Advertentie

De Binnenaarde..!!


x
x

De Binnenaarde

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl

x

Harriet Algra

De hele visie van de hedendaagse wetenschap is puur materialistisch. Het antwoord dat zij geven over hoe het binnenste van onze aarde eruitziet, geeft niets van de werkelijke stand van zaken weer. De aarde is niet rond of plat zoals men ons wijs probeert te maken. Wat je waarneemt heeft volledig te maken met je bewustzijnsniveau. Er bestaat in het echt helemaal geen binnen- of buitenkant omdat deze termen tot een beperkte taal behoren. De hedendaagse wetenschap mag namelijk niet denken, niet bestuderen, niet analyseren en ook niet presteren wat niet binnen het materialistische gedachtegoed valt. Hiervoor worden allerlei middelen gebruikt, variërend van negeren; buitensluiten; ironie in het wetenschappelijke niveau; chantage en nog hardere methoden.

Échte wetenschappelijke vooruitgang in het Westen wordt meteen geblokkeerd, omdat de DeepState wil voorkomen dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Rusland heeft zich uit de klauwen van de Rockefeller’s en dus de DeepState kunnen houden en is het enige land ter wereld waar nog echt onderzoek kan worden verricht. Nu begrijp je misschien ook waarom Rusland overal de schuld van krijgt en waarom de DeepState al jarenlang een oorlog met Rusland probeerde uit te lokken in de hoop om op die manier ook de controle over dit land in handen te kunnen krijgen. Poetin was hun echter te slim af.

Er bestaat geen echt en materieel leeg gat in het binnenste van de aarde maar eerder een mysterieuze wereld in een hoger bestaansniveau dat te vergelijken is met ons menselijke hart. En ook omtrent ons hart bestaan nog steeds vele vraagtekens die tot op heden onbeantwoord bleven door de moderne wetenschap. De meetreferentie die ze gebruikt komt zowel overeen met hun begrip als met de mate waarin hun bewustzijn is geopend. Omdat hun ervaring zich afspeelt op het oppervlak van een bolvormige planeet, gaan ze er automatisch vanuit dat er een bijbehorende binnenkant van de planeet moet wezen.

Geen van hen heeft in de gaten dat hun visie onvolledig en beperkt is omdat zij zich voorstellen dat er een wereld is die functioneert op basis van dezelfde materiële wetten als die aan de oppervlakte bestaan. Iedereen heeft de gewoonte om zich tot zijn omgeving te relateren op basis van de manier waarop ze zijn onderwezen. Dit is de reden dat ze ervan uit gaan dat de kern van de aarde een gloeiende bol is. Ze geloven dus in iets dat helemaal niet bestaat omdat ze het gewoon niet weten, het is slechts een vermoeden dat als waarheid naar buiten wordt gebracht.

Alles is gebaseerd op de toegestane wetten en theorieën in de natuurkunde.
Niets in het heelal dat ontstaan of verschenen is, is willekeurig of zinloos. Een planeet, ook al is die vast of gasvormig, is dus niet zomaar een bol vol vormeloze materie in de kosmische ruimte. Zoals ik al aangaf in mijn artikel ’De Verborgen continenten, is de aarde een lichaam net als het menselijke lichaam. (HIER) Alle planeten en dus ook de aarde hebben een ziel, net als de mens. De oorspronkelijke informatie van alle wezens wordt in het hart bewaard als een ongeziene, maar altijd aanwezige bron.

We dienen ervoor te waken dat we ons nooit laten leiden door de opvattingen van anderen, omdat deze zijn gebaseerd op hun eigen ervaring die onderhevig is aan hùn mate van onwetendheid. Planeten zijn niet alleen maar materie maar in feite grote zielen. Wat mensen en planeten gemeen hebben is hun neiging tot evolutie, ongeacht de vorm of plaats die ze in deze dimensionele schaal hebben, die beiden manifesteren op een ander evolutionair niveau. En net zomin als de mens kan een planeet leven zonder hart.

Het hart is het centrum van je wezen dat dichter bij de universele Bron staat. Wanneer je in staat zou zijn naar het hart van de aarde te gaan zou je kunnen ontdekken dat de werkelijkheid aan de binnenkant veel meer geëvolutioneerd is. Die binnenkant is echter niet te bereiken op een materieel niveau. Het hart in de aarde is te vergelijken met de Celestiale wereld in ons universum, de plek waar alle zielen terug keren nadat ze zijn overleden, en waar de Custodians (de Alpha Draconis, de Annunaki en de Illuminati bloedlijnen) geen toegang toe hebben.

