Advertentie

2012, Einde van de wereld? Nou nee!


x
De Stichting ‘Poort’ is voornamelijk Hannah van Buuren (1938). Was ze ooit één van de bekendste feministes uit de 2e golf, nu is zij verstild; een wijze oude vrouw. Haar afkomst en opdracht liggen in het etherisch-elektrisch vuur. Dit is het vuur dat via het hart inzicht brengt en transformatie afdwingt. Daardoor leeft ze hecht verbonden aan deze jaren in de tijd. Begrijpt ze die ook beter. Doet ze niet mee met geestelijk volksverllakkers die ons wakker willen schudden voor Illuminati, dreigende buitenaardsen, krokodillenhersenen, allerlei gevaar buiten onszelf, enz. Al die zaken waar we bang voor worden gemaakt leven ook in onszelf. Het is één. Zij wil geen ‘volgelingen’, daarom kun je ook geen ́lid́ worden van haar ‘Poort’. Wel abonnee op haar ‘Maandduidingen’ en ‘Tijd-Schrift’. En zo doet zij dat nu in ‘Poort’ vanaf 1994 al, tot op de dag van heden. Een bezoekje aan haar site is dan ook meer dan de moeite waar(d)..!

En er is nu een ontkomen aan, omdat wij, alvorens de 5e dimensie te betreden, eerst door de 4e moeten, waar de collectieve pijnen en duistere manipulaties wachten, en woekeren. Hieruit komen nu overal op deze planeet de onbegrijpelijke machtsmisbruiken en wreedheden voort die niemand begrijpt. Het is de 4e dimensie die zich nu levensgroot uit projecteert. Door mensen die moorden, door ons die de hand voor de mond slaan van afgrijzen, door mensen die misbruik maken van het etherische bloed: geld.
Op één of andere manier leeft het in ieder van ons. En hoewel wij goed van hart zijn, we zullen die zaken eerst aan het licht moeten komen, alvorens wij en masse de 5e dimensie binnenschuiven. Sterker nog: doordat we zo naar de heelheid van de 5e dimensie snakken, steken de collectieve onverwerktheden juist de kop op. Heelheid omvat immers alles?

Zó duidt Hannah de rampen en de geweldsdelicten en de veelvoorkomende ‘psychoses’ heel anders dan ‘normaal’. Uitermate gevoelig voor de stroom die het leven wil nemen. Altijd net iets voorop. En dan nog: Hannah, als vrouw, maakt het concreet, en past elk inzicht toe op haar eigen leven van alle dag. Daarmee kan ze raken. Woorden raken alleen aan de buitenkant; die gebruikt ze óók. Maar haar ervaringsdagen, zo eens in de twee maanden, en haar consulten en rondetafelgesprekken, zijn dagen waarin háár ervaring meteen de jouwe oproept. Omdat ze het doet. Omdat ze het is. 

Ze heeft haar werk ook in een stichting ondergebracht: zij verdient er zelf geen cent aan, en dit garandeert haar de ultieme vrijheid. Zo hoeft ze nooit in de verleiding te komen om omwille van levensonderhoud ook maar iemand naar de mond te praten, of haar wijsheid te verzwijgen. Of zich ergens op te beroemen om mensen te ’trekken’. Zo kan ze zelf het wakende stille oog binnenin de orkaan zijn.

“De mens zelf is nu de brug”, zo getuigt Hannah. “De grote veranderingen voltrekken zich niet op veilige afstand om ons heen, maar dwars binnendoor. Engelen en natuurgeesten leven naast de mens op deze aarde tijdens de grote transitie van deze jaren. Meedogend en met liefdevolle ogen slaan zij ons gade”.  Haar grootste kracht is verwoorden wat nog bijna niet te verwoorden ìs, en wat nog bijna niemand verwoorden kàn. En daarmee te raken voor wie geraakt wil worden. Haar oprechte woord roept in beweging.
x

* * *

x

Eindelijk 2012. Einde van de wereld? Nou nee.

© Hannah van Buuren, Stichting Poort – december 2011

x

Hannah van Buuren, lichtbaken in deze woelige tijden.

