Advertentie

Samenvallen met jezelf…!


Manuela is gediplomeerd astroloog en heeft een achtergrond in psychologische astrologie. Ze heeft een 4-jarige opleiding gedaan aan de ‘Academie voor Astrologie’ in Amsterdam. Met haar eigen bureau richt ze zich op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Dit doet ze voor privépersonen, maar ook voor groepen en bedrijven/organisaties. Een analyse door Manuela van de aanstaande Venus-transitie, die vooral een beroep doet op je scheppende vermogen. Wat wil JIJ van je toekomst maken!? Het wordt écht tijd om je gedachten te organiseren en te focussen..
X

* * *

x

Beschrijving van de werking van de Zon-, Maan- en Venus -eclips mei en juni 2012.
x

Samenvallen met jezelf

x

 2012 © Manuela van der Knaap

x

Manuela van der Knaap

2012 is het jaar waarvan de grote profetieën zeggen dat de wereld zoals wij die kennen ophoudt te bestaan. We gaan naar een nieuwe manier van leven. Hogere dimensies van het bestaan willen worden geïntegreerd in ons leven. In de uitputting die vele mensen op dit moment ervaren wordt steeds meer voelbaar dat het oude niet meer voldoet.

Toelaten van transformatie wordt steeds dringender. In dit artikel uitleg over het transformatieproces en hoe de Zon-, Maan- en Venus-eclips van mei en juni 2012 ons daarin inspireren en ondersteunen als zeer belangrijke pijlers voor deze tijd van veranderingen nu en de komende jaren. In de nacht van 5 op 6 juni 2012 zal Venus weer een stukje van de Zon verduisteren. We kunnen in Europa bij zonsopgang op 6 juni 2012 nog net een stukje van de verduistering zien.

Venus-eclipsen als paren
Deze Venus-eclips is een onderdeel van een grotere cyclus. 1631-1639, 1761-1969, 1874-1882, 2004-2012. Steeds zijn er twee gebeurtenissen waarin Venus een stukje van de Zon verduistert bezien vanaf de Aarde. De tijd tussen deze twee gebeurtenissen is steeds 8 jaar. De grotere cyclus tussen de Venus-eclips paren is afgewisseld 113 en 130 jaar.

In de nacht van 5 op 6 juni 2012 zal Venus weer een stukje van de Zon verduisteren. We kunnen in Europa bij zonsopgang op 6 juni 2012 nog net een stukje van de verduistering zien.

Hervormingen van financiële markten
Tijdens de Venus-eclips van 2012 staat de zwarte Maan (de instroom van energie van de Bron) in Stier 1ste/2de huis met Jupiter erbij.*2 Dit betekent een mogelijkheid om het transformatieproces van ‘waarde’, wat nu nodig lijkt te zijn, concreet maar organisch te laten verlopen, wanneer we vanuit vertrouwen de wereld tegemoet treden. Met organisch bedoel ik dat waarden (geld) en de geldmarkt gelijke tred houden met de werkelijkheid, zodat iedere handeling gefundeerd is.

Daardoor kun je door bouwen en zal de financiële markt niet omvallen maar stabiliteit geven en organische groei laten zien. Het lijkt nu of alles op slot zit en geen vooruitgang boekt, maar Goddelijke molens draaien langzaam maar wel heel zeker om tot het juiste resultaat te komen.

De gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de horoscoop van de Venus-eclips staat 6de graad Boogschutter en toont de dagelijkse realiteit. Het gaat hier om resultaat dat voorbij gaat aan de dualiteit; de Stier op de afbeelding heeft namelijk drie horens. Dit laat zien dat het fundament dat nu gelegd wordt voorbij moet gaan aan het dualistische getouwtrek en vraagt om hogere wijsheid. De tijd is ook rijp om deze hogere wijsheid ook te vinden en toe te passen.

