Advertentie

‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’


Simpel uit nieuwsgierigheid is Paul Peters al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in Ufo’s en wezens van andere planeten. Krantenknipsels en publicaties, alles wat er maar te vinden was werd uitgeknipt en in plakboeken verzameld. De honger naar deze informatie was opgewekt en bleek al snel onverzadigbaar en dat ging zo vele jaren door, maar de opbrengst van de zoektocht was op de lange duur niet bevredigend. Pas met de komst van een computer met internet kwam daar grote verandering in.

De cover van het boek van Paul Peters

Opeens had hij toegang tot alles wat er wereldwijd in krantenknipsels, bibliotheken, websites en overige publicaties was vrijgegeven, en dat bleek behoorlijk wat te zijn. Het werd Paul Peters echter ook al snel duidelijk dat er veel misinformatie is, veel onzin, en dat vaak de ene website een vierde deel van het verhaal heeft, maar niet het hele verhaal, en nog drie andere websites de overige drie ontbrekende stukken ook als potten zonder deksel. De grootste uitdaging was om al die ontbrekende stukjes op te sporen en daarna het geheel passend in elkaar te leggen alsof je een soort code aan het ontcijferen bent.

Toen deze puzzel ( Zonder voorbeeld ) klaar was, kwam er door de mistsluier een onwelriekende boodschap aan het licht. In sommige gevallen is de waarheid nog veel angstaanjagender dan de gruwelijkste fictie, en het eindresultaat was van dien aard dat Paul Peters vond dat hij deze informatie niet voor zichzelf mocht houden. Om die reden begon hij zijn bevindingen op papier te zetten in de juiste volgorde om iedereen de kans te geven te lezen wat er speelt wereldwijd, en wat ons nog te wachten staat, zodat het u in ieder geval niet zal treffen als een donderslag bij heldere hemel. Hij waarschuwt duidelijk voor: ‘Opnieuw een Holocaust aan de Horizon’ Een paar gedachtenpaaltjes?

Volg de geldstroom via het Federaal Reserve Systeem.. Wie regeert de wereld? F.E.M.A. Wat is dat? Wereld dominantie, tunnels in de aardbol, de Amerikaanse Dollar. Gecamoufleerde conflicten en Wereldoorlog 3 onder constructie; 2012 en waar de Amerikaanse troepen zijn. Nostradamus, de chip en wereldwijde verplichte vaccinaties en het terugdringen van de bevolking(sgroei). Concentratiekampen voor vaccin weigeraars, die Endlösung

De Svalbard Global Seed Vault, de gloednieuwe vlijmscherpe guillotines in concentratiekampen in Amerika. Amerikaanse soldaat of robot? FEMA kampen in kaart gebracht, Phil Schneider klokkenluider van het eerste uur. Ondergrondse bases, de buitenaardse agenda, niet van deze wereld samenwerking van demonen, atoomproeven of atoomoorlog? De Invasie vanaf de aarde. De galactische federatie, de ontgoocheling.  Allemaal onderwerpen uit het nieuwe boek van Paul Peters..

* * *

x

‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’

2012 © Paul Peters.

 x

Het overgrote deel van de hedendaagse bevolking kent de ‘Holocaust’ van de Tweede Wereldoorlog alleen van horen zeggen, uit geschiedenisboeken, van documentaires op televisie of  filmmateriaal op Youtube. Dat geldt ook voor mij. Ik was nog niet geboren toen zich de meest gruwelijke massamoord die de geschiedenis ooit gekend heeft plaatsvond. De logica die er ( zogenaamd )achter zat,( het kweken van een nieuw zuiver ras ) is me ook volledig ontgaan. Wat me wel bijgebleven is zijn de verschrikkelijke beelden van de treinwagons waar de arme mensen als vee in gepropt werden om aan hun laatste enkele reis te beginnen.

De onmenselijke manier waarop er met mensen werd omgegaan zonder aanzien des persoons, mededogen met niets of niemand, man of vrouw, kind of pasgeboren baby. De beelden van de concentratiekampen en wat de bevrijders daar aantroffen, broodmagere mensen met holle ogen diep in de oogkassen waar werkelijk alle hoop uit was geweken.. Tot op het bot gebroken mensen die op niets meer hoopten, die de moed eigenlijk allemaal al opgegeven hadden omdat ze zonder dat hen dat verteld was toch wel wisten dat het zwaard van Damocles boven hun hoofd hing.

Hoe vergelijkbaar zijn de ontwikkelingen van fascisme in het Duitsland van de jaren 1930 met de huidige 'onderdrukking' van vrijheden, bijv. in de VS..?

Met mij zullen velen zich deze beelden zo voor de geest kunnen halen en met een putdiepe zucht verzuchten:”Dat ligt God zij dank allemaal ver achter ons. Zoiets zal gelukkig nooit meer gebeuren” Men is geneigd te denken: dat kan in deze moderne tijd nooit meer gebeuren zoiets barbaars. Men heeft destijds immers toch de wijze les daaruit getrokken dat zoiets nooit meer mag kunnen gebeuren?? Toch?
“Wir haben es nicht gewusst!” zeiden de meeste Duitsers na afloop van de oorlog, en ik ben geneigd ze op hun woord te geloven. Dit werd ook bij het Duitse volk zelf niet aan de grote klok gehangen. Vele Duitse militairen waren niet trots op wat ze deden, ze ‘voerden alleen maar bevelen uit’, omdat ze donders goed wisten dat weigeren geen optie was.

Maar nogmaals, dit ligt allemaal gelukkig heel erg ver in het verleden, dus dat boek kunnen we beter maar definitief sluiten. Er is al genoeg over gezegd, en al die herdenkingen, daar wordt de jeugd intussen een beetje ‘simpel’ van. Ophouden hierover!, vergeten en verder met je leven. Toch? Maar zo simpel ligt het helaas al lang niet meer. Duistere wolken pakken zich weer samen boven de nietsvermoedende mensheid, want hoe graag we dit gruwelscenario ook willen vergeten, alles wijst erop dat het weer gaat gebeuren. Vandaar dat het boek dat ik hierover geschreven heb ‘helaas’ de titel meekrijgt: “ OPNIEUW HOLOCAUST AAN DE HORIZON”

Ik wil u graag ( of eigenlijk helemaal niet graag, het doet mij geen genoegen ) deelgenoot maken van de wetenschap dat er op dit moment in het jaar 2012 in Amerika ruim 800 concentratiekampen met een complete capaciteit van meerdere miljoenen mensen compleet ingericht zijn, bemand en bewaakt met videocamera,s voorzien van wachttorens, prikkeldraad, hekwerken onder hoogspanning, spoorrails die er naartoe leiden en maar één halte hebben, het concentratiekamp als eindhalte! In de directe nabijheid van deze kampen zijn gigantische verbrandingsovens gefilmd en insiders hebben naar buiten gelekt dat er heuse gloednieuwe Guillotines in elk blok aanwezig zijn, dat er een soort van ruimtes zijn die met een nieuw wapen volgens het principe van een microwave oven zijn uitgerust, waarbij de slachtoffers imploderen, dit om de ‘rommel’ voor de poetsploeg te beperken.

Dat er meerdere tientallen kilometers gloednieuwe wagons gereed staan, waarin men in driehoog op elkaar gestapelde cellen 143 personen per wagon kan vervoeren.Met een totale capaciteit van een miljoen mensen per transport! Allen geklonken in ijzeren beenringen die in de treinstellen aanwezig zijn. Dat er 60.000 helikopters uit het oog weggehouden worden in ondergrondse faciliteiten om in tijd van nood allemaal tegelijk ingezet te worden. Welk noodgeval moet dat dan wel wezen, dat het de inzet van 60.000 helikopters vereist? Zo vraag ik mezelf dan af.

