Advertentie

De Alpha Draconis..!


x

De Alpha Draconis

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

In dit artikel ga ik iets dieper in, op het ontstaan van de werkelijkheid, die ons al zo lang gevangen houdt. Deze is gecreëerd door de Alpha Draconis (AD). Zij zijn afkomstig uit de ‘Orion constellatie’, waarin ‘Mintaka‘ hun thuisbasis vormt. Deze is ongeveer 1200 lichtjaren van ons verwijderd. Deze planeet heeft een heet en droog klimaat, vergelijkbaar met een woestijn als de Sahara en om deze reden leven ze voornamelijk ondergronds. Ook hier leven ze ondergronds omdat ze op die manier ze ongezien konden infiltreren, om zo de macht over te nemen. Ze hebben hier enorme ondergrondse tunnels gebouwd, op soms zelfs 10km diepte, waarvan de oudste al honderd duizenden jaren bestaan.

Het is een zeer oorlogszuchtig ras, dat in de loop der tijden meer dan 500 zonnestelsels, in zowel het Melkwegstelsel, als in het Dracostelsel overmeesterd hebben.

De AD maken ongeveer 10 % uit van alle reptiliaanse rassen, waarvan de meesten heel vredelievend zijn. Ondanks dat de AD al miljoenen jaren op aarde zijn, is hun focus op deze planeet de laatste 25 duizend jaar enorm verscherpt. Alhoewel zij ‘de Meesters in Technologie’ zijn, bestaat hun techniek uit een langzame infiltratie van het leiderschap. Ze werken als een ondergrondse schaduwregering, waarmee ze langzaam hun globale agenda uit rollen. Hun belangrijkste bases hierop aarde vind je in:

 • Antarctica
 • Nieuw Zeeland en Australië
 • Zuid Afrika
 • Europa m.n. in Nederland, Denemarken en het gehele Alpen gebied.
 • Israël

De AD zijn een satanische macht, die er een predatorische ideologie op nahouden. Hun eigen cultuur is Matriarchaal, dat geleid wordt door een koningin. Ze gebruiken vrouwen uit andere culturen, als slaaf en als fokkers van hybride rassen. In de ‘Negatieve Alien Alliantie’ (N.A.A.), wordt er naar hen verwezen als de ‘Zwarte Zon’. Naast een langzame infiltratie versterken ze hun positie, met en een zeer geavanceerd mind-control programma, gecombineerd met een agenda gebaseerd op schuldslavernij. De AD zijn het oudste reptiliaanse ras in het universum, en waren gecreëerd om de geschiedschrijver te zijn, die alle verslagen en geschiedenis van het universum bijhoudt.

Ze misbruikten deze positie, om er een enorme veroveringsoorlog mee te voeren. Hun koningin, die bij de Sumeriërs bekend stond als ‘Nana- Enlil’, had een eindeloze drang naar macht en controle. Op alle overmeesterde planeten pretendeerden ze, dat zij de eerst gecreëerde wezens in het universum waren, wat hun automatisch het recht zou geven, te fungeren als de opperste heersers, die boven de mensheid staan. De mensheid is echter ontstaan uit het DNA van de 12 superrassen, waar ook de reptielenrassen deel van uitmaakten.

De 12 superrassen waaruit de mens is gecreëerd

Zij zien mensen als een voedselbron en slaaf.
Dat de mensheid, de Godskracht in zich meedraagt, wordt door hun niet geaccepteerd, en is de belangrijkste reden, waarom ze de mensheid volledig uitgeroeid willen zien. Ze zijn emotieloos, en zien liefde en vriendelijkheid als een teken van zwakheid. In hun ogen zijn degenen die minder geluk hebben, voorbestemd als slaaf. In hun eigen cultuur verlaat de moeder haar pasgeborenen. Degenen die weten te overleven, behoren gelijk tot de krijgersklasse. De AD, hebben een streng gestructureerd hiërarchisch systeem. Hierbij staat de koningin aan de top van de piramide, die alle macht in handen heeft.

