Advertentie

‘VICE’ de film die Dick Cheney écht te kijk zet..!!


Door velen beschouwd als één van de complotontwerpers: vice-president Dick Cheney. Hij wilde in ieder geval NIET voor de 9/11-commissie getuigen, alleen dan als het op zijn voorwaarden gebeurde. (klik voor artikel)

x

x

‘VICE’ de film die Dick Cheney écht te kijk zet..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Een van de masterminds achter deze valse-vlag-aanslagen.

De regering-George Bush/Dick Cheney is al lang uit het zicht verdwenen, maar de wereld, en het Amerikaanse publiek in het bijzonder, blijven lijden onder de rampzalige beslissingen van George Bush jr en zijn kompaan Dick Cheney inzake  hun binnen- en buitenlandse beleid. De beweegredenen van zowel Dick Cheney als George W. Bush, en de kennis van de sferen waarin zij opereerden, en hun invloed op de persoonlijke werksfeer van de medewerkers van het Witte Huis en insiders uit Washington, blijkt keihard uit een groot aantal boeken, dat de afgelopen jaren verscheen. Deze 2 complementaire conservatieve Republikeinen, waren niets minder dan de doodssteek voor de Amerikaanse democratie. 

Daarbij werd George Bush’s autoriteit uiterst leep gekaapt, maar feitelijk regelrecht gestolen door de sluwe Dick Cheney.. Diens decennialange carrière in Washington en zijn vertrouwdheid met de innerlijke werking van het politieke besluitvormingsproces in de VS, maakten en maken van hem een onberekenende politieke krachtpatser, die met zijn sluwe en manipulerende daden, feitelijk verantwoordelijk is voor de afschuwelijke oorlogen die we tot op de dag van vandaag voortduren..

Het was vooral de stragische zet van Dick Cheney, om een ongekende samenvoeging van zijn functie als vice-president, met die van de president van de VS te realiseren, die hem aan de ene kant ongekende bevoegdheden gaf en aan de andere kant de totale camouflage en vrijheid verschafte, om zijn manipulatieve en sluwe werk te doen, in de schaduw van George Bush jr. Daarbij ging Dick Cheney’s afschuw vooral uit, over de werking van de democratie, over wat hij beschouwde als de invloed van het congres op het vermogen van de president (en hemzelf natuurlijk) om volledig eigenzinnig zijn werk te doen en zijn macht tot ongekende hoogte te laten bloeien.

De film ‘VICE’ geeft een intrigerend, en soms beangstigend portret van deze niets-ontziende zakenman/politicus, in de afgelopen 2 decennia. Ga de film bekijken en besef hoe we de afgelopen jaren zijn voorgelogen en hoe ook Nederland, vooral in de persoon van JanPeter Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer, in de val werd gelokt door deze duivelse Dick Cheney.

VICE, de film die Dick Cheney meedogenloos ontmaskerd..
Deze film is een absolute ‘must’ voor iedereen die bijvoorbeeld regelmatig hier op de site komt. Een realitycheck met dátgene wat ons, ná de aanslagen van 11 september 2001 bijvoorbeeld allemaal is wijsgemaakt.. Leugens en manipulaties te over, om ons maar in een oorlog te doen verzeilen. Een oorlog die bijna 4000 Amerikaanse soldaten de dood heeft gekost (24 Nederlanders kwamen om!) en ruim (officiële cijfers) 600.000 Irakese en Afghaanse burgers het leven heeft gekost. In deze film ‘VICE’, gebasseerd op de manifestatie van Dick Cheney als niet-ontziende en uiterst geraffineerde regeringsleider, zien we hoe George Bush jr. als een watje door Cheney wordt ingepakt. Laten we vooral even een sfeerbeeld neerzetten, met deze trailer:

De film is werkelijk een prachtige productie van regisseur Adam McKay, die erin slaagde, ook een bijzonder kunstzinnige productie te maken. Tijdslijnen die door elkaar lopen, een commentaarstem die regelmatig het roer in handen neemt, om de kijker te helpen inzicht te krijgen in bepaalde situaties. Maar ook een flinke dosis ’tongue-in-the-cheek’-humor, die de film werkelijk de moeite waard maakt om te gaan zien..!

George Tenet hier zonder jasje aan, het woord voerend, aan het presidentiële bureau van George Bush jr. Vice-president Dick Cheney zit tegenover hem.

De kille Dick Cheney slaagt er niet in, zijn sluwe aard en gluiperige politieke karakter los te maken van deze film. Andersom gezegd: Cheney wordt met deze film keihard neergezet. Ook al zijn sommige delen door de regisseur en scenario-schrijver bedacht, doordat sommige situaties (bijv. privé) niet bekend zijn, het blijft een realistische film die nogmaals, door het uitermate machtsgeile karakter van Dick Cheney, onverbloemd de essentie weergeeft van diens politieke en persoonlijke leven.

Het feit dat Dick Cheney publiekelijk zijn lesbische dochter Mary opzij zette, ten gunste van depolitieke aspiraties van de andere dochter ‘Liz’ Cheney, zegt feitelijk al genoeg van deze harteloze man. Dick Cheney die ook dáádwerkelijk zijn hart totaal verwoestte met zijn stressvolle daden en manipulerende gedrag. De man die feitelijk de drijvende kracht is geweest achter de verwoestende oorlogen in Afghanistan en Irak., wordt door deze film genadeloos in zijn hemd gezet..

We raden je aan de film te gaan zien, of evt. op Netflix o.i.d. nog te bekijken. Een uitermate sfeervolle productie, die je twijfel weg zal nemen, over de betrokkenheid en mogelijke onwetendheid van Cheney over de misdaden die zijn begaan in het kader van martelingen, misbruik van overheidsmiddelen (o.a. geld naar zijn bedrijf Halliburton) etc. etc. Cheney was de man die ervoor zorgde, dat zijn deal met George Bush jr. om zijn vice-president te worden, volledig in het voordeel van hemzelf uitviel. Dat Bush jr. als een groentje, een no-know tevoorschijn is gekomen, is mede te wijten aan deze ‘VICE’..

