Advertentie

De Stem van de Geest roept..


We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering..

x

‘De Stem van de Geest roept’
x

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

September 2011 © vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

 x

Geliefde meesters, terwijl de Lichtcellen van Gods-bewustzijn steeds dieper doordringen tot de fysieke structuur, beginnen de membranen van Licht die het DNA omhullen op te lossen. Als onderdeel van de ervaring van dit sub-universum was dit geprogrammeerd in de blauwdruk van het Adam/Eva Kadmon-lichtlichaam opdat de activatie van de DNA-strengen met twee tegelijk zou plaatsvinden.

De DNA-strengen zijn afgestemd op de verschillende dimensionale niveaus. De twee strengen die nu beschikbaar en actief zijn in het fysieke voertuig zijn afgestemd op de eerste, tweede en derde dimensionale niveaus. Zoals we jullie eerder hebben verteld werden, toen jullie in de dichtheid zakten van de lagere dimensies, jullie DNA-strengen twee bij twee omhuld in membranen van Licht en in de wacht gezet totdat jullie er klaar voor zouden zijn om jullie reis terug naar de hogere dimensies van Licht aan te vangen.

 • Eerste, tweede en derde dimensies: 2 Strengen DNA
 • Vierde en vijfde dimensies: 4 Strengen DNA
 • Zesde en zevende dimensies: 6 Strengen DNA
 • Achtste en negende dimensies: 8 Strengen DNA
 • Tiende en elfde dimensies: 10 Strengen DNA
 • Twaalfde dimensie: 12 Strengen DNA

Laten we voor de duidelijkheid en om je te helpen inzicht te krijgen in het integratieproces van het Hogere Zelf of de Overziel, getallen geven aan elk facet van je Hogere Zelf. Je werd geboren met een facet van je Goddelijke Zelf omhuld in een Bol van Licht. In je DNA, je auraveld en je geheugencellen in je lichaam werden de frequenties gecodeerd die je moest ervaren in de beginfase van je leven.

Als alles volgens plan zou verlopen dan zou je in de eerste jaren van je leven ontwaken tot de wenken/fluisteringen van je Zielzelf en zou een Ziel/persoonlijkheidsversmelting beginnen. Wij noemen dit je nummer Eén Zielzelf. Je nummer Twee Zielzelf, die we je Overziel zullen noemen, nam plaats in je Zielster, het Achtste Chakra, ten tijde van je geboorte. Wanneer je acht slaat op de ‘Stem van de Geest’ verlicht dit hoger dimensionale facet van je Ziel jou geleidelijk aan en na verloop van tijd en straalt Het zijn verfijnde Lichtfrequenties naar je chakrasysteem en auraveld.

Als de integratie van dit facet van je hogere bewustzijn is voltooid, plaatst het nummer drie Zielzelf, de volgende hogere Vonk van je multidimensionale Wezen, zich in je Achtste Chakra en wordt die je Overziel-bewustzijn. Dit proces herhaalt zich steeds weer, totdat op een gegeven moment, in de verre toekomst, je wordt herenigd met je Goddelijke ‘IK BEN’-aanwezigheid/je Goddelijke Zelf.

Vanaf het begin..
Toen je je avontuur begon in de fysieke rijken van de materie, vormde je langzaam aan een omhulsel van vlees om je stralende, kristallijnen Lichtlichaam. Een Bol van Licht werd geplaatst in het lichaam achter je hart. Deze Lichtbol, die je Heilige Hart wordt genoemd, werd het thuis van je Ziel/Hogere Zelf, en je Goddelijke Diamanten Celkern werd eveneens in deze Heilige Kamer geplaatst.

De kwaliteiten, eigenschappen en deugden van de Zeven Stralen van Godsbewustzijn werden eveneens in Bollen van Licht geplaatst. Deze bollen, bekend als chakra’s, waren bedoeld om met een hele hoge snelheid te draaien, waardoor ze leken op draaiende kegels van Licht die straalden uit de voor- en achterkant van het fysieke lichaam.

.

Nu streven jullie ernaar om het proces om te keren door alle disharmoniërende frequenties op te ruimen die je in vroegere tijdperken hebt gecreëerd, waarmee je je vier lagere lichaamssystemen, fysiek, mentaal, emotioneel en astraal zuivert opdat je je fysiologische beperkingen kunt ontstijgen.

