Advertentie

Ben je bereid te sterven..?


x
x

Ben je bereid te sterven..?

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Eind juni had ik weer zo’n nacht, waarin allerlei puzzelstukjes op zijn plek vielen. Ineens realiseerde ik mij, dat het antwoord te vinden was in een schilderij, dat ik vorig jaar had gemaakt. Ik zag nu ook, dat het nog niet volledig was en heb het ’s morgens gelijk afgemaakt. We zijn momenteel vlakbij het nulpunt beland. Hier zijn 2 tijdlijnen mogelijk. Ofwel we gaan via het nulpunt in de trechter naar de Nieuwe Wereld. Of, we eindigen als, een volledig op afstand, bestuurbare en gecontroleerde slaaf. In dienst van de machten achter schermen.

Harriet Algra

Er bestaan 2 soorten bewustzijn, het externe en het interne. Het externe bewustzijn komt voort uit het denken. Het interne bewustzijn, wordt geactiveerd als je alle spiritualiteit, karmische modellen, engelen, Jezus, Boeddha etc. aan de kant hebt gezet. Hierdoor, kom je volledig in het NU terecht bij jezelf, bij waar je voor staat. Dit, is je eigen vermogen wat het meest schoon en zuiver is. Je hebt geen gereedschappen van anderen meer nodig. Een schoon bewustzijn, is een ‘kwantum bewustzijn’ en heeft de grootste kracht om een draaggolf te veranderen naar iets anders. Hiermee kun je andere natuurwetten laten ontstaan, die volledig ingaan tegen de wetten binnen de fysische wetenschap.

Ken je het gevoel, dat je wéét, dat je kunt vliegen..?
Eind 1999 was ik, na 4 jaar in Israël te hebben gewoond, net weer terug in Nederland. Ik liep met mijn hond door het bos toen ik ineens een enorme sterke kracht in mij voelde opkomen. Op dat moment realiseerde ik mij, dat ik maar een kleine sprong hoefde te maken om letterlijk te kunnen vliegen. Een seconde later kwamen er mensen aan lopen, die onmiddellijk mijn gevoelens verstoorden omdat de gedachte in mij opkwam: “Wat zullen die mensen hier wel niet van denken”. Het gevoel te kunnen vliegen, kwam hier gelijk door te vervallen.

Geloof je in de zwaartekracht, zoals ons is geleerd, dan zal je nooit kunnen vliegen. Dan is de wet van de zwaartekracht dominant. Ben je volledig schoon van binnen, zoals bij yogi’s, die kunnen leviteren het geval is, dan kom je hiervan los.  Zij zitten niet gekoppeld aan die wet, waardoor een ander informatieveld in beweging komt, die de bestaande wet overschrijft. Deze, wordt dan vervangen door een kwantumwerkelijkheid, dus een andere natuurwet.

Er wordt momenteel van alles in werking gezet om onze geschiedenis te kunnen herschrijven met als doel om ons volledig onder controle te krijgen, en de Nieuwe Wereld Orde op te kunnen richten. Alle vormen van ‘waarheid’, die dit voorkomen en dit verhaal niet ondersteunen, zullen moeten verdwijnen. Het onderwijssysteem wordt wereldwijd gesponsord door de Rockefellers. Zij, zijn erin geslaagd de jongeren met hun systeem volledig te beïnvloeden en te hersenspoelen.

Denk hierbij bijv. aan de ‘Co2-klimaathoax’.
Het doel hierachter, is om de jongeren op te kunnen zetten tegen hun ouders en iedereen, die de ‘echte’ geschiedenis van de afgelopen eeuw nog kennen. Leraren worden verplicht alleen dat te onderwijzen, wat de staat hun opdraagt. De staatsexamens zijn hier volledig op afgestemd en kinderen moeten verplicht tot hun 18 naar school. Thuisonderwijs wordt steeds moeilijker gemaakt.

Kijk naar de video hieronder. Een klokkenluider spreekt over de bewuste, geraffineerde werkwijze, die het Amerikaanse onderwijssysteem kinderen juist DOMMER maakt, in plaats van hen wereldwijs te maken, door hen essentiële kennis aan te dragen over onze wereld. Mevrouw Charlotte Iserbyt was Sr. beleidsadviseur bij het Office of Educational Research and Improvement (OERI) van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs tijdens de eerste regeringsperiode van president Ronald Reagan. Daar werd ze de eerste klokkenluider over een groot technologie-initiatief, dat het curriculum in de Amerikaanse klaslokalen controleert.

De geplande afbraak van het menselijk ras..
De wereldelite, kan gezien worden als de hoofdschuldige en het wordt tijd dat we ons terdege gaan realiseren, dat dit geen mensen zijn zoals jij en ik. Zij hebben volledig andere waarden en normen, en zien de mensheid als ‘vee’. Dit is niet de eerste keer dat de geschiedenis herschreven wordt. Weinigen van ons, kennen de ware geschiedenis van ‘Gaia’, de aarde. Iedere honderd jaar wordt een klein deel van de geschiedenis herschreven, en iedere vier tot vijfhonderd jaar, een groot deel. Alle ondersteunende bewijzen en documenten worden eenvoudig verbrand, in beslag genomen of verborgen.

