Advertentie

Atoomwapens bestaan niet..!!


Atoomwapens bestaan niet!

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

Arend Zeevat

x 
Steeds opener psychologische oorlogsvoering.. In mijn vorige artikel ‘Nucleair Armageddon?’ trachtte ik aan te tonen, dat de mensheid sinds 1945, het einde van WOII, in de greep is gekomen van de nucleaire waanvoorstelling. De in beeldende scene gezette atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima (6-8-1945) en Nagasaki (9-8-1945) hebben die waanvoorstelling in de eerste plaats in onze geesten gebombardeerd. Waarna ze ieder jaar op dezelfde dagen worden herdacht, om de waanvoorstelling gaande te houden. Net zoals bij ons ieder jaar op 4 en 5 mei holle en lege rituele herdenkingen worden gehouden om de zogenaamde bevrijding van de BV VerNederland te herdenken.

Sinds het ontstaan van de nazistisch gefundeerde Europese Unie en het begin van de Corona-psychose in 2020 hebben we voldoende kunnen ervaren wat die zogenaamde bevrijding inhoudt. Daarnaast is er op geopolitiek niveau alles aan gedaan om de kunstmatig opgeroepen waan van bestaande atoomwapens versterkend te ondersteunen door het optuigen van een internationaal geïnstitutionaliseerd netwerk van organisaties, dat de mensheid zou moeten beschermen tegen de zogenaamd verwoestende kracht van atoomwapens.

Die organisaties hebben een controlerende functie betreffen de de verspreiding van atoomwapens, de daaraan ten grondslag liggende technologie en het mogelijke ‘gebruik’ ervan. In dit artikel wil ik de leugenachtige fabel van atoomwapens, die een zogenaamd verwoestende kracht zouden hebben door middel van een voortgaande nucleaire splijtingsreactie, verder ontkrachten. Want mij is in de afgelopen tijd, tijdens het nodige kritische onderzoek, duidelijk geworden dat de fabel van atoomwapens een cruciaal bestanddeel is van de psychologische oorlogsvoering tegen de mensheid, die al langere tijd gaande is.

Deze kan alleen op deze wijze gevoerd worden wanneer die mensheid door sociale programmering, conditionering, gewelddadige intimidatie en indoctrinatie dom wordt gehouden en dus afgeleerd heeft om naar de individuele goddelijk geïnspireerde intuïtie te luisteren. Daardoor onbewust op een gemanipuleerde wijze zelf meewerkt aan de satanische overname van het collectieve en individuele onderbewustzijn en daarmee de gehele planeet Aarde.

Zij die ogen hebben om te zien.. Zoals ik in het vorige artikel over dit thema ook al heb aangegeven, wordt de mensheid op meerdere gebieden gemanipuleerd via misleidende kunstmatig in elkaar geknutselde in studio’s opgenomen beelden. Bij meerdere gelegenheden werden er uiterst manipulatieve kunstmatig geënsceneerde shows opgevoerd, die een grote impact hadden op het bewustzijn van mensen. Denk daarbij aan de in een studio geënsceneerde maanlanding, 9/11 en dus de eerste ontploffingen van ‘atoombommen’ in 1945 in Japan.

Tevens wordt de mensheid door middel van spectaculaire de zintuigen overweldigende shows onbewust vertrouwd gemaakt met bepaalde satanisch geestelijke inhouden én de verering van Satan. Grote evenementen, die wereldwijd door mensen via beeldschermen gevolgd kunnen worden, worden door Satan’s loopjongens en -meisjes op Aarde maar al te graag aangegrepen om beelden met een duister kwaadaardige inhoud in het onderbewustzijn van mensen te gieten.

Voorbeelden van zulke evenementen zijn de Olympische Spelen, de pauzeshows van grote sportevenementen in de VS, alwaar populaire traumabased mindcontrolled media-artiesten hun best doen om het bewustzijn van mensen te degraderen tot een ongecontroleerde lustbevrediging. Maar ook bepaalde openingsceremonies van andere internationaal georiënteerde gelegenheden, zoals die van de Gotthardtunnel in Zwitserland, getuigen van een openlijke satanische verering. Deze openingsceremonie had ook een connectie met CERN. Een artikel op Frontnieuws gaat dieper in op het beeldverslag daarvan, waarin de volgende video is opgenomen.

