Advertentie

Shaken Baby Syndrome en de ‘mooie plaatjes’..


Hieronder een artikel van dr. Jannes Koetsier, expert op het gebied van medisch-juridische adviezen aan jonge ouders, vooral rondom vaccinatie-zaken. Zijn verhandeling gaat over de bizarre situaties die vaak ontstaan bij de diagnose ‘SBS of ‘Shaken Baby Syndrom’. Hierbij wordt door ‘experts’ verklaart, dat een gestorven baby, als gevolg van bloedingen in het hersengebied, ‘zeer aannemelijk’ is gestorven als gevolg van het door elkaar schudden van deze baby, door de ouders van het kind..!

Experts are questioning the scientific basis for shaken baby syndrome. Increasingly, it appears that a good number of the people charged with and convicted of homicide may be innocent. … Scientists are now willing to accept that the symptoms once equated with shaking can be caused in other ways.

Je zou zeggen een nogal heftige beschuldiging, die natuurlijk heftig-traumatisch kan werken op de ouders, wanneer überhaupt hun pasgeborene verliezen, laat staan volledig buiten hun schuld. En daarboven dus nog eens worden veroordeeld als de schuldigen aan de dood van hun kind..! Hoe dit mogelijk is, is voor velen een vraag, want -zoals Jannes Koetsier hieronder aantoont- dient er wel degelijk rekening te worden gehouden met een aantal mogelijke, vaak voor de hand liggende, ándere oorzaken..! Dus waarom dan meteen de ouders als schuldigen aanwijzen. Het loopt ook voor Jannes Koetsier, zoals hieronder uit zijn Tweet van november 2012 blijkt, werkelijk de spuigaten uit. Lees verder over deze verborgen ellende achter het SBS, waar mogelijk nog een heel morbide andere oorzaak nog schuil gaat.!

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Vaccinatieschade gecamoufleerd..?
Wij schreven hier op de site al eens over de visie van vaccinatie-expert dr. Vera Scheibner in het kader van SBS, het ‘Shaken Baby Syndrom’.. Aanvullend op het artikel hieronder van Jannes Koetsier, raden we je aan, ook het verhaal van dr. Vera Scheibner te lezen (HIER). Indrukwekkend to say the least..! Wat Vera Scheibner in dat artikel doet is aanvullen op dátgene wat Jannes Koetsier hier meldt.

ANDERE mogelijke oorzaken dus aanreiken, die aan de basis staan van het sterven van een baby aan het SBS. Nogmaals: ‘Waarom dienen de ouders de schuld te krijgen?’ Is dat omdat de diagnose ‘SHAKEN BABY’ nu eenmaal vraagt om een ‘schudder’. Een MENS dat later kan worden aangeklaagd als daadwerkelijk de ‘zeer-vermoedelijke schudder’ en daarmee de ‘dader”…? Een naam die dus in eerste instantie al helemaal niet klopt..!

Mooie plaatjes..!
Wij willen hier op deze plek graag iets delen wat je wellicht zal verbazen.. Zoals namelijk Vera Scheibner al laat doorschemeren in haar artikel, zou het helemaal geen vreemde zaak zijn, wanneer vaccinaties de oorzaak zouden zijn van dit ‘Shaken Baby Syndrom’…!! Dat betekent dat er dus een uiterst gevaarlijke hersensituatie op zou treden in het hoofdje van een baby, vlak ná de vaccinatie van die baby.. En stel je nou eens voor.. Misschien denken we een beetje boosaardig, maar stel je gewoon voor.. Wanneer de farmaceutische industrie een diagnose zou ‘bedenken’, die als bliksemafleider of camouflage zou kunnen dienen voor de schade, die feitelijk werd veroorzaakt
door de toegediende vaccinatie(s)..?!

