Advertentie

Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!


Het uitvoeren van een wereldwijd vaccinatieplan, is onderdeel van een veel groter plan om de mensheid ‘in te tomen’/te controleren..! Nieuwsmedia zijn verlengstukken van de figuren die achter deze agenda zitten. En berichten dus niet of nauwelijks over verplichte vaccinaties.. Vaccinaties zijn niet alleen een uiterst dubieus middel om ‘officieel’ ziekten te voorkomen, maar denk je eens in.. Het baant de weg tot toegang tot ELK LICHAAM van burgers in je land..! Om controle en manipulatie toe te passen, om de meest ingenieuze manier.. ‘Onderhuids’.. Gaan we in je ogen té ver met deze intro..? Dat kan natuurlijk. Sla dan gewoon een paar alinea’s over en vervolg het verhaal van de ‘verplichte vaccinaties’..!

Bijzonder dat de wereldelite zich in het verleden uitsprak tegen de wereldbevolking op een manier, waarbij zij zichzelf als ‘Übermenschen’ zien. Het zjin dezelfde krachten die achter zogenaamde ‘filantropische instellingen’ zitten, die de mensheid alle goeds toewenst.. Toe LIJKT te wensen.. Klik voor info over deze elite en hun opvattingen over ‘overbevolking’ en hoe deze ‘op te lossen’…

Met de huidige stand van de nano-technieken, is het simpel om via deze VERPLICHT OPENSTAANDE TOEGANG tot het lichaam, elk micro-electronisch middel in te brengen, wat ‘krachten-achter-de-schermen’ wensen in te brengen..! Of denk je dat elk flesje vaccin getest wordt door onze ‘gezondheidsbewakers’..? Dus is verplicht vaccineren, één van de manieren waarop de wereldbevolking wordt aangepakt. Niks geen autoriteit over je eigen lichaam, weg met de Universele Wetten, die een dergelijk ingreep verbieden..!

In Italië is het nu zover.. VERPLICHTE VACCINATIE..
Veel Italianen zijn fel tegen een nieuwe wet die vaccinaties verplichten gaat. Mensen gaan massaal de straat op en deze informatie wordt gemeden door NOS en RTL. Voor de zoveelste keer wordt jou essentiële informatie onthouden..! Waarom? Omdat de media een verlengstuk zijn van de kracchten achter de schermen, en in handen van een kleine groep, zéér machtigen..

In mei kondigde de Italiaanse overheid aan dat kinderen pas naar school mogen als ze zijn ingeënt tegen onder meer mazelen, waterpokken, bof, hepatitis B, tetanus en polio. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen naar school sturen riskeren een fikse boete en deze ouders -let wel-.. kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Mensen demonstreren al meer dan een maand en langzaam maar zeker lijkt het er nu op dat hun stem wordt gehoord. De Italiaanse senaat wenst deze geplande wet af te zwakken. Dat betekent nog niets.. Want het aantal geplande-verplichte vaccinaties gaat van 12 naar 10 en ook worden de boetes lager. Daarnaast hoeven ouders die weigeren niet langer te worden aangegeven bij de autoriteiten.De maximale hoogte van de boete die kinderen kunnen krijgen die al naar school gaan, maar nog niet zijn gevaccineerd gaat omlaag van € 7500 euro naar € 2500 euro. Hoewel dit een verbetering lijkt, zijn de meeste Italianen niet blij met de wet. Sommigen beschuldigen de Italiaanse overheid ervan onder één hoedje te spelen met vaccinmaker GlaxoSmithKline. En dat vaccins lang niet altijd even veilig zijn, soms zelfs levens kosten, hoeven we jou hier niet te vertellen.

Maar in Italië wordt veel verwezen naar een situatie in 2014, toen in Italië 13 mensen overleden nadat zij een griepvaccin toegediend hadden gekregen, ontwikkeld door farmareus Novartis. Partijen van het griepvaccin ‘Fluad’, werden uit veiligheidsoverwegingen uit de handel gehaald. Veel Italianen geloven dat de BMR-prik tot autisme kan leiden. De Italiaanse politieke partij ‘Vijfsterrenbeweging’ van politicus Beppe Grillo heeft openlijk vraagtekens gezet (HIER) bij de werkzaamheid van vaccinaties.