Het vindt allemaal zijn oorsprong bij de bancaire instellingen wereldwijd, die in principe allemaal aan dezelfde touwtjes hangen, die steeds door de zelfde poppenspelers bespeeld worden. Deze zogenaamde “elite” zijn tot de conclusie gekomen dat we met veel te veel mensen op de planeet aarde zijn, en men heeft besloten op super geheime vergaderingen op nog geheimere locaties achter hele dikke deuren dat daar iets tegen ondernomen moet worden. Het schijnt zo te zijn dat we volgens deze “fijne heren “ te veel consumeren en dat de voorraadschuur straks leeg is als we zo door gaan. Daar valt zeker iets voor te zeggen, maar daar hoeven toch niet ( dat denk ik dan ) meteen zulke draconische maatregelen tegenover te staan. Helaas, het draaiboek is er al klaar voor en het ‘beestje’ heeft zelfs een naam gekregen; men noemt het onder ingewijden ‘Project Endgame’..

Hoe duidelijk moet het onder je neus geschoven worden...? Maar vrees niet, je bent waarschijnlijk geen potentiële terrorist.. Maar of 'anderen' dat ook vinden.. (klik voor lead over dit rapport)

Project Endgame is de naam van een duivels complot van de aller rijksten der aarde om de totale wereldbevolking terug te brengen met maar liefst………schrik niet, 70%. Om te voorkomen dat men misschien mocht denken dat het hier een schrijffout betreft, dat is ZEVENTIG PROCENT, zodat daar geen misverstand over bestaat. Minderheidsgroepen zijn allemaal ten dode opgeschreven, dat zijn dus de armsten, de oudsten, de zieken, de gehandicapten, negers, want daar moeten ze ook niets van hebben, en wat er verder nog boven het maaiveld uitsteekt. (hier een pdf van ‘Endgame’!)

Nu zijn er diverse zaken die op dit moment in de geschiedenis van de aarde erg verwarrend door elkaar beginnen te lopen, ik heb getracht daar in mijn boek toch een duidelijke lijn in aan te brengen. Ik zeg erbij: “Het blijft mensenwerk”, er kan hier en daar best een klein foutje in geslopen zijn, in grote lijnen hou ik mij echter aan de feiten. Alle dingen die door omstandigheden die je gerust zorgwekkend mag noemen tegelijkertijd tegen ons mensen werken zijn op dit moment.

Israël en Iran
Een dreigende wereldoorlog met Israel en Iran als middelpunt van de rookwolk. Daarnaast het steeds grimmiger wordende weer dat steeds grotere extremen kent waarbij steeds meer doden te betreuren zullen zijn in de nabije toekomst. Dan de door de elite geplande genocide door middel van een gesimuleerde pandemie met verplichte vaccinatie waarbij iedereen van een nanochip met nanotechnologie voorzien wordt, zoals in grote plaatsen al met stamgasten in superdiscos gebeurt. Deze nanochip controleert voor de rest van je leven je hele leven. Wat je doet, wat je zegt, met wie je praat, waar je bent, welke boodschappen je doet, hoe lang je op de wc zit, alles weten ze van je door middel van deze technologie.

Men kan ook aan de hand van ieders specifieke persoonlijke nummer alles regelen buiten jouw inmenging om. Ze kunnen je water afsluiten, of je gas. Ze kunnen je tv uitschakelen, maar ook je hartslag! Na vaccinatie ben je elk moment van de dag oproepbaar en inzetbaar. De chip kan je helemaal beheren, je eigen vrije wil uitschakelen en je als een soort robot laten fungeren, waardoor je zelf vrijwillig naar de slachtbank gaat als het jouw beurt is. Wees dus alert op elke spuit die u krijgt, en beroep u ten alle tijden op het recht van zelfbeschikking waar het om vaccinaties gaat, men kan u nooit tot een vaccinatie verplichten. Met een pistool op de slaap gericht word dat een hele andere zaak, dat begrijp ik ook, maar in eerste instantie zal men het vriendelijk lachend vragen, weiger dan!

Er zijn geheime afspraken, above top secret afspraken met de originele bewoners van onze planeet aarde, die diep in het binnenste van onze aarde wonen, zoals ze waarschijnlijk al altijd gedaan hebben, wij noemen hen Aliens of ‘buiten’-aardsen, terwijl de benaming ‘binnen’-aardsen eigenlijk veel juister zou zijn. Toen het Amerikaanse leger in 1933 begon met Radarsignalen uit te zenden, bleken er ineens een paar vliegende schotels zichtbaar te worden in de lucht, die even later min of meer neerstortten. De frequentie die het leger gebruikte stoorde blijkbaar de apparatuur van de vliegende schotels en het Amerikaanse leger legde beslag op voor die tijd helemaal ( en nu trouwens nog steeds ) waanzinnig geavanceerde apparatuur. Daarop kregen ze bezoek van de onderaardsen die vonden dat we die frequentie niet meer mochten gebruiken. Er werden afspraken gemaakt tussen het Amerikaanse leger enerzijds, en de binnen-aardsen anderzijds. Die afspraken kwamen in het kort op het volgende neer:

Het Amerikaanse leger mocht niet langer op de gewraakte frequentie uitzenden en hen werd tevens een zwijgplicht opgelegd omtrent de aanwezigheid van de Aliens. Ze waren ook toe aan uitbreiding daar onder de grond en eisten de onvoorwaardelijke medewerking van de Verenigde staten bij het aanleggen van grotere en modernere faciliteiten voor hun genetische proefnemingen die ze deden op mensen!. In ruil daarvoor zouden de Aliens hen vertrouwd maken met hun technologie die de onze in duizenden jaren vooruit was. De Aliens kregen toestemming om zo nu en dan een mens te ontvoeren voor medisch onderzoek, maar moesten beloven om daarna, door middel van hypnose de ontvoerde patiënt het geheugen te wissen en zonder verwondingen op de plek terug te zetten waar hij of zij ontvoerd was. Op die manier zou niemand zich ook maar iets van het gebeurde kunnen herinneren. Op alle eisen werd bevestigend geantwoord, maar……de onderaardsen hielden zich op geen enkele wijze aan de gemaakte afspraken. Het bleek al vrij snel dat de homo sapiens bij sommige onderaardse rassen op de menukaart staat!.

Mensen werden levend en zonder enige vorm van verdoving uit elkaar gescheurd en bij volle bewustzijn van hun organen ontdaan voor donororganen en voor genetisch onderzoek  Ze deden ongelooflijk hun best om met behulp van onze lichaamsdelen een nieuwe soort levensvorm te creëren, Hun ras werd met uitsterven bedreigd. Dat was in 1933! Inmiddels zijn er dus vele jaren verstreken maar ze zijn niet uitgestorven daar onder de aarde. Integendeel! Verre van dat, ze hebben zich in een moordend tempo vermenigvuldigd.

In mijn boek ‘Opnieuw Holocaust aan de Horizon’ vertel ik o.a. het verhaal van Phil Schneider die gerust de pionier genoemd mag worden onder de vele klokkenluiders die vooral de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten, dat heeft naar alle waarschijnlijkheid vaak met de vergevorderde leeftijd van de klokkenluiders te maken. Zodra men begint te vermoeden niet lang meer te leven te hebben, wil men nog even zijn lang verzwegen geheimen kwijt aan de mensheid. Mensen  moeten weten wat er werkelijk aan de hand is, hebben er recht op te weten wat er door diverse regeringen wereldwijd voor het grote publiek verborgen blijft.

Phil Schneider, klokkenluider. Veel van zijn verhalen zijn op YouTube te vinden..

Phil Schneider voelde dat zijn leven aan een zijden draadje hing sinds hij per ongeluk, tijdens het tunnelen van onderaardse faciliteiten en tunnelverbindingen tussen deze faciliteiten onderling op een groep Aliens stootte die daar al hun hele leven en wellicht sinds het begin van de aarde woonden. Hij had een geheim ontdekt dat ten koste van alles geheim gehouden moest worden maar Phil kon er zijn mond niet over houden. Sterker nog, hoe groter de druk van bovenaf werd om zijn mond te houden, des te meer zocht Phil Schneider de publiciteit op. Iets wat u zelf makkelijk kunt controleren door op Youtube Phil Schneider in te vullen. Enkele van zijn lezingen zijn daar nog steeds te vinden. ( in de Engelse Taal ) Phil Schneider heeft zijn loslippigheid of noem het openhartigheid met de dood moeten bekopen. Hij werd door de CIA gewurgd.

