Advertentie

Brandwonden succesvol behandelen op afstand!!


Claudia Went is 46 jaar, fysiotherapeute en moeder en heeft een aantal jaren bij de KLM gewerkt. Ze bezit al heel lang de kracht om de pijn van alle soorten brandwonden weg te nemen en de wonden sneller te laten genezen. Sinds vier jaar is ze officieel naar buiten getreden met haar gave en sindsdien werkt ze dagelijks met mensen die zich hebben verbrand. Hierbij is het wegvallen van de pijn, ook bij verbandwisseling en de snelle wondgenezing die optreden ná haar behandeling, zijn zó bijzonder, dat dit werk absoluut haar prioriteit heeft.

Claudia Went was erg verheugd met het onderzoek wat door neuroloog Dr. J. van Hemert is gedaan naar haar behandelingen. Uit dit onderzoek citeren wij de conclusie:

Gepensioneerd neuroloog Dr. Jan van Hemert: "Genezen op afstand is geen illusie."

‘Omdat genezing waarschijnlijk op atomair of zelfs subatomair onbewust niveau zich afspeelt is iedere beïnvloeding op afstand, dit omdat op dat niveau elektronen door hun negatieve lading elkaar nooit raken. Het gaat dus waarschijnlijk om een genezingsveld, dat niet gebonden is aan tijd en ruimte. Bovendien zou de kracht van een dergelijk veld een gelijke verdeling laten zien, waardoor het begrip afstand door het onmiddellijke karakter van de invloed zijn betekenis verliest.

Opvallend is bij interventie de bewuste concentratie op het verbrande lichaamsdeel. Indien andere verbrandingsplekken niet vermeld zijn door de patiënt tijdens het telefoongesprek treedt daar geen pijnvermindering op. Opnieuw bellen door de patiënt en concentreren van de therapeut op de vergeten plek laat deze alsnog pijnvrij worden.

Tot nu toe zou bij het toepassen van deze methode volgens de mededelingen van de behandelde patiënten met brandwonden altijd effect optreden. Het enige verschil zou dan zijn de tijd, waarop totale pijnvrijheid optreedt.

De essentiële vraag bij deze pijn bestrijding is of de pijn los gezien kan worden van de wondgenezing. Of anders gezegd verdwijnt de pijn ten gevolge van een versnelde wondgenezing of staat de pijnvrijheid los van het genezingsproces. Buiten het visueel waarnemen van veranderingen van de wond is de auteur geen duidelijke parameter bekend die de genezingssnelheid meetbaar maakt. Wij moeten dus volstaan met het beschrijven van het waargenomene. Hoewel er zeker een verandering van het wondaspect aanwezig moet zijn, betekent dat nog niet dat dit ook binnen ons waarnemingsvermogen moet vallen. Het aspect van de wond na verbranding is natuurlijk geheel anders dan het aspect na 4 weken bij een tweede graadsverbranding.

Brandwonden zoals deze, zijn voor Claudia Went een uitstekend te behandelen symptoom.

De auteur was echter ooggetuige van de verandering van de wond in het tijdbestek van twee uur, waarbij een diepe 2e graadsverbranding via een toegenomen lekkage, het ontstaan van kleine bullae, een centraal groenig aspect met er omheen een geelachtige tint langzamerhand veranderde in een roze kleuring met rode spiksels en het verdwijnen van de harde rode schijf rond de wond. Tegelijk sloot de wond zich met een dun huidvliesje, gepaardgaande met het al eerder verdwijnen van de pijn.

Een dramatische waarneming was al eerder gedaan door de therapeute zelf, die eenmaal getuige kon zijn van de heling van een brandwond. Normaal behandelt zij op afstand, zodat zij van een directe observatie verstoken blijft. Zij beschrijft dezelfde wondveranderingen als boven door de auteur is beschreven. Voor andere observaties zijn wij afhankelijk van de beschrijving door patiënten.

Van de 64 geïnterviewde patiënten vermelden 20 patiënten een versnelde zichtbare wondgenezing. De voor de hand liggende conclusie is dan ook, dat de pijn vermindering een begeleidend fenomeen is van een snellere wondgezing en niet een op zich staand psychologisch belevingsverschijnsel. Ook de niet onmiddellijke verdwijning van de pijn maar het geleidelijke of golvend verloop van het verdwijnen van de pijn lijkt in de richting van de pijn als begeleidingsverschijnsel te wijzen. De aangewende invloed van de behandeling is dan te beschouwen als een versneller van het zelfgenezingsproces.

