Advertentie

Hoger bewustzijn; hoe komen we daar..?


irmaschiffers
Irma Schiffers

Irma Schiffers is geboren in Hilversum (1962) en is Jungiaans therapeut en (spiritueel) coach. Ze is ook -zoals ze op haar site vermeldt- ‘Intuïtief kunstschilder’ en ‘Waterman in optima forma!’ Na een intensieve carrière als muzikant in een band, besloot ze zich meer te gaan toeleggen op het intuïtieve schilderen. Ze bracht veel cursusweken door aan het Arthur Findlay College in Stansted in Engeland (een soort ‘Harry Potter’-college), om in diverse aspecten van het mediumschap te worden getraind..

O.a. spirit-art, trance-art en psychic-art, omdat ze wilde weten waar die heldere beelden en het heldere ‘weten’ allemaal vandaan kwamen. Ze wilde vooral leren er op een constructieve manier mee om te gaan. Inmiddels heeft Irma zo’n 100 schilderijen vervaardigd en vreemd genoeg altijd met een ‘betekenis of titel’ die ze veelal later in het nieuws tegenkomt..!

In 2014 wacht haar een nieuwe, plotselinge verrassing. Een van haar boeken was vertaald in het Engels voor de buitenlandse markt. En in februari 2014 besloot ze haar ‘blog’ (deze site) op te zetten; haar artikelen zijn inmiddels veel gedeeld door andere sites. Voor haar zijn de belangstelling, het delen, de mooie en dankbare reacties op de site, hartverwarmend en een prikkel ermee door te gaan.

Wij plaatsen graag haar artikel hieronder, waar Irma een poging doet, het hoger bewustzijn in ons menselijke bestaan een plek te geven in het leven van alledag. Irma schreef onlangs ook een speciale 9/11-herdenkingsartikel, dat je HIER vindt.

x

* * *

x

‘De donkerste plekken in de hel zijn voorbehouden aan hen

die zich afzijdig houden in tijden van morele crisis’.

Uit: ‘Divina Commedia’ van Dante.

x

* * *

x

x

Hoger bewustzijn; hoe komen we daar?

2014 © Irma Schiffers /deze versie © wanttoknow.nl

Een beladen uitspraak, want het heeft iets ‘veroordelends’ in zich, maar er zit ook een kern van waarheid in. De keuze om pijnlijke zaken die een ander betreffen niet te willen zien, of menen er toch niets aan te kunnen doen en het daarom wegzetten als ‘niet bestaand’, helpt niet bepaald onze mensheid naar een betere wereld. En die hebben we juist nu zo hard nodig! We zijn allemaal verbonden met elkaar, afkomstig uit één bron, maar we voelen ons nog steeds afgescheiden. Dit heeft te maken met het bewustzijnsveld waar we ons persoonlijk in bevinden, met andere woorden: ‘hoe’ we naar de wereld kijken en naar onszelf. En van die bewustzijnsvelden zijn er vele.

Een vogel heeft een heel andere waarneming en dito bewustzijn dan een mens, die overigens weer niet ziet en waarneemt wat de vogel ziet vanuit de lucht. En dat geldt voor alle levende wezens. Ons hogere bewustzijn (of onderbewuste) geeft ons continu seintjes. En wanneer we die niet opmerken, omdat we te druk zijn met de alledaagse beslommeringen in de buitenwereld, worden ze steeds sterker. Uiteindelijk kun je na een ‘duw in de rug’ of een ‘schop onder de kont’ ook nog een dermate flinke klap oplopen die je leven in één keer op z’n kop zet. Veranderingen móeten dan wel doorgezet worden en dat is vaak niet de meest fraaie of comfortabele manier. Dan kan spijt weleens te laat komen.

‘Remembrance’ Olieverf (© Irma Schiffers)
‘Remembrance’ Olieverf (© Irma Schiffers) “Op dit schilderij zag ik duidelijk een aantal gidsen verschijnen”.

In dat hogere bewustzijn ‘wonen’ we niet alleen. In dat (collectieve) ‘trillingsveld’ bevinden zich naast ons eigen bewustzijn (onze niet-fysieke ziel) nog vele andere zielen die ons begeleiden terwijl ze soms die seintjes wel héél hard in ons oor staan te schreeuwen. In onze keuzevrijheid die wij hebben, omdat we ons eigen individuele pad van groei doorlopen, mogen we ze telkens negeren, of zelfs parkeren wanneer we ze diep van binnen wel gehoord hebben.

Om die reden verblijven er velen in de ‘lagere aardse’ trillingen of zelfs in het moeras van deze aarde, dat wij ook wel als ‘hel’ benoemen. Kijk maar naar de duistere krachten die hoge posities krijgen of zichzelf deze toe eigenen. We vinden ze wereldwijd in de politiek en in de wereld van het grote geld.

Als je daarnaar kijkt vanuit je hogere bewustzijn snap je er vaak weinig van. ‘Hoe kunnen mensen zoiets doen. hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen’? Maar ook, wat ik mij van jongs af aan al afvraag: ‘hoe kunnen bepaalde mensen zich iets toe eigenen wat van ons allemaal is. We zijn allemaal hier geboren om er op deze planeet iets van te maken en onze lessen te leren.

Die planeet verstrekt ons voedsel, natuurlijke medicatie, water en materialen om een dak boven ons hoofd te bouwen. Wat heeft die ander wat jij niet hebt, waardoor hij meent de baas over jou te kunnen spelen en je ‘geld’ te ontnemen zodat je er ook niet meer over kunt beschikken? Zodat je in het ergste geval sterft door hongerdood, gebrek aan water of door ziekte?

Eenmaal in die hogere bewustzijnsvelden aangekomen kun je niet meer terug. En dat is precies de reden waarom hele groepen mensen dat veld niet willen betreden. Hun ‘onbewuste’ vertelt ze dat het een ‘eng’ veld is dat tot eenzaamheid leidt, maar vooral tot ‘eigen individuele verantwoordelijkheid’ en dat hebben ze vaak niet meegekregen vanuit de opvoeding en het milieu waarin ze volwassen werden.

