Advertentie

Gif in kindervaccinaties…


familie blij

Kinderlijke onschuld
Wat of wie je ook bent in het leven qua zienswijze of overtuiging, het is uiteindelijk allemaal terug te leiden tot ‘persoonlijk geloven’. Daarnaast zal je, als het goed is, geconfronteerd worden met het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven. Stel, je bent ooit in een ziekenhuis geboren en daarna liefdevol opgegroeid bij je biologische ouders.

Nu vraag ik je: weet je zeker dat het je ouders zijn? Ben je niet per ongeluk in het ziekenhuis omgewisseld voor een andere baby? Hoe weet je dat dit niet gebeurd is? Precies, jij weet voor jezelf dat het niet zo is. En waar baseer je dit op? Op het geloof in je ouders? De gegevens van het ziekenhuis? Een DNA-sleutel? Dat je droomt en eigenlijk alleen maar denkt, dat je nu in een echt leven bent? Net als in de film the Matrix? Wat is waar? Wat is echt? In de film wordt ‘rode pil’ gebruikt als symbool voor het ontwaken uit illusies.
En daar komen de hulptroepen je tegemoet op zoek naar bewijzen. Als je geloof gaat wankelen, dan ga je op onderzoek uit naar nieuwe ‘zekerheden’. Helaas zijn zekerheden maar een momentopname tot dat iets of iemand aantoont dat het anders zit. Lang wisten we zeker dat de aarde plat was. Inmiddels denken de meeste mensen daar anders over.

Nieuwetijdskinderen komen met een indringend bericht
Nieuwetijdskinderen komen met een indringend bericht

Of het nu gaat over de geboorte in een ziekenhuis, of dat de aarde plat was, bewust of onbewust hanteren de meeste mensen het ‘geloven in’, als uitgangspunt. Het begint met de woorden ‘ik ben’. Van daaruit draagt elk van ons een levensverantwoordelijkheid met zich mee. Vaak hebben we met deze levensverantwoordelijkheid in het leven enige moeite. Het besef dat je hoofd- en eindverantwoordelijke bent voor jezelf en je gedrag in het leven, valt niet altijd mee. De woorden ‘onzekerheid’ en ‘angst’ komen dan bij iedereen om de hoek kijken.

Vanuit onzekerheid en eventuele angsten zijn vele mensen eeuwig op zoek naar ‘bewijzen’ in het leven. Wij hebben hieruit een soort van neurotische drang ontwikkeld om alles te bewijzen wat er te bewijzen valt. Is het op dat moment niet te bewijzen, dan zal het wel niet waar zijn. Althans, dan is het niet waar voor diegene die het niet gelooft…! Daarbij aantekenend dat bijna alle aangevoerde ‘bewijzen’ in ons leven zijn gebaseerd op profetieën, wetenschap, theorieën, religie, conditioneringen en overige mensenleer. Door alle eeuwen heen.

Wij willen de ander zo graag overtuigen van onze ‘waarheid’ of ‘overtuiging’ omdat we daarmee onszelf iets minder onzeker in het leven gaan voelen en ervaren… Roept morgen iedereen om je heen, “De wereld vergaat”, dan zul je ongetwijfeld je best doen om anderen ervan te overtuigen dat dit niet zo is. Hun geloof gaat dan in tegen jouw geloof. En jouw geloof gaat in tegen dat van hun. Het geeft strijd tussen de mensen. Daarom behoort geloof, net als levensverantwoordelijkheid een persoonlijke zaak te zijn voor iedereen. Zodra je geloof, in bijvoorbeeld de vorm van een religie tegenkomt, dan gaat het fout, althans dat leert de geschiedenis van de mensheid ons.

Wij kunnen onszelf wel eens gaan afvragen wat Jezus nu feitelijk bedoelde toe hij vertelde aan de mensen: “Ww (kinderlijke) geloof heeft u behouden”. Weet jij wat er bedoeld wordt met een kinderlijk geloof? Observeer jonge kinderen een tijdje en je komt er vanzelf achter. Ze zijn nog puur en beleven mogelijkheden die wij als gek of onmogelijk ervaren. In een kind zijn werkelijkheid is er nog maximaal ruimte voor echte mogelijkheden, verbeelding, wonderen en ontwikkeling. Kunnen kinderen dit bewijzen? Nee, maar ze geloven er heilig in dat het ook werkelijk zo is. Inderdaad.. vanuit ‘kinderlijke onschuld’..

De sleutel van het leven ligt in de betekenis en de kracht van waar het woord ‘geloven’ voor staat. Het is een rotsvast vertrouwen dat iemand heeft in iets of iemand. Dan wordt het onmogelijke een mogelijkheid om rekening mee te houden. Nog niet zo lang geleden viel het mij toe om een artikel te lezen op internet met de titel: God is dood, lang leve God. Dit is verschenen in Ode nummer 94 en sluit aardig aan bij hetgeen waar ik nu over schrijf, echter in een andere vorm. Of ik het nu wel of niet eens ben met de schrijvers is eigenlijk niet aan de orde.

De overeenkomst zit hem in de stof tot nadenken. Om een vorm te vinden die universeel is voor ieder mens, opdat wij met zijn allen opbouwend en in vrede met elkaar kunnen leven.  Het gaat erom dat, indien je de moed kunt opbrengen om jezelf werkelijk open te stellen voor het leven ondanks je angst of onzekerheid, je uiteindelijk het wonder en de schoonheid van het leven zelf gaat ontdekken.

Jozeph Muntenbergh

* * *

 x

x

Gif in kindervaccinaties…

2014 © Jozeph Muntenbergh (Familie Blij)

x

Start-RijksvaccinatieSinds 1957 is er in Nederland een Rijksvaccinatieprogramma ingesteld. De overheid wil daarmee alle kinderen in Nederland ‘beschermen’ tegen gevaarlijke infectieziekten. Inmiddels wordt het steeds meer mensen duidelijk dat deze vaccinaties vaak veel gevaarlijker zijn dan de infectieziekten waar we voor worden ingeënt. De meeste kinderen hebben voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties gekregen. ‘Bescherming’ tegen o.a. Difterie, Kinkhoest, Mazelen en Polio. De overheid vertelt ons in dit verband het volgende:

“Tegenwoordig komen vele infectieziekten, mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins en goede vaccinatieprogramma’s, nog maar zelden voor. Vanaf de jaren vijftig zijn, door grootschalige vaccinatiecampagnes, vele ziekten bijna of helemaal verdwenen in Nederland”.

Vanuit onze realiteit bezien
Toen in de jaren vijftig veel besmettelijke ziektes al op hun retour waren is men vanuit overheidswegen begonnen met de grootschalige vaccinatiecampagnes en vaccinatieprogramma’s. Zo waren Difterie en Kinkhoest al achter de rug toen de inentingen begonnen. Ook de Mazelenepidemie was al voorbij toen er werd ingeënt.

