Advertentie

Een prachtige bijlage bij Spiegelbeeld!


Er zijn zoveel facetten aan het onderwerp ‘orgaandonotie en -transplantatie’, dat we ons afvragen, waarom de grote media heftige zaken rondom dit onderwerp uit de weg gaan.. Veel heeft te doen met het begrip ‘sterven’.  Of liever: ‘gestorven zijn’… In de medische wetenschap wordt, in het geval van orgaantransplantatie, het criterium ‘hersendood’ als centraal punt gezien. Maar is dat wel allemaal zo duidelijk en wordt daar wel zo netjes mee omgesprongen..? Nee dus..

De mens, een verzameling organen, die 'nodig' zijn voor transplantatie.. Waar is de niet-transplanteerbare Ziel van deze mens zichtbaar te maken?
De mens, een verzameling organen, die ‘nodig’ zijn voor transplantatie.. Waar is de niet-transplanteerbare Ziel van deze mens zichtbaar te maken?

De dood die de transplantatieartsen nodig hebben om levende organen te verwijderen, noemt men hersendood. Wanneer iemand hersendood is, is de stervensfase nog niet voorbij. Een mens is tijdens deze fase nog voor 97% in leven!! Ook al zal een ‘hersendode’ zonder de hulp van apparatuur hoogstwaarschijnlijk geen overlevingskans hebben, feitelijk ‘leeft’ hij nog.

Maar“, zo vraagt o.a. Renate Greinert zich af: “Heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven?”.. Renate Greinert (1943) is moeder van een orgaandonor. Sinds 1985 heeft zij zich ingezet om meer duidelijkheid te verkrijgen over orgaandonatie en hersendood en het mensbeeld dat daarmee samenhangt. Zij had de moed om lastige feiten uit de dagelijkse praktijk van de transplantatiegeneeskunde aan de kaak te stellen. Daarbij is zij jarenlang ondersteund door kritische artsen, theologen en juristen. Haar dieptrieste verhaal en haar heftige uitspraken, o.a. gevat in het boek ‘Ongestoord Sterven’, liegen er niet om. Een voorbeeld:

 “Zonder enige informatie over de gevolgen die orgaanuitname voor de stervende donor en zijn familie heeft, heb ik me door de transplantatieartsen laten manipuleren. In diepe shock en totaal niet in staat om zo’n belangrijke beslissing te nemen, gaf ik toestemming om de organen van mijn vijftienjarige zoon te verwijderen. De aanblik van mijn leeggehaalde kind heeft mij diep gekwetst en enorm kwaad gemaakt. Iedereen zou voor zichzelf duidelijk moeten weten of hij van mening is dat iemand met levende organen al dood is of stervende is en dus nog leeft.”

En mocht je denken dat deze zaak een ‘uitzondering’ is, dan heb je het mis. Dit soort praktijken zijn nog steeds aan de orde van de dag. We plaatsten hier op de site een artikel van een vrouw die anoniem wil blijven. Haar gegevens zijn bij de redactie bekend. We raden je aan, om ook DAT ARTIKEL te lezen. Je zult dan zien, dat veel medisch personeel, met alle goede uitzonderingen daargelaten, niet meer in staat lijkt, de moraliteit aan de dag te leggen, die bij orgaandonatie aan de dag gelegd moet worden.

x

* * *

x

 – Orgaandonatie en -transplantatie –

x

Kijk erin…
X

Een prachtige bijlage bij Spiegelbeeld!

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

spiegelbeeld cover_oktober_2013In deze week van de orgaandonatie lijkt het erop, alsof alle alternatieve media een contra-gewicht trachten te vormen, misschien wel moéten vormen, voor de gladde praatjes, waarmee het onderwerp ‘orgaandonatie’ wordt verkocht via de Main Stream Media. Het lijkt daar ook wel alsof geen énkele journalist een kritische vraag durft te stellen aan ongeacht wie, over orgaandonatie..

