Advertentie

Ken je Dr. Robert Bowman, officier en 911-patriot..?


x

x

Ken je Dr. Robert Bowman, officier en 911-patriot..?

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Voor veel mensen is 911 nog steeds geen duidelijk verhaal. Ze blijven hun twijfels houden en houden derhalve (te) vaak vast aan de officiële theorie. Om in ieder geval iets vast te hebben en omdat iedereen dat immers doet.. En zo wordt het officiële narratief plotseling een soort ‘waarheid’ waartegen de werkelijke waarheid zich dient te bewijzen. Vreemd dat het mogelijk is, dat een leugen de plaats inneemt van de waarheid, totdat… Totdat het frame van ‘officiële waarheid’ wordt afgenomen van de leugen en gehangen om de werkelijke waarheid..

Het is voor andere mensen wel degelijk een mogelijkheid om te twijfelen. Dat wil zeggen dat de officiële waarheid wordt ontdaan van zijn ‘heilige huisjes’-imago, maar dat mensen zélf willen beslissen welke versie van de ware toedracht zij voor waarheid houden. Er is immers door het vertellen van leugens, veel te winnen voor degenen die achter de aanslagen van 911 -want daar gaat het in dit geval over- de masterminds vormen. Wij dragen graag bij om deze mensen te helpen hun afwegingen te maken.

Daartoe reiken we veel bewijsmateriaal aan, dat controversieel staat op de uitgangspunten/het fundament van de officiële theorie rondom deze verschrikkelijke aanslagen. Wat te denken van verklaringen van mensen van erudiete statuur en bewezen wijsheid..!? Zo geloven mensen dat er maar weinig officiële personen zijn, die wijzen op het karakter van een valse-vlag-operatie, dat in overvloed zichtbaar is bij deze aanslagen. Wat te denken van legerofficieren, brandweerlieden, verkeersvliegers (zie afbeelding), top-politici en vele anderen, die de officiële waarheid van 911 regelrecht naar de vuilnisbak verwijzen..!?

Robert Bowman is één van die dappere patriotten, die vragen om WAARHEID..!
Op de zustersite van wanttoknow.nl/be kun je een hele lijst van deze mensen vinden. Kijk eens op de site van WantToKnow.info en zie een aantal van deze erudiete mensen, die de huidige theorie (wat meer is het niet!) van de aanslagen verwerpen.. Wanneer je deze geïllustreerde instructie volgt kun je bij de keuze, waar de felrode pijltjes staan, zien hoeveel officiële personen vragen om minimaal een nieuw onderzoek. Een uiterst diplomatieke manier om te zeggen, dat het officiële rapport niet deugt natuurlijk..!

Onder de genoemde personen, zul je de naam van Robert Bowman tegenkomen, voormalig directeur van het ‘Advanced Space Programs Development’ voor de Amerikaanse luchtmacht, onder het presidentschap van Gerald Ford en Jimmy Carter. Voordoen was hij luitenant-kolonel in dienst van diezelfde US AirForce en maakte hij maar liefst 101 gevechtsmissies. Hij was tevens luchtvaart-ingenieur en had een doctoraal (PhD) in ‘luchtvaarttechniek’ EN kernfysica.. Kortom, niet de eerste de beste Amerikaan.. Temeer is het verwonderlijk dat je in de MSM, de main-stream-media deze man nog nooit hebt mogen zien..

En natuurlijk zijn de door hem geponeerde stellingen, rondom de ware toedracht van de 11-september-aanslagen, behoorlijk heftig. Maar dat zou toch juist aanleiding moeten zijn voor een nadere kennismaking met zijn perspectieven.. Maar nee, het tegenovergestelde gebeurde natuurlijk weer.. Ook deze erudiete Dr. Robert Bowman (1934) werd weer weggezet als 911-conspiracy-gekkie, die nog nét geen aluhoedje droeg, maar een luchtmachtbaret.. Hoe toch telkens de conspiracy-etiketten-uitdelende no-knows zich volkomen belachelijk maken… Maak kennis met Robert Bowman en trek je eigen conclusies..

