Advertentie

VS-fascisme: de ‘New World Order’ aan de horizon..?


Een artikel dat aansluit bij ons vorige hoofdartikel. Een artikel dat langer op de site stond dan we dat normaal plegen te doen. Want wat is er aan de hand..? Het lijkt erop dat in de VS het eindspel nu pas goed begonnen is. De Amerikanen zijn financieel geript, farmaceutisch gedrogeerd, platgevaccineerd en voedingstechnisch compleet vergiftigd. Ze verkeren in een continue staat van shock, omdat het land een slopende oorlog voert tegen het schimmige terrrrorisme en de in die naam gevoerde oorlogen (Irak en Afghanistan) vreten miljarden US-dollars. Maar er toont zich zo langzamerhand iets veel grimmiger, iets waarover menigeen bijna niet durft te spreken.

George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus 'Protecting the Homeland'.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld!
George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus ‘Protecting the Homeland’.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 kwam hiermee haarfijn in beeld! De valse gladheid van de woorden en presentatie van Bush, Rumsfeld en Cheney werden door weinigen opgemerkt. Maar het verhaal is nog niet af..!

Wij zien de ontwikkeling al lang aankomen. En wij niet alleen. Feitelijk was 9/11 de opmaat naar datgene wat zich nu begint te tonen.. Het land, de Verenigde Staten van Amerika, blijkt van BINNENUIT te worden overgenomen en bijzonder fascistische trekjes te gaan vertonen. Datgene waar de presidenten John Kennedy en Dwight Eisenhower voor waarschuwden, is uitgekomen.

We schreven hier op de site al menig verhaal over allerlei ’tekenen aan de wand’, die keihard duidelijk maken wat er speelt in de VS. Het gaat er daarbij vooral om, de puzzelstukjes in elkaar te leggen, zodat het hele plaatje zichtbaar wordt. Een heftig plaatje.
Graag geven wij onze mening voor een betere, maar als we aan de ene kant zien, dat véél alternatieve media hetzelfde constateren, en aan de andere kant, dát de puzzelstukjes precies passen, dan is er toch wel wat aan de hand.

De VS op weg naar een fascistische staat, Nazi-Duitsland gelijk? (Inclusief een gebeurtenis, die vergelijkbaar is met de Rijksdagbrand in Berlijn op 21 – 09 -1933, namelijk de WTC-aanslagen op 11- 09 -2011..)
Het lijkt er toch echt van te gaan komen. George Bush senior riep het al in de jaren 1990: we gaan op weg naar de nieuwe wereldorde. The New World Order.. En was het niet de vader van deze George Bush sr. die de nauwe banden had met het Hitler-regime, en de krachten achter deze ‘democratische dictator.’. (HIER)

De aanslagen van 9/11 waren nog maar een paar weken achter de rug en een kant en klare 'Patriot Act' werd gepresenteerd.. Uit de kas gehaald..?
De aanslagen van 9/11 waren nog maar een paar weken achter de rug en een kant en klare ‘Patriot Act’ werd gepresenteerd.. Uit de kas gehaald..?

Als we zien dat de ‘krachten achter de schermen’ in de VS, de bijna perfecte ‘valse vlag operatie’ hebben georchestreerd, die het land en de hele wereld in verwarring diende te brengen, dan weten we direct met wat voor intelligentie en niets-ontziende krachten we te maken hebben.. De aanslagen van 9/11 zijn dusdanig ingeslagen in het collectieve bewustzijn van de Amerikanen, dat ze hun eigen macht én kracht bijna volledig uit handen hebben gegeven.

Foster Gamble is de maker van de wereldberoemde film ‘Thrive’, die hier op WantToKnow maar liefst meer dan 25.000 keer is bekeken. (HIER een artikel over deze film). Gamble schreef van de week, voor ons volkomen onverwacht, een indrukwekkend artikel over datgene wat we hier onder je aandacht willen brengen.
Hij laat er in dit heftige artikel geen enkele onduidelijkheid over bestaan: Het fascisme in de VS, dat de plannen voor de ‘New World Order’ dient mogelijk te maken, is zich aan het ontpoppen…

We bieden je daarom -zoals gezegd opvolgend aan het artikel van vorige week- hierbij de vertaling aan van zijn artikel/blog. Hoe duidelijk moet het nog onder de ogen van de wereld worden gebracht, al klinkt het wellicht nóg zo ongelooflijk..! Geen artikel om je angst aan te jagen, maar je de ogen te doen openen, voor zover dat nog nodig is als WantToKnow-bezoeker..!
Laten we beginnen met de aankondiging van het artikel door Foster Gamble:

`Thrive movement Foster Gamble

Wanneer je dan op de link in deze mail klikt, kom je op DEZE pagina in de site van Thrive. Daar is dit de Nederlandse vertaling van:

 

Betalen voor munitie,

die later tégen je gebruikt kan worden.

2013 © Foster Gamble

2013 ©  vertaling Guido Jonkers

x

Mij wordt door veel mensen gevraagd om commentaar te geven over een recent artikel, dat in de MainStreamMedia (msm) verscheen, namelijk in het tijdschrift ‘Forbes’. Het is getiteld: ‘1,6 Miljard stuks munitie voor de Homeland Security? (binnenlandse veiligheidsdienst GJ) Het wordt tijd voor een gesprek op Nationaal niveau’. (HIER vind je het artikel)
Ik voel me genegen je dit artikel aan te bieden, omdat het mijns inziens nuttige perspectieven aanbiedt, voor iedereen om kennis van te nemen. Ik raad je in eerste instantie aan om het artikel in Forbes goed te lezen, als je dat niet al gedaan hebt, voordat je mijn analyse hieronder gaat lezen. Mijn verhaal hieronder zal veel zinvoller zijn, als je het wel doet! 

Foster Gamble, producent van de indrukwekkende film 'Thrive' en auteur van dit artikel.
Foster Gamble, producent van de indrukwekkende film ‘Thrive’ en auteur van dit artikel.

Zoals in het artikel gerapporteerd, heeft het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid, DHS, (Department of Homeland Security) een publieke aanbesteding bekend gemaakt voor het aankopen van maar liefst 1,6 miljard stuks ammunitie, waarvan sommige onderdelen dienen te bestaan uit lege-punt-munitie (die verboden is in oorlogsvoering, gebaseerd op internationale verdragen).
Daarnaast bevat de te plaatsen order een groot deel gespecialiseerde scherpschuttersmunitie. Deze munitie is genoeg om een oorlog te voeren van meer dan 20 jaar in de VS zélf.. Even ter vergelijking: op het hoogtepunt van de Irak-oorlog, werden 6 miljoen stuks munitie gebruikt per maand..!

Komt natuurlijk meteen de eerst kritische vraag naar voren:
“Waarom zou een Amerikaanse BINNENLANDSE dienst in hemelsnaam zovéél kogels nodig hebben, die genoeg zijn om een oorlog ‘Irak-stijl’ te voeren, die 20 jaar kan duren?”

