Advertentie

De aankoop van de miljarden coronavaccins..!Er is niets democratisch of zelfs autocratisch aan de EU; het is in wezen een dictatuur. En dat is geen geheim dat de EU een antidemocratische organisatie is, waarbij het leiderschap niet wordt gekozen, maar geselecteerd uit een vooraf bepaalde pool van kandidaten uit de partijstructuur. Iedereen die de macht heeft om een beslissing te nemen is daar niet geplaatst door een volksstemming, maar door samenspanning in achterkamertjes..! En toch is alles wat je hoort van deze Eurocraten dat we in een ‘oorlog van Democratie versus Autocratie’ verwikkeld zijn, zoals EU-Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen het onlangs verwoordde in haar helse EU-staat van de Unie-toespraak voor het Europees Parlement.

Ondanks heftige vormen van bedrog, misleiding en leugens, blijft de EU de cowboys van BIg Pharma niets in de weg leggen, om tientallen miljarden los te weken van EU-lidstaten. (klik voor artikel over de misstanden rondom gemanipuleerde testen)

Zichzelf verhullend in het omgekeerde van de kleuren van de EU-vlag om solidariteit te tonen met een ander antidemocratisch regime, Oekraïne, wierpen Von der Leyen en haar vrolijke stam van vandalen in Brussel zichzelf op, als de beschermers van het heilige recht op een ‘democratie’ dat zij ontkennen aan iedereen die het niet met haar eens is. Datzelfde kan gezegd worden van bijna elke grote regering in Europa.

Elke keer als er ‘verkiezingen’ zijn, wordt het lokale systeem vervalst om een bepaalde uitkomst te garanderen. Het politieke establishment concentreert zich altijd rond de handhaving van de status quo, waardoor elke mogelijkheid van een voor hen ‘onwerkbare’ of ‘representatieve’ coalitie wordt uitgesloten.

De besluitvorming rondom de Corona-pandemie is daar een goed voorbeeld van. Als het aan Van der Leyen had gelegen, was de vaccinatieplicht in de hele EU ingevoerd. Gelukkig zijn landelijke parlementen in staat op het gebied van gezondheid(szorg) nog wel hun eigen koers te varen, maar de aanbesteding van de aankoop van C-19-vaccins (geen vaccin feitelijk, maar een GMO-middel!) bij megalomane bedrijven als Pfizer, werd wel naar de Europese Commissie toegetrokken. Feitelijk naar haar voorzitter, inderdaad, mevr. Von der Leyen.. Bizar hoe zij die rol invulde. Ondemocratisch? Dat het meer of fascisme lijkt, zal je snel duidelijk zijn.

* * *

xx

De verbijsterende stilte rondom

Von der Leyen’s aankoop/beleid coronavaccins

2022 ©  Kathleen de Poortere | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pfizer-CEO Albert Bourla ontving dit jaar van EU-voorzitter Ursula von der Leyen de ‘Distinguished Business Leadership Award’ Miljarden vaccins geleverd á raison van € 15.- minimaal per stuk.. Bizarre relatie..?! En ook Ursula von der Leyen kreeg eenzelfde ‘onderscheiding’.. Uit handen van..? Juist, Albert Bourla…!

Dat er sms-verkeer is geweest tussen Von der Leyen en de topman van Pfizer bleek na een artikel van The New York Times, dat beweerde dat het chatverkeer tussen de twee personen een belangrijke rol speelde bij de aankoop van miljoenen coronavaccins. Zoiets roept je als krant natuurlijk niet zomaar. Deze berichtgeving kwam, kort nadat de commissie een derde contract met Pfizer gesloten had voor 1,8 miljard doses. Een journalist vroeg vervolgens de sms’jes op, waarna de Europese Commissie nul op het rekest gaf. De Ombudsvrouw stelde daarop een onderzoek in.

De Commissie beweerde namelijk dat sms-berichten geheim mogen blijven en ook niet bewaard hoeven te worden, maar ombudsvrouw O’Reilly was het daar juist niet mee eens. ‘Niet alle tekstberichten moeten bewaard blijven maar ze vallen wel degelijk onder de transparantieregels, het is de inhoud waar het om gaat en niet het apparaat of de vorm.’

Het is heel pikant dat Von der Leyen de berichten niet wil openbaren. De Commissievoorzitter lag in haar vorige rol als minister van Defensie van Duitsland ook al onder vuur voor een zelfde soort rel. O’Reily: ‘Toen had ze sms’jes verwijderd rondom de inkoop van wapens.’

De Europese Rekenkamer is een onafhankelijke instantie binnen de EU. Je kunt deze vergelijken met onze Nederlandse Rekenkamer. De onafhankelijk is essentieel natuurlijk, want daarmee wordt controle geborgd over de honderden miljarden die de EU jaarlijks ‘door haar vingers laat glijden’.. Deze Europese Rekenkamer heeft de groepsaankoop van coronavaccins (bij o.a. Pfizer) doorgelicht. Dat werd tijd, want de schimmigheid waarmee vaccincontracten werden afgesloten, de financiële consequenties daarvan, zijn ABSOLUUT NIET ‘democratisch’ te noemen. In Nederland houdt de regering op dit moment alles geheim wat cijfers, financiën etc. betreft rondom de ‘plandemie’.. Nee, liever geen controle.. In de EU dan wel..?

