Advertentie

Het opmaken van de balans…!


Het opmaken van de balans…!

2022 ©Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

We leven in een tijd die voor velen heel verwarrend is. We worden steeds meer op de proef gesteld of we in staat zijn om bij onszelf te blijven. De bron zal je nooit vertellen: “dit is waar, dit is niet waar”. Hoe meer jij je verwart voelt, hoe meer de Bron je tegenstrijdige informatie zal presenteren om je te helpen je ‘kritisch denken’ te ontwikkelen. Dit heb je nodig om wanneer je bent verdwaald in het donkere bos, je niet op het licht van iemand anders hoeft te vertrouwen om het juiste pad voor jou te verlichten. Het ontwikkelt tevens je voelsprieten waarmee je in staat zult zijn je eigen zielsgroep terug te vinden. Deze zal straks volledig met je resoneren.

Heel belangrijk ook is dat we gaan beseffen dat we zelf degenen zijn die onze eigen realiteit creëren. Waar jij op focussed wordt jouw waarheid. Er zijn dus meerdere waarheden mogelijk. Hoe hoger je bewustzijn hoe meer gebalanceerd de tijdlijn van jouw waarheid zal wezen. Wat zich op het mondiale vlak afspeelt is geniaal en had niet anders kunnen verlopen. Het is een schaakspel van de hoogste orde. Dit heeft tot gevolg dat er ondertussen al heel wat mensen wakker zijn geworden die in 2017 nog alles geloofden wat hun werd verteld.

Ze hebben nu de bewijsstukken zelf kunnen aanschouwen. Alles waar Trump van werd beschuldigd zijn de misdaden van de DeepState zelf. Het algehele vertrouwen in instanties als de FBI; de CIA; de DOJ; het Britse MI6; de reguliere media; Big Tech; sociale media; Hollywood; de academische wereld; de gezondheidzorg is drastisch afgenomen omdat ze blijven liegen en misleiden:

 • Covid 19, de vaccinatie en de Oekraïne blijken stuk voor stuk complete verzinsels te zijn. De DeepState is daarmee zijn controle over de mensheid verloren.
 • Big Tech en de sociale media hebben hun corruptie aangetoond via algoritmische manipulatie om het publiek te hersenspoelen en zo de waarheid verborgen te houden. Om nog maar te zwijgen over de massale censuur. Dit is een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting die al hun misdaden verborgen hadden moeten houden. De Elon Musk’s Twitter saga en de bio-labs in de Oekraïne brachten de realiteit naar de voorgrond.
 • Hollywood is van zijn troon gevallen door Harvey Weinstein en de cultuur van seksuitbuiting en de Hollywood sekscultus ‘NXIVM’ die is veroordeeld voor kinder- en mensenhandel.
 • Epstein Island was verbonden met een wijdverbreide pedofilie.
 • De academische wereld ligt zwaar onder vuur vanwege het onderwijzen van liberale propaganda en kritische rassentheorie. Ze hersenspoelen onze kinderen om de blanke cultuur te haten, LGBTQ+ te normaliseren, normaliteit te demoniseren en de liberale agenda te pushen.
 • Big Farma en de gezondheidszorg creëerden en ontketenden C19 en vernietigden de economie. Ze logen over hoe dodelijk het was en dwongen/ hersenspoelden vervolgens honderden miljoenen mensen om een experimentele vaccinatie te nemen. Deze bleek noch veilig, noch effectief te zijn. Ze verdoezelden levensvatbare behandelingen voor C19 en negeerden de wetenschappelijke realiteit van natuurlijke immuniteit. Ze censureerden de wetenschappers die aantoonden dat vaccins schadelijk en ineffectief waren.

