Advertentie

De bijna-perfecte gevangenis..!


x

x

De bijna-perfecte gevangenis..

2020 © Harriet Algra | WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De realiteit waarin we in dit leven, in deze rol verstrikt zijn geraakt, is een bijna perfecte gevangenis. Deze is ooit door een deel van de mensheid zelf gecreëerd als experiment, om een nieuw soort universum te scheppen. Alle keuzes die mensen zouden kunnen maken zouden hierin verwerkt gaan worden. Eveneens de volledige flora en fauna aanwezig in het multi-versum waarbij alles en iedereen, dus alle levensvormen, in volledige gelijkwaardigheid zouden moeten gaan samenleven. Toen dit experiment bijna voltooid was, is dit door Archontische machten gehackt. Deze machten, waren en zijn zelf niet in staat om te scheppen, maar zijn daarentegen meesters in ‘harteloze’ technologieën.

Het hartchakra, de poort naar onze oerverbinding met het goddelijke/de goddelijke Bron.

In deze hack, zagen zij de perfecte manier om de mensheid onder controle te kunnen gaan krijgen. Hiermee zouden wij mensen, gevangen worden gehouden door onze eigen creatie, die dát natuurlijk ook perfect vorm geeft..! Door middel van angst, stress en trauma ontstond de val in ons bewustzijn, waarbij we nu op het punt zijn beland, dat er nog maar 0,005% zichtbaar is van de realiteit waarin we leven. Dit is zo goed als niets en maakt het ook volstrekt onmogelijk het complete plaatje te kunnen overzien, laat staan begrijpen.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun enorme scheppingskracht, wat tot gevolg heeft dat ze zichzelf hiermee gevangenhouden. Ben je ergens bang voor en richt je daar je aandacht op, dan is dat exact het gene wat je in werking zet. In het huidige ‘covid-19’ verhaal, was de angst, het echte virus. Door de val in het bewustzijn zijn we in een soort hypnose terecht gekomen, die ons laat geloven dat we de rol die we hier spelen, ook daadwerkelijk zijn.

De wereld die we om ons heen ervaren, speelt zich in werkelijkheid af in ons brein. Het is te vergelijken met een computerspel waarmee je in een virtuele wereld beland. Die wereld lijkt zo echt, dat jij je helemaal verbindt met het karakter in dat spel. De realiteit om je heen zijn allemaal energie- of frequentiegolven, die wel of niet samenvloeien met je eigen energieveld. Vloeien ze niet samen dan veroorzaken ze stress, trauma en/of angst. Deze activeren dan weer op hun beurt, de stresshormonen in je lichaam die het afweersysteem verzwakken en zelfs uitschakelen.

Emoties zijn onze oorspronkelijke taal.
Deze worden door het hart als eerste opgevangen, vanwaar ze vervolgens worden doorgestuurd aan het brein. In het gezonde geval geeft het brein deze informatie door aan de zenuwbanen in het lichaam waardoor ze geneutraliseerd kunnen worden. Door stress, angst of trauma krijgt het brein geen kans die informatie door te geven en stopt ze tijdelijk weg in een doosje met onverwerkte emoties. Hierdoor worden de zenuwbanen in het lichaam niet op de hoogte gebracht van die emoties.

De eerstvolgende keer dat je weer in een soortgelijke situatie belandt, weet het lichaam niet hoe het om moet gaan met die emotie en springt in de overlevingsstand dat automatisch de stresshormonen activeert. Hierdoor wordt het afweersysteem uitgeschakeld en begint de aftakeling. Dit is de reden dat het heel belangrijk is om met terugwerkende kracht je lichaam als nog op de hoogte te brengen van die emoties die opgeborgen liggen in dat doosje. Dit doe je door volledig aanwezig te komen in je lichaam en de focus in het centrum van je hoofd te houden. Corrigeer jezelf iedere keer als je met je gedachten weer afdwaalt. Zodra het gemakkelijker wordt is dat een signaal dat het doosje weer aardig leeg is.