Wel een heel confronterend jaar, doordat op dit punt in de tijd alle nog aanwezige verhullingen openbreken. Een evolutiesprong kan nu eenmaal niet plaats vinden op wat onwaarachtig en toegedekt blijft. En tijd is een heel nauwkeurig ding: voor een evolutiesprong is meer nodig dan een aantal mensen van goede wil. De evolutiesprong waarop aarde en mensheid hopen, gaat de hele spiraalarm aan waarin onze zon en planeten zich bewegen, zelfs de hele Melkweg met het Galactische hart. Strómen van bewuste energie (in feite van Hoge Wezens die enkel bewustzijn zijn) zijn al sinds einde jaren ‘80 bezig met frequentieverhogingen te besturen, niet alleen naar de aarde, maar ook naar onze zon, de Pleiaden, Orion, Kleine en Grote Beer, Sirius.

Deze frequentie-infusies moeten beantwoord worden, wil er van echte evolutie sprake zijn. Voor bovengenoemde sterrenconstellaties is dit te doen, maar ons zonnestelsel is onvoorspelbaarder. Waarom? Omdat ons zonnestelsel enkele mensheden bergt, aan wie vrije wil en vrije keuze is gegeven. Dat betekent nu ook: eigen verantwoordelijkheid. De wezens op genoemde sterrenbeelden staan hoger in bewustzijn dan wij, maar hebben zich aan voorgeschreven lijnen gehouden; zij kennen, gehoorzamen van nature, en belichamen het Plan met liefde. De mensheden van ons zonnestelsel belichamen dát facet van liefde dat vrije wil heet en autonome verantwoordelijkheid. Ook liefde, maar een ander facet ervan.

2012, laten we af en toe ook eens goed lachen om onze serieuze blik op dit magische jaar...

Wel een risico.
Een evolutiesprong begint altijd met druk, pressie, gepresseerdheid, versnelling. Met een opstartperiode. Die periode van druk en versnelling kon dan twee kanten op: een mensheid beantwoordt die met eigen frequentieverhoging, of niet. Dat gebeurt aan het einde van de opstartperiode, waarin een energetische poort open gaat.

Als een mensheid (een kritiek percentage van de massa) de periode van pressie en versnelling niet oppikt, dan keert zo’n mensheid op zo’n aarde weer terug naar de eerdere, lagere, frequentie van vóór de opstartperiode. Lukt het wel, dus zijn er genoeg mensen die de versnelling en pressie ter harte nemen en er in zichzelf iets mee doen, dan schiet, in de periode meteen volgend op pressie en versnelling, zo’n aarde met mensheid door naar een nieuwe fase op de hogere frequentie. Hogere frequentie = meer dimensies.

Het is al gebeurd dat dit proces half om half verliep, zodat er twee aardes kwamen: een fantoomaarde met de lagere frequenties, en een doorgevoerde aarde op hogere. Altijd zijn er dan weer knooppunten in de tijd, waarop doorstroom plaats kan vinden van zielen die hun eigen evolutie ter hand hebben genomen. Er bestaat geen goed-beter-best hierin, het is gewoon een kwestie van natuurlijke ritmen, mogelijkheden en onmogelijkheden, tijd-stippen die samenvallen of juist niet. En van eigen bewustzijn natuurlijk, dat vooral.

Nu hoef ik niet te vertellen dat wij al járen in zo’n periode van pressie en versnelling leven. In een opstartperiode dus. Toenemende druk en tijdsversnelling zijn ons niet vreemd. We ervaren die psychisch en fysiek. In de jaren eind ‘80, ‘90 en 2000-2010 hebben wij daar gehoor aan gegeven door een en ander los te laten, wat ons blokkeerde. Een psychologisch reinigingsproces waarin velen van ons behoorlijk ver in zijn gegaan. Nu de opstartperiode bijna ten einde is en de grote Poort voor een jaar of vijf opengaat, wordt er een appèl gedaan op ons zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn gebruiken we tot nu toe vrij verhullend. Dat komt door een aantal groeihoudingen die we ons eigen hebben gemaakt:

1. alle wereldgodsdiensten die de goddelijkheid, en daarmee de goddelijke scheppingskracht van mensen verborgen, en mensen op deze manier afhankelijk maakten van een zeer onvolledig beeld van zichzelf. Geen enkele grote wereldgodsdienst, ook het Hindoeïsme niet, ook het Boeddhisme niet (al noemt dit zichzelf een filosofie en geen godsdienst), onderwees mensen hun goddelijke oorsprong, hun goddelijke wezen. Hierdoor kregen overal ter wereld (bijna overal, omdat er hier en daar wel ingewijdengroepen leefden) mensen een te klein en te gefragmenteerd beeld van zichzelf;