Groepsbewustzijn
Als dit eerste beeld van de Stier met de drie horens zich verder ontwikkelt naar een volgend niveau dan wordt dit weergegeven in het tweede beeld waarin hier een groepsdoel zichtbaar wordt. Koppejan *3 omschrijft het zo: ‘Het ontwikkelen van vaardigheden in groepssituaties waarbij een gemeenschappelijk doel wordt beproefd.’ Partijen moeten samen komen, waarin het ontwikkelen van groepsbewustzijn en individueel verantwoordelijkheidsgevoel ten

De vorige keer toen Venus twee met elkaar verbonden passages maakte voor de Zon langs was in 1874-1882. Toen was het begin van de eerste ‘Grote depressie’ gaande, die ontstaan was na ‘de industriële revolutie’. Of er een verband is met de huidige passage, (eclips) van Venus die voor de Zon langs gaat, is mij niet duidelijk. Venus heerst over wat werkelijk van waarde is, dus ook over wijs gebruik van waarde als geld. Er was zowel in 1874 als in 2004 beide keren ook een activering van de energiestroom richting Stier. *1 Stier staat astrologisch voor basiswaarde, geld, liefde en stabiliteit. Er is dus wel een groter verband te bespeuren met de financiële markten rond deze Zon-Venus eclips.

aanzien van de groep van groot belang is en vraagt om saamhorigheid en het ontwikkelen van iets nieuws.’

De dualiteit voorbij
De zonsverduistering van 20-21 mei 2012, de maansverduistering van 4 juni 2012 en de Venus-eclips van 5-6 juni 2012, geven ons de inspiratie om te groeien voorbij het niveau van goed en kwaad, hoger en lager, binnen-buiten, man-vrouw, micro-macro, verstand-gevoel (Gecorrigeerde noordelijke maansknoop 6de graad Boogschutter boek Koppejan). De eclips van Venus voor de Zon vindt plaats zowel in 2004 als in 2012 in het dierenriemteken Tweelingen en laat ons zien dat deze energetische poort van liefde en waarde, informatie en kennis binnenbrengt of in beweging zet.

Het innerlijk uitvergroot
Doordat Jupiter samen staat met de zwarte Maan (energie-instroom van de Bron), wordt onze innerlijke ervaring uitvergroot en versterkt. Dit is een bijzondere samenstand die duurt tot begin 2015. Dit maakt dat vele mensen een uitvergrote discrepantie voelen tussen wat innerlijk wil worden geleefd en in de buitenwereld wordt gevraagd of MOET. Deze Venus-eclips heeft de potentie ons hierin oplossingen aan te reiken die het oude overstijgen. (6de graad Boogschutter).

Pleiaden
Bij de ringvormige Zonsverduistering van 20 mei 2012 stonden Aarde, Maan, Zon en de Pleiaden met hun centrale Zon Alcyone in lijn. *4 De Pleiaden staan bekend als het thuis van vele kosmische Wezens met een menselijke ervaring op Aarde. Velen van ons zijn via de Pleiaden afgedaald de stof in om op Aarde te kunnen incarneren. De Pleiaden dragen de energie van de kosmische octaaf van het ‘Goddelijke vrouwelijke’. Niet voor niets wordt deze groep hemellichamen ‘The seven sisters’ genoemd.

Op de Pleiaden zijn kwaliteiten zoals kunst, zang en dans, het uitdrukken van gevoel en  onze innerlijke wereld ver ontwikkeld en geïntegreerd in een gezonde maatschappij. Een Zonsverduistering is een Nieuwe Maan waarbij de Zon en Maan ook nog eens op dezelfde verticale graad staan. Het moment van maximale verduistering duurt deze keer 5 minuten en tijdens dit moment is er een diepe imprint en doorstroming van kosmische energie.