Toen de DHS in eerste instantie werd betrapt op het aankopen van dit soort enorme hoeveelheden ammunitie, kwam het officiële excuus, dat deze munitie nodig zou zijn voor ’trainingsdoeleinden’.. Natuurlijk hield die verklaring geen stand, omdat zelfs de militaire macht in de VS niet dit soort uiterst dure en bijzonder agressieve ‘lege-punt’-munitie aanschaft voor ’trainingsdoeleinden’…!   Daarmee kwam de volgende, in elkaar geflanste motivatie naar voren, gegeven door de overheid, en hou je vast..
Die motivatie luidde, dat de overheid ‘dit soort grote bulkpartijen munitie ging bestellen, zodat dit de belastingbetaler geld zou besparen’..!!

Dus even voor het goede begrip, er wordt bespaard op leraren, onderwijs, verkeersagenten en luchtvaartpersoneel, en nu gaat de overheid krankzinnige partijen kogels kopen en dáár een bizarre hoeveelheid dollars aan besteden. Een partij kogels die het ‘hele doel’ zou kunnen vernietigen, waarvoor ze in eerste instantie bestemd zouden zijn?
presidential special orderHet lijkt er toch echt op dat dit scenario mensen wakker schudt en hen uitdaagt om het aan te durven om kritisch te kijken en ná te denken. Het goede nieuws daarbij is dat het tijdschrift ‘Forbes’ een veelgelezen tijdschrift is, en dat dit blad daarmee een gebeurtenis in grotere kring neerlegt, die niet begrepen kan worden, zonder dat dit in een groter kader begrepen wordt door de lezers. Het gaat daarbij dan om een gróter bereik van de betekenis ervan, een systematiche agenda voor consolidatie en/of controle.

In het betreffende Forbes-artikel, volgt het tijdschrift in zoverre de geldstroom/motivatie achter deze aankoop, dat ze tot de verklaring komen dat ‘bureaucraten onrust veroorzaken’ met hun onverantwoordelijke aankoopbeleid.. Forbes neemt afstand van de énige zin die tot het hart van deze kwestie doordringt. Dat is door te schrijven dat ‘het terugschalen’ van een dergelijke kostenpost, ervoor zou zorgen dat ‘een beetje onduidelijk is, of een overheid die zich minder tot de tanden zou bewapenen, zich zorgen zou hoeven maken over het oproer van hen die de goedwillendheid van de overheden betwijfelen’.

En als ooit het idee van een groter plan van illegaal of zelfs immoreel karakter, een soort ‘samenzwering’ ver weg leek te zijn, misschien is dan nu tóch wel degelijk het juiste tijdstip aangebroken om dit tóch te overwegen. Het is natuurlijk waardeloos dat het ‘Forbes’ maar liefst 11 maanden (!!) kostte, om dit nieuws te publiceren, of moeten we zeggen ‘dat Forbes de bereidheid had dit nieuws te publiceren’..? Het nieuws is feitelijk al oud (WantToKnow HIER op de site ook), want Paul Watson, Alex Jones en zijn Infowars-team, zitten al op dit verhaal sinds vorige zomer..!

Door het uitpluizen van overheids-aanbestedingsbiedingen, kwam dit verhaal aan het licht, door dát te doen wat ‘Forbes’ ook had kunnen doen: onderzoeksjournalistiek doen! Toen ik in de herfst dit verhaal onder ogen kreeg, heb ik -tijdens mijn trip door Australië en Mexico, veel mensen op deze ontwikkeling attent gemaakt.
De verklaringen van de overheid slaan duidelijk helemaal nergens op, dus dan moeten wij zélf onze conclusies gaan trekken; in welke context dienen we deze ammunitie-kolder te plaatsen? Of is het geen kolder..? Is er een normale verklaring voor deze aankoop van 1,6 miljard stuks ammunitie..? Laat ik het kort neerzetten: ik geloof dat deze kogels bedoeld zijn als voorbereiding op een binnenlandse opstand, die verwacht wordt door een groep die haar agenda voor dominantie en controle wenst uit te rollen..!

John-Perkins-Quotes-1Wanneer je in de VS woont op dit ogenblik, dan betekent dat deze dodelijke kogels gekocht worden door jouw leger, om ze tégen jou te gebruiken, hier in je eigen vaderland, wanneer je het idee zou krijgen, om de plannen die uitgerold worden door deze ‘groep’, tegen te gaan werken. Wanneer je dat moeilijk te geloven vindt, dan draag ik je graag hier het bewijs aan..

Het harde bewijs, de feiten:
Het IMF, de Wereldbank, Goldman Sachs en de zogenaamde Washington-consensus (dat zijn de giga-banken en de multi-nationale ondernemingen die achter de Amerikaanse overheid en het militaire apparaat schuilgaan) zijn er al verantwoordelijk voor dat de volgende landen onder hun controle zijn: Ecuador, Chili, Panama, Tanzania, Bolivia, Thailand, Japan, Rusland, IJsland, Griekenland, Spanje en andere landen in de wereld. Deze landen zijn gevangen in een soort ‘schuld’, een harde hand en in een strategie van aanslagen, die beschreven zijn door John Perkins, in zijn geprezen boek ‘Bekentenissen van een economisch terrorist’. (Confessions of an Economic Hitman)

The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.

Thomas Jefferson (1743-1826)

In al deze landen, landen die dus indirect of direct onder controle staan van deze macht, was er ooit sprake van een ’terugslag’, die niets anders behelst dan een opstand van een volk, burgers die zich niet willen laten knechten. Deze opstanden worden in de MSM over het algemeen betiteld als ’terrorisme’ en ‘opstand’. De verraders weten dat dit soort oproer altijd plaatsvindt, wanneer zij de levens van burgers van een land verwoesten en hun bezittingen stelen. Dit ontwaken en deze weerstand is van dezelfde dynamiek als nu in de VS is waar te nemen..! De afbraak van de burgerrechten, de privacy van burgers, de loonbetalingen, pensioenen, de veiligheid van steden en de waarde van de dollar. De neergang van de economie van de VS is een kritisch onderdeel van een gedocumenteerd plan, om de Een-Wereld-Regering af te dwingen.

indefinite detentionDeze NWO, de nieuwe wereldorde, stijgt uit boven de nationale soevereiniteit van landen en plaats feitelijk de hele planeet onder de controle van een financiële elite, die de Wereldbank gebruikt, de WTO (wereldhandelsorganisatie), de VN en de NATO als hun leger. Kijk eens naar de film ‘Thrive’ voor meer hierover. Kortom, er is GEEN ENKELE fout gemaakt bij de aankoop van bijna 2 miljard kogels, door een overheidsdienst onder wiens jurisdictie alleen het Amerikaanse binnenland valt; het is ook niet toevallig een grote aankoop. Het is feitelijk een buitengewoon ernstige dreiging voor ons allemaal, niet alleen in de VS!!