Wij hadden een bijzonder ‘AH’-erlebnis in dit opzicht, tijdens het opmaken van het artikel van dr. Vera Scheibner, (HIER dus) over het SBS. Bij het uitzoeken van afbeeldingen op Google, bleek ons scherm ineens gevuld te zijn, met een prachtige selectie aan anatomische plaatjes, diagrammen en grafische schema’s… Even pas op de plaats makend, drong het plotseling door dat we keken naar hele ‘dure’ beelden.. Anatomische tekeningen zijn niet goedkoop te maken, maar een scherm vol, en dat bij een aandoening (SBS dus), die TOCH AL in een dubieus daglicht staat.. (klik op de illustratie voor complete uitsnede uit Google-images)
x

SBS shaken baby syndrom dure plaatjes

x
Wie heeft al deze folders, anatomische tekeningen, in scene gezette foto’s, etc. etc. gefinancierd…??? Is dit de medische wetenschap, die ouders wil waarschuwen en daarvoor eens stevig in de portemonnee heeft getast..? Onwaarschijnlijk natuurlijk.. Maar wie doet dit dan wel? En daar was ineens dat ‘duveltje’ weer.. Zou het zo kunnen zijn dat de farmaceutische industrie alles in het werk zet om het SBS te promoten….? Dit soort geraffineerde plaatjes laat produceren, vanuit een soort meelevendheid.. Zichzelf daarmee ontlastend, door een camouflagenet aan te reiken, dat de vaccinatie-schade verdoezelt…?
Meer dan deze vraag willen we niet opperen, maar een goede lezer heeft aan een half woord genoeg. We kunnen je aanraden eens zélf de zoektocht te maken op Google-afbeeldingen.. See for yourself! Nu het woord aan Jannes Koetsier voor zijn oproep om de diagnose ‘SBS’ sterk tegen het licht te houden..!

* * *

x

x

jannes koetsier SBS tweet

x

x

Aanpassing ‘SBS’-diagnostiek dringend gewenst..!


2014 © Jannes Koetsier, arts (maart 2014)

x

Dokter Jannes Koetsier, kritisch geneeskundige.
Dokter Jannes Koetsier, kritisch geneeskundige.

Het medische beleid in veel academische ziekenhuizen en van AMK-vertrouwensartsen inzake diagnostiek en handelen ingeval van ‘non-accidental-injury’ (‘shaken baby syndroom’, ‘SBS’) schaadt waarschijnlijk veel meer kinderen en hun ouders dan dat het kinderen beschermt. Dit heeft te maken, zo lijkt het, met een onvoldoende ‘open mind’ bij veel artsen voor andere medische verklaringen en met persoonlijk risicomijdend gedrag van artsen en jeugdzorg.

Het ‘SBS-probleem’
Veel artsen menen dat de combinatie van oude en verse subdurale en retinale bloedingen (bloedingen rond de hersenen en in de ogen) soms met (rib)fracturen, aangetroffen bij een baby, het gevolg zijn van schudden van het kind. Ze noemen dit tegenwoordig ‘non-accidental-injury’, een eufemistische term voor kindermishandeling. Voorheen had men het over ‘shaken baby syndroom’  (Let wel: ‘SBS’ is niet ‘evidence based’ maar ‘assumption based’).

Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..?
Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..? Wellicht is vaccinatie een essentieel-mogelijke oorzaak…?!

Als de betrokken artsen in het ziekenhuis en de vertrouwensarts van het AMK zo’n zaak met het etiket ‘non-accidental-injury’ doorschuiven naar jeugdzorg, kinderbescherming en/of justitie dan zijn de gevolgen voor ouders en kind dramatisch en schadelijk indien het vermoeden op kindermishandeling onterecht is. Dit heeft mede te maken met de autoriteit die de medewerkers van deze instanties toekennen aan de artsen.

Hierdoor wordt vaak een mening (‘SBS’) gezien als een feit in het dossier. Onlangs stelde de kinder-ombudsman vast in zijn rapport ‘Is de zorg gegrond?’ (dd 10 dec 2013), dat het toch al moeilijk is bij jeugdzorg en kinderbescherming om feiten en meningen goed uit elkaar te houden. Als dan vervolgens in het juridische strijdperk steevast dezelfde ‘SBS’-deskundige opduikt, iemand die selectief met de medische gegevens aan de slag gaat om ‘SBS’ te bewijzen en niet even gepassioneerd zoekt naar andere mogelijke verklaringen, dan volgt veelal uithuisplaatsing en blijven de ouders verdacht met alle gevolgen van dien..! 