 

Kijk, dit is een échte patriot, een vaderlands-lievende militair, die de nadruk legt op het misbruik van de militaire macht van de Verenigde Staten, door deze te (laten) gebruiken voor de belangen van industriële grootmachten. Bijvoorbeeld om de olie uit de zandbakstaten in het Midden Oosten te halen, van de landen waar de VS is ingevallen. Zoals Irak, Afghanistan en andere.

Dit is een werkelijk oprechte, erudiete kerel, die dit verhaal 8 jaar geleden al presenteerde, bij de 10-jarige herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Deel deze info, het is geen ‘oud-verhaal’..! Het is actueler dan ooit, want de roep om gerechtigheid en het ontmaskeren van de ware daders achter deze ongelooflijke manipulatieve moordacties/scenario’s.

Nederlandse vertaling van het transcript van

de presentatie van Dr. Robert Bowman.

“Als piloot sluit ik me aan bij de analyse van kolonel Gaps inzake de grove onwaarschijnlijkheden in de officiële complottheorie. En als oud-onderscheppingspiloot deel ik zijn verbazing over het gebrek aan onderscheppende jachtvliegtuigen die noodlottige ochtend. En als beroepsofficier wil ik me concentreren op de enorme schade die de officiële 9/11 samenzweringstheorie heeft toegebracht aan ons militair establishment en de mensen die daar werkzaam zijn. Met 9/11 als excuus hebben de multinationale ondernemingen en -bankiers, onze moedige jonge troepen gebruikt als kanonnenvoer in hun bedrijfsoorlogen van agressie. Zij hebben systematisch onze grondwettelijke burgerrechten weggenomen, ook die van onze militairen. De hele oorlog tegen terreur is nep!

En dat zou het ook zijn, zelfs als je de belachelijke officiële samenzweringstheorie over 9/11 zou geloven. Beide oorlogen waren gepland lang vóór 9/11. De oorlog van agressie tegen Afghanistan was een vergelding tegen de Taliban die oliemaatschappij ‘UNOCAL’ het recht weigerden om een gaspijpleiding door Afghanistan aan te leggen, om triljoenen dollars aan gas van de Kaspische Zee naar hun tankers in de oceaan te transporteren. De militaire leiding wist dat het niets te maken had met de Taliban die Osama Bin Laden zou beschermen; de Taliban hadden ons zelfs Osama aangeboden om hem voor de rechter te brengen. Maar de regering-Bush negeerde het aanbod om twee redenen:
– Één: zij hadden geen bewijsmateriaal tegen Osama en volgens de FBI is dat er nog steeds niet.
– Twee: de oorlog was al in detail gepland, om die gaspijpleiding veilig te stellen

De oorlog tegen Irak werd bedacht door het PNAC (Project New American Century)-document ‘Rebuilding America’s Defenses’, gepubliceerd voordat George W. Bush zelfs president werd. Het doel was om een militaire basis te leggen, van waaruit het hele Midden-Oosten en de vele tientallen miljarden dollars aan olie en gas onder controle konden worden gebracht.
De auteurs van dat document gaven toe, dat het Amerikaanse volk nooit zou meegaan met hun plannen. Tenzij er ‘een katalyserende gebeurtenis als een nieuwe Pearl Harbor’ zou geschieden. Nou, 9/11 voorzag in die gebeurtenis.

Toch waren ze niet in staat om Irak aan de aanslagen van 9/11 te verbinden, hoe hard ze het ook probeerden. Dus kwamen ze met een nieuw excuus: WMD, de massavernietigingswapens (Weapons of Mass Destruction). Het is hier, dat wij in het leger, hun schertsvertoning doorzagen. Ze hadden een militaire bundeling van 50.000 manschappen in één klein gebied in Koeweit, in afwachting van de start van ‘shock and awe’.

