Advertentie

Door ’t oog van de naald? De ‘EVERGREEN’-crisis..!


x
x

Door ’t oog van de naald? De ‘EVERGREEN’-crisis..!

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Tussen de crisis in de Oekraïne, en de dood van een der grootste psychopaten op deze planeet, te weten ‘Prins Philip van Groot Brittannië’, heeft de ‘Galactische Alliantie’(niet te verwarren met de ‘Galactische Federatie’ wat niets anders dan de DeepState is), in de afgelopen weken een geheime operatie tegen de globalisten, alias DeepState, uitgevoerd. Dit zal de geschiedenis in gaan als de ‘Evergreen crisis’. Deze actie werd uitgevoerd door vrijheidsstrijders uit de VS, Rusland, Egypte, Turkey, Israël en Qatar. We zijn hiermee ternauwernood aan een enorme nieuwe crisis ontsnapt, dat zijn weerga niet kent, en het hele Covid-gebeuren had doen verbleken.

Het had allemaal te maken met één van de grootste containerschepen ter wereld, namelijk het containerschip ‘Ever Given’ van de firma ‘Evergreen’ uit Taiwan. Het schip kwam volgens de Mainstream Media wegens een technische storing, klem te zitten in het Suezkanaal. Deze storing zou een enorme economische schade tot gevolg hebben gehad.  Wat ons niet werd meegedeeld door de media was, dat het schip naar verluidt, aan de achterkant kant werd geblokkeerd door een Amerikaans marineschip en aan de voorkant door een Russisch marineschip. Dus wat was er werkelijk aan de hand?

Het schip werd vervolgens, na het lostrekken, door deze marineschepen gemanoeuvreerd naar de ‘Great Bitter Lake’, het verbrede stuk in het Suezkanaal, waar het buiten het zicht van Google Earth, door de Egyptische autoriteiten volledig is onderzocht. Hierbij is van alles aangetroffen, variërend van kinderen, tot aan nucleaire wapens toe. Deze actie was al heel lang in voorbereiding en werd in 2018 gedetailleerd beschreven door ’Q’. Hierover later meer. Het gaat hier dus om iets heel anders dan alleen maar geld. En dat het om een zeer gerichte actie tegen  de firma ‘Evergreen’ ging, werd duidelijk toen er in deze zelfde periode in China, een ‘Evergreen’ vrachtwagen, dwars over een snelweg, de doorstroom van al het vrachtverkeer blokkeerde.

Het grote containerschip was onderweg van China naar Rotterdam en vervoerde naast kinderen en nucleaire wapens, nog één, voor de DeepState, zeer belangrijke lading, waarin ze enorm had geïnvesteerd. Het plan van de globalisten, voor de actie van de vrijheidsstrijders, bestond er namelijk uit, dat ze deze maand, dus in april, de Covid-19 crisis wilden laten beëindigen, en deze te vervangen voor een nieuwe volgende crisis. Die nieuwe crisis zou gekoppeld worden aan de klimaathoax, waarmee ze ons al jaren willen wijsmaken, dat de aarde aan het opwarmen is.

Onderstaande karikatuur maakt een heleboel duidelijk.
Wat we daarop zien, is hoe de wereld in de eerste ronde vecht tegen het ‘Covid-19’ virus. Achterin, wacht een gigantische, en ongeduldige tegenstander, die klaar staat om in de volgende ronde te mogen vechten. Deze deelnemer vertegenwoordigt de klimaatcrisis. Anders gezegd, alles waar we tot nu toe in het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad, zou in het niet vallen bij deze nieuwe, door de DeepState bedachte, crisis.

Een deel van de containers die op het schip vervoerd werden, bevatten namelijk chemicaliën (Ox-gas), die stralingsbundels van 5G gebruiken om geactiveerd te kunnen worden. Door deze te vermengen met zuurstof, zouden ze in staat zijn om de klimaatverandering versneld tot stand te laten komen. Deze gevaarlijke en zeer bedreigende situatie, is volledig voorkomen door de vrijheidsstrijders. Alle chemicaliën zijn in beslag genomen en vernietigd.