De overheid zegt dat Polio dankzij vaccinatie werd bedwongen. De Polio was echter al over toen de vaccinaties werden toegediend. Helaas blijkt uit de grafieken dat ons halve waarheden en leugens worden vertelt. Het zijn niet de vaccinaties die de besmettelijke ziektes hebben bestreden, maar dat laat men ons wel geloven..! Daarom schrijft de overheid ook niet dankzij maar mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins in hun teksten. Men dekt zichzelf tekstueel al in..

Verloop-overzicht-infectieziektenDe gratis en vrijwillige deelname
Ouders kunnen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gratis krijgen. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En wie betaalt de AWBZ? Iedereen met inkomsten in Nederland betaalt de AWBZ via de belastingdienst als een inkomensafhankelijke vaste premie. Wij betalen gezamenlijk minimaal € 25 miljard aan kosten per jaar. Vaccinaties zijn dus alles behalve gratis.

En wie verdient hier aan?
Tja, we kunnen er niet omheen. Het is hoofdzakelijk de farmaceutische industrie. Zo rapporteerde Novartis als maker van het Mexicaanse griepvaccin in april 2010 een nettowinst van € 2 miljard over het afgelopen kwartaal. Let wel, een NETTO-winst.. Na aftrek van álle kosten dus..

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gelukkig niet verplicht. Dankzij vooraanstaande (onafhankelijke) medici, boeken, documentaires en internet, is er over vaccinaties inmiddels veel betrouwbare informatie voorhanden, die aantoont dat vaccinaties op termijn gevaarlijk en soms dodelijk zijn voor onze gezondheid. Bovendien zijn veel van de mogelijke gevaren niet in kaart gebracht. Denk eens aan de effecten van meerder vaccins tegelijkertijd ingespoten.. De zogenaamde vaccin-cocktail, die vanuit ‘efficiency’ wordt samengesteld.

RIVM vaccinatie programmaDesalniettemin laat meer dan 95% van de ouders hun kind vaccineren. Wij vinden dat inmiddels onbegrijpelijk, na alles wat simpelweg -zeker in de tijd van internet- is op te zoeken en na te pluizen… Is het vanuit onwetendheid? Goedgelovigheid? Angst? Manipulatie? Conditionering? Onverschilligheid? Of komt het door afstompende werking van al die  fluor die we binnen krijgen? En de gifstoffen (E’tjes) in ons eten? Of wellicht ook van het verontreinigde leidingwater dat wij drinken? De EMS of Elektro-magnetische straling? Of is het een mix van alle factoren bij elkaar?

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is heel simpel: ‘Nou NEE, eigenlijk weet de dokter het óók niet’…!

Geen vaccinaties voor onze kinderen
We willen je uitnodigen om de onderstaande specificaties van de vaccinbijsluiters eens aandachtig te lezen. Oordeel zelf over hetgeen wij onze kinderen (en onszelf) van 0 tot 18 jaar aan hulpstoffen laten inspuiten. De vaccin testresultaten zijn vaak onvolledig en op korte termijn resultaten gebaseerd. Een baby-, peuter- of kinderlichaam kan overigens in vergelijking met een volwassen lichaam veel minder (gif) stoffen hebben. Binnen de ‘Familie Blij’ zijn de afgelopen jaren enkele gezonde baby’s geboren. Op basis van de aanwezige kennis geven wij onze kinderen geen enkele vaccinatie.

Wij hopen dat veel mensen ons voorbeeld durven te volgen in het belang en het welzijn van al onze kinderen. Iedereen die het beste met zijn kind voorheeft, ontkomt uiteindelijk niet aan de volgende vragen. 1). Wanneer nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor onze kinderen? 2). En wanneer zijn wij onverantwoordelijk bezig met onze kinderen?

Symbolen-gevaarlijke-stoffen

De gebruikte hulpstoffen in vaccins voor kinderen (DKTP-Hib, Pneu, BMR, DKTP, DTP, HPV)

 • Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
 • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is.
 • 2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
 • Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
 • Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.
 • De-Vaccinatie-GifboomMannitol (E421) is zoet- en antiklontermiddel dat zuurheid, uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan geven.
 • Medium 199 is een complex medium dat Polysorbaat 80 en andere substanties bevat.– 
 • Mononatrium glutamaat (MSG-E621) geeft hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden, hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker. Door peuters en kleuters aan MSG-E621 bloot te stellen wordt de kans op gezondheidsproblemen in hun leven zeer vergroot.
 • Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Zoutzuur (E 507) wordt in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt. Mogelijke aantasting van het slijmvlies van de slokdarm en de maag. Beschadiging van de bloedvaten. Ook de ademhaling en de bloedsomloop kunnen worden aangetast.

De gebruikte hulpstoffen in griep- en pandemievaccins voor kinderen en volwassenen

 • Aluminium hydroxide is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Dinatriumfosfaat-dodecahydraat (E339) kan hyperactiviteit, darmstoornissen en verstoring van het natuurlijke calcium / fosforevenwicht geven.
 • Dinatriumwaterstoffosfaat zijn witte of kleurloze kristallen die oogirritatie kunnen veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart. MF-59 bestaat uit Squaleen, Polysorbaat 80 en Sorbitaan Trioleaat (span 85) Deze cocktail zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Octoxinol 10 is als matig giftig geclassificeerd bij de onderzoeken op ratten. (Overgenomen uit de samenstellingslijst van Glaxo Smith Klein).
 • horowitz vaccines safe effectivePolysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Squaleen is een lichaamseigen stof en kan goed verwerkt worden mits oraal ingenomen. Ingespoten veroorzaakt (de cocktail MF-59) en Squaleen voor een forse aanzwengel-reactie van het immuunsysteem om Squaleen aan te vallen. Het immuunsysteem maakt daarbij echter geen onderscheid meer tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt! Sorbitaan-trioleaat (span 85) is een gevaarlijke werkzame stof in combinatie met Squaleen en Polysorbaat 80. Deze combinatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Thimerosal (kwik) wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67, waar het voorheen 1 op 20.000 was). Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.

Meer weten over de giftigheid van de gebruikte hulpstoffen?

Wil je meer weten over de giftigheid van Squaleen, Kwik (Thimerosal/Thiomersal), Aluminium, Formaldehyde, Beta-Propiolactone, Polysorbaat 80 (Tween 80), Polyethyleenglycolether en Octylphenol (Triton X-100) via de vele beschikbare professionele studies? Klik dan hier!

Tot slot over kindervaccinaties

Last but not least..