3 van de boeven achter de 9/1-aanslagen in beeld. Donald Rumsfeld, oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny (voor velen de duivel in dit plan) en no-know George W. Bush, als de ex-president..

Geloof me: als onze militaire commandanten ook maar het geringste vermoeden hadden gehad, dat Saddam Hoessein ook maar één WMD zou hebben, zouden ze hun troepen nooit hebben blootgesteld, zodat deze in één aanval met één van die WMD vernietigd hadden kunnen worden. De waarheid is dat onze regering wist dat er geen massavernietigingswapens in Irak waren. Onze militairen werden in een afschuwelijke positie gebracht: of ze zouden hun carrière en hun vrijheid hebben opgeofferd door orders te weigeren. Of: ze zouden bewust gaan deelnemen aan een oorlog van agressie; tegen hun ambtseed in én tegen de principes van Neurenberg, zoals vastgelegd in de ‘Uniforme Code of Military Justice’.

We hebben dus twee bedrijfsoorlogen van agressieoorlogen waarin we dezelfde fout maken als in mijn oorlog in Vietnam. We vechten tegen de mensen die er wonen! Wat is het resultaat? Ongeveer vijfhonderd van onze beste mensen zijn gestorven. Het leven van veertigduizend van onze gewonde soldaten zal nooit meer hetzelfde zijn. Tienduizenden van onze jonge mannen en vrouwen hebben ernstige psychische problemen door wat zij hebben gezien en wat zij hebben gedaan. Honderdduizenden zijn vergiftigd door verarmd uranium en zullen een leven van pijn en invaliditeit leiden en duizenden kinderen met ernstige geboorteafwijkingen krijgen.

Onze militaire diensten zijn verarmd en gedemoraliseerd. Het Veteranen-opvangsysteem is onder-gefinancierd en wordt overspoeld. De Nationale Garde en de reservisten zijn onderworpen aan oproep na oproep, die zelfs de levens verstoort, van de gelukkigen die ongedeerd terugkwamen van de vorige militaire operatie. Banen zijn verloren gegaan, huizen zijn afgepakt, huwelijken zijn vernietigd, kinderen zijn vervreemd en waarvoor..?

We hebben ons zelf van onze vrienden over de hele wereld vervreemd en nieuwe vijanden gemaakt. We hebben duizenden nieuwe rekruten gecreëerd om Osama bin Laden te vangen, of hij nu levend of dood is. En we hebben het Amerikaanse volk verder in gevaar gebracht. En dat alles vanwege 9/11..!

Je weet dat er mega-bewijzen liggen over de dekmantel van 9/11 zelf. Ik heb zowel met gouverneur Kaine als met congreslid Hamilton, de co-voorzitters van de 911-Commissie gesproken, en zij zeggen allebei dat er regelrechte onwaarheden in het eindrapport staan. En dan niet eens gelet op alle omissies. (fouten door weglating) Het rapport waarover deze commissie geen controle had; het werd geschreven in het Witte Huis van Bush, door Philip Zelikow.

Als je dit nu combineert met de inbeslagname van videobanden, audiobanden, zwarte dozen en ander bewijsmateriaal door de FBI, is het duidelijk dat ongeacht wie verantwoordelijk was voor 9/11, de daaropvolgende doofpot-up, zelf een samenzwering was waarbij elementen van het Bush White House en de inlichtingendienst betrokken waren. Om verdere 9/11’s te voorkomen moeten we tot de waarheid komen, over alle betrokkenen bij de laatste aanslag.

U weet dat het Amerikaanse volk nooit te horen heeft gekregen wie er werkelijk voor 9/11 verantwoordelijk was. Toegewijde onderzoekers, zoals sommigen die we vandaag gehoord hebben, hebben bewezen dat het absoluut niet kon gebeuren, zoals de Bush-regering heeft gezegd dat het allemaal gebeurde. Gekaapte passagiersvliegtuigen kunnen niet één uur en 40 minuten rondvliegen, zónder dat ze worden onderschept. Tenzij natuurlijk ons luchtverdedigingssysteem opzettelijk werd gesaboteerd. En 19 Arabieren met hun ‘box cutters’ hadden dat ook niet kunnen doen. Onverwoestbare zwarte dozen (niet echt zwart maar helder oranje), verdampen niet in dezelfde brand, waaruit wel een onaangetast paspoort op de straat onder de torens valt.