Deze Aliens lieten er verder geen misverstand over bestaan dat niet zij, maar wij de indringers waren op hun planeet en niet andersom, zoals zo vaak gedacht word. Ze lieten op niet mis te verstane wijze blijken dat ze HUN planeet terug wilden! De rijkste der aarde kwamen in een spoedzitting bijeen en men meende tot een compromis te moeten komen met de Aliens. Let wel dat deze variant alleen is weggelegd voor de allerrijksten, de rest mag creperen. Men moest het met de Aliens op een above top secret overeenkomst zien te gooien, omdat tijdens de confrontatie met Phil Schneider onomstotelijk was vast komen te staan dat onze modernste wapens speelgoed was in vergelijking tot de wapens waarover deze Aliens beschikten. We waren simpelweg aan hun grillen overgeleverd. Dus werden er ( bij gebrek aan alternatieven ) overeenkomsten gesloten.

Volgens Phil Schneider is men al sinds 1940 volop tunnels aan het aanleggen onder de aarde en deze miljarden dollars verslindende tunnels worden verder gebouwd tot op de dag van vandaag. In en uitgangen over de hele wereldbol, onderling verbonden door monorails met supersonische snelheden. Al deze ondergrondse activiteiten zijn volgens mij slechts voorbereidingen voor het eindspel dat heel toepasselijk door de Amerikaanse regering de codenaam: “ENDGAME” heeft meegekregen. We staan met z`n allen aan de vooravond van de laatste meesterzet die de hele boel in een klap schaakmat zet. Het draaiboek voor dit scenario is in elkaar gezet in een joint venture tussen de Aliens enerzijds, en de Amerikanen en de Russen anderzijds.

De map met FEMA-kampen, waarover ook uiterst geheimzinnig gedaan wordt door verschillende autoriteiten in de VS! (klik op illustratie voor meer info)

Boven de grond zijn Amerika en Rusland voor het oog van de wereld al jarenlang beslist geen vrienden. Onder de grond heerst een compleet ander klimaat . Zo zijn er in samenwerking met de Amerikanen en de Russen, door gebruikmaking van de technologie en in samenwerking met de ‘binnen’-aardsen al lang (sedert 1960) complete basissen gebouwd op de Maan, Venus en Mars. Als de grond van moeder aarde te heet word onder de voeten, is een zak goud of edelstenen voldoende om een one way ticket te bemachtigen aan boord van de shuttles die met snelheden van 70.000 km per uur op en neer  pendelen tussen de planeten en de aarde. Met geld of waardepapieren kun je niets bereiken. Alleen goud en edelstenen kunnen een stoel kopen aan boord van deze vluchten . ‘Vluchten’ krijgt hier zo ineens een hele andere betekenis… Eenmaal aan boord van de ark van Noah ben je veilig.

En de achterblijvers dan???
Dat word ieder voor zichzelf op het moment dat moeder aarde door de kosmische wasstraat gehaald word. De voortekenen zijn er al dat het dichterbij komt. Aardbevingen op plaatsen waar dit erg, erg, erg ongewoon is. Ongelooflijke regenbuien en onweren die we niet gewend zijn. Modder rivieren, overstromingen en tsunami,s , vulkanen, landverschuivingen, bergen die in de grond verdwijnen en immense gaten die zo diep zijn dat er geen bodem zichtbaar is, die spontaan in de grond verschijnen het lijkt geen einde te vinden, en de verschrikkelijke waarheid is dat er ook geen eind aan komt, dat het alleen maar in frequentie en hevigheid gaat toenemen.

Als we niet door een natuurramp om het leven komen, dan is het wel door de vaccinaties waartoe men ons straks verplicht bij het uitbreken van een ziekte in een door de staat tot rampgebied verklaard gebied. Van welke kant je het ook probeert te relativeren, je loopt steeds tegen het overdreven goed geoliede mechanisme aan van het eindscenario dat geheel volgens plan en volgens draaiboek ‘Endgame’ ten uitvoer word gebracht. Het is om die reden dat ik niet anders kan concluderen als dat er weer een Nieuwe Holocaust aan de Horizon is. Het is triest nieuws, ander nieuws heb ik niet, maar u kunt er beter maar van op de hoogte zijn, dan kan het u in ieder geval niet meer als een donderslag bij heldere hemel overvallen.

 Paul Peters, mei 2012

* * *

Deze en nog veel meer onverkwikkelijke zaken komen allemaal aan bod in het boek: “Opnieuw Holocaust aan de Horizon”van Paul Peters; te bestellen via www.pumbo.nl alwaar het als paperback of als E book te koop is, alleen te koop via deze link,  het ligt dus niet in de boekhandel. Voorafgaand aan dit boek schreef ik nog een boek over het H.A.A.R.P. Project, een helse machine waar men dat vreemde weer van de laatste tijd uit vandaan tovert, de geest is uit de fles, en het ziet er niet naar uit dat ze hem er weer terug inkrijgen..  Dit boek schreef ik onder het pseudoniem Alex Hunter en het heet: ‘Als het leger H.A.A.R.P speelt’ en is als paperback of als E book te koop via deze link: www.pumbo.nl

 

81 gedachten over “‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’

 1. Yep, we’re all gonna die…
  Aangezien je er toch geen ene moer aan kan veranderen laat ik me niet meer bangpraten door welke gedachtengang dan ook. Linksom of rechtsom het loodje leg je toch wel een keer.
  Laten we er daarom nu zo veel mogelijk een feestje van maken, je eigen gang gaan en de mensen om je heen liefhebben.

  1. Het gaat niet om ‘bang maken’ Imke.. Gewoon oplettendheid triggeren.. Het is dus niet anders.. Wat niet wil zeggen dat Paul helemaal gelijk heeft.
   De fascistische tendenzen zie ik ook in heel veel maatregelen van de VS terug; allemaal begonnen met 9/11 en de ‘Patriot Act’..!

  2. Het is niet mijn bedoeling Paul te kort te doen. Maar nou heb ik het idee dat al die info exact dat effect moet sorteren,nl de massa bang houden. Ik steek mijn kop niet in het zand, voel donders goed aan wat er speelt, maar ik kies er voor om nu mijn eigen weg te gaan bewandelen om misschien van daaruit het tij te kunnen keren.
   Uiteraard heeft ieder mens zijn eigen interpretatie van de voorgestelde zaken, maar afgezien van je niet laten vaccineren, wat moet je aanvangen met zo’n doem scenario? Ik krijg al acuut Gilles de la Tourette zodra ik een politie uniform zie. Altijd al een gifgloeiende hekel aan autoriteit(= vrijheids beperking) gehad.
   When the shit hits the fan zal ik niet zonder slag of stoot ten onder gaan, maar het is best mogelijk dat het helemaal niet gebeurt en daarom wil ik die negatieve energie me niet weer leeg laten trekken.
   (Ik zat vanmiddag nog te denken dat het misschien een idee is om weer “power to the people” shirtjes te creëren, om de boel positief te bekrachtigen.( onder het mom, als woorden water -zie Emoto- kunnen bekrachtigen, kan dat met mensen ook?)

  3. Imke
   mensen bestaan voor ongeveer 70% uit water dus het lijkt me een goed plan.

  1. Paul al deze angsten spelen zich in jezelf af, jou innerlijke wereld word weerspiegeld in de buitenwereld.
   Wil je hier iets aan doen,kijk dan eerst naar je eigen dualiteiten en dan verdwijnen al je gecreerde angsten als sneeuw voor de zon….