Helaas zitten in alle vaccins (gif) producten die je immuun- en afweersysteem aantasten. Ze veroorzaken hersenbeschadigingen, kanker, allergieën, autisme en andere aandoeningen. Ons menselijk lichaam is wonderbaarlijk en kan veel hebben en afvoeren via onze ontlasting. Wij hopen dan ook van harte dat niemand ooit nadelige gevolgen heeft opgelopen of zal oplopen met vaccinaties. Tot ons grote verdriet is dat helaas een ijdele hoop. Ga ook op onderzoek uit en ontdek hoe het allemaal werkelijk zit. Op onze website vindt je meer aanverwante artikelen, filmpjes en boeken die je mogelijk verder kunnen helpen.

Enkele voorbeelden van vaccinatieschade
–  Wie of wat verwoestte Williams leven? – Nieuwe Revu  –  DKTP-prik schadelijker dan gedacht – Netwerk – AVRO  –  Gezinnen die moeten leven met vaccinatieschade  –  HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers  –  Vaccineren Ja of Nee? De verborgen gevaren van vaccinaties  –  U zegt dat inenten tegen kinderziekten niet effectief is. Waarom?  –  Bijna niemand staat er bij stil dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben  –  In de griepprikken zitten de volgende gifstoffen  –  Verzameling slachtoffers van vaccins  –  “Ziek na inenting” – Google

Is het naïviteit die Bill Gates tentoon spreidt of doortrapte leepheid. Denkt hij de elite te helpen met hun droom om de wereldbevolking te decimeren..?
Is het naïviteit die Bill Gates tentoonspreidt of doortrapte leepheid. Denkt hij de elite te helpen met hun droom om de wereldbevolking te decimeren..? Hebben ze hem voor hun karretje kunnen spannen..? De vele tientallen miljarden die Gates’ fortuin vormen, worden die nu tégen de mensheid gebruikt…? Alleen al de investering van Gates in het uiterst dubieuze Monsanto, spreekt in dit kader wellicht ook al boekdelen.. (klik voor lead)

Download (PDF) bijsluiters voor artsen
Op deze pagina van de RIVM-website (HIER)  zijn de volledige bijsluiter voor artsen te downloaden. Hierna tref je de download linkjes aan van de bijsluiters van de vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten:  –  bijsluiter DKTP-Hib  –  bijsluiter Pneu  –  bijsluiter nr.1 BMR  –  bijsluiter nr.2 BMR  –  bijsluiter DKTP  –  bijsluiter DTP  –  bijsluiter HPV

Overige bijsluiters
–  bijsluiter griepvaccin VAXIGRIP 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin INFLEXAL V 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin Fluarix 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin Influvac 2009-2010  –  bijsluiter pandemisch griepvaccin Focetria  –  bijsluiter pandemisch griepvaccin Pandemrix

Vaccinatieafkortingen
–  DKTP-Hib: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
–  DKTP-Hib-HepB: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
–  Pneu: vaccin tegen pneumokokken (7 typen).
–  BMR: vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.
–  DKTP: vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
–  DTP: vaccin tegen difterie, tetanus en polio.
–  MenC: vaccin tegen meningokokken groep C.
–  HepB: vaccin tegen hepatitis B.
–  HPV: vaccin tegen baarmoederhalskanker (humaan papillomavirus).

45 gedachten over “Gif in kindervaccinaties…

 1. Mag ik dit even corrigeren? ‘Op de website van het Nederlands Vaccinatie Instituut (NVI) zijn de volledige bijsluiters voor artsen te downloaden.’ Het NVI is een paar jaar geleden gestopt met de vaccinproductie (en overgenomen door farmaceut in India). De bijsluiters zijn nu te vinden op de website van het RIVM (aparte voor professionals en gebruikers): http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins/Bijsluiters_Rijksvaccinatieprogramma
  Een paar maanden geleden waren hier ook de gebruikelijke RVP-griepvaccins opgenomen (Batrevac en Vaxigrip), maar om de een of andere reden zijn deze verwijderd…

 2. Hoi Guido, mooi stuk! Het grootste bewijs dat we een slapende mensenmassa om ons heen hebben. 95% vd ouders laat hun kind nog vaccineren ….. 🙁
  erg bedroevend!!

  1. Het gaat om het basisvertrouwen dat je in elkaar zo mogen hebben Sun. Er is feitelijk niets vreemds aan. BEHALVE… Zélf blijven nadenken, zélf blijven beslissen..! En vooral.. NOOIT je volledige macht uit handen geven. Want dan staan straks de ‘verplichte vaccinaties’ op het programma..! Maar wanneer mensen opzettelijk bezig zijn, als collectief, jou als persoon te ontkrachten, op basis van ‘wetenschappelijk gefundeerd angst-aanjagen’, dan kun je alleen vanuit je EIGEN KRACHT beslissen hierin NIET mee te gaan. En kun je alleen dáár je kracht vinden om ‘weerstand te bieden’..
   Kijk naar de dappere Door Frankema, die -in een tijd dat het helemaal ‘not done’ was- haar dochters niet liet vaccineren. Nu is ze de held. En dát mogen we ook weleens zien, de veranderende tijdgeest.. (HIER haar boek)
   Kijk naar het artikel van Marianne Lucardie HIER op de site.

 3. Mooi dat op deze site van fam.Blij ook over diverse andere onderwerpen wordt geschreven, eigenlijk in de trant van Wanttoknow en Gezondverstandavonden, met het idee om mensen wakker te maken. Alles elkaar aanvullend, ondersteunend. Het is ook mooi om de grafieken over vaccinaties te zien, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat er pas gevaccineerd ging worden toen die ziekten al lang op hun retour waren. Het zou ook interessant zij als er grafieken werden getoond over de groei van bijv. diabetes of andere aandoeningen sedert de invoering van de vaccinaties.

  1. Ik ga je een ervaring rijker en een illusie armer maken: sites als Wanttoknow en Gezondverstandavonden maken mensen niet wakker maar verspreiden paniekverhalen en complottheorieën waar alle wetenschappelijke onderbouwing aan ontbreekt. Ze vullen elkaar ook niet aan, ze kopiëren elkaars aluhoedjestheorieën.