2. het verschrikkelijke dualisme tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, dat tot op de dag van vandaag onze moraal en ethiek, onze opvoeding en scholing kleurt. Dit dualisme vloeit natuurlijk voort uit de houding van alle wereldgodsdiensten, maar is ook doorgesijpeld in lagen die niets (meer) met religie te maken hebben. Uitvloeisel daarvan is dat mensen er steeds op uit zijn om vooral maar ‘goed te doen’, en ‘als goed mens over te komen’. Ook dit fragmenteert een mens. Want wij zijn veel meer dan wat goeds en wat kwaads;

3. het volstrekt negeren van de Liefdeswetmatigheid van Één. Wij maken allemaal scheidingen. Tussen materieel en immaterieel. Tussen jou en mij. Tussen lichaam en geest. Maar wij als mens zijn de hele bandbreedte tussen lichaam en geest. Wij bestaan op al die frequenties, en het leven gaat dus helemaal niet om te vergeestelijken. Waar het lichaam niet meegenomen wordt in besef van god-te-zijn, daar krijgt geest geen poot aan de grond.

Diezelfde scheiding verhindert ons te beseffen en te ervaren dat wij met allen en alles één zijn. Hoewel jij je persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor het opvoeren en stabiliseren van jouw frequenties, doe je dit in het weefsel van het Ene Leven. Dus jouw persoonlijke aangaan of niet aangaan van het appèl beïnvloedt onmiddellijk de frequentie van het Ene morfogenetische Veld waar wij deel van uitmaken.

Wat is dan frequentieverhoging, en hoe doen we dit?
Frequentieverhoging heeft te maken met volledigheid, dus met het afwerpen van gefragmenteerd leven. Frequentieverhoging heeft ook te maken met de mate waarin jij in je dagelijks leven durft te beseffen wie jij bent: god-delijk, god, een gezicht van god. Ten derde heeft frequentieverhoging te maken met het besef (niet alleen de gedachte, maar het besèf) van eenheid.

Elke mens omvat vier kwartieren: het lichte, het belichtende, het donkere en het duistere.

Kun je licht zien, zónder dat er 'donker' is..?

Het duistere omvat zijn geraaktheid als mens, de verschrikkingen èn de gelukzaligheden die diepe sporen hebben nagelaten in alle mensen, sporen waar we normalerwijze niet bij kunnen. Zowel verschrikkingen als gelukzaligheden maken diepe sporen, ja, ook de gelukzaligheden omdat ze niet voort konden duren en heimwee naar zulke momenten een mens en een hele mensheid haar leven kan verzieken (‘Denn alle Lust will tiefe, tiefe Ewigkeit’, Goethe). Het duistere komt altijd voort uit het besef afgesneden te zijn. Maar hieruit vloeit dan ook weer voort het verlangen naar eenheid.

Het donkere is het vooralsnog onbekende. Daarin liggen kiemende mogelijkheden verscholen. Door een heftige gebeurtenis kunnen zulke mogelijkheden ineens acuut worden, bv als je iemand wilt redden van de dood. Je stijgt dan boven jezelf uit en doet dingen die je ‘normaal’ niet zou doen. Toch liggen die in je. Of een mens in heftige woede neersteken, idem dito.

Het belichtende ken je wel. Het is daar waar jouw aandacht heen voert. Jouw aanwezigheid bij alle dingen van de dag (hopelijk bèn je aanwezig daarin). De dingen die je wilt overpeinzend. Je houding tegenover anderen en het andere. Het belichtende is dus nogal gekleurd door de 3 groeihoudingen die ik hierboven uitlegde.

De vierde is het Licht zelf dat jij ook bent. Het licht dat geen schaduw werpt (dat doet het belichtende wel). Het licht dat het belichtende aanvuurt, maar ook het duistere! Want eenieder van ons is alle vier. En één van de voornaamste dingen die jou er van weerhouden om jezelf te erkennen in alle vier is je voortdurende pogen om toch maar ‘goed’ te zijn. Voor de zoveelste keer: goed en kwaad doen hier er helemaal niet toe. Het gaat er enkel om of jij het doel van je geest realiseert. Ons voortdurende ‘goed willen zijn’ maakt vaak dat mensen elkaar klein houden. Je doet iemand goed door ook, onbewust maar toch, te eisen dat die iemand dan ook goed of beter wordt zoals jij dat invult. Heel veel mensen die andere mensen dragen of steunen doen dit op hun eigen voorwaarden.

