Advertentie

In waarheid leven..


x

x

In waarheid leven

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Op aarde waar de leugen regeert, is het erg  moeilijk om in waarheid te leven. Maar wat is in waarheid leven? Ik heb het hier niet over waarheid aangaande allerlei in het duister gehulde complotten, of in doofpotten gebluste zaken. Dit betreft waarheden in de ‘buitenwereld’. Nee, ik wil het hebben over het leven en de waarheid. Over hoe die twee begrippen wezenlijk met elkaar verbonden kunnen worden. Daartoe lijkt het me goed om eerst eens te onderzoeken wat leven en waarheid wezenlijk inhouden.

De invulling en vormgeving van het begrip leven kan uiterlijk beschouwd per cultuur nogal verschillen. Ook de maatschappelijk economische status en zelfs het man/vrouw zijn kan bepalend zijn voor de opvattingen over het leven. Ik wil echter uitgaan van een overstijgend allesomvattend kader van waaruit in mijn beleving het leven het beste benaderd kan worden. Dat kader wil ik als natuurlijk, organisch en geestelijk geïnspireerd omschrijven. Want oorspronkelijk zijn alle levensuitingen natuurlijk, organisch en geestelijk geïnspireerd, inclusief de mineralenwereld!

Een van de meest mysterieuze sleutels van de kosmos, dragen we allemaal al bij ons-Zelf.. Het menselijke DNA is die sleutel.

De mens is echter, geïnspireerd door tegenstrevende krachten, met de organische bouwstenen van het natuurlijke leven gaan knutselen. Om die bouwstenen in de van onnatuurlijkheid doortrokken economische kaders te kunnen persen. Ze daarmee te kunnen controleren, patenteren en een fundamenteel deel te laten zijn van de afhankelijk makende, maar vooral misleidende (geo)politieke machtsshow. In onze tijd is het daarom voor ieder van wezenlijk belang om wakker te worden voor de ware essentie van het leven (HIER).

Op onnatuurlijkheid gebaseerde leugens
Het bovenstaande onnatuurlijke scenario leidt tot het machtsspel van verdeel en heers. Dit spel leidt weer tot dood en vernietiging. Uiteindelijk tot een vernietiging van het leven op aarde en de haar vormgevende biologisch organische structuren in de natuur (HIER). In waarheid leven kan nooit zulk een uitwerking hebben, want het ware leven heeft geen zelfdestructieve neiging in zich! Het is alleszins gericht op in stand houding, verdieping en verruiming van het bewustzijn van zichzelf. Het uit zich in Waarheid, Schoonheid en onvoorwaardelijke Liefde!

Passie – Compassie, de kracht van het hart

Deze kenmerken zich in een onverbloemde authenticiteit, een ontvankelijke openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid en een sterke wil om zich voortdurend creatief te manifesteren. Dus kan men met zekerheid concluderen dat het hiervoor genoemde onnatuurlijke scenario een uiting is van een manipulatieve leugenwereld, die het leven wil beheersen.

Aan de vruchten herkent men de boom..
Hoe mensen de leugen leven kunnen we dagelijks om ons heen en in de media waarnemen. Veelal is dat wat als waarheid in de buitenwereld wordt gepresenteerd een 180 graden omgedraaide leugen. Een leugen die op manipulatieve wijze wordt ingezet om de publieke opinie, wat dat ook maar zijn mag, onder het mom van het verschaffen van veiligheid en zekerheid misleidend te beïnvloeden. George Orwell noemde dit double speak, oftewel spreken met gespleten tong. De Wikipedia zegt daar het volgende over (HIER):

“Gespleten taalgebruik is gericht op het opzettelijk verduisteren, vermommen, verstoren of omkeren van de betekenis van woorden. Dubbelspraak kan de vorm aannemen van eufemismen (bijvoorbeeld “inkrimping” voor ontslagen, “het onderhoud van het vastgestelde doel” voor bombarderen, in welk geval het voornamelijk bedoeld is om de waarheid beter verteerbaar te laten klinken.

Het kan ook verwijzen naar opzettelijke dubbelzinnigheid in taal of werkelijke omkeringen van betekenis. In dergelijke gevallen verhult Dubbelspraak de aard van de waarheid. Gespleten taalgebruik is het meest nauw verbonden met politieke taal.