 4. Ik volg al meer dan 15 jaar de beweringen van de antivaccinatie-beweging. En er zijn zo van die beweringen die maar blijven terugkomen, zelfs wanneer al jaren geleden werd aangetoond dat ze fout zijn. Zo’n foutieve beweringen die nog jaren gebruikt worden, noemt men “tropes”. Google maar eens voor “trope vaccination” om er een hele hoop terug te vinden. Ze worden gewoon van de ene antivax website naar de ander gekopieerd, zonder ooit bij stil te staan of ze wel juist zijn. Het artikel hierboven bevat er ook weer een hoop:

  Het is inderdaad zo dat het aantal sterfgevallen van mazelen, polio, enz verminderde voordat vaccinaties werden geïntroduceerd. Dat is dankzij betere voeding, huisvesting, gezondheidszorg. Maar wat daarbij nooit verteld wordt, is dat het aantal infecties steeds hetzelfde bleef: ieder kind werd nog steeds vroeg of laat ziek. En veel van die kinderen belandden ook in het ziekenhuis of werden levenslang gehandicapt. Het is inderdaad zo dat er minder sterven, maar je blindstaren op enkel die aantalen, is gewoon een bord voor je kop houden. Kijk bijvoorbeeld naar het verschil in grafieken op http://vaccinateyourchildren.wordpress.com/graphs-and-data/ . Het aantal sterfgevallen voor vaccinatie daalde inderdaad al lang, maar het aantal infecteis bleef hetzelfde. Maar eens er een vaccin beschikbaar werd, dan zakte het aantal infecties dramatisch, tot zo goed als nul. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op http://www.historyofvaccines.org/content/graph-us-measles-cases. Vaccins voorkomen overduidelijk de ziekte, en voorkomen daardoor ook veel lijden van onnodige ziekte, hospitalisatie en handicaps. En natuurlijk ook overlijden.

  Nog een ‘trope’ in het artikel hierboven: vaccins zitten vol met ‘gif’ Als je naar dat lijstje kijkt, dan moet je eerst weten dat een groot deel van die producten van nature voorkomen in het lichaam. Al die zouten (calciumchloride, kaliumchloride, magnesiumsulfaat,…) zitten reeds in het bloed, ook bij een baby, aan hoeveelheden die honderden of duizenden malen hoger zijn dan in een vaccin. Een procentje erbij kan echt geen kwaad. Bovendien, is iets enkel een gif wanneer de hoeveelheid hoog genoeg is. Maar in de antivax wereld wordt daar nooit vermelding van gemaakt. Ook niet in het lijstje in het artikel. Want als je de hoeveelheden zou opgeven, dan zou je ook vaststellen dat ze allemaal ruimschoots onder de gevarengrens zitten. Bovendien worden formaldehyde, neomycine e.d. niet toegevoegd aan vaccins, het zit er misschien nog in als een minimale hoeveelheid spore-element omdat het in een eerdere stap in de productie werd gebruikt en het onmogelijk is om het 100% te elimineren. Maar ook weer heel ver onder de gevarengrens.

  Ik verwacht dat er wel wat reactie hierop zal komen. Maar voordat je reageert, controleer toch eventjes of dat wat je gaat vermelden ook geen ‘trope’ is. Heb je het ook weer gewoon kritiekloos van een andere website gehaald? Want als je met een ‘trope’ gaat antwoorden, dan bevestig je gewoon dat je geen degelijk tegenargument hebt gevonden.

 5. Natuurlijk zijn er ook mensen die al 15 jaar en langer de vaccinatie-beweging volgen en een heel ander beeld schetsen. Doden door vaccinatie bijvoorbeeld, niet zo vaak, maar het gebeurd wel degelijk. Als er doden vallen kan je op je vingers natellen dat vaccinatie ook een keerzijde heeft voor degene die het wel overleven en dat het dus voor veel mensen gevolgen heeft. Zó onschadelijk als dat het wordt voorgesteld is het gewoonweg niet.
  En zogenaamd wetenschappelijke onderzoeken zijn veelal niet onpartijdig.

  Dat het aantal infecties is teruggedrongen (mede door vaccinatie) zal best zo zijn. Maar juist door vaccinatie is de leeftijd waarop mensen nu mazelen krijgen wel verlaat met alle gevolgen van dien, want op latere leeftijd zijn de risico’s groter.
  En dat terwijl mazelen hier vroeger toch echt te boek stond als een goedaardige kinderziekte die vrijwel iedereen goed doorstond, uitzonderingen dus daargelaten, maar dan betrof het doorgaans weer wel mensen die al iets onder de leden hadden. Voor die enkeling kan je niet de hele bevolking gaan vaccineren en al zeker niet onvrijwillig, wetende dat men nooit 100% het risico kan uitsluiten en dat mensen ondanks vaccinatie toch nog gewoon mazelen kunnen krijgen en ook dat dit vaker voorkomt dan men denkt of dat de officiële cijfers zullen tonen. Die cijfers zijn simpelweg niet compleet, het merendeel wordt niet eens gemeld.
  Vroeger deed men niet moeilijk over mazelen en nu de toestand verbeterd is (door allerlei factoren, dus niet alleen vaccinaties), maakt men er opeens zo’n groot punt van. Waarom overdrijft men zo?
  En een keertje ziek zijn kan echt niet zo’n kwaad hoor. Het lichaam wordt er alleen maar sterker door en men krijgt gratis en voor niets een veel betere en langdurigere bescherming tegen de mazelen dan door vaccinatie wordt bekomen, waardoor kinderen op latere leeftijd deze mazelen doorgaans niet meer zullen krijgen.

  En dan weer die hoeveelheden. Gif is gif, dat is één. Maar wie bepaald de normen? Hoe kan de lucht hier “schoon” zijn, terwijl in Engeland, met dezelfde lucht alle alarmbellen afgaan?
  Bovendien is er een stapeling van gif, allerhande gif, niet alleen van vaccinaties. En het blijft ook niet bij één vaccinatie.
  En er zit wel degelijk een verschil of je een stof binnenkrijgt in het lichaam via het maag/darm kanaal of rechtstreeks in de bloedbaan.

  En ik verwacht ook wel dat hier weer reacties op gaan komen van beterwetenschappers, maar ach, zij weten niet beter.

 6. Hoi, eerlijk gezegd, en dat vind ik al een hele tijd maar hoe meer ik lees, hoe meer ik denk BAH vind ik kinderen pasgeborenen die ingeent worden vies.

  mijn kinderen hebben geen gif in hun en zijn ook geen drager van een ziekte.

  1. Heb je ook gezien hoe de sociaalmaatschappelijke norm vergiftigd wordt? Chrêches gaan niet-gevaccineerde kinderen weigeren (een wettelijk kader is in de maak) en ouders bepalen zo ook met welke kinderen hun kinderen wel en niet mogen spelen uit angst voor overbrengen van ziekten… Shit just hit the fan…

 7. Dit is weer een typisch geval van complottheoriegezwam. Sommige stoffen in vaccins zijn in grote doses misschien wel giftig, maar niet in de minimale hoeveelheden welke in vaccins zitten. Er wordt nog steeds volop onderzoek gedaan naar vaccinaties, en daaruit blijkt iets wat de aluhoedjes niet willen horen: de kindersterfte door allerlei ziekten (wat met vaccinatie vrijwel volledig voorkomen had kunnen worden) ligt het hoogst in gebieden waar het minst gevaccineerd wordt. Met andere woorden: wie ouders aanzet tot het weigeren van vaccinaties voor hun kinderen is medeplichtig aan kindermoord!