Belangrijkste vraag voor de betrokken artsen, zeker bij baby’s uit normale liefdevolle thuissituaties, is dus of er behalve de ‘SBS’-veronderstelling ook andere mogelijke medische verklaringen zijn voor de genoemde bloedingen en (rib)fracturen en huidbloedinkjes (purpura, petechie).
Er zijn bovendien  internationale richtlijnen vastgelegd m.b.t degelijk en gericht onderzoek naar “adverse events following immunization (AEFIs)”, inclusief op het gebied van ITP of vitamine deficiënties, waar artsen toch bekend mee zouden moeten zijn.

De ‘SBS’-casuistiek die recent door meerdere wanhopige ouderparen bij mij werd gemeld (nog zes cases na de eerste drie waarover de EenVandaag uitzending dd 14-12-2013, zie deze YouTube die mij duidelijk maakt dat dit diagnostisch proces in veel ziekenhuizen verbetering behoeft.

Als bij afwezigheid van sociale risico-factoren de kans op een medische verklaring groter zou zijn dan de kans op ‘SBS’, ontstaat kennelijk een lastig dilemma voor de artsen. Immers de zaak doorschuiven naar de kinderbescherming kan zeer schadelijke gevolgen hebben als de verdenking onterecht is, terwijl de zaak niet doorschuiven en zelf de vinger aan de pols houden riskant kan zijn voor kind en artsen als er wel sprake zou zijn van kindermishandeling. De verantwoordelijkheid doorschuiven is dus verleidelijk. De praktijk is nu hoogst waarschijnlijk  dat zeer veel goeden onder misschien enkele kwaden moeten leiden in de ‘SBS’-gevallen. Er worden hierdoor dus veel meer kinderen geschaad dan beschermd. Medisch beleid met dergelijke gevolgen verdient herbezinning. Primum non nocere. (=medisch principe om allereerst niet te schaden).

Het officiële plaatje, zoals bedacht door...? (Wie bepaalde en betaalde deze fotoshoot..?_
Het officiële plaatje, zoals bedacht door…? (Wie bepaalde en betaalde deze fotoshoot..?_

Mogelijke medische verklaringen voor wat SBS wordt genoemd.
Er zijn medische verklaring anders dan ‘SBS’ voor dezelfde verschijnselen. Doordat hieraan niet wordt gedacht, dan wel te snel tot ‘non-accidental-letsel’ geconcludeerd wordt, krijgen deze mogelijkheden in de Nederlandse ziekenhuizen veelal geen aandacht. Bijkomend probleem is dat deze oorzaken soms tijdelijk bij het kind aan de hand zijn en daardoor niet meer op te sporen zijn als het kind in het ziekenhuis belandt.

Het stollingsonderzoek bijvoorbeeld levert dan geen afwijkingen meer op. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat dergelijke oorzaken dus  moeilijk of niet uit te sluiten zijn. Met name in het British Medical Journal is veel literatuur over mogelijke verklaringen te vinden, waarvan hieronder een korte onvolledige samenvatting van enkele voorbeelden.

1 .Vit-C deficiëntie.
Kan verschillende oorzaken hebben zoals infecties bij de baby waardoor de vit-C-voorraad in het kind sneller wordt verbruikt dan aangevuld. Er kan abnormaal veel vit-C verbruikt zijn om van een moeilijke bevalling met bijvoorbeeld veel aspiratie te herstellen. Gebrekkige moedermelk kan een rol gespeeld hebben door bijvoorbeeld anti-epilepticagebruik door de moeder, of voedings-deficiënties bij de moeder.

Vitamine-C-Redder-print2Ook de immuunreactie op vaccins kan bijdragen aan het vit-C tekort, zeker bij baby’s die voor of tijdens de vaccinatie met infecties kampen. Bloedingsneiging t.g.v. vit-C tekort is vanouds bekend als scheurbuik. Er ontstaat bij vit-C tekort altijd een sterk verhoogde histamine-spiegel. De verhoogde histamine spiegel veroorzaakt problemen bij de collageenvorming waardoor de kleine bloedvaatjes met name rond de snel groeiende hersenen kwetsbaar worden voor bloedingen. Ook botten worden door collageen tekort kwetsbaar voor fracturen.

