Advertentie

Donald Trump over het 9/11-complot…


x

Een van de grootste bewijzen van het failliet van de officiële verklaring van de ineenstorting van de WTC-torens. De bovenzijde van het gebouw hangt schuin en zou moeten doorvallen, daarbij de onderste deel van het gebouw intact latend. Deze kanteling werd 'ongedaan' gemaakt en zou de onderliggende etages en stalen structuur hebben doen instorten..???
Eén van de grootste bewijzen van het failliet van de officiële verklaring van de ineenstorting van de WTC-torens. De bovenzijde van het gebouw hangt schuin en zou moeten doorvallen, daarbij de onderste deel van het gebouw intact latend. Deze kanteling werd ‘ongedaan’ gemaakt en zou de onderliggende etages en stalen structuur hebben doen instorten..??? (Let op: de foto vertekenend, doordat het gebouw niet ‘recht’ op de foto staat; de werkelijke kanteling is dus nóg heftiger! Klik op foto voor gecorrigeerde afbeelding)

x

x

x

Donald Trump over het 9/11-complot…

2016 © WantToKnow.nl/be

x

 

Ondanks de pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, blijft het grootste deel van het Amerikaanse volk,dom en slaafs, maar vooral massaal, geloven in hun leiders.

We haalden de onderstaande video van YouTube om je de woorden te laten horen die Donald Trump als onroerendgoed-expert in New York uitte, in een interview met hem. Op de dag van de aanslagen werden zijn woorden geregistreerd, als commentaar op de ineenstorting van de WTC ‘Twin Towers’. En ze zijn vooral realistisch wanneer we spreken over het commentaar op de architectonische kant van de instorting van deze WTC-gebouwen. Donald Trump wist als geen ander, hoe deze torens waren gebouwd; hoe stérk ze waren en wat er dus voor brute kracht nodig was, om ze te laten instorten.. En dat kon niet door vliegtuigen nee.. Dat begreep hij meteen..

Je hoort hem namelijk hardop denken en de afweging maken, die in het ‘voordeel van de WTC-torens-constructie’ uitvalt. Deze gebouwen zouden zelfs méérdere vliegtuiginslagen TEGELIJKERTIJD kunnen weerstaan, zo had de architect van de torens het ook al verwoord, toen hij de ontwerpen presenteerde. Toen de torens werden opgeleverd, in 1972, waren deze ‘Twin Towers’ de hoogste gebouwen in de wereld. Architect Minoru Yamaski was uiterst innovatief geweest, waarbij met name het liftencomplex in de torens, gecombineerd waren met het structurele ontwerp. Deze innovaties zouden later in veel andere ‘wolkenkrabbers’ ook worden toegepast.

Uitvoerend ingenieur John Skilling kende als geen ander de magnifieke eigenschappen van de constructie van de WTC-torens 1 en 2.
Uitvoerend ingenieur John Skilling kende als geen ander de magnifieke eigenschappen van de constructie van de WTC-torens 1 en 2.

Een conventioneel liftensysteem, zoals die tot dat moment golden, zou ongeveer de helft van de vloeroppervlakte van de lagere etages van de torens hebben ingenomen. Yamaski had Otis liften gevraagd een systeem van express(snelle) en ‘lokale’ liften te ontwerpen. Hierdoor brachten de expres-liften de bezoekers van het gebouw naar de ‘sky lobby’s’ op de 44e en de 78e verdieping. Waar ze met lokale liften verder konden, of opnieuw een expreslift nemen. Dit betekende niet alleen méér kantooroppervlakte, maar ook sneller transport door het gebouw voor huurders en bezoekers. Feitelijk spreek je hier van 3 torengebouwen op elkaar. (HIER)

John Skilling, de uitvoerende ‘structural engineer’..
Het zijn architecten die gebouwen ontwerpen, maar andere ingenieurs dienen deze ontwerpen uit te voeren in de ‘materie’.. Bouwmateriaal, waaronder staal, te kiezen dat voldoet aan de wensen/het ontwerp van de architect. Het was de verdienste van met name ir. John Skilling, dat het gebouw de glorie kreeg in 1973, toen het werd opgeleverd, die de architect voor ogen had. Maar natuurlijk is het uiterlijk van een gebouw slechts de ‘buitenkant’ van het vele denkwerk, dat nodig is, om het daadwerkelijk te realiseren.