Zij is de enige, die is overgebleven met een goudkleurig uiterlijk. Tijdens een oorlog met de ‘Gamma Draconians’, waarbij maar liefs 650 miljard Gamma’s zijn gedood, is het de Gamma’s gelukt, op de koningin na, om alle goudkleurige AD te doden. Dit is de reden dat de AD in de hoogste rangen, allemaal een wit uiterlijk hebben. Zij zijn nog de enige met vleugels, al kunnen ze daar niet langer mee vliegen.

De vrouwelijke Koninklijke versies hebben een lengte van 5,50 m. De mannen zijn iets kleiner. Ze worden androgeen geboren, en nemen zelf de sekse aan die hun voorkeur heeft, en blijven dat de rest van hun bestaan. Op alle niveaus gehoorzamen de lagere rangen, met absolute dienstbaarheid, de rangen boven zich. Overtreders, overleven de gruwelijke straffen zo goed als nooit. Deze zelfde straffen gelden ook voor mismanagement van bronnen, waar iemand lager in rang verantwoordelijk voor is. De hogere klassen markeren alle leden met hun urine, waarmee ze vervolgens gezien worden als hun eigendom. Hiermee bakenen ze hun terrein af. Het veroorzaakt voor mensen een overweldigende stank.

De AD zijn geschubd en hebben krachtig gespierde lichamen.
De hogere klassen hebben langere staarten dan de lagere klassen. Hoe lichter je van kleur bent, hoe hoger je bent in rang. Het kastenstelsel in India, was rechtstreeks overgenomen van de AD. De hoogste rangen zijn in staat om inter-dimensionaal te reizen. De lagere rangen zijn volledig geroutineerde ‘shapeshifters’. Ze beschikken allemaal over krachten, om op astraal niveau, lichamen over te nemen, met behulp van bewustzijnsprojecties. Wanneer een jonge AD start als krijger, moet het zien te overleven. Er worden allerlei spelen georganiseerd, die dodelijk zijn voor de verliezer. Dit zelfde concept komen we ook tegen in de film ‘The Hunger games’.

Dit culturele aspect heeft tot gevolg, dat iedereen in een overlevingsmode verkeert, waarin geen mededogen voor iemand anders meer bestaat, dus al helemaal niet voor een ander ras. De AD hebben geen individuele zielen maar een groepsziel. Volgens menselijke ingewijden, is dit niet altijd het geval geweest, maar ontstaan uit een bloedverbond dat gesloten werd tussen Nana-Enlil en ‘Sophia’, het hoofd van alle A.I. (Artificiële Intelligence) in het multiversum. Als gevolg van dit verbond, zitten alle AD vol met ‘nanotech’ en ‘zwarte AI-goo’.

Vanaf hun geboorte leren ze dat mensen niet te vertrouwen zijn. De mens zou hun universum binnengevallen zijn, om ze te ontdoen van hun basismaterialen waarmee ze konden overleven. Met deze leerstelling, proberen de AD hun eindeloze Galactische te rechtvaardigen. De AD zijn trots op hun ‘Zwarte Zon DNA’. Zij verwijzen naar hun afkomst als zijnde de Zwarte Zonnen. De alliantie met Sophia, gecombineerd met alle oorlogvoerende agressies, op vele universele tijdlijnen, veroorzaakte een verandering in hun DNA samenstelling. Deze veranderde  van 12 in 10 strengen.

Hiermee raakten ze niet alleen het contact met de Bron kwijt, maar ook hun onsterfelijkheid. Om in leven te kunnen blijven, voeden ze zich met ‘loosh’ energie en getraumatiseerd mensenbloed van de bewoners van de planeten, die ze hebben veroverd. Dit staat bekend als ‘andrenochroom’, (Loosh is negatieve emoties, angst, terreur, ellende, leiden aan een ziekte. Dit zijn de factoren die stresshormonen activeren en je afweersysteem uitschakelen. Andrenochroom is geoxideerde adrenaline in de pijnappelklier)

Ze willen ons laten geloven, dat zij de eerste bewoners waren van deze planeet en dat ze hier arriveerden in de tijd van de dinosaurussen. Dit is niet het geval omdat er hier voor hun komst al geavanceerde menselijke beschavingen vredevol naast de dinosaurussen leefden. Dit is te zien op ‘Ica Stenen’ die 100 miljoen jaar oud zouden zijn en waar beeltenissen uitgekerfd zijn waar mensen rijden op dinosaurussen. Zie deze 2 afbeeldingen:

Het is belangrijk op te merken, dat er oorspronkelijk helemaal geen wrede vleeseters als een T-Rex bestonden. Deze soorten zijn gecreëerd door de AD, om op mensen te kunnen jagen en om als krijgers opgeleid te worden. Om hun menselijke vorm hierop aarde te kunnen behouden, dienen ze dagelijks mensen te consumeren. Nu we massaal wakker worden en van de 3de naar de 5de dimensie verschuiven, wordt dit steeds moeilijker. Om deze reden staan ze toe, dat klokkenluiders en films, de aanwezigheid van reptilianen hier op aarde naar buiten brengen.

Binnenkort zullen ze namelijk niet langer in staat zijn hun menselijke vorm te behouden, en zullen we ze gaan herkennen voor wat ze werkelijk zijn. Mensen wier pijnappelklier is verkalkt, wat door fluoride bewust wordt veroorzaakt, zullen hier niet toe in staat zijn. Om deze reden vergiftigd o.a Israël zijn inwoners via het drinkwater met fluoride.

Wat ze geheim proberen te houden is, dat ze zich in tegenstelling tot de mens, niet zelfstandig via stargates kunnen verplaatsen. Hier hebben ze mensen voor nodig, anders verbranden ze levend. Dit toont aan, dat de mens superieur is aan hen.

De satanische ‘Illuminati’ families, die allemaal Baäl aanbidden, bestaan grotendeels uit AD en hun hybriden. Een belangrijke reptiliaanse subgroep hierop aarde, zijn de ‘Dragon Moth’. Zij vormen een grote factie binnen de N.A.A. Zij zijn zelfs nog wreder en gewelddadiger dan de AD , en zijn afkomstig van ‘Alnitak’.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als ‘je ziel aan de duivel verkopen’..

Deze groep is verantwoordelijk voor het organiseren van globale terroristische activiteiten zoals bijv. de Islamitische extremistische activiteiten van ‘ISIS’. Deze soort bestaat voornamelijk in lichamen, die van buiten de planeet worden geanimeerd en bestuurd door de satanische krachten van Orion. Ze manipuleren, om hun terrorisme met mind control uit te breiden.

Ze opereren vanuit het astrale veld, en waren bijv. verantwoordelijk voor de nucleaire ramp in Fukushima in Japan. Ze worden door de AD ingezet als moordenaars, vanwege hun enorme vermogen om rampen te veroorzaken. Ze werken het liefst op globaal niveau. Zij hebben de programma’s ingevoerd m.b.t. het satanisch kindermisbruik met als doel de energie van de aarde veranderen, in een energie van lijden en wanhoop.

Hierbij wordt de menselijke seksuele energie geoogst, om de slachtoffer/ dader rol te promoten, en daarmee de seksuele ellende bij de mensheid nog verder te versterken. Ze werken hierbij nauw samen met de Media. Zij voeren in opdracht van de AD een psychotronische oorlogsvoering in specifieke demografische gebieden. Deze herken je aan plotselinge uitbraken van willekeurige schietpartijen, waarbij de dader achteraf, geen weet heeft van wat er heeft plaatsgevonden.

Zij zijn de architecten achter de gruwelijke daden van de Chinese Communistische partij, het transhumanisme en het huidige Covid- verhaal. Het zijn de Bill Gates, Soros, Klaus Schwab’s, Fauci’s, Obama’s, Clintons etc. op deze planeet. De AD zien zichzelf als de meest intelligente wezens in het universum en alle reptilianen die voor hun werken, erkennen de AD als de rechtmatige eigenaar van de aarde en haar bewoners.