In de afgelopen 30 jaar heeft de DeepState hard aan dit plan gewerkt. Het moest dienen als een nieuwe fuik, waarmee Bill Gates hoopte, de wakkere groep, die weigert zich te laten vaccineren, de dood in te jagen. Zijn opzet, waar hij in de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt was, om wereldwijd, eigenaar te worden van alle voedselketens en landbouwgronden, want wie eigenaar is van de voedselbronnen, is eigenaar van de wereld. Hiermee wilde hij gigantische voedseltekorten gaan veroorzaken, waardoor mensen gedwongen veganist zouden moeten worden, die aangewezen zouden zijn op ‘nep-vlees’.

Mark Rutte zwelgend met eugenist, miljardair, Big-Pharma monopolist en belichaming van de Covid-Scam,

Deze vorm van voeding levert een enorm gevaar op voor de volksgezondheid, omdat het veel te eenzijdig is. Wanneer je nog maar 1 soort proteïne inneemt, kan je lichaam niet langer de juiste aminozuren aanmaken. Hieruit ontstaan allerlei ziekten, met de dood als gevolg. Er bestaan in feite maar twee gezonde diëten. Ofwel, je eet niet zoals in de oorspronkelijke wereld het geval is, ofwel eet gebalanceerd. Een tussenvorm werkt niet, hoe mooi ze dit ook voorspiegelen. De inbeslagname en vernietiging van de chemicaliën, heeft een halt toegeroepen aan het ‘Ox-gas’ en kunstmatig vleesproject van Mr Gates.  Heel verdrietig, hoe hij in de afgelopen weken miljarden dollars in rook heeft zien opgaan…..

Doordat de plannen van de DeepState in duigen zijn gevallen, is plotseling het tij gekeerd, en zien we ineens een mysterieuze stijging van nieuwe Covid-19 gevallen. Hals over de kop zijn er in vele landen nieuwe lockdown maatregelen ingevoerd. En opnieuw krijgen we verhalen te horen, dat de IC’s overvol zijn. Wat er niet bij wordt vermeld, dat er in Nederland in het afgelopen jaar meerdere grote ziekenhuizen hun deuren hebben moeten sluiten, omdat er te weinig patiënten waren. Hierdoor is het aantal IC-bedden enorm verminderd.

Het is voor vele wakkere mensen, niet of nauwelijks te bevatten, dat er nog steeds mensen zijn, die geloof hechten aan de Covid-leugen, zoals ons die wordt voorgespiegeld door de overheid. De GGD maakte het helemaal bont. Ze brachten onlangs het advies uit, om een grote groep gezonde kinderen in quarantaine te plaatsen, omdat ze op een winderig voetbalveld ‘mogelijk’ besmet zouden zijn door een positief geteste persoon, die ook op dat veld rondliep.

Alle logica lijkt volledig te zijn verdwenen. Artsen die kennis hebben, worden genegeerd, en het land wordt geregeerd door een heel klein en select groepje virologen. Tegengeluid mag niet gehoord worden, en politiegeweld is buiten alle proporties.Een interessant detail is, dat in de afgelopen weken allerlei overheden van de DeepState failliet zijn verklaard, waaronder de Amerikaanse, de Britse en nog vele anderen. Ze hebben geen geld en andere middelen om door te gaan.

Ellaster heeft een ander, zeer belangrijk aspect voor haar rekening genomen m.b.t. de Firma Evergreen, namelijk de ‘internationale kinderhandel’. (HIER)  De kinderhandel is één van de belangrijkste schakels in deze gevangenis, die hoog nodig belicht dient te worden, willen we ons hier kunnen bevrijden. Als gevolg van de onthutsende ontdekking hoe grootschalig het kindermisbruik wereldwijd werkelijk is, en door een interview, dat ik kortgeleden hoorde met Cathy O’Brian, die zelf tot haar 30ste jaar een ‘MK Ultra seks slavin’ was voor de presidentiële elite in de VS, viel bij mij ineens het kwartje hoe we zijn gehackt.