Verkeersvliegtuigen, waarvan alle onderdelen identificatienummers dragen, crashen niet, zónder dat er een flinke portie bewijsmateriaal over waar ze vandaan kwamen, achterblijft. U weet dat de waarheid over 9/11 is? Dat we na 10 jaar nog steeds niet de waarheid over 9/11 kennen. En we moeten die kennen en zo ook de families van de slachtoffers.

Het gevaar dat Amerikaanse troepen lopen in het Midden-Oosten kon weleens de doorslag hebben gegeven, om Israël niet te steunen in een aanval op Iran.

En laten we altijd denken aan de slachtoffers van 9/11, niet alleen aan de ongeveer 3.000 mensen die die dag hun leven hebben verloren, maar ook aan de 5500 militairen die in de Afghaanse en Iraakse oorlogen hun leven hebben verloren. Evenals de honderdduizenden onschuldige Afghaanse en Iraakse burgers. Al deze slachtoffers en hun families, schreeuwen om een nieuw onafhankelijk onderzoek van 9/11.

Pas wanneer de officiële mythe wordt onthuld en de waarheid wordt verteld, zullen de oorlogen en bezettingen en de creatie van nieuwe slachtoffers een halt worden toegeroepen. En zal ons leger terugkeren naar zijn grondwettelijke taak, om onze grenzen en ons volk te beschermen. Niet de financiële belangen van multinationals.

Deze ene verandering in de militaire missies, waarbij de missie van het beschermen van de wereldwijde financiële belangen van multinationale ondernemingen wordt geëlimineerd, zal ons in staat stellen om onze nationale veiligheid aanzienlijk te verbeteren. En het defensiebudget met 80% doen verminderen. Maar het gaat niet gebeuren, totdat mensen de waarheid over 9/11 te weten komen.

Alleen dán zullen mensen begrijpen dat onze veiligheid niet wordt verbeterd door onze jongeren uit de werkende klasse over de hele wereld te sturen om de zonen en dochters van arbeiders in andere landen te doden. Alleen dan zullen mensen begrijpen, dat onze veiligheid niet wordt vergroot door onze kinderen naar het Midden-Oosten te sturen. om de Arabieren te doden, zodat de oliemaatschappijen kunnen profiteren van de verkoop van de olie onder hun woestijnzand.

Geen slagschip-aanslagen meer, geen Pearl Harbors meer, geen Golf van Tonkin meer, geen couveuses meer in Koeweit, geen 911’s meer. Geen valse vlaggenaanvallen meer. Geen leugens meer!
Applaus]
Als een 100% gehandicapte gevechtsveteraan zeg ik, dat het beste wat onze overheid voor ons kan doen, is om te stoppen met het proces om meer van dit met ons te doen Maar hoe krijgen we onze regering zover, om wat er nog over is van onze troepen, te ondersteunen. Door ze naar huis te brengen terwijl ze nog in leven zijn. Hoe komen we tot een nieuw constitutioneel buitenlands en militair beleid? Wij, het volk, moeten onze soevereiniteit herbevestigen. En de sleutel daartoe is de waarheid van 11 september. We moeten de leugenaars, de moordenaars en de verraders aan de kaak stellen, aanklagen, veroordelen en opsluiten. En ze dan door patriotten vervangen, die zich inzetten voor de waarheid en het dienen van de mensen. Zoek de waarheid en de waarheid en de waarheid zal ons vrij maken.
Hartelijk dank!”

* * *

 

21 gedachten over “Ken je Dr. Robert Bowman, officier en 911-patriot..?

