Advertentie

Dankbaarheid verandert je brein en je hart..!!


Hoe bijzonder: wetenschappers hebben ontdekt dat gevoelens van dankbaarheid je hersenen kunnen veranderen. Het gevoel van dankbaarheid kan ook een geweldig hulpmiddel zijn om een depressie en/of angsten te overwinnen. Té vaak worden mensen, die worstelen met depressie, hiervoor medicijnen te nemen terwijl technieken als mindfulness, eigenlijk veelbelovender zijn. En dan specifiek vanuit die gevoelens van dankbaarheid, in casu voor datgene wat je wél hebt, en niet over wat je niét hebt/krijgt of bent..

Een bijzonder artikel dat maar weer eens de link aangeeft tussen de mind en de body. Voor velen een stap té ver, waarbij zij ervan uitgaan, dat het lichaam een fysieke motor is, die gevoelens genereert vanuit dat lichaam. Zij geloven niet in de geest, die huist in een lichaam, zoals wij mensen in huizen wonen. Eenmaal dat huis verlaten, is het leven uit het huis..! Maar goed, over dankbaarheid dus..!

x

x

x

Dankbaarheid verandert je brein en je hart..!!

2019 © WantToKnow.nl/be (vertaling) Bron: HIER

x

Het ijskristal van Emoto waarin de gedachte is ‘vastgelegd’: ‘Liefde en dankbaarheid’..!

Dankbaarheid is eigenlijk een grappig verschijnsel. In sommige delen van de wereld kan iemand die een schoon glas water, wat voedsel of een versleten paar schoenen krijgt, zeer dankbaar zijn. Maar tegelijkertijd kan een ánder, die alles heeft, alles wat benodigd is om te leven, klagen over iets kleine dingen. Wat we vandaag de dag hebben, is vaak wat we ooit wilden, maar er is een blijvende overtuiging dat het verkrijgen van nóg meer materiële bezittingen, de sleutel tot geluk zijn. Zeker, er kan een waarheid inzitten, maar dat geluk is dan toch écht tijdelijk. De waarheid is dat écht geluk een soort ‘inside job’ is.

 

Het is feitelijk gewoon een kwestie van perspectief, van een gezichtspunt dus. En in een wereld waarin we voortdurend het gevoel krijgen dat we ‘iets’ missen en altijd meer ‘willen’, kan het moeilijk zijn om echt geluk te bereiken of te ervaren. Velen van ons zijn altijd op zoek naar externe factoren om vreugde en geluk te ervaren, terwijl het toch echt allemaal te maken heeft met datgene wat je intern aan werk doet. Dit is iets wat ook de wetenschap nu pas goed begint te begrijpen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit onderzoek van UCLA’s ‘Mindfulness Awareness Research Center’.

Wat zij wisten samen te vatten, is als volgt te omschrijven: Er zijn veel studies die aantonen dat mensen die hun zegeningen tellen, veel gelukkiger zijn en minder depressief zijn, dan anderen die een ontevreden gevoel hebben en voeden. Voor één studie hadden onderzoekers mensen met geestelijke gezondheidsproblemen geselecteerd, waaronder mensen die aan angsten en depressie lijden. Bij deze studie waren bijna 300 volwassenen betrokken die willekeurig werden verdeeld in drie groepen. Deze studie kwam ook van de Universiteit van Californië, Berkeley.

Alle groepen kregen begeleiding bij het aanpakken van angsten en depressie. Maar de eerste groep kreeg ook de opdracht, drie weken lang, wekelijks een dankbaarheidsbrief te schrijven aan een andere persoon. Terwijl de tweede groep werd gevraagd om te schrijven over hun diepste gedachten en gevoelens over negatieve ervaringen.

De derde groep deed geen enkele schrijfactiviteit en was zo de controlegroep. Wat kwam er nu uit dit onderzoek? Vergeleken met de deelnemers die over negatieve ervaringen schreven, of alleen begeleiding kregen, meldden degenen uit de eerste groep, de mensen die dankbaarheidsbrieven schreven, een significant betere geestelijke gezondheid tot 12 weken na afloop van de schrijfoefening..!