  2. Paul Peters,
   spijt hoef je niet te hebben. Het is altijd goed om ook de achterkant van de medaille te laten zien. Iemand die de atoombom per ’toeval’ heeft uitgevonden is ook niet dezelfde persoon die zegt gooit hem maar! Chapeau voor uw gedegen onderzoek! En wat ik u eerder toeschreef zie het maar als een verwerking van mijn eigen ‘obstakels’. Maar dat inzicht krijg ik helaas later. Succes met volgen van uw eigen Pad. Nemasté.

 2. Dat wat je het meest vreest voed je en zal dus uiteindelijk ook gebeuren. Positief blijven denken dus en dit soort verhalen “die ik al jaren op de punt site van Xander lees” niet verder voeden dus. Ik zou zeggen hier ook niet meer op reageren. Love is all we need and Love is all. ♥

 3. Peters, kunt u nog door het bomen het bos nog steeds zien. Of heeft de complexiteit u in haar greep? Wat zijn feiten en waarheden voor u? Alles wat u gezien, gehoord, gelezen hebt op het internet? Heeft u die zaken ook nagetrokken door in levende lijfe naar Amerika te gaan om die Fema kampen met eigen ogen te aanschouwen. Als dat zo is dan is het triest voor woorden. Maar dan is dat toch niets bijzonders sinds mensenheugenis bestonden dat soort kampen ook. Alleen heten ze niet zo. Ik noem bijvoorbeeld de indianenreservaten, de ghetto’s, gaunthamono bay. En we weten dat de kz-lager een Nedelandse uitvinding is tijdens boerenoorlog in z
  uidafrika. Ook wat betreft die onderaardse tunnels zijn volgens internet grotendeels door de ‘goede’ kant venietigd.
  Altijd heeft de macht, het geld, de hebzucht een reden dat overbevolking de oorzaak is van schaarste. Omdat massaconsumptie een volg is van kapitalisme. Maw de machthebbers laten zelf iets uit de klauw lopen en geven het volk de schuld. Hun eigen polariserend denken heeft het natuurlijk evenwicht verstoord. En nu maken ze een volgende denkfout dat door mensen ‘auszurotten’ ff het evenwicht kunnen herstellen. Ze geloven in hun eigen illusies om ff het evenwicht te herstellen. Het gaat hun echt niet lukken. En uw boek ook maar een ‘momentopname’ want ‘lineaire tijd’ bestaat niet meer is historie. Als ik in dat ‘soort poppenkast’ blijft geloven dan laat ik me weer ringeloren wat een andere mij oplegt. Het is uw waarheid. En ik weet dat mijn waarheid net zoveel kracht heeft als uw waarheid. Waar ik ingeloof is mijn waarheid. En angst is een slechte raadgever. Zolang ik bewust leeft met een geweten krijg ik altijd de juiste oplossing hoe moeilijk het obstakel ook is. Vooral mij niet geloven. Onderschat uw eigen kracht niet. Als u uzelf er bij neerlegt bent u bij voorbaat verloren, want alle mensen hebben dezelfde bron waaruit ik kan putten. Dat soort ‘acties’ om ons te onderdrukken zijn ‘laatste’ stuiptrekking van de gevestigde orde. Wat voor mij niet bestaat kan mij ook geen kwaad doen. Want vijanden maak ik zelf. Succes.

  1. @ Lezer
   citaat: ‘Maar dan is dat toch niets bijzonders sinds mensenheugenis bestonden dat soort kampen ook. Alleen heten ze niet zo. Ik noem bijvoorbeeld de indianenreservaten, de ghetto’s, gaunthamono bay.’

   Ik weet niet wat ik van deze (uw) waarheid moet vinden…sinds de mens kan denken bestonden er dus kampen. Maar die kampen die je opnoemt zijn toch helemaal niet zo oud.

   Omdat het dus altijd zo was, gaan we dus vrolijk verder en iedereen die laat zien, dat er zorgelijke veranderingen zijn, die wordt als bangerd neergezet. Nota bene door dezelfde mensen die steeds maar mopperen en constateren, hoe erg de overheid faalt, en hoe fout de koningin is enz.

   Als je zulke (b.g.) verhalen niet als een waarheid wilt aanvaarden, dan wordt de auteur als angst-zaaier gezien.
   Maar wie is nou bang, degene die de moed opbrengt om de verandering te laten zien en te informeren, of degene die zo doet alsof niets aan de hand is.
   Zo gauw je dichter bij het echte werk komt, ben je niet meer zeker van je leven.
   Dus bedankt voor al die mensen die de moed hebben om hun kop boven het malieveld uit te steken.
   Maar geloof vooral niet mij 😉

  2. Ik wil ook zeker niemand tekort doen en nee ik ben niet in de VS geweest om het allemaal te gaan zien. Ik kom de VS niet eens in omdat ik in het verleden menigmaal ongezouten kritiek heb geuit op het binnenlandse en buitenlandse beleid van de VS. Moet er ook niet aan denken om daar naar toe te gaan. Ik hou niet van dat geschreeuw en die grootdoenerij, ik hou het liever simpel en ben maar wat trots dat ik in Europa leef. Maar zoals andere ook al hebben gezegd, ik weiger in angst te leven. Dat heb ik tijdens de koude oorlog ook niet gedaan en zal ik nu dus ook niet doen. En wat iemand anders vreest is zijn probleem en niet het mijne. Alles wat is gebeurd had een reden en alles dat gaat gebeuren heeft ook een reden en ik heb er alle vertrouwen in dat er voor mij en hen die ik lief heb gezorgd wordt. Namastè. ♥

  3. Hoi Monica,
   Sinds mensheugenis leven we in gepolariseerde wereld. Hoe ver moet in terug naar Atlantis, naar Mu, of daarvoor naar Luxor. Atlantis is ook door mensen handen ten ondergegaan(de zondvloed en ark van noah). Elke oorlog(sinds mensheugenis) heeft zijn strafkampen(gevangenissen). Die moderne strafkampen kan ik benoemen,die oude niet maar die waren er degelijk wel geweest. Ik heb niet gezegd dat de schrijver van het artikel een angsthaas is. Ik waardeer zijn waarheid maar ik zeg alleen dat het niet mijn waarheid is. Want ook mindcontrol en angst aanjagen zijn de machthebber niet vreemd. En verdeling wil hij zaaien en haat oogsten.

 4. Leef niet in angst, dit is allemaal illusie die we zelf hebben gecreerd.
  Wees blij dat dit allemaal gebeurt, zo kunnen we tenminste alle dualiteiten ontstijgen.
  Ik kijk met blijheid en compasie naar dit gebeuren want ik weet dat als de nood het hoogst is de redding nabij is.
  Focus je gewoon op leuke dingen en geniet er met volle teugen van.
  De gehele kosmos bevind zich gewoon in ons zelf, micro ,macro.
  We hoeven ons alleen maar te herinneren wie we ten diepste zijn.
  En dat zij prachtige scheppers.

  1. Ready…. Aim…… Shoot 😆
   Juist goed dat deze dreiging afentoe wederom duidelijk belicht wordt . Je hebt van mij 5 sterren gekregen , plak ze maar op je koelkast .
   Hoewel een verhaal als dit voor de gemiddelde matrixminded modelburger met doorzonwoning en Prius op afbetaling ongeloofwaardig in de oren zal klinken is het helaas een ijskoude werkelijkheid waar al vele decennia naartoe is gewerkt door het onderons clubje .
   Alle oorlogen met hun ontelbare miljoenen bloedoffers zijn het voorprogramma geweest voor de hoofdband die binnenkort op wil gaan treden .
   David Icke verteld hetzelfde en met hem nog vele wakkere geesten , geschiedenis herhaald zich met uiterlijk nieuwe spelers , maar nog steeds dezelfde puppetmasters aan de touwtjes .