Doorsnede van de lege binnenkant van de Aarde – de volgorde van de manifestatievlakken en de manier waarop materie door het centrale zwarte gat wordt geabsorbeerd

De buitenste laag van de aarde bestaat uit aarde en rotsen en daarna lava.
Zou je dieper willen gaan dan wordt de noodzaak om zeer geavanceerde technologie te hebben zo groot, dat het effect van die technologie op de persoon die zo’n reis maakt, de denkwijze van die persoon totaal verandert. Pas wanneer de persoon zich aanpast aan een andere energetische frequentieverandering zal hij door de barrière heen kunnen gaan die het materiële van het fijnstoffelijke scheidt. Deze fijnstoffelijke werkelijkheid is superieur aan de materiële werkelijkheid.

Je arriveert hiermee op het etherische vlak. Dus wanneer iemand naar het materiële centrum van de aarde probeert te gaan zal deze persoon daar nooit kunnen komen omdat deze niet bestaat. Hier is persoonlijke evolutie voor nodig. De trillingsfrequentie van de persoon moet omhoog, omdat de intensiteit van het magnetisch veld zeer sterk toeneemt. Hoe dichter je bij het middelpunt van de aarde wilt komen, houdt dus in dat jij je verplicht zult moeten ontwikkelen. In tegenstelling tot wat wetenschappers nu denken vereisen de ‘universele wetten van manifestatie’ geen letterlijk geometrisch referentiepunt.

Iemand die zich niet ontwikkelt zal hoe dichter hij bij de kern komt zijn verstand verliezen en niets meer begrijpen. Het eerste deel van de reis zal gemakkelijk gaan omdat de zware materie van de aardkorst overeenkomt met de trilling van zijn lichaam. Zodra de vaste materie overgaat in een vloeibare vorm zal hij moeten stoppen omdat het trillingsniveau een barrière opwerpt die pas doorbroken kan worden wanneer zijn trillingsniveau zich heeft aangepast. Zou je desondanks door gaan dan raak je bewusteloos. Het voertuig zelf waarmee je reist, inclusief alle ingebouwde en meegenomen apparatuur, komt ook vast te zitten.

Alles, dat tussen de materiële werkelijkheid waar je vandaan komt en deze nieuwe werkelijkheid die je hebt bereikt, zal dan geblokkeerd zijn omdat de technologie niet langer resoneert met deze nieuwe frequentie. Heb je het vermogen dit te bevatten en je resoneert weer met de hoge energiefrequenties, dan kom je steeds dieper om uiteindelijk in het centrum aan te komen. Dit is een geheel andere wereld dan je zou denken. Deze wereld heeft zich allang van tevoren geleidelijk gemanifesteerd vanaf het etherische vlak en verder door de hogere subtiele vlakken van bestaan.

De trillingsfrequentie van het lichaam en de geest is geëvolueerd. Vanuit die wereld kan niets meer verzonden of ontvangen worden uit de materiële wereld omdat de apparaten niet meer samen kunnen werken. De frequenties die je daar tegenkomt zijn veel hoger dan de frequenties waarin de technologie hier in de materiële wereld bedacht werden. Er bestaan geen coherente verbindingen meer tussen de elektronische componenten.

Wanneer je het gebied betreedt waar geen fysieke materie meer is, dan ben je al in de subtiele vlakken. Je komt als eerste in het etherische vlak, vervolgens in het astrale om uiteindelijk in en rond het hart in het causale vlak aan te komen. Dit is een manifestatiestructuur die terug te vinden is in elk hemellichaam, ook het menselijke. We zijn allemaal stuk voor stuk wezens. De fijnstoffelijke lagen bevinden zich zowel aan de buitenkant als ook aan de binnenkant, ook bij de mens.

De spirituele evolutie van de mens is niet bedoeld,
om naar de buitenkant te groeien.
Zoals de machthebbers achter de schermen
ons hebben willen laten geloven.
Maar wel in de richting van de spirituele kern
IN het innerlijke van het wezen.

Dit verklaart waarom het volstrekt logisch is dat je de hoogste spirituele frequentie in het spirituele centrum van de planeet kunt vinden. Tot waar je kunt komen hangt volledig af van de mate waarin je eigen trillingsniveau van bewustzijn in staat is aan de resonantie voorwaarden te voldoen. Als er iets hoger is dan je eigen individuele bewuste trillingsfrequentie dan kun je het niet zien, niet begrijpen of betreden. Het causale vlak in het midden van de aarde is een zwart gat.

