Advertentie

Eindelijk.. 911-gerechtigheid: FBI aangeklaagd..!


Voor veel mensen is en blijft het ‘voorbij’… De aanslagen van 11 september 2001. “Het is allemaal alweer zó lang geleden”.. Dit soort opmerkingen komen dan tevoorschijn, ook als je hen vertelt, dat er volop ontwikkeling is in de 911-zaak. De smerige, valse-vlag-aanslagen van 11 september 2001, op Amerikaanse burgers en indirect op de vrijheid van álle wereldburgers..  Nee, het is NOOIT te laat, of té lang geleden om er nog aandacht aan te besteden. Daarvoor is de misdaad té groot en -niet overdreven- de gevolgen té indringend voor het leven op deze planeet..!

Bovendien is er wel degelijk een fundamentele ontwikkeling op gang gekomen, door vooral het niet-aflatende werk en de tomeloze inzet van een club Amerikanen, onder leiding van Barbara Honegger, van wie de krachtige en gevoelige uitspraak is, die je hiernaast op de afbeelding kunt lezen. En natúúrlijk heeft ze gelijk, dat de Waarheid boven water moet komen. Zo lang de schuldigen, onder wie Bush, Cheny en Rumsfeld, nog leven. Ze dienen niet te rusten, nog het aanzien te behouden, wat ze valselijk naar zich toe hebben getrokken, in de propaganda ná deze aanslagen.

Acteur Ed Asner, lid van het bestuur van Lawyers Committee for 911 Inquiry.

Aanslagen waarbij 3000 doden vielen; onschuldige mensen, die dienden als dodelijk accent op het beschuldigen van die man op zijn ezeltje in de bergen van Afghanistan. Osama Bin Laden, die in zijn eentje de grootste militaire macht in de wereld wist te misleiden… Geloof jij het (nog steeds)?? Nu is er een juridische groep Amerikanen, die besloten hebben, het hele verhaal van binnenuit aan te vliegen en dátgene te doen, wat je kunt doen, zonder geweld en revolutie.

Het spelletje officieel spelen dus. Via de rechterlijke macht wil deze groep, vanuit een aanklacht met ruim 50 punten/feiten, het hele officiële 911-verhaal, onderuit halen. (zie HIER uitgebreid artikel op de site) Door simpel te vragen om een nieuw onderzoek, omdat het officiële verhaal niet rijmt met deze 50+ punten..! Een eerste slag was al gewonnen, toen een rechtbank in de VS besloot, het ingediende verzoek tot het starten van een rechtszaak, in behandeling te nemen, op grond van de ingediende juridische verzoek van deze groep, het ‘Lawyers’ Committee for 911-inquiry’.

Lees hieronder over een tweede succes, waarvan ‘zomaar’ ook een nieuwsbericht verscheen in een juridische krant ‘Couthouse News’. Maar dat bericht werd na één dag alweer verwijderd.. Een teken, dat het vuur de schuldigen wel heel dicht aan de schenen schroeit..! Het is voor de ware schuldigen niet meer vol te houden; vroeg of laat komt de waarheid aan het licht. Mensen over de hele wereld schreeuwen om de waarheid achter deze aanslagen, die de wereld in een stroom van vrijheidsbeperkende maatregelen stortten.. De leugens en manipulaties van deze misselijke daad, hebben de wereld in angst gebracht en het fenomeen ’terrorisme’ geboren laten worden.

* * *
x

x

Eindelijk.. 911-gerechtigheid: FBI aangeklaagd..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Barbara Honegger

Het ‘Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry’ tezamen met Robert McIlvaine en Barbara Krukowski-Rastelli, familieleden van 9/11-slachtoffers, en de vereniging ‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’, kondigen een gezamenlijke federale rechtszaak aan, die is aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank, district Columbia. Een zaak aangespannen tegen de het Ministerie van Justitie van de VS én de FBI, wegens het niet uitvoeren van een door de FBI gemandateerde beoordeling van enig bewijs/factoren rondom de 911-aanslagen.

Deze taak was de FBI opgedragen, door de 9/11 Commissie, omdat deze wilde weten, of er nog factoren waren, buiten hun weten, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Deze federale instantie (FBI) heeft het mandaat van het Congres, om dit te onderzoeken, dus niet nageleefd. Officieel is deze vordering tot nu ingesteld op grond van de Administrative Procedure Act (APA), 5 U.S.C. 702, 706, en het federale mandamusstatuut, 28 U.S.C. 1361. In deze aanklacht, wordt melding gemaakt van het feit, dat de FBI en ook de 911-Commissie zélf, hebben nagelaten, voor de evaluatie van de aanslagen van 11 september 2001, een oordeel te vellen over de belangrijkste bewijzen die de FBI aantoonbaar heeft gehad. Of daarvan in ieder geval op de hoogte is geweest of geweest had kunnen/dienen te zijn.