 1. Het eren als Hero’s van de gevallen USA soldaten, wat in wezen allemaal huur soldaten zijn, geeft een heel onjuist beeld, en tegelijkertijd geeft het de O zo diepe waarheid weer, van al deze gevoerde oorlogen, onder valse voorwendsellen andere landen aanvallen hun infrastructuur vernietigen, hun rijkdommen stelen, je moet maar durfen, en hun mede standers zijn velen, vaak door chantage gedreven, weg kijkend van het onschuldige bloed wat vloeid, het is zo in en in ziek dit denken, dat er niet eens een passende term voor te vinden is, we wachten af als Wachters doen ! groet !

 2. Op 11 september 2001 bevond ik mij op mijn werk. Nog voor de 2de WTC toren geraakt was, kwamen mijn collega’s mij halen.. ze hadden daar ergens een oud T.V. toestel met binnen antenne kunnen op de kop tikken. Ze vroegen mij wat ik er van dacht : ik heb onmiddellijk geantwoord : een Mossad operatie !!! Ik heb geen wetenschappelijke en technische bagage, maar weet wel iets, van de internationale geo – politieke relaties, ik had ook wat kennis van de werkelijke machten in de USA, ik herinnerde mij direct de USS Liberty… Ik had ook wat achtergrond kennis over andere terreur daden… en ook van de plannen van de NWO…! In deze optiek was het dan ook duidelijk dat de Mossad de enige dienst was, die daartoe in staat was, met behulp van “verraders” in de USA. De vraag die men al eeuwenlang dient te stellen is m.i. :
  Cui Bono?? En dat is Israel met het Oded Yinon plan dat het enige land was dat er belang bij had. Ik wist ook dat de USA in feite de vazal, dan wel de slaaf is van Tel Aviv. Maar achter zowel de USA als Israël gaat de RKM schuil in The City. Als deze RKM 2 wereldoorlogen organiseert met ruim honderd miljoen doden, dan gaan ze zeker hun hand niet omdraaien voor enkele duizenden “goyim” (=vee). Het gevolg kennende aan andere onderzoeken m.b.t terreur, maak ik mijn geen illusies, maar zoals Barbara Honegger het stelt : het enige wat we nog kunnen doen voor de slachtoffers, is de waarheid pogen te onthullen.

  1. De bona fide klokkenluiders zijn lang geleden reeds omgebracht, je mag blijven leven als je bruikbaar bent, veel bestuurders staan onder chantage druk, hun systeem neemd geen risico,
   ik weet het klinkt bezopen, maar niets is zo als het lijkt te zijn, groet

 3. De druk in de vulkaan neemt toe.
  De, in modieuze termen te noemen, Deep State heeft zoveel op het spel gezet en hun heersprogramma daarop gebaseerd, ook in de rest van de geallieerde landen met name Europa met de EU, dat een onderzoek het finale schot in eigen voet zou kunnen betekenen.
  Sinds 9-11 hebben wij ook in dit volgzame land te maken gekregen met maatregelen die direct onze vrijheden hebben beperkt. Denk o.a. het nadien ingevoerde Ausweisplan en de verscherpte z.g.n. anti terreur beleid, de beperkte inkoop van chemicalien en de verscherping van de controlemaatschappij. Alle plannen die al op de schap lagen als natte droom van de controleagenda konden versneld worden ingevoerd met 9-11 als excuus.
  Ik denk ook aan de collaboratie van Groen Links m.b.t. de deelname aan het Urugskan plan voor een politie(krijgs)taak voor defensie.
  Schoft Bush zei:” this event will change the world as we know it”, Ja, inderdaad waar maar voor hoelang zullen ze de wind nog in de zeilen houden?
  Tenzij de wind gaat draaien, dan zullen ze storm oogsten!

 4. Ze volgen het scénario, het programma rolt zich uit, het eind is in zicht, of links of rechts om, of oorlog in Zuid Amerika, of Oekraïne, of China, maar oorlog komt er, de noodzaak in hun systeem !

