Advertentie

’t Gedoe rond de Tempelberg in Jeruzalem..


x

x

x

x

Het gedoe rond de Tempelberg in Jeruzalem

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het Kruitvat het Midden-Oosten. Historisch gezien is het Midden-Oosten de ontstaansgrond van drie religies, namelijk het Judaïsme, het Christendom en de Islam. Deze religies hebben zich door de tijd heen onafhankelijk van elkaar verder kunnen ontwikkelen en verspreiden, waarbij de gelovigen van die religies lange tijd op vele plaatsen vredevol met elkaar samenleefden. Totdat in 1097 de toenmalige paus Urbanus II, misschien een toch wat meer serieuzere voorvader van de Vlaamse komiek Urbanus (HIER), besloot die Mohammedaanse ongelovigen maar eens uit het door Christenen als hun religieus beschouwde heilige eigendom te verdrijven (HIER). Zo ontstond er een christelijk ‘Heilige Oorlog’, in het Arabisch Jihad, tegen de Islamieten die op dat moment Jeruzalem beheersten.

Het zijn joodse mensen als Auschwitz-overlever Dr Hayo Meijer die het verhaal verduidelijken. O.a. met zijn statements: “De staat Israël bestaat niet”. En wat dacht je hiervan: “Israël handelt zoals de Nazi’s dat deden”. (klik voor artikel)

Dit was niet de enige christelijke Jihad. In de eeuwen daarna heeft die westers christelijke kerk nog vele Jihads gevoerd tegen ongelovigen overal ter wereld en hen op de op de punt van het zwaard tot het ‘ware’ christelijke geloof willen bekeren. Ja, het geloof in een God heeft in deze wereld vooral met veroveren, bekeren, moorden en nog veel meer naars te maken. De door Jezuïeten georganiseerde Inquisitie is daar eveneens een uiting van. Maar dit is echter een geperverteerd morele opvatting van Goed en Kwaad, die vooral heersende machtsbelangen dient. God is in hun ogen immers macht.

Hij heeft voor het uitoefenen van die macht steeds weer bevoorrechte groepen uitverkoren, om die macht voor hem op aarde te vertegenwoordigen en vorm te geven. Daartoe heeft hij de vertegenwoordigers van zijn macht het fiat gegeven, om al hun eigen slechte en moordlustige zaken op andere religies te projecteren. Om daarmee vooral die Heilige Oorlog/Jihad maar gaande te kunnen houden. Dat had ook weer zo zijn voordelen voor de machtigen, die ook steeds meer de gehele wereldeconomie gingen beheersen en controleren. Deze zou het goedgelovige schapenvolk/goyim/ useless eaters steeds meer welvaart, zekerheid, veiligheid en dus een steviger bestaansbasis moeten geven.

De ware werkelijkheid is natuurlijk heel anders. In werkelijkheid heeft daardoor een regulier wetenschappelijk gefundeerd militair industrieelcomplex als een zeer agressief kwaadaardig kankergezwel kunnen woekeren. Dat kan iedere Nederlander, maar ook ieder ander, op zijn/haar klompen aanvoelen! Althans voor zover er buiten Nederland klompen worden gedragen. Deze vormgeving van macht heeft natuurlijk alles met het kweken van afhankelijkheid en slaafsheid te maken.

Israël, de lont in het kruitvat
Maar goed, het Midden-Oosten is dus een historisch gegroeid belangenverstrengelend kruitvat, dat in onze tijd op ploffen staat. De lont om dat kruitvat uiteindelijk tot ontploffing te kunnen brengen werd in 1948 aangestoken. Toen stichtten de Zionisten met behulp van de wereldmuntmeesters, de Rothschilds, de in naam Joodse staat Israël. Dit werd mede mogelijk door de oorspronkelijk Palestijnse bevolking te verdrijven, uit te moorden of op te sluiten in de grootste openlucht gevangenis ter wereld, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Daarbij speelt de met deze historische gegevenheid verbonden stad Jeruzalem een prominente hoofdrol. In het verleden was het een zogenaamd christelijk Roomse kerk die Jeruzalem meende te kunnen claimen. Tijden zijn echter veranderd en nu wordt Jeruzalem geclaimd door een club, die de andere reliclubs heeft geïnfiltreerd en hen in het kader van hun verdeel en heersprogramma op deskundige wijze tegen elkaar heeft uitgespeeld en opgezet.

Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. De Likud-partij van premier Netanjahu, probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

Het is dus de club van de Zionisten, die dit veroorzaakten. Zij hebben zowel het Judaïsme, het Christendom als de Islam op slinkse wijze binnen haar invloedsfeer gebracht. Dit klinkt misschien onmogelijk. Maar verdiep je dan maar eens in de bijzondere banden tussen Israël en Saoedi Arabië, dat zich als het thuisland van de Islam beschouwt. Over de verbinding van Zionisme en de Rooms Katholieke Kerk is inmiddels ook al heel veel bekend. Kijk maar eens naar de artikelen op de site van Henry Makow, een volgens Zionisten zichzelf hatende Jood (HIER). Daarbij kunnen de satanisch geïnspireerde geldmeesters van deze wereld, de Rothschilds, als spin in het geopolitiek/religieuze machtsweb worden aangemerkt.

Hotspot Jeruzalem
Binnen de geopolitieke ontwikkelingen in onze wereld is Jeruzalem in de 20ste en 21ste eeuw, maar eigenlijk dus al sinds de kruistochten, een aardse locatie waar vele religieus/economische machtsbelangen ogenschijnlijk elkaar hebben gekruist.. Je kunt je daarbij afvragen wat religie met economie te maken heeft. Religie is in de loop der tijd gebruikt om mensen een soort van belasting te laten betalen voor hun ‘verzekerde gang naar de hemel’, wanneer zij door de poort van de aards fysieke dood zijn heengegaan.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk werd dit in het verleden vormgegeven in de aflatenhandel. Daarna deed die kerk dat op ander manieren. Volgens de Talmudische Joden zouden alleen de gentiles/goyim gehouden moeten worden aan het betalen van belastingen, terwijl zij  zelf zich daar onderuit weten te werken (HIER).

In alle religies heeft zich een bemiddelende priesterkaste ontwikkeld, die zichzelf in stand wist te houden door de goedgelovigen financieel leeg te melken. Deze priesterkasten zijn de eersten geweest die de ware spiritualiteit hebben verlaagd tot een economische handelswaar. Dat is waar Christus bij zijn uitdrijving van de kooplui uit tempel naar verwees (HIER). In onze huidige tijd zijn het dus Talmudisch/Zionistisch geïnspireerde Joden die aan de niet Talmudisch/ Zionistische Joden belastingen menen op te kunnen leggen. Zij zijn immers Jahwe’s vertegenwoordiger op aarde en mogen dat daarom doen. Deze mindset is ook de basis van hun superioriteitsgedachte ten aanzien van Jeruzalem en de daar al voor hun komst aanwezige Palestijnen.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Die stad is in 1829 al opgekocht door de Rotschild muntmeesters (HIER). Het door die Rotschild’s in Israël geïnstalleerde Zionistische regime mocht dus van toen af over die stad beschikken, zoals het haar uitkwam. In mijn beleving loopt deze koehandel tussen geestelijke en aardse zaken door de gehele menselijke evolutie heen. Ik doe daarmee het wezen van de koe absoluut onrecht aan. De koe is immers een bijzonder en in India nog steeds heilig wezen, dat aardse materie (gras) omzet in een de mens voedend middel. De koe geeft, maar de koeiendrijvers en -handelaren nemen alleen maar.

Het verhandelen van geestelijke ‘wijsheden’ en ‘waarheden’ voor aardse goederen, roem en macht is voor hen het substantiële bestanddeel voor hun aardse machtspositie. In mijn beleving is dit juist in onze tijd een zeer actueel hoofdthema. Het beeld van aardse handel, dat verbonden is met het legitiem voorzien in de aardse en lichamelijke behoeften, is door een kleine club van bijzonder geslepen figuren uitgebuit, om zichzelf mee te verrijken en daarmee onwetenden gevangen te zetten in een niet eindigend slavendom.

Menselijk vee
Het is het menselijke vee, dat als melkvee in menselijke boerderijen van nazistaten wordt gekweekt en voor het gewin van de geldmeesters, middels de nazionale veebelastingwetgeving, wordt vastgehouden (HIER). Er zijn vele Talmudisch/ Kabbalistische geschriften die naar dit alles op een legitimerende wijze verwijzen (HIER en HIER). De drang naar een volledige macht over de gehele mensheid heeft vele op geloof en religie gefundeerde imperia gedreven om hun globale veroveringsdrang vorm te geven.

Laat daarbij duidelijk zijn dat ook de tot wetenschapsgeloof verworden economie een religie is, waarbij de plaatsen waar gekocht en verkocht kan worden de tempels zijn. De uit gebakken lucht geld scheppende satanische muntmeesters zijn in dit verhaal de priesterklasse. Onderzoek zelf deze geschiedkundige drang ten aanzien van het religieuze geloof, het wetenschapsgeloof, het geldgeloof  en je zult zien wat de overeenkomstige drijfveren zijn geweest.

Wat zegt dit echter over de aanwezige sociale verhoudingen? Uit de geschiedenis blijkt dat er altijd al een religieus/economische en in onze tijd economisch/wetenschappelijk bepaalde heersers- en slavenklasse is geweest. In onze tijd is de economie, dus het geloof in geld, zelfs tot een wetenschappelijk onderbouwd en niet te ontkennen religie geworden (HIER). Het geldgeloof is door het toedoen van de muntmeesterclan der Rothschild’s tot een religie geworden, waar ze alle wereldburgers toe hebben bekeerd.

En daar in hun ogen het geldgeloof de wereld doet ronddraaien, beschouwen zij zich als de meesters van deze wereld. Kort door de bocht gezegd is de ware persoonlijk individuele verbinding met het goddelijk/geestelijke, door allerlei machtsmachinaties verworden tot een verheerlijking van het slijk der aarde en de handel daarin. Evenals de daarmee samenhangende veroveringsdrang voor het verkrijgen van grondstoffen. Dit alles om het materialisme en consumentisme als een afhankelijk makend mechanisme aan de mensheid op te dringen.