 5. Dit is al heel lang bekend dat dit zou gaan gebeuren, althans! het is een gevechtsdrang om te willen overleven in de stof en dat zolang mogelijk vol te houden. Die strijd is het verhaal van de ‘EINDTIJD’, waar velen zielen nog even van mee willen genieten hoe het is op Aarde voor de laatste keer aanwezig te zijn. Een hele lichting van ons die klaar staan zullen dan ook voorgoed deze plek des onheils verlaten volgens het scenario maar er zal ook verzet zijn. Het dualiteits verhaal van welke kant ga je kiezen, Duister of het Licht? Beide kanten van illusie die men stel voor de overwinningdrang in ‘Den Stof!’, Los laten die handel als we toch het eeuwige leven hebben in de geest, daarmee zijn we uniek in de kosmos en dat is ook de hebzucht van kennis van aldat wat buitenaards heet! Ik laat zelf straks lekker de boel los, zonder angst en vertrek naar een ander level van welzijn…
  Holocoust is de nieuwe aanjager van oa nieuwe Hol(l)ywood movies die vertellen dat de Nazi’s vanaf de maan in hun Ufo’s de aarde gaan aanvallen met oude 2de wereld oorlog materiaal.
  Iron Sky: http://www.youtube.com/watch?v=He_PWsJqsVY

  Overal zie je ineens dit soort films in grote getalle opduiken…
  Of praten we weer over de zoveelste ‘False Flag’ ?!

 6. Wat is Wijsheid?

  Toch niet oordelen en veroordelen? Toch niet jouw overtuiging als De waarheid zien en de ander hiermee willen overtuigen.
  Je eigen overtuiging is voor jezelf (i.v.m. karma) belangrijk maar laat de ander zijn eigen overtuiging en waarheid.
  Alleen zo komen we verder, kunnen we evolueren.
  Laatst las ik “wat is een debat?” Alleen zichzelf horen praten, luisteren naar de ander is er niet bij en luisteren is de enige manier om de ander te begrijpen, te begrijpen en niet te te zeggen dat hij of zij het verkeerd ziet. Wat verkeerd is of goed voor diegene dat kun je niet weten. We hebben allen ons referentiekader, op dat moment (NU) bij ons passend.
  Mensen spuien op ieder moment hun meningen, op zich niks mis mee, zelfs begrijpelijk maar meestal weten ze van de hoed noch de rand. Het stoort me soms waar ik dan weer niks mee kan, maar bovenal is het jammer.
  Gun ieder zijn eigen manier van doen, eigen perceptie, ieder zijn eigen leven. Het Leven wordt er veel eenvoudiger door.
  Ook ik ben van mening alles wat je aandacht geeft dat groeit.
  Hartegroet Alice

  1. you are very seriously my lady. I get a dirty mind when you are saying: it ’s growing when you aregiving a lot attention. But i can’t deny your opinion you’re right.
   Do forget what i said to you. A lot of succes with your Choosen Path.

 7. Kan het ff niet laten wat gedachten te delen….

  Angst = Lage Trilling
  Vrij van Angst = Hoge trilling

  Licht – Hoge trilling
  Duister = Lage Trilling

  Bang zijn voor je eigen sterfelijkheid = lage trilling
  Weten dat dit niet thuis is = hoge trilling

  Hoe zorg je dat je jezelf in een hogere trilling terugvindt?
  – Voed jezelf met het juiste eten = meer basisch (groenten), minder zuur (vlees , suikers)
  – Zorg voor minder stress (toename adrenaline verzuurt de boel)
  – Blijf in je eigen energieveld, laat anderen niet je energie naar beneden halen door je met die (lagere trillings) energie naar beneden te halen
  – Hoe je verre van dit soort verhalen – ze zorgen ervoor dat je trillingsgetal laag blijft
  – Laat je inspireren , niet bang maken
  – Zoek de edelsteen met de juiste frequentie die bij je past
  – Doem- en crisis is exclusief voor de westerse maatschappij. De eindtijdgedachte is typisch iets wat op het westen is los te laten. Wat zegt dat?
  – Last but not least: Je kunt niet verliezen. We zijn sprituele wezens met een menselijke ervaring. Het is slechts ons doel gezamenlijk te komen tot een hogere trilling, terug naar de bron.

  Oordeel niet

  1. Het is wel heel subtiel Burke….
   De aarde trilt in een frequentie tussen de 7,5 hz en 7,8 hz.

   Welzijn heeft een frequentie van 7,83 hz

   depressie 6,6 hz
   geweld 10,8 hz
   nadenken 13 tot 14 hz
   meditatie 8 hz
   diepe slaap 4 hz

   Dus eigenlijk gaat hier het hogere trillingsverhaal niet op, want geweld trilt hoger dan welzijn….misschien heb jij een verklaring 😉

  2. @Monica,

   Subtiel…

   Je trekt trilling in mijn benadering naar een fysieke gebeuren, gelijk heb je zo klinkt het niet aannemelijk.

   Wat ik bedoel met hogere trilling is toename van energieniveau, betere focus en de creativiteit die daar mee hand in hand gaat…

   Vanuit die energie , beter inzicht krijgen in zaken als synchroniciteit.

   Het lukt mij op gezette tijden, mijn energie te verhogen, maar het is verdomd moeilijk vasthouden in een wereld waarin angst nog een bepaler is in veel processen.

   Zo zie en ervaar ik het.

   @Cozmic,

   Stop je vingers in het stopcontact en je hebt 50 HZ 🙂

   Doe je dat in Amerika heb je 60 HZ! Een hogere trilling aldaar….?

 8. Maar wat is dit voor een gelul? Dit hele verhaal staat toch geheel haaks op de gedachten rond het aquarius tijdperk? Als je dit moet geloven dan kan je er misschien beter nu een einde aan breien want wie zit hier op te wachten? Nee ik ga me niet gek laten maken door dit soort verhalen en blijf lekker dichtbij mezelf. Je weet onderhand niet meer wat je nog mag geloven. De een zegt we gaan een fantastische tijd te gemoed en de ander roept hel en verdoemenis dus wat willen we nou? Ik kies in ieder geval voor die fantastische tijd en zie daar ook de voortekenen van en wat andere doen staat hun volledig vrij en dat waren mijn laatste woorden die ik aan dit onderwerp heb vuil gemaakt. Namastè. ♥

 9. Ik geloof dat er dergelijke dingen bestaan als boven beschreven. En lekker positief denken omdat ‘alles wat je aandacht geeft groeit’ is in mijn ogen te naief en niet wat we hier in de dualiteit doormaken.

  Natuurlijk moeten we positief denken, maar wat daarbij helpt is dat je gelooft dat je een streep in het zand kunt trekken tegen het duister. Als je weet waar ze staan en wat ze doen, weet je ook waar je die streep moet trekken. ‘Tot hier en niet verder. Vanaf hier/nu heerst het licht’. Is dat niet superpositief denken?

  Ik denk dat de ergste doemscenario’s niet meer zullen plaatsvinden. Eerder omdat er mensen zijn die het duister erkennen en naar buiten brengen dan door zo diep mogelijk je kop in het zand te steken, waaronder je dan hopelijk dat lieve ‘aquariustijdperk’ vind.

  Kijk eens naar de actuele realiteit: in Syrie is de regering wel heel heftig bezig, staat er in de krant. Tijd om weer eens een inval te plegen.

  Of niet?

  We beginnen de patronen te herkennen en al velen snappen dat de duistere krachten binnen bijv. de CIA weer bezig zijn: http://tiny.cc/m7u6ew

  Als je de MSM erop naslaat, staat dat natuurlijk nergens, maar lees goed: ze zijn er ook niet meer zo zeker van dat Assad het allemaal zelf gedaan heeft. Mannen die gezinnen systematisch afknallen. Wie zijn die mannen dan? We komen er langzamerhand achter. Ik durf te wedden dat we er achter komen voor-, of tijdens een inval deze keer.

  En die oorlog tegen Iran staat ook al decennia op stapel. Onze Deepjournal man, Daan de Wit heeft er zelfs een boek over geschreven. Hij heeft alles vast goed gezien. Toch komt die oorlog er niet. Denk ik.

