Advertentie

Dode vogels, dode vissen, is dit de verklaring..?!


*

Dode vogels en vissen, ‘Punch Hole Clouds’ en vuurwerk..

© Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

x

Hieronder het zoveelste speculatieve bericht dat op het internet verscheen, nadat op 31 december en 1 januari jl. de eerste dode vogels uit de lucht begonnen te vallen. Na Beebe in de staat Arkansas vielen er twee dagen later ook vogels uit de lucht boven de Amerikaanse staten Indiana en Kentucky. Later gebeurde hetzelfde boven een plaatsje in Zweden. Deze week vielen er honderden dode duiven uit de lucht boven een Italiaans dorp. En op de stranden van Nieuw-Zeeland, Brazilië en Midden- en Noord-Amerika spoelden de afgelopen dagen miljoenen dode vissen aan.

De reguliere media doen er hoofdzakelijk het stilzwijgen toe, op wat vage en nietszeggende artikelen en nieuwsitems na. Het is kennelijk niet belangrijk genoeg, om eens op onderzoek uit te gaan naar de mogelijke, dieperliggende oorzaken voor deze mysterieuze gebeurtenissen die toch op wereldwijde schaal voorvallen..!

Op het internet gonst het inmiddels van de speculatieve berichten – het ene nog onwaarschijnlijker dan het andere. Ook de metafysische benadering, dat de slechte geestelijke gezondheid van de mens van invloed zou zijn op het wel en wee van onze fauna wordt weer regelmatig gehoord. Om nog maar te zwijgen over wetenschappers die het hebben over stress als gevolg van vuurwerk in de oudejaarsnacht (zie onder andere het bericht hieronder) – ja hoor.. Vuurwerk in het hartje van de nagenoeg desolate Amerikaanse staat Arkansas in een stadje met nog geen 5.000 inwoners. Dat zal me wel een paar knallen hebben gegeven die een paar honderd duizend vogels tegelijk op de wieken heeft gejaagd, dunkt mij…

* * *

Het mysterie wordt groter: Radar boven Beebe, Arkansas,

vertoont mysterieuze turbulentie waardoor vogels op de vlucht gaan.

x

Door Mark Johnson voor Newsnet.com 7 januari 2011

x

Op oudejaarsdag begonnen om omstreeks 11:30 duizenden merels uit de lucht te vallen boven Beebe, dat zo’n 50 kilometer verwijderd is van de weerradarpost in Little Rock. Dat is dichtbij genoeg om zelfs rookpluimen te kunnen detecteren of grote zwermen insecten, of als het daarom gaat dus ook grote zwermen vogels. In feite is men met behulp van deze moderne radarinstallaties zeer goed in staat de bewegingen waar te nemen van grote groepen vogels of insecten. Deze zijn zichtbaar als een cirkelvormige echo die geleidelijk groter wordt en een paar minuten later weer langzaam verdwijnt.
De inwoners van Beebe vertellen je, dat er in deze tijd van het jaar miljoenen vogels over het gebied vliegen en er overnachten. Het dorpje ligt precies onder een populaire trekroute die loopt van noord naar zuid tussen het Ozark plateau en de rivier de Mississippi in het oosten.

Op het eerste radarbeeld is te zien hoe om de mysterieuze cirkelvormige echo zich om op 31 december om 23:26 boven Beebe ontwikkelt.

Let op de kleuren in het midden van de echo; dat is een grote concentratie van….iets….dat  in de lucht opstijgt naar grote hoogte. Een paar radarbeelden later vloeit de echo weer weg, om vervolgens om even na middernacht opnieuw op precies dezelfde plaats weer op te duiken.

Waren het vogels? Er kwamen in Beebe geen meldingen binnen van grote branden met veel rookontwikkeling tussen 9 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s nachts. De rooktheorie is daarmee ontzenuwd. De theorie van het oudejaarsvuurwerk ook, want dat zou veel te gering geweest zijn om de vogels zo massaal te laten reageren waardoor dergelijke radarbeelden werden geproduceerd. Trouwens er was geen sprake van vier afzonderlijke vuurwerkincidenten in de twintig minuten dat het verschijnsel zich voordeed.

We zijn er vrijwel zeker van dat die vreemde radarbeelden vogels zijn. Maar wat zorgde ervoor dat ze uit de lucht vielen? De eerste berichten bereikten de overheidsdiensten om ongeveer half twaalf in de oudejaarsnacht. De eerste vluchtbeelden verschenen op de radarschermen rond negen uur ‘s avonds en daaruit vielen toen nog geen dode vogeltjes.

De 'wolk' die naar grote hoogte stijgt boven de echo van de vogelzwerm

Onze eerste aanwijzing kan mogelijk gevonden worden in de andere afbeelding hiernaast. Een afbeelding van de ‘spectrumbreedte’ of ‘turbulentie’ die in de bewuste nacht om 10:21 werd vastgelegd.
De ‘spectrumbreedte’ is daarbij een maat voor de snelheidsverschillen van voorwerpen binnen iedere afzonderlijke pixel van het radarbeeld.

Met andere woorden: als vogels in verschillende richtingen snel heen en weer schieten zou de radar een hoge spectrumbreedte te zien geven in dat gebied.

In het tweede Dopplerbeeld zijn de oranje en rode gebieden de gebieden waarin de vogels opvliegen en met verschillende snelheid en richting ten opzichte van elkaar bewegen. Merels houden er niet van op grote hoogte te vliegen. Op het beeld is te zien dat de zwerm zich op ongeveer 750 meter hoogte bevindt. Maar let nu eens op de grote oranje turbulentievlek op een hoogte van tussen de 2 tot 3 kilometer juist boven de hoofdzwerm. Dit is het enige beeld dat deze ‘wolk’ toont, zo hoog in de lucht.

CONCLUSIE: Bedenk dat merels niet goed kunnen zien en dat ze zeker niet gedurende de nachtelijke uren vliegen. Als deze vogels zouden zijn opgeschrikt door plotseling lawaai, zoals de vermeende oudejaarsvuurwerken in Beebe, zouden ze op de wieken zijn gegaan.

Maar wat nu als ze gedesoriënteerd raakten door de stress en de duisternis en uiteindelijk recht omhoog zouden zijn gevlogen, hoog de lucht in zoals onze turbulentiewolk suggereert? Die vogels zouden letterlijk ‘buiten bewustzijn’ hebben kunnen raken als gevolg van het gebrek aan zuurstof op die grote hoogte. Vlak nadat dit turbulentiebeeld op het radarscherm verscheen begonnen de inwoners van Beebe te zien hoe de vogels uit de lucht vielen.”

* * *

Maar nu even serieus.

Susan Joy Rennison ziet een mogelijke kosmische oorzaak van de dierensterfte

Waar het echter aan ontbreekt in al die serieuze en minder serieuze berichtgeving is de benadering van het fenomeen van de toenemende binnenkomende stralingsniveaus op planeet Aarde. Ik hoor sommigen al roepen: daar is ie weer met dat Space Weather. Maar juist het gegeven dat niemand deze berichten en zelfs wetenschappelijke feiten serieus wil nemen, noopt mij er telkens weer toe de aandacht op dit fenomeen te vestigen.

Ik heb in dit geval mijn licht weer opgestoken bij Susan Joy Rennison, de in Zwitserland woonachtige Britse wetenschapper. Zij verzamelt wereldwijde berichten, publicaties en andersoortige nieuwsuitingen die te maken hebben met de ontwikkelingen op het gebied van het ‘Space Weather’ en de mogelijke implicaties voor het leven op onze planeet. Haar boek ‘Afstemmen op de Kosmos’ en het recentelijk op deze website gepubliceerde essay onder de titel ‘De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van de Mensheid’ laten wat dat betreft weinig te raden over. (Zie HIER)

Op haar veelbesproken website houdt Susan Joy een soort dagboek bij van alle anomalieën die wereldwijd in het oog springen. Zij voorziet deze berichten altijd van haar commentaar en via deze website kwam ik erachter, dat er iets heel anders steekt achter die anomalieën in de dierenwereld.

* * *

x

Hieronder haar bericht van 7 januari j.l.

‘Vuurwerk’.. Neem je me in de maling..??!

SOTT News, 7 januari 2011

Sinds de vele publicaties over dode vogels die bij bosjes uit de lucht zijn gevallen op 1 januari j.l. hebben er nog meer massazelfmoordgevallen van vogels plaatsgevonden, maar ook vissen. Gisteren nog sprak een Amerikaans bericht over de massale vissterfte in de Baai van Chesapeak in de Amerikaanse staat Maryland. […]

Misschien valt het woord ‘massazelfmoord’, dat ik hier gebruik, je op. Ik doe dat omdat deze term de officiële uitleg weergeeft die in de meeste gevallen van toepassing is. Na de massale slachtpartij in Texas zei men dat “de vogels tegen auto’s waren opgevlogen”. De dode vogels in Louisiana zouden te wijten zijn geweest aan het feit dat de dieren tegen hoogspanningskabels zouden zijn gevlogen en ook de auto werd in die berichten als vermoedelijke doodsoorzaak genoemd.
Het gebeuren in Zweden werd toegeschreven aan een gebrek aan voedsel voor de gevederde vriendjes. En dan was er ook het geval in Arkansas dat men in een adem noemde met stress als gevolg van vuurwerk in de oudejaarsnacht.[…]

Bovenstaand opsomming betreft niet een of andere satirische uiting, het betreft hier in alle gevallen feitelijke officiële verklaringen, afgegeven door plaatselijke autoriteiten en zelfs ministeries van Landbouw of Milieuzaken.

Maar ik denk dat er slechts twee aannemelijke verklaringen zouden kunnen gelden voor de recente kettingreactie van sterfgevallen in het dierenrijk.

1) Een menselijke oorzaak. Dat is te zeggen, het zou kunnen gaan om mogelijk een nieuw soort militair wapentuig dat geomagnetische straling veroorzaakt. Als dat zo is, dan is de volgende vraag… gebeurde het allemaal met opzet of is er sprake van een ongeluk? Hoe dan ook, dit is een angstaanjagend scenario. Of men weet niet waar men in godsnaam mee bezig is – of – men gaat geheel en al voorbij aan het algemeen belang. Van tweeën een: ik hoop dat er in deze mogelijk oorzaak, sprake is van een stelletje idioten die een foutje hebben gemaakt…

2) De tweede oorzaak is niet minder beangstigend.Een ‘natuurlijk gebeurtenis’ zou de dood van de dieren kunnen hebben veroorzaakt. Het kan zijn dat deze dood werd veroorzaakt door een geomagnetische flux van de Zon waarop een mogelijke kettingreactie met de Aardkern volgde..

* * *

Commentaar van Susan Joy: Het volgende bericht is afkomstig van de SOTT-site (zie deze link) dat oorspronkelijk bedoeld is voor abonnees van deze site.

Mitch Battros van Earth Changes Media

Mitch Battros van ‘Earth Changes Media’ geeft hier slechts uiting aan zijn ongeloof dat algemeen wordt aangenomen dat alle Amerikanen te stom zijn om voor de duvel te dansen, om ze te willen laten geloven dat de vogels werden opgeschrikt door het oudejaarsvuurwerk en dientengevolge stierven door de stress, zelfs nadat er zeven dagen later nog steeds  berichten van over de hele wereld binnenrollen over veel meer andere massale sterftegevallen..

“Zonder twijfel mag je aannemen dat er als gevolg van het strenge winterweer vele dieren zullen sterven, maar we hebben inmiddels ook vele berichten kunnen lezen over het feit dat veel dieren over de hele wereld gedesoriënteerd raken tijdens het navigeren aan de hand van het Aardmagnetisch veld.
We weten inmiddels ook dat er sprake is van ongekende sterftegevallen onder honingbijen en uit zeer betrouwbare bron komen er verhalen naar buiten dat ook deze insecten gebruik maken van het magnetisch veld van de planeet, hoewel deze theorie nog maar nauwelijks enige bekendheid heeft gekregen.

Toch treden al die gevallen op hetzelfde moment op dat vele verschillende officiële bronnen ons berichten over de verslechterende toestand van het magnetisch schild van de planeet Aarde (onze magnetosfeer) waarin permanente gaten zijn verschijnen, tegelijkertijd met de toenemende snelheid waarmee de magnetische polen die duidt op het begin van een geomagnetische duikeling of een kleine geomagnetische uitval.