Kinderen maar ook volwassenen, worden dusdanig misbruikt en gemarteld, waardoor lichaam en ziel dissociëren. Dat is exact wat er met ons heeft plaatsgevonden, en was het niet hier in dit leven, dan heeft het in ons echte lichaam plaatsgevonden, tijdens één van de talloze oorlogen met de ‘Alpha Draconis’. (HIER)

Deze vorm van marteling, is een vorm van op trauma gebaseerde mind-control, afkomstig uit het satanisme. Wanneer dissociatie plaatsvindt, kunnen alter persoonlijkheden in dat lichaam worden geroepen, die in dienst staan van de demonische krachten. Ons bewustzijn is als het ware losgekoppeld van ons lichaam, en vervolgens opgesloten in een Matrix realiteit, die te vergelijken is met een honingraat.

Dit is helemaal niet de aarde, het is een gevangenis waarin we allemaal, stuk voor stuk, gevangen worden gehouden in zo’n hokje van het honingraat. Hierdoor is rechtstreeks contact tussen mensen onmogelijk. Je ziet hooguit 1 of 2 % van die ander. Meer wordt er ons niet getoond door de Matrix.

In al die hokjes, wordt min of meer dezelfde realiteit geprojecteerd, al kan dat ook verschillen, omdat alles er op is gericht, om jou uit je lichaam te trekken. Dit gebeurt met behulp van hypnose en MK mind control. Alle aspecten van de mensen om je heen worden gebruikt en ingezet, om jou op een dwaalspoor te brengen. Om deze reden, is het dus ook mogelijk , dat mensen van het ene op het andere moment volledig kunnen veranderen, en niet langer herkenbaar zijn. Dit heeft niets met die andere persoon te maken, maar puur met het aspect wat de Matrix je laat zien.

Wanneer je deze informatie hebt kunnen laten inzinken, wordt het misschien ook begrijpelijk, dat tijd helemaal niet bestaat. Iedereen, ervaart in zijn eigen hokje zijn eigen realiteit. Dat kan totaal verschillen  met wat iemand anders op dat moment ervaart. We zijn momenteel in de ‘eindtijd’ van de Matrix beland. Dit heeft al een keer eerder plaatsgevonden, maar is toen fout afgelopen voor de mens. Zij verkoos technologie boven de verbinding met de Godskracht. Hierdoor werd het contact met de Bron verbroken.

De groep mensen die daarbij betrokken was, is herkenbaar aan zijn slaafse mentaliteit. Zij waren de eersten die mondkapjes droegen, en staan nu in de rij om gevaccineerd te mogen worden. De ‘Galactische Alliantie’,  uit de oorspronkelijke en vrije wereld, waar ook Trump deel van uitmaakt, kan reizen in ruimte en tijd. Ze zijn al heel lang bezig, om vanuit de toekomst het huidige script een nieuwe draai te geven. Dit is bedoeld, om de mensheid hier in deze gevangenis de kans te geven zichzelf te bevrijden.

Dit laatste is cruciaal. Niemand gaat jou redden, dat kun je alleen maar zelf. Alleen daarmee kan voorkomen worden, dat een dergelijk script zich ooit opnieuw zal kunnen herhalen. Die interventie van de Galactische Alliantie, heeft de DeepState volledig verrast. Deze werd in werking gezet door de volkomen onverwachtse overwinning van Donald Trump op Hillary Clinton, tijdens de presidentsverkiezing in 2016. Volgens het oorspronkelijk script, had Hillary deze m.b.v. fraude zullen winnen waarmee ze het 16-jarig plan van Obama had moeten voltooien.

Het script van de DeepState is tot in de kleinste details bekend bij de vrijheidsstrijders, en wordt in gecodeerde taal naar buiten gebracht via ‘Q’.  Q is niets anders dan een zeer geavanceerde kwantumcomputer, die continu uitrekent welk nieuw script er dient te worden ingezet. Dit keer zullen alle mensen mee terug gaan naar de oorspronkelijke wereld. Niemand zal achterblijven. Hier komt de slogan uit voort: WWG1WGA (Where we go 1, we go all) De overwinning op de DeepState heeft in 2017 al plaatsgevonden. Deze werd zichtbaar tijdens de rondreizen die president Trump samen met Melania maakte.

 • In Saoedi Arabie werd Trump uitgenodigd voor de zwaarddans waarbij hij het zwaard van de koning droeg.
 • In China werd hij ontvangen in de ‘Verboden Stad’ waar nog nooit eerder een buitenlander was toegelaten.
 • In Groot Brittanie liep hij voor de koningin etc. etc.