  De Egypische lente is door de CIA aangestuurd, hoor ik van een doorgewinterde internetter. Dat we dát niet zagen! Naievelingen! Ik denk dat hij gelijk had. Alleen ze, het leger, de CIA/Mossad hebben het niet meer in de hand.

  Vandaag Bilderberg in de VS, met o.a. Mark Rutte, Paul Scheffer, Alexander Pechtold, prof. Halberstadt, PaulPolman, Bea(http://www.infowars.com/bilderberg-2012-the-official-list-of-participants/). Bad Guys. Gaan ze het redden. Nee, eerder peentjes Zweten. Waarom zitten ze in Amerika? Sommigen komen Europa niet meer in, in Zwitserland werden een aantal bijna gearresrteerd. Ze moesten vluchten.

  De ondergrondse basis in Amerika zijn er vast ook. Ook Alex Jones weet er alles van en schreeuwt moord en brand, ook geen echte aquariusvibes, die man. Toch gaat de elite zich niet verstoppen in die bases. Vele bases zijn al vernietigd als je David Wilcock mag geloven. Misschien mag je dat niet, maar toch zie ik hoe dan ook door het asfalt (fear mongering) het groene gras doorbreken:

  Morgen Zembla over mobieltjes. Men zal schrikken en denken, nog meer slecht nieuws? Ik denk blij, ‘zie je wel, informatie is niet meer tegen te houden’. In dat kader past het verhaal van Marat Musin ook (eerste link). En Quebec én Occupy, én de erkenning van homeopatie door de Zwitserse regering én, de erkenning van Narcoleptie als gevolg van het Mexicaanse griepvaccin door de Finse regering en meerdere inmiddels. De rechtzaak voor eerherstel van Wakefield, waarschuwing op mobieltjes door Israel, exposure over Studnex door de Mossad, Monsanto begint rechtzaken te verliezen, IJsland die de banksters en het IMF eruit trapt, wereldwijde tegenwerking tegen ACTA. In Singapore zijn Bush en Blair veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Niet alleen aangeklacht, maar veroordeeld. Niet alleen die rare Rossi is bezig met vrije energie (LENR), maar ook MIT doet testen. MIT, die hebben een reputatie hoog te houden, maar ze kunnen niet meer achter blijven. Alternatieve geneeskunde haalt zelfs de krant: (http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3251608/2012/05/07/Curry-onderzocht-als-middel-tegen-darmkanker.dhtml).*)
  Vincent Dekker krijgt alle ruimte om over zonnecellen te schrijven in diezelfde Trouw. Zelfs KEMA erkent dat PV cellen goedkoper is dan conventionele energie. KEMA, de marketingafdeling van de grote energiejongens. Misschien wordt Ron Paul niet dé GOP candidaat, maar hij heeft een enorme kans gecreerd om de FED aan te pakken. Bruce Springsteen zingt nu ook van de daken dat de bansters weg moeten. Meer dan 600 van hen zijn dan ook al met de staart tussen de benen vertrokken (http://americankabuki.blogspot.com.au/p/131-resignations-from-world-banks.html). Ik stop, de scheuren in het asfalt zijn niet meer bij te houden.

  Zet ‘m op gras! We helpen het groeien.

  *) sorry vandaag niet alles onderbouwd. Deze wel, raakt mij persoonlijk.

  1. FANTASTISCH.

   Namasté,
   In Lak’ech Ala K’in,
   Love and Gratitude,

   Soeverein Mens van Vlees en Bloed.

  1. You wont see this on CNN!

   BREAKING NEWS: From Occupy Frankfurt. May 19, 2012.
   The German police took off their helmets and marched with the protest clearing the way for them.

  2. Imke
   Ik denk dat je gelijk hebt ,heb hem even goed bekeken en de scheiding tussen de politiemensen en de betogers lijkt vals . Dat wil zeggen daar waar benen van betogers dienen te verschijnen zijn ze niet te zien. Ook de afmetingen van de hoofden van de politieagenten en de betogers komen niet overeen op de scheidingslijn. De betogers lijken allemaal veel kleiner en geen benen te hebben . Mijn conclusie geshopt,geen twijfel.

  3. Maar het kwaad is al gedaan, iedereen is al weer happy..!! LEVE FOTOSHOP..!

  4. Jaja, whishfull thinking! (Ik geef de cynische mij maar weer even een schop onder der hol) Wat zou het mooi zijn als dat de realiteit zou zijn.
   Bij de weg, ik zie toch echt steeds meer hoopvolle veranderingen hier en daar. Zelfs Geen stijl bericht nu voorzichtig argwanend over de Bilderbergtop zonder het direct als aluhoedjes verhaal af te doen…)

  5. Sjeeh werkelijk waar, zelden op geenstijl.nl gekeken maar werkelijk waar, een serieus stuk over Bilderberg, wie had dat ooit gedacht, flink door scrollen naar beneden, helemaal onder aan de VoorPagina van geenstijl blog;

   ” WTF? Pechtold, Rutte en Bea samen bij Bilderberg “

  1. @ Coz
   Als ik het goed begrijp is het een beetje zoals het korte sprookje;
   Een jager vindt een haas, de haas vindt van niet.

  2. ooooh, plaatje 8 pakjehandtas van de list (al), in beestachtige vorm, naar beneden scrollen, ik hou het niet meer droog, die wil ik, hebben ze die ook ergens in de uitverkoop of zo? zal Renée de vVéeee voor visser manneke wel weer niet goed vinden, alles is satanisch weet je wel, weet ik wel, homeopathie empathie is toch het gelijke met het gelijke opheffen?!!!! nou dan.. je weet toch (zoeloe lippen)

  3. dikke buiken is op zich wel, maar ook weer geen hopeloze horror hoor Paul, Nou je het hebt over overgewicht Paul, ik eet zelf graag en weet wat voor voortdurende zorg het is om niet kompleet dicht te groeien, ik zou best heel graag willen laten zien hoe je kunt door eten wat je wil en toch redelijk op gewicht blijven, ik bedoel vooral naarmate mensen ouder worden, low impact beweging, zonder meer schade aan je lichaam door plotselinge overbelasting, zonder extreme dieeten, 1 van de geheimen is zorgen dat er per dag een aantal uur “verbranding” plaats vindt, heeft niks met hardlopen te maken trouwens, en natuurlijk een aantal aanvullingen, waar jij sowieso meer van weet, het laatste wat ik mee kreeg was “bijen pollen” dat daar alles in zou zitten, moet het nog gaan kopen ergens en proberen ..

  4. Oh,briljant! ik ga voor “dare devil”nr 17.
   Maar van die obesi-tas- kwam ik echt niet meer bij.
   (exuus Paul, heeft niks meer met je boek te maken)

 10. Volledig akkoord met Joris (4 plaatsen hierboven): De “Duisteren” proberen nog tot het uiterste hun spelletje gespeeld te krijgen, maar ze hebben niet gerekend op zoveel positieve tegenstraling van Lichtwerkers, mensen van goede wil, positivo’s, geëngageerden etc… Laten we ons vooral niet door angst inpakken, dan zouden zij hun doel wel eens kunnen bereiken!

 11. Het is heel eenvoudig: alles is nl. waar in ’the eye of the beholder’.
  Er is 1 objectieve waarheid en dat is LIEFDE.
  In je eigen Aanwezigheid zul je de Waarheid vinden, en de Waarheid maakt je vrij.
  Aanwezigheid/Licht is wat in de mens steeds verder wordt geboren.
  Het is het denken wat twijfel/angst zaait.
  Het is geen toeval dat juist nu ons onderscheidingsvermogen op de proef wordt gesteld.
  Zonder duisternis kunnen we nl. ons Licht niet leren kennen.
  Fred Burke heeft op deze site al eens een heel mooi artikel over de familie Lucifer geschreven.