De aanslagen op 11 September 2011 hadden nog maar nét plaatsgevonden, of de Amerikaanse overheid begon direct met een uiterst gecontroleerde manier van het dwarsbomen van officieel onderzoek. Waarom moest anders bewijsmateriaal worden vernietigd, uit het zich worden gehouden of mocht het in het geheel niet worden gebruikt..? Wat te denken bijvoorbeeld van het direct opdracht geven tot het opruimen van de puinhopen van de twin-towers, gebouw no. 7 én die bij het Pentagon?

ZONDER dat ook maar één onderzoeker de tijd en ruimte had gekregen, zorgvuldig onderzoek te doen in deze aanslag-restanten. En waarom alles zo snel opruimen, uit het zicht houden en/of tegenwerken? Wist je dat daar feitelijk heel zware straffen op staan in de VS. Het antwoord daarop is natuurlijk uiterst simpel: de regering Bush/Cheney had behoorlijk wat te verbergen. Een andere reden is er niet te bedenken! Zo simpel is het dus..!

Fact Checking..
Inmiddels is deze film van Adam McKay’s voor velen een bijzondere uitdaging geworden om deze film op feiten te controleren. De film heeft namelijk een dúsdanige heftige impact op veel kijkers, dat velen zich afvragen óf en zoja, hoé dit allemaal heeft kunnen gebeuren..! En óf het zo ook gebeurd is. Deze impressionistische film, een zogenaamde biopic over vice-president Dick Cheney en de aanloop naar de Irak-oorlog, heeft een sterke realiteitslink, maar de film neemt vaak ook een afslag naar het surrealistische..!  En soms is dat natuurlijk overduidelijk, zoals wanneer Dick en Lynne Cheney zich in hun bed een gepassioneerde uitwisseling hebben, over de manier waarop ze de macht naar zich toe willen trekken,  in uitgebreid gedicht van William Shakespeares.

In andere scènes wordt de grens tussen historische feiten en poëtische interpretatie wel wat wazig. De film toont dialoog over het opbouwen van een aanval voor de oorlog tegen Irak. En ook het rechtvaardigen van waterboarding, die misschien niet letterlijk zijn weergegeven, maar het is volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat deze brede strekking van de film, de rol van Cheney  in het Witte Huis uitstekend weerspiegeld.

Het boek van ex-CIA agente Valerie Plame

Voor de mensen die Dick Cheney verdedigen, is het in de film een van de grootste tekortkomingen, dat er een algeheel beeld Cheney wordt geschetst, als was hij een moderne Rasputin, waarbij hij ook nog eens president George W. Bush volledig naar zijn hand heeft gezet..  Volgens Eric Edelman, Cheney’s adjunct-assistent voor nationale veiligheid van 2001 tot 2003, is er ‘nooit enige vraag geweest, wie de baas was, en dat was George W. Bush’

Hij gaat zelfs zover dat hij meldt: “Ik ben me er niet van bewust dat Dick Cheney ooit onafhankelijk van presidentiële instemming heeft gehandeld.” Een slimme tekst, die echter heel weinig inhoudelijk meldt. Het lijkt meer op een diplomatieke opmerking, om de rol van Cheney, zoals die uit de film naar voren komt, een positieve twist te geven..

Aan de andere kant zijn er de keiharde feiten, zoals het landsverraad dat werd gepleegd door het Witte Huis, doordat CIA-agente, echtgenote van VS-ambassadeur Joe Wilson, werd verraden door haar eigen regering. Haar dekmantel werd afgedaan, waardoor ze feitelijk op straat kwam te staan. En dat allemaal omdat haar man Joe Wilson had geweigerd een fake-rapport op te stellen, over de pogingen van Sadam Hoessein om kernwapen-onderdelen (uranium) te bemachtigen.

Joseph Wilson had daarentegen zware kritiek geuit op het verhaal van Bush/Cheney inzake de beschuldigingen aan Sadam dat deze uranium wilde kopen in Afrika. Dat verhaal berustte nergens op, volgens Wilson. En dat was de reden voor de regering in het Witte Huis de identiteit van Plame te laten lekken Besef dat het verraden van CIA-agenten in de VS, zo’n beetje gelijk staat aan landverraad…!

Uiteindelijk was het ‘Scooter’ Libby, die na een proces, door de rechtbank werd veroordeeld voor het lekken van deze informatie over Plame. Maar daar zat natuurlijk een goedkeuring/rollenspel achter van Cheney/Bush, zoals ook in de film ‘VICE’  te zien is. Met name spindoctor Karl Rove heeft hierin ook een hoofdrol gespeeld, aldus ingewijden. En, nog geen dag nádat Libby was veroordeeld, krijgt hij een presidentieel pardon; straf vernietigd. Nogmaals: uit zijn proces kwam duidelijk naar voren, dat de regering Bush/Cheney verantwoordelijk is voor dit landverraad. Geen fact-check voor nodig.

De volgende andere essentiële punten uit de film, in relatie tot de realiteit, door fact-checkers bekeken:

 1. De toestemming van Cheney voor het neerhalen van burgervliegtuigen, die na de inslag in de WTC-torens, nog een bedreiging zouden kunnen vormen. De zg. ‘shootdown order’ op 9-11.
 2. Het volledig domineren van Het Witte Huis
 3. Het pushen van een oorlog in Irak
 4. Het bereiken van bijna onbegrensde macht; een sleutel in de film
 5. Rechtvaardiging van marteling, waaronder het beruchte ‘waterboarding’.

1. De ‘Shootdown order’..
De film toont Cheney met het crisisteam in de commandobunker, diep onder het Witte Huis, nadat de vermeende terroristen van Al-Qaida de 4 commerciële vliegtuigen zouden hebben overgenomen. Cheney neemt een telefonische oproep aan, van de Minister van Defensie, Donald Rumsfeld. “Dick, er zijn nog steeds passagiersvliegtuigen in de lucht. Ik heb officiële ‘rules of engagement’ nodig”, zegt Rumsfeld zegt in de film.Met andere woorden: Rumsfeld zou hebben gevraagd om een officieel standpunt t.a.v. nog in de lucht zijnde vliegtuigen.  Nationale Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice stelt daarbij voor, dat zij de president bellen, die op dat moment in de lucht hangt, in de presidentiële ‘Airforce One’.  Maar Dick Cheney snijdt haar in de film de pas af. “Donald, je hebt toestemming, om, om het even welk vliegtuig, neer te schieten, waarvan jullie een bedreiging vinden uitgaan” zegt Cheney dan.