Heel begrijpelijk, maar het houdt de wereld waarin we nu zitten gevangen in een ‘lager energieveld’. Het gezegde ‘eendracht maakt macht’ is dus hierop goed van toepassing want de verwerping van de duistere ‘powers that be’ kan in één moment alles veranderen wanneer de meerderheid vanuit dit hogere bewustzijn, de macht terugneemt. En we zijn daarmee percentagegewijs heel sterk in de meerderheid. Waarom gebeurt dat dan niet?

Collectief bewustzijn.
Dit alles heeft met het collectief bewustzijn te maken. Daar waar je je van bewust bent, bevindt zich de waarheid. Jouw waarheid en die zal door deze dieperliggende persoonlijke overtuiging elke dag opnieuw bevestigd worden. Maar wat denk je dat er kan gebeuren wanneer je die overtuigingen overstijgt door ze los te laten en jezelf vragen te gaan stellen over die ‘waarheid’? Dan kom je in een heel nieuw ‘waarnemingsveld’ terecht en gaan er dingen gebeuren die je nooit had kunnen ‘bedenken’ of had verwacht. Dan leef je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en je eigen perceptie en dat voelt altijd beter dan de waarheid van de ander na te moeten leven. Maar daar is wel moed voor nodig. Hoe werken die ‘seintjes’ dan en hoe kun je ze horen, zien, waarnemen?

Dit is die tekening van een berg waarin een gezicht verscheen
Dit is die tekening van een berg waarin een gezicht verscheen

Een voorbeeld: Ik ging een paar jaar geleden weer voor een trainingsweek naar het Arthur Findlay College in Engeland. Deze keer koos ik voor de cursus, ‘The psychic, the spirit and the artist’ (vert. De helderziende, de gids, en de kunstenaar’). Je kon intekenen voor de groep van de psychics (helderzienden); het schilderen en tekenen van energievelden van de ander die je een reading moest geven, of kiezen voor de groep portret tekenen (spirits; gidsen en overledenen). Dat laatste wekte bij mij op één of andere manier weerstand op, ik schilder, teken en geef al jaren dagelijks readings aan de telefoon, dus daar kwam ik voor, toch? (= overtuiging en comfortzone!)

De spirituele wereld was het daar duidelijk niet mee eens, maar dat seintje ‘negeerde’ ik. Studenten uit alle delen van de wereld komen samen en sommigen vroegen mij direct ‘waarom zit jij niet in de groep van portretten?’ (seintje nummer 2). Ik begon aan mijn eerste 1-op-1 oefening met een Zweedse dame en tekende een berg met een landschap. Het ontstond heel snel met pastelpotlood. Ik begon haar mijn waarnemingen door te geven die betrekking hadden op haar leven en haar blokkades (de berg) en ze was ontroerd dat ik zoveel dingen benoemde die zij herkende en haar betroffen.

Ineens zie ik in die berg een soort gezicht verschijnen. Ik moest erom lachen maar ik keek plotseling toch echt in het gezicht van een soort ‘eskimo’ (dacht ik), onmiskenbaar uit de oudheid. Ik begreep er niets van, maar zij kon zelfs dat wel plaatsen. De teacher erbij gehaald; ze legde haar hand op mijn schouder en zei: ‘It seems obvious to me that the spirit world wants to draw in. Sure you’re not in the wrong group, my love?’ (vert: Het lijkt mij duidelijk dat de ‘gidsenwereld’ bij jou probeert binnen te komen. Weet je zeker dat je niet in de verkeerde groep zit?) Seintje nummer 3. Maar ik was overtuigd, dat…. etc etc.

Die hele week ging dat zo door. Ook al realiseerde ik mij ineens dat ik vaker schilderijen had gemaakt waarin ogen verschenen. Zoals onder andere in deze:

'Bergen wijsheid' © Irma Schiffers
‘Bergen wijsheid’ © Irma Schiffers

x
Ik had het naar mijn zin in die groep en vond het goed voor mijn zelfvertrouwen om telkens weer bevestiging te krijgen dat ik anderen zo sterk kon ‘lezen’ aan de hand van mijn eigen creaties die ik ter plekke maakte. Alle studenten die het juist kwamen leren wilden graag een reading van mij, waarop mijn teacher zei ‘je bent al zo ervaren in dit werk, wil je jezelf niet ‘stretchen zodat je echt iets komt leren hier?’ (seintje nummer 4).

Schop onder de kont van spirits..
Terwijl ik iedere dag 12 uur lang colleges volgde zat ik te krabbelen. Portretten! Ja, echt waar. Vele heb ik daar gemaakt. Tot ik op een avond buiten liep in die prachtige park-tuin en ik werd aangesproken door twee Engelse studenten van de advanced medium-groep. Ze vroegen me honderduit en waarom wisten we op dat moment beiden nog niet. Slot van het liedje was dat ik de portretten moest laten zien die ik had zitten krabbelen. Ik legde er zo’n 36 uit op de grond in de tuin en wat er toen gebeurde was onmiskenbaar de eerder genoemde ‘schop onder de kont’ van de spirits.

arthur findlay college
Het Arthur Findlay college in Stanstead, vlakbij Londen.

Er werden plotseling door dit Engelse stel mensen uit hun groep naar buiten geroepen en stuk voor stuk herkenden ze hun overleden vader, dochter, vriend, collega, kind etc etc. Ik voelde een soort duizeligheid opkomen die verpletterend was. Ik herinner me dat ik lachte maar ook huilde. Vooral toen hun leraar van een geheel andere cursus daar in het pand naar buiten werd geroepen. Ik had maar liefst drie keer zijn overleden dochter getekend. Zelfs met een ketting met een ovalen hanger om haar hals die hij nog altijd bewaarde. Toen ik spontaan vroeg: ‘what about the horses’ (want ik zag paarden bij dit meisje) zei hij: ze heeft altijd in onze stallen gezeten bij onze 33 paarden.