Of het nou Pauw en Witteman zijn, die ‘geen-kritische-vragen’ stellen aan minister Schippers, of dat het nou de journalisten van BNN zijn, die zich kritisch uitlaten over orgaandonatie. Nee, het ingenomen standpunt blijkt steeds vaker, dat orgaandonatie goed is, en dat het derhalve ‘not-done’ is om ‘NEE’ te zeggen tegen orgaandonor worden, JA/NEE. Dat je eigenlijk een sukkel bent, als je het niet weet, of keihard ‘NEE’ zegt op die vraag. Ook al weet je niet preciés waarom..

Wij vragen ons telkens af: “Waar komt die stilte vandaan die zoveel mensen laten vallen, als het aan komt op het instemmen met of afwijzen) van het doneren van een orgaan’.. Die stilte komt natuurlijk voor een deel voort uit angst en onbekendheid, maar dat is absoluut een onvolledig antwoord op deze vraag. Vanzelfsprekend vinden veel mensen het een vreemd en wellicht bizar idee, dat iemand anders met jouw organen verder leeft, wanneer jij dood bent. Misschien weten ook té weinig mensen af van wat het precies behelst. Maar er zit een diepere werkelijkheid verborgen áchter deze stilte..!

De kracht achter deze stilte laat zich pas zien, wanneer mensen bereid zijn, volledig objectief en met een ‘open mind’ naar orgaandonatie te kijken. En er zijn genoeg informatiebronnen beschikbaar die jou een volledig beeld kunnen geven over de achtergronden van dit fenomeen. En hadden die journalisten nu maar eens zich VOLLEDIG geïnformeerd over orgaandonatie.. Dat ze dat bijna nooit doen, blijkt o.a. keihard uit deze reactie van oud-KRO-journalist en Brandpunt-presentator, Ton Verlind. Volgens hem willen de massamedia hun vingers er niet aan branden”

Nu hij media-adviseur is, schakelde de ‘Stichting Bezinning Orgaandonatie’ hem in, ter ondersteuning bij de PR voor haar congres in november 2012. Hierdoor heeft Verlind ervaren dat de Nederlandse journalistiek in de massamedia een heikel probleem op ethisch-levensbeschouwelijk gebied uit de weg gaat. De massamedia laten het vrijwel volledig afweten en doen volgens hem niet wat ze zouden moeten doen, namelijk volledige informatie verschaffen en dus de mensen ook informeren over de contra-argumenten van orgaandonatie.

Oud-Brandpunt-journalist Ton Verlind
Oud-Brandpunt-journalist Ton Verlind

Ton Verlindt: “Het is volstrekt gerechtvaardigd een discussie te voeren over de vraag of alle aspecten van orgaandonatie wel uitvoerig publiekelijk worden besproken. Dit gebeurt niet. Mensen blijken heel veel aarzelingen te hebben over orgaandonatie. Dit laat zich afleiden uit het feit dat betrekkelijk weinig mensen zich als donor hebben laten registreren. In de media bestaat rondom dit thema een soort ‘omerta’: ‘Laten we er maar niet over praten’.  En als je er toch met tegenargumenten over begint, krijg je vaak felle reacties. Doorgaans wijzen deze erop dat er iets niet goed zit. Dit wordt dan overschreeuwd om het niet bespreekbaar te hoeven maken.

Dat gebeurt ook wanneer nieuws voor mensen zo bedreigend is dat ze het niet kunnen bevatten. Dan gaat men het ontkennen. Stel dat iemand, van voor jou onbesproken gedrag, plotseling negatief in het nieuws komt. Aanvankelijk geloof je daar niets van. De bodem wordt onder je vertrouwen weggeslagen, de eerste, impulsieve reactie is ontkenning.
De boodschapper wordt vervolgens verdacht gemaakt en hij wordt de boosdoener. Discussie over het onderwerp wordt hierdoor onmogelijk. Dit mechanisme speelt niet alleen bij gewone mensen, het werkt ook vaak in de journalistiek. Dan branden de journalisten liever niet hun vingers aan het onderwerp, zeker niet als het thema emotioneel geladen is en er een mening geventileerd wordt die afwijkt van de gangbare.”