Kwalijker is dat, als we onszelf niet durven zien in onze eigen volledigheid, we de ander niet kunnen duiden als die iets doet wat we niet verwachten, of wat we erger dan erg vinden, of waar we ons van afwenden in niet-willen-zien. Het gaat hier dan niet om ‘ja’ te zeggen tegen criminelen, maar om te begrijpen hoe zo’n mens in elkaar zit, en dat duistere dingen zich kunnen manifesteren in gedrag aan de oppervlakte.

Als mensheid in totaal is het belangrijk om te zien dat wij samen, doordat we nu sterker dan ooit naar Licht streven, ook het Duistere aanwakkeren om zichtbaar te worden. Kijk je maatschappelijk om je heen, dan is dit heel duidelijk. Zaken die voorheen in het duister verbleven, zeer wrede zaken als mensheid hun leefbaarheid of hun gezondheid ontzeggen, komen nu naar boven. Maar ook onder jonge mensen veel initiatieven, juist betrekking hebbende op zorgverlening, solidariteit en dan niet alleen met mensen, maar ook met andere aardebewoners. Tegenstromen, onderstromen en oppervlaktestromen.

Onszelf als één geheel te durven ervaren, als één volledigheid die alles als mogelijkheid in zich heeft, is dè voorwaarde om onszelf als één met alle mensen te kunnen ervaren. Wát anderen ook doen, wát anderen ook laten, het zit als mogelijkheid ook in jou. Je kunt er ‘nee’ tegen zeggen, zowel tegen sluimerende zaken in jouzelf als tegen vergelijkbare zaken bij anderen, dat mag en moet zelfs. Maar je moet het wel erkennen, dat het ook in jou sluimert, want dit is de enige mogelijkheid om verbinding te maken met anderen, in een weloverwogen ‘nee’, een idem ‘ja’, of een dito ‘misschien’.

Het gaat er niet om om nu vanuit jouw eigenste Duister met slagersmessen alle duiven op de Dam open te rijten en tegen de Paleismuren te gooien, en nog wat mensen die jou niet bevallen erachteraan, het gaat erom dat je ziet dat je als mens die mogelijkheid in je draagt. En ook zoveel gewondheid, dat er ook maar iets hoeft te gebeuren of jij treedt ook van je goedheidspadje af. Dit te erkennen zal je heviger doen verlangen naar je alomvattende goddelijkheid, naar je onaantastbare kern, naar het overzicht en inzicht waar je als menselijk wezen recht op hebt, en dat nu in deze tijdsovergang heel nabij komt.

In herkennen en stellingnemen verlies je niets van je energie, integendeel: je staat dan onwrikbaar in je kracht. Zo staat 2012 nu in de hartskracht van ieders werkelijkheid, maar ook van onze collectieve leefsfeer van nu. Het zicht is open naar alle kanten. Het hart is authentiek en niets-verhullend. Onafhankelijk ook, omdat het Is. Niemand kan je dit geven. O, veel mensen kunnen je raken, zodat je frequentie-band een tik krijgt. Maar die tik moet je vervolgens zelf gebruiken en doorvoeren, helermaal binnenin jou. En wat je dan, in alle eerlijkheid die je opbrengt, in alle stilte waar je je diep in laat zakken, ziet is je omvattendheid: dat je alle facetten van de cirkel bent, omdat jij god bent.

God is het Licht, God is het Belichtende, God is het Donkere, en God is het Duistere. Was die omvattendheid er niet, dan was er geen dynamiek. Dan was het in deze schepping statisch, dus Niet.1)

De dynamiek die ontstaat als wij onszelf eerlijk, authentiek en onverhuld openen voor onze dynamische omvattendheid, en dan te durven zeggen, tegen die hele omvattendheid:

Dit Ben Ik Ben Dit,

dát is frequentieverhoging!

Het ligt nu in je macht. Je bent er rijp voor.

De Hoge Wezens die ons hebben be-drukt (via imprints) en tijdsversnelling doen vanaf dit teken een appèl op jou.

Op jouw antwoord.

Op jouw verantwoordelijkheid en respect jegens jezelf, als god.

Stap nu uit kleinhoudende gedoetjes, en ga staan!

Kosmische weefsels, reikend tot diep in aardes’ kern, trillen van verlangen naar jou.

x
* * *

x

37 gedachten over “2012, Einde van de wereld? Nou nee!