De FED, de Amerikaanse centrale bank, is al jaren bezig om de aandelenbeurs kunstmatig op te pompen, via het bijdrukken van dollars, waardoor de feitelijke koopkracht van de dollars van burgers ineenstort. Zij noemt dit soort activiteiten ‘Kwantitatieve Ontspanning’. En de markten voor edelmetalen, lijken kunstmatig onderdrukt te worden door bedekte manipulaties. Beide strategieën zorgen ervoor dat veel mensen in de maling genomen worden, waardoor zij geloven dat er daadwerkelijk een economisch herstel zal en kan plaatsvinden, en dat ze met hun aandelen moeten blijven geloven en weg van straatprotestmarsen..

Maar laten we gewoon eens door de lens kijken van de Agenda voor Werelddominantie.. Zoals deze ook wordt beschreven in de film ‘Thrive’, die de neergang van Amerika duidelijk in beeld brengt. Stel je voor dat jij ervoor zou willen zorgen dat de economie instort, een wereldregering wilt installeren en dat je je gereed maakt, een historische opstand te controleren, dan zou je toch het volgende willen doen..

 • Burgerrechten ontfutselen van burgers.  ✓   Patriot Act (hier)
 • Zorg voor totale en wettelijke bewaking  ✓    Drones, TSA, diluting FISA, Bluffdale, Utah Cyber Spy Center
 • Bereid je voor om het internet te controleren ✓  Jay Rockefeller’s Cyber-security Act
 • Zorg voor opvangkampen voor dissidenten ✓   FEMA camps (hier)
 • Zorg voor wettelijke regels tot onbeperkte gevangenzetting, marteling en ombrengen van ‘dissidenten’.. ✓ NDAA, Natural Defense Resources Preparedness
 • Laat mensen gewennen aan militaire manouvres in stedelijke gebieden ✓ Blackhawk helikopter oefeningen in Minneapolis and Oakland
 • Verplaats zware wapens naar strategische locaties   ✓   Tanks being moved around the country
 • Authoriseer de inzet van militairen tegen VS-burgers   ✓ Cancel Posse Comitatus, Executive orders
 • Maak een plan dat zorgt voor een centrale autoriteit in de leidinggevende macht  COG — Continuity of Government authorizations (Cheney, Rumsfeld)

Daarbij zou je ook nog willen: 

Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk wapens onder burgers zijn, zodat zij die tegen je plannen zijn, deze niet tegen je kunnen gebruiken. In het bijzonder de automatische wapens, die een geduchte tegenstander zouden kunnen zijn voor de soldaten die de krijgswet dienen af te dwingen en protestmarsen onder controle dienen te houden. 

KISSINGER_DEPOPULATION
Dr. Henry Kissinger, een man van duidelijke uitspraken. Dat dan weer wel..!

Tot slot, last but not least!
Dus wen even aan het idee, google eens rond (kijk hier ook op WantToKnow!) en bedenk dat deze boodschappenlijst van de onderdrukkers, al helemaal voor elkaar is.. Is dat toeval? Lijkt het er in de verste verte op dat dit alleem een vorm is van ‘buitenlandse terroristen’, die de vrijheid van de VS te na staan? Of lijkt het je voor de hand liggen, dat Henry Kissinger serieus was toen hij deze uitspraak in 1991 (!!) publiekelijk deed:

‘Op een dag als vandaag zouden de burgers van de VS buiten zinnen zijn, wanneer troepen van de VN Los Angeles zouden bezetten, om de orde te herstellen. Maar morgen zouden ze weleens dankbaar kunnen zijn! Dit is speciaal een waarheid, wanneer hen verteld zou worden, dat er een dreiging van buitenaf was, of die nu werkelijk aanwezig was, of bedacht, die het voortbestaan van de VS in gevaar zou brengen.

Dat is het moment dat alle volkeren ter wereld zouden smeken om hen van het kwaad te verlossen. Datgene wat elke mens vreest is het onbekende. Wanneer hij dit scenario gepresenteerd zou krijgen, zullen burgerrechten en individuele rechten maar al te graag ingeleverd worden voor de garantie van hun welzijn, die de Wereldregering hen zou aanbieden” 

— Henry Kissinger, 1991

x

Zoals gezegd, het grootste deel van de lijst voor de ‘Global Domination Agenda (GDA), zoals die hierboven is genoemd,is al afgedekt door diverse artikelen in de MSM, en dat in het algemeen zo’n 6 tot 12 maanden nádat alternatieve media dit hebben gemeld.. (Van Treinwagons met kettingen tot het inzetten van Drones, die geauthoriseerd zijn om leefgemeenschappen en burgers in de VS te bespioneren).

Wat jij nu kunt doen??

Wordt wakker, spreek je uit, maak links naar deze berichten, STA OP! 

Blijf kritisch en deel dit bericht!!

x

DHS ammunition

Tot slot een video uit de politieke tv-show van anchor-woman Rachel Madow, over de idiote contradicties die president Barack Obama in één avond de wereld in gooide en waaruit klip en klaar de intenties van de ‘krachten achter de schermen’ blijkt. (Engelstalig) Het gaat over de maatregel om mensen onbeperkt gevangen te houden, op basis van ‘verdenking van een toekomstige aanslag’.…!

x

x

Montesquieu

x

* * *

62 gedachten over “VS-fascisme: de ‘New World Order’ aan de horizon..?

  1. Wat ik kan herinneren was er een vulkaanuitbarsting en de ice-save-geld-schandaal… het volk is in een complete schuld geraakt. Er wonen maar heel weinig mensen…dus een paar miljarden euro op 320.000 mensen..

 1. Eindelijk worden de puzzelstukjes in elkaar gepast met dit artikel.
  Hier zat ik al erg lang op te wachten.
  Zelf regelmatig op het punt gestaan om dit in de commentaren te plaatsen.
  Maar je wordt snel weggezet als doemdenker, ja zelfs hier!
  Natuurlijk hebben de “powers that be” er alle belang bij om mensen ook hier te misleidden.
  “Uiteindelijk zal na 2012 er een nieuwe werkelijkheid ontstaan”.
  Ja, maar en heel andere dan wat iedereen heeft gedacht.
  En hier hebben veel mensen zich om begrijpelijke reden aan vast gehouden.
  Maar het is nu toch echt tijd om wakker te worden.
  We staan op de drempel van een totalitair systeem.
  Niet alleen in de USA, maar wereldwijdt.
  Er wordt openlijk een oorlog gevoerd tegen de wereldbevolking.
  Wie niet mee wil in hun systeem is een staatsvijand.
  Ook boven Nederland vliegen al de eerste drone’s.
  Zie de kamervragen van gisteren.
  Het enige wat er nu nog moet gebeuren is een totale ineenstorting van de financiële markten.
  Mensen zullen in opstand komen en dat is het moment dat de totale macht zal worden gegrepen.
  De hele infrastructuur voor de totale controle hebben ze verstopt in alledaagse gadges: tom tom, pc, smartphone’s, digitale tv, ov pas etc.
  Er is bijna geen ontkomen meer aan.
  In Engeland hebben mensen die werken als bewaker al pasjes dat bij calimiteiten(oproer) hun taken worden opgeschaald naar dat van de politie.
  Dit hele verhaal is voor mij al jaren duidelijk.
  Maar heel veel mensen willen zelfs nu niet naar de werkelijkheid kijken.
  En de enige reden is een enorme angst voor wat komen gaat.
  Hun verweer is dat ze er niets tegen kunnen doen.
  Ik denk dat zolang mensen hun hoofd in het zand blijven steken wij een
  hel over onszelf afroepen!
  En de eerste mensen zijn degene die dus kritisch durven te kijken/schrijven over het huidige systeem.
  Ik wens iedereen heel veel kracht en wijsheid.

