Advertentie

Alles maar even ‘Groenwassen’…?


Veel bedrijven richten zich op een enorme markt, de duurzame markten. Eindelijk is er hoop voor de planeet; eindelijk is er een mogelijkheid tot intense verbinding met mensen en de planeet. Doe niets dat anderen schaadt, werk pro-actief om onze wereld beter te maken én bouw tegelijkertijd een goeddraaiend bedrijf of een goeddraaiende organisatie op. Dát kan met respect voor alles wat leeft, inclusief jijzelf.

Mooie woorden, waar veel mensen zich in spiegelen, hard bezig zijn om hun groene wensen in daadkracht om te zetten. Vele, vele voorbeelden te over van prachtige groene initiatieven die een nieuwe toekomst laten gloren. Maarrr…

Tegelijkertijd zijn er ook organisaties en vooral bedrijven, die ‘Groen-doen’ als een nieuwe winstbron zien gloren, zónder dat zij hiervoor enig commitment doen naar de planeet, naar de people, maar alleen om de ‘profit’ bezig zijn. Een campagne is nu uitgeschreven om de Groene Zeepbel uit te gaan reiken aan dát bedrijf dat zich volledig onttrekt aan de uitgangspunten van een nieuwe, evenwichtige samenleving. Alleen maar ‘groen aan het doen’ is, voor de poen. Valse claims dus ook gebruikt bij PR-campagnes, bij reclame-campagnes.

Klik op de afbeelding hierboven, om direct mee te doen aan de Groene Zeepbel-verkiezing, waarvan volgende week de uitslag bekend wordt gemaakt. Het artikel hieronder geeft je een dieper beeld van de krankzinnige dubbele agenda, die menig bedrijf erop na meent te houden, in het kader van ‘duurzame ontwikkeling’ in relatie tot het maken van winsten.. (HIER kun je alvast de waardevolle .pdf downloaden, die over ‘greenwash’ gaat.)

X

* * * * * * *

X

Alles Groen-Wassen

door Maarten Vermeulen © 2010 Nederlands Dagblad

Groen is weer hip, dus iedereen wil het zijn. Ook bedrijven ontdekken dat er geld te verdienen valt en de marketingmachine is op stoom: groene stroom, groene koffie, groene auto’s, groene luiers, groene televisies, groene shampoo. Maar wat is ‘groen’? En wat betekent klimaatneutraal precies? Gek genoeg weet niemand dat.

Wat is er ‘groen’ aan een auto huren? Of aan een vaatwastablet in een kleinere verpakking? Het antwoord is vast ingewikkeld, maar de kans is groot dat de meeste consumenten de vraag niet eens stellen. Want dat is not done als het om groen gaat. Maar welke kleur krijgt een kolencentrale die biomassa bijstookt? Onzin dat zoiets groen heet, vindt Natuur & Milieu. ,,Een sterk staaltje greenwashing .”

Inderdaad, er is een woord bedacht voor het jezelf groener voordoen dan je bent. Niet zonder reden, want het gebeurt op grote schaal. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat aan 98 procent van de zogenaamd milieuvriendelijke producten in de supermarkt onjuiste of verwarrende beloften kleven.

Nog eens 22 procent van de producten die beloven ‘goed’ te zijn voor het milieu, dragen een ‘milieulabel’ dat inhoudelijk nergens op stoelt. In sommige gevallen is het zelfs een keurmerk dat door de producent is bedacht. Zeventig procent van de Amerikanen gelooft inmiddels dat ‘groen’ vooral een marketingtruc is.

Vergelijkbare Nederlandse onderzoeken zijn er niet, zegt Erik van Erne, directeur van stichting Milieunet. ,,Maar ik durf te stellen dat het hier niet veel anders is. In de meeste gevallen valt er heel veel af te dingen op groene beloftes.”

Een fraaie schematische voorstelling in deelverzamelingen, waarbij duurzaamheid de plek is waar evenwicht bestaat tussen Ecologie (Aarde), Economie (geld) en Sociale factoren (mens)

Vorig jaar deed Natuur & Milieu dat een keer hardop. De stichting diende een klacht in tegen autofabrikant Saab die goede sier maakte met een zogenoemde BioPowermotor. Volgens Saab werd er geen extra CO2 aan de atmosfeer toegevoegd en konden mensen met een zuiver milieugeweten achter het stuur gaan zitten. De Reclame Code Commissie stelde Natuur & Milieu in het gelijk en Saab paste de reclame aan.

Het toont aan dat begrippen als groen en duurzaamheid onderhevig zijn aan inflatie omdat een heldere, onomstreden definitie ontbreekt.

