Advertentie

Religie: het oudste WOMD; massa-vernietigingswapen..


x

x

Religie: het oudste WOMD..
Massa-vernietigingswapen..

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Het verhaal achter de Rooms-Katholieke kerk, één van de grootste religies op Aarde, is een verhaal waar eigenlijk de honden geen brood van lusten.. Het bedrof van Rome..! Zoals RK-gelovigen in diepe armoede en de RK-kerk in een onmetelijke Aards-materiëe rijkdom. Slechts één van de vele, vele feodale perspectieven van déze kerk.. (klik voor artikel hier op de site)

De negatieve effecten van religie op de samenleving.. Om eenvoudige redenen wordt de term ‘religie’ in dit artikel alleen gebruikt om te verwijzen naar de dominante, vooral westerse, dogmatische, georganiseerde religies, en impliceert niet de esoterische religieuze tradities die zeg maar een positieve invloed hebben op de wereld.  Religie is als langzaam vergif, en net zoals vergif je lichaam doodt, zo doodt religie je ziel. Er is maar één verschil: religie is vermomd als medicijn, en terwijl je denkt dat het er is voor je eigen bestwil, vermoordt het je in het geheim. En voordat je je er bewust van wordt, heeft religie je veranderd in een levenloos wezen.

De negatieve effecten van religie op de samenleving zijn enorm (hoewel vaak niet erkend), en in dit artikel lees je de belangrijkste manieren waarop religie het leven van mensen vernietigt. Dus hoe precies heeft religie een negatieve invloed op de samenleving? Laten we uitzoeken…. Religie vult mensen met angst…

Religie is een van de belangrijkste redenen waarom mensen bang zijn om te leven. Als we zeggen ‘leven’, bedoelen we alleen maar OVERleven. Overleven is één ding – zelfs stenen doen dat – maar leven is iets heel anders. Leven betekent gevoelig zijn, je potentieel ontdekken en een hogere staat van zijn bereiken. Het probleem is echter dat het uitgangspunt van bijna elke religie is gebaseerd op angst.. En dat degene die zo liefdevol is, meestal de ‘god’-figuur, zelf besluit of ie ‘contact’ met jou als ongelovige zondaar opneemt. En dat degene die ‘god-op-Aarde’ vertegenwoordigt, net als jij, een sterfelijk mens is, die feitelijk net zó weinig weet van de essentie van de religie waarin je verzeilt geraakt bent..!

Religie is gebaseerd op de idee van zonde: alle mensen zijn geboren zondaars, onzuivere zielen, en als ze zich niet zuiveren, zullen ze binnenkort door (hun) God veroordeeld worden tot de hel, waar ze eeuwig lijden zullen moeten ondergaan. En om niet in de hel te worden gegooid, eist de godsdienst vervolgens dat mensen aan God bewijzen dat ze de hemel waardig zijn.

Hoe? Door het dogma van de religie te volgen. En precies op dát vlak verdwijnt hun eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbeeld, onafhankelijk en eigen wereldbeeld als sneeuw voor de zon. Als überhaupt deze persoonlijkheidsaspecten ooit gezien werden door het individu..!

Religie is mensen tegen zichzelf keren.
Wanneer mensen in zo’n situatie worden gebracht, waarin ze religie dienen te volgen, bevinden ze zich natuurlijk in een voortdurende staat van angst. Zo zijn ze altijd bang of het handelen volgens de religie juist is, of niet. Als je gelooft dat je voortdurend in de gaten wordt gehouden door een alziend oog van God, dien je dus op bepaalde manieren te handelen om God te behagen. De angst voor de hel is altijd in je geest, die je vult met zorgen en angsten, en dit laat je niet toe om spontaan te leven.

Als gevolg daarvan worden religieus geïndoctrineerde mensen neurotisch en in sommige gevallen zelfs psychotisch. Voor velen niet zichtbaar, voor de persoon in kwestie niet tastbaar, omdat deze gelooft dat het bij zijn persoonlijkheid hoort.. Het is dan duidelijk, dat religie één van de meest ingrijpende massa-vernietigingswapens is voor de menselijke, onafhankelijke geest.

De eisen die religie aan mensen stelt zijn onrealistisch. Religie leert enerzijds dat mensen geboren zondaars zijn. Zonde is dus datgene waar we van gemaakt zijn, wat als het ware door onze aderen vloeit.. En wat wij mensen ook doen, het is onvermijdelijk dat we op de een of andere manier door deze religie gecorrumpeerd worden. Aan de andere kant leert religie mensen echter, om zich op de best mogelijke manier te gedragen. Om ‘volmaakt’ trachten te zijn, zonde-loos, net als engelen.. Maar het is duidelijk dat mensen geen engelen zijn, dus hoe kan het nou dat mensen zich zo onnatuurlijk gedragen?

Deze indoctrinatie, heeft veel ernstige gevolgen..!
Als je niet doet wat God je heeft opgedragen, begin je jezelf te haten. Je begint het idee te accepteren dat je inderdaad een slecht mens bent, corrupt, onwaardig en eigenlijk, in essentie, onmenselijk.. En dan, als je in dié situatie komt, wordt je geest gevuld met sudderende haat, bitterheid en wrok; een ware hel op aarde. Religie is ook mensen tegen elkaar uitdagen, maar anderen zijn slechts een projectie van jezelf, een spiegel, waarop je je eigen reflectie kunt zien. Daarom ga je, zodra je jezelf begint te haten, ook anderen haten.