  1. Wat ik kan herinneren was er een vulkaanuitbarsting en de ice-save-geld-schandaal… het volk is in een complete schuld geraakt. Er wonen maar heel weinig mensen…dus een paar miljarden euro op 320.000 mensen..

  2. @ Vfor
   We hebben inderdaad veel kracht en wijsheid nodig…
   De meesten mensen verbinden zich liever aan een (verstopte)dictatuur omdat ze niet vrij kunnen denken. In hun ogen zijn regels en synthetische wetten nodig om alles in het gareel te houden ander is er chaos. Ze denken ‘als ik me aan de regels hou, dan kan me niets gebeuren’…maar wat ze niet zien is dat de regels/wetten op een gegeven moment steeds nauwer worden en onmenselijker…tot men het leven niet meer leven kan noemen..

  3. Precies Monica, een mooie valstrik.
   Maar mensen zouden dit kunnen weten.

 2. Super spooky artikel dat mij pijn in mijn buik geeft. In onze goedheid willen we er eigenlijk niet aan dat er zoveel slechts gefabriceerd wordt. De links met Nazi Duitsland zijn zo terecht. Het is allemaal al eerder gebeurt. ‘Ich habbe das nicht gewust’ gaat nu niet meer op. Wat gaan wij hieraan doen? Nederland is een mak schaap van Amerika en als het daar ‘löss geht’ duurt het niet lang voordat het zich hier ook manifesteert.

  Dit artikel, zo zwaar en pijnlijk als het is, is een echte aanrader en ik stuur het naar iedereen door. Ik raadt jou aan hetzelfde te doen. It’s time to wake up to reality.

  Ik vond nog wat links naar het transport van duizenden tanks ….
  http://www.youtube.com/watch?v=VkYfSXy7XGo
  http://www.youtube.com/watch?v=Biqc3UFbshQ
  http://www.youtube.com/watch?v=v3XlM5Usp1Y

  1. Ergens op de site staat een artikel over de FEMA-kampen. De treinen met 2 verdiepingen en niet-gemerkte zijkanten.. De coffins, voor 3 personen.., de grote bakken, die in mega-opslagplaatsen staan.. Creepy!

 3. Useless eaters !?!? Die term wordt al eeuwen gebruikt door het clubje dat zich de elite noemt . Ze noemen zich de elite omdat ze zich de winnaars van The Human Race vinden . Niet alleen dat clubje dat zichzelf koninklijke rechten heeft toegekend , maar ook zangers van bandjes uit Dublin en omhooggevallen wizkids die plotseling in de miljoenen of miljarden zwemmen . Misschien hebben ze wel gelijk , het gewone volk fokt maar door , en consumeert braaf en hongerig alle troep die er voorgeschoteld wordt . In een stad met 60.000 inwoners weet 1 natuurwinkel met moeite het hoofd boven water te houden terwijl de Macs en snackbars welig tieren . Parken en bermen liggen vol met lege blikjes waar ooit redbull , cola , bier of andere junk in zat . Zelden zie je een bananenschil of een appelklokhuis argeloos op straat gegooid waar tieners zich tot diep in de nacht hebben samengeschoold . Bij iedere nieuwe verkiezingsronde wordt de oude garde weer tot regering gekozen omdat de partijen die wel voor verandering en verbetering gaan niet vertrouwd worden . Ik heb gezinnen gezien die eten van de voedselbank eten en tegelijkertijd een mega digitale tv in huis hadden en waarbij ook alle gezinsleden een eigen supertelefoontje hadden waar ze de hele dag op zaten te gamen etc. , het huis blauw van de rook van de ouders en de kinderen suf van de Ritalin .
  Wanneer komen de mensen wel in opstand , want zo wordt het de beleidsmakers wel erg makkelijk gemaakt . Het lijkt wel een spelletje voor ze , een corporatie wil zijn imperium uitbreiden , benoemt degenen die hen daarvoor in de weg staan terroristen via hun poppenspelers en binnen de kortste keren sturen ouders hun eigen kinderen de strijd in om het vaderland te vertegenwoordigen , komt geen dwang aan te pas . Gooi nog een scheutje religie in de saus en men staat in de rij om ergens in de wereld anderen af te gaan schieten .
  Eigenlijk heeft het hersenloze klootjesvolk zelf al gekozen voor een NWO , ze hebben alleen een beetje begeleiding nodig die ze met alle plezier wordt gegeven .
  ship of fools http://www.youtube.com/watch?v=0Xf7dQjf8G4

  1. Hallo Cozmic
   I don’t want to sail with them, but it feels like i’m theire Hostage.
   Theire greedy arms are evrywere!

   Mooie song!

  2. Cozmic,
   Ben groot fan van hem, rauw en ongepolijst.
   En slaat de kapitalistiche spijker raak op zijn kop!
   I love it.
   Thanx, heb even lekker zitten lachen.

 4. Inderdaad vreemd dat Ijsland in het rijtje staat
  Maar even zo opvallend het land wat Robin de Ruiter schetst
  als veilige uithaven…Equador

 5. Het zijn de corrupte journalisten, met hun omgekochte redacteuren, die de mensen beliegen en bedriegen, van wege hun boterhammetje!

  Van morgen in de VK, die soms nog smeriger en geraffineerder te werk gaat als De Telegraaf, nota béne links gericht, ja aan me hoela!

  Poutin mag niet te veel invloed krijgen in Cypres, terwijl een gedeelte van Rusland in Europa ligt.

  Gisteren gezien hoe Obama de honing kwast gebruikt in Israel, duizende handen op één buik, het verbond van de twee agresiefste landen van de planeet, en ook de berheersers van de grote media, via het zionisme wat overal vertegenwoordigd is maken zij uit hoe wij leven, in vrede of in oorlog.

  Nederland heeft veel meer zwart/crimineel geld op zijn banken als Cypres, over Londen maar niet gesproken, maar als je de naam hebt van vroeg opstaan, blijf dan maar liggen, hoe waar kan iets zijn!

  Ze zijn oppermachtig, en hebben lang geleden al de touwtjes in handen genomen, ik raad U aan geniet van het komende voorjaar, leef in je liefdes kring nog lang en gelukkig.