De bewijzen hiervan, liggen opgeslagen in de kelders van musea als het ‘Smithsonian Institute’ en het Vaticaan. Daar tref je de bewijzen aan, waaruit blijkt dat men in het oude Egypte over elektriciteit en machines beschikte -waarmee steen bewerkt kon worden- die zijn gebruikt, om alle toen gecreëerde monumenten te fabriceren.

De oppervlakten van de Oud Egyptische obelisken zijn zó hoogglans gepolijst, dat ze reflecteren als glas of als spiegels wanneer de zon er vanuit een bepaalde hoek op schijnt. Tot op heden is er geen handgereedschap bekent, dat in staat is om steen te polijsten op een manier, dat het reflecteert als een keukenblad.

De gravures van de hiëroglyfen op elke obelisk zijn zo perfect en zo gedetailleerd, alleen machines zijn hiertoe in staat! Als je alle potten, pannen en vazen in de musea ziet, krijg je de meest alledaagse dingen te zien, die uit het zand zijn opgegraven. Je krijgt nooit de batterijen, de machines of de vele andere vormen van technologie te zien, omdat die voorwerpen, die wel bestaan, niet passen in het verhaal van de herschreven geschiedenis.

Dus als je de huidige censuur bekijkt van YouTube, Twitter en Facebook, kan dit beschouwd worden als de moderne vorm van boekverbranding en opnieuw een manier om onze huidige geschiedenis te herschrijven. Waarheidsvertellers en klokkenluiders worden opgepakt, omdat ze woorden durven schrijven, die tegen het verhaal ingaan.

 • Is dit de wereld die je wenst voor je kinderen en kleinkinderen?
 • Zul jij opkomen voor de waarheid en vrijheid?
 • Of kies je ervoor om te overleven, waarbij je vrijheden zullen worden verwijderd en je kinderen straks leven als slaven.

De Global Elite, hebben politiegeweld en racisme gecreëerd, om ons verdeeld te houden. Mannen en vrouwen worden tegen elkaar opgezet, rassen worden tegen elkaar opgezet, religies worden tegen elkaar opgezet, om te proberen, zoveel mogelijk, chaos te veroorzaken. Zij zijn het, die ‘Antifa’ en ‘Black Lives Matter’ en andere organisaties financieren. Ze financieren altijd beide kanten van de strijd. Het enige dat ze willen bereiken, is overal ter wereld chaos en anarchie om vervolgens onze landen binnen te dringen, onder het mom, om ons te redden.

Tegelijkertijd, worden wereldwijd standbeelden vernietigd, met als doel de geschiedenis te kunnen herschrijven en de vrijheden van de mensen verder in te dammen. Denk hierbij aan de ‘Nieuwe Normale Norm’ van de 1,5 meter ‘Social Distancing’ en verplichte mondkapjes in het openbaar vervoer. Weiger je, dan word je bestraft met hoge boetes of zelfs gevangenisstraf. De Global Elite wordt hierbij gesteund door de reguliere Main Stream Media en Hollywood. Je vrijheden, worden alleen gegarandeerd zolang je denkt, doet en precies zegt, wat ze je vertellen, dat in werkelijkheid helemaal geen vrijheid is.

Dus ga staan voor je vrijheden en weet wie je vijand is.

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!!

De tijd is aangebroken, dat we openlijk fysieke verbindingen kunnen aangaan met bezoekers uit andere werkelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk, dat we bevrijdt gaan worden van iedere vorm van spiritualiteit. Alles wat aangenomen is van anderen, is geen eigen autonome frequentie van binnen in je zelf. Dat is een model van iets of iemand anders, waardoor je eigen krachtveld, van autonoom bewustzijn, afneemt.

Het leggen van open contact en hoe de informatiegolven zich gaan bewegen, valt en staat met de kracht die we in ons zelf dragen. Als je aangenomen modellen in jezelf draagt, dan neemt je kracht af, omdat je in het informatiebewustzijn van iets anders zit. Deze aangenomen modellen, zijn afkomstig van de intelligenties, die de mens NIET in contact willen laten komen met de grote ‘Kwantum Kosmische Allianties’.

Zij zullen de massa straks gaan wijsmaken, dat deze contacten via de officiële kanalen, dus de VN en de overheden gaan verlopen, die je via de nieuwsberichten krijgt voorgeschoteld. Hierbij zullen ze zichzelf bekend gaan maken, als zijnde het echte ‘buitenaardse contact’.  Hun doel is, om op deze wijze de mens in het door hen gecreëerde en gecontroleerde denkveld te kunnen houden.

Het èchte contact, zal echter via onszelf verlopen.
Wij zijn het, waar het wèrkelijk om gaat. Er zit bij de meeste mensen een enorme vervuiling in het bewustzijnsveld. Hoe meer we ons hiervan opschonen, aanwezig zijn in lichaam, hoofd en hart, hoe anders we onszelf en deze werkelijkheid gaan ervaren. Je koppelt je steeds meer los van de identiteit, dus de rol, die je speelt in deze realiteit. Hierdoor worden andere dingen mogelijk, die voorheen ondenkbaar leken. Deze opschoning heeft een doorbraak in ons bewustzijn tot stand gebracht, dat het contact met de ‘Kwantum Kosmische Allianties’, wat eerst niet mogelijk was, nu wèl tot stand kan komen.