Vlaams parlementslid Kathleen Depoorter (N VA)

In België een vergelijkbare situatie.
Ook daar was het ‘geheim’, ‘geheim’ en nog eens ‘geheim’. Kathleen Depoorter, Vlaams parlements/kamerlid (N-VA) liet het er niet bij zitten en schrijft dit relaas over haar controle-intenties:

“Na lang aandringen in de Commissie Volksgezondheid, via de bijzondere Coronacommissie, via de procedure voor openbaarheid van bestuur, en zelfs na rechtstreeks schrijven naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  (FAGG) vond ik uiteindelijk de contracten in mijn mailbox.

Het ging te vaak om zwart gemarkeerde contracten: uiteraard meer zwart dan wit op de plaatsen die werkelijk van belang zijn. Ook de adviezen kwamen gearceerd toe. De passage waarin de consultant van de overheid waarschuwde dat het niet zeker was, of er wel geleverd kon worden, stond netjes achter een zwarte balk verstopt. Gelukkig lekte een andere bron deze paragraaf uiteindelijk. De rest van de geheime informatie bleef echter netjes vastzitten in het pluche van de Europese salons.

De missing link’..
Toen de leden van de bijzondere Coronacommissie na veel heisa uiteindelijk toch meegingen in de redenering dat men de vaccincontracten aan de parlementsleden kenbaar moest maken, haalde men de grote middelen uit. Uiteindelijk kwam er een mail aan, ondertekend door Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Mezelf in de handen wrijvend van nieuwsgierigheid klikte ik op de link… die niet opende! Ging het hier over een foutje van de firma of had mevrouw Von der Leyen ook hier koudwatervrees voor transparantie getoond?

ex-Minister van Volksgezondheid in Vlaanderen, Maggie de Block

In elk geval – en alle moeite ten spijt – bleken de nadien vers doorgestuurde links dezelfde zwarte balkjes te bevatten zoals dat bij de eerder ontvangen informatie het geval was. Wie zocht naar een lichtpuntje in de spreekwoordelijke duisternis was met vergeefse moeite bezig. Dat de coronavaccins onze bevolking in hoge mate beschermen tegen ernstige ziekte en hospitalisatie blijft naar mijn mening een wetenschappelijk meesterwerk.

De vele wetenschappers, de farmaceutische sector en de ambtenaren die alles in het werk zetten om de productie – en het wettelijk kader – vorm te geven, vrijwaarden ons werkelijk van een nog veel grotere catastrofe. Dat verdient hulde. Maar het optreden van de beleidsmakers dat aan elk kritisch denkend vermogen ontsnapt, tart werkelijk alle verbeelding.

Vlaams minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid

Kritisch denken uitbesteed
Toen ik in het parlement in augustus 2020 toenmalig minister De Block waarschuwde, dat ze te veel eieren in het Europese mandje legde, wuifde ze alle kritiek weg. Dat ze hiermee de aansprakelijkheid bij de Europese belastingbetaler legde en niet bij de producenten deed men als onzin af. En zo werd het eerste contract getekend, ondanks waarschuwingen en voorbehoud van het betrokken consultancybureau.

Na De Block verscheen minister Vandenbroucke. Zijn blinde vertrouwen in de toen nog alles beslissende administrateur-generaal van het FAGG leidde ertoe dat hij zonder dieper nadenken handelde. Van een academicus zou je toch meer kritisch voorbehoud verwachten.

Dat de vergeten handtekening van diezelfde administrateur-generaal er bijna voor zorgde dat ons land in het hoogtepunt van de crisis zowaar een ganse lading Pfizer-vaccins dreigde te mislopen, werd met de mantel der liefde bedekt. Het was uiteindelijk Vivaldi-premier De Croo die veel druk op de Duitse minister van Volksgezondheid zette en die voor een oplossing zorgde.

Gebrekkige expertise
Eén van de grote problemen tijdens de pandemie bleek het organigram/organisatie van de federale overheidsinstanties te zijn. Die instanties werden bemand door stuk voor stuk gemotiveerde mensen… echter op sommige sleutelposities met de ofwel foute, ofwel te gebrekkige expertise. In de loop van de bijzondere Coronacommissie bleek dat het functioneren van de FOD Volksgezondheid en het FAGG absoluut aan een externe audit onderworpen moest worden, enkel zo kunnen de organisaties zich beter wapenen tegen komende crisissen. Dat is letterlijk van levensbelang.

Ook wat de heel royaal betaalde consultancy betreft, blijkt dat, zeker in het begin van de crisis, consultants met een juridische opleiding de aankoop van medische hulpmiddelen moesten adviseren. Wie nog nooit een diagnostische tube van dichtbij heeft gezien en de wetenschap erachter niet begrijpt, noch beheerst, kan het wel eens moeilijk hebben om snel te schakelen. Bovendien zijn dergelijke profielen kwetsbaar voor malafide pseudo-wetenschappelijke handelaars.

