Advertentie

2012, afwachten of actie..?


Chris van Benthem (53)  woont in Oud-Ootmarsum in Twente en heeft eigenlijk vanaf zijn jeugd altijd grote belangstelling gehad voor de natuur en de verborgen krachten in die natuur. Vanaf 1986 is hij zich gaan verdiepen in spiritualiteit en dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een organisatie genaamd RIVOS, wat staat voor Rust – Inspiratie – Verwondering – Ontspanning en Schoonheid. Deze organisatie zich heeft gespecialiseerd in spirituele activiteiten ten gunste van de aarde en mensheid.

Chris van Benthem tussen een groep deelnemers van een RIVOS-tocht door het bos

Volgens  Chris is er in deze tijd een grote behoefte aan zingeving in het leven van elk mens. We dienen onszelf vragen te stellen over onze werkelijke herkomst, ons levensdoel op deze planeet en onze bestemming na onze dood, aldus Chris.

Vanuit de RIVOS praktische spiritualiteit is het uitgangspunt om mensen weer in contact te brengen met hun spiritualiteit, door hen zaken bewust te laten ervaren, zoals het beleven van natuurverschijnselen. Hieronder vallen boomenergie, aarde-uitstraling, leylijnen, aardstralen en kosmische-energie.  Daarbij wil RIVOS mensen informeren over het grote transformatieproces van de aarde en mensheid dat in deze overgangstijd van het Vissen naar het Watermantijdperk plaatsvindt.

Om deze doelen te bereiken organiseert Chris met RIVOS spirituele natuurwandelingen, spirituele zwerftochten, workshops, lezingen en de cursus ‘De Nieuwe Tijd’.  Het liefst organiseert hij deze activiteiten in of nabij de natuurgebieden in mijn provincie Twente. Hier even meelezen en meeleven, met het gedachtegoed van Chris van Benthem.

x

* * *

x

2012 Afwachten of actie..?

januari 2012 © Chris van Benthem

x

Waar blijven de grote doorbraken naar nieuw bewustzijn? 

Zoals de meeste ontwaakte mensen weten zijn we aanbeland in het magische jaar 2012. Een jaar waarin het einde van een tijdperk wordt voorspeld door o.a. Maya en Hopi. De Maya-indianen uit Midden-Amerika zijn zelfs erg precies in de overgang naar dat nieuwe tijdperk namelijk op 21 december 2012. Dan eindigen alle belangrijke kalenders van de Maya, waaronder de Lange Telling ( 5126 jaar). In deze periode zou ook het einde der tijden ,waar de Openbaringen van Johannes over spreekt, nabij zijn. Alle voorspellingen spreken over de ondergang van het huidige (Vissen)tijdperk van dualiteit en polariteit.

Hierbij is geen sprake van een vernietiging van mensheid of Aarde, maar van een nieuwe start. De Maya spreken over een bladzijde die wordt omgeslagen en waarvan de nieuwe pagina leeg is. Deze nieuwe bladzijde dient de mensheid namelijk zelf te schrijven. In het Johannes Evangelie wordt gesproken over de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde.

In veel voorspellingen wordt een tussenfase beschreven, een ontwakingstijd tussen het ene tijdperk en het andere, die in de Bijbel wordt aangeduid als Apocalyps (=onthulling van de waarheid). Deze fase duurt 25 jaar, vanaf 1987 (Harmonische Convergentie) tot 21-12-2012.

Merken we nu al iets van dat nieuwe tijdperk dat gekenmerkt zou worden door eenheid, harmonie en vrede? Dat hangt er van af welke informatiebronnen we raadplegen. De reguliere media, die onder controle staan van de wereldelite, blijven in de alom bekende negatieve cirkel van angst en wantrouwen hangen. Zij doen uitvoerig verslag van de klimaatveranderingen, die ons allemaal aan den lijve beïnvloeden. Deze meanstream-media zien meer terroristen, ziekten, vervuiling, energietekorten, dalende beurskoersen etc. Een bewust levend mens zal merken dat deze negatief geladen informatie ons depressief maakt en elke hoop op vernieuwing de grond in boort.

Voor de gewone man lijkt het of er niets veranderd in het dagelijks leven. Het verhaal van de goede en slechte tijden gaat onverminderd door en alles blijft bij het oude. Brood en spelen in de vorm van voetbal en mobieltjes lijken ons leven te bepalen. De ontwaakten en lichtwerkers worden in de huidige crisistijd wel degelijk op de proef gesteld. Zij staan weliswaar klaar om hun boodschap van licht en bewustwording in woord en daad door te geven aan de medemens, maar lopen vaak letterlijk tegen een muur van onbegrip en hilariteit aan.

Met gelijkgestemden valt er een inspirerend gesprek te voeren over alternatieve energieën, zelfgenezend vermogen van het lichaam, buitenaardse vrienden en channelingen van Verrezen Meesters. In het dagelijks leven van alle dag (werk, sport, familie) is die afstemming niet vanzelfsprekend en vallen we terug in de dualiteit van de derde dimensie.