  In tegenstelling tot wat door de aluhoedjes wordt beweerd veroorzaken vaccinaties geen autisme. Er is maar één onderzoek geweest waaruit zou blijken dat het wel zo zou zijn (door ene Dr. Wakefield) maar die werd een aantal jaren later ontmaskerd als fraudeur. Terzake wordt de lezer verwezen naar het artikel ‘Mythe: Amish, autisme, BMR en chemtrails’ op http://vanbaardwijk.com/?page_id=4052

  1. Allereerst: hopelijk voldoe ik aan je eisen om ‘contact met je op te nemen’… Ik citeer:

   Contact met mij opnemen kan in persoon, per e-mail, per post, per telefoon, en via Facebook en Twitter. U raadt het al, ook dat is aan dwingende regels gebonden, als u zich niet aan die regels wenst te houden dient u uzelf per direct uit mijn leven te verwijderen en verwijderd te houden.

   Een heleboel woorden Jeroen, ook in de reactie, voor JOUW waarheid. Jeroen. Daarbij hoort kennelijk ook mensen beledigen, af serveren. Zoals alléén betweters dat kunnen… Zélf de waarheid in pacht claimend.. Je ‘gelooft’ ook niet in homeopathie zeker? Bij jou moet het keiharde materie zijn, om iets téveel te laten zijn..? Kan iets een onstoffelijke invloed hebben NAAST de stoffelijke? Je gelooft ook niet in EMS, elektromagnetische straling..? Kun je ook niet zien, maar heeft wel (heftige) invloed.

   Zou een ‘naar mijn idee’ en ‘ik vind’ hier niet op zijn plaats zijn.. Als je de absolute waarheid in pacht hebt, wellicht via die ‘hoogintelligentie’ tot stand gekomen, is het misschien fijn dat IEDEREEN naar je luistert voortaan..? Want IEDEREEN is ernaar op zoek, beste man.

   En wat ik vind? Dat je simpelweg uit je nek leutert.. Dat je JOUW waarheid vertelt.. Maar dat is mijn mening en alleen dat. Want het moet nog bewézen worden, dat je leutert en ‘dus’ is het nog geen ‘absolute waarheid’… Of is er hier sprake van iets ‘legendarisch’..? Of om je site te citeren:

   En daar loopt mijn zeer eigen, legendarische gevoel voor humor dan nog dwars door-heen. Wie mij al kent zal beamen dat het soms even wennen is…

   Klopt Jeroen, hoogbegaafd mens, het is idd even wennen. Dát vooral. Laat ik het erop houden dat we je nog niet kennen..
   oscar wilde quote anonymous

  2. Van Bardwijk,
   mijn ‘aluhoedje’ zegt me dat u een typisch geval van een gezwam bent.
   Niets weten en anderen adviseren….pfff
   Ga aub snel ergens anders uw ’theorieën’ verspreiden.
   Bij voorbaat dank.

  3. Jeroen heeft nog nooit gehoord kennelijk van ‘Ego’.. Noch er last van, of wel, maar weet het niet. Of weet het wel, maar weet niet dat het zo heet.. 🙄

  4. Dat is geen complot maar een complottheorie. Sayer Ji, de eigenaar van GreenMedInfo, kraamt wel meer pseudowetenschappelijke onzin uit en heeft, zoals wel vaker bij aluhoedjes, de gewoonte om de inhoud van wetenschappelijke publicaties te verdraaien en nogal selectief te citeren. Niet bepaald een betrouwbare bron van informatie, dus.

   Verhelderend leesvoer over Sayer Ji: http://scienceblogs.com/insolence/2014/04/02/i-do-not-think-that-study-shows-what-you-think-it-shows/

  5. @Guido, er is echt een groot verschil tussen feiten en meningen, al is dat jou blijkbaar nog nooit opgevallen. Jij VINDT dat vaccins autisme veroorzaken; dat is jouw mening; FEIT is echter dat vaccins geen autisme veroorzaken.

   Omdat je mening en feit consequent met elkaar verwart, VIND IK je een grote domkop.

   Ik DENK echter regelmatig (dat is dus mijn mening) dat je het verschil dondersgoed weet, maar moedwillig de waarheid verdraait, omdat je dusdanig behept bent met cognitieve dissonantie dat je het niet kunt opbrengen te erkennen dat je al die tijd iets hebt geloofd en uitgedragen wat helemaal niet waar is, en dan VIND IK je daarom een slappe hap en een huichelaar.

 8. Ger:
  ..En er zit wel degelijk een verschil of je een stof binnenkrijgt in het lichaam via het maag/darm kanaal of rechtstreeks in de bloedbaan.

  Deze opmerking wordt door hun wetenschap ook bewust niet onderzocht.
  Je raakt hiermee de essentie van het vaccineren en ook waarom het goed fout gaat.

  En er zit wel degelijk een verschil of je een stof binnenkrijgt in het lichaam via het speekselklieren in mond speekselklieren maag/darm kanaal of rechtstreeks in de bloedbaan.

  Vorige eeuw en in de armere landen kreeg het kind het vaccin op een suikerklontje.

  Als je dan vaccinatie overweegt bestudeer Hoe..
  Direct inspuiten is de meest dodelijke en schadelijke wijze.

  Veel moeders en ouders hebben van nature intuitief al een afkeer van een direct inspuiting.
  Dat is niet voor niets en redt levens en dat van de kleine.

  De heroine verslaafde spuit niet voor niets direct in. Een roker is in vergelijk ermee – inhaleert via de longen direct – nicotine e.a. in zijn bloed.
  Je kan een polio vaccin ook vragen op een bijv suikerklontje.

  Onze kinderen worden nu na enkele maanden reeds voorbereid op een leven aan de spuit.Ook dat is over nagedacht een een bewuste keuze en heeft niets met zijn/ haar gezondheid te maken doch met geheel andere factoren.

  Merk op: er klopt veel niet aan hun vaccinaties

  Hoe: deze worden gegeven door direct in het bloed in te spuiten.
  Wanneer: na 3 maanden is uiterst riskant en brengt veel nadelen met zich mee.
  Meer nadelen en sterke nadelen i.v.t. de voordelen.

  Een leven aan de spuit – HUN spuiten – dat is hun doel en is al gaande.
  Daarmede een gigantische levenslange omzet en inkomsten.

  Maak van je kleine geen junk want dat is welke gaande is en verborgen achter z.g. adviezen rvim en hun trollen hier. Astublieft.
  Of jij redt je kind of deze gaat.

  Duidelijker kan ik t niet maken doch controleer zelf en lees (mijn)eerdere reacties.