Dat de vooruitziende blik van Orwell zich in onze tijd als realiteit heeft gemanifesteerd, maakt het artikel ‘1984 Turns 70-Years-Old In A World That Looks A Lot Like The Book’ op Zerohedge duidelijk (HIER). Citaat uit dit artikel:

“In de wereld van 1984 is er een allesomvattend toezicht van de staat en een waakzaam oog op iedereen, op zoek naar mogelijke rebellen en punten van weerstand.
Censuur is de norm in deze wereld en is zo extreem dat individuen worden ‘gedepersonaliseerd’. In wezen worden zij verwijderd uit de maatschappij, omdat hun ideeën als gevaarlijk worden beschouwd door het establishment. Dit is een idee dat zeer bekend is bij activisten en onafhankelijke journalisten die worden verwijderd uit het openbare gesprek, voor het uitspreken op sociale media betreffende regerings- en corporate corruptie.”

Waar is de waarheid?
De grote vraag is dan hoe en waar de waarheid over het leven op een natuurgetrouwe wijze te vinden is. Het antwoord op het hoe ga ik later verder op in. Het antwoord op waar is heel simpel, namelijk in het eigen hart. We hebben immers niet voor niets een ge-weten, wat inhoudt dat we het eigenlijk wel weten en/of hebben geweten. Het ge-weten is echter vaak door een misleidend indoctrinerende moraal en daarbij horende opgedrongen gedragscodes misvormd.

In het artikel ‘Fabian Society en de gedragswetenschap’ (HIER), dat ik in 2007 schreef, ben ik dieper ingegaan op de gedragswetenschappelijke methodiek van operante conditionering (HIER). Dit houdt in essentie een systeem in van straffen en belonen om de juiste gedragscodes bij de daarvoor ontvankelijke mensen aan te leren.

Het is dus geheel gericht op het verkrijgen van macht en controle over de zielen van mensen. Het komt voort uit een occult weten dat op een onzuivere manier ter eigen voordeel wordt misbruikt. Deze op de achtergrond van de wereldpolitiek invloedrijk werkende Fabian Society-club heb ik in meerdere artikelen benoemd (HIER).

Natuurlijk (ge)weten
Het natuurlijke in ons zuivere hart levende ge-weten, vertegenwoordigt een weten dat met geestelijk zuivere principes is doortrokken. Deze zijn misschien heel kort door de bocht samen te vatten in de uitdrukking: Doe aan een ander niet, dat u niet wilt dat u geschiedt. Het leidt dus tot een moreel/ethisch handelen dat voortkomt uit een diep gevoeld respect en onvoorwaardelijke Liefde voor de gehele schepping.

Om bij die geweten waarheid in het hart te komen is echter minder simpel dan het lijkt. Alle geïndoctrineerde leugens vanuit de buitenwereld zijn bij de meeste mensen dusdanig innerlijk geïntegreerd dat ze het ware weten hebben verborgen. Het is dus eerst noodzakelijk om door middel van een voortdurende zelfreflectie te achterhalen waar de leugens in het eigen innerlijk verscholen zijn.

Dan is het zaak om te leren zien hoe de leugens het eigen handelen in de wereld beïnvloeden. Met een voortdurende alertheid, in de vorm van een tegenwoordigheid van geest, kan de werking van de leugen worden herkend, ontmaskerd en onschadelijk worden gemaakt. Dit vraagt een enorme moed, openheid en eerlijkheid. Angst in iedere vorm is de grootste blokkade in dit gehele proces van bewustwording. Eigenlijk gaat het niet zozeer om bewustwording, maar om Bewust ZIJN. Een Bewust ZIJN dat ieder moment in het hier en nu liefdevol aanwezig is (HIER, HIER en HIER).

 

Een man die nooit door de hel van zijn hartstochten is gegaan,
heeft ze ook nooit overwonnen
.”

Carl G. Jung

(psycholoog/psychiater)

Matt Kahn heeft een heel mooie voordracht gegeven, die aansluit bij de hiervoor geciteerde uitspraak van Jung (HIER).