Er zijn websites waarop zowat on-line te zien is hoe het Aardmagnetisch veld op zijn duvel krijgt als gevolg van de uitbarstingen op de Zon en vanuit de diepe ruimte, zonder dat daaruit officiële conclusies worden getrokken, maar waar zonder meer uit naar voren komt dat de ACE-satelliet deze uitbarstingen registreert die duiden op extreme ‘Space Weather’-gebeurtenissen.

In principe hebben we hier een ‘smoking gun’ dat het magnetisch veld van de planeet Aarde op dramatische wijze in elkaar valt en mijn persoonlijk belangstelling is altijd al gericht geweest op wat er gebeurt wanneer er niet genoeg bescherming meer is en de kosmische straling vrij spel krijgt in de aardatmosfeer. Wil je meer weten over het extreme Space Weather? Bezoek dan de ‘Joyfire Tour Extreme Space Weather’.

Ik schreef Susan Joy vandaag om eens nader van gedachten te wisselen over wat er allemaal aan de gang is op Aarde en met haar instemming geef ik hier haar antwoord aan mij weer.

De prachtige vlucht van een zwerm vogels.

Susan Joy Rennison: “Mijn commentaar daarop was dat de mogelijkheid heel goed aanwezig is dat in alle gevallen sprake is geweest van gebieden met geïoniseerde lucht, waardoor de dieren buiten bewustzijn zijn geraakt met alle gevolgen van dien. Deze veronderstelling is gebaseerd op de idee dat er grote hoeveelheden elektromagnetische energie in onze atmosfeer binnendringen, waardoor de lucht wordt geïoniseerd en de zuurstof verdrijft.

Dit verschijnsel zou ook wel eens van toepassing kunnen zijn op de oceanen en is mogelijk de oorzaal voor de massale sterfte onder zeewezens.

In het geval van Beebe in Arkansas is er sprake van een radarwolk boven de plek waar de vogelzwerm werd waargenomen. Ik heb daarover twee artikelen gevonden en de meest gedetailleerde informatie komt voor in hetzelfde artikel dat jij hierboven hebt geplaatst. Bovendien laat de videofilm ook nog eens goed zien hoe het radarbeeld pulseert.

Ik ben van mening dat dit het uiteindelijke bewijs is dat er sprake is van vreemde energieën die onze atmosfeer binnendringen en waarvoor de meteorologen geen verklaring hebben, hoewel ik durf te wedden dat het leger al wel weet wat er gebeurt….”

x

x

x

x

x

x


Nog een eigenaardig fenomeen: ‘Punch Hole Clouds’
x

'Punch Hole Clouds' - (7 januari, Myrtle Beach, South Carolina) Drie gelijktijdige is een wel heel bijzondere gebeurtenis..!

Ik had Susan Joy in mijn eerste e-mail de foto meegestuurd van de drie ‘punch hole clouds’, waarvan je hiernaast de foto ziet. Het zijn mooie ronde gaten in het wolkendek, die ik op Spaceweather.com had gezien.

Maar ik moest ook erg om de verklaring lachen die in het Amerikaanse bijschrift stond, want de oorzaak voor het fenomeen werd toegeschreven aan een vliegtuig dat door het wolkendek was gevlogen waardoor plaatselijk een wolk sneeuw zou zijn gevormd.

Ik vond dat uitermate lachwekkend omdat de drie gaten zó vlakbij elkaar hingen, dat dat vliegtuig wel heel gekke manoeuvres (capriolen?) moet hebben uitgehaald om een dergelijk trio in het wolkendek te veroorzaken, zo was mijn gedachte…!
Dus ik besloot ook hier Susan Joy Rennison’s commentaar te vragen, omdat ik het gevoel had dat het weleens met die binnendringende atmosferische energieën te maken kon hebben, waar ze over sprak in haar vorige mail. Haar antwoord volgde snel:

“De drie ‘punch hole clouds’ op één en dezelfde plek zijn zeer uitzonderlijk! En het fenomeen vertelt ons in feite dat de magnetosfeer én ook onze atmosfeer niet meer de bescherming bieden tegen binnenkomende uitbarstingen uit de kosmos. Onze atmosfeer krijgt gaandeweg het uiterlijk van een vergiet….”

x

x* * *

x

Het echte vuurwerk..

x

Op 6 januari j.l. publiceerde het SLAC – National Accelerator Laboratory van de Universiteit van Stanford het volgende bericht, waarvan ik hier een samenvatting geef. (Het volledige bericht kun je HIER lezen)

“Menlo Park, Calif.—De Krabnevel, een van onze bekendste en meest stabiele buren aan de winterse hemel, veroorzaakt een schok in de wereld van de wetenschap door stevig vuurwerk in de vorm van uitbarstingen van gammastraling die veroorzaakt worden door de meest energetisch geladen deeltjes die ooit zijn waargenomen. De ontdekking die vandaag wordt gerapporteerd door betrokken wetenschappers die werken met twee satelliettelescopen, zal voor veel onderzoeken aanleiding geven hun ideeën over de manier waarop kosmische deeltjes worden versneld, opnieuw tegen het licht te houden.

De wetenschappers werden met stomheid geslagen toen ze met de FERMI Large Array Telescope van NASA twee uitbarstingen van gammastraling ontdekten uit de richting van de Krabnevel, waarvan tot dan toe decennialang werd aangenomen dat de zeer snel roterende pulsar in het centrum van de nevel zeer stabiel was. De flitsen werden veroorzaakt door geladen deeltjes met de hoogste energetische lading die ooit werd waargenomen.

De Krabnevel - overblijfselen van een in het jaar 1054 geëxplodeerde supernova

De Krabnevel en de snel roterende neutronenster die de energie levert, zijn de restanten van de explosie van een supernova die in 1054 door Chinese astronomen werd geregistreerd. Nadat de meeste gassen en stofdeeltjes waren verstrooid, stortte de stervende ster in elkaar tot een pulsar, een superdichte, snel ronddraaiende bal van neutronen.

De pulsar in het centrum van de Krabnevel zendt elke 33 milliseconden een puls uit, gelijk een uurwerk. Hoewel de kern slechts zo’n 17 kilometer doorsnede heeft, is de hoeveelheid energie die vrijkomt zo enorm dat de nevel 75.000 keer zo helder oplicht als onze Zon.

De meeste energie zit in een deeltjesstorm van energetisch geladen elektronen en positronen die een snelheid hebben die dicht tegen die van het licht aanzit. Deze elektronen en positronen reageren met magnetische velden en fotonen met een lager energieniveau waardoor opgloeiende slierten van gas en stofdeeltjes worden veroorzaakt die de astronoom Messiers tweehonderd jaar geleden per abuis aanzag voor de staart van een komeet. De deeltjes zijn zelfs zo krachtig dat ze gammastraling kunnen produceren, ofschoon deze niet verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de flitsen.

Elk van de twee flitsen die door de LAT werden waargenomen duurde een paar dagen voordat het niveau van de gammastraling in de Krabnevel terugkeerde tot normale waarden. Volgens een van de wetenschappers werden de flitsen teweeggebracht door supergeladen elektronen met een spanning die opliep tot wel 1015 elektronvolt, ofwel 10 biljard (een miljoen miljard!) elektronvolt, een energetische lading van ongeveer 1.000 keer zo veel dan de protonen die in de Lineaire versneller in Genève meekrijgen en meer dan 15 keer de orde van grootte van de fotonen van het zichtbare licht.”

Commentaar van Susan Joy Rennison:

“We zien hier dat er opnieuw een astronomisch record is gebroken. Het nieuws is zo vers dat er nog niets is verschenen in de ‘blogosfeer’. Ik ben echter van mening dat er een verandering is opgetreden in het ruimte-tijd-continuüm. Het lijkt wel alsof de mist is opgetrokken waardoor we meer energieën in meer samenhang kunnen waarnemen.

Het is misschien een goed idee eens een overzicht samen te stellen van de vele honderden vreemde DNA-mutaties, afwijkingen in de vogel- en zeedierenwereld, atmosferische en geofysische anomalieën en elektrotechnische storingen die de laatste vier jaar zijn voorgevallen.”

Mijn persoonlijke mening? Dit zou weleens het echt vuurwerk kunnen betekenen dat nog lang niet is afgelopen en nog voor vele verrassingen op tal van gebieden zou kunnen gaan zorgen.”

179 gedachten over “Dode vogels, dode vissen, is dit de verklaring..?!

 1. Hallo,
  Al deze fenomenen houden me geweldig bezig temeer daar ik zelf regelmatig beelden of “info” doorkrijg die dan ook lijkt te gebeuren.In voorjaar 2005 kreeg ik beelden te zien van een wobbelende aarde die even een stukje rechts en vervolgens links omkantelde en dan in een andere positie kwam wat de aardas veranderde, een tijdelijk uitvallen vh magnetisme en seizoensverandering als gevolg. Veranderingen in het magnetisch veld,magnetische vluchtroutes,verdwijnen van soorten,sterke kosmische straling uit “deepspace” die binnenkomt met impact tot in de aardkern die voor omkering in bepaalde processen zorgt en zo van die dingen.Ik denk dan ja wat moet ik ermee,maar blijkt dat er toch echt wel wat aan de hand is hé… Het wordt me een jaartje dit 2011!!!

  Vriendelijke groeten,

  Martine

  1. Hai Martine,

   ik snap helemaal hoe het voelt, het gevoel van ‘wat moet ik ermee’. Ergens wil je datgene wat je ziet wel wereldkundig maken, maar zou dat zin hebben? Zo zie ik nu steeds opstand, rellen, overal in de wereld, maar ook oa in Italie. Met schieten en al. En ook dagen van volledige duisternis en de mensen die maar naar boven blijven kijken…
   En dan lees ik jou bericht en weet ik weer dat er zo nog heel veel mensen zijn, die het al zien. En als het dan zover is, de rust bewaren en vertrouwen hebben.

   Ja 2011 wordt een turbulent jaar, wereldwijd.

   XXX Anneke

  2. 2011 is het jaar van de scheiding, de splitup waar men het al een tijdje over heeft is begonnen, veranderingen worden door gezet en uit gevoerd, wat bestelt is is bestelt en ontvangen, nu worden namelijk zo graag bestelde frequenties en dimensies ontvangen en men zit nog steeds vast in 3D geneuzel.

   De oplossingen daarvoor zitten idd in 5D, dan het in 3D verpakking zit, maar dat is nog niet bij iedereen duidelijk.

  3. @Martine
   Ik quote The Book Of Enoch wel vaak de laatste tijd maar het is dan ook wel best knap om datzelfde zoveel duizend jaar geleden al te ‘verzinnen’

   11) THE BOOK OF NOAH
   65.1 And in those days, Noah saw the Earth had tilted and that its destruction was near.

   http://exodus2006.com/enoch.htm

  4. Overigens ter geruststelling:
   🙂
   The Book of Enoch, The Second Parable.
   55.1 And after this (the great flood), the Head of Days (God) repented, and said:
   “I have destroyed to no purpose all those who dwell upon the dry ground.”
   55.2 And he swore by His Great Name: “From now on I will not act like this towards all those who dwell upon the dry ground. And I will put a sign in Heaven (possibly the moon?), and it will be a pledge of faith between me and them forever, so long as Heaven is above the Earth”

  5. @ Anneke, jij zegt dus dat die dagen van duisternis wel doogaan? Betekend dit dat het een paar dagen donker gaat worden? En wat bedoel je met mensen die alsmaar naar boven kijken?
   Ik voel ook dat er een verandering aan zit te komen, maar wat precies krijg ik maar niet helder. Ik bedoel daarmee niet te weten, wat de aarde precies gaat doen.

 2. @ paul het is eigenlijk wel een beetje raar iedereen hier zit te lezen over de komende veranderingen naar 5D, en dan treden ze op en willen ze het niet zien ,blijven ze hangen in het oude 3D denkpatroon. Raar!

  1. Tis moeilijk voor ze om door die 4D laag heen te komen welke er nog altijd tussen zit, zou dat nou te maken hebben met twijfelen?? waar men dan gemoedelijk op blijft haken !?

   Guido zou er misschien beter aan gaan doen om alles wat 3D gerelateerd is er 5D van te maken, leest en begrijp je het ineens veel beter.

 3. vogels wiens oragen vloeibaar zijn geworden en dat bij 5000 vogels tegelijk in dit universum is een wet een stilstaand iets wat in beweging komt komt door kracht en er is kracht uitgevoerd op de organen dit is bizar ik heb in onze geschiedenis hier nog nooit van gehoord ringen van licht boven moskou er gebeuren vreemde zaken de laatste jaren.