  1. Hallo Jenne,
   Het zijn niet alleen de journalisten, maar het hele systeem is corrupt door hebzucht.
   Iedereen laat zich meesleuren in deze waanzin van graaien en “machts toeëigening”.
   Mensen op belangrijke publieke posities laten zich omkopen door enorme salarissen, pauw en witteman, DJ’s, wetenschappers, meteorologen, ja wie niet?
   Ze leven bij de waan van de dag!
   Verblind door de Dollartekens in hun ogen, zien ze niet wat er zich werkelijk achter de schermen afspeelt.
   Of ze willen het gewoon niet, omdat ze onderdeel denken te zijn van deze macht.
   Maar wanneer morgen aanbreekt en de contouren van deze fascistische staat zich onmiskenbaar aandient, zullen zij zich ook slachtoffer wanen.
   Alleen zullen ze dan hun invloed niet meer kunnen laten gelden om deze waanzin een halt toe te roepen.

   Het enige wat ons nog kan redden is dat mensen van goede wil in hun kracht gaan staan en hun licht verspreiden.
   Ik ben al decennia lang een lichtbrenger, maar ook mijn vlam was meer en meer aan het uitdoven.
   Het voelt als vechten tegen de bierkaai.
   Maar het is gewoon nu tijd om weer te gaan stralen!!

   Amasté.

  2. VforVendeta,

   Tussen de 70 en 80% van de bevolking gebruikt tranquilizers om op de been te blijven, dat is dus ongeacht de persoon, in alle bevolkings lagen.

   De Media moet je niet onderschatten, ze hebben een enorme invloed op het denken, en de opini vorming.

   De brain wash, gevolgt door een goede brain fuck, strijkt alles glad en effend de wegen voor de grote nieuwe leugens.

   Ik denk dat jij ook die GLADIO programmering wel kent, het is nu nog iets verder, ze hameren het er in met hun haarp en chemstrails.

   Ik zie zonder een werkelijke harde confrontatie niets veranderen.

   Vriendelijke groet Jenne

  3. @ Jenne
   “Ik zie zonder een werkelijke harde confrontatie niets veranderen”.
   Maar laat je hier niet toe verleiden, dit is wat ze willen!
   Dan hebben ze een reden om hun repressie middelen totaal te gaan inzetten.
   Hun wapens zijn oppermachtig: voedsel, financiële systeem en de oorlogsmachinerie.
   Ga gewoon de “waarheid” vertellen in je eigen omgeving en probeer mensen inzicht te geven.
   Je loopt 99 keer tegen de muur van ontkenning, wat zeer frustrerend is.
   Maar het gaat om die ene!

 6. In dit soort artikelen wordt de intelligentie van de mens altijd schromelijk overschat. Alsof er mensen (‘elite’) zouden zijn die in staat zijn om de wereldgeschiedenis te ‘componeren’. Zo werken de dingen niet, en de mens als fenomeen is slechts een gedachtenconstructie die misleidt.

  Deze wereld en de werkelijkheid is er een van systemen en constructies. En van tijdgeesten (‘egregoren’: zie: http://filodivers.blogspot.nl/2013/03/astrologie-dijsselbloem.html), en de mens is louter speelbal. Hij denkt wel individu te zijn en vrij te zijn, maar hij is speelbal van de tijdgeest en van de gedachtenfenomenen.

  Een van die gedachtenfenomenen is het financiele (geld)stelsel en (in de slipstream) fenomenen als nationale staten, de EU, de VS etc.. Dergelijke systemen hebben een neiging en een richting, en die is er altijd een van vasthouden, status quo en controle. Systemen neigen altijd naar een status quo, en dat schreef Joris Luyendijk hier mooi: http://www.nrc.nl/joris/2013/03/21/kartel/): de markt neigt ernaar te consolideren tot een kartel. En zo hebben alle systemen een neiging tot status quo. Sterker: alle menselijke gedachtenconcepten hebben dat. En geld, EU en VS zijn niks anders dan dergelijke concepten. Deze hebben een geheel eigen werking, die losstaan van de wil van individuen. Systemen consolideren ‘automatisch’, vanuit hun eigen, innerlijke en inherente neiging.

  Op het moment zien we in de wereld oude concepten uit elkaar vallen. Want consolidatie en status quo zijn uiteindelijk tegennatuurlijk (entropie). Maar de menselijke gedachtenconstructies neigen altijd naar status quo. In een afbladderende en veranderende wereld zal die status quo in een kramp schieten. Vrijheden zullen afgeschaft worden, democratie ook (de ‘WASPs’ in de VS zijn te klein in aantal geworden om nog blanke presidenten te kunnen kiezen. Vandaar dat Obama zo eenvoudig de verkiezingen won…), en zij zullen nu trachten om door buiten-democratische middelen de status quo te consolideren.

  En dat is allemaal zeer begrijpelijk en, paradoxaal genoeg, menselijk. Want de kracht die onder de neiging tot consolidatie ligt, is angst. Angst creeert zwaartekracht, lood, goud, status quo, materie en de neiging tot vastklampen.

  Dat is wat er de komende tijd te gebeuren staat: Kramp van de oude gevestigde belangen. Daar zit geen elite oid achter, het is allemaal puur tijdgeest die in conflict komt met gevestigde gedachtenconstructies (of schemata).

  1. Aanvulling: Wat ik dus stel is dat niet de mens de baas is in deze wereld, maar dat hij enkel speelbal is van a) de tijdgeest die in vrijheid doorloopt en de verschijnselen in de wereld bevrijdt omdat vrijheid de aard is van de werkelijkheid, en b) zijn eigen gedachtenconcepten die een web vormen waarin hij zich gevangen waant.

   Stellen dat dat web is gespannen door een elite, is hetzelfde als stellen dat het aan Erwin Krol ligt dat het komend weekend gaat vriezen.

   Mensen die momenteel ‘elite’ worden genoemd (zoals de Bushes) zijn louter lui die (als speelbal) komen bovendrijven in een systeem. Zelf weten ze niet eens hoe. En ze hebben er ook nauwelijks een persoonlijke belang bij, want wat moet die oude Bush nou met geld en macht? Hij ligt op het moment op sterven!

   Nee, de mens heeft geen macht, is niet in staat om de wereldgeschiedenis te maken en is louter speelbal van krachten (‘egregoren’) die groter zijn dan hem. En het zijn die krachten die leiden tot een aankoop van ‘1.6 billion rounds of ammunition’, en die zeer binnenkort in een (hopelijk korttijdige) totalitaire kramp gaan schieten.

   Vlak voor de Franse Revolutie zagen we ook zo’n kramp. Ook toen ingegeven door de gedachtenconstructie van geld en schaarste. Lodewijk die poen nodig had voor zijn oorlogen en de burger begon uit te knijpen. Was ook een kramp, veroorzaakt door de waan-concepten geld en schaarste. En, het was een tijdelijke kramp. Want kramp en consolidatie zijn tegennatuurlijk (entropie). Dus ieder concept waarhet woord ‘order’ in staat, is onhaalbaar en zal zeker nooit beklijven…

  2. Hallo Daan,

   Hier moet ik toch echt even op reageren.