 1. “De vierde is het Licht zelf dat jij ook bent. Het licht dat geen schaduw werpt (dat doet het belichtende wel). Het licht dat het belichtende aanvuurt, maar ook het duistere! Want eenieder van ons is alle vier. En één van de voornaamste dingen die jou er van weerhouden om jezelf te erkennen in alle vier is je voortdurende pogen om toch maar ‘goed’ te zijn. Voor de zoveelste keer: goed en kwaad doen hier er helemaal niet toe. Het gaat er enkel om of jij het doel van je geest realiseert. Ons voortdurende ‘goed willen zijn’ maakt vaak dat mensen elkaar klein houden. Je doet iemand goed door ook, onbewust maar toch, te eisen dat die iemand dan ook goed of beter wordt zoals jij dat invult. Heel veel mensen die andere mensen dragen of steunen doen dit op hun eigen voorwaarden.”

  Dat is een heel fijne bevestiging voor mij, dat ik weet dat ik al me hele leven in die 4D lichtsfeer verkeer, tis alles behalve lekker te vertoeven om eerlijk te zeggen, tis gewoon er keihard en zeer oneffen. Je moet er zoveel voor inleveren elke keer weer dan een gewoon mens uit een lagere sfeer zich al het leven beneemt bij gedachte hoeveel tegen werking je kan krijgen. Altijd heb je alles tegen, ziekte, gedragscodes, leuke dingen, werk, inzichten, alles wordt altijd uit je handen getrokken en niet voor waarheid aangenomen, al ben je 100% zuiver, eerlijk en oprecht.
  Altijd en al heb ik laten vallen hier zelfs op WTK dat licht en donker, Negatief en Positief mij niet interesseren maar dat ik graag vanaf de middenstip het spel bekijk. Af en toe het veilige paadje verlaat om iemand tegen de muur aan te drukken of hem een duwtje te geven in de juiste richting…

  Nu hoor ik gelijk al gemompel van lui die zeggen, kan je dat bewijzen dan??!, ja dat kan ik, heb een tape liggen met een chakra reading van mijzelf die al een kleine 26 jaar oud is waar deze waarheid op staat en alleen onder voorbehoud het heb laten horen aan mensen die ik kan vertrouwen en open staan om met deze informatie overweg te kunnen.

  Dank je Hannah voor het delen van dit artikel, het geeft mij weer een impuls dat ik toch op het juiste paadje zit en dat ik weet wat mijn blauwdruk is hehehe en zal de rest ook weer verder in kunnen kleuren…

  1. Het gaat er niet om om nu vanuit jouw eigenste Duister met slagersmessen alle duiven op de Dam open te rijten en tegen de Paleismuren te gooien, en nog wat mensen die jou niet bevallen erachteraan, het gaat erom dat je ziet dat je als mens die mogelijkheid in je draagt. En ook zoveel gewondheid, dat er ook maar iets hoeft te gebeuren of jij treedt ook van je goedheidspadje af. Dit te erkennen zal je heviger doen verlangen naar je alomvattende goddelijkheid, naar je onaantastbare kern, naar het overzicht en inzicht waar je als menselijk wezen recht op hebt, en dat nu in deze tijdsovergang heel nabij komt.

   De tijd is NU om alles los te laten en/of te omarmen. 3d, 4d, is allemaal illusie. Diep van binnen ben je er allang. Ik heb te veel met je gesproken, je ziel is er al, de rest is loslaten. Zul je zien wat een kracht dat geeft. Het is goed. Pieker niet, het is illusie allemaal en hoe heviger je je verzet hoe harder het gaat knagen. Ik loop je niet te plagen. Het is ECHT! Lijn de chakra’s uit, zet alles in werking en het kwaad zal oplossen, voor altijd. Niet alleen voor jou en mij maar voor iedereen.

   Toch, iedereen zal het zelf moeten doen. Ieder gaat zijn weg en als het niet genoeg is dan krijg je nog een poging. M.a.w. vanuit het tijdloze is er niets aan de hand, je kan niet sterven, wel leiden. Ook genieten, ieder draagt zijn eigen kruis en ieder heeft zijn eigen ding te doen om alles op te lossen. Ik kan hier dan ook niemand bij helpen en ook een ander kan niemand anders helpen. Dit is een les die voorbij 3d denken gaat. Het is de waarheid…

  2. Als je het zo goed allemaal weet beste Martijn dan kan jij wel aan iedereen uitleggen wat ik dagelijks ervaar in en om mijn lichaam en geest heen, jij bent het zo geweldige voorbeeld is spé die alles weet binnen een fractie van 1 sec, of je schiet hoogst waarschijnlijk hopeloos je doel voorbij omdat denkt dat je het zo goed ‘WEET’.