De tijdlijn waarin we momenteel verkeren, is een door de intelligenties die ons gevangen houden gekaapte en bewaakte tijdlijn. Hun doel is, dat we ons zullen blijven ervaren als vroeger, dat we steeds zullen terugvallen in het frame van de ‘geleide’ gedachte, die je gekoppeld houdt aan je identiteit. Hierbij kun je denken dat je met buitenaardse dingen bezig bent. Dit kun je zelfs van binnen voelen, maar aan de buitenkant, waar het contact tot stand moet komen, stap je steeds weer terug in het oude stuk van je persoonlijkheid.

Het hangt dus van je bewustzijn af, in welke tijdlijn je zit. Terwijl we allemaal in ons lichaam zitten, moeten we ons denken zien als een soort graadmeter. Elke levensvorm bezit een intelligentiebewustzijn. In het hele denkveld van de mensheid, is de mogelijkheid om buitenaards contact, fysiek met een groepje mensen te kunnen ervaren, niet aanwezig. Dit maakt, dat de eerste fysieke ontmoeting met buitenaardsen, een enorme impact zal hebben op ons gestel, waarbij het zelfs zo kan zijn, dat we het in eerste instantie zullen verwerpen, omdat we het niet zullen geloven.

Half juni had ik zelf een vreemde nieuwe ervaring.
Het was een prachtige dag met nauwelijks een wolk aan de hemel. Rond een uur of 6 ’s avonds, hoorden we een soort gerommel dat op onweer leek. Het bleef eerst op afstand, maar kwam na een tijdje onze richting uit. Het nam het geluid aan van een gigantisch groot vrachtvliegtuig, dat steeds dichterbij kwam, en uiteindelijk vlak over ons huis vloog. Het bizarre van het geheel was, dat het volledig onzichtbaar was. Mijn buren hadden het ook waargenomen, maar hadden ieder weer een geheel andere ervaring. Mijn buurman probeerde het te verklaren als een vliegtuig dat hoger dan 12km had gevlogen, en daarom niet te zien was. Mijn buurvrouw, had het gevoel gehad dat er wel zo’n 30 vliegtuigen over waren gevlogen.

Wij mensen, zijn een fractal van Gaia, dat wil zeggen dat we opgebouwd zijn uit delen die min of meer gelijkvormig zijn aan Gaia zelf. Gaia, is dus niet een brok steen, wat nog vele mensen denken, maar een levend organisme net als wij mensen. De functie van Gaia in haar oorspronkelijke vorm, was een planeet waar mensen kwamen om geheeld te worden. Alle aanwezige levensvormen hier, vertegenwoordigden alle bestaande levensvormen, in alle universa. De mens zelf, is gecreëerd uit 12 superrassen zoals op dit schilderij is afgebeeld.

Sinds Gaia is gehackt, waardoor de val het bewustzijn tot stand kwam, is ze enorm gekrompen. Hoe meer de natuur wordt vernietigd door middel van chemtrails, straling, GMO en hoe meer levensvormen worden uitgeroeid, hoe kleiner ze wordt. Het doel van de overheersende machten is, om de natuur volledig om zeep te helpen. Dit zal tevens inhouden, dat de mens, in zijn huidige vorm, hier niet langer zal kunnen overleven. Dat momenteel vele mensen wereldwijd wakker worden en naar binnen keren in lichaam, hoofd en hart, is mede te danken aan Gaia zelf, die allerlei helende frequenties uitzendt.

Het oorspronkelijke ‘coronavirus’, is door haar ontwikkeld, niet om mensen ziek te maken, maar om ze te laten helen, net als wat de griep doet. Griep wordt tegenwoordig beschouwd als een ziekte, maar is bedoeld om mensen op te schonen van alle, niet lichaamseigen stoffen, die door de koorts worden opgebrand. Hierdoor, krijgt het afweersysteem weer de kans om sterk te worden.

Vaccinaties, of hoe je iemands lichaam kunt binnentreden met instemming..
Dit proberen de machten achter de schermen te voorkomen, door middel van vaccinaties. Deze zijn niet bedoeld om mensen te beschermen, maar om ze te verzwakken. Zij hebben het coronavirus gehackt en vervangen door de synthetische vorm, dat we nu kennen onder de naam ’Covid-19’. Deze wordt geactiveerd door 5G. Ze willen ons laten geloven, dat de enige manier om ons hiertegen te wapenen, de verplichte vaccinaties zijn. Deze vaccinaties, zullen ons DNA gaan aantasten en een groot deel van de mensheid uitroeien, te beginnen bij de zwarte bevolking die het moeilijkst te hersenspoelen is van alle op aarde levende rassen.

In de komende maanden zal alles nog veel heftiger gaan worden.
De kunst is nu, dat we ons hier niet door laten meeslepen, ons niet zullen laten ontvoeren door angst en woede e.d., maar naar binnen keren in lichaam, hoofd en hart en de situatie van daaruit gaan waarnemen. Hoe sneller we opschonen, hoe eerder het contact zal gaan plaatsvinden met onze achterban, de Kwantum Kosmische Allianties. Dit contact zal dus niet via de overheden of de VN gaan plaatsvinden maar via onszelf. Deze rechtstreekse ontmoeting, is noodzakelijk omdat het alle sluiers, die over ons bewustzijn zijn geplaatst, in één keer zullen oplossen.