Façades
Zoals alle uiterlijke verschijningen een façade zijn, om de mensheid zand mee in de ogen te strooien, zijn ook de ogenschijnlijk tegengestelde belangen die rond de Bijbelse en historische stad Jeruzalem spelen een façade. Jeruzalem is historisch gezien, zoals eerder gezegd, het kruispunt van drie verschillende wereldreligies. Hoewel ik het Judaïsme niet als een wereldreligie zou willen benoemen. Het Zionisme is een gepolitiseerde stroming, die zich om machtsredenen verhullend achter het Judaïsme heeft verborgen. Het is gericht op een algehele wereldcontrole, die gebruik maakt van de messianistische verwachting ten aanzien van de ‘Koning van Israël’ (HIER). Daarmee is het dor hen geperverteerde Judaïsme, dat onlosmakelijk met de geldreligie en wetenschapsreligie is verbonden, tot een wereldreligie gebombardeerd. Zelfs vele Chinezen geloven er in.

Zij zijn de afgelopen tijd ook steeds meer binnen de Zionistisch/ nep-Joodse invloedsfeer getrokken.

Het is dus de groep van nep-Joden, die het Judaïsme en alle bovengenoemde geloven hebben gekaapt en deze als façade gebruiken in hun drang naar wereldoverheersing. Jeruzalem zal daarbij de hoofdstad zijn van hun Pax Judeïca.

Khazaarse maffia
Het onterecht met het Jodendom en Judaïsme verbonden Ashkenazisch/Khazaarse machtscomplex, dat zich overal in deze wereld heeft ingevreten in machtscentra, heeft zich geassocieerd met de kunstmatig geschapen staat Israël. Met als doel om daar het koninkrijk te vestigen voor de door satanisten verwachte Messias, de samengesmolten Lucifer en Ahriman, die de mensheid een nieuwe toekomst van geperfectioneerd geautomatiseerd, dus getraumatiseerd, menszijn binnen zullen loodsen. In een vorig artikel over het verschil tussen kennis en wijsheid heb ik aangegeven, dat het vergaren van uiterlijke kennis zonder daar een moreel gefundeerde innerlijke beleving aan te koppelen, leidt tot machtsvergaring, exploitatie en een psychopathische houding ten aanzien van het leven. We kunnen dit nu op alle fronten binnen de menselijke maatschappij waarnemen. De maatschappij wordt in toenemende mate geautomatiseerd. Zo ook de mens, die de basis vormt van die maatschappij.

Satanisch geïnspireerde psychopathologie
Het mag voor velen, die zich in de achtergrond van de geo- maar ook nationale politiek hebben verdiept, duidelijk zijn dat we worden geregeerd door satanisch geïnspireerde psychopaten. Zij hebben een systeem ontwikkeld volgens de in mijn vorige artikel (hier) beschreven Protocollen en instructies. Daarmee geven zij aan, dat ze iedereen willen opleiden tot mededaders ten aanzien van het in standhouden van de ontmenselijkte aardse samenleving. In de onderstaande video’s wordt dit haarfijn uitgelegd. Allereerst de politieke psychopathie als basis voor de vormgeving van onze wereld:

Over de verspreiding van psychopathie in de samenleving:

Endlösung…
De psychopaten die Israël besturen zijn in hun repressieve acties ten aanzien van de nog in Jeruzalem verblijvende Palestijnen steeds gewelddadiger aan het worden. Zij menen de Palestijnen de toegang tot hun moskeeën op de Tempelberg te kunnen ontzeggen, nadat daar een tijd geleden een schietpartij plaatsvond. Toen zij uit een ogenschijnlijk coulante houding, de toegang weer mogelijk maakten, werden er leeftijdsrestricties opgelegd aan hen die de moskee mochten bezoeken. Tevens werden metaaldetectiepoortjes geplaatst met het nodige geüniformeerde machtsvertoon erbij. De Palestijnen weigerden echter de Tempelberg te betreden en hielden hun vrijdagse gebedsritueel voor de toegang tot de Tempelberg.

Dit leverde een keihard gewelddadig optreden op van de politie en het leger op. De spanning liep hierdoor huizenhoog op. Waardoor er de vrees ontstond dat er een derde Intifadah aan zat te komen. Probeer je eens voor te stellen hoe de wereld op haar kop zou staan, als Joden hun gebedshuizen niet meer zouden mogen bezoeken. Er zijn in de loop der tijd al meerdere incidenten geweest, waaronder Israëlische provocaties, rond de Tempelberg (HIER en HIER). Het heeft er alle schijn van dat de Zionisten er alles aan willen doen om zo snel mogelijk met de voorbereidingen te kunnen beginnen van de derde Tempelbouw. Een derde Tempel, die hun verwachte satanische messias tot huis moet dienen.

Die lastige Palestijnen zijn alleen maar een obstakel in dat proces. In de afgelopen tijd zijn er meerdere Zionistisch Israëlische hotemetoten geweest die zeer radicale voorstellen deden om het Palestijnse probleem op te lossen. De laatste in deze reeks is de Minister voor Regionale Samenwerking Tzachi Hanegbi. “Dit is hoe een Nakba begint,” zei hij. “Ik bid dat ze niet een derde Nakba over zichzelf afroepen. Ze verliezen de controle, de hele situatie loopt verder uit de hand, en het eindresultaat zal hun ellende en een derde Nakba zijn, die ik nadrukkelijk niet voor hen wens.” Bron

Het Arabische begrip Nakba verwijst naar de eerste gewelddadige verdrijving van de Palestijnen van hun eigen land en hun eigen huis, voorafgaand aan en tijdens de stichting van de Zionistische staat Israël (HIER). Dit was het begin van de Palestijnse genocidale holocaust. De Zionisten zijn nu dus duidelijk gericht op een versnelde Endlösung van het Palestijnse probleem. Maar hoe zouden ze dat willen doen? De Palestijnen deporteren naar …..? Ze in concentratiekampen opsluiten, met dit keer echte gaskamers?

We zullen het in de komende tijd gaan zien. Het ergste van dit verhaal is dat de wereld toekijkt hoe een volgende genocide van oorspronkelijke bewoners van een land zich gaat voltrekken. Waarbij men zegt: “Mijn naam is haas en ik weet van niks. Is hier wat gebeurd dan, daar weet ik niks van” (hier).

De Zionisten hebben onder internationale druk dan wel de veiligheidsmaatregelen rond de Tempelberg versoepeld. Of dit werkelijk de-escalerend zal werken zullen we vanaf aanstaande vrijdag weten. Duidelijk is in ieder geval dat de Zionisten in Israël zich steeds meer gaan gedragen als Nazi’s. Maar ja, de krachten achter de schermen die dit veroorzaken zijn immers hetzelfde!

 

Arend Zeevat

25 juli 2017

 

158 gedachten over “’t Gedoe rond de Tempelberg in Jeruzalem..

  1. Freeflip.

   Dat zegt heel veel over de Franse verbinding met…..?

  2. Vooral met jezuit Macron tegenwoordig.
   Overigens na spreekverbod in Duitsland en Canada, is ook de boekpresentatie afgelast van David Icke, hij zou de holocaust ontkennen (heeft hij zoals zijn volgers weten nog nooit gedaan), hij stelt slechts de houding van ‘almachtig’ Israel en zionisten ter discussie.
   Ondanks het afnemen van freespeech is het een goede ontwikkeling, ze worden bang voor hem, hierbij de podcast van gisteren https://youtu.be/q9vc9INOgIA

  3. Dat spreekverbod in Duitsland valt te begrijpen wanneer deze video de waarheid over Merkel spreekt.https://www.youtube.com/watch?v=BpP9VGcPvxg Ook Juncker en May schijnen mogelijk deel van de illuminatie uit te maken.Macron heeft ik meen twee jaar op een Rothschildbank gewerkt en nu is hij zomaar uit het niets ineens de president van Frankrijk en dat geeft misschien ook stof tot nadenken.

  4. Freeflip 1 :
   Frankrijk, heeft na Duitsland, de meest repressieve wetgeving inzake vrije meningsuiting en persvrijheid. Deze wetgeving wordt wel selectief toegepast door de “nomenklatura” binnen het staatsapparaat. Binnen het gerecht is er o.a. het zeer linkse “syndicat de la magistrature….”.of het paard van Troje binnen het gerecht. En daarbij komt ook nog “la gauche caviar…”.. Macron is een Rothschild handlanger die Hollande heeft moeten in de regering opnemen.. om hem “salonfähig” te maken waarna hij het afgetrapt is… terzelfder tijd werd gevaarlijke concurrenten zoals Fillon vakkundig uitgeschakeld zodat het een eindstrijd was tussen Macron en Marine Le Pen. Een dergelijke “Nacht und Nebel” klimaat verdraagt dan ook de waarheid niet.. die dan strafbaar gesteld is. Alleen de door de “duivel” afgekondigde leugens zijn niet alleen toegelaten, maar ook verplicht te herhalen, cfr. “1984” van George Orwell. De taak van Macron is dan ook beperkt tot het uitvoeren van de verborgen agenda’s van de RKM.. of de herhaling van 1789, maar tot hiertoe minder bloedig. (en dit zowel in het buitenland als in het binnenland).

 1. Heel goed en moedig artikel Arend.
  Religie ( geloofsovertuiging ) is een geestelijk besturingsprogramma met zijn eigen parameters. Je kunt het vergelijken met wat Windows 10(besturingsprogramma) doet in Uw computer. kunstmatige intelligentie is de rechterhand van het alziende oog, dat door digitalisatie steeds scherper ziet.

 2. Mensen die niet geloven, het geloof hebben verloren, zich door manipulatie hebben laten overtuigen dat in iets geloven niet strookt met het mens zijn, dat geloven in, je belemmert in je doen en laten, en dan heb ik het niet alleen over religeus geloven, maar in het algemeen, kijk naar onze samenleving met zijn perverse prétentieuse wensen, in plaats van waarden, het geloven in de de wereld, om iets te verbeteren, het geloof in je zelf, dat geloven in helpt, om je intuïtie te helpen geloven dat het anders moet en kan, en misschien ook geloven in iets groters en beters in dit universum, en waarom niet geloven in een Créateur, Jenne

 3. SubRosa,
  De Fransen de citoyennité dan, steken wel iets anders in elkaar als de l’etarchise Nederlandse massa, die werkelijk het Romeinse rijk weerspiegelt met brood en spelen.
  Zijn populairiteit is zakkende, zijn knollen voor citroenen politiek is te doorzichtig, hij heeft de linkse Elite buitenwerking gezet, zonder hen is hij gedoemd, Frankrijk is nog steeds in hart en nieren een Ruraal sociaal land, ook de Artisan zijn een hele kluif, zij laten zich niet het kaas van het brood eten, en dan de macht van de Franse staat zelf de bureaucratie, die alles controleert, nee hij gaat zo lang te water tot hij barst, Jenne

  1. Markus 5.1

   Als je een hond wilt slaan is er altijd wel een stok te vinden.
   De attente tussen de oud koloniale Frans Africaanse gewesten, is wel een ietsje gecompliseerder, als deze opmerking uit het geheel geligt.
   Er bestaan nog steeds redelijk goede relaties, ook het bevaamde Vreemdelingen legioen doet zijn werk naar behoren, kinderen kunnen de Franse universiteiten volgen, ja er is nog steeds sociaal gezien een te groot verschil, maar het is niet zo éénzijdig als dat men wil doen geloven, en ja het is het residu van een feodaal tijdperk, wat gedoemd is om te verdwijnen, en dan volgt de USA Spring met chaos en vele doden etc. je mag kiezen ?! Jenne

  2. Markus, één van mijn voorouders was commandeur in de Engels oost Indische Compagnie, werd benoemd tot onder koning van Ethéopië, te gek voor woorden geboren in Dronrijp Friesland.
   Wij de blanke overheersers hebben er lang vreemde ideéén over andere volkeren er op na gehouden.
   Hoe en waarom, we waren en zijn superieur, volgens de menselijke geschiedenis.
   Jenne

  3. Goh Jenne, waarom is het voor jou zo interessant om de belangrijkheid van je voorouders hier te benoemen. Zou het jouw ego ook wat meer glans geven, dat je in zo’n blanke belangrijke familie geboren bent?