Met de opening die deze Zonsverduistering teweeg brengt kan de energie en informatie van de Pleiaden, die verbonden zijn met liefde en Goddelijke vrouwelijke energie, een grote imprint geven in het bewustzijn van de Aarde en in ieder van ons. Deze imprint inspireert ons om te gaan leven vanuit wat ons hart en onze ervaringswereld ons van binnen laat ervaren. De lichtheid van het bestaan, waarheen jouw energie zich wil ontwikkelen. Het leven wordt dan speels en eenvoudig. Just follow the Joy…

Beeld 5de graad van Boogschutter

Innerlijke ervaring
Wat innerlijk krachtig voelbaar is bij veel mensen is een sterk gevoel naar buiten te moeten treden met wat er werkelijk van binnen leeft en waar het Wezenlijke zich in kan uitdrukken (uitdrukken van de Goddelijke kernkwaliteit).*6 In iets waar je echt blij van wordt en wat  met het grootste gemak onder je handen ontstaat. De tekening die hoort bij de 5de graad van Boogschutter *5 laat een man zien die waakt over de wieg van een kind terwijl de vrouw op de drempel van de deur aarzelt of ze al dan niet zal blijven of haar vrijheid zal kiezen.

De rol van man en vrouw zijn omgedraaid in dit beeld. Uitleg op een hogere octaaf van ontwikkeling vraagt van het vrouwelijke zich naar buiten te richten op nieuwe gebieden en daarmee vrijheid te geven aan dat wat van binnen leeft. Volgens Koppejan *5 is dit een graad die een nieuw filosofisch systeem kan voortbrengen voor een gebalanceerde man-vrouw maatschappij (actief-passief, binnen-buiten). De vernieuwing van het innerlijk botst met de gevestigde orde in onze gecreëerde wereld buiten ons in de maatschappij *6

De spanning is voelbaar in structuren en heilige huisjes die we zelf hebben gecreëerd in ons dagelijks leven. Ook als deze structuren ons worden opgelegd door externe autoriteiten, dan geeft dit veel spanning. Deze enorme spanning geeft een drang om te stoppen met dat wat ons beklemd en vernietigd. Het is een enorme drang naar vrijheid en het bevrijden van wat in ons leeft. De macht en onmacht over het volgen van je eigen structuur en wereld van gevoel diep binnen, moet omgezet worden naar vrijheid en inzicht. *6 De imprint van Zon- en Maansverduistering en Venus-eclips zal ons inzichten en ervaringen brengen die ons voorbij brengen aan polair en duaal leven.

Uitputting
Deze 5de graad Boogschutter *5 daagt ons uit om hetgeen dat niet wezenlijk bij ons past te laten en ruimte en tijd te nemen om wat wel Wezenlijk bij ons past te kunnen laten ontstaan. Als we leven vanuit onze Goddelijke kern(kwaliteit) dan LEVEN we met gemak, eenvoud, plezier en ontstaat alles vanzelf. We ZIJN dan aanwezig in het nu, zien het wonder dat leven heet ontstaan en dan is het leven een feestje.
Het oude en structuren die je vastzetten kunnen in deze periode zo uitputten dat doorgaan op de oude voet pure zelfvernietiging inhoudt en je daarmee dwingt te stoppen met het vullen van jouw dagen met zaken die niet echt bij je horen, te veel energie vragen en sterk uit balans zijn.

Daarmee verwacht ik dat de veranderingen in de maatschappij zullen ontstaan doordat het individu zichzelf niet meer kan verbinden met dat wat hem of haar uitput en vernietigd. Dat wordt door uitputting van binnenuit stop gezet om ruimte te scheppen voor het nieuwe.*6 *8 Deze astrologische stand die de vernieuwing van structuren en het geen ons vast zet in het leven activeert, zal zeven keer plaatsvinden beginnend op 24 juni 2012 en heeft de laatste aanraking op 17 maart 2015 en zal ons dus voorlopig blijven prikkelen om te vernieuwen.

Kijk voor de data van de andere activaties in het jaarartikel van 2012 *7 op www.inzichten.com (Bij het pdf. formulier van het artikel zie je een overzicht van astrologische gebeurtenissen op pagina 13)

Nieuwe balans
Er wordt van ons gevraagd om de balans te herstellen op een nieuw niveau voorbij tegenstellingen en strijd en voorbij tragedie en drama. Een nieuwe wijsheid *9 die vrede Schept en balans tussen het mannelijke actieve principe en het vrouwelijke van ons innerlijk, binnen- en buitenwereld zijn dan in harmonie. Balans tussen geven en nemen, ik en de ander. Balans tussen verstand en gevoel enzovoort.