Deze reizen heb ik beschreven in ‘De grote schoonmaak’. (HIER) Wat we momenteel  zien is de film , die met terugwerkende kracht wordt afgedraaid, waarin ons getoond wordt, wat er zou zijn gebeurd als de DeepState gewonnen zou hebben. De DeepState, weet dat ze verloren heeft en probeert nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te trekken. Het heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan , met behulp van de Media en channelings e.d. om Trump in een zo negatief mogelijk daglicht neer te zetten.

Steeds meer mensen worden echter wakker en beginnen van binnen te voelen, wat er wel  en wat er niet klopt. Het wordt steeds duidelijker dat we hier niet zijn om anderen te redden, hoe mooi die verhalen ook mogen klinken. We zijn hier niet vrijwillig, en de enige uitweg is, jezelf volledig binnenste buiten keren, en alles wat je het meest liefhebt en dierbaar is, los te laten. Hiermee lost de realiteit om je heen op, waardoor jij door het nulpunt heen, opnieuw verenigt kunt worden met je ECHTE lichaam. Alles wat zich momenteel afspeelt, is gecodeerd in ons DNA en de reden dat alles volgens plan verloopt.

Hiermee wordt ook duidelijk waarom ze ons DNA willen veranderen via het MRNA-vaccin. Deze vaccinatie maakt de ziel los van het lichaam. Dit geldt alleen voor de groep die de verbinding met de Bron nog in zich meedraagt. Dat de vaccinatie door de Galactische Alliantie wordt toegelaten heeft naar mijn idee te maken met het feit, dat er hierdoor een splitsing gemaakt wordt tussen de mensen uit de oorspronkelijke wereld, die de vonk van vrijheid nog in zich meedragen, en de groep die de vorige versie heeft meegemaakt waar het fout ging.

De eerste groep zal weigeren zich te laten vaccineren en de tweede groep zal komen te overlijden. Hierdoor schuiven ze in een ander bewustzijnsveld met een veel hoger bewustzijn waar ze wel in staat zullen zijn om de waarheid omtrent deze realiteit te kunnen opnemen. Dat is hier niet mogelijk, omdat de meesten in een complete shocktoestand terecht zullen komen.

We moeten duidelijk gaan beseffen, wie, en wat we werkelijk zijn. Dit kan alleen maar door naar binnen te gaan, en jezelf te verbinden met lichaam, hoofd en hart. Dat is de enige manier waarmee je verbinding kunt maken met je èchte familie in de vrije wereld. Je familie hier, is je biologische familie. Deze is gekoppeld aan de rol of persoonlijkheid, die de meesten van ons vanaf onze geboorte gevangen heeft gehouden. Die rol is één grote illusie, hoe echt die ook lijkt te zijn.

Om terug te kunnen keren naar plek waar we werkelijk vandaan komen en waar we verenigd kunnen worden met onze echte familie, zullen we bereid moeten zijn, om alles en dan bedoel ik ook echt alles, los te laten. Dit druist in, tegen alles wat je voelt en hebt geleerd. Want vanaf onze geboorte zijn we getraind, om jezelf als het ware op te offeren voor je medemens. Weiger je dat te doen, dan krijg je een stempel van een egoïstisch of egocentrisch persoon opgeplakt.

Zolang je hulp buiten jezelf blijft zoeken, blijf je vast zitten in de illusie. De enige echte hulp vind je binnenin je zelf, daar ben je verbonden met de Godskracht. ‘Charlie Ward’, had een prachtige manier om dit uit te leggen. Koop je een wasmachine van het merk ‘Whirlpool’, en gebeurt hier iets mee binnen de garantietermijn, dan wordt deze teruggestuurd naar de Whirlpoolfabriek. Gebeurt er iets met ons, en geloof je dat de mens is geschapen door de Godskracht, dan is dat de enige plek waar je ècht geholpen kunt worden. Onze garantie zal namelijk nooit verlopen…..