  4. Arend, ja prachtig toch als je van die bijzondere voorouders hebt gehad, ja de Friesen hebben het avontuur in hun bloed.
   Maar waar het mij om ging, als je over meer kanonnen, en ander wapentuig beschikte je onderkoning kon zijn over zo’n prachtig land met zo’n prachtige oude civilisatie, daarom schrijf ik ook wij blanke
   overheersers hebben er lang vreemde zienswijzes op na gehouden ten aan zien andere niet direct blanke volkeren, ja ik had verscheidene bijzondere voorouders, en ja daar ben ik trots op, en blij mee, ik heb ze zo maar gekregen, wat moet ik dan, mijn familie verloochenen, van wege mensen, die mij dat niet gunnen, nou nee, groet Jenne

  5. Arend,
   Nou nee ik zit niet ergens stieken te genieten, nee hoor het is een gegeven in mijn hele blijde denken, ben blij dat ik mag leven, blij met mijn familie en vrienden, en ook blij met WTK, en natuurlijk met Arend Zeevat, Guido.J. en alle anderen die er bij willen horen, het leven is verrukkelijk, was verrukkelijk en laten we hopen dat dit nog lang zo voort gaat met verrukkelijk te zijn, groet Jenne

  6. Arend, ja dat ga ik doen, als ik me aan het verrukken ben zal ik aan jou denken !

  7. Arend en Jenne, kunnen jullie niet in relatietherapie gaan met z’n tweeen ?

  8. Freeflip, dat is niet nodig. Want op een ego-overstijgend niveau, weet ik dat ik van Jenne hou en hem blijf waarderen. Maar ja, dat ego wil nog wel eens in de weg zitten om dat ook werkelijk te kunnen ervaren. 🙂

  9. Als ik sommige dingen hier lees dan begrijp ik opeens waarom Jezus Christus zei;
   ‘Wie zijn moeder of vader, broer of zus meer lief heeft dan mij, die is niet mijn broeder:
   49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.
   50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.’

   Eert je vader en je moeder, maar eert eerst de eerste, vind ik.
   Maar verwaandheid lijkt ook niet rechtvaardig, denk ik.

  10. AntiSoof, zo werkt dit niet bij mij, er van uitgaande dat hij in ons allen huist, kan ik dus houden van wie ik wil, hij neemt dan spontaan deel, en wijst mij de weg ?!
   Maar mijn hele blijde boodschap werd van tafel geveegt, jammer ik had hele warme gevoelens, dat zijn van die momenten, dat alles gevoels matig samenkomt.
   Maar ik ben nog steeds bevlogen en naïf, een welbehagen in de mensen, het vervelende is sommige zien er uit als mensen, maar zijn het niet,en het verschrikkelijke hier aan is dat ze het zelf niet beseffen.
   Jenne

  11. Arend 5.14 Jammer, zag jullie al helemaal voor me, uiteindelijk broederlijk hand in hand liggend op die bank

  12. “AntiSoof, zo werkt dit niet bij mij, er van uitgaande dat hij in ons allen huist, kan ik dus houden van wie ik wil, hij neemt dan spontaan deel, en wijst mij de weg ?!” Als Hij in iemand huist, om dat die mens in Hem gelooft, dan doet hij de wens van de Hoogste. Immers, In Jezus woonde de geest van God, En Jezus zegt dat Hij in die mens leeft die Hem gelooft. En als Jezus in iemand leeft, dan spreekt hij net als Hem, want die mens is gelijk aan de zoon geworden.

   “Maar mijn hele blijde boodschap werd van tafel geveegt, jammer ik had hele warme gevoelens, dat zijn van die momenten, dat alles gevoels matig samenkomt.”
   Wat bedoel je hier te zeggen? “Maar ik ben nog steeds bevlogen en naïf, een welbehagen in de mensen, het vervelende is sommige zien er uit als mensen, maar zijn het niet,en het verschrikkelijke hier aan is dat ze het zelf niet beseffen.” Wat bedoel te toch te zeggen, Jenne? Vind jij jouw zelf zo goed?
   Vindt niet iedereen zichzelf goed? Het gaat er niet om wat iemand over zichzelf vindt, Het gaat er om wat iemand anders van iemand vind.

   Het is net als kleding. De meeste mensen doen iets aan wat ze zelf leuk vinden. Echter, anderen kijken er tegenaan en vinden het misschien niet zo mooi staan.
   Daarom lijkt het mij wijzer om te dragen wat anderen vinden dat iemand staat. Snap je? Men zal zichzelf niet zo serieus moeten nemen.

 4. Wat de meesten nog niet weten ! Is dat de blauwdruk van Jeruzalem nu over Nederland heen ligt, en als je in de oude termen mag spreken , is Nederland in feite het beloofde land!
  Kijk maar eens naar de vluchtelingen die bewust en onbewust naar Europ toe komen , puur om naar het hogere Bewustzijn toe te gaan.
  In de tijden van Christus had je het Romeinse rijk, Sions heuvel , nu ligt dat over Nederland heen en ligt het er weer, maar nu word het anders dan toen?

  1. Stuur die migranten voor de aardigheid naar Israel, dan zie je gelijk het resultaat, zijn ze van Hebreeuwse afkomst dan zien ze het door de vingers.

 5. Onlangs hoorde ik salo muller, voormalig masseur van ajax dat er onderhand niet de schade die zijn oude lui van hem en andere niet in WO 2 geleden hebben en aan de nabestaanden uitgekeerd moeten worden?

  Trek nou de hele mikmak bij Israël, want dat lijkt de bedoeling van dit alles wel?

  1. Onlyyou.

   Ik begrijp dat je een reactie wilt geven op de in jouw ogen misschien antisemitische inhoud van het artikel, maar mis even het het verband tussen die inhoud en een eventuele schadeloosstelling aan nabestaanden “van hem en andere niet in WO 2 geleden hebben”, die bij Ajax betrokken waren. Kun je dat verband eens verduidelijken? Alvast bedankt.

  2. Integendeel eerder zionistische trekken, waarbij geen rekening gehouden wordt met het feit dat er meerdere mensen op deze aardbol wonen!
   Dat er kenmerkend claimgedrag te bespeuren valt is niet vreemd?

 6. Voor Arend,
  Zag net Astrology for the Soul,juli26,2017
  Weer zeer poëtisch zo als altijd,noemt ,n astroloog die ik ook zeer waardeer,Dane Rudhyar.
  en geeft in mijn beleving ,n perfecte impressie van Zon en Mars in leeuw in oppositie met Waterman en hoe je daar mee omgaat.
  Intussen dank voor alle informatie in jouw collumn, heb ik wat aan!
  In Lakesh Elisabeth.

  1. Dank voor je fijne reactie Elisabeth. Het laatste Pele report van Kaypacha heb ik vandaag ook bekeken. Ik volg hem wekelijks en het maakt voor mij heel inzichtelijk hoe mijn eigen innerlijk gedoe samenhangt met het kosmische gebeuren. Ja, ik hou van deze man, vanwege zijn zeer authentieke uitleg van het verband tussen kosmos en onze innerlijke belevingswereld. Om anderen daar ook van te laten genieten plaats ik hieronder nog maar even de link naar die video.

   https://www.youtube.com/watch?v=_aCTji99fWo

  1. Marie Anne

   Als je dit schrijft is het al verleden tijd, en dit nu ook al, zo snel gaat de tijd werkelijk, Neil Young is niet de uitvinder van de Engelse taal, hij pikt zijn teksten, net als al die grote jongens, her en der, het Smithsonian institution archives, beschikt over alle oude liedjes ooit gezongen, kijk eens aan een goud mijn, Pete Seegers nam de moeite om dat er bij te vertellen, als ook Diana Jones.
   En dan verder de dagelijkse Brain Wash, door charlatans, het uiten van slogan’s met een zekere zich zelf aangegeven degelijkheid, als achter grond.
   Kijk en mijn Occitaanse groet is ouder als namaste, direct van uit het Sanscrit Ardisias, Jenne en ik kom uit het heden !

  2. U weet het hier en NU steeds en alTIJD beter…

   mij best hoor…alleen ik ga er niet meer op in vanaf NU…

   en dat is een besluit…hier en NU

   bekvecht maar met Arend…

   elkaar uitdagen is zo ie zo een soort van oorlog, net als Kim de jonge oen met raketten blijft gooien…totdat de andere “partij” er genoeg van heeft en gaat gooien met ik weet niet wat, the Kill shot…

   Veel vrede innerlijk…die wens is door mijzelf oprecht uitgesproken..
   naar een ieder hier..