George Bush als de popy-jopie.. Tijdens een persconferentie in 2010, in de Ronald Reagan bibliotheek in de VS. Het lachen verging hem, toen duidelijk werd, dat wereldwijd arrestatiebevelen tegen hem zijn uitgevaardigd.. Elke wereldburger kan op deze man een ‘citizens’-arrest uitvoeren..!

Het is niet duidelijk of dit werkelijk op deze manier gebeurde. Het 9-11 rapport van de Commissie, de officiële studie van wat er die dag plaatsvond, liet nogal wat ruimte, over deze situatie. Of Dick Cheney het daadwerkelijk op zich nam, de verantwoording te nemen, voor het mogelijk neerhalen van civiele vliegtuigen. In het officiële rapport wordt de volgorde van de gebeurtenissen gemeld. Cheney keurde om 10:15 deze order goed, en deze werd door de president om 10:20 uur, vanuit de Airforce One dus, goedgekeurd.

Volgens de commissie vertelde Dick Cheney hen, dat hij met de president erover had gesproken, en Bush bevestigde de onderzoekers van de 911-commissie, dat hij zich herinner, deze ‘shootdown order’ te hebben goedgekeurd. Het rapport meldt: “Er zijn geen bewijsstukken voor deze vraag, maar relevante bronnen zijn onvolledig.” Aan het eind van de dag, is de film in lijn met de papieren versie.
We moeten echter bedenken, dat Cheney en Bush, tegelijkertijd door de 911-commissie zijn verhoord, dat daar geen opnames van zijn gemaakt en dat het ‘verhoor’ achter gesloten deuren  heeft plaatsgevonden.. Een volledige farçe dus..

2. Dominantie van Het Witte Huis.
De film ‘Vice’ gaat over de absolute macht in de Verengigde Staten en de geilheid van Dick Cheney, deze in handen te krijgen. In één scène in de film wordt het bordspel ‘Graphics’ gebruikt, om een beeld te schetsten, van de maner waarop Dick Cheney zoveel mogelijk belangrijke overheidsposities binnen de nationale veiligheidsstructuur vulde, met mensen die zijn opvattingen deelden.De scène opent met een ontmoeting tussen Cheney, David Addington (Cheney’s juridisch adviseur), Mary Matalin (Cheney’s topcommunicatie adviseur), Paul Wolfowitz (adjunct-secretaris van defensie), Donald Rumsfeld (minister van defensies) en Scooter Libby. Allemaal figuren die in Cheney’s dichtste innercircle zaten.
x
Scooter Libby zegt in deze scene: “Zoals u allen weet, ben ik Scooter Libby, de chief staf Dick binnen het Witte Huis. Maar ik ben ook de chief of staff (speciale adviseur) van de president. “ Terwijl Libby praat, verschijnen er in de film allerlei spelstukken op het bordspel. En dan, aan het eind van deze sc1ene, wordt het spelstuk dat George Bush vertegenwoordigt, volledig omringd door spelstukken, die door Cheney worden gecontroleerd.Het feit is dat Het Witte Huis van Bush destijds zó was georganiseerd, dat het personeel /kantoor van de vice-president, Dick Cheney dus, veel méér hefboomwerking had, dan ten tijde van vorige vice-presidenten..
x
Cheney’s staf, was –en dan vooral Libby en Matalin- volledig verweven met de mensen van George Bush. Daarbij ontvingen, zo schreef Shirley Anne Warshaw, politicologe van het Gettysburg College in haar boek ‘The Co-Presidency of Bush and Cheney’ uit 2009

Matalin en Libby dezelfde informatie als de naaste adviseurs van de president en werd er niets van hen afgeschermd. Deze buitengewone situatie, gaf vooral Dcik Cheney’s personeel toegang tot alle info die voor het bureau van de president waren bestemd. En het stelde hen in staat om volledig op de hoogte te komen en blijven van ALLE beslissingen rondom het nemen van beslissingen die aan de president van de VS werden gepresenteerd”.

De film veroorlooft zich wat vrijheden, maar Cheney had wel degelijk de macht in het Witte Huis in handen..  Cheney zou zijn team, in de dagelijkse inlichtingenbriefings hebben verteld, dat zij inzage dienden te krijgen in deze CIA/FBI-briefings, ‘vóórdat deze bij de president terecht komen.” Joyce Battle, hoofdonderzoeker van de’ Iraq War files’ aan de George Washington University’s National Security Archives, meldt, dat ze geen document,  kent om dat te ondersteunen.

Dat is echter niet zó vreemd, als we bedenken, dat Cheney en zijn staf erin geslaagd zijn, de automatische archivering van Witte Huis-mails en correspondentie volledig te beheren en deels te verdonkeremanen..Het is echter volstrekt  duidelijk, dat het WitteHuis-beleid volledig werd ingepakt met bondgenoten van Dick Cheney.

Zijn ervaring als Minister van Defensie onder George Bush sr, en zijn bekendheid met de rest van de politieke scene in Washington, boden hem vele, reeds bestaande relaties met de machtsspelers in Washington. Wolfowitz was zijn plaatsvervanger in het Pentagon. Stephen Hadley, die ook in Cheney’s Pentagonteam had gezeten, belandde op een belangrijke nationale veiligheidspost in het Bush jr. White House.

Maar volgens Edelman, Cheney’s adjunct-assistent voor nationale veiligheid, is het een mythe, dat Cheney een soort van een parallelle regie voerde over het VS-beleid en dit controleerde. “Cheney had invloed, hij hielp zeker helpen vele hogere ambtenaren over de overheid aanwerven,” bovengenoemde Edelman. “Maar Cheney leidde niet een soort schurkenstaat of ‘Deep State’.” Maar het geschetste beeld in de film is overduidelijk correct: het was Cheney die deze hele politieke arena rondom het presidentschap naar zijn hand heeft kunnen zetten en dit ook werkelijk heeft gedaan.