Dit suggereert dat het schrijven van dankbaarheidsbrieven niet alleen gunstig kan zijn voor gezonde, goed aangepaste individuen, maar ook voor hen die worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen. In feite lijkt het erop dat het oefenen van dankbaarheid, naast het ontvangen van psychologische counseling, meer voordelen heeft dan alleen counseling, zelfs als die dankbaarheidsoefening kort is. (Bron)

Eerdere onderzoeken toonden zelfde beeld/effect
Eerder hebben Davis en zijn collega Mike McCullough van de Universiteit van Miami en zijn collega Robert A. Emmons, Ph.D. van de Universiteit van Californië, een studie uitgevoerd over dankbaarheid, waarbij de deelnemers aan het onderzoek, willekeurig een van drie taken kregen toegewezen. Elke week hielden de deelnemers een kort dagboek bij. Één groep beschreef vijf zaken die zich hadden voorgedaan in de afgelopen week en waarvoor ze dankbaar waren.

Een ándere groep schreef dagelijkse problemen op van de afgelopen week, die hen ontevreden hadden gestemd; en de neutrale groep tenslotte, werd gevraagd om vijf gebeurtenissen of omstandigheden die hen had beïnvloed te noteren, maar hen werdniet verteld zich te richten op de positieve óf de negatieve lijst van zaken die ze hadden meegemaakt.. Tien weken later voelden de deelnemers aan de dankbaarheidsgroep zich beter over hun leven als geheel en waren ze 25% gelukkiger dan de verontruste groep. Ze meldden minder gezondheidsklachten en trainden gemiddeld 1,5 uur meer. (bron)

Fysieke effecten op de hersenen
Onderzoekers uit Berkeley hebben vastgesteld hoe dankbaarheid feitelijk effect zou kunnen hebben, op onze geest en lichaam. Ze gaven vier inzichten uit hun onderzoek waarin ze suggereerden wat de psychologische voordelen van dankbaarheid veroorzaakt.

 1. Dankbaarheid maakt ons los van giftige emoties
 2. Dankbaarheid helpt ook als je het niet deelt…
 3. De voordelen van dankbaarheid kosten tijd en oefening. Je voelt het misschien niet meteen.
 4. Dankbaarheid heeft blijvende effecten op de hersenen

Het gedeelte over de hersenen is natuurlijk zeer interessant. De onderzoekers van Berkeley gebruikten een fMRI-scanner om de hersenactiviteit te meten, terwijl mensen uit elke groep een ‘pay it forward’-taak deden. Tijdens de taak kregen de deelnemers geld van een ‘vriendelijk persoon’. Het enige verzoek van deze persoon was dat ze het geld aan iemand dóór zouden geven, als ze zich dankbaar voelen. De onderzoekers deden dit, omdat ze onderscheid wilden maken tussen acties gemotiveerd door dankbaarheid en andere acties die gedreven zijn door andere motivaties zoals verplichting, schuld, of wat andere mensen van je vinden.

Dit is belangrijk, omdat je geen valse dankbaarheid kunt vervalsen, je moet het écht voelen. Als je je niet dankbaar voelt of oefent om je dankbaar te voelen, door het nemen van de benodigde stappen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een ‘dankbaarheidsdagboek’, kan het zijn dat je niet zo veel vreugde en geluk ervaart. In een wereld waar emoties niet echt worden onderwezen op school en het belang wordt gehecht aan het streven naar hoge cijfers, is het niet abnormaal om moeite te hebben om je dankbaar te voelen. Dit is vooral begrijpelijk als je bent opgevoed in de westerse wereld, die vol is van consumentisme en concurrentie, een wereld waar we eigenlijk voortdurend het gevoel hebben dat iets ons ontbreekt, dat we dus moeten streven naar meer.

De deelnemers werd gevraagd om te beoordelen hoe dankbaar ze waren voor de persoon die hen het geld gaf, en hoe graag ze dat geld aan een goed doel wilden betalen. En ook hoe schuldig ze dachten dat ze zich zouden voelen, als ze niet zouden helpen. Ze kregen ook vragenlijsten om te meten hoe dankbaar ze zich in het algemeen voelden. In dat kader is het ook interessant, dat een recente studie een hersennetwerk heeft ontdekt dat ‘aanleiding geeft tot gevoelens van dankbaarheid’. Het onderzoek kan toekomstige onderzoeken stimuleren naar hoe deze ‘bouwstenen’ sociale informatie in complexe emoties kunnen omzetten. (bron)

Hoe zit het met het Hart?
Het werk en onderzoek hierboven is geweldig, maar wáár ervaren we deze gevoelens nu eigenlijk? Ze zijn duidelijk geen product van onze hersenen, het zijn producten van ons bewustzijn, en als we ze voelen reageren de hersenen daarop in tweede instantie. Onderzoekers ontdekken nu steeds vaker, dat het hart ook reageert en dat het hart misschien zelfs wel verantwoordelijk is voor het doorgeven van deze signalen aan de hersenen..

