Advertentie

‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’…


x

x

Bij de 4e druk van een bijzonder boek!

‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’…

2018 © WantToKnow.nl/be

x

De cover van een ander spraakmakende boek van prof. dr Peter Gözsche over de volledig ontspoorde farmaceutische industrie. (Klik voor artikel)

Zoals je weet besteden wij van Wanttoknow graag aandacht aan informatie die je helpt gezonder te kunnen leven. In het kader van de onlangs verschenen vierde druk (!) van het boek ‘Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid’ geloven wij dat het goed is de auteur van dat boek te interviewen. Er wordt in Nederland veel geschreven door deskundigen in de gezondheidszorg, over de misstanden in deze essentiële sector. Het is met name de bureaucratie, maar méér nog de ongebreidelde macht van de farmaceutische industrie, die meestal aan de basis ligt van misstanden.We maken als inleiding -voordat we het interview plaatsen- even een stapje naar een ander revolutionair boek, dat perfect in dit kader past.

Een paar jaar geleden verscheen de Nederlandse vertaling van het boek van professor dr. Peter Gøtsche, getiteld ‘Dodelijk Medicijnen’, dat korte metten maakt met het sprookje, dat farmaceuten er zijn om de wereld te genezen.. Nee, dat nobele doel hebben ze zéér zeker niet. Getuige de vele miljarden boetes die ze krijgen opgelegd wereldwijd voor ‘misconduct’, wat zoveel wil zeggen als ‘misgedragingen’..

De macht die zij hebben, berust vaak op de patenten van hun geneesmiddelen. En deze week werd hier een uitzonderlijk voorbeeld weer van gegeven. Een forse prijsverlaging van het medicijn waar in Nederland het meeste geld aan wordt uitgegeven. Fabrikant Abbvie gaat ‘Humira’, een geneesmiddel tegen reuma en darmziektes, in prijs verlagen met zo’n 80%. Een spuit van het middel kostte voorheen zo’n € 600,-, maar daar blijft straks nog maar € 100,- van over. Het Financiële Dagblad had al uitgerekend dat deze stap van Abbvie, de  Nederlandse collectieve zorg, een besparing oplevert die kan oplopen tot.. € 180 miljoen per jaar..!  Maar sprookjes bestaan niet, zéker niet in dit grote graailand van de farmaceuten..

Wat was de reden?
Het patent op het medicijn liep afgelopen oktober 2018 af. Verschillende andere farmacy-fabrikanten wilden goedkopere varianten van hetzelfde medicijn op de markt brengen, hetgeen Abbvie kennelijk ertoe brengt, de prijs nu nog veel meer te verlagen. Arnold Vulto van Biosimilars Nederland stimuleert het maken van goedkopere varianten van bestaande medicijnen; hij vindt deze prijsverlaging uitzonderlijk. “Dit kwam als donderslag bij heldere hemel”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Maar hij vermoedt dat de Amerikaanse producent Abbvie de concurrentie uit de markt wil krijgen. Om daarna weer keihard toe te slaan..!!

“Ik maak mij zorgen. Abbvie ken ik als een keihard opererend bedrijf. Als de concurrentie straks weer uit de markt verdwenen is, dan blijven ze deze prijs niet meer bieden en gaan we alsnog de hoogste prijs betalen.” En het hautaine bedrijf zelf? Abbvie wil niet op de kritiek ingaan, omdat het bedrijf geen uitspraken doet over de Nederlandse prijsstelling…

Klokkenluiders maken melding van totaal ontspoorde praktijken bij Big Pharma.
Een aantal oud-directeuren van grote farmaceutisch bedrijven, maakten in het verleden al korte metten met het geloof in de goedheid van deze farmaceutische INDUSTRIE. Tja, met kapitalen geschreven, omdat veel mensen nog steeds niet snappen, dat het ‘gewoon’ een industrie is. Niks mensen beter maken als hoogste doel, maar geld verdienen, monopolies creëren vanuit patent-medicijnen, die jij alleen op de markt kunt brengen, tegen DE HOOGSTE PRIJS.