Het door meerdere patiënten beschreven golvend genezingseffect zou kunnen wijzen op een biologische genezingsfactor, mogelijk biochemisch te bepalen. Interessant voor verder onderzoek is het zoeken naar deze biochemische link. Een verkorting van de genezingstijd zou voor de ernstige diepe verbrandingen met meer dan 30 % van de aangedane huid een levensreddende factor kunnen zijn, indien het genezende effect in tijd de snelheid van lekkage van wondvocht zou kunnen overtreffen.

Interessant zou ook zijn om het effect van de intentionele behandeling toe te passen bij huidweefselkweken om te zien of het groeiproces positief beïnvloed kan worden.

Indien er biologische parameters zijn van het zelfgenezend effect zou gekeken kunnen worden, waar de intentionaliteitsmethode ingrijpt in het biologische gebeuren van de genezing.

Indien meerdere therapeuten deze methode zouden toepassen dan kan bij toerbeurt-intake nieuwe brandwondenpatiënten behandeld worden voordat deze door ziekenhuizen of gespecialiseerde centra worden opgevangen. Dit voorkomt niet alleen veel leed, maar werkt bovendien kostenbesparend. De economische voordelen voor (zorg)verzekeraars door opname vermindering is niet te schatten. Het risico voor de verzekeraars kan nog meer worden teruggedrongen als er een contract van no cure no pay zou kunnen worden afgesloten. De bedoeling is het hele traject van behandeling te begeleiden met onderzoek. Hierdoor kan er een gedegen evaluatie plaats vinden van het proces.

Samenvattend: Het toepassen van de onderzochte ‘distance healingsmethode’ laat een buitengewoon hoog genezingseffect zien. Genezingstijd verkorting met 99 % voor met name bij tweede graadsverbrandingen noopt tot uitgebreide toepassing bij brandwondencentra.

Wil je het onderzoek doorkijken, download dan HIER de pdf erover.

* * *

 

 

Pijn wegnemen bij brandwonden.

2012 © Claudia Went

x

Claudia Went, fysiotherapeut maar vooral brandwondenspecialist 'op afstand'..!

Mijn naam is Claudia Went en ik geef hier graag een korte introductie van mezelf en mijn werk. Sinds 2005 ben ik begonnen met de behandeling van pijn bij brandwonden. Deze behandeling zet ik in nadat de persoon die verbrand is mij heeft gebeld. De pijn verdwijnt daarna en brandwonden genezen snel en mooi na mijn behandeling.

Ik maak gebruik van een talent, een soort gave die ik bezit en die niet aan te leren is. En mijn behandelingsresultaat ligt daarbij op 98%. Dit is onder andere gebaseerd op een open studie die Dr. Jan van Hemert, MD, neuroloog recentelijk heeft uitgevoerd. (zie mijn website: www.pijnbijbrandwonden.nl)  Het behandelen van een brandwond doe ik meestal via de telefoon, waarbij afstand geen bezwaar is. Mensen bellen mij geregeld uit het buitenland voor hulp, ze vinden mij via mijn website. Als mensen bellen voor een behandeling volgt er een kort gesprek waarin ik ook verwijs naar een arts. Ik kan, wil en mag geen wond beoordelen. Echter voor de pijn kan ik wel hulp bieden.

Daarvoor heb ik drie gegevens nodig: de voornaam, de plaats waar de patiënt op dat moment is, en de exacte locatie van de verbranding. Een ouder kan voor een kind, en een eigenaar kan voor een huisdier of boerdijdier bellen. Na beëindiging van het gesprek ga ik over tot behandeling waarna de pijn zal verdwijnen. Voor het gewenste resultaat hoeft men er niet  ‘in te geloven’.
Deze energie is voor iedereen inzetbaar ongeacht de geloofsovertuiging van degene die belt. De snelheid van het verdwijnen van de pijn heeft te maken met de tijdsduur van verbranding tot aan mijn behandeling.

Een voorbeeld van de procedure: Iemand is één uur geleden verbrand, men neemt contact met mij op en na mijn behandeling zal de pijn binnen het aankomend uur verdwijnen. Dus hoe sneller er gebeld wordt, hoe sneller mijn energie zal gaan werken.