Carl Gustav Jung

De illusie van het verleden en de toekomst
Het betekent dat de pijn en het verdriet, die met een getraumatiseerd verleden te maken hebben, mogen worden doorleefd en losgelaten. Daar zit hem vaak de kneep. Het is heel menselijk om bang te zijn voor de lijken die uit de kast van het verleden kunnen vallen. Zij zijn meestal niet voor niets diep in de krochten van het onderbewuste gedrukt. Dit is gebeurd op zowel individueel als collectief mensheidsniveau. Het verleden is echter geweest en is in het hier en nu dus een illusie.

De uit het verleden stammende angst is dan ook een illusie. Zolang we de onbewust verdrongen zaken niet in het licht van het bewustzijn hebben gebracht, worden ze op de buitenwereld geprojecteerd en daar eventueel bestreden. Niet geleerde lessen uit het verleden en de daarmee samenhangende angst voor herhaling ervan, worden als zorgen op de toekomst geprojecteerd.

Hieronder enkele relevante citaten in dit kader, van de psychiater/psycholoog Carl Gustav Jung:

“Alles waarvan we ons niet bewust zijn,
bevindt zich in geprojecteerde toestand.”

* *

“Iemand met zijn schaduw confronteren,
is hem zijn eigen licht laten zien.”

* *

“De metafysische taak van de mens ligt
in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn.
En zijn bestemming als een individu,
ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn.
Bewustzijn maakt de wereld zinvol.”


HOE?
En hoe de waarheid in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen is kan men pas weten als deze  in het hart  gevonden is? Daarbij is het van het grootste belang om trouw te zijn aan het individuele wezen en zich van buitenaf niet te laten manipuleren tot een opgelegd denken, voelen en willen. Want alles dat niet de essentiële levenskenmerken van Liefde en Schoonheid in zich draagt is geen Waarheid, maar een perversie ervan en dus een leugen.

Daar is geen dogmatisch bepaalde definitie van, want het leven en haar wezenskenmerken zijn niet te definiëren in gedachteconcepten. Het is een kwestie van innerlijk onderzoeken en het zelf ervaren. Het licht van het Bewuste ZIJN heeft op zich al een transformerende werking, die zich al gaande de weg in het leven zal tonen. Wat ik in dit kader bedoel met waarheid is het weten wat je essentie is en weten wat de essentie van het leven is. Deze is alleen in het hier en nu te ervaren door een gezuiverd hart, waarin de waarheid en dus het leven hun basis hebben.

Een werkelijke en wezenlijke waarheid heeft dus niets met meningen, overtuigingen, aannames, oordelen, veroordelingen, veronderstellingen, speculaties en andere door het denken gefabriceerde misleidingen te maken. Ook heeft waarheid niets met sympathieën, antipathieën, iets als leuk of fijn aanvoelend te maken. Als het voorgaande er wel is, is dat okay! Het gaat er om het oordeelloos waar te nemen en weer te laten gaan.

Het ware wezen
Je kunt alleen vanuit je ware wezen in waarheid leven als je dat ware wezen in jezelf hebt (h)erkend en het ieder moment onvoorwaardelijk liefdevol ervaart. Een eenzijdige gerichtheid op het vinden van de waarheid in een misleidende buitenwereld zal dit niet kunnen bewerkstelligen. Dat zal je in de leugen blijven laten leven van je eigen geïndoctrineerde projecties. Want voor iedere gelovige is er een misleider! In waarheid leven is dus leven vanuit een geestelijk geïnspireerd liefdevol Bewust ZIJN!

Tot slot weer een fantastisch mooi aansluitend Pele report van Kaypacha.

Arend Zeevat

17 mei 2019

15 gedachten over “In waarheid leven..

 1. Hi ikzie. In mijn beleving is het niet de wereld die heel beïnvloedbaar is, maar zijn het de mensen die zich te gemakkelijk laten beïnvloeden. De meeste mensen durven niet voor zichzelf te gaan staan.