 4. zeer interresant !!!!

  zoveel veranderingen zijn al gaande waarvan we misschien maar een heel klein deel van krijgen te zien.

  ik denk dat de meeste macht hebbende personen nou toch wel redelijk beginnen te zweten als ze naar de wereld kijken.

  persoonlijk hoop ik dat het niet tot rellen en anarchie komt maar wie ik ben om dat te beslissen ! ik hou me vertrouwen en me trilling hoog.

  moeder aarde weet als geen ander wat het beste is voor haar en al het leven 🙂

  Ik groet jullie allemaa met een heleboel liefde omdat wij allen 1 zijn.

  Namasté

  1. De muren die om ons heen zullen omvallen,
   zijn de muren van de gevangenis, die ons opgesloten hield.

   Grandfather Alejandro, Maya-oudste (over de a.s. ‘shift’)

  2. De muren zullen bezwijken, kunnen ons niet weerhouden om gestalte te geven aan onze droom. Ook al zijn we voor wie beseft gevangen, in je droom kun je je vrij bewegen en als je wakker wordt kun je droom gestalte geven door jezelf eenvoudigweg te bevrijden.

  3. Hoor ik iets van Jericho ?! Het Lrad akoestieke geluid om muren te trotseren ?!

   Heb ik allang reeds eerder laten vallen alleen het wordt nog niet begepen blijkbaar.

 5. Zou het ook kunnen dat er gigantische objecten onze admosfeer inzakken en per ongeluk zwermen vogels/dieren raken.

  Met al die waarnemingen rondom ons heen kun je er van uitgaan dat je niet alles kunt zien wat er hier rondom ons heen gebeurt ter voorbereiding van……….

 6. Maybee bedoelde Noach niet dat de aarde kantelt, maar dat er grote verschuivingen op aarde zullen gaan plaatsvinden vanuit menselijk perspectief. De voorziene ‘destruction’ kan heel wel Umwertung aller Werte zijn, en wellicht constructief zijn uiteindelijk.

 7. Luister ook naar mijn radio-special met Susan Joy Rennison, via: http://www.healingsoundmovement.com/news

  Ik bespreek in deze uitzending ook de cosmoplanetaire veranderingen, die ik al vele jaren in eigen lezingen behandel. Lees onder andere het werk van Dmitriev en Schnoll (komt ook aan bod in mijn gesprek met Susan Joy Rennison, na eenmalige aanmelding zijn alle uitzendingen terug te luisteren!).

  We kunnen onderhand ook wel alle buitenaardse beschavingen gaan ‘belasten’ met het ‘CO2 probleem’ bijvoorbeeld, want het gaat hier mijn inziens met name om elektromagnetische veranderingen in het hele zonnestelsel!

  Als mobieltjes geen bereik meer hebben en satelieten en power grids mogelijk eens gaan uitvallen dit jaar, zal dit feit alleen maar meer bewaarheid worden. Ja 2011 wordt een interessant jaar vermoed ik…

  1. @ John

   In jou mooie boek over blauwdruk staat toch het antwoord waarom al die vogels uit de lucht komen vallen, je was al wat jaartjes voor met je wervelende inzichten.

  2. Dank je Paul. Misschien wel, maar dan nog geldt: beter een zwerm vogels in de lucht, dan 10 in de hand…

   Tja, misschien interessant om hier ook een radio-special aan te wijden (morgen trouwens een uitzending over vaccinaties met Desiree Rover voor de geïnteresseerden!)

 8. Vanmorgen kwam in het nieuws dat het fenomeen met de vallende vogels is verklaard. Er is een hoge giftige concentratie alcohol gevonden in het lichaam van de vogeltjes. Vermoedelijk hebben ze iets giftigs gegeten wat hun vroegtijdige dood verklaart.

  1. @F001 wereldwijde vogelorgies met een overmatig drankgebruik,haha. Wat je al niet kan verzinnen om 5D gebeurtenissen op een 3D manier te willen verklaren. Ook het gehalte aan alcohol in de oceanen lijkt zorgwekkend te wezen hihi. Vandaar de massale vis sterfte,De vissen denken allemaal vliegende vissen te zijn en stikken dan op het droge .

  2. Vanmorgen kwam in het nieuws dat alléén in ROEMENIË déeze dode vogels op deze wijze om het leven zijn gekomen..!! Mijn hemel F001, wat een onvolledigheid man!
   Dit doet me denken aan de eed die je in de VS moet afleggen bij een rechtzaakgetuigenis: ‘To tell the TRUTH, the WHOLE TRUTH and NOTHING BUT THE TRUTH.’
   Waarom vertel je de hele waarheid idd niet??! Ik snap nu waarom ze deze eed zo hebben geformuleerd F001.. Het liefst verklaar jij kennelijk alles volgens mij, met de meest simpele 2D-verklaring: plat uit de krant.. 🙄

  3. Ik lees zojuist dat bij AH deze week de Roemeense wijn in de aanbieding is. Schijnt een lekker slobberwijntje te zijn.

  4. Het bewijst dat de verklaringen helemaal niet in een zelverzonnen 5D of Haarp hoeven te liggen.

   Het verschijnsel dierensterfte is niet zo uniek te noemen. Deze massale sterfte gebeurd voortdurend en overal op de wereld. Maar omdat we nu al die gebeurtenissen aan elkaar linken, beïnvloedt dit de fantasie van degene die in dit of dat willen geloven. Helaas zijn de verklaringen omtrent de sterfte een stuk aardser dan men aanvankelijk aannam. Dat bewijst het onderzoek naar dít geval van massale vogelsterfte.

 9. Op maandag 31 januari komt Susan Joy Rennison naar Delft om voor het Studium Generale van de Technische Universiteit een lezing te geven.

  HOUD DE BERICHTEN OP DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFORMATIE. Klik HIER vast voor alle info.

  1. @ janee aan de hand van jouw filmpje ben ik ook nog even wat gaan rondkijken op Youtube. Ik heb wat filmpjes gevonden over een indiaan, die verteld over de veranderingen, en later vond ik ook nog een tibetaans filmpje over de tibetanen die op hun manier kijken naar deze overgangsperiode, wat zij op hun manier belichten d.m.v. remote-viewers. Ik vind de verbinding zo apart, dat de indianen, die uit Amerika komen, en de Chinezen, een beetje op hetzelfde uitkomen. Zij vanaf hun maya tabletten en de Chinezen met hun 5000 jaar oude I-ching, die nog ontstaan is voor de tijd van de egyptenaren…..

   http://www.youtube.com/watch?v=2TuLAsI3u-Y

   http://www.youtube.com/watch?v=y6-GFQqTkkg&NR=1

   http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg&feature=related

   De tibetanen zeggen remote viewers te hebben, die in de toekomst zien, dat we een beetje hulp krijgen.

   http://www.youtube.com/watch?v=A-BW2RPn-1I

   Interessant dat de i-ching gelijk loopt met de maya kalender?

   http://www.youtube.com/watch?v=pJ1wUH9S1jM&NR=1

   Het lijkt wel gelijk te lopen met de maya kalender, en er zijn graancircels verschenen destijds. Ook zij lijken een verandering aan te duiden.

   http://www.youtube.com/watch?v=32uKUSGbA78&feature=related

  2. @ Janee, dat denk ik ook, appart toch dat tibetanen, waarvan ik dat totaal niet verwachtte ufo’ s verwachtten. dat de i-ching en de maya’ s zo’n beetje op 2012 uitkomen. Jij gaf al een keer aan dat we nu kunnen ontspannen, maar ik denk dat je gelijk hebt! Ik heb hier echt een heel bijzonder gevoel bij!!!

  3. De Mirakelse Joetoep bespreking van de week

   Op nummer 1 een ranzig mannetjes met dito gebreide ossehaar muts die zich godzijdank in een badkuip met warm vulkanisch water laat zakken, heel goed, het werd tijd, je wil het badkuip water niet meer zien, close ups van vieze dingetjes die in het heilige water zijn blijven hangen, daarom douche ik liever, NO Agenda Adam internet radio zou zeggen; ‘DouCheBAggg!!’
   http://curry.com/
   hij mummelt nog iets over moeder aarde dit en moeder aarde dat. Wat wel goed is dat deze ongewassen tundra kabouter het niet nodig vindt om ongevraagd indianen stammen bij z’n verhaal te betrekken om zo z’n marktwaarde te verhogen. Ik krijg het vervangend koud als ik zie hoe de berg winden vrij spel hebben omdat z’n Wollen Trui niet over z’n riante horeca buik heen past. Het tocht daar en dat moet onaangenaam koud aanvoelen.

   1) Message from Modder Eurs (II) 2012
   http://www.youtube.com/watch?v=2TuLAsI3u-Y

   Op nummer 2 een nasale amerikano commentaar stem die het sjjjjjjit geluid maakt over de sjjjjjjhhhfffiit en it is already happening die sjjjjjjiiftftf such as sjeeeen auraas and in tune with the sjjjjjjiiftftf door onze dna upgrade, tuurlijk joh en de junk dna wel even weg gooien hèh en je moet je dead end relation sjjjjhhhits ook overboord gooien, dat zijn sukkels die je Nu moet dumpen, en het is allemaal geweldig nu en de beste tijd om te leven jubel je mee?!

   2) The Human Asssscjjjhension in 2012
   http://www.youtube.com/watch?v=y6-GFQqTkkg

  4. Bij het derde Mirakelse filmpje ben ik meteen stil en luister echt.
   Als deze echte autochtoon begint over de aankomst van Columbus, dat zij dat aanduiden als de Echte Eerste Wereld Oorlog, dan is er echt iets uitgesproken, van hieruit gaan we verder kijken, wat is er eigenlijk tot nu toe werkelijk gebeurd ???…

   Als dit geen startsleutel isz!

   (Part 1) Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
   http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg

  5. Van 60 miljoen Indianen naar 800 duizend…. My God!
   Genocide Volkerenmoord Systematisch Structureel Geen Toeval Puur Opzet
   Extermination Eugenics

  6. En dan vervolgens Wounded Knee muziek die meteen tot op het bot gaat.
   Mooie zang stem en diep stoempende beats, niks geen kille steriele vlekkeloze gesteriliseerde ingelijste souvenir trommeltjes om indruk te maken op de rollende camera’s van je betalende media gasten

  7. En vervolgens noemt hij de naam waar zij God, de Createur d’Automobile mee aanduiden.
   Een woord dat ‘Grandfather’ betekent.
   Dan heb je het toch wel vreemd raar hoog in de bol als je jezelf voor de camera van je betalende gasten ‘Grandmother’ durft te noemen, blasfemisch

  8. @HyperAlert ,

   Op de een of andere manier zullen we toch binnen een beperkt referentiekader ruimte vinden en geven waar nog geen verklaring voor is binnen ons begripsvermogen.

  9. @ Hyper

   Ik heb de eerste link bekeken en heb dit ervan begrepen:

   ‘De eerste wereldse strijd begon met de aankomst van Columbus’ ‘We zijn als mensen maar een paar winters hier op aarde’

   Ik zal verder vrij vertalen uit het filmpje:

   Wij mensen bestaan voor meer dan 95% uit water, om gezond te blijven moeten we daarom zuiver water drinken. Toen de Europeanen (Columbus) hier arriveerde kon je nog gewoon vanuit welke rivier dan ook drinken. Als de Europeanen onze manier van leven hadden gerespecteerd en overgenomen hadden we nog steeds vanuit welke rivier dan ook gewoon kunnen blijven drinken. Water is heilig! Ook de lucht die we inademen is heilig! Ons DNA verschilt niet van het DNA van bomen. Bomen ademen in wat wij uitademen. Wij mensen zijn op onze beurt weer afhankelijk van wat de bomen uitademen. Er is dus een wisselwerking, we zijn van elkaar afhankelijk. We zijn allemaal aardegebonden en als we de aarde, het water en onze atmosfeer vervuilen zal dit door moeder aarde niet onbestraft blijven. Onze profetieën zeggen dat er stormen zullen gaan plaatshebben en vloedgolven.
   Ik zie de komende gebeurtenissen niet als negatief, het is een ontwikkeling! Als je naar de huidige gebeurtenissen kijkt als zijnde evolutie, dan besef je ook dat het hiervoor gewoon tijd is. Niets blijft immers altijd hetzelfde.

   FF verder:
   We moeten leren iets ongeschonden achter te laten, alles als heilig te ervaren. Onszelf realiseren dat we een grote familie zijn’

   Toen iets wat ik niet verstond, maar ik denk dat hij zei:
   er is geen einde, leven zal nooit eindigen.