Wat zich binnen in ons afspeelt, is echt.
Daar/hier maken we contact met onze ‘echte’ wereld. De meeste mensen zitten niet meer in hun lichaam. Ze zijn volledig buiten zichzelf getrokken. Hierdoor zijn ze het contact met zichzelf en de oorspronkelijke wereld kwijtgeraakt en hebben ze zichzelf gedempt. Het is te vergelijken met een gedempte trommel. Je gedachten zijn slechts illusies, die echter volledig in staat zijn je te hacken. Iedere behandeling of ingreep van buitenaf trekt je uit je lichaam. Niemand ook niet de beste artsen op deze planeet, zijn in staat jou te helen, dat kun je enkel zelf.  De angst zal ervoor zorgen dat het gene waar je het meest bang voor bent bewaarheid wordt.

Dus wat nodig is, is volledig terugkeren in jezelf en door middel van de oefeningen te zorgen dat het doosje met onverwerkte emoties geleegd gaat worden. In het spel van onze huidige realiteit, hebben we niet de mogelijkheid gehad om zelf onze rol te kunnen kiezen. Ook dit is bewust geregeld om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Met behulp van de dualiteit, worden we tegen elkaar uitgespeeld. Denk hier bij bijv. aan rijk/arm, slachtoffer/dader, rassen, religies etc.

Omdat dit experiment bijna voltooid was, dus nog niet helemaal, rest er een minuscule opening, van waaruit we in staat zullen zijn, onszelf te bevrijden. Regelmatig vragen mensen mij of het echt nodig is om alles te weten, met name wat betreft het thema kindermisbruik. Hoe meer ik zelf ontdek, hoe duidelijker het wordt dat dit helaas inderdaad het geval is. We kunnen namelijk pas iets wissen wanneer het is waargenomen.

Dit zie ik keer op keer in mijn eigen praktijk..
Al ruim 20 jaar werk ik met het B.E.S.T.-systeem. Dit is ooit mede ontwikkeld door de NASA om mensen die langere tijd in de ruimte doorbrengen, in balans te brengen en te houden. Hiermee kan ik exact in kaart brengen, wat er gewist dient te worden in het lichaam, om het op dat moment weer terug naar het nulpunt terug te zetten. Wanneer mensen tussendoor even een ondersteuning nodig hebben, is vaak een reset voldoende.

Keren de klachten snel daarna terug, dan is dat een signaal dat ik op zoek moet gaan naar een dieperliggende oorzaak. Zodra dit in kaart gebracht is kan het worden gewist. Zolang we dus niet in kaart hebben gebracht welke misstanden er op deze planeet plaatsvinden, blijven onze kinderen in steeds groter wordende getale, slachtoffer worden van deze gruwelijke praktijken, waardoor ze ofwel zwaar getraumatiseerd raken, of zelfs worden vermoord.

Robert Maxwell met dochter Ghislaine, die ná zijn dood het zakelijke moeras van vaders’ erfenis ontvluchtte en in de VS de rechterhand van Epstein werd.. Een door de Mossad uitgedachte constructie.

Voort-durend misbruik en de misbruiknetwerken..
Nu er steeds meer documenten vrijgegeven worden, die te maken hebben met de onlangs gearresteerde Ghislaine Maxwell, de compagnon van de vorig jaar ge-zelfmoorde Jeffrey Epstein, begint duidelijk te worden dat we hier met een netwerk te maken hebben, waarbij alle inlichtingendiensten, wereldwijd, betrokken zijn. De inlichtingendiensten zorgen ervoor dat rechters, politiecommissarissen, overheden, Main Stream Media chantabel worden gemaakt, om te voorkomen dat hun praktijken aan de oppervlakte komen.