Deze uitspraken doet Verlind trouwens in een interview dat hij had met het nieuwetijds-magazine ‘Spiegelbeeld’. Wij bieden je deze special graag aan, namens Spiegelbeeld en de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Klik voor deze bijlage HIER voor een pdf-uitvoering ervan.

spiegelbeeld logoSpiegelbeeld bravo!!
De mensen achter het tijdschrift ‘Spiegelbeeld’ hebben deze special uitgegeven, in samenwerking met de ‘Stichting Bezinning Orgaandonatie’; Zij bieden je deze special aan. Albert de Louw, hoofdredacteur van SB: “Beste mensen, dank voor jullie reacties op deze orgaandonatie special. Ik wil jullie vragen om deze special zoveel mogelijk te delen met jullie eigen netwerk, zodat steeds meer mensen inzicht krijgen in de consequenties die post-mortale orgaandonatie met zich meebrengt. zowel voor de ontvanger, maar ook zeker voor de gever.

Ongestoord-sterven-900-hoog
Veel meer over de wijze waarop donoren worden behandeld, dan in dit boek wordt besschreven, kunnen wij je niet vertellen!  De dood die de transplantatieartsen nodig hebben om levende organen te verwijderen, noemt men hersendood. Wanneer iemand hersendood is, is de stervensfase nog niet voorbij. Een mens is tijdens deze fase nog voor 97 procent in leven – ook al zal een ‘hersendode’ zonder de hulp van apparatuur hoogstwaarschijnlijk geen overlevingskans hebben. “Desalniettemin”, zo vraagt Renate Greinert zich in dit alarmerende en bij tijd en wijle shockerende boek af: “Heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven?”

De nog-levende orgaandonor…
Het grootste en meest controversiële punt bij orgaandonatie, lijkt het feit dat organen uit een stervend lichaam gehaald worden, terwijl dit lichaam nog volledig ‘NIET-gestorven’ is.. We zeggen het netjes zoals je ziet, maar simpelweg komt het erop neer, dat organen bij een donor worden verwijderd, terwijl deze nog leeft.. De term ‘hersendood’ wordt daarbij te vaak als criterium gebruikt. Als iemand ‘hersendood’ zou zijn, dan is hij overleden; zou hij overleden dienen te zijn… Maar is dat zo..?!

Veel medische wetenschappers willen de Bijna-dood-ervaring (BDE) afdoen als onzin, door te verklaren, dat er geen leven meer mogelijk is, als deze 3 criteria om dood te zijn, van toepassing zijn. Namelijk deze:

 • Hersendood zijn (geen ECG meer vertonen),
 • Een volledig gestopte ademhaling/zuurstoftoevoer EN
 • Absoluut geen hartslag meer vertonend..(bloedtoevoer aan het lichaam)

Maar waarom dan in dit geval van BDE (waarbij het ‘werkelijk dood-zijn’ ook alweer is ontzenuwd!!! HIER) wel deze 3 criteria aanleggen, om te bewijzen dat een mens niet meer leeft, terwijl bij orgaandonatie het niet zo nauw genomen lijkt te worden (en wordt) bij de vraag of deze mens, die donor wilde zijn, wel echt dood is..! Hij is toch ‘hersendood’.. Hoezo, inconsequent wetenschappelijk gedrag..?!

Negative option: jouw organen zijn niet van jou, tenzij..!
Eind 2012 kwam D66-parlementslid en oud-nieuwlezer Pia Dijkstra, met de aankondiging voor een nieuw wetsontwerp waarbij een ‘dwingender orgaandonatiesysteem’ wordt verankerd in de wet. Een ander systeem dus dan wat we nu hebben. Dat zou dan een systeem worden van ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR). Dit houdt in dat iedereen automatisch als orgaandonor wordt geregistreerd tenzij hij/zij aangeeft dit niet te willen.

Pia Dijkstra maakt zich met haar wetsvoorstel vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie.
Pia Dijkstra laat zich met haar wetsvoorstel vooral heftig in de kaart kijken, inzake haar neerbuigende houding ten opzichte van de kritische mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie.