 2. Arend je hebt gelijk,ik was te impulsief met mijn antwoord,maar mijn gedachtegang is dat iedereen leeft in zijn eigen wereld,en niet dat iedereen leeft met zijn(wel eigen aard) maar niet eigen aarde, dus vandaar. Dat de meeste mensen niet voor zichzelf durven staan heeft te maken met het niet bewust zijn en sterke beinvloeding van buitenaf die bij de meeste mensen al op jonge leeftijd begint.
  Mvg

  1. Ikzie, ik kan het alleen maar met je eens zijn. Bedankt voor je reacties!

 3. https://nos.nl/artikel/2286019-exitpoll-ipsos-pvda-grootste-bij-hoogste-opkomst-in-dertig-jaar.html
  De tekst van dit artikel is “In waarheid leven” maar wat als de waarheid genegeerd wordt of niet gezien wordt?
  Eerst hebben we ooit een referendum gehad waar de uitslag NEE van was en Balkenende negeerde deze uitslag en naaide elke NEE stemmer een oor aan met als gevolg dat we aan die EU vast kwamen te zitten.
  Op TV zijn nu telkens discussies aan de orde over winnaars en verliezers en vooral de PVDA zou het echt goed hebben gedaan.
  Afgezien van het feit dat binnen de landelijke politiek Diederik Samsom ervoor gezorgd heeft dat veel PVDA stemmers die partij hebben verlaten omdat hij de VVD volgde en zijn eigen kiezers een oor aan naaide vind ik het vreemd dat juist die partij als grote winnaar gezien wordt,vooral ook omdat het erop lijkt dat er geen duidelijke standpunten ingenomen worden en het er meer op lijkt dat deze partij met de voor hun meest gunstige winden mee regeerd zolang de bestuurders maar aan hun trekken komen.
  Maar wat is de echte waarheid?
  Wanneer bijna 60% NIET gaat stemmen?
  Is het niet zo dat er nu een verkeerde discussie gevoerd wordt waarbij vooral naar voren komt dat er een onderlinge strijd gaande is tussen politieke partijen waarbij de bevolking vergeten wordt? Het gaat er toch niet om welke politieke partij wint of verliest maar wat het beste is voor het volk van Nederland?
  In een echte democratie zou het toch over duidelijk moeten zijn dat wanneer bijna 60% niet gaat stemmen het heel goed mogelijk is dat zij tegen de EU zijn en dan ook nog in meerderheid.
  Daarom denk ik dat de discussie zou moeten gaan over de EU verlaten en niet over winnaars en verliezers binnen een minderheidsuitslag,in mijn ogen is dat de burger de EU door de strot duwen terwijl bekend is dat het overgrote deel van het volk die hele EU niet zien zitten.
  Wat heeft die EU voor de meeste burgers gebracht?
  Niet de Nederlandse grondwet lijkt te worden nageleefd maar wetten en regels van een niet gekozen instituut en dan zien we al onenigheid ontstaan en is vaak de landelijke politiek machteloos (denk aan Polen die nu nog drie maanden gratis geld krijgen en wat zes maanden gaat worden wanneer het aan die EU ligt).
  In de EU blijven is “het zelfbeschikkingsrecht van Nederland” uit handen geven in handen van een niet gekozen instituut dat net zo goed een criminele organisatie zou kunnen zijn en in mijn zienswijze ook is omdat ze alle macht naar zich toehalen op alle gebied met niet de beste bedoelingen voor het Nederlandse/Europese volk.
  De gulden is te goedkoop ingeruild voor de Euro,visserij en boerenbedrijven zijn/worden naar de knoppen geholpen,Immigranten nemen de plaats in van duurdere Nederlanders die wegens te hoge vaste lasten door belastingen geen kant op kunnen,wanneer dergelijk profiteren van bedrijven boven de belangen van het Nederlandse volk gaat heeft de EU geen enkele reden om de grenzen te sluiten,vandaar dat ze waarschijnlijk ook op dit gebied weinig inspanning leveren.
  Niet alleen worden in Nederland misdaden verzwegen of onder de noemer overige geplaatst wanneer het om misdaden van immigranten gaat maar in Duitsland is hetzelfde aan de hand geweest toen met de rellen in Keulen op oudejaars avond.
  Wanneer de EU dit uitstraalt denk ik dat we van die EU af moeten zien te komen zodat we weer baas in eigen huis worden,daarom ben ik van mening dat nu de verkeerde discussies gevoerd worden om vooral het negatieve te verdoezelen.