Waar blijven de grote doorbraken op het gebied van nulpuntenergie, de disclosure van buitenaards contact, de betekenis van graancirkels en de ontmaskering van de illuminatie? Zijn we dan toch overgeleverd aan de grote spelers op het wereldtoneel die al eeuwen de dienst uit maken?

Zolang wij geloven dat het antwoord op deze laatste vraag ja is, zal er op Aarde onvoldoende ten positieve veranderen. Aangezien onze eigen persoonlijke gedachten en ideeën de werkelijkheid scheppen, zoals we in zoveel spirituele boeken hebben kunnen lezen, bepalen onze collectieve overtuigingen het verloop van onze geschiedenis.

Het is mijns inziens de taak van de ontwaakten en lichtwerkers om bewustmakende informatie, die decennia en waarschijnlijk eeuwen verborgen is gebleven onder een waas van geheimhouding en samenzwering, heel helder aan het licht te brengen. Deze heldere informatie over bijvoorbeeld de commerciële doelen van de farmacie, de misleiding van de banken of de kracht van water hoeven we niet te verzamelen en vervolgens zelf te publiceren. Er zijn al voldoende alternatieve kanalen die de mensheid kunnen voorzien van integere en eerlijke informatie die ten dienste staat van mens en Aarde.

Op de verzamelsite www.nieuwemedianieuws.nl vindt u een overzicht van nieuwe media. De nieuwe media beweren het volgende:

1. Zijn onafhankelijk

2. Onderzoeken meestal de gebeurtenissen

3. Zijn kritisch tegenover info van de overheid

4. Zijn kritisch tegenover ANP, Reuters, Wegener

5. Onderzoeken verdenkingen tegen overheden

6. Vaak betaald met eigen middelen

Ook de berichtgevingen van de nieuwe media dienen we met onderscheidingsvermogen tegemoet te treden, voordat wij ze binnen ons netwerk gaan verspreiden. Sites die vaak worden geraadpleegd zijn: www.niburu.nl, www.argusoog.com, www.wanttoknow.nl, www.goto2012.nl en www.consiousmedianetwork.com

De voorhoede van wakkere pioniers kunnen het goede voorbeeld geven door met beide benen in deze maatschappij te blijven staan en te werken en leven vanuit een nieuwe bezieling om een samenleving van het hart te creëren. Veel ontwaakten zijn nog in de veronderstelling dat ze van baan moeten veranderen of moeten verhuizen om die nieuwe bezieling gestalte te geven. Indien dat hun diepe innerlijke overtuiging is, prima.

Maar juist in de vastgeroeste systemen in de zorg en het onderwijs, waar de aandacht voor leerling en patiënt is ondergesneeuwd door rigide controlemaatregelen en commerciële belangen, is behoefte aan mensen die in woord en daad een andere manier van werken met mensen voorstaan. Zij kunnen deze organisaties van binnenuit veranderen.

Maar ook ontwaakten werkzaam in de farmacie, de energiesector, landbouw, gemeenten e.d. ontdekken dat ze vanuit deze posities een nieuwe weg kunnen initiëren. Die nieuwe richting is apolitiek en zal altijd gebaseerd moeten zijn op het heil van alle mensen ongeacht geloof, ras of cultuur. Bovendien zullen we deze nieuwe richting moeten inslaan in samenwerking met onze ernstig bedreigde planeet Aarde. Eenheid tussen mensen onderling en tussen mens en Aarde zijn het nieuwe adagium van het komende Watermantijdperk.

We zullen als voorhoede geduldig dienen uit te leggen wat onze idealen zijn en hoe we die denken te verwezenlijken. Standvastigheid is geboden om het eenzijdig wetenschappelijk denken gebaseerd op de beperkte en eenzijdige waarnemingen van onze zintuigen te doorbreken. Veel wetenschappelijk opgevoede mensen geloven simpelweg dat als je iets niet kunt zien, het ook niet kan bestaan. Op die manier creëren zij een wereld waarin geen plaats is voor bijna-dood-ervaringen, engelen, natuurwezens, entiteiten, Reiki etc.

Er is op dit moment zoveel overtuigend en goed gedocumenteerd bewijs op internet te vinden over het bestaan van UFO’s, de boodschap van graancirkels, poolverschuiving of de werking van natuurkruiden, dat deze onderwerpen niet langer kunnen worden genegeerd. Naast ooggetuigenverslagen en persoonlijke ervaringen van mensen komen er ook bewijzen uit de wetenschappelijke hoek, die op de genoemde onderwerpen een ander licht werpen.

De mondiale samenleving is met het huidige bewustzijn niet in staat om de grote problemen op deze Aarde: vervuiling/vernietiging van de natuur, ziekten, oorlog, honger en armoede op te lossen. Daarvoor is het uitgangspunt van diegenen die nog gebonden zijn aan de derde dimensie te ego-gericht (status, macht en geld). Er is een nieuwe visie en bezieling nodig, die gegrondvest is op dienstbaarheid, integriteit en samenwerking.