Nu de vaccinaties duidelijk niet werken en mensen schadelijke en zelfs dodelijke reacties hebben, is de wereld wakker aan het worden. Dit is een bittere pil voor velen omdat het heel angstaanjagend is te moeten accepteren dat de instellingen die ze hun leven lang hebben vertrouwd, compleet corrupt en crimineel blijken te zijn. Vanuit het oogpunt van publieke acceptatie is het hierdoor veel gemakkelijker geworden om de DeepState spelers te kunnen vervolgen. Dit was een paar jaar geleden nog heel anders.

De wereld zal binnenkort de bewijsstukken te zien gaan krijgen waaruit zal blijken dat Joe Biden; Hillary Clinton; Barack Obama; George Soros; Bill Gates en vele anderen bezig waren een biologisch wapennetwerk in de Oekraïne te faciliteren om een wereldwijde bio genocide te plegen. Dit werd gefinancierd met behulp van Amerikaanse fondsen.

Wereldwijd vind een grote schoonmaak plaats..
De schoonmaakactie die wereldwijd gaande is, gaat niet alleen over het uitroeien van het kwaad, het gaat over het blootleggen van de realiteit dat dit kwaad daadwerkelijk bestaat. De ‘starseeds’ die hier geboren werden en intuïtief aanvoelden dat er iets niet klopte kunnen eindelijk in actie komen. De DeepState heeft alles geprobeerd om deze starseeds in de afgelopen decennia te vernietigen. Zo werden jongens en soms zelfs ook meisjes opgeroepen om in militaire dienst te gaan, waar ze werden gebruikt als kanonnenvoer voor illegale oorlogen.

Er werden drugs geïntroduceerd. Er vond mensen- en kinderhandel plaats voor allerlei soorten misbruik variërend van seksslaaf, orgaan- en adrenochroomhandel. En als er nog enige sympathie over was voor de globalistische agenda, dan is die bij velen weggebrand toen ze zagen hoe onze families uiteenvielen als gevolg van de maatschappelijke en dwangmatige druk op mensen om de DNA veranderende gifspuit te nemen.

Van de ene op de andere dag werden vrienden vijanden, families verdeeld, collega’s verlieten hun baan en weigerden te buigen voor de verdachte autoriteit en mandaten die eisten dat ze hun soevereiniteit overgaven aan de gezondheidszorg. Ook ik verloor vriendschappen of liever verliet deze vanwege persoonlijke overwegingen toen ik begon te beseffen dat wat mij over veel dingen was verteld gebaseerd was op leugens en verkeerde informatie.

Momenteel leren veel mensen dat ongeveer alles wat ze ooit op school hebben geleerd, gehoord van artsen en andere zogenaamde experts en autoriteiten, gebaseerd is op leugens. En de grootste leugen van allemaal is dat onze regeringen het deden omdat ze zogenaamd om ons gaven. In plaats daarvan leren we dat onze planeet werd bestuurd door mensachtige volgelingen van agressieve buitenaardse wezens die 90% van de mensheid hadden willen uitroeien.

Er zijn informatieoorlogen tegen de mensheid ingezet zodat we ons geloof zouden verliezen, ons in de steek gelaten zouden voelen door God, verdeeld en overwonnen en onderworpen aan misbruik. Er zijn illegale belastingen geheven die ons ‘toestonden’ te mogen leven op de planeet waar wij zelf geboren zijn. De globalistische elite noemt ons de ’useless eaters’ en heeft ons behandeld als vee. Door de eeuwen heen is de mens systematisch geconditioneerd om gezag te aanvaarden en te gehoorzamen.

Dit heeft tot gevolg gehad dat mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen wanneer ze zich buiten de kudde begeven. Toch zijn er gelukkig pioniers die zich buiten de schijnbaar veilige grenzen van menselijk gedrag wagen. De DeepState kon aan de macht komen omdat mensen bereid waren hun verantwoordelijkheid uit handen te geven. Denk hierbij aan het opvoeden van hun kinderen; het besturen van de schoolbesturen; niets van wat de autoriteit deed in twijfel trekken; luisteren en blindelings gehoorzamen aan wat er op het avondnieuws werd gepresenteerd. De propagandamachine werkte 24/7, variërend van subtiele tot de meer openlijke, schokkende inhoud die momenteel te zien is op TV.

