zoals een gewone magnetron met uw soep zou doen
   • aardbevingen veroorzaken, of
   • explosies die net zo krachtig zijn als een atoombom.
   Achter dit project HAARP gaat dus een verschrikkelijk wapen schuil. Want, afhankelijk van de gebruikte frequentieband (heel hoog of heel laag) zal het systeem de mogelijkheid hebben om, op afstand, buitengewone effecten teweeg te brengen op de omgeving. Zoals het binnenste van de aarde scannen, elke vorm van elektromagnetische communicatie afbreken (Golfoorlog, 1991), menselijke gedragingen beïnvloeden (Golfoorlog, Afghanistan), het klimaat wijzigen, elk vliegend voorwerp in de atmosfeer uiteen laten spatten (STAR WARS), aardbevingen, verwoestende stormen en krachtige explosies veroorzaken vanaf grote hoogte (Golfoorlog).
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6

  2. OK Odette, maar ik begreep dat HAARP ons weer beïnvloed en aardbevingen en de vreselijkste tsunamis veroorzaakt en Japan als eiland kan doen onderuitzakken, de straalstroom danig in de war brengt overal, droogtes of extreme regens of koudes kan veroorzaken en daardoor de teelten overal… De zon doet dit ook, dus… is HAARP, weliswaar meer gericht, maar toch niet de grootste boosdoener van al dat geweld bij uitstek? En wij maar bezig met orgon aparatuur, en lichtwerk en trillingsfrequenties… Het opwarmen van ons kosmisch systeem, ik weet, het bestaat… een kleine ijstijd…Alle “gekheid”, want dat is het echt wel, op een stokje: ben jij klaar voor een kleine ijstijd? NB: pas op met magnetron: weg doen maar dat ding…

  3. Het is zeker de grootste boosdoener op het besturen en precisie richten door de mens, de zon en aarde spelen de natuurlijke rol. Trouwens de magnetron heeft nooit zijn weg binnen mijn huis gevonden en andere straling afgevende apparaten. Ik denk dat deze website je wel zal bevallen 😉 http://www.milieuziektes.nl/ Hier staat ongelofelijk veel informatie over allerhande straling. We blijven zeker ons uiterste best doen met het verheffen van de frequenties ik geef het in ieder geval nooit op!
   De kleine ijstijd, daar valt zeker een mouw aan te breien, kijk eens naar de middeleeuwen, deze mensen lieten zich niet klein krijgen
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Hendrick_Avercamp_-_Winterlandschap_met_schaatsers_bij_de_stad_Kampen.jpg

  4. Ja, ik ook wel hoor: in mijn living is het dikwijls 4°C in de winter: gewoon geen geld: dat helpt de weerstand op te bouwen :o)

 13. Dat die fossielen worden verbrand, lijkt mij niet goed voor de smalle laaglucht om de aarde. Als een vliegtuig opstijgt, dan zie je een dikke zwarte laag onder het vliegtuig vleugelbreed. En na 3 minuten stijgt er weer een vliegtuig op. Ik heb gehoord, dat mensen in de buurt van vliegvelden en autowegen maanden tot jaren korter leven dan ze “normaal” zouden hebben gedaan. Buurtmensen langs autowegen zouden meer lichamelijke luchtweginfecties hebben. Het ijs van de Zuid-Pool zou aangroeien, en dat van de Noordpool zou drastisch snel smelten; de zeer verontrustende beelden vaak op tv te zien. De Gletsjers in de Alpenlanden smelten ook zeer snel. Ik denk dat ze het “plaatje van global-warming” door CO2-uitstoot door de snel groeiende mensheid, zeer serieus moeten nemen. Ik lees hier: niet de mens, maar de zon is het. Dus mensheid: laat maar, ga maar door zoals je heden doet. Volgens mij is dit dodelijk voor de hele aarde; alleen die in mijn ogen debiele voetbalsport wereldwijd al. Ben ik dan een cultuurpessimist??? Ja, een hele grote. Maar er is door mij hier niet dagelijks mee te leven, met dit sombere gedachtegoed. Daarom rij ik geen auto en fiets altijd of gebruik de trein. Daarom studeer ik en probeer een Spirituele Praktijk op te zetten (Communicatie en RegressieTherapie).
  H.G.
  Kees