Veel ontwaakten en lichtwerkers omarmen deze nieuwe visie. De volgende stap is om dat ook uit te dragen en te ondersteunen. Niet iedereen hoeft mee te doen met de Occupy-beweging of actie te voeren samen met het Greenpeace. Er zijn ook andere manieren om een bijdrage te leveren aan een omslag in het collectief bewustzijn: stuur bewustmakende informatie door binnen je netwerk, laat in je werk zien waar je voorstaat, mediteer met een groep voor wereldvrede, praat met buurtgenoten over nieuwe energievormen, sluit je aan bij een vrijwilligersorganisatie.

Je kunt ook de internetorganisatie Avaaz steunen door het tekenen van petities (tegen ontbossing, walvisvangst, clusterbommen, kinderarbeid, GMO…). Hier een kort citaat van Avaaz:

‘Er is iets groots gaande. Van het Tahrirplein tot Wall Street, van dappere Avaaz burgerjournalisten tot miljoenen burgers die online campagne na campagne winnen, democratie roert zich. Niet de corrupte, stem-elke-4-jaar democratie uit het verleden. Dit gaat veel dieper. Dieper in onszelf – we zijn ons bewust van onze eigen kracht om aan de wereld te bouwen waar we allemaal van dromen.

Onze planeet wordt bedreigd door meerdere crises – de klimaatcrisis, voedselcrisis, de financiële crisis, de proliferatiecrisis…. Deze crises zouden ons meer dan ooit kunnen verdelen, of juist samen kunnen brengen. Het is de uitdaging van onze tijd, en de uitkomst zal bepalen of onze kinderen te maken krijgen met een grimmiger wereld, of een wereld die floreert door toegenomen menselijke harmonie.

De uiterst krachtige club die jouw steun verdient.. Een goed voorbeeld van ‘Doen!’..

Dit is onze uitdaging. Met 10 miljoen hoopvolle leden (en een groeiend aantal) is Avaaz de grootste online beweging in de geschiedenis. Onze potentie is uniek, net zoals onze verantwoordelijkheid.’

2012 is niet het jaar van kluizenaarschap of apathie. Er wordt nu ACTIE gevraagd. Indien onze daden, dromen, gedachten en intenties collectief gericht zijn op harmonie en vrede voor mens en Aarde dan creëren zij de doorbraken naar een nieuw bewustzijn. De huidige wereldleiders missen visie en intentie om op onze planeet de noodzakelijke veranderingen door te voeren, die het leven van alle wereldbewoners kunnen verbeteren. Het is nu tijd dat zoveel mogelijk ontwaakten in hun eigen kracht gaan staan om een rechtvaardige, vredige en duurzame wereld op te eisen.

Chris van Benthem

RIVOS praktische spiritualiteit

29 gedachten over “2012, afwachten of actie..?

 1. Ik denk dat de kern van (bijna) alle huidige crises, terug te leiden zijn naar één oorzaak : te veel mensen op dezelfde plaatsen op deze planeet. Wat kan je daaraan doen? Niets, er moet eerst een flinke klap uitgedeeld worden, zoals een nieuwe enge ziekte, een bedreiging van buiten deze wereld, of een wereldwijde hongersnood, voordat je ieders overtuigende medewerking krijgt aan het verminderen van onze aanwezigheid op deze planeet.
  En zeg nou eens eerlijk: vind jij een stad van meer dan een miljoen inwoners normaal? Denk je nou echt dat de natuur de intensie heeft om 10duizend mensen in een wolkenkrabber te proppen?
  Zelf heb ik mijn persoonlijke innerlijke rust pas kunnen vinden op het franse platteland, weg van die achterlijke stress en drukte in NL. DAT heeft mijn ogen geopend want hier helpt men elkaar en vreemden wél, is het geen moord-en-doodslag, zijn er gewoon veel en veel minder regels nodig omdat? omdat men ruimte heeft. Gewoon zoals de natuur het natuurlijk maakt om met elkaar te leven. Daarom denk ik dat veel minder mensen, veel gelukkiger zouden zijn op deze aarde. Zeven miljard mensen is niet normaal, maar ik verwacht dat de natuur zichzelf en dus ons automatisch terugregelt. Als straks alle honingbijen zijn verdwenen door ons toedoen, schakelen we één derde van de voedselketen uit, is het binnenkort nog maar 2¼ miljard… Dat schiet flink op 🙂

 2. In Nederland is het in de dorpen en polders ook goed leven hoor. Frankrijk heeft veel meer wijken in de grote steden vol met kanslozen. Ook nog eens in de steek gelaten. Geen supermarkt in de buurt en zelfs nachtbewakening bij hoge hekken die de grens aangeven tussen arm en rijk.

  Ik denk dat je de wereld niet minder bevolkt moet maken. Wie moet er dan verdwijnen volgens jou eco-ernie?
  We moeten ons beter verspreiden over de wereld zodat iedereen voldoende ruimte heeft en iedereen ook de horizon kan zien. Dat geeft je ook meer het gevoel van wereldburger.
  Dat is lastig als je alles door een klein raampje moet zien dat enkel laat zien wat men denkt dat goed voor je is. Vandaar dat enge denken en de wereldbevolking willen minimaliseren.
  Iedereen heeft evenveel recht op moeder aarde rond te lopen. Anders liep je hier gewoon niet. Je komt niet ter wereld als je niet bent voorbestemd voor deze aarde. En dat geld voor iedereen, niemand uitgezonderd, goed of slecht.