In 2014 diende deze jonge politieke partij een wetsvoorstel in, inzake betere informatie over vaccinaties. In hun commentaar op het wetsvoorstel stond: “Recente studies hebben de link tussen vaccinaties en bepaalde ziektes aan het licht gebracht, waaronder leukemie, ontsteking, immunodepressie, genetische mutaties, kanker, autisme en allergieën.”

Frankrijk is al geknipt en geschoren..
Onlangs is een soortgelijke wet  aangenomen in Frankrijk, waar kinderen verplicht moeten worden ingeënt tegen 11 ziektes. Vanaf 2018 zullen Franse ouders verplicht zijn hun kinderen te laten vaccineren, zo heeft de regering Macron aangekondigd. “Want”, zo verkondigde de Franse minister Édouard Philippe populistisch-chauvinistisch (HIER): “Het is onacceptabel dat kinderen nog steeds sterven aan mazelen, in een land waar de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van vaccins.” 

Met zijn woorden, die het vaccinatiebeleid dienen te verdedigen, verwijst de nieuwe premier van Frankrijk, naar Louis Pasteur, de franse bioloog, die zo’n honderd jaar geleden, voor doorbraken gezorgd zou hebben, op het gebied van de eerste vaccin tegen hondsdolheid en antrax.. Hij zei dat alle vaccins, die door ‘gezondheidsautoriteiten overal ter wereld’ worden aanbevolen (11 in totaal), verplicht zullen gaan worden. In Frankrijk waren al 3 kindervaccinaties verplicht. Voor difterie, tetanus en polio. Andere vaccins, zoals tegen kinkhoest en hepatitis, worden ‘aanbevolen’.

x

* * *

X

‘VaccinVrij’-oprichter, Door Frankema:
x

Lees het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?’..
X

x

Door Frankema, oprichter van de site ‘VaccinVrij’.

Waarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië? Enige tijd geleden besteedden alle grote kranten, radio, – en tv-stations aandacht aan het wetsvoorstel om vaccins verplicht te stellen in onder andere Italië. Nu er al wekenlang bijna dagelijks geprotesteerd wordt in alle grote steden door miljoenen mensen in Italië horen we hier geen woord over. Hoe is dat mogelijk?

Ik ontving het onderstaande bericht van Italiaanse ouders, die zich steeds beter organiseren. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie niet in de Nederlandse media verschenen is. Of toch niet? Het volgende is mij duidelijk geworden. Journalisten baseren hun krantenartikelen op persberichten. Als er geen persberichten komen, komt er kennelijk ook niets in de krant. Maar waarom komen er geen persberichten? Omdat die geschreven worden door beleidsmakers en bedrijven? En beleidsmakers en bedrijven kennelijk niet willen dat de burger geïnformeerd wordt over de volksopstand die gaande is in Italië? Het zou maar het idee geven dat er iets aan de hand is met die vaccins?

Journalisten, alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië! Het onderstaande alarmerende bericht is een van de vele die ouders in Nederland bereiken:

Aan alle verenigingen voor de vrije keuze van vaccinaties: Italiaanse mensen vragen om uw hulp. Lees alstublieft dit bericht. Italië werd in 2014 gekozen door Washington en door grote farmaceutische bedrijven als ‘testland’ in Europa voor hun wereldwijde vaccinatiebeleid:1

Op dit moment, in 2017, wil de Italiaanse regering met minister van gezondheid Lorenzin, een nieuw wetsvoorstel nr. 73/2017 goedkeuren. Het betreft het besluit om onze kinderen en adolescenten (0 – 16 jaar) verplicht te vaccineren met 10 vaccins (plus vier aanbevolen vaccins). Zo niet, dan hebben zij geen toegang tot scholen.