3. Het pushen van de Irak-oorlog
De spanning tussen wat sommige inlichtingendiensten zeiden over Al-Qaida en Irak en wat Cheney meende te moeten communiceren/propageren, speelt zich af op verschillende momenten in de film. In één scène praat Cheney daarover met Bush: “Het wordt het Bureau voor Speciale Plannen genoemd” zegt Cheney. “Tenet (toenmalig CIA-directeur) is nog niet serieus genoeg over de dreiging die Saddam vormt in de GWOT, de Globel War on Terror (wereldwijde oorlog tegen terreur). Maar ik kan u beloven dat deze inlichtingengroep dat wel zal gaan zijn”.Binnen schuivende tijdlijnen in de film is het onduidelijk wanneer deze bedachte uitwisseling plaatsvindt.
x
Het ‘Office of Special Plans’ ontstond in september 2002 in het Pentagon. Het bureau ontwikkelde zijn eigen inlichtingenapporten, die soms op regelrecht, gespannen voet stonden, met wat de rest van de inlichtingengemeenschap meldde. Maar het bureau informeerde wel het hoogste personeel van het Witte Huis..!In 2007, vond een rapport van het  Defense Department Inspector General , dat het bureau conclusies aanreikte die ’niet door beschikbare inlichtingen werden ondersteund’,  en op een manier werden gepresenteerd, die de inlichtingengemeenschap ondergroef..Het belangrijkste argument van het beleid voor het aanvallen van Irak was, dat het terroristen zou steunen, WMO/massavernietigingswapens bezat en dat Irak zijn capaciteit bouwde om een kernwapenarsenaal te ontwikkelen. In een landelijke toespraak zei Bush hierover “De rook uit het geweer, zal te zien zijn, in de vorm van een paddenstoelwolk”.Nadat de Verenigde Staten en hun bondgenoten de controle in Irak hadden overgenomen, vonden ze, volgens de CIA, “dat de massavernietigingswapens van Irak in 1991 in wezen  waren vernietigd”. Saddam Hoessein “streefde er naar om nucleaire capaciteit te ontwikkelen”, aldus de CIA, maar ‘Sadam had geen formele, uitgeschreven strategie of plan voor de heropleving van massavernietigingswapens’.Cheney’s assistent van toen, Eric Edelman, verwerpt het idee uit de film over het gesprek tussen Cheney en Bush over dit ‘Office of Special Plans’ en dat dit ooit heeft plaatsgevonden.

Hij zegt dat de film vertekent hoe het denken van de regering zich ontwikkelde. Edelman erkent dat Cheney en Bush vóór 9-11 over Saddam Hoessein dachten, maar zij hadden daarover geen duidelijk beleid.. Edelman:
“Beiden geloofden dat we een oplossing moesten vinden voor het Saddam-probleem en of dat wel of niet een oorlog vereiste, kwam was pas veel later, in 2002. Nadat een VN-resolutie en nadat diplomatie bij de VN was mislukt”.

Dat zou allemaal wel kunnen zijn, maar al snel na de aanslagen van 11 september 2001, was de regering Bush heel druk bezig de schaakstukken op zijn plaats te zetten, voor militair ingrijpen in Afghanistan EN Irak. Eind november 2001 was het Donald Rumsfeld die een bijeenkomst organiseerde over Irak, met generaal Tommy Franks, hoofd van Central Command.

Rumsfeld kwam met discussiepunten die zich richtten op de ‘focus op MassaVernietigingsWapens /WMO’. De aantekeningen van Rumsfeld hierover, bevatten ideeën over zaken die een aanval zouden kunnen uitlokken. Een daarvan was: “Geschil over MVW-inspecties? Begin nu na te denken over de inspectie-eisen”. Het was niet lang daarna, dat Colin Powell naar de veiligheidsraad van de VN werd gedirigeerd, om zijn klets-propagada-verhaal te houden over de vernietigingswapens van Saddam Hoessein en de noodzaak een oorlog tegen hem te voeren..

Gezien de lange geschiedenis van Cheney en Rumsfeld, zijn er genoeg redenen voor Cheney geweest inspanningen te koppelen,  om voorbereidingen voor een oorlog op te bouwen. Maar het is de moeite waard om op te merken dat de film slechts focust op sommige details. En dan is er Israël, dat zich volgens de film buiten schot hield, doordat in de film Condoloez Rice aan president Bush vertelt, dat de Israëli Saddam niet als bedreiging zagen. Maar.. Het tegendeel is waar..! Een film afkomstig uit Hollywood, heel duidelijk. Feitelijk lobbyde Israël hard ten gunste van het aanvallen van Irak..!

4. Het verwerven van bijna onbegrensde macht door Dick Cheney; een sleutel in de film
In een scène in film, is het midden van de jaren zeventig -Cheney was toen plaatsvervangend stafchef van Het Witte Huis onder president Gerald Ford- ontmoet hij een advocaat van de afdeling Justitie. De vraag van Cheney is:”Ik wil graag het uitvoerende gezag herstellen, maar hoe?” De verteller in de film vertelt dan:  “Antonin Scalia, een jonge advocaat bij de afdeling Justitie, die later in het Hooggerechtshof zou komen, doet de wereld van Dick op zijn grondvesten schudden”. Scalia zegt: “De theorie van de unitaire uitvoerende macht, is een interpretatie van, zoals ikzelf toevallig geloof, artikel 2 van de Grondwet die de president van de VS absolute uitvoerende macht geeft. En ik bedoel absoluut”.

Minister van Defensie Donald Rumsfeld lacht met president George W. Bush en ‘Vice’ president Dick Cheney tijdens een herdenkingsparade bij het Pentagon op 15 december 2006.

Dan is er in de film een niet bepaald subtiel moment; het beeld van een leeuw die een gazelle neerhaalt, het knippert op het scherm. De verteller komt terug en zegt:  “Sommige rechtsgeleerden zijn van mening dat wanneer de president iets doet, dat legaal moet zijn, omdat het de president is. Maar naar de hel met ‘checks and balances’, vooral in tijden van oorlog. Dit was de macht van koningen, farao’s, dictators.”