Is dit niet volledig schandalig, zelfs immoreel..? Je bent dus feitelijk geen ‘eigenaar’ meer van je organen, want die zijn automatisch van de staat, van de ‘medische wetenschap’, totdat.. Totdat jij zegt, via een officieel formulier, ‘Tot hier en niet verder!’. Je dient dus te tekenen dat je iets NIET WILT, anders doen ze het TOCH!

Dat noemen we met een mooie Nederlandse uitdrukking een ‘negative option’. Zo heet dat in marketing ook, als je iemand bijvoorbeeld een abonnement aansmeert, terwijl hij/zij denkt een proefabonnement te nemen. Maar nee, je moet het afzeggen, dat abonnement, anders loopt het gewoon door… ! Is  dat nog te rijmen met de logica.. Is er nog wel sprake van een ‘proefabonnement’, als ik het op moet zeggen…? Weet je dat een ‘negative option’ feitelijk verboden is bij wet..?

Dat een tijdschriftenuitgever jou straks zelfs moet vragen of je je abonnement wilt verlengen, omdat dit niet ‘zomaar’ door mag lopen.. Maar waarom moet ik dan mijn eigen organen terugeisen, die al van mij zijn..??! En-als ik dat niet doe, mijn organen dus- AUTOMATISCH VAN DE STAAT zijn..??? Want daar komt het toch op neer..?

Het klinkt dus allemaal wel sympathiek, zeker voor al die mensen die op een orgaan wachten en die telkens in beeld worden gebracht. Want het is daadwerkelijk een heftige opgave om met falende organen te moeten leven en de wens naar een orgaantransplantatie is vanuit het perspectief van een potentiële ontvanger heel begrijpelijk. Echter … zijn wij wel voldoende en juist geïnformeerd over wat een orgaandonor is? Dachten we aanvankelijk simpelweg dat een orgaandonor dood is, nu blijkt dit steeds meer en zelfs geenszins het geval te zijn. Want vanuit de medische wereld in binnen- en buitenland komen steeds meer aanwijzingen dat een orgaandonor nog leeft.. Lees daarvoor rustig de special van Spiegelbeeld.!!

orgaan handelOrganen zijn geld waard..!
We hebben hier geen tijd in te gaan op het facet van de wereldwijde handel in organen.. Je weet waarschijnlijk dat dit een heel heikel punt is, in de discussie rondom orgaandonatie. Hoe kun je immers over geld en handel praten, als je het over een zó gevoelig onderwerp hebt als orgaandonatie en transplantatie. En toch! Zeker in het laatste geval, het wetsvoorstel rondom ADR, de ‘actieve donorregistratie’.. Want hoe kunnen we garanderen, dat er niet een levendige handel ontstaat in organen, wanneer er genoeg van beschikbaar zijn.. Nu al worden over de hele wereld organen verhandeld en is er sprake van een regelrechte ‘orgaanmaffia’.. Kijk eens rustig op het internet, als je meer over dit onderwerp wilt zien en lezen.

Kortom, orgaandonatie is een uiterst controversieel onderwerp, waar alleen JIJ en niemand anders over kan beslissen. Download de special van Spiegelbeeld HIER; wil je de gedrukte versie hebben, koop dan de nieuwste Spiegelbeeld in de tijdschriftenwinkel en bewaar hem. Laat het lezen aan zoveel mogelijk mensen, mensen die je lief zijn, mensen waarmee je dit dient te bespreken. Voor als té laat is, om nog een afgewogen standpunt te bespreken..

Tot slot, last but not least..
Er zit aan orgaandonatie en -transplantatie ook nog een veel diepere, spirituele kant. Indien je daarvoor open staat, raden we je aan, eens een kijkje te nemen op de site van Marieke de Vrij en de Stichting ‘De Vrije Mare’. In dit kader worden organen bekeken vanuit de optiek dat ze opslagplaatsen zijn van onze levenservaringen en derhalve als unieke, mens-eigen organen zouden moeten worden gezien. Organen die dus niet ‘zomaar’ even van eigenaar KUNNEN wisselen.. (klik HIER voor een pdf over het standpunt van Marieke de Vrij en HIER voor de website)

* * *

x

orgaandonatie de vergeten kant SB

30 gedachten over “Een prachtige bijlage bij Spiegelbeeld!

