Advertentie

Nederland stemt NIET tégen fascisme..??


De ultra-rechtse situatie in Oekraïne, zoals die heeft kunnen floreren, sinds de VS het nieuwe bewind in dit land in het zadel hielp, was één van de motivaties van Rusland, de VN te vragen om afwijzing van Nazi-verheerlijking.. Dat dit nodig is, bewijzeno.a. deze foto's.
De ultra-rechtse situatie in Oekraïne, zoals die heeft kunnen floreren, sinds de VS het nieuwe bewind in dit land in het zadel hielp, was één van de motivaties van Rusland, de VN te vragen om afwijzing van Nazi-verheerlijking.. Dat dit nodig is, bewijzen o.a. deze foto’s.

Vanzelfsprekend worden er politieke spelletjes gespeeld in de wereld. Maar wanneer echter esentiële waarden op het spel staan, en je als land gevraagd wordt om te stemmen tegen FASCISME, dan lijkt een stem in die richting toch essentieel.. Afgelopen vrijdag diende Rusland een resolutie in de VN in, voor het verbod van het fascisme op de planeet Aarde. het Ultra–rechtse bewind in Kiev (Oekraïne), de VS (de marionettenspeler in Oekraïne) en Canada waren hoogst verontwaardigd over het verzoek tot verbod… Waarom..?

En wat denk je, niet eens een onthouding van stemming, maar deze 3 landen stemden tégen, wat gewoon impliciet en keihard betekent dat ze feitelijk vóór zijn.. Dus hebben Canada, de VS en Oekraïne duidelijk iets uit te leggen..  En Nederland…? Wat deden wij..? Wij onthielden ons van stemming..! En nog eens 55 delegaties, waaronder de Europese Unie, onthielden zich van stemming. Onder leiding van onze premier Rutte, de man die de politiek bóven het menselijk belang lijkt te stellen, in zijn ‘vriendjes-politiek’ met Kiev, heeft kennelijk geen behoefte aan zoveel duidelijkheid.. Hier het hele verhaal.

x

* * *

x

UN resolutie afwijzing fascisme 21 11 14

x

Nederland stemt NIET tegen fascisme..??

2014 © WantToKnow.nl/be

x

De algemene vergadering van de VN nam afgelopen vrijdag een ontwerp-resolutie aan, die door Rusland was ingediend, en die de pogingen om de ultra-rechtse Nazi-ideologieën uit Nazi-Duitsland, en de ontkenning van deze feiten, ten krachtigste afwijst. Maar de VS, Oekraïne en Canada waren de enig landen die in deze stemming TEGEN stemden..  De ontwerpresolutie werd desondanks aangenomen, waarbij de VS kennelijk het niet waagde om haar VETO te gebruiken. Wellicht dat dit alsnog gebeurt, wanneer de definitieve resolutie in december wordt ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN. De aanname van deze ontwerpresolutie was helemaal een duidelijk signaal geweest van de  fascistischer wordende Verenigde Staten van Amerika.. (HIER)

Afgelopen werd deze resolutie dus tóch aangenomen door het VN-comité, dat is belast met het schenden van mensenrechten, het tackelen van sociale en humanitaire zaken. Er waren 115 landen die vóór de resolutie stemden, maar 55 landen onthielden zich van stemming, waaronder dus Nederland. De stemming toont aan dat er bezorgdheid is, met name bij Rusland, voor de steeds maar stijgende gevallen van rascisme-misdaden over de hele wereld, en de groeiende invloed van partijen met extremistische agenda’s.

De indiener van deze motie riep op tot de algehele aanname van de International Convention van het elimineren van alle vormen van raciale discriminatie.Veel landen, waaronder dus ook de VS, het Verenigd Koninkrijk, China en India, zijn ondertekenaars van deze conventie, maar erkenden niet een praktische invulling van deze resolutie, in de vorm van een bureau waar individuele klachten behandeld zouden dienen te worden. Hierdoor krijgt een dergelijke conventie natuurlijk pas zijn praktische en vooral juridische fundament.

eu nazi fascismeDe resolutie, waarvan je hierboven op de afbeelding het officiële stemformulier ziet, betrof ook het verwerpen van pogingen om Nazi-aanhangers te witwassen, door hen bijvoorbeeld te betitelen als ‘strijders van nationalistische weerstandbewegingen’ en hen als zodanig te bekrachtigen. De resolutie bevat ook het verwerpen van enige vorm van het ontkennen van de oorlogsmisdaden van de Nazi’s, inclusief de Holocaust. Rusland, de indiener dus van deze motie, sprak haar spijt uit, over het niet unaniem aannemen van deze motie.

“Het feit dat de VS, Canada en de Oekraïne TEGEN hebben gestemd, terwijl de delegaties van de EU-lidstaten zich afzijdig hielden van stemming in deze resolutie, die WEL werd gesteund door een overgrote meerderheid van de VN-lidstaten, is uitermate spijtig”, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken in een verklaring voor de pers.

Hij verklaarde tevens: “De positie van Oekraïne is in het bijzonder ontmoedigend en uitermate alarmerend. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat een land, waarvan de bevolking de volledige horror van het Nazi-regime over zich heeft gekregen in de Tweede Wereldoorlog, en bijgedragen heeft aan een overwinning op dit regime, een stem kan geven TEGEN deze resolutie, die de Nazi-uitwassen verbied te verheerlijken.”

Andrey Tsymbalyuk, de vertegenwoordiger van het, door de VS in het zadel geholpen, regering in Kiev/Oekraïne, zie dat hoewel Oekraïne het Nazisme en neo-Nazisme afwijst, het de Russische ontwerpresolutie niet kon steunen, omdat ‘het land niet alleen te lijden had gehad van het Nazisme, maar ook van het Stalinisme in het verleden.

“Zo lang het Stalinisme en het neo-Stalinism niet nét zo hard worden afgewezen als het Nazisme, het neo-Nazism en andere vormen van haat, kan Oekraïne dit document niet onderschrijven.”, aldus de diplomaat. Waarom de Oekraïne in het verleden, vóór het aantreden van de regering Poroshenko, zich onthield van stemmingen, maakte hij niet duidelijk.

De ontwerpresolutie, die nu als resolutie op de agenda komt van de General Assembly van de VN, de Algehele Vergadering dus, wordt in december a.s. in stemming gebracht.. De reden waarom Nederland zich onthield van stemming is volstrekt onduidelijk.. Kennelijk dient het mee te stemmen met de rest van Europa en keurt het hiermee indirect dus de wandaden van het ultra-rechtse Oekraïense leger goed, in het oosten van het land.

x

* * *

Oleh Tyahnybok
Oleh Tyahnybok is de leider van de ultra-rechtse beweging ‘Svoboda’ in Oekraïne. Hij is inmiddels topfunctionaris in het parlement van Oekraïne.. In het zadel geholpen door de VS. Op de rechterfoto poseert US-onderminister Viktoria Nuland trots met het regime in wording, begin dit jaar, met deze ultra-rechtse, fascistische leider. Dezelfde man die in de zomer van 2004 een speech gaf aan zijn volgers. “Jullie zijn degenen die de Moskou-Joodse maffia, die Oekraïne op dit moment leidt, het meest vreest.” Tyahnybok werd voor zijn uitspraken uit het parlement gezet, maar is dus inmiddels ‘in ere hersteld’ en machtiger dan ooit, door de weinig omzichtige steun van de VS en rechtse krachten in de Europese Unie.

51 gedachten over “Nederland stemt NIET tégen fascisme..??

 1. Nou heb ik normaal gesproken niet zo veel met politiek , maar nu kon ik me toch even niet stil houden. In het artikel staat als je niet tegen bent ben je voor ??? Dat vind ik wel heel dualistisch en in tegenspraak met jouw lijfspreuk( guido) en /en inplaats van of/of.
  Je vergeet imo een enorm tussengebied dat je hier vaak wel propageert, hoewel ik zeker geen voorstander ben van welke politieke stroming ook , immers het verzand maar al te snel in wij, de goede en hullie de slechte( of dan toch in zekere zin de minder goeie)zie ik in elke stroming wel goede en kwade zaken , en dat is alleen nog maar vanuit mijn standpunt gezien . Het lijkt mij dat we die gedachte trein zo spoedig mogelijk dienen te ontstijgen. In het verlengde van dit betoog even een docu die mij wel aan het denken heeft gezet, voor wie even de tijd heeft…….https://www.youtube.com/watch?v=Vnu5uW9No8g

  1. Ja Ja ben je de AOW vergeten waardoor de oude uitgewerkte slaven toch nog een levensavond in dignité kunnen door brengen, gecreéerd, gegeven door een echte vadertje Drees, even vergeten misschien, en jij hebt niets met politiek, maar de politiek wel met jouw mijn beste, en je moet kiezen, voor de verworpenen der aarde, volgens je geweten, have a nice day!!!