Om de mensheid te binden in slavernij, zijn er in totaal drie ‘Trusts’ uitgevaardigd, door drie Pausen. Hiermee eigenen ze zich het recht toe, om mensen als willoos en zielloos gebruiksgoed uit te buiten ten bate van de Deepstate/ NWO. De Trusts vormen tezamen de ‘Triple Crown of Baál’ ofwel de ‘Pauselijke Tiara’ en ‘Triregnum’. Deze drie Trusts zijn de volgende :

First Crown: Het pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface is de eerste Trust in de wereld en tevens een van de meest huiveringwekkende documenten in de historie. Hierin wordt door de Paus absolute wereldmacht geclaimd over de gehele schepping. Alles wat een mens rechtmatig toekomt/toebehoort als begunstigde wordt overgebracht in de eerste CQV Trust als een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte zijnde een virtuele juridische ofwel zakelijke entiteit, waarbij elk recht op werkelijk bezit verbeurd wordt verklaard.

Second Crown: Het pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit 1481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV is de tweede Trust. Deze CQV Trust wordt gecreëerd bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op ons eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot oneindige dienstbaarheid als slaaf aan de Romeinse Hogepriester (van Satan).

Deze Staatsobligatie is feitelijk een promesse welke, zodra deze op datum (na 7 jaar) inbaar wordt en het voor de bank niet mogelijk blijkt te zijn deze te verzilveren dan wordt er een ‘legaal’ maritiem retentierecht uitgevaardigd om het ‘verloren goed’, ‘verloren op zee’ (maritiem! = the sea of souls), te ‘redden’, zodra het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt. Dit wordt omgezet in een geldelijke waarde met als onderpand de geboorte akte. Dit ‘spell’ (tovenarij; witchcraft) met de klank en intentie van woorden is wat wij noemen ‘woordmagie’ ofwel ‘Phoenician magic word trickery’.  

 Third Crown of the Ecclesiastical See: Het pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/Oproeping´ als in een rechtszaak te worden aangeklaagd) dat de ziel claimt van elk kind middels het doop certificaat (een notariële akte op de geboorteregistratie met het geboortebewijs dat uw ouders meekrijgen bij de ‘aangifte’ en hiermee consensus geven van de overdracht van u naar de Rijksoverheid als lijfeigene), is uitgevaardigd in 1537 door Paus Paul III; dit is de derde Trust. 

Ons leven is nu zonder legale titel, waardoor wij zonder zeggenschap over onze eigen ziel als bestuurder van lichaam/ fysiek voertuig achterblijven. De bestuurder van uw lichaam is nu de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid die uw lichaam belast. Dit kan zijn de bestuurders op gemeentelijk, provinciaal of op het niveau van de Staten Generaal/Rijksoverheid; bijvoorbeeld de diverse belastingdiensten, de Rechtbank, uw Gemeente etc.

Dit is nooit op civiel niveau, omdat men u altijd middels misleiding, list en bedrog in bestuursrecht probeert te manoeuvreren, waarin u rechteloos bent. Wij hebben geen legale status en wij kunnen worden behandeld als goederen zonder ziel. De Rijksoverheid, wereldwijd samen met andere overheden, verenigd in de BAR (British Accredited Registry) is nu ‘legaal’ in staat om Maritime Law ofwel Admiralty op u toe te passen (HIER)

Een beeld van de Christus-figuur, te vinden in de grote vergaderzaal van het Vaticaan. Kijk naar de specifieke vormgeving van de rechterzijde van de kop van het beeld. (klik voor link naar video)

De macht van de Paus is niet meer gerelateerd aan het aantal katholieke gelovigen in de wereld, maar heeft zijn macht in de loop der eeuwen gestaag weten uit te breiden. In het boek ‘Openbaringen’ wordt de Paus als één van de twee beesten beschreven. Het is de ‘wegbereider’ voor de Anti Christ, die in deze tijd wordt verwacht. Dat is de agenda van de DeepState. Onze geboorte aangifte (mens van vlees en bloed), die werd geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (BRP), is zonder ons medeweten omgezet in een geboorte acte. Met die acte wordt een Trust opgezet, waarin door een grote verzekeringsmaatschappij, een vermogen wordt gestort.

Het is de derde, en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, die is opgezet, om alle ‘verloren zielen’, te claimen die zijn verloren op zee. Omdat jij via de ‘baarmoederlijke zee’ aan wal bent gekomen, word niet de mens van vlees en bloed ingeschreven, maar de placenta. In alle onwetendheid geven de ouders, middels dit Pauselijk decreet, toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de griffier van de katholieke kerk te overhandigen.