Als je de idee accepteert dat je een zondaar bent, begin je de mensen om je heen natuurlijk ook als zondaars te zien. Als gevolg daarvan ben je bang dat degenen die je ontmoet je kwaad willen doen – het zijn ook kwaadaardige, kwaadwillige vijanden van je. Dit is wellicht een beetje aangezet, maar je begrijpt dat de essentie van het verhaal erop neer komt, dat je volledig wezenloos en ont-aard rondloopt op deze aardkloot..! Bovendien zul je geen religieuze ideologieën tolereren die verschillen van de ideologie die jij hebt geleerd en leren praktiseren.

Dit is de reden waarom religieuze groepen tegen elkaar strijden. Ook is het zo, dat religieuze groepen tegen niet-religieuze groepen, de on-gelovigen vechten.. Je identificeren met een religieuze ideologie en het de enige waarheid en manier noemen, kan alleen maar leiden tot enorme slechte of negatieve effecten – vooroordelen, onverdraagzaamheid en allerlei vormen van geweld. Denk alleen maar aan de oorlogen die er in de loop van de geschiedenis zijn gevoerd in de naam van God en religie.

Religie: mensen onwetendheid houden en de waarheid áchter houden..!
Leven betekent leren, en het leven is daarbij een voortdurende les. Als je echter bent opgegroeid met de voorwaarde dat je gelooft wat goed en fout is, volgens een religieus dogma; je ook hebt geleerd dat het twijfelen aan de religie waarin je bent geboren om naar de hel te gaan, je bang maakt kennis te zoeken, dan stop je bijna automatisch met zoeken om de waarheid te vinden, en dus om jezelf natuurlijker wijze op te voeden en te groeien als mens. Je begint niet eens aan een zoektocht..

Kennis en wijsheid zijn onverenigbaar met dogmatische religieuze ideologieën. Inderdaad, religie beperkt de geesten van mensen in de duisternis van onwetendheid en zij die op zoek zijn naar het licht van de waarheid worden veroordeeld door religie. Op deze manier houdt religie mensen verblind door allerlei geloofsovertuigingen, die niet gebaseerd zijn op dát feitelijk of ervaringsgericht bewijs, wat hun intelligentie wel eens in de weg zou kunnen staan. Onwetendheid is des duivels oorkussen..

Zoals je kunt zien, zijn de negatieve effecten van religie op de samenleving van een fundamentele aard. Het blindelings volgen van een religieuze of andere ideologie, betekent simpelweg het beperken van je waarneming. Zo eenvoudig is het. Daarbij veroorzaakt het onderdrukken van je gedachten en emoties, en het leven in hypocrisie een leven vol pijn en ellende. En er is het aspect van het gemak om zélf niet meer te hoéven denken..!

‘Alleen schapen hebben een herder nodig’.

~Voltaire

Want veel mensen kiezen er ook voor, een religieus dogma te volgen, ook al hebben ze een keuze voor vrijheid. Waarbij ze dus lijden ze aan deze keuze, simpelweg omdat religie hen bevrijdt van persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar deze hoort vanzelfsprekend bij een vrij mens..! Om spontaan te leven moet men verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en dat kan behoorlijk belastend zijn. Of moeten we zeggen: BELASTEND VOELEN? Het leven bestaat immers vanuit de aard van het leven, uit keuzes.

En het maken van de juiste keuzes is niet altijd even gemakkelijk, zo weten we allemaal. Sterker nog: het kan zelfs verdomd lastig zijn met slapeloze nachten tot gevolg. Het jezelf schijnbaar makkelijk maken en dus liever niet voor jezelf kiezen, maar anderen voor jou laten kiezen, is dan een soort vluchtweg.

Deze mensen lopen liever op paden die door anderen zijn gemaakt, dan dat ze avontuurlijk en met eigen creativiteit gepaard, hun eigen paden lopen.. Dus zullen we, tenzij we stoppen met het hebben van een autoriteit buiten ons, die ons vertelt wat we wel of niet moeten doen, nooit vrij zijn om te leven, zoals we diep van binne, in ABSOLUTE VRIJHEID, zouden kunnen en willen leven. En tenzij we vrij zijn, zullen we nooit gelukkig zijn en vrede vinden met onszelf en de wereld.

Hoe religies mensen beïnvloeden..
Natuurlijk is wat de inleiding hierboven betreft, veel een bekend terrein voor velen. Ook intelligente, religieuze mensen hebben echter veel moeite een balans te vinden, tussen indoctrinatie van ‘hun’ religie en de volledige vrijheid om vele keren per dag, ZELF te toetsen of ze zich -als een troliebus- nog steeds in de flow-van-de-bron bevinden.. Je zou zeggen dat alléén al om deze dagelijkse toetsing het aanhouden van een religie een soort sparring-duel oplevert, dat de moeite van het vechten waar(d) is..!

In het boek dat we hieronder aanhalen, ‘For God’s Sake’, dat onlangs in Australië verscheen, komt een 4-tal schrijvers/auteurs aan het woord, dat verslag doet van het spanningsveld, dat we zoëven schetsten. Natuurlijk zijn deze intelligente mensen op de hoogte van dit spanningsveld tussen ‘moeten’ en ‘mogen’ in religies en ‘persoonlijke vrijheidsbeperking’ als gevolg van overgave áán deze religie die ze volgen.. We laten aan het woord uit dit boek: Rachel Woodlock (Islam), Antonius Loewenstein (Jodendom), Jane Caro (Atheïsme) en Simon Smart (Christendom). Een mooie gelegenheid voor jou, om eens te kijken, in hoeverre jij nog herkenning hebt aan de reflecties.


x

4 Australische auteurs en hun reflectie op RELIGIE…
x

Rachel Woodlock (Islam)
‘Religie is krachtig motiverend en er wordt om gevochten door oorlogszuchtige mensen. Verdomme.., religie heeft zelfs in mijn diverse en tolerante familie conflicten veroorzaakt. Met onze dochter op bezoek bij haar Iers-katholieke familieleden, vroeg ik mijn man, ervoor te zorgen dat ze haar geen varkensvlees zouden geven. Net als joden blijven moslims uit de buurt van alles wat ‘knort’..