Kijk hier op de site in dat verband maar eens naar bijv. het verhaal van John Virapen (HIER) Of lees het boek van dr. Peter Post, oud-directeur van Pfizer, met de voor zich sprekende titel: ‘The Whistleblower, confessions of a Healthcare Hitman’. Links- of rechtsom is het eigenlijk onbestaanbaar, dat mensen/burgers nog steeds hun eigen beschikkingslot in handen leggen van deze lieden van de georganiseerde misdaad, die ‘farmaceutische industrie’ heet..!!

Dodelijke leugens..

De gevolgen voor JOU
als gebruiker van medicijnen en gezondheidszorg..!!

(klik voor lead naar bookshop)

Dit is een boek, dat je als goed-geïnformeerd mens, zéker in je boekenkast dient hebben staan. Een boek dat vérder gaat, waar de andere gezondheidsboeken hierboven, hun verhaal vertellen van de kant van de industrie. Maar de menselijke kant van het verhaal, is natuurlijk een essentieel, zo niet centraal onderdeel van de hele gezondheidszorg. Dat die zorgindustrie vaak -door bureaucratie en ambtelijke traagheid- en volledig onnodig mensenlevens eist, is voor velen duidelijk.

Het boek ‘Dodelijke Leugens, Artsen en Patiënten misleid’ is onlangs in 4e druk verschenen. Wij stelden bij de 4e druk van dit boek een aantal vragen aan C.F. van der Horst, de auteur van het boek. Deze naam, C.F. van der Horst, is een pseudoniem. Na een jarenlang verblijf in de VS kwam hij weer terug in Nederland, alwaar hij zich alweer een decennium inzet voor een betere maatschappij.

Hij maakte, vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut, kennis met de beperktheid van artsen en medisch handelen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. In zijn boek zorgt de schrijver niet alleen dat hij inzicht verschaft in, en verbanden legt tussen misstanden, maar ook oplossingen ervoor aandraagt. Een opmerkelijk en prettig leesbaar boek, dat door een ieder voor wie gezondheid een belangrijk thema is, als naslagwerk gebruikt kan worden.

Over zijn ervaringen zegt hij:

“Als student denk je dat je de hele wereld kunt genezen. In de praktijk blijkt echter dat je voor een grote groep mensen relatief weinig kunt doen en genezen hoort daar al helemaal niet bij. Dat zet je aan het denken. Dan kijk je naar de algehele tendens en zie je dat er steeds meer chronische ziekten ontstaan, zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas, om er een paar te noemen.  Dat zijn kennelijk zaken waar de geneeskunde geen antwoord op heeft, zelfs niet ter preventie.

Als de volksgezondheid verslechtert, weet je dat er structureel iets niet klopt met wat artsen leren in hun opleiding. Dat bevreemdde mij. Daarnaast lees je soms tegenstrijdige voedingsadviezen, de ene keer is iets goed, de andere keer juist weer niet, zodat je op gegeven moment niet meer weet wat je geloven moet. Dat maakte mij nieuwsgierig en ik wilde uitzoeken hoe het nu precies zit. Ik wilde antwoorden en duidelijkheid.”

En via zijn research kwam Van der Horst op het spoor van antwoorden. Een jarenlange studie van diverse gezondheidsaspecten van de geneeskunde en de farmaceutische, agrochemische en voedingsmiddelenindustrie had hem weer terug gebracht bij af.. Hij was in staat om feiten van fictie te scheiden. Van der Horst:

“Wanneer je  je erin gaat verdiepen, kom je allerlei gegevens tegen. Als je deze verifieert, blijken sommige ervan te kloppen en andere niet. Af en toe val je van je stoel als een officiële richtlijn voor de volksgezondheid nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing blijkt te hebben. Vervolgens wil je begrijpen, hoe het komt dat een dergelijke richtlijn dan toch geaccepteerd is. Verder zoeken trekt dan een beerput open. Als je wilt weten hoe zaken exact in elkaar steken, kun je niet klakkeloos accepteren wat je leest of hoort, ook al komt het uit officiële kanalen.