 5. IK heb nooit ook maar ergens genoemd waar ik die ochtend was.
  ik werkte toen in een hospice als verpleegkundige, (dat ben ik nog).
  In de betreffende patienten kamer stond een grote tv aan.
  ja, met het actuele nieuws 911 . Toen de vliegtuigen invlogen vond ik het meteen bizar!
  Met de vraag; waar is de luchtmacht?
  Toen de eerste toren instortte werd mij plotsklaps helder . dit kan niet!
  En dus geloofde ik niet meer in een terro-aanval.
  Het nieuws in de dagen daarna deed verwoede pogingen om mij van de wijs te brengen.
  En toen ik Bush daar zag staan te schreeuwen om Arabische landen te gaan uitroken. te beginnen met Irak. Kon ik de afschuwelijke gedachten van een komplot tegen de hele wereld
  niet meer buiten mij houden.
  Frans

 6. Voor wie de Christus hoog in zijn/haar vaandel heeft als hoogstaand Licht-Zonne-Wezen kan ik
  het boek van Hans Stolp aan bevelen. Title “Judas”, De Weg naar Heelwording.
  En natuurlijk ook voor iedereen die dit leest kan ik het boek aanbevelen.
  Het zou trouwens ook mooi zijn als diegene die in de Passion de Judas uitbeeldt dit boek zou lezen ter inspiratie.
  Ik heb trouwens nooit de Passion bekeken. Ga dit ook niet doen.

  1. Je kon daar wel eens flink gelijk in hebben. Vergeet het verfrommelde mannetje wat de gristenen ervan gemaakt hebben maar zie het als het symbool van de hart en ziel overwinning op wat vals en achterbaks, kortom luciferiaans is.
   Geef die gozer z’n welverdiende aandacht!
   Want zei een spiritualist,:”waar de aandacht naar gaat wordt sterker”.

  2. Eerst angst aanjagen…. en daarna een boek met “oplossingen” verkopen 😀
   Alle (!) religies komen uit een verdeel en heers bron. Alle profetieën zijn om angst aan te jagen en worden door de cabal en door de collectieve angst tot uitvoering gebracht ( self fullfilling prophecy). Wie zo nodig een messias wil zien kan hem beter zelf worden, samen met gelijkgestemde zielen.

  3. Het geloof/de religie is als een spiegel die tussen de mens en de Bron-schepper is geplaatst. De mens ziet zijn eigen ‘wens’ terug om die kracht te voelen, er (weeer) naar toe terug te keren. Door het sluw plaatsen van deze spiegel, die de elite bijna perfect hanteert, lijkt de religie geladen met ‘gods-energie’. Maar het is idd onze EIGEN energie die we zien. De Christus(bron)-energie die wij voelen, zit van binnen en mag daar vandaan in de stof landen> EN NIET ANDERSOM.. Kijk in de spiegel van de ogen van dit kind..

   Daarom vind ik de tekst: ‘If you find your Guru, kill him’ zo diep. Feitelijk is een meester een meester-totdat.. Totdat je zélf meester bent. gezel-leerling-meester. De onontkoombare groei, die bewustzijn doet oogsten.

  4. Mijn mening die ik ongevraagd geef is dat de mensen zich teveel bemoeien met alles terwijl ze vaak niets te maken hebben met wat een ander doet.
   Ook het geloof gooit vaak nog olie op het vuur wat te zien is aan oproepen vanuit bepaalde geloven tot geweld tegen een bepaald iets zoals bijvoorbeeld haat tegen homo’s waarbij mensen zelfs dreigen met de dood voor homo’s.
   Mij interesseert het geen biet of er nu vrouwen met vrouwen,mannen met mannen of mannen met vrouwen samenleven zolang ze daar mij niet mee lastig vallen en zich gelukkig voelen moeten ze dat gewoon kunnen doen.
   Die bemoeizieke houding van mensen en het hersenspoelen vanuit geloven is funest en zal zeker niet bijdragen aan een betere wereld.Daarbij komen hersenspoelingen vanuit scholen en overheden dan ook nog om de hoek kijken,laten we daar onze aandacht op vestigen zodat we dat uit de wereld kunnen helpen dat lijkt mij veel verstandiger.
   Vaak zien mensen wel wat anderen doen maar niet wat hun eigen gebreken zijn en dat moet veranderen.Leef je leven zoals jij dat wilt maar gun een ander dat dan ook.