Wetenschappers hebben informatie dat aantoont dat er een enorme oceaan van water onder de aardkorst ligt, die de materiële samenstelling van de materiële wereld van de fijnstoffelijke scheidt. Dat water, en dat geldt ook voor de oceanen aan het oppervlak, is grotendeels afkomstig van het zwarte gat in het centrum van de aarde. Dit zwarte gat is de centrale zon in het hart van de aarde. Dit wordt geverifieerd door degenen die kennis hebben op een bepaald spiritueel niveau, maar ook door zeer geavanceerde technologische middelen. Dit soort esoterische dingen overstijgen het feitelijke materialisme van de wetenschap.

Schematische weergave van het binnengaan van de planeet vanaf de Noordpool

Deze wetenschappen worden al jaren door de machten achter de schermen in diskrediet gebracht. Door de extreme vochtigheid in het hart worden de elementen, metalen en mineralen gevormd. Bijna alle bronnen wijzen erop dat in het begin alles is ontstaan uit water/ vochtigheid. Steeds vaker geven wetenschappers toe dat het leven ontstond in de oceanen van de planeet. In de bijbel wordt gezegd dat we uit klei geschapen zijn. Klei is een mengsel van water en aarde.

Als we het vanuit het perspectief van de oerelementen bekijken is dat precies wat je in het binnenste van de aarde vindt.: een oceaan van water en de vaste materie van de korst. Het proces om water te maken begint met condensatie van fijnstoffelijk water uit het etherische vlak door de dynamische rotatie van een zwart gat. In het materiële vlak nemen we dit waar in de vorm van ijs.

Water bestaat dus in de kosmische ruimte en in enorme hoeveelheden. Hetzelfde proces vind je binnen in de aarde. In elke structuur, hoe groot of hoe klein ook, bevindt zich een draaikolk van een zwart gat. Ook elk sterrenstelsel en elk atoom heeft in zijn centrum een zwart gat.

De verschillende aardlagen

Tot voor kort ging men ervan uit dat niets aan de zwaartekracht van een zwart gat kan ontsnappen. Recentelijk werd een hypothese erkend dat er iets uit een zwart gat kan vrijkomen. De ruimte-tijd werkelijkheid is erg vervormd in de buurt van een zwart gat. Dit betekent dat er een doorgang is naar een andere dimensie. Vloeibaar water zoals wij het kennen is slechts de materiële verschijningsvorm van een specifieke energie.

Er zijn speciale energetische condities rond een zwart gat waar onder bepaalde omstandigheden het fijnstoffelijke water uit het etherische vlak tot vloeibaar water in het materiële vlak wordt gecondenseerd. Dingen gebeuren niet toevallig zoals de wetenschappers ons willen laten geloven. De zogenaamde spontaniteit van de schepping is eerder een noodzakelijkheid. Elementen worden gecombineerd beginnend bij de bestemming van de manifesterende ziel.

Dit kan een planeet maar ook een mens zijn, waarbij het hart als eerste uit het zwarte gat zal worden gevormd, waarna het haar evolutie volgt. De elementen bereiken allemaal een evenwicht door de bewuste activiteit van het centrale zwarte gat. Het is dus een bewuste geest die zorgt voor wat hij heeft gemaakt. Na verloop van tijd ontstaat ook de buitenkant en wanneer we het even houden bij een planeet, dan ontstaat er een leefgebied.

Er bestaat altijd een evenwicht van krachten en invloeden tussen de binnen- en de buitenkant die bepaald wordt door de specifieke bestemming die dat hemellichaam heeft zoals : planeten; natuurlijke satellieten; asteroïden; kometen e.a. De wetenschap heeft geen idee wat bewustzijn echt is. Het is het zwarte gat dat fungeert als de omvormer van het subtiele naar het fysieke materiële vlak. Het water is in verschillende historische stadia van de planeet en in verschillende hoeveelheden naar buiten gestuwd waarna het eerst in de inwendige oceaan beland om vervolgens via breuken in de korst, de oceanen en zeeën te voeden.

De geest van wetenschappers is beperkt tot een referentiekader van ruimte-tijd gebeurtenissen die tot het materiële vlak behoren. De gemakkelijkste manier om een hemellichaam binnen te komen is de lijnen van het magnetische veld te volgen. Wanneer je de magnetische veldlijnen aan de bovenkant volgt kom je geleidelijk door de fijnstoffelijke lagen (etherische, astrale, mentale en causale) uit bij het centrum. Wanneer je de zone binnengaat, die overgaat naar het binnenste van de aarde dan heeft het magnetische veld aanvankelijk een hogere intensiteit in dat gebied.