110/220 Volt..
Je moet afstand nemen van een egoïstische houding, maar dit gebeurt pas als je voldoende op weg bent op het pad van ascensie. Onthoud, wij hebben gezegd dat er een deugd bestaat in ‘zelfzuchtigheid’ of een tijd van intens verdiept zijn in zichzelf als je probeert je fysieke lichaam te helen/in balans te brengen als voorbereiding op een instroming van Licht met een hogere frequentie. Deze fase van voorbereiding is belangrijk voor elk hoger niveau van Lichtinstroom, anders zou het zijn als het aansluiten van een 110-volt stekker op een 220-volt elektriciteitsnet, wat direct zou leiden tot een overbelasting en hoogst waarschijnlijk de vernietiging van het toestel (fysieke voertuig).

Het is uiterst belangrijk dat je je focust op het verfijnen van de zeven chakra’s van de fysieke vorm, waarmee je je Pilaar van Licht creëert/activeert die vóór je wervelkolom stroomt. Deze Pilaar van Licht moet zijn verbinding herstellen met de Hartkern van de Aarde en met je Ster-Tetrahedron, je Zielster, die zich zo’n twintig centimeter boven de kruin van je hoofd bevindt. Wanneer dit is volbracht, zul je geleidelijk aan toegang krijgen tot de vijf hogere Stralen van Schepperslicht, wat je Goddelijke blauwdruk voor deze Evolutieronde zal voltooien.

Het ontwerp van het ascentieproces
We moeten echter vertellen dat tijdens je reis terug naar de hogere dimensies je zult worden gevraagd om vele speciale missies te aanvaarden, en je zult er meestal mee instemmen, want zo was het ascensieproces ontworpen. Je zult altijd proberen terug te keren naar de Volheid van je Godsbewustzijn, maar je zult ook een brandend verlangen houden om op een bepaalde manier dienstbaar te zijn, want diep in je Heilige Hart bevindt zich een Zaadkristal dat pulseert met pure liefde en een ingeboren verlangen om te dienen.

Het was bepaald dat veel facetten/vonken van het engelenrijk en van andere grote Wezens van Licht op Aarde zouden incarneren en de weg van de mensen zouden gaan. Portalen van inwijding werden geopend en zijn door de Tijdperken heen open gebleven. Echter, in het verleden hebben slechts enkele moedige Zielen de andere kant van de poort der Verlichting gevonden en Zelfmeesterschap bereikt.

Bewustwording ontwikkelt zich via geleidelijke stadia van ontwaken en het begrijpen van meer complexe en verfijnde concepten. Naarmate je vordert, krijg je geleidelijk toegang tot steeds hogere dimensionale niveaus van bewustzijn tijdens je nachtelijke reizen in je Astrale Lichaam. Je wordt geleid naar hallen van onderwijs en uiteindelijk naar hallen van wijsheid. Na verloop van tijd sluit je je aan bij Groepen van Werelddienaren die golven van Adamanten Deeltjes van Schepperslicht inademen en uitstralen voor het hoogste goed.

Hoe weet je wanneer je in aanmerking komt om je te voegen bij leden van je Zielengroep in de piramide der Werelddienaren? Je zult automatisch daar naartoe worden gebracht wanneer je Zielenlied resoneert met de midden-vierde en hogere dimensies. Je zult daar naartoe gaan wanneer je 51% van je karma in balans hebt gebracht en echt je best doet om je emotionele aard onder controle te krijgen. Je zult daar naartoe gaan wanneer je het beste begint te zien in degenen om je heen, en je probeert boven het oordelen uit te stijgen terwijl je leert het leven en de wereld te zien door ogen die worden gefilterd door compassie.

Wij willen graag uitleggen hoe de Werelddienaar-piramide is opgebouwd. Visualiseer een gigantische kristallen piramide in de vijfde dimensie, met de top en het dubbel-gefacetteerde kristal uitstrekkend tot het eerste niveau van de zesde dimensie. In dit prachtige bouwwerk bevinden zich trapsgewijze niveaus van de vijf- en lagere zes-dimensionale frequentiepatronen.

Er zijn duizenden kleinere piramiden die elk resoneren met specifieke harmonische frequenties van Licht. Je kunt deze piramiden vergelijken met kleine steden van Licht. Als de tijd komt dat je je kunt verenigen met de groep van werelddienaren, word je meegenomen in de lichtpiramide die is afgestemd op jouw specifieke trillingspatronen. Naarmate je lichtresonantie hoger wordt ga je naar steeds hogere plaatsen van licht in de werelddienaar-piramide. Dit is eveneens een integraal deel van het ascensieproces.