Toen ik vroeg ‘Was ze rond de 21 toen ze stierf?’, bevestigde hij dit. Hij pakte me beet, ontroerd (‘wanna give you a hug’) en ik vroeg geschrokken wat hier in hemelsnaam aan de hand was. Hij zei:  God bless you. ‘Je bent een geboren en ‘natural’ medium, maar moet in jezelf gaan geloven, je krijgt hier het bewijs’. Ik gaf hem desgevraagd de tekeningen, die waren immers niet van mij. De anderen vertelden me later dat dit de manier was van de spirituele wereld om mij te ‘overtuigen’ dat ik echt in contact stond, 24 uur per dag. Zo’n seintje als dit is volgens mij één van de voorlaatste signalen. Daarna worden ze heftiger en kun je je zelfs depressief of lichamelijk onwel gaan voelen, ook dat heb ik namelijk meer dan eens ervaren als ik weer eens in de ‘negeer-modus’ stond.

Luister naar signalen..!
Hiermee wil ik niet zeggen dat je alles moet volgen wat je meent op te vangen vanuit een andere dimensie. Nee, zeker niet! Maar er zijn soms dingen of situaties in ons dagelijkse leven die zo duidelijk een signaal zijn dat je het eigenlijk wel weet, maar niet wil weten of je parkeert het. Alles is goed, maar bedenk dat wij allemaal zélf op ons eigen manier leren en communiceren met ons hogere zelf, met die bron waar wij dus niet alleen zijn. Wat de spirituele wereld doet (waar wij dus ook deel van uitmaken met ons hogere bewustzijn, dus niets zweverigs aan) is kijken wie ‘jij’ bent, hoe jij werkt en binnen dat kader krijg jij heel persoonlijke seintjes.

Bij mij gebruikten ze mijn schilder- en tekentalent, omdat ik geen duidelijkere bevestiging kon krijgen dan deze. Bij jou vindt het dus weer op een andere manier plaats. Weleens meegemaakt dat je iets deed waar je achteraf spijt van had, terwijl je ook nog meent en voelt dat je dat eigenlijk diep van binnen wist, door allerlei tegenwerking, seintjes, etc.? Ongetwijfeld! Daar was je hogere bewustzijn aan het woord, maar je geloofde er niet in.

Wanneer we nu onszelf vragen durven stellen over onze eigen(wijze) visie, overtuigingen, gedachte en feiten, komen we in een ander bewustzijnsveld terecht. We gaan buiten het kader denken. Een bewustzijnsveld waarin we collectief verbonden zijn en vanuit dat collectief de wereld voorgoed kunnen veranderen. Eendracht maakt macht en macht wordt ‘kracht’ als we dat vanuit onze ziel doen; een liefdevol bewustzijn waarin geen plaats meer is voor duistere krachten als ‘oorlog’ en moord. Het begint bij ‘erkennen, dan bij ‘willen’ en uiteindelijk bij ‘durven’!

Irma Schiffers

48 gedachten over “Hoger bewustzijn; hoe komen we daar..?

 1. Bedrijvers van spiritisme, Jezus waarschuwt voortdurend voor deze valse profeten! Meestal hangen ze een verhaal op over de onsterfelijkheid van de ziel, hier mee inspelend op het verdriet en sentiment bij nabestaanden verspreiden ze valse hoop.Al deze op winst gerichte charlatans zijn mij een doorn in het oog omdat het haaks staat op de Heilige schrift. Dat hele New age gebeuren is een voorbereiding op de wereld religie waarin geen plaats meer is voor De Heer Jezus en zijn vader. En een ieder die de zoon en de vader verloochend doet het werk van Satan. Zo simpel is het, Mvr. Schiffers.

  1. Wie of vooral wat komt dan volgens u in uw hemel (of hel) als de ziel niet onsterfelijk is? Wel eens overwogen?

  2. Ik vind dat ie een standbeeld verdient. Op een zuil of zo. Ergens in een wereldstad. Londen? Ja, Londen. Naast die andere zuil.

  3. De meeste passanten in Londen die over travalgar square lopen hebben geen notie wie er op die paal/pilaar/colom huist, door één en twee kom je natuurlijk op Nelson, nee niet Nelson Mandela.
   Maar t’is waar Robert Long heeft mooie liederen geschreven of alle teksten ook van hem zijn dat weet ik niet, er zijn er meer, gelukkig zou je zeggen, maar ze worden wel verdomd gauw vergeten, van daar Guido’s spontane reactie!

  4. ‘De aanwezigheid van de Here God’, ‘wat is dat?’, ‘GGGggggrrRRgrrrrrrrIIIiiiiisssstusssszzzzz’ ……..

   Hans Teeuwen – Jezus Christus Joden Allah en Hells Angels – Dat Dan Weer Wel
   http://www.youtube.com/watch?v=MeiHi9RSA-k

   Het Evangelie verklaard volgens Pipo Anita, zalig, kan ik uren naar luisteren, om mezelf te pijnigen, op de geestelijke sado spijker bank, vrijwillige mishandeling, om “er” weer even doorheen te komen vanaaffff vandaag, bittere paardenpilmiddel, ‘geniet maar gezellig mee’ (minderbegaafd “nederlandstalig” piraten radio geleuter op de regionale fm band, wie doet er mee,….

   http://www.dumpert.nl/mediabase/6579384/242271b3/dans_als_je_van_jezus_houdt,_met_pipo_anita.html

  5. Nelson,
   Ik heb niet de indruk dat Irma het werk van Satan doet.
   Althans, dat je dat insinueerd, concludeer ik uit je posting.
   Irma beijverd zich ervoor, althans zo interpreteer ik het, om de stem van God, hoger bewustzijn, Jezus, noem het maar op, in jezelf te ervaren.
   En dit bewustzijn ontkent niet wie je bent.
   Je mag ook vertrouwen op jezelf Nelson.
   Uiteindelijk kan geen geloof wat betekenen als het uit dwang wordt opgelegd.

