Advertentie

Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!


Het uitvoeren van een wereldwijd vaccinatieplan, is onderdeel van een veel groter plan om de mensheid ‘in te tomen’/te controleren..! Nieuwsmedia zijn verlengstukken van de figuren die achter deze agenda zitten. En berichten dus niet of nauwelijks over verplichte vaccinaties.. Vaccinaties zijn niet alleen een uiterst dubieus middel om ‘officieel’ ziekten te voorkomen, maar denk je eens in.. Het baant de weg tot toegang tot ELK LICHAAM van burgers in je land..! Om controle en manipulatie toe te passen, om de meest ingenieuze manier.. ‘Onderhuids’.. Gaan we in je ogen té ver met deze intro..? Dat kan natuurlijk. Sla dan gewoon een paar alinea’s over en vervolg het verhaal van de ‘verplichte vaccinaties’..!

Bijzonder dat de wereldelite zich in het verleden uitsprak tegen de wereldbevolking op een manier, waarbij zij zichzelf als ‘Übermenschen’ zien. Het zjin dezelfde krachten die achter zogenaamde ‘filantropische instellingen’ zitten, die de mensheid alle goeds toewenst.. Toe LIJKT te wensen.. Klik voor info over deze elite en hun opvattingen over ‘overbevolking’ en hoe deze ‘op te lossen’…

Met de huidige stand van de nano-technieken, is het simpel om via deze VERPLICHT OPENSTAANDE TOEGANG tot het lichaam, elk micro-electronisch middel in te brengen, wat ‘krachten-achter-de-schermen’ wensen in te brengen..! Of denk je dat elk flesje vaccin getest wordt door onze ‘gezondheidsbewakers’..? Dus is verplicht vaccineren, één van de manieren waarop de wereldbevolking wordt aangepakt. Niks geen autoriteit over je eigen lichaam, weg met de Universele Wetten, die een dergelijk ingreep verbieden..!

In Italië is het nu zover.. VERPLICHTE VACCINATIE..
Veel Italianen zijn fel tegen een nieuwe wet die vaccinaties verplichten gaat. Mensen gaan massaal de straat op en deze informatie wordt gemeden door NOS en RTL. Voor de zoveelste keer wordt jou essentiële informatie onthouden..! Waarom? Omdat de media een verlengstuk zijn van de kracchten achter de schermen, en in handen van een kleine groep, zéér machtigen..

In mei kondigde de Italiaanse overheid aan dat kinderen pas naar school mogen als ze zijn ingeënt tegen onder meer mazelen, waterpokken, bof, hepatitis B, tetanus en polio. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen naar school sturen riskeren een fikse boete en deze ouders -let wel-.. kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Mensen demonstreren al meer dan een maand en langzaam maar zeker lijkt het er nu op dat hun stem wordt gehoord. De Italiaanse senaat wenst deze geplande wet af te zwakken. Dat betekent nog niets.. Want het aantal geplande-verplichte vaccinaties gaat van 12 naar 10 en ook worden de boetes lager. Daarnaast hoeven ouders die weigeren niet langer te worden aangegeven bij de autoriteiten.De maximale hoogte van de boete die kinderen kunnen krijgen die al naar school gaan, maar nog niet zijn gevaccineerd gaat omlaag van € 7500 euro naar € 2500 euro. Hoewel dit een verbetering lijkt, zijn de meeste Italianen niet blij met de wet. Sommigen beschuldigen de Italiaanse overheid ervan onder één hoedje te spelen met vaccinmaker GlaxoSmithKline. En dat vaccins lang niet altijd even veilig zijn, soms zelfs levens kosten, hoeven we jou hier niet te vertellen.

Maar in Italië wordt veel verwezen naar een situatie in 2014, toen in Italië 13 mensen overleden nadat zij een griepvaccin toegediend hadden gekregen, ontwikkeld door farmareus Novartis. Partijen van het griepvaccin ‘Fluad’, werden uit veiligheidsoverwegingen uit de handel gehaald. Veel Italianen geloven dat de BMR-prik tot autisme kan leiden. De Italiaanse politieke partij ‘Vijfsterrenbeweging’ van politicus Beppe Grillo heeft openlijk vraagtekens gezet (HIER) bij de werkzaamheid van vaccinaties.

In 2014 diende deze jonge politieke partij een wetsvoorstel in, inzake betere informatie over vaccinaties. In hun commentaar op het wetsvoorstel stond: “Recente studies hebben de link tussen vaccinaties en bepaalde ziektes aan het licht gebracht, waaronder leukemie, ontsteking, immunodepressie, genetische mutaties, kanker, autisme en allergieën.”

Frankrijk is al geknipt en geschoren..
Onlangs is een soortgelijke wet  aangenomen in Frankrijk, waar kinderen verplicht moeten worden ingeënt tegen 11 ziektes. Vanaf 2018 zullen Franse ouders verplicht zijn hun kinderen te laten vaccineren, zo heeft de regering Macron aangekondigd. “Want”, zo verkondigde de Franse minister Édouard Philippe populistisch-chauvinistisch (HIER): “Het is onacceptabel dat kinderen nog steeds sterven aan mazelen, in een land waar de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van vaccins.” 

Met zijn woorden, die het vaccinatiebeleid dienen te verdedigen, verwijst de nieuwe premier van Frankrijk, naar Louis Pasteur, de franse bioloog, die zo’n honderd jaar geleden, voor doorbraken gezorgd zou hebben, op het gebied van de eerste vaccin tegen hondsdolheid en antrax.. Hij zei dat alle vaccins, die door ‘gezondheidsautoriteiten overal ter wereld’ worden aanbevolen (11 in totaal), verplicht zullen gaan worden. In Frankrijk waren al 3 kindervaccinaties verplicht. Voor difterie, tetanus en polio. Andere vaccins, zoals tegen kinkhoest en hepatitis, worden ‘aanbevolen’.

x

* * *

X

‘VaccinVrij’-oprichter, Door Frankema:
x

Lees het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?’..
X

x

Door Frankema, oprichter van de site ‘VaccinVrij’.

Waarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië? Enige tijd geleden besteedden alle grote kranten, radio, – en tv-stations aandacht aan het wetsvoorstel om vaccins verplicht te stellen in onder andere Italië. Nu er al wekenlang bijna dagelijks geprotesteerd wordt in alle grote steden door miljoenen mensen in Italië horen we hier geen woord over. Hoe is dat mogelijk?

Ik ontving het onderstaande bericht van Italiaanse ouders, die zich steeds beter organiseren. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie niet in de Nederlandse media verschenen is. Of toch niet? Het volgende is mij duidelijk geworden. Journalisten baseren hun krantenartikelen op persberichten. Als er geen persberichten komen, komt er kennelijk ook niets in de krant. Maar waarom komen er geen persberichten? Omdat die geschreven worden door beleidsmakers en bedrijven? En beleidsmakers en bedrijven kennelijk niet willen dat de burger geïnformeerd wordt over de volksopstand die gaande is in Italië? Het zou maar het idee geven dat er iets aan de hand is met die vaccins?

Journalisten, alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië! Het onderstaande alarmerende bericht is een van de vele die ouders in Nederland bereiken:

Aan alle verenigingen voor de vrije keuze van vaccinaties: Italiaanse mensen vragen om uw hulp. Lees alstublieft dit bericht. Italië werd in 2014 gekozen door Washington en door grote farmaceutische bedrijven als ‘testland’ in Europa voor hun wereldwijde vaccinatiebeleid:1

Op dit moment, in 2017, wil de Italiaanse regering met minister van gezondheid Lorenzin, een nieuw wetsvoorstel nr. 73/2017 goedkeuren. Het betreft het besluit om onze kinderen en adolescenten (0 – 16 jaar) verplicht te vaccineren met 10 vaccins (plus vier aanbevolen vaccins). Zo niet, dan hebben zij geen toegang tot scholen.

Veel goed geïnformeerde ouders zijn ervan op de hoogte zijn dat vaccins ongewenste neveneffecten hebben. Zij protesteren al sinds mei 2017 over dit nieuwe wetsvoorstel waarmee voor 6 augustus de wet aangepast zou moeten zijn. Wij zijn het eerste land dat gebruikt wordt als proefdier voor de acceptatie van het verplichten van 10 + 4 vaccins in Europa! We zijn ons ervan bewust dat als dit wetsvoorstel een wet zal worden er vele andere wettelijke vrijheden ook afgenomen zullen worden.

We zijn in feite een dictatuur. Dit is de 4e overheid die niet gekozen wordt door de bevolking, maar de meeste Italianen hebben dit nog niet goed in de gaten. We beseffen ook dat als we dit vaccinatiebeleid niet kunnen tegenhouden – nu – in Italië, er vele Europese landen hetzelfde te wachten staat. Dit beleid wordt ingegeven door Washington. Het probleem betreft ook u en uw kind. Niet alleen de ouders in Italië. Dus alstublieft verdiep u in onze situatie. Onze media onthouden ons van de juiste informatie over vaccins.

We vragen vrijheid van keuze. De Italiaanse minister van gezondheid Lorenzin en andere leden van de Italiaanse overheid, vertellen in de media veel onwaarheden over vaccins en zogenaamde mazelen epidemieën.
De Italiaanse regering heeft angst gecreëerd in de media. Hierdoor worden niet goed geïnformeerde ouders overtuigd van een gevaar dat er niet is. De voordelen van dit criminele besluit zijn voor de gevestigde orde, en de gezondheidsproblemen voor de kinderen. Kijk naar de volgende video om te weten wat er sinds maanden in onze steden gebeurt:

Download deze bovenstaande video, en deel deze op andere videozenders dan alleen YouTube, die het mogelijkerwijs zal verbieden. De Italiaanse televisie zendt niets over deze manifestatie uit. We bestaan niet voor de rest van de wereld… We waren met meer dan 40.000 mensen in Pesaro op 8 juli 2017, maar geen enkel tv-station heeft het evenement getoond!!  Deel de video alsjeblieft en help ons om dit criminele project te stoppen! Informeer al de Europese/ wereldbewoners over wat er gebeurt in Italië, en help ons dit wetsvoorstel tegen te houden.

Italiaanse mensen vragen ook om jouw hulp!

 

Het vaccinatiebesluit nr. 73/2017 is niet volgens de grondwet en schendt Internationale wetten. Elke onvrijwillige of gedwongen medische behandeling is een schending van:

 1. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;
 2.  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 3. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
 4. Verdrag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en bio-geneeskunde;
 5. Europees Handvest inzake de rechten van de zieken;
 6. Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten;
 7. de code van Neurenberg

Help ons alstublieft met deze strijd voor de rechten van de burger! Want dit is een rare situatie. De burger informeert nu de burger. Journalisten, wordt wakker en zie wat hier gebeurt: het is toch niet aan de ouders om uit te moeten zoeken hoe de vork in de steel zit? Help jij dit op te pakken? Dat deze youtube van een ex-medewerkster van een groot farmaceutisch bedrijf mag bijdragen aan begrip voor de tegenstand tegen vaccinaties. TEGEN het klakkeloos accepteren van vaccins als wondermiddel tegen ziektes. En het gaat nog verder: volgens deze Brandy Vaughan is vaccineren voor winst, niet voor gezondheid..!

Vaccineren voor winst niet voor gezondheid

Bronnen:

(1) http://www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

x

x

x

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië,
x
tegen de beslissing om vaccins te verplichten –
X
En de media? Die zwijgen in alle talen..!

x
X

Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..!

2016 © WantToKnow.nl/be – Door Frankema/Ellen Vader

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen. Zullen we je eerst even een overzicht aanreiken?

 • 11 Juli: Torino
 • 12 Juli: Trasta (GE), Cuneo
 • 13 Juli: Genova, Firenze
 • 14 Juli: Matera, Cesenatico, Pescara, Varese
 • 15 Juli: Assisi, Pordenone, Novara
 • 16 Juli: Lecco, Salerno, Intra
 • 17 Juli: Borgnano di Cormons, Follonica, Brescia, Cicagna
 • 18 Juli: Roma, Ravenna, Empoli
 • 19 Juli: Modena, Saluzzo, Florence
 • 20 Juli: Marina di Massa, Lucca
 • 21 Juli: Vicenza
 • 22 Juli: Milano, Rome
 • 23 Juli: Como
 • 24 Juli: Roma
 • 25 Juli: Prato
 • 26 Juli: Castano Primo (MI), Lavagna
 • 27 Juli: Florence
 • 28 Juli: Pavia, Bolzano
 • 29 Juli: Trieste1

De lijst is lang en de aantallen zijn groot. Er wordt al weken bijna elke dag gedemonstreerd tegen de beslissing om 12 vaccins te verplichten. Het gaat de Italianen niet alleen om vaccins, het gaat de Italianen om het principe van behoud van keuzevrijheid. En om het tegen gaan van corruptie. Het onderstaande filmpje geeft een impressie. (Want als de reguliere media het niet doen, zullen wij je informeren!)