Toch weer’ of ‘nog steeds’ het QAnon-fenomeen..
De ‘Anons’ daarentegen, zijn de digitale soldaten die in de afgelopen jaren zijn begonnen met het decoderen en verspreiden van de waarheid. Door hun ontdekkingen aan het licht te brengen, informeren ze ons over de realiteit van wat er is gebeurd en wat de DeepState van plan was. De film die zich momenteel aan het afspelen is brengt ditzelfde besef rechtstreeks naar de mensen zodat ze de effecten van de duistere agenda op een versnelde manier zelf kunnen ervaren. Deze manier is pijnlijk voor velen, maar is op dit moment de meest effectieve leraar omdat jij je hiermee leert af te stemmen op jezelf om van binnenuit geleid te worden door je intuïtie en verbinding met het Hogere Bewustzijn.

Zolang de mensen de balans binnen in zichzelf niet weten terug te vinden zal de les zich keer op keer herhalen. Dit is een Kosmische Wet. De onthulling van de waarheid vindt druppelsgewijs plaats. Voor de wakkeren gaat het te traag maar voor de slapers al veel te snel. Het is de tijd van de ’Apocalyps’, een Grieks woord dat simpelweg ‘ontsluieren’ betekent. De DeepState die overal is geïnfiltreerd wordt systematisch ontdaan van zijn vroegere camouflage. Hierdoor wordt het voor iedereen zichtbaar.

Het is ESSENTIEEL: hoe pro-actief stel je jezelf op..?
Natuurlijk kun je nog steeds je kop in het zand steken maar dat is een keuze die mogelijke gevolgen kan hebben voor je zielsontwikkeling. De afronding van deze film kunnen we in de komende maanden verwachten. De markeringspunten hiervoor zijn het aftreden/afzetten van Joe Biden en de officiële aankondiging van het overlijden van de Britse koningin.  We zullen getuige zijn van de bevrijding van de mensheid van de tirannie van de negatieve en machtige Annunaki-hybride families die hier sinds de val van Atlantis hebben geregeerd. Hun macht is dagelijks verder aan het afbrokkelen.

Zelfs de ‘Jeruzalem Post’ de krant van het Khazariaanse maffiabolwerk in Israël heeft dit nu toegegeven. Daarin viel eind juni te lezen: “We naderen de dood van het oude geopolitieke systeem en van de wereldorde die zich vanaf de Middeleeuwen bleef herhalen. (HIER) Achter de abortuswetten gaat ook een hele geheime agenda schuil die nodig naar de voorgrond dient te komen. Dit vindt momenteel in de VS plaats nu de ‘Roe v. Wade wet’ is teruggedraaid. ‘Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)’, was een mijlpaalbeslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin het Hof oordeelde, dat de grondwet van de Verenigde Staten in het algemeen de vrijheid van een zwangere vrouw om voor een abortus te kiezen, zal beschermen.

Deze beslissing maakte een einde aan veel federale en staatsabortuswetten en voedde een voortdurend abortusdebat in de Verenigde Staten over de vraag of, en in hoeverre, abortus legaal zou moeten zijn, wie zou moeten beslissen over de wettigheid van abortus, en wat de rol van morele en religieuze opvattingen in de politieke sfeer zou moeten zijn. Het vormde ook het debat over welke methoden het Hooggerechtshof zou moeten gebruiken bij constitutionele jurisprudentie. Onlangs verklaarde Jane Roe dat ze indertijd was ingehuurd door de DeepState om deze rol te spelen.

Die wet nam zulke extreme vormen aan dat het zelfs mogelijk werd om baby’s tot in de 9de maand te mogen aborteren. Ze probeerden ons wijs te maken dat ongeboren baby’s nog geen mens zijn omdat ze niet over een ziel zouden beschikken. Foetussen worden al decennialang aan China verkocht en brengen enorm veel geld op de zwarte markt op. Hoe ouder de foetus hoe meer ze opleveren. Dit kan zelfs oplopen tot een kwart miljoen dollar wanneer het zwarte foetussen betreft.