  3. Marie Anne,

   leef met je zelf in vrede, kom je iemand tegen die je van réplique dient, zie jij dit als oorlog, sluit je ogen, en ga neurien, dat is de methode van de gene die niet willen leren of aannemen, ik bedoel het goed, maar je wilt dat dit je ontgaat, groet Jenne

  4. als ik U had gevraagd mijn leraar te zijn, was dat wat anders…
   ik zit niet op Uw goede bedoelingen te wachten!
   IK breng hier te berde wat IK hier te berde breng…
   En ben niet hier om anderen de les te lezen…!
   Zie alleen wel wat IK zie gebeuren op deze prachtige Aarde!
   En dat gaat ten koste van de HELE mensheid!
   Wij zijn alleen één, maar qua individu en persoonlijkheid verschillend, dat is prachtig!
   De stilte is een hoog goed
   In jezelf…
   Daar ga ik naar terug…en de mensen die bij mij komen…
   die komen naar me toe!
   Zo niet ook goed…
   IK, ja IK kan n.l. alleen leven…
   en ontmoet…

  1. Corbett kwam goed binnen net Arend, de eerste 10 minuten; een vorm van los geslagen ontwortelde A.I. , ik zweet regelmatig veel van angst en inspanningen, daar ging het onder andere over, blijft over de gescheiden taal voor emoties, een andere Taal, tsjah dat herken ik wel degelijk, en dan doe ze zooh en zooh, grimassen heissaaah van the chimps en het zien aankomen het gedoe, dat voor mij vaak veel te lang duurt of in ieder geval geen redelijke tijdspanne behelst, het schiet niet op of het schiet maar zo wat voorbij, they seem to exactly know what to do when and how, bij mij is het nog wel eens wat zal ik nu eens doen, doe maar nix, mijn ergste angsten kon ik vroeger niet geleiden geestelijk lichamelijk, das echt erg, freeze heel soms fight. ‘Pixies – Where is my Mind (Fight Club Soundtrack) HQ’ https://www.youtube.com/watch?v=yFAnn2j4iB0 gevolgtrekking De Kouden kunnen doen wat wij niet kunnen, vereist gepast tegenwicht, vandaar dat ik door muren van angsten ram, veel stockholmers waar ik me kapot aan irriteer, die nemen het op voor De Kouden, dat ze het zo goed doen en och och wat een werk en zo knap, rot op, niks maakt me kwaaier, het knappe zie ik er zelf wel van, voor de rest niet langer blijven opschuiven in een hoekje omdat je er niet toe zou doen vergeleken met de alles opeisenden in het ijs, heeft een zwaar nadeel, ontworteling, daar ben ik nu aan toe. De kouden kunnen misschien veel hebben opgeëist, daarom is het nog geen geweldig gezelschap, veel belangrijker uiteindelijk. een half koude moet je opwarmen, het maxwillem recept, lastig hèh, de halfkouden is het probleem, daar zijn er nog veel meer van namelijk, opsluiten maakt ze kouder en gekker, moet je niet doen, kwestie van invoelen, net als de plantjes buiten water geven, so we stupid foks gaan de half kouden nog kouder maken met calvijn schedels en verdoemenis moraal verhalen, ik wed een groot percentage moet op tijd ontdooid worden en daarmee aan de goede wal kunnen verblijven, daar is geen bloeddrinken voor nodig, bij die andere half procent draken blijft het bij bloed vergieten waarschijnlijk. van een leeuwtijgerlijger kan je geen vega geitje maken, aandacht voor de neurotische hybride half zachten, ‘met het bord voor de kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van’ … THE NEPHILIM-Full Documentary https://www.youtube.com/watch?v=p6j2K9tOBXQ ‘Maar liever dat nog dan een bord voor de kop van de zakenman’ https://www.youtube.com/watch?v=qQlL0daqo6k ik zeg de wallen zijn niet voor niets gesloten, want daar waren nog echte professionals, niet dat ik er zelf ooit geweest ben, daar was ik veel te angstig voor, want de crux zit niet in de procreatieve krampbewegingen maar in het praten drinken ontmoeten de boel weer aan elkaar te zien krijgen, de verscheuring voorbij, tot de levenden zien te komen met dat wat er nog over is na de vele veldslagen. goh hoeveel cafés moesten dicht onder het mom van de rookgordijnen, het is zo doorzichtig logisch, een ieder in z’n vogelhokkie voordrinken met het schermpje van satan, kouder en kouder en robotischer. zelfs bramen plukken om te eten kan sinds gisteren beboet worden met 5000 euro door een in burger geklede ‘boswachter’, mayday mayday we are going down faster and faster, ‘jah die zijn voor de dieren, het is een menselijke misdaad om een braam te plukken en bovendien kan er lintworm van een vos op zitten’ ; ik neem die vos maar symbolisch.

  2. dit is wat ik nu in 2 minuutjes out of the blue aan elkaar kan koppelen, het gevoel met het benzine verbruik van japanse en u.s. cars, gekoppeld aan een vraagstelling, ondanks de vele verplichte toetsen wel gehaald kon ik dit aan het einde van de studie onmogelijk nog aan elkaar koppelen, nu wel, wat zat er in de weg, welke cognitieve emo scheuring blokkade, waarom snap ik het nu in zo korte tijd, waarom moet ik daar 25 jaar voor stagneren omdat men niet begrijpt wat ik inmiddels van mijzelf kan bevatten, een straaljager in een landbouw schuur zetten en verwachten dat je er aardappels mee kan rooien. de t toets, het flipperde bij mij, kreeg de dottige stukjes niet meer aan elkaar, je komt in computer hell lacunes van jezelf terecht terwijl men weet aanvoelt dat je super slim bent maar je moet dom doen. http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3531.htm

  3. Ja Hyper Alert, out of the bleu, came the black, de verrasing in onze levens is, je krijgt niet de teleurstellingen op vaste uren te verduren, ze worden als hagelslag over je leven uitgestrooid.

  4. Ja Marie Anne, de psychiatrie is een westerse Gulag geworden. Ieder die andersdenkend en niet conformerend aan het systeem is, kan een DSM-etiket worden opgeplakt en met dwang worden opgenomen. Er is in de laatste DSM-V een nieuw diagnostisch etiket opgenomen, namelijk ODD. Dat staat voor het Oppositional Defiant Disorder, oftewel Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis. Oorspronkelijk was dit etiket bedoeld voor moeilijk hanteerbare kinderen, maar het kan natuurlijk ook altijd op volwassenen worden toegepast.

   Ik heb jaren in de psychiatrie gewerkt en van binnenuit mogen ervaren dat het een industrieel bedrijf is en een distributiecentrum voor de Farmaceutische Maffia. Er is een zeer interessante documentaire gemaakt over de ontstaansgeschiedenis en werkzaamheid van de psychiatrie. Deze is weliswaar door de Scientoligy-club geproduceerd, maar laat duidelijke feiten zien. Als je aan het eind van de docu weergegeven propaganda betreffende de Scientology voorbij kijkt, zul je een onthullend beeld krijgen van wat psychiatrie werkelijk is.

   https://www.youtube.com/watch?v=Kbd2-EOPFwY

  5. Sorry, ik had het artikel niet helemaal gelezen, maar zag uiteindelijk dat aan het eind van het artikel dezelfde docu werd weergegeven.

   Maar dan toch nog enige aanvullende info betreffende hoe het leven in deze maatschappij ons op een georganiseerde wijze geestelijk gestoord maakt.

   https://www.henrymakow.com/borderline_personality_disorde.html

   Zelf heb ik ook ruim twee jaar ervaring op mogen doen t.a.v. het samenleven met een vrouw, die leed aan de in het artikel benoemde stoornis. Heel traumatiserend. Maar ja, wat is de spiegel die je daarmee wordt voorgehouden. Ik ben gek, maar dat zijn we toch allemaal?

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/ik-ben-gek-maar-dat-zijn-we-toch-allemaal/

  6. Natuurlijk is dit onderwerp enigszins off topic, maar het laat wel zien hoe mensen binnen een door psychopaten georganiseerde maatschappij tot wanhoopsdaden worden gedreven. Ik heb het altijd al bijzonder gevonden dat vele psychiatrische instellingen langs of in de nabijheid van spoorlijnen zijn gebouwd. De grond langs die spoorlijnen is volgens de wikipedia goedkoper.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Treinsu%C3%AFcide

   Aanvullende informatie:

   http://www.industriespoor.nl/Meerenberg.htm

   http://zeist.serc.nl/plaatsen-in-de-gemeente-zeist/den-dolder/

   Zelf heb ik in een instelling gewerkt voor verstandelijk beperkten met sterke gedragsstoornissen, dat direct gesitueerd was aan de spoorlijn Zutphen-Zwolle. Regelmatig moesten daar verwarde bewoners van de rails worden geplukt.

  7. dank je voor dit alles vertellen…

   heb even iets moois voor je…
   dit is een vriendin van mij…die mensen op speelse wijze opleidt
   tot Hart therapeut…
   https://www.youtube.com/watch?v=a54WMFGLRV0
   Gelukkig bestaat dit!
   Toen ik hier 17 jaar geleden voor het eerst kwam, kwam het in me op…zo hebben we de reguliere psychiatrie niet nodig!
   Van Antroposofie, klass.homeopathie naar Reiki aanraking, massage, innerlijk kind heling………….
   etc…kan uren door gaan…
   Mij overkwam de verlichtig (in de natuurlijke staat terecht komen) in de maanden van de harmonische samenstand in ’87 van daaruit deze weg…
   Zo ik je al zei…Nisargadatta veel lezen nu, meditatie…creatief bezig zijn…ben bevoorrecht!
   De mensen die bij je horen, komen naar je toe…
   Vraag het Universum wat je nodig hebt…
   Kan ja, vanuit de ware verbindig…!
   Liefde geneest…
   Groet!

  8. Marie Anne.

   Allemaal heel leuk, aardig en waarschijnlijk ook groeibevorderend, maar er hangt wel weer een behoorlijk kostenplaatje aan.

   Kosten

   Kosten Groep 12.3 (2017-2018): € 1725,- (bij een minimum aantal van 10 deelnemers) incl. map met alle benodigde cursusmaterialen, incl. een 5-CD-serie met bio-energetische oefeningen, ook inclusief alle maaltijden en overnachtingen, maar excl. de kosten voor 2 supervisiedagen (€ 60,- per supervisiedag) en exlusief de kosten voor het schriftelijke eindexamen van € 60,-. Aanbetaling bij aanmelding: € 100,-. Een mondeling herexamen kost € 60,-. Hierbij komen de kosten voor de studieboeken. Onderaan deze pagina vind je de boekenlijst.

   Citaat uit mijn artikel:

   “Het verhandelen van geestelijke ‘wijsheden’ en ‘waarheden’ voor aardse goederen, roem en macht is voor hen het substantiële bestanddeel voor hun aardse machtspositie. In mijn beleving is dit juist in onze tijd een zeer actueel hoofdthema. Het beeld van aardse handel, dat verbonden is met het legitiem voorzien in de aardse en lichamelijke behoeften, is door een kleine club van bijzonder geslepen figuren uitgebuit, om zichzelf mee te verrijken en daarmee onwetenden gevangen te zetten in een niet eindigend slavendom.”

  9. Eigenlijk ben ik in het artikel niet volledig genoeg geweest in waar ik schreef: ” Het beeld van aardse handel, dat verbonden is met het legitiem voorzien in de aardse en lichamelijke behoeften, is door een kleine club van bijzonder geslepen figuren uitgebuit, om zichzelf mee te verrijken en daarmee onwetenden gevangen te zetten in een niet eindigend slavendom.”