Je zult de informatie moeten herleiden naar de bron en naar harde feiten.  Al zijn deze af en toe moeilijk te geloven, ze maken wel heel veel duidelijk. Je gaat verbanden zien. Je snapt wat er niet klopt en waarom. Dan begrijp je ook hoe het komt dat steeds meer mensen chronische ziekten krijgen.  En wat belangrijker is, doordat je dat snapt, kun je de kans verkleinen dat je zelf of je familie dat soort ziekten krijgt.”

x
* * *
X

10 vragen aan C.F. van der Horst, auteur van het boek.

 1. Kun je iets vertellen over waarom je dit boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ hebt geschreven?

Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut werd ik met de mogelijk- en onmogelijkheden van het medisch handelen geconfronteerd en ik zag dat er een grootte schaarste aan effectieve medische behandelingen bestond. Waar artsen vooral voor acute klachten, zoals ongevallen en plotselinge ziekten, bijzonder goed werk verrichten, blijven ze vaak bij chronische klachten in gebreke. Veel medische behandelingen verzanden dan in symptoombestrijding.

MSG zit achter de enorme vetzucht van de Amerikaanse bevolking; een voorloper wat ons te wachten staat? Waarom horen we hier niets over in reguliere media?

Het langdurig medicijngebruik dat daar vaak mee samenhangt, veroorzaakt op zichzelf weer een arsenaal aan klachten en het einde is dan zoek. Eenmaal in het medische circuit met een chronische klacht, komt men er bijna niet meer uit. De artsenopleiding geeft een dokter onvoldoende gereedschappen om daadwerkelijk te genezen. Dat maakt de taak van een arts niet makkelijk.

Wat mij bijzonder opviel is dat, ondanks dat nagenoeg iedereen weet dat de kwaliteit van onze voeding een belangrijke rol speelt bij de gezondheid, artsen nagenoeg niets weten over het onderwerp voeding en dan al helemaal niet hoe ze met voeding ziekten kunnen voorkomen of genezen. Ik vroeg me af wie het curriculum (schoolprogramma) van de studie ‘medicijnen’ bepaalt en vond daarbij bijzonder interessante zaken die ik in mijn boek beschreven heb.

Omdat de rol van voeding zo belangrijk is, heb ik ook een poging gedaan om (summier) te beschrijven waaruit goede voeding bestaat, wat de gevolgen van sommige voedseladditieven zoals aspartaam en mononatriumglutamaat (MSG) zijn, hoe de chemische landbouw met kunstmest en pesticiden de voedselkwaliteit beïnvloedt, wat de gevaren zijn van genetisch gemodificeerde organismen (die via diervoeder ook in Europa in ons voedsel terecht komen).

Om te laten zien hoe de lobby van deze industrie, overheden, wetenschappers en media beïnvloedt, heb ik tal van voorbeelden in mijn boek beschreven, zodat de lezer het patroon kan zien en beter in staat zal zijn verantwoorde keuzes te maken.

 1. Wat is de boodschap van het boek?

Mijn boodschap is aan eenieder om bewust te zijn ten aanzien van wat u eet en ten aanzien van de medische behandelingen die u krijgt. Zo ga ik in op reguliere kankerbehandelingen, hun effectiviteit of het gebrek eraan, en bespreek tal van alternatieve kankerbehandelingen, waarvan een aantal bijzonder interessant zijn. Helaas wordt er heel veel gemanipuleerd in de gezondheidszorg en daardoor bestaat er veel verkeerde informatie die dokters klakkeloos doorgeven. Zij worden net als patiënten vanuit diverse bronnen misleid.

Het cholesterol-verhaal is een typisch voorbeeld. Onze dokters leren dat cholesterol de grote boosdoener is, maar dat is nooit eenduidig bewezen. En ondanks dat cholesterolverlagers op bijzonder grote schaal voorgeschreven worden, hebben ze niet wezenlijk bijgedragen aan een vermindering van hartziekten, terwijl ze wel tal van vervelende en soms zelfs ernstige ‘bij’-werkingen hebben. Natuurlijk probeert uw arts de beste behandeling voor u als patiënt te kiezen, maar zal dit alleen kunnen doen zover zijn of haar kennis reikt en daar zit hem nou precies de kneep.