Het ‘LEVEN’ in kinderen, altijd in de focus als… ‘middel tot’!
De foetussen worden o.a. gebruikt voor de adrenochroom en orgaanhandel en zijn verwerkt in producten waarmee de DeepState zich jong probeert te houden. Een ander punt wat minstens zo belangrijk is, is dat een beschaving die 120 jaar zijn eigen kinderen vermoord ten dode is opgeschreven. Zij zullen namelijk niet langer in staat zijn om kinderen te verwekken. Dit is de reden waarom de vruchtbaarheid in de afgelopen jaren drastisch is achteruitgegaan en waarom de ‘Greys’ zich enkel kunnen voortplanten door middel van klonen.

Zoals ik al aangaf is een groot gedeelte van wat we momenteel zien afspelen tussen de EU, de VS en Rusland onderdeel van een film. Het script van de acteur die Joe Biden speelt werd onlangs zichtbaar gemaakt. Kijk op de illustratie hier rechts, naar de wijze waarop Joe Biden wordt gescript met een instructie rondom ‘sequence of events’.

De bedoeling van deze film is om de slapende massa wakker te schudden uit hun mobiele telefoon en voorbewerkte voedselcoma’s.  De climax van deze film zal het moment worden wanneer de wereld op de rand van een thermonucleaire oorlog lijkt te staan.

Veel mensen hebben nog steeds niet in de gaten dat Trump achter de schermen nog steeds de echte president is die alles met zijn team vanuit Mar-a-Lago in Florida regelt. Een bijzonder gegeven is, is dat de ‘Q’-drops eind juni weer zijn verschenen. Dit zijn gecodeerde berichten die over een tijdlijn van 3 jaar worden gepost en je kunnen helpen bij het decoderen van berichten en verwachte, of zich ontvouwende scenario’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdstempels, delta’s, spiegels en gematria:

 • Tijdstempels zijn tweets met betrekking tot gebeurtenissen die Trump en andere bekende accounts gebruiken om met wakkere en nieuwsgierige lezers te communiceren.
 • Een delta is een tweet van een paar jaar geleden met dezelfde datum.
 • Een spiegel is het tegenovergestelde van wat je ziet en stimuleert het uitbreiden van je denken.
 • Gematria -codes worden gebruikt in tweets met behulp van hoofdletters.

Intuïtief voelen we dat er iets groots staat te gebeuren.
Belangrijk hierbij is te voorkomen dat je in de angst schiet maar opstijgt naar een hoger bewustzijn en een hoger perspectief. De wereld staat op het punt te splitsen in twee werelden. Ongeveer een derde van de mensheid op aarde zal naar de 4de dimensionele dichtheid schuiven en deze planeet verlaten door te overlijden. Zij hebben daar bewust voor gekozen omdat ze er nog niet aan toe zijn om nu al door te stromen naar de 5de dimensionele dichtheid.

Het zijn jongere zielen die de 4D ervaring nodig hebben om verder te kunnen groeien. De rest van de mensheid zal doorstromen naar de 5de of hoger. De splitsing tussen de twee groepen zal gaandeweg steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar worden en vindt plaats op een energetisch kosmisch niveau. Het zal er niet gaan uitzien als een catastrofaal apocalyptisch einde maar er zullen wel degelijk serieuze gebeurtenissen plaatsvinden. Zo’n gebeurtenis zou bijvoorbeeld iets met de zon te maken kunnen hebben. De elektromagnetische stormen zijn momenteel drastisch aan het toenemen en de Schumannresonantie vliegt de pan uit.