Bij CERN is ook al eens een bizar menselijk offer-ritueel op camera vastgelegd (HIER), wat de duister satanische achtergrond van de CERN-technologie duidelijk laat zien. Zwitserland speelt op dit gebied een nogal bedenkelijke rol. Het is de spin in het internationale web van banken met de moeder van alle nationale banken in Basel, de Bank for International Settlements (BIS). Daarnaast is de Zwitserse stad Genève vaak het centrum voor allerhande onderhandelingen op het gebied van oorlog en vrede en de laatste jaren ook voor de onderhandelingen met Iran betreffende de productie van niet bestaande atoomwapens door dat land.

Gemenebestspelen
Ook de openingsceremonie van de Brits imperialistische variant van de Olympische Spelen liet dit jaar een bijzonder satanisch geïnspireerde show zien. De site Niburu besteedde aandacht aan dit volksvermaak en nam in het artikel ‘Terwijl de genocide voortduurt vieren satanisten feest’ een kort veelzeggend videoverslag op. Dit beeldverslag is hieronder ook direct te bekijken.

Onderstaand een citaat uit het artikel ‘Baälverering was schaamteloos en openlijk bij de openingsceremonie van het Gemenebest 2022’ op de site Exposing satanism, waarin het doel van het houden van deze openlijke satanische ceremonies wordt aangegeven.

“Zij houden deze demonische rituelen om poorten te openen die gevallen engelen en demonen in staat stellen vanuit het spirituele rijk het fysieke rijk binnen te komen, om bezit te nemen van mensen of zelf letterlijk een fysieke vorm aan te nemen. Demonische invloed en bezetenheid nemen nu wereldwijd toe, vooral in de religie van het Katholicisme, en dat zeg ik NIET, dat doen ze!!!

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  met enorme rijkdom, evenals faam en macht. Bekend als ‘je ziel aan de duivel verkopen’..!

Rituelen zijn oproepmiddelen om demonische entiteiten in deze wereld te brengen. Hoe meer mensen betrokken zijn bij het ritueel, hoe krachtiger de oproeping. Dat is precies de reden waarom deze Luciferiaanse rituelen worden uitgevoerd door honderden deelnemers in openbare arena’s waar tienduizenden mensen persoonlijk toekijken.

Dit is een doelbewuste strategie om de kracht van de oproeping te vergroten, waardoor steeds krachtiger demonische entiteiten deze wereld kunnen binnenkomen door de geopende poorten.”

Hierna nog een citaat uit het artikel ‘Nu buigen ze zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen.’ op de website End Of The American Dream (HIER).

“Ze proberen het niet eens meer te verbergen.  Tijdens de openingsceremonie van de Commonwealth Games in Birmingham, Engeland op 28 juli, werd een gigantische mechanische stier met gloeiende rode ogen uitgerold in het midden van het Alexander Stadion.  De stier was ongeveer 10 meter hoog, en het duurde meer dan vijf maanden om hem te bouwen. Hij had de bijnaam ‘Raging Bull’ gekregen, en alle menselijke deelnemers aan de voorstelling werden erdoor in de schaduw gesteld. 

De ‘held’ van de openingsceremonie, een personage bekend als Stella, kalmeerde het schepsel en toen verzamelden alle menselijke artiesten zich rond de reuzenstier en begonnen letterlijk te buigen en hem te aanbidden.  Ik heb de laatste jaren al heel wat vreemde dingen gezien, maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt.

In totaal nemen 72 landen deel aan de Gemenebestspelen, en dus werd deze openingsceremonie op ontelbare televisieschermen over de hele planeet bekeken. De symboliek in dit ‘ritueel’ was van tevoren goed gepland, en de organisatoren wisten precies waar ze mee bezig waren.”

Wat hiervoor beschreven is, betreffende het openen van portalen voor demonen uit een andere geestelijke dimensie, wordt bevestigd en ondersteund door wat ik in mijn vorige artikel ‘WWW? Wat Willen Wij??’ heb aangehaald. Citaat uit dit artikel:

Verder verscheen op de site Xandernieuws op 29 juni het artikel ‘Nieuw exorcisme centrum voor mensen die demonisch bezeten raakten door Covid vaccin (HIER)‘ over een enorme toename in het aantal mensen dat na volledige vaccinazi demonisch bezeten raakte.”