De leefomgeving wordt altijd aangetast

Stichting Milieunet is een communicatiebureau gericht op een duurzame levensstijl. Winst wordt gebruikt voor belangeloze dienstverlening aan organisaties die de wereld ‘beter’ willen maken. Directeur Van Erne komt bijna dagelijks voorbeelden van greenwashing tegen. ,,Het is niet liegen, maar iets zeggen dat niets voorstelt.”

Op termijn bestaat het risico dat er een economie ontstaat die alleen op papier milieuvriendelijk is. Of beter gezegd: minder milieubelastend, want termen als ‘vriendelijk’ en ‘duurzaam’ zijn eigenlijk in zichzelf misleidend. Niets is vriendelijk of helemaal duurzaam, omdat de leefomgeving altijd wordt aangetast. Van Erne windt zich vooral op over het predikaat ‘klimaatneutraal’, de vlag waaronder ook de overheid afspraken heeft gemaakt om het milieu te sparen. ,,Het is razend populair om klimaatneutraal te zijn en tegelijkertijd de vaagste milieuterm van allemaal. Er bestaan geen parameters om te bepalen hoe klimaatneutraal je bent. Bovendien, alleen als we allemaal ophouden met ademen houdt onze invloed op het klimaat op.”

Een andere veelgebruikte groene term is ‘natuurlijk’. Als iets niet uit de fabriek komt, is het ook milieuvriendelijk, is de gedachte. ,,En dat klopt niet”, zegt Hans van Dijk van Milieu Centraal. Merknamen wil hij niet noemen – ,,wij zijn geen Consumentenbond” – maar katoen en wol zijn lang niet altijd duurzamer dan synthetische stoffen. ,,Katoen heeft heel veel water en bestrijdingsmiddelen nodig om te groeien en schapen stoten veel methaan uit, een venijnig broeikasgas. Synthetisch is weliswaar gemaakt van aardolie, maar als de kwaliteit goed is en je er lang mee doet, kan het net zo duurzaam zijn als natuurlijk textiel.”

Van Dijk vindt dat de consument zich zelf moet verdiepen in wat hij koopt. Daar komt nog bij dat de verantwoordelijkheid van de fabrikant in sommige gevallen begrensd is. Bij wasmiddelen is twintig procent van de milieugevolgen te beïnvloeden door de producent en tachtig procent door de consument. ,,Als ik thuis te veel zeep in het bakje doe en was op negentig graden, doe ik iets verkeerd en niet de maker van het wasmiddel”, aldus Van Dijk.

Groene taal brengt consument in verwarring

Het grote probleem van groene claims is dat ze vaak niet onwaar zijn, maar uiteindelijk weinig of niets bijdragen aan een beter milieu. Een bekend voorbeeld zijn de labels op auto’s. Dat een grote, zware en vervuilende SUV een (licht)groen label draagt, is moeilijk voorstelbaar en toch realiteit. Dat komt doordat er per klasse opnieuw wordt bepaald welke auto het schoonst is. Zo lijken kleine en grote auto’s even groen.

Nederland proeftuin, een prachtige plaat van de Stichting Urgenda. (Klik op de afbeelding voor de link!)

Groene stroom kampt met een soortgelijk probleem, klaagde de Consumentenbond eerder al. Nergens in de wereld hebben zoveel huishoudens een abonnement op groene stroom als in Nederland. Maar omdat groene stroom feitelijk niets anders is dan handel in groenestroomcertificaten die deels uit het buitenland komen, levert het nauwelijks een impuls op voor de opwekking van milieuvriendelijke elektriciteit. Het enige gevolg van alle inspanning is dat de stroomleveranciers een groen imago krijgen.

Vorig jaar reikte het studentennetwerk Morgen een prijs uit aan het bedrijf dat zich in de ogen van hun studenten het meest schuldig maakte aan greenwashing. De Groene Zeepbel ging naar energiebedrijf E.ON vanwege de aankondiging dat het een schone kolencentrale ging bouwen op de Maasvlakte.

Er werd onder meer geschermd met het afvangen en ondergronds opslaan van CO2-uitstoot, een technologie die nog in ontwikkeling is. ,,Bedrijven maken graag gebruik van groene taal, maar dat brengt jonge consumenten in verwarring”, zegt Christopher Baan, aftredend voorzitter van Morgen. ,,En niet iedereen is even kritisch, men is geneigd fabrikanten op hun woord te geloven.”