De manier waarop we hier mee om zullen weten te gaan zal de acceptatie inhouden zijn die nodig is om ons naar een hoger niveau te brengen. Angst en overlevingsdrama maken daar geen deel van uit. Het valt of staat met het feit of jij je laat ontvoeren door wat er om je heen plaatsvindt, of dat je slechts een toeschouwer bent die het langs zich heen kan laten gaan vanuit een neutraal oogpunt.

Op zoek naar de waarheid, op zoek naar BALANS..
Ik heb onze wereld tientallen jaren geobserveerd op zoek naar de waarheid. Ik werd af en toe misleid, maar heb altijd het vermogen kunnen bewaren om me terug te trekken uit een geloof dat niet langer resoneerde. Mijn hele leven heb ik gevoeld dat ik niet afkomstig ben van hier. Dit werd recent bevestigd door een galactische soul reading waaruit naar voren kwam dat ik inderdaad minder menselijk ben dan dat ze mij hebben willen laten geloven omdat ik veel meer levens buiten de aarde heb gehad dan op deze planeet.

Ik weet dat ik hier ben om mensen te helpen zichzelf te ontdekken, helemaal nu de waarheid over de omvang van de leugens aan het uitlekken is in de publieke arena. Dit was niet altijd gemakkelijk omdat de wereld waar ik en vele andere starseeds vandaan komen een gebalanceerde samenleving is, gebaseerd op Liefde, omdat de mensen er zijn voor elkaar en niet voor zichzelf zoals heel vaak het geval is hierop aarde. Dieren dragen dit van nature in zich mee en verklaart ook waarom ik me daar altijd door aangetrokken heb gevoeld.

Mentaal rookgordijn

De onbalans begon in het oude Lemurië, verspreidde zich naar Atlantis en besmette daarna zowat elk rijk en koninkrijk hier op aarde. Uiteindelijk zal onze geschiedenis bekend worden en hoe gemanipuleerd en misbruikt de mensheid is geweest. Toch zorgen crisis en conflicten ervoor dat de mens zich steeds beter weet aan te passen en flexibeler wordt. We zijn tot zoveel meer in staat als dat we denken. Een gezond lichaam vormt hiervoor de basis.

Er moet een balans zijn tussen het hart, de geest en het lichaam. Stop met geloven en anderen te volgen omdat je daardoor verstrikt raakt in een mentaal rookgordijn en alle kanten op geslingerd wordt en die je in een lage frequentie houden. Open je hart, adem de adem in van de kosmos, focus en gebruik je kritische denkvermogen. Weeg de informatie af en voel wat resoneert en laat je oordeel los…vooral over jezelf als het even niet lukt. Hiermee activeer jij je scheppingskracht.

Mentale focus

Als je werkelijk leeft zul je in staat zijn om te voelen. Soms zul je verontwaardigd zijn, verdrietig, geschokt of vol ontzag, maar ook dankbaar voor de geweldige lessen die je ontvangt tijdens deze moeilijke overgang. De lessen die hier en nu geleerd zijn, worden in je Akasha kronieken geëtst. Deze zullen degenen die je in de toekomstige levens gaat ontmoeten, informeren dat jij hier was toen de aarde zich voorbereidde om te ascenderen, waarmee haar mensen eindelijk bevrijd werden van slavernij en dienstbaarheid.

Want iedereen, ongeacht geslacht, ras, geloof of land van herkomst was hier slaaf. Daar gaat nu een einde aan komen. De mensheid zal wakker worden om zich binnenkort bij onze Galactische familie te kunnen voegen. Het is tijd om terug naar huis te keren naar de hogere dimensies…..

 

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

alex-collier-webinar-160/1

something-big-is-coming-is-it-doom-dread/

when-is-trump-coming-back/

https://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade

why-qanon-is-the-biggest-story-in-the-history-of-journalism-by-martin-geddes

https://www.galacticastrochart.com/ Galactische soul readings

x

Het nieuwe boek van Harriet Algra:

‘Hervinden van de Balans’..