Beeld: 16de graad Tweelingen

Venus-eclips
Ook de dierenriemgraad waarop Venus de Zon verduistert, de 16de  graad tweelingen, laat zien dat er gezocht wordt naar nieuwe manieren om het innerlijk naar buiten te brengen. Deze graad vraagt van ons om onze concentratie op het vaste, het zware los te laten om ons levenspad te kunnen zien. (Zie de vrouw op de afbeelding met de zware last van takken op haar rug).

Ons bewustzijn is tweehoofdig (zie de man op de afbeelding met de twee hoofden) en is nu verbonden met twee verschillende werelden, zoals praktisch intellect en Hoger Zelf ieder in een andere wereld verblijven.

Eenheidsbewustzijn
Bij de meeste mensen zijn de hersenhelften onvoldoende verbonden. De linker hersenhelft is nu vooral verbonden met mannelijke rationele kwaliteiten in ons. De rechter hersenhelft is nu vooral verbonden met irrationele vrouwelijk kwaliteiten in ons zoals ruimtelijk inzicht, gevoel en intuïtie. Deze Venus-eclips activeert onder anderen het samenkomen en samenwerken van de beide hersenhelften.

We worden gestimuleerd om meer van onze hersencapaciteit te gebruiken en het volgende niveau van creatief bewustzijn kan zich daarmee ontsluiten. Wie wij in Wezen ZIJN kan zich dan gaan uitdrukken in het leven, als een compleet en creatief Wezen dat zich steeds op een nieuwe manier uitdrukt en het leven actief en bewust zelf creëert. Alles kan bij elkaar gebracht worden door het met de liefde in je hart te ontvangen en te integreren in iedere cel. ( De twee hoofden zitten op een stevige hals en één lichaam met één hart)*10

Om de energie die deze Venus-eclips aanbiedt optimaal te ontvangen, ga ik tijdens deze avond en nacht met een groep mediteren en slapen bij Dolfijnen en andere zeedieren. Dolfijnen en andere Cetaceeën hebben een bijzondere kracht om afscheidingen in het algemeen, maar vooral in bewustzijn (en de hersen) op te heffen en te helen.

Zij zijn een voorbeeld voor ons hoe wij kunnen leven op Aarde in ons lichaam vanuit het eenheidsbewustzijn (holografisch bewustzijn). Lees meer over deze meditatie- en slaapbijeenkomsten op mijn website www.inzichten.com

Nieuwe staat van bewustzijn
Als deze nieuwe staat van bewustzijn is ervaren dan laat de evolutie van de 16de graad Boogschutter in het tweede beeld zien dat deze ontdekking ook moet worden veruiterlijkt.*10 We zien een heftig bewogen en aangeraakt bewustzijn. Dane Rudhyar verwoord dit: ‘als een hartstochtelijke reactie op een intens gevoelde nieuwe ervaring.’

Die nieuwe ervaring en het inzicht is zo intens, dat het gedeeld moet worden met de wereld om ons heen. Het is van groot belang dat er wordt gecommuniceerd vanuit de geïnspireerde ervaring zelf, zodat de ervaring wordt overgebracht en niet weer nieuwe dualiteit creëert. Zoals een visie die de ene wereld en ervaring als goed en de andere als slecht betitelt en daarmee juist afgescheidenheid creëert.

Integratie van hogere dimensies
2012 is het jaar waarvan de grote profetieën zeggen dat de wereld zoals wij die kennen ophoudt te bestaan. We gaan naar een nieuwe manier van leven. Hogere dimensies willen worden geïntegreerd in ons leven. Het is van groot belang dat nieuw verworven inzichten die ons nu worden aangereikt ook praktisch integreren in ons dagelijkse bestaan. Verruiming van ons bestaan naar de 4de dimensie zal ons een flinke uitdaging geven door versnelde manifestatie van onze ideeën, intenties, bedoelingen en gedachten te laten zien.

'Dan zijn binnen- en buitenwereld boven dualiteit uitgestegen en zullen we stabiliteit in de 5de dimensie vinden, in ons hart. Dan leven we in een nieuwe wereld.'