  2. @ jenne
   Dat is het juist , ik moet niets! Ik hoef /wil en ga niet kiezen! Juist als ik naar mijn geweten handel zal ik niet kiezen, omdat aan elke keuze negatieve en positieve kanten zitten en dat je vasthoud in het duale denken ,weiger ik te kiezen .Ik stem ook niet meer.
   Ik zal je een verhaal vertellen en als je dat goed tot je door laat dringen en de implicaties ervan doorziet snap je ook wel waarom ik dit alles zeg.
   Er was eens een zenmeester met 7 leerlingen die elke ochtend een stukje ging wandelen met hen. Deze ochtend kwamen ze een dauwdruppel tegen die op een blad lag te glinsteren in de zon. De meester zette zijn gevolg in een cirkel om de druppel en vroeg hen naar de kleur die de druppel had. De eerste leering vond hem rood de tweede geel de derde groen enz.. Ruzie alom wie er nu gelijk had . De meester liet hen alle 2 plaatsen opschuiven zodat ze de druppel van een andere positie konden zien . Weer waren ze het niet eens over de kleur en ook hij die de plaatst van de eerste leerling had ingenomen vond de druppel niet rood eerder oranje. De vraag rees onbder de leerlingen hoe dit toch zo kon. Hier op antwoorde de meester dat zij allen gelijk haddenvanuit hunm plaats en tijd gezien maar dat de waarheid alleen dan tevoorschijn komt als je alle plekken in alle tijden hebt gehad.

   En zo gaat het ook met het verhaaltje over de oekraine .Ik durf er trouwens heel wat onder te verwedden dat je weer mijn linkje niet hebt bekeken. Ook die docu zou je de ogen kunnen hebben geopend .

  3. Als je als mens je plaats niet kent of wilt innemen, ben je een speelbal van allerlei ZEN, en andere manipulatie verhalen, wij als the men of the street moeten onze gelederen gesloten houden, zo dat het kwaad terug deinsd, en ons in vrede laat leven, jij probeerd je zelf altijd heel principieel neer te zetten, je stemd niet, is dat verstandig ik dacht van niet, je neemd je uitkeringen en AOW ook niet aan, dit is natuurlijk wel heel sterk, en dat komplete uitgekouwde dualisten verhaal, onze hele menselijke historie is hier van door trokken, misschien zouden wij van quatrolisten of het meervoud hier van kunnen spreken, maar het zijn er altijd meer als één, Jenne.

  4. @ jenne
   \Wat is het kwaad? wat is het goede?
   Op een boeerderij leven muizen een kat en de boer die graan verbouwt. Voor de muis is de boer goed , immers hij verzorgt het eten , en de kat het kwaad die wil hem opvreten . Voor de boer is de kat goed die wil de muis eten , en de muis is slecht want eet het graan.Voor de kat is de boer goed die lokt de muis met het graan en de muis is goed want voorziet de kat als zijn eten. Wat is goed en wat is kwaad?
   Wie bepaald jouw plaats die je moet innemen volgens jou? Aan welke manipulaties stel jij je dan bloot? En wat begrijp je niet aan het begrip ZEN?Zijn er ooit regeringen geformeerd die rechgt deden aan de verkiezingsuitslag? En zo ja welke dan ,zo nee waarom rechtvaardig jij dan de “volksverlakkers “die er nu zitten door te stemmen?
   Zo maar even wat vraagjes op jouw impulsieve commentaar. Ik zou het geweldig vinden als je daar een inhoudelijk antwoord op weet te formuleren.(ongeacht welke kant die uitgaat)

  5. Het kiezen is het recht van elk souverain mens, door het juiste kiezen geef je aan welke weg je wilt gaan, kies je niet verval je tot een inwoner van een niemandsland, en sta je open voor allerlei vormen van manipulatie hoe verfijnd ook in de vorm van een Zen verhaal of er ééntje van Voltaire maar een gestelijke manipulatie blijft het.
   Je weet een principieel standpunt heeft alleen waarde als het 100% wordt uitgevoerd, duidelijk je stemd niet, dan volgt de vraag neem je ook de uitkeringen en de AOW niet aan, en dan dualisme, je mag het ook quatrolisme noemen, maar het zal er altijd meer als één zijn, ik moet nu stoppen van wege afspraken gemaakt met Guido, sans rancune, en voor pom poenen soep zijn de bouteille pompoenen het lekkerste van smaak, ze hebben de vorm van een reuzen pinda, en een legere noten smaak, Jenne

  6. @ jenne
   Je geeft geen antwoord op mijn vragen. Je zet weer een zin neer die bol staat van de vooroordelen en aannames, en dat mag . Alleen je lijkt het zelf niet in de gaten te hebben , juist daarom ben jij ontvankelijker voor manipulaties dan ik. Wat is bevoorbeeld het juiste??
   In de zin ” Het kiezen is het recht van elk souverain mens, door het juiste kiezen geef je aan welke weg je wilt gaan, kies je niet verval je tot een inwoner van een niemandsland, en sta je open voor allerlei vormen van manipulatie hoe verfijnd ook in de vorm van een Zen verhaal of er ééntje van Voltaire maar een gestelijke manipulatie blijft het.”.
   Als ke als wekelijk soeverein mens een keuze maakt komt die uit jezelf aan welke manipulatie stel je je dan bloot? En als ik niet stem verlies ik dan mijn recht op een uitkering ? hoe dat dan?
   Ik ben de overtuiging dat de regering volkksvertegenwoordigers dienen te zijn, die hoeven dus geen eed van trouw en gehoorzaamheid aan de koning af te leggen , wel aan het volk. Zolang dat niet gebeurt stem ik niet want vertegenwoordigen ze mij niet maar de koning.
   Dan hoor ik je vaak filosofen aanhalen als zijnde de grootste denkers die opvolging van hun standpunten zouden verdienen , waarom? kun je niet zelf denken dat een ander dat voor je doen moet? En als je dan zelf denkt als vrij en onafhankelijk mens , aan welke manipulaties stel je je dan bloot?
   Gewoon weer een aantal vraagjes naar aanleiding van je comment .Verras me nu eens met werkelijk door jezelf geformuleerde antwoorden ( daar kan zelfs guido geen bezwaar tegen hebben )

  7. Marcel, onze ‘übermensch’ zonder vooroordelen…. 😛
   Jenne mag niet meer antwoorden van Guido?!, maar ik wacht eigenlijk nog op een antwoord van jou op mijn post paar dagen terug. Ik dacht die Marcel schreeuwt zo om verdieping, dat ik hem een paar verdiepingsvragen heb gesteld. Maar ik wacht nog…misschien moet je minder met Jenne bezig zijn en meer met jezelf? 😉

  8. Ik ben maar een gewoon mens en ik stik van de fouten, en ook weten, daarom weet il precies het verschil tussen goed en kwaad, maar dat dan wel weer van uit mijn zijn, ik probeer me zelf altijd weer te compenseren van uit mijn geweten, en enorme liefde die ik voor mensen en het leven heb.
   Ben mijn hele leven gemanipuleerd zeker weten, en soms met mijn volle medewerking, als ik in de manipulatie geloofde, zo als mijn vrouw en sommige vrienden, heerlijk om te samen in iets nieuws en moois te kunnen en mogen geloven, les avant garde te zijn, met wapperende vlaggen op de baricades te staan om de verworpenen der aarde te beschermen.
   Ik zou je willen raden van je zeepkist af te komen, en minder gezwollen taal te bezigen, gewoon lekker onder ons, je werpt mij voor de foeten sneren uit te delen, jij bouwd tegenwoordig bijna automathies denigrerende zinnetjes in je relaas, ik ben die ik ben, en daar kun jij nooit iets aan veranderen, en daar neem ik ook de verantwoordelijkheid voor.
   Nou mijn beste Marcel dit gezegt hebbende, laat ik je voor vandaag, groet Jenne

  9. @ monika
   Ik moet die post van jou hebben gemist zeg maar even waar ik de vragen kan vinden dan kun je een antwoord krijgen. Overigens zeg ik niet dat jenne niet meer mag antwoorden van guido maar zegt hij dat impliciet zelf .En ik reageer op een opmerking die jenne maakte over mijn bijdrage , dat lijkt mij niet meer dan fatsoenlijk .Dus waar bemoei jij je mee ?
   @ jenne Kij hier kan ik wat mee je praat nu vanuit jezelf zet dingen in perspectief en geeft een paar gedegen antwoorden , mooi man . En ik sta alleen op een zeepkist voor hen die dat zo willen zien , voor mijzelf sta ik gewoon met beide voeten op de aarde!