Zodra dit plaatsvindt, word je door het nulpunt van de trechter getrokken, zodat je bevrijd zult zijn van de Matrix. Je staat dan niet langer onder de controle van de machten, die ons gevangen houden. Realiseer je ook, dat de rol die je in dit leven speelt, hierdoor volledig weg zal vallen. Vanaf dat moment, zal ook Gaia steeds meer in haar oorspronkelijke vorm gaan terugkeren en dus vele malen groter worden dan zoals we haar momenteel waarnemen. Onze lichamen zullen hun compactheid verliezen, dat tot gevolg zal hebben, dat al onze fysieke klachten verdwijnen. Dus wil je door het nulpunt van de trechter naar de Nieuwe Wereld, dan zul je bereid moeten zijn om te ‘sterven’.

Dit heeft niets te maken met het overlijden van nu, want we hebben altijd geleefd en zullen altijd leven. Maar ben je bereid om je rol los te laten, de rol, die je speelt in dit leven. De rol van partner, kind, ouder, grootouder etc. Durf je te vertrouwen op het feit, dat iedereen die je dierbaar is, eenzelfde keuze zal gaan maken in haar of zijn hologram. We zullen enorm op de proef gesteld gaan worden en die aspecten van anderen te zien krijgen, die je exact het tegenovergestelde willen laten denken. Zul je in staat zijn hier doorheen te kijken.

Ben je er klaar voor?

Harriet Algra,
juli 2020

TotalHealthFoundation.nl

3 gedachten over “Ben je bereid te sterven..?

 1. De “aliens” zijn onder ons en heten de watchers of de stralenden en gingen van plaats tot plaats om mensen te onderwijzen; Freddy Silva bestudeert de geheime geschiedenis al 20 jaar, ook bv de Tempeliers die een mooie wereld wouden scheppen en het eerste land in Europa stichten; Portug(r)a(i)l, ver weg van het Vaticaan. https://reginameredith.com/missing-lands-and-the-shining-ones-with-freddy-silva/ en https://www.youtube.com/watch?v=EkK6RyqgRQw Gewoon Geweldig, licht in de duisternis! Tot slot een grappig liedje voor nu: Het is niet geld of liefde dat de wereld laat ronddraaien maar … https://www.youtube.com/watch?v=VJsyFevZOmg

 2. Hallo Harriet, veel van wat je schrijft is herkenbaar en heb ik eerder met je gecommuniceerd.
  De eerder door o.a. mij beschreven tweedeling in de samenleving is nu langzaam een hard feit aan het worden in die zin dat er een kennelijk noodzakelijke schifting ontstaat waarbij zij die in aanmerking komen voor de ‘nieuwe wereld’ en wie niet, zich als duidelijker aan het aftekenen is. Nu wil ik niet pretenderen met mijn mooie praatjes dat ik wèl in aanmerking zou komen omdat zaken duidelijk zie. Het is niet aan mij te oordelen maar ik wil wel meewerken aan een meer dan noodzakelijke verbetering. Ik ben het roerend met je eens dat religie een foute stap is geweest in de tijd en nog steeds is. Dan blijkt maar weer eens hoe je kluit beduveld is en aanvankelijk nobele zielen misleid zijn. Daarmee zijn ook zuivere entiteiten besmet geraakt met een stigma wat veel mensen op het verkeerde been zet. In het eerste plaatje noem je de term christos wat een oud Griekse benaming is van de kracht die ik steeds bedoel en een alliantie is van de mensheid en erop wacht aangesproken te worden door hen die begrijpen dat de mens met alle leermomenten door de generaties heen, leven na leven een weten heeft opgebouwd waar de christos een deel van is. Aan de andere kant van het spectrum staat ook een ongeziene kracht die gevoed wordt door rituele offers en waar ‘ze’ eveneens op ‘bouwen’ maar dan om een situatie neer te zetten die alle aspecten draagt van iets wat we als uiterst negatief en doods beschouwen een diametraal tegenover de schepping staat. Die kracht is groot en sterk en zichtbaar werkzaam. Zie de verdere totstandkoming van de NWO. Wanneer we verder blijven door modderen op eigen kracht zonder het besef van de presentie van de chrestos, de gezalfde en blijven opereren als een groep eenlingen die weliswaar het Hart op de goede plaats hebben en de bijbehorende positieve bewustzijnselementen, dan vrees ik dat met name de kerk op afstand in cultuur en tijd, tot krijgt waar jaren aan gewerkt is.
  Door te stellen, god bestaat niet, zegt men daarmee de Bron te ontkennen. Dan ga je de strijd in met één arm op de rug gebonden en aan één oog blind.

 3. Harriet, ik vond een veel eerder door mij geschreven artikel, toen nog voor Argusoog die heel veel overeenkomsten heeft met wat jij hebt geschreven. Is wel wat lang maar zeer ter zake doende. Ook het einde zet ik er een toevoeging bij die door het ‘voortschrijdende inzicht’ is ontstaan maar zeker van groot belang.

  Met z’n allen door het putje

  Door Redactie op 7 november 2011 – 21:005 Reacties | 1.719 keer bekeken | Deze post afdrukken

  Te midden van een synthetische crisis, een zwakker wordend biotoop, toenemende gekanaliseerde tegengeluiden en een wereld waar nog nooit zoveel slecht verdeelde materiële rijkdom was en nog veel meer wat deel uitmaakt van de chaotische en verwarrende tijden die we nu meemaken, probeer ik de discussie aan te wakkeren over het begrip TIJD!
   