En natuurlijk zijn brandgevaar en de mogelijkheid dat (de massa van) een passagiersvliegtuig in het gebouw inslaat, een paar van de vele opties voor gevaar, die dienen worden berekend en bekeken. Zo was Skilling één van de eersten in de wereld, die uitgebreid-technische windtunnelproeven deed met een gebouw. Maar opvallend bij de uitspraken van Skilling, VOORDAT de aanslagen van 2001 plaatsvonden (hij stierf in 1998), zijn zijn uitspraken over de gevolgen voor de torens, van de impact van een vliegtuig.

Skilling hierover in een interview in 1993:

x

‘Het architectonisch-structurele ontwerp van de beide WTC-torens gaat uit van de kans dat een groot verkeersvliegtuig, zoals een DC-8 of een Boeing 707, een van de gebouwen invliegt. De torens kunnen een dergelijke impact verdragen. Onze analyse toont daarbij aan, dat met name de vliegtuigbrandstof zal zijn, die door het gebouw gestrooid zal worden. Dat zal tot een vreselijk vuur kunnen leiden. Er zouden waarschijnlijk veel levens verloren gaan, maar de gebouwen zullen niet neergaan.. (!!)
x

De gebouwen zijn onderworpen aan tests en veilig bevonden voor de impact van een groot passagiersvliegtuig, dat met 600 Mph (900 km/u) het gebouw invliegt. Computeranalyses laten zien, dat er dan slechts lokale schade is, die geen ineenstorting van, noch zware schade aan het gebouw tot gevolg zal hebben. De levens en de veiligheid van de huurders in het pand zou niet in gevaar komen, in de onmiddellijke nabijheid van de impact.” 

x

wtc-steel-wall-modules

Donald Trump als onroerend-goed-expert bevestigt..
Enfin, het gebouw was dus een paradepaardje van moderne architectuur en natuurlijk was Donald Trump, die al vanaf dat hij een klein jongetje was, in New York heeft rondgelopen, op de hoogte van alle ins-and-outs van dit gebouw.  Hieronder hebben we het transcript van deze video neergezet, voor waar het Donald Trump’s interview betreft. (Sorry voor de ‘rafelrandjes’ aan het end van de video!)

“You’re probably the best-known builder, particularly of great buildings in the city. There’s a great deal of question about whether or not the damage and and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect or possibly by bombs, or aftershocks. Do you have any thoughts on that?”

Journalist: “Jij bent waarschijnlijk de bekendste projectontwikkelaar van grote gebouwen in de stad. Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden, dat de schade en de uiteindelijke vernietiging van de gebouwen, veroorzaakt is door de vliegtuigen of door een architectonisch defect, of wellicht door bommen, of door naschokken. Heb je daar enkele gedachten over?”

“Well it wasn’t architectural defect, don’t forget the world trade center was always known as a very, very strong building. Don’t forget that took a big bomb in the basement. Now the basement is the most vulnerable place, ‘cause that’s your foundation. And it withstood that. And I got to see that area in about three or four days after it took place. Because one of my structural engineers actually took me for a tour, because he did the building. And I said I can’t believe it, that the building was standing solid and half of the columns where blown out of itself.

This was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel… The reason the World Trade Center had such narrow windows, is that in between all the windows you had the steel on the outside. See you had steel on the outside of the building, that’s why, when I first look at you had big heavy i-beams. When I first looked at it I couldn’t believe it because there was a hole in the steel and this is steal that was.. You remember the Windows on the World (restaurant) of the World Trade Center folks.