Daar komt nog bij dat de opleiding tot arts vrij autoritair is. Hierdoor denken dokters nog wel eens dat wat ze doen wetenschappelijk is, terwijl uit studies blijkt dat slechts 11% van de meest voorkomende medische behandelingen een wetenschappelijke onderbouwing heeft. De attitude waarmee artsen worden opgeleid, maakt hen vaak eenkennig ten aanzien van hun vakkennis en sluit andere behandelingen die als ‘alternatief’ beschouwd worden, op voorhand uit.

Gelukkig zijn er ook dokters die verder dan het keurslijf kijken en zich bekwamen in wat voor de patiënt werkt, of het nu ‘regulier’ of ‘alternatief’ is. Een goede ontwikkeling is daarenboven de ontwikkeling van de Leefstijlgeneeskunde, waarbij men kijkt naar voeding, beweging, slaap en genotsmiddelen. Ik hoop met mijn boek aan de bewustwording van het belang van deze elementen bij te dragen.

 1. Wie of wat probeert u met uw boek te bereiken?

Iedereen die geïnteresseerd is in gezondheid zou er goed aan doen om mijn boek te lezen. Gezonde of zieke mensen, gezondheidszorgwerkers, wetgevers, beleidsbepalers en volksvertegenwoordigers, voor elk staan er cruciale zaken in die bijdragen aan een betere gezondheid. Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid combineert reeds bekende gegevens met onafhankelijke research. De kracht van mijn boek is echter dat het verbanden legt tussen schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen. Hierdoor is het voor velen een eyeopener.

 1. Het boek is inmiddels in de vierde druk beland. Waaraan dankt u het succes?

Inderdaad is de vierde druk net verkrijgbaar. Vergeleken met de eerste druk bevat het 32 bladzijden meer. Naast het voorwoord van dokter hans Moolenburgh is de sectie over aspartaam en wat het teweeg brengt uitgebreid en de alternatieve kankerbehandelingen zijn met een aantal interessante aangevuld. Ook is de Bayer-overname van Monsanto verwerkt.

Ik denk dat mijn boek goed past in de steeds grotere bewustwording onder de Nederlandse bevolking. Mensen lijken steeds beter te beseffen dat er iets niet klopt. We betalen steeds meer eigen bijdrage voor de gezondheidszorg, maar in de praktijk wordt deze niet echt beter. Sterker nog, meer dan 50% van de Nederlanders is volgens www.volksgezondheidenzorg.info (een website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) chronisch ziek.

Ziekenhuizen sluiten, er komen steeds meer levensstijlziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas, voor. Dat zijn zaken die niet met elkaar te rijmen zijn. Men lijkt ook steeds beter te zien dat de farmaceutische industrie een overmatige invloed heeft op vaccinatieprogramma’s of het medicijngebruik. Mensen willen snappen hoe het zit en mijn boek legt dat geheel gedocumenteerd haarfijn uit.

 1. Wat veroorzaakte de ommezwaai van fysiotherapeut naar het auteurschap?

 In Nederland zijn er relatief weinig boeken die goed gedocumenteerd beschrijven hoe de kaarten geschud zijn. Ik heb de ommezwaai naar het auteurschap gemaakt omdat ik niet goed tegen leugens en bedrog kan. Als iemand met een goed product veel mensen helpt en daarmee steenrijk wordt, vind ik dat prima. Hij heeft het dan goed gedaan.

De ‘onwetenschappeljike’ en ‘onbewezen’ geneeskunst die acupunctuur heet. Al 5000 werkzaam, maar nog steeds ‘kwakzalverij’ voor velen..

Als er echter medicatie of levensmiddelen in de markt worden gezet waar mensen ziek(er) door worden of zelfs aan sterven, dan gaan mijn haren kaarsrecht overeind staan. Ik geloof heel erg in een SAMENleving, een gemeenschap waarin we met zijn allen een leefbaarder wereld creëren. Ik hoop daar, net als mijn grote voorbeeld dokter Hans Moolenburgh, mijn steentje aan bij te dragen. Noem het een missie, als je wilt, maar ik ben best wel gedreven om dit soort misstanden aan de kaak te stellen.