Het is de hoogste tijd dat we gaan beseffen wie wij mensen werkelijk zijn. Wij zijn uniek omdat we in staat zijn om lief te hebben en Liefde is de helende schakel van alles. Wij zijn de Goden van het Universum want wij mensen dragen de Godskracht in ons en door het terugvinden van die Godskracht binnenin onszelf maakt dit religies overbodig.

Wij mensen op aarde dragen het DNA van 22 superrassen ineens mee waardoor we door de rest van het universum worden beschouwd als de koninklijken. We zijn allemaal gelijkwaardig. Dat is de terugkeer van Christos; kristal; Christos Bewustzijn of kristallijn bewustzijn. Het kwaad creëert chaos en dwingt ons continu de balans te herstellen.Dat is de middellijn in het Yin Yang teken en dus het hervinden van de balans. (voor link naar bookshop, klik op coverafbeelding)

(klik op deze illustratie voor een link naar onze bookshop!)

 

 

 

 

2 gedachten over “Het opmaken van de balans…!

 1. https://nos.nl/artikel/2435914-fraude-fouten-en-structurele-problemen-bij-uitgifte-van-nederlandse-paspoorten
  Vijlbrief heeft zich bezig gehouden met het makkelijker maken voor migranten van buiten de EU om naar hier te komen terwijl hij naar hier werd gehaald vanuit Brussel om de kindertoeslagouders te helpen wat natuurlijk niet is gelukt.Waarom hij niet is teruggegaan is nu wel duidelijk.
  Van Huffelen kwam ook met de smoes naar hier dat ook zij de kindertoeslagouders moest helpen en natuurlijk is haar dat ook niet gelukt.Waarom ook zij is gebleven wordt ook steeds duidelijker want zij houdt zich bezig met de invoering van het digitale paspoort waarvoor ze dus ambtenaren de schuld geeft maar ook corruptie en het niet voldoende naleven van regels.
  Zij zal waarschijnlijk deze smoezen gebruiken om dat digitale paspoort er door te krijgen.
  Digitale controle en ontwrichting van Nederland komt dan ook voor een groot deel door deze twee lieden.Na de vorming van het huidige kabinet stonden ze al gereed om op belangrijke posities plaats te nemen en dan bedoel ik niet alleen Vijlbrief of Van Huffelen maar ook anderen.Dat is mijn mening.

  1. Omdat het in mijn vorige schrijven al over het digitale paspoort ging sluit het volgende daar in mijn ogen wel op aan.
   Donderdag 18-8-2022 las ik op RTLz tijdens de herhaling van hun nieuws onderin beeld in het lopende balkje twee dingen.
   1.Kabinet: eerste versie app Europese digitale identiteit in 2023.
   Jaren lang al waarschuwen mensen hiervoor,digitale controle van iedereen ook doormiddel van camera’s met gezichtsherkenning zal daar deel van uit maken.
   Download die app NIET wanneer hij beschikbaar is want u werkt mee aan uw eigen en andere mensen hun gevangenschap. Zij die digitaal betalen met de technische middelen die daarvoor bedoeld zijn en zelfs met middelen die daar niet voor bedoeld zouden moeten zijn zoals betalen met de telefoon of omdat het wel stoer lijkt met een soort horloge die men dan bij een apparaat moet houden voor betaling die werken ook aan onze gevangenschap in de toekomst mee.We hebben allemaal kunnen zien tijdens corona dat ze zaken met behulp van digitale apparaten kunnen toestaan of juist niet kunnen toestaan.
   Die app is daar straks voor bedoeld download hem NIET.
   In dat balkje las ik ook: Waarschuwing WHO vanwege met apenpokken besmette hond.
   Honden kunnen aanslaan wanneer mensen op hun terrein komen wat alarmerend kan werken.Is dat misschien niet gewenst in de nabije toekomst en gaan ze nu de honden de schuld geven van ziekten zodat ze honden kunnen gaan verwijderen of afmaken?
   Ze zijn tot alles in staat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.