Al jaren, wordt er in het geheim gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw soort mens, de trans-humane mens, die volledig onder controle gehouden kan worden en op afstand bestuurd. Deze mensen zijn gevoelloos en kennen geen emoties, waardoor ze in staat zijn tot handelingen die voor ons mensen volledig ondenkbaar zijn. De trans-humane mens, wat dus in de definitie staat voor ‘mens-overstijgend’..?! Kijk naar deze opname van een presentatie van prof.dr. Karel van Wolferen in dezen:

Dit experiment is misschien al duizenden jaren gaande en vindt plaats in alle lagen van de bevolking, arm en rijk. De omvang van dit experiment is in de afgelopen decennia is vertienvoudigd door de opkomst van het internet. We worden allemaal tegen elkaar opgezet, wat overigens heel eenvoudig is, nu we nog maar 0.005% van onze werkelijkheid kunnen waarnemen. Daarom is het zo belangrijk te stoppen met oordelen of te veroordelen, omdat het werkelijke plaatje wat nu onzichtbaar is, er heel anders uitziet.

Iedere honderd jaar wordt er een groot deel van onze geschiedenis gewist om het ware plaatje verborgen te kunnen houden. Om de paar honderd jaar wordt er een wereldwijde ramp veroorzaakt, waarbij vele volwassenen met name ouderen, omkomen of om worden gebracht. Deze groep is namelijk een groot gevaar voor de ontwerpers achter dit experiment. Zij beschikken nog over ware kennis en informatie. Dit gebeurde ook in het begin van de 19de eeuw bij de vernietiging van Tartaria. Hierbij zijn, zoals het nu lijkt, rond de 90% van de volwassenen omgekomen/ omgebracht. (zie HIER mijn artikel hierover).

Onze geschiedenis is vanaf dat moment volledig herschreven. De zwaar getraumatiseerde kinderen die veelal als wees achterbleven, werden massaal naar andere delen in de wereld verscheept, om de banden met het verleden zo goed mogelijk te kunnen vernietigen. Heel recent hebben we dit proces kunnen waarnemen gedurende de lockdown. Hierbij werden de ouderen onder ons volledig geïsoleerd, waarbij velen het leven lieten.

Gehersenspoelde kinderen..!
Onze kinderen worden op scholen compleet gehersenspoeld en opgezet tegen de ouders. Denk hierbij bijv. aan de klimaathoax, Antifa, Black Lives Matter e.a. De overheden proberen wetten in te voeren, die het mogelijk maken dat kinderen eigendom van de staat zullen worden. Hierdoor word je als ouder volkomen buiten spel gezet.

Kijk naar de Corona-maatregelen, die hier nu ruimte voor aan het maken zijn! Het èchte mens zijn willen ze steeds verder terugdringen om plaats te kunnen maken voor de transhumane mens. Deze zal artificiële intelligentie gaan gebruiken, waarmee het rechtstreeks verbonden zal worden. De massacontrole zal mogelijk worden gemaakt door de verplichte vaccinaties,  die ons DNA gaan veranderen.

Hiermee zal de mens letterlijk in een robot veranderen. Degene die roet in deze plannen aan het strooien is, is president Donald J. Trump. Dit is de voornaamste reden dat de Deepstate op 3 november a.s. zal proberen de herverkiezing van Donald J. Trump te voorkomen. Als ze slagen, zal deze wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Natuurgeneeswijzen en homeopathie..
Een andere belangrijke vraag die aandacht nodig heeft is: “Wat is de echte reden, dat natuurgeneeswijzen niet langer worden toegestaan.” Big Farma krijgt met de dag meer macht en overal krijg je tegenwoordig medicijnen voor, die allemaal precies hun weg in je lijf weten…

Alles is gepatenteerd en synthetisch, incl. steeds meer supplementen. Onderzoek van de klacht is nauwelijks nog aan de orde, omdat de computer aan de hand van enkele vragen het recept uitspuugt wat de patiënt nodig zou hebben.

Het contact met ons lichaam dient te worden hersteld..
Het is allemaal puur gebaseerd op symptoombestrijding, de oorzaak wordt niet langer aangepakt.  De meeste doden in de Westerse wereld zijn het gevolg van overmatig en verkeerd medicijngebruik. Wat als Big Farma een heel ander doel voor ogen heeft en bewust bezig is het menselijk ras te vernietigen.