I think you know if you’re ever up there were quite narrow and it between was this heavy steel. I said how can a plane, even a plane, even a 767 or 747, or whatever it might have been, how could it possibly go through this steal? I happen to think that they had not only a plane but they had bombs that exploded almost simultaneously because I just can’t imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steelers on the inside around the elevator shafts. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have. And it was almost just like like a can of soup”

Donald Trump: “Het was zeker gaan architectonisch defect, want vergeet niet dat dit WTC altijd bekend heeft gestaan als een buitengewoon sterk gebouw. Vergeet niet dat er al eens een grote bom is afgegaan in de kelder. Terwijl de kelder toch wel bekend staat als de meest kwetsbare plek, omdat daar je fundering ligt. En de gebouwen weerstonden dit. En ik heb (toen) het gebied gezien, 3 of 4 dagen na de aanslag. Omdat een van mijn constructie-ingenieurs me daar rondleidde, omdat hij het gebouw heeft helpen bouwen. Ik zei tegen hem dat ik het niet kon geloven, dat het gebouw nog fier overend stond, terwijl de helft van de constructiezuilen waren weggeblazen. Dit was een ongelooflijk krachtig gebouw.”

De menselijke verhoudingen in relatie tot de dikte van de kernstalen kolommen en de stalen frontpanelen.
De menselijke verhoudingen in relatie tot de dikte van de kernstalen kolommen en de stalen frontpanelen.

Als je ook maar iets weet van constructies, dan weet je dat het één van de eerste gebouwen was, die van buiten naar binnen is gebouwd. Het staal.. De reden waarom het WTC zulke smalle ramen had, is omdat tussen de ramen, je het staal van de buitenzijde had. Je had dus staal ook aan de buitenzijde van het gebouw. Daarom, wanneer ik kijk naar die grote, zware I-balken.. Wanneer ik dat de eerste keer zag, kon ik niet geloven, dat er gaten in dat staal zaten. En dit is het staal dat was… Mensen, ken je het restaurant ‘Windows on the World’

Als je daar boven was, waren ramen behoorlijk smal, tussen dat zware staal. Ik vraag me dan hardop af, hoe het mogelijk is dat een vliegtuig, zelfs een vliegtuig, een 767 of 747, of wat het dan ook geweest is, hoe kan dat überhaupt door staal heen gaan? Ik kom daardoor op de gedachte dat ze niet alleen een vliegtuig hadden, maar dat er bommen waren, die simultaan af zijn gegaan. Want je kunt je niet voorstellen, dat iets door deze muur (van staal) heen kan gaan. De meeste gebouwen worden gebouwd met staal rond de liftschachten, maar dit gebouw is van buiten naar binnen gebouwd, wat de sterkste structuur denkbaar oplevert. En nu leek het wel op een blik soep..

“You know Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number two. And when you see that, approach the, the far side and then all of a sudden within a matter of milliseconds, the explosion pops out the other side?”

“Weet je Donald, we kijken al de hele ochtend naar beelden van het vliegtuig dat gebouw #2 binnen vliegt. En als je dat ziet, gaat een paar miliseconden later, ineens de explosie aan de andere kant eruit?”

“Right, I just think that it was a plane with more than just fuel. I think obviously they were very big planes, so they were going very rapidly. Because i was also watching where the plane seem to be. Not only going fast, it seems to be coming down, into the building, so it’s getting the speed from going downhill, so to speak.. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane, because you’re talking about taking out steal, the heaviest caliber steel that was used on a building. These buildings were rock-solid. And you know it’s just an amazing amazing things..

This country is different today and it’s going to be different than it ever was, for many years to come..”