  Er is al veel geschreven en verteld en voorspeld over wat de toekomst voor ons, menselijke soort en daarmee alle elementen op deze planeet, brengen zal. Natuurlijk heb ik het over het naderende magische jaar 2012. Even voor de goede orde; voor mijzelf is 2013 het kroonjaar.
  Het jaar waarin het allemaal ‘gebeurd is’
Het zal niemand ontgaan zijn dat de heftigheid en de veelheid van gebeurtenissen de laatste jaren toegenomen zijn. Zonder al te veel in details te treden hebben veel mensen het gevoel dat er ‘iets’ staat te gebeuren. In sommige religieuze kringen wordt rekening gehouden met wat men dan noemt, de Rapture. Een ten hemelopneming zonder te hoeven sterven. De Heiland of Messias komt persoonlijk terug om voor de tweede en laatste keer de rechtgeaarden te selecteren en mee te nemen naar het Hemelse huis van de Vader.
  Maarr.. alleen wanneer men zich heeft verhouden volgens de strakke regels van de geschriften. Een goeiige goedzak die zijn leven heeft ingezet voor andere doelen dan alleen zijn of haar eigen belang, heeft pech. Je moet wel het Christelijke protocol volgen…! ? Ook andere vormen van geloofsbelijdenissen zijn kansloos. Behalve… als je het geluk hebt je te kunnen bedienen van een ander systeem! Ascentie! He he, gelukkig er is toch nog een escape! Weg van deze planeet met de mislukte kluwe, door de duistere krachten misvormde menselijke gedaanten. Slechte energie overal. In alle hoeken en gaten. Daarom zal er volgens die denkwijze medio volgend jaar een gouden trap verschijnen waarlangs de zielen, die het gemiddelde aardse bewustzijn waren ontstegen, nu de finale ‘Aufstieg’ kunnen maken naar het sterrenrijk waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Ook zijn er varianten die er vanuit gaan dat ruimteschepen wereldwijd de mensen met het juiste bewustzijnskenmerk komen evacueren. De rest achterlatend om deze in een gruwelijke Hel van Dante te zien lijden. Dit alles zodat hun karma kan worden afgelost en na te zijn overleden, te incarneren in een volgend level die wellicht een beter perspectief bieden zal.
  Mens tot mens
Feit is wel dat als ik even als mens tot mens mag spreken, we allemaal in een eindexamenklasje zitten. Wat de toekomst zal bieden is puur speculatie. Dat speculeren is de vrijheid welke ik mij permitteer en zet mij en mijn gedachten gerust in het rijtje fantasten die ik hierboven heb benoemd. Ik voel mij geen haar beter maar waar ik heen wil is het openen van een discussie die gebaseerd is op andere uitgangspunten. Ik gun wat dat betreft iedereen z’n eigen versie van de 2012-koek.
  Wat naar mijn stellige opvatting wel van doorslaand belang is; welk geloofsysteem heb je geïnstalleerd in je ‘software’? Dat noemen we in onze tijd heel modieus; bewustzijn. Niets lijkt in dit tijdsgewricht zo belangrijk te zijn als het sleutelen aan het persoonlijke bewustzijn. Bij sommigen is er zelfs sprake van een ware inhaalslag. Wakker worden is eveneens zo’n term wat daarbij hoort. Schijnbaar zien veel mensen het belang van zo’n proces in omdat dit het enige gereedschap zou kunnen zijn om op een betere manier van doen, uit te komen.
  Als prettig verschijnsel is hierbij wel op te merken dat deze groep met een hang naar meer bewustzijn, over het algemeen een veel hogere kwaliteit nastreeft als het gaat om een breed verantwoordelijkheidsbesef en boven het strikte eigenbelang uitgaat. Ik moet om de beeldvorming duidelijk te kunnen maken, een aantal parameters aanbrengen. Er bestaat binnen mijn beleving een duaal systeem welke in alle aspecten aanwezig is en doorwerkt. De wetmatigheid van fractaal theorie is voor mij meer feit dan een hypothese omdat letterlijk alles hiermee is geconstrueerd. De grootheid van het al wat is, ligt buiten het bevattingsvermogen van de meest verlichte mens, wanneer en waar dan ook.
  Tijdsindeling
Het begrip ‘Tijd’ is een benaming voor een onbegrepen fenomeen. Het creëren van ‘ je eigen werkelijkheid’, is geen absoluut begrip omdat hieraan meer voorwaarden kleven dan tot nu in sommige kringen breed is aangenomen. Ook het begrip, ‘waar je aandacht aan geeft, wordt sterker’, is geen absoluut begrip omdat aandacht vele vormen kan hebben die niet allemaal hetzelfde effect hoeven te sorteren.
  Ik wil hiermee afstand doen van de naar mijn idee al te grove en generaliserende opvattingen die helaas maar al te vaak te pas en te onpas een sluit zin vormen. Daarmee wil de volgende stelling inluiden, n.l., tijd bestaat alleen als rekengrootheid binnen een stelsel wat kennen als kalenders, klokken en dagelijkse spraakbegrippen. Omdat het begrip heel sterk gekoppeld is aan cycli welke wij zintuiglijk kunnen waarnemen is de relevantie in een groter geheel, niet van belang. Het is niet zo dat de cycli die wij kennen niet van belang zijn maar het raderwerk is heel veel groter dan alleen dat wat we kennen. Daarom heeft het ook geen zin met die beperkte denkbeelden te blijven verder rekenen.
  Onze tijdsindeling heeft alles te maken met het jaarlijkse rondje rond de Zon. Daarop is alles gesynchroniseerd. Ook al gaan we sneller rond in deze baan, de klok blijft keurig doen waar die voor gemaakt is. Dat door de compressie, daar kom ik later op terug, het ding wezenlijk sneller gaat dan, laten we zeggen een paar honderd jaar geleden, hebben we niet in de gaten omdat er geen andere referentie door ons waarneembaar is waardoor we de versnelling kunnen opmerken. Binnen dezelfde redenering kloppen onze harten dus ook sneller! Het hele stelsel binnen ons perspectief is binnen dit waarneembare gebied op elkaar gesynchroniseerd.
  Ik stel dus voor het relatieve begrip ‘tijd’, te laten varen en een paar stappen terug te nemen om het beeld wat groter te krijgen. De kunst hierbij is alles los te laten wat deel uitmaakt van vaste onwrikbare denkpatronen. Stel je neemt een ruimte waar. Een ruimte wat meer is dan een materieel volume. Noem  het vacuüm, noem het macrospace, noem het wat je wilt maar het is de ruimte waar alles plaatsvind en waar alles mogelijk is. Een ruimte waar alle natuurwetten gekend en ongekend zich kunnen manifesteren. Het is de fractale grootheid in oneindige grootheid waarbij de eigenschappen van het allerkleinste even zo goed voorkomen in het allergrootste. Dit begrip is dusdanig abstract dat je je moet behelpen met beelden die bekend zijn uit films of plaatjes. Daar is niets mis mee zolang het je maar niet beperkt om het begrip oneindigheid te kunnen ‘ervaren’.
  Metafysica
Nu moet ik een sprong gaan maken en de theorieën van anderen gaan koppelen die een studie gemaakt hebben van culturen en kalenders uit het verleden. De meest relevante kalenders spreken van meerdere lagen in de stadia van evolutie. Piramides in Zuid-Amerika geven duidelijk aan dat er 9 lagen bestaan verdeeld in dertien kwadranten met uiteraard de breedste laag onderop. In wat ooit beschreven is als het voortgaan in de ‘tijd’, is het beklimmen van de piramide richting voleinding. Hetgeen op dit moment deel uitmaakt van de discussie. ” The end of the world as we know it”? Een veel gestelde vraag. Als je het mij vraagt dan schuilt hierin absoluut geen logica maar heeft meer te maken met de subjectieve beleving van de mens als tijdelijke gebruiker van delen van de planeet welke zich beperken tot slechts de korst ervan. Nee, er komt helemaal geen einde aan! Misschien niet zo bruikbaar vanuit onze opvattingen maar bestaan blijft de planeet.
  Nu komt het aan op enig voorstellingsvermogen. Stel je beschouwd de ruimte die ik hiervoor beschreef en je ziet een compleet universum daarin bewegen. Die beweging is spiraalvormig en heeft een bepaalde snelheid. Dus er is een driedimensionale verplaatsing. Niet alleen beschrijft het een cirkel maar ook een beweging de ‘diepte’ van die ruimte in. Naarmate de verplaatsing dieper de ruimte ‘in’ gaat, worden de cirkels kleiner. Door de, noem het maar massa of met een mooi woord inertie, neemt de snelheid toe waarmee de cirkels worden beschreven. Deze voorstelling komt precies overeen met de grafische voorstelling van een torus. De spreekwoordelijke appel. In de kwantum fysica spreekt men ook vaak over een vortex. De grote draaikolk waarin we ons bevinden. Begrippen die eerst het domein waren van de metafysica maar nu meer en meer deel uitmaken van de als reëel ervaren realiteit. Ook de pas verworven kennis rond de Aetherenergie maakt gebruik van deze rekenmodellen.