Veel goed geïnformeerde ouders zijn ervan op de hoogte zijn dat vaccins ongewenste neveneffecten hebben. Zij protesteren al sinds mei 2017 over dit nieuwe wetsvoorstel waarmee voor 6 augustus de wet aangepast zou moeten zijn. Wij zijn het eerste land dat gebruikt wordt als proefdier voor de acceptatie van het verplichten van 10 + 4 vaccins in Europa! We zijn ons ervan bewust dat als dit wetsvoorstel een wet zal worden er vele andere wettelijke vrijheden ook afgenomen zullen worden.

We zijn in feite een dictatuur. Dit is de 4e overheid die niet gekozen wordt door de bevolking, maar de meeste Italianen hebben dit nog niet goed in de gaten. We beseffen ook dat als we dit vaccinatiebeleid niet kunnen tegenhouden – nu – in Italië, er vele Europese landen hetzelfde te wachten staat. Dit beleid wordt ingegeven door Washington. Het probleem betreft ook u en uw kind. Niet alleen de ouders in Italië. Dus alstublieft verdiep u in onze situatie. Onze media onthouden ons van de juiste informatie over vaccins.

We vragen vrijheid van keuze. De Italiaanse minister van gezondheid Lorenzin en andere leden van de Italiaanse overheid, vertellen in de media veel onwaarheden over vaccins en zogenaamde mazelen epidemieën.
De Italiaanse regering heeft angst gecreëerd in de media. Hierdoor worden niet goed geïnformeerde ouders overtuigd van een gevaar dat er niet is. De voordelen van dit criminele besluit zijn voor de gevestigde orde, en de gezondheidsproblemen voor de kinderen. Kijk naar de volgende video om te weten wat er sinds maanden in onze steden gebeurt:

Download deze bovenstaande video, en deel deze op andere videozenders dan alleen YouTube, die het mogelijkerwijs zal verbieden. De Italiaanse televisie zendt niets over deze manifestatie uit. We bestaan niet voor de rest van de wereld… We waren met meer dan 40.000 mensen in Pesaro op 8 juli 2017, maar geen enkel tv-station heeft het evenement getoond!!  Deel de video alsjeblieft en help ons om dit criminele project te stoppen! Informeer al de Europese/ wereldbewoners over wat er gebeurt in Italië, en help ons dit wetsvoorstel tegen te houden.

Italiaanse mensen vragen ook om jouw hulp!

 

Het vaccinatiebesluit nr. 73/2017 is niet volgens de grondwet en schendt Internationale wetten. Elke onvrijwillige of gedwongen medische behandeling is een schending van:

 1. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;
 2.  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 3. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
 4. Verdrag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en bio-geneeskunde;
 5. Europees Handvest inzake de rechten van de zieken;
 6. Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten;
 7. de code van Neurenberg

Help ons alstublieft met deze strijd voor de rechten van de burger! Want dit is een rare situatie. De burger informeert nu de burger. Journalisten, wordt wakker en zie wat hier gebeurt: het is toch niet aan de ouders om uit te moeten zoeken hoe de vork in de steel zit? Help jij dit op te pakken? Dat deze youtube van een ex-medewerkster van een groot farmaceutisch bedrijf mag bijdragen aan begrip voor de tegenstand tegen vaccinaties. TEGEN het klakkeloos accepteren van vaccins als wondermiddel tegen ziektes. En het gaat nog verder: volgens deze Brandy Vaughan is vaccineren voor winst, niet voor gezondheid..!

Vaccineren voor winst niet voor gezondheid

Bronnen:

(1) http://www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

x

x

x

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië,
x
tegen de beslissing om vaccins te verplichten –
X
En de media? Die zwijgen in alle talen..!

x
X

Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..!

2016 © WantToKnow.nl/be – Door Frankema/Ellen Vader

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen. Zullen we je eerst even een overzicht aanreiken?