Donald Trump: “Correct, ik denk dat het een vliegtuig was, met méér dan alleen brandstof. Ik denk, volgens mij waren het kennelijk grote vliegtuigen, die dus erg snel gingen. Omdat ik ook keek naar waar de vliegtuigen schenen te zijn. Niet alleen gingen ze snel, maar het leek of het naar beneden dook, in het gebouw. Daardoor had  het dus ook nog de neerwaartse snelheid, zo te zeggen.
Het lijkt er voor mij in ieder geval op, dat het soort vernietiging, veel meer is dan veroorzaakt door een groot vliegtuig. Omdat je spreekt over het kapot maken van staal, het zwaarste kaliber staal dat was gebruikt voor het gebouw. Deze gebouwen waren zo solide als een rots.
En weet je, dit zijn gewoon ontzaglijke, ontzaglijke dingen…
Dit land is vandaag veranderd en het zal anders zijn dan het ooi was, nog vele vele jaren lang..”

Journalist: “Very profound same statement but very true.”

* * * Commentaar bij latere beelden.
Imagine the explosive force necessary to blow a person straight out of a window. And it’s just that window without any of the other windows or floors being affected. 911 Deserves a second look. Not only for those that went through it, but for the millions of lives that have been affected ever since. Because if an explosion brought those towers down, then the whole thing’s a mass deception! Remember that people that told you about WMDs in Iraq we’re the ones who told you who did what on 911.

 

 

43 gedachten over “Donald Trump over het 9/11-complot…

 1. Dit is zeer interessant. Hier heeft hij het mi volkomen bij het juiste eind. Bedankt voor het artikel Guido.
  Blijkbaar is de man niet gek, ondanks zijn soms verschrikkelijke uitspraken. Ik begin te geloven dat hij nog niet zo’n slechte keus is als president.

  1. Graag gedaan Jopiek. Het is even werk, maar dan heb je ook wat. 😉
   Heb het gevoel, heel erg zelfs, dat ik druk bezig ben het werk te doen, wat de NOS en RTL nálaten te doen. En dat is:
   Een normale Donald Trump laten zien..!! En.. More to come..
   On global warming bijvoorbeeld. Eh Climate Change.. zo heet dat nu.. 😉

 2. Tja dat is wel heel apart. Laat de kemphanen op elkaar los en dan héél goed luisteren. Blijkt plotseling dat de “complottheorie” waarheid is en de TWEE officiële onderzoekrapporten complottheorieën.

  Een onderzoek dat de waarheid naar boven haalt gaat deze man zijn leven kosten.
  Maleisië heeft het gewaagd de complete Bush administratie te veroordelen wegens oorlogsmisdaden en plotseling zijn er incidenten met Maleisische vliegtuigen. Zo worden de waarschuwingen gegeven en Trump krijgt die ook. Ik betwijfel of hij ’t waagt zo’n onderzoek te starten.

  1. Wat Donald Trump ook gaat doen wat hij vertelde tijdens zijn verkiezingscampagne MOET toch zeker de Amerikanen en de rest van de wereld aan het denken hebben gezet waardoor de groep die gaan beseffen dat er dingen niet kloppen groter wordt (zeg maar wakker worden).
   Hij heeft het gehad over:
   9/11 en dat daar het één en ander niet klopt.
   IS was met hulp van de VS geholpen en in stand gehouden.
   En ook belangrijk denk ik is dat hij gezegd heeft dat sommige media niet correcte berichten verspreiden waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet.
   Wellicht heeft hij nog veel meer gezegd maar deze onderwerpen zijn toch wel belangrijk genoeg en dat heeft hij toch benoemd.