  Het bijbehorende plaatje maakt duidelijk wat de ‘vorm’ is van deze bewegingsconstructie.Je hoort mensen wel eens zeggen, ” het lijkt net alsof de tijd sneller gaat”! Zover zitten deze mensen er niet naast want als je dit vanuit een intuïtieve waarneming stelt dan heb je een algemener beeld van de verplaatsing in de ruimte dan de cognitieve koppeling met iets wat wij de klok of kalender noemen.
   Tijd is dus niets anders dan de ervaring van snelheid!
  Verleden en toekomst?
Logisch dus dat het verleden en de toekomst en alles ertussen, tegelijker-(tijd) bestaan. Het is slechts een verschil in lokaliteit, een verschil van plaats. Stel je zit in een bootje wat zich verplaatst over een onmetelijk grote oceaan. De haven die je verliet is uit zicht geraakt en over de horizon is de haven waar je op aan koerst nog niet te zien. Toch is deze haven in dezelfde ruimte reeds aanwezig net zoals de haven die je verliet. Stel je ziet iemand die evenals jij dezelfde koers vaart, plotseling de motoren stil leggen of de zeilen strijken en het anker uitgooien. Wat er dan gebeurt is dat deze in de ‘tijd’ achteruit lijkt te gaan. Dit is een kwestie van waarneming want als je het besef niet zou hebben dat je vooruit gaat dan lijkt dit inderdaad zo. Stel, die persoon zou besluiten terug te keren naar de vorige haven, dan pas zou ie actief terug gaan in de tijd/plaats! Met deze beeldvorming wil ik aangeven dat alles een kwestie is van plaats in combinatie met de factor snelheid.
  Nu komen we eindelijk aan bij een punt in de ruimte waarbij de cirkels met toenemende snelheid kleiner en kleiner worden. Eigenlijk zouden we duizelig moeten worden van die duizelingwekkende snelheid waar ons systeem mentaal en biologisch maar met moeite zich kan aanpassen. Verstandelijke controle lijkt de boel te verstoren omdat de snelheid waarmee zaken zich voltrekken groter is dan de condities waaronder het linker hersenhelft deel gewend was te functioneren. De denkende mens loopt daarmee altijd achter de feiten aan. Zo aan het einde van de 25.850 jaar durende trip zijn we in een soort trechter gekomen met een waanzinnige snelheid die van dag tot dag de chaos van de mengtrechter laat zien.
  Alle emoties, manipulaties en bewustzijnsvormen en wat al niet meer lijken zich te vermengen zoals diverse kleuren gelijk wijzelf zijn, zich lijken te vermengen tot een poepkleur. De gezegden, ” je kunt je eigen realiteit scheppen”, is daarmee erg moeilijk geworden omdat we in de collectieve trechter zitten.
  Eigen werkelijkheid scheppen
Je kunt weliswaar jouw eigen realiteit wel tot op zekere hoogte scheppen maar dat beperkt zich tot je eigen lichaam, je binnenste. Ga je steeds een stapje verder dan blijkt het steeds moeilijker de realiteit te beïnvloeden. Even op volgorde; je geest, emoties, welbevinden, bio-systeem, organen, huid, kleding, directe ruimte waar je je in bevind, je woning, je tuin of ruimte om de woning, de straat, de buurt, de woonplaats, de provincie, het land, enz.
  Naarmate je verder van je wezen verwijderd bent neemt de invloed af en neemt de invloed van het collectief toe. Het is daarom belangrijk te beseffen waar de grootste kansen en krachten liggen om je werkelijkheid vorm te geven. N.l. zo diep mogelijke in jezelf! Gelukkig hebben we een ‘cordon sanitair’ om ons die als een schil kan zorgen om de verwezenlijking van het zelf nog enige kans te geven en om in de natuurlijke flow te blijven.
  We zien de laatste jaren dat deze materiële en morele beschermhuid steeds verder wordt aangetast door instanties die dichter bij de processen willen die direct te maken hebben met de vorming van het zelf. Ik denk dat ik hierover niet verder in detail hoef te treden.
  Nu kom ik bij de essentie van dit verhaal want wat heeft de opvatting tijd versus snelheid nu te maken met 2012?? De kop van dit artikel laat een putje zien. Dat is mijn voorstelling van de gebeurtenis welke zich zal voltrekken nadat de laatste piepkleine cirkel met mega snelheid is genomen. Het nulpunt is dan bereikt. Door de hals van het putje naar de andere kant.
  Daarna? 
Daarna gebeurt alles precies zoals het voor het intreden van het putje ook ging maar dan in omgekeerde volgorde. Wellicht ook in omkeerde richting. Alles volgens een vrouwelijke oriëntatie. Er zijn anderen die hier ook uitvoerig over hebben geschreven. Dezelfde logica, dezelfde wetmatigheden , hetzelfde universum. Het lijkt daarom logisch te veronderstellen dat de mogelijke poolwisseling alles te maken heeft met het even stilstaan van de planeet om vervolgens weer te gaan draaien, maar dan de andere kant op! Ik hoop het niet want dat geeft een hoop rommel voor hen die dat als rommel ervaren. 