  10. Met ‘wereldse strijd’ bedoel ik (het was immers vrij vertaald) de strijd van moeder aarde, niet de strijd van de mens. Dit even ter verduidelijking.

  11. Ooh Wattenstaaf echt goeie vertaling van jou vind ik, ik zie vandaag allerlei beelden van Amerika als een derde wereld land, wij hebben hier in Nederland nog steeds het idee van veel pracht en praal daar, we wisten wel dat er altijd dakloze zwervers waren maar niet hoeveel dat er nu zijn, die prognose van die Indiaan is zo actueel nu, het is een verschrikkelijke snelle neergang nu in Amerika en ik ben een beetje bang dat dat ook snel naar Europa komt, ik zag beelden van een oude Caddilac, het archetypische symbool voor rijkdom en overvloed, de vuilnisbelt was mooier dan die oude Caddilac nu, Louisiana ligt sinds de overstroming nog volledig verwoest plat, niets is er hersteld, ontluisterend en sommige beelden beginnen nu naar de media hier door te siepelen en commentatoren en presentatoren weten niet wat ze er mee aan moeten omdat ze nog het oude zelfbeeld hebben dat wij marshall omgekochte Nederlanders vanaf w02 aan het Amerikaanse droombeeld hebben gekoppeld…

  12. Jaja, JaNee.

   ‘Op de een of andere manier zullen we toch binnen eenons?beperkt referentiekader ruimte vinden en geven waar nog geen verklaring voor is binnen ons begripsvermogen.’

   Dat is de essentie. Ik hoop op en hunker naar alom groeiend besef.

  13. Dat fragment van die Hopi-elder was een van mijn eerste filmpjes die ik bekeken had, toen ik “wakker” werd jaren geleden. Dit zit nog in mijn hart gekrenkt en herinner me ieder woord van wat hij zei.

   Ik ben even zijn echte naam kwijt, maar hij leeft ook al niet meer. (hij is van de andere partij nu ^^)

   Aan de ene kant mag van mij heel spoedig de boel overwaaien naar hier, wellicht dat dan de simpele zielen hier eindelijk iets gaan ondernemen en opstaan voor hun vrijheid. Want ook hier is de politiek lekker bezig. Slavenhandel overal, werken voor een paar machthebbers. Terwijl wanneer we spiritueel ontwaakt zouden zijn, we alles voor elkaar zouden gaan doen. Zo hoort het te wezen, word nu eens wakker Nederland.

   Hoe lang moet ik nog schuilen voor mijn medemens hier? Ik voel me thuis goed, maar zodra ik weer met iemand in aanraking komt die begint over geld zus en zo, dan beginnen de rillingen alweer over mijn rug te lopen. Dat geld, huppa eerst weg, dan kunnen we verder praten als een volwassen spiritueel mens.

  14. @ wattewnstaaf
   ik wil geen party[pooper zijn , maar als er vermeld wordt dat we voor 95 % uit water bestaan kan ik ff niet anders .
   Een krop sla bestaat voor +- 95% uit water .
   voor het menselijk lichaam geldt een norm van 80-85% ff uit mijn hoofd ,30 jaar terug in de biologieklas .

  15. @cozmic

   Klopt, dat is mij ook verteld. Ongeveer 80-85% maximaal.
   En niet wat deze lieve man verteld, maar ik voel me eerder goed met wat hij verteld dan wat ik ooit geleerd heb.

   Zullen we het eens onderzoeken bij onszelf? Dan komen we er wel achter hoeveel procent het letterlijk is.

  16. Op sgool hebben we een procentje meer of minder geleerd.
   Een procentje meer of minder van wat?
   Van ‘de economie’.
   Die ‘economie’ was een op zich zelf staand abstract iets.
   De leraar zei dat het met schaarste te maken heeft.
   Dat ging er bij mij al niet in die schaarste.
   Nu snap ik wel dat als je een vuil piramide spel speelt met spook poker joker corporaties die zich als mensen voor doen maar het niet zijn, dat als je mensen dwingt om vuil spel te spelen door te dreigen met schande schaamte en dus huis uitzettingen en dat je mensen dwingt om vuile goederen te produceren in een machinaal gekken tempo en vervolgens dat je je eigen geproduceerde vuil ook weer moet eten en drinken ja nou snap ik waar die Schaarste Leer vandaan komt.
   Die Schaarste is Smerigheid waar je aan mee Moet doen anders zwaait er wat.
   Wat mij betreft is vuil water procentueel minder water vandaar dat die Indianen veel natter zijn?!

  17. Smerigheid op een Smeerlap is wat de Stoom machine draaiende houdt.
   Een helder brein is daarom niet in het belang van de machine.
   If you can’t convince them you confuse them.
   Ingewikkeld doen is dus een Smerende Smearing Technigue die het linker en rechter brein doet scheiden.

   Quote:

   ” Smearing in rock climbing is the practice of using as much as possible of the surface of the sole of a shoe against a flat rock face. This is done to maximize the amount of friction between the rock and the shoe. Smearing can be one of the most insecure and technical techniques used in climbing, requiring a combination of leg/ankle tension, foot placement, and good balance. It is frequently used on slabs, and in other situations with sparse or sloping footholds. ”

   http://www.answers.com/topic/smearing-1

  18. “De witte man beweert en propageert dat we van de apen afstammen, dat mag dan zo zijn voor jullie maar niet voor ons”

  19. @Hyper alert,

   Inderdaad weer eens tijd voor een bespreking, ik heb je gemist!

   Het eerste filmpje, heb ik bekeken als een schilderij, een kunstwerk van de maker en van moeder aarde. Maar dit vond ik een schilderij, dat iets opriep bij mij!!! Ik voelde veel….Daar ging het mij om. Wat hij brabbelde hoorde ik later pas….. Maar aan de ander kant past deze ruige man met alles erop en eraan, bij het landschap, wat hij zo enorm mooi uitbeeldt. Ik kijk ook liever naar een mooie man wanneer hij een bad neemt, maar daar ging het mij niet om!!! Ik zag op dat moment het geheel. Het aardse oergevoel. Mijn basis gevoel, gewoon zijn een met de natuur, geen essent voor warm water, prachtig aardende rode stenen, met voorgevormde groeven erin, en het warme water stroomde maar door over de mooie rode, prachtig gevormde stenen. Toen ik dit filmpje zag, had ik daar op dat moment, zonder die man natuurlijk willen zijn….Ik kan het niet uitleggen het is iets wat ik voel, ik kan het niet wetenschappelijk benaderen. maar soms hoeft dit volgens mij ook niet. Voor mij was de boodschap zo puur!

   Filmpje 2:

   Dit is eh…. was al een oude indiaan, met enorm veel wijsheid, met een prachtig schilderij, de woonkamer van zijn aardse thuis. maarrr. Hij geeft ook iets aan in de trant van dat de Amerikanen zouden komen, maar ook wel weer zouden gaan. Ergens voel ik hier misschien wel een vorm van hoop dat hun land weer van hun zou worden. Hun land is tijdens de komst van Columbus van hun afgenomen, wat gepaart is gegaan met veel geweld. Wanneer ik hem zo hoor praten voel ik iets van: Zo nu komt er een grote verandering (shift) en kijk dan maar eens hoe ze gaan overleven. Wij weten wel hoe we moeten leven in de natuur. De Amerikanen hebben zich niet aan de instructies gehouden hoe op aarde te leven. Er wordt van god losgeleeft, door een groot aantal mensen, die alleen hun behoeften najagen. Dus de maatschappij, gaat van binnen uit dood zegt hij. Wanneer je je niet verbind met de aarde, ga je het niet redden…. zegt hij ook. Hij geeft ook aan, dat de Amerikanen zich ook meer aan de Indianen hadden kunnen aanpassen. Vanuit wat zij meegemaakt hebben kan ik mij indenken dat zij uitkijken naar de veranderingen, door hun bril bekeken zeg maar.

   Maar de tibetanen zijn ook altijd onderdrukt geweest door de Chinezen (elitairen)?, ook zij kijken uit naar een verandering ten goede natuurlijk. net als de indianen geven zij ook aan, dat we terug moeten naar onze basis. Beiden hebben zich in al die tijd spiritueel enorm ontwikkeld, of ze waren het al die tijd al, terwijl de andere partijen vochten en meer wilden hebben, hun leiders volgden, en daardoor zichzelf en elkaar verloren. Wie trekt er dan toch op den duur aan het kortste eind? Eigenlijk voel ik dit bij deze filmpjes.

  20. Mooi beschrijf jij wat je ziet Mirakel, dank je, ik laat het even op me inwerken, grappig dat ik net een grumpy posting in elkaar gesleuteld heb, bijna kruislings op dezelfde tijd, er staat onder dat het door de beheerder moet worden goedgekeurd, je schrijft mooi, opbeurend en beeldend, Sandra ik wil niet te opdringerig doen maar je komt bij me binnen en Dawn ook en Wout ook en Hashin en Cozmic en nog wel een aantal, maar Sandra Mirakel is zeer zeker een vibratie om te zoenen echt dat gaat dwars door het beeldscherm heen en mocht er wel zo iets als 5d bestaan dan hoop ik dat mensen wat ongeremder van elkaars aanwezigheid kunnen genieten met volle teugen zonder meteen ruzie met de buurman en de werkgever en je pa en de dominee en de gynaecoloog en je schoonmoeder, een paar jaar terug leek dat nog te kunnen in bepaalde megadiscotheken maar de jeugd van tegenwoordig werkt zich te pletter of is online op een forum te vinden, ik weet niet of ik vannacht nog uit ga, een paar jaar terug als ik doodmoe was na een uitputtende week ging ik altijd want de energie voelde ik op 50 kilometer afstand, zo jammer vind ik dat dat zo aan het afzakken is maar dit is anders en kennelijk zoals het nu gaat…. Misschien dat ik toch maar ga kijken, ik ben nog steeds gek op dansen.

   http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/#comment-51748

  21. Dankje wel Hyper alert, jouw positiviteit schiet door mijn beeldscherm heen, voeld goed! ga lekker maar lekker dansen vannacht, veel plezier!!!

  22. @Hyper & Mirakel

   Allereerst voor Hyper, ik moet jou ook bekennen dat ik veel van jouw woorden heb geleerd en nog steeds leer. Het zijn naar mijn mening vaak mooie woorden en goed onderbouwde zinnen, waar ik een diep intellect en esoterische kennis voel.
   Iets waar ik persoonlijk weer iets minder goed in ben, vind ik.

   Nu kom ik dan bij onze lieve Sanda of Mirakel aan. Ik kan niets anders zeggen Sandra, dat de woorden die jij hierboven beschreef bij mij ook zeer gevoelig binnen kwamen. Je kent mij al een beetje, ik had het persoonlijk net zo verwoord. Wat jij beschreven hebt, zo zie ik het namelijk exact zo 😉

 10. 115 Teletekst do 13 jan
  ***************************************
  Kabinet wil open zijn over Moerdijk

  ***************************************
  ` Het kabinet wil alle informatie over
  de brand in Moerdijk geven,maar weet
  nog niet alles.Minister Opstelten zei
  in het Kamerdebat over de brand dat de
  onderste steen boven moet.Er is totale
  transparantie nodig,zei hij verder.

  In de Kamer zijn veel vragen over de
  oorzaak van de brand en de communicatie
  erna.Het kabinet is ontevreden over de
  website crisis.nl.Die was op de avond
  van de brand enige tijd onbereikbaar.

  Minister Opstelten erkende verder dat
  de bewindslieden maandag bij hun bezoek
  aan Moerdijk beter uit hun busje hadden
  kunnen komen.Er was veel kritiek op dat
  ze niet uitstapten.
  Niet durven UITSTAPPEN!!! Je zal er maar wonen!

  1. Ja zo wordt kje nu in 3D genaaid waar je bij staat, met een beetje inzicht prik je gelijk door zulke uitspraken heen.
   Een eindje verderop maken ze al T-shirts die ze verkopen aan lokale brandweermensen, moet niet gekker gaan worden.