  1. Ik was al bang voor een vergelijking Selene nadat ik mijn post maakte omdat ik FR noemde. Dat kun je dan niet meer recht zetten. Guido ik hoop dat dat ooit nog verandert want dat is soms erg jammer. Mijn bedoeling Selene, was om tot de verbeelding te spreken met als voorbeeld het FR binnenland, wat in NL ook nog best bestaat, tuurlijk. Daar ging het niet zo zeer om.
   Verder moeten er geen mensen “verdwijnen” dan loop ik indirect de volgende holocaust voor te stellen. Nee, ik vind dat er veel bewuster moet worden omgegaan met de huidige overbevolking. Jonge mensen moeten een veel duidelijker beeld krijgen van de gevolgen van “even geen condoom bij de hand”. Je moet voor een simpele brommer al een rijbewijs en verzekering afsluiten maar een kind op de wereld zetten, ach niet iemand die zich er druk om maakt hier wat algemeen belang in te mengen. (heb ik het nog niet eens over of mensen zich wel van te voren beseffen wat goed ouderschap betekent aan toewijding en opvoedkunde) Welnee we geven zelfs geld TOE. Kinderbijslag, in FR zelfs zo hoog dat je ervan kan leven. Nee misplaats mijn opmerking niet als verheerlijking van FR. Zo heeft ieder land/cultuur zijn ‘bijzonderheden’, to say the least. Maar het onderwerp overbevolking gewoon bespreekbaar maken, het in de politiek gooien van onderwerpen als ‘gratis anticonseptie’, of wat dacht je van ‘financiele bonus voor sterilisatie’? (ik verzin dit terplekke hoor) ipv geld geven bij een sperma bank. Ik wist van kind af aan al dat ik geen ouder zou willen zijn en dat ben ik ook niet. Maar ik had best een vette bonus van zeg 1000 euro willen krijgen voor sterilisatie. Had ik mooi mijn eerste brommer mee kunnen kopen. HAHA Ik geloof niet in boetes en wetten als ‘verboden meer dan 2 kinderen te hebben’ maar wel in een bewustwordings proces, oa door bespreekbaar maken van, over overbevolking. Zodanig dat je mensen overtuigd dat ze verkeerd bezig zijn een gezin met tien kinderen te willen.
   Het is maar een stille droom die dat waarschijnlijk altijd zal blijven…

  2. Wat moet er veranderen, eco-ernie..? Snap ff het hele verhaal niet..

   Dan wil ik je graag wijzen op het kletskoekverhaal over ‘over’-bevolking..!! De Aarde kan met gemak 20 miljard mensen voeden, maar dan wel vanuit hun behoeftes en niet vanuit hun hebzucht. Deze hebzucht vertaalt zich dus in consumptie-zonder-nut..!! Ik raad je aan om dit verhaal eens te lezen: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/consumptie-de-grootste-bedreiging-voor-onze-planeet/

   Deze lulkoek is afkomstig van de super-rijken, die graag de arme landen de ‘schuld’ geven, maar het is de overconsumptie en hebzucht die onze wereld naar adem doet happen. Dus hou ajb op met die kletsverhalen over overbevolking, als je de feiten niet weet.. Iedereen kletst die ‘overbevolkingsverhalen’ maar ná..!!

  3. @ Guido, ik ben het helemaal met je eens. Weet je, het is ongelovelijk als ik naar de reclame luister op de radio! Het ene na het ander reclamespotje vliegt voorbij over het kopen van nieuwe auto’s. En het ene merk is nog inventiever als het andere merk als het gaat om jou een nieuwe auto aan te smeren met geleend geld. Zonder dat ze het geleend geld noemen! Ook hier wordt weer op een ongelovelijk inventieve wijze ingespeeld op de heb-zucht van de mens. Er is zelfs een merk (ik geloof Opel) die aangeeft dat als je in de huidige economie geen nieuwe auto durft te kopen je een Angsthaas bent!

  4. Eco-ernie. Als je je tekst eerst een paar keer over leest voor je hem plaatst kun je haast geen verkeerd verhaal plaatsen.
   Ik meen het vanuit mijn hart. Iedereen heeft evenveel recht op deze planeet rond te lopen.
   Jij ziet de oplossing in een enge ziekte of honger om de problemen op te lossen. Alsof er niet al genoeg mensen omkomen door honger of dorst. Het zal je kind maar wezen. Of je vriend of vader of moeder die door zo’n enge ziekte wordt getroffen.
   Ik heb de reactie vooral geplaatst omdat het me in het verkeerde keelgat schoot dat je wel heel gemakkelijk over het leven van anderen oordeelt.
   Een slechte gewoonte vind ik.
   En uiteindelijk ontstaat de ellende doordat niet iedereen als gelijke wordt behandelt.
   Als je van kleins af aan weet dat je nooit tekort zult komen in je leven ga je heel anders met medemensen en hun bezittingen om dan wanneer je heel je leven al weet dat je nooit de goede scholing zult hebben en nooit je eigen huis en een leuke baan terwijl al die anderen dat wel schijnen te hebben. Als je dit zelf niet meemaakt is het gemakkelijk oordelen terwijl je geen idee hebt hoe zo’n uitzichtloos leven er eigenlijk uitziet.