Mijn vriendelijke, vreedzame partner, die eigenlijk deze moeilijke gesprekken wilde vermijden, zei: “Mammy, Yazzy houdt niet van varkensvlees, dus ze geven haar geen varkensvlees”. Een paar dagen later kondigde mijn stralende Ierse schoonmoeder trots aan: “Ze houdt wel van varkensvlees. Ik gaf haar wat worstjes en ze at ze meteen op!”. Het duurde een paar dagen voordat mijn bloeddruk weer normaal was.

Maar de mens vecht ook om kleine stukjes samengeperste koolstof, die diamant worden genoemd. En stukken vuil, verslavende geestverruimende stoffen en voetbalwedstrijden. Het is niet alleen de religieuze ideologie die problemen veroorzaakt; door de staat opgelegd atheïsme, was een van de kenmerken, van de wrede 20e-eeuwse regimes, zoals onder leiding van Stalin, Tito, Mao Zedong en Pol Pot. Dit resulteerde in het lijden en de moord op miljoenen mensen. Alleen al tienduizenden Russische christenen werden voor hun geloof geëxecuteerd door atheïsten die de religie uit de Sovjet-Unie wilden zuiveren.

Het is wel degelijk een feit, dat religie een belangrijke rol heeft gespeeld in sommige historische conflicten en ook bij de meest recente golven van modern terrorisme. Religie heeft vandaag de dag een extra betekenis gekregen omdat globalisering een uitdaging vormt en alles verandert. Religieuze identiteit overleeft niet alleen, maar kan ook een grotere betekenis krijgen wanneer nationale en politieke allianties uiteenvallen. Zoals in het voormalige Joegoslavië in het begin van de jaren negentig gebeurde, toen Serviërs, Kroaten en Bosniërs verdeeld waren langs orthodoxe, katholieke en islamitische breuklijnen.

De Koran erkent de menselijke neiging tot conflicten en geeft toestemming voor defensieve oorlogsvoering. Moslimgeleerden ontwikkelden een rechtvaardige oorlogstheorie, en toegegeven: in de daaropvolgende eeuwen werd de jihad ook gebruikt om de territoriale ambities van meedogenloze leiders te bevorderen, net zoals het vandaag de dag vervormd is om terroristische aanslagen te rechtvaardigen. Net als bij het juridische systeem (recht) en de politiek, kan ook religie worden gebruikt, om de onderdrukten te verdedigen en de weerlozen te onderdrukken.

Het probleem van de corrupte religie heeft de kritiek van veel profeten en heiligen uitgelokt. De Koran veroordeelt religieuze hypocrieten: ‘Onder de mensen is er hij wiens discours over het leven van de wereld u bevalt, en hij roept God op als getuige van wat er in zijn hart is, maar hij is een onverzettelijke en antagonistische tegenstander. Als hij zich omdraait en vertrekt, loopt hij rond in het bederven van de aarde, het vernietigen van gewassen en vee – God houdt niet van verdorvenheid’ (Q2:204-205).

Het vers zou goed van toepassing kunnen zijn op Saddam Hoessein, die een voorstelling maakte van bidden op televisie, maar Koerden vergast en gebombardeerd heeft en een tirannieke dictator was. Religie is helaas te vaak een nuttige dekmantel en een krachtige drijfveer voor de boosaardige mensen. Die religie kan in de handen van de machtelozen zo duidelijk anders zijn dan het altruïstische en deugdzame, zegt eigenlijk meer over de menselijke psychologie dan over religie. Daarom gaat het bij zoveel menselijke conflicten helaas om religie.’

Antonius Loewenstein (Jodendom)
‘Alain de Botton, filosoof en auteur van Religie voor Atheïsten, is bezorgd over het fundamentalisme. “Iets te zeggen in de trant van ‘Ik ben een atheïst: ik denk dat religies niet allemaal slecht zijn’ is een heel merkwaardig iets geworden om te zeggen,” vertelde hij de Britse journalist Bryan Appleyard in 2012. “Als je het op het internet zegt, krijg je wilde berichten die je een fascist, een idioot of een dwaas noemen. Dit is een heel vreemd moment in onze cultuur.”

Het neo-atheïsme, het geloof dat de wetenschap de enige weg naar de waarheid is en dat alle religies even misleid en destructief zijn, heeft in een groot deel van het debat over het atheïsme ingang gevonden. De beweging, waarvan Richard Dawkins, wijlen Christopher Hitchens, Sam Harris en Daniel Dennett de sleutelfiguren zijn, is een ideologie die op arrogante wijze een begrip van alles viert door middel van veronderstelde rede en bewijs.

Het laat weinig twijfel of vragen over het onbekende toe. Het komt ook voor dat sommige van deze sleutelfiguren, waaronder Ayaan Hirsi Ali, sinds 11 september 2001 voorstander zijn van staatsgeweld tegen moslimlanden. Het is duidelijk overdreven om te suggereren dat atheïsten de straat opgaan om het einde van het geloof te eisen, maar de laatste tien jaar is er een steeds groter aantal atheïsten die de behoefte heeft, mensen die wel in een god geloven belachelijk te maken of te vervloeken.