   Dit had eigenlijk moeten zijn; “met het legitiem voorzien in de aardse, lichamelijke én geestelijke behoeften”.

  10. Jenne…
   ’t is out of the blue and INTO the black…
   houd niet zo van verbeteren(!?) maar dit mag toch even gezegd worden als je NEIL YOUNG aanhaalt doe het dan goed haha!

   namaste
   hey hey my my…

  11. psychologiseren, etiketjes plakken…oordelen….

   absoluut nog steeds niet door de ogen van God kijken…
   gewoon kijken, voelen……..
   nogmaals
   Liefde zegt me dat ik alles ben, wijsheid zegt me dat ik niets ben….
   Het is een feit: IK, kan niet werken voor geld…
   Het motief mag en kan en is steeds alleen werkelijk ontmoeten….
   mooitje dit:
   https://www.youtube.com/watch?v=c45a8Htv3c0
   namaste

  12. Odette, dit verhaal is juist en onjuist, de situatie was dat de oudste man of vrouw die alles erfde, ze spreken dan ook over een boeren erf.
   Het was voor de familie van het grootste belang dat de mogelijk heden die geld = bezit in familie handen bleef, in verband met het ondersteunen van familie leden, studie of helpen op Eigen benen te staan, ja dit wordt dan de vermoorde liefde hoek ingesleurd, om er weer eens een fijn krom boekje over te schrijven, wat heel passend is in de wereld van het onverstand.
   Inteelt werd niet getollereerd zo als in veel andere landen, neven en nichten was niet toelaatbaar, de Joden hebben hier door een enorm percentage idioten op de wereld gezet.
   Zo maar een korte invulling, groet Jenne

  13. Arend
   Waarom heb je het er niet over, dat je je heel gemakkelijk kan bevrijden, van al die aardse en geestelijke behoeftes, dat zou de mensen helpen, het constante benoemen van al het kwaad op deze wereld, wat je in ieder artikel van jouw hand, op nieuw ten toon spreidt, brengt de mensen geen sikke pit verder, Jenne

  14. Jammer Jenne.. telkens die steek onder water. Hoe goed bedoeld het wellicht ook is..! Zuur en venijnig, zo komt het bij mij (en anderen) over.

   Inhoudelijk antwoord op je verwijt/goed-bedoeld-advies aan Arend?
   Het is in dit leven afstand nemen van de dualiteit. En niet alleen de positieve kant bezien en maar doorgaan als een kip-zonder-kop.. “Kijk eens hoe we positief bezig zijn”. Heel simpel credo? ‘Het is geen óf/óf maar én/én’…!! Kijk het donker in de bek en zorg dat er Licht in schijnt. Alleen in je zaklamp staren en je verbazen over het Licht, brengt ons allen niet veel verder dat ‘sta(a)rheid’.. En die bespeur ik bij je. En met mij anderen ook Jenne.

   Nogmaals: hoe goed je het ook bedoelt: het lijkt een soort ’teleurstelling in het leven’. Never mind, enjoy the day. Hai ho, hai ho.. En ja, ik hoor het je zeggen: ‘Elk vogeltje zingt zoals die gebekt is’.. So..? Start singing dear..!

  15. Guido.J.

   Nou bedankt hier kan ik het weer even mee doen, ook de anderen die niet genoemd worden bedankt, prettig week einde, al fliere fluitend loop ik langs de dedreven, mijn liedje te fluiten, er blijft me niets anders, in de mensen een wel behagen, god als jullie toch in die Provo tijd geleeft hadden, wat zouden jullie dan anders tegen over mij staan, Jenne

  16. Skanq….
   hahaha na een verfkarwei, kwam ’t in me op…toch nog even zien wie wat zegt…
   lachen is zooooooooooooo gezond
   dank, ook namens de jongens..

  17. Geen dank Jenne, graag gedaan. Een advies van mijn kant. Blijf fluitend door het leven gaan, maar pink ook af en toe eens een traantje weg. Al is het maar van ontroering of dankbaarheid. Dat draagt bij aan de verdere verdieping van je ziel.

  18. Bij de weg Jenne, de Provo’s geloofden zelf niet eens in hun eigen idealen. Hoe kun je in godsnaam en zelfs in vredesnaam idealen verwezenlijken, waar je zelf niet in gelooft.

   “Provo was weliswaar een anarchistische beweging, maar geloofde toch niet in de haalbaarheid van het ideaal van de anarchistische staatsvorm. In het eerste nummer van het maandblad Provo, dat op 12 juli 1965 verscheen, staat letterlijk: ‘provo ziet in dat het de uiteindelijke
   verliezer zal zijn ,maar de kans deze maatschappij althans nog eenmaal hartgrondig te provoceren wil het zich niet laten ontgaan.”

   Bron: http://www.skript-ht.nl/download/26/4/Klamer%20Provo%2026.4.pdf

   Dit roept bij mij tevens de vraag op Jenne, waaruit jouw anarchistische inborst dan zou moeten blijken.

   Weest gegroet, Ave Maria en In Christo morrimur.

 7. Als wij ons nou eens met al het mooie en blijde aan ons gegeven, bezig zouden houden, het benoemen van het kwaad is een zinloze bezigheid, die alleen plezier verschaft aan de charlatans en manipulerende onder ons !
  Door positief te denken en handelen, en het kwaad te laten voor wat het is, het volkomen te verontachtsamen, zal het weg kwijnen.
  Wees blij dat je mag leven, zoek de natuur op, die geeft je levens kracht, vergroot je weten dat is ook fijn, om nieuw en mooi weten te ontdekken, en tot je te nemen, hou op met doom denken, je laat het je allemaal aanpraten, gooi het van je af, er is zoveel meer positieve op deze planeet, als kwaad, in de mensen een welbehagen, Jenne

  1. Mee eens, Jenne. Gedeeltelijk, tenminste.
   Alles wat aandacht krijgt, groeit, lijkt wel een waarheid.
   Dus als we aan het slechte geen aandacht geven dan inderdaad, dan zal het in ieder geval daardoor niet zo hard groeien.

   Het slechte benoemen heeft m.i. echter wel zin om ons te beschermen daartegen, dan is kennis daarover dus wel goed.
   En inderdaad, geef de ‘geestelijk anders bedeelden’ onder de mensheid niet ook nog het plezier dat ze graag zouden willen uit hun slechte daden.

   Verder: De natuur hoef je niet altijd op te zoeken, die heb je namelijk altijd al bij de hand; namelijk jezelf en je naasten, want zijn ook natuur, denk ik.

   Wij zijn, volgens mij, de natuur zelf, een gedeelte daarvan, onlosmakelijk.
   Alles in de natuur is in wezen één. Elk wezen -van bacterie tot mens, van worm tot vogel, van plant tot kikker- is een onderdeel van het totale zijn.

   Elke cel van elk wezen functioneert op vergelijkbare wijze, elk lichaam in in wezen gebaseerd op enkele zeer eenvoudige levensprincipes. Elk zoogdier, bijvoorbeeld, heeft het skelet op de zelfde principiële wijze, maar is anders in zijn volgroeide vorm.
   Elk proces in de lichamen is vergelijkbaar; In de lichamen van een kikker, een slang, een paard en een mens. En een plant. En etc.
   Daarom, bijvoorbeeld, werkt de plantgeneeskunde.
   Omdat de stoffen uit de plant ook mens-eigen zijn, of iig worden ze geaccepteerd door het lichaam en doen zo hun werk.

   Echter, de mens heeft ook de logos, het verstand, het woord, de geest.
   En met die logos kunnen we onze plaats in de wereld leren begrijpen, das pas een mooi iets. De logos echter, zal geleid moeten worden door de waarheid, wil het niet verleid of anderszins worden.
   Maar waak u daarom voor de verleiders! Die vullen het verstand met troep!

   Sommige mensen weten dit, naar het schijnt, en begrijpen dan ook dat het een illusie is om te denken dat men rijk is, of geleerd, of afstamt van wel zeel goede mensen…

   Dit egoïsme leidt toch immers tot wat we nu zien?
   Zeggen sommige volkeren ook niet dat zij zo ‘hoog’ zijn?

   Ten slotte;
   Jezus raakt de kern van de zaak zo onvoorstelbaar vaak en diep, tenminste, van wat ik begrijp of denk te begrijpen. Dat vind ik waarlijk fascinerend.
   Men zou het boek zo moeten lezen alsof hij NU leefde en NU zou spreken.

   De eersten zullen de laatsten zijn, want nederigheid is grootsheid.
   Een waarlijk meester zal een en al dankbaarheid uitstralen.

   Dit zijn mijn persoonlijk ideeën, dus hou me er niet aan. Mijn denken is niet vast, dat gaat voort in de tijd.

  2. Mijns inziens, zodra je “het slechte” (of “het goede”) benoemt geef je tegenstelling al aandacht. Ben je al afgeleid. Iets wat volledig geen aandacht gegeven wordt bestaat niet (in het grote geheel). Als je iets nastreeft dan is er al sprake van tegenstellingen (dualiteit).

  3. Skanq,

   Een staat van geestelijke non-dualiteit leidt eventueel tot geestelijke rust en inzicht, lijkt mij. Doch, men zal toch in de non-dualiteit van de mensen verder moeten gaan?
   Non-dualiteit vind ik vergelijkbaar met de staat waarin we waren voordat we woorden leerde kennen in onze prille jeugd. Toen was (nog) er het paradijselijke gevoel en toen waren er noch goed noch kwaad. Met het leren van de woorden lijken objecten te zijn ‘verzelfstandigd’, dat lijkt mij een onderdeel van het ‘probleem’ bewustzijn.

   We zijn groter en ouder geworden en zijn ons (meestal) niet bewust van dit ‘conditionerings-‘ proces. Met veel verstand en arbeid kan men achter dit raadsel komen, maar daarna gaat het leven gewoon verder.

   Of men moet priester of zo worden, dan is de geestelijke staat wel goed, denk ik.

   Dus jouw stelling klopt, maar daar eindigt ‘de weg’ niet, lijkt mij.