  6. S.enor M.eneer Jah es tut Weeh, over de o.t. god van o.w.o. archont Appie, gemakshalve even treffend gepersonificeerd door weeskind Charlie, die psycho socio path die zeer raak aangeeft dat ie sinds z’n experimentele mk-ultra behandeling niet meer werkelijk bestaat, en na de voorstelling het oprispende gevoelsgeweten van alles is voor Bassie weg blowen, opium in de wind als het ware, totdat het niet meer ging, wegens achterstallige schuldenaren vereffening, de kijk op de werkelijkheid finaal kwijt, morbide scheermes razorblade runner humor is debt, zie Hansepansje aan z’n neus trekken op het moment dat ie het hardst liegt, sterk spul die nederwiet, niks onschuldigs an, elke evening trendy knock out, en de volgende dag met een time lapse weer van zero af aan opnieuw beginnen en niet in de gaten hebben dat de naald blijft hangen, dag in dag uit het zelfde rondje zonder er werkelijk iets van opgestoken te hebben, en dat doet pijn, voor de omgeving… holle lifestyle die goed kan verdienen en toch meer sloopt dan je voor mogelijk houdt, omdat je het zelf niet meer mee kan krijgen, hoeveel bekende en meer onbekend hol landers moeten dit publiekelijk nog gaan toegeven, de moedigsten zijn al voor gegaan, nu de rest van de ’trendy hipsters’ nog;

   Zomergasten – Hans Teeuwen, fragment….
   http://www.youtube.com/watch?v=vvVjLynrWko

   Rammstein-Ich Tu Dir Weh (official video)
   http://www.youtube.com/watch?v=berzo1ocFkQ

 2. @Odette, Ik heb heel veel overwogen, maar nog meer de Bijbel bestudeert! De mens heeft geen ziel, maar IS een ziel. En dood is dood, tot dat de boekrollen geopend worden en iedereen zich voor de troon moet verantwoorden, ook de doden, die krijgen voor die beoordeling een opstanding. Zij die spiritisme beoefenen worden door Jezus en onze hemelse vader JHWH niet goed gekeurd. Want het zijn niet de overledenen die antwoorden maar demonen, zo staat het geschreven in de Heilige schrift. Jezus zegt ook: Een tijd zal komen dat ze (de mensen) de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Daarom al dat New Age geneuzel over een onsterfelijke ziel, dus de theorie dat de dood is overwonnen.Mensen flansen hun eigen geloof in elkaar en dat word dan hun waarheid. Valse profeten dus!Als je werkelijk interesse hebt in de waarheid, onderzoek dan eens wat de Bijbel over de ziel en de dood zegt.

  1. Nelson het spiritisme word niet afgekeurd in de bijbel de enige waarschuwing die er staat is voor channeling, deels omdat men niet weet “wie men aan de lijn heeft”, en anderzijds omdat men bezeten kan raken.

   Voor zover ik weet.. 😉

  2. Nelson,
   ‘Mensen flansen hun eigen geloof in elkaar en dat word dan hun waarheid.’

   Ja, mag dat dan niet? De mensen toen in ‘jezus-tijden’ hebben toch ook hun eigen geloof in elkaar geflanst.
   Kijk, als je maar het licht naar de duisternis brengt…dan zijn we met zijn allen goed bezig.
   Ik zoek ook geen contact met overledenen…maar soms voel ik even een overleden vriend of mijn oma…maar altijd liefdevol en kracht gevend.

  3. Nelson de Natives staan nog heel dicht bij de natuur, zij geloven dat onze voorouders links en rechts, voor en achter, en boven en onder ons staan om ons bij te staan.

   Contact zoeken met de doden zou ik niet aanraden, maar soms hebben de overleden mensen nog iets af te ronden of te geven voordat ze dit leven los kunnen laten. Dan komen ze zelf. Vaak is dat bij mensen die onverwacht gingen. Daar is juist prachtig. Ik zie de dood als overgang van stoffelijk naar niet stoffelijk, we zien ze niet meer maar ze zijn er wel. Alleen in een subtielere trilling. Wees daar niet angstig voor het is onze natuur. En er is niets mis mee dat te aanvaarden van verschillende geloven waar je elf iets denk aan te hebben, en steun uit vind, ook dat staat in de bijbel. Neem dat wat goed/god is…

 3. Beste Nelson, wat een oordeel geef je hier dat bedrijvers van het spiritisme zich moeten verantwoorden. Volgens jou staat dat in de bijbel maar hoe weet je dat? Het is een mooi boek geschreven door wie? Het zijn weer overtuigingen en aannames van een ander. Tegenwoordig zijn veel mensen die papegaaien mijn geloof is beter dan de jouwe jij komt in de hemel en ik in de hel nou laat mij maar naar de hel gaan want daar zitten de leukste, creatieve, open minded mensen.
  Wist je Nelson dat “de Heidenen”lang voor Jezus ook een zoon van God vereerden? Wist je dat deze heidense verlosser, net als Jezus, werd geboren uit een maagd, op 25 december, in een grot, temidden van herders, dat hij water in wijn wist te veranderen: dat hij stierf en opstond met Pasen en dat hij zijn lichaam en bloed aan volgelingen aanbood? Was Jezus van oorsprong een heidense God? Bestaat er wel een historische Jezus? Het zijn de winnaars die de geschiedenis schrijven op hun manier. Het is dus geen wonder dat de traditionele verslagen over de oorsprong van het Christendom de orthodoxen en hun “tegenstanders” heidenen noemen. In Nag Hammadi werpt heel veel vragen op.
  L.S. ik ben een Medium en praat met mensen in de Spirituele Wereld.

 4. Prachtig artikel Irma, hier geniet ik van! Mijn weekend in deze mooie nazomer wordt alleen maar opbeurender. Dank je voor de heldere manier van vertellen/schrijven.

  Gr. uit het grensgebied Achterhoek/Tukkerland/Duitsland
  Harrie

 5. Hoi Irma, Ik had eerst de tekeningen bekeken zonder het verhaal te lezen van je. Ik zag bij de ‘eskimo’ in eerste instantie drie gezichten.
  Links een wat geïriteerde vrouw, rechts een minzaam glimlachende man en in het midden een gezicht met de uitdrukking, ‘wat moet ik hier nu mee’.
  De bergen van wijsheid die je had gemaakt zag ik allemaal olifanten koppen, het geheugen van een olifant. Geheugen is ook wel wijsheid 😉
  Her-inner wie je bent. Laat je niet afhouden door andere mensen, je bent heerlijk op weg met jouw gegeven talenten. Hartegroet Odette.