 9. A: Hoe: het maakt niet uit als er hulpstoffen in de vaccins zitten welke reeds in je lichaam voorkomen. Lees de z.g. trope van trollen (ook op nujij veelvuldig toegepast)

  Dat kaliumchloride magnesium in meerdere verbindingen e.a in ons lichaam natuurlijk voorkomen is duidelijk.
  Daarmee gaan de farmaceuten&trollen voorbij aan Hoe deze stoffen ons bereiken en binnenkomen. Niet of nooit via directe inspuiting doch via moedermelk en spijsverteringskanalen Mond slijmvliezen maag darmstelsel.

  Dat ons lichaam deze stoffen zo opneemt is niet voor niets: >
  op elk ander wijze worden ze lichaamsvreemde stoffen – al zijn ze in opbouw gelijkende -.
  Waarom maakt de trol&farmaceut dit onderscheid niet durft/ mag deze niet maken.? (Met gentech gmo voeding exact gelijke)

  B: De hoeveelheid; de aanwezigheid van kleine hoeveelheid giffen in een vaccin zouden niet schadelijk zijn.

  De kwantiteit bepaalt dit.
  (Ook over deze trope is zeer goed nagedacht)

  Zelfs een zeer kleine hoeveelheid van een stof erger gif zelfs bijv Squalene (uitgelegd in ander topic) wordt gif – als gif gezien en beoordeeld door ons lichaam- door directe inspuiting.

  Een junk leeft niet lang doch zou langer kunnen leven indien hij dat spul had ingenomen via de slijmvliezen. Junk betekent kiezen voor een kort leven doch met intens belevingen.( Ook huidige omgaan met seksualiteit gaat die kant al op…)

  Heel handig om de directe inspuiting weg te laten te negeren en er nergens over te melden.

  Deze is de essentie van hun’ omzet’ en de klachten en ziekte en kanker van je kinderen of jezelf.

  Vaak JUIST inspuiten van minieme hoeveelheden is schadelijker als grotere.
  ( of voor een wielrenner effectiever. Nemen voor een Tdfr grotere hoeveelheid -zie contador- geen controle en tijdens een Tour minieme hoeveelheid direct ingespoten) Komt van farmaceuten dus….ze weten heel goed.
  Minder aan kwantiteit gif kan of is veel schadelijker – of net zo schadelijk – bij direct inspuiten (of bijv. bijten door een gifslang ).

  Denk eens na over hoe de trol&farmaceut z.g…. in je belang.. voor je gezondheid…tot junk maakt en er al bij de geboorte mee begint.

  Bereken eens de omzet en winsten welke zo behaald worden. Aan een junk wordt verdiend en alleen maar verdiend. De vroeg- ingespotene gaan pillen slikken in grotere hoeveelheden als ooit gezien.

  Doordat en daar die Eu van dit soort is en ervoor is opgericht maak anderen bewust.

 10. Als deze er al niet zijn de eerste:

  Start een kliniek waar mensen af kunnen komen van hun pillenverslaving (hoofdzakelijk ontstaan door (eindeloze)vaccinaties bij en vanaf geboorte )
  Zo een kliniek wordt door een farmaceut opgestart of is er misschien al.

  Verschil tussen een junk en een junk of..? (Alleen) de stof – het spul- welke deze veroorzaakt verschilt.

 11. Als een vaccin wordt ingespoten komt een gedeelte direct in de bloedbaan doch niet alles. Wat een geluk en toevalstreffer.

  Farmaceut&trol weigeren ook maar een plaats melding en bewijzen te geven waarom ze kiezen voor directe inspuiting i.p.v. op een suikerklontje of andere wijze van inname.

  Het is een bewuste keuze welke de vervolgomzet aan pillen en klachten -Klant voor t leven- customer for life – garandeert.

  Anderzijds zijn er zeker in Nederland veel mensen in farmaceuten dienst welke niet bewust -onwetend – te goedgelovig zijn – zich van geen kwaad bewust- het goed bedoelen.
  Ze kunnen feiten- onderzoeken -verslagen e.a. daardoor niet onderscheiden op o.a intentie, achterliggende feiten data en verbanden.

  Met het komende Vrijhandelsverdrag heeft de farmaceut uit de VS vrij spel dus wordt de situatie verder verslechterd.

 12. Over het nut van zoveel vaccinaties volgende:

  Gewonden bij schietpartij universiteit Seattle… weer 4 doden op campus enz…enz..
  Elke week is er een schietpartij onder of op studenten op een supermarkt parking ect.

  Pillen veranderen de hersenen en hoe deze de werkelijkheid je medemens je medestudenten je partner en het dagdagelijkse ervaren en interpreteren.
  En hoeveel pillen worden er gegeven welke geen vervolg medicijn uitnodigt..?
  Het blijft nooit bij een.Het wordt een sliert een optocht en de farmaceut&trol zijn de dansende erin.
  Ik maak dit mee in een bejaarde senioren complex want ouderen zijn vaak een gemakkelijke hapklare brok.

  Veel van deze pilleninnames zijn het gevolg van vaccinaties in de VS waar voor je geboorte en jaren erna minstens 34 vaccinaties worden ingejast. Ook de in verwachting zijnde krijgt de spuiten.
  Heb je de minimale 34 niet gehad dan wordt niet op de lagere school toegelaten.

  Het aantal doden en gewonden n.a.v vaccinaties neemt zo elke jaar verder toe.
  Besef dat Nederland ook deze richting uit gaat als onderdeel van het eu beleid en vrijhandelsverdrag.

  Vaccinaties leveren de medische wereld dus klanten en natuurlijk omzet aan eindeloze pillen- medicijnen vaak een levenlang.
  Het vaccinatie-mes is scherp en snijdt aan veel kanten.
  Ook dit weet de farmaceut dus is een bewuste keuze. Besef hoe ver ze gaan.

 13. Treffend voorbeeld van het enorme aanbod in aantal toegediende vaccins tot 14 mnd, ‘vroeger’ (slechts één generatie terug) en nu :

  Vaccinatieschema 1983 (vanaf 4 maanden) : 3x DKTP + mazelen
  Vaccinatieschema 2014 (vanaf 6/8 weken) : 4x DKTP – 4x HIB – 4x Hep.B – 3x Pneu – 1x Men.C – 1x BMR

  Binnen één generatie is die mantra in het brein van de mensheid geslopen (hoe krijgen ze ’t voor elkaar!): ‘Kinderziektes moeten wel gevaarlijk zijn, WANT er wordt tegen ingeënt’…

  1. Diverse kinderziekten zijn ook zeer gevaarlijk en kunnen tot zeer ernstige schade en zelfs de dood leiden. Sinds er gevaccineerd wordt is het aantal slachtoffers zeer fors gedaald. De antivaccinatiegekkies willen het niet zien, maar uit onderzoek is tevens gebleken dat de onnodige kindersterfte door kinderziekten het hoogste ligt in gebieden waar het minste gevaccineerd wordt.