 3. eco-ernie, je posts komen absoluut binnen bij mij! Je verwoordt grotendeels hoe ik vanaf kinds af aan heb gekeken tegen wat ik zag als het overbevolkingsprobleem op deze planeet. Een standpunt waarvan ik nu niet meer weet of ik ‘m nog wel aanhang na kennis te hebben genomen van het feit dat de Aarde met gemak 20 miljard mensen zou kunnen voeden.. Desondanks vraag ik mij nog steeds af of dat een wenselijke situatie zou zijn, zóveel mensen!

  In ieder geval ben ik het helemaal met je eens dat de bewustwording op het gebied van wel of niet voor kinderen kiezen, véle malen beter hoort te zijn! Die keuze hoor je niet zomaar even over één nacht ijs te maken; het is er één die de rest van je leven beïnvloedt en niet alleen jouw leven en dat van je partner.. Een immense verantwoordelijkheid in mijn ogen die je niet zomaar zonder afweging hoort te nemen! En dat is nu juist wel wat op zeer grote schaal gebeurt op deze planeet. Dus bewustwording is m.i. ook absoluut aan de orde voor wat betreft wel of niet voor kinderen kiezen.

  1. Tip Iris: installeer Google Earth op je computer en ga eens rustig onze planeet over. Ruimte, ruimte, ruimte, het is ongelooflijk. Het gaat écht om de hebzucht, de roof, waarbij 4% van de mensheid 40% van alle bezit heeft; dat soort idiotie. De ecologische voetafdruk ‘says it all’!

  2. Guido, ik zeg in m’n post juist dat ik inmiddels wijzer ben doordat ik wéét dat onze planeet 20 miljard mensen zou moeten kunnen herbergen. Maar waarom zou je dat willen met z’n 20 miljarden? Mijn voorkeur zou eerder uitgaan naar vele malen meer ruimte voor (ongerepte) natuur in plaats van nóg meer mensen!
   En Google Earth is mij uiteraard niet onbekend. Naast het overgrote deel aan water dat onze planeet heeft, zijn vele gebieden overigens niet geschikt of ronduit onaangenaam om te vertoeven met oog op het klimaat. Waarom zou je daar uberhaupt mensen willen herbergen vraag ik mij dan weer af..

  3. Mensen wonen waar ze (willen/gaan) wonen, het gaat erom dat er plááááts genoeg IS.

  4. zou ’t.. voor mij geldt ’t iig al niet; ik woon niet waar ik zou willen wonen. Ik woon waar ik geboren ben. Het liefst zou ik ver weg zijn van dit verNederland mah heb financieel simpelweg geen mogelijkheden om ‘ns ff lekker m’n biezen te pakken en ’n nieuw leven in Timboektoe op te bouwen.

 4. Ik ervaar dit artikel weer als een geweldig staaltje synchroniciteit in mijn leven! Ik ben zelf ook heel erg geinspireerd geraakt door de krachtige wijze waarop Avaaz zaken, die aandacht behoeven in beweging zet. Het heeft er zlefs toe geleid dat ik op dit moment op kleine schaal (in onze locale gemeenschap) bezig ben om een petitie op te zetten. Het gaat over het kappen van een hele mooie beukensingel van 80 jaar oud bij ons op landgoed Nienood. Normaliter moet zo’beukensingel wel 160 jaar oud kunnen worden, maar doordat de bermen een beetje smal zijn, schijnen de beuken zich iets minder vitaal zich te ontwikkelen. Heel veel beukenexperts geven ze echter nog minimaal 50 jaar te leven! Het gemeentebestuur merkt echter dat de beuken meer onderhoud vergen en hadden ee paar jaar geleden een plan opgesteld tot verjonging van de ruim 400 beuken in 3 verschillende fases in een geleidelijk tempo van in totaal 20 jaar! Echter, er kwam ineens het afgelopen jaar heel veel subsidie uit Den Haag en Brussel beschikbaar, waardoor de gemeente versneld het kappen van d ebeuken doorvoert. De eerste 2 fases hebben afgelopen najaar plaatsgevonden (220 beuken) en de rest wil men kappen in het najaar van 2012! De gemeenteraad is hiermee in principe akkoord, maar wil nog de eerste fases in maart evalueren, alvorens toestemming te geven tot de kap van de laatste 200 beuken.
  Ik ben 3 weken geleden naar de gemeenteraadsvergadering gegaan en heb in de “burgerspreektijd” een heel pleidooi gehouden voor behoud van de beuken. Dat ik en met mij vele mensen enorm veel energie van de beuken ontvangen (wat zij uitademen, ademen wij in) en dat als ik door de beukensingel loop ik mij waan in een levende kathedraal, waarin ik helemaal tot mijzelf kom en daardoor dicht bij de Schepping en mijn Schepper. En dat de beukenkap heel veel mensen tot diep in hun hart en in hun ziel raakt! En ik heb toen tevens gezegd dat ik juist dit een onderwerp bij uitstek zou vinden om een referendum over te houden, waardoor misschien weer een stukje Vertrouwen en Verbinding zou kunnen worden hersteld tussen locale overheid en de burgers! Ik kreeg toen te horen van de burgemeester dat hij communicatie in zijn pakket had en dat hij graag daarover met mij wilde communiceren (ha,ha) en dat hij mijn gevoelens heel goed begreep, maar een referendum kwam niet aan de orde en de plannen gingen niet van tafel! Toen heb ik aangekondigd dat ik dan maar zelf een petitie wilde organiseren (en dat was op 21 december j.l). En jullie kunnen het geloven of niet! Maar alles kwam toen op mijn Pad (viel mij toe)! Ik moest een petitie website bouwen a-la-Avaaz, ik had huis-aan-huis flyers nodig (9000 stuks) voor verspreiding in onze gemeente en posters voor in de winkels! En iedereen die ik daarvoor nodig was, kwam op mijn Pad: een web site bouwer (die in een naburig dorp ook een petitie website had gebouwd), een grafisch ontwerper, de drukker, een bezorgingsbedrijf voor de flyers etc! En vandaag is de petitie website gereed gekomen en in de lucht, het ontwerp voor de flyer en poster is klaar en kan worden gedrukt. De burgemeester, die al had aangekondigd om met mij te willen praten, en de verantwoordelijk wethouder zijn alleen een beetje nerveus geworden en hebben morgen nog een gesprek met mij over de beukenkap! Als ze echter de plannen voor de beukenkap niet van tafel halen, laat ik overmorgen de flyers en posters drukken en vervolgens verspreiden!