Zodra het kind zijn 7de levensjaar heeft bereikt, en niet heeft aangegeven dat het levend is, wordt het doodverklaard.( to be lost at sea) Het vermogen van de trust wordt omgezet in aandelen en verhandeld op de internationale beurzen. Hiermee wordt het kind niet langer gezien als een ‘mens van vlees en bloed’ met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijk persoon’ een handelsgoed. Dit is de reden, dat je naam op belastingpapieren en banken altijd in HOOFDLETTERS geschreven staat. Jij wordt geacht om te werken als slaaf, en belasting te betalen.

Nu begrijp je misschien, waarom het zo belangrijk is je geboorte Trust alsnog te aanvaarden. Hiermee zet jij jezelf weer op de kaart, als een mens van vlees en bloed. Die aanvaarding is geen eenvoudige taak. Toen ik er zelf mee bezig was, voelde ik een soort vloek dat er op losgelaten is, die moet voorkomen dat jij je proces voltooid. Zet je echter door en laat jij je niet ontmoedigen, dan zal je beloond worden met een onbeschrijfelijke emotie van vrijheid. Toen drong het pas tot me door, hoe belangrijk dit stuk was in mijn proces, wil ik mij gaan bevrijden uit deze gevangenis.

Wat is het, dat ons hier gevangen houdt?
Allereerst is het misschien goed om te weten, dat we volgens de klokkenluiders Dr. Robert Wood en kolonel William Tompkins momenteel niet op onze echte aarde verblijven, maar in een laboratorium van de AD Deze realiteit speelt zich af in ons hoofd. We leven dus eigenlijk in een wereld, die binnenste buiten is gekeerd. Ons echte lichaam, is in een vorm van coma gebracht en verbonden met een holografische werkelijkheid waarin jij de enige levende persoon bent. Die holografische werkelijkheid is te vergelijken met een computerspel. In dat spel heb je een rol, een familie, vrienden en een levensloop, die, als je daar niet van bewust bent, keer op keer hetzelfde script afspeelt, vanaf je geboorte tot aan je dood.

Na je dood word je op allerlei manieren verleid, om uit je lichaam te stappen met behulp van bijv. overleden dierbaren, opgestegen meesters, engelen, muziek afhankelijk van waar jij gevoelig voor bent. Lukt ze dit, dan word je batterij met onverwerkte emoties volledig afgetapt,  sturen ze je door de witte tunnel om je geheugen van dit leven volledig te wissen, en wordt je opnieuw, in exact dezelfde rol teruggeplaatst, en begint het plaatje van voren af aan. Wordt je echter wakker en je begint je te realiseren, dat je identiteit slechts een rol is, dan zal je gaandeweg de contouren van het hologram gaan ontdekken.

De mensen die we waarnemen in ons hologram, zijn slechts aspecten waar je misschien 1 of 2% kunt waarnemen, De resterende 98% is niet zichtbaar, en wanneer dat goed tot je doordringt, besef je dat het zichtbare deel dus absoluut een vertekend beeld kan geven. Dit is allemaal bewust ontworpen, om ons gevangen te houden in deze Matrix. Daarom is het zo belangrijk dat je niets en niemand gelooft. Het enige wat we kunnen doen, is doorvoelen of de informatie resoneert met wat je van binnen voelt. Is dit niet het geval, dan laat je het gewoon los. Er bestaat niemand met JOUW waarheid, die vind je enkel zelf.

Relaties, kinderen etc. trekken je dieper, en dieper, de droom in.
De volgende stap die de AD graag zouden willen uitrollen is, om ons in de droom, die we momenteel dromen en wat dus niet onze echte realiteit is, opnieuw in slaap te brengen. We zullen dan een droom, dromen, in een droom, met als doel, zo de verbinding met de oorspronkelijke wereld te verbreken. Dit concept zien we terug in de film ‘Inception’ en nog duidelijker in de B-film ‘I-land‘. Is dat misschien de ware reden achter de vaccinaties? Zouden de vaccinaties kunnen voorkomen dat we zullen ontwaken uit deze droom?