De mensheid beweegt zich vanuit het verstikkende moeras van het aardse bestaan naar de verre horizon van de toekomst. Verlangen naar materiële rijkdom maakt plaats voor een verlangen naar Ziel-bewustzijn. Werelddienaren zullen verenigd blijven door een sterke Zielsverbinding: een herinnering aan een plechtige belofte om de mensheid te dienen, met het gezamenlijke doel om het bewustzijn te verhogen.

De Goddelijke Blauwdruk voor dit Subuniversum was ontworpen als een twaalfdimensionale ervaring. Er zijn andere Subuniversa die werden geschapen om een groter aantal dimensies te ervaren en weer andere met minder dimensies. De Aarde en het zonnestelsel waar zij deel van uitmaakt zijn bezig om de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van de twaalf Stralen van Godsbewustzijn opnieuw te integreren om zich te kunnen verenigen met de volgende hogere graad van het Goddelijke Plan voor de expansie van dit Subuniversum.

Onze chakra's verbinden de Aarde met de Kosmos.

Mettertijd wordt de evolutie van bewustzijn gevolgd door evolutiestadia in het fysieke voertuig. De vorm volgt altijd de gedachte. Het menselijke lichaam wordt gereedgemaakt om de hogere frequenties van Schepperslicht te ontvangen, de Adamanten Deeltjes van Heilig Vuurlicht. Je moet evolueren van een passieve houding van Zijn naar een nieuwe verfijnde Staat van Zijn als een handelingsgerichte, expansieve Drager van Licht om een COCREATIEVE MEESTER VAN LICHT te worden. Wanneer je je naar binnen richt en omhoog reikt naar concepten en informatie met een hogere frequentie, zul je je vanzelf gaan losmaken van de geloofssystemen van het massabewustzijn op het astrale niveau.

Vanuit een spiritueel gezichtspunt betekent evolutie een gestaag toenemende gevoeligheid voor trillingsfrequenties en een vermogen om meer Scheppersessentie te integreren, wat leidt tot een grotere mate van verlichting en een meer meelevende aard. De intuïtie van een intelligent, ontwaakt individu leidt tot een groter begrip van het Goddelijke Plan voor de mensheid en de rol die hij/zij zal spelen. Gerichte intelligentie is noodzakelijk om succesvol de vijfde dimensie te betreden om vervolgens de daar beschikbare grotere wijsheid en vermogens te gebruiken. Meditatie en een sterk Zielsbewustzijn openen het portaal naar kosmische openbaring.

Wanneer nodig wordt er altijd meer gepaste informatie gegeven aan de aspirant op het pad van Licht. Je volgende stap en de benodigde handeling worden één voor één geopenbaard. Denk aan telepathische communicatie met de Wezens van de Hogere Rijken als het ontvangen van Lichtcellen van gedachte/informatie. Je moet oefenen om het vermogen te perfectioneren om een levendig beeld te creëren van je gedachten en deze lang genoeg vast te houden totdat ze worden vastgelegd in je hersenen en de Ether. Onthoud, energie volgt de gedachte.

Licht is zowel energie als materie. Elektrificatie of omkering van materie / energie vindt plaats wanneer energie wordt geleid door een Piramide van Licht; wanneer de menselijke geest verbinding probeert te maken met de Verlichte Wezens van de hogere rijken, leidt dit tot een omkering van energie. Deze hogere technieken gebruiken en perfectioneren zal je geleidelijk aan bevrijden van de wetten van entropie/verval, en begin je langzaam aan het proces van verjonging.

Geleidelijk aan gaan jullie van de ene manier van zien naar een meer gevorderde staat. Jullie zullen voorbij het ultraviolette kleurenspectrum van Licht gaan naar de vele hogere elektromagnetische spectra van Licht. Ook worden jullie voorbereid om te werken op vele niveaus van intelligentie.

Jullie kunnen niet ontsnappen aan de energiestromen die voortdurend de Aarde en de mensheid bombarderen. De levengevende energie van de grote Stralen straalt vanuit onze Vader/Moeder God via de Grote Centrale Zon van dit universum naar de vele zonnen van de Subuniversa, melkwegen en zonnestelsels. Er zijn ook specifieke frequenties van kosmische energie die in dit Subuniversum pulseren vanuit de vele constellaties en andere zonnestelsels, alsook de puls en hartslag van jullie Moeder Aarde, die een directe invloed heeft op alle levende dingen.