  1. Hallo Odette, bijzonder dat je die drie gezichten erin ziet. Dat zal zeker kloppen want de dame in kwestie waar ik de tekening voor maakte bleek dat ook te herkennen (beetje geïrriteerde vrouw). En dat schilderij met die bergen, ja dat zijn overduidelijk olifanten. Vandaar de titel ‘bergen wijsheid’, oudheid, oergeheugen. Het is een favoriet schilderij van mij. Het geeft een soort vertrouwen. En ja, ik blijf op weg al weet ik nog steeds niet waar deze morgen naar toe leidt… Hartegroet terug!

 6. @eh.nou.eh, en Monica, leviticus 19:31, 20:6,27. Wendt u niet tot geestenmediums, en raadpleegt geen beroepsvoorzeggers van gebeurtenissen, zodat gij door hen onrein wordt. Openbaring 21:8 22:15, degenen die spiritisme beoefenen terecht zullen komen in het meer van dat met vuur en zwavel brandt. Alle vormen van spiritisme worden door GOD JHWH, Jaweh afgekeurd. Naar jaren van verzet heb ik mijn leven aan De Vader en zijn zoon Jezus opgedragen. Vraag je zelf af, als GOD’s woord en dat van Jezus niet de waarheid zou zijn, waarom werkt de NWO al meer dan tweehonderd jaar aan de voorbereiding om de antichrist aan het hoofd te plaatsen van de op handen zijnde wereldregering. De EU is nog maar het voorspel.Wat is waarheid? joh 17:17 Uw woord is waarheid..

  1. Nelson

   “Vraag je zelf af, als GOD’s woord en dat van Jezus niet de waarheid zou zijn, waarom werkt de NWO al meer dan tweehonderd jaar aan de voorbereiding om de antichrist aan het hoofd te plaatsen van de op handen zijnde wereldregering.”

   De NWO’ers hebben zich met de bijbel bemoeit, weet jij welk deel absolute waarheid is?
   Ik wel LIEFDE en COMPASSIE, zij die dat (oprecht!) geleefd hebben hebben niets te vrezen van God.

   En ja we gaan nog wat beleven en de EU en omstreken, reden temeer om elkaar bij te gaan staan NU al, en zelf de handen uit de mouwen te steken waar we invloed hebben.
   It aint over till the Fat lady sings. 😉

  2. In discussie gaan met een bijbelfanaat, op zich wel lachuh als je je verveelt maar het woord “nutteloos” komt dan bij me op als understatement. Voor je het weet krijg je weer 1 of andere quote om je oren geslingerd uit het boek de contradicties, daarom heet het ook het boek met alle antwoorden. Een oog voor een oog, tand voor een tand en heb uw vijand lief. Jahjah. http://www.youtube.com/watch?v=CE8ooMBIyC8

  3. En dan manifesteert zich opeens een man die weet waarover hij praat. Die de boel even simpel maakt en simpel is beter!

  4. Om alle tien geboden simpel te houden zouden slechts twee zou genoeg zijn 😉 Een engels commentaar;
   2 commandments:
   First, do no harm.
   Second, always be honest and faithful.
   Follow these, and BAM! perfect world.

 7. Het is zo bijzonder mooi als je je spiritueel bewust bent en dat dat zelfvertrouwen ook steeds beter wordt, ik ben er veel mee bezig, door te lezen, als ik iemand kan helpen met reiki doe ik dat met plezier, ik weet dat ik meer kan en voel, maar ik durf nog niet, met uw verhaal heb ik nog goede hoop. Dank u wel X

  1. Hoi Bep, ik heb altijd het gevoel wanneer je iets (nog) niet durft, dat het de tijd nog niet is. Mijn ervaring daarin is dat het er ineens is, of dat je die richting als het ware in geduwd wordt. En dan gaat het vanzelf. We zijn in ontwikkeling en die is voor iedereen verschillend, op een ander tijdstip. Tegen mezelf zeg altijd, maak van ‘hoop’ ‘vertrouwen’ en dan komt het vanzelf.

 8. Irma.
  Ik denk dat je gelijk hebt.
  Veel mensen zullen wel een seintje krijgen vanuit het hogere bewustzijn,maar velen zullen dit bewust toch negeren.
  Een mens valt in de catagorie roofdier (ik denk altijd zolang een dier of persoon zijn ogen naar voren gericht staan is het een roofdier,maar neem nu bijvoorbeeld een paard dit dier zijn ogen staan naar de zijkant gericht en is dus geen roofdier).
  Daarom ben ik van mening dat veel mensen weten door anders te handelen dat ze goed zouden kunnen doen,maar omdat het nu eenmaal roofdieren zijn zullen velen voor eigenbelang en het niet willen bewandelen van een moeilijker pad het stemmetje uit het hogere bewust zijn negeren.

 9. Onze blauwe planeet is zo oud als de tijden, verschijdene malen is de aarde door de hel gegaan, de ééne keer van water en de volgende door vuur, zo als beschreven door alle oude volkeren, in zuid, midden, noord Amerika, Azie en Africa en het midden oosten, al die verhalen zijn in overéénstemming met elkaar.
  Het uit het niets opduikende grote blonde gebaarde figuren, die de mensen leren en helpen hun leven beter in te delen, en zijn dan plotsklaps weer verdwenen, over ander religiën en geloven, 20 000 voor onze jaartelling en soms nog eerder was de wereld vol rituelen, de één nog verbazingwekkender als de andere, tot dat er de verstoorders op het toneel verschenen, en alles sloopten en ongedaan maakten, en dus terug naar af.
  Op eens komt er een verhaal over een mens die gekruisigd is, een ander verhaal van een kamelen drijver deze verhalen groeien uit, en worden
  misbruikt om macht te verzamelen, macht over de wispelturige mensheid, allemaal een kant uit kijken please.
  De volgende natuurlijke uitroeing zal wederom plaats vinden door vuur, volgens alle oude optekeningen het is dan voor sommige de 5X en voor anderen de 6X.
  Als ik hier over nadenk, kom je tot een conclusie, zo veel verschillend individuen, en waarschijnlijk net zo veel verschillend conclusies, wij als stervelijk mens hebben niet geleerd hier mee om te gaan, t’is buiten onze denk mogelijkheden, niet qua intellect, maar we zien niet het eind van de tunnel, daarom is het voor ons oneindig, maar in wezen is dit niet zo.
  ik weet ook niet of je over een hoger bewust zijn kunt redeneren, eerder een breder of dieper bewust zijn, en dan rest nog de vraag tot hoe ver gaat dit bewust zijn, misschien te langdraderig, nou mijn excuses hier voor.L