 

De Italianen zijn boos op farmaceut GSK; waarom..?
In 2015 heeft farma-gigant GlaxoSmithKline besloten om meer dan € 1 miljard te investeren in Italië. Omdat, zoals Daniele Finocchiaro, directeur van GlaxoSmithKline Italia het verwoordde: ‘.. we op zoek zijn naar groeimogelijkheden.’2 Maar de laatste jaren groeit de kennis over bijwerkingen van vaccins zeer snel. En daarmee daalt de bereidheid van ouders om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller voor de farmaceutische industrie, die haar investering graag wil terugverdienen.

Eén ziekte is de aanleiding om 12 vaccins te verplichten..!
Is het toeval dat de uitbraak van 1 ziekte aangegrepen wordt om 12 vaccins verplicht te stellen kort nadat de producent van een groot aantal van die 12 vaccins € 1 miljard heeft geïnvesteerd? Op 19 mei jongstleden, bericht het NOS-journaal dat: ‘De Italiaanse regering het inenten van kinderen tegen twaalf besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld heeft.’3

Er worden jaarlijks gemiddeld 500.000 kinderen geboren in Italië. Minder dan 2500 kinderen hebben mazelen gekregen. Dat is dus 0,5% van 500.000. Als we ervan uitgaan dat 1 op de duizend van de kinderen die de ziekte krijgt eraan overlijdt, was het risico om te overlijden aan complicaties van de mazelen in de ‘epidemie’ in 2017: 0,0005%. Waar hebben we het dan eigenlijk over? De kans is zo klein… Het is niet eens gebeurd, en toch is het ‘gevaar’ van de mazelen de aanleiding om geweest om vaccins tegen 12 ziektes te verplichten.4

Deze bizarre rekenmethodes ook in ons Nederland..!
Kijk eens naar dit bericht met commentaar over de krankzinnige redenaties die hier in Nederland, op dezelfde wijze worden gehanteerd. Er worden dus, op advies van de ‘Gezondheidsraad’ 1,8 miljoen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest, terwijl het gaat om het ‘redden’ van 5 baby’s over een periode van 10 jaar..!!

Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?
Ongevaccineerde kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een hoge boete.3 Recidivisten kunnen zelfs in de gevangenis komen.5 En het allerergste: zij kunnen aangemeld worden bij de kinderbescherming en uit de ouderlijke macht ontzegd worden. Geen wonder dat de Italianen de straat opgaan om hun woede kenbaar te maken. Deze beslissing gaat in tegen de meest elementaire grondwettelijke vrijheden, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen van welke medische handeling we gebruik willen maken, en de vrijheid om zelf te bepalen wat er met ons lichaam gebeurt.6

Artikel 11: Ontastbaarheid lichaam
In internationaal overeenkomende wetsartikelen staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam beschreven. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. In de praktijk wordt er weinig tot geen informatie gegeven over wat we er precies wordt ingespoten en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

De media zwijgen..?!?!
Een grimmige en tegelijkertijd bizarre situatie. Er is geen sprake van een ‘plotseling-groot-gevaar’, maar wel van een groeiend bewustzijn over de schaduwkanten van vaccineren. En de media hebben kennelijk de kant van het bedrijfsleven gekozen. Alle grote kranten, radio, – en tv-stations hebben uitgebreid aandacht besteed aan het informeren van de burger over  de verplichting en de straf die staat op het overtreden van de wet. Maar ze zwijgen in alle talen over de miljoenen ouders die nu al wekenlang bijna dagelijks de straat op gaan in Italië. Letterlijk.

Ook in het buitenland worden de demonstrerende ouders totaal genegeerd in de media. Uiteraard roept dit de vraag op in hoeverre deze media nog gezien kunnen worden als onafhankelijke en betrouwbare bronnen van informatie. Als zelfs demonstraties bij de tv-studio’s van RAI (Radiotelevisione Italiana) niet geresulteerd hebben in enige media aandacht, wie gelooft er dan nog in objectieve journalistiek?

Vaxxed
In het bovenstaande filmpje over de demonstraties in Italië komen ook de film ‘Vaxxed’ en de Engelse arts Andy Wakefield voorbij. (0.25) De Italiaanse burgers zijn ook boos over het feit dat deze film door de media geboycot wordt en over de nog steeds voortdurende negatieve informatie omtrent Andrew Wakefield.

De film Vaxxed gaat niet over ouders of artsen die waarschuwen voor de gevaren van vaccins. Maar over een hooggeplaatste wetenschapper van het Amerikaanse CDC (Centres of disease Control) – een toonaangevend instituut wat betreft het wereldwijde vaccinatiebeleid – die bekent dat hij en zijn team gefraudeerd hebben. De verhoogde kans op autisme bij gevaccineerde kinderen is al decennia lang bekend. Men weet het. Maar in plaats van de ouders hierover te informeren wordt er getracht om het onderzoek dat de burger aan het denken zal zetten over de risico’s van vaccineren uit beeld te houden.

Wat we niet mogen weten over Wakefield..!!
De meeste mensen zijn er niet van op de hoogte dat de ‘Wakefield-studie’, waaruit naar voren kwam dat vaccins (en met name het BMR-vaccin) autisme kunnen veroorzaken, het resultaat van een team was. Dokter Andrew Wakefield was wel de ‘senior wetenschappelijk onderzoeker’ van het onderzoek, maar slechts één van de drie voornaamste auteurs. Er waren 10 medeauteurs en de studie was het eindproduct van een groep hoogopgeleide en gerenommeerde wetenschappers, die allemaal de resultaten van het onderzoek onderschreven. Wie waren al deze mensen?

 1. John Walker-Smith, FRCP (medeauteur)
 2. Simon Harry Burch, MD (medeauteur)
 3. A. Anthony, MB (medeauteur)
 4. J. Linnell, PhD (medeauteur)
 5. D.M. Casson, MRCP (medeauteur)
 6. M. Malik, MRCP (medeauteur)
 7. M. Berelowitz, FRCPsych (medeauteur)
 8. A.P. Dhillon, MRCPath (medeauteur)
 9. M.A. Thomson, FRCP (medeauteur)
 10. P. Harvey, FRCP (medeauteur)
 11. A. Valentine, FRCR (medeauteur)
 12. S.E. Davies, MRCPath (medeauteur)

Het is dus niet iets dat zomaar door één persoon gedaan. Dus waarom horen we alleen over Andy Wakefield? Waarom is hij de zondebok? Nadat het stuk in ‘The Lancet’ was gepubliceerd, werd hij in het openbaar gevraagd of hij verder gebruik van het BMR-vaccin (mazelen, de bof, rodehond) nog zou aanraden. Dr. Wakefield antwoordde dat hij dat niet zou doen, maar dat hij het gebruik van het enkelvoudige dosis mazelen vaccin (dus niet de gecombineerde versie) daarvoor in plaats zou aanraden.

De ‘familie’ GSK
Dit antwoord maakte hem onmiddellijk tot prooi van het reusachtige farmaceutische bedrijf ‘SmithKline Beecham’ (nu ‘GlaxoSmithKline’), die het BMR-vaccin in het Verenigd Koninkrijk produceerde en verkocht. Mediagigant Rupert Murdoch (eigenaar van de roddelkrant: ‘The Sunday Times of London’) en zijn familie hadden op dat moment een financieel belang in GSK. Eén van de zonen van Ruppert Murdoch, James, zat zelfs in de raad van bestuur. 6

Een van de vele, vele ‘smoking guns’, hier in Nederland, onder onze neuzen..! Op basis waarvan we mogen concluderen, dat er sprake is van een ‘enge’ band tussen overheidsinstanties enerzijds, die er zijn voor onze gezondheid en veiligheid en de farmaceutische industrie anderzijds. Een volkomen verworden relatie, zo simpel is het. Edith Schippers denkt er niet aan om het effect van de griepprik te laten onderzoeken en zo in ieder geval €60 miljoen belastinggeld te besparen. Nog niet gesproken over het vermijden van al de bijwerkingen (tot zelfs de dood) van deze vaccinatie.

De redacteur van ‘The Sunday Times’ was Paul Nuki, de zoon van prof. George Nuki. Deze laatste was belast met het verlenen van vaccinlicenties (toestemming om het vaccin op de markt te brengen) in het Verenigd Koninkrijk – in de tijd dat het BMR-vaccin eind jaren tachtig geïntroduceerd werd in Engeland.7 Voor de mensen die zich verdiept hebben in het hele drama rond de persoon Wakefield is duidelijk dat hij het mikpunt is geworden van een lastercampagne.

Het onderzoek van Wakefield, en zijn conclusie dat het beter was om vaccins gescheiden te geven, was de eerste keer in de geschiedenis dat ouders er bij stil stonden dat een mogelijke bijwerking van het vaccin – autisme – vele malen erger is dan de ziektes die het vaccins zou moeten voorkomen. Het was de eerste keer dat de vaccinatiegraad daalde. En dus heeft de familie GSK er alles aan gedaan om dit te verbloemen.

Journalisten, tv-commentatoren, artsen, verpleegkundigen, volksgezondheids-ambtenaren, wetgevers, enz. hebben jarenlang de mantra van de ‘ontkrachte studie’ van de ‘dokter die de zaak bedriegt’ geloofd en herhaald. Maar de hoeveelheden mensen die in Italië op de been zijn, laten zien dat de burger het spel van Big Farma doorziet, en zich er met hand en tand tegen verzet. Moge datgene wat er in Italië gebeurt de ogen van de rest van Europa openen.

Laatste nieuws: Op dit moment lijkt het erop dat onder de druk van de massa-protesten, het aantal verplichte vaccins teruggebracht zal worden naar 10 in plaats van 12. Niet meer dan een handgebaar naar de burgers van Italië, een schoffering van burgerrechten..!

Bronnen:

 • Callous Disregard: Autism and Vaccines: The Truth Behind a Tragedy ~ Andrew J. Wakefield

 

 

155 gedachten over “Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!

 1. Top Guido, dank je wel dat je dit onder de aandacht brengt.
  Het is toch waanzinnig zo over mensen heen te lopen, idd waar blijft het recht op zelfbeschikking?!
  Vooral ook dank aan Door Frankema!

 2. Verplichte vaccinatie is de meest ingrijpende aantasting van iemands integriteit en volstrekt verwerpelijk. Afgezien nog van het feit of vaccinatie wel of niet werkt, is het principieel onacceptabel dat een overheid denkt te kunnen beschikken over het lichaam van een burger.
  Dit moet koste wat kost vermeden worden. Alleen die luie en domme Nederlander zal wel weer liever in zijn stoel willen blijven zitten om naar voetbal te kijken.
  Nog steeds geldt, geef het volk brood en spelen en ze zijn rustig.
  Een beangstigende ontwikkeling, waarbij de Tweede Slaapkamer blijft doorslapen en de MSM
  het weer zullen laten afweten.
  Dit is een opstand waard.

 3. Ik heb me er nooit echt in verdiept, maar duidelijk is dat ook die hele vaccinatie, en om te beginnen met de HEIL-prik (wiens heil ?), iets uit religieuze motieven is, eerder dan uit medische.
  Zo staat er in hun taaltje in EEN VACCINATIE;
  EEN V.(ictorie) CC (corpus christi) (is/was) N` IA (ezel)
  Of ook nog: V.(ictorie)! CC NAEIEN !!!
  Dus dat zegt al weer genoeg over de uitgangspunten lijkt me.

 4. Mijn man en ik (oeps, ben ik niet gender neutraal), mijn partner en ik dus nemen nooit een gripprik, we zijn zelden ziek, op een verkoudheid na, zijn broer (oeps, weer in de fout, maar heb ik zo gauw geen alternatief voor) wel en je raadt het al, koorts, flinke griep en ik kan nog wel even doorgaan.

 5. Wellicht een inkijkje waar zij mee bezig zijn. https://www.gezondheidsraad.nl/.Verwacht in stept vaccinatie tegen rotavirus. Ook over DNA, embryo,enz. Ook over kinkhoest, Vitamine K injectie voor baby’s.COC wil Hiv-preventiepil PrEP. Zoals toen met baarmoederhals pilletje/injectie? Het wordt gewoon steeds duidelijker dat de journalisten niet meer zijn zoals zij horen te zijn. Het is en wordt een grote klucht.