Dawkins, tijdens een diner met de Botton en anderen in Londen in 2012, vertelde een gesprek dat hij had gehad met Hitchens. “Maak je je wel eens zorgen”, vroeg Dawkins, “dat als we winnen en het christendom als het ware vernietigen, dat vacuüm gevuld zou worden met de islam?”. Het is een merkwaardige vraag die zowel de wrede haat van moslims door vele zogenaamde nieuwe atheïsten weerspiegelt, maar ook een griezelige utopische nachtmerrie die blijkbaar door hen geïdealiseerd wordt.

Het christendom vernietigen? Omdat de katholieke kerk ontelbare misdaden heeft begaan, zich verzet tegen abortus en geboortebeperking, weigert vrouwelijke priesters te accepteren en zedendelinquenten in haar midden verbergt? Zeker, de instelling is disfunctioneel, maar de wens om uit elkaar te vallen is een uiting van een wreedheid die de spanningen alleen maar zal aanwakkeren, niet doen afnemen. Dit alles is geen excuus voor de onmiskenbare barbaarse barbaarsheid die door de eeuwen heen door religieuzen is ontketend.

De misogynie, de onthoofding, het terrorisme, de moorden, de moorden, de mishandelingen en de wreedheid zijn reëel. Ze gaan door. Vandaag de dag zien we in het Midden-Oosten een groeiende strijd tussen sjiieten en soennieten, een joodse staat die een strijd ontketent tegen de christelijke en islamitische Palestijnen en een anti-homo kruistocht onder leiding van enkele joodse, christelijke en islamitische leiders die de heiligheid van het leven zelf bedreigt.

Ik heb me schuldig gemaakt aan het beweren dat religie de bron is van het kwaad in de wereld, maar het is een onzorgvuldige opmerking. Het is veel te gemakkelijk om het moslimgeloof de schuld te geven van eremoorden. Ik maak me geen illusie over het feit dat religie routinematig wordt gebruikt om de meer gruwelijke misdaden te rechtvaardigen. Maar de 20e eeuw is gevuld met voorbeelden, namelijk Stalins Sovjet-Unie en Mao’s China, die God niet nodig hadden als excuus om genocide te plegen op het eigen volk van een staat.

Jane Caro (Atheïsme)
‘Toen de 14-jarige Malala Yousafzai in een bus op het terrein van haar school in de Pakistaanse Swat Valley zat, schoot een schutter haar door het hoofd. Nadat ze trots de verantwoordelijkheid hadden opgeëist, vertelde de Taliban de wereld dat het werk van de tieneronderwijsactivist ‘een nieuw hoofdstuk van obsceniteit was, en dat we dit hoofdstuk moeten afmaken”. De genoemde ‘obsceniteit’ was de opvoeding van meisjes…

De Taliban voelde geen schaamte. Zij weten dat wat zij hebben gedaan juist is, omdat hun god hen dat vertelt. Goden zijn gebruikt om bijna elke wreedheid te rechtvaardigen, van het verbranden van ketters en het stenigen van overspeligen tot het kruisigen van Jezus zelf.

Aan de andere kant van de wereld heeft Anders Breivik een paar jaren geleden, 77 Noren afgeslacht. Breivik lijkt zijn moorddadige woede te hebben gezien, als een manier om van moslims af te komen, maar zijn 1.500 pagina’s tellende manifest, onthulde op zijn best een zwakke gehechtheid aan het geloof. Voor Breivik lijkt het christendom vooral belangrijk omdat hij het als wit ziet. Breivik lijkt, net als de gelovige religieuze Taliban, zich ook niet te schamen.

De mannen die op 9/11 vliegtuigen in gebouwen vlogen, de Pakistanen die in Mumbai en de bommenwerpers op Bali een moorddadige ravage aanrichtten, doodden allemaal zoveel mensen als ze konden in naam van hun religie. Breivik deed het in naam van zijn ras. Timothy McVeigh, die 168 mensen doodde en 800 gewond raakte, haatte de regering. Allen zagen hun massamoord als een politieke daad van protest en voelden zich allemaal gerechtvaardigd. Atheïsten als Mao of Pol Pot hebben miljoenen mensen vermoord in naam van politiek totalitarisme.

Hitler gebruikte een quasi-mystieke racistische filosofie om de oude haat van christenen tegen de joden uit te buiten. Ik heb ergens gehoord (ik heb nooit kunnen ontdekken waar) dat terrorisme ontstaat als je een gevoel van militaire en economische inferioriteit combineert, met een gevoel van morele superioriteit. Religie is heel goed in het geven van een gevoel van morele superioriteit aan haar volgelingen. Sterker nog, terwijl de religieuzen door de geschiedenis heen in naam van hun god vermoord zijn, heb ik geen enkel bewijs kunnen vinden dat atheïsten iemand vermoordden in naam van het atheïsme.

Atheïsten zijn niet meer of minder in staat tot het kwaad dan wie dan ook, maar het lijkt erop dat moord, met name massamoord en oorlog, een zonde van de opdracht is. Met andere woorden, mensen zijn over het algemeen alleen bereid om te vechten en te doden in naam van iets. Het kan een god zijn, maar ook een politieke filosofie, zoals het nazisme of communisme. Velen vechten voor patriottisme: voor land, stam of ras. Sommigen doden omdat ze psychologisch gestoord zijn, maar geen enkele – tot nu toe – in naam van het atheïsme…

Dus, hoewel ik het er niet mee eens ben dat alleen religie conflicten veroorzaakt, zou ik stellen dat alle massamoorden en oorlogen worden uitgevochten in naam van een filosofie of idee dat groter is dan zichzelf. Het atheïsme, gewoonweg het gebrek aan geloof in een god, is nog niet overtuigend genoeg gebleken om moord te motiveren. Tot nu toe is niemand in een drukke openbare ruimte gegaan en heeft niemand zichzelf opgeblazen terwijl hij riep: “Geen enkele god is geweldig!”