 1. Ik stel mijn organen niet beschikbaar, ik ga er (ook voor ik dit artikel gelezen had) niet van uit dat men in staat is om te bepalen of iemand wel of niet dood is. Sterven is mijns inziens een proces, je lichaam is geen machine die je aan en uit kan zetten en zeker geen zak reserveonderdelen waar men naar believen uit kan graaien.

  1. In voorgaande nieuwsbrieven en bijgaande reactie’s is er inmiddels veel over geschreven. Mijn organen krijgen ze ook niet.
   Let wel: “De tijd tussen het uitblazen van de laatste ademhaling en het snijden in het lichaam is ZEER kort!”

  2. Let wel, dat is nog een luxe.. ‘Zeer korte tijdspanne’..!! Het is aan de orde van de dag dat een lichaam nog NIET gestorven is..! Pim van Lommel vertelt dat een lichaam dan letterlijk krampachtig probeert, haar organen te beschermen..! Voor de ‘roofmoordenaars’..

  3. Precies GuidoJ, en wat ik aangeef komt net zoveel voor want dan ben je nog niet los van je lichaam.

 2. Nou ik denk hier toch een ietsje anders over. Ik houdt van verschillende mensen zoveel dat ik zonder meer een orgaan af zou staan, indien nodig, en voor enkelen des noods alles.

  1. Hallo Jennes, ik zou me dan wat meer verdiepen in bijvoorbeeld de artikelen van Marieke de Vrij. Hoe dan ook worden “vreemde” organen niet zomaar geaccepteerd door de ontvanger. Deze zal vele jaren medicatie moeten gebruiken om afstoting van het gedoneerde orgaan tegen te gaan.
   Kassa dus voor de Farmacie zoals Novartis.

 3. Ook ik stel mijn organen en weefsels niet beschikbaar, hoewel ik daar als tiener heel anders over dacht en wel een donorcodicil droeg. Ik wens ook geen organen als ik zelf niet langer werkende organen heb , zelfs niet als dat zou betekenen dat ik sterven zou( ben al zo vaak dood geweest dat het haast wennen gaat)
  Orgaan donatie lijkt imo gerelateerd aan doodsangst ( angst om te sterven) en die heb ik niet. Ik heb nog niet heel lang geleden ‘op het randje gelegen’ en voelde totaal geen angst om te sterven .Ik weet dat ik een ziel ben en niet een lichaam dat laatste draag ik enkel een tijdje om mij hier te kunnen manifesteren.
  Ik zie een heel scala aan facetten die betrekking hebben op orgaandonatie : de lichamelijke kant , de financiele kant , de karmische kant , de spirituele kant, de ethische kant, en ga zo nog maar even door. Het blijft een moeilijke kwestie.

  1. Ik hou alleen de optie zaadbaldonor open , lijkt me toch wel kicken als je na je dood toch nog een kind weet te verwekken .

  2. @ Marcel,

   Nou ik weet niet of ik niet bang ben voor de dood, het is meer het moeten verlaten, het alleen laten van die genen die ik zo innig lief heb, ze niet meer kunnen helpen, beschermen, en van hun warme genegeheid kunnen profiteren, het leven is zo mooie in al zijn diverse verschijningen, zelfs in tijden van pijn en onvrede blijft het toch steeds zo leefbaar voor mij.

  3. Hallo MARCEL, om je op te vrolijken gisteren een Circus bezocht in Toulouse éénmans Circus, uit Rusland, het Dimitri Circus, met één man, die alles doet het hele repertoire, fantastisch, moest aan jou denken op je je éénwieler, kleintentje misschien 200 bezoekers, maar ieder één was blij!!!

  1. @B Juist dat bedoel ik doodgaan is een proces en het is voor een arts moeilijk vast te stellen wanneer je dood bent, hoef zelf ook geen organen van anderen. Trouwens men moet regelmatig transplanteren voordat een orgaan aanslaat.