  1. een klucht? dat is zacht uitgedrukt…
   ’t wordt een nachtmerrie, zeker als je wakker bent en zo rein mogelijk leeft als je kunt…
   Helderziende waarneming, gewoon simpel…kijk om je heen….de slapende massa…
   Lichtwerkers sta op…subtiel aangeven…waar mogelijk, in de hoop op dat ’t doorgegeven wordt….zónder op de zeepkist te gaan staan…anders word je er nog afgeschoten over een poosje…
   namaste

 6. Bizar :(( Ik ben in de jaren 50 geboren en heb alle kinderziektes gehad, Mazelen, Bof , Waterpokken, Rodehond , je was een weekje thuis van school en lag met een kruik in je bed.
  Rust Reinheid en Regelmaat waren van belang en handen goed wassen en sanitair en beddengoed werden ook goed schoon gehouden.

 7. De mainstreammedia is duidelijk niet alleen het verlengstuk van bedrijven maar zijn ook instituten in handen van rijke lieden die vaak bedrijven runnen.De familie Fentener van Vlissingen is zo,n familie bijvoorbeeld.Bewijs voor deze bewering is niet moeilijk aan te dragen want zet gewoon de TV aan en u ziet bijna niets anders meer dan reclame op reclame om vooral overbodig luxe goederen aan de man/vrouw te brengen wat onnodige overproductie en uitputting van bronnen als gevolg heeft maar tevens vult het de zakken van de rijke lui nog meer ook programma,s over interieuren,tuinen,kookprogramma,s en noem maar op zijn er alleen om de zakken van bedrijven te vullen.
  Daarbij komt dat deze bedrijven dergelijke zenders sponsoren waardoor de onafhankelijkheid ver te zoeken is.Vroeger ging men met kwalen naar de huisarts en daar kreeg men een recept voor een medicinaal middel tegen de kwaal waardoor er nog enige privacy gewaarborgd was,tegenwoordig is vaginale schimmel bijvoorbeeld geen reden meer om naar de huisarts te gaan want zelfs voor dergelijke aandoeningen worden farmaceutische middelen in reclames aangeprezen wat net als die vaccinaties de zakken van de farmaceutische industrie vult.Uw gezondheid en privacy lijken dan ook steeds meer ondergeschikt te zijn aan winst voor bedrijven en onafhankelijk nieuws kan deze bedrijven ook schaden wat mogelijk de reden is dat er bijna geen onafhankelijk nieuws meer is en dan spreek ik nog niet over de druk vanuit de politiek.

  1. En iedereen moet -om er hip bij te horen- naast het jaarlijks stijlvol aanpassen van het coke-eiland binnen, ook een buitenkeuken (met hernia-lounchhoek) aanschaffen, zodat je dagelijks je gevaccineerde kilo-knallers via de bb-knoei afdoende binnen krijgt, alsmede dat de scam-trails dan beter rechtstreeks worden ge-absorbeert.

   Vaginale-schimmel? HG doet wat het beloofd!

 8. Iedereen heeft het recht zich te beschermen, dus waarom niemand die multinationals aanpakt zoals RaRa vroeger is voor mij een raadsel.
  Helaas moet je voor je rechten vechten dus gaat de NWO agenda gewoon uitgerold worden want niemand wil voor zijn/haar rechten opkomen blijkbaar.
  M.a.w. eigen schuld dikke bult.

  1. “Iedereen heeft het recht zich te beschermen”
   Ja, jij hebt (gelukkig) hier in NL het recht om jouw kinderen te beschermen tegen vaccinaties als jij daar een gevaar in ziet of religieuze bezwaren hebt.
   En zo zouden ouders van kinderen die wél gevaccineerd zijn of nóg niet gevaccineerd zijn (baby’s) of niet gevaccineerd kúnnen worden (bv door een niertransplantatie)het recht moeten hebben hun kinderen te beschermen tegen kinderen die bewust niet gevaccineerd zijn of zelfs bewust ziek gemaakt worden.

 9. Louis Pasteur en de vaccinatie tegen hondsdolheid. Allemaal doorgestoken kaart, toen al. Zoek eens Joseph Meister en Jean Baptiste Jupille. De twee beschermelingen van de grote Lou Imposteur. En dan niet zoeken Louis Pasteur want dan komen er allen lofzangen naar voren, maar op Antoine Bechamp, tijdgenoot en tegenstander van Pasteur.

  1. Precies @Saperien Virussen bestaan volgens mij misschien echt wel niet.

 10. Het beste wat je kan doen is een propaganda champagne zodat mensen GEEN kinderen meer nemen. Dat doe de overheid pas echt pijn. Ik zal er over na gaan denken.

 11. Kom mensen denk na…… Deze verplichting is echt niet omdat ze toegang willen tot een ieders lichaam, dat hebben ze al lang al, via vele andere wegen. Ze kunnen zo wel zien hoeveel weerstand er is, en daar weer op anticiperen, dat zal eerder een v/d doelstellingen zijn.

  1. rvsracer 12.
   Dat de mainstreammedia geen aandacht voor grote demonstraties heeft is niet de eerste keer want dat hadden ze ook niet voor de demonstraties in Frankrijk na de aanslagen op Charlie Hebdo bv.
   Het enige wat ze toen WEL lieten zien was een politieauto die door een relschopper in brand werd gezet waarschijnlijk om de demonstranten als tuig weg te zetten zodat politie optreden gerechtvaardigd zou lijken.WTK en andere alternatieve media hebben er wel aandacht aan besteedt.http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nos-meer-dan-miljoen-betogers-niet-genoeg/ Mijn mening is dat ze weten dat wanneer dergelijke grote protesten wel in het nieuws komen het risico aanwezig is dat het overslaat naar verschillende landen en dat er nog grotere en meer protesten komen die ze niet meer de baas kunnen.

 12. Een griepje is toch ook niet zo ernstig? Nee en mazelen ook niet. waarom zeg ik dit? De mazzelen is wel zo in het nieuws gekomen en zo voor iedereen als levensgevaarlijke ziekte weggezet de laatste tijd. Het wordt ook niet eens een kinderziekte meer genoemd is me opgevallen. Nu de griep nog? Want volgens de argumenten die de pro-vaccinatie fascisten gebruiken, ben je heel fout als jij je ongevaccineerde kind onder de mensheid laat begeven… Als vaccinaties verplicht worden, zou de (niet al te overtuigend werkende) griepprik daar ook bij moeten dus… En volgens deze gedachtes moet iedereen met wel een griepje (hoe licht ook), dus verplicht binnenshuis blijven en ook een boete krijgen als dat niet gebeurd? Er zijn namelijk mensen met een verminderde weerstand die aan een griep kunnen sterven! Ik ben wel benieuwd waarom dat tweede als redelijk idioot en ook niet uit te voeren gezien kan worden en waarom het eerste wel als verplichting wordt gezien door voorstanders van vaccinaties?

 13. Laat het stoppen. Het verplicht laten vaccineren. Een handjevol mensen die over ons willen regeren en controleren. Wie weet wat er verder nog in de vaccinaties voor schadelijke dingen worden gestopt. We moeten toch niet de farmaceutische industrie gaan spekken met gevaar voor de gezondheid van onze kinderen ostraffe van een boete en nota bene schoolweigering. Dat is het begin van het einde. Zonder meer mensonterend en schandalig..

 14. Graag zou ik de auteur en de lezers van het artikel willen vragen de volgende quotes te concretiseren: “een veel groter plan”. Wat is het grotere plan en wie voert het plan uit? Wie zijn de “krachten-achter-de -schermen”? Wie zijn de “kleine groep, zeer machtigen”?
  Ik zou graag namen en rugnummers zien. Bij voorbaat dank.

  1. Beste Evert dit even , kom onder die steen vandaan en nog een paar woorden : Follow The Money….

   Aanvullend ter overweging: Big Pharma Big Money:
   Documentary on the Money and Corruption of Big Pharmaceutical Companies https://www.youtube.com/watch?v=ojZn1P1CxJE

   En dan deze nog en bekijk alles in verbinding gezien met het grote geld , wie verdienen er aan, wie wordt er echt ‘beter van’ En vraag je af wat dient de vaccinaties op zich… Special Report: VAXXED [UNCENSORED] The Real Story https://www.youtube.com/watch?v=zO2v2viOFF0

  2. Lieve mensen (zo genderneutraal mogelijk).. Probeer ajb Evert van juiste antwoorden te voorzien.. Hij is op het pad van ‘awakening’ en kan een verzetje gebruiken.. Mensen die hem bijstaan met goede antwoorden.. ‘Goed’ in de ogen van Evert, die de kunst van het ‘omgekeerd minkukelen’ hier toepast.. ‘Geef antwoord, het goede antwoord, of ik schiet’..!!

  3. Inderdaad de antwoorden in mijn reactie waren niet echt scherp op het onderwerp gericht mbt het artikel, anderzijds als voorbeeld voldeden ze wel. Soms is minder , beter . Maar dat is achteraf gezien en geleerd in deze. 🙂 Neem ik mee…

  4. Treowd, ik had gehoopt dat je concreter kon zijn in je antwoord. Nu blijft het gissen naar wat jij vindt dat het “veel grotere plan” is en wie daar precies achter zitten met naam en toenaam. We hebben het immers over mensen en die hebben namen. De auteur laat zich er niet over uit, dus wellicht dat jij duidelijkheid kunt verschaffen? Ik vraag het gewoon maar, want ik heb de antwoorden niet.

 15. Men creeert een medisch probleem / uitbraak ziekte, men reageert door het flink te hypen in de media en dan brengt men de oplossing…
  Problem – reaction – solution, duidelijke handtekening wederom.

 16. Ik heb het artikel weer doorgestuurd naar al m’n contacten in de hoop weer bewustwording te creëren ook naar m’n zondagsblad en Telegraaf met de vraag of er toevallig nog een echte journalist werkt.naar mijn mening is het belangrijk om dit soort nieuws zelf te verspreiden want op onbewust NIVO pikken mensen dit op die NoG niet wakker zijn .dit is thema wat mij diep raakt ik heb de gevolgen van vaccinaties van dichtbij ervaren en zie de gevolgen dagelijks om mij heen in de vorm van autisme en aanverwante stoornissen .vreselijke misdadigers zijn het die farmaceuten die bewust onze kinderen kapotmaken en regeringen die aan hun leiband lopen .

 17. Het is te gek voor woorden dat sommige mensen op bijvoorbeeld twitter een reactie plaatsen over wel of niet vaccineren waarbij ze dwang maatregelen voorstellen.https://twitter.hag.com/hashtag/vaccinaties gewoon één reactie welke ik tegen kwam “Als je #vaccinaties niet zou kunnen verplichten is het wellicht een idee het te koppelen aan de toeslagen van de kinderopvang?”. Deze persoon is naar mijn mening een gevaar voor de samenleving om twee redenen 1.Vrijwillig vragen om dwangmaatregelen is niet normaal en tast het zelfbeschikkingsrecht en onze keuzevrijheid aan.2.Wanneer dergelijke methoden toegestaan worden bestaat de kans dat ze dat ook op andere gebieden zullen gaan toepassen.Kennelijk komt bij deze persoon ook de gedachte niet op dat wanneer hij/zij hun kind wel laten vaccineren de niet gevaccineerde kinderen geen gevaar voor hun kind meer kunnen zijn.De hele discussie over vaccineren ja of nee zou makkelijk te stoppen zijn wanneer de fabrikant en het RIVM bijvoorbeeld met bewijs komen dat vaccineren echt veilig is op voorwaarde dat het uit ONAFHANKELIJK ONDERZOEK blijkt en niet op door DE FABRIKANT ZELF GEDANE ONDERZOEKEN MET BIJBEHORENDE RESULTATEN GEBASEERD OP DOOR DE FABRIKANT ZELF AANGEDRAGEN ONDERZOEKSRESULTATEN.Wanneer uit echt onafhankelijk onderzoek blijkt dat vaccines veilig zouden zijn zullen de meeste mensen geen probleem met vaccineren hebben,de vraag is dan ook waarom fabrikanten en het RIVM dit niet doen.

  1. Er is niets ergers dan een gecontroleerde en bestuurde massa mensen, de massamens…dat is het scherpste wapen die totalitaire systemen voortbrengen.