De richting van dat veld staat bijna loodrecht op het oppervlak van de aarde, wat maakt dat de aantrekkingskracht van de zwaartekracht en de magnetische velden elkaar bijna overlappen. Voor mensen met een open bewustzijn ontstaat er hiermee een geleidelijke toegang tot het etherische vlak. Langzaamaan neemt het magnetische veld weer toe doordat je schijnbaar blijft afdalen, maar in feite de centrale bron nadert. Hun cellen lijnen zich niet langer uit met het magnetische veld aan het fysieke aardoppervlak maar met de lijnen van het magnetische en zwaartekrachtveld van het etherische vlak van de aarde.

Als je blijft bewegen met zekere regelmaat begint de fysieke materie op de een of andere manier lichter te worden. Op een bepaald punt zal zich een plasma-achtige toestand manifesteren die nog ijler is, waar materie in feite energie is die zich materialiseert op verschillende trillingsfrequenties, afhankelijk van de dimensie of het vlak van manifestatie dat je hebt bereikt. Je kunt echter niet verder gaan dan de zone waar je energetisch op bent voorbereid. Als er ruwe energie op de fijnstoffelijke lagen afkomt, kaatst het elastisch terug, wat betekent dat die daar niet binnen kan komen omdat de trillingsfrequentie deze energie niet herkent. Dit principe geldt zowel voor mensen als voor alle voorwerpen die uit diezelfde materie bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is dat van

Koning Arthur en zijn ridders.
Die wisten hoe ze naar het land of eiland van de wijzen moesten gaan. Dat gehoorde niet tot het materiele vlak. Dit kon enkel bereikt worden door een mistig gebied over een meer over te steken. Het eiland ‘Avalon’ is tot op heden niet gevonden en is de reden dat koning Arthur, Merlijn en hun vesting tot vandaag de dag door historici in de categorie mythe en legende worden ondergebracht.  Hetzelfde geldt voor de mysterieuze stad ‘Shamballa’ in het hart van de aarde.

Overlijden heeft hier eveneens mee te maken realiseerde ik me ineens. Wanneer jij hier klaar bent en hebt ontdekt hoe jij je kunt bevrijden uit deze dimensie die ons gevangen houdt, dan zul je in staat zijn je lichaam uit de 3de dimensionele dichtheid los te laten en terugkeren in de hogere frequenties die voor de achterblijvers onzichtbaar en nu nog ongrijpbaar zijn. Mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad waren nog niet klaar om over te gaan en werden terug gekaatst in deze realiteit.

Wanneer je ontwaakt en je je eigen unieke pad begint te bewandelen en gaat ontdekken hoe deze realiteit werkelijk in elkaar steekt dan kom je in een steeds hogere trilling. Want hoe wakkerder je wordt hoe meer je zult zien. Degenen uit je omgeving die niet meegroeien zullen niet langer in staat zijn om jou nog te volgen omdat jullie frequenties niet langer aansluiten. Je schuift letterlijk in een andere wereld omdat je kennis en begrip van de wereld enorm veranderd. Dit is wat velen onder ons momenteel ervaren.

Zou je rechtstreeks door de aardkorst willen gaan of je bewustzijn is niet open genoeg, dan kom je op een bepaald moment vast te zitten omdat je niet langer het vermogen hebt te begrijpen wat daar gebeurt. Je zult je bewustzijn verliezen en het risico lopen om gek te worden. Dit geldt eveneens voor machine technologie. Dit verklaart waarom het bij de polen gemakkelijker is om binnen te komen met name als er een gemeenschappelijke resonantie is tussen de frequentie van het etherische vlak en de frequentie van het individu.

Bij de evenaar kom je niet binnen want de magnetische veldlijnen staan loodrecht op het gravitatieveld en hun invloed veroorzaakt dit effect niet. Daar wordt juist de biologische diversiteit aangemoedigd en tref je de regenwouden aan. Vaak beseffen degenen die de aarde zijn binnengegaan dit helemaal niet. Het hangt af van de aard van hetgeen ervaren wordt en van het niveau van bewustzijn van die persoon. Daarom wordt een reiziger naar deze sferen begeleid door één of meer gidsen afkomstig uit de innerlijke wereld. Het is hun taak om dat wezen te begeleiden en soms op de hoogte te brengen wat er gebeurd, al is dat niet altijd voldoende voor iemand om het te begrijpen en te onthouden.