Voor een verbranding behandel ik 2 keer. De eerste behandeling vindt plaats direct na het telefoongesprek. De tweede behandeling 3 dagen nadien. De kosten zijn op basis van het zg. ‘no cure no pay’-principe, en bedragen voor 2 behandelingen € 30. Dus mocht u of iemand in uw omgeving zich verbranden, twijfel niet en bel mij. Er kan zo ontzettend veel leed worden gespaard en deze energie is er voor om zo veel mogelijk mensen te helpen.

Vier jaar geleden ben ik volledig gestopt met mijn werk (van oorsprong ben ik dus fysiotherapeute), zodat ik mij volledig op dit prachtige werk kan richten. Dit werk is mijn passie, er is nog zoveel te bereiken. Ik sta open voor elke vorm van onderzoek, samenwerking en public relations, met als doel het genezingsproces bij brandwonden sneller te laten verlopen. Het welzijn van de patiënt en zijn omgeving zal hierdoor positief worden beïnvloed. De gemeenschap zal minder belast worden met onkosten.  Graag zou ik sceptici willen uitnodigen om alvorens zij een oordeel geven mij eerst een behandeling te laten uitvoeren. Ik kan en wil mensen niet overtuigen met mijn woorden, pas als iemand mijn energie ervaren heeft is hij of zij overtuigt.

Claudia Went

www.pijnbijbrandwonden.nl

 

 

 

15 gedachten over “Brandwonden succesvol behandelen op afstand!!

 1. De hier beschreven methoden is inderdaad waar, zelf heb ik ook diverse keren mensen met flinke brandblaren geholpen om ze pijnvrij te laten zijn.
  Nu waren de personen die ik geholpen heb wel in mijn nabijheid waar ik ze, zonder de verbrande plek aan te raken, van hun pijn kon verlossen!
  Ook de beschreven genezingstijd werd door deze behandeling korter dan gebruikelijk.
  Bijvoorbeeld: mezelf verbrand aan een gloeiend stuk koper was een brandblaar van ong. 6cm lang, 2cm breed en 1 cm hoog .
  Deze brandplek was in precies 8 dagen weer helemaal hersteld met nieuwe huid die lichter van kleur is. (al zo’n 10 jaar)
  Ook heling op afstand, zoals omschreven kan ik mee instemmen ben zelf daar al een aantal jaren mee bezig en heb de voor mij respectabele afstand Brabant-Cairo (Egypte) ooit bereikt heb!
  Dat was welliswaar voor een ander ongemak, wat prima opgelost is!

 2. In mijn tijd als therapeut heb ik mensen in NieuwZeeland en Australie behandeld met succes dus afstand stelt in deze zaken in wezen niets voor.
  ook na transplantaties van behandelde delen huid (het zgn wafeleffect) is met te gelijk lopende behandelingen weg te krijgen, bleek achteraf; ik was daar niet van op de hoogte en zag het pas toen de persoon bij mij kwam om me te bedanken en zijn verhaal deed.
  een fantastisch artikel om de andere vormen van gezondheidszorg weer eens onder de aandacht te brengen.
  tevens een mogelijkheid om de uitgaven van de ziektekostenverzekeringen naar beneden te kunnen brengen.
  graag meer van deze artikelen

 3. we moeten blij zijn dat we leven in de tijd van disclosure en de anderen noemen het de openbaring. Wij allemaal zijn daarin instaat om onze energie vorm te geven ook in 3d. Gelukkig leven we niet meer in de tijd van hekserij, waar miljoenen met name vrouwen door hun ‘bijzondere’ gaven werden vermoord. Het wordt ook de wetenschap duidelijk dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Er kan gewoon niets meer geheim worden gehouden. Deze mensen hebben altijd al bestaan om ons te helpen naar een mooie wereld voor ons allemaal. Het is niets bijzonder zo voelen deze mensen zich niet. Ze doen gewoon wat ze behoren toen met een goede intentie. Want wij zijn het die hun op een voetstuk plaatsen. En dat moeten wij vooral niet doen. Wij hebben allemaal onze eigen talenten, hoe dichter u bij uzelf komt, hoe eerder dat talent/die talenten naar buiten kom(t)/-en. En dat is onvoorstelbaar. De oplossing vindt u nooit buiten uzelf. Want u bent kind van God en bent tot creeeren instaat.