  1. Klopt Wilma, het kan nog erger, waarbij one-man’s-truth-is-another-man’s-lie..!
   Het is overigens Fred Burks en HIER staat dat verhaal.

   Maar ook Barbara Marciniak heeft in haar boek ‘De familie van Licht’ een indrukwekkend hoofdstuk geschreven over het ‘donker’, de familie van het donker. Ook dit hoofdstuk/verhaal staat HIER (in 4 afleveringen) op de site..!

 12. In 1999 kwam het boek uit van de zwitserse auteur Armin Risi met de titel “ Machtwechsel auf der erde”. Het is een facinerend boek, waarin al de thema’s van Paul Peters boek al uitgebreid worden beschreven. De namen van de firma’s die deze speciale treinen bouwen, waar de ook ondergrondse concentratie en vernietigingskampen zich bevinden, enz, enz.

  De informatie van Paul Peters moet, zonder in de angst en paniek te schieten toch zeker serieus genomen worden. Stap voor stap worden er steeds meer vrijheden van ons weggenomen en geven de politici de macht aan centrale overheden , die niet democratisch zijn gekozen, zoals o.a. de EU.

  Hier in Frankrijk is er b.v. , nog niet zolang geleden een antie-secte wetgeving gemaakt. De buren of anderen hebben een aangifteplicht als ze één van de volgende punten waarnemen:
  – geen TV toestel in huis
  – het branden van wierookstaafjes
  – het lezen van spirituele lectuur
  – het mediteren in groepjes
  – bijeenkomsten van mensen die zich uitwisselen over spirituele onderwerpen
  – shamanistische activiteiten
  – het organiseren en bijwonen van alternative therapieen
  – enz, enz.

  Rebirthing therapie (natuurlijk ademen) staat hier op de lijst van verboden therapieen, zelfs voor gediplomeerde therapeuten. Voor het geven van een reiki sessie kunnen ze iemand tot vier maanden in voorarrest vasthouden.

  In Duitsland wordt het o.a voor de vroedvrouwen onmogelijk gemaakt om hun beroep normaal uit te oefenen, omdat ze verplicht zijn zich abnormaal hoog te verzekeren. De ziekenhuizen zien hun als concurrent en willen het liefst een “keizersnede” voor iedere bevallende vrouw. Slecht bij 6% is een keizersnede medisch noodzakelijk, maar het feitelijke aantal ligt nu al op 35 % van alle bevallingen.

  Het natuurlijke en alternative wordt aan alle kanten steeds meer onmogelijk gemaakt door sluipende processen en wetten die deze vrijheid beperken.

  Paul Peters en Armin Risi zijn de enigsten die waarschuwen voor deze ontwikkelingen, die niet alleen met positief denken zijn te veranderen. Kijk ook hieronder naar de mening van Naomi Wolf en Gerard Celente.

  Naomi Wolf : the fascist system.
  Naomi Wolf : 10 Steps to a fascist Police State
  Her Boek : The end of America
  Youtube interview: http://www.youtube.com/watch?v=EH5U-BPJor4&feature=related

  Gerard Celente : All aboard the Auswitz Express
  In een recent interview met SGT Report heeft Gerald Celente, de topman van het Trends Research Institute, zijn uiterst sombere toekomstvisie kracht bijgezet door de huidige ontwikkelingen letterlijk te vergelijken met de Holocaust. ‘We zitten allemaal aan boord van de Auschwitz Express… Dat is wat er gaande is, maar de mensen zien het niet en zijn bang om er over te praten… De mensen willen het gewoon niet geloven.’
  Youtube interview : http://www.youtube.com/watch?v=X5othnG9naE&list=PL6EA90D3F85BF99BF&feature=player_embedded

  1. Dit verhaal zegt het allemaal.. http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/we-zijn-allemaal-verdachten-jij-ook/

   Het is begonnen met 9/11 en daar is de Patriot Act uit voort gekomen; kant en klaar lag ie in de kast..
   Vanaf 2001/2002 dus indoctrinatie, het toverwoord is ’terroristen’.. En nu is iedereen dus ‘verdacht’..

   Maarrrrr…. Waarom geven mensen dan ook zoveel vrijheid uit handen..? Zijn ze bang (gemaakt) en moeten ze daarom vragen aan iemand ‘anders’ om hen te beschermen..?? Het is werkelijk ridicuul, dat we al deze shit-situaties feitelijk aan onszelf te wijten hebben..!! Spiegeltje, spiegeltje..

   Dank voor je bijdrage!

  2. Ok, maar nu de million dollar question, wat DOE je eraan?
   Wierrookstaafjes branden…WTF??? echt?
   Je kan zo een remake van 1984 maken door te filmen wat er nu gebeurt.
   Misschien dat dat helpt, situaties in scene zetten en dan duiding geven met de wetgeving van uit Brussel.
   Zojuist las ik nog tot mijn verbijstering dat de EU dierproeven wil verplichten(!) ivm goedkering van gentech voedsel.

  3. PRECIES Iem, WAT GAAN WE DOEN

   Imke, sinds een hele tijd een film op teevee, rtl5, af kunnen kijken, inclusief wanstaltige reclame blokken met de meest zieke maar prima perfecto aansluitende ‘inhoud’, ” 500 days of Summer” , zo’n film als dit ‘moet’ door een illu iemand geproduceerd zijn, ze weten ons hele leven en wij weten vaak niks, tenminste ik niet, nu heb ik deze film net veel te goed begrepen, inclusief enge details in de beelden, zoals ouwe illu nazaat Jordan Maxwell kan praten over films van Steven Spielberg, maar wat ik wilde zeggen Imke, wat jij nu schetst en zegt, mijn hele leven zelden op een echt TONEEL PODIUM gestaan, maar ik bedoel een tussen artsy fartsy KUNST vorm bedenken, zodat ‘Wij’ (letter Nu Wij) zodat wij nu in dit moment kunnen Uitbeelden van Wat Wij al begrepen hebben van het Illu Leven, dat Leven wat zij al lang door schijnen te hebben, dat het de bedoeling is dat we daar Tachtig Tig jaar over doen om er achter te komen van wat zij schijnbaar al weten vanaf het moment dat wij de luiers nog aan hebben,

   Een alternatief Podium Imke, zullen we Toneel Rolletjes gaan schrijven, voor Mijn Part 3 regels per keer Imke, en dan bij de supermarkt de slager de boekhouder de hoofdstraat tussen de Huisjes in tussen de bedrijven door op weg naar werk in de Weekenden dat WIJ ACTEURS gaan worden van wat wij nu echt al begrepen hebben, en dat we elke dag, levende beelden, en dat we elke dag in Snel Trein Tempo bijleren en onze rolletjes aanpassen en op REPEAT zetten net als die scheisters op televisie en op dvd, dat we onze godvergeten eigen LOW BUDGET PRODUCTIES GAAN MAKEN Real Life in front of every One en dat wij Iedereen er bij gaan betrekken die ook snapt wat we aan het doen zijn, ik op mijn fietsie jij op de motor Cozmic en Monika in de bus en op de Solex, het maakt niet uit, Dat wij het Hollywood stokje gaan overnemen van de Main STream op Continu Basis en zo 18 levens in 1 leven kunnen gaan proppen….