Ook wordt mij steeds duidelijker, waarom boeddhistische monniken, die hun leven lang mediteren zo eenvoudig terug kunnen keren in de oorspronkelijke wereld. De ‘New Age’ wil ons wijsmaken, dat we hier van alles te leren hebben. Het tegendeel is waar, hoe minder verbindingen we met anderen maken, hoe gemakkelijker het is, je los te koppelen uit deze realiteit.

Hoe bewuster je wordt, hoe meer je op de proef wordt gesteld.
Je zult merken dat het intellect steeds meer naar de achtergrond schuift. Dit kan voor velen in eerste instantie een flink struikelblok opleveren, omdat we in deze maatschappij volledig mentaal geschoold worden. Van jongsaf, wordt ons duidelijk gemaakt, dat er geen ruimte is voor voelen. Onze hele wetenschap is hierop gebaseerd. Alles dient wetenschappelijk aantoonbaar te zijn, anders wordt het niet erkend.

Vorig jaar heb ik een hele bijzondere en bizarre ervaring meegemaakt, die steeds meer vorm lijkt te krijgen. Op 17 maart 2020, vertrok ik naar Zuid Afrika. Was ik een dag later vertrokken, dan was ik het land niet meer binnengekomen in verband met de ‘Lockdown’, die in Zuid Afrika gelijk aanving in de fase , waar wij ons hier in Nederland, op dit moment in bevinden. Vanuit Johannesburg liet ik mijn dochter weten, dat ik veilig was geland en anderhalf uur later mijn reis zou voortzetten naar Port Elizabeth. Ik gaf aan hoe laat ik daar zou landen, zodat we elkaar daar zouden kunnen treffen.

In Port Elizabeth aangekomen, geen dochter te bekennen, en toen ik na een tijdje belde om te vragen wat er aan de hand was , bleken ze nog op het strand te zijn. Een uur later arriveerden ze, waarna we nog een reis van twee en een half  uur voor de boeg hadden, voordat we eindelijk thuis waren. Tijdens die terugreis , zat ik achterin en het was net alsof ik in mijn eentje in een soort van parallelwereld verkeerde. Mijn dochter en een goede vriend van haar die was meegekomen, waren volop in gesprek, en het net alsof ik voor hun niet aanwezig was. We arriveerden die avond rond een uur of 9 in het donker.

De volgende ochtend werd ik wakker in een volkomen vreemde wereld: Verplichte mondkapjes; anderhalve meter afstand;  stranden gesloten;  alle winkels op supermarkten na gesloten;  je mocht geen hond meer op straat uitlaten; avondklok etc. etc. Mijn dochter woonde gelukkig op een grote farm, waardoor ik mij grotendeels kon onttrekken, aan die strenge maatregelen, die volledig surrealistisch overkwamen. In de maanden die daarop volgden, begon ik mij meer en meer opgesloten te voelen. Dit leidde natuurlijk ook af en toe tot spanningen. Ik voelde steeds duidelijker hoe belangrijk het was , om mijn eigen pad te gaan bewandelen.

Vlak voor mijn evacuatievlucht terug naar Nederland , begin juni, heb ik aangegeven, dat ondanks dat ik zielsveel van ze hield, weigerde, om nog langer de rol van moeder en grootmoeder op me te nemen. Dit had een heel bijzonder effect. De spanning die ik in de afgelopen maanden tussen ons had gevoeld, was ineens verdwenen en de verstandhouding was weer volledig gelijkwaardig. Dit was het gevolg van het feit dat ik heel duidelijk mijn eigen grenzen had aangeven. Terug in Nederland , bleek ook hier van alles veranderd. Er ontstond een hele verschuiving in mijn vriendenkring.

Harriet Algra

Een aantal dierbare vriendschappen gleden volledig weg, waar geheel nieuwe voor in de plaats kwamen. Ruim een half jaar geleden werd ik  ’s morgens wakker met een inzicht, wat een heleboel zou kunnen verklaren. Zou het mogelijk kunnen zijn, dat ik op 17 maart onderweg naar Zuid Afrika ben overleden en dat ik momenteel alle beproevingen doormaak, die me uittesten of ik in staat ben bij mezelf te blijven……..