Simon Smart (Christendom)
‘Religie is door de hele menselijke geschiedenis heen betrokken geweest bij allerlei conflicten en geweld. Er zit bloed aan de handen van de gelovigen, en niet te ontkomen aan het feit dat religie in dienst van de verkeerde mensen een kracht van grote schade kan zijn. Dit omvat ook het christendom. Als we de zonden uit het christelijke verleden in ogenschouw nemen, hebben critici genoeg om mee te werken. Zoals de ‘heksen’jacht, kruistochten, de inquisitie, en de christelijke steun voor slavernij.

Maar het beeld is veel complexer dan vaak wordt geïmpliceerd. Neem die inquisitie. Tijdens een etentje zullen de gasten waarschijnlijk met instemming knikken, wanneer iemand de ‘miljoenen doden door de kerk’ noemt, tijdens het tafelgesprek. Maar historici suggereren nu, dat het er ongeveer 5.000 – 6.000 over een periode van 350 jaar zijn geweest, wat minder dan 18 per jaar is. Eén per jaar is verschrikkelijk, maar de realiteit lijkt ver verwijderd van wat ons vaak wordt voorgeschoteld.

Ook het idee dat de meeste oorlogen in de geschiedenis veroorzaakt zijn door religie is aantoonbaar onjuist. De overgrote meerderheid van de oorlogen is gevoerd in het streven naar winst of macht, of om territorium of stamoverheersing, zelfs als religie in die achtervolgingen is ingehaald. Maar er is een zeer reële betekenis waarin religie deze krachten kan matigen. David Hart merkt op dat “religieuze overtuiging vaak de enige dwingende reden is om te weigeren te doden … of om vrede te zoeken … de waarheid is dat religie en ongelovigheid culturele variabelen zijn, maar dat doden een menselijke constante is”.

Natuurlijk werden miljoenen mensen gedood door de handen van Mao, Stalin en Pol Pot. Zeggen dat hun moorddadig totalitarisme niets met hun atheïsme te maken heeft, is hen en de ideologieën waarop hun acties berustten, volledig verkeerd begrijpen. De theoloog Miroslav Volf van Yale stelt dat het christendom alleen gewelddadig zal zijn als het van zijn inhoud wordt ontdaan – en met andere waarden wordt doordrenkt. Het verhaal van Jezus geeft geen enkele garantie voor geweld. Elke gelovige die zich op die manier gedraagt, is ongehoorzaam aan degene die hij beweert te volgen.

Het antwoord, zo betoogt Volf, op het geweld dat in naam van het kruis wordt gepleegd, is niet minder, maar meer – het christendom dat niet van zijn betekenis is uitgeput, maar vol van zijn oorspronkelijke morele inhoud, die in zijn hart geweldloos is en een kracht voor het goede. Toen Martin Luther King Jr. in de blanke kerk in het Zuiden werd geconfronteerd met racisme, riep hij die kerken op om niet seculierer, maar christelijker te worden. King wist dat het antwoord op racisme en geweld niet minder christendom was, maar een dieper en waarachtiger christendom.

Martin Luther King liet zich inspireren door degene die zei dat degenen die hem volgen, de andere kant op moeten kijken, hun vijanden liefhebben en bidden voor degenen die hen vervolgden. Zijn leiderschap in de strijd voor de burgerrechten blijft een mooi voorbeeld van de liefde die zegeviert over de haat, van het kostbare en moedige verzet van het kwaad én van de religieus geïnspireerde sociale actie die het soort verschil maakte dat iedereen kan waarderen.

Last but not least..
Het is en blijft een vaak pijnlijk onderwerp. Het gevoel van iemand die een religie aanhangt, ten opzicht van een atheïst bijvoorbeeld, die zich volledig vrij voelt en geen referentiepunten heeft om zichzelf en het eigen gedrag te toetsen. Maar natuurlijk is er een menselijk aspect in al ons handelen hier op Aarde, dat direct gerelateerd is aan Liefde, zoals Rumi die beschrijft -in relatie tot religie- in zijn quote op het plaatje hieronder. Dat aspect is gerelateerd aan moraal en ethiek, op medemenselijkheid en compassie. Kijken we naar gedrag van dieren op dit vlak, dan zien we dat het een natuurlijk aspect is, waarmee we geboren zijn.

Het is dus geen hoogdravend iets als religie BUITEN je..! En vooral dat is belangrijk bij religie. Zodra die hartgebonden is, is een menselijk religie in de maak. Maar wanneer moraal en ethiek opzij gezet dienen te worden om iemand van een andere religie keihard te vermoorden, omdat ie niet in ‘je plaatje past’, is religie een monsterlijke vorm van levensvisie geworden. Ironisch genoeg staat in elk geloof een eerste gebod BOVEN AAN DE LIJST van verplichtingen voor de aanhangers van dat geloof. En dat is het gebod: ‘Gij zult niet doden’… En wat doen de meeste extreme religies? Juist..