 10. Beste IRMA, ben er van overtuigd dat je een bijzonder mens bent, boven dien een bijzondere vrouw, woordje van kritiek, het klinkt mooi en zo, maar voor mij niet echt overtuigend, ik weet natuurlijk niet wat je aspiratisch zijn, in de spirituele wereld spreekt men niet van seintjes, maar van een teken, ik kan je niet op een andere plaats bereiken anders had ik dat wel gedaan, dus ik doe het hier, ik lees bijna alles van je, en misschien ben je één incarnatie van Madam Blavatski, ik weet kritiek geven lijkt makkelijk maar dat is het helemaal niet, als je over een geweten beschikt, en de persoon waar tegen je spreekt volkomen over je sympathien heerst, heb een gedeeltelijke kunst opleiding, in onze familie schildert mijn dochter, veel aquarellen, en pastel mijn zoon en ik tekenen, en diverse verf technieken, ga eens een kleine studie liefst Chinese penseel voering doen, past heel goed bij jouw spirituele wereld die je bezoekt, nou ja ik stop maar lijkt wel of ik tegen mijn dochter praat, Groet Jenne, hoop van jouw kant sans rancune.

  1. Hoi Jenne, dank voor je reacties. Als je het hebt over aspiraties, dan moet ik je het antwoord volledig schuldig blijven. Die heb ik (helaas) nog niet echt, noch een richting waarin ik mij aan het begeven ben. Dan heb ik een schilderperiode (echt een soort drive), dan is het schrijven, zoals nu en daar lijdt mijn werk dan weer onder, want dat gaat niet samen. Ook ben ik met een langdurige opleiding astrologie bezig (zonder aspiraties, gewoon pure interesse) en ook die ligt weer eventjes in de kast door de andere bezigheden. Ik zou weleens in de toekomst van mezelf willen kijken, maar dat mag (gelukkig) niet blijkbaar. Sommigen zeggen, focus je op een doel, maar ik moet je zeggen dat ik dat doel nog steeds niet echt ken. Wat ik met ‘seintjes’ bedoel is dat ik dat van mijn ‘hogere zelf’ lijk te krijgen (sommigen zeggen dan ‘gidsen’) en signalen of tekens krijg ik duidelijk- zo voel ik dat- van een ‘externe’ bron. Die zijn zo onverwacht en sterk dat ik dat zelf nauwelijks kan bedenken. Daar zit voor mij een verschil in. Waarbij ik me altijd afvraag of onze ‘gidsen’ niet ook zo met ons verweven zijn dat we daar zelf ook deel van uitmaken. Ingewikkeld, maar dat is iets wat wij als aards mens nooit zeker kunnen weten. Ik volg mijn gevoel per dag en daar probeer ik zoveel mogelijk naar te leven. Waar dat vandaan komt en hoe het moet heten probeer ik me maar niet zo af te vragen, want dan voel ik me teveel in het ‘analyseren’ verstrikt raken. Wij weten zoveel niet wat zich in het grotere geheel afspeelt dat ik alleen maar over ervaringen kan spreken en over hoe het voelt. Ik probeer daar zelf eigenlijk geen ‘plaatje’ aan te hangen. Maar dat we verder mogen kijken dan het kader dat we zo gewend zijn, is mij wel duidelijk. De wereld zou er absoluut anders uitzien wanneer we dat doen, met respect voor ieders individualiteit en daar ben ik zeker een voorstander van. 😉

  2. Beste Irma, ben heel blij met je antwoord, ga er eens lang en diep over nadenken, en kom er dan op terug, vriendelijke groet Jenne

  3. Irma hallo net mijn kleinzoon naar school gebracht hij is de laatste van de drie en is net 17 jaar, en toen in mijn autotje door het verkeer mijn weg zoekend, moest ik denken aan hoger bewust zijn, tja eerlijk gezegt weet ik niet wat dit inhoud, weet ook niet of ik er wat mee kan, ben te oud om eigenlijk nog echt een toekomst te hebben, je word je bewust dat de laatst geborene het dochtertje van mijn zoon, dat je die waarschijnlijk wel nooit 17 jaar zal zien worden, je spirituele wereld draaid eigenlijk om dat, het zijn en het blijven, je familie zo lang mogelijk te kunnen beschermen, vooral je beste vriend je echtgenote die jouw zoveel gegeven heeft, want het leven bestaat uit geven als je sterk bent, en dat ben ik altijd geweest, maar nu hapert het wel eens, maar goed, heb veel gelezen en nog, maar ik voel me toch dicht bij de grond bij mijn roots dat ik het meeste op mijn plaats ben tussen mijn vele mooie/prachtige/intense/liefdevolle en treurige/droefige/melancholieke herinneringen, wist je dat over het Melancholiek zijn meer als 500 boeken zijn geschreven, wat ik je ook aan raad is Italië, toch het meest doorleefde land van Europa en dan zijn prachtige taal gemaakt voor het verliefd zijn, en dat hoeft niet altijd een ander mens te zijn, in vroegere tijden maakte alle intellect welke ook zijn reis naar la bella Italia, woon zelf al lang in Frankrijk, maar op den duur begrijp je dat la douze France een fata morgana blijkt te zijn, en Italië het echte doel wat je zoekt in het leven, het land van de La Mama met hun zonen, heel moeilijk voor vrouwen, die tip toeën maar door dit keiharde egoistische liefdes geweld, het moderne Decamaronne gevoel is daar altijd aanwezig en zelfs het hypokriet zijn is een parody op stan laurel en olivier hardy, nou ga ontbijten Vr. Groet Jenne