  2. @ Arnold
   Vanaf het begin van de verkiezingen, zag ik 2 mogelijke uitkomsten. Een 3e wereldoorlog met Hitlery en een politiestaat met Trump. Toch liet ik me overtuigen door de toespraken van Trump.
   Hij heeft het systeem gefileerd en duidelijk gemaakt hoe corrupt de bovenlaag is(Wall Street, Media, NWO, 9-11, War on Terror, Democratie etc.). In feite vertelde hij het verhaal, van dat wat wordt weggezet als “complot theorie”. Dan denk je dat het onmogelijk is, dat een “insider” dit kan doen. Want de consequentie hiervan is, dat grote groepen mensen zich bewust worden of gesterkt worden in hun overtuiging van een geript systeem. Maar wat als dit nu juist hun plan is! Wat als dit gebruikt wordt als brandstof voor een volkopstand!

   Je ziet dat de tegenstellingen tussen conservatief en liberaal Amerika, explosief zijn aangewakkerd. Hier zitten extreme groepen tussen die gewapende confrontaties niet uit de weg gaan. Hierbij valt te denken aan militie’s, black lives matter, anarchisten en natuurlijk de socialistische/communistische stormtroopers van Soros! Al ver voor de verkiezingen was deze tendens duidelijk zichtbaar (politiegeweld).

   De grote lijn van Trump zijn politiek is, het aanpakken van de problemen in Amerika zelf. Twee belangrijke punten zijn de binnenlandse rechtsorde herstellen en de Muur. Wanneer je deze twee onderwerpen met elkaar associeërt, kun je met een heel klein beetje fantasie een doemscenario zien. Dan is de muur niet bedoelt voor illegalen, maar een voorbereiding op een fascistische politiestaat. Denk hierbij ook aan de welbekende Femakampen. En daarvoor heeft het systeem eerst enorme sociale onrust nodig om dit te kunnen verantwoorden. We weten al dat Trump niet vies is van regeren met harde hand. Hij prees dictators die door hun beleid, een bepaalde sociale rust konden afdwingen. Vergeet niet dat Fema zich al langere tijd aan het voorbereiden is op ernstige binnenlandse calamiteiten. Er zijn momenten geweest dat ze de volledige beschikbare munitie hebben opgekocht. Bepaalde eenheden van de politie zijn omgevormd tot bijna paramilitaire afdelingen.
   Maar wat zou nu de reden kunnen zijn dat hiervoor gekozen wordt?

   Heeft Trump het systeem blootgelegd, omdat de meeste mensen zich hier toch al van bewust zijn, en de elite dus niks meer te verliezen heeft? Maar daarmee wel hun ultieme macht bezegelen(NWO). Een gekozen dictator in het witte huis! Of staat Amerika en de wereld aan de vooravond van een totale financiële ineenstorting??

  3. Re: VforVendetta

   Ik ben het eens met je stelling dat dit wel eens opzet kan zijn.
   temeer omdat alles van lange hand gepland wordt. iets dat constant terug komt in mijn gedachten zijn de woorden van Horst Seehofer, minister-president van de CSU, die zusterpartij van de CDU: “diegenen die zijn gekozen hebben niets te beslissen en zij die beslissen zijn niet gekozen”. M.a.w er is een macht achter de macht. Denkend aan de Georgia Guidestones[wereldbevolking onder de 500 miljoen houden] kunnen wij weleens aan de vooravond staan van de uitvoering van een satanisch plan. Jacob Rothschild waarschuwde een aantal maanden terug voor de implosie van het huidige financiële systeem.

  4. VforVendetta.
   Bij Obama:snel bewijs ISIS betrokkenheid wissen..? heb ik in de reacties 1.1 en 2 ongeveer dezelfde mogelijkheid beschreven van wat ook jij hier schrijft dus ook ik twijfel maar sluit de mogelijkheid van een opgezet plan niet uit.
   In een boek (ik dacht de dertien satanische bloedlijnen) meen ik gelezen te hebben dat ze iedereen eerst weer hoop zouden geven om daarna toe te slaan en veel van wat Robin de Ruiter heeft geschreven is al uit gekomen.
   Het kan naar mijn mening dan ook twee kanten op wat afhangt van Trump en Poetin maar chaos in Europa was wel gepland zodat ze een reden hebben om wederom als redder van Europa te kunnen optreden waardoor we gelijk onder een dictatuur van een vreemde/buitenlandse mogendheid zouden komen te staan.
   Tenzij Trump en Poetin voor een betere optie kiezen waar iedereen beter van wordt.