Hoe weet je achteraf zeker dat er voor de ziekenhuisopname niet een periode met vit-C-tekort is geweest? Ingeval van voedingsproblemen en infecties, verergerend na vaccinatie, in de weken voor opname, is het vermoeden van tijdelijk vit-C tekort toch minstens net zo gerechtvaardigd als een AMK-melding wegens  ‘SBS’. Zeker als er ook nog petechie (puntvormige huidbloedinkjes) zijn geweest. Petechie zijn immers vrijwel bewijzend voor een stollingsprobleem en niet door mishandeling tot stand te brengen.

2. ITP, immuun trombocytopenie.
Een soort allergische reactie van de bloedplaatjes waarvoor sommige kinderen kennelijk gevoelig zijn. De acute vorm is kortdurend en herstelt zich snel, waardoor ten tijde van de ziekenhuisopname het vaak niet meer mogelijk is om via bloedonderzoek tot een zekere diagnose ITP te komen. Het snelle herstel door de enorme bloedplaatjes aanmaak (normale levensduur bloedplaatjes is 8-10 dagen) leidt vaak tot een rebound-effect met een verhoogd trombocyten aantal dat soms nog wel is vast te stellen maar niet geduid wordt als een mogelijke reactie op ITP.

Ook ITP kan door verschillende oorzaken getriggerd worden, zoals (onopgemerkte) infecties en vaccinatie. Het Lareb erkent dat ITP een zeldzame bijwerking van het kinder vaccinatie schema kan zijn. Vit-D en vit-B12 deficiënties zijn ook beschreven als oorzakelijke factor bij ITP. Ook hier zijn er voor de opname vaak huidbloedinkjes  (petechie, purpura) gezien.

3. Vit-K deficiëntie.
Ondanks toedienen van vit-K na de geboorte zijn er gevallen beschreven met een (tijdelijk) vit-K tekort. Soms te relateren aan medicijngebruik of vit-K deficiëntie van de moeder, soms door overmatig spugen van de zuigeling. Ook  leverdysfunctie en of malabsorptie in de darm van het kind zeker bij antibiotica gebruik zou aanleiding kunnen zijn. Behalve de bekende rol bij de bloedstolling heeft vit-K net als vit-C een belangrijke rol bij de botvorming.

shaken baby syndromConclusies
Een zorgvuldige anamnese  is van belang maar trof ik in de dossiers onvoldoende  aan. Is er verhoogde bloedingsneiging geweest bijvoorbeeld blijkend uit te makkelijk ontstaande blauwe plekken of uit purpura/petechie. Zijn er al langer verschijnselen van klachten van het hoofdje, zoals abnormaal huilen, wegrakingen, te snelle schedelgroei door de drukverhoging t.g.v. de vaak gesignaleerde oudere en verse bloedingen. Had het kind infecties. Was de bevalling extra belastend. Reageerde het kind slecht op vaccinatie. Kan er sprake geweest zijn van vitamine deficiëntie.

Heeft de baby abnormaal gespuugd. Waren er voedingsproblemen. Allemaal aanwijzingen voor een verhoogd risico op één van de geschetste verklaringen. In combinatie met een observatie van twee liefdevolle ouders en geen duidelijke uitwendige mishandelingssporen is ‘non-accidental-injury’ dan beslist niet de meest logische verklaring voor de bloedingen al of niet met fracturen.

An emotional British au pair Louise Woodward is seen in Middlesex Superior Court, Thursday evening, Oct. 30, 1997, in Cambridge, Mass., as a jury finds her guilty of second-degree murder in the death of infant Matthew Eappen, who died in her care in February 1997. In foreground is defense attorney Andrew Good, and in background Elaine Whitfield-Sharp, a member of the defense team. (AP Photo/Pool-Ted Fitzgerald)
Een van de eerdere veroordeelden van SBS.. Een emotionele Britse au pair, Louise Woodward, wordt veroordeeld voor het schudden-tot-de-dood-erop-volgde, voor de Middlesex Superior Court. Het is oktober 1997, in Cambridge, Massachussets. Een jury verklaart haar schuldig aan de dood van Matthew Eappen, de baby die stierf onder haar toezicht.. (AP Photo/Pool-Ted Fitzgerald) (KLIK voor artikel)

Dan toch maar voor de zekerheid concluderen tot ‘non-accidental-injury’ leidt te vaak tot niet te onderschatten langdurige rechtsgangen (kinderrechter, strafrecht) met onterechte uithuisplaatsingen van de baby en emotionele schade voor kind en ouders. In het algemeen zouden dus alternatieve hypotheses grondig en degelijk moeten worden onderzocht en beter onderkend, alvorens bij afwezigheid van algemeen gangbare medische verklaringen te snel tot ‘SBS’ te concluderen. Want zoals terecht gesteld in een recent artikel van een aantal professoren: “In medicine, this is known as a differential diagnosis (i.e. list of possible causes). In law, it is known as due process”
(“Admissibility of shaken baby syndrome/abusive head trauma evidence”, K.A. Findley et all, Pediatric Radiology (2013) 43:890).

x

* * *

x

Tot slot.. Last but not least..!