  4. Hoi Jenne, ik denk inderdaad dat ‘nadenken’ over dat hogere bewustzijn helemaal niet nodig is. Jij vertoeft daar al in, en dat heeft ook niets te maken met wel of niet met de voetjes op de grond staan. Juist dát, leer je bijv. in Engeland. We werken daar nooit met de drie hogere chakra’s, maar juist met de onderste drie (aarden, geaard zijn en blijven), want als dat in balans is, gaat de rest vanzelf mee (open). Dus ik denk dat je daar niet naar hoeft te zoeken. De dingen die je hierboven beschrijft (tekenen, penseel, etc) zijn al dingen die in een bepaald ‘evenwicht’ tot stand komen. Kunstuitingen zijn juist -al weten we dat vaak niet- zaken die uit het hogere bewustzijn komen en die op een aardse manier hun weg zoeken. Wat dat betreft heb ik niet het gevoel dat dit artikel jou naar ‘hogere’ of andere sferen hoeft te tillen. Je hebt het of je hebt het niet. Sowieso zijn mensen die sites als deze bezoeken al bepept met een ‘bewust’ hoger bewustzijn. Je gaat verder zoeken dan je neus lang is en wanneer je uit je gevoel leeft is dat al de juiste balans, volgens mij.. 🙂

  5. Beste nou in wezen veel meer natuurlijk Irma, al heel lang niet zo’n mooi compliment gehad, ben bang dat je me een beetje overschat, maar ho ho ben er blij mee, mijn vrouw zou dit nooit doen, ze weet dat ik haar zou bedelven onder de cadeaux en surprises, dus doe ik dit nu met jou, in gedachte natuurlijk, ja we zitten op the same level of thinking, blijf je volgen als een stoute stalker, maar met de beste bedoelingen, groet Jenne

 11. Dag Irma,

  Een mooi verhaal, ook een prachtig schilderij met die bergen en die gezichten.
  Interessant vind ik dat het mij voor komt dat de middelste berg een soort baarmoeder is, waarin het begin van een nieuw leven zichtbaar wordt. Ik moet meteen denken aan oude alchemistische tekeningen en verhalen over verborgen spelonken in diepe en hoge bergen die de symbolen weergeven van wat er in het diepst van je hart gebeurt als ‘aangeraakt’ wordt en op die aanraking reageert, omdat je begrijpt wie jou aanraakt en waarom.

  Misschien is het een goed idee om je eens te verdiepen in die oude alchemistische literatuur en het Oude Weten, zoals b.v. de Kabbalah en de geschriften van de Christelijke Mystici.

  groetjes, Evert

 12. Goed artikel Irma en mooi dat jouw boek op dezelfde tijd in het Engels is vertaald als dat van mij.
  Ik herken in jouw schrijven dat je eigenlijk niet moet ,geloven’, maar ‘weten’.
  Wat neerkomt om aan jezelf te werken door met je (spirituele) ervaringen
  iets te doen.

  Groetjes 🙂

 13. Hallo Irma.

  Jou negeren van seintje 1,2,3 en 4 bracht jou uiteindelijk bij een duizelingwekkende ervaring, die je zou hebben gemist als je vanaf het begin voor de groeps portret cursus zou hebben gekozen. Met de ervaring die “verpletterend” was gaven de spirits je zeker geen schop onder je kont. In het gehele veld (inclusief jou negeren, de mensen om je heen en de spirits) werdt er een intensive situatie opgewekt waarbij jou bewustzijn werdt geprovoceerd optimaal aanwezig te zijn. Als je bewustzijn volledig in het moment is, doordat je denken stilstaat (het niet meer kan vatten)dan sta je op dat moment even in direkt contact met de bron en ervaar je de eenheid (beter gezegt:jij en de eenheid zijn dan niet gescheiden).Er komt zeer veel levensenergie vrij tijdens zo’n ervaring, vandaar dat het als duizelingwekkend wordt gevoeld. De kern van jou verhaal is dus niet dat je de seintjes van de spirits niet mag missen. Dat is een moralistisch concept en dus onzin. De spirits maakt het niet uit waarvoor je kiest. Wat in jou verhaal belangrijk is is dat de spirits steeds mee willen helpen een intensieve en duizelingwekkende ervaring te creeeren, want in zo’n ervaring ontmoet je jezelf het diepst.

 14. Kijk hoger bewust zijn, ja wat is dat nou precies, heeft het te maken met intellect, of gewoon slim zijn, het gekunstelde is niet van de lucht op veel internet sites, de gewone man komt er niet echt bij kijken, of gewone vrouw natuurlijk.
  Mijn vrouw is haar, nou bijna hele leven al bezig met de Etrusken, waarom, nou van waar kwamen zij, en waarom was hun sociale instelling zoveel anders als de omliggende volkeren, bijvoorbeeld de vrouwen waren vrij in hun doen en laten, droegen hun eigen naam, hadden kinderen van wie zij ze wilden, hadden bezit en waren mondig, helaas verdwenen gelijkertijd met het oplossen van het Etruskische volkje, jammer, de vrouwen vielen van intellect ontwikkelde mensen, terug naar slimme super keuken meiden en bednimphen.
  Ik zoek het intellect bij de gewone mensen, gewone middelmatig opgeleide, slimme oplossingen zoekende mensen.
  Voor beeld de vrouwen in Spakenburg hadden een probleem met hun was drogen, knijpers hoe sterk ook hielden niet met harde wind de was aan de lijn te houden.
  Tot dat er een dame hoe ?, drie touwen om elkaar vlocht, de was tussen de touwen duwde, en hoe harder de wind waaide hoe vaster het lijntje de was vast hield, niet bijzonder denk je, nou denk dan nog maar eens !
  Heeft dit met hoger bewust zijn te maken ik denk het niet, maar mooi is het wel, Vr Groet Jenne

 15. Onderstaande info heb ik letterlijk overgeschreven uit het boek “De Meesters van het Verre Oosten”. Het betreft de optekening over 615 pagina’s, naar de wetenschappelijke onderzoeken, die een groepje Amerikaanse wetenschappers gedurende drie jaren heeft verricht, naar de leefgewoonten van diverse volken en de hoge tot zeer hoge ouderdom, die deze kunnen bereiken, in de hoge Himalaya in 1894! Pas in 1982, dus bijna 100 (!) jaar later, werden de onderzoeksresultaten publiekelijk bekend gemaakt, omdat men bang was, dat de bevindingen en conclusies van de onderzoeken te schokkend voor het publiek zouden zijn. Anno 2014, zeg ik je, dat velen nog steeds zwaar onder de indruk zullen zijn van wat in het boek staat vermeld. Het is gelukkig geen kille cijfermatige opsomming van gegevens, maar een beschouwend relaas, gebaseerd op pure waarneming en dientengevolge onderzoek. Een aanrader voor een ieder, die zich met bewustzijn en de gevolgen van bewustzijn, zoals de Meesters dit gebruiken, bezighoudt.