   Duszz euh wat Paul doet is zo gek nog niet maar ik was er nog niet aan toe, dat we de Show Buzz gaan overnemen maar dan ECHT

   het moet een REal Life cross Over gaan worden tussen alle denkbare kunstvormen, dans, minimalistische verstarring beweging Papier Film Digitale sjat rap peop alles door elkaar heen EN DAT WE NIET MEER BANG VOOR ELKAAR HOEVEN TE ZIJN omdat ieder vanuit z’n eigen leven invulling geeft en leert De Energie van elkaar aan elkaar te geven en niet via korte omweg van de goeroeboeroes aan die scheister “goden” in 4d Orion of aan welke half dode onmenselijke ‘levensvorm’ in de KotsMos dan ook dat precies zoals Paul het zegt dat we aan Elkaar gaan geven, in gebaar, laat die stink centen maar zitten daar gaat het niet om, bijzaak (tuurlijk moet ook ik brood Eten elke dag anders red ik het nog niet, kan nog niet van zonlicht in leven blijven alleen, zover ben ik nog niet, hoeft ook niet)

  4. @ Hyper Ja, zoiets dus!
   Over geven gesproken; bij gebrek aan verkoop ben ik het hier en daar maar aan het weggeven. De rekeningen kan ik er niet van betalen maar ik heb er veel lol van.
   Ben nu met een absoluut feelgood project bezig, een groot schilderij voor stichting Aap( bij mijn weten is dat niet gecorrumpeerd),ik geef het ze zodat zij het kunnen gaan veilen. Het is een mega close up van een aandoenlijk oude chimpansee. Als ik mijn atelier inloop wordt ik al vrolijk van die oude baas, ook in de wetenschap dat hij een veel mooier leven heeft gekregen.

  5. och Imke Toppie, my god ik zie het helemaal voor me, die grijze ouwe chimp z’n hele armzalige leven zenuw tiks stal ondeugden ontwikkeld door gevangenschap syndroom, sigaretjes roken, zenuw ticjes in z’n gezicht, obsessieve routines, bij paarden zie je dat vaak, of olifanten in gevangenschap, getekend door gevangenis leven, ik zie het helemaal voor me, uitvergroten van zenuw tics en neuroten routines, en dan een brug maken tussen wat je bij gevangen mensen veelal kunt zien (sigaretten routines (Ygie boy gezien op YT, met z’n zonnebrilletje glas wijn en peukie bwaaaak lachu Ygie, maniertjes maniertje bar blaah blaah etc),

   kruisiging kruising tussen Aap en Mensen vervormingen door Onvrijheid in de mind en lichaam en geest.. Oh by the way Imke ik weet zeker dat jij op deze manier binnenkort al via vreemde mysterie omweggetjes ineens wat wisselgeld in je laatje gaat krijgen..

 13. Dank voor alle reacties tot dusver, al vraag ik me bij sommige reacties af, waar men nu eigenlijk op reageert en of ze wel met bovenstaand stuk te maken hebben.Ik kom ook hier wel reacties tegen, die niets met bovenstaande boek te maken hebben,en die woord voor woord op andere sites zijn terug te vinden bij een compleet ander thema, waar ze ook al niet op het thema ingaan..Dus wel graag bij de les blijven. En voor hen die het niet willen zien, heb ik maar een raad:
  met je ogen dicht zie je helemaal niets.
  Met vriendelijke groeten voor iedereen die wél serieus reageert.
  Paul Peters schrijver van Opnieuw een Holocaust aan de horizon.

  1. Saint Peter de Serious Scribant; Hoe te Overleven? over wat hoogst waarschijnlijk op zeer korte termijn gaat gebeuren als Wij niet Willen Wakker Worden.. ;

   Marcel Messing is het Mes van Kennis & Kunde en de Kosmos wat mij betreft op dit moment, de Real Thing en Force, heel krachtig en zuiver komt Marcel Messing bij mij over en hij straalt dat zo sterk uit dat Juicy veel beter uit de verf komt vin ik, ik kan daar nog iets over zeggen, maar doe ik niet, of half, een oudere wijzere man, maar dan ook echt, nou jah vul zelf maar in, al is het een illusie, daar ga ik nou de komende 30 jaar in geloven, om mezelf een dienst te bewijzen, mijn ying yang gebrek, als hulp gedachte,

   Juicy is bij Hem het mooiste vin ik tot nu toe, zeeeeeer opvallend opmerkelijk, ik heb nog lang niet al Haar interviews gezien, maar van de interviews die ik tot nu toe gezien heb, stuk of wat, ik heb haar niet speciaal gevolgd of zo hoor, tot nu toe is dit een Toppertje die ik ben tegen gekomen, ‘schijnt een lichtie op mij’ (ouwe song tekst) ze zijn prima match hierooh, dusz niet elke bimbo heeft een ordinaire oerang oetan on beef steroids nodig (mijn ouwe dwang gedachtes die gedeeltelijk wel waar zijn helaas benk bang)

   Hidden knowledge & coming into consciousness to survive – Marcel Messing, Belgium
   http://www.youtube.com/watch?v=A4qwW_zjdDI

  2. @ Paul Peters

   Ooit wel eens ‘oude zielen’ ontmoet, die allang weten hoe de vork in de steel zitten en of waar de klepel van de bel zit of precies waar de schoen wringt, die hoef je niet aan te halen om de les te volgen. Wat je probeert te vertellen hier is al zo oud als de weg naar Rome, gezien niet enkel de Holocaust op de 2de Wereld Oorlog beslaat, laat het sporen achter zich van andere beschavingen die deels door de zelfde tiranie uitgeroeid zijn. Deze zielen kunnen tot vervelens toe uitleggen dat het al zo vaak gebeurd is en de geschiedenis als een DeJa-Vu pingpong bal of jojo ontvouwt! Met je ogen dicht zie je veel meer omdat je over zaken na kunt denken, je kan zaken projecteren als het ware, het verwerken daarvan. Dus begrijp me goed, je artikel wordt wel duidelijk gelezen en volledig begrepen alleen men heeft niet zo’n zin om steeds geconfronteerd te moeten worden met dezelfde dogma’s en ellende wat er achter steekt. Er zijn geen duidelijke en eigenlijk nooit geweest methodes om het te voorkomen, je moet het eerst voorzetten om mensen in angst te zetten en dan pas kan je daaruit je verhaal vertellen. Mensen gaan wijzen hoe zij je werk moeten bezien is het verhaal van een aanname wat er steeds maar weer in geprakt moet worden keer op keer tot dat je er gewoon in blijft.
   Kortom iedereen is vrij en iedereen mag reageren hoe en de wat anders lijkt het nog steeds of we gevangen moeten zitten in Auswitz!
   Daarom zal ik nooit je boek willen lezen, door weer niet opnieuw verstikt te willen raken in die klemmende energie patronen,. het is eens de Tijd om gaan los te laten van al die oude dogma’s anders blijven ze steeds maar terug komen……

  1. Paul , ik zal je boek niet lezen of kopen , puur omdat ik de inhoud al ken . Wel zal ik het aanraden , en misschien kado geven . Ik hoop dat de tijdlijn die je hebt onderzocht niet tot werkelijkheid komt , hopelijk hebben we nog een keuze . Uiteindelijk staat de toekomst niet vast en is de planeet geïnfecteerd met 6th rootrace zielen die door het programma heenzien . Uiteindelijk zit de matrix in jezelf en is de 100th monkey misschien op tijd wakker . Kunnen we de guilotines gebruiken om een wortelsalade te maken . 😉

  1. Vfor ,
   ik heb geprobeerd te kijken , maar mijn maag blijft zich omdraaien .
   Slechts door te pretenderen dat ik het dualistische sadistische spel doorzie kan ik me staande houden in een wereld vol onrecht en corruptie .
   So , pardon my French als ik het afentoe even niet trek en me uitdruk in bepaalde krachttermen . We are all guilty . http://www.youtube.com/watch?v=VWQ5HuVINAk

 14. Ik zal het boek nooit lezen, simpelweg om de eenvoudige reden dat ik me niet meer wil laten inspireren door angst, maar door liefde!

 15. Ik heb het boek gelezen en werd werkelijk misselijk halverwege. Wat mij wel opvalt is de zware negativiteit tegen eigenlijk alleen USA. Ik denk dat er wel wat meer landen zich bezig houden met “rare” zaken en niet alleen USA.
  Wat ik ook zeer gemist heb is “de grote oplossing”! Wat kunnen we nog doen (met zijn allen)! In dit boek zijn alle senarios slecht! Alleen nooit meer iets met de dollar doen heeft voor de meeste mensen ook weinig zin!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.