  2. Arnold, welke instantie zou dat “echt onafhankelijke onderzoek” volgens jou moeten uitvoeren?

  3. 16.2 Helaas bestaat er in farmacie land geen echt onafhankelijk onderzoek. Zelfs universiteiten (meestal) en patiënten verenigingen (altijd) zijn gewoon een dependance van de farmaceutische industrie. WC eend keurt WC eend en zegt dat het goed is. Vanuit hun standpunt natuurlijk op de korte termijn een prima winstgevende zaak.
   Alleen als er een aantal jaren!!! doden vallen en mismaakte kindertjes gemaakt worden gaan er misschien belletjes rinkelen. Het probleem hier is dat de mismaaktheid (sorry dat ik het zo formuleer) niet direct aan de buitenkant is te zien. Ik doel hiermee op narcolepsie, autisme, andere aantastingen van het zenuwstelsel. Bovendien gaat het, denk ik, om een combinatie van factoren. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden en mogelijk ook elektromagnetische straling en fijnstof.
   Een ander aspect is dat bij andere medicijnen “patiënten” nu nog een keuze hebben tussen wel of niet het product afnemen. Het is de vraag of in de toekomst gedwongen medicatie verder doorzet.
   Ofschoon het algemeen bekend is onder professionals, en ook het publiek, dat ieder mens uniek is die op een eigen unieke manier reageert op voeding, op situaties, op medicijnen, op vaccinaties, wordt hier toch een letterlijk levensgevaarlijke ‘one size fits al’ erdoor gedrukt.
   Dit gaat de maatschappij miljarden kosten, nog afgezien van het te voorkomen menselijk leed.
   Uiteraard wordt het ‘plebs’ gebruikt om de beter geïnformeerden ‘kalt zu stellen’. Dat is helaas nooit anders geweest.
   Even betaalde trollen!!!! en professionele provocateurs buiten beschouwing gelaten. Wie zegt dat de reacties op de social media van ‘normale’ mensen van vlees en bloed afkomstig zijn…

  4. Evert heeft de weg gevonden van het ‘omgekeerd minkukelen’.. Als je de/zijn vragen niet naar behoren beantwoordt, ben je het haasje-op-Everts-bord..

  5. Inderdaad GuidoJ , dat minkukelen kan ook gezien worden als ingedekt trollen, (discussies uit verband rukken, verstoren) mogelijk met betaald salaris van overheid..

  6. Guido, waarom mij steeds in het verdomhoekje plaatsen, zonder inhoudelijk te reageren? Je kunt ook gewoon proberen de vraag te beantwoorden? Dat zal Arnold wellicht ook zeker op prijs stellen, en koekje ook.
   Het punt wat Arnold aanhaalt komt namelijk steeds weer terug, in vele ‘discussies’ maar een duidelijk antwoord komt er maar niet, terwijl mijn vraag toch erg relevant is, lijkt me? Zie ook de reactie van koekje die concludeert dat er geen instantie beschikbaar is die “echt onafhankelijk onderzoek” faciliteert. Dat is een nogal ontnuchterende conclusie. Is men het daarmee eens? Persoonlijk denk ik dat het iets genuanceerder ligt. Medicijnen/vaccinaties worden intensief getest voordat ze in de markt worden gezet. Zo’n test is per definitie nooit 100% dekkend. Inderdaad is ieder mens uniek, dus personen die niet vertegenwoordigd waren in de test kunnen negatief reageren op het medicijn/vaccinatie. Als dit netjes wordt geregistreerd kunnen medicijnen/vaccinaties worden verbeterd. Dus ja, iedere generatie betaalt een prijs voor een beter welzijn van de daaropvolgende generaties. Je kunt het leven zien als een proeftuin, waarin we experimenteren en daaruit leren, opdat volgende generaties het beter hebben dan de huidige en wie zou zijn/haar kinderen dat willen ontzeggen?
   En nee Treowd, het zal je misschien verbazen dat het bestaat, maar ik word door niemand betaalt voor mijn reacties hier. Waarom denk je dat overigens?

  7. Het internet barst van de info. Hier het vraag-en-antwoord-spelletje spelen is té doorzichtig.
   1. zelf geen vraag beantwoorden
   2. een vraag beantwoorden met een onbeschofte tegenvraag
   3. vragen naar de bekende weg en doen alsof je dom bent
   4. overal een mening over hebben, maar gezellig trollend het zielige mannetje spelen, dat in het ‘verdomhoekje’ wordt gepest. Geen zin in je spelletje..
   5. lees het werk van jouw collega-wetenschappers, die TOTAAL IN CONTRADICTIO met jouw opvattingen zijn. Deze jonge dame uit Harvard oa.
   6. last but not least: GEBRUIK JE EIGEN NAAM en geen dozijn IP-adressen en namen en ZEKER GEEN NAMEN VAN BESTAANDE MENSEN HIER OP DE SITE.
   7. very last but not least: waarom kom je hier continue op de site, als je het allemaal zo tegen staat..? (Antwoord op Treowd trouwens.)

   Lees om te beginnen eens het nieuwe verhaal
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/verplichte-vaccinaties-al-lang-besloten/

  8. Guido @17.7 wellicht hebben onze reacties elkaar gekruist. Wat betreft jouw punt 1, ik heb mijn eigen vraag beantwoord in 17.6. En wat vind jij? Welke instantie is volgens jou bekwaam om vaccinaties cq. medicijnen te testen?

  9. Ad 6. Evert is geen bestaande naam op de site? Een IP adres is gekoppeld aan je locatie. Niet iedereen zit continue op slechts 1 locatie, dusszz.
   Ad 7. Nuance en tegengeluiden houden iedereen scherp. Een van de doelstellingen van WTK. Daar kan niemand op tegen zijn, lijkt me.
   Ad 5. Daar wil ik zeker op terugkomen.

  10. 17.6 Beste Evert, ik vind het buitengewoon irritant dat je mijn naam hier ten onrechte gebruikt. Dat flik je iedere keer weer. Je reacties blinken wat mij betreft uit in vaagheid en niet ter zaken doende.
   Mijn punt is dat, mensen verplichten een ondeugdelijk product af te nemen, met alle catastrofale gevolgen van dien, een misdaad tegen de menselijkheid is. En om je blij te maken: Als de elite al gebruik maakt van vaccinaties, dan is de kwaliteit en samenstelling vrijwel zeker opeens heel anders.
   17.7 is voor mij een prima antwoord. Alleen al het feit dat je in je antwoorden het onderzoek van de immunologe straal negeert lijkt mij veelzeggend.

  11. Als de elite al gebruik maakt van vaccinaties => als de elite hun eigen kinderen laten vaccineren of zelf een griepprik gaat halen.

  12. Sorry koekje, maar mijn conclusie in 17.6 klopt geheel met jouw reactie 17.3. Uiteraard zeg je nog meer in 17.3, maar mij ging het hier even over de vraag in 17.2. Stapje voor stapje de discussie opbouwen werkt imo beter dan alles in 1 keer proberen te behappen. En als je me vaag vindt wil ik zaken best proberen duidelijk te maken. Je kunt een concrete vraag stellen?
   En lees de laatste regel in 17.9. Dat komt nog, maar eerst is Guido aan de beurt: 17.8. Maar daar komt niets op, vrees ik.
   Heb je aanwijzingen voor 17.11? Want dat is me nogal een bewering.

  13. 17.12 Ik ben blij dat je het eens bent met mijn overtuiging dat “Zelfs universiteiten (meestal) en patiënten verenigingen (altijd) zijn gewoon een dependance van de farmaceutische industrie. WC eend keurt WC eend en zegt dat het goed is.” Het geen betekent dat je vaccins niet mag vertrouwen.
   Verder blijf ik persoonlijk bij mijn bewering: “dat, mensen verplichten een ondeugdelijk product af te nemen, met alle catastrofale gevolgen van dien, een misdaad tegen de menselijkheid is.”
   Jammer voor jou als dat even te snel voor je gaat.
   (Puntje 2. een vraag beantwoorden met een onbeschofte tegenvraag
   3. vragen naar de bekende weg en doen alsof je dom bent, van 17.7)
   Zuig ze.

  14. Wetten aanpassen,rechters vervangen door corrupte lieden zodat zeker gesteld wordt dat burgers geen rechten meer hebben waardoor een samenleving zal ontstaan waarbij onderdrukking de hoofdrol zal spelen daar gaan we naartoe.Veel instanties gaan over op automatiseren en een medewerker/ster spreken die echt kan helpen wordt steeds moeilijker gemaakt en straks praat u alleen nog met een machine die u zeker niet zal helpen,wat gaat u dan doen?
   Venezuela Maduro wetsverandering zodat hijzelf meer macht krijgt.
   Italie verplicht vaccineren,Turkije alle oppositie oppakken en opsluiten is intussen ook een dictatuur,Frankrijk noodtoestand is inperking vrijheden,May heeft ook gezegd dat mensenrechten onder geschikt zijn aan de strijd tegen het terrorisme,Nederland wetswijzigingen en verdachten van illegale praktijken worden zelfs in de kamer toegestaan wet en regelgeving aan te passen en zelfs voorgedragen voor een functie bij de Raad Van State zomaar een kleine greep maar als het nu nog niet duidelijk wordt waar ze naartoe werken zou ik willen adviseren de Protocollen van Sion eens te lezen en dan te vergelijken met wat hier beschreven is.Misstanden zoals in Keulen en aanrandingen en verkrachtingen door zogenaamde vluchtelingen worden vaak niet belangrijk genoeg gevonden om eens goed tegen het licht te houden waarmee je dergelijke lieden indekt of vrijbrief geeft enz.

  15. Arnold Keulen is een fatale social engineering mijlpaalgraadmeter; op het moment dat onze mannen niet meer op komen voor onze vrouwen is de westerse samenleving van binnenuit succesvol verwoest; wortels van slavernij en subjugation onderwerping; Why Feminists Hate Men: What They Won’t Tell You! https://www.youtube.com/watch?v=zD34oMW0crA http://www.dictionary.com/browse/subjugation Chrissie Hynde / A Plan Too Far https://www.youtube.com/watch?v=nhr2iErfhpk

  16. Hyper Alert.
   Niet alleen werden aanrandingen/verkrachtingen en dergelijke verzwegen die in Zweden en Keulen hebben plaats gevonden door vluchtelingen/asielzoekers maar ook in ons eigen Nederland wordt nogal het één en ander verzwegen blijkt wel.http://joostniemoller.nl/2016/01/verkrachtingen-in-kerk-rotterdam-door-vluchtelingen-onder-de-pet-gehouden/
   Hoe ver kan je als mainstreamjournalist/e zinken als je voor een loon waarmee je de hypotheek kunt betalen en in luxe leven kan de complete bevolking verraden moet?Wat stel je als mainstreamjournalist/e nog voor als gewoon normale burgers in reacties op alternatieve sites hetgeen jij als mainstreamjournalist als nieuws had moeten brengen zelf aandragen?

  17. Tja Guido @17.16, behalve koekje kan niemand hier een antwoord geven. Welke conclusie trek je daaruit? Oeps.
   Tja koekje @17.13, als je niet goed leest trek je idd hele verkeerde conclusies aangaande mijn reactie. Ik heb wel vertrouwen in universiteiten, maar besef ook dat geen enkele test 100% dekkend kan zijn. Ik heb dat duidelijk uitgelegd in 17.6. Ook ik ben tegen verplichten, wel voor het overtuigen van mensen op rationele gronden. De genoemde puntjes in 17.7 snijden geen hout, maar dat kun je niet weten, want je wenst me niet te kennen. Jij hebt 17.2 netjes beantwoord (de laatste vraag in 17.12 niet, maar die kunnen we wel bestempelen als losse flodder).
   Ik vraag me wel af waarom Guido zelden tot nooit een vraag beantwoordt (14, 17.8, 17.16, waarom überhaupt deze laatste reactie? Er spreekt weinig liefde uit.), maar zich slechts bedient van eenrichtingsverkeer (17.7). Niet bereid tot dialoog. Een vraag niet kunnen beantwoorden is ook een antwoord. En interessant genoeg wel verwijzen naar een Harvard PhD, maar ook ”
   Wetenschappelijk onderzoek vaak niet-reproduceerbaar..!”
   (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschappelijk-onderzoek-vaak-niet-reproduceerbaar/)
   Hoe moeten we het werk van de Harvard PhD plaatsen in die context? Al met al roepen dit soort referenties meer vragen op dan ze beantwoorden. Af en toe oude reacties teruglezen en verbanden leggen. Het blijft heel leerzaam..!

  18. Sterk van je Evert , als jij iets wenst te weerleggen heb je plots parate kennis, maar om een artikel te begrijpen dan heb je plots vragen waaruit blijkt dat je het inhoudelijk niet begrepen zou hebben. Merkwaardig gedrag??
   Of toch….

  19. Vragen stellen is ook vooral bedoeld om de ander aan het denken te zetten. En verrassend genoeg (of niet) blijken stellige uitspraken dan ineens toch vaak losse flodders. Maar dat en public toegeven is uit den boze, uiteraard. Stel je voor zeg. Men zou er eens naast kunnen zitten. Wat erg! Of toegeven iets geleerd te hebben. Nee toch, zeker :-).

  20. Dat lachje aan het eind, zal vast een wat besmuikt lachje zijn, gezien de inhoud van je reactie.

 18. Ik zie dat er hier weer geschermd wordt met art.11 van de grondwet,waar vele politici ook vaak aan refereren, die grondwet,maar heeft dat nog enige waarde nu de Nederlandse rechter het verboden is om te toetsen aan die grondwet. M.a.w wat is onze juridische status,kans,om met dit artikel in de hand naar de rechter stappen.
  Dries.