  Jullie hebben alvast de primeur van de petitie website hier http://www.redeenbeukenleven.nl/. Ik hoop dat jullie het initiatief ondersteunen en jullie stem uitbrengen! En zoveel mogelijk de link naar de website doorsturen naar anderen in jullie kennissenkring!

  1. Die heb ik getekend. Veel succes. Zulke acties hebben altijd resultaat. Misschien niet meteen het beoogde maar als er maar een paar mensen na gaan denken over hun beslissingen ben je weer een stap vooruit.

  2. Hulde Dick, en een diepe buiging!
   Ik hoop van harte dat het je lukt. Wat een goed iedee zeg zo’n lokale petitie website. Mijn stem heb je alvast.

  3. @ Selene en Imke, heel hartelijk dank voor jullie steun! Ik heb vanmiddag nog een gesprek gevoerd met de burgemeester en wethouder. Ze probeerden me er van af te houden om nu de petitie door te voeren, omdat zij vonden dat ik daarmee inspeelde op de emoties. Want de mensen konden toch niet precies op rationele gronden alles overzien! Ik heb gezegd dat de uiteindelijke besluitvorming altijd een verantwoordelijkheid blijft van het gemeentebestuur en de gemeenteraad, maar dat ik me kon voorstellen dat bij twijfel een uitspraak van de bevolking wel zwaar zou mogen wegen! Ik voelde heel veel druk op mij gelegd om niet door te gaan met de petitie! Maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt en ik heb vanavond met volle kracht alles in gang gezet. Ik heb opdrcaht gegeven voor het drukken van de huis-aan-huisflyers en posters morgen. ik heb alle regionale kranten een mail gestuurd met de flyer en met de link naar de petitie website en ik heb een soort kettingmail gestuurd naar mijn contactpersonen emt de flyer en de link naar de website met het verzoek om te tekenen en de mail doort te sturen. En nu ben ik doodmoe en ga m’n bedje in!

  4. @ Dick , ik heb em ook ondertekend .nr 25 🙂
   Ik zou zeggen ; De Beuk er in !!!
   Proost met een glaasje grenadine en een portie beukenootjes zou Bor de Wolf zeggen .

  5. @ Cozmic, de Beuk is er behoorlijk ingegaan, want ruim een week na de start van de petitie hebben al ruim 1100 mensen gestemd. Ik doe daarom nogmaals een oproep aan iedereen om de petitie voor behoud van ruim 200 beuken op een geweldig mooie beukensingel op Nienoord bij Leek te steunen http://www.redeenbeukenleven.nl/

 5. Prachtig toch altijd die kranten zoals Algemeen Dagblad. Grote Kop over ANGST in 2012!

  “Duizenden Amerikanen hebben contact opgenomen met ruimtevaartorganisatie NASA met vragen over het einde van de wereld. Zij wensten hun familie dit jaar geen ‘Gelukkig Nieuwjaar’, maar bestelden bunkers die bestand moeten zijn tegen asteroïde-inslagen en overwogen om hun huisdieren te doden, zodat die niet moeten afzien, wanneer de apocalyps een feit wordt op 21 december.
  Op 21 december 2012 eindigt de 5.125 jaren tellende Mayakalender. Sommigen geloven dat die dag de wereld zal vergaan. De Maya’s stonden bekend vanwege hun buitengewone astronomische observaties en hun wiskundige kennis. Als zij het niet nodig vonden om hun kalender verder uit te werken na december 2012, moeten ze toch wel een reden gehad hebben?