 8. Beste Heer Jenne
  dit nog…
  U sprak over teleurstellingen…die zijn evenredig aan verwachtingen…
  en dat is nu nét de kunst, de levenskunst…
  Wees dankbaar voor wat was, IS en nog komen kán…
  maar vul dat niet in met verlangen…
  Geen enkel verlangen is het hoogste geluk!
  wederom
  namaste, want in wezen zijn wij allen van Goddelijke oorsprong…
  Dank U wel…

  1. Men kan een ander niet zo snel veranderen. Wat jaren en jaren ingeslepen is in het gedrag en denken, dat haal je er niet zo maar even uit.
   Vooral als een mens afgelegen woont en weinig tegenspraak krijgt. Tegenspraak scherpt de geest. Dus als iemands overtuigingen niet vaak aangevallen worden, dan worden ze misschien steeds sterker.
   Iemands EGO is heel belangrijk. Iemand denkt dat hij dat IS. Dus als je iemands EGO aanvalt, dan val je iemand aan in zijn ZIJN. Dat is niet niks.
   Daarom is er geduld nodig.
   Mijzelf heeft het tenminste een jaar of tien gekost om e.e.a. in te zien. En dan nog twijfel ik nog wel eens aan mijn denken.

   Dus, oordeel niet te snel en te hart. En wil niemand veranderen, dat lukt niet. Iemand moet in de gaten krijgen dat het misschien niet dom is om een na te denken over ‘het andere denken’.

   De overtuigingen zitten diep, heel diep. Het is er op school en tijdens de opvoeding ingestampt!

   Laten we geduld hebben en niet te snel oordelen.

 9. Annexatie van de Krim wordt door de VS aangegrepen om sancties tegen Rusland op te leggen maar waarom doen ze dat dan niet tegen Israel? Sterker nog ze geven steun financieel en op militair gebied maar is dat niet meten met twee maten?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelberg Onder de titel:Situatie vanaf 1948 staat:Net als de andere wijken van De Oude Stad in Oost-Jeruzalem,heeft Israel het gebied van de Tempelberg geannexeerd.
  Een eindje verder bij Toegangs-en gedragsrestricties staat:In oktober 2015 heeft de Israelische premier Benjamin Netanyahu strakke veiligheidsmaatregelen genomen voor bezoek aan de Tempelberg.
  Israel annexeert eerst een heilige gebedsplaats waarna ze ook gaan bepalen wie er toegang krijgen tot de Tempelberg.
  Vreemd dat we de VS en anderen daar niet over horen.

  1. Ja inderdaad Arnold. Het laat zien hoe er met twee en misschien wel meer maten gemeten wordt.

  1. Is er iets te begrijpen aan “plaatsen en dingen” ? Is de waarde niet toegekend door (een groep) mensen met bepaalde (duale) gedachten?

  2. Skanq,
   Inderdaad is de duale geest menselijk. Echter, ‘bovennatuurlijk’ denken, bestaat dat ook niet?
   Als ‘verlichten’ iets beweren en ‘zien’, dan is dat heel iets anders dan dat een doorsnee mens van datzelfde beweert. Dus sommige dingen zijn ook aangeduid door ‘non-duale’ geesten: profeten, heiligen, verlichten, zij die één zijn geworden?

   En ik denk dat de Bijbel élk woord als betekenisvol ziet. Daarom neem ik de namen serieus.
   En anders, als ik geen gelijk heb,
   Toch moet men de boeken der mensen lezen om de volkeren te kunnen begrijpen, ook al zijn de boeken (of anderszins) in principe dualistisch.

  3. Skanq.

   Plaatsen en dingen hebben wel degelijk een te begrijpen waarde, die alles met hun energetische waarde te maken. Iedere aardse locatie en wat daarmee samenhangt resoneert op een geheel eigen wijze op de kosmische energie. Deze verschillende energieën zijn ook door ons te ervaren, wat bijdraagt dat we op een bepaalde plek anders voelen dan op een andere plek.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/de-mens-verbinding-tussen-aarde-en-kosmos/

  4. Het is met de Palestijnen hetzelfde als veel islamieten in ons land.
   Aanpassen en in vrede leven met elkaar of wegwezen.
   Maar helaas is het zo dat zij de wetten en de heersende cultuur verwerpen omdat hun geloof heilig is en de enige normale.En dan zijn zij ineens martelaren door een bezetter?
   De geschiedenis, wel of niet met nuchtere Bijbelkennis wijst uit dat men nog steeds niets geleerd heeft uit de geschiedenis.

  5. Ik ben je even kwijt Wim.. ‘wegwezen’…?
   Wil je nu zeggen dat de Palestijnen zich moeten ‘aanpassen’ aan de fascistische, nazistische overheersing van de Zionistische bende in Israël..? Een bende die ook door veel Joden PRECIES wordt ingeschat voor wat ze zijn: ‘smeerlappen’..
   Sorry hoor, maar ik schoot even uit.. Als Hajo Meyer, Auschwitz-overlevende en natuurkundige/oud-directeur van het Philips Natuurkundig Lab, spreekt over nazi-figuren, die de zionisten zijn..
   Nogmaals, ben je even kwijt; wellicht wil je het toelichten? (Of was je nog niet op de hoogte van het verschil tussen joden en zionisten..?)

  6. Beste Wim.

   Je draait de zaken totaal om! Als de Zionistische Joden in Palestina willen leven, hadden zij zich aan moeten passen bij de daar al eeuwen levende Palestijnen, of zij hadden er zich er nooit mogen vestigen. Dat is de historische realiteit volgens jouw aanpassingsformule!

  7. Beste mensen,
   hou mij ten goede.
   Ik bedoel enkel maar de citatie van de als bekendstaande oma Golda Meir, namelijk: “Wij (het Joodse volk) waren vroeger de Palestijnen”.
   Dus met aanpassen is m.i. accepteren dat men in Israel woont.
   Natuurlijk weet ik de voornoemde ver en geschillen onderling.

   Mijn oprechte bedoeling is enkel dat het Joodse land in vrede moet leven met allen die er nog meer wonen en dat. b.v. Jeruzalem van origine niet de heilige stad is van de islamieten.

  8. Helder Wim. Maar even enkele duidelijke en misschien confronterende vragen aan jou. Wie zijn sinds 1948 de grootste ordeverstoorders in Palestina en wie heeft de meeste mensen van hun huis en haard verdreven? Is er ooit een Joodse inwoner van Palestina door Palestijnen van huis en haard verdreven? Wie hebben de meeste doden op hun geweten? Dus wie hebben het meeste bloed aan hun handen?

  9. Wim,
   dus de joden hadden gewoon uit Europa moeten wegwezen, want zij hebben zich niet aangepast aan de rest van de Europeanen? Dus als Israël niet schuldig is aan het probleem wat de Palestijnen hebben, dan is Duitsland helemaal niet schuldig an wat met de Joden is gebeurd. Zo simpel is dat. Jij vind het dus normaal, op welke manier de joden in Israël met de Palestijnen omgaan?
   Nou dan wil ik NOOIT meer een woord over de slappe 5 jaar bezetting (vakantie tov Rusland) van de Duitsers in NL horen. Eigen schuld van de Nederlanders, dat ze een paar bommen afkregen, want ZIJ gingen het VERZET in??
   Wellicht moet je maar een tijdje in het KZ GAZAschwitz leven, opgericht door fascistische joden.

  10. Zo als gewoonlijk alles van één kant bekeken, en die Schattige Duitsers die geen enkele blaam treft, heb met de Joden geleeft en gewerkt, nou een één norm verschil van hoe het nu is in mijn oude vaderlandje, ach die Schattige Moslims, die zielige verdreven mensjes.
   Het verhaal op gehangen over Israel, wat de Joden hebben terug genomen, wat volkomen was overlopen door de Moslims, ging hard tegen hard, ja en voorlopig is de geschiedenis en van Duitsland, en nog een graatje erger de Moslims doortrokken met bloed, en ze konden er allemaal niets aan doen, als ze de trekker overhaalden.
   Jenne
   Zou de waarheid misschien in het midden kunnen liggen !

  11. Was te verwachten….pfff
   Jenne, zout op!! in de mensen een welbehagen, ja jij mij ook 🙂 🙂

  12. Nu dwalen we wel met elkaar ver af van het begrip ‘Liefde, Vrede en Harmonie
   door en voor en met elkaar tezamen.
   Natuurlijk ga ik geen appelen met peren vergelijken en natuurlijk is iedere oorlog waanzin!

   Er wordt nu zoveel bij en aangehaald dat de oprechte bedoeling onder tafel is geveegd. grt, Wim.

  13. Ik geloof Wim, dat je je een beetje hebt vergaloppeerd met je uitdrukking ‘Aanpassen en in vrede leven met elkaar of wegwezen.‘…? Kan dat?
   Het komt over, zoals anderen het ook lezen, dat je de Palestijnen de oproerkraaiers noemt en Israëli de ‘slachtoffers’.. Kun je wat vertellen over de aanval op Gaza..? Met een volledig leger, vliegtuigen en tanks dus, gewoon de bevolking aanvallen. Smerige fosforgranaten gebruiken die al 50 jaar verboden zijn.. Ik kan je nogmaals gezegd, niet volgen. Je goede bedoelingen staan hier niet ter discussie, let wel.

   Neem gewoon afstand van dit fascistische optreden van Netanyahu en z’n zionistische consorten, of vind je het ‘de schuld’ van de Palestijnen..?

   15.11 Jenne je domheid straalt van het scherm.. Waarom blijf je spreken over ‘de Joden’.. Terwijl het gaat om JUIST de NUANCE tussen de oprechte KERN en de GESTOLEN KERN ALS CAMOUFLAGE..

   1. Joden (Kern)
   2. Zionisten als gesteund en geinitieerd door de Rothschildclub, die ook achter de oprichting zit van de staat
   3. Israël.

   Dus
   1. is een geloofsovertuiging.
   2. dat zijn de nazi’s en fascisten die nu aan de regering zijn.
   3. is een stuk land. Dus een stuk grond dat niet kan praten nog huilen. Kan lachen noch moorden.

  14. Inderdaad Guido,
   misschien was ik niet duidelijk genoeg.
   En inderdaad maak ik weleens de fout te verwachten dat een half woord genoeg is.
   Maar de essentie van mijn betoog is:
   Dat als een ieder (Jood, Arabier et cetera) respect toont waar dan ook, in dit geval in Israel, dan verkrijg je door acceptatie het loslaten van problemen.
   Zonder acceptatie kan je niets los laten.
   Kortom: begrip en respect brengt verdraagzaamheid in het leven.
   En wat leiderschap betreft, er is in geen enkel land een regering die de belangen behartigd van de bevolking.