 14. Er is door de vaccinatiebedrijven geëxperimenteerd met het geven van en meer vaccins en op immer jongere leeftijd o.a in costa rica.

  Als resultaat is te zien dat hoe jonger en hoe meer vaccins hoe eerder hun pillen er afzet vinden. Levenslange gegarandeerde omzet en afzet gebieden.

  Het heeft niet meer de gezondheid of voorkomen van kindersterfte te maken. Zo wordt het wel verkocht en aan de man gebracht.
  Het aantal- de zeer jonge leeftijd van toediening- de hulpstoffen hoe deze werken door directe inspuiting zijn de garantie voor enorme omzetten.
  Ze kunnen kindersterfte eenvoudig als argument aanvoeren tot vaccineren want dat werkt sterke gevoelens op.

  Dat lukt wereldwijd en een minister gezondheidszorg van een land heeft vaak andere bijbedoelingen en is te onwetend- niet geschoold. (zie ook en als ‘onze’ Klink met zijn griepvaccins).

 15. …Treffend voorbeeld van het enorme aanbod in aantal toegediende vaccins tot 14 mnd, ‘vroeger’ (slechts één generatie terug) en nu :

  Vaccinatieschema 1983 (vanaf 4 maanden) : 3x DKTP + mazelen
  Vaccinatieschema 2014 (vanaf 6/8 weken) : 4x DKTP – 4x HIB – 4x Hep.B – 3x Pneu – 1x Men.C – 1x BMR

  Duidelijker kan je t niet maken. Klasse.

  – hun-dit vaccinatie schema is m.b.v. dieren ontwikkeld. Dieren steeds op jongere leeftijd inspuiten en de resultaten-klachten afwachten.
  – volgende stap was 3de wereldlanden waar geen/weinig registratie kennis of beperkingen zijn van een ministerie overheid of universiteit.

  – Van 3de wereld landen nu naar Nederland in 2014 plat spuiten de kleine.

  Weinige welke weten laat staan degene welke er iets over melden. Media en trollen om de denkwijze en deze mindset verder aan en in de man te brengen.

  Je mag kan je kind natuurlijk een vaccin geven in de vorm van orale inname.
  Je moet je kleine een serie vaccins laten inspuiten als jezelf bang bent d.w.z angstig bent gemaakt.

  Je kind krijgt de spuit voor en vanwege jouw emotie – vooral angst overbezorgd -het beste met en voor.

  Het is een spuit tegen eigen angst en heeft niet meer je kind te maken…

  De kleine krijgt teveel vaccins vanwege (de angst) ouders..later dus de vervolgpillen, bijwerkingen en klachten vanwege… zijn ouders.

  Je moet geluk hebben ook op dit gebied.

  Als je dan bijv. zelfs het poliovaccin krijgt moet er maar net geen SV40 kankervirus in zijn verwerkt. 100 miljoen in europa en 100miljoen in de VS.
  Is het SV kankervirus nu wel of niet in de huidige poliovaccins aanwezig…? Niemand die dit weet dus je moet op de Farmaceut vertrouwen.
  Alleen indien je deze zelf laat onderzoeken weet je.

  Het probleem is het blinde vertrouwen in een Bank.. in een Farmaceut… in een Eu in een multinational in een paus. Blind vertrouwen blind ook van niet kunnen of wensen te zien.

  1. Wat een naam in EGO… Dacht je werkelijk dat ik vervangbaar ben?! Plagiaat op naam kost je leges. Het is niet erg orgineel te noemen. Ach je zal er wel een smoes voor hebben vermoed ik…

  2. Ach laat ook maar, heb Morinfa afkick neigingen. Daar maar nooit aan veginnen is TE gezond voor je gezondheid om elkecdag in te nemen. Je wordt er ontzettend wakker van. (ik ben toch weer Off-topic bezig..)

  3. Hoi Paul, beide. 🙂 toeval bestaat niet. Virtuele tweelingbroer. Dat is toch mooi?

  4. Toeval…. doch ik ben nog 5.5 nergens tegengekomen.Gaarne even een link naar uw berichten.

   Bij deze Paul77.

  5. Toeval bestaat niet toevallig… Gaarne geen naam geintjes gaan maken aub. Ik ben niet zo gek op naam genoten die off-topic leuk proberen te zijn.
   Je zal wel een vaccin hebben gehad tegen 5.5 dolheid…

 16. vervolg:Over het nut van zoveel vaccinaties volgende…:

  Je moet en zal consumeren en onze pillen welzeker.
  NationalGeographic.com laat zien in de praktijk hoe in Texas Salt lake city a.o. de vervolg effecten zijn van extreem veel en vroege vaccinaties.
  Bij apotheken en via internet wordt o.a. oxodine, ephedrine
  gekocht en tot meth gemaakt/geschud/verwerkt.

  In de VS zijn ze al jaren eerder gestart met het toedienen van zeer veel vaccinaties op zeer jonge leeftijd . 34 zijn verplicht om op een lagere school te worden toegelaten.

  Het werpt vruchten af want verslavingen aan- bewerkte gewone medicijnen gegarandeerd junks.Het is een ander type als nu de met pillen overladen consumerent. Doch de junkstatus is gelijkende.

  Ze consumeren hun leven verder ‘medicijnen’-de pillen welke uw Farmaceut omzet en afzet.
  Ieder farmaceutisch concern weet dat vaccinaties zo toegediend er in wezen alleen zijn voor vervolg omzetten.

  De vervolg omzetten zijn in Nederland aanwijsbaar doch het is maar het begin. Als de veelvuldig ingespoten babies 15 jaar verder zijn ziet u en herkent u ze hier in nederland.
  Herinner dit bericht.

  1. Jullie soort weet echt onderhand van gekkigheid niet meer wat je moet verzinnen, is het niet? Nu leiden vaccinaties ook al tot verslaving? Graag even een linkje naar het wetenschappelijk onderzoek waar dat uit blijkt. (Echt wetenschappelijk onderzoek dan wel, hè, geen link naar de zoveelste complottheorieënsite.)

  2. jeroen van baardwijk is een geheel andere soort . Ik heb altijd wel geweten dat er meerdere mensheden op deze planeet gehuisvest waren maar nog nooit gaf een van de “andere soort”zich zo bloot.
   Kunt u mij vertellen welke soort u bent en waarin u verschilt van onze soort? Dat is handig om te weten immers , want stel je voor dat de soorten zich zouden vermengen.

 17. Gif of stoffen welke als gif reageren in ons lichaam als toevoegingen
  Gelijke methodiek vindt plaats met roundup dus uw groente en water.
  Groente en water met gif voor Hun omzet.