Vele van de kosmische krachten van de hogere dimensionale frequenties zijn nuttig, levengevend en bevorderend, terwijl diegenen van de lagere, disharmonische frequenties van de derde/vierde dimensies schadelijk en beperkend zijn. Elke Ziel bepaalt op welke van de vele frequenties zij zullen reageren via hun Energetische Blauwdruk. Door dat te doen creëren zij ofwel hun persoonlijke hemel op Aarde, of hun persoonlijke hel.

Jullie brein is een geweldig orgaan en bevat een enorme hoeveelheid ‘Levenscode-frequenties van bewustzijn’. Het merendeel van jullie geniale potentieel is opgeslagen op de hoger dimensionale niveaus van jullie Heilige Geest, die zich aan de achterkant van het hoofd bevindt, nabij het kruinchakra. Jullie Zielenlied bevat de frequenties die jullie helpen deze rijke opslagplaats van kennis te benaderen. Elke octaaf van frequentieversnelling geeft je toegang tot een hoger niveau van Godsbewustzijn. Jullie brein/geest bevat de sleutels tot meesterschap en verlichting.

Geliefde harten, onthoud, als jullie alleen maar gericht zijn op jullie persoonlijke ascensie, dan begrijpen jullie onze berichten verkeerd. Met het betreden van de hoge weg die leidt tot verlichting, moeten jullie openstaan en de harten aanraken van anderen door middel van jullie woorden, handelingen en daden. Een ware discipel op het Pad leidt een leven van dienstbaarheid.

Een discipel op het Pad gaat geleidelijk aan verder dan de fysieke gezinsplichten en verantwoordelijkheden naarmate zijn/haar bewustzijn, wijsheid en Licht groter worden. Geleidelijk wordt de invloed van de aspirant groter en zijn/haar mogelijkheid om een ware wegbereider te worden neemt toe. Het vereist voortdurende en bewuste inspanning om het ego te temmen, en om de kennis en expertise te verkrijgen die nodig zijn om een Werelddienaar te worden. Je moet een stralend voorbeeld zijn en het vermogen hebben om het verlangen naar spirituele wijsheid op te wekken en te stimuleren om de mensheid te dienen als een leidend Licht.

Mijn lieve vrienden, wij weten hoe het voelt om te baden in de perfectie van Schepperslicht/liefde. Jullie beginnen dat net te begrijpen, en het verlangen binnenin zal groter en dwingender worden naarmate jullie steeds hoger reiken naar de verlichte rijken van het bestaan. Ooit hadden wij een perfecte verstandhouding en fijne afstemming, de één met de ander. Samen keren wij langzaam maar zeker terug naar die prachtige staat van eenheid. Ik ben altijd jullie vriend en blijvende metgezel.

 

IK BEN Aartsengel Michaël.

x
* * *

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).  Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

 

3 gedachten over “De Stem van de Geest roept..

 1. Helemaal mee eens, en ik voeg er graag mijn gedicht aan toe:

  De schepping is volmaakt
  omdat zij zichzelf schept.
  Het is zoals het “is”
  en “is” is NU
  en NU veranderd elk moment.

  Dit “is” is dus tijdig en tijdloos
  want het “is” nooit zoals het “is”
  het lot bestaat niet
  omdat het er niet is
  Evenals de dood
  al zou je hem zoeken
  je zal hem niet vinden
  omdat hij er niet is.

  Onze gedachten en intentie hebben inbreng
  we scheppen allemaal mee
  we mogen allen meescheppen
  aan een prachtige creatie
  een Goddelijke creatie
  omdat we goddelijke wezens ZIJN.

  AL-DAT-IS
  dat is niet star en statisch
  maar flexibel, humorvol en kleurrijk
  “voor eens geschapen, voor altijd geschapen”
  is gebaseerd op onwaarheid en onliefde.

  JIJ, IK dus WIJ, ZIJN de Verandering
  helemaal niks hebben we te verliezen
  te winnen heel veel: “EEN NIEUWE AARDE”

  Hartegroet Alice

  Boekentip: Caroline Cory, “2012, Een poort in de Tijd.” Het Goddelijk Plan onthuld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.