 7. Sub Rosa, je zou toch beter moeten weten, deze periode in tijd, speelt zich af als een heel goed doordacht plan, ge-ent op oude verhalen voorspellingen prophesy’s, in wezen is het heel eenvoudig, maar met veel mystiek omgeven lijkt het mooier en religeuser, de zionistiese dirigenten zitten in Londen en spelen hun viool, zij dirigeren, vooral hun Zionistische handlangers, all over the world, en zo lijkt het of er zich iets afspeeld door hogerhand geleid, maar nee mijn beste het is het afrollen van het scénario, maar er zitten enkele spaken tussen het wiel, Rusland – China.

  En misschien moet die nieuwe dogmatische slachting nog plaats gaan vinden, misschien staat dat ook nog wel ergens geschreven, als je geschiedenis goed kent van die oude gebieden, zal je leren dat heel veel verhalen verteld toch in werkelijkheid zich toch nog een ietsje anders hebben voltrokken als dat men ons wil doen geloven, en waarom zijn al die geschriften zo goed bewaard gebleven, terwijl onze grootste intellectuele bezit de Bibliotheek van Alexandria is verbrand, het zijn enorme intelligente smiechten, die tot alles in staat zijn, een gevaar voor de mensheid zijn, ze moeten hoe dan ook gestopt worden, groet !

 8. Mijn mening is dat dat de VS ons nu niet te hulp zal komen zoals zij tijdens de Tweede Wereldoorlog wel hebben gedaan wanneer er hier oorlog zou uitbreken.
  Eerder ben ik van mening dat de VS wederom veel levens op het spel zal zetten om ook nu weer de belangen van het kapitaal (banken/multinationals) te proberen verdedigen.
  China is een gevaar voor de olie dollar vanwege hun enorme economische opmars en eigen munteenheid wat inhouden kan dat de VS dat ten koste van alles zal proberen te voorkomen.
  Nederland lijkt op het punt te staan om de defensiebijdrage aan de VS naar 2% te verhogen omdat Trump daar om gevraagd heeft,en dan zou men zich kunnen afvragen of dat eigenlijk niet andersom zou moeten zijn omdat de VS ons meer lijkt nodig te hebben dan wij hun.
  Zou het niet verstandiger zijn oorlog met eventueel China te voorkomen door geen mensenlevens in te zetten om wederom de belangen van nog steeds diezelfde bedrijven/banken elite of hoe u ze ook noemen wilt te behartigen?
  Wanneer een andere munteenheid oorlog zou kunnen voorkomen denk ik dat de meeste mensen geen probleem zullen hebben met een andere munteenheid.
  De enigen die er een probleem van maken zijn zij die hun macht en vermogen laten afhangen van die smerige olie Dollar.Alleen vrees ik dat de “elite” ook niet gek zijn en mogelijk met dit scenario rekening hebben gehouden en hun vermogen al veiliggesteld hebben door goud in te kopen of stelen van landen.(Nederlands goud ligt voor een klein deeltje nog in de Nederlandse bank maar het grootste gedeelte in Londen en Canada wat kan betekenen dat we dat kwijt zullen zijn).Ook zullen zij wel geprobeerd hebben ook in China hun macht te laten gelden en de vraag is in hoeverre dat gelukt is.Multinationals zien we steeds meer zaken met China doen of zelfs naar daar vertrekken en nou lijkt het mij sterk wanneer zij gevaar van de Chinezen te vrezen hebben zij dat zouden doen.
  https://oilprice.com/Geopolitics/International/China-Prepares-Death-Blow-To-The-Dollar.html
  Rusland en China steunen elkaar en dan is het niet verstandig van de politiek uit Europa om telkens de Russen als boeman weg te zetten zonder bewijs van de beschuldigingen te leveren want dat is vragen om moeilijkheden.