Deze scène is ongeveer dezelfde schijnvertoning als de Shakespeare-in-de-slaapkamer-dialoog. Ja, Scalia sloot zich aan bij Dick Cheney en zijn baas, de toenmalige stafchef Donald Rumsfeld in de pogingen om president Ford richting een uitbreiding van de ‘Wet op de Vrijheid van Informatie’ te torpederen met een veto. Maar de rest van de scene is een bedachte setting.

Een fraai beeld van regisseur Adam McKay,
als Dick Cheney op de operatietafel ligt,
met open borst..
Zijn hart eruit..
klaar voor een nieuw hart..

Letterlijk een man zonder hart..!

Eerst en vooral, de uitdrukking ‘unitaire uitvoerende theorie’ kwam pas later. Aldus de rechtskundige Douglas Kmiec van de ‘Pepperdine School of Law’ Zijn commentaar: “De uitdrukking zong duidelijk rond in de recente jaren ’80, voordat Dick Cheney vice-president van de Verenigde Staten was. Maar overduidelijk niet, tijdens het dienstverband van Dick Cheney in de medio jaren ’70 als onder het beleid van de regering van president Gerald Ford,”

Ten tweede, de film maakt korte metten met de betekenis van de term. De theorie, zo vertellen rechtsgeleerden, zegt dat de president uiteindelijke controle over de bevoegdheden die de uitvoerende tak heeft, maar nergens staat dat dat onbeperkte bevoegdheden zijn..  “Geen enkele serieuze voorvechter van de theorie – zelfs niet Cheney – beweert, dat alles wat de president doet legaal is,” zei Ilya Somin, rechtsgeleerde/professor aan de George Mason University.

5. Rechtvaardiging van marteling, waaronder het beruchte ‘waterboarding’.
Er is één scène waarin Bush, Cheney en andere belangrijke spelers spreken over het extraheren van informatie van de mensen die het leger vangt: Cheney: “Wij geloven dat de Conventie van Genève openstaat voor ….. interpretatie.” Tenet (CIA-chef) vraagt dan: “Wat betekent dat precies?”  Addington: “Stressposities, waterboarding, besloten ruimtes, honden”. Rumsfeld: “We noemen het krachtige ondervraging.”
George Bush jr.: “Zijn we er zeker van, dat dit alles niet onder de definitie van marteling valt?” Addington: “De VS martelt niet”. Cheney: “Daarom, als de VS het doet, kan het per definitie géén marteling zijn.”

‘Waterboarding’.. De persoon in kwestie krijgt het verstikkende gevoel dat hij verdrinkt; een natte lap op zijn gezicht, water dat zijn neus binnenloopt en het ademen onmogelijk maakt. Doordat hij/zij schuin achterover wordt neergelegd. Volgens Cheney is dit geen martelen, omdat de VS niet martelt..

Afgezien van de uitgevonden dialoog en de slotzin over wat marteling definieert, houdt de kern van de scène rekening met de feiten. In januari 2002 schreef adjunct-assistent procureur-generaal John Yoo, mee aan een memo, waarin werd uitgelegd, waarom de Conventie van Genève de gevangengenomen Al-Qaida en Taliban-leden niet afdoende beschermde. Yoo zei onder andere:
Het internationaal gewoonterecht, ongeacht de bron en inhoud, bindt de president niet, noch beperkt het de acties van het Amerikaanse leger, omdat het geen federale wet vormt die erkend wordt onder de suprematieclausule van de Grondwet”.

Nu, de scène combineert twee strengen samen – houden verdachte terroristen op Guantanamo Bay Naval Base, en martelen hen. Over de kwestie van Guantanamo, vertelde Edelman, dat Dick Cheney overduidelijk een zeer grote rol speelde in dat beleid, dat is absoluut niet de vraag niet.

Yoo ging verder met het schrijven van een memo waarin hij rechtvaardigt wat de meeste mensen ‘marteling’ zouden noemen. In november 2002 schreef de topadvocaat van het Ministerie van Defensie, dat onder bepaalde omstandigheden stressposities, waterboarding (beschreven als ‘het gebruik van een natte handdoek om de misvatting van verstikking te veroorzaken’) en andere harde methoden ‘ook toelaatbaar zouden zijn’.
Cheney heeft consequent het gebruik van waterboarding verdedigd, zoals ook in overeenstemming met de film ‘VICE’.

* * * *

x

George Bush tijdens zijn brutale publiciteitsstunt! De missie is volbracht. Right in your face werd het Amerikaanse volk en de wereld voorgelogen. Irak en Afghanistan waren nodig om het ’terroristenspel ‘ te spelen en ‘officieel’ te winnen. “MIssion Accomplished’.. Op naar de thuisbasis en de vruchten plukken in de vorm van méér macht, financiële beloning, verdere onderdrukking en grove manipulatie..

13 gedachten over “‘VICE’ de film die Dick Cheney écht te kijk zet..!!

 1. Een recente publicatie over Valerie Plame :
  https://forward.com/fast-forward/421782/valerie-plame-spy-anti-semitism-senate-new-mexico/
  met citaat :
  March 29, 2019 By Aiden Pink
  “Former CIA spy Valerie Plame Wilson is considering a run for the United States Senate in New Mexico, the Washington Examiner reported Friday.
  One early obstacle for Plame Wilson, should she choose to run, is an anti-Semitism controversy: She was criticized in September 2017 for tweeting links to anti-Semitic articles, including a column titled “American Jews Are Driving America’s Wars” and another called “The Dancing Israelis” that insinuated the Mossad was involved in the 9/11 attacks. Plame at first defended her sharing of the “Jews drive wars” article, arguing, “many neocon hawks ARE Jewish.” But she eventually apologized and resigned from her position on the board of the Ploughshares Fund, an anti-nuclear not-for-profit foundation. She has not tweeted since. “
  (=einde citaat)

  Ik zie geen enkel probleem, Valerie Plame heeft gewoon de waarheid gezegd…een waarheid die strafbaar gesteld is, via de dooddoener van het “anti – semitisme”. Dit citaat duidt m.i. ook duidelijk aan hoe de krachtverhoudingen liggen in de USA, dat in feite via de AIPAC en andere soortgenoten, een vazalstaat geworden is van Israël. Het ging hier bij al de oorlogen in het Midden Oosten, gewoon om de uitvoering van het Oded Yinon plan, waar alleen Israël belang bij heeft, maar waarvoor de belastingbetaler in het Westen moet opdraaien, en waarvoor het bloed van de “goyim” moet vergoten worden. Bush jr, Cheney, Rumsfeld…en al de rest van het zootje, zie ik gewoon als de handlangers & valiezendragers… van de zionistische lobby in de USA die enkel de belangen van Tel Aviv verdedigen, en deze van de USA verraden en verkopen. Dit zal uiteindelijk leiden tot de ondergang van de USA, en Trump gaat m.i. daar niet veel aan kunnen veranderen.