  De vrees voor een ramp is bij sommigen zo groot, dat de NASA er een speciale pagina aan wijdt op zijn website. NASA kreeg al meer dan vijfduizend vragen van ongeruste Amerikanen. Enkelen vroegen de organisatie of ze zichzelf, hun familie en hun huisdieren al moesten doden om lijden te voorkomen.

  Sussende NASA
  ‘Er zal niet ernstigs gebeuren met de aarde in 2012′, aldus de NASA op zijn website. Onze planeet is al meer vier miljard jaar oud en geen enkele serieuze wetenschapper is ongerust.’ Toch volstaat dat niet om duizenden ‘believers’ gerust te stellen.

  David Morrison, wetenschapper bij NASA, zegt dat hij dagelijks tientallen e-mails krijgt van ‘bijzonder ongeruste’ mensen. Een jonge vrouw uit Denemarken mailde hem onlangs: ‘Ik ben een zwangere vrouw met een dochtertje. Gisteren overwoog ik om mijn tweejarig dochtertje, mijn ongeboren baby en mijzelf te doden, uit angst voor december 2012. Ik ben doodsbang om het einde van de wereld mee te maken.’

  Een dertienjarige Amerikaanse mailde hem: ‘Ik overweeg zelfmoord te plegen. Ik ben doodsbang. Ik wil niet meer leven. Ik eis een uitleg.’ Een derde persoon schreef: ‘Ik ben zo bang. Mijn enige vriend hierin is mijn kleine hond. Moet ik haar nu al in slaap laten doen opdat ze niet zal afzien als de aarde vergaat?’

  Luxe bunkers
  De Amerikaanse zakenman Robert Vicino is gespecialiseerd in het bouwen van luxe bunkers op geheime locaties. ‘Wat als de voorspellingen kloppen’, vraagt hij zich (wellicht een beetje opportunistisch) af op zijn website. ‘Aan welke kant van de deur wil je staan wanneer de wereld vergaat?’ Volgens hem hebben al meer dan 5.000 Amerikaanse gezinnen bunkers besteld en wordt hij nu zelfs veel gevraagd in Europa.

  Een van Vicino’s klanten, Steve Cramer, legt uit: ‘Wij zijn niet gek. Dit zijn beangstigende tijden. Mijn familie wil overleven. We moeten voorbereid zijn.’ Jason Hodge, vader van vier, noemt zichzelf nu al ‘een toekomstige overlever’: ‘Een bunker is een investering voor het leven. Ik wil een plaats hebben waar ik mijn familie naar toe kan brengen als dat worst-case scenario uitkomt.’

  Massazelfmoord
  Maar niet alleen in de VS zijn mensen ongerust. In de Pyreneeën verzamelen believers van over de hele wereld zich in het piepkleine dorpje Bugarach, waar de magnetische krachten blijkbaar uitzonderlijk sterk zijn. Het zijn die krachten die de mensen zouden beschermen tegen de apocalyps. Sinds het begin van vorig jaar hebben de 200 dorpsbewoners daar al 20.000 bezoekers ontvangen. De Franse overheid is bezorgd dat daar plannen gemaakt worden voor een massale zelfmoordpoging. (Redactie/Coen Brandhorst)”

  Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3114361/2012/01/10/Amerikanen-bouwen-bunkers-uit-vrees-voor-21-december.dhtml

  Overigens van zulke berichten ga ik me kiplekker voelen, eindelijk straks wat meer ruimte om me heen om eens te gaan genieten van alles wat de Aarde ons nog kan gaan bieden anno 2012! of ben ik nou ook Hypocriet aan het worden….

  1. Ja, de angstmeter wordt nog even flink omhoog gedraaid. Ik wordt er ook lekker cynisch van; ruimt lekker op. Maar goed, aangezien we toch geen controle op de toekomst hebben laat ik het gewoon op me af komen. Een bunker aanschaffen.. hoe verzin je het. Het lijkt de koude oorlog wel weer. En stel dat het echt goed mis gaat en zo goed als alles wordt vernietigd, dan wil je toch niet na een x aantal maanden of jaren naar buiten om te moeten constateren dat alles dood is. Een en al doffe ellende om je heen enz. Rare overlevingsdrang.

  2. Ach de wereld buiten ons is de droom, de wereld in ons daarentegen…Daar kunnen we echt wakker worden

  3. Tja, is het de ‘donkere kant’ toch aardig gelukt ons, onze ouders enz. in de waan te laten, dat wat er buiten je zich afspeelt, dat dát de ‘Waarheid’ is, het ‘echte leven’. “Zit niet te dromen”, is dan bijna een dodelijke opmerking aan een kind.