  3. Een berengoed artikel en vallen voor mij ook heel wat puntjes op de i op zijn plaats zoals sommige van ons ervaren.
   @Martijn doe niet altijd zo onnozel alsof je het beter weet. Het gaat om de inhoudelijke informatie wat Hannah van Buren beschrijft. Hetgeen valt voor mij ook als een puzelstuk op zijn plaats met o.a. het lijden…niet alles is illusie of zit in onszelf wat vel echter vaak denken….Dank Hannah!!!

  4. Die lianne… ook al zo gegroeid in voorspoed, dat is alleen maar mooi dat je er steeds meer afkeer van krijgt, toch altijd heerlijk dat er mensen zijn zoals jij die de boel in evenwicht houden, het maakt het leven er alleen maar spannender op.

 2. Jaaah ik ben er Klaar Voor, it giet oan…. !!!! (4)

  ‘Stumping & Rolling’ zou R.L. Burnside zeggen zingen zaaien zuipen (groene thee) zonder muggen ziften zoeff zoeff here we go go go go Now

  als je Het of Ut of dat of dit of hij of zij of gedoe met of zonder frivoliteiten maar begrijpt dan wordt Allesz Andersz ins All en in ons Eigen voor ons Eigen met z’n Allen geen gezeik Iedereen Reikie Rijk, zoooh iets mag het wel wezen van mij dan, van jou ook Dawnie of is het Mwaahnie Mahonie Alohaah MooiNie, ik wil ut was zo’n liedje van Doe Maar, maar ze wil niet of toch wel, de tijd zal het leren maar ik kan niet meer wachten op de kleinkinderen helaas, ach en Monika, jah Monika, die wil wel gelukkig, nie met mij benkbang maar toch, of Eye, jah Eye is Ovaal en Rond en AllesOmvattend, das zo mooi, kank kniet knuitleggen zo 1, 2, 3, Vier..

  R.L. Burnside – Miss Glory B
  http://www.youtube.com/watch?v=9Pt2S199JoA

 3. Hannah,

  Bedankt voor het mooie artikel. Zeer verhelderd. Zonder acceptatie geen heling, zonder heling vast blijven hangen in dualiteit…

  Ik weet genoeg over vorige levens om mezelf – laat staan anderen- niet te betitelen als goed of slecht.

  1. Die Burke, ouwe kruimel van me… Zo kekker in het midden als onderdeel van het grotere geheel.

 4. Nog bedankt Aye Aye Aye nodding impliciet No No No dat je niet m’n muzische muzikale klankbord kan zijn vanwege plank probleempjes en andere technologische ongemakken die het scrollen rollen langzaam langweilig lamentabel maken, laat staan de malle optionele video player eppie appies die niet een standaard beschikbaar liedje of een filmpje kunnen laten zien…

  Lianne denkt dat er in een Groot Jaar afwezigheid absentie en abstinentie Rond er niks gebeurt isz, een miljoen jaar en honderd miljoen gebeurtenissen en uiteindelijk is de Cirkel van het rad weer rond en lijkt allesz het zellufduh.

  Zonder m’n muizige muzen muizenissen en ander inspiratoire inhalige gelukzaligheden vind ik het maar moeilijk te verkroppen er schijnbaar alleen voor te staan tussen alle zelfvergenoegde ingegraven tuin kabouters van weleer, ik ben niet zo’n hol bewoner van origine, wat is de mannelijke pendant van sneeuw witje, nou jah het sterft hier weer van de gnomen, ook die hebben hun charme, kan er alleen niet errug opgewonden van geraken moek zeggen, alle prinsessen hebben hun primaire privé plaat en plaats nu wel gevonden lijkt het, ze zijn er allemaal niet meer of zo, dat is als Rob de Nijs zonder Roadies, da kan helemaal niet..