Om deze redenen worden de ingangen naar de Binnenaarde die vertrekken vanuit het fysieke vlak, goed bewaakt en geblokkeerd voor toegang van buitenaf. Om toegang te verkrijgen moet je er op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden zijn. Dankzij de bijzondere eigenschappen van de centrale zon/hart/singulariteit wordt een bepaalde omvang, gewicht, en evenwicht van een lichaam in stand gehouden. Wanneer je een doorsnede van de planeet zou kunnen maken, zou je eerst de fysieke materie van de aardkorst zien. Daarna begint het te lijken op een Zwitserse gatenkaas met lege ruimtes van verschillende grootte binnenin.

De structuur va de vijf plateaus van de toegangsweg vanaf het oppervlak van de Aarde naar de stad Apellos

In sommige van die ruimtes vinden we water dat is ontstaan door de allereerste activiteit van het centrale zwarte gat. In andere ruimtes tref je lava, gasbellen of zelfs verschillende soorten gesteente en mineralen aan. Weer andere holtes worden bewoond door allerlei wezens, die ons net als de Galactische Federatie van Werelden bijstaan in ons transformatieproces

We ondergaan momenteel een transformatie, maar niet zoals je je voorstelt. Het past zich aan aan het sterrenstelsel dat we recentelijk zijn binnengegaan, dat zich al in de 5de dimensionele dichtheid bevindt. Dit is een galactische zone met een hogere frequentie. Omdat de frequentie van ons sterrenstelsel door de Custodians werd verlaagd en vervolgens weer werd ontgrendeld door de Galactische Federatie van Werelden, moet deze worden aangepast aan de  hogere trilling om een frequentieschok te voorkomen.

Deze verschuiving heeft geen verwoestend effect, maar zal op veel verschillende manieren worden gevoeld. Nu duidelijker wordt dat in feite alles uit water gecreëerd wordt, ligt daar een belangrijke sleutel. Dit wordt bevestigd door de testresultaten in mijn praktijk waarop in de laatste weken keer op keer blijkt dat het erop lijkt dat we op dit moment nog enkel water als vloeistof kunnen verwerken en alle andere vloeistoffen dienen te laat staan zoals koffie, thee, alcohol etc., hooguit s’ morgens een glas vers groente of fruitsap.

Dit is de enige manier om je lichaam te ondersteunen nu deze verandert van een koolstoflichaam in een kristallijn lichaam. Hierbij komen vele afvalstoffen vrij die alleen maar door water kunnen worden afgevoerd. Zodra het een andere vloeistof betreft, of wanneer water een smaakje krijgt, heeft het niet langer de frequentie van een kristal en ervaren we fysieke klachten omdat je lichaamsvloeistoffen te geconcentreerd zullen raken waardoor je hart dus veel harder moet pompen.

Er gaat ontzettend veel veranderen, niets en dan ook helemaal niets blijft hetzelfde. Voor degenen die het allemaal lang vinden duren speelt tijd nog steeds een rol, ook dat dienen we los te laten en zal tot gevolg hebben dat we meer en meer in een andere dimensionele dichtheid schuiven. De machthebbers achter de schermen zijn verslagen en wij, en niemand anders zullen de lege plekken die hierdoor zijn ontstaan weer moeten gaan invullen.

Laat je niet langer ontvoeren door negatieve berichtgeving die er op uit is om jou in een lage frequentie te houden. Wij zijn nu aan de beurt om de wereld vorm te gaan geven, een wereld waar al het leven wordt gerespecteerd en waar we weer gelukkig kunnen zijn. Alles wat we hoeven te doen, is het loslaten van onze oude denkpatronen en onze intuïtie volgen vanuit ons hart…..

Harriet Algra

september ’22

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

DEMYSTIFYING FALSE FLAGS Solar Flash vs Solar Shift ~ New Earth vs New Era Aug 30 2022

https://youtu.be/Y8SD3IRfkFs

INNER EARTH (Agartha) & BODLAND

De Reis naar de Binnenaardedoor Radu Cinamar

 

6 gedachten over “De Binnenaarde..!!