  1. Een stapje verder is het internationale strafhof, aansprekend over de rechten van de mens. Lichamelijk integriteit..
   Hopelijk gaat de Eerste Kamer het onzinnige wetsontwerp van D’66/Pia Dijkstra verwerpen, inzake orgaandonaties.. Je bent je lichaam/organen kwijt totdat je ze weer claimt, met een VETTE ‘NEE’ tegen orgaandonatie..

   De Eerste Kamer kan haar MORAAL en ETHIEK oppoetsen, door tégen te stemmen.. Dit wetsvoorstel doet exact hetzelfde wat er nu in Italië etc. plaats vindt..!!

 19. De mazelen, bof en de rest van de kinderziektes hebben wij allemaal wel een keer gehad.
  Je afweersysteem wordt alleen sterker hierdoor.
  Het is weer angst zaaien door de Farmaceutische bedrijven .
  Sonja.

 20. Een grote pluim op je hoed Guido voor dit artikel!! Mijn complimenten!

  Het ongelooflijk listige bedrog van Big Pharma kan niet vaak genoeg in de schijnwerpers gezet worden. Dat bovenstaande nieuws niet op de TELL LIE VISION komt ondersteunt de beslissing die ik al maanden geleden nam toen ik mijn Tell Lie Vision apparaat voorgoed de deur uit heb gedaan.
  En voor wat medicijnen betreft, ik ben zelf zwaar astmatisch met regelmatig zware aanvallen waarbij je nauwelijks lucht krijgt en bijna stikt. De dokter schrijft daar een inhaler voor voor waar ik maandelijks zo`n € 30,= zelf aan moet bij betalen. Dat ding helpt echter geen zier. Wat wel helpt? Paracetamol van € 0,35 per 20 stuks bij de Aldi.
  Maar dat zal de dokter je niet voorschrijven, want daar zit geen recept uitschrijven aan vast en ook nauwelijks iets voor Big Pharma.

  1. niet blijven doen hoor!
   Slecht voor je hart!
   Ga alstjeblieft, als ik zo vrij mag zijn…dat te zeggen, naar een klass. Homeopaath…
   Well…
   namaste

  2. Paracetamol dempt de emoties, en aangezien astma naar mijn weten ook een emotioneel aspect heeft, kan ik mij hier wel iets voorstellen bij een positief effect.
   Wellicht is in dit geval opzoek gaan naar goede yoga, passende meditatie (misschien met ademhaling) ook mooie aanvullende maatregel.
   Voeding, schone lucht, ach mensen zijn nu eenmaal geen robotten.

  3. welke ziekteverschijnselen ook, op de longen…de onderdrukte emotie is steeds VERDRIET…

   er is een prachtige beschrijving in deze: De chinese orgaanklok, op de site van Juglen Zwaan…a Healthy life…
   neem de moeite…

 21. Nou staat er in dat stukje van Artikel 11 het volgende:

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
  beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

  Maar juist dat stukje tussen de komma’s baart mij toch enige zorgen.
  Als ik dit zo lees, dan kan de overheid daar toch alle (verkeerde) kanten mee op?
  Dus zo zeker is volgens de wet onze lichamelijke onaantastbaarheid dan toch niet, of zie ik het niet goed?

  1. met andere woorden: de beperking is ‘m daarin gelegen dat om bestwil van onze gezondheid, zij het laatste woord hebben, dus kinderen overdadig vaccineren…en wie weet straks ook ouderen en zo…ter bescherming
   van/tegen ??? zoiets?

   namaste

  2. Be affraid… be very, very affraid..
   And vaccinate your child..
   Otherwise.
   It might DIE if you don’t…
   Be affraid, be very very affraid..

   Don’t trust some idiotic ‘immune-system’ to do the job..
   Nor the ‘Self-healing’-abilities of the body of your child..

   Instead… Be affraid, be very very affraid.. And..
   Trust the farmaceutical industry,
   that has ‘earned’ the same definition as…
   ‘ORGANISED CRIME’ *

   Be affraid, be very very affraid…

   (* prof.dr. Peter Götsche over zijn boek ‘Dodelijke medicijnen’)

  3. mooi Guido,
   dat je dat te berde brengt van Peter Götsche…
   ja dat is het, dat is wat de meeste mensen zijn…doodsbang, durven niet de verantwoordelijkheid te nemen.. WETEN niet….zover van de Natuur vandaan, alles is voorradig aan en als ondersteuning…

   afgericht in de afgelopen ruim zeventig jaar…en afgeleid…

   niet allemaal gelukkig…!
   Homeopathen onderling werken ook hard aan methoden én middelenondersteuning om uit te werken ná vaccinaties…
   wonderen gebeuren…!

   namaste

  4. “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”
   Als het puntje bij paaltje komt heeft de overheid veel mogelijkheden:
   Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Groep C wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (opgenomen in het Besluit publieke gezondheid), om deze lijst bij nieuw wetenschappelijk inzicht gemakkelijker te kunnen wijzigen.
   Groep A:
   Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Dit geldt voor:
   MERS-coronavirus
   Pokken
   Polio
   Severe acute respiratory syndrome (SARS)
   Virale hemorragische koorts
   Groep B1:
   Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:
   Humane infectie met dierlijk influenzavirus
   Difterie
   Pest
   Rabiës
   Tuberculose
   Groep B2:
   Mogelijk wettelijke maatregelen: verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:
   Buiktyfus (typhoid fever)
   Cholera
   Hepatitis A
   Hepatitis B
   Hepatitis C (recent opgelopen)
   Kinkhoest
   Mazelen
   Paratyfus
   Rubella
   Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC)
   Shigellose
   Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
   Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron
   Groep C:
   Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwillige/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken. En zo voorts.
   http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig

 22. Is te walgelijk van woorden . Een grote boevenbende in de EU die zelfs overheden omkoopt tot deze achterlijke zieke maatregel . Dit is koren op de molen voor de Nederlandse vaccinindustrie en figuren als Roel Coutinho en Ab Osterhaus de jongens van de spuit mij maar lek. Maar die bagger moet nu eenmaal verkocht worden .

  1. Hans, we dienen als volk/mensen eens goed in eigen keuken te kijken.. Wat doen wij eraan.. Als schaapjes meelopen en af en toe -bijv. op feestjes- lopen te klagen, hoe scheef het allemaal zit.
   Maar wat DOEN WE WERKELIJK…???

   De krachten achter de schermen onderscheiden zich hierin:
   1. LOPEN NIET ALLEEN TE OUWEHOEREN, MAAR ZE HANDELEN.. en..
   2. HEBBEN ZICH GEORGANISEERD, waardoor het allemaal veel krachtiger wordt gemanifesteerd..!!

 23. ” Er waren 10 medeauteurs [van Wakefield] en de studie was het eindproduct van een groep hoogopgeleide en gerenommeerde wetenschappers, die allemaal de resultaten van het onderzoek onderschreven. ”

  Nadat die medeauteurs ontdekten dat Wakefield tegen hen had gelogen over de herkomst van de patiënten (voornamelijk aangedragen door letselschadeadvocaten van ouders die geloofden dat MMR autisme veroorzaakt), de ontbrekende toestemming van een ethische commissie voor zeer belastende en deels gevaarlijke onderzoeken, en de financiering (door de letselschadeadvocaten), trokken zij hun handtekening terug.

  Overigens moet je van de inbreng van de meeste co-authors niet teveel van voorstellen en je zult niet veel van ze horen omdat ze denk ik liever niet aan deze misstap herinnerd willen worden. Ze zijn dan ook niet aangeklaagd, John Walker-Smith wél, maar voor veel minder ernstige zaken dan die van Wakefield.

 24. Zeker een goede actie om de aandacht wat betreft het verplicht vaccineren opnieuw op een originele wijze onder de aandacht te brengen. Ben betrokken rond de discussies wat betreft het toedienen van psycho-farmica rond kinderen met kenmerken van ADHD & ASS. Gezien de toenemende aandachts- en gedragsproblemen op school worden de ouders geadviseerd GGD-artsen buiten school te gaan raadplegen. Ethische discussies worden vanuit de farmaceutische reclame worden zelden meer gevoerd. Ouders worden onzichtbaar vanwege de gedragsproblematiek onder druk gezet hiervoor te kiezen. Het is juist dat het opnieuw vanuit deze petitie onder de aandacht wordt gebracht

 25. Medicijnen veelal geen effect
  Een topman van het grootste Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline, heeft erkend dat de meeste medicijnen niet echt werken. Mensen kunnen bepaalde genen hebben waardoor de medicijnen op hen geen effect hebben.

  Meer dan 90 procent van alle medicijnen werkt slechts bij 30 tot 50 procent van de mensen. Bij medicijnen tegen Alzheimer is dit zelfs maar een kwart. Verder helpen medicijnen tegen migraine, botontkalking en jicht maar bij de helft van de patiënten. F. Lekkerkerker, Voorzitter van het Nederlandse College ter beoordeling van Geneesmiddelen, beaamt deze stelling. Volgens hem is het percentage bij Alzheimer zelfs nog lager, zo tussen de vier en twaalf procent. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het belang van medicijnen wel groot is, je weet immers van tevoren nooit op wie het wel of geen effect heeft, aldus Lekkerkerker.

  [16 december 2003

  1. Het is allemaal nog veel en veel erger met die farmaceutische industrie.
   In de basis is het schandalig dat er voor hen 2 VOLLEDIG CONFLICTERENDE BELANGEN zijn..
   1. Onze GOEDE gezondheid is van negatieve invloed op hun winstcijfers.
   2. De hoogte van hun winst, hangt af van de medicijnverkoop. Dus des te meer mensen medicijnen gebruiken, hoe hoger de winst.
   (Het lijken dezelfde argumenten maar het gaat om 2 volstrekt verschillende perspectieven)

   Medisch-wetenschappelijk onderzoek is volledig overgeleverd aan de manipulatie van farmaceuten. Hier op de site genoeg artikelen die van alle kanten dit probleem tonen.
   Ook hier weer: fraude wordt beloond en gedegen onderzoek, dat langer duurt, kost de farmaceuten geld; veel geld.

   De boetes die farmaceuten krijgen opgelegd, voor regelrechte manipulatie en fraude, betalen ze VLAK VOOR EEN VONNIS, door te schikken. Hierdoor krijgen ze NOOIT een veroordeling aan hun broek. Het duurt jaren voordat de boete komt, die vaak enkele MILJARDEN bedraagt, en deze manipulatoren betalen het lachend van één kwartaalwinst en gaan over tot de orde van de dag..

   Negatief beeld? Welnee, het is namelijk nog veel erger dan zichtbaar is, voor de mensen die kijken en zien. Het grootste deel van deze smerige praktijken blijft ongezien en onbestraft.

  1. Precies. Je kan de overhead veel harder terug slaan. Er gaan elk jaar 50.000 mensen dood die 3 maanden van te voren dat te horen krijgen. Ik zie een leger!!! Kwestie van propaganda doen met de juiste instructies. Beetje zoals dit!

   https://twitter.com/zakenpief/status/892081511922630669

   Ik raad de zelfbenoemde elites aan om tot bezinning te komen en een plan te maken voor 10.000 jaar waarim MOREEL SUPERIUR gedrag het belangrijskte is en NIET hebzucht (goud) en ambitie (controle, macht, wereld macht). Doen ze dit niet op tijd dan zullen de ZEE OTTERS ons dankbaar zijn dat wij ons zelf hebben vernietigd met thermonucleaire wapens. De zee otters zullen reizen naar de sterren.

 26. De toekomst rolt zich voor je uitt.
  Nu maar hopen dat men zich eindelijk teweer zal stellen want het is ook zeer wel mogelijk dat de chip mee ingespoten zal worden.
  Als Italie de proeftuin is, dan komt nl ook aan de beurt.
  Ik doe niet mee!
  Dan behoor ik waarschijnlijk tot de ampele 15% want ik ben een komplotdenker volgens de meesten.
  Ik schat dat ze zelfs het leger gaan inzetten om eventuele verzetshaarden de kop in te drukken. Anti vacc mensen zullen worden aangeduid als terroristen. En qua geld wordt je natuurlijk helemaal leeggeplukt.

  1. Ik heb er nou een paar dagen over nagedacht. Propaganda doen zodat Nederlanders geen kinderen meer nemen. Dan zorgen dat er nog MEER Moslims de EU binnenkomen die NOOIT zullen werken. Als er genoeg Moslims zijn dan de elite ……

  2. Ik ben geen complotdenker van nature, maar naarmate ik ouder wordt begin ik er langzamerhand een te worden.
   Ik ben niet pro-vaccineren, heb mijn kinderen beperkt en pas na bepaalde leeftijd laten vaccineren, mijn keus. Dit werd mij niet in dank afgenomen en heb hier vaak uitleg voor gegeven.
   Mijn doel is dat je als mens moet nadenken over je acties en je je goed moet informeren, het liefst niet bij de partij die het propagandeert. Wil je wel vaccineren, even goede vrienden. Ik vind dat je je eigen keus moet/mag maken.