Humanisme
Humanisten geloven vaak ‘in de wetenschap en in vergaarde kennis’, en durven te twijfelen aan hun eigen ideeën en die van anderen. Kunst, literatuur, natuur en de mens zijn daarbij een bron van inspiratie. Zij geloven in de kracht van de mens, en hebben eerbied voor de mens als bijzonder deel van de natuur. Het zijn humanisten en hun gedachtegoed heet humanisme. De inspiratie om mooi en zinvol te leven en om jezelf en de maatschappij te ontplooien en te ontwikkelen vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid, waardigheid en kracht.  Het humanisme is een open levensbeschouwing die zich richt op reflectie en dialoog. In deze kijk op het leven, ontbreekt niet perse een godspersoon. Kijk naar de quote van Erasmus op de illustratie..

Humanisme is een (zelf)kritische en vernieuwende beweging die er van uit gaat dat de mens een autonome en verantwoordelijke rol heeft in de vormgeving van zijn bestaan. Het moderne humanisme bouwt voort op een rijke traditie van denkbeelden en waarden. Het is een politiek en moreel streven naar een humanere samenleving, waarbij waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit, essentieel zijn.

Met ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen. Miljoenen mensen in Nederland alleen al, denken en leven eigenlijk in dat kader, volgens het humanistische gedachtegoed, maar noemen zich geen humanist. Sommigen noemen zich atheïst of agnost.

Er zijn dus voorbeelden te over van levensbeschouwelijke stromingen, zonder dat het religies zijn. Nogmaals: feitelijk sluit het aan bij de visie die Rumi in zijn overdenking losliet. De religie van het hart..! In dat kader is de hierboven besproken humanistische stroming een menslievende vorm van referentie kadering van medemenselijkheid, in de uitwerking van moraal en ethiek. In onze hele geschiedenis waren er niet-gelovigen, die vonden dit leven ons enige leven is. Dat het universum een natuurlijk verschijnsel is en dat de mens is ontstaan vanuit evolutie. Deze mensen leiden een betekenisvol en integer leven op basis van gezond verstand en menswaardigheid.  En zij zetten welzijn en geluk van iedereen centraal bij ethische beslissingen.

 

* * *

6 gedachten over “Religie: het oudste WOMD; massa-vernietigingswapen..

 1. Wat was ik blij toen ik die brief in de bus liet glijden waarmee ik mijn katholieke lidmaatschap opzegde!
  Totaal verlost van het meest satanische gedrocht.
  Maar wie kon mijn verbazing schetsen toen ik hoorde dat tijdens een grote internationale synode, alle protestantse kerken bij monde van hun leiders de Papa(vaticaan) hun excuus aanboden voor 500 jaar opstand tegen de Katholiek kerk. Ja, je leest het goed, excuus na 500 jaar sinds Luther zijn decreten in 1517 aan de kerkdeur spijkerde van de kerk te Wittenberg (D).
  Het begin van de reformatie wat een einde maakte aan de handel in aflaten en de decadentie van de alleenheerschappij van Rome.
  In al die eeuwen hebben waar ook ter wereld honderdduizenden hun leven gelaten voor deze idioterie.

  De overeenkomst tussen de EU en het Vaticaan is ook opmerkelijk. Toen het machtige Romeinse rijk besloot om het over een ander boeg te gooien door niet meer met wapengeweld de wereld te beheersen maar door te consolideren in Rome en binnen deze enclave via de religieuze weg hetzelfde te doen, bleek dat een gouden greep want na bijna twee millennia zitten ze er nóg.
  Ook het ‘Deutsche Reich’ merkte in de jaren veertig dat het niet zou gaan lukken want hitler wilde in ’41 zo snel mogelijk de Kaukasus inpikken voor de olie die hij structureel tekort kwam. Gaandeweg werd de druk van de Amerikanen, Canadezen, Engelsen en de Russen zo groot dat de industriëlen en investeerders wel inzagen dat militair gezien het niet zou gaan lukken. Zodoende kwam men in augustus ’44 bijeen in hotel Rouge in Straatsburg om af te spreken (met geallieerde kopstukken) wat het plan zou zijn na de finale capitulatie. Met zou dan verder gaan met het ‘Rijk’ maar dan niet meer langs de weg van de wapens maar langs een economische route die in 1954 gestalte kreeg door de welbekende Bilderbergconferenties.
  Om een veel verder strekkend verhaal korter te maken, moest de operatie Market Garden op de een of andere manier niet doorgaan want er was nóg een maand of vijf nodig om alle elementen van waarde uit het ‘duizend jarige Rijk’ weg te sluizen. Dat dit getuigd van een satatnisch plan met grote mensoffers is te zien aan het monument(obelisk) wat ter gelegenheid daarvan is opgericht, geweid aan Simiramis, stichtster van de stadstaat Babylon. De beeltenis van haar staat bovenop de obelisk en 731 mtr. verderop staat het Bilderberg hotel.