Ruimte en tijd zullen een andere betekenis krijgen en losgelaten moeten worden als een lineair principe. Dit kan een zeer instabiele periode zijn. Hoe lang deze periode zal duren is niet duidelijk. Dit is waarschijnlijk afhankelijk van hoe snel we de nieuwe manier van leven hebben geïntegreerd in onszelf. Het ‘honderdste aap-effect’ zal waarschijnlijk zorgen voor integratie en stabiliteit in ons collectief.

Manifestatie oud en nieuw
In de periode van verandering zal de oude manier van manifesteren steeds vaker niet het gewenste resultaat geven. De oude manier van manifesteren werkt niet echt meer optimaal en de meeste mensen hebben het manifesteren op de nieuwe manier nog niet echt onder de knie. Er wordt van ons gevraagd om meer en meer samen te vallen met wat we doen. Om echt, open en eerlijk te zijn.

Intentie wordt gemanifesteerd en manipulatie zal direct zichtbaar zijn in wat je aantrekt. Alles wordt steeds meer zichtbaar en open. Dit zal grote veranderingen geven in het bedrijfsleven en het openbare leven in onze maatschappij en is nu al enigszins zichtbaar. In het bedrijfsleven is het nu al voelbaar; het oude heeft al een groot deel van zijn kracht verloren.

Samenvallen met jezelf
Er komt pas rust als we samenvallen met onszelf vanuit het hart en doen waar we werkelijk blij van worden. Dan zijn binnen- en buitenwereld boven dualiteit uitgestegen en zullen we stabiliteit in de 5de dimensie vinden, in ons hart. Dan leven we in een nieuwe wereld. Om deze transformatie zo eenvoudig mogelijk te maken is het van groot belang om eerlijk te zijn en om alles aan te zien voor wat het is en van daaruit verder te gaan in nieuwe ontwikkelingen. *6

Mijn aanpak
Ik neem even mijn eigen activiteiten als voorbeeld om helder te maken hoe je op een speelse manier de transitie kunt maken naar de nieuwe energie. In het bedrijfsleven coach ik bedrijven met behulp van de kosmische horoscoop en mogelijk ook met kristalnetwerken, waardoor snel, simpel en eenvoudig helderheid ontstaat over de praktische situatie in een bedrijf, pand of afdeling.

De Wezenlijke kwaliteit wordt hierbij geïnitieerd, helder en praktisch gemaakt. De transitie naar de nieuwe energie hoeft geen drama te worden, maar kan met veel plezier, speelsheid en eenvoud, ook in het bedrijfsleven. Meestal zijn we veel te serieus en te zwaar op de hand. De nieuwe energie vraagt creatieve open speelsheid. We moeten dus opzoek naar nieuwe manier van werken en uitdrukken van onszelf in de nieuwe energie.

Portaal van rijkdom
Venus-eclipsen laten zich altijd zien in paren. In 2004 was de eerste Venus-eclips en deze opende een portaal. In 2012 zal de tweede eclips het portaal sluiten en weer een imprint geven. Er is in deze periode veel zichtbaar geworden, zoals dat geld niet meer samenvalt met werkelijke waarden in de kredietcrisis.
Ook crisis over het gebruik van olie en over de stand van zaken in de natuur en andere inzichten over de basis van onze waarden laten ons de rijkdom zien van het geen is geopend en is binnen gekomen op Aarde en in ons tijdens dit open portaal. Dit kan nu (moet zelfs) helemaal worden geïntegreerd en toegepast. En zal krachtig doorwerken in ons en in het collectief, de komende tijd.

* * *

Bronvermelding en astrologische verwijzingen in de tekst:

*1  Zowel in 1874 de vorige paar van Venus -eclipsen de Noordelijke Maansknoop net als in 2004 in Stier stond. In 1882 stond Zuidelijke Maansknoop in Stier met flink wat planeten (Neptunus, Saturnus, Cheiron, Pluto). Venus is de planeet die heerst over waarden, dus daarmee heeft een Venus-eclips al een sterke werking op financiën en geldzaken.