Een groep prestigieuze en internationaal erkende leiders in onder andere de natuurkunde, biofysica, astrofysica, onderwijs, wiskunde, techniek, cardiologie, biofeedback en psychologie hebben briljant werk verricht op het Institute of HeartMath. (HIER) Hun werk heeft onder andere bewezen dat wanneer iemand echt positieve emoties voelt, zoals dankbaarheid, liefde of waardering, het hart een andere boodschap uitstraalt, die bepaalt wat voor signalen er naar de hersenen worden gestuurd.

Niet alleen dáat, maar omdat het hart het grootste elektromagnetische veld in het lichaam slaat, is het Instituut in staat geweest om een aanzienlijke hoeveelheid gegevens te verzamelen. Volgens Rolin McCratey, Ph.D, en Onderzoek directeur bij Heartmath :

“Emotionele informatie is eigenlijk gecodeerd en gemoduleerd in deze velden. Door te leren om onze emoties te verschuiven, zijn we het veranderen van de informatie gecodeerd in de magnetische velden die worden uitgestraald door het hart, en dat kan invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn fundamenteel en veel dieper verbonden met elkaar en met de planeet zelf dan we dachten”.

Kijk naar deze video in dit verband:

Een ander groot punt dat hieronder door het Instituut naar voren wordt gebracht:

‘Een belangrijke manier waarop het hart kan ‘spreken’ en onze hersenen kan beïnvloeden, is wanneer het hart coherent is – het ervaren van een stabiel, sinusachtig patroon in zijn ritmes. Wanneer het hart coherent is, begint het lichaam, inclusief de hersenen, allerlei voordelen te ervaren, waaronder een grotere mentale helderheid en vermogen, met inbegrip van betere besluitvorming’. (bron)

In feite stuurt het hart eigenlijk meer signalen naar de hersenen dan de hersenen in ruil daarvoor sturen. Nog leuker is het feit dat deze hartsignalen (van hart naar hersenen) een belangrijk effect hebben op de hersenfunctie. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat ons hart bij het beoefenen van hartcoherentie en het uitstralen van liefde en compassie een coherente elektromagnetische golf genereert, in de lokale veldomgeving die de sociale coherentie bevordert, of het nu thuis, op het werk, in de klas of aan een tafel zit.

‘Naarmate er meer mensen hartcoherentie uitstralen, ontstaat er een energieveld dat het voor anderen gemakkelijker maakt om zich met hun hart te verbinden. Theoretisch is het dus mogelijk dat voldoende mensen die individuele en sociale samenhang opbouwen, daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een zich ontvouwende globale samenhang.’ – McCratey

Tot nu toe hebben de onderzoekers ontdekt dat het hart op vier manieren met de hersenen en het lichaam communiceert: neurologische communicatie (zenuwstelsel), biofysische communicatie (pulsgolf), biochemische communicatie (hormonen) en energetische communicatie (elektromagnetische velden).

“HeartMath onderzoek heeft aangetoond dat verschillende patronen van hartactiviteit (die verschillende emotionele toestanden vergezellen) verschillende effecten hebben op de cognitieve en emotionele functies van de hersenen. Tijdens stress en negatieve emoties, wanneer het hartritme patroon grillig en wanordelijk is, remt het overeenkomstige patroon van neurale signalen, dat reist van het hart naar de hersenen, de hogere cognitieve functies.

Dit beperkt ons vermogen om helder te denken, te onthouden, te leren, te redeneren en effectieve beslissingen te nemen. Het meer geordende en stabiele patroon van de input van het hart naar de hersenen tijdens positieve emotionele toestanden heeft daarentegen het tegenovergestelde effect. Het vergemakkelijkt de cognitieve functie en versterkt positieve gevoelens en emotionele stabiliteit”.

Dankbaarheid en positieve gevoelens kunnen de wereld veranderen
Het wordt dieper:

de energie van elk individu heeft invloed op de collectieve veldomgeving. Het betekent dat ieders emoties en intenties een energie genereren die het veld beïnvloedt. Dus ga nooit meer zeggen of denken dat jij er niet toe doet..!! Een eerste stap in het verspreiden van maatschappelijke stress in het globale veld is voor ieder van ons om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen energieën. Stop daar als eerste mee..!