  5. PS.
   Niets meer met het klimaatakkoord te maken willen hebben (Trump noemde uitdrukkelijk voor de VS) geeft multinationals in de VS een vrijbrief voor ongelimiteerde productie terwijl al die andere landen die getekend hebben wel aan normen moeten voldoen.
   TTIP is op de lange baan geschoven,maar CETA het handelsverdrag met Canada gaat door en veel multinationals hebben daar vestigingen wat hen de mogelijkheid geeft om regeringen boetes op te leggen als zij iets in het nadeel van die multinationals zouden ondernemen.
   De Amerikanen gaan volledig achter Trump staan omdat zij weer werk krijgen en dus inkomsten.
   Alles wat Trump tot nog toe heeft bekend gemaakt is uitteleggen op twee manieren zoals jij ook over die muur schreef waarvan Trump zegt dat het is om drugssmokkelaars en illegalen tegen te houden terwijl het ook gewoon een blokkade kan zijn voor hen die de VS willen verlaten.(De VS wordt dan een soort concentratiekamp omgeven door water en de muur).

  6. Als dan eenmaal de multinationals en banken de absolute macht hebben zullen zij die ze nu blij willen maken door hen werk en inkomen te geven dwangarbeiders worden.

  7. 7.3
   Die financiele instorting gaat nog even op zich laten wachten.
   Ter onderbouwing:
   De Dollar en daaraan vast de Euro zijn allang niets meer waard behalve de waarde van oud papier.
   Arbeiders die Trump zal moeten betalen worden betaald met geld (Dollars) dus als nu de Dollar ineenstort en daarmee de Euro kan Trump nooit zijn plannen uitvoeren want hoe ga je dan die mensen die je helpen belonen?
   Pas als er niet meer betaald hoeft te worden klapt dat systeem en ineen en zijn de eerder betaalde arbeiders dwangarbeiders en de rest heeft niets meer.

 3. Re: Arnold.

  Zeker waar dat steeds meer mensen zgn. wakker worden. Maar wat is wakker? Kijk eens naar wat Clinton zei. Oorlog met Iran zou een feit zijn als zei President zou worden. Trump zegt dat hij het atoomakkoord met Iran gaat opzeggen. In beide gevallen betekent dat een escalatie. Ik denk dat Trump een “trojaans paard” is. Ik vergis mij graag in deze kwestie. Ik kan mij nog een documentaire over Trump herinneren van een paar jaar geleden…helaas kan ik ‘m niet terug vinden. Het ging over een golfbaan in de UK. Een bewoner naast dat terrein keek op een dag tegen een meters hoge muur van aarde. Opgehoogd zodat zijn klanten niet konden zien hoe die man daar leefde want: “hij leefde als een varken”. Dat “varken” had geen toegang meer tot zijn waterbron omdat die vernietigd was door de bulldozers. Tot zover compassie voor “de gewone man”.

  1. Zij achter de schermen bepalen alles ook wie president wordt waardoor de verkiezingen niets meer dan een show waren zoals dat straks in Nederland ook het geval zal zijn.