Alleen als genoeg mensen ervan op de hoogte zijn en er iets mee gaan doen naar onze volksvertegenwoordigers, kan er iets veranderen. Daarom schreef ik mijn boek en geef ik lezingen in het land. We zullen als burgers een grotere druk op de politiek moeten zetten, dan de industriële lobby op dit moment doet. En we zullen het samen moeten doen, want vanzelf gaat het niet.

 1. U hebt regelmatig contact gehad met dokter Hans Moolenburgh sr. Hoe zou u zijn rol willen omschrijven, die hij de laatste decennia vervulde.

Hans Moolenburgh was een grote vrijheidsstrijder. Hij had een neus voor onrecht en misstanden en zette zich in om deze aan de kaak te stellen. Hij deed dit met veel verve en humor. Hij is voor veel mensen – en ook voor mij – een grote inspiratiebron geweest. Het is aan hem te danken dat we tegenwoordig water zonder fluoride in het water hebben. Hans heeft zich ook ingezet om de fluoridering in andere landen tegen te houden of stop te zetten.

Dokter Hans Moolenburgh was de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij zorgde ervoor, dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

Hij heeft samen met mij Rudolf de Wit geholpen om de ongrondwettelijke fluoridering in Curaçao in 2017 (!) stop te zetten. Maar zijn inbreng ging verder. Hij was de nestor van de niet-toxische tumor therapie en was ook met kinderen een buitengewoon kundig arts. Hij wees op de gevaren van het enten (vaccinaties) en bleef tot op hoge leeftijd mensen inspireren met zijn boeken en buitengewoon boeiende lezingen.

Het is een schande dat iemand die zoveel voor ons land betekend heeft, nergens in de landelijke media een in memoriam gekregen heeft. Dokter Moolenburgh verdient een standbeeld. Ik ben er zeer trots op dat hij voor mijn boek een uitgebreid en lovend voorwoord heeft willen schrijven, nota bene in een tijd dat hij zelf maar liefst drie boeken uitbracht.

 1. Wat voor reacties hebt u ontvangen van de lezers van uw boek?

Dat varieert enorm. De eerste reactie op bol.com die ik ontving was bijzonder negatief. Er zou niets aan mijn boek deugen en het was volgens die persoon helemaal niet onderbouwd. Met meer dan 900 referenties is mijn boek echter bijzonder goed gedocumenteerd en verifieerbaar. Het was duidelijk dat het om iemand ging die het niet gelezen had en het boek gewoon de grond in wilde boren.

Je hebt soms van die mensen die van alles haten en al helemaal als het om goede en opbouwende dingen gaat. Ik was er echter wel blij mee, want het liet zien dat ik een snaar had geraakt. Bol.com heeft die reactie overigens uit eigen initiatief verwijderd, omdat hij geheel uit de toon met alle andere reacties viel. Immers, deze reactie werd door een lawine van positieve reacties gevolgd. Ik heb een aantal ervan op mijn website HIER staan.

De meeste mensen vinden het een makkelijk leesbare eye-opener die ze een andere kijk op verschillende aspecten van gezondheid, de gezondheidszorg, overheidsinstanties, wetenschappers en de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie hebben gegeven. Het doet mij vooral deugd dat veel mensen zo blij met het praktische nut van het boek zijn. Reacties zoals ‘Aanrader’ en ’topboek’ komen regelmatig voor.

 1. Geeft u lezingen en hoe is de respons op uw boodschap?

Jazeker. Ik geef lezingen over verschillende onderwerpen uit mijn boek, zoals:

 • Het farmaceutische verdienmodel
 • Genetisch modificeerde gewassen ook in Nederland
 • Gezondheid en chemicaliën
 • Landbouw en gezonde voeding
 • Niet-toxische tumortherapie
 • De fabel van ‘het brein’.
 • Vitaminen, de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid en sub-klinische ziekte

Ik heb nog nergens gesproken waar mensen niet geanimeerd geluisterd hebben en daarbij probeer ik altijd een dialoog uit te lokken en mensen in de lezing te betrekken. Ik roep ze op de informatie verder te verspreiden, omdat we alleen met zijn allen een verbetering kunnen bewerkstelligen. Dit wordt heel goed ontvangen. Het enige wat ik feitelijk doe, is de feiten presenteren en mogelijke oplossingen daarvoor aandragen, dus een lezing eindigt altijd positief. Mensen willen niet alleen maar horen wat niet goed voor ze is. Ze hebben juist informatie nodig over wat ze dan wél kunnen doen of eten.