  10. @ monika
   Overigens vraag ik niet mij te verzoeken om verdieping te brengen maar daar zelf je bijdrage aan te leveren .Door de verdieping van mij te verlangen enzelf op je luie reet te blijven zitten leg je de kracht weer bij de ander en moet je weer op mij gaan schelden ( alks ik dan met mijn inzichten kom) In de trant van ubermensch en guru en weet ik veel wat , allemaal dingen die ik niet ben! Maar die jij in mij wilt zien . Waar zet dat jou? Of om met een bn-ner te spreken “ben ik nou zo slim en zijn zij nou zo stom?”

  11. Marcel, ik wil van jou eigenlijk niets ,alleen maar dat je een aardige man bent die iedereen die het minder weet in jouw ogen, niet ‘afzeikt’ maar gewoon vriendelijk blijft 😀
   Ik ben niet jouw vijand…zo lijkt het iig alsof je meer moppert dan Jenne 😉

   En hier is mijn post: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/onze-vrijheid-en-controle-mechanismen/comment-page-1/#comments

   En aub niet met intelligent en of of dom komen, want het maakt me geen drol uit wat iemand is, maar meer hoe iemand is….groetjes.

 2. Nog nooit echt vertoond, wel al lang gevreesd en ook vermoed, Joden die het Nazi denken aanhangen, heb drie van mijn beste Joodse vrienden hier over gebeld, unaniem veroordelen zij dit, en volgens hun de hele Joodse gemeenschap, op enkele debiele aan grootheidswaanzin leidende Azka’NAZI’s na.
  Wat de Nederlandse sociaal denkende gemeenschap heeft laten gebeuren is duidelijk, de eens zo principiale PVDA is niet meer, is een speel bal van wat ongelukkige ongure zich socialist noemende asociale lieden, er moet een nieuwe frisse wind gaan waaien, power to the bewust levende people, weg met deze onduidelijke kliek, denk mensen, we hebben de kracht om dit te veranderen!!!

 3. Hai allemaal,

  Ik kijk sinds kort mee op deze site omdat ik de onderwerpen zeer interessant vind. Ook kijk ik heel graag naar de reacties, omdat in mijn omgeving weinig oog is voor de -volgens mij- echte gang van zaken.
  Wat me opvalt is dat de reacties bijna altijd eindigen in welles/ nietes, en daar houdt mijn interesse op. Dat vind ik jammer!
  Wilde ik toch even kwijt;)

 4. Nederland stemt natuurlijk niet tegen fascisme,omdat ze er nu al tot over hun oren mee verbonden zijn.
  Een groot deel van de praktijken die ook de nazi,s gebruikten zijn hier ook al doorgevoerd,zoals computersystemen van overeidsinstanties worden met elkaar verbonden zodat ze met een druk op de knop alles van iedereen weten(bv UWV en de belastingdienst).
  Er zijn nog steeds mensen die beweren dat wij in een vrij land leven,wat totale onzin is,dat bleek ook van de week weer toen ik las op teletekst dat de aivd meer grip op de kabel wil krijgen,wat zou betekenen dat al het internet verkeer na te gaan is.
  Als u met uw auto rijd hangen er nu al zoveel camera,s dat ze precies zien wat uw route is.
  Via de GSM kunnen ze ook uw verplaatsingen zien,de nazi,s legden dossiers aan simpel omdat er nog geen computers waren.
  Als nederland tegen zou stemmen spreken ze zichzelf tegen,omdat ze de Oekraine en hun nazi,s nu steun verlenen.

 5. Hoi Marcel, hoi Jenne, hoi allemaal,

  Wat herken ik veel in jullie beider opvattingen over politiek. Wat nu te doen indien jullie beiden gelijk hebben: ‘Je kiest ook door niet te kiezen’, en ‘ik kies niet voor de koning want ik kies voor WijHetVolk’. Wat dan te doen met je stemrecht?

  Weet je dat ik dat dilemma over het onder ogen zien van mijn verantwoordlijkheid en het toch niet trappen in het dualisme van de politiek der koning heb opgelost door gewoon een politieke partij op te zetten?

  Ha ha hoor ik jullie denken, ‘dat is dus weer dualisme, dat is meer van hetzelfde, dat is weer kiezen voor de koning, enz.’.
  Dat is zo; tenzij het niet zo is.

  Want wat nu als ik stem op deze politieke partij, en zelfs lid wordt van die partij, en deze partij een of meer zetels zou krijgen in het parlement omdat er nog meer mensen zo denken als ik?
  Wat nu als mijn meedenkers, die nu dus allemaal wél kunnen stemmen, iets namens deze politieke partij zouden willen inbrengen in ‘de tweede kamer’?
  Dan zou er iets heel bijzonders en eigenlijk iets heiligs aan vooraf moeten gaan, statutair verplicht voor de leden: Zij zouden het eerst helemaal met elkaar eens moeten zijn vóórdat zij hun ‘mening’ of ‘wetsvoorstel’ of ‘motie’ überhaupt kunnen uiten en inbrengen namens hun ‘fractie’.
  Hun eigen fractie (wat betekent fragment) zal in elk geval zelf al een heel~heid dienen te zijn voordat zij voor de overige fragmenten/fracties voorbeeldig kan zijn in haar gedachtengoed.

  Wat betekent dit, zien jullie de implicaties al?
  Dat jij en ik als leden elkaar vooreerst zullen dienen te kennen en erkennen en herkennen op elk gebied voordat wij ‘ons grote gelijk’ überhaupt aan anderen kunnen opleggen en zelfs inbrengen in een parlement.
  Het betekent dat jij en ik bovenal aan mijn/jouw/ons eigen innerlijk transformatie proces zullen moeten werken.
  En dat is helemaal mijn eigen verantwoording om te doen of laten.
  En beiden schept haar gevolgen, waarvoor ik dan helemaal verantwoordelijk ben.
  Ik kan niet zonder jou verder met welk besluit dan ook dat ons beiden aangaat (parlement = gezamenlijk belang).
  Jij kunt niet zonder mij verder in dit proces. Een proces waarin het er om gaat te ontdekken dat wij allen reeds één zijn.
  Een ontwaking voor wat er van nature al gemeenschappelijk is, en bedoeld is, ondanks mijn of jouw private mening erover.

  Wat mag je dan als lid van deze reeds door de Nederlandse kiesraad erkende politieke partij waarin allen zijn één?

  Nou, je mag er dus op stemmen. Openlijk of stiekum in een stemhokje.
  Nou, je mag ermee en kunt ermee dankzij elkaar, net zoals in de wereld zonder politiek dat het geval is maar nu leuker en ironisch ingebed, aan je eigen individuele groeiproces werken. Aan je eigen transformatie tot een nog mooiere versie van jezelf, met en dankzij elkaar.

  En je kunt nog iets Jenne en Marcel en lezers:
  Je kunt de verantwoordelijkheid die ik/jij hebt voor deze schepping en haar creaties, inclusief de politieke rariteiten, helemaal nemen.
  In plaats van te doen of dat er niet bij hoort zolang het er nog is.

  Ik kan aanwezig zijn in het staatsrecht leven in het voorbeeldige gedachtengoed van mijn persoonlijke transformatie.

  Door mijn zijn druk ik uit wat ik ben. En dat mag en kan nu ook politiek.
  Door mijn aanwezig zijn óók op die bizarre plek in dit huidige Nederlandse/wereldse bestaan.
  Niet door mijn doen zo zeer ingeval dat gezag over iemand anders aangaat; zelfs binnen de eigen partij leer ik dat ik niets kan doen voor of met jou tenzij jijzelf dat eveneens uit jezelf wenst te doen. Consensus besluitvorming.
  Door mijzelf te verbeteren…. verbeter ik evenwel deze wereld onontkomelijk.
  En voorbeeldiger kan ik het niet bedenken, jij wel?