Volgens het artikel zouden de vaccinazi’s mensen ontvankelijker maken voor demonische bezetenheid en lijkt er een duidelijk verband te zijn met de werking van elektriciteit. Wat in mijn beleving niet zo vreemd is. Citaat uit het artikel:

“Na enkele exorcismes te hebben uitgevoerd zou de priester volgens eigen zeggen zijn ‘getext’ door de uitgeworpen demonen. Ook zou hij een levitatie (een lichaam dat gaat ‘zweven’) hebben waargenomen in een vrouw die bezeten was. Terwijl hij met de vrouw en haar begeleider praatte, was ‘de telefoon in een compleet andere ruimte. De duivel heeft macht over alles dat elektrisch is.’ In het berichtje dat de boze geest hem zou hebben gestuurd werd hij ervan beschuldigd een zondaar en een leugenaar te zijn.

‘Als bijvoorbeeld deze plek is geïnfecteerd, en ze willen hun aanwezigheid kenbaar maken, gaan doorgaans de lichten flikkeren. En als ik een voordracht hou en een bepaalde gadget gebruik, zou de duivel dat makkelijk kunnen uitschakelen omdat hij een expert is in alles dat elektrisch is.’ “)”

De grafeenoxide of black goo in de Covid-biowapens zou wel eens de ‘fysieke’ basis kunnen zijn voor de demonische entiteiten, die door bovengenoemde rituelen op geestelijk niveau toegang krijgen tot onze aardse fysieke dimensie.

Misdadige misleiding
Zo wordt de mensheid op een soms ogenschijnlijk speelse wijze steeds verder een satanisch geïnspireerde belevingswereld binnengevoerd. Velen lijken het mooi te vinden en zijn er content mee. De waan van de atoomwapens is dan wel wat minder speels, maar overtuigend genoeg om een krachtige angstpyschose teweeg te brengen. Op de site van Henry Makow staat het artikel ‘Illuminati Hoax? Nuclear Bombs Do Not Exist’ geschreven door de gastauteur Brabantia, waarin hij ook een historisch overzicht opnam.

Huge explosion at Donetsk chemical plant, looks like a nuclear detonation’ — RT News (9 Feb 2015) Bron

Uit dit genoemde artikel het onderstaande citaat:

(…) “Even serieus, kernwapens hebben nooit bestaan. Hiroshima en Nagasaki waren slechts twee afschuwelijke stedelijke napalm-brandbombardementen, in feite minder verwoestend dan het bombardement dat vijf maanden eerder Tokio trof – maar opnieuw verpakt met een nepverhaal over een ‘nieuw ontzagwekkend wapen’. Op 6 en 9 augustus 1945 begon het grootste bedrog uit de geschiedenis, dat oligarchen hielp om triljoenen te stelen van ongelukkige belastingbetalers.

Alvorens in detail te treden over hoe Hiroshima een bedrog was, bedenk dat de paddenstoelwolk die wij associëren met ‘nucleaire ontploffingen’, een gewoon resultaat is van chemische explosies, zoals je ziet op de bovenstaande foto’s van wanneer fabrieken ontploffen. De oude ‘nucleaire explosie’ foto’s en films zijn vaak duidelijk nep wanneer ze nu met moderne middelen worden onderzocht, waarbij een beeld van een chemische explosie wordt vermengd met een achtergrond.

De verwoestingen die je ziet in Hiroshima en Nagasaki – waar inderdaad tienduizenden en honderdduizenden stierven of gruwelijk verminkt raakten – zijn precies zoals in Tokio of andere Japanse steden die door brandbommen werden getroffen, omdat de huizen meestal van hout waren.”(…)

Materialistische visie kan alleen maar materie waarnemen
Het blijkt dus duidelijk dat de fabel van atoomwapens is opgezet om de mensheid door een materialistisch georiënteerde wetenschap te misleiden. Die wetenschappers hebben immers de materie bestudeerd, uit elkaar gehaald en weer opnieuw anders in elkaar gezet. Die materialistisch georiënteerde wetenschap is een verhalenmachine, die al het organische leven op een mechanische en liefst voor leken zo onbegrijpelijk mogelijk wijze wil verklaren en uiteindelijk technologisch herscheppen.