 14. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Bron : IPS 23-11-2013
  Extreem weer kost 150 miljard euro per jaar
  Extreme weerfenomenen zoals de tyfoon Haiyan kosten de wereldeconomie bijna 200 miljard dollar (bijna150 miljard euro) per jaar, en die kosten blijven oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank.Uit het rapport Building resilience: integrating climate and disaster risk into development, blijkt dat het risico op grote economische schade als gevolg van de klimaatverandering gestaag groeit. Het gaat onder meer om stormen, overstromingen en droogte, de stijgende zeespiegel, verzilting van drinkwater en hittegolven. Het rapport werd opgesteld voor de dodelijke tyfoon Haiyan toesloeg in de Filippijnen. De economische schade neemt toe: van 50 miljard dollar (36,9 miljard euro) per jaar in 1980 tot 200 miljard dollar (147 miljard euro) in 2012.
  De orkaan Tomas vernietigde in 2010 op het eiland St. Lucia bijvoorbeeld in een klap 43 procent van de economie. De droogte in de Hoorn van Afrika van 2008 tot 2011 bedreigde 13 miljoen mensen met de hongersnood en kostte Kenia alleen al 12 miljard dollar (8,8 miljard euro).
  Bij de cycloon Phailin, die in 2013 Odisha en Andhra Pradesh in India trof, vielen 40 doden. Dat zijn heel wat minder slachtoffers dan bij een soortgelijke storm in 1999, die 10.000 levens eiste.

  bron : ipsnews.be Brussel 14-02-2014
  De gezaghebbende klimaateconoom Lord Nicholas Stern, zijn Stern-rapport 2006.
  De mitigatiemaatregelen jaarlijks 1 tot 2% van ons wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) zullen kosten. Volgens Stern in de toekomst 5 tot 20% van het wereldwijde BBP moeten uitgeven om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en een eenvijfde van de welvaart kunnen kwijtgeraken. De risico’s van de klimaatverandering zijn immers nog groter dan hij in zijn rapport uit 2006 had ingeschat.

  De klimaatconferentie in Lima, van 1 dec. tot en met 13 dec. 2014, lieten grote financiële lekken ontdekken, op basis van de overheid en haar verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers, hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten tgv van de klimaatverandering. In praktijk kunnen deze kosten niet verhalen worden op de rug van de burgers via de jaarlijkse belastingsinkomsten van elke staat.

  Bron:
  World Future Society http://www.wfs.org
  Exopolitics organisation http://www.exopolitics.org
  Earth Policy Innstitute http://www.earth-policy.org
  WorldWatch Institute http://www.worldwatch.org

  Exopolitics hebben zo hun eigen model van planetair space staatsbestuur zonder belastingen en eigen staatsuitgaven zonder staatschulden via hun eigen centraal monetair bestuursvormen…

  Alien Grays geven VSA ultimatum
  Donderdag, 04 december 2014 12:44
  http://www.niburu.co
  De (geheime) VSA regering heeft nog tot volgend jaar om buitenaards leven officieel bekend te maken. Doen ze dit niet dan zullen de Grays zelf het heft in handen nemen en zich massaal wereldwijd te vertonen. Het bovenstaande is bekend geworden uit een eerder dit jaar geschreven artikel van Dr. James Preston op de website Veteran’s Today. De verplichting om niet later dan 2015 buitenaards leven bekend te maken aan het grote publiek vloeit volgens Preston voort uit de eerder gesloten overeenkomst tussen de geheime Amerikaanse regering en de grote Gray aliens…?!