   “Alsof er mensen (‘elite’) zouden zijn die in staat zijn om de wereldgeschiedenis te ‘componeren’”.

   Denk je dat de bilderberggroep kopjes thee zitten te drinken??

   “Deze wereld en de werkelijkheid is er een van systemen en constructies”.

   Excact, en door wie zijn deze bedacht?

   “de markt neigt ernaar te consolideren tot een kartel”

   POEHEE!
   Is dit de vergoelijking van de werelelite voor het opnieuw tot slaven maken van de mensheid door hen alle financiële middelen te ontnemen.
   Door het herkapitaliseren van de corrupte banken met het zuurverdiende geld van burgers? En wie worden er uitgekocht…….De Multinationals!

   ” En geld, EU en VS zijn niks anders dan dergelijke concepten. Deze hebben een geheel eigen werking, die losstaan van de wil van individuen”.

   Zullen we dan maar gelijk onze zogenaamde “democratie” afschaffen.
   Ik heb altijd geleerd dat de staat er is om mensen te dienen en niet andersom. Het zou ook een individuele keuze kunnen zijn.

   “Op het moment zien we in de wereld oude concepten uit elkaar vallen”.

   Precies Daan, omdat dit ook de bedoeling is om de New World Order te kunnen uitroepen. Dan moet je toch wel eerst aantonen dat de oude concepten faalden. Over eigen dynamiek gesproken!

   “Vandaar dat Obama zo eenvoudig de verkiezingen won”.

   Onder het dictatoriale en arrogante gezag van Bush werden heel veel internationale en mensenrechten geschonden en werden de rechten van burgers enorm ingeperkt. Denk alleen al aan Patriot act 1 en 2.
   Ook worden er twee onwettelijke oorlogen gevoerdt.
   Na al dit grof geweld moesten ze een puppet neerzetten die het vertrouwen van de bevolking kan wegdragen. Niet om het vertrouwen te herstellen, maar om nog een ietsje meer tijdswinst voor de laatste genadeklap.

   Sorry, Daan je citeert alleen maar de gevestigde orde die hier nou net zoveel mee te winnen heeft.
   De lakeien van de koning!

   Aan je stukje valt wel op te maken dat je het totaal niet met me eens bent. Maar een goede raad, denk zelf eens na!

  3. Hallo Daan,

   Stellen dat dat web is gespannen door een elite, is hetzelfde als stellen dat het aan Erwin Krol ligt dat het komend weekend gaat vriezen.

   Mensen die momenteel ‘elite’ worden genoemd (zoals de Bushes) zijn louter lui die (als speelbal) komen bovendrijven in een systeem. Zelf weten ze niet eens hoe. En ze hebben er ook nauwelijks een persoonlijke belang bij, want wat moet die oude Bush nou met geld en macht? Hij ligt op het moment op sterven!

   Ik zou maar eens op zoek gaan naar weermodificatie, kom je er vanzelf achter of ze het kunnen laten regenen en sneeuwen. Zoek dan ook even naar HAARP.

   De bedoeling is dat Jeb Bush binnenkort gaat voor het presidentschap.
   Nee, geen belang bij macht en geld. Maar ach zo blijft het wel in de familie.

   Sorry voor mijn cynische reactie.

  4. V, laat je niet misleiden door je mensbeeld. De mens is een bedacht concept. Sterker, het denken gebeurt niet in de mens maar is een extern fenomeen. Het brein is een zintuig dat het denken waarneemt, zoals de ogen het licht waarnemen. Dat betekent dat je bepaalde gedachtenconcepten en -systemen niet aan een bepaalde persoon kunt toerekenen. Dat wel doen is gelijk aan Erwin Krol de schuld geven dat het regent, of de gehele Tweede Wereldoorlog in de schoenen van een bepaald persoon (Hitler) of volk (Duitsers) schuiven.

   Veel mensen beseffen niet goed wat de woorden ‘In Lak’ech’ betekenen, en dat wreekt zich steeds weer. Dat zet het ik tegenover het jij, en dat sluit verantwoordelijkheidsgevoel buiten. Het leidt ook tot de waanzin van de reincarnatiegedachte. Terwijl wij allen Hitler waren in een vorig leven.

   Dit alles niet beseffen of begrijpen leidt tot ellende in deze wereld. Het vergt moed om dit te beseffen want het leidt tot de conclusie dat ego’s en persoonlijkheden niet bestaan, en bovendien dwingt het tot de noodzaak verantwoordelijkheid te nemen. En vooral: niet de ellende in de wereld op een anders conto schuiven. Want – In Lak’ech – wij allen zijn Jeb Bush. Dat niet begrijpen en beseffen leidt tot ellende…

  5. ps: Vandaar (‘In Lak’ech’) dat verlichting nooit een egotrip is:

   “Zo blijven er twee balken, twee groeperingen over: de horizontale balk, die een humaan sociale religie vertegenwoordigt, en de verticale balk die regelrecht, zonder oponthoud tot God wil opstijgen. Maar zij kunnen tezamen niet een Kruis vormen, het kruis dat op de schouders genomen moet worden, het kruis dat voorwaarde tot waarlijke zieleverlossing is!”

   Uit:

   http://henkenmialeene.org/lezingen/26-50/26_-_de_gnostieke_kruisigin.html

 7. Gelezen hoe meer als een millioen Communisten ?, zijn gekeeld in Indonesia, Atheisten misschien, Hindu’s misschien, Bhoudisten misschien, maar goed voor elk Islam regiem is elk excuse mooi meegenomen, om misschien tegen standers af te maken, en hun vrienden de Amerikanen vonden het ook helemaal niet erg.

  Nou ik kan U vertellen dat mijn verre familie in de Verenigde Staten, zwaar bewapend zijn, en de handlangers van de Zionisten, zijn ook niet allemaal zo betrouwbaar.

  Wie een gat graaft ( tweepersoons kist ) voor een ander, komt er misschien wel zelf in te liggen, het bezoek in Israel en de inhoud van Obama’s toespraken zijn niet zo goed ontvangen, er heerst in de States een hele vervelende explosieve sfeer, en zeker razcisties anti zio-joods.

 8. Dit is de eigenschap van een holle kogel.
  Holle kogels – Hollowpoint-design
  Toch ondertekenden de politieafdelingen, de jagers en niet de vergeten de “bad guys” het verdrag niet en konden daardoor voor lage snelheidkogels, wapenpatronen gebruiken die een kommetje of holletje in de punt hebben (het “hollowpoint”-design) en speciaal waren ontworpen om te vervormen bij het raken van het doel. Dergelijke vervormingen zorgen ervoor dat alle kinetische energie (KE) van de kogel aan het weefsel wordt overgedragen over een kleine afstand. Hierdoor ontstaat een enorme schade in vergelijking tot andere kogels die niet een dergelijk kommetje hebben.