 11. Ook in Zuid-Afrika zijn ze op de hoogte:

  http://www.nuus24.com/Sci-tech/Nuus/300-voels-vrek-langs-snelweg-gevind-20110113

  Alabama – Sowat 300 dooie voëls, wat skynbaar ’n traumatiese dood gesterf het, is langs ‘n snelweg in Alabama opgetel.
  ‘n Amerikaanse dierekenner en bioloog, Bill Gates, sê dit is dieselfde spesie as wat op Nuwejaarsdag in Arkansas dood uit die lug geval het.
  In die mees onlangse geval in Alabama, was daar ook vere oor die pad gestrooi, wat moontlike trauma aandui.
  Gates meen dat die voëls moontlik oor die pad gevlieg het en deur ’n groot vragmotor getref is.
  Toetse sal egter gedoen word om die oorsaak van hul dood te bepaal.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1346957/Now-300-dead-birds-fall-sky-Alabama-longer-scientists-saying-normal.html

  Up to 300 dead birds have been found on the side of an Alabama highway in the latest mass animal death to be reported.
  The bodies of the birds, identified as grackles, were found strewn along the I-65 highway.

  1. @ellen

   Inderdaad, ik wil geen claims meer horen over dat er een stel vogels tegen een verkeersbord in de lucht hebben gevlogen, of dat ze allemaal tegelijk een acute hartstilstand kregen als oorzaak.

   Die hebben we nu wel gehad, waar ik overigens mijn lachen bijna niet meer kon remmen. Ik wil toch eens een keer echte antwoorden nu.

  1. De poleshift komt er aan, grote dis orientatie bij alle vogels, als er 2 Noordpolen en 1 verschoven Zuidpool zijn intrede langzaam aan gaan doen dan zullen er nog veel meer wonderlijke dingen gaan gebeuren.

   Ik zou er ook in de war van raken als vogel maar heb een voordeel als ik me kop in het zand steek.

  2. Iemand kwam met dit bericht aansjouwen, twee jaar terug waren er ook al eskimo’s die de zon op de verkeerde plek zagen opkomen….eskimo’s liegen niet weet je, zijn ijs indianen, liegen met gevforkte (forked) tong is voor blanken met krokodillen tranen dna uit de caucasus.

   Zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland
   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=6481

   Mijn vraag aan al die hardcore verstarde correcte wetenschapskenners, jullie zijn toch altijd zo overtuigd dat alles gemeten en dus geweten wordt? Wat houden jullie achter voor ons ‘new age’ klootjesvolk?
   Mijn zus en ik hebben een tijdje in de paarden gezeten. Alex Jones vertelde vandaag dat hij jaren part time assistent van een Veterinair is geweest, al 15 jaar bekend dat als dieren ziek zijn dat je eerst een bloed analyse laat maken om nutriënten tekorten op te sporen, vervolgens geef je ze ‘superfood’ injecties en additieven, voor mensen proberen ze dit inzicht nu dagelijks onder het tapijt te houden. Kanker op je veertigste hersenbloeding en hartaanval is al heel normaal. Onze katten krijgen 100 keer beter voedsel dan wij zelf.
   Op Nujij kunnen krek bruut en andy gewoon 100 keer per dag draadjes doodschreeuwen door NuNiet => ONzin te plaatsen.
   Wat doen wij om onze wel geïnformeerde draadjes dood te laten bloeden?
   Te veel p & p lol misschien? p flauw word ik daar soms van, als je niks met schrijven en of info en of actualiteit volgen hebt ga dan schilderen, ik zit toch ook jouw verlichte 108d schilderij niet ongevraagd vol te bloppen met middelmatige carnavals blobjes?
   Okay die harley davidson insecten oproker was wel grappig, moet ik toegeven, okay bert en ernie aan de waspoeder okay vind ik ook wel beetje grappig, okay de kabouter act van Hans Teeuwen is ook echt goed vind ik, okay humor houd ik van, Sjeeh Martijn komt super hard uit de goede hoek nu zeg, niks alleen softie liefde dit en liefde dat, mooi, verrassend en recht uit het leven gegrepen, de crisis begint nu om zich heen te grijpen, net getankt, relatief kleine zuinige auto en god sodeju je wil niet weten wat ik met 1 op 16 euro benzine heb moeten neertellen voor 25 liter 430 kilometer op de dagteller godsamme dit gaat niet goed mensen, ik pak al een paar jaar zo weinig mogelijk de auto maar dit gaat echt niet goed, kwaad worden helpt maar even weet ik, dit is nog maar het begin van de hyperstagflatie…

   Quote:

   ” Forked

   1. [common after 1997, esp. in the Linux community] An open-source software project is said to have forked or be forked when the project group fissions into two or more parts pursuing separate lines of development (or, less commonly, when a third party unconnected to the project group begins its own line of development). Forking is considered a Bad Thing — not merely because it implies a lot of wasted effort in the future, but because forks tend to be accompanied by a great deal of strife and acrimony between the successor groups over issues of legitimacy, succession, and design direction. There is serious social pressure against forking. As a result, major forks (such as the Gnu-Emacs/XEmacs split, the fissionings of the 386BSD group into three daughter projects, and the short-lived GCC/EGCS split) are rare enough that they are remembered individually in hacker folklore. ”

   http://www.answers.com/topic/forked

   Light shines in High Arctic darkness
   http://www.cbc.ca/canada/north/story/2010/12/27/north-high-arctic-24-hour-dark-light-climate-change.html#ixzz19TOzHJ9E

   AfleidingsOffTopicTip van de dag;
   http://anarchiel.com/display/voor_de_kinderen

  3. @ Paul wil je als vogel wel van grote hoogte je koppie in het zand steken, merk je ineens als hoogvlieger dat alles van beton is, kei hard!

  4. Hoe hoog is die hoogte Mirakel, na een crash zit je ook een beter diep.

   Top dat je aangeeft hoe hard de ondergrond kan zijn, vermoed dat het die bunkers uit project Camelot zijn…

   Met jou kunnen we tenminste nog iets, op de uitkijk staan bv.

  5. @ meneer XXXL

   Dacht u dat u nu leuk was, nou in dat geval dus niet hoor!

   Laat me ook eens even wat anders wezen dan steeds normaal zijn.

  6. Altijd al geweest Mirakel, zijn er zat die me altijd na willen doen, gaat ze niet lukken, ben niet makkelijk te kopieren.

  7. Na PistolenPaultje is nu PornoPaultje kennelijk op het toneel verschenen. Mogelijk in zijn blote kont, ik bedoel, met dezelfde Gravatar-tatoeage op zijn rechterschouderblad, maar dat kan ik van hieraf niet zien..
   PaulXXXL, tja waar die ‘L’ dan voor staat..? 🙄 Ik denk voor ‘lullen’, zoals in ‘kletsen’.. Dus van in zichzelf ‘lullen’, uit zijn nek ‘lullen’, en idd ‘5D-lullen’.. (Het is allemaal niet zo heel moeilijk te ontcijferen, als je er maar je best voor doet!)
   @Marcel: Ik zit me in mijn 1-tje, hier verschrikkelijk te vervelen.
   Ik wou dat ik 2 hondjes was, dan konden we samen spelen!

  8. Nou Guido dat is nu werkelijk voor paal staan daar in je eentje!

   Komt vermoedelijk dat ik de laatste tijd wat last heb van mijn pijnappelmoesklier, vanwege al die nieuwe energie’en en al die dode vogeltjes die op me kop naar beneden komen vallen, daar zit jij toch niet achter toch ?!

   Poleshiftconfiguratie moeten we dan maar iets bijstellen de komende tijd, want ff anders zijn dan anders doet de muren al wankelen die de braingevangenis moeten ontsluiten, dan wil je niet weten wat er allemaal vrij komt!!!

   We weten dat je het immers goed bedoeld!

  9. Die twee hondjes zijn een 1-eiïge tweeling. Enne Paul.. Let it be!
   (En ik wil idd niet weten wat er allemaal vrijkomt!)

   Maar, even on-topic, wat Hyper daar schreef, las ik vanavond ook. Hoe kan die zon nou 2 dagen te vroeg opkomen in Groenland…? Net als de midzomerzon niet meer recht door Stonehenge schijnt..! Dat zou dan ook de consequentie zijn..!

  10. Guido heb je wonderschone zeer spirituele reactie al elders neer gepost voor je, zo dat iedereen kan zien hoe hoog je gestoelde comments zijn, bedank dat je zo vrijblijvend van gedacht kunt zijn, het is je eigen waarheid en je eigen ruggespraak van ‘being alone in mind’, openbaar onder de gordel stoten en dat laten staan zonder uit te gummen.

   Er moet altijd 1 zondebok zijn en dat neem ik wel weer op me schouders, ben wat gewend in de afgelopen jaren hoor en gehard tegen mensen met zulke diepzinnige uitspraken, je had het geloof ik over je zelf blijkbaar ?!

   Veel plezier met vervelen daar in je eentje, vermaak me goed met al die trouwe mee lezers van me.

  11. Ligt het aan mijn pc of begint bij anderen die video over de hypovieserd telkentmale spontaan te spelen zodra je op deze pagina komt ?
   Ik schrik me af en toe te pletter..

  12. @ Cozmic 8D

   Ja dat heb ik hier ook ineens vanzelf gaat er een filnpje lopen, zit je lkker rustig te lezen dan gaat dat ene filmpje volautomatisch afspelen.

   Je bent niet de enigste !

  13. handtekening op het stippellijntje ?
   Of wordt er even iets uitgestippeld ?

  14. Tja , breek me de bek niet open .
   Willem de Zwijger had er ook nogal last van , heb ik wel eens gehoord . Uiteraard niet uit eerste hand .

  15. Nou. zolang er maar geen “vliegtuigen” uit de lucht vallen, zitten we momenteel nog wel heel even veilig. Niet dat ik het fijn vind, dat mijn lieve vogeltjes uit de lucht vallen, maar de schade blijft dan tenminste nog beperkend.

   Moet niet denken dat er een aantal 747’s in een dorp of stad teniet worden gedaan, met alle gevolgen van dien voor natuur en kosten.

   Ach ja, geld gaat toch verdwijnen en we zullen toch naar onze mooie ronde schijven in de lucht moeten, willen we ook van olie als brandstof afkomen.

   We komen er nog wel =)

 12. David Wilcock heeft weer een update. Hij beweert dat de vogels en andere dieren gestorven zijn door elctromagnetische verdediging tegenover aanvallen van ET’s die militaire apparatuur onklaar maken.

  Ver gezocht misschien, maar het is inderdaad wel opvallend hoeveel mankementen er zijn gemeld de afgelopen tijd met onderzeers, vliegtuigen, kerncentrales etc.

  De maan komt ook uitgebreid aan bod. Wat vinden jullie?

  http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/909-disclosurecriticalmass

  1. David WillyCock verdient zijn centjes met het verspreiden van allerlei info die kant noch wal raken , just like my reaction .
   Mr WillyCock heeft het bij de meeste waarheidzoekers al lelijk verbruidt met zijn ongefundeerde populistische b.s. nagemaakte nwo-thematisch getinte waarheidsverdraaiingen .

  2. ET’s zijn allemaal afgebeeld met vleugels, goede training als het om wapens gaat, maar niet als men onze vogels het luchtruim uit knallen, maar Joris ik heb verder niks over vliegende vissen en koeien gelezen en andere dieren, misschien dat Wilderscock ietsje te weinig kennis van zaken heeft.

  3. @joris
   Van mij mogen de E.T’s alle millitaire installaties en wapens onklaar maken,wereld wijd. Ik denk niet dat ze daarbij vogeltjes moeten doden. Ook denk ik niet dat het millitaire apparaat er ook maar iets tegen zou kunnen beginnen. Wapens zijn zo 3D die zijn wat mij betreft ver over de houdbaarheidsdatum heen, en kunnen dus gevoegelijk worden afgeschaft.
   Moet steeds weer denken aan het volgende statement.(weet even niet wie het gezegd heeft)
   we betalen belasting om oorlogen te financieren, en collecteren voor goede doelen. Zouden we dat niet eens moeten omdraaien? ben benieuwd of er ook nog maar 1 oorlog zou worden gevoerd.
   Overigens impliceerd dat gegeven van wilcock’s wel dat het een door mensen geinitieerde vogelsterfte is, das de zoveelste verkrachting van de natuur.

  4. Cozmic 8D: noem eens een paar van die verdraaiingen..? Ik ken ze niet. (wat mogelijk meer over mij zegt, dan over Wilcock!) Let me know, want to know. Op deze wijze maak je zélf ook de fout van niet-inhoudelijkheid. Anders noem je gewoon één verdraaiing…!!

  5. @ guido
   ik ga ze ff opzoeken .
   toegegeven , het was wat kort door de bocht .