  In het kader van de info, die Irma prachtig beschrijft in haar bovenstaand artikel en wellicht als extra info om te overdenken hieronder de volgende info uit het boek:

  Hoofdstuk ‘Bewustzijn’.

  1. pag. 430 item 1.
  Bewustzijn is de menselijke staat van gewaar zijn. Het is het vermogen van de geest om te weten, en het weten van de geest bepaalt zijn capaciteiten op alle gebieden. De mens kan zich dat wat waar is gewaar zijn of hij kan in zijn geest een gewaarzijn ontwikkelen dat de schijn van werkelijkheid heeft, maar volkomen onecht is. De waarheid of onwaarheid van zijn toestand is dan ook afhankelijk van zijn staat van gewaar zijn of bewustzijn.

  2. pag. 431 item 6.
  De meeste leraren denken mogelijk aan helderheid in het overbrengen van de boodschap, maar ze kunnen er beter altijd Eén ding van maken. Eenvoud geeft uiteindelijk altijd de grootste helderheid. Het probleem bij onderverdeling is dat onderdelen vrijwel altijd als eigenschappen worden beschouwd. Het is beter om onze blik op Eén gericht te houden. We komen in negatieve toestanden terecht wanneer we de onderdelen gebruiken. Ze zijn bijna altijd symbolisch, en de meeste van onze symbolen vertegenwoordigen onderdelen van bewustzijn. Dat is een van de redenen waarom symbolen niet meer voldoende zijn. Het is tegenwoordig bekend dat we klaar zijn met symboliek. Zoals de Meesters zeggen, bevinden we ons nu in het heldere daglicht van bewustzijn. Het wordt veel eenvoudiger om dat bewustzijn, het volle Licht, zonder enige onderverdeling als doel te hebben.

  3. pag. 431 item 7.
  Neem nu de kwestie van eten, verteren, opnemen, het lichaam opnieuw opbouwen door omzetting van voedsel in energie, spieren, botten, bloed, tanden, haar, enzovoort. Stel u voor dat u de theorie hebt bedacht dat dit allemaal aparte functies zijn die individueel benaderd moeten worden, en dat u bij elke maaltijd zou moeten besluiten welk deel van uw voedsel behandeld zou moeten worden door elk van deze aparte functies, en wanneer elk van de functies aan de beurt zou zijn om zijn werk te doen. Hoe zou u aan verwarring kunnen ontsnappen? In werkelijkheid beseft u dat het één proces is met veel aspecten, en dat elk van deze aspecten een zelfstandig proces is binnen één enkel systeem. In de normale lichamelijke toestand is er niet één aspect van het hele systeem dat onafhankelijk functioneert, maar is elk van de verschillende aspecten enkel een uitvloeisel van het ene systeem.

  4. pag. 431/432 item 8.
  Het lichaam is slechts een symbool van de ziel of de mens die in het lichaam leeft. Dat wil zeggen, het lichaam is een symbool van het functioneren van het bewustzijn. Om wat het bewustzijn binnentreedt te herkennen en te beschermen, wat kan door de aandacht te sturen, functioneert het hele stelsel van bewustzijn zelfstandig als één systeem. Er bestaat niet zoiets als het bewust, onderbewuste, of bovenbewuste, wel één stralend levend bewustzijn van de werkelijkheid. Dit is de staat waarin men volledig vrij is van symbolen, en dus van hypnose.

  Bron: “De Meesters van het Verre Oosten”, auteur Baird T. Spalding, uitgeverij AnkhHermes Klassiekers, ISBN 978-90-202-0886-3.

 16. Ik weet dat dit vreselijk of topic is, maar ik moet het toch even zeggen, op straffe van ee flinke slap van GUIDO.J, wat er nu weer aan het licht komt in de Oekraine, is weer zo onmenselijk, en gedaan door psychopaten, of ze Nazi’s zijn maakt niets uit, ze zijn ziek en niemand zegt er iets van, niet onze overheid of de EU, het is Rusland die dit weer aan kaart, en tegen dove oren spreekt, iedere keer als ik die foto zie van die vermoorde zwangere moeder, zou ik op een andere planeet willen leven.
  Het artikel op The Veteran to Day zal genoeg opschudding veroorzaken, maar ze zijn te druk met het afslachten van mensen, ja sorry beste WTK ers.

  1. Mega Top Annie, net afgeluisterd, opgeluisterd, zeker niet ontluisterend, wat een gaafff Mensz die Irmpie zeg, geen kleintje, een wolfin en ouwe indiaan in 1, maar ze kan goed afdalen als het moet, intunen vooral, een aanrader, Aah netjes bedankt voor de gouwe tip, en jah ik had dit even nodig, zoals je al wel dacht, en hebt laten blijken, middels een Skype signaal, het privé sjetbep kanaal, voor verloren dwaallichten die het regelmatig even niet meer zien, met zo nu en dan semie literaire wanwarboel oprispingen, die net niet af te doen zijn met kul of dunne dagboek lammetjes melk diary dairy, alles beter dan de inerte lame stream, de impact van het Engels en zooh, en de broer van, zoals ik mijn zussie heb, in de ‘gewone’ boven wereld van ‘normaal’ denkende mensen met een inkomen en referenties, en gewone mensen taal versus verticale bèta doctors boorkoppen die de breedte vaak een worst zullen zijn, deep underground tunneling.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.