  Vereeniging Allen Zijn Een heet deze politieke partij.
  Je zou kunnen zeggen ‘die mag statutair bepaald geen politiek bedrijven’.
  Daar rest jouw functie van zijn.
  Omdat je al bent.

  Ga je mee stemmen?!

  Hartegroet vanuit Ecodorp Het Carré te Delfgauw,
  jullie ‘Peter van Holland’.

  1. Mooie reactie Theon,
   Ben het op een bepaalde manier met je eens, dat is zeker.
   Maar zolang politici trouw moeten zweren aan de koning, en dus niet aan het volk, vind ik kiezen geen optie meer.
   Dit naast het feit, dat ook verkiezingen compleet worden gemanipuleerd.
   Dus al onzer stemmen geven uiteindelijk niet een reeel beeld van de werkelijkheid.
   Marcel heeft meerdere malen gezegd dat als 50% van de kiezers niet stemmen, de uitslag ongeldig is.
   Het is iets wat ik graag verder had willen onderzoeken, maar heb dat op heden nog niet gedaan.
   Maar wellicht is dit ook iets waar we even heel goed de implicaties van zouden moeten uitzoeken, wie weet zouden we daarmee ook wat kunnen bereiken.
   In ieder geval bedankt voor je reactie.

  2. theon
   Ik vind dat je inhoudelijk een heel mooie reactie hebt gegeven en het is vast en zeker jouw waarheid. Ik kijk echter heel anders aan tegen deze zaken en ga niet mee stemmen binnen een failliet systeem zoals er nu bestaat. Het systeem van politiek bedrijven zoals dat nu bestaat heeft een heel scala aan problemen veroorzaakt waarvoor, door hetzelfde systeem, geen antwoord meer gevonden kan worden.Het is gecorrumpeert en failliet doordat het de kracht buiten het individu legt.
   Door een politieke partij op te richten neem je deel aan dat systeem en zal je je moeten conformeren aan haar regels. Door dat te doen verlies je je soevereiniteit big time. Niemand anders dan alleen ik kan mijn belangen behartigen op de manier die ik voorsta, het zal namelijk op zijn best een afgeleide zijn van mijn denken in de vorm van een verwante geest. Voor sommige zaken kan dat volstaan , voor de meeste niet.
   een stelling van jou:
   Dat jij en ik als leden elkaar vooreerst zullen dienen te kennen en erkennen en herkennen op elk gebied voordat wij ‘ons grote gelijk’ überhaupt aan anderen kunnen opleggen en zelfs inbrengen in een parlement.
   Ik kan nooit binnen deze incarnatie alle leden van een landelijke ( of zelfs europese) partij kennen op elk gebied en heb al helemaal geen groot gelijk dat ik wie dan ook wil opleggen. Dat wil ik niet vanuit een levensregel van mij die luid “wat ge niet wilt dat u geschied, doet dat ook de ander niet”. Ik wil ook niet dat iemand mij iets oplegt. En waarheid ( of grote gelijk) is een zeer relatief en subjectief begrip ( zoals ik ook Jenne reeds duidelijk maakte)Ik koester dan ook niet de wens mijn grote gelijk een ander op te leggen, daar het maar zeer de vraag is of het die ander wel past!
   Vervolgens praat je over het staatsrecht, een vorm van afspraken die ik niet erken. Ik zal het verduidelijken , staten zijn een verzinsel van een oud systeem van het vaststellen van grenzen ten behoeve van overheersing door zelfverklaarde adel. Het zijn afspraken gemaakt door mensen die ( op zijn best ) deelnamen aan dat failiete politieke systeem, en dus per definitie niet voor het volk maar om het volk te knechten.
   Het enige recht dat ik erken zijn de universele rechten van de mens ( vergis je niet met het lijstje wat daar doorgaans voor staat)
   Samengevat : elke politieke partij is gedoemd zich te conformeren aan het huidige ( failliete ) politieke systeem. Derhalve kan het nooit een oplossing vinden voor de problemen die zijn gecreeert door dat systeem.
   Het huidig bestaande statenrecht ,is een kolos die zijn houdbaarheids datum reeds lang overschreden heeft, en vervangen dient te worden door de universele rechten van de mens.
   Bestuur dient te gebeuren in dienst van de mens ( en niet de mens in dienst van het bestuur) en moet dus op menselijke maat gestoeld zijn . Dat betekend lokaler en kleinschaliger.Het kan wel op etnischevolksnivo maar nooit op staatsnivo daar de staat niet een natuurlijke eenheid representeert.
   Affijn theon, wij gaan niet in een partij zitten helaas ( want je hebt het wel goed overdacht en daarvoor hulde)we zitten op een heel verschillende weg. Toch bedankt voor je inbreng zeker nader overdenken waard.

  3. Hallo Anna, hallo Marcel, hallo andere lezers,

   Dank voor jullie respons en het delen van opvattingen. Stuk voor stuk herkenbaar voor mij en ook begrijpelijk. Die gedachten ben ik ook langs gereisd, en daarom zie ik goed waarom je daarmee naar voren komt.

   Een gedachte die ik bij mijzelf zocht was: Hoe kom ik van deze maatschappelijke wereldse ook door mijzelf (in dit leven of als voorouder) gemaakte puinhoop af?
   Hoe kom ik uit deze waanzinnige warboel waarin gedachten en opvattingen van alle kanten hun gelijk tot uitdrukking brengen terecht in die vreedzamen harmonieuze ruimte van liefde die ik mij herinner, waarvan ik weet dat ik die ben en dat die er dus is?

   Door al die gedachten te onderzoeken, ook die welke jullie zo juist en herkenbaar beschrijven, werd het mij duidelijk dat er een onderliggende grond moet zijn waardoor het mogelijk is om met elkaar uit te komen in die vreedzame menswaardige samenleving die wij ons vast en zeker allemaal kunnen voorstellen.
   Ik vond die grond in het accepteren van alle gedachten en opvattingen, vormen en beelden, die er maar zijn of lijken te zijn EERST.
   Alles heeft voor mij nu de plek die het heeft, omdat het er immers ís.

   Daarna de vraag beantwoorden: Wat nu verder te doen met wat ís?
   Moet ik überhaupt wel wat doen?
   Want inderdaad, bijvoorbeeld in ‘de politiek’ of in ‘het staatrecht’ of eigenlijk in van alles is het zo dat zodra je er iets mee gaat ‘doen’ het meer en groter wordt, en nog meer ellende brengt mij niet in een samenleving vrede en harmonie, toch?

   Niet handelen evenwel gaat zelden boven wel handelen, als verantwoordelijk mens. Geef je EHBO of handel je niet bij een levensbedreigende situatie?
   Levensbedreigend is onze wereldse situatie zoals die nu is.
   Daarbij gaan veel handelingen als vanzelf omdat ik ben. Adem ik echt mijzelf? Of ademt er iets door mijzelf heen ongeacht wat ik daar vrijwillig en menswaardig beschouwd van vindt?

   Uitgaande van AL WAT IS kom ik dat uit op het punt dat ik wel zal handelen als dat door mij heen ‘ademt’ en dat ik elke gedachte, opvatting, mening, vorm, enz een plekje leer geven in mijzelf.
   Omdat het er is. En omdat ik alles ben (wel moet zijn, want ik ben immers er ook en bovendien verbonden met al wat is).
   Anders gezegd: Er kan niet iets bestaan dat mij niets te zeggen heeft, onbegrijpelijk voor mij is of blijft, of zelfs bruikbaar is. Wellicht bruikbaar….. voor een ander doel dan dat het ooit gemaakt is.

   Een joint strike fighter?
   Een walchelijk ding als moordwapen, maar hoe handig om er een ehbo pakket mee te brengen naar je broeder (m/v) in nood aan de andere kant van de planeet indien nodig.
   Valt niet alles, elk atoom, elk voorwerp, elke gedachte te transformeren in iets dat wel dienstbaar is? En zou het ‘ding’ er blij mee zijn om opbouwend en herstellend gebruikt te worden, indien het mocht voelen?
   Zou je een politieke partij, zou je een staatsrecht systeem (met al haar gevaarlijke onzin eraan en ervoor gecreëerd (zoals de bommen aan de jointstrike fighter en de bedoeling van de bouwers ervan) kunnen gebruiken voor het behalen van een wel goed doel?