  15 Amerikaanse congresleden eisen onderzoek naar de aankoop van de enorme hoeveelheid munitie door de federale overheid.

  http://www.prisonplanet.com/congressman-dhs-bullet-buys-aimed-at-restricting-ammo.html

  http://www.prisonplanet.com/government-cover-up-of-ammo-buys-implodes.html

  http://www.prisonplanet.com/fema-federalizing-police-for-domestic-war.html

  1. @ VforVendeta,

   Is al een heel oud gebruik, de zogenaamde Dum Dum kogel, met je zakmes een kruisje inkepen in de kop van de kogel, en bij inslag verspinterd de kogel, met alle gevolgen van dien.

   Heb het aan mijn familie gevraagt in de states, over deze grote aankopen van munitie, zij waren niet op de hoogte, maar bereiden zich wel voor op de toekomst.

   Ken je the american pye, uit grand rapids, op youtube, leuk en triest met ons weten van nu.

 9. “Daarom ziet men in onze tijd overal boeken verschijnen, die oude geschriften aanhalen, waarin de ramp der wereld vermeId wordt. Het ene deel der mensheid wil het andere deel wakker schudden. Doch het zal niet gelukken. Heel de mensheid is gebonden aan de greep van de aeonische nachten der kosmos en slechts één mogelijkheid ligt er: reageren op de stem van het chromosoom der Prea-Herinnering.”

  http://henkenmialeene.org/lezingen/1-25/24.html

  1. Forbidden

   You don’t have permission to access /lezingen/1-25/24.html on this server.
   Apache/1.3.41 Server at henkenmialeene.org Port 80

 10. uuuhhh ik snap het niet meer. Net een heel ding over remote viewing gezien waarbij het zuidelijk halfrond vd aarde mogelijk wordt getroffen door e.o.a. voor juni dit jaar

  Dit verklaart de kluis met alle zaden op de noordpool, de vele ondergrondse basissen overal ter wereld…en wellicht nu het aanschaffen van erg veel ammo??

  http://www.viewzone.com/rv2013.html

  Iemand andere ideeën hierover?

  gr

 11. Laat je niet teveel misleiden. Dit is allemaal zorgvuldig georchestreerd. Denk je nu echt dat het “zomaar” het grote nieuws zou bereiken dat zij even een zooi ammo inslaan?
  Een afleidingsmanoevre om de boel op te zwepen! Ze hebben elders veel geavanceerdere technologieen klaarstaan zoals vechtrobotten (denk aan de Ibot film), ook hebben ze drones (onbemande raketten/vliegtuigjes met munutie) waar ik hier niets over lees. Ook maken ze gebruik van Scalar Wave wapens (Tesla technologie) die ze ook gebruikt hebben om het WTC te verpulveren tot poeder met 9/11 (zie: http://www.drjudywood.com). En ze hebben afstandwapens die kanker kunnen veroorzaken (zoals o.a. bij Hugo Chavez gebruikt), deze uitvinding was al in 1980 geintroduceerd waar een video van is op Youtube. Kun je nagaan wat ze inmiddels hebben als ze zoiets al 35 jaar terug hadden! Zal zoiets misschien niet via HAARP nu kunnen zodat ze een heel volk ziek maken? Verdacht veel mensen hebben kanker vandaag de dag!
  De kogels stellen niet zo veel voor in vergelijking met wat ze werkelijk allemaal hebben. Alex Collier zei een keer in een lezing dat als je eens wist wat ze werkelijk in hun bezit hebben aan geavanceerde technologie dan schrik je je rot!
  Lees zeker de channelings van Matthew Ward, Salusa en Sheldan Nidle via http://www.galacticchannelings.com. 3 betrouwbare channelings waarin ook staat aangegeven dat het duistere clubje allang de wereld had kunnen overnemen als buitenaardsen niets zouden doen, zoals atoomraketten onschadelijk maken bijv. En ze geven ook aan dat ze geen massale genocide toe zullen laten of een overname op aarde. Ik weet gewoon zeker dat we gesteund worden. Maar we moeten wel zelf erachter komen anders zal ons bewustzijn er niet van groeien als de buitenaardsen alles voor ons zouden doen. Een kind moet ook eerst aan de kachel voelen of dat heet is. Zo werkt dit ook! Ik ben gerust dat het allemaal goed gaat komen en dat we niet bang hoeven te zijn. Alles wordt geopenbaart zo dadelijk.

  1. Vfor,

   alles waar veel geld mee wordt verdiend is in hun handen, en dit is al heel lang zo, en helaas zal altijd zo blijven, daar helpt geen lieve moeder aan, ja natuurlijk of of, maar hoe ze gaan letterlijk over lijken, en ongeacht de status van dit komende lijk.

 12. Ongelovelijk, de marionnet in het witte huis, heeft een wet ondertekend, waarmee hij het goedkeurt om de natuur om te brengen, zonder dat welke organisatie, of gerecht hier iets tegen mag ondernemen.

  Hij geeft de criminele natuur manipulator Monsante de vrije hand,
  om zijn gang te gaan!

  Ik denk dat het nu toch wel voor iederéén duidelijk is, met wat voor soort satanise vijand van de mensheid we hier te doen hebben, yes we can, kill him !!!

 13. De Amerikaanse overheid bestaat voor een groot deel uit voormalig “Monsanto” bobo,s. Kijk maar eens hoe ver/diep de fam. Clinton in Monsanto zit.
  Ook Bill Gates heeft zeer nauwe financiële banden met Monsanto. Het aantal senatoren die financiële betrokkenheid met de farma. hebben is schrikbarend.

  Ik heb indertijd al deze banden in kaart gebracht en op m,n websites gezet. Opmerkelijk feit is’ dat al mijn websites over deze onderwerpen verdwenen zijn. GEWOON WEG !

  M.n m,n website over de Nieuwe Wereldorde had maandelijks minstens 30.000 bezoekers.

  Hoezo vrijheid van meningsuiting?

  1. Vfor?vendetta,

   De hele media schrijft wat hun wordt op gedragen, het zijn de redactoren die beslissen wat de ahum vrije journalisten schrijven.

   Op dit moment is Bahrein heel agresief bezig in Europa, kopen voetbal clubs, en andere duistere investeringen.

   Er moet veel en lang gezalft worden, om de Islam aanvaardbaar te maken, maar dat zal helaas niet lukken.

   Wat zou die PVVer belooft zijn om zich voor te doen als Moslim.

   Als we geen grote psychise kruistocht gaan ondernemen tegen deze boze middeleeuwers, blijven ze knagen aan onze waarden!

 14. @Guido,

  Wat is eigenlijk jullie beleid ten aanzien van het moderaten van reacties?
  Want blijkbaar staan sommige mensen op een “te beoordelen lijstje” voordat iets geplaatst wordt.
  Wat zijn de criteria voor het zwarte lijstje.
  Want blijkbaar sta ik daar nu ook weer op.
  Wil je dit eens voor mij onderbouwen?