  Buitenaardsen nog dit jaar bij de Verenigde Naties? (video)
  Zondag, 30 maart 2014 12:19
  http://www.niburu.co
  PS: NORAD is een gedeelte van het Pentagon, de vuile was van NSA, CIA, FBI de bronnen op het web liegen er niet om…..
  Het meest bekend echter is Stanley Fulham ( + 12/2010) Een was ex- luchtmacht officier en heeft voornamelijk gewerkt voor NORAD (North American Aerospace Defence Command) zijn boek Challenges of Change in verband met ons huidige jaar 2014, nog dit jaar een toespraak zullen houden bij de VN, in Wenen voor de EU-gedeelte?….
  Volgens Fulham heeft de regionale galactische regering, ook wel de Raad van 8 genoemd, de beslissing genomen om de tot dan toe bestaande wet van “niet ingrijpen” naast zich neer te leggen. De reden dat ze dit hebben gedaan zou zijn omdat er een milieuramp dreigt die zij met hun technologie kunnen keren?! Omdat de Aardse atmosfeer zich heel snel vult met CO2 koolstofdioxide. In 2010 was dat voor 7 % het geval en het stijgt met ongeveer 1 procent per 2 jaar. Wanneer % 22 wordt bereikt dan zal menselijk leven niet langer mogelijk zijn.
  Dat dit gebeurt is een zeldzaamheid en het toont aan dat buitenaardse rassen er veel aan is gelegen dat onze aarde en het leven daarop blijft voortbestaan.?!
  Deze grote schoonmaak van de aarde zal beginnen in 2015, maar zal nog dit jaar worden voorafgegaan door een toespraak voor de Verenigde Naties van vertegenwoordigers van de Plejaden, één van de 8 buitenaardse volkeren die is vertegenwoordigd in de Raad van 8

  Ontleding: waarheid of leugens :
  Waarom dit lange uitstel : ufo-coverups pro of contra Extraterrestrials of Aardse supermachten al dan niet in onderlinge samenwerking?! Na een grote schoonmaak, wat voor nut als de oorzaken van de milieuvervuiling aan de bron worden aangepakt, blijvend is de noodzaak toekomstgericht overwegen….spitstechnologie al dan niet van Extraterrestrials of van Aardse makelij, in verkeerde handen kan schade berokkenen aan de volksgezondheid en afgeleide technologie voor defensieagressie

 15. Wat een ongelooflijke, naast de kwestie zever, die zichzelf dan ook nog eens oerhard tegenspreekt!

  Ja er wordt misbruik gemaakt van het Climate Change verhaal door `de machthebbers`.

  Zullen we dan de olie opsouperen die ons nog rest?
  Zullen we de oceanen blijven vervuilen tot er geen leven meer in mogelijk is?
  Zullen we ons grondwater blijven vervuilen tot er geen drinkbaar water meer over is?
  En nog 1001 dergelijke vragen want, `De mens is niet in staat om het leven op aarde zoals we het kennen te vernietigen???`
  Kom zeg…

  Dit artikel is al even goed als eender welke op sensatie beluste riool journalistiek. Hoe kan je in godsnaam de dag van vandaag nog een stuk schrijven over Climate Change zonder de overduidelijke invloed van de mens in dit verhaal?

  En dit alles omdat er wetenschappers spreken over een theoretische nieuwe ijstijd? Natuurlijk is dat 1 van de vele mogelijke opties, maar doe je ogen open! Wij, de mensheid zijn het alleen maar erger aan het maken ipv ons voor te bereiden op wat kan komen en artikels als dit maken het alleen maar moeilijker om dat wat nog gered kan worden te redden.

  Het is al lang voorbij vijf voor twaalf om met duurzame oplossingen te komen. Zullen we nu stoppen met kibbelen over dingen waar we geen invloed op hebben en alleen maar het raden naar hebben? En ons concentreren op de essentie? En wacht AUB niet tot je vinger stijf staat van het wijzen naar `de machthebbers` als de schuldigen.

  Begin bij jezelf, draag een positieve opbouwende boodschap uit en werk aan een betere toekomst, die van mij, die van jou, die van iedereen. Alleen zo is er nog hoop. En weet dat als je dat niet doet, je even schuldig bent.

  Ik wens je het beste in het nieuwe jaar en dat er zo nog vele jaren mogen volgen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.