Deze FEITEN zijn o.a:

 1. het gebruik van vooraf geplaatste explosieven om de gebouwen van het World Trade Center, 1, 2 en 7 te vernietigen;
 2. de arrestatie en het onderzoek van de ‘High Fivers’, of simpelweg de ‘Dancing Israëli’, zoals ze in de volksmond worden genoemd. (zie afbeelding hiernaast) Deze groep heeft de aanvallen op het World Trade Center op 9/11 gefotografeerd vanaf New Jersey en daarna ‘gevierd’, door juichend rond te dansen. Verschillende getuigen hebben dit verklaard. (Ken je dit punt nog niet, dan raden we je aan, het uitgebreide, maar vooral verbijsterende artikel over deze groep en deze bizarre, weinig bekende daad, HIER op de site, te lezen)
 3. De financiering van deze terroristen in de VS. Deze had/heeft betrekking op de gemelde Saoedische steun voor de kapers van 11 september..! Een heel gevoelig onderwerp in de VS, omdat Saudi Arabië als bondgenoot wordt gezien.
 4. Teruggevonden vliegtuigonderdelen, inclusief serienummers van alle drie de crashlocaties;
 5. Video van camera’s die binnen en buiten het Pentagon zijn gemonteerd; en
 6. De mobiele telefooncommunicatie van passagiers aan boord van vliegtuigen. Een sterk staaltje van mislukte valse-vlag-propaganda.. Uit één van de vliegtuigen zouden mobiele gesprekken zijn gevoerd, die inhielden dat de vliegtuigen waren gekaapt, en dat de mensen de deze gesprekken gevoerd zouden hebben, afscheid namen van hun geliefden. Maar het is volstrekt onmogelijk, zeker in die tijd, om met mobiele telefoons, van 1o km verbinding te krijgen/maken, laat staan op die hoogte gesprekken te voeren.. (HIER)

Dit is vanzelfsprekend allemaal relevant bewijs voor de naleving van de mandaten van het Amerikaanse Congres, die zijn opgegeven aan de 9/11-Review Commission en de FBI. Deze beide organisaties hadden deze punten moeten beoordelen en aan het Congres moeten rapporteren.

Daarnaast wordt in de aanklacht ook melding gemaakt van.. de vernietiging van bewijsmateriaal door de FBI..! Het gaat dan om informatie rondom de Dancing Israëli. Richard Gag van ‘Architecten & Ingenieurs voor 9/11 Waarheid’ heeft gemeld dat zij zich hebben aangesloten bij deze aanklacht, specifiek bij het aanreiken van bewijsmateriaal rondom de explosieve sloop van de 3 World Trade Center-gebouwen, 1, 2 en gebouw 7. Het bewijsmateriaal met betrekking tot de ‘High Fivers’ zal vanuit de andere organisaties/personen als eisende partij worden ingebracht.

Je kunt hier de persconferentie zien, die werd gehouden na de indiening van de aanklacht, in de buurt van de U.S. District Courthouse in Washington, D.C.

Het bizarre krantenbericht dat weer moest verdwijnen..
Een bericht over deze aanklacht tegen de FBI, werd geplaatst in het juridische nieuwsblad ‘Courthouse News’. (HIER de site). Maarrr.. het bericht is gisteren of vanochtend alweer verwijderd..! Het wordt een aantal personen kennelijk inmiddels te heet onder de voeten..? Dit was het artikel zoals dat verscheen en HIER vind je de volledige tekst in het Engels. (pdf) Over deze website lezen we op hun ‘about’:

Courthouse News Service is een landelijke nieuwsdienst voor advocaten en de nieuwsmedia. Courthouse News, gevestigd in Pasadena, Californië, richt zich op civiele procedures, vanaf de datum van indiening tot op het niveau van de appellatie. In tegenstelling tot andere internet-gebaseerde uitgevers, die eenvoudigweg informatie verzamelen die door andere content providers is voorbereid, publiceert Courthouse News zijn eigen originele nieuwsinhoud die door zijn medewerkers van verslaggevers en redacteuren in het hele land is voorbereid.

Courthouse News produceert een verscheidenheid aan nieuwspublicaties. De homepage van de website (HIER), wordt dagelijks bijgewerkt en bevat originele nieuwsberichten en commentaren over burgerlijke rechtszaken en kwesties die van invloed zijn op de rechterlijke macht. Deze rapporten worden opgesteld door de eigen verslaggevers en redacteuren van Courthouse News en gaan vaak vergezeld van links naar de onderliggende documenten zelf, meestal kopieën van feitelijke burgerlijke rechtszaken.