We kunnen dit doen door onze persoonlijke samenhang te vergroten en onze vibratiesnelheid te verhogen, waardoor we ons bewuster worden van de gedachten, gevoelens en houdingen die we het veld elke dag voeden. We hebben op elk moment de keuze om de betekenis van het bewust omgaan met onze energieën ter harte te nemen. Dit is de vrije wil of de lokale vrijheid die de wereldwijde samenhang kan creëren.
– Dr. Deborah Rozman, de voorzitter van Quantum Intech.

In het algemeen suggereert dit soort werk dat het menselijk bewustzijn in het algemeen de wereld kan veranderen. Één studie bijvoorbeeld, werd gedaan tijdens de Israëlisch-Libanese oorlog in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Twee professoren van Harvard University organiseerden groepen van ervaren mediteurs in Jeruzalem, Joegoslavië en de Verenigde Staten en vroegen hen om hun aandacht te richten op het conflictgebied met verschillende tussenpozen gedurende een periode van 27 maanden. En nu komt het: in de loop van het onderzoek daalde het geweld in Libanon met 40 tot 80%! En dat dus, telkens wanneer er een meditatiegroep aanwezig was. Het gemiddelde aantal doden tijdens de oorlog daalde elke dag van 12 naar 3, en het aantal oorlogsgerelateerde verwondingen daalde met 70 procent. (bron uit het boek hiernaast)

Een ander mooi voorbeeld is een studie die in 1993 in Washington, D.C. werd uitgevoerd, waaruit bleek dat de criminaliteitscijfers met 25% daalde, toen 2.500 mediteerders gedurende een bepaalde periode met die intentie mediteerden.  Dit soort informatie is sterk gecorreleerd met de kwantumfysica, omdat veel experimenten op dat gebied en parapsychologie (telepathie, telepathie, telepathie, genezing op afstand) wijzen op soortgelijke bevindingen. (bron: zelfde boek hiernaast afgebeeld)

Deze informatie geldt al sinds 1999 als wetenschappelijke grootheid.. Statistische professor Jessica Utts aan UC Irvine publiceerde een document waaruit blijkt dat parapsychologische experimenten veel sterkere resultaten hebben opgeleverd, om hartaanvallen te voorkomen, dan die met een dagelijkse dosis aspirine. helpt  Utts toonde ook aan dat deze resultaten zijn veel sterker dan het onderzoek achter verschillende geneesmiddelen zoals anti-plaatjes.

Dit soort werk heeft statistisch significante implicaties, maar wordt zwaar genegeerd en bestempeld als pseudowetenschap, simpelweg omdat het in strijd is met lang gekoesterde overtuigingen die we moeilijk loslaten…. Maar de tijden veranderen.

“Jarenlang heb ik met onderzoekers samengewerkt aan zeer zorgvuldig werk [in de parapsychologie], waaronder een jaar dat ik fulltime werkte aan een geheim project voor de regering van de Verenigde Staten, om te zien of we deze vaardigheden konden gebruiken voor het verzamelen van inlichtingen tijdens de Koude Oorlog…. Aan het einde van dat project schreef ik een rapport voor het Congres, waarin ik aangaf wat ik nog steeds de waarheid vind.

dr. Jessica Utts

De gegevens ter ondersteuning van de voorkennis en mogelijk andere verwante fenomenen zijn statistisch gezien vrij sterk en zouden algemeen geaccepteerd worden als het om iets alledaagsers zou gaan. Toch verwerpen de meeste wetenschappers de mogelijke realiteit van deze vaardigheden zonder ooit naar gegevens te kijken!

En aan het andere uiterste zijn er echte gelovigen die hun geloof uitsluitend baseren op anekdotes en persoonlijke ervaringen. Ik heb de ontmaskers gevraagd of er een hoeveelheid gegevens is die hen zou overtuigen, en zij hebben over het algemeen gereageerd door te zeggen: “Waarschijnlijk niet”.
Ik vraag hen welk origineel onderzoek ze hebben gelezen, en ze geven meestal toe dat ze er geen hebben gelezen. Nu is er een definitie van pseudo-wetenschappelijke conclusies op basis van geloof in plaats van gegevens!”.

– dr. Jessica Utts, voorzitter van de afdeling Statistiek, UC Irvine (decaan Radin, echte magie)

Emoties en andere factoren die verband houden met het bewustzijn, hebben de kracht om onze innerlijke wereld te transformeren op manieren die we nog niet volledig begrijpen. Deze bevindingen laten zien, hoe het bewustzijn de fysieke/materiële wereld daadwerkelijk kan transformeren, en dat is écht enorm. Dit bevestigt het idee dat als we onze innerlijke wereld kunnen veranderen door middel van dankbaarheid, empathie, compassie en meditatie, we onze buitenwereld vreedzamer kunnen maken. Zo simpel is het toch?