  6. Op de Embassadorion sites worden uitvoerigd dit phenomeen besproken door wetenschappers die verband houden met de poleshift, het elekromagetische veld, veranderingen in de leylijnen en gassen en frequenties trillingen die vrijkomen zouden hierdoor de oorzaak van wezen.

   Volgens de feiten kan dit zelfs nog erger gaan worden wereldwijd, wie niet 5D wil gaan moet maar voelen, krijgen we straks nog te horen, misschien is het dragen van een citrien voor anno 2011 wel de oplossing om de veranderingen weerstaan.

  7. @ watastaafie
   Je hebt gelijk ,kon even niet op zijn naam komen. Ik vind het zo’n geweldige uitspraak,als je hem even laat bezinken gaat er een wereld voor je open. Dan valt doorslapen eigenlijk niet meer te doen
   bedankt voor het linkje ,hoe meer mensen dit zien hoe beter het is.
   groet marcel

  8. @paul
   mag ik een kleine toevoeging plaatsen?
   Citrine voor heren.(klein stukje is voldoende)
   Amatist voor de dames.(stukje ter grootte van je handpalm )
   je hoeft het niet de hele dag te dragen maar wel elke dag even vasthouden b.v. tijdens een meditatie.
   ik draag al een tijdje citrine en heb er veel baat bij, voel me veel meer in balans en sterker in mijn eigen kracht staan. Ook draag ik sinds kort een stukje bergkristal om mijn verbondenheid met gaia tot uiting te brengen.

  9. @ Marcel W In 5D

   Het meeste citrien is namelijk al amethyst, welke tot 500 C graden wordt opgevoerd met warmte waardoor er een wit achtige gele kleur optreedt, ook vervangt met een gele opaas voor een citrien, want een echte is goud waard in prijs.
   De kleur is Geel en licht zacht groen en doorschijnend, dus m.a.w. altijd oppaasen of je wel het juiste stukje steen aan de haak slaat.

  10. Haha, zo stuit ik altijd op zirkonia’s en granaatjes, ipv diamanten en robijnen.
   😉

  11. Ik draag altijd een Robijn, een ruwe Robijn, die mooi gezet is. Ik voel me er goed bij. Sommige stenen breken bij mij finaal doormidden, heb ik al vaak meegemaakt.

 13. Tony Parsons,

  Tony Parsons

  Tony Parsons is een man die een enorme gedrevenheid toont wanneer het gaat om zijn favoriete onderwerp: het aan de kaak stellen van misverstanden die bestaan rond het idee verlichting en spirituele bevrijding. Behalve dat hij een scherp onderscheidingsvermogen heeft, is hij vooral goed in het afbreken van onze identificatieprocessen, onze ideaalbeelden en onze zogenaamde vooruitgang op het spirituele pad.

  http://www.inspiratiewinkel.nl/inspirerende-boeken/religie-en-tradities/advaita/tony-parsons-het-open-geheim-open-secret-zoals-het-is-niemand-hier-niemand-daar-alles-en-niets.html

  Interview met Tony Parsons

  http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1321306269?bctid=1913973849

  1. Schitterend gesprek om naar te kijken. Heerlijk, het leven, compleet vrij zijn in het kunstwerk dat we leven noemen.
   De verbazing, het is fantastisch.

 14. Langzaam onthult zich een verhaal dat zo beangstigend is dat ik er eigenlijk liever niets van wil weten want ignorance is bliss maar ik word steeds meer geconfronteerd ermee.

  Het heeft met het olielek van BP te maken en de bioengineering die ze toegepast hebben.
  Het breidt zich als een lopend vuurtje uit gezien de massale vissterfte en vogels die wereldwijd neer vallen.

  Wetenschappers hebben genetisch materiaal geintroduceerd aan de olie die vrijkwam in de hoop dat deze genetische bacterien de olie ‘op zouden eten’ .

  Het eerste waar ik jullie naar wil verwijzen is:
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1279988/Artificial-life-created-Craig-Venter–wipe-humanity.html

  en dan lees dit verslag maar eens, waarschuwing het is nogal heftig

  http://worldvisionportal.org/wordpress/index.php/2011/01/the-perfect-genetic-storm/

  1. @ Bob

   Dank voor je bijdrage! Wat een horrorscenario! Als dit allemaal waar is zijn we reddeloos verloren! Verdrietig wordt ik ervan. Ik had altijd al mijn bedenkingen bij het feit dat de olie in recordtempo door ‘bacteriën zou zijn opgeruimd’. Voordien, Bij andere olierampen is dit nooit zo snel gebeurd! Die verklaring klopt gewoon niet voelde ik steeds. Nu schijnen het volgens de artikelen dus wél bacteriën te zijn maar artificiële, gemanipuleerde bacteriën, welke ongecontroleerd zich muteren! Zou me idd niks verbazen, het zou weel verklaren. Nogmaals DANK!

  1. Dank je wel Martijn, misschien eens iets om dat hele bewust zijn los te gaan laten in het nu, om met gevoel eens te gaan genieten wat je allemaal kunt laten zien.

   We hebben het gebookmarked! je weet het maar nooit.

  2. Komt goed, aan alle einde weer een begin, nu begint het echt leuk te worden, ach, je bent zo wijs. Dank je goede vriend, kijk verder dan de horizon, dat is wat jij me hebt geleerd, net die wijze aap uit Lion King 3. Kijk maar eens vanaf 6 min.

   http://www.youtube.com/watch?v=2YmjaHH2eD4

  3. Wel appart toch, wanneer ik wat verander in het vakje of op een andere comp zit, dat het vakje van kleur verandert…
   Gravatar heeft ook al zo’n mooi introductiefilmpje met perimide’ s en oogjes, zo voel ik het nu ook een beetje!

  4. He Paul hoe kan dit eigenlijk dat die dingen veranderen als toverballebn? Bij het introkductiefilmpje van Gravatar zie ik ook perimide’s met oogjes symboliek…

  5. Mirakel, als je telkens je hotmailnaam wijzigt, dan verandert ook je Gravatar. Kan me niet voorstellen dat je dát niet begrijpt.. Waarom je overigens met 4 hotmailnamen moet inloggen, is me dan ook een raadsel..!
   Je speelt een mooi spelletje met verschillende gekleurde molentjes..

 15. @bob

  Dat is het! Dat is wat er staat afgebeeld. Door je opmerking van de ‘blauwe plaag’, schiet het mij te binnen.
  Op de Denver airport topic heb ik al een verwijzing staan, die zal ik hieronder plaatsen. Het zit hem niet in de luchtstroom maar in de golf stroom! De tekening is een belangrijke aanwijzing; de militair met gasmasker, erachter veel doden en door de hele tekening heen een stroom van de regenboogkleur naar grijs met als aanwijzing de dode vogel. De kleur blauw komt ook weer terug in ’the pale horse’ die daar zo mooi de wacht houdt. Ze wisten er van tevoren dus al van; het stond ook al zo netjes aangegeven in het illuminatie kaartspel. Dit is de tekst die ik daar heb geplaatst, sluit perfect aan met wat je hier aanhaalde…

  Dawn
  21:42 7 januari 2011
  Kijk eens naar die dode duif…

  Is dat een aanwijzing?
  Slapende kinderen, huilende moeders en voorin heel groot een militair in pak. Hij heeft de vredes vogel met zijn zwaard gedood. Met een biologisch wapen neem ik aan, waarom anders het pak? Waarvoor staat de halve regenboog? Gif in de luchtstroming? Is dat de boodschap?
  Wilde even een time out maar dit laat mij niet met rust!

  1. Dit moest dus hier staan zie ik nu, grrr *#@#!!
   Dawn
   01:01 22 januari 2011
   sorry, staat nu bovenaan tis ook zo moeilijk om het goed neer te plakken

   btw… het is zeker niet voorbij:
   Beijing reports mass bird deaths
   http://sp00kje.nl/?p=4458

  2. @ Dawn

   Jij bent er ook al onder hevig aan, merk ik, geeft niet hoor we kunnen je op ruime afstand waarnemen en we genieten daar zo van, ik maak hier ook wel eens zo’n glijerd van jewelste, je bent niet de enigste.

  3. Dawn Toevallig kwam ik gister nog iets tegen over verborgen Regenboog Symboliek

   Quote:

   ” THE RAINBOW.
   Although the rainbow seems to be only a colored arc of light
   refracted through raindrops, to both Christians and New Agers it
   has a deep meaning.
   According to the Bible, the rainbow is symbolic of God’s
   everlasting covenant that he would never again destroy the earth
   by a flood.
   However, the New Age Movement uses rainbows to signify their
   building of the Rainbow Bridge (antahkarana) between man and
   Lucifer who, they say, is the over-soul.
   New Agers place small rainbow decals on their automobiles and book
   stores as a signal to others in the Movement. Some people, of
   course, use the rainbow as a decoration, unaware of the growing
   popular acceptance of its occult meaning and the hidden dangers. ” ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/hiddendangers_rainbow.pdf

   Deze Auschwitz GAs beschrijving van het Denver Tafreel liegt er ook niet om;

   Quote:

   ” The monster has awakened! This big and aggressive militaristic figure is dressed in a Nazi uniform (notice the symbol on the hat) with a face shaped like a gas mask. His hands are holding a rifle and a scimitar that is rather violently molesting the peace bearing dove. On the left is depicted an endless lineup of crying parents holding their limp, dead baby. This is a truly atrocious painting, with no redeeming message or moral.

   The fact that this was displayed at the main gate of the largest airport of America, during the age of political correctness (the nineties) is totally aberrant. The militaristic figure is glorified and all-powerful, situated at the center of the action. It has regained its powers that it seemed to have lost after WWII. It is back in full force and its leading the way to a new holocaust.

   Look closely at the people on the left and the dead children sleeping on bricks. There is no traces of violence on them. They’re simply devoid of life, as if they were poisoned by the deadly gas emanating from the rainbow above them. The monster, protected by his gas mask, is pointing the lineup of victims towards the letter on the bottom left.

   It is an actual letter written by a Hama Herchenberg, 14 years old, that died December 18, 1943 in Auschwitz Concentration camp (as written at the bottom of the letter). A little disturbing isn’t it. Auschwitz was infamous for it use of toxic gas.

   The camp commandant, Rudolf Höß, testified at the Nuremberg Trials that up to 3 million people had died at Auschwitz, about 90 percent of whom were Jews. Most victims were killed in Auschwitz II’s gas chambers using Zyklon B
   (source: Wikipedia).

   The presence of a colorful rainbow and a teddy-bear in this image, symbols our minds instantly associate with youth and innocence, is totally sickening and twisted. One last thing about the scimitar: it is a symbol often used in Masonic imagery ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_denver05.htm

  4. @ hyper
   in welke catagorie valt green peace dan ? Die heeft ook als symbool de regenboog. Of hebben die het voor de leuk? Ik weet het niet hoor.

  5. @hyperalert
   daar zeg je wat. De regenboog als een lus/golf zie ik er duidelijk in. Ook zit ik al een paar weken met dat nummer; ‘over the rainbow’ (waar ik overigens niets mee heb) van the wizard of Oz. Vreselijke film maar btw. Als het verhaal van bob klopt (en laten we dat vooral niet gaan hopen) dan kunnen we nog wat gaan verwachten. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze ons in angst modus willen hebben. Als ik het goed begrijp is alles een grote illusie en zijn wij het zelf die ‘realiteit’ scheppen. Best lastig om positief te blijven met zoveel negativiteit. Daarom is dit z’n fantastisch plan; http://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ

   Ow en toeval is een woord bedacht voor mensen die het hele overzicht niet begrijpen.
   😉

  6. @marcel
   Ik weet het niet. Wel vroeg ik mij af waar ze bleven met de olieramp. Heb jij ze daar in actie gezien? Nee – ze lieten het afweten.

  7. @ dawn
   Ik ben al tijden geen lid /sponsor meer van greenpeace. Eigenlijk sinds de aankoop van de offshore schip met de bedoeling om olie teruimen op de noordzee. Dat schip was er
   A niet voor toegerust
   B Ontzettend duur in onderhoud en gebruik
   C Tegen beter weten (van zeelui) in gekocht met geld van sponsoren
   D Er is een overcapaciteit aan olie ruim vaartuigen voor de noordzee(toen al)
   Als ex zeeman weet ik als geen ander dat het hele beleid sinds dien uit handen van de bevlogen greenpeace leden is gerukt.(overigens heeft een broer van mij nog als schipper op de rainbow warrior vgevaren)
   Ik heb voor greenpeace geen respect meer, voor sea shepperts des te meer.
   Past ook beter in mijn devies “niet praten maar doen”.