Mixed emotions

Het begint erop te lijken dat willen we gezond blijven we weg dienen te blijven bij dit medische complex. De kans is namelijk zeer groot dat we misschien zelfs onherstelbare schade met die handelingen aanrichten want ook hier kunnen we slechts 0,005% van het totale plaatje waarnemen wat zo goed is als niet.

Het is de meest perfecte computer die er bestaat. Het zendt continu signalen uit die we verleerd zijn te herkennen. In plaats van onmiddellijk naar medicatie of therapieën te grijpen om de klacht zo snel mogelijk te neutraliseren, is het essentieel belangrijk, om in de pijn te duiken en te ontdekken welke emotionele boodschap hierin/achter ligt opgeslagen. Al jaren geleden ontdekte ik zelf bijv., dat pijn ontstaat op plekken waar bewustzijn afwezig is.. Michael Matt, redacteur van ‘The Remnant Newspaper’, heeft een uitgebreid en diepgaand onderzoek verricht, naar de werkelijke reden achter de wereldwijde pandemie.

Om te begrijpen wat hier werkelijk gebeurt, neemt hij ons mee naar Davos, Zwitserland – naar het World Economic Forum. Hier komen vooral sinds januari 2020 de rijkste globalisten van de wereld, waaronder Gates, Soros, Schwab, Al Gore, prins Charles, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties e.a., regelmatig samen. Deze globalisten zijn de eigenaren van de grote kartels. Denk hierbij bijv. aan Big Farma, de oliemaatschappijen, de bankiers, verzekeringen en ruwe grondstoffen Deze kartels zijn stuk voor stuk met elkaar verweven. Je komt in het bestuur van de alle kartels overal dezelfde namen. Het is dus één pot nat.

The Georgia Guidestones, een bizar monument met een bizarre historie. Het getal 500 miljoen mensen als wereldbevolking wordt hier expliciet genoemd.

In januari 2020, is het plan ontstaan om tijdens de Davos 2021- top een ‘wereldwijde reset’ in te voeren. Ze willen hiermee de wereldbevolking volledig onder controle krijgen. Aan de hand van meerdere videoclips laat Michael zien, hoe iedereen op zijn/haar wijze duidelijk maakt, waar het bij ‘The Great Reset’ omdraait. Met behulp van het Trojaanse paard, in de vorm van Covid-19, zijn deze globalisten van plan om een ​​wereldwijde reset te creëren. Deze reset zal alles moeten gaan herschikken.

Denk hierbij aan de wereldeconomie, bevolkingsbeheersing, handel, klimaatveranderingsregulering, onderwijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, etc.’ Elk aspect van het leven zoals we het nu kennen zal gaan veranderen. Dit, is het ontbrekende puzzelstukje achter de Russische hoax, de Oekraïne, de valse beschuldiging van Trump, generaal Michael Flynn e.a. Hiermee probeert de DeepState Trumps pogingen om ‘Amerika weer groot te maken’ volledig te verlammen.

Waarom? De mensen in Davos willen een nieuwe wereldorde, en het enige dat op dit moment in de weg staat, zijn de Verenigde Staten van Amerika. Het project kan alleen slagen als alle landen wereldwijd, dus ook de VS, onderworpen zullen worden aan deze grote reset. Als ze hun ‘Nieuwe Normaal’ voor elkaar krijgen, zal niets ooit meer hetzelfde zijn. Niets, tenzij Donald Trump in november opnieuw de presidentsverkiezingen wint.

 

De mensen in de hoogste kringen van onze samenleving zijn eveneens gehersenspoeld. Ze zijn vaak als kind gruwelijk seksueel misbruikt en veranderen gaandeweg van slachtoffer in dader. Ze zijn gaan geloven in het systeem, dat hun volledig gevoelloos heeft gemaakt, doordat ze hier rijkelijk voor beloond werden d.m.v. gigantische financiële bonussen en machtsposities. Dit is de belangrijkste reden, dat we in deze kringen zoveel pedofielen tegenkomen.