Toeval..??

x

Vaccinatie-gerelateerde scheurbuikverschijnselen,

toegeschreven aan ‘kindermishandeling’…!

Tegelijkertijd met het plaatsen van dit bericht, krijgen we een artikel onder ogen, met exact dezelfde strekking als hierboven wordt uitgelegd..

Een vaccin-gerelateerde huidziekte, die gerelateerd wordt aan ‘kindermishandeling’… De wereld op zijn kop..?
We zullen dit artikel snel vertalen, je kunt het HIER vast in het Engels inzien..!

x

vaccin scheurbuik kindermishandeling

 

9 gedachten over “Shaken Baby Syndrome en de ‘mooie plaatjes’..

  1. Degenen die het zouden moeten weten, willen dat eigenlijk niet, want dan zouden ze moeten toegeven dat ze het tot nu bij het verkeerde eind hadden.
   Maar wie weet kunnen mensen als Feniks tot inzicht komen dat niet alles wat ze geleerd hebben correct is.

 1. Viera Scheibner PhD onderzoekt al zo’n 25 jaar de negatieve gevolgen van vaccinatie in de gerenommeerde medische literatuur. Anderen kunnen voortbouwen op de altijd artikelen die zij schrijft en op de Rapid Responses die de British Medical Journal van haar publiceert…
  Een baby zo hard te schudden, dat er SBS-verschijnselen optreden, is absoluut onmogelijk!!! De studie “LLOYD Head Kinematics During Infant Shaking” op http://www.desireerover.nl/vaccinaties toont dit keihard aan. Met het schudden van modellen van baby’s en peuters, voorzien van meetapparatuur, probeerden de onderzoekers vergeefs om SBS-verwondingen te veroorzaken.
  Op dezelfde webpagina staan medische artikelen over scheurbuik, een lichamelijke reactie van baby’s op de onzinnige hoeveelheid gifstoffen die zij krijgen ingespoten ‘om hen te beschermen’.
  Het wordt tijd dat ouders wakker worden voor het feit dat vaccinatie — het injecteren van ziekteverwekkers, tezamen met talloze gevaarlijke gifstoffen en metalen — een volslagen onnatuurlijke handeling is. De natuur confronteert het lichaam altijd met maar één ziekteverwekker tegelijk, en niet met 6 of meer ziekteverwekkers op hetzelfde moment!
  Wanneer ik ouders de lijst van gifstoffen in vaccins laat zien, (zie de RVP-vaccin documenten op mijn vaccinatiepagina), hen voorstel om die in een appel te spuiten, en hen dan uitnodig om hun kind die appel te geven, roepen ze altijd heel hard NEE!
  Waar is de logica dat ouders diezelfde zooi dan wel in de bloedbaan van hun perfecte baby laten spuiten?

 2. Er staan een aantal goede opmerkingen in dit artikel. Bijvoorbeeld “Er zijn medische verklaring anders dan ‘SBS’ voor dezelfde verschijnselen.” Men moet niet direct veronderstellen dat de ouders het kind hebben mishandeld. Maar, nog relevanter is wellicht de opmerking: dat het “moeilijk is […] om feiten en meningen goed uit elkaar te houden”. Want terwijl Jannes Koetsier helemaal niets schrijft over een verband tussen ‘Shaken Baby Syndrome’ en vaccinatie, wordt in de inleidende tekst van wtk wel de mening gesuggereerd dat er zo’n verband is (“Vaccinatieschade gecamoufleerd..”). Nergens geeft Jannes Koetsier ook maar enig feit dat in die richting zou kunnen wijzen. Hij heeft het zelfs over kneuzingen en botbreuken, dus ik zou toch eens graag willen vernemen hoe dat mogelijk zou kunnen zijn door vaccinatie!