De prijs was enigszins ludiek bedoeld, al bestaat de kans dat er ook dit jaar weer eentje wordt uitgereikt. Hoewel E.ON niet blij was met de prijs, leverde het wel een boeiende debatavond op, zegt Baan. ,,Een van de panelleden stelde dat als je heel streng kijkt, eigenlijk niets honderd procent duurzaam is.”

Klimaatneutrale gemeente weigert windmolens

In oktober verschijnt een handreiking van stichting Stimular, onderzoeksbureau CE Delft en Natuur & Milieu voor bedrijven en gemeenten die klimaatneutraal willen werken. De afgelopen maanden onderzochten de drie organisaties wat klimaatneutraal precies betekent. ,,We kwamen er al snel achter dat er veel vormen bestaan”, zegt Stefan Romijn, adviseur bij Stimular, dat bedrijven ondersteunt in duurzaam ondernemen. ,,Het zorgt ervoor dat bedrijven die grote terreinwagens produceren een groene postzegel plakken en vervolgens roepen dat ze klimaatneutraal zijn.”

Met dit soor tvriendelijke plaatjes worden bijvoorbeeld biofuels verkocht; de discussie of deze nu wél of niet duurzaam zijn, is in feite nog niet eens begonnen…!

Uit gesprekken met onder meer het ministerie van VROM, de Reclame Code Commissie en Bouwend Nederland bleek dat het gebrek aan transparantie het grootste probleem is. Vaak doen bedrijven wel ‘iets’, maar gebruiken dat ten onrechte om de hele organisatie groen te verklaren. Dat levert gekke tegenstrijdigheden op, ontdekte Romijn: ,,Een oliemaatschappij biedt klimaatneutrale benzine aan en begint vervolgens met de winning van olie uit teerzand, wat elke CO2-compensatie tenietdoet. Of een gemeente zegt klimaatneutraal te willen werken en weigert vervolgens een vergunning voor windmolens.”

Een officiële richtlijn zit er niet in, beseft Romijn, dus blijft er een rol voor milieuorganisaties en consumenten om groene claims te controleren. Wel wordt er in Brussel overlegd over wat groen mag heten en wat niet, weet Diek Schipper van de Consumentenbond. ,,In Noorwegen is daar al wetgeving voor. Als Europa er niks aan doet, moet Nederland dat op eigen houtje regelen.”

Overigens bestaat er wel een Milieu Reclame Code waarin beschreven staat wat wel en niet mag volgens de Reclame Code Commissie. Woorden als ‘milieuvriendelijk’, ‘schoon’ en ‘groen’ zijn daarin verdacht, zeker als nuancering ontbreekt. Maar de commissie kan geen boetes opleggen of een reclame verbieden.

Echt groener worden, betekent stappen terug doen. Niet een SUV de zuinigste van zijn klasse maken, maar stoppen met het fabriceren van zulke auto’s. Dat, weet Milieunet-directeur Erik van Erne zeker, gaat nooit gebeuren. ,,Een printerfabrikant stelde na een onderzoek vast dat het bedrijfsleven niet groen print. In een persbericht stond de oplossing: dubbelzijdig afdrukken met een milieuvriendelijke printer. Wat dacht je van niet printen? Maar dat zeggen ze echt niet.”

Volgens Van Erne is het een illusie dat groene techniek alle problemen oplost, zeker als iedereen op de wereld in welvaart wil leven. Ook omdat consumenten nieuwe uitvindingen verkeerd toepassen. ,,Ledlampen zijn enorm zuinig, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ze dag en nacht moet laten branden omdat ze zo zuinig zijn.”

Groenwasgids

In The Greenwash Guide geeft het Britse reclamebureau Futerra, gespecialiseerd in communicatie over duurzaamheid, tien tekenen van groene misleiding. Op nummer een staat wollig taalgebruik, oftewel woorden als ‘milieuvriendelijk’ en ‘klimaatneutraal’ waarvan niemand precies weet wat ze betekenen. Ook suggestieve plaatjes, zoals bloemetjes uit uitlaatpijpen, zijn een signaal dat er iets niet klopt. Verder wordt gewaarschuwd voor zelfbedachte keurmerken en irrelevante claims.
Volgens Futerra bedreigt greenwashing de hele ‘vergroening’ van de markt, omdat consumenten steeds sceptischer reageren. Op internet wordt greenwashing ook aangepakt via websites als www.greenwashingindex.com, waarop advertenties langs de groene meetlat worden gelegd.

15 gedachten over “Alles maar even ‘Groenwassen’…?