  Quote:

  ” 1. a lament; expression of sorrow
  2. the act of lamenting ”

  http://www.thefreedictionary.com/lamentation

  Amy Winehouse No No No
  http://www.youtube.com/watch?v=AHj2EXWUIp4

  1. Ik ben hier eigenlijk voor Cozmic omdat ik zijn armageddon site heb gelezen en wilde weten hoe hij daarover denkt. Stuit ik gewoon weer op Paul zijn commentaar. Gatver ik dacht dat ik daar wel overheen was maar ik ben nog net zo allergisch.

  2. Zeg maar Jij, maar dat is “UiT” las ik in de Televaag van VAndaag, vandaar zeker, Iedereen Heeft het INeens over “Meneer” dit en “Mister” dat, en U, deden we anders nooit toch, je zou kunnen zeggen dat we weer moeten spelen dat we Vreemden van elkaar zijn, 25 jaar in de Cast van ‘Het Kleine Huis’ en dan ineens ken je elkaar zogenaamd niet meer, zal wel met stijgen van de leeftijd te maken hebben, de dementie treedt steeds vroeger in, denken ze dat het een trendy trend is maar eerder is het een wrange realiteit elkaar niet meer kunnen kennen laat staan erkennen noch bekennen was los ist.. Maar verder is alles goed.

   Och, wil niemand weten joh Lianne, gelukkig wisselt het, van sereen naar obsceen naar insane en dan weer gewoon en dan weer ongenadig bevrijd van Allesz, de 8 baan gaat door.. van heden naar verleden weer naar de toekomstigheden

   Zorg wel dat je ONFloppick bent hoorr Lianne andersz krijg je gelazer met de overige stille invloedrijke spiri piri piri bar damesz van stampij van de Essent gladde schaatskern die hier ook max 1 keer in de 3 maanden 3 woorden reaguren en doen alsof ze elke dag 3 portfolio’s kopij inleveren, het wordt allemaal steeds vreemder en gekker hieroooh en desolater en vooral ook raarder, iedereen loopt met een plaat van de slang van Appel voor z’n kop, weet juh net als vroegâh als je ouwe vader van weleer eens jouw Sony Walkman kop telefoon opdeed en dat ie dan ineens keihard begon te praten omdat ie niet gewend wasz om muziek te horen en te praten tegelijk en zeker niet gewend was aan iets vernieuwend technologisch als de Walkman head phonesz,

   dat is nu met die oudjes van boven de 20 als ze een digitale plaat aangeschaft hebben, hebben ze sociologisch niet eens in de gaten wat een enorme gevolgen dat heeft voor micro socio obsoleet proleten gedrag, maar goed Lianne je hebt VAnaaaaffff al meer geschreven dan opgeteld in 3 jaar sinds de oprichting van Wtk, congratulationen gefeliciflapstaart digitale vingeroefeningen baren proza en nog meer essentieel essayistisch Dadaïsme..

   Black Sabbath – Paranoid/Iron Man
   http://www.youtube.com/watch?v=FrUmO8PeLEA

   als de gespeelde realiteit echter dan is de historische ooit na gespeeld in het echt en de pijnen en andere ongenadige verrukkelijke verrukkingen idem;

   Melissa Gilbert about Little House 1/4
   http://www.youtube.com/watch?v=jIyFCHU5kA0

   Florence and The Machine – What the Water Gave Me
   http://www.youtube.com/watch?v=am6rArVPip8

  3. Quote:

   ” Dada of het dadaïsme was een culturele beweging die begon tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zürich in het neutrale Zwitserland.

   De beweging bestond slechts kort en vertoonde een piek tussen 1916 en 1920. De kunstenaars in dada hielden zich vooral bezig met beeldende kunst, poëzie, theater en grafisch ontwerp. De beweging is verwant aan het nihilisme: het opzettelijk irrationeel zijn en afwijzen van de algemeen geaccepteerde standaarden in de kunst.

   Hoewel de beweging slechts kort heeft bestaan, is haar invloed zeer groot geweest. Dada is een kunst net onder de realiteit. Kunstenaars hielden zich bezig met voorwerpen te gebruiken die eigenlijk al bestonden. Zij maakten er net iets anders van dan het eigenlijk moest voorstellen. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme

  4. @ lianne

   Fijn dat jij ook nog bent die zich graag irriteert over mijn persoon in kwestie, nog steeds vibrerend op een lage frequentie trilling?! Zou juist een mode trend wezen als je eens kwam mee trillen op de hogere frequenties dan door te jammer over oude trillings klanken, die er allang niet meer zijn. Of doe je nog steeds mee aan het overdreven mindcontrol programma van het Noord Korea’s Kim Yung Il begravenis…