   Ja dat kan Marcel, Anna, lezer(s)!

   Socrates zei al eens: Het wapen van de wijzen is ironie.
   Je treft dat woord, al lees je er overheen want de boodschap ligt tussen de woorden, ook in mijn eerdere stukje tekst vrienden.
   Het is mij gelukt om een politieke partij op te zetten die (ook statutair!) niet kan en mag en dus zal doen (daar zorgen ook ongevraagd de ‘concurrenten partijen wel voor die hun status quo willen handhaven) wat alle andere partijen wel doen: Verdelen en heersen.
   Over het hoe dit gelukt is, en waarom, en over de maatschappelijke mogelijkheden voor de individu en voor WijHetVolk later -op verzoek- nog meer.
   Vooralsnog heeft ‘het staatsrechtstelsel’ en heeft ‘de politiek’ binnen haar eigen stelsels en ziekmakende wet en regelgeving een fenomeen toegestaan dat dus geen politiek kan steunen en louter het tegendeel kan en mag.
   Doch slechts zonder enige dwang en zonder het uitoefenen van gezag over wie dan ook.
   WEL MAG HET AANWEZIG ZIJN !

   En dat is een verschil met jouw standpunt Marcel, wanneer je zegt niet aan het systeem mee te doen of werken. Is dat niet zoiets als zeggen ‘ik ga niet mee ademen in deze vervuilde lucht rondom de aarde?’.
   Tuurlijk adem je mee zolang je leeft! Tuurlijk ben je verantwoordelijk voor het in stand houden of gezond maken van je lichaam ook! Tuurlijk sta jij net als ik voor de opgave om die atmosfeer weer van schoonheid en schone lucht te voorzien!
   Jij en ik en iedereen die hier is heeft toch de taak en verantwoordelijkheid om de rommel op te ruimen die wij gemaakt hebben Marcel?
   Dat kun je toch alleen maar doen door de rommel aan te pakken, door te accepteren dat die er is, door de verantwoordelijkheid voor de puinhoop zelf te nemen?
   En door dan niet meer te maken doch het voorbeeld te geven hoe het systeem te transformeren tot iets moois?
   Dat MOET een inclusief benadering zijn. Hoe pijnlijk dat ook is. Hoeveel moed dat van de individu ook verlangt.
   Je bent deel van dit planetair en atomair systeem. Inclusief de vervuiling door ons mensen gemaakt.

   Je schrijft Marcel: ‘Wij gaan niet in een partij zitten helaas”.
   Ik schrijf jou Marcel: We zitten al in dezelfde partij Marcel.
   Hoe je de partij noemt zal mij een wordt wezen. Mensheid? Aardbewoners? Gaianen? Whatever.
   Jij en ik hebben reeds alles met elkaar van doen. Jouw gedachten/woorden/daden raken mij, en omgekeerd. Jouw soevereiniteit houdt op waar die van mij begint, en omgekeerd. We zitten samen in ‘dit systeem’.

   Nu dus de uitdaging om vanuit dat besef, en ieder mens beseft ook dit op het eigen bewustzijnsniveau, harmonieus samen te leven met en in AL WAT IS.
   Omdat één politieke partij méér dan genoeg is (aangezien wij samen hetzelfde belang hebben) ben je reeds lid van die ene politieke partij.

   Omdat politiek denken = afscheidings denken = destructief ten opzichte van Mens&Milieu , ben ik het helemaal met je eens dat we dat idee en woord en begrip ‘politiek’ meer en meer ongedaan gaan maken. Alle ideeën welkom.
   In de statuten van de erkende politieke partij allen zijn een kom je dat woord ‘politiek’ dus ook niet meer tegen. En toch heeft de kiesraad de stututen van allen zijn een als een partij die in de regering mee mag doen erkent? Hoe kan dat…?!?
   Wonderwerk.

   Je bent dus al lid van allen zijn een Marcel. Jij ook Anna, en iedereen. Want je bent deel van de bemanning/bevrouwing van ruimteschip aarde. En dat dienen we goed te schipperen met elkaar, toch?
   Voor wie (al) snapt wat de mogelijkheid van de Vereeniging Allen Zijn Een is bij het opruim , opknapt en transformeerwerk wat er op onze ronde planetaire boot nodig is, voor die mensen is er de mogelijkheid om dit instrument te benutten bij die klus.
   Wordt je een medewerker in dit werk, dan kun je dat middels Allen Zijn Een gaan doen. En die vereniging kent ter onderscheid van iedereen alleen maar ereleden.

   Er staat nog een woord in de statuten van allen zijn een, die de ereleden eraan helpen te herinneren wat te doen of laten:
   Nalaten is (dus) het ‘politiek denken en doen, inclusief jawel die gezag gekkigheid, pech voor Willem Alexander zonder mijn/onze eed van trouw.
   Doen is : VERGEVEN.

   …. in het voorbeeldig gedachtengoed van vergeving en uw persoonlijke transformatie.

   Fijn met jullie te sparren. Tof spel, sportieve vrienden .
   Nu moet ik naar de tandarts (ACTA) , dus later weer en meer,
   hartgroeten uit Delfgauw van Peter van Holland

  4. Hoi Peter, bij het oprichten van iets heb je vanuit beginsel al verdeel gecreëerd gezien het feit dat er altijd mensen zijn die voor en tegen zijn. Echter in het geval waarbij er verder geen weet van het bestaan is en men dus onbewust neutraal is, is er geen sprake van voor’s en tegen’s.
   Rechtsom of linksom, alles is ok. Om te zijn, betekent voor mij niet dat een ander, mee moet. Om in harmonie te zijn, is alles buiten mij niet bepalend. Uiteindelijk ligt de keuze in mij zelf. Wat een ander denkt en doet is voor mij geen voorwaarde om zelf te kunnen denken en te doen. Zijn betekent voor mij, gewoon het zijn en een ieder in zijn waarde laten. Wat je schrijft is ok, ik lees in jouw verhaal dat je iets vindt en een ander dat ook moet vinden. Als dat jouw pad is om in harmonie te komen wens ik je heel veel welgemeende en goedbedoelde succes.
   Voor mij is algehele harmonie, als iedere individu in harmonie met zichzelf is en er vrede is. Dit vindt ik een utopie. Als je dit nastreeft en niet zult rusten voordat dit is uitgekomen dan zul je nooit gelukkig zijn.

  5. Beste Peter, politiek is op vele verschillende wijzen te benaderen, en te beinvloeden, stemmen is een must, maar wat Marcel ook zegt haalt vaak niet veel uit in dit van leugen en bedrog door trokken tijdperk.
   Hier waar ik woon, is het al heel lang de gewoonte om via invloedrijke groepen van denken, voortkomende uit het geweten en het goede in de mens, invloed te verwerven, en zodoende sneller deel te nemen aan belangrijke beslissingen in de samenleving.
   Er wordt altijd gewerkt door het Drietal/la terza età bestuur, om verkeerde invloeden te voorkomen, mensen blijven mensen, hoe mooi en goed ook.
   Voorbeelden Katharen, en andere genootschappen, zelfs de goede zelfstandig denkede loges kunnen veel doen.

  6. Theon
   Je gaat gemakshalve even voorbij aan de eerste regel van EHBO Ingeval er een levensbedreigende stuatie is voor de EHBO-er dient die eerst opgeheven te worden . Je moet er niet in gaan participeren dus. En dat klopt met het beeld dat ik heb. Je zegt dat wij al in de partij zitten , nee beste vriend wij zijn ondferdeel van het geheel maar ik hou mij verre van een politieke partij, hoe breedfvoerig ook opgezet. Ik ben van mening dat politiek zoals nu gevoert een destructieve kracht is voor die eenheid waarin je mij als medestander herkent.
   Ik leef een leven van voorbeeld zoals ik denk dat het goed is en deel dat door daden met ieder die het zien wil en kan gebruiken. Daar hoef ik niemand van te overtuigen of over te halen er de schoonheid van in te zien , want soeverein als ik ben is het goed zo voor mij. Egoistisch? ik dacht het niet want ik weer niemand om mee te doen. Verder vind ik het leuk dat je de term sparren hanteerd hoewel ik dialoog voorsta klinkt het i.i.g. vriendelijk.
   Zoals ik begrepen heb stelde jij de vraag of je uberhaupt wat moet veranderen aan de wereld . Ik denk dat je als eerste moet erkennen dat jij je eigen wereld creeert en daar voor al je handelen gedachten en wensen hoofdelijk aansprakelijk ( verantwoordelijk ) bent. Ik kan en mag jouw wereld niet veranderen tenzij je mij daartoe uitnodigt. Dan blijft de vraag wil ik die verantwoordelijkheid voor de verandering in jouw leven wel op mij nemen. Meestal zal ik daarop antwoorden met neen.
   Dan in navolging van jouw voorbeeld over de jsf Ik ben niet in dienst gegaan ,ook niet als medicus welke opleiding ik ten tijde van mijn oproep volgde . Dat had een gegronde reden , ik hoef niet een systeem , dat ik verfoei,te aanvaarden om mijn menselijk hulp aan te bieden aan een ander. Als je dat idee op het politiek bedrijven legt blijft het precies zo , ik hoef me niet in de politieke arena te begeven om de verandering te zijn die ik wens in mijn wereld. Maar doe wat je niet laten kan , veel succes met je partij binnen dit bestel en ik hoop van harte dat je berijken zult wat je wilt . Mijn weg is een andere , maar ik sluit niet uit dat we elkaar in de verandering weer tegen komen.