Gezien de laatste ontwikkelingen tijdens de Corona-psychose is duidelijk gebleken dat men al een heel eind gevorderd is in de richting van het fabriceren van transhumane wezens, met name door de mRNA-nanotechnologie. Het zijn echter allemaal experimenten om te testen in hoeverre de mensheid wakker is. Of in hoeverre zij al gevorderd is in haar slaafsheid. Tevens zijn het testen voor ieder individu om te ervaren waar hij/zij bewustzijnsmatig staat en in hoeverre hij/zij zich vrij heeft gemaakt van iedere vorm van door onbewuste indoctrinatie ontstane onechtheid en dus zielmatige misvormingen.

De site Niburu besteedt in het artikel ‘Soms sluipt er een foutje in het script’, (HIER) ook aandacht aan het incasseringsvermogen van de mensheid door grootschalig schokkende gebeurtenissen die door de elitaire machthebbers worden georkestreerd.

Atoombomvondsten
De Deen Anders Björkman heeft jaren van zijn leven gespendeerd aan het onderzoeken van de atoomwapenfabel. Het onderstaande schrijft hij ter introductie op zijn website (HIER) in het artikel

‘Mijn atoombomvondsten De grote manipulatie 1945-2022, Part 1’ (HIER)

“Beste bezoekers van mijn website 2022. Dit is een zeer lang artikel over de 1945/2022 VS/Russische Atoom/A-Bom manipulaties. Het is mijn mening over valse VS/Sovjet/UK/Frankrijk/Noord Korea/etc, A-Bommen en valse nucleaire wapens, gebaseerd op bewijsmateriaal, persoonlijk onderzoek, bevindingen, het rondreizen over de wereld, het ontmoeten van mensen die betrokken zijn bij de vervalsing en gezond verstand, info waarvan ik mijn eigen kinderen heb verteld. Kernwapens kunnen niet ontploffen!”

Wat betreft zijn laatste uitspraak onderbouwd hij deze op technische, maar toch begrijpelijke wijze in het verdere artikel. Hij gaat ook dieper in op de wetenschappers die er bij betrokken waren, die haast vanzelfsprekend bijna allemaal de bekende en verdachte achtergrond hadden met een satanisch geïnspireerd en aangenomen Midden-Oosters geloof. Mensen met deze achtergrond hebben zich nu eenmaal binnen alle maatschappelijke gebieden in machtige en invloedrijke posities gewurmd.

Tsjernobyl en Fukushima
In deel 8 (HIER) van zijn bovengenoemde artikel beschrijft Andersen wat er in Tsjernobyl is gebeurd en hoe het daar nu is. Hij zegt over deze opgeblazen gebeurtenis onder andere het volgende:

“Blijkbaar was het een ernstig ongeluk, maar geen catastrofe. Dingen werden overdreven om mensen bang te maken!”

Betreffende Fukushima zegt hij:

“Laten we in plaats daarvan eens kijken naar een recente foto (2021) uit Fukushima, Japan.”

En dan geeft hij als onderschrift bij de foto de volgende uitspraak:

Geigermeter op zonne-energie..? Japan

“Het is van een geigermeter op zonne-energie buiten Fukushima die u vertelt dat de straling 0,36 mikroSivert/uur is. De maximale dosis die in Japan is toegestaan is 0,00228 mikroSivert/uur of 20 mikroSievert/jaar. Maar de fotograaf overleefde het klikken van de foto. Eigenlijk is de nucleaire straling in Fukushima gewoon normaal en de foto is gewoon propaganda om je bang te maken. Vraag me niet wie deze meter daar in de grond heeft gestopt. En waarom?”