 • 11 Juli: Torino
 • 12 Juli: Trasta (GE), Cuneo
 • 13 Juli: Genova, Firenze
 • 14 Juli: Matera, Cesenatico, Pescara, Varese
 • 15 Juli: Assisi, Pordenone, Novara
 • 16 Juli: Lecco, Salerno, Intra
 • 17 Juli: Borgnano di Cormons, Follonica, Brescia, Cicagna
 • 18 Juli: Roma, Ravenna, Empoli
 • 19 Juli: Modena, Saluzzo, Florence
 • 20 Juli: Marina di Massa, Lucca
 • 21 Juli: Vicenza
 • 22 Juli: Milano, Rome
 • 23 Juli: Como
 • 24 Juli: Roma
 • 25 Juli: Prato
 • 26 Juli: Castano Primo (MI), Lavagna
 • 27 Juli: Florence
 • 28 Juli: Pavia, Bolzano
 • 29 Juli: Trieste1

De lijst is lang en de aantallen zijn groot. Er wordt al weken bijna elke dag gedemonstreerd tegen de beslissing om 12 vaccins te verplichten. Het gaat de Italianen niet alleen om vaccins, het gaat de Italianen om het principe van behoud van keuzevrijheid. En om het tegen gaan van corruptie. Het onderstaande filmpje geeft een impressie. (Want als de reguliere media het niet doen, zullen wij je informeren!)

 

De Italianen zijn boos op farmaceut GSK; waarom..?
In 2015 heeft farma-gigant GlaxoSmithKline besloten om meer dan € 1 miljard te investeren in Italië. Omdat, zoals Daniele Finocchiaro, directeur van GlaxoSmithKline Italia het verwoordde: ‘.. we op zoek zijn naar groeimogelijkheden.’2 Maar de laatste jaren groeit de kennis over bijwerkingen van vaccins zeer snel. En daarmee daalt de bereidheid van ouders om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller voor de farmaceutische industrie, die haar investering graag wil terugverdienen.

Eén ziekte is de aanleiding om 12 vaccins te verplichten..!
Is het toeval dat de uitbraak van 1 ziekte aangegrepen wordt om 12 vaccins verplicht te stellen kort nadat de producent van een groot aantal van die 12 vaccins € 1 miljard heeft geïnvesteerd? Op 19 mei jongstleden, bericht het NOS-journaal dat: ‘De Italiaanse regering het inenten van kinderen tegen twaalf besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld heeft.’3

Er worden jaarlijks gemiddeld 500.000 kinderen geboren in Italië. Minder dan 2500 kinderen hebben mazelen gekregen. Dat is dus 0,5% van 500.000. Als we ervan uitgaan dat 1 op de duizend van de kinderen die de ziekte krijgt eraan overlijdt, was het risico om te overlijden aan complicaties van de mazelen in de ‘epidemie’ in 2017: 0,0005%. Waar hebben we het dan eigenlijk over? De kans is zo klein… Het is niet eens gebeurd, en toch is het ‘gevaar’ van de mazelen de aanleiding om geweest om vaccins tegen 12 ziektes te verplichten.4

Deze bizarre rekenmethodes ook in ons Nederland..!
Kijk eens naar dit bericht met commentaar over de krankzinnige redenaties die hier in Nederland, op dezelfde wijze worden gehanteerd. Er worden dus, op advies van de ‘Gezondheidsraad’ 1,8 miljoen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest, terwijl het gaat om het ‘redden’ van 5 baby’s over een periode van 10 jaar..!!

Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?
Ongevaccineerde kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een hoge boete.3 Recidivisten kunnen zelfs in de gevangenis komen.5 En het allerergste: zij kunnen aangemeld worden bij de kinderbescherming en uit de ouderlijke macht ontzegd worden. Geen wonder dat de Italianen de straat opgaan om hun woede kenbaar te maken. Deze beslissing gaat in tegen de meest elementaire grondwettelijke vrijheden, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen van welke medische handeling we gebruik willen maken, en de vrijheid om zelf te bepalen wat er met ons lichaam gebeurt.6

Artikel 11: Ontastbaarheid lichaam
In internationaal overeenkomende wetsartikelen staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam beschreven. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. In de praktijk wordt er weinig tot geen informatie gegeven over wat we er precies wordt ingespoten en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

De media zwijgen..?!?!
Een grimmige en tegelijkertijd bizarre situatie. Er is geen sprake van een ‘plotseling-groot-gevaar’, maar wel van een groeiend bewustzijn over de schaduwkanten van vaccineren. En de media hebben kennelijk de kant van het bedrijfsleven gekozen. Alle grote kranten, radio, – en tv-stations hebben uitgebreid aandacht besteed aan het informeren van de burger over  de verplichting en de straf die staat op het overtreden van de wet. Maar ze zwijgen in alle talen over de miljoenen ouders die nu al wekenlang bijna dagelijks de straat op gaan in Italië. Letterlijk.