 1. hoi, Guido,
  wel, een paar weken terug hadden U en ik hier een dispuut over,
  toen verdedigde je duurzaamheid met hand en tand,
  en wou ik je er op wijzen dat duurzaamheid een modewoord is,
  ten onrechte gebruikt om te verhullen dat je allesbehalve ekologisch moet bezig zijn

  blijkbaar heb je het nu ingezien,
  dat hoop ik toch

  ik ben alleszins blij met dit artikel
  een gouden raad: ban duurzaamheid uit het ekologische denken:
  iets dat altijd blijft vervuilen is,
  in de kern van deze definitie ook duurzaam: bv. het olielek in de golf

  weg met duurzaam,
  duurzaam is het modewoord van de overheid in haar strijd tegen de waarheid
  gebruik duidelijke woorden
  of nog beter: zorg voor een duidelijk wordt dat als vlag de juiste lading dekt
  toen ik vijftien was las ik een boekje over ekologie
  daar was duidelijkheid :

  ekologie stond voor zuiverheid,
  voor een pure aarde
  met respekt voor alles,
  voor samenwerking
  dus toen was “ekologie” de juiste term
  simpel, hee

  ohja, en veel “groene” zaken zijn erg vervuilend:
  groene stroom
  zonnepanelen
  spaarlampen
  enzovoort

  groeten,
  rik

  1. Ha die Rik, je hebt gelijk hoor; duurzaamheid is -net als veel ‘nieuwe’ begrippen- gewoon een sleets woord. Het is aan slijtage onderhevig.
   Zéker als het willens en wetens misbruikt gaat worden, zoals hierboven duidelijk blijkt. Maar is dan het woord ‘duurzaam’ ‘verkeerd’, of zou je ook kunnen zeggen, dat het woord ‘slijt’ in zijn waarde, vooral door het misbruik ervan..?

   Overigens is het woord ‘duurzaam’, ook dat staat hierboven, een subjectief begrip. Wat voor de een duurzaam is, is dat voor de ander niet. Wat voor de een mooi is, is dat voor de ander niet. Ik geloof bijv. dat een mercedes duurzaam is; hij gaat verrekte lang mee, is zuinig, degelijk, veilig, etc.
   Anders gezegd, het zou weleens kunnen zijn dat ‘luxe’ ook heel duurzaam is.. Grappig nietwaar? We hebben een begrip -in het algemeen- dat ‘luxe’ verspilling is.
   Maar de wereld gaat vooral kapot aan wegwerpzooi, die ‘niet duur’ is, maar die na een paar weken kapot in de vuilnisbak ligt… (“Hé, dat is niet duur, zullen we die meenemen?”) En je kent het spreekwoord: ‘Goedkoop is duurkoop’... Dan draai je het hier, in het geval van ‘luxe’ gewoon om.. ‘Duurkoop is goed-koop’..!

   Maar nogmaals: door ‘mis-‘bruik van het woord ‘duurzaam’, komt het op een glijbaan van waardedaling terecht.
   Heb je overigens DIT artikel over duurzaamheid gelezen, hier op WantToKnow?

  1. Het is gewoon een sport aan het worden dat er nog iets te zien van je valt, bij een goed commetaar mag je blijven, bij een afwijkend wordt dat heel goed weg gespoeld.

   🙂 Hey Keep it Clean!

  2. @Henk

   Dank voor de link.Heel verhelderend,maar niet verrassend.
   Ik heb al eens eerder gepost,dat hij een hoop poen bij elkaar graaid.En weet je wat???Ik denk,dat hij zelf niet eens geloofd,wat hij allemaal zwetst,maar houd het zaakje draaiend voor de vaste kern.Niburu,wanttoknow,en al die andere sites,het is te ziek voor woorden.
   Kees. (op mij schelden ze ook al,omdat ik in de USA woon).

  3. @Allen.

   En dan nog wat.
   Ik heb dat ook al eens vaker gezegd.
   Ik kan me voorstellen,dat er iemand is,die twijfels heeft over bepaalde gebeurtenissen.Dat kan.
   Maar hier (en ook op die andere sites) zijn het steeds dezelfde lieden,die complottheorieen hebben over ALLES.Dat snap ik niet.Die mensen hebben geen leven meer,omdat ze alles wantrouwen.En sommigen vind je op al die sites,alle uren van de dag.(ik hoor het al: en jij dan?)Ik ben net thuis van werk en kijk even rond.(misschien 2 uur /week).
   GaIT .Henk, Wilma,Trijn en al die anderen,die tegengas geven,ga door!
   Ik ga een biertje doen en een beetje schieten in de laatste CALL of Duty.