  7. @ jenne
   Wat ik zeg over stemmen gaat nog wel een beetje verder beste jenne .IK zal mijn best doen het uit te leggen.
   Als je stemt, geef je je eigen kracht uit handen aan een mens die jou dient te gaan vertegenwoordigen. In het huidige bestelzitten er beroepsbestuurders op posten waarvan zij niet als ‘krullejongen’eerst alle ins en outs hebben leren kennen. Het zijn managers pur sang , en alleen op die post omdat dat plekje in de partijpolitieke arena hun werdt toegeschoven.Ze zitten daar zonder last of ruggespraak , wat zoveel inhoud dat wanneer ze door jou gekozen zijn en die plek hebben , ze verder naar eigen geweten kunnen handelen zonder jou eerst te vragen wat je wilt.
   Na het stemmen wordt er een kabinet geformeerd dat nog nooit de verkiezingsuitslag daadwerkelijk recht heeft gedaan . Dit komt door politieke partij belangen en de wens om macht uit te oefenen ( zonder te beseffen dat macht verantwoordelijkheid geeft).Immers De manager wil een plek waar hij kan managen en niet een waarop hij niets in de melk te brokkelen heeft.
   Door te stemmen erken je het bestaansrecht van dit systeem en conformeer je je daar aan. Je geeft een wettelijke onderbouwing aan mensen die jouw ideologieen worst zal wezen ( want geen last en ruggespraak)Je hebt dan daadwerkelijk de verantwoordelijkheid en kracht over je eigen leven uit handen gegeven aan de mensen die beroepshalve ( en dus voor eigen gewin)besturen.
   Dit heeft geleid tot een verhouding van staat en de burger , die een hiarchische vorm aanneemt . De staat is er niet om de burger te dienen , maar de burger is er om de staat te dienen . En de koning ( die staatrechtelijk gezien helemaal niet koning mag wezen)staat boven de partijen ( mag zich niet met de politiek bemoeien ) maar de politiek moet wel een eed van trouw en gehoorzaamheid aan hem afleggen! Het systeem ziet er dus als volgt uit bovenaan de koning dan de regering dan het volk. Als je deze machtsverhouiding aanhangt dien je te stemmen zoniet kun je dat beter laten.

  8. Precies Marcel, ik ken deze benadering nog uit mijn jeugd, de urenlange debatten, maar toch we moeten blijven proberen, langs vreedzame weg, op de manier van Gandhi dit onDemocratische sijsteem te vervangen.
   In een boekje van Hedrodotus staat dat de Helenen de vooral Atheners alle bestuur systemen hebben geprobeerd, kwamen dan toch op een Democratisch systeem uit als het meest uitvoerbare, of liever het minst slechtste systeem.
   Kijk ideologisch denken is goed maar je moet niet het prachtmatische uit het oog verliezen, ook het metafysische denken gaat daar van uit, blijven deel nemen.
   Zo als ik ook schrijf ben ik te samen met anderen een andere weg gaan volgen, van de wolf in een schapenhuidje, deze slinkse ongure mensen moet je verslaan met hun eigen methodes, het gaat om de slotsom, de conclusie die telt voor de gemiddelde man en vrouw, wij denken dat ontwikkeling van de mensen het aller belangrijkste is, belangrijker als grote welstand, weten en met elkaar in harmonie leven, en de natuur, Jenne.

  9. Saul Bellow, beschrijft het dit denken, in zijn vele boeken, de duidelijkste staan in Humboldt’s gift, de Amerikaanse Joden verlangen terug naar hun leven als in Rusland, hij beschrijft het zo ; ze worden steeds rijker in dough/poen
   maar intellectueel verarmen ze steeds sneller, wat Marx en Lenin wilden was een communisme/Boljewieki gebouwd op hun oude geloof, de Kiboets, de communistische Thora, iedere vorm van collectiviteit valt of staat met de loyaliteit van de aanhangers, juist de corruptie van het denken, Jenne

  10. I just got repeated.
   cozmic
   25 november 2014 om 22:53
   Ieder ISME is een beperkte visie behalve holisme.
   Fascisme is afgeleid van een bundel takken ( zie de vrouw op het legendarische Led Zeppelin album) Gebundelde kracht, vereniging, op zich klinkt het zo slecht nog niet toch?
   Stel dat Karl Marx een goed idee had, het werkte niet omdat de individu in het systeem het ondermijnde, zo ook met fascisme. Iedere vorm van collectiviteit valt of staat met de eerlijkheid van de deelnemers.

  11. When there is an illnes in the body (system), we don’t use a tonic or a bandaid, we look for the cause of this illness. We do not participate in it. There is no need to debate ad infinitum as to how or why the system went bad. We undertand the cause, we address the cause….if it is The Hague, put them on notice.
   As for me, I will no longer vote until this cancer here in Washington has been iradicated. There is no participation on my end in this illness. I writ letters of discontent and I phone them. They know. Washington has about 13% approval rating. Elections are a hoax.

   For the past 15 years I have seen the handwriting on the wall and warned my family in Holland. If your elected officials represent Corporate Nederland and not you, when public companies are being stolen from you and privatized against the interests of the population but solely the benefit of the elite then why is no one speaking up? What does it take?

   Who represents YOU???
   Go on Facebook, organize demonstrations accross the country.
   Take your parents or grandparents who survived Nazi occupation like I did. They will walk with you.
   And for those who don’t quite see the picture. Good/bad Governments come and go, but the Oranjes have ALWAYS been on the side of the people. THEY are a constant, NOT the Government.

   WE’re all in the same boat!!!

  12. Gerrie 1211, zo de Oranjes zijn aan onze zijde, no way, zij hebben onze Republiek en leiders laten vermoorden, er zit geen druppeltje Nederlands laat staan Fries of Bataafs bloed in, elke Nederlander +/- 80% Fries, zijn souvereine mensen, vrij verklaard door Karel de Grote die verklaarde ; zo lang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan zijn de Friesen vrije mensen, ach ik weet het is lang geleden, maar ik troost me met deze gedachte, dat het toch zo moet zijn.
   Als je kijkt naar de grote mislukking van jouw Patria the US, ik zou je willen aanraden hier voor Saul Bellow te lezen, die het haar fijn uitlegt,
   in een afgezwakte vorm bij Feike Feikema een Nederlands Amerikaanse schrijver, het waar je van daan komt blijft aan je trekken, en beinvloeden, en als het onverstand het wint van het intellect, of nog beter als het kwaad er in slaagt het intellect te corrumperen, is het einde in zicht, ik heb me lange tijd hevig verzet, maar onder invloed van betere denkers, manipulatie misschien, maar één die ik begrijp, en mee in kan stemmen, van binnen uit het systeem overnemen, dat is ook hun techniek, de strategie van op de barricades werkt niet meer, kijk naar Putin, een echte staatsman, denkt voor zijn volk, blijft cool, en wacht het af, het is de reeks Boudha … Ghandi die het uiteindelijk gaat winnen, de enorme kracht van een massa starende zwijgende mensen, die het kwaad in hun denken verscheuren en vertrappen daar zijn ze bang voor, denk ik dan wel weer, Groet Jenne

  13. Geen wonder dat Lennon vermoord is, hij staat als een volwassen zonnebloem te pulseren in een klaverweide, ver boven het door HEN gekozen maaiveld, als zovele anderen, jammer dat we ze niet beter kunnen beschermen, triest !!!