“Op 27 april 2021 was de situatie in Japan niets om je zorgen over te maken. 10 jaar na het incident is er nog niemand gestorven aan straling. Maar (!!!!) om mensen bang te maken is er een nieuw nep afvalwater probleem. Luister:

 “Sinds de verwoestende Japanse aardbeving en tsunami van maart 2011, die de kerncentrale van Fukushima Daiichi beschadigden, is 1,25 miljoen ton zeewater door de beschadigde nucleaire eenheden gepompt om te voorkomen dat de gesmolten splijtstofstaven in drie beschadigde reactoren oververhit zouden raken. Het besmette (?) water is opgeslagen in meer dan 1 000 stalen tanks ter plaatse.

Maar in april 2021 kondigde de Japanse regering aan dat zij vanaf 2023 en nog tientallen jaren daarna al het behandelde afvalwater in de Stille Oceaan zou lozen als onderdeel van het ontmantelingsproces van de centrale.”

Natuurlijk is er geen bewijs dat dit koelwater vervuild of gevaarlijk is! Het is gewoon onderdeel van de standaard Japan regering/media show om paniek te zaaien sinds 2011. Het werkte met de Hiroshima/Nagasaki atoombom hoaxes in 1945. Het zal waarschijnlijk weer werken.”

In de andere vervolgdelen behandelt Andersen meerdere aspecten van de atoomwapenfabel.

Onderhandelingen en verdragen
Om de waan van ‘alles verwoestende’ atoomwapens reëler te maken zijn er via het wereldwijde, vaak via de VN opgetuigde organisatienetwerk, onderhandelingen gevoerd tussen de zogenaamde nucleaire grootmachten. Als uitkomst zijn daarbij in de afgelopen decennia verdragen gesloten, die met veel bombarie in de pers werden gepresenteerd. In 1968 werd er onder auspiciën van de VN en ter versterking van de atoomwapenfabel door meerdere landen een eerste verdrag opgesteld, om de verspreiding van de niet bestaande atoomwapens aan banden te leggen.

Dit werd het ‘Non Proliferatie Verdrag’ genoemd. De meeste landen hebben dit schijnverdrag ondertekend. De uitzonderingen waren Israël, India en Pakistan. Binnen dit verdrag werden als enige ‘rechtmatige’ bezitters van de nep-atoombommen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN genoemd, te weten de VS, Sovjet Unie, China, Engeland en Frankrijk.

Een van de laatste in deze serie van verdragen was het ‘Verdrag op het verbod van nucleaire wapens’, dat op 7 juli 2017 werd gesloten. Maar dat pas, om het kennelijk spannend te houden, op 22 januari 2021 officieel in werking zou treden. Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat men zoveel energie en vooral ook ‘menselijke’ denkkracht spendeert aan een niet bestaand wapen.

De kwade genius die hier achter schuilt meent er wel een enorm voordeel bij te hebben. Naast de door de VN geïnitieerde verdragen werden er door met name de USSR/Rusland en de VS bilaterale op beperking van atoomwapens gerichte verdragen afgesloten. De geïnteresseerden kunnen HIER een overzicht daarvan vinden.

Radioactieve straling’ is onschuldig!
In het artikel ‘THE BIG NUCLEAR POWER SCAM, THE FAKERY OF NUCLEAR BOMBS AND THE MELTDOWN HOAX’ kwam ik ook hoogst interessante wetenswaardigheden tegen betreffende de vermeende schadelijkheid van radioactieve straling. Citaat hieruit:

“In de jaren tachtig maakte een natuurkundige genaamd Galen Windsor, die bij verschillende nucleaire installaties werkte, de heersende opinie belachelijk door daadwerkelijk plutonium te consumeren. Hij verklaarde dat kernsplitsing een hoax is en dat radioactiviteit niet schadelijk is. Een arrestatieteam viel zijn huis binnen en nam al zijn uranium mee. Hij is 80 geworden zonder gevolgen van het plutonium.

Werknemers in Los Alamos hebben regelmatig plutonium in hun lichaam. Sommigen hebben het al meer dan 50 jaar. Waarom zijn ze niet gestorven? Wanneer een gefabriceerde orkaan, aardbeving of tsunami een krachtcentrale treft, zal er een meltdown hebben plaatsgevonden. Deze meltdown zal worden toegeschreven aan de explosie van waterstofgas in de reactoren. Dit excuus zal worden gebruikt om mensen uit hun huizen te verdrijven en ze te verplaatsen naar Fema kampen.