  1. Wanneer er een complot tussen de elite,Rusland en China bestaat verklaard dat veel.
   Multinationals stellen hun bedrijven veilig door zich in China te vestigen.
   In Europa en de VS blijven dan de resterende bedrijven over die bij oorlog net als de burgers van alle landen (inclusief China en Rusland) het slachtoffer zullen zijn.
   Wat kan men als reden opvoeren voor een oorlog?
   Een handels oorlog wat uit de klauwen loopt waarvan ze weten op voorhand wie het slachtoffer zullen zijn? Eerder heb ik al geschreven dat ze Chinezen over willen houden omdat die toch al onderdanig zijn waardoor ze makkelijker voor de overblijvers (elite) zijn te handteren.Op deze manier kun je ook naar 500 miljoen mensen toewerken die overblijven zoals de bedoeling kan zijn en zelfs in steen is gegraveerd.

  2. Beste Arnold, alles wat je ziet of hebt gelezen gebeurd met voorbedachte rade, lang geleden werden oorlogen gevoerd door legers nu door investeerders !
   Men is bezig een obscéne onmenselijke gedachten wereld te scheppen, waar de mens het individu niet zijn plaats kan vinden !
   Rusland en China zijn bevriende vijanden, momenteel spelen ze het zelfde spel, maar er kan een tijd komen dat dit anders zal zijn !
   Rusland heeft wapens waar anderen niet over beschikken, en Putin heeft duidelijk gezegt agresie tegen Rusland, zal leiden tot het einde van die natie, ook nadat Rusland zal zijn vernietigd, de afscheids knop dus !
   We bevinden ons in de eindtijd, althans van deze époque, de mensen worden wakker, goud kun je niet eten of drinken, het zal om de eerste behoeftes gaan warmte eten en drinken !
   groet !

  3. Goud kun je niet eten dat klopt ,maar wel ruilen tegen /voor geld en het is toch bekend dat de elite veel goud heeft?
   Wanneer het klopt dat Rusland wapens heeft die anderen niet hebben dan zullen de VS en Europa zeker de strijd verliezen of denk je dat Poetin die wapens zal gebruiken om ons te helpen nadat hij telkens aan de schandpaal is gehangen door de VS en Europa?
   We zullen zien/meemaken wat er gaat gebeuren maar ik geef hier dan ook niet meer dan mijn kijk/mening over deze situatie,maar ik kan het natuurlijk mis hebben.

 9. Zag gisteren nog een film met David Wilcock. Beyond Majestic. Veel zaken die we al wisten maar nu wel op logische volgorde met wat nieuwe inzichten.

  Trouwens de goudprijs is aan het stijgen want ‘ze’ zijn massaal aan het inkopen.

  1. Wat ik schrijf zijn niet meer dan een weergave van mijn denken zeg maar mijn mening.
   Wanneer je weet dat de Dollar niets waard is en gekoppeld is aan de Euro dan weet je ook wanneer de Dollar valt ook de Euro niets meer is.
   Wanneer ik de laatste tijd vooral veel meer dan anders kunstwerken zoals schilderijen te koop aangeboden zie worden denk ik wel eens dat dat schilderijen zijn die de bezitters niet mooi vinden en nog even snel willen verkopen zodat ze met de opbrengst goud kunnen kopen wat ze indien ze van plan zijn naar bv China te vertrekken daar dan weer ten gelde kunnen maken in de daar geldende valuta.Tevens kunnen ze nog even snel hun waardeloze Dollars/Euro’s inwisselen want die zullen ze in China niet kwijt kunnen,en nog een pluspunt kan zijn voor hen dat Europa steeds minder goud over zal houden.
   Net als ten tijde van de nazi’s lijkt het erop dat ze nu niet alleen families beroven maar heel Europa en mogelijk ook de VS.Ik kan het totaal verkeerd zien natuurlijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.