  5. Dank je Hyper voor het compliment ( ik zeg dit met een glimlach,anders mis je mss mijn intonatie ( het blijft voor mij nl zo verdomd moeilijk om gevoel mee te geven met een stel platte woorden)) maar ik heb nog steeds gewoon een body. Gelukkig wel! This body cares how you feel in your body.
   Ik was er inderdaad even niet…..géén zin in spiriwiri. Het dagelijkse leven is nu belangrijker waarin ik steeds weer geconfronteerd wordt met mezelf. Ben veelste gevoelig dus heb hier en daar weer zo mijn momentos. Maar je voelt je alleenig hiero,no mirakel anymore? En waar is ochtendgloren?

   Hee Janee ……..alles okee? ( wat rijmt dat lekker hè)

   Paul…..tsja…..

  6. jij was en bent en blijft echt Lianne, dat ik je aanvoel en jij mij, of het nou 3 woorden zijn of 30 of 300, vorig jaar of nu, ook dwars door de tijd en de woordjes heen mag ik je gewoon, dat was zo en blijft zo, jah ik mis Mirakel en Dawn heel erg..

   Het heeft een soort wreedheid die we ook kunnen herkennen in het ‘echte’ aardse 3d leven.

  7. @ Lianne
   Long time no see 🙂
   Ik was effe twee dagen offline dus ik kon niet alles volgen , good old Hyper heeft je netjes opgevangen zag ik .
   Die armageddon website , tja , er zit waanzinnig veel in voor mij en veel info sluit goed aan bij informaie/weten dat ik al had . De persoonlijke mening van één van de auteurs komt op mij af en toe wat kortzichtig over en zijn grove taalgebruik is ook niet echt velichtend . Ik was al een keer begonnen met een uittreksel te maken met mijn eigen personal touch , maar dat heb ik even laten rusten om beter in te kunnen voelen . hopelijk heb ik hiermee een redelijk antwoord gegeven , ter completie kijk even naar dat interview met ‘Hidden Hand ‘ http://www.wanttoknow.nl/overige/de-schepping-volgens-n-diepe-insider/comment-page-3/# en extra comment 22 daarbij

  8. Hyper ik mag jou ook graag. Jammer dat ik je niet in het echie ken.

   Dank je voor je uitleg en aanvulling Cozmic.

   Vielleicht biss später 🙂

 5. Soms kan ik het voelen, dat we allen één zijn, dat ik jou ben. En jij mij….en dat het grootste kwaad en de schofterigheid van de wereld ook in mij huist. En ook het meest nobele, hemelse, mooie, goede en het verrukkelijke goddelijke. Het is er allemaal, ook in mij.

  En dan ineens irriteer ik me weer helemaal rot aan dom kortzichtig gedrag, aan zwerfvuil en mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Heel lastig om dan te beseffen dat ik dat domme kortzichtige egoïstische gedrag ook in mij draag (ook al is dat een beetje erg verstopt …. denk ik….:-) dat noemen ze schaduwdelen)
  Volgens mij bestaat een compleet verlicht leven niet (niet nu, of je moet boeddha zijn) soms ben ik wakker en voel ik eenheid…en soms niet. Het verlichtte zit hem juist in het bewust zijn van dat ik wakker bent of dat ik slaap. Soms slaap ik, soms ben ik wakker, so what?

  1. Mooi hoor nachtuil, blijkbaar vlieg je overdag ook en dat zelfs in het volle licht!!!
   Ik vlieg even met je mee en voel me een.

  2. Tja, en dan erger ik me weer aan mezelf omdat ik me aan iets uiteindelijk onbenulligs erger.
   Ik moet dan ook wel om mezelf lachen en dat stelt me dan weer gerust.
   Het is niet zo eenvoudig om je zelf helemaal te kennen, Want daar zit het um in denk ik.
   Zelfkennis, zelfreflectie. Allemaal woorden die niet 1,2,3 in gewoontes kunnen worden omgezet. We blijven tenslotte mensen hè. 🙂

  3. @I.a.m Dank je, dat voelt goed wat je zegt.
   @Selene, haha het is inderdaad goed om af en toe flink om jezelf te lachen.

 6. Ha 🙂 eindelijk na vele jaren duizenden foto’s te hebben genomen en bekeken, heb ik nu een foto met zeer duidelijk gezicht van een astraal natuurwezen. Wie wil de foto zien?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.