  1. Arnold 2 – 4 :
   Ik heb de laatste weken met verbazing het debat gevolgd over het al of niet stemmen.
   Ik heb gewacht om te reageren tot na de verkiezingen in NL. Ik laat de kiesfraude nog buiten beschouwing.
   Het resultaat is duidelijk : een overweldigende meerderheid is voor de EUSSR, een deel op een actieve manier, een groter deel op een passieve manier, door ofwel blanco te stemmen, ofwel door thuis te blijven(=60%). Een klein deel was actief tegen via Baudet en katsa Geert, waarbij er dan tussen beide gewoon een verschuiving was van stemmen.
   U dient te weten dat niet de interpretatie van de thuisblijvers van belang is, maar wel diegene die door de elites wordt gegeven aan de niet stemmers. De elites gaan er immers vanuit dat wie niet tegen hun stemt, akkoord is. Hun natte droom is uiteindelijk verkiezingen zonder kiezers. Trouwens wie gaat er dan nog wel stemmen : de kiezers van Denk en soortgenoten en deze van (groen)links. Dan eindigt U met een kalifaat en / of een USSR sovjet dictatuur. Is het dat wat sommige thuisblijvers willen ?? Zelfs moest niemand meer gaan stemmen, blijven de elites gewoon zitten.. niemand is immers nog tegen hun. Het enige waar ze nu van wakker liggen zijn de anti -Europese partijen.. die trouwens op alle mogelijke manieren worden aangevallen. En men wordt pas aangevallen als men gevaarlijk is. Dit wil echter niets zeggen dat deze anti -Europese partijen zuiver op de graat zijn. Ik zie ze enkel als een middel om een afkeuring te laten blijken, niet meer en niet minder. Of een daad van verzet, die vergeleken met WO II ,zich reeds situeert in de jaren 30 en dus niet vanaf mei 1945, toen er nog alleen te vernielen, te plunderen en te verkrachten viel.
   Ik zie momenteel een gevaarlijke koerswending… recht naar de ondergang. In een dergelijk geval steekt men de handen uit de mouwen en maakt men ze vuil. Men kan natuurlijk maagd blijven maar in het kalifaat of de USSR dictatuur, zal men daar m.i. eens goed mee lachen. Wat het behouden van de beslissingsbevoegdheid betreft door niet te stemmen, kan ik dit niet goed volgen, gezien deze bevoegdheid dan ook niet buiten de 4 muren kan gaan, waartussen men leeft.
   Ik huldig de volgende principes :
   1. De afwezigen hebben ongelijk,
   2. Als U zich niet met de politiek bemoeit, zal de politiek zich met U bemoeien.
   3. In het recht geldt het principe : stilzwijgen is toestemmen.
   4. Het recht straft ook de stilzittende partij af. Als U niet reageert, moet U nadien ook niet meer afkomen.
   De punten 3 en 4 hebben dus betrekking op de juridische aspecten van de verhouding tussen de bewoners en de EUSSR als organisatie, waarmee men de tegenstanders van de EUSSR ook zal bevechten.
   Arnold 2, U stelt terecht dat het debat nu zou moeten gaan over het al of niet in de EUSSR blijven van NL, maar hierbij gaan de tegenstanders van de EUSSR, onmiddellijk geconfronteerd worden met de macht van het getal.. Of de wet van oorzaak en gevolg.
   Voor de rest denkt en doet iedereen imo wat hij of zij wil. Ik wou enkel duidelijk maken dat het allemaal niet zou eenvoudig is.. en vooral dat men de vijand niet mag onderschatten.

  2. Arnold.

   In mijn beleving gaat het er niet om te kijken en wijzen naar wat zij, zullie of hullie doen, maar om wat jij met jouw bewustzijn en leven doet. Het huidige maatschappelijke machtssysteem is al eeuwen voorbereid en verstard steeds verder in haar controledwang.
   Op een zodanige wijze dat wij op individueel niveau daar niet veel aan kunnen veranderen. De enig mogelijke verandering ligt in het met een ruimer bewust ZIJN in de wereld te gaan staan en handelen. Het in stand houden van de strijdenergie speelt alleen de machthebbers in de kaart, omdat zij van deze energie leven.