 2. Nou, als Plame dan al als anti-semiet dient te worden weggezet, wat dan over deze man, Chrystopher Bollyn, die niks anders doet dan de waarheid vertellen. Niet over anti-semitisme, maar over het nazi-gelijkende zionisme.. (Deze laatste vergelijking is van Hajo Meyer, Auschwitz-overlevende)..
  Kijk maar eens helemaal, of in ieder geval een aantal delen. Zoveel zionisten heb je nog nooit voorbij zien/horen komen.. https://www.youtube.com/watch?v=qOq-LbQ4erM
  Nogmaals, zionisme heeft NIETS te maken met semitisme..! Precies zoals de Joodse Hajo Meyer het onder woorden brengt..

 3. GuidoJ :
  Ter aanvulling van de link met de video van Christopher Bollyn, een link naar zijn website :
  http://www.bollyn.com/home/#article_16190
  met titel :
  “How do we bring the 9/11 culprits to justice? March 17, 2019 ”
  en citaat :
  “Assistant Attorney General Michael Chertoff and Judge Alvin Hellerstein are obviously central players in the 9/11 conspiracy because they were in positions of power that allowed them to facilitate the criminal cover-up. Their actions in these official positions, in which they were paid by federal funds, were essential to concealing the truth about what happened on 9/11 and amount to criminal misfeasance, malfeasance, or nonfeasance while in office.
  Chertoff and Hellerstein are also both dedicated Zionists with primary family members who worked with or for Israeli intelligence. Chertoff’s mother was an agent of the Mossad and Hellerstein’s son worked as a lawyer in Israel for the parent company of ICTS, the Israeli company that was responsible for passenger screening operations at Boston’s Logan Airport, and other airports, on 9/11. ICTS was a defendant in the 9/11 tort litigation being managed by Judge Hellerstein, until he excused them, which presents an obvious conflict of interest.
  Chertoff oversaw the non-investigation of 9/11, the release of Israeli terror suspects, and the destruction of evidence from the crime scenes. Hellerstein then obstructed justice for the relatives, excused the Israeli defendants (ICTS), and prevented a trial from taking place. If Osama bin Laden and 19 Arabs were truly responsible for the 9/11 atrocity, why did dedicated supporters of Israel go to such lengths, and violate federal law, to prevent the truth of 9/11 from coming out?…” (=einde citaat).
  Ik voeg dit citaat vooral toe, omdat het een goed beeld geeft van de cover – up , en naar waar de sporen leiden. Het ganse antwoord van Christopher Bollyn op een brief van een lezer, is echter van belang. Zeer interessant is de vermelding van de beveiligingsfirma ICTS… die op tal van luchthavens actief is. Als ik mij niet vergis ook in Schiphol. Vooral de rol van Chertoff lijkt mij hier van belang. Chertoff speelde immers ook een belangrijke rol, samen met Giuliani, in de aanpak van de Italiaanse maffia’s. Deze werden dan wel vervangen door de Russisch Joodse maffia, die blijkbaar met rust wordt gelaten. Ik zie hier ook het verband met The Nebula , een de facto fusie van de Russisch Joods maffia met de Mossad. (bron boek : The Nebula van Walter Baeyens). Ik volg deze zaak nu al vele jaren en elke dag wordt de beerput dieper !!!

 4. Socialisme/ Communisme, Judaïsme en Zionisme zijn hetzelfde laken een pak.

  Socialisme/ Communisme is de culturele stroming
  Judaïsme is de religieuze stroming
  Zionisme is de politieke stroming.

  Het gaat maar om één ding: Zoveel mogelijk geld van de bevolking roven. Het Babylonische geldsysteem werkt de schulden in de hand, de socialistische overheden geven veel te veel geld uit waardoor belastingen worden verhoogd en de zionistische politici (waaronder veel vrijmetselaars) zorgen ervoor dat zij buiten schot kunnen blijven voor de twee eerder genoemde redenen.

  Kijk in de geschiedenis

  Zionisme bestond niet voor 1890.
  Wie waren in de middeleeuwen geldleners tegen woekerrente?
  Wie was er verantwoordelijk voor de oprichting van de Sovjet-Unie?
  Wie waren/ zijn er verantwoordelijk voor het uitmoorden van honderden miljoenen Christenen?
  Wie hanteren al eeuwen het Babylonische geldsysteem dat is gebaseerd op eeuwige, almaar groter wordende schuld. (En WIE vergeven elkaars schulden ELK JAAR WEER!!!)
  Wie hateren de Talmoed?

  In elk geval niet de Goyim!

  1. https://www.businessinsider.nl/minister-van-financien-wopke-hoekstra-gaat-in-2020-opnieuw-bekijken-wie-de-huisbankier-van-het-rijk-wordt-mogelijk-niet-meer-ing/
   Dit is iets waar ik met mijn pet niet bij kan,maar misschien dat ik daar niet slim genoeg voor ben.ABN/Amro was/is een staatsbank dan is mijn vraag waarom Hoekstra naar een mogelijk commerciële bank op zoek gaat die alleen winst willen maken terwijl een staatsbank dat niet hoeft te doen?Waarom geeft de staat niet de voorkeur om een bank in eigen beheer en toezicht als huisbankier aan te wijzen?

   In de verwijzing wordt ook geschreven over de witwaspraktijken van ING en dat ze nog twee jaar nodig zouden hebben om dat probleem op te lossen maar erger nog is dat ze ook aan EU regeltjes gebonden zijn.Wordt het niet eens tijd dat de tweede kamer een debat aanvraagt over welke regels nu eigenlijk bepalend zijn voor Nederland?