 4. Ik stel mijn organen niet beschikbaar.
  Al heel jong voelde ik weerstand hiertegen. Nu is het mij duidelijk waarom.
  Ons hele lichaam maar met name onze organen dragen informatie met zich mee. Informatie over jouw leerprocessen in je leven, maar ook informatie van jouw voorouders. Je zou dit kunnen zien als een reeds voorgeprogrammeerde pc.
  Hier zitten programma’s op waar je iets aan hebt (je hoeft niet het wiel weer opnieuw uit te vinden) maar ook verouderde programma’s die je kunt wissen wanneer je dat wilt ( onderdeel van je leerproces).Dit noemen we karma, of wel zoals de kerk dit noemt(in zonde geboren).
  Deze informatie van al je organen neem je mee na het sterven. Drie dagen heeft een gestorvene nodig om de informatie los te maken van de organen.
  Door orgaan donatie moet je niet alleen wachten op jou informatie tot de donor is gestorven, maar deze informatie ondergaat ook veranderingen die niet door jou zijn veroorzaakt.
  De donor krijgt dus met een orgaan ook karma van iemand anders uit te werken.
  Dit heeft mij doen besluiten om geen donor te zijn en ook geen donor orgaan te ontvangen.

  Yana Dijkstra
  Alternatief Psychotherapeut -Magnetiseur
  http://www.hymbach.org

  1. Inderdaad. En wat de hoofdzaak is, als iemand hersendood wordt verklaard wil dat in werkelijkheid zeggen dat men nog niet helemaal dood is, sterker nog, er zijn hersendood verklaarden die weer geheel tot leven kwamen.
   Dus als de chirurg gaat snijden en dat ook nog zonder verdoving,
   dam kan je nagaan dat er een zeer pijnlijke moord wordt gepleegd.

   Waarom is dat niet strafbaar want men komt er nog mee weg ook en dat noemt men medicus?

  2. We hebben energetisch een eigen bestemming om ons leven te voldragen.
   Spinoza noemt dat essentie wat de mens mee krijgt.

 5. Hallo, ik ben hier om te getuigen over hoe DR-george hielp me. December 2014, zag ik een post op een bepaalde site sharing getuigenis over hoe de grote spreuken bracht haar ex. Aanvankelijk dacht ik de post is onwerkelijk, maar ik had later een tweede gedachte en ik contact opgenomen met de spreuken zoals geïnstrueerd door de post. Ik heb geen andere keuze dan mijn best proberen omdat mijn man liet me met mijn drie kinderen voor een andere vrouw na een klein misverstand.
  Ik en mijn man getrouwd meer dan 23 jaar en we leefden zo gelukkig. Op een gegeven moment begon mijn man te gedragen vreemd voor mij nadat we hadden een klein misverstand, waarvan ik smeekte om vergiffenis. Voordat ik wist wat er gaande was, liet hij me en ga voor een andere vrouw die werkt in hetzelfde kantoor met hem. Toen ik zag de post, ik contact opgenomen met de spreuken op zijn e-mail en hij vertelde me geen zorgen te maken dat mijn man terug naar mij zal komen in twee dagen tijd nadat hij afmaken gieten van de herenigen spreuk op hem. Tot mijn grootste verbazing, mijn man kwam terug om me bedelen voor een tweede kans na een maximum van vijf dagen terug en we zijn gelukkig samen weer leven als één familie.

  Ik wil dit medium gebruiken om iedereen te laten hier weten dat dit echt is en als je daar met hetzelfde probleem neem dan zo vriendelijk contact op met Dr George, de grote spreuken via zijn e-mail dro1georgetempleman@gmail.com becausehe blikje gedaan het onverwachte . Wens u allen het beste ook!