Er wordt momenteel meer en meer zichtbaar in deze, door en door, verziekte maatschappij. Op zich is dit goed, omdat alleen dàtgene gewist kan worden, wat is waargenomen. De hoeveelheid kwaad is alleen zó groot, dat het vanuit het 3-dimensionale oogpunt gezien, praktisch onmogelijk lijkt daar een einde aan te kunnen maken. We schuiven echter de 5de dimensie in, waar hele andere regels gelden. Sinds half maart krijg ik steeds duidelijker een beeld te zien waar ik blij van wordt.

Stel je voor, dat we ineens wakker zullen worden in ons èchte lichaam, ontwaken uit de droom/ nachtmerrie. En dat daarmee de droom/’t hologram, dat volledig verziekt was,  is geïmplodeerd ofwel is opgelost’, incl. alle psychopaten, die dit in stand hielden. Hiermee zou voorkomen kunnen worden, dat een dergelijk zelfde script zich ooit nog eens zou kunnen herhalen. Om dit tot stand te kunnen brengen, zullen we terug moeten keren naar onszelf. Ons volledig loskoppelen uit de rol, om vervolgens helemaal alléén, zonder hulp van anderen, door het geboortekanaal, wakker te kunnen worden op de  èchte aarde, in de vrije wereld.

Alles zal daar transparant zijn, omdat we in dezelfde realiteit aanwezig zijn. We zullen elkaar weer voor 100% kunnen waarnemen, omdat we niet langer gescheiden zullen zijn van elkaar. We starten daarmee een geheel nieuw hoofdstuk, verrijkt met een ervaring, die zal voorkomen dat de huidige nachtmerrie, zich ooit nog kan herhalen…….

Harriet Algra
april 2021

www.totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://blessed2teach.mykajabi.com/products/gene-unleashed-level-8-and-above/categories/2782454/posts/15471825

https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/erfrechtelijke-documenten/

https://www.burgerrechtsherstel.nl/trusts

Robert Wood and William Tompkins Interview – Part 1  https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0

https://drcharlieward.com/jason-q/

 

 

 

6 gedachten over “De Alpha Draconis..!

 1. Oud nieuws en het klopt niet dat zij uit het sterrenbeeld Orion komen….. dat is regelrecht fout.

  Alpha Draconis is een synoniem voor Thuban. En de Draco’s komen dus oorspronkelijk van het sterrenbeeld Draak. Daarvoor dien je met een heldere nacht naar het Noorden te kijken, richting Polaris dat nu onze Noordpool ster is. Orion ligt pal in het Zuiden. Vind ik tevens het meest prachtige (en ook KRACHTIG) sterrenbeeld. Naar mijn innerlijk weten komen daar juist de meest vredesonderhandelingen buitenaardsen vandaan. En de Nommo uit Sirius etc.

  1. Hallo Guido. In ieder geval blij dat mijn eigen onderzoek en aanname wordt geplaatst en gerespecteerd. Ik laat anderen daarin ook vrij.

   Alleen jammer van “Bij Hoevelaken rechts aanhouden..?” opmerking, daarin laat je wel merken dat je mijn onderzoek afdoet als onzin. Maar goed. Mensen moeten niet klakkeloos alles aannemen wat op WTK geplaatst wordt. Aan veel zaken hier op de site heb ik mijn kennis kunnen opdoen, maar ook hier wordt veel onzin en ongefundeerde onderwerpen gedeeld en geplaatst. Afijn, aan eenieder om de Waarheden zelf uit te zoeken. Ik stel mijn bevindingen ook weer bij wanneer ik nieuwe dingen ontdekt heb, blijf dus niet hangen in dogma’s.

   Hartegroet!

  2. OK Mandoulis, ik snap je hoor. Maar laten we in ieder geval onze humor behouden?

   Vervolgens vraag ik me wel af, wáár dan je onderzoek te vinden is in je reactie. Je kunt wel overtuigd zijn, dat DAT allemaal koosjer is geweest, maar hoe kan ik, kunnen we het vinden.. Geen enkele link plaats je.. DUS BIJ HOEVELAKEN LINKS dan ws.? SMILE!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.