Harriet Algra

april 2021

totalhealthfoundation.nl

* * *

Bronvermelding:

https://drcharlieward.com/connecting-the-dots-with-jason-q-2/

https://www.bitchute.com/video/vvtJs75iFqEf/  JASON Q PROVES MILITARY OPERATION WITH NICHOLAS VENIAMIN

https://www.bitchute.com/video/lqP7XhkH79MJ/ MEL K IS HONORED TO HAVE THE INCREDIBLE CATHY O’BRIEN CIA MK ULTRA SURVIVOR WHISTLEBLOWER 3-8-2021

https://youtu.be/8Z1eFrE66aM The Secret Contents of Ever Given – Evergreen Container Ship – Kaan Sariaydin – Mavi Gazetem

 

 

4 gedachten over “Door ’t oog van de naald? De ‘EVERGREEN’-crisis..!

 1. Dag mevrouw Algra,
  Ik heb uw artikel met belangstelling gelezen en heb de volgende vragen/opmerkingen:
  citaat:
  We zijn hiermee ternauwernood aan een enorme nieuwe crisis ontsnapt, dat zijn weerga niet kent, en het hele Covid-gebeuren had doen verbleken.. Verderop schrift u dat deepstate allang is verslagen. Hoe kan het dan zo’n grote bedreiging toch nog kan plaatsvinden?

  Over de Ever Given:
  er is melding geweest van een technische stroring in combinatie met een dwarswind zandstorm die het schip aan lager wal bracht. Heeft u enig idee hoe groot de krachten zijn die op zo’n gigantisch gevaarte werken?

  Citaat: Wat ons niet werd meegedeeld door de media was, dat het schip naar verluidt, aan de achterkant kant werd geblokkeerd door een Amerikaans marineschip en aan de voorkant door een Russisch marineschip.

  Wat bedoeld u met ‘naar verluidt’? heeft u dat op facebook gelezen?
  En wie was het dan die deze info heeft verluid?
  En verder: ik weet wat de namen zijn van deze marine schepen:
  Achtersteven: de Vliegende Amerikaan; voorsteven: de Vliegen Rus.
  Deze namen zijn mij gegeven door de kapitein van de Vliegende Hollander.

  Citaat: , waar het buiten het zicht van Google Earth, door de Egyptische autoriteiten volledig is onderzocht. Hierbij is van alles aangetroffen, variërend van kinderen, tot aan nucleaire wapens toe.
  Vraag: hoe kan zo’n gigant verborgen blijven voor Google maps?
  Hoe kan de inhoud van duizenden containers stiekem gecontroleerd zijn. Kijk even mee naar het volgende citaat TwitterFacebookLinkedIn
  Bij zo’n scenario zou het 400 meter lange schip naar alle waarschijnlijkheid wel eerst naar een containerterminal in de buurt moeten om te lossen. Zoals bekend ligt de ‘Ever Given’ voor anker op het Great Bitter Lake, dat onderdeel is van het kanaal. Ter plekke containers van het schip halen, zou een uiterst complexe en kostbare operatie worden.

  Citaat: bestond er namelijk uit, dat ze deze maand, dus in april, de Covid-19 crisis wilden laten beëindigen, en deze te vervangen voor een nieuwe volgende crisis. Die nieuwe crisis zou gekoppeld worden aan de klimaathoax,
  Vraag: hoe wilde men die Covid 19 crisis stoppen? De besmettingen lopen op, inmiddels 3 miljoen doden, volle ziekenhuizen.
  Vraag: is de klimaatcrisis niet veroorzaakt door de reeds verslagen Deep State?

  Citaat:
  Door deze te vermengen met zuurstof, zouden ze in staat zijn om de klimaatverandering versneld tot stand te laten komen. Deze gevaarlijke en zeer bedreigende situatie, is volledig voorkomen door de vrijheidsstrijders. Alle chemicaliën zijn in beslag genomen en vernietigd.
  Ox-gas is inderdaad gewoon zuurstof dat in de industrie al meer dan 100 jaar wordt gebruikt.
  Wat dit te maken heeft met het 5 G netwerk is voslagen duister. En hoe die zuurstof het klimaat kan veranderen (wat overigens in het voorgaande ‘hoax’ wordt genoemd) is mij totaal onbekend,
  Welke chemicaliën zijn waar vernietigd?
  Opmerking: de reden dat het schip nog aan de ketting ligt heeft te maken met de schade claim van Egypte van 960 miljoen dollar.