Het hebben van een houding van dankbaarheid, de moleculaire structuur van de hersenen veranderd. Dus het houdt de grijze materie in stand en het maakt ons gezonder en gelukkiger. Wanneer je geluk voelt, wordt het centrale zenuwstelsel geraakt; je bent vrediger, minder reactief en minder resistent. Dat is een hele coole manier om voor je welzijn te zorgen.

~~~~~~~~~~~~~~
We ontdekten dat, toen mensen zich dankbaarder voelden, hun hersenactiviteit zich onderscheidde van hersenactiviteit die verband hield met schuld en de wens om een zaak te helpen. Meer in het bijzonder, vonden we dat wanneer mensen die over het algemeen dankbaarder zijn meer geld gaven aan een bepaald zaak, ze een grotere neurale gevoeligheid toonden in de mediale prefrontale cortex, een hersengebied geassocieerd met leren en besluitvorming.

Dit suggereert dat mensen die meer dankbaar zijn
ook meer aandacht hebben voor hoe ze hun dankbaarheid uiten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Het meest interessante is dat, toen we degenen die de dankbaarheidsbrieven schreven, vergeleken met degenen die dat niet deden, de schrijvers van de dankbaarheidsbrieven een grotere activering toonden in de mediale prefrontale cortex toen ze dankbaarheid ervoeren in de fMRI-scanner. Dit is opvallend omdat dit effect drie maanden na het begin van het schrijven van de brief werd gevonden. Dit geeft aan dat het simpelweg uiten van dankbaarheid blijvende effecten kan hebben op de hersenen. Hoewel niet overtuigend, deze bevinding suggereert dat het beoefenen van dankbaarheid kan helpen de hersenen te trainen om gevoeliger te zijn voor de ervaring van dankbaarheid langs de lijn, en dit kan bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid na verloop van tijd.

2 gedachten over “Dankbaarheid verandert je brein en je hart..!!

 1. Voor mijzelf is gelukkig zijn je evenwichtig voelen,lange tijd deze sterke eigenschap verloren,veel verdriet,vele angsten en ontberingen kwamen op mijn pad.Ondanks dat mijn geestelijke en daarmede lichamelijke energie niet meer is als voordien( dit kan ook aan mijn leeftijd liggen) maar nog steeds gezond en zonder medicijnen(nooit gebruikt) Nu zeer dankbaar nadat ik alles heb doorleeft mijn bewustzijn in vele leefomstandigheden is gegroeid en mijn geestelijke evenwicht zachtjes maar zeker is teruggekeerd.

 2. Dankbaarheid verandert je brein en je hart..!!
  Dankbaar zijn voor het goede wat ons gegeven is kan ik nog begrijpen maar wanneer je ervanuit gaat dat ons hart ons gegeven is vanuit onze “bron” dan ben ik van mening dat het hart nooit verandering hoeft te ondergaan omdat het alleen maar boordevol goede raad zit welke nooit lichaam en geest zullen beschadigen.Het mogelijke probleem is vaak het niet luisteren naar en het niet volgen van raad vanuit het hart,maar de hersenen.Wat het hart aangeeft komt uit de bron en is niet te manipuleren terwijl dat bij hersenen juist wel het geval is.
  Veel ellende zou voorkomen kunnen worden wanneer mensen hun hart “advies” zouden volgen in plaats van meestal op materialistisch gewin advies vanuit de gemanipuleerde hersenen.
  Hersenen nemen op wat vanaf buiten komt/geleerd wordt en dat betekend dat dat alle kanten kan opgaan terwijl het hart gevoelens van uit binnenuit of de bron bevat die zelden of nooit slecht zijn.Soms zijn er mensen die vragen of ik iets tekort kom wanneer ik over ellende in deze wereld spreek en dan denk ik daar gaat het niet om,en dan is het meestal einde gesprek.
  Wat ik dan niet kan snappen is dat mensen gelukkig kunnen zijn omdat ze niets tekort hebben en dankbaar zijn voor wat ZIJ hebben,maar is dat niet de ogen sluiten voor de ellende van anderen? Krijgen we een betere wereld wanneer we alleen naar ons zelf kijken en verder niets doen? Het leven op aarde kan een paradijs zijn voor iedereen,het enige wat dat in de weg staat is hebzucht.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.