  1. Doordat een deel van het beton in STOF was omgezet.. Hoe dat kan weet niemand nog, want de hoeveelheid energie die je nodig hebt om van ZOVEEL beton stof te maken..
   Vervolgens waren de 7 verdiepingen garage onder de BEIDE gebouwen, de grote betonnen bak, al ondermijnd en opgeblazen. Lees het verhaal hier op de site van de concierge van de WTC-torens, William Rodriguez, die mensen in de kelder hielp, NA een BOMAANSLAG/EXPLOSIES die de kelder al hadden ondermijnd.
   https://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/deze-man-weet-de-waarheid-over-911/
   Het was natuurlijk noodzakelijk voor de daders, dat zij het BEWIJS van hun daden, op een zo klein mogelijke plek bijeen zouden hebben liggen, zodat dát relatief simpelst te verwijderen was.
   Het verwijderen van al het staal op de plaats delict is trouwens ook al een MISDAAD geweest.. Waarom het zo snel moest allemaal? Natuurlijk om PRECIES dezelfde reden: ZSM het bewijs van de interne ondermijning van de gebouwen, opruimen.. Gewoon common sense gebruiken.

 4. Nu de geruchten gaan dat ex-burgemeester van New York tijdens 9/11, Rudy Guiliani, wellicht minister van Buitenlandse Zaken kan gaan worden, ben ik eens benieuwd hoe Trump zich hieruit gaat draaien.
  Guiliani was immers nauw betrokken bij WTC 7.

  1. Luca.
   Telkens hebben we het op bv deze site erover gehad dat er machten op de achtergrond zijn die de presidenten opdrachten geven.
   Wat als nou Trump één van hen is?
   Hij heeft een enorme rijkdom/imperium dus voor het geld doet hij het niet sterker nog in het 60 minuten gesprek geeft hij aan dat hij maar 1 Dollar zal aannemen.
   Waarom wordt zo iemand president? macht/heerschappij denk ik.
   Als ze er van overtuigd zijn dat er niets meer fout zal gaan en ze zijn dan ook nog baas over justitie en defensie wie kan hem dan nog iets maken?
   Is het niet toevallig dat terwijl meer dan 60 Senaatsleden een brief hebben ondertekend om een onderzoek naar Clinton te starten juist H.Clinton die ene man van de FBI beschuldigd terwijl er niets over het verzoek daartoe wordt gezegd?
   Gevolg is wel dat het de FBI beschadigd en dan vooral die ene man.
   Ook hierdoor krijg je mensen die tegen elkaar opgezet worden wat kan leiden tot geweld en is dat niet de bedoeling?
   Als daar dan ook nog bij komt dat 9/11 opzet van Bush was heb je helemaal de poppen aan het dansen en dat het uitkomt is logisch omdat veel mensen nu op zoek gaan alleen omdat hij erover begon.
   De Feema kampen zijn dan een mooie oplossing want die hebben ze niet voor niets gebouwd.
   De muur zorgt ervoor dat niemand kan ontsnappen (hoe dat werkt weten ze want ze hebben ervaring met Oost en west Duitsland).
   Drugssmokkelaars en mensen die illegaal de VS binnenkomen kunnen ook met de reeds bestaande mogelijkheden opgepakt worden daar is geen muur voor nodig en kijk ook eens wie er aan die drugssmokkel geld verdienen.
   enz enz enz.

 5. Trump’s Administration: The Swamp Deepens
  http://landdestroyer.blogspot.nl/2016/11/trumps-administration-swamp-deepens.html

  Rand Paul: ‘I’ll do whatever it takes’ to stop Bolton from being secretary of state
  http://www.politico.com/story/2016/11/rand-paul-no-john-bolton-trump-231406

  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/03/26/stop-listening-to-john-bolton.html

  Dit is dus wat we van de regering Trump kunnen verwachten.

 6. Het is inside job. Bush en zijn maten moeten de gevangenis in. Bush en zíjn regering zijn grote misdadigers.ze wíllen de mensen voor de gek houden. Stop ze in de gevangenis zonder genade

  1. Mike Pompeo.
   On november 18,2016 he was selected by president-elect Donald Trump to be Trumps nominee for director of the Central Intelligence Agency.