  15. Now we’re talking Wim. Ik kan het alleen maar met je verduidelijkende aanvulling eens zijn.

  16. hmmm sterk punt Mc, mijn pa heeft vaak genoeg vastgesteld dat de denen het een stuk slimmer opgelost hebben tijdens de wo2 bezetting, jullie willen binnen okay, heel hoffelijk kom maar binnen, geen vieze bom aanslagen maar meer passief verzet wanneer het niet anders kon vanuit het deen zijn, probleemlozere benadering, weinig misère daardoor gehad, en inderdaad achteraf nu zou je bijna kunnen stellen dat het een schandaal is dat wij de verkeerde strijd gestreden hebben, voor de centrale banken is niet eervol at all never nooit maar we doen het nog steeds, verraders van onszelf uiteindelijk, en die ster opplakken daar hebben we met de gemene database heel actief aan mee gedaan, inclusief de spoorwegen pus vele grootbedrijven en de verraders van de buurtjes voor een knaak, vies volkje uit op een voordeeltje ten kosten van alles want die rijksdaalder rechtvaardigt de middelen, kleine jezumietjes van calvenijn, die gele sterrenchip pas ons nog steeds allemaal, een chip met een vax in je reet kan je krijgen, nul komma nul inzicht nix geleerd geen mallemoer.

  17. Dat er in NL een verkeerde strijd gestreden is, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er hier een verkeerde persoon aan het hoofd van het verzet stond, namelijk Prins Bilderberg.

  18. Guido.J.
   Mijn domheid straalt van het scherm, nou ik weet niet wat erger is mijn domheid of jullie zonder enige schroom toegepaste voor ingenomenheid. We hebben het over mensen, niet die systemen waar de mensen in worden fijn gemalen. Ik geef mijn persoonlijke visie, gebaseerd op mijn persoonlijke opgedane ondervindingen. Ben in het totaal vier maal in Israel geweest, vreselijke leef atmosphere, dreinging van over en weer, de Zionisten gewone ordinaire racisten, maken alles kapot, de goede doen er alles aan maar hebben geen schijn van kans, om dat de aangereikte hand door de goeden gewoon genegeerd wordt, de reden aan vrede hebben ze niets, ze willen niet delen, en daar gaan jullie in Nederland ook nog mee geconfroteerd worden, dat zegt deze domme ouwe Nederlander, groet Jenne

   Arend 15.18 wat weet jij dan wel van het verzet, anders als uit je schoolboekjes, weet je iets uit de eerste hand te vertellen, Jenne

   Hyper Alert, 15.17 Verstop je niet steeds achter valse verhalen, mensen zijn en blijven mensen, onder alle omstandigheden. Er zijn mensen die bewust leven, en hun verantwoording nemen, maar dat zijn weinigen. Dus scheer niet alles over één kam, en dat de Duitsers er allemaal niets aan konden doen, d’accord maar toch waren er weldenke Duitsers die zich verzetten, maar die waren al snel verraden en geliquideerd. Als de Baader meinhove groep, stilletjes opgehangen door de Duitsers, niemand hoor je er over, berauw komt na de zonde, in dit geval dus niet, Jenne

  19. Wim Warbout, het is moeilijk schrijven en réageren tegen voor ingenomenheid, als men niet met een open en objectief denken, dit soort problemen te gemoet treed, is het onbegonnen werk, ik ben al voor alles en nog wat uit gemaakt, maar ik stam uit de goede tijd, met een Eigen mening gevormd door persoonlijke ondervindingen, Groet Jenne

  20. Het af en toe melden van ‘Volgens mij…’ en/of ‘Ik vind…’ zou de zaak naar mijn idee al makkelijker maken Jenne.
   Je presenteert je belevenissen/jouw wereld als de enige waarheid. Door ‘absoluutheden’ te poneren, die dat niet zijn, maar slechts je mening. Simpele woorden als ‘volgens mij’ zijn genoeg om je houding in realiteit weer te geven. Als je deze nuance niet wenst toe te passen, ga je lekker door toch. Ik vind het in ieder geval de moeite waard, als je het zou willen gaan proberen..

 10. Antisoof 15 :
  Een bron van Brother Nathanael Kapner, een tot de Russisch-Orthodoxe Kerk bekeerde jood :
  http://www.realzionistnews.com/?p=130
  met titel :
  “Stop The Jews From Rebuilding The Temple!
  By Brother Nathanael Kapner – Copyright 2008-2010 Articles May Be Reproduced Only With Authorship of Br Nathanael Kapner
  & Link To Real Jew News (SM)”
  met citaat :
  “It should also be noted that the Jews have lost all genealogies of their former Aaronic & Levitical priesthood. Thus their “temple worship” will be a fraud. Any Jew can come along and claim to be a “Kohan” (priest) but he cannot prove it!
  For in the Old Testament Book of Ezra if a Jew returning from the Babylonian captivity could not show proof of his claim to the priesthood he was expelled from ministering in the Temple.”
  De volledige tekst is echter van belang.In de reacties zitten er ook nuttige elementen.. maar mijn beperkte kennis van deze materie laat niet toe dit allemaal op zijn juiste waarde in te schatten.

  1. Beste Guido.J.

   als ik iets neer schrijft houdt dit in dat ik dit zo zie, en op het moment van schrijven als mijn waarheids bevinding houdt, denk je dat hier er een beetje op los ga zitten liegen, ik probeer mijn geweten zo rein mogelijk te houden, als het moment komt, ik geen spijt heb, en met een gerust hart aan kan treden.
   Als ik iets zeker weet, zo ver dit dan bestaat, vorm ik daar mijn beeld bij, en ben daar moeilijk van af te brengen.
   Sommigen onder ons zijn traumaties bezig het verleden te herschrijven, zo als het hen past, ik ga daar niet in mee,
   Het is juist wat je zegt dat wat ik te berde breng mijn waarheid is, en de enigste waarheid, tot dat iemand mij overtuigd dat ik onjuist was, en dat gebeurd, maar niet vaak, vriendelijke groet Jenne
   En ik aanvaard altijd jouw suggesties als wel gemeend en goed bedoeld,
   en zonder jouw leiding van WTk, zou ik geen moment meer aanwezig willen zijn, dit als pluim op je hoed !

 11. Voor een beter begrip van het heden dienen we terug te gaan naar het verleden, en dat is de Balfour declaration. Deze paste in de plannen (reeds voor WO I gepland) van het British Empire en de RKM om in het Midden Oosten een voorpost op te richten. Deze voorpost (lees ook : bastion) diende de geopolitieke belangen met o.a. het Suezkanaal en het inpalmen van de energiebronnen. Deze voorpost diende ook te verhinderen dat andere mogendheden daar voet aan grond kregen. Men ging deze voorpost dan bevolken met betrouwbare Joden uit Europa. Tijdens WO I werden dan de vooroorlogse plannen geconcretiseerd via de Balfour Declaration.. de prijs aan de Zionisten om de USA in de WO I te betrekken . Dit was in de eerste plaats nodig om een 1 milj. Britse soldaten vrij te maken aan het Westfront ten einde het Midden Oosten te veroveren op de Turken. (met het oog op de plannen van het British Empire en de RKM). De enige Joodse minister in de Britse regering was ten andere een fel tegenstander van deze verklaring, waarin dan ook opgenomen werd dat er geen afbreuk mocht gedaan worden aan de belangen van de daar reeds aanwezig bewoners. Na WO I kwam het Israël project nauwelijks van de grond, en het was pas toen de Zionisten in de slag gingen met de Nazis, via de Haavara akkoorden, van 1933, dat de immigratie naar Israël echt op gang kwam. Oorspronkelijk had het Israël project dan ook weinig te zien met het “Beloofde land….”.
  De doelstelling van de RKM is immers een maçonniek project.
  Zie link : https://www.henrymakow.com/bnai_brith-adl_does_not_repres.html
  Arend Zeevat heeft daar in eerdere publicaties ook al de aandacht opgetrokken.
  Een ander belangrijk element is de berucht brief van Pike aan Mazzini en de paragraaf die betrekking heeft op WO 3 die moet ontbranden tussen de Islam en het Politiek Zionisme(Israël) die elkaar dan moeten vernietigen. Europa moet ook in deze WO 3 gesleurd worden. Dit impliceert dan ook dat men een staat Israël moet oprichten, gezien deze er nog niet was op het ogenblik van de brief.. via de Balfour Declaration en vervolgens de oorlog in gang zet via het Oded Yinon plan. Europa wordt meegetrokken via burgeroorlogen, door de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan.
  Als we de voorgeschiedenis bekijken, en de huidige toestand, dan loopt in feite alles volgens plan.. het RKM plan, want van het British Empire blijft er niet veel meer over.

 12. Dit is hoe het fascistisch Zionistische Israëlische regime met de religieuze zaken van de Palestijnen om gaat. Citaat:

  “Khater said the papers feature data on around 90 percent of the properties lying in Jerusalem al-Quds’ Old City, where the compound is located, which could enable Tel Aviv to confiscate the properties upon misuse.”
  Bron: http://www.presstv.ir/Detail/2017/07/31/530260/Israel-Aqsa-Endowment

  Het past geheel in wat ik in bovenstaand artikel benoemde als het voorbereidingen treffen voor de ontruiming van de Tempelberg, in het kader van de bouw van de derde tempel.

  1. Dat is wel een heel bijzondere boodschap, die deze rabbi te vertellen heeft. Moedig dat hij het doet.

  2. Mensen die zo nodig (en al helemaal als t zichtbaar is) deel moeten uitmaken van een religieus groepje en daar ook nog een status aan ontleden, die neem ik niet serieus. In 99 van de 100 gevallen zitten er bedoelingen achter die niet hardop worden gezegd in de boodschap. Dus ook niet als het je toevallig een welgevallige boodschap lijkt te zijn.

  3. Ja, Arend, dat vind ik ook. En het is niet zomaar een ‘welgevallige’ verhaal, maar het laat zien wat werkelijk het doel is, nl de waarden die mens-zijn uitmaken te vernietigen.
   Het heeft ook niets met geloof te maken, maar met mens-zijn. Immers mag je ook in ‘wetenschap’ geloven of in ‘Atlantis’.
   Laten we eerlijk wezen, het is al lang zichtbaar waar deze Rabbi het over heeft.

  4. MC.
   Deze rabbi geeft uitleg waarom Hitler een probleem met joden had,maar is het niet zo dat de joden en hun geloof door de zionisten misbruikt worden? De maffia afkomstig uit Khazaria (huidige Oekraine) hebben toch hun identiteit gestolen? Misschien dat ik het niet goed begrijp maar de boodschap die deze rabbi geeft zou de haat tegen joden weer kunnen aanwakkeren terwijl de zionisten de echt schuldigen van veel leed zijn.