   Groeten,Kees

 2. Je hoeft ook helemaal geen dingen voor niks te doen, er is geen mens die dat zegt en dat zou ook niet kunnen, we moeten nou eenmaal allemaal de boodschappen betalen en de huur of de hypotheek, voor niks gaat de zon op.

  Dat Guido een of meerder bedrijfjes heeft in groen en alternatief, betekent dus niet dat de informatie op deze site alleen daarom per defintie niet deugt.

  Ik ben van mening dat je altijd moet kijken naar de inhoud van wat er wordt gezegd en dat je die moet je beoordelen op de vraag of die geen onjuistheden bevat.

  Als je alleen maar kijkt naar wie het zegt en niet naar wat er gezegd wordt, krijg je al heel gauw oordelen als:
  – o, die heeft bedrijfjes in groen en alternatief dus die laat zich betalen om de groene industrie te promoten en die geloof ik uit principe dus niet als hij iets zegt over duurzaamheid; of,
  – o, die heeft weleens onderzoek gedaan naar vaccins voor de farmaceutische industrie dusga ik er uit principe vanuit dat alles wat hij zegt over vaccins gelogen is; of:
  – o, dat is geen homeopaat dus ga ik er uit principe vanuit dat hij bedrog gepleegd heeft m.b.t. de uitkomsten van zijn onderzoek naar homeopathie; of:
  – o, die is voorstander van vaccinaties dus die wordt betaald door RIVM/big farma dus die geloof ik uit principe niet.

  Zeg nou zelf, waar zouden we blijven als we zo gaan denken?

 3. De afgelopen twee dagen, kreeg ik zeer onrustbarende berichten binnen over zwaar-gewapende SWAT-teams in Amerika, die organische bedrijven binnenvallen en goederen in beslag nemen.

  Dit is niet nieuw, want het gebeurt in Amerika al sinds dec. 2008. Alweer iets wat wij niet in de MSM meekrijgen, maar wel degelijk realiteit is.

  Hier gaat het om:

  Eind juli 2009 is in Amerika de wet HR 2749 aangenomen. Een samenvoeging van HR875 en HR759, ingediend door Obama 1 dag na zijn inauguratie !!

  Deze wet verbied biologische produkten. Dus iedereen in Amerika, die zelf groente en/of fruit heeft in de achtertuin, is strafbaar. De rol van Monsanto, de FDA, Codex Alimentarius, de WHO, allemaal werkend aan de ondergang, van de bio-industrie, hebben nu in Amerika hun doel bereikt en dus ook in de rest van de wereld.

  http://www.youtube.com/watch?v=BCDp-IxOXJ0&feature=player_embedded

  Zie mijn web-site:http://www.BarakObama.Come2me.nl

  Op 20-03-2009 heb ik een video en een artikel geplaatst op genoemde web-site van Michelle Obama, die aankondigde achter het Witte Huis een organische groententuin te laten aanleggen.

  In januarie 2010 heeft Amerika ( FDA, CDC en MDAR = the Massachusetts Department of Agricultural Resources ) heeft ruwe melk van gezonde koeien als gevaarlijk voor de gezondheid bestempeld en “legaliseert” daarmee de militaire invallen op biologische landbouw-bedrijven. De invallen stijgen in snel tempo, zoals U hier kunt lezen:

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/07/20/raw-milk-bans-are-about-protecting-big-dairy.aspx

  Dit gaat niet uitsluitend over pure melk; het gaat om het hele biologisch landbouw-gebeuren.

  Op mijn web-site http://www.CodexAlimentarius, schreef ik op 11-03-2009:

  FEDERAL BAN ON ORGANIC fARMS AND GARDENS !!!

  Recognize federal efforts to control our food and water in the illegitimate “codex alimentarius” and efforts to ban real organic farming and gardening.

  Ook de Amish-bevolking wordt sinds begin 2008 regelmatig overvallen op de manier zoals getoond in bovenstaande video.

  http://www.youtube.com/watch?v=FdLxMKuxyr4&feature=player_embedded

  De effecten van het Mex.griep vaccin in relatie tot bovengenoemde wet:

  http://www.youtube.com/watch?v=8CZ25W-6ET4&feature=related

  Hier houdt het niet mee op. De meeste onder ons zijn inmiddels bewust wat er gaande is. Het betreft ons op alle mogelijke gebieden: voedsel, water, medicijnen en alledaagse produkten. Datgene wat nog niet vergiftigd is, zuiver biologische produkten, liggen letterlijk en figuurlijk onder zwaar onder vuur !!!

  Hoe groen kunnen/mogen wij straks zijn?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.