  3. Sub Rosa.
   Wat u schrijft in 1 vind ik interessant vooral punt 2 waarin staat dat wanneer iemand zich niet met politiek bemoeit,de politiek zich met hem/haar zal bemoeien.
   Naar mijn mening zouden de politiek en alle overheidsdiensten de burgers moeten dienen op een wijze waar iedere burger baat bij heeft en een zo goed mogelijk bestaan kan hebben/leven.
   Wanneer het aan mij zou liggen bemoeide ik me helemaal niet met politiek,de reden dat ik er wel over schrijf is omdat die politiek niet doet wat ze behoren te doen waarbij ze zich dan ook nog bedienen van leugens,list en bedrog om hun eigen doel te bereiken waarbij ze NIET aan het volk mededelen wat dat doel is of meerdere doelen zijn.
   In mijn zienswijze worden de kiezers op grote schaal misleid en niet van de correcte informatie voorzien wat neerkomt op kiezersbedrog waardoor velen hun stem hebben laten horen/zien op basis van bewust verkeerd gegeven of verzwegen informatie wat tot ellende gaat leiden.Dat niet stemmen door de elite gezien wordt als toestemmen is niets anders dan bedrog om op geraffineerde wijze hun positie te behouden en/of te versterken.
   NIET STEMMEN zou daarom als protest gezien moeten worden en zou zeker niet mogen meetellen en als toestemmen gezien mogen worden.zo’n 40% heeft wel gestemd en dat is een minderheid wat zou moeten betekenen dat Nederland ook de EU moet verlaten omdat zo’n 60% totaal niets met die EU van doen lijkt te willen hebben,anders hadden ze dat echt wel door te stemmen laten weten.Veel mensen zouden denk ik gewoon een normaal leven willen hebben waarbij politiek geen rol van betekenis zou mogen spelen,het probleem is echter dat het een ieder opgedrongen wordt en wat men ook doet je kunt er niet onderuit komen en krijgt er hoe dan ook mee van doen meestal uit zich dat door verplicht geld in te moeten leveren via belastingen en andere verplichtingen.
   Vrijheid is een illusie want alles wordt door de politiek gereguleerd wat nu al mogelijk is omdat zij controle over alles en iedereen hebben.

  4. Arend.
   Het gaat mij er niet om te wijzen en een schuldige aan te wijzen maar eerder om het zien en benoemen van de oorzaken van veel ellende.
   Geld is macht en zij in de politiek en de elite die vanachter de schermen regeren hebben beiden wat het volk machteloos maakt tot op zekere hoogte.
   Het liefst zou ik gewoon mijn eigen weg bewandelen op een manier naar mijn eigen keuze zonder me met politiek te bemoeien of me daarom druk te hoeven maken,maar dat wordt onmogelijk gemaakt.Ook al ben je je zeer bewust van alles wanneer hun invloed zover dreigt te gaan dat ze tot in het lichaam zelf binnen kunnen dringen via vaccinaties en/of RIFD chips dan is mijn mening dat we dat op elke mogelijke wijze moeten zien te voorkomen.

  5. Hoi arnold2, je zin >In de EU blijven is “het zelfbeschikkingsrecht van Nederland” uit handen geven in handen van een niet gekozen instituut dat net zo goed een criminele organisatie zou kunnen zijn en in mijn zienswijze ook is omdat ze alle macht naar zich toehalen op alle gebied met niet de beste bedoelingen voor het Nederlandse/Europese volk.< << zo zie en voel ik het ook, alles moet groter complexer,mijn gedachten hierover zijn dat juist ook NL weer terug zou moeten gaan naar kleinere gemeentes zoals jaren terug.We zijn helemaal scheef gegroeid hierin en ik noem het een walgelijk systeem. Mvg

 4. Hoi,hoi, Ik zit net een boek te lezen: High Strangness van Laura Knight-Jadczyk. Er staat in dat alle mensen van de 7de dimensie komen en dat ze 3d, dus een lichaam wouden ervaren, toen kwam de ziel in de aap en omdat de geest/lichaam samenwerken veranderde het DNA. In het begin leefden we in alle dimensies, maar toen werden we veranderd door o.a. de reptielen die ons hun hersenen gaven en daardoor denken we negatief. De reptielen van de 4de dimensie voeden zichzelf met onzenegatieve energieën. Dus het beste is om niet te denken en geen negatieve gevoelens te hebben en te verzamelen. Arend, ik ben blij dat je een soulmaatje hebt, we kunnen het merken aan de positieve, liefdevolle artikelen. Veel kennis, wijsheid en natuurlijk liefde voor iedereen.