 4. Heel bijzonder dat deze neuroloog haar gave ondersteunt en onderbouwt met wetenschappelijke onderzoek.
  Een voorbeeld van heelheidswetenschap.
  Deze “samen”werking vind ik heel bemoedigend.

  Ik heb de site gelijk toegevoegd aan mijn favorieten.
  Eerste hulp bij ernstige brandwonden bel Claudia.

  Zelf heb ik wel mijn twijfels over eerste hulp bij brandwonden dat het advies is altijd te koelen met water de eerste 10 minuten.
  Zelf heb ik me wel eens aan verbrand, niets ernstigs.
  Als ik de brandwond, meestal veroorzaakt aan een vinger/hand tijdens het koken, koelde dan verlichte de pijn in het begin. Bij het stoppen van de koeling laaide de pijn juist op en hield daarna lange tijd aan, gevolgd met een blaar.
  Zelf ga ik ervan uit dat het lichaam er alles aan doet om zichzelf te herstellen als je het daar de kans toegeeft en het ondersteunt. Mijn idee is dat door de koeling de signalen niet meer juist worden doorgegeven, terwijl bloed gewoon blijft stromen en zorgt voor de perfecte afkoeling en herstel.
  Hiervan uitgaande heb ik geheel eigenwijs als ik ben de eerstvolgende keer dat ik mijn vinger brandde niet gekoeld en ben met mijn aandacht naar de pijn gedaan. Wonderbaarlijk verdween de pijn binnen enkele minuten en geen blaar gekregen.
  Of dit bij grote wonden ook zo werkt durf ik niet te zeggen en mijn ervaring is niet wetenschappelijk onderbouwt. Alhoewel ik na het lezen van het artikel Brandwondenbalsem (boegem) uit de doofpot van WTK dit niet uitsluit.

  1. Guido, inderdaad dat artikel bedoelde ik. Ik heb het artikel nog maar eens een keer gelezen. Logische verklaring staat erop over afsluiten van zweetkliertjes en beperking van doorbloeding. Uit dat artikel maak ik op dat de moeder van Ravi als ze opnieuw een keuze zou mogen maken geen transplantatie zou doen bij haar zelf. Of dat bij een grote open brandwond ook zo is is mij niet geheel duidelijk.

   Op Claudia’s site staat onder het kopje Wat te doen: Mocht u of iemand in uw omgeving ooit een brandwond oplopen, volg dan als eerste de normale procedure volgens de EHBO richtlijnen: koelen etc. en zo nodig een arts raadplegen.

   Voor het “wegnemen” van de pijn belt u mij!

   Wanneer ik naar deze EHBO richtlijnen ga kom ik de kop tegen: Eerst water, de rest komt later. Koel de wond ± 10 minuten met, bij voorkeur, lauw zachtstromend leidingwater. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het brandwondencenrum in Beverwijk.

   Voor allen die een brandwond oplopen hoop ik dat ze Claudia’s site niet lezen en haar direct bellen.

   Waarom maakt ze een verwijzing naar deze EHBO richtlijnen? Staat zij erachter dat mensen brandwonden koelen? Eerst schade aanrichten en dan herstellen! Een mindspagaat die ik dus ervaar. Of kan Claudia ook de aangerichte schade van het koelen weer herstellen? Ik noem maar eens wat. Ik ervaar dat Claudia echt kinderen/mensen wil en kan helpen. Echt wil samenwerken ook met het brandwondencentrum met name voor grote open brandwonden.

   Wellicht dat een samenwerking mogelijk is met een nobele wetenschappers die deze omgekeerde mindset kunnen omdraaien met empirisch onderzoek waaruit blijkt dat koelen niet goed is voor wondgenezing en het herstel juist vertraagd of zelfs onmogelijk maakt. Dus bij deze een oproep aan nobele wetenschappers om Kees Boegem ook te ondersteunen met onderzoek vanuit wetenschappelijke zijde.

   Een kreet van een moeder, geheel onwetenschappelijk en niet te bewijzen en geen enkele autoriteit hebbende dan haar eigen:

   NIET KOELEN IN KOELE BLOEDEN, gebruik Boegem balsem bij dichte brandwonden en bel Kees en Claudia. En vooral vertrouw op eigen geneeskracht.