  Het verhaal over Bill Gates: Voedselvoorzieningen en veganisten die door proteïnen tekort massaal zullen gaan sterven komt mij voor als ziekelijke fantasie.
  Maar ik luister graag naar nadere verklaringen en bronvermelding
  Hoe je uit Oxgas vlees vervangende producten kan maken is mij een raadsel.
  Ik weet wel dat er overal inde wereld gewerkt wordt aan biologisch processen die vlees maken zonder koeien, varkens en kippen. Zeer tot de tevredenheid van de Dierenpartij en de klimaatdeskundigen. Over de beïnvloeding van de heer Gates op deze gang van zaken is mij niets bekend.
  Wat in de toekomst waarschijnlijk wel een probleem gaat worden is: waar gaan de grote winsten van deze biologische fabrieken straks naar toe?
  Naast big Pharma, straks ook Big Meatboys?

  Citaat:
  Alle logica lijkt volledig te zijn verdwenen. Artsen die kennis hebben, worden genegeerd, en het land wordt geregeerd door een heel klein en select groepje virologen. Tegengeluid mag niet gehoord.
  Vraag: hoe bedoel u dit?
  Ik hoor de hele dag op radio en TV en internet niets anders dan interviews met tegenstanders, tegenwerping, demonstraties tegen de aanpak van de coronacrisis . En zeker is het dat ook ik een aantal maatregelen onzin vind en de bestuurlijke aanpak van de betrokken ministeries, onprofessioneel.

  Waarom vergelijkt u de honingraat met een gevangenis?
  De honingraat bevat het noodzakelijke voedsel voor de bijen, ook voor de voortplanting. Bijen zijn noodzakelijk voor alle voedselvoorziening en dus is de honingraat de bewaarplaats van het goede. De honingraat zelf wordt gebruikt als geneesmiddel.

  De tijd is illusie.
  Dat geldt alleen voor de mensen die aan het einde der tijden toe zijn. Dat zijn de mensen die een zodanig geestelijk peil hebben bereikt dat ze in het NU kunnen bestaan.
  Dit voorrecht wordt echter slechts door een handjevol mensen bereikt, mensen die hun hele leven wijden aan religieuze zaken, zoals bidden en mediteren. Voor het overgrote deel wordt de mensheid gewoon door de agenda en de klok geregeerd.

  Mooie tekst over vaccinatie en kiezen. Daar zou ik de volgende tekst aan willen toevoegen: mensen kiezen voor vaccinatie uit verantwoordelijkheid voor de ander .

  Citaat: Zij verkoos technologie boven de verbinding met de Godskracht. Hierdoor werd het contact met de Bron verbroken.
  Kijk….! Dat is nou een mooie tekst; en ware tekst….! Rechtstreeks gekopieerd uit de bijbel, Genesis 2 en 3 : eten van de Boom der kennis van goed en kwaad….

  Citaat:
  Dit laatste is cruciaal. Niemand gaat jou redden, dat kun je alleen maar zelf…
  Doet me denken aan het verhaal van de baron von Muenchhausen, die zichzelf aan z’n haren uit het moeras trok….
  Niemand kan zichzelf redden van het kwaad.
  Het hoe en waarom daarvan lees je in het hele Nieuwe Testament.

  Citaat: Het script van de DeepState is tot in de kleinste details bekend bij de vrijheidsstrijders, en wordt in gecodeerde taal naar buiten gebracht via ‘Q’
  Waarom in gecodeerde taal? Mogen gewone stervelingen dat niet weten?
  Zijn er (niet zelfbenoemde)uitleggers beschikbaar?.
  Zoiets als de oude profeten, die het Oude Weten kenden? Of de Woestijn vaders van 2000 jaar geleden ?