*2 Zwarte Maan staat in Stier met Jupiter erbij en priapus is Schorpioen (eind 2011- okt.2012). Periode van herstel van wat werkelijk van waarde is. Uit zich dmv Priapus in Schorpioen als er niet bereid is om los te laten met veel macht en onmacht, anders met openheid naar het nieuwe.

*3 Gecorrigeerde Noordelijke maansknoop 6de graad Boogschutter in de horoscoop van de Venus-eclips. In de horoscoop van de Maansverduistering van 4 juni 2012 is dat hetzelfde. In de horoscoop van de zonsverduistering van 20 mei 2012 staan zowel de gecorrigeerde als de niet gecorrigeerde Maansknoop op deze 6de graad van Boogschutter.

-Uitleg betekenis van graden in de dierenriem: Koppejan, Beeldgids van de dierenriem. Bestaat totaal uit drie delen. ISBN: 9020216724

-Voor het geëvolueerde tweede beeld van de Sabian-symbols door Dane Rudhyar. ‘Astrologische Mandala, de cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen’. ISBN: 9062719066

*4 De Pleiaden staan inmiddels in de eerste graad van het astrologische dierenriemteken Tweelingen, declinatie +24۫07.

*5 De niet gecorrigeerde Noordelijke maansknoop 5de graad Boogschutter in de horoscoop van de Venus-eclips. In de horoscoop van de Maansverduistering van 4 juni 2012 is dat hetzelfde.

*6 Horoscoop van Venus-eclips: Pluto conjunct Maan in het 10de huis in Steenbok vierkant Uranus in Ram op de ascendant. Uranus in Ram vierkant Pluto in Steenbok zal de tot in 2015 zeven keer (extreem veel vijf keer is normaal voor een aspect) De data van het exacte aspect is 24-5-2012, 19-9-2012, 20-5-2013, 1-11-2013, 21-4-2014, 15-12-2014 en17-3-2015.

*7 Astrologische jaarartikel 2012:‘Terug naar de basis’ kun je vinden op www.inzichten.com bij artikelen.

*8 Horoscoop van de Venus-eclips heeft de zwarte Maan in Stier in het 1ste huis en de gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis. De zwarte Maan in het eerste huis laat via het lichaam voelen of we leven wat echt van waarde is. Laat ook voelen als we niet goed voor ons lichaam zorgen en daarmee roofbouw plegen op ons zelf en ons bestaan.

*9  De uil in het tweede beeld van de 5de graad van Boogschutter.

-Uitleg betekenis van graden in de dierenriem: Koppejan, Beeldgids van de dierenriem. Bestaat totaal uit drie delen. ISBN: 9020216724

-Voor het geëvolueerde tweede beeld van de Sabian-symbols door Dane Rudhyar. ‘Astrologische Mandala, de cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen’. ISBN: 9062719066

*10 Horoscoop van de Venus-eclips op de 16de graad van Tweelingen.

-Uitleg betekenis van graden in de dierenriem: Koppejan, Beeldgids van de dierenriem. (Totaal 3 delen. ISBN:9020216724)

-Voor het geëvolueerde tweede beeld van de Sabian-symbols door Dane Rudhyar. ‘Astrologische Mandala, de cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen’. ISBN: 9062719066

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

 

8 gedachten over “Samenvallen met jezelf…!

 1. Een knap staaltje om vanuit astrologie het aankomend Venus fenomeen te beschrijven en te verklaren vanuit uw invalshoek. Vele lezers die weinig van astro weten zullen zich kapotschrikken want het doet in zekere mate aan ‘wiskunde’ denken en vak die ze vroeger veafschuwen en misschien nu nog. Meten is weten! Mijn advies laat die astrologische berekeningen (alleen voor ingewijden) achterwege en richt uw op de inhoud van het verhaal, dan zullen ook de ‘astrobeten’ uw verhaal op inhoud lezen. En daar gaat het toch om.
  Er zullen heus wel ‘betweters’ zijn die uw berekeningen gaan ‘natrekken’, maar neem maar van mij aandat Guido u van te voren ‘gescreend’ heeft op betrouwbaarheid. 😉 Succes!