   Maar er zijn veel mensen die het gelukkig wél zien! Even kijken misschien, als hart-onder-de-riem naar Sir Robinson, helemaal onderaan:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/avontuurlijk-onderwijs-je-kinderen-zijn-er-klaar-voor-jij-ook/

 6. @guido, ik heb de anti-overbevolkingslulkoek-link gevolgd en gelezen, begrijp het ook nog een beetje zelfs. Ik snap dat ik deze term ‘overbevolking’ in een groter verband moet/kan zien en dat was leerzaam, precies wat ik zoek op deze site. Dank. Toch heb ik nog twee opmerkingen;
  -1- ik doelde helemaal niet op overbevolking in de arme landen maar gewoon bij ons thuis op de stoep, in Europa. Ik vergeleek alleen maar grote steden en platte land met elkaar. Het gebrek aan gratis anticonseptie en waarom er nog kinderbijslag is, gaat toch echt over ons hier.
  -2- het bedoelde leerzame artikel vergelijkt amerika met india (o.a.) maar daar zit een enorm cultuurverschil tussen omdat grote bevolkingsgroepen in india gewoon uit overtuiging niet willen doden en dus geen vlees consumeren, terwijl amerikanen vlees eten ‘stoer’ vinden ofzo (ik weet niet wat er mis met die lui in Useless States of America is, zelf vind ik kadavers op mijn bord geen aantrekkelijke gedachte).
  @selene,
  ik wil helemaal niemand dood zien, of ziek zien worden, ik beweerde dat men (in het algemeen) eerst een klap moet oplopen, voordat ogen open gaan en er overtuiging is. Zo’n klap zou kunnen zijn (omdat er zo veel mensen rondlopen) een enge ziekte die ineens een groot deel van de bevolking uitvaagt. Een onderbreking in die voedselketen zou een andere ‘klap’ kunnen zijn zoals ik noemde het uitsterven van de honingbij. Maar als ik de ellende lees die zich afspeelt in de oceanen (plastic eilanden) komen er nog veel grotere bedreigingen op ons af. Maya kalender of geen maya kalender…
  Nou genoeg ellende op één dag,
  wees gegroet!

  1. Ach het gaat niet over het aantal mensen, maar over het aantal mensenwensen.

   Teveel mensen met wensen gericht op materialistische behoeften…tja dat is een probleem. Er is maar één masterplan, en dat is kritisch kijken naar al die mensen wensen. En de enigen die dat kunnen doen zij we ZELF.

  2. Het ruimen van de stelling kent het elimineren van functionaliteiten in onze omgeving en dus van werkzame mensen die zich in die functionaliteiten hebben verenigd door incorrecte regel & wetgeving.

   Het is ieders eigen keuze om dood te gaan als die regels en wetten exponentieel worden aangepast in2012; de beschreven functies afkomstig van het corrupte regel & wetgevings fundament gaan verdwijnen; thats all.

   Ik heb mededogen en geen medelijden met diegenen die ten onder gaan in de komende tijd. Het is de eigen keuze om aan ruimte vast te willen houden die van ons allemaal is. Regels en wetten beperkten de speelruimte voor de meesten en verruimde de speelruimte voor een enkel-Ing.

   Nothing more, nothing less.

   Van line-air schaken naar kosmisch schaken was gewoon het line-aire geld elimineren uit je waarnemingsvermogen 🙂

 7. Mister Synchronicity gaat langzaam aan uw aandacht vragen voor een uniek weekend in maart:
  Over de naamgeving wordt nog ge-rede-twist; one-ness klinkt zo hippie-achtig immers 🙂

  Hoe dan ook; dames en heren ! Mag ik – alvast een klein beetje – uw aandacht gaan vragen voor:

  De doorbraak in2012 ?

  Nog 2 maanden en dan ? Dan ontvouwt zich ergens in de ruimte en tijd een samenkomst met zekere inhoud ….. 🙂

  Dit kosmische eindspel ? Het lag klaar om uitgespeeld te worden 🙂

 8. ik heb niets op met te ‘groot’ opgezette conglomeraten, die de boel laten ondersneeuwen omdat ze door hun omvang ‘de mens’ niet meer zien staan. De complexiteit leidt naar hierarchie, verdeel en heers en geld verdwijnt om ‘alleen maar’ de organisatie in stand te houden en nooit om de ECHTE problemen op te lossen. En de ’top’ van die organisatie zegt dan: kijk hoe goed wij bezig zijn voor ons allemaal. Wie zijn die WIJ? Als we met ze allen ECHT IETS WILLEN BEREIKEN houd het kleinschalig, zodat het te behappen is en voor iedereen transparant. Daarom is voor mij AVAAZ een ‘wassen neus’. Te mooi om waar te zijn. Het riekt naar schaap, kudde, bèhh. Is dat wat we ECHT willen. We kunnen het binnen lands grenzen het ‘geheel niet over zien’ laat staan ‘wereldwijd’. Gaan we er weer in tuinen? De zoveelste ‘wereld omspannend’ project die ons uit de ‘sores’ trekt. Weg ermee. Denk, voel en handel zelf. Samen kunnen we veel bereiken. Maar caveat(wees op uw hoede) wordt het een ‘moloch multinationaal’ dan zijn we helemaal terug bij af.
  Pyramidespel weg ermee. Houdt het simpel dan hoeven we ook niet ’te veel’ verantwoording aan elkaar afleggen. Alles wat ‘van nature’ vanzelf gaat behoeft in principe ‘geen’ erboven staande ‘organisatie’. Die u oplegt ‘hoe het moet’ en ‘geen tegenspraak’ duldt. Het verwordt tot een ‘vergaderkliek’ die in ‘goede bedoelingen’ blijft steken. Zo werkt het niet. Waar of niet waar dat laat ik aan u over. Het is alleen bewustwording wat telt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.