  Citaat: In Saoedi Arabie werd Trump uitgenodigd voor de zwaarddans waarbij hij het zwaard van de koning droeg.
  Zowel de heer Trump als ook de machthebbers van Saudi Arabia weten niets over de oude symboliek van dergelijke ritualen. Een zwaarddans heeft altijd te maken met het bestrijden van het kwaad in je eigen ego.
  (dus wat dat betreft kan de heer Trump nog wel even een jaartje voort)

  Citaat : Steeds meer mensen worden echter wakker en beginnen van binnen te voelen, wat er wel en wat er niet klopt.
  Ik merk er niks van , integendeel… zie onze eigen vaderlandse politiek. Alle partijen die aan de ontmaskering van de toeslagaffaire hebben gewerkt zijn afgestraft door de wakkere kiezer. Het aantal onnozelen dat op Forum heeft gestemd was nog nooit zo groot….

  Citaat: Hiermee wordt ook duidelijk waarom ze ons DNA willen veranderen via het MRNA-vaccin. Deze vaccinatie maakt de ziel los van het lichaam
  Zelfs als met ‘de Ziel’ de persoonlijkheid (ego) wordt bedoeld, dat heeft geen DNA.
  DNA bestaat uit 4 biologisch-chemische zuren. Het ego bestaat uit geest, bovennatuurlijke structuren. Geest wordt wel beïnvloed door ons biologisch lichaam en ook omgekeerd. Maar om dat nou als het losmaken van de ziel van het lichaam te beschrijven…?

  Citaat:
  We moeten duidelijk gaan beseffen, wie, en wat we werkelijk zijn………………..….en geloof je dat de mens is geschapen door de Godskracht, dan is dat de enige plek waar je ècht geholpen kunt worden. Onze garantie zal namelijk nooit verlopen…..
  Kijk…! Deze drie alinea’s maken het hele verhaal waardevol.
  Het is daarom dat ik de moeite heb genomen wat vragen te stellen en opmerkingen te maken.
  Dank je wel mevrouw Algra.

 2. een kleine correctie op mijn reactie :
  de opmerking over de Ever Given aan de ketting is bij het verkeerde citaat gekomen. Moet natuurlijk staan bij de citaten over de Ever Given.

  1. Namens Harriet deze reactie:

   ‘Beste zoeker,
   De meeste antwoorden op je vragen zijn terug te vinden in de bronvermelding; in mijn boek ‘Op zoek naar de Waarheid’ en in al mijn voorgaande artikelen op deze site.
   Maar weet, niemand heeft jouw waarheid, die kun je enkel zelf ontdekken.
   Dus voel wat resoneert met jou en laat het anders los.
   Harriet Algra’

 3. Dag Harriet en Guido,
  dank voor jullie reactie . Ik heb jullie advies gevolgd en heb iets gelezen van Harriet over Tartarie .
  Ik begrijp daaruit dat het gaat over een berichtgeving die weliswaar over de Aarde en haar Wereldgebeuren gaat, maar is weergegeven in taal en beelden die onverstaanbaar en onzichtbaar zijn voor de normale mens. Uiteraard kan ik – slechts begiftigd met boerenverstand- daarover verder niets zeggen.
  Het valt mij wel op dat het genoemde artikel van u nog al wat tongen heeft losgemaakt.
  Misschien dat zoiets ook nog staat te gebeuren met uw verhaal over de Oog van de Naald.
  Deze titel is overigens afkomstig uit een tekst van het Boek Mattheus 19: 24 waar ons wordt verteld dat een kameel erg veel moeite moet doen om door het Oog van de Naald te komen.
  Het Oog van de Naald (= achterpoortje in de muur rond Jeruzalem) wordt weergegeven door het symbool van de Hebreeuwse letter Kof die naast het Oog van de Naald ook nog de betekenis heeft van aap en van spugen. Voorts komt natuurlijk ook de kameel om de hoek kijken en dan is de dierentuin compleet.
  Als je dat allemaal bij elkaar voegt zou je kunnen zeggen dat mevrouw Algra een moeilijk
  onderwerp behandelt (kameel door het oog van de naald) waarbij je gemakkelijk voor aap kunt staan en flink kan gaan sputteren.
  Maar gelukkig is deze spitsvondigheid( ha, ha) niet van toepassing, in elk geval niet op de drie laatste alinea’s.
  Maar deze verklaring geeft wel aan hoe gemakkelijk je kunt verdwalen bij het gebruik van de symboliek.

  nou kan ik natuurlijk

  kan

  .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.