 5. De aarde is een school voor Goden; hier is Metatron, wat ,het licht van God, betekent, de engel van transformatie en hij kondigt de 5d aarde aan; het is er al! https://www.youtube.com/watch?v=Si-9BEaTkWg De N wordt een M.
  Hier is de laatste sessie van de Cassiopaeas; de 5d realiteit is gedemonstreerd door van één petje er twee te maken! https://cassiopaea.org/forum/threads/session-18-may-2019.47219/ Iedereen een mooie vaart naar de Hemel.

 6. Vandaag eerste dag van BB congres in Zwitsalland: koning, president, prof in eco No, internationaal advocaat voor elite, vrouw van schelp, vrouw van politie, wet, AIVD en veiligheid voor top, en als laatste een totaal geprogrammeerde vrouw van mini hysterie. Ik hoop dat iedereen daar het lied speciaal voor vandaag geschreven in ere houdt: Ten he – mel op – ge – va – ren is, hal -le – lu – JA!!! https://lightonconspiracies.com/bilderberg-meeting-2019-press-release-participants-list/ Misschien als uitsmijter komt er nog een trompetje langs. P.S. Ik vind het niet erg als ze een beetje willen bijkletsen, maar neem dan een tv-ploeg mee. Het gaat wel over ons!!!!!!

 7. https://lightonconspiracies.com/is-the-bilderberg-group-getting-scared-bilderbergmeeting-bilderberg2019/
  Olé, olé, olé, damm the old gard, legt de deelnemers uit; A.Hoffmann uit Zwitserland van de giffabrieken Roche wist hij even niet. De Kiss of death is er ook weer. Op de video zie je een blauw en een bruin kastje, de ogen veranderen ook blauw/bruin. Goede nacht mensen, en mooie dromen en morgen: rise and shine. PS geluid aanzetten.

 8. Wat is waarheid en hoe kan men doorzien wat er allemaal gebeurd vooral als de leugen kan regeren?
  https://nos.nl/artikel/2289784-tata-steel-rivm-onderzoek-naar-risico-s-grafietregens-was-onvolledig.html
  citaat:Begin juni concludeerde het RIVM dat de geschatte blootstelling van lood,mangaan en vanadium door de grafietregens ongewenst is.Kinderen zouden onder meer neurologische ontwikkelingsstoornissen kunnen oplopen.(einde citaat).Een eindje verder staat dat onderzoeker Joke Hermans een vergelijking maakt met een stoplicht en haar mening is dat het oranje begint te worden.
  Wanneer we dit doortrekken naar de vaccinatiediscussie wordt het iets duidelijker want neurologische schade is dus niet belangrijk genoeg om het stoplicht op rood te zetten wat natuurlijk genoeg zegt en niet deugd.
  Wat betreft Tata steel kan natuurlijk ook de overname door Thyssen Krupp een rol spelen.
  https://www.volkskrant.nl/economie/het-is-geen-liefdesbaby-de-fusie-tussen-tata-steel-en-thyssenkrupp~bc3517f5/
  Stel dat het de bedoeling is dat Tata Steel gesloten moet worden om op te gaan in het grote Thyssenkrupp dan komen er veel werknemers in de ww terecht en zit men met enorme kosten om de boel schoon achter te laten en wie gaat dat dan betalen?
  Vaak genoeg heeft Rutte laten zien dat hij alles doet voor de multinationals,banken en hun aandeelhouders en dat roept bij mij de vraag op of hier niet meer achter zit om uiteindelijk de kosten van opruimen bij de belastingbetaler neer te leggen.Is dit geen manier om gedwongen ontslagen op het bordje van de bewoners neer te leggen omdat die teveel amok zouden maken over die vervuiling? Mogelijk zie ik het verkeerd maar met een onbetrouwbare overheid kun je verwachten dat mensen niet veel meer geloven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.