Zekerheden zonder Britten
Uit het rapport van de Europese Rekenkamer blijkt, dat de Europese organisaties, sámen ziek in hetzelfde bedje lagen. Er zijn nog zoveel zekerheden. Men dacht niet na over welke profielen er nu eigenlijk nodig waren om de vaccincontracten te onderhandelen. Dat is dus geen crisismanagement, maar bijzonder duur amateurisme! Het feit dat ik in april 2020 aangaf in de Commissie Volksgezondheid dat ons buurland het Verenigd Koninkrijk stappen ondernam om de vaccinproductie én levering voor haar burgers in kaart te brengen, maar dat er vanuit de federale overheid niet op gereageerd werd, lezen we ook in het rapport. Europa bewoog traag.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Is hij nog de enige in onze democratie, die zich vastbijt in de essentiële misstanden in de alledaagse politiek..? Bij de uitwassen van de ‘bestrijding van de pandemie’ blijkt dat er van fundamentele misstanden sprake is. Omtzigt lijkt de enige die het wat kan schelen..!

Minister Vandenbroucke verklaarde in het parlement dat hij in de Europese vaccintrein was gestapt en hij er zijn wagonnetje had aangehangen. Dat lokte bij mij de reactie uit dat deze trein geen TGV was, maar een stoptrein. Het moet gezegd: gelijk krijgen in de feiten is in principe fijn, maar in deze materie voelt het mij persoonlijk nu uitermate bijzonder wrang aan.

Goud in Duitsland
Nog wranger is het feit, dat nu blijkt dat Vandenbroucke en diens entourage wellicht ook niet wisten wát er nu precies in die wagon zat, laat staan waar deze stoptrein effectief naartoe reed. Van de nobele eerste gedachte om een breed spectrum aan vaccins ter beschikking te stellen aan de Europese bevolking, bleek het eindstation van mevrouw Von der Leyen enkel in Duitsland te zijn. Aankomst in het Hauptbahnhof dus.

Het Pfizer-contract bleek al in het najaar van 2020 uit evenwicht te zijn. Men respecteerde de proportionaliteit niet door extra bestellingen voor Duitsland, en zo zou de Duitse bevolking in verhouding miljoenen vaccins te veel ontvangen. Nadien volgde nog een rondje van 900 miljoen dosissen in het voorjaar van 2021, door mevrouw Von der Leyen zelf onderhandeld en onder de bevolking verdeeld.

Von der Leyen besliste op die manier in haar eentje welke vaccins u en ik tot eind 2023 in onze arm gezet krijgen en ook mogen betalen

De leden van het gezamenlijk onderhandelingsteam, waar geen Belgische vertegenwoordiging in zat, konden instemmen met de vooronderhandeling van de Commissievoorzitter en schreven uiteraard naderhand de aanbesteding uit. Von der Leyen besliste op die manier in haar eentje welke vaccins u en ik tot eind 2023 in onze arm gezet krijgen en ook mogen betalen. Kritische bemerkingen of vragen vanuit onze federale overheid heb ik nergens gepubliceerd gezien.

Wanbeheer op jouw kosten
Analoog aan de Lagere School: Goede punten voor houding, lees: ‘braaf en volgzaam’; het waren pluspunten voor ‘studiehouding’. Maar wanneer het hier echter om de grootste aankoop in het kader van de volksgezondheid gaat, dan noemen we dat in de wereld van de volwassenen ‘nalatig beleid’ of ‘wanbeheer’, uiteraard op uw kosten.

Mevrouw Ursula von der Leyen heeft dit geweten. Voor haar geen pluim van beleefdheid van de meester. Wanneer de Europese Rekenkamer meer uitleg vraagt over de adviezen, wetenschappelijk, economisch, juridisch, die ze heeft ingewonnen voor het voorakkoord, dan blijft ze oorverdovend stil… of hoe zwijgen kennelijk (vaccin-)goud waard kan zijn! Want we spreken over duizelingwekkende bedragen, vele tientallen miljarden Euro’s zijn met deze deals gemoeid geweest.

* * *

2 gedachten over “De aankoop van de miljarden coronavaccins..!

 1. De EU de proeftuin voor het kwaad uit de VS en Duitsland .
  Met Nederlandse steun Irak en Syrië en Afghanistan.
  Opnieuw ruim 5 miljard voor een verzonnen C . pandemie om het volk opnieuw aan de ketting van bedrog te houden .
  Alles in het werk gesteld voor de shockdoctrine . Een van de shockdoctors Schab ( blauwdruk model Milton Friedman) .
  Shocks de manier die wordt toegepast op landen en mensen.
  De mythe dat de vrije markt vrije mensen oplevert .
  Agenda 20/30 zal leiden tot toenemende mate van slavernij (aan een hand vol elite ) van deze Wereld .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.