 27. Ouders (en andere geïnteresseerden) die zich willen verdiepen in de (on)veiligheid van vaccins die worden verstrekt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, lees de bijsluiters voor professionals. U vindt ze als volgt: http://www.rivm.nl/Zoeken?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&freetext=Bijsluiter+professionals&submit=Zoeken

  Oordeel zelf hoe de instructies aan professionals zijn, kijk of die ook worden opgevolgd. Bijvoorbeeld bij Cervarix: “Zoals bij alle injecteerbare vaccins, dienen adequate medische behandeling en toezicht direct beschikbaar te zijn voor het geval zich na de toediening van het vaccin een zeldzame anafylactische reactie voordoet.” Hoelang die beschikbaar moet zijn staat er niet bij. Nog even 10 minuten in de wachtkamer? Een uur? Of hoppa snel naar huis?

  Lees ook dit eens (alweer Cervarix, maar de andere instructies zijn evenzeer verbazingwekkend): “Cervarix zal alleen tegen ziekten beschermen die worden veroorzaakt door HPV-typen 16 en 18 en in zekere mate tegen ziekten die worden veroorzaakt door andere oncogeen-gerelateerde HPV-typen (zie rubriek 5.1).Vandaar dat adequate voorzorgsmaatregelen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen gebruikt moeten blijven worden.”
  Gevolgd door: “Vaccinatie is geen vervanging voor routinematige baarmoederhalscontrole. Aangezien geen enkel vaccin 100% effectief is en Cervarix geen bescherming biedt tegen elk HPV-type, noch tegen bestaande HPV-infectie, blijft routinematige baarmoederhalscontrole van levensbelang en moet dit de nationale richtlijnen blijven volgen.”
  Daarna nog een indekking: “De volledige duur van de bescherming is nog niet vastgesteld. Het tijdstip en de noodzaak voor boostervaccinatie(s) is niet vastgesteld.”

  Kortom: GEEN garantie en controle BLIJFT nodig! Het is een uitgebreide instructie, met nog veel vragen en onzekerheden. Er staat bijvoorbeeld ook dit: “In de eind-van-de-studie-analyse waren er twee gevallen van VIN2+ of VaIN2+ in de vaccingroep en zeven gevallen in de controlegroep in het ATP-cohort geassocieerd met HPV-16 of HPV-18. De power van de studie was niet groot genoeg om een verschil voor deze eindpunten aan te tonen tussen de vaccin- en de controlegroep.”

  Veel is nog niet bekend inzake Cervarix: “Serologische gegevens wijzen op een overdracht van antilichamen tegen HPV-16 en HPV-18 via de melk tijdens de lactatieperiode bij ratten. Het is echter niet bekend of de vaccingeïnduceerde antilichamen ook bij de mens worden uitgescheiden in de moedermelk.” Vreemd, als dat bij ratten gemeten kan worden, waarom is dat dan niet bij moedermelk gedaan? Of is het wél onderzocht maar klinkt dat niet zo best, HPV-antilichamen in moedermelk?

  Leest elke arts cq prikkende assistente de volledige informatie überhaupt? Vragen ze of je andere medicijnen gebruikt? Want “Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.” Hoe bedoelen ze, “gemengd”? Is anticonceptie ook een ‘geneesmiddel’? En stel dat je zwanger bent… “Er zijn geen specifieke studies met het vaccin bij zwangere vrouwen uitgevoerd. Gegevens verzameld bij zwangere vrouwen afkomstig uit zwangerschapsregisters, epidemiologische studies en onbedoelde blootstelling tijdens klinische studies zijn onvoldoende om te kunnen concluderen of vaccinatie met Cervarix het risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten, waaronder spontane abortussen, beïnvloedt.”

  Nog eentje dan: “Zoals bij andere intramusculaire vaccins, moet Cervarix met grote voorzichtigheid worden toegediend aan personen met trombocytopenie of een andere stollingsstoornis, omdat bij deze personen een bloeding kan optreden na intramusculaire toediening.” De dokter vraagt dit voorafgaand aan de vaccinatie aan de patiënt, right? “Eh nee dokter, ik denk het niet…”

  Dit is wel de mooiste eigenlijk: “Zoals bij alle vaccins, is het mogelijk dat niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons wordt opgewekt.” Juridische indekken heet dat. Voorkomen dat patiënten die later klagen dat ze tóch baarmoederhalskanker hebben gekregen door de rechter in het gelijk gesteld kunnen worden: “het stond er duidelijk in, zoals bij ALLE vaccins kan het zijn dat niet ALLE gevaccineerden beschermd worden.” Dan had u maar goed moeten lezen.

  En dát is wat ik iedereen aanbeveel, wetenschappers, journalisten, ouders, patiënten en gezonde mensen die graag gezond willen blijven en gezond oud willen worden: LEES wat er te lezen valt en LEES ook de bijsluiters, liefst VOORAF! Volg niet blindelings de adviezen van je dokter, verdiep je in de materie.

  PS: ik schreef dit eind 2016 op een website. Het RIVM verplaatste de bijsluiters voor professionals (maar ik vond ze toch weer…) en mogelijk is de tekst van die bijsluiters ook ‘aangepast’ – het zou me niet verbazen…

  1. Wiegeren, keihard weigeren. Of wil je lekker het e.e.a. in laten spuiten..? Of ‘op de vlucht’..??
   DAAROM is het zo verrekte belangrijk om NU IN ACTIE TE KOMEN EN DE ITALIANEN TE STEUNEN..!!

 28. Het kampbestaan heeft geen prikkeldraad en bewakers meer nodig, de massa doet het zelf door een geslaagd marketing en mind control systeem.
  Hoe dom is die massa?

  1. Als je volledig op de hoogte bent van ALLE misdaden tegen dieren en andere mensen van onze regering (de marionette) en hun BAZEN (Rothschild-Zionists-Illuminati(persoonlijk kinderen wurgen/doden)- Freemasons(pedofielen)-welke club dan ook. Als je volledig op de hoogte bent van alles wat ze uitspoken dan kan ik maar 1 conclusie trekken. Uitsterven. Geef de zee otters een kans. Ze zullen ons eeuwig dankbaar zijn en een monument maken ter nagedachtenis aan de mensheid.

  1. We nu zoveel van de corrupte regering en hun geheime agenda’s dat ze alle legitimiteit hebben verloren. Geheime jongens clubjes die enkel zichzelf willen verrijken.

 29. Het is schandalig wat ze de mensen aandoen.
  Deze mensen hebben niet in de gaten dat ze ooit ter verantwoording worden geroepen en dan zal hun straf niet mals zijn. God vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Waar is de vrijheid van de mens gebleven?

  Hier zijn geen woorden voor. Dat moet van de baan!!

 30. Niemand heeft het recht om mensen iets te verplichten. Alleen de mens zelf beslist of hij al dan niet een medicament of vaccinatie wil laten toedienen. Wanneer iemand tegen zijn wil in iets wordt toegediend dan is dat crimineel gedrag en is de toediener en zijn eventuele opdrachtgever(s)op zijn (hun) plaats voor de rechter.

 31. Medical science has made such tremendous progress that there is hardly a healthy human left.”

  Modern medicine is a negation of health. It isn’t organised to serve human health, but only to serve itself as an institution. It makes more people sick than it heals. Drug companies do not look for ‘cause.’ The drug company business model is based on ‘sustainability.’ Rather than find a cause and cure, patients are simply sustained. There is not a single prescription drug that offers a ‘cure’ to any ailment. Curing a disease versus treating its symptoms does not make ‘business sense’ to drug companies.

  — _Medical Nemesis –_

  …Be The Light You Wish To See on Earth…

 32. I am the light to be seen, al meer als 35 jaar draag in de mogelijkheden van de Homeopathiese middelen uit, met de daar bij behorend leefwijze, het wordt steeds moeilijker, alhoewel er hier steeds meer homepathiese artsen en healers bij komen, maar er behoord een positief denken bij, In een tijdsduur van +/- 8 maanden tot één jaar kun je leren hoe en waar en wanneer homeopathiese middelen te gebruiken, maar er komt meer bij natuurlijk, ieder mens is uniek, dus vraagt om een individuele tegemoet treding, hier noemd men dat het temperement van de mensen, prachtig onderwerp.
  Onze huisdokter een prima vrouw, maar gevangen in haar Eigen gesponnen web, we hebben het er vaak over, maar de richtlijnen die zij krijgen, zijn niet mals, veel Artsen hebben hier volgens haat schijt aan, maar toch het beter maken, het genezen dus wordt moeilijker, maar de begeleiding is goed ook de mogelijkheden, het is niet allemaal negatief, het hangt er sterk van af hoe er mee wordt om gegaan.
  Je kunt hier nog steeds voor gratis en niemendal, een maand een kuur doen, prachtige grote en mooie kuur oorden, voor verschillende geneeswijzes, nee hier is niet alles zo negatief, for the moment, groet Jenne

 33. Ik ben bang dat die wet er gewoon doorgedrukt zal worden, de demonstraties ten spijt. Demonstraties interesseert ze weinig, kijk maar naar Griekenland, daar werd ook volop gedemonstreerd tegen de bezuinigingen.
  Ik denk dat de beste methode hier tegen is het zoveel mogelijk informeren van mensen over het schadelijke effect van vaccinaties, en dat ze gebruikt worden om de bevolking ziek en zwakt te maken en te manipuleren. Dan kan je het draagvlak onder de bevolking om tegen vaccinaties te zijn vergroten, als het draagvlak groot genoeg is heb je helemaal geen demonstraties meer nodig, dan weigeren de mensen simpelweg.
  Waar ze bang voor zijn is dat mensen zich er bewust van worden dat ze onderdrukt worden, voor hun is het van belang dat de bevolking in de veronderstelling is dat ze ”vrij” zijn en ”democratie” hebben, dat leid er namelijk toe dat de mensen naïef worden en niet meer kritisch nadenken. Maar goed, je zult nu maar net een kind gekregen hebben en te horen krijgen dat je die verplicht moet laten vaccineren, vreselijk.

 34. onze oudste kinderen(tweeling) hebben vaccinatieschade, hersenbeschadiging. twee uur na bmr&menC vaccins. bijwerkingen horen er bij maar hoe er mee om word gegaan is een reden om helemaal niet meer naar het consultatiebureau te gaan.
  het was maar een fase en kwam zeker niet door het vaccin. niks opgeschreven. Zelfs de koorts bij eerdere entingen had niks met vaccin te maken. Zoon had na elk vaccin 3 dagen koorts, vrij normale bijwerking maar volgens consultatiebureau kon dat niet.
  De jongste niet laten vaccineren. De oudste kinderen ook niet meer na 14 maanden. Voor ons geen spuiten en bezoekjes aan het consultatiebureau meer.

  Als ze het gaan verplichten heb je misschien wel een poot om op te staan als het mis gaat. als ze geen bijwerkingen opschrijven dan klopt er toch ook helemaal niks van wat het RIVM ons wijs maakt.
  Dus een goede waakhond en een afhankelijke groep die bijwerkigen wel serieus nemen en er ook werk van maken.
  Kijk naar de kinderen en op scholen waar de leraren het niet meer aankunnen. Alsof het normaal is dat in een klas van 21 kinderen er 12 een rugzakje hebben. Er gaat iets behoorlijk mis.
  Verplicht vaccineren komt in Italie door de vluchtelingen of niet?

 35. Hoogbegeleiden mensen vaccineren meestl noet. Wat als we nou met zn alle weg immigreren, de hard werkers, zodra het word ingevoerd (waar ik niet op hoop), dn komt Nederland helemaal in de problemen. Misschien dat ze het dan opheffen? Uiteraard na het vechten tegen die wet en alles op alles gezet te hebben. Als we er van af konen met een boete is dat ook nog wel een reden om te blijven maar vind het echt belachelijk. Dit gaat tegen alle mensen recht en de westerse wereld word meer en meer een dictatuur. En dan durven ze wat te zeggen over een ander land. Nee de wet mag niet ingaan. Dat gaat tegen alle geloven en levensstijlen in. Wat dus tegen de wet is!

  1. [ Hoogbegeleiden mensen vaccineren meestl noet.]
   Dat klopt niet, wel is het zo dat mensen die niet willen vaccineren vaker hoogopgeleid zijn maar veruit de meeste hoogopgeleiden vaccineren gewoon.