 6. Hallo allemaal net thuis gekomen, mooie tocht over de middenlandse zee gemaakt, over organen, tussen Sicilië en Lampaduso, drie menselijke lichamen drijvend op zee gezien, we hebben de lichamen van een anker boeitje voorzien, en de kustwacht gebeld, we kregen ook te horen niet verder naar Lampadusa te varen, vanwege het gevaar van boten met te veel mensen aanboord, de zee maakte een trieste indruk daar, en dan hoor je ook nog dat er 40% minder levende wezens en tjus in de deze mooie zeeën aanwezig zijn in vergelijk met de laatste 20 jaar, dus een andere koers gevaren, en een paar grote glazen achter over geslagen, beetje triest, en ik geloof niet dat organen een probleem zijn in deze wereld, waar het respect voor mensen en zijn waarden niet meer aanwezig is, Vr Gr Jenne

  1. Hallo Monika, ja en bedankt, weet niet waar jouw vader geboren is, maar het is een land vol mensen, warme mensen, met al hun hoedanigheden, die Sardijnen is iets aparts, en Sicilië is een speciaal wereldje, fantasties ontvangen door onze vrienden, we gingen van het ééne feest over in het andere, en al dat heerlijke eten en drinken, als het te veel werd gingen we de zee weer op,
   ja heerlijke mensen, en prachtige vrouwen, het is een verzameling van Grieken, Normandiërs en oud Sicilianen, beetje Joden, en Sarasenen, nu heel verdraagzaam, prettige Zondag verder, Jenne

  2. Hoi Jenne, het is mijn moeder, die Italiaanse is. Ze komt uit de provincie Friuli-Venezia Giulia, is in het noorden en het zijn ook aardige mensen 🙂 Ik heb wel familie in de buurt van Napoli. Zia, zio e due cugini, die nu ook al weer kinderen hebben.
   Vroeger ging iedere vakantie naar Bella Italia, mijn moeder had heimwee…
   Ik merk echt dat ik ook een Italiaan ben ergens, zeker weten, ook Duits en ja na 20 jaar Nederland ook ergens Nederlands 😉
   tanti saluti.

  3. Ik heb meer warm Italiaans bloed in mij dan jij weet Monika.
   Maar daar gaat het in alle liefde niet om en dit is ook weer met alle respect, geen discussie rubriek.

   Welterusten voor straks.

   gr, Wim

  4. Jenne en Monika, dat is heel mooi en fijn dat jullie elkaar kunnen vinden in vakantie trippen.
   En natuurlijk is het fijn dat men een mooi en behouden reis heeft gehad, maar…… wat heeft dat met het thema ‘Orgaandonatie’ te maken???
   Met alle respect hoor want ik bedoel het ten goede, dit is toch “Want To Know”? en niet de ‘Story’? of dwalen we gewoon af?

   Groetjes, Wim

  5. Blijkbaar niet voor jou Wim Warbout…
   Kijk als ik nu alleen maar zulke reacties zou geven, dan zou ik je beter kunnen snappen. Reageer je dan ook onder de ‘gewone’ reacties van mij?
   En over organen, ja, je hebt toch nog een hart, of niet? 😛

  6. Jenne goed dat je het even in het eggie in 3d op zee gecontroleerd hebt, velen zien namelijk de vlucht berichten in overvolle gammele boten overwegend als media ‘hoax’.. ik hou van bootjes en schepen maar voor geen goud op zo’n drijvende doodskist zonder deugdelijke aandrijving in de verschroeiende zon, voor geen geld, hoe wanhopig moet je zijn, en tuurlijk tegelijkertijd zullen er vast snuiters met andere motieven tussen zitten, met dank aan de tip van Odette, Monika laat je maar niet door de war maken, het is loeihard vier dingen en windrichtingen door elkaar heen op moment, in de politiek op het nieuws en zelfs in de mens zelf, per paar minuten kijken hoe de zeilen staan, September (Septa 7) is Ontscheidingsmaand met de opnieuw ontdekte uitgegraven Tweede Sfinx, de maand van het westelijke ontwaken uit den doden, prima windrichting for now. Orgaanhandel en wapenhandel hand in hand.

   http://www.encyclo.nl/begrip/septum

   http://newswire.net/newsroom/news/00090322-police-in-greece-discovered-arms-in-humanitarian-aid-for-migrants.html

   ‘Griekse politie entdeckt Arme vuurwapens tussen humanitäre Aid Hilfe hulp goederen for Syrian refugees Auswanderer immigranten vluchtelingen. The Police investigators onderzoekers proberen achter de identiteit van den Absender l’expéditeur von Behältern shipment scheeps containers met des fusils rifles geweren et des munitions for migrants dans l’UE te komen.