   Onder National Security.
   In february 2016,Pompeo said Snowden should be brought back from Russia and given due process,and i think the proper outcome would be that he would be given a death sentence.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Pompeo

 7. Veel Trump onroerend goed is gebouwd met Israëlisch geld (bron Cris Bollyn) plus hij is grote vrienden met Likud misdadiger Netanyahu dus als iemand oprecht denkt dat hij de rol van Israel in de 9-11 aanslagen gaat blootleggen die kan van een koude kermis thuis komen.
  Opnieuw wordt het volk bespeeld ongelooflijk met zoveel info op het net heeft men het nog over de 28 blz van het 9-11 fake rapport
  Guilliani zit in z’n directe kring die man is mede schuldig aan de cover-up.
  Ik zie geen hoop betreffende 9-11.
  En dan nog iets , Trump bouwt een muur , niemand kan nog kritiek hebben op Israel (die heeft immers ook een muur)want de grootste “democratie”in de werel heeft er dan ook een wat zijn ze toch slim he.

  1. Sorry voor de spelfouten in mijn vorige comment ik was net wakker.
   Zoals je linkje aangeeft @ Arnold ziet het ernaar uit dat de (zionistische/neo-cons) agenda doordendert en dus geen verder onderzoek naar 9-11.

 8. Waarom wordt er op wanttoknow.nl niets geschreven over het verhaal van Dr Judy Wood where did the towers go? Ik zag onlangs ergens in een ander artikel op deze site over 911 dat er geschreven wordt dat zij deel van die groep is terwijl zij juist tegen hun verhaal in gaat en met feiten onderbouwd dat het niet klopt wat zij zeggen. Ik vind persoonlijk dat Judy’s verhaal het meest geloofwaardig is en dat het verhaal van architects for truth juist onderdeel zijn om het echte verhaal te onderdrukken omdat volgens Judy technology is gebruikt dat niet de gebouwen heeft laten instorten maar dat de gebouwen gewoon compleet verdwenen zijn. Ik zal even een link plaatsen voor mensen die geinteresseerd zijn om te onderzoeken wat Judy verteld.

  https://www.youtube.com/watch?v=vadSaWyiozg&t=3143s

 9. Donald Trump verteld in de video slechts dat er mogelijk ook nog springstoffen in de vliegtuigen zaten. Hij ontkent de media leugens niet.

  Verwacht niet te veel dan The Donald.
  Rudy Gulliani, die burgemeester was van New York tijdens 9/11, is een van republikeinen die Trump steunden, terwijl Gulliani zeker de gevangenis in zou gaan als Trump de waarheid over 9/11 aan het daglicht zou brengen.

  We mogen allemaal blij zijn dat de Clinton crimineel geen president werd, maar het is natuurlijk wel verdacht dat Hillery oorlogszuchtig jegens Rusland tekeer ging in haar campagne. Niemand wil stemmen op een kandidaat die een oorlog wil met Rusland.

  Donald Trump dreigt de scheiding tussen kerk en staat in de VS serieus in gevaar te brengen. Zijn verkiezingsoverwinning werd voorspeld door The Simpsons, dus houdt er rekening mee dat is waarschijnlijk toch gewoon een geplande poppetjespolitiek is.

  Dr. Walter Veith deed enkele observaties die ik meen scherp waren, The Trump Card: https://www.youtube.com/watch?v=KFt19_iYi8k

  1. Volgens een film dat ik toegestuurd gekregen heb van een Amerikaan beweerde mensen van dat gebouw dat er een Dynamiet bedrijf op verdiepingen werkten waar zij niet binnekonden zonder kaart… en de brandweer heeft duidelijk bommen horen afgaan. Als je dan de pilaren zag nadat de gebouwen neergingen bleek de ondergrond weken smeulen en werd een scheikundige stof gevonden die enkel door dynamiet diensten word gebruikt om de weerstand van staal te verlagen zodat het sneller smelt bij hogere temperaturen. Staal kan uit zichzelf namelijk hogere temperaturen aan dan de temperatuur die kerosine kan bereiken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.