 5. ik heb een vraag.
  bij ons in de familie was ook iemand die kon genezen.
  ik heb het zelf een keer uitgeprobeert om een jonge te helpen van zijn brandwond pijn af te komen.
  en het lukte alleen daarna kreeg ik het zelfde brandwond plek voor even op de andere kan van mijn arm precies het zelfde geen pijn maar ik schrok me koppot hoe dat kan.
  ik zoek nog steeds naar antwoorden want ik ben bang dat ik nog meer van zoon gaves heb of hoe je het ook mag noemen.
  Mijn vader vroegen deet het over de telefoon en wel eens thuis ook met andere dingen net zoals wratten weg bidden pijn wegnemen in de rug. maar hoe hij dat deet heeft hij ons nooit verteld.
  ik heb veel vragen maar geen antwoorden want ik kan het niet begrijpen hoe ik dit kan. na dat ik het het geprobeert heb deet ik het niet meer.
  ik weet wel dat ik ook de pijn kan weg halen bij mensen die ik goed ken zoals mijn voormalige partner.ik ben er een beetje bang van want ik weet niet wat ik hier mee moet .
  ik heb raad nodig hoe ik hier mee omga en ik ben een zeer gevoelig iemand lijkt wel empaat.soms ik weet het gewoon niet.
  ik hoop dat me hier iemand kan helpen daar beter mee om te gaan.
  Groetjes Leon uit Midden limburg Roermond

  1. Hallo Leon,

   Zou je willen proberen de wratjes van mijn kinderen weg te bidden? Ik heb vroeger zelf mijn wratten laten wegbidden bij een oudere mevrouw uit Susteren. Ik weet echter niet meer waar zij woont en betwijfel of zij nog leeft. Ik ben al mijn wratten kwijt geraakt en dat nadat ik al vele malen vergeefse pogingen had ondergaan me stikstof (ook zeer pijnlijk).

   Mijn beide kinderen hebben rond hun 5e wratten gekregen en ze doen af en toe pijn.

   Ik hoop dat je een poging zou willen wagen!?

   Met vriendelijke groet, Gwenny

 6. Wat Claudia Went vertelt is heel herkenbaar. Gisteravond kreeg ik een appje met de vraag of ik brandwondenpijn ook via whatsapp kon genezen, heb ik een poging gewaagd . Met succes!!
  Met vriendelijke groeten,
  Jef Michielsen

 7. Beste Claudia,
  “Ik maak gebruik van een talent, een soort gave die ik bezit en die niet aan te leren is.” Deze zin wil ik graag van een kanttekening voorzien en het gaat dan met name over het laatste gedeelte “en die niet aan te leren is” Iemand die dit leest zou kunnen denken: “Kennelijk is het niet te leren, dus hoef ik er ook niet aan te beginnen” In het algemeen werkt dit dan ook niet bevorderend voor het aanpakken van een studie daartoe. Je begrijpt dat ik het niet eens ben met je stelling en geschreven zin en daarom ook mijn vraag: Is je stelling wel waar?
  Met vriendelijke groeten, Fred Volkers.

 8. heel veel gedoe omtrent het behandelen van brandwonden of het stelpen van bloeding, het genezen van wratten en dergelijke. Laat je echter niet beetnemen; het is helemaal geen gave; iedereen kan het mits de juiste woorden te gebruiken. Hoe het werkt is voorlopig nog onbekend, maar het is een schande dat sommigen er geld voor vragen. De ze ‘gebeden’ zijn bekend en moeten simpelweg algemeen bekend gemaakt worden opdat iedereen die pijn lijdt, onmiddelijk kan geholpen worden.

 9. Dear Claudia,

  I have worked, or better said, I provided Dr. Jan van Hemert for many years with my medical knowledge, and it has to be said he, as far as I can conclude, a very good doctor. At the time he was an associate of Dr. Jhr. Jaap Boreel. The biggest asset of Dr. Jan van Hemert was and is, he was willing to go deeper. He had perfect bedside manner, which every Doctor ought to have. I worked with him on the breath taking ins and out. I am taking on the Len Del Ferro research, fighting “Stammering, hyper ventilation, yet, your claims, are in my opinion a Bridge to far., Kind regards Dick

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.