Ook in het buitenland worden de demonstrerende ouders totaal genegeerd in de media. Uiteraard roept dit de vraag op in hoeverre deze media nog gezien kunnen worden als onafhankelijke en betrouwbare bronnen van informatie. Als zelfs demonstraties bij de tv-studio’s van RAI (Radiotelevisione Italiana) niet geresulteerd hebben in enige media aandacht, wie gelooft er dan nog in objectieve journalistiek?

Vaxxed
In het bovenstaande filmpje over de demonstraties in Italië komen ook de film ‘Vaxxed’ en de Engelse arts Andy Wakefield voorbij. (0.25) De Italiaanse burgers zijn ook boos over het feit dat deze film door de media geboycot wordt en over de nog steeds voortdurende negatieve informatie omtrent Andrew Wakefield.

De film Vaxxed gaat niet over ouders of artsen die waarschuwen voor de gevaren van vaccins. Maar over een hooggeplaatste wetenschapper van het Amerikaanse CDC (Centres of disease Control) – een toonaangevend instituut wat betreft het wereldwijde vaccinatiebeleid – die bekent dat hij en zijn team gefraudeerd hebben. De verhoogde kans op autisme bij gevaccineerde kinderen is al decennia lang bekend. Men weet het. Maar in plaats van de ouders hierover te informeren wordt er getracht om het onderzoek dat de burger aan het denken zal zetten over de risico’s van vaccineren uit beeld te houden.

Wat we niet mogen weten over Wakefield..!!
De meeste mensen zijn er niet van op de hoogte dat de ‘Wakefield-studie’, waaruit naar voren kwam dat vaccins (en met name het BMR-vaccin) autisme kunnen veroorzaken, het resultaat van een team was. Dokter Andrew Wakefield was wel de ‘senior wetenschappelijk onderzoeker’ van het onderzoek, maar slechts één van de drie voornaamste auteurs. Er waren 10 medeauteurs en de studie was het eindproduct van een groep hoogopgeleide en gerenommeerde wetenschappers, die allemaal de resultaten van het onderzoek onderschreven. Wie waren al deze mensen?

 1. John Walker-Smith, FRCP (medeauteur)
 2. Simon Harry Burch, MD (medeauteur)
 3. A. Anthony, MB (medeauteur)
 4. J. Linnell, PhD (medeauteur)
 5. D.M. Casson, MRCP (medeauteur)
 6. M. Malik, MRCP (medeauteur)
 7. M. Berelowitz, FRCPsych (medeauteur)
 8. A.P. Dhillon, MRCPath (medeauteur)
 9. M.A. Thomson, FRCP (medeauteur)
 10. P. Harvey, FRCP (medeauteur)
 11. A. Valentine, FRCR (medeauteur)
 12. S.E. Davies, MRCPath (medeauteur)

Het is dus niet iets dat zomaar door één persoon gedaan. Dus waarom horen we alleen over Andy Wakefield? Waarom is hij de zondebok? Nadat het stuk in ‘The Lancet’ was gepubliceerd, werd hij in het openbaar gevraagd of hij verder gebruik van het BMR-vaccin (mazelen, de bof, rodehond) nog zou aanraden. Dr. Wakefield antwoordde dat hij dat niet zou doen, maar dat hij het gebruik van het enkelvoudige dosis mazelen vaccin (dus niet de gecombineerde versie) daarvoor in plaats zou aanraden.