  2. Verplegend personeel en artsen vaccineerden zich in 17% en 50% van de gevallen tegen de griep, met als gevolg:
   “Niet alleen zijn ziekenhuispatiënten bevattelijker voor griepinfecties, maar het is gebleken dat 27% van de personen die H1N1 in het ziekenhuis opliepen daaraan ook dood gegaan zijn.”
   “Het lijkt wel alsof vijf zesde van het verplegend personeel het recht eist om anderen te besmetten en zo zieke oudjes te doden.”

   https://www.skepsis.nl/blog/2012/09/de-griepprik-veertien-domme-redenen-om-hem-niet-te-halen/

  3. Frans, gezien de reacties denk ik niet dat reageerders hier veel kennis hebben van kansberekening. In bewijsvoering speelt de regel van Bayes een cruciale rol. Deze is gebaseerd op voorwaardelijke kansen. Daarbij is het goed zich te realiseren dat bijv. de kans P(niet gevaccineerd|hoog opgeleid) niet gelijk is aan P(hoog opgeleid|niet gevaccineerd), waarbij symbool | betekent ‘gegeven’ of ‘onder de voorwaarde dat’. Uitgaande dat 25% hoger opgeleid is, een vaccinatiegraad van 95% en dat van de hoger opgeleiden 90% hun kinderen laat vaccineren, kun je berekenen dat als men hun kinderen niet heeft laten vaccineren, de kans dat men hoger dan wel niet-hoger is opgeleid gelijk is en wel 50%.
   Het kunnen maken van dergelijke kansberekeningen is cruciaal in bewijsvoering in bijvoorbeeld rechtszaken om de waarschijnlijkheid te kwantificeren dat een verdachte de daadwerkelijke dader is. Dergelijke berekeningen zouden ook moeten worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van scenario’s inzake 9/11, MH17, enz., enz. te kwantificeren. Slechts weinigen zijn daartoe voldoende geëquipeerd, maar beseffen dat niet en juist dat is de grootste valstrik!

  4. -minkukelarij verwijderd-
   Kansberekening is natuurlijk heel lastig voor heel veel mensen. Maar zelfs dan zou men moeten beseffen dat het raar is als je in de afgelopen 10 jaar één persoon vindt die een jaar na een vaccinatie is overleden en dat indrukwekkender acht dan de 1-3 mazelendoden bij de 12-jaarlijkse mazelenepidemie van 20-30.000 zieken.

  5. Frans, statistiek is niet het leven helaas… Misschien een welkome aanvulling om grip te krijgen op wat het mysterieuze wonder inhoudt dat jij bestaat en ik besta. Statistiek is een middel, maar niet de waarheid. Feitelijk is het een controlemiddel om grip te krijgen op wat waar zou kunnen zijn.

  6. Evert, het hele leven is er een van intenties, wat wil je met je leven op een bepaald moment, welke keuzes maak je, en welke consequenties die keuzes hebben blijkt vaak pas vele jaren later…
   Met kansberekening heeft dit helemaal niets van doen…

  7. Annelinde, met je goedbedoelde reacties op ‘Frans’ en ‘Evert’ heb je kennelijk niet door dat ‘ze’ ws. dezelfde persoon zijn. En geen enkele intentie hebben, hier iets structureel opbouwends te brengen.

  8. Ik denk Evert dat het nét andersom ligt…
   We kunnen hier niet even alle complotten gaan bespreken, maar de intuitie die voelt wat wel en niet goed is, is echt wel een belangrijke om nader te onderzoeken in kader wat wel en niet waar is.
   Hoe gaan we deze problemen oplossen en hoe komen we nader tot elkaar.
   Ik zie al jaren alleen maar gekissebis, dat schiet dus niet op…
   Hoe denk jij dat het wel zou kunnen om nader tot elkaar te komen?

  9. Ben ik het gedeeltelijk mee eens Annelinde. Het feit dat jij hier bent is 1 realisatie uit vele miljoenen mogelijkheden (zaadcellen). Puur toeval. Of welke intentie lag daaraan ten grondslag? Gegeven het feit dat je er bent, bepalen intenties en keuzes de weg die je bewandelt (regel van Bayes: voorwaardelijke kansen/ gebeurtenissen). Overigens zijn de ontmoetingen in je leven ook weer gebaseerd op puur toeval. Imo is toeval de belangrijkste component in de evolutie van de wereld. Intenties en keuzes zijn daarin van ondergeschikt belang.
   En ook, de wereld met het leven zoals het nu is, is 1 realisatie uit een schier oneindig aantal mogelijkheden. Met dezelfde kans had de wereld er heel anders uitgezien.

  10. En maar minkukelen en vertellen ‘zoals het zit’.. In plaats van netjes eens de woorden te gebruiken, vanuit het subject ‘Evert’: ‘Zoals ik het zie’ en/of ‘naar mijn idee’.. Het is god zelf die spreekt en vertelt hoe het allemaal zit.
   Gebruikt het woord ’toeval’, terwijl de beste man TOTAAL niet op de hoogte blijkt van de magische dynamiek van synchroniciteit, intenties die eráchter zitten. Enne.. dat ‘vind ik’ niet alleen, maar blijkt keihard uit de gebruikte context, in relatie tot ‘het toeval’..

  11. 47.12 was voor 47.9
   @47.11. Jouw intuïtie is niet de mijne en die is weer niet die van een andere reageerder, etc. Als we de eigen intuïtie als dominant beschouwen in de meningsvorming, dan komen we niet verder en leidt dat tot gekissebis en uiteindelijk tot niets. Dat is idd de huidige status van discussies hier.
   Mijn oplossing. Vergeet intuïtie, ga af op feiten. Leg meerdere theorieën naast elkaar en weeg de bewijzen. Probeer op die manier de waarschijnlijkheid van theorieën te kwantificeren. Let wel, een theorie valt niet om als een of meerdere feiten niet kunnen worden verklaard. Het maakt de theorie slechts (iets) minder waarschijnlijk, maar wellicht nog altijd veel waarschijnlijker dan de alternatieven.

  12. @Guido, hoe vaak gebruik ik “imo” in dit draadje. Gewoon even tellen. Begin eens met je blauwe balkje. En welke naam staat er boven de reacties? Wie ik vind, vindt Evert. Dat lijkt me toch wel duidelijk?

  13. Guido, het is absoluut mijn bedoeling niet om wie dan ook maar te minkukelen, dus ook en zeker Evert niet. Hij is een van de weinigen die vanuit zijn professie, maar vooral als mens met zijn intenties een bijdrage te leveren vanuit zijn professionele wetenschappelijke context. Ik vind dit bewonderenswaardig. Het gaat erom hoe we elkaar kunnen ontmoeten in alle aspecten, ook om van elkaar te leren, en zeker elkaar te waarderen.
   Maar het mag niet betekenen dat welke wetenschapper dan ook niet kritisch ondervraagd mag worden op én de professie én op het mens zijn.

  14. Ach jee, de oorspronkelijke reactie 47.13 is alweer aangepast. Lastig discussiëren zo.

  15. Nog een keer dan het failliet van je voorgestelde ‘rationele’ werkwijze..

   – het aantal factoren dat je kunt wegen is schier eindeloos, wat ook betekent dat de uiteindelijke ‘lijst met van invloed-zijnde-factoren’ subjectief is. Terwijl ze ALLEMAAL -alle factoren- hun ‘inbreng’ in het eindresultaat hebben. Ook de niet gedachte factoren.
   – de weging van het aantal ‘gebruikte’ factorendie wél op je lijste komen, onderling.. Die is PUUR SUBJECTIEF en afhankelijk van de persoonlijk voorkeur/afkeur/beoogde doelen van de persoon/personen die menen te kunnen wegen..! Elke puntensysteem of/en weging geschiedt op subjectieve beoordeling. En kan dus de volgende keer weer andere resultaten opleveren, in de zin van ‘interpretatie’ van de ‘resultaten’ (van de niet volledige wegingslijst!!)
   Dus..
   Het lijstje te wegen factoren is niet te bepalen, only your ‘best guess’. Noch de onderlinge weging van ervan. Ergo: ELKE BESLISSING WORDT EMOTIONEEL GENOMEN.. Adieu.

  16. En Evert, één ding, jij gelooft in toeval, ik niet…
   Ik wéét dat het niet zo is. Maar goed, hoe moet ik je overtuigen 😉

  17. Niet in mijn ogen Evert, vanuit mijn ervaring…
   Toeval bestaat niet, mensen creeeren meestal onbewust met hun intenties en denken dan dat het toevallig is dat hun wensen worden vervuld. Mijn ervaring is dat alle wensen worden vervuld… Echter dat ik er blij mee ben is weer wat anders haha. Als ik had geweten hoe het werkte had ik het wel anders gedaan 😉

  18. Guido, ik denk dat Evert genoeg heeft in te brengen hier, maar het is dat we van elkaar moeten leren en elkaar moeten vertrouwen. Wat mij hevig stoort in onze maatschappij is juist het wantrouwen. Ik ben blij met een Evert die vanuit wetenschappelijke hoek zijn ervaringen deelt en ik vind dat die niet zomaar terzijde geschoven mag worden. Het zijn allemaal aspecten van de waarheid.

  19. Ik heb zojuist het verhaal van het failliet van de Evert-methode aangetoond en zit met respect op diens weerlegging van mijn stelling te wachten. Misschien is ie even de hond uitlaten. Ik blijf uitkijken naar zijn rangeerstrategie in dezen, die hij -in jouw herhaalde woorden gesproken- HIER GAAT INBRENGEN…
   Dus:
   – factoren die gewogen dienen te worden, zijn subjectief in een lijstje te zetten, maar het is NOOIT een compleet lijstje..
   – vervolgens ga je dat incomplete lijstje onderling wegen.. Nadat je dus subjectieve waarden toe hebt gekend aan elk van de wegingsfactoren..

  20. Guido, je hebt niets aangetoond; neem elkaar serieus please, betekent niet dat je geloof aan elkaar moet hechten. Vertrouw elkaar om te beginnen.
   En kijk dan hoe een en ander nader moet worden ingelost…
   Je hoeft het met elkaar niet eens te zijn, feitelijk moet je elkaar overtuigen met argumenten. Zie elkaars goede wil. Of je dan nader komt is nog maar de vraag. Mij gaat het erom elkaar te vinden in menselijk opzicht in zoeken naar de waarheid. Ik denk dat we dat gezamenlijk echt wel gemeen hebben.

  21. Ja Juf, sorry Juf. Lekker slapen Juf. En morgen gezond weer op Juf.
   Maarre.. Juff.. Begrijpt u wel goed wat ik heb neergeschreven..? Ik heb écht m’n best gedaan Juf!!
   Mag ik wel vragen of u het zélf wel begrijpt Juf? Sorry! Truste Juf.

  22. Guido @47.24, de hond heeft zijn plasje gedaan, nu is het weer mijn beurt om een plas te doen :-).
   Guido @47.21, is winnen zo belangrijk voor je? Imo is het moeilijk discussiëren als reacties subjectief en eenzijdig worden gegumd (47.8, 47.9). Discussies zijn ook niet slechts bedoeld voor de discussiërende partijen, maar vooral voor de toehoorder. Ik vind het merkwaardig dat een webmaster de discussie probeert te sturen door reacties te verwijderen. De lezer is volwassen genoeg zelf diens mening te vormen op basis wat hem of haar wordt aangereikt, netjes volgens de huisregels. Imo komen 47.21 en 47.26 juist minkukelend over, maar dat laat ik over aan de lezer.

   De hoofdvraag is hoe je gaat bepalen welke theorie het meest waarschijnlijk is, wanneer er meerderen worden geponeerd? Hoe bepaalt een rechter of verdachte schuldig is? Bijvoorbeeld ook als er meerdere verdachten zijn. Op subjectieve gronden? Dat mag ik toch hopen van niet! Je aanname dat factoren subjectief worden gekozen is jouw subjectieve mening en bepaalt imo in hoge mate hoe jij de wereld beschouwt. Je hebt maar weinig vertrouwen in mensen, maar op die grond kan een rechter of onderzoekscommissie haar werk niet doen. Hoe het wel kan werken heb ik de lezer met een paar voorbeelden proberen uit te leggen in (47.8 en 47.9), maar die zijn verwijderd.
   Met jouw uitleg (47.18, 47.24) kunnen we dus imo eigenlijk nooit tot een uitspraak komen omdat het “aantal factoren schier eindeloos” is en we ze niet allemaal kennen. Dat klopt, en toch moet een onderzoekscommissie of rechter een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid van een (complot)theorie of schuld van de verdachte. En juist daar geeft de regel van Bayes uitsluitsel. Hoe kom jij met de Guido-methode tot een uitspraak?