 2. In mijn optiek wordt veel ellende die veel mensen overkomt veroorzaakt door onvoldoende informatie/kennis van de werkelijke ontwikkelingen waarbij dan ook nog dwang kan worden toegepast door hoger opgeleiden en bestuurders/sters die misbruik maken van minder intellectuele en geletterde mensen die zich makkelijker lijken te lenen voor wandaden.
  Gisterenavond zat ik een programma op history channel te kijken over de einzatsgruppen die tijdens de tweede wereldoorlog veel mensen hebben vermoord en waaruit naar voren kwam dat de meeste “leiders” van die einsatzgruppen afgestudeerde of gepromoveerde academici waren.
  https://www.tracesofwar.nl/articles/2610/Einsatzgruppen.htm
  Een stukje citaat uit de verwijzing:Het merendeel van de officieren was (soms gepromoveerd) academicus,vooral juristen waren goed vertegenwoodigd……..(einde citaat).
  Wanneer ik dan kijk naar wat we ervan geleerd hebben is dat niet veel en de kans is daardoor aanwezig dat dergelijke zaken zich kunnen gaan herhalen omdat mensen zich uit onwetendheid en/of onvoldoende juiste informatie (mogelijk zelfs onder dwang) zullen blijven laten verleiden tot wangedrag.
  Politiek wat achter gesloten deuren plaats vind zou gewoon verboden moeten worden want dat opent juist deuren naar ellende omdat op die wijze informatie makkelijk achter gehouden kan worden waardoor mensen op het verkeerde been gezet kunnen worden en overgaan tot het nemen van verkeerde besluiten met alle mogelijke gevolgen van dien.Wanneer de politiek beweerd het volk te vertegenwoordigen moeten ze wel eerst luisteren naar het volk om te weten wat het volk wil en is het nergens voor nodig om achter gesloten deuren politiek te bedrijven waarbij informatie juist het volk niet bereikt.Tijdens de oorlog heeft de politie meegewerkt aan het oppakken van mensen (Akerboom heeft het hierover gehad tijdens Prinsjesdag en gezegd dat dat nooit meer mag voorkomen) maar het systeem waar hij deel vanuit maakt zorgt er juist voor dat het weer kan gebeuren omdat net als in het leger geldt dat lagere rangen bevelen MOETEN opvolgen zonder enige eigen inbreng of weerspraak.
  Die academici bij de einzatsgruppen zouden niet hebben kunnen doen wat gebeurd is wanneer ze op geen enkele wijze medewerking van “lagere rangen en geweldadigen” zouden hebben gehad.Wordt het dan eens geen tijd dat mensen zelf na gaan denken en dingen uitzoeken inplaats van blind te gehoorzamen en bevelen van hogerhand op te volgen?
  In de politiek is het nu toch ook een puinhoop ondanks dat ook daar naar ik aanneem hogeropgeleiden betrokken zijn die de dienst uit zouden maken.
  Elke vier jaar nieuwe verkiezingen waarbij onduidelijk is waar partijen voor staan zal leiden tot politieke besluiten die tijdelijk zijn omdat na vier jaar alles weer veranderen kan en dat leidt tot verkeerde besluiten die dan veel kapot maken en teruggedraaid moeten worden.
  zo hadden we de studiefinanciering bv wat veel studenten in de problemen heeft gebracht en nu zou dat weer teruggedraaid moeten worden.De privatisering van veel in het voordeel van winstnajagende bedrijven ten koste van de betalende mensen die onnodig teveel betalen is nog zo,n voorbeeld.Daarom zijn nieuwe wetten en veranderingen van de grondwet onverstandig en dat zal leiden tot nog meer ellende en chaos waarbij een kleine groep profiteren zal.
  Mogen wij blind vertrouwen blijven hebben in door de overheden genomen besluiten of gaan we nu eindelijk zelf eens nadenken?

  1. PS.
   Tijdens de uitzending gisteren op history channel kwam ook naar buiten dat veel mensen uit de Baltische staten deel hebben genomen aan die slachtpartijen zoals Litouwers bv en zijn het juist zij niet die nu bang zijn voor de Russen en de NAVO om hulp vragen?
   Zijn veel oorlogsmisdadigers niet naar landen als Argentinië gevlucht en heeft bv Werner von Braun niet voor de NASA gewerkt terwijl hij nooit bestraft is voor zijn aandeel wat betreft aantal doden door zijn uitvndingen?
   Was Walter Hallstein geen mede oprichter van de EU samen met andere oud Nazi’s?
   Heeft de VS mensen als Claus Barbie (de slager van Lyon) niet gebruikt binnen de inlichtingendiensten? Hoe kan het bestaan dat regeringen blijven doen wat bv de VS van hen vraagt terwijl juist de VS oorlogsmisdadigers een veilig heenkomen heeft geboden en telkens verantwoordelijk geweest zijn en nog zijn voor oorlogen en rampspoed over heel de wereld? Bekend is ook dat hoogwaardigheidsbekleders zich aan kindermisbruik schuldig zouden maken zoals ook politici dat zouden doen,is het dan niet vreemd dat we daar weinig over horen via de MSM? Waarom wordt er geen haast gemaakt met het opsporen en berechten van dergelijke lieden?

 3. Arnold2,
  In welk sprookjesboek lees jij?
  Een opleidingsniveau zegt helemaal niest over iemands graad van bewustzijn of ‘diepe weet’.
  Vaak is juist zo dat een bul juist een bewijs is van een soort conformisme waarbij de autonome geest niet gewenst is. Vanaf de eerste vorm van onderwijs wordt men al vertrouwd gemaakt met het gehoorzamen aan de hiërarchie en krijgt een beloning in iedere denkbare vorm wanneer je hieraan voldoet. Zo worden volgzame knechten opgeleid. Dat bijv. de Oekraïners berucht waren om hun ongekende wreedheid jegens joden voert terug naar de vroege jaren twintig toen de Sjecka, de partij officieren van het toen nog jonge regime van het communisme bestaande uit hoofdzakelijk joden afschuwelijke rücksichtsloze moordpartijen hadden aangericht in juist de Oekraïne. ( De huidige politiek correcte moraal zegt dat je niets te nadele over joden mag zeggen) Dat er een klip en klare dubbele moraal bestaat jegens het nationaal socialisme maakte zich kenbaar door de collaboratie van o.a Prescot Bush en Henry Ford met nazi Duitsland.
  Toen tijdens operatie Paperclip alle bruikbare rotmoffen het bedje gespreid kregen vanwege hun bruikbaarheid i.v.m. de geopolitieke spelletjes van de VS, was het naziverleden plotseling niet meer zo’n thema.
  Dat het foute kapitaal wat Hitler groot had gemaakt, inzag dat na de capitulatie een ander beleid gevoerd moest worden in Europa, was het weer de VS die via de OSS in de financiën voorzag om samen met Pr. Bernhard, Joseph Rettinger, Halberstdt en degene die jij noemde, Hallstein, de eerste Bilderbergconf. in ’54 te organiseren om te komen tot een Europese superstaat volgens Amerikaanse normen.
  Dat de hoererende mediakanalen hiervan geen melding maken komt zoals je weet omdat deze in handen zijn van het kapitaalhoudende kartel wat deel uitmaakt van de club hierboven beschreven.
  Zoals wijlen George Carlin al zei; It’s a big club but you ain’t in it!