De ‘familie’ GSK
Dit antwoord maakte hem onmiddellijk tot prooi van het reusachtige farmaceutische bedrijf ‘SmithKline Beecham’ (nu ‘GlaxoSmithKline’), die het BMR-vaccin in het Verenigd Koninkrijk produceerde en verkocht. Mediagigant Rupert Murdoch (eigenaar van de roddelkrant: ‘The Sunday Times of London’) en zijn familie hadden op dat moment een financieel belang in GSK. Eén van de zonen van Ruppert Murdoch, James, zat zelfs in de raad van bestuur. 6

Een van de vele, vele ‘smoking guns’, hier in Nederland, onder onze neuzen..! Op basis waarvan we mogen concluderen, dat er sprake is van een ‘enge’ band tussen overheidsinstanties enerzijds, die er zijn voor onze gezondheid en veiligheid en de farmaceutische industrie anderzijds. Een volkomen verworden relatie, zo simpel is het. Edith Schippers denkt er niet aan om het effect van de griepprik te laten onderzoeken en zo in ieder geval €60 miljoen belastinggeld te besparen. Nog niet gesproken over het vermijden van al de bijwerkingen (tot zelfs de dood) van deze vaccinatie.

De redacteur van ‘The Sunday Times’ was Paul Nuki, de zoon van prof. George Nuki. Deze laatste was belast met het verlenen van vaccinlicenties (toestemming om het vaccin op de markt te brengen) in het Verenigd Koninkrijk – in de tijd dat het BMR-vaccin eind jaren tachtig geïntroduceerd werd in Engeland.7 Voor de mensen die zich verdiept hebben in het hele drama rond de persoon Wakefield is duidelijk dat hij het mikpunt is geworden van een lastercampagne.

Het onderzoek van Wakefield, en zijn conclusie dat het beter was om vaccins gescheiden te geven, was de eerste keer in de geschiedenis dat ouders er bij stil stonden dat een mogelijke bijwerking van het vaccin – autisme – vele malen erger is dan de ziektes die het vaccins zou moeten voorkomen. Het was de eerste keer dat de vaccinatiegraad daalde. En dus heeft de familie GSK er alles aan gedaan om dit te verbloemen.

Journalisten, tv-commentatoren, artsen, verpleegkundigen, volksgezondheids-ambtenaren, wetgevers, enz. hebben jarenlang de mantra van de ‘ontkrachte studie’ van de ‘dokter die de zaak bedriegt’ geloofd en herhaald. Maar de hoeveelheden mensen die in Italië op de been zijn, laten zien dat de burger het spel van Big Farma doorziet, en zich er met hand en tand tegen verzet. Moge datgene wat er in Italië gebeurt de ogen van de rest van Europa openen.

Laatste nieuws: Op dit moment lijkt het erop dat onder de druk van de massa-protesten, het aantal verplichte vaccins teruggebracht zal worden naar 10 in plaats van 12. Niet meer dan een handgebaar naar de burgers van Italië, een schoffering van burgerrechten..!

Bronnen:

 • Callous Disregard: Autism and Vaccines: The Truth Behind a Tragedy ~ Andrew J. Wakefield

 

 

155 gedachten over “Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!

 1. In ieder geval zal ik dit jaar geen griepprik meer halen. Mijn huisarts weet dat al. Ik heb overgewicht en de laatste paar jaren werd ik telkens ziek door een griep die niet in de cocktail zat. Dit jaar was het hevig genoeg… in februari een week flink ziek en net toen het beter ging in maart een zware verkoudheid. Daardoor zijn mijn lever en gal, maar ook mijn maag (reflux die ik al had) erger geworden. Gele ogen en nagels. Schijnt een van symptomen te zijn voor reflux. Dit is niet meer overgegaan en ik heb het nog steeds. Het deed me besluiten geen griepprik meer te halen en te vertrouwen op mijn lichaam om de griep aan te vallen. Bovendien gezonder eten met veel meer groenten en zorgen dat ik rond de 1000 cal per dag blijf. Ook dat is beter dan die 2000 van het Voedingsinstituut.

 2. Er is nog nooit enig bewijs geleverd dat de griep-prik helpt,behalve dat het de huisarts helpt die krijgen voor elke prik betaald ! ( ja wel) en wat er in zit…..?