We zullen ons moeten gaan realiseren, dat we stuk voor stuk zijn gepakt of we nu slachtoffer zijn of dader. Allemaal zijn we gehypnotiseerd met als doel ons te vervreemden van onszelf maar ook van de natuur. Begin augustus, zat ik s ’ochtends vroeg even buiten om van de heerlijke ochtendzon te kunnen genieten, die op dat moment van de dag nog niet te heet was. De rust werd plotseling verstoord door het angstige gegil van varkens, die ergens verderop bij een boer werden ingeladen om naar de slacht vervoerd te worden, varkens die nooit het daglicht hebben gezien.

Het ging door merg en been.
Of de boeren die denken dat het beter is voor de moeder koe en het kalf, ze onmiddellijk na de geboorte te scheiden en het kalf vervolgens met poedermelk groot te kunnen brengen. Ik weet zeker dat de meeste boeren op hún manier van hún dieren houden. Het probleem ligt in het feit dat ze volledig vervreemd zijn van de natuur en van alles wat menselijk is, waardoor ze niet meer in de gaten hebben waar ze mee bezig zijn. Zo ga je met jonge koeien om, anders krijgen we geen melk van de moeder.

Een aantal jaren geleden kreeg ik het verzoek van een boer om één van zijn koeien te testen waar het plotseling niet goed mee ging. Hij had me verder niets verteld. Uit mijn test kwam tot mijn grote verbazing naar voren, dat ze leed aan liefdesverdriet. Toen ik dit vertelde aan de boer, kreeg ik te horen dat ze de dag daarvoor gescheiden was van haar pasgeboren kalf. Ik heb helaas niets meer voor deze koe kunnen doen omdat ze de volgende dag overleed. Die vervreemding dienen we massaal te gaan waarnemen.

Pas dan, zullen we in staat zijn ons los te koppelen van de hypnose, die ons tegen elkaar aan het uitspelen is. De komende maanden lijken flink chaotisch te worden. We dienen ons hierbij goed te realiseren, dat het hier niet gaat om het feit of er mensen wel of niet gearresteerd en bestraft zullen worden. Dat is allemaal pure afleiding. Maar zullen we, ondanks alles wat er over ons afgevuurd gaat worden, in staat zijn om het echte wezen in de ander te ontdekken.

We zitten allemaal stuk voor stuk gevangen in een computerspel, waar we zonder te mogen kiezen in een rol zijn geduwd waar we niet zelf voor gekozen hebben. Van oorsprong zijn we allemaal gelijkwaardig en vredelievend. Door te gaan waarnemen en in kaart te brengen wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld, zullen we die programma’s kunnen wissen, om vervolgens gezamenlijk het proces te kunnen gaan voltooien wat ooit bijna voltooid was……

Harriet Algra,

augustus 2020

www.totalhealthfoundation.nl

5 gedachten over “De bijna-perfecte gevangenis..!

  1. Harriet Algra schreef: “De mensen in de hoogste kringen van onze samenleving zijn eveneens gehersenspoeld. Ze zijn vaak als kind gruwelijk seksueel misbruikt en veranderen gaandeweg van slachtoffer in dader.”
    Deze kinderen die van jongs af aan gruwelijk misbruikt werden, werden ook vanaf de peuter en kleuter leeftijd al gedwongen om dader te zijn. Ze zijn al gecompromitteerd voordat ze zes jaar oud zijn en zullen gemanipuleerd worden om “dus” door te gaan.
    Die kinderen bij wie dat proces moeizaam verloopt worden volgepropt met extra programma’s die de herinneringen en dus het innerlijk weten moeten blokkeren.
    Er komt een belangrijk keuzemoment en dat is het moment als het dagbewustzijn in contact komt met het “cult” bewustzijn. Alleen diegene die op dat moment kiezen om eruit te stappen krijgen een opdracht die hen kapot maakt of worden vermoord.

    Het is belangrijk dat we deze machteloosheid van deze grote slechteriken kennen en begrijpen voordat ze wezenlijk zichtbaar zijn!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.