   Eu regels schrijven voor waar Hoekstra zich aan moet houden ivm de banken maar eerder hebben we ook gezien dat EU regels Nederland machteloos maken ivm WW uitkeringen die door Polen nu nog 3 maanden en straks 6 maanden misbruikt worden en waar Koolmees niets aan zou kunnen doen.Wie is nu eigenlijk de baas in Nederland en waarom houd men zich niet aan de Nederlandse grondwet vast? Goed beleid is onmogelijk wanneer landelijke wet en regelgeving strijden met Europese wet en regelgeving.Ook vreemd is natuurlijk dat banken die bewezen in de fout zijn gegaan inzage krijgen in financiële gegevens van klanten, maar nog vreemder is dat de regering verwacht van eerder in de fout gegane lieden dat zij misstanden zullen melden aangaande hun klanten terwijl ze hun eigen criminele activiteiten bewezen hebben proberen te verdoezelen.

  2. Arnold, de beslissing om ABN/Amro niet als staatsbank te houden, heeft te maken met het liberale gedachtegoed dat een overheid niet zich met dit soort structurele zaken moet bezig houden en het aan ‘de markt’ dient over te laten…
   Ontegenzeggelijk is daar bedrijfsmatig wat voor te zeggen, maar het omgekeerde, vanuit burgers van een land geredeneerd, is precies ook wáár.. Een overheid dient de burgers te beschermen tegen de roofzuchtige industrieën, die niets anders voor ogen hebben, dan winstmaximalisatie..!

  3. https://de-ware-wereld.nl/2019/01/22/complete-lijst-van-banken-die-bestuurd-of-gecontroleerd-worden-door-de-rothschild-familie/
   Het zal maar de Nederland Bank worden waar Hoekstra z,n keuze straks op zal vallen dan zijn de staatsfinanciën direct in handen van hen die zeggenschap over alles en iedereen willen hebben (of ben ik nu mis?).
   Tel daarbij op dat FVD zowat uit het niets ineens enorm veel winst heeft geboekt terwijl bekend is dat Thierry Baudet voorstander is van bv het blijven gebruiken van Round Up en dat wijst dan weer in de richting van samenwerking met de industrie (multinationals) en dit gevoel wordt alleen maar versterkt door het feit dat FVD niets ziet in de plannen van oa groen links om 1000 miljard aan milieu maatregelen uit te geven wat ook betekend dat de Co2 belasting voor de grote vervuilers kan komen te vervallen.
   Het enige wat nu nog hoeft te gebeuren is dat eerst goede dingen voor het volk door FVD gedaan worden zodat ze verzekerd zijn van stemmen bij landelijke verkiezingen wanneer de huidige coalitie valt of vertrekt.Baudet heeft toch laten weten dat hij het liefst zo snel mogelijk nieuwe landelijke verkiezingen wil?
   Wanneer dit schrijven uitkomt dan hebben wanneer Baudet deel uit maakt van de NWO club gelijk de touwtjes in handen over financiën en het bestuur van Nederland (denk ik),maar dat is alleen maar mijn mening/kijk die ik hier geef wat niet hoeft te betekenen dat ik het ook goed zie/heb.

  4. Guidoj 2.
   Een overheid dient de burgers te beschermen tegen de roofzuchtige industieën,die niets anders voor ogen hebben,dan winstmaximalisatie.
   Overal zijn zogenaamde toezichthouders voor en mensen die de taak hebben om misstanden te voorkomen en zoals door meerdere mensen in boeken beschreven is,gebeurd dat niet omdat waakhonden in schoothondjes veranderd zouden zijn.
   De Deutsche bundesbank bv lijkt te worden gecontroleerd door de familie Rothschild (zie lijst) en nu zijn de toplieden aan het onderhandelen over een fusie met Commerzbank wat eigenlijk een concurrent is (hier zie je ook de naam van de familie Warburg).
   Hoe dan ook het lijkt erop dat overheden gewoon meewerken om de macht uit handen te geven aan lieden die over alles willen heersen en dat gaat ze kennelijk goed af.
   Wat betreft de Commerzbank die heeft decennia lang last gehad van beschuldigingen ivm (hoe kan het anders) witwaspraktijken.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Commerzbank
   Bij Controversies staat oa het volgende:
   For more than a decade,Commerzbank was involved in laundering hunderds of billions of U.S.dollars out of Iran,Sudan and Myanmar,against U.S santions.
   https://www.businessinsider.nl/deutsche-bank-en-commerzbank-praten-over-fusie-maar-problemen-worden-daarmee-niet-opgelost/
   Mogen overheden zaken doen met dergelijke instanties die zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken? Zijn zij de aangewezen personen om dergelijke posities te gaan bezetten of komen er voor de burgers nog meer en grotere problemen bij?
   Eerder hebben we gezien en zien we nog steeds dat regeringen zaken doen met niet gekozen maar geinstalleerde instituten zoals de EU in Brussel waarbij ik me afvraag of dat allemaal wel rechtmatig is.Nee tegen de grondwet werd door Balkenende veranderd naar een ja en hij heeft daarvoor getekend,kan een premier zomaar doen wat hij of zij wil tegen de wil van het volk in? En waarvoor is achter gesloten deuren getekend waar we niets van weten of mogen weten? Gaan ze morgen zaken doen met nog meer zelf in het leven geroepen groepen? (motorbendes misschien).
   Wat we wel zien is dat de burger NIET beschermd wordt maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren namelijk totale controle door overheden terwijl criminelen gewoon hun gang lijken te kunnen gaan.Dit is alleen maar mijn mening en niet meer dan dat.

 5. Arnold 2,
  Het mag dan zijn dat Fvd op veel vlakken de plank mis slaat, bijv. met zaken zoals bestrijdingsmiddelen. Maar als men er dan denkt beter te doen door groen links te stemmen dan is er altijd nog de EU die dit weer toestaat.
  Voorts zit je dan wel met een krampachtig dwangmodel gebaseerd op idiote klimaatpaniek.
  Ik ben er van overtuigd dat IEDERE partij waaruit je kunt kiezen dermate gefilterd is zodat het achterliggende agendatreintje gewoon zal kunnen doorgaan. NOOIT zal er radicale omwenteling plaatsvinden door ongeacht op welke partij dan ook te stemmen.
  Hoe je de kleuren ook mengt, het zal altijd grijs opleveren.