 3. Als overheden ons dan toch als hun slaaf aanzien en zij geen rekening houden met onze mening, waarom zou ik dan nog enig rekening houden met de verordeningen van het systeem???,

  1. De overheid knijpt haar burgers op zoveel mogelijk manieren uit. Ze verzinnen de belastingen waar je bij staat om eigen inkomen veilig te stellen. Nou, ze willen calculerende burgers en dan zullen ze die krijgen ook! Niks moraal het is geld wat telt.

  2. Van Hecke Peter 1 :
   De vaccinaties zijn maar een tussenstap, in afwachting van de inplanting van een RFID(=chip), die een volledige controle zal toelaten over geest en lichaam, en alle documenten, dossiers enz.. zal vervangen, dit dan in samenhang met een volledig elektronisch betalingsverkeer. Een dergelijk chip zal ook toelaten om vanop afstand de persoon te sturen..Het USA leger is momenteel volop bezig met een dergelijk systeem, waarbij men dan ook een “open boek” is.
   http://beginningandend.com/u-s-military-developing-rfid-microchip-implants-for-soldiers/
   met citaat :
   “In a progression that Beginning and End has been following closely, the U.S. military wants to implant RFID microchips in soldiers to provide health updates and locate them easier….”
   Het uiteindelijke doel is een volledige controle van het individu.. dat dan ook kan uitgeschakeld worden vanop afstand. Een soort “burgerlijke dood…” waardoor men op papier niet meer bestaat. Het is dan ook van belang dat de verborgen agenda’s die achter de inplanting van de chips schuil gaan, ontmaskerd worden. Dit dient evenzeer in verband gezien te worden met de evoluties in het domein van de artificiële intelligentie en de robotisering. Een zeer onrustwekkende evolutie !!!!

 4. Heel opmerkelijk

  Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?

  Zo, recidieve ouders die weigeren hun kinderen te vaccineren worden gestraft , tot zelf in de gevangenis gestoken?

  Wanneer gaan ze eens recidieve artsen welke weigeren hun klienten te genezen straffen?

  Wordt het niet eens tijd dat we hen met gelijke munt gaan betalen? Een myte en fakegezondheidssysteem in stand houden wordt blijkbaar niet aanzien als misdaad!

  1. 28 minners die peter een lelijke naam vinden en of een untermensch en voor staatsdwang of hoe moet ik dit interpreteren?

  2. Je hebt helemaal gelijk. Dat gehele duimpje slaat nergens op. Waarom is dat überhaupt zo? Heb het maar in ‘ere’ hersteld…voor zo lang het duurt. Wellicht is de commentaarfunctie voor Guido helemaal niet meer belangrijk omdat het niemand (meer) leest, behalve wij dan..?
   We zullen zien, ik ga voorlopig met mijn dagboek verder… 😉

  3. hyper Alert,

   nogal vreemde onsamenhangende reactie op mijn topic.

   Vooreerst denk ik niet dat mensen reageren op mijn naam maar op de inhoud van de topic.
   Het feit dat ’28 minners mij zo hebben gequoteerd betekent niet dat ze me een untermensch vinden, noch duidt dit op mijn zogezegd standpunt voor kontrole van de overheid’

   Dit is enkel jouw interpretatie van dit gegeven.

   Vreemd van je te denken dat al deze minners dezelfde standpunten innemen dewelke jij doet!
   of
   misschien is je houding cynisch bedoelt! Het zal me worst wezen.

   Tis een feit dat patienten niet veel meer zijn dan laboratoriumratten waarop vrijelijk mag geëxperimenteerd worden; elke toediening of behandeling voor een ziekte welke niet doeltreffend is , is een experiment! Een ondeskundige toediening of behandeling en een financiële aderlating voor de patient en de staat! Een onnodig verlengen van het leed van de zieke en zijn familiale, sociale en maatschappelijke omgeving. En wat veroorzaakt deze ondeskundige toediening van medicatie aan de zieke en zijn leefomgeving. Want komen al deze stoffen, stralingen niet in ons milieu terecht en in onze oppervlaktewateren, grondwater en uiteindelijk in ons drinkgwater waar anderen dan weer ziek van worden. Al nevenverschijnselen waar niet over mag worden gepraat want onze reguliere geneeskundige dienstverstrekking is natuurlijk onontbeerlijk en feilloos.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.