  14. Jauke !!!
   John Lennon, Kijk en dat is nu waarom ik je alles vergeven kan beste Jauke,
   je geeft mij hier weer een prachtige impuls om terug te kunnen keren naar mijn “”Strawberry fields for ever””, heb mijn oude platen op gezocht en voorzichtig schoongemaakt met lauw water, ach bestaan er mooiere juwelen voor de geest.

 6. Het moet wel duidelijk zijn wat we onder fascisme verstaan en wat het verschil is met bijvoorbeeld zijn broertje het communisme. Er van uitgaande dat het fascisme wel het private eigendom erkent maar niet toestaat om daar naar eigen inzicht mee om te gaan tegenover het communisme dat geen van beide toestaat dan is het fascisme veel gevaarljker. De lasten zijn voor de burger en de lusten voor de ‘derden” (Das dritte Reich moet je verstaan als het rijk der derden) Lees deze column maar:
  http://www.ziekvanzorg.nl/columns/het-rijk-van-derden/#more-2723
  Dan getuigt het zwijgen van Rutte dus van (politiek) inzicht. Dat betekent geenszins een zorgeloze toekomst.

  1. Ieder ISME is een beperkte visie behalve holisme.
   Fascisme is afgeleid van een bundel takken ( zie de vrouw op het legendarische Led Zeppelin album) Gebundelde kracht, vereniging, op zich klinkt het zo slecht nog niet toch?
   Stel dat Karl Marx een goed idee had, het werkte niet omdat de individu in het systeem het ondermijnde, zo ook met fascisme. Iedere vorm van collectiviteit valt of staat met de eerlijkheid van de deelnemers.

 7. Politiek, oftewel een Regering is nooit de oplossing, omdat die altijd gepaard gaat met de uitoefening van geweld. Eén van de vele argumenten die de voorstanders van een Regering vaak opvoeren is die van het gemeenschappelijk belang, oftewel collectivisme. Dit gaat altijd ten koste van het recht op individualiteit (individuation of the self). Als alle zaken die ten gunste zijn van het gemeenschappelijke belang echt bevorderlijk zouden zijn voor mensen, waarom moeten ze dan altijd afgedwongen worden om ze te bereiken? Het antwoord hierop kun je hier lezen: http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EindevanalhetKwaad1.pdf

 8. Als je stemt dan stem je automatisch voor fascisme. We hebben namelijk een fascistisch systeem. Als je stemt dan stem je in met het huidige systeem. Dan geef je toe dat je niet voor je zelf kan beslissen en kies je er vrijwillig voor onderdrukt te worden. Door het geven van je stem, ongeacht op wie, legitimeer je het systeem. Het systeem is er niet voor jou, maar voor de mensen die je als slaaf* willen gebruiken.

  (*Als je zelf niet het idee hebt dat je een slaaf bent dan heb je nog niet de juiste vragen aan jezelf gesteld. En nu weer braaf aan de slag om belasting te mogen betalen, hup, hup.)

  Stel dat we daadwerkelijk een democratie hadden (wat we niet hebben want we hebben een constitutionele monarchie welke wordt gecamoufleerd door een parlementaire democratie) dan nog is democratie de dictatuur van de meerderheid. Wil je dus niet dat andere mensen hun wil bij jou opleggen dan moet je dat ook niet bij anderen doen. Kortom: Hou JOUW stem voor JEZELF en geef deze niet weg. Macht geef je weg, het kan nooit van je afgepakt worden.

  1. NadenkenMoetAltijd.
   Als na de verkiezingen een kabinet gevormd wordt,zien de politici dit als goedkeuring voor al hetgeen ze verzinnen en voeren dit dan ook uit.
   Hoe vaak wordt er niet gezegd door mede burgers als je commentaar geeft op iets wat de politici doen daar hebben we met z,n allen voor gekozen.
   Zijn de partijen die het land besturen wel gekozen,want hoevaak is het al voor gekomen dat er bij verkiezingen een uitslag was en dat de gevestigde partijen zeiden,met die partij gaan we niet samenwerken en stelden zij zelf een formatie samen?
   In een democraties land zou de volksvertegenwoordiging alleen iets doen of invoeren als een meerderheid van het volk er achter staat,dat is in Nederland dus niet het geval.
   Heeft Rutte bv gevraagd aan de bevolking of het goed is dat Oekraine meedoet naar het onderzoek betreffende MH 17?
   Wordt ons iets gevraagd met betrekking op de zorg?
   Op veel van dit soort vragen zal het antwoord nee zijn,waaruit blijkt dat onze regering niet ons vertegenwoordigt,maar gewoon doen wat zij denken dat goed is.

  2. Vervolgens hebben we nog de Bilderberggroep,mede opgericht door prins Bernhard en tot vorig jaar was onze toenmalige koningin voorzitster,en nu waarschijnlijk Alexander.
   Hier komen de elite allen samen en nodigen dan zogenaamd volksvertegenwoordigers uit onder het mom dat ze dan kunnen brainstormen en nadenken.
   Volgens mij is het een groep die instructies voor het komende jaar geeft aan de zogenaamde politici.
   Het is natuurlijk niet voor niets dat hierover zomin mogelijk naar buiten uitlekt,en als er al eens officieel iets naar buiten komt is dat meestal door verslaggevers die door de elite zelf zijn uitgenodigd en dus beinvloed zijn door hen.
   Verder is het dacht ik zo dat een staatshoofd zich niet met landsbestuur mag bemoeien,wat hier waarscheinlijk ook geen recht wordt gedaan.

 9. Nou het kan ook anders, zelf meegemaakt in mijn jeugd, er bestonden hele sterke volgens hun ideologie levende bevlogen mensen, vooral Socialisten, en Communisten, enkele gelovige Christenen, de rechtse denkers zijn niet geschikt om te regeren, die maken er een zakelijk potje van, er lopen te veel criminele opportunisten rond, die er niet voor terug deinzen om gevaarlijke tegenstanders op te ruimen, Van Gogh, Fortuyn, power to the people, moet toch kunnen !

  1. Jenne.
   Ik weet niet of u de uitzending heeft gezien waarin een bewoner van het verzorgingshuis waar ook de vader van staatssecretaris van Rijn verbleef in discussie met van Rijn ging over de erbarmelijke omstandigheden in dat huis?
   Wat mij wel bezig houdt is dat deze meneer(het kan natuurlijk)ongeveer twee weken nadien zou zijn overleden,ik heb hier een raar gevoel bij.

  2. Arnold, je kunt niets uitsluiten in onze huidige wereld, de sociale controle is inexistence bestaat niet meer, dat is de rede dat onze samenleving zo rammeld, ook de instroom van anders denkenden is hier inherent aan, Jenne

 10. Zijn er geen lezers hier die begrijpen WAAROM Nederland “afwezig” was met een stem? He? Wie is de vrouw die naast de Nazi schurk staat? En wie financierde de illegale coup in Kiev? Zowel als de scherschutters die 80 mensen dooden op Maidan? Het is niet een kwestie dat Nederland the 2e WO is vergeten of het Naziism. Maar Europa word vanaf 1945 wel bezet door Amerika en heeft in elk EU land nog Amerikaanse troepen voor het geval dat we het vergeten.
  Een stem VOOR zou een stem TEGEN Amerika zijn geweest en dat wordt niet geduld. Zolang de EU NATO er niet uitgooit, zowel als alle Amerikaanse troepen en roestende Nuclear ammunition verspreid over heel Europa, kan men dit soort dingen verwachten. Ben ik woest? Natuurlijk. Maar het verbaasd me niet.

  1. Het heeft geen zin te reageren en zich af te vragen waarom de VN Resolutie tegen Frisisme verheerlijking door NAVO -landen en hun gehandicapte kindje Oekraïne werd of verworpen of niet mee ingestemd . Antifascistische beweging in Nederland bestaat zo en zo niet meer,… Indien toch wel dan vergeleken met vroeger , alleen uit de saloon-socialisten of slappelingen die de mooie praatjesmaker PvdA-er Timmermans adoreren, terwijl die carrièrejager alle kritiek op het opgelaaide ruwe fascisme in oost-Europe in de kin smoort. Ergens logisch, daar hij zelf al die ‘revoluties’ op een of de andere manier ondersteunde.