Maar Kernreactoren bestaan niet! Nucleaire straling bestaat niet!

Kernenergie bestaat niet! Er zijn geen kernwapens!

En er zijn geen atoombommen!”

Over Galen Windsor is HIER het nodige lezen en deze video te bekijken.

Tja, op deze informatie mogen we allemaal even goed kauwen, om het verteren. De grote waanvoorstelling rond het bestaan van atoomwapens zit diep in onze geesten ingebakken. Er is steeds meer informatie, die nog vrijelijk toegankelijk is op het internet beschikbaar, over het niet bestaan van atoomwapens. Zie HIER. Ik hoop dat ik met dit tweede artikel over de atoomwapenwaan voldoende bij heb gedragen aan het wakker worden uit deze diepe waan. Daarmee heb ik tevens bij willen dragen aan een stralende toekomst zonder angstwanen. Verdere informatie betreffende de ontkrachting van de atoomwapenwaan door kritische wetenschappers kun je HIER vinden.

Tot slot een humoristische noot
Zelfs de bekende zelfbenoemde ‘helderziende’ Uri Geller meende een duit in het zakje te moeten doen van de atoomwapenfabel. Hij waarschuwde Vladimir Putin op de volgende wijze:

Onderzoeker Dr. Andrea Puharich en Uri Geller in de jaren 1970/80

“In een klaarblijkelijke poging om de wereld te helpen de Derde Wereldoorlog te voorkomen, heeft lepelbuiger en zelfverklaard helderziende Uri Geller een waarschuwende boodschap gestuurd naar de Russische president Vladimir Poetin.

“Ik heb een waarschuwing voor u, Poetin,” zei Geller terwijl een enorm scherm op de achtergrond de leider van het Kremlin en een nucleaire paddenstoelwolk toonde. Daarop beweerde hij dat de plannen en raketten van Poetin ‘averechts’ zouden werken als ze gelanceerd zouden worden.”(…)

(…) “Zijn bizarre video werd enkele seconden later snel overtroffen toen Geller een nog schandaliger brief aan Poetin plaatste, waarin hij dreigt “elke laatste molecule van mijn geestkracht te gebruiken om te voorkomen dat u een kernaanval uitvoert”. (…)

Geller vroeg de lezers vervolgens om “vijf seconden van uw dag te nemen om een stralend, energiek krachtveld te visualiseren… als een oogverblindend, gouden schild aan de hemel”, dat volgens hem alle kernkoppen van het Kremlin zou afbuigen en ze terug zou draaien om Rusland te vernietigen.

Het bovenstaande zijn citaten uit een artikel op Frontnieuws (HIER). De heer Geller is met zijn zogenaamde helderziende vermogens blijkbaar niet in staat om waan van werkelijkheid te onderscheiden en heeft partij gekozen in het geopolitieke circusspel. Maar ja zogenaamde helderzienden die hun geestelijke gaven als een commercieel gefundeerd volksvermaak aanbieden zijn in mijn beleving sowieso niet serieus te nemen. De onderstaande satsang van Shunyamurti sluit mooi aan bij al het bovenstaande:

Liberation is Letting Go of All Ordeals
– Shunyamurti Teaching

Om Shanti, vrede zij met en in jullie.

Arend Zeevat

8 augustus 2022

1 gedachte over “Atoomwapens bestaan niet..!!

  1. In 1941 werd in Berkeley het eerste plutonium gemaakt ter grootte van een zoutkorrel. Nu is er 155 ton van ‘s werelds gevaarlijkste element. En niemand weet wat ermee te doen.

    Plutonium is in de wereld gehaald om kernbommen mee te maken en het is verder vrijwel nergens goed voor. Het is giftig, het geeft kankerverwekkende alfastraling af en slechts vijftien kilo van de juiste soort is genoeg voor een bom.

    https://www.delta.tudelft.nl/article/de-wereld-zwemt-plutonium

    Cesium-137 was een van de vele radioactieve stoffen met een halveringstijd van 30 jaar, het gebied rondom Tsjernobyl werd niet voor niets ontruimd en stierven mensen, het is nog steeds een radioactief niemandsland, hoe kunt u dit verklaren?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.