  Voor wat betreft het tweede artikel (“Vaccinatie-gerelateerde scheurbuikverschijnselen”): in de Engelse versie ervan staat dat dit kind leed aan het Kawasaki-syndroom, maar dat er foutief verondersteld werd dat het kind mishandeld werd. Weerom, dit heeft niks met vaccinatie te maken: de oorzaak van Kawasaki is onduidelijk, maar niks wijst in de richting van vaccinatieschade (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3826559/pdf/IJPED2013-645391.pdf). Weerom, men moet “feiten en meningen goed uit elkaar te houden”.

 3. @ Désirée

  Die logica is er ook niet. Het is veel eerder de waanzin van het feit, dat mensen zelf niet meer (willen/kunnen) nadenken en heel veel tot alles in handen geven van anderen om te beslissen over zaken, die henzelf vrijstelt voor het dragen van hun verantwoordelijkheidsbesef betreffende ‘gezond zijn’ en ‘gezond blijven’.

  Mensen zijn overprikkeld met informatie, die op zich al ziekelijk is. Overprikkeling, die de mens 24/7 bereikt en waardoor het steeds moeilijker wordt om de juistheid van informatie te kunnen onderscheiden. De mens wordt o.a. het gevoel ‘aangereikt’ niet meer tot de ‘moderne’ wereld te behoren, als ie de info niet via smartphone, tablet, laptop tot zich neemt. De mens wordt steeds meer een kuddedier, dat zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het leven is/wordt ontnomen door info, die van alle kanten (ook medisch) op hem wordt afgevuurd. Er wordt niet meer gecheckt of de overweldigende informatiestroom wel deugdelijk is. Er wordt klakkeloos en gemakzuchtig van uitgegaan, dat dus ‘anderen’ wel weten wat juist is. En dit is overduidelijk lang niet altijd het geval. De mens ziet door de bomen het bos niet meer en kan geen onderscheid meer maken wat er allemaal in geplant wordt. Des te meer er bewust/onbewust in dat bos wordt gezaaid/geplant (aan informatie), des te ondoorzichtelijker wordt het geheel. En dat is nu ook net de bedoeling. De mens is al bezig een zombie te worden door de misleiding van alle info die hem via elektronica 24/7 door de strot wordt geduwd. De mens is soms net een kikker, die levend gekookt wordt in de ‘informatiepan’, maar er niet meer uitspringt, terwijl het deksel er nog niet op zit!

  Maar er is inmiddels ook een wakkere mens opgestaan, die wel ervaart wat zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor hem en zijn omgeving betekent. Die o.a. het zombiegedrag en de (bewust) misleidende info wel signaleert, maar zich hier niet aan verbindt. Deze mens beoefent de kunst van het laveren en zeilt met zijn bootje om alle (bewust) opkomende obstakels en heeft ook zijn handen vol om dit laveren tot een goede en aangename reis te laten verlopen.

  Is deze mens dan beter dan de ander? Nee, wel anders, omdat het verantwoordelijkheidsgevoel hem niet is ontnomen en hij dit zich ook niet laat ontnemen, maar hiermee ook de andere mens behulpzaam wil zijn, want hij is zich bewust, dat we het met elkaar en voor elkaar mogen doen.

  Ook het internet is tweeledig in zijn info. Enerzijds misleidend, anderzijds opbeurend. Nou dan stappen we allemaal in de zeilboot en leren we met elkaar en voor elkaar laveren, daarmee zijn de problemen nog niet de wereld uit, maar het begin is er, doordat we laten zien, dat we als mens wel degelijk in staat zijn ons verantwoordelijkheidsgevoel te dragen. Het wereldwijd steeds groter wordende en veranderende bewustwordingsproces ten positieve is niet meer te stoppen!!

  “Je Kracht eindigt waar je angst begint”.

 4. Meer informatie over ‘Shaken Baby Syndrome’ (lees: vaccinatieschade!?) vind je ook in deze TV-dialoog met dr Hans Moolenburgh, Desiree Rover en Door Frankema:

  https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  (tip: deel deze 3 uur durende tv-dialoog met mensne die nog van mening/geloofsovertuiging zijn dat vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn…)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.