  1. Manuela heeft aan mijn verzoek voldaan om zich door een airportscanner te laten dóórstralen.
   Maar als ze de berekeningen/basis weglaat, gaan mensen weer vragen, hoe je er allemaal aan komt, aan al die ‘wijsneuzenwijsheid’… Het is ook nooit goed Lezer..? Of heb je ook inhoudelijk nog iets gezien dat je interesse heeft.. 🙄

  2. Astrologie, meten = weten. Daarom ook kijkt de mensheid al duizenden misschien wel al miljoenen jaren naar de sterren. Ze konden destijds beter rekenen als heden ten dage. Zonder rekenmachine zijn de makkelijke sommen al te moeilijk tegenwoordig. Komt omdat ze vroeger naar de hemel keken en nu naar de tv. Is dat evolutie of degeneratie?

  3. Even Big Brother daargelaten met zijn hoog opgeleide mensen die ons ver vooruit zijn, veel verder dan we weten waarschijnlijk. Exploring space, daar gaat ook wel wat geld in om. Rekenen, meten = weten. Anders kom je niet veel verder. Doen wij al als we oversteken moeten.

 2. Voor wat ik heb begrepen is die Venus-overgang van 6-6 een soort van oppositie van Zon en Venus. Zie: http://filodivers.blogspot.com/2012/03/2012-de-venusovergang-van-6-juni-2012.html

  De planeten Mercurius en Venus komen nooit in echte oppositie met de Zon te staan, vanaf de Aarde waargenomen. Ze gaan enkel achter- of voorlangs aan de Zon, vanaf de Aarde gezien. De oppositie is een spanningsaspect, maar of dat ook voor dit soort opposities die tevens een conjunctie zijn geldt…? De conjunctie geeft veel meer een samenwerking aan. Beetje tegenstrijdig dus. Venus staat voor schoonheid, kunst, beeldend intellect (anders dan de abstracte Mercurius) en geld. De Zon staat voor het ego, of de koning. Harmonieuze aspecten lijken verder leuk, maar ze missen spanning. Dat leidt tot luiheid en – zeker in geval van Venus – zachte heelmeesters…

  1. waarom zouden tegenstellingen niet samen kunnenwerken? Venus(gevoel) Mercurius(Hermes:handel dus verstand). Beiden dus duaal. En wat gebeurt er als deze dualiteiten gaan samenwerken? Geen spanning maar waar het allemaal om begonnen is de Eenheid wordt hersteld. Voor jouw boring, voor mij…. maar niet heus. Geniet ervan! En dat de Zon(man) en Aarde(vrouw) daar ook bij betrokken nog extra samenwerking van 2 dualiteiten maakt het feest compleet. Nou krijg je waar voor je geld? Wat kunnen invalshoeken toch verschillen! Nemasté.

 3. Wat ik me afvraag:
  Het gaat niet best met mij: Baan kwijt, depressieve gevoelens, slecht met de tijd om kunnen gaan en gewoon 3d down to earth zie ik ook geen toekomstperspectief meer, een bodemloze put tussen wal en schip in met de dood als enigste bevrijding uiteindelijk. Om ff mijn gevoelens te schetsen.

  Zou het ook niet de bedoeling zijn dat ik langzamerhand afstand moet gaan doen van alles wat ik bezit??? En op het moment dat alles van mij is afgenomen en ik letterlijk op straat beland dat ik dan pas klaar ben voor de grote sprong naar een hogere realiteit??? Of gebeurt dat eerder???

  1. Je eerste alinea is glashelder. Voor mij een teken dat je een van de voorlopers bent.
   Over je tweede alinea: ik snap niet wat je wilt bereiken?
   Ik heb juist erg veel inspiratie uit dit leuke artikel gehaald: dat ik die ‘feestelijke vanzelf-knop’ van mij meer mag activeren. Het enige dat ik daarvoor hoef te doen is ZIJN, en vandaar dat ik het lef heb om uiterst spontaan op jouw bericht te reageren. Ik heb het idee dat je het beter doet, en verder bent, dan je denkt. Groetjes, marilu.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.