  Wat er plaats vindt met het gif in vaccins of erger zelfs toevoeging SV40 kankervirus in poliovaccins is een excact gelijkende methodiek voor meer omzet en winst.

  http://home.online.nl/natuurverrijking/publicaties.htm

  De website van natuurverrijking is enige site in Nederland welke melding durft te maken van:
  A: Poea,
  B: 1,4 dioxaan -1,4-Dioxane
  C: N-nitrosoglyfosaat.

  Waarom zitten deze deadly 3 Überhaupt in Roundup…?
  Waarom zit bijv. Squalene in een vaccin terwijl farmaceut weet dat het ontstekingen opwekt indien direct ingespoten.

  Werkzamestof glyfosaat Roundup
  -De “niet-werkzame” bestanddelen worden geheim gehouden, maar in het voorgaande is beschreven dat Roundup ook polyethyleenamine (POEA) en de verontreinigingen 1,4-dioxaan en N-nitrosoglyfosaat bevat.
  Deze geven in dieren binnen twee maanden definitieve kankers d.w.z. zonder kans op genezing. Zonder kans op genezing….
  Bronnen en resultaten met proefdieren:
  Uitgave: NatuurverrijkingTekst: Kees Beaart Illustraties: Fred Teunissen.Lees: Ir.Ing. W.W.M. Brouwer.

  Brien, Mary O’,: Roundup, Vision, POEA, and 1,4-Dioxane: Why Full Formulations are the Problem, Journal of Pesticide Reform, winter 1990

  U ziet dat deze bedrijven welke ook dagelijks met elkaar in contact staan en elkaars onderzoeken delen gelijke methodiek hebben.

  Het zijn de toevoegingen welke de schade o.a kanker begint met ontstekingen hun omzet en afzet zeker stellen.

  Aan geloof (mij)heeft U(ik) niets evenals je kleine of kinderen. Onderzoek zelf. Met dank aan collega Max.

 18. Nog maar even deze vergelijking herhalend (nadenkertje):

  Voorbeeldje van het verschil in het aantal vaccins in Ndl tot 14 mnd ‘vroeger’ en nu (net 30 jaar geleden, dus de jonge ouders van nu…) :

  Vaccinatieschema 1983 (vanaf 3 maanden) : 3x DKTP + mazelen
  Vaccinatieschema 2014 (vanaf 6/8 weken) : 4x DKTP – 4x HIB – 4x Hep.B – 3x Pneu – 1x Men.C – 1x BMR

 19. Gif in vaccins evenredig in hoeveelheid en funktie als in Roundup.Een eerder door Elsevier verwijderd onderzoek dat aantoont dat ratten tumoren ontwikkelen na het eten van genetisch gemanipuleerd en met o.a. Roundup bespoten voedsel is opnieuw gepubliceerd.
  Het onderzoek is nu gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology.

  Elsevier wetenschapp. werden er foto’s van de gezwollen ratten gepubliceerd. Daarna ontstond een storm van kritiek vanuit de Farma-Biotech Multinationals. Tegelijkertijd zet o.a. Monsanto & Farmaceut de EU onder druk om via een handelsverdrag GMO gewassen en producten toe te staan. Zie TIPP. Zie media.

  Wat hier niet wordt vermeldt is dat o.a. Kanker worden veroorzaakt door de deadly Drie.
  A: Poea,
  B: 1,4 dioxaan -1,4-Dioxane
  C: N-nitrosoglyfosaat

  Glyfosaat is zachter milder en werkt meer als langzame verdovende substantie. Deze is niet de directe en voor velen de veroorzakende substantie.
  Merk op hoe de deadly Drie – de Toevoeging of z.g hulpstof – niet wordt benoemd en vermeldt. Dat is een overwinning voor het bedrijf welke Roundup en Vaccins produceren. Ze lachen eerder om de ophef omtrent Glyfosaat omdat deze verbergt waar ze in realiteit mee bezig zijn. Het uitzetten en binnenbrengen van de ‘Hulpstoffen’. Een leugentje om bestwil wordt hier een kankertje om bestwil-gewin.

  An adjuvant (from Latin, adiuvare: to aid) is a pharmacological and/or immunological agent that modifies the effect of other agents. Adjuvants may be added to vaccine or RoundUp to modify…

  Veel Hulpstoffen Adjuvants ‘helpen’ effectief..helaas niet voor de gezondheid of preventie van blijvend gebrek doch voor de ziekte en hier zeker kanker. Zo behaal je omzet. Kanker bloeit als nooit tevoren en dat is nu begrijpelijk. Doch dat betekent niet dat sommige hulpstoffen noodzakelijk – behulpzaam kunnen zijn in een vaccin. Hulpstoffen zijn bedoeld en algemeen geaccepteerd en waardevol als hulp.

  Doch het gegeven dat multinationals en Farmaceut de hulpstoffen als zodanig misbruiken overstijgt iedere grens en zo ook het begrip welke de burger heeft. Bij het woord Hulpstof ga je in vertrouwen uit van Helpen en Hulp.

 20. Volgens mijn man en ik was onze zoon gezond bij zijn geboorte. Na zijn eerste inenting met
  3 maanden wilde hij niet meer eten. We hebben hele moeilijke jaren met hem gehad! Ook heeft hij motorische problemen en heeft een verstandelijke handicap. Ze hebben nooit een oorzaak kunnen vinden maar ik(zijn moeder) denk nog steeds dat het door de 1e inenting is gekomen!
  Ook heb ik een nicht die een gezonde dochter had, zij kreeg met 9 maanden een inenting en is daarna ernstig gehandicapt geraakt! Ook heb ik moeders gesproken met kinderen met verstandelijke beperkingen die zeiden dat dit na een inenting is gekomen!
  Onze zoon is nu 26 jaar, woont onder begeleiding maar wel zelfstandig! Ik vind het nog steeds moeilijk dat hij zo beperkt is en zo weinig kan! Het heeft me veel verdriet gegeven!

  1. Hoi Rita, ik leef met je mee. Ik heb niet dezelfde ervaring zoals jij met jouw zoon, maar ik weet dat het zo is. Wat er in die spuiten zit op welk moment, het is gewoon Russisch Roulette. Ik ben zelf een ontstorings traject aangegaan en weet uit eigen ervaring hoe giftig en dodelijk deze cocktails zijn. Er zijn geen woorden voor.
   Heel veel sterkte!
   Het is altijd een persoonlijk verhaal naar velen die het niet willen horen. We kunnen niets doen aan keuzes van anderen.
   In velen landen worden er rechtszaken gevoerd tegen overheden én ook gewonnen. Dat zou in Nederland ook veel vaker moeten gebeuren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.