  23. Je draait de hele boel om. Ik zeg dat je methodiek net zo armlastig is als elk andere gekozen methodiek.
   De rechter interpreteert de wet, waarbij hij door een advocaat/officier van justitie wordt gewezen op de overtreding in relatie tot een VASTSTAAND wetsartikel. Maar dan NOG, houdt de rechter zijn vrijheid van interpretatie. YES, volledig subjectief dus. Je doet het voorkomen alsof jouw minkukelarij van mensen die niet gestudeerd hebben, tekenend is voor het ‘foutief’ interpreteren van bepaalde methodieken. En die heb jij natuurlijk als academicus en gepromoveerde bolleboos allemaal uit het hoofd geleerd én vooral WEL paraat..
   Mijn advies, blijf gewoon mens en besef dat synchroniciteit/toeval, de dynamiek van het leven tonen, zonder dat de ‘metenschap’ in staat is, op basis van oude paradigma’s, dit fenomeen te duiden. Ik ga het verder niet uitleggen, maar door mensen te minkukelen door ze hier de les te gaan lezen, kom je niet veel verder. Daarenboven is er bij jou en je clubje trollen geen enkele intentie imo, om in de kern deelnemer te worden van datgene wat mensen hier aandragen, in het ondersteunen van stellingen, die jou/jullie niet welgevallig zijn.
   En natuurlijk kun je ALTIJD tot een uitspraak komen. Zie de rechters in dit land, die zijn aangesteld, om hun subjectiviteit ten dienste te stellen van rechtspraak.

   Zaken die verwijderd worden, commentaar op mensen ‘die het niet snappen’ of ‘nog veel te leren hebben’, beschouwen wij als ‘minkukelarij’.. Zeker vanuit de trollenpositie van waaruit je meent je anonieme werk te ‘moeten doen’. In naam van vaderland en vooral de wetenschap. Hou je bij je ‘metenschap’, die is prima, mits onbezoedeld. Deze methode van meten en rekenen, is niet of nauwelijks dienstbaar, in gevallen waarbij The Powers That Be de dienst menen te mogen uitmaken. Kijk naar de frauduleuze manier waarop het instorten van WTC7 wordt verklaard. Schandalig. Een rapport uitbrengen en voorin zetten, dat dit materiaal NIET in een rechtszaak gebruikt mag worden.. Enz. enz. En precies tegen deze vorm van wetenschap staan mensen op.
   Een wetenschapper zou imo deze uitspraak van Einstein, uitvergroot boven zijn bed dienen te hangen. Maar wat is er gebeurd? Het ‘grotere’ is gekleineerd en de ‘wetenschapper’ gelooft dattie god geworden is met zijn ‘methode-van-meten=weten’. En zolang we deze ‘spirit’ niet kunnen ‘om-vatten’ (wat per definitie niet kan), is minkukelarij voor het leven, de hooghartigheid van de metenschapper.

  24. Als ik een reactie plaats ga ik aftellen hoe lang het duurt voordat ik er van beschuldigd wordt te reageren onder verschillende namen. Deze keer ben ik ook al “Evert” en ik was al “Peter” en nog zo een paar.
   En alleen kritische geesten moeten hier overal imo voorzetten en 100% on-topic blijven.

  25. Kijk Evert, dit is feitelijk wat naar mijn idee ook Annelinde bedoelt.. De wetenschap is niet nederig meer, maar de ‘metenschapper’ minkukelt de gewone sterveling, die mogelijk méér intrinsiek respect voor de schepping heeft, dan deze ‘metenschapper’ zich kan voorstellen..

   De instellingen, de begrippen, de sociale ideeën die de mensen vandaag de dag vormen, zijn abstract en rauw, zijn plomp ten opzichte van wat aan gecompliceerde omstandigheden opkomt. En omdat de mensen niet in staat zijn om wat in de werkelijkheid is, met hun begrippen, met hun voorstellingen te omvatten, komen ze steeds meer en meer in een chaos terecht, zoals de huidige oorlogstoestanden immers voldoende laten zien.
   * * *
   Deze chaos komt juist doordat de realiteit een andere is, een rijkere is dan wat de mensen kunnen bedenken, wat de mensen kunnen vormen in hun hoofden. En men zal moeten beseffen dat men voor de keuze gesteld is: Ofwel – omdat men niet weet hoe orde te brengen in de wereld -, door te gaan met het vernietigen, met het huidige op elkaar schieten, ofwel te beginnen met het ontwikkelen van zodanige begrippen en ideeën die tegen de ingewikkelde omstandigheden opgewassen zijn. Er moet een geestelijke stroming in de mensheid zijn, die ervan uitgaat begrippen te vormen die tegen de feitelijke omstandigheden opgewassen zijn.

   Bron: Rudolf Steiner

   En spreken we over ’toeval’, spreken we over ‘onbegrepen dynamiek’, die m.i. in dit citaat perfect wordt verwoord. Overgave, loslaten en bewonderen.

   Alleen als u de geestelijke wereld leert kennen, kunt u ook de materiële wereld begrijpen. Geesteswetenschap is niet iets voor zonderlingen, maar juist iets voor de meest praktischen onder de practici. Alle bestaan is geest. Zo waar als ijs water is, zo waar is ook de materie geest. Of mineraal, of plant, of dier, of mens, ze zijn geest in verdichte vorm.

   Bron: Rudolf Steiner

  26. We zijn het iig eens dat toeval de dynamiek van het leven bepaalt. Waarom dan toeval niet meenemen in beslisprocessen? Volgens Einstein dobbelt God niet. Maar, Einstein was niet het eindstation van menselijke kennisverwerving. “We” zijn alweer een stap verder. De hele kwantumfysica is geïnspireerd op kansen. Helaas voor Albert, God dobbelt wel.
   Ik heb nog steeds geen antwoord op de Guido-methode hoe de beste theorie te kiezen uit een verzameling van mogelijkheden, gegeven dat niet alle feiten/factoren bekend zijn (de lijst is schier eindeloos immers).
   Ik heb moeite met websites die zich beperken tot het schieten van gaten in bestaande theorieën en hun eigen theorie als feilloos beschouwen. Ieder gat dat daarin wordt geschoten wordt subjectief bestempeld als trollengedrag. Waarom? Is men dan werkelijk geïnteresseerd in waarheidsvinding of hanteert men een dubbele agenda? Over een ding kunnen we het wel eens zijn, denk ik. Een theorie die het volledige verhaal (MH17, 9/11, vaccinaties, ….) voor 100% dekt en alle te bedenken vragen feilloos kan beantwoorden bestaat niet. IEDERE theorie heeft gaten, simpelweg omdat niet alle feiten bekend zijn. De kracht van een site als WTK is het schieten van gaten in bestaande theorieën. Prima! Maar het zou nog krachtiger zijn als WTK ruimte geeft om te schieten op theorieën die men zelf presenteert. Op die wijze worden van alle bestudeerde theorieën de sterke en zwakke kanten belicht en kan men uiteindelijk een uitspraak doen welke van de theorieën het meest waarschijnlijk is. Meer kunnen we niet doen. Streven naar het vinden van die absoluut enige mogelijke theorie die boven alle twijfel verheven is, is een utopie, imo. Dus waarom niet samen op zoek naar de meest waarschijnlijke theorie? Is dat ook niet wat Steiner zou wensen? Annelinde wel, als ik haar goed begrepen heb? Maar dan nog zie ik niet in hoe Steiner vragen oplost en onzekerheden wegneemt over de toedracht van MH17 en 9/11? Misschien kun je daar ook je licht over laten schijnen?

  27. Evert, niet in kansen (dubbelsteen) maar in mogelijkheden, dat is al een groot verschil, en heeft met toeval niets te maken. Je waarneming bepaalt, snap je, dingen bestaan pas als je ze waarneemt…en dat heeft weerom met je bewustzijn te maken. Als je bepaalde dingen niet kunt waarnemen, dan bestaan ze dus ook niet voor jou. Nu snap ik je valkuil (beperktheid)…helaas goed voor big-pharma maar slecht voor de mensheid.

  28. Dank voor de bijval in begrip MC.
   Vanuit de ivoren toren van ‘know-it-all’ is het moeilijk je onder de aardse mensen te mengen. Het verhaal is meer mentaal/spiritueel dan ‘Evert’ bereid is, in te zien. Never mind.
   Als ik praat over toeval, spreek ik in ‘bewondering’.. Spreekt de wetenschapper hierover, dan is het als een ’te onderzoeken fenomeen’.. Afstand en dus geen intrinsieke ‘verbinding’..

  29. @mc, Guido, en zo eindigt de discussie dus toch weer in persoonlijke aanvalletjes: “beperktheid”, “ivoren toren van know-it-all”? Spiritualiteit is prachtig, vooral mee doorgaan, maar de nabestaanden van MH17 en 9/11 krijgen er hun langverwachte antwoorden niet mee. Dat vereist toch echt een andere aanpak. En ook de vaccinatie discussie komt er geen stap verder mee. Misschien dat WTK ooit de brug kan slaan van spiritualiteit naar pragmatisme, maar die afstand is nu nog erg groot, imo. En verder laten we het maar aan de lezer wat-ie-ervan-vindt. Adieu.

  30. Evert, ja adieu, vergeet niet het licht uit te doen, en Frans en Skanq mee te nemen, wil je? 😀

  31. Bij deze mc. KNIP. Mijn licht heeft jullie niet kunnen verlichten, dus laat ik jullie weer dolend achter in het duister ;-).

  32. Mooi artikel, ook de verwijzing naar prof. dr. Yvo Smulders, hier aan tafel bij Pauw en Witteman: https://www.youtube.com/watch?v=AVULyB5j4nU
   En vervolgens hier mooi in actie: https://www.youtube.com/watch?v=19mkUgqV6hs
   => 39:50-43:47; Regel van Bayes; voorwaardelijke kansen.
   Zie ook http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/verplichte-vaccinaties-kom-in-opstand-denk-na/comment-page-2/#comment-608895
   Yvo Smulders heeft meer ruimte het hier uit te leggen dan ik. Misschien is het nu duidelijker?

  1. De video wordt af en toe door mensen integraal ge-uploaded. Er zit natuurlijk auteursrecht op de documentaire. Dus als ie terecht weg wordt gehaald, zélf gewoon even kijken op Google en ‘video’ of ie wellicht weer is neergezet door anderen. Of gewoon bij Amazon oid de film zelf kopen..! En met een kleine club in ‘huiselijke kring’ bekijken en over spreken..!!

  2. Zoek op “VAXXED – VACCINES CAUSE AUTISM”
   Vaak is de video daar maar beperkte tijd te zien.
   Na het bekijken, voor mijn part downloaden op je harde schijf, kun je alsnog besluiten dat je het belangrijk genoeg vindt om de DVD zelf aan te schaffen, kado te doen, uit te lenen… In ieder geval om zoveel mogelijk mensen zich bewust te maken van het feit een ‘even’ een prikje halen niet altijd ‘even’ is.
   Ik denk dat ook pesticiden, glyfosaat bijvoorbeeld een rol spelen.
   Of een kind paracetamol geven, dat de pijn en de ontsteking remt, maar ook de ontgifting in de lever, van alle extra rommel die het ongevraagd mee krijgt. Vroeger koelde men af met natte niet te koude lappen, en lauwe douche. De lever heeft het op dat moment veel te druk om de paracetamol te ontgiften.
   Glyfosaat schijnt onder andere de rol van de beschermende bloed hersen bariere te minimaliseren. Fungeert als drager om bepaalde stofjes de hersenen toch in te krijgen. Misschien zit er ook glyfosaat in sommige vaccins zelf.
   Timerosal, ethyl kwik heeft overigens geen bloed hersen bariere nodig. ‘T passeert moeiteloos alle barieres. Vetoplosbare vitamine C zou misschien kunnen helpen. Een vitamine C infuus is helaas in Nederland verboten.

  3. Evert, de wetenschap doet hetzelfde, dezelfde kokervisie…
   In kader 9/11 zijn het wat mij betreft juist de nodige wetenschapper die een kokervisie hebben, velen hebben zich al uitgesproken tégen de officieele versie. Voor jou niet van belang?

 36. TEKEN DE PETITIE
  Ze nemen onze vrijhi-eid af !

  Mensen ga naar Petitioning European Parliament and 2 others Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe
  Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) London, United Kingdom
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe
  Ik heb alvast getekend !!

  Vaccineren is om ons ziek te maken: de bevolking te verminderen: onvruchtbaar te maken en vooral om ons zoet te houden, zop houden ze ons onder hun duim: want door vaccinatie’s worden we lammetjes.

  Ze nemen onze vrijhi-eid af !

  Mensen ga naar Petitioning European Parliament and 2 others
  Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

  Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) London, United Kingdom
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

  Ik heb alvast getekend !!
  Gr Ingrid

  1. Getekend. Dit doet me denken aan de Georgia Guidestones. De eerste regel is m.i. de belangrijkste:

   – Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
   – Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.
   – Unite humanity with a living new language.
   – Rule passion — faith — tradition — and all things with tempered reason.
   – Protect people and nations with fair laws and just courts.
   – Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
   – Avoid petty laws and useless officials.
   – Balance personal rights with social duties.
   – Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the infinite.
   – Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.