  1. @Jenne
   Die kruistocht is al vanaf 2001 in volle hevigheid bezig.
   In deze onwettige oorlogen worden zelfs verboden wapens gebruikt.
   Jenne, ik denk eerder dat wij hen in een hoekje hebben gedrukt dan andersom.
   Er is een vijandsbeeld gecreeërd, zoals dit al decennia lang wordt gedaan.
   Hiermee hopen ze de publieke opinie te kunnen manipuleren, want ze hebben natuurlijk wel het jonge mannen kanonnenvlees nodig.
   In het geval van Irak en Afghanistan blijken er dan weer heel andere motivaties ten grondslag te liggen dan welke bedreiging ook.
   De olie van Irak en een pijpleiding door Afghanistan.
   Ondertussen worden alle onwillige dictators in het Midden-Oosten een pootje gelicht, onder de noemer van een zogenaamde revolutie.
   Jenne, die nieuwe NWO zal bestaan uit één religie.
   Een valse natuurlijk, maar dat doet er voor veel mensen niet toe.
   Jenne, ik hoop dat je ziet dat op dit moment er in de hele wereld één toverwoord wordt gebruikt: TERRORISME!
   Zelfs dat jij hier blogt valt daar al onder. Dus pas maar op.

  2. @25. Er wordt 1. automatisch iets weggezet, in de wacht, als het softwareprogramma ‘verdachte zaken’ signaleert, zoals bijvoorbeeld één of meerdere URL-links. (Maar ook bij sommige woorden heb ik de indruk!). en 2. iets in de wacht gezet door mij, bij ‘off-topic’ge-OH en schelden en vloeken.
   Kennelijk worden sommige mensen die geaccepteerd zijn, ook regelmatig in de wacht gezet. Beats me, waarom precies..!

   Zoiets..?

  3. Nou of wij deze Moslim vijand hebben geceéerd betwijfel ik, hij is steeds latent en smeulend aanwezig geweest, dat is als je jezelf tenminste van Europese Christelijke roots beschouwd.

   Het slaven halen in Europa en bij de Slavische volkeren is nog steeds niet afgelopen, het verkrachten van anders denkede vrouwen is nog nooit opgehouden, het verkrachten van vrouwen in houd ongeveer gelijke tred met de nieuwe europese bewoners van Moslim afkomst.

   Op mijn reizen in Islam landen van voor al deze oorlogen, me altijd dood geergerd aan de wijze waar op deze mensen, met hun jonge kinderen omgaan, en vooral de meisjes, de vrouwen zijn niet meer als sloven, in Turkije hing altijd een geur van angst, bij de vele onderdrukte minderheden.

   Mijn angst is dat door onze naïviteit, over bemeten van dat moet kunnen denken, en onze zelfingenomenheid gaan belanden in onze eigen landen, in een situatie als die arme minderheden in Turkijë, een speelbal, voor deze middeleeuwse macho’s.

   Ik denk dat wij ons vergissen in de demagogische macht waar over de leiders van de Islam beschikken, de echte denkers in Australië, weten ook zo ongeveer wat ze te wachten staat van die 350 millioen
   Moslims van Indonesia, ze maken zich niet echt illusies.

   Maar goed de tijd zal het leren, groet Jenne.

 15. Ik ben pas sinds een week actief op deze site (en andere) gaan graven en ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij eigenlijk een bevestiging geeft van een altijd sluimerend gevoel over onrecht.
  @Jenne… Je haalt een aantal zaken aan die wij als Christenen zouden moeten veroordelen zoals ze in Islamitische landen gebeuren. Je vergeet hierbij te bedenken dat alles wat hier opgenoemd is, precies zo gebeurde (en erger) onder de noemer van “de wereld veroveren en Het Woord” over diezelfde wereld verspreiden.
  Vrouwen hebben in onze Westerse (oh zo ontwikkelde en blijkbaar enig juiste) wereld nog maar eenkleine 100 jaar enig recht van spreken. Het is nog maar heel kort geleden dat wij (het zogenaamd juiste stukje van de wereldbevolking) de dingen anders begonnen te doen dan de oh zo foute Islamitische helft van de wereld.
  Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik ben Westers, ooit zelfs erg pro-USA, en ooit zelfs nogal Liberaal te noemen geweest… Toch….als je kijkt naar alle berichten over hoe wij emanipuleerd worden, vergiftigd, gestuurd en als ’te verspillen assets’ beschouwd worden….. We beschimpten ooit de mensen uit de diverse Bible Belts omdat ze zo stronteigenwijs waren zich niet te laten inenten…. Wat blijkt …. Deze groepen hebben geen last van ADHD, ADD, PDD-NOS etc etc etc…. Al deze ‘afwijkingen’ zijn direct terugtevoeren op de inhoudvan wat wij onze kinderen ingespoten hebben (en waar we ook zelf mee ingespoten zijn).
  We verfoeiden het Communisme…. Nee het Kapitalisme was vele malen beter…. Je kon van niets opeens iets worden….. Ik predik helemaal niks… Ik ben noch links, noch rechts….maar als je nu kijkt wat Het Grote Geld met de wereld voor heeft….. totale dominantie van enkele bedrijven over ALLES wat wij naar ‘binnen werken’.
  Volkstuintjes waar je je eigen (gezondere) groenten en fruit en geneeskrachtige kruiden kan verbouwen….. WETTELIJK VERBODEN al in een aantal Westerse landen; Homeopatische middelen of uitdragen hoe geneeskrachtig bepaalde plantjes zijn die Moeder Natuur ons gegeven heeft…..WETTELIJK VERBODEN zelfs hier in Nederland al. Medicijnen…. Nee die moeten wij slikken…. Symptoombestrijding ipv oorzaaksbestrijding… Waarom? Geld….. Macht…
  Fluor in ons water en verplicht happenbij de tandarts als je jong bent….. Al eens opgezocht wat voor effect dat op je lijf enhersens heeft? Condens-strepen aan de hemel….. We zien er inderdaad af en toe een paar…. (De echte condens-streep lost na 3-4 sec op achter het vliegtuig) de rest zijn gif en zware metalen die structureel ons leefklimaat ingegooid worden…. Waarom? Geld….. Macht. Als je je er in verdiept…. En helaas heb ik daar door het instorten van de arbeidsmarkt veel gelegenheid voor …. Dan schrik je je wezenloos.
  Slik niet alles wat ons door onze ‘leiders’ als zoete koek gevoerd wordt…. Slik ook niet alles wat mensen als ik of sites als deze je vertellen…. Maar word WEL WAKKER en ga kritisch kijken, luisteren en je eigen research doen. De wereld is echt beroerd aanhet worden en als iedereen zonder handelen alles accepteert… Dan gaan we in no-time ten onder.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.