 1. De “Binnenaarde Theorie” met Agharta is een vrijmetselaars theorie.

  Lastig hè te accepteren dat we op een PLANE (plat vlak) wonen met een koepel gecreëerd door God. Vervelend ook afscheid te nemen van dingen die je “wist”. Ego is a bitch. Dit artikel hemelt de kwaaddoeners van deze Wereld weer op. De NASA bestaat voor 100% uit duivelse vrijmetselaars en jullie zijn bewust of onbewust via het brengen van dit soort artikelen handlangers van dit kwaad. Bezint eer ge begint!!!.

  Luister vooral eens naar dit liedje in het volgend stukje op DQ. Bekijk ook het filmpje als je er tijd voor hebt. Misschien dat jullie de oogschellen dan ook eindelijk afvallen.
  https://donquijotte.nl/index.php/2022/07/14/little-mermaid-by-the-troot/

  Of rechtsreeks op Jewtube; https://www.youtube.com/watch?v=yhgBq7wwQQw

 2. In een wereld waar echt alles is omgedraaid, verdraai of en andere manier verziekt is zijn er slechts drie dingen waar we echt op kunnen vertrouwen….

  – de 84ste vertaling van de Bijbel.
  – Admiraal Byrd
  – Ancient aliens

 3. Het Homerische lachen…..wie kent het niet.
  Vertaald naar dit vrij lompe tijdperk (voor wie het niet kent), betekend het niets meer of minder dan iemand voor lul proberen te zetten door hem midden in zijn smoel uit te lachen…….en het was het wondermiddel van Homerus om iedere vorm van kritiek in het openbaar plat te slaan…..belachelijk te maken dus.
  De mores van een groot filosoof.
  In al zijn intelligentie was het dus een arrogante zak, en dan zo eentje waar je niet omheen kunt vanwege de ruimte die zo iemand inneemt……en jou daar geen spat van gunt. Dat opgeblazen grote gelijk van dat type is van alle tijden……en gewapend met een ego wat een kerkportaal behoeft. Door jouw deurtje past dat niet.
  Preekstoelen, ambtsketens, driedelige kostuums, hermelijnen mantels en bisschops-mijters heeft dat soort nodig, met daarbij dat stomme ondervolk wat voor applaus en een ruim inkomen dient te zorgen…..en een troep bloedhonden die hard kunnen bijten omdat ze zich door hun eigen hufterige gedrag nogal wat vijanden weten te maken.
  Jawel ….ik heb het hier over politiek, wetenschap en religie.
  De drie elementen van de zwarte kant van dit bestaan…..en het gaat uitsluitend over macht.
  Marten Toonder had dit toen al héél goed in de gaten……en zette de wetenschap neer in professor Sickbok. Een geniaal wetenschapper zonder scrupules. Tegenwoordig heet dat een psychopaat.
  De plaatselijke stadsfenomenoloog professor Prlwytzkofsky…..die alles uit elkaar haalt en niets méér begrijpt van de aard van wat hij sloopt, dan wat een nieuwsgierig kind met een oude wekker kan uitrichten.
  Drs Zielknijper….. een bazelende dwaas met gorilla’s als verplegers, die altijd klaar staan om op bevel met een kalmerend prikje iedere vorm van kritiek terneer te drukken op zachtmoedige wijze.
  Er is niets veranderd door de eeuwen heen.
  Nu weet ik niet zo goed hoe het met jullie zit, maar dat gedonderjaag van die blaaskakende egotrippers-bende zorgt voor een puinhoop waar de honden geen brood van lusten……en dwingt mij in een positie waarin ik continue wordt afgeleid van de waarde van dit bestaan…..ben ik weer genoodzaakt te anticiperen op wat er aankomt omdat wij in dit gezin nog steeds in deze derde dimensie verblijven, en derhalve een dak boven ons hoofd nodig hebben, een bord voedsel, en het gereedschap om te overleven in de aanloop naar betere tijden.
  Dat gaat ingewikkeld worden.
  Dankzij dat tuig wat voor wetenschapper wil doorgaan.

 4. In boeken van Aurelia Louise Jones
  TELOS – Volume 1, 2,3 komt de Lemurianse beschaving van binnen aarde aan het woord.

  Voor iedereen, die een beetje sensetief is, is het echt een aanrader. Je maakt echt kennis met de inwoners van de binnen aarde. Er is een ding iets lezen, maar het is ook fijn om het echt mee te maken. Ik heb echt wat bijzondere ervaringen mee gemaakt en eigenlijk kwam ik achter, dat zij, de Lemuriers wel vaker met ons werken en daarin is het wel leuk om bewust van te worden.
  Echt een aanrader!

  Unite the surface of the earth with the inner earth for the growth of mutual wisdom and joi!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.