  8. @dawn
   Kan de bedoeling niet anders zijn, de bedoeling van al die voorspellende schilderijen op dat vliegveld?
   Als je bedenkt dat wij zelf de creators zijn van onze werkelijkheid , is het maar een kleine (tactische ) stap verder om dat gegeven uit te buiten.
   Ik bedoel dit.
   Schilder een toekomstbeeld dat mensen aan het denken zet ,waardoor die aandacht wordt gefocust op het manifesteren van het geschilderde beeld. Leg het er dermate dik bovenop dat alle alternatieve media er ruim voldoende aandacht aan schenken. Er wereld wijd mensen op worden geattendeerd zodat er zoveel mogelijk gedachtenkracht wordt gegenereert waardoor een verwezelijking van het afgebeelde manifest wordt. Erg ver gezocht vind ik het niet,het lijkt me niet dat we door de krachten achter deze schilderingen worden gewaarschuwd voor wat komen gaat.
   En een bijkomend voordeel ( voor deze duistere krachten) is dat er een enorme hoeveelheid angst wordt gegenereerd, een angst die gebruikt kan worden om de frequentie van de mensheid laag te houden.

   Zomaar wat ideetjes over Denver airport.

  9. Marcel recht in de ROOS! Zij werken met energie! Iets wat de maker van een object maakt, en anderen hun energie op richten, krijgt energie. Zij zijn gewoon vampieren die alleen kunnen bestaan van de angst van mensen. een airport is daar voor een ideaale manier, want daar komen veel verschillende mensen, die iedere keer weer verwonderd zijn over deze schilderingen. Het boek the secret is ooit uitgekomen…wanneer je iets maakt met een doel, wat je wilt bereiken, en dat pontificaal in de tuin zet, dan krijgt dat energie, die naar jou toe gaat. Waardoor je op den duur voor elkaar krijgt wat je graag wilt! Denk maar aan die rechtopstaande obelisken. Wij zijn dom gehouden, omdat wij niet geleerd hebben om te gaan met wat er allemaal in de niet zichtbare wereld gebeurd. Dus weten we niet dat wij verantwoordelijk voor hetgeen waaraan wij onze energie weggeven! Daarom word er ook vak gezegt, zorg dat je zo positief en liefdevol mogelijk blijf. Wanneer je hiervan los wilt komen Dawn, zou je ze misschien liefde kunnen sturen, om je op die manier krachtig te maken.Zij mogen niemand van ons in de ban houden. Ik voelde het op den duur ook toen ik er te lang mee bezig was om info te zoeken, en ben er min of meer mee gestopt!
   De vogels in de blauwe lucht zijn vrij en goddelijk. Zij die pipo’ s hebben een luciferiaanse inslag, en zetten daar voor het goddelijk een hek, zodat zij niet worden bevangen door goedheid, maar alleen de negatieviteit. Wanneer een van de clan door het hek gaat wordt hij wat ik ervan begrijp ik koelle bloede door zijn geloofsgenootjes vermoord. iedereen houdt dan zijn mond, en daar kan niemand van buiten bijna een spelt tussen krijgen. Ze houden elkaar denk ik ook enorm vast op deze manier, ook onderling heerst veel angst volgens mij. Je zult er als mens maar tussen zitten en je realiseren dat dit het niet helemaal voor je is???

  10. Tja Mirakel dat is waar ik ook mee zit. Als wij realiteit scheppen dan hebben we ergens een paar steken gemist. Dit stuk van wij worden wakker vond ik zo indrukwekkend;
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1113&l=NL

   Gevoelsmatig klopt dit wat mij betreft helemaal. Als dat al zo is dan wil dat zeggen dat bepaalde stromingen al vast moeten staan. Immers het zit in het programmapakket waarin we een rol spelen. Ik noem het programma 666 om de vele verwijzingen naar de geschiedenis ontstaan vanuit het slechte begin van de mensslaaf.

   De zesde sluier spreekt van een wereld die de meeste van ons onbekend is; daarover is deze site behoorlijk aan het berichten. Je kunt er dus vanuit gaan dat wanttoknow vanuit de zesde sluier werkt.

   De zevende spreekt van inzicht tot formules waardoor je krachtig genoeg bent deze te doorzien en naar je hand te zetten – en daar heb jij het nu over. Dit is helaas dat de meeste niet begrijpen. Je schept je eigen werkelijkheid; slachtoffers bestaan niet. Je kunt het weer beinvloeden (kijk maar eens naar de stralende lucht op feestdagen), je omgeving etc. Maar willen we nog hoger dan moeten we naar het egoloze acht, bescheidenheid in alles. Geen verlokking kan je verleiden, hoe moeilijk is dat? Persoonlijk heb ik hier veel moeite mee. Alles is immers zo mooi; en ik ben zooo dol op chocola… Maargoed nummer negen is de hoogste en de mooiste en keert terug in onschuld.

   Dus wij zijn verantwoordelijk als wij niet tijdig ingrijpen of dat durven. Maar tja uiteindelijk is het allemaal een spel gespeeld in een 3d omgeving afgesloten van onze volledige capaciteit en hebben we een wis ondergaan mbt onze vorige levens.

   Dit is mijn idee van waarheid; alles is er in dit spel aan gedaan om je schoonheid te verliezen in deze 666 matrix om je vervolgens weer te kunnen vinden. Heb je je gevonden dan ga je van 3d naar 5d dan ziet alles eruit als de fractalwereld. Dan weet je vanzelf wat de waarheid is; alles is liefde (hoe cliche?) niets meer en niets minder.

   Laten wij de focus richten op dat wat het werkelijk waardig is; onze afkomst en onze toekomst zoals wij die wensen en niet zoals de reptielen dat wensen. Want deze gasten werken vanuit angst en angst heeft een begin en een einde. Liefde is eindeloos en dat zijn wij. Het parasiterende gedrag kan alleen plaatsvinden als wij ons niet houden aan dit advies. Egoisme, hebzucht etc wakkerd deze parasiten aan. Dus die man met dat enorme salaris is eigenlijk ernstig ziek. Je ziet het ook terug in de wereld van ‘star dom’, allemaal lijken ze abnormaal gedrag te vertonen en dat klopt ook. Het systeem heeft ze besmet en helaas is het moeilijk zo niet onmogelijk uit pandora’s web te ontsnappen.

  11. @ Dawn.

   Dawn, we kunnen wel crieeren..Ik heb zelf gemerkt dat de manier van de secret zo gek nog niet is. Het is ook hoe zij werken maar dan vanuit een beetje duisterder perspectief. met ons hart kunnen wij crieeren….Daar ben ik van overtuigt! Die lamp van aladin is volgens mij ons hart, die we emotioneel, met een gericht doel aan kunnen wenden.

   De duisteren houden dit niet vol! dit kan gewoon niet! Hoe deze wezens met elkaar omgaan, kan gewoon geen stand houden wanneer er ook ergens in de wereld licht is. Licht is veel krachtiger. Hun acties zie ik als een projectie van hun angsten. Wij kunnnen soms wat onhandig zijn door deze angsten te voeden misschien vooral ook omdat wij ons niet realiseren dat wij veel hogere wezens zijn, die onbewust toestaan dat zij ons naar beneden halen.
   kleineren! Dit zijn volgens mij de steken die wij gemist hebben, omdat wij zo opgevoed zijn door elkaar. Iemand die een dubbeltje is zal nooit een kwartje worden enz!!!

  12. @ Dawn

   Ik heb ook geen zin om mijn ego in de prullebak te gooien, want dat heb ik nog nodig voorlopig in deze wereld;
   En ik accepteer gewoon dat ik een door god gegeven ego heb…het geeft niet dat ik dan niet voorbij de 8e sluier kom, want ik heb het al behoorlijk druk nu. 😆

   http://www.youtube.com/watch?v=jtXqJAyr-qs

  13. @mirakel dat veelbesproken boek; the secret dat je aanhaalt heb ik niet gelezen dus daar kan ik geen mening over geven. Ook of de duisteren het wel of niet lang volhouden weet ik niet. Wel weet ik dat het duister verlicht kan worden en ik denk dan graag aan de donkere kamer die door een klein kaarsje al opgelicht kan worden.

   Andersom werkt het niet!
   Dat wil zeggen dat licht (ook als gewicht – het zo licht zijn als een veer) veel sterker is en zwaarder weegt als een hoop donker. Dus hoe donker het ook mag worden, je hebt alleen een kaarsje in je hart nodig…

   Onze opvoeding hielp inderdaad niet mee aan onze ontwikkeling. In mijn boek ga ik hier uitvoerig op in. Zelf ben ik tot de conclusie gekomen dat scholing, studie etc. onze verbeelding en creativiteit lamslaat. Echte wijsheid is ons nooit geleerd alleen maar het stom zinnig herhalen van andermans mening. Je eigen mening vormen is al snel eigenwijsheid en niemand zit daarop te wachten. Heel jammer want IEDEREEN heeft een eigen wijsheid. Dit is absoluut NIET negatief. Vaak heb ik ook het idee dat alles waar is omdat er in de kern ook altijd wel een waarheid schuilgaat.

   Dus een dubbeltje was allang een kwartje en zelfs meer dan dat, het was een pinpas en de eigenaar hoefde het alleen zelf op te laden door zijn eigen inzichten te voeden.

   Denk dat Dorothy symbolisch naar een parallelle wereld/werkelijkheid reist. Huis huis beweegt door een fractalachtige manier naar boven. Het zou ook zo kunnen zijn dat ze daar ergens is gestorven en dat haar nieuwe thuis ‘de hemel’ is. Deze vreemde werkelijkheid is net zo reëel als haar oude. Zelf ben ik niet dol op deze film omdat het bomvol zit met symboliek; googel es Wizard of Oz en mind control of illuminati. Niet echt prettig spul dus…

  14. Dawn, heb even gegoogeld, Het is inderdaad (wizzard of ozz) een illumnatie verhaal. Alle symboliek staat keurig beschreven. Ook de regenboog! Die staat voor magie.
   De betekenis staat in de link.

   http://www.apfn.org/apfn/oz.htm

   The secret is een methode om door positief te denken je fungeert als een magneet voor materiaal dat je zou willen hebben. Een beetje materealistisch. je kan het ook voor andere doeleinden gebruiken om welstand te verhogen.

  15. Dawn, de betekeis van het liedje over the rainbos staat er ook in (de link).

  16. Heerlijk Hyper is die Laura Magdalene Eisenhower zeg, daar hou ik wel van, zijn jullie ook zo?
   Die Alfred laat haar spraakwater genoegzaam over zich heen komen, zou ik ook doen.
   Ze praat nog rapper dan Dr. Deagle wauw, ik vind haar knap; is ze De kleindochter van DE Eisenhower president?
   Is ze Joods? Zal wel weer, ik vind haar knap.

   Toevallig ben ik vandaag weer uitgebreid in documenten gedoken die gaan over de overname van ons Onderwijs.
   Bizarre hoe ze mij gedeeltelijk hebben kunnen hersenspoelen op de opleiding Onderwijskunde.

   The Baltimore Scheme
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_skullbones11d.htm

   Deze Oz film is wel interessant volgens mij;

   The Secret of Oz – English – FREE.mov
   http://www.youtube.com/watch?v=U71-KsDArFM

  17. Haar woorden komen ook echt bij mij binnen.
   Ze is echt Echt die Magdalene Eisenhower.
   Een soort Dawn & Mirakel kruising maar dan op z’n Amerikaans?
   Ik ben onder de indruk van de Energie, dat wil ik ook, nou oppassen dat ik niet ga Vampieren…
   Ik wil dat niet maar soms gebeurt dat als ik Low on Energy ben door niet op tijd bij te tanken of te vergeten hoe ik kan bijtanken.
   Nou jah als jullie het koud krijgen dan heb ik het weer even warm, zo kan je het ook bekijken, het is maar wat je geleerd hebt en vooral wat je niet geleerd hebt…

  18. @mirakel
   Ha, ik weet waarom je van kleur verschiet 😉
   soms groen en soms blauw, tzit in de hoofdletter.

   Dank je wel voor de link maar het is wel erg veel tekst. Vandaag kan ik dat niet meer verwerken, btw wel ben ik benieuwd naar de regenboog die ze erin vermelden. Dank je wel voor je aanvulling – echt fijn!

  19. @Hyperalert
   Ze lijkt mij inderdaad oprecht. Is die man niet dezelfde van Imagining the Tenth Dimension series? Of misschien is dat mijn verbeelding?