  1. robvdz.
   https://www.welingelichtekringen.nl/politiek/902587/hoe-het-kan-dat-zoveel-nederlanders-op-forum-voor-democratie-stemmen.html wanneer je op internet jezelf een beetje wil informeren kom je over FvD ook teksten en artikelen tegen als “De valse piano” die Baudet zou spelen en waaruit de banden met extreem rechts zouden blijken.
   Het grootste probleem is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien omdat er in de politiek te vaak gelogen is en wordt waarbij velen zich ook niet echt interesseren voor politiek.Nog belangrijker en doorslaggevend zijn natuurlijk de stemmers die stemmen om te stemmen terwijl ze vaak zelf aangeven dat ze de politiek niet volgen en helemaal “dom” vind ik de opmerking van sommigen dat zij altijd voor dezelfde partij gaan omdat dat in hun familie een traditie zou zijn waardoor ze eigenlijk zeggen het maakt niet uit wat de partij doet onze stem krijgen ze toch.Dan heb je ook nog dat velen niet zien wat er echt gebeurd en als schapen achter de rest aanlopen.
   We hebben net de proviciale staten en waterschaps verkiezingen gehad en als ik eerlijk ben dan moet ik eerlijk zeggen dat het niets anders dan een groot toneelstuk is waarbij eigenlijk alleen voordeel voor hen te behalen was die persoonlijk bij naam gekozen zijn en daardoor een post mogen bezetten (hetzelfde zien we ook vaak bij andere verkiezingen) maar hoeveel mensen stemmen op iemand die ze niet eens kennen of weten waar hij/zij voor staat?Straks krijgen we de Europese verkiezingen maar waarop/waarvoor stemt men dan? Vaak gebeuren dingen achter gesloten deuren en de meesten die daar werkzaam zijn kent men niet eens met als resultaat dat alleen de verkozenen kunnen zeggen dat ze gekozen zijn.(hoeveel waarde mag men daar dan aan toebedelen).
   Wanneer stemmen zin heeft zou het allang verboden zijn en daar ben ik het wel mee eens.
   De draai van de VVD naar linkse hoek net voor de verkiezingen vind ik te opvallend en riekt naar bedrog waarbij het lijkt dat er afspraken gemaakt zijn om FvD de grootste te maken wat gewoon in mijn zienswijze betekend dat de geheime agenda verder uitgerold kan worden.VVD,PVV en FvD waren toch partijen die meer met rechts gemeen hadden dan met links en ik denk dat dat nog steeds zo is en dat de VVD de boel besodemieterd.
   Ook zou het passen in het straatje van de EU die ook nogal rechts georiënteerd zijn.
   Ik heb niet gestemd omdat ik het rotte systeem niet in stand wil houden en sommigen zeggen dan dat ik geen recht van spreken zou hebben waarop ik dan zeg doordat jullie wel stemmen houden jullie dat rotte systeem in stand waardoor velen de nadelige gevolgen zullen blijven ondervinden en gewoon genaaid zullen blijven worden.

  2. Arnold 2 :
   Niet stemmen : is dit de oplossing ? Wie gaat er dan wel stemmen, en ik heb het dan over NL : wel, de kiezers van Denk en Groen links. In dit geval heeft U de keuze tussen het kalifaat of een sovjet dictatuur. Of in het begin een mengeling van beiden. Het is bovendien de natte droom van de occulte machten achter de NWO om verkiezingen te organiseren zonder kiezers. Wat is dan de oplossing : in de huidige stand van zaken, weet ik het ook niet. Wat dan met de (extreem)rechtse partijen bedoeld wordt, gaat m.i. in feite om gecontroleerde oppositie. Het woord “extreem rechts” (sic) wordt hier in feite gebruikt als scheldwoord.. dat ontdaan is van de werkelijke betekenis.
   Enkele bronnen over de ware aard van deze zo gezegd extreem rechtse partijen :
   http://aanirfan.blogspot.com/2016/05/mossad-control-of-right-wing-leaders.html
   http://www.unz.com/tsaker/the-great-fraud-of-national-zionism/
   https://www.henrymakow.com/2019/03/the-right-is-zionist-controlled.html
   Een citaat over de ware aard :
   https://www.sott.net/article/409660-BNP-founder-Nick-Griffin-We-were-offered-big-money-by-Zionists-in-2007-under-two-conditions-That-we-attack-Islam-and-never-criticize-the-banking-system
   Ik stel mij dan ook de vraag in welke mate de partij van Thierry Baudet ook in de greep zit, niet van “extreem rechts”, maar van de “banksters” ?
   Als Baudet werkelijk een gevaar zou vormen, dan wacht hem m.i. hetzelfde lot als wijlen Mr Pim Fortuyn.

  3. Sub Rosa 2.
   Volledig ben ik het met u eens en FvD lijkt inderdaad in de zak van de banksters te zitten gezien zij een meerderheid in de eerste kamer hebben en het makkelijker hebben gemaakt om verdragen met de EU af te sluiten door geen tweederde meerderheid meer nodig te hebben maar minder.Ook het gebruik van Round up en het voorkomen van Co2 belasting voor de grote bedrijven door niet aan de milieu gekte van de linkerzijde mee te doen wijst mijns inziens die richting op.
   Het probleem lijkt mij dat er geen één partij is die echt voor de burgers opkomt.
   Het enige wat telt voor de meeste kleinere partijen is kleine voordeeltjes behalen voor de partij en niet voor het volk dat zij beweren te vertegenwoordigen maar waardoor veel weggegeven wordt wat wel in het belang van de burgers was/is en daar heeft vooral de VVD de laatste jaren van geprofiteerd en daarmee ook de multinationals en banken te samen met hun aandeelhouders.De minister van financiën moet zogenaamd op zoek naar een andere huisbank en daarom vrees ik het ergste omdat zomaar de staatsfinanciën ook in verkeerde handen terecht kunnen komen en dan zijn we helemaal verloren.
   Wat de oplossing is van alle problemen weet ik ook niet maar wel dat er snel iets moet gebeuren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.