  1. robvdz.
   Rob ik lees veel,maar ik ben het ook met je eens dat de hoge opleidingsgraad van iemand niets zegt over zijn of haar bewustzijn.Ook zijn het meestal hoger opgeleiden die leidinggevende functies hebben en vaak werken zij voor de overheid of grote bedrijven en wensen zij geen tegenspraak van anderen die zich wel bewust zijn van praktijken die eigenlijk niet goed zijn of zelfs door de beugel kunnen.
   https://www.bndestem.nl/breda/ouderen-krijgen-cursus-openbaar-vervoer-in-breda-gewoon-een-kaartje-kopen-is-er-al-lang-niet-meer-bij~abd5119c/
   Bij Goede morgen Nederland vanmorgen zag ik een dame die verkondigde dat de cursus onder ouderen min of meer wel populair was gezien het aantal inschrijvingen en deelnames.
   Wanneer je het dan hebt over oeverloos gezwets dan is dit daar wel een goed voorbeeld van.Ouderen zijn vaak afhankelijk van het OV en dan moeten zij wel gedwongen meegaan met de ontwikkelingen die bv overheden en bv de NS ongevraagd doorvoeren omdat ze anders simpelweg niet meer kunnen reizen of bij overheidsinstellingen buiten de boot vallen.Kennelijk zijn zij die dergelijke dingen doorvoeren totaal van het paadje afgedwaald waarop logica nog terug te vinden is en dienen zij niets anders dan de belangen van die overheden en bedrijven over de ruggen van gewone burgers die gebruik wensen te maken van hun diensten.(vaak kunnen mensen niet anders).
   Dit zien we vaker met nieuwe ontwikkelingen en meestal komt het alleen ten dienste van hen die dit doorvoeren omdat dan controle en winst voor hen het belangrijkste zijn.
   Elke verandering is geen vooruitgang maar kan zelfs achteruitgang betekenen.
   Veel mensen zijn hun baan verloren terwijl ze toen ze nog in dienst waren bij dergelijke bedrijven of instanties zelf hebben meegewerkt aan het invoeren van nieuwe ontwikkelingen wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ze ontslagen werden en nog steeds ontslagen worden omdat ze zichzelf overbodig hebben gemaakt.
   Voorbeelden zijn:
   mensen die kaartjes verkopen op stations worden vervangen door automaten wat meer winst voor het bedrijf oplevert omdat ze van arbeidslonen af zijn.Natuurlijk is controle ook belangrijk want ze weten precies wanneer en waar iemand naartoe gaat.
   Zij die bij banken werken of gewerkt hebben hebben zichzelf vaak zelf buitenspel gezet door zelfs mensen op te bellen om te vragen of ze niet wilden internetbankieren.
   Duizenden mensen zijn bij banken ontslagen en vervangen door dergelijke nieuwe ontwikkelingen.
   Auto’s en bv koplampen,vroeger kon men snel een lampje verwisselen of met een fohn vocht uit de koplampunit verdrijven,nu kan men vaak geen lampje meer verwisselen of vocht verdrijven maar moet de hele koplampunit vervangen worden wat vele malen langzamer is en vooral ook duurder.
   Daardoor vraag ik me af hoe dom mensen eigenlijk zijn wanneer ze telkens maar met de nieuwste ontwikkelingen meegaan zonder te beseffen of het vooruitgang of achteruitgang met zich meebrengt.Meegaan met de mode voor het zicht van anderen lijkt het overgenomen te hebben van het gezonde verstand gebruiken waardoor veel kapot gemaakt wordt.Die dame van de NS zou eigenlijk een boete opgelegd moeten krijgen wegens het misleiden van het publiek omdat de cursus niet populair is maar noodzakelijk omdat anders het reizen voor ouderen onmogelijk gemaakt wordt.
   Dit is ook achteruitgang en niet normaal want vroeger betaalde men cash en moest men niet verder nadenken nu worden er cursussen gegeven hoe achterlijk is een groot deel van het volk dan wanneer ze die cursus volgen in plaats van proberen tegen te houden?

 4. Arnold 2,
  Opleidingen zijn er ook niet om mensen wijzer te maken maar slechts aan een aantal criteria laten voldoen waarna het examen laat zien tot welke bruikbaarheidsklasse je behoord.
  Mensen die die het spel doorhebben en zich goed kunnen conformeren aan dat systeem lopen met gemak door tot aan de hoogste graad.
  Maar verwacht dan niet een zelfstandig denkend creatief mens met originele oplossingen.
  De ultieme ambtenaar. Zoals Maarten Toonder zo mooi beschreef in zijn avonturen van Ollie B. Bommel en Tom Poes met de aflevering van ene Dorknoper, de ultieme ambtenaar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.