  5. Arnold. Dat is een heel interessante vraag die je stelt. We zullen het antwoord moeten afwachten.

  6. Arend 20.6.
   Bij de inauguratie van Trump was ook een rabbi en Trump heeft gezegd dat hij nogal pro Israel is wat ook blijkt aan de steun van de VS aan Israel.Netanyahu is wel een zionist en waren dergelijke lieden niet verantwoordelijk voor de vervolging van de joden in de tweede wereld oorlog? Zoals de rabbi het doet voorkomen lijkt het erop dat hij de joden wederom de schuld in de schoenen wil schuiven van alle ellende.Hayo Mayer heeft de zionisten Nazi,s genoemd wat niets met het jodendom te maken heeft daarom komt het mij nogal vreemd over dat de rabbi in de video over joden praat terwijl hij geen enkele keer het woord zionist gebruikt terwijl die de echte criminelen zijn.

  7. Alle groepen die macht nastreven over anderen hebben daar uiteindelijk zelf het meeste last van. Denken in termen van schuld, boete, zonde, vergeving en wat dies meer zij leidt alleen maar tot meer ervan. Luisteren naar “verlichte ghuru´s” die volledig harmonieus resoneren is geen optie, zij die werkelijk weten zijn stil en hebben geen behoefte “leermeester” te zijn.

  8. Guido, ik dacht dat Gerard Menuhin de zoon van de wereldbekende violist Jehudi Menuhin is. Maar dat is een detail.
   In feite is het duidelijk dat er zat joden zijn die het vieze spel hebben doorzien en er iets van zeggen. Alleen wordt het hen niet makkelijk gemaakt en ook niet in dank afgenomen.

  9. Arnold 20.6

   Aan het eind van mijn binnenkort te plaatsen nieuwe artikel genaamd ‘Geïndoctrineerde geschiedenis is een vervalsing!’, ga ik in op de verborgen verbinding tussen de huidige Amerikaanse, de Russische en Israëlische politiek.

  10. Aquarius, 20.9 sorry ik kan je niet volgen…”verlichte goeroes..”?,
   “zij die werkelijk weten zijn stil…”?, “leermeester”??
   Wat heeft dat met deze rabbi te maken? Verklaar je aub, als je kunt iig.

  11. Het was slechts bedoeld om de commentaren 20.1/8 (en naar blijkt ook 11 al) in een wat breder kader te plaatsen. Comment 20.9 kan daarnaast ook op zichzelf gelezen worden (Zonder dit draadje).

  12. Hoe was dat, echte liefde kent geen vergeving. 😉
   Dank je wel, beste Guido, voor een stukje ver-lichting in deze wereld, in deze tijden… is hard nodig.

  13. Arend 20.11
   Marvin Hier was de Rabbi die bij de inauguratie van Trump was.
   Bij het artikel “Het Trump-fenomeen” van 15 februari 2017 hebben we daar al over geschreven en bleek dat het niet echt een fris mannetje is ondanks dat hij verbonden is aan het Siemon Wiesenthal centrum.
   http://aanirfan.blogspot.nl/2014/05/assassinations-and-sex-in-belgium.html
   Omdat deze rabbi bij de club lijkt te horen is het goed mogelijk dat de rabbi in de video daar ook bij kan horen wat kan verklaren dat hij met geen woord over zionisten spreekt.

  14. Tja Arnold, dat is inderdaad een mogelijkheid. De machtigen in deze wereld doen er alles aan om hun werkelijke netwerk voor het oog verborgen te houden. Want openbaring van dat netwerk betekent tevens hun ondergang. Het is de kracht van satanisme dat het vanuit het verborgene werkzaam is, zowel op wereld-, als op persoonlijk niveau.

  15. Ik ken geen machtigen in deze wereld. In ieder geval niet ten opzichte van mijn ego persoontje alhier.

  16. Skanq 20.17

   Een veelzeggende reactie, waarmee je exact reflecteert hoe het in deze wereld aanwezige superioriteitsdenken werkt!

  17. P.S. vorige reactie.

   Waarschijnlijk heb ik je verkeerd begrepen en wilde jij alleen maar duidelijk maken, dat jij de enige bent die macht over je eigen leven en dus jezelf kan hebben. Daar kan ik natuurlijk helemaal achter staan.

  18. @Arend Zeevat 20.18
   Een veelzeggende reactie, dat je je laat leiden door de machtigen van deze wereld. Het zegt mij niets… Ze doen maar, het raakt mij niet en haar morele oplegging al helemaal niet. Het gebod “gij zult niet stelen” is ook niet meer wat het was. Als je honger hebt, mag je gerust een brood stelen van die “machtigen”.

  19. Excuses Skanq, voor mijn aanvankelijk verkeerde interpretatie. Ik reageerde te snel en te impulsief. Niets menselijks is mij dus nog vreemd!

  20. Geen enkel probleem Arend. Zo zien we beiden maar weer hoe snel je woorden/zinnen anders kan interpreteren via niet persoonlijke communicatie.

 13. Skanq 20.23

  Dat is dus het hele verhaal in de menselijke communicatie. Het afstandelijk virtuele medium van het internet, maakt een wezenlijk menselijke communicatie een stuk lastiger.

  1. Zeker is dat een uitdaging in deze tijd. Maar net zoals de uitvinding van de boekdrukkunst denk ik dat Internet – communicatie uiteindelijk zal bijdragen aan de samenleving. Zo lang als dat nog nodig is.

  2. Toch blijft het van wezenlijk belang om mensen in levende lijve te ontmoeten, elkaar in de ogen te kunnen kijken en elkaars levensenergie te kunnen ervaren. Ik ben dan ook zeker van plan om samen met Guido een volgende meet and greet te organiseren voor de bezoeker van Want to Know.

  3. “Wij ouderen, hebben daar waarschijnlijk nog meer behoefte aan”. Ben benieuwd of dat ook geldt voor de jongeren. In den beginne was er bij WTK ook nog een Kiesha Crowther . En dat was toen wel een charismatische persoonlijkheid met een duidelijke boodschap.
   Misschien deze keer iemand als Piketty zien te enthousiasmeren voor een bijeenkomst met als slogan “De samenleving van de toekomst”.

  4. Mooi Skanq, Ja ‘wij ouderen’ weten nog hoe het is om op een niet geëlektrificeerd en gevirtualiserd sociale manier met elkaar om te gaan. My god, wat is dat lang geleden.

  5. 21.2 doe dat dan een beetje in het midden van het land hé, jongens! namaste

  6. Skanq 21.7

   Laat een ieder vooral een bijdrage mogen leveren, die vrij van invulling door anderen is. Daarbij als uitgangspunt nemend: Wees jezelf, want dan ben je op mooist en best!

  7. Goed idee…. Dus het onderwerp wordt “De Samenleving van de Toekomst” een ieder wordt verzocht een bijdrage hieraan te leveren vanuit eigen inzicht. En wie brauwt er één geheel van voor het grote publiek?

  8. Geen verkeerd voorstel Skanq. Ik begrijp dat je spijkers met koppen wilt slaan en geen oeverloos heen en weer gepraat. De komende tijd zal ik hier met Guido over gaan hersenstormen.

  9. Ik ben maar een simpele ziel. Het lijkt me meer aan jullie om een dergelijk idee als “De Samenleving van de Toekomst” vorm te geven samen met enkele experts op de diverse gebieden. Eén coherente zeer compacte visie ontwikkelen die minimaal 60% van de NL´ers duidelijk aanspreekt, compleet out of the box is maar zeker haalbaar.

   Met al die kennis en mensen rondom WTK ben ik daar volstrekt overbodig, wellicht dat ik hier en daar kan bijdragen aan het te ontwikkelen script “Samenleving van de Toekomst”. Maar dat kunnen er velen, wellicht via een artikel op WTK 🙂 .

  10. Wees uitgenodigd om dat artikel te schrijven Sqank. Jouw ingebrachte thema sluit eigenlijk wel heel duidelijk aan bij mijn al langer gevoelde behoefte, om mensen vanuit verschillende samenlevingsgebieden bij elkaar te brengen en zich op elkaar te laten af stemmen. Dus dank voor je inbreng!

  11. Ik zou willen zeggen Utrecht… en verder pffff…. ontmoeten en zien wat er komt, dat thema samenleving van de toekomst…ik vul niks in…
   hier en nu…uitwisselen eventueel… laten gebeuren… vrij en open…

  12. Tja Evert, bedenk zelf eens een positief uitwerkende oplossing i.p.v. het door jou ervaren probleem door anderen op te laten lossen.

  13. “ontmoeten en zien wat er komt” leidt slechts tot een boel geklets en is aan mij niet besteed. Je hebt toch minimaal een thema en een discussieleider nodig… En om het zinvol te laten zijn een flink stuk voorbereiding waar ieder vanuit eigen inzicht kan bijdragen.

  14. Op basis van de vorige bijeenkomst, hoe waardevol die ook was, ben ik het geheel met je eens Sqank. Maar laat een geforceerde resultaatgerichtheid ook geen belemmering zijn, voor een open en vrije ontmoeting. Een open en vrije ontmoeting, waarbij een ieder de veiligheid voelt om een essentiële bijdrage te leveren.

   Bij dit soort ontmoetingen is het telkens weer de kunst om een evenwicht te vinden tussen vrije ruimte en doel/resultaatgerichtheid.

  15. Skanq waarom vul je in dat dat een hoop geklets wordt? Bij jezelf blijven en luisteren naar de ander… In waarheid samenzijn…Ieder de ruimte geven…
   Tot dieper inzicht komen… Discussies kosten veel energie, dat is steeds weer pingpongen… Erg vermoeiend…
   nu ik ga even met vakantie…. Hoor het later wel hoe of wat…

  16. Evert voor mijzelf gezegd en gesproken, ik kan niemand bedenken die niet welkom zou zijn, boosheid is bij mij vrijwel altijd tijdelijk, das 1 van de sterkere eigenschappen van mijzelf.

  17. daarom is het handig om mensen vooraf te chippen, zodat je weet wie wie is en vooral waar en wanneer, zonder aanzien des persoons Gesichts, scanner, varkensprikker, de taser is kort geleden toegestaan in ons landje, 2 weerhaken aan 2 dunne draden met hoogspanning, er werd op journaal gezegd dat het volkomen veilig is, al wijzen de buitenlandse usa statistieken anders uit, stel je hebt een bepaalde organische kwetsbaarheid, in correcte verhullende corexit lbgt taal, hoe kan je dat aan de buitenkant zien, daar heb je weer die chip voor nodig plus scanner, liefst een stempel op je jasje zonder mouwen, dat je goed kan zien wie wat wie is. sarcasme modus http://www.motherjones.com/environment/2010/08/bp-ocean-dispersant-corexit/ deelnemers aan de olympische dwerg spelen mogen geen dwerg meer genoemd worden in nederland, sinds JInek, http://worlddwarfgames2017.org/ de collectieve opinie homogeen, geen tijdverspilling meer door onnodige verschillen van mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.