   Dus gewoon geen zien in dit soort praatjes

 11. Geld is macht en zegt wat er moet gebeuren.
  De bankiers en de multinationals die actief zijn op Wall Street hebben het voor het zeggen.
  In Europa heeft nu nog ieder land een eigen regering,in de toekomst zal men steeds meer(wat nu al gebeurd)bestuurd worden vanuit Brussel
  Brussel is volgens mij niets anders dan loopjongens voor deze elite en die doen wat deze elite zeggen dat zij moeten doen.
  Timmermans is naar mijn idee in Brussel terecht gekomen zodat de lijn
  korter wordt en dingen sneller door gevoerd kunnen worden.
  Deze elite bestaat uit zo ongeveer driehonderd mensen en die hebben de bedoeling alle zeggenschap over heel de wereld te krijgen
  Dat deze elite geen moeite hebben met fascisme moge duidelijk zijn als men naar hun verleden kijkt,hier zomaar een paar voorbeelden.
  De familie Bush is rijk geworden door in de oorlog gebruik te maken van dwangarbeiders die voor hen in het bedrijf dat de familie Bush in Polen had zich dood te laten werken.
  I.G farben was het geesteskindje van de Rothchilds hier werd het bekende Ziklon B gemaakt wat men in de gaskamers gebruikte.
  De tweedewereld oorlog was fascisme en de elite hebben daar gretig gebruik van gemaakt en doen dat nu nog,zoals laatst op het nieuws te horen was dat Shell oost Europese vrachtwagenchauffeurs veel te lang en onderbetaald hun werk lieten doen.
  De oost Europeanen die hier werken kan men niets kwalijk nemen,omdat zij dat doen voor een beter leven.
  Het nadeel is dat zij niet worden vertegenwoordigd en dus voor de bedrijven een makkelijke prooi zijn waardoor lang werken en onderbetaling kan plaats hebben,en tevens worden de Europeanen het slachtoffer,want doordat deze mensen goedkoper werken worden wij die duurder zijn op straat gezet.
  Het is juist de politiek dat hier iets aan zou moeten doen,maar dat gaan ze niet doen omdat de bedrijven natuurlijk veel liever goedkoop personeel hebben en dus meer winst ten koste van anderen.

  1. Nog een bewijs dat bankiers en bedrijven het voor het zeggen hebben zijn de uitzendbureaus,welk voordeel heeft een werknemer hiervan?
   Nog niet zolang geleden kwam men met een diploma van school en ging in een bedrijf werken met een proeftijd van c.a twee maanden en als men voldeed kreeg men meestal een vast contract.
   Ook als men bijvoorbeeld een huis wilde kopen moest men voor de hypotheek een vast dienstverband hebben,anders kreeg je van de bank geen hypotheek.
   De vraag die ik heb is waarom is men van dit systeem afgestapt,want als men een vast dienstverband had gaf dat ook meer zekerheid voor de bank dat de hypotheek werd afgelost.
   Via uitzendbureaus heeft men minder zekerheid en inkomsten,maar het werk dat gedaan moet worden gebeurd wel en goedkoper.

 12. Onlangs werd bekend hier via Edward Snowden dat the NSA voor JAREN Europese leiders heeft afgeluisterd en van ieder een grote map heeft waarmee het deze en gene kan blackmailen. Politiek is een heel vuil spelletje.

 13. Beste allemaal,
  hiermee vraag ik aandacht voor volgende petitie:
  1.162.982 mensen hebben al getekend.

  De EU commissie weigert een officiële Europese burgerinitiatief tegen TTIP en CETA. Nu wordt deze initiatief samen met 340 organisaties van geheel Europa gewoon zelf georganiseerd.
  Het doel: Wij willen de grootste ooit gestarte Europese burgerinitiatief worden, zodat de handels- en investeringsovereenkomsten politiek niet meer uitvoerbaar zijn.
  Alvast bedankt.

  http://www.campact.de/Stop-TTIP-EBI

 14. Nederland is niet alleen niet tegen fascisme. Ze steunen het ook nog financieel en met materieel wordt het fascistische Oekraïne gesteund door de Nederlandse regering. We hebben o.a. helmen gestuurd en we zenden ook flits troepen en sturen F16 s die daar heen vliegen tot aan de Russische grens. Dus ja dit gebeurd al een hele tijd dus van waar die verbaasdheid? Ook al die propaganda over dat vliegtuig waarvan het al meteen duidelijk was dat het Oekraïense leger het had neergehaald met een warmtezoekende raket van een jager. En dan de hele tijd naar het gebied willen gaan voor zogenaamd nog wrakstukken toevallig steeds als de separatisten het gebied in handen hebben terwijl ze die interesse niet hadden als het Oekraïense leger het gebied controleerde. En allerlei zaken blijven verzinnen over Bukraketten die het dan weet toch niet waren en dan maar een dog-fight gaan verzinnen alles om maar de Russen de schuld te kunnen geven. allemaal de ogen dicht voor de fascistische symbolen en kreten van het Oekraïense leger. En het schalie gas is blijkbaar de reden om dit alles te doen. Zo een WO3 te riskeren, misschien om zo uit de crisis te willen komen?

 15. Mijn mening is dat fascisme vaak ook gepaard gaat met rascisme.Op dit moment is er veel over rascisme te doen en terecht nadat een voetballer door idioten is uit gejoeld en zwaar is beledigd.
  Maar er dreigt ook gevaar omdat rascisme ook verkeerd uitgelegd kan worden zoals de uitleg van andere woorden dit ook met zich mee kunnen brengen.Voorbeeld is mensen het zwijgen opleggen met woorden wanneer men commentaar op bepaalde groepen heeft.Zo worden velen het zwijgen opgelegd met het woord anti semitisch wanneer men over zionisme praat terwijl anti semitisch Jodenhaat betekend en niets met zionisme van doen heeft.Zionisten maken juist misbruik van het jodendom.Na het gebeurde met die voetballer moet er echt iets gebeuren om herhaling te voorkomen,maar ik vrees dat dit kan gaan leiden tot wetsverandering wat helemaal niet nodig is terwijl wel iedereen de beperkende gevolgen zal ondervinden.Vanmorgen zat M.van Toorenburg (van het CDA) bij goede morgen Nederland en ik schrok van wat zij gezegd heeft namelijk dat er opgetreden moet worden tegen rascisme (waar ik het mee eens ben) maar zij vond ook dat wanneer een bedrijf iemand met een “buitenlandse” naam nadat hij of zij gesolliciteerd heeft niet aanneemt dat ook discriminatie is en aangepakt moet worden en daar ben ik het niet mee eens. Het invullen van vacatures behoort op kwaliteit en kennis van zaken te geschieden en niet op afkomst.Wanneer een werkgever de keuze heeft tussen een Nederlander/se en iemand van buitenlandse afkomst dan vind ik het logisch dat wanneer iemand die niet goed of zelfs helemaal geen Nederlands spreekt niet de voorkeur krijgt van die werkgever.Voor iemand die wel goed Nederlands praat en een buitenlandse naam heeft mag het niet uitmaken en moeten de kansen indien de benodigde kwaliteiten aanwezig zijn gelijk zijn zowel voor de Nederlander als ook voor de persoon met buitenlandse naam. Hetzelfde vind ik ook in het geval van meer vrouwen in de top van bedrijven.Een bedrijf heeft kennis en vakmanschap nodig en dat staat los van het geslacht of afkomst.Wanneer het niet aannemen van iemand met een buitenlandse naam als rascisme gezien wordt dan werkt dat wanneer dat strafbaar wordt juist rascisme in de hand maar dan wel in het nadeel van de Nederlander/se die dan buitenspel gezet wordt.Nou lijkt het mij niet geheel onmogelijk dat dit ook zo bedoeld is omdat het ook weer goedkopere krachten kan opleveren.Eerder gaf de politiek ook al veel aandacht aan dat zwartepieten gebeuren wat nergens over gaat en ook dat vind ik onbegrijpelijk.Wanneer zwarte piet die gasten aan de slavernij doet denken dan zou eigenlijk sinterklaas zwart moeten zijn omdat sinterklaas de baas is van de pieten wat mij dan weer doet denken aan een blanke slavenhouder destijds die de slaven uitbuitte waar ik een afkeer voor heb.Waar gaat het over en waarom gaat de politiek daar in mee?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.