  Nu spreekt het voor zich dat het nulpunt, de kruising van de lemniscaat, een ongewis moment kan zijn. Niemand weet exact wat de beleving van dat moment zal zijn. Alle voorwaarden die ons laten functioneren zoals we nu functioneren, vallen weg. Magnetisme=weg, de ervaring van snelheid(tijd) op macroniveau=weg, het besef van dag of nacht=weg, zintuiglijke waarneming=weg, referenties om te oriënteren in ruime zin=weg, zwaartekracht of afgeleiden daarvan=weg, enz. enz. Het zou makkelijk kunnen dat we simpelweg een black-out meemaken van grote omvang met dito psychische effecten.
  Een crash van de ‘harde schijf’, die catastrofaal zou kunnen zijn wanneer er nooit getraind is om op intuïtieve manieren te handelen en te reageren omdat altijd alles is overhandigd aan de ratio. Dat zou dan de trieste confrontatie kunnen zijn van het feit dat we nu alle signalen hebben genegeerd om juist de slag te maken van puur cognitief linker hersenhelft denken naar een geïntegreerde coherente modus.
  Lezers die tussen de regels kunnen lezen zien hierin het belang van wat er NU op de harde schijf gezet wordt. Wat is het gehalte van jouw geloof-systeem? Wat is jouw opvatting van de werkelijkheid? Waar ligt jouw ethische opvatting? Wat is jouw menselijke erfgoed/bagage? Maar het allerbelangrijkste, wat is naar jouw diepste opvatting HET BEELD VAN DE TOEKOMST???????
  Lijkt een simpele opgave.
                               