   Ow enne ik lijk op niets op Magdalene Eisenhower, dus ook al zou je mij met mirakel kunnen mengen dan komt er nog steeds heel iets anders uit. Toch leuk dat je je een levendige voorstelling van alles maakt.

  20. Ze verschiet van Kleur door het Alchemisch Proces dat soms met een hoofdletter begint en soms weer niet.
   Je hebt de kleine en de grote Mirakelse Mirakel.

   Die dode vogels in de lucht zigeuners hebben wel hun Startsleutels gevonden, lees maar mee met de ondertiteling van het intro clipje.
   De pijn van de sociale uitsluiting en uitbuiting is hun drijvende immer creatieve kracht.
   Het doet mij op een voor mij plezierige manier in tweeën breken.
   Echt lijden met een lange ij hoef je niet uit te leggen, dat gaat meteen als een schok van herkenning dwars door je heen.
   De alchemie van energie transformatie is waarschijnlijk moeilijk in 1 leven te leren.
   Dat is iets wat in je zit en veel ouder dan 100 jaar.
   Dawn zou het kunnen hebben en Mirakel is dan het verbindende wonder.
   Daar heb je je driehoek, zonder dat kom ik er niet echt uit.
   Ik heb altijd nogal een grote mond over vriendinnen klitten klupjes dit en vrienden ballen klupjes dat.
   Een jaar of 4 terug stond ik ineens met iemand op de boot naar Terschelling.
   Twee dames aan boord hadden wat met elkaar en ik had meteen iets met die ene en daardoor ook met die andere.
   Toen wist ik dat dat voor mij in dit leven misschien nog wel de beste oplossing zou kunnen wezen.
   Dat gedoe doe ik wel in m’n hoofd, is al heftig genoeg, laat hun het leven leven en laat mij mezelf wezen, m’n uiterlijk heeft nooit laten zien wat er speelde kennelijk, ik heb altijd het voorkomen gehad van kennelijk bij voorbaat geslaagde bij vlagen behoorlijke knappe jongen al heb ik het zelf zo nooit ervaren.
   Nu ga ik even Flamenco genieten.
   Als ik ‘de pijn’ niet gevoeld heb kan ik die dag moeilijk grijpen.
   Ik ben er van overtuigd dat een deel van de Elite Illuminatie dit ook heeft geleerd.
   Voor mij vrij bedreigend om kennis van te nemen als ik het zie of herken, want dat wat zich afspeelt in mijzelf, is voor mij gewoon, maar als het zich afspeelt in een ander, in de buitenwereld, dan kan ik het moeilijk verkroppen.

   NTR Podium: Cello8tet Amsterdam en Flamenco: Goede zang doet pijn.
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B1h6peR_TkM

   Quote:

   ” 23:55 – 00:50 Informatief, Klassiek, Kunst/Cultuur, Muziek
   NTR Podium: Flamenco – Goede zang doet pijn

   Het Spaanse stadje Jerez de la Frontera is een van de belangrijkste kweekvijvers van de flamenco. Cameraman en regisseur Martijn van Beenen en Ernestina van de Noort, directeur van de Flamencobiënnale, gingen er naar toe, op zoek naar de wortels van deze bijzondere, Spaanse volkskunst. Ze ontmoeten drie generaties gitaristen – Manuel Morao, Moraíto Chico en Diego del Morao – die de filmmakers al spelend inwijden in het geheim van de flamencotraditie en van de buleria, de specifieke stijl van Jerez. De zigeunerdynastie van de Morao’s drukt een belangrijk stempel op de flamenco uit Jerez de la Frontera. Ze ontstond op het land rondom Jerez, op de grote boerderijen waar de zigeuners als dagloners werkten. De makers ontmoeten ook María Bala (76), zus van de grote zanger Manuel Soto Sordera, en een van de laatste schatbewaarders van de oude cante jondo. Zij laat horen hoe de primitieve flamencozang van toen klonk. Met Manuel Morao, Moraíto Chico, Diego del Morao, Jesús Méndez, María Bala, Diego Carrasco, El Bo, Chícharo en vele anderen. “

  21. @ Dawn:

   Over the rainbow in Oz is for the Monarch slave to be in a trance, and into a certain area of the programming. To be fluctuating at both ends as an observer and not a participant or to go to the other extreme and become a participant. The theme song of the movie goes, “Somewhere over the Rainbow…there’s a land where the dreams that you dare to dream really come true.” These lyrics are a method to hypnotically confuse the brain to perceive that the “over the Rainbow experience” (which is usually horrible abuse) is a “dream”. The dissociative mind is only too happy to call the trauma a dream, which is lived as a reality for a moment, but is nevertheless recorded by the mind as a fantasy. The term for this is cryptoamnesia, which means the process where the proper functioning of memory is hypnotically messed up. The slave’s internal world becomes “reality” and the external real world becomes the Land of Oz which is perceived as make-believe.

   Dawn, het bizarre is dat zij ook in het begin van het filmpje een heel ontevreden houding over deze planeet laat zien (dorothy). Ik verschiet gewoon weer van kleur nu ik dit allemaal weet. Groen is wel mijn vavoriet, ik ga toch kiezen voor de groene denk ik….Eerst even kijken wat dit voor kleur is….

   en wat betreft school, we zijn inderdaad voor mijn gevoel weggehouden van onze wijsheid, tenminste het hebben ze geprobeerd.

   @ Hyper alert: hahaha 😆 dat van die driehoek heb ik echt even flink om moeten lachen, heel grappig Hyper alert!
   Ik ga jouw linkjes nog even bekijken!

  22. Hyper alert, wat bedoel jij hier precies mee?

   ik zie een gebouw, cooordinaten en weer een zwarte auto, en een bus??????????? Bij de cooordinaten die ik ook iets zwarts op de weg staan…..Bedoel je dat? Het zijn ook continu dezelfde coordinaten en hetzelfde gebouw….

  23. hyperalert en Dawn. Dat filmpje van hyPer alert, wijst coordinaten aan, met de code 33 en iets met een zwarte auto, een bus en een gebouw, en vuur!

  24. @ Dawn Fris groen, ja ik vind het een mooie kleur voor vandaag! Ik ben vandaag even flink wezen shoppen, en deze vond ik het mooist! hahaha 😆

  25. Had ik nog niet eens gezien die 33 graden coördinaten Mirakel!
   De lading van het clipje onderga ik (onbewust) wel maar je hebt gelijk!

   Groen is ook de Onschuldige kleur, zo groen als gras, Dawn snapt het, als je Onschuldig bent snap je het wel maar ook weer niet.
   Daarom heb ik de Dualiteit van Dawn nodig om via de Mirakelse driehoek weer tot mijn eigen onschuld te kunnen komen.
   Het liefst zou ik het rechtstreeks willen zeggen maar dat kan niet vanwege de weg blokkades in het clipje.
   Dwars door de blokkade de brandende afgrond in is ook geen oplossing.
   Dan maar via de omweg, uiteindelijk is een driehoek ook een cirkel.
   De illuminatie hebben hier ook last van.
   Niks kan meer normaal rechtstreeks.
   daaar hebben de ‘normale’ mensen ook debet aan.
   als je niet meer weet wat je Waarde isz dan ben je je eigen verraad.
   soms heb je de duvel nodig om weer te beseffen wat je Waard bent.
   Dawn kent haar eigen waarde zeker wel en dat is cruciaal om rond te kunnen komen.
   Mirakel zorgt voor het Wonder door haar relatieve onschuld, alleen symbolen kunnen de waarde vertegenwoordigen die je zelf vertegenwoordigt maar het zelf niet weet.
   Op een gegeven moment is het leven zelf een Symbool geworden, iets dat iets vertegenwoordigt dan niet meer uitgesproken kan worden en zelfs niet meer geleefd, gewone mensen vertegenwoordigen het kwade omdat ze van niets weten en alles weg geven wat van waarde is voor Noppes, zomaar voor niks, is niet goed al zegt de New Age dat je dat moet doen, het is niet goed om goedkoop te doen terwijl je oneindig veel waarde bent.
   Ik kan wel ‘normaal’ praten maar dat betekent voor mij niet veel, allleen als het moet om even ‘normaal’ te zijn.
   Op een gegeven moment ben je die eMpTyVee clipjes zelf en dat is oppassen gevaarlijk hoor…
   En toch pakt deze muziek me wel, best wel dubbel allemaal…

  26. Alle kleuren van de regenboog komen nu letterlijk langs, een paar dagen terug hoorde ik van Adam Curry dat er een code kleur was toegekend aan de (media) rellen in Tunesië. Ooh zegt NoAgenda Adam, als er een kleur wordt toegekend aan een nieuws gebeurtenis dan zit de cia er achter…

   Hee Mirakel & Dawn Jullie kleur Blauw waar jullie het over hadden, ik had zelf nog niet eens gezien dat dat akelige schlemielige steigerende Denver paard met de rode ogen en de zwarte po*pert Blauw is, nou die kleur Blauw schijnt dusz verbonden te zijn met buitenaardse Technologie volgens Michael Schratt! Laat Blauw nou altijd mijn favoriete kleur geweest zijn…
   Kijken rond minuutje 33!

   Hah het getal 33 en de kleur Blauw komen Nu ineens ook samen. Dit is echt werk in uitvoering. In het begin van het interview laat Michael Schratt ook een nog een voertuig zien dat de vorm heeft van 2 driehoeken aan elkaar geplakt.

   Project Camelot Michael Schratt Part Two
   http://www.youtube.com/user/jagbodhi?gl=NL&hl=nl

  27. De kleur rood, de kleur van de stroman, beetje hersenlood, hij wil bewust worden, hersens kijgen! Gemanipuleert!

   Ook zie ik die dubbele gitaar halsen als torrens omhoog staan iedere keer, net als ze in beeld komen.

   Ik bedacht later nog, waren die code’ s misschien de spelt? HEt zag er allemaal zo Amerikaans uit, waardoor ik daar pas later aan dacht.

   http://www.star-people.nl/

  28. @ hyper, alert, daarom gaf ik in artikel Denver airport ook aan, dat driehoekige vliegende objecten, sommige misschien van hun zouden kunnen zijn. Maar ik hoorde ook,dat ze er maar drie hebben…hahahaha!

  29. @ Dawn, die film die jij liet zien, geeft heel duidelijk mind controll weer. Opletten dus dat je bepaalde soorten negatieve muziek niet te veel in je opneemt, blijkt.

  30. Uit de tijd dat mannen nog mannen waren en auto’s nog Real Cars.
   Uit de tijd dat een stationair lopende motor nog alle chakra’s uit je ruggengraat roffelde.
   Laat staan een dotje gas, omg dit is de hemel…
   En nu allemaal opgelazerd met die foute afgeknepen computer verhagen bos bush milieu “auto’s” van tegenwoordig.
   Effe een potje janken van ontroering.
   Wat is wrong with us, wat is er in de afgelopen 40 jaar toch allemaal verziekt in ons dat we die middelmatige shit niet alleen accepteren maar ook nog bereid zijn om daar veel te veel voor te betalen? waarom moet ik naar iets uit het verleden grijpen om nog iets van passie te kunnen ontdekken, dit is toch de omgekeerde wereld? back to the future, terug naar de jaren zestig toen we nog overtuigd waren dat we in het jaar 2000 allemaal als vliegende jetsons naar ons werk konden gaan..
   Stagnatie in alle opzichten, Stagnatie waar we eindeloos voor betalen en dan heb ik het niet alleen over belachelijke huizen prijzen. Als daar geen Zwart Blauw Rood Complot achter zit, dat kan niet anders.

   1967 Impala SS 327ci TH400 in HQ
   http://www.youtube.com/watch?v=hKpzAbfqdnI

  31. janee

   Veel symboliek in die muziek, dan te bedenken dat velen hier op jonge leeftijd op stonden te zwingen…

  1. Echt wel paul! het is zeker heftig te noemen. Er gebeurt nu zo enorm veel! We leven volgens mij in een zeer bijzondere tijd!

 16. Eerst legden de bijen het loodje , nu vallen vogels bij bosjes uit de lucht en drijven de vissen ondersteboven . Als bonus blijken de vleermuizen ook de pijp aan Maarten te geven . Nu hebben de meeste mensen niet zo’n voorliefde voor deze nachtdieren , maar men beseft vaak niet hoeveel insecten deze fladderaars per nacht verorberen .
  Het zal mij benieuwen welke diergroep er als volgende aan de beurt is .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.