Helaas zijn de ongezonde of zelfs gevaarlijke dingen soms zo ingeburgerd of geaccepteerd, dat je deze eerst moet belichten voor je kunt aangeven wat wel gezonde alternatieven zijn. De gegevens in een lezing kunnen echter schokkend zijn. Ik herinner me nog een keer toen een mevrouw midden in een lezing opsprong en uitriep: “Ik wist niet dat het zo erg was!”

 1. Actueel: Hebt u gehoord dat CZ alternatieve therapieën niet meer gaat vergoeden? Wat is uw reactie daarop?

Ik denk niet dat het een goede ontwikkeling is. De beslissing van CZ neemt een stuk keuzevrijheid weg. Niet openlijk, maar heimelijk. Ik denk dat men er wel op terugkomt, want een op louter farmaceutische leest geschoeide gezondheidszorg is een commerciële gezondheidszorg die geen belang heeft bij gezondheid. Het is een doodlopende weg die niet alleen niet te betalen is, maar zelf – door de vele ‘bij’werkingen- ziekte, depressies en zelfs dood veroorzaakt. Het wordt tijd voor onafhankelijk onderzoek naar wat werkelijk werkt in zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde. In beide kampen bestaan zowel effectieve als onwerkzame behandelingen. Het is geen zwart-wit verhaal; de beslissing van CZ maakt het wel zwart-wit.

 1. Wat is de reden dat u onder pseudoniem werkt; kunt/wilt u daar wat over zeggen? En wat zijn uw toekomstplannen met name met het boek?

Ten eerste is het niet ongewoon om onder pseudoniem te schrijven, denk maar aan Multatuli, Nescio, Baantjer en vele anderen. Er speelden bij mij echter nog een aantal andere zaken een rol. Met een dergelijk boek als Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid wist ik dat een bepaalde categorie mensen niet blij zou zijn. Ik woonde bij de publicatie in de VS waar al een zestigtal holistische artsen of klokkenluiders van farmaceutische praktijken vermoord zijn. Dat maande tot enige voorzichtigheid. 

Over de toekomstplannen kan ik zeggen, dat de eerste acties zijn gericht op de Engelse editie: ‘Deadly Lies: How Doctors and Patients Are Deceived’. Deze editie zal naar verwachting nog dit jaar op de markt verschijnen. Daarnaast werk ik aan een nieuw boek dat in de loop van 2019 op de Nederlandse markt zal verschijnen. Net als Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid is dit nieuwe boek bijzonder goed gedocumenteerd, brengt het soms walgelijk bedrog aan het licht en verschaft het oplossingen.

Het boek is gericht op de meest kwetsbare groep in de samenleving: kinderen. Iedereen die kinderen heeft of met ze werkt (zoals artsen en onderwijskrachten) zal dit helaas schokkende boek willen lezen en gebruiken om kinderen te beschermen en een onbezorgde toekomst te bieden.

* * *

4 gedachten over “‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’…

 1. Fleming, als de ziektes immuum zijn voor de penisiline, staat het er slecht voor met de mensheid, hoe oud is de penisiline ?, de mensheid is zeker al 200 millioen jaren aanwezig op deze planeet, ik bedoel maar, als er maar twee een vrouw en een man overblijven, zijn we gered, egens staan we te wachten tussen de coulises om onze re-entré te maken, est ist ein kommen und ein gehen, Sarah Leander, ja ja uit WWII, kan het me nog herinneren, groet Jenne

  1. ”Ja ich weiss es wird einmal ein Wunder geshehen und dann wirden alle Traumen wahr”

  2. Frans Lehar, est wird einmal ein wunder geshehen, die gevraagde wonderen in die tijd zijn nooit bewaarheid !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.