   
  Resetten
Het nulpunt, het putje, is een grote reset. Om in computertermen te blijven is het een reboot. Dan komt het erop aan wat je op de harde schijf hebt staan om de systemen weer werkend te krijgen. Je verstand, daar heb je niets meer aan. Dat wil zeggen op het moment dat het gaat om de reflexen. Vergelijk het met het kuiken wat uit het ei komt en het eerste wat het ziet, herkent als de moeder waar het vervolgens achteraan loopt. Of dit nu een olifant, een grote rooie kater of een vrachtwagen is, de programmatuur vanuit het DNA zorgt voor dit gedrag.
  Nu zijn er dus ‘belangengroepen’ die strijden om een zeker, voor hen kennelijk belangrijk ding, de menselijke ziel. Dus zijn er al eeuwen programma’s actief om het geloof-systeem aan te passen zodat zelfs op DNA niveau er een programmering plaatsvind die als een miasma doorgegeven is. Iedereen kent het verschijnsel van de sociale druk wel. Als de heersende opvatting bepaald dat domheid de grootste wijsheid is, dan is dat ook zo… Vandaar dat men nu gas bijgeeft met betrekking tot het satanisme. Dit MOET hoe dan ook op het laatste momentje op de harde schijf gezet worden! Dat moet het realiteitsprogramma worden zodat na de ‘reset’ men instant die realiteit gaat vormen vanuit de commando’s van de mindset.
  Reken erop dat de sublimaire beïnvloeding de komende tijd in hevigheid zal worden opgevoerd want het onderbewustzijn is het domein wat het werkterrein is van de krachten die een wereld willen schapen waarin hun opvatting van de ‘Heiland’ zal zegevieren. Wanneer men nu de volle omvang zou realiseren van wat men zelf gaat neerzetten dan is ieder argument aanwezig om in de toekomst als enige uitweg, zelfmoord te begaan.
  Ik hoor de argumenten al die zeggen na het lezen van deze tekst, ” die hel hebben we nu toch al deels”? Inderdaad. Dat is de mind-set die men probeert op te dringen als een absolute onvermijdelijkheid! ‘Zo is het en zo zal het altijd wel blijven’. Als dit de mind-set is, dan ben je van harte gefeliciteerd!? Zie hoe belangrijk het is nu al te trainen met het creëren van de toekomst. Zie het belang van de voorstelling van het ultieme Utopia!
  Het examen
Het spreekt vanzelf dat angst de meest korte neurale weg is naar de hel. Die vreedzame co-creatie moet er nu zijn om alvast in praktische zin de mogelijkheden en de werkbare realiteit vorm te geven vanuit iedere vezel van je fysieke lijf. Het hart-bewustzijn wacht hier al eeuwen op want dat is de gouden belofte die ons simpelweg onvervreemdbaar toekomt. Wij zijn de laatste exemplaren van een lange cyclus waarbij langs vallen en opstaan een schifting is ontstaan van net wel en net niet. Wij zitten in de eindexamenklas in deze plaats-ruimte-unit. Anderen die ons hierin zijn voorgegaan zitten hoogstwaarschijnlijk in hetzelfde schuitje zei het een ‘level’ verder.
  Zakken voor het examen is onder de geschetste omstandigheden, geen pretje. Wel een heel erg harde leerschool om daarna weer in te schrijven voor de volgende leergang van pakweg 26.000 jaar.  In de film, V for Vendetta, met de man met het masker, het masker wat nu zo treffend gebruikt wordt onder de noemer, ‘anonymus’, onderwerpt het meisje in de film aan de meeste gruwelijke martelingen in gevangenschap. Zij moet ‘anonymus’ verraden. Ofwel ze moet loyaliteit tonen aan het ideaal diep in haar als mens welke de onderdrukking niet langer meer kan toestaan. Als ze uiteindelijk kiest voor de dood in plaats van verraad, komt anonymus in eigen persoon haar bevrijden en haar vertellen dat hijzelf deze test had opgezet om haar loyaliteit te ervaren. Daarmee werd zij een met het ideaal. De analogie met religieuze opvattingen zijn treffend met betrekking tot martelaarschap en verzet.
  Voor wie de gebeurtenissen in onze tijd ziet als tekenen, krijgt alle impulsen om keuzen te maken die alles te maken hebben met de toekomst.
  Op naar de catharsis, op naar het putje!
  Daarom, het zwaarste examen geeft een diploma met de hoogste voldoening. 

  Addendum:
  [Het hart-bewustzijn wacht hier al eeuwen op want dat is de gouden belofte die ons simpelweg onvervreemdbaar toekomt.]
  Het licht en liefde begrip IS de christos welke Harriet beschrijft!!!!
  Wat ik probeer uit te leggen dat het hebben van een zaklampje meer effect heeft wanneer je op enig moment besluit alle bundeltjes te richten op een onderwerp wat dat licht niet kan verdragen!

  Guido,
  sorry voor de litanie van aanzienlijke lengte.  
   

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.