Deze synthese van informatie, analyse en originele brondocumenten is een relatief recente innovatie in nieuwsberichten, maar is zeker niet uniek voor Courthouse News. Bevrijd van de ruimtebeperkingen van de gedrukte pagina vullen krantenwebsites en andere internetuitgevers hun oorspronkelijke inhoud in toenemende mate aan met links naar openbare archieven en andere documenten die de basis vormen voor, en bijdragen aan, die inhoud.

De website ontvangt gemiddeld bijna een miljoen unieke bezoekers per maand. Recente edities van de homepage van Courthouse News zijn aan deze samenvatting gehecht en geven een smaak aan de geleverde inhoud. (voor link naar deze ‘about’ HIER)

Het is meer dan duidelijk natuurlijk, zeker als we kijken naar het verdwijnen van dit juridische nieuwsbericht, dat het werk van dit juridische 911-comité, fundamenteel en heel direct is. Duidelijk is ook, dat deze personen niemand of iets ook maar vermijden om te benoemen. Het gerucht over de betrokkenheid van de Israëlische geheime dienst, bij deze laffe aanslagen, is een hardnekkig verhaal, dat zonder meer op waarheid kan berusten, als de genoemde ‘dancing Israëli’-zaak nu eens feitelijk wordt uitgezocht.. Maar nogmaals, we zullen in de toekomst te weten komen, hoe ver de ‘hidden hand’ van de Mossad in dezen reikt..!

Heb jij  de mogelijkheid deze justitiële aanpak te steunen,
van deze 911-zaak,
die het doel heeft, een nieuw 911-onderzoek af te dwingen,
klik dan op deze button en doe datgene wat binnen je mogelijkheden ligt!

Tot slot, last but not least..
Veel mensen kennen het verhaal niet van de ‘Dancing Israëli’, of de ‘High Fivers’, zoals ze in de officiële aanklacht tegen de FBI heel ‘diplomatiek-slim’ worden genoemd. Graag laten we je daarom, het verhaal hierover bekijken, dat James Corbett als video heeft gemaakt over deze bizarre, continue in de doofpot belandende FEITEN. Een absurd verhaal, waarbij de groep Israëli alleen maar daar was, om 08:45 ’s ochtends om ‘het event te documenteren’..!! Dus WISTEN ZE dat het ging plaats vinden, toch??

En dan de verhuiswagen, die rond reed, al enkele weken voor de aanslagen, met de 2 Twin Towers erop, met… een vliegtuig dat op grondhoogte de torens lijkt aan te vliegen.. Een typisch gevalletje van ‘in-your-face’…

De onnavolgbare journalist Christopher Bollyn heeft de aanslagen van 11 september 2001 al lang volledig in kaart gebracht en opgelost. In de onderstaande video, van zijn 2017-presentatie in Florida, Neptune Beach Library, laat hij er geen enkele twijfel over bestaan, dat de Israëlische geheime dienst achter deze aanslagen zit. Specifiek in dit kader kun je kijken naar ZIJN visie op deze ‘dansende Israëli’. Deze verklaring begint precies op 1:00 in de video.

2 gedachten over “Eindelijk.. 911-gerechtigheid: FBI aangeklaagd..!

 1. Een bron ter aanvulling van het Israëlische spoor, met een uitgebreide analyse :
  https://www.voltairenet.org/article179295.html
  met titel :
  “September 11: Inside Job or Mossad Job? by Laurent Guyénot”.
  Nog een bron over de Israëlische “art students” :
  https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_125.htm
  met citaat :
  ” I was contacted by an individual who led me to this information about the art students living in WTC Tower 1 before 9/11.
  In fact, in May of 2000, they were living on the 91st floor where they were doing construction and sleeping in tents. They did have construction passes. I do believe that ACE Elevator and Securicom, as well as Kroll Associates should be focused on, however, this is important information that has never been confirmed, until now.” (=einde citaat).
  Ik zie dan ook dat alle sporen leiden naar Tel Aviv, waar men een lange traditie heeft van false flag terreur. Het spoor naar Tel Aviv is m.i. dan ook de hinderpaal voor het bekend maken van de ware toedracht over 11.9.2001. Dit is trouwens ook het geval voor al de andere Israëlische false flag terreur. Een recent voorbeeld is Christchurch in New Zealand. Ook een Mossad operatie, de zoveelste. In de Westerse landen is dit algemeen gekend door de top van de politiek – politie en veiligheid – gerecht, maar overal wordt er gezwegen!!! Een nooit geziene “omerta”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.