   Tot nu toe so far Jusqu’à présent Greek custom douane Polizei fand 5000 Gewehre und mindestens minstens au moins demi-million de balles eine halbe Million Kugeln bullets in 2 scheeps containers zogenaamd allegedly labeled als ‘humanitäre Hilfe’ destinée à des migrants from Syria, bedoeld voor die Migranten aus Syrien angekommen im Lager kamp de migrants grecque. Media Medien spekulieren vragen zich af of er nog andere si il ya d’autres soortgelijke ähnliche ‘humanitären’ Hilfslieferungen shipments pakjes van sinterklaas sont arrivés zijn aangekomen für andere Lager kampen in Europa.

   Op het televisie kanaal ‘Creatapost’ van het eiland Kreta is einem Video freigesetzt released uitgezonden waar duidelijk clearly boxes des boîtes avec des munitions with ammo kogel dozen te zien zijn labeled beschrifted beschreven met Us ammo production company ‘Yavex’, avec la société de production américaine de munitions production company ‘Yavex’. Opmerkelijk is dat op de online verkoop website van Yavex staat dat er No sales outside the Us niet buiten Amerika geleverd wordt, kein Verkauf außerhalb buiten en dehors des États-Unis der Usa, via Ups of Fedex Ground.

   In een andere rondzwervende video roaming YT, op YouTube, zeigt eine andere Geschichte, is een geheel ander verhaal te zien than those seen in mainstream media, que ceux observés dans les médias traditionnels, als die in den Mainstream-Medien zu sehen dan wat je gewoonlijk op tv te zien krijgt. Een verzameling collection grof rude brutalle Verhalten behavior gedragingen der jüngeren Immigranten, stelen slopen und Wasser wegwerfen jetez l’eau throw away water door politie uitgedeeld water weg gooien. Verder in addition darüber hinaus is te zien hoe sommige Einwanderer immigranten aus dem Syrien Flüchtlinge Gruppe met de Pakistan flag Fahne vlag aan het wapperen zijn qui sont en brandissant le drapeau du Pakistan. Andere gewelddadige refugees vluchtelingen die te zien zijn clearly clairement came from African countries komen duidelijk uit Afrika.

   Er zijn reports Berichte dass erhebliche aanzienlijke substantial amounts of money d’argent, erhebliche Menge an Geld benötigt wird, dat er veel geld nodig is um als refugee Flüchtling von Syrien nach Deutschland zu reisen….. ‘

  7. Er zijn bepaalde dingen die ik mis als ik op reis ben, en dat is on der anderen Guido met zijn diep menselijke onderwerpen, onder gebracht in WTK,
   en het gaat hier wel over meer als vacantie kiekjes.
   Wat ik heb gezegt dat wij drie dode mensen zagen drijven, en dan mijn conclusie trek dat één mens en zijn organen cq handels waarde, heel goedkoop is geworden, en met al zielige ontheemde mensen, zal dit handelen nog toenemen.
   En Wim Warhout, jij hebt beslist niet die warme Italiaanse mentaliteit, jij moet je zuinige kille Nederlandse vingertje hier even op leggen, et ; i miei saluti alla Monika !

  8. He jenne
   gelukkig geheel behouden terug , ik had alleen begrepen ( om het even over de doden drijvers te hebben) dat je alleen organen kan oogsten van een levend lichaam, dus aan dooie drijvers hebben we niets.Overigens snap ik wel dat ik protesten uitlok met de term “dooie drijvers” maar deze mensen hebben hun problemen achter zich gelaten , en wat je ziet zijn slechts hun stoffelijke oude jassen. Ik heb meer met de nog levende te doen zeg maar.

  9. HyperAlert
   Zoals je schrijft:Opmerkelijk is dat op de online verkoop website van Yavex staat dat er no sales outside de US niet buiten Amerika geleverd wordt.
   Dan moet dit volgens mij wel betekenen dat het dus niet om verkoop gaat maar dat het eerder een schenking zal zijn want zo heb je nu eenmaal geen gedoe met bonnetjes en zo en je weet nooit waar dat goed voor kan zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.