Advertentie

‘Kernenergie’, wat we daar precies mee bedoelen..?


x

‘Kernenergie’, wat we daar precies mee bedoelen..?

Over de uitgebreidere  mogelijkheden dan alleen maar ‘kernsplijting‘?

2012 © Dick Korf FreeEnergy4All.nl

 x

We horen regelmatig de vraag stellen of kernenergie toch niet meer aandacht moet krijgen dan het nu heeft omdat dit toch een min of meer milieuvriendelijke energie-opwekker is met weinig of geen CO2 uitstoot. Maar de vraag is dan: waar heeft men het dan eigenlijk over?

Als men over kernenergie spreekt bedoelt men vrijwel altijd ‘kernsplijting’ met hele nare bijwerkingen zoals radioactieve straling, kernafval waar men amper raad mee weet maar ook over kernrampen e.d. Zo hebben er de afgelopen 44 jaar 7 kernrampen plaats gevonden waarbij die van Tjernobyl in 1986 de grootste was.

Maar zelden hoor je dat er ook nog zoiets als ‘kernfusie’ bestaat!

Ja hoezo, zult u vragen, kernfusie dat is toch dat wat te vergelijken is met wat er op de zon plaatsvindt waarbij temperaturen optreden van meer dan 300 miljoen graden Celsius? Of wat men al tientallen jaren aan het onderzoeken is, wat inmiddels meer dan 15 miljard euro heeft gekost, wat de meest complexe apparatuur gaat vergen ooit gebouwd om onder controle te houden en waarvan het einde nog amper in zicht is?.

Ja dat klopt, dit wordt dus ‘hete kernfusie’ genoemd. (het gaat om het z.g. ITER-project in Zuid-Frankrijk wat zo’n 500MW zou moeten gaan leveren en in 2020 in bedrijf zou moeten komen).

Electrochemicus Fleischmann en Fysicus Pons in een stevige discussie. Klik op de foto voor een prachtige artikel over deze ontdekking..!

Waar men echter tot nu toe praktisch aan voorbij is gegaan is dat er ook nog zoiets als ‘koude kernfusie’ bestaat nl. kernfusie wat bij beheersbare temperaturen plaatsvindt. Zo wordt koude kernfusie ook wel met de term L.E.N.R. aangeduid (Low Energy Nuclear Reactions).
De eerste wetenschappers die hiermee naar buiten kwamen waren de heren Fleischmann en Pons in 1989 (foto). Zij, hoewel later door velen verguisd, mogen toch als de grondleggers gezien worden van deze ‘cold fusion’-ontwikkelingen.

In ieder geval komt in tegenstelling tot kernsplijting bij zowel hete als koude kernfusie geen radioactieve straling vrij, zijn er geen milieuvervuilende eindproducten en geen CO2 uitstoot! Ook is het gebruik van de kernfusiestof niet alleen in ruime mate voorradig maar wat ook nog in zeer geringe mate verbruikt wordt omdat de warmte-energie die er bij vrij komt meer dan een miljoen maal hoger is per gewichtseenheid (energiedichtheid) dan bij fossiele brandstof het geval is. Kernfusie betreft een proces waarbij neutronen opgenomen worden in de kern van een ander atoom zodat er een nieuw element ontstaat.

Andrea Rossi tijdens een presentatie over de opschaling van zijn E-cat-centrale.

Je zou dus kunnen zeggen dat als dit waar is, dit een oplossing biedt voor al onze energieproblemen? Ja, daar kan ik volmondig dus ‘JA!’ op zeggen, dit is inderdaad het geval! Maar zult u zich dan weer afvragen: “Waarom horen we daar dan niets over?” Dat is een zeer belangrijke en interessante vraag!

Dit heeft m.i. alles te maken met het gegeven dat er nog steeds geen volledige en afdoende wetenschappelijke verklaring voor dit verschijnsel is gevonden. Er zijn diverse theorieën, die echter allemaal van elkaar verschillen en de wetenschap neigt er naar dat als iets niet wetenschappelijk verklaard kan worden “het niet bestaat….” En dan zeg ik: hoezo?

Waarom zeg ik dit? Omdat ik inmiddels zoveel informatie en bewijzen heb verzameld dat zoals een vriend van mij onlangs zei: “Deze geest is uit de fles en die kan er nooit meer in terug worden gestopt” omdat “het” al op diverse plaatsen in de wereld onomstotelijk bewezen is! Kortom: er is al te veel bewijs aanwezig dat dit niet meer terug te draaien is en ik stel dat NU de tijd rijp is om de volgende stap te zetten, vandaar dit artikel!

Voorbeelden:

 1. Het E-Cat (Energy Catalyzer) 1MW-project van Andrea Rossi uit Italië, zie o.a. HIER en HIER Maar ook dit artikel op WantToKnow.nl/.be
 2. Het Defkalion-Hyperion project uit Griekenland/Canada, zie HIER
 3. Het Piantelli project in Siena-Italië, (in samenwerking met Rossi),
 4. Het Brillouin project in California-USA, zie HIER
 5. Francesco Celani, Italië, HIER
 6. George H. Miley- LENUCO-company, HIER
 7. Mehran Keshe uit België die zegt in december 2012 naar buiten te treden met een Plasma-generator van 3 á 4 kW en een van 10kW, zie HIER
 8. Robert en John Rohner uit Las Vegas die elk voor zich een plasmamotor aan het ontwerpen zijn gebaseerd op de vroegere Papp-engine,
 9. NASA/USA
 10. Andere projecten uit Australië/Freepower co., India, Rusland, enz..

Maar wat is het fundament van deze LENR experimenten
Waarop dit alles gebaseerd is? Opmerkelijk is dat de meeste van bovengenoemde experimenten gebaseerd zijn op waterstof H2 en Nikkelstof in combinatie met een katalysator. De één stelt echter dat het Nikkelstof de transitie doormaakt naar koper terwijl anderen stellen dat juist het fijne nikkelstof de katalysator is en dus het nikkel niet zelf een verandering ondergaat maar dat het juist het Waterstof is dat uiteindelijk via enkele tussenstappen muteert naar Helium.

Zo spreekt Brillouin niet over LENR maar over CECR=Controlled Electron Capture Reactions. In plaats van waterstof spreekt men ook regelmatig over ‘Deuterium’, een andere vorm van water en in plaats van Koper over het gebruik van Palladium. Momenteel zijn verschillende instituten heel actief op dit gebied waaronder o.a. het  gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of Technology), alsook het SRI (Stanfort Research Institute/California.)

Wat betekent dit voor de wereld en de mensheid?
De verwachting is dat in de komende jaren steeds meer werkende units op de markt gaan komen en van belang is natuurlijk dat ze stabiel zijn, duurtesten hebben ondergaan maar ook gecertificeerd zijn, dus officieel zijn goedgekeurd. Ook van belang is dat ze goed regelbaar zijn en hoeveel warmteproductie ze kunnen leveren. Op dit moment wordt er op verschillende plaatsen in de wereld heel hard gewerkt aan vooral de hogere temperatuur units zodat stoom geproduceerd wordt wat via een turbine een generator aandrijft voor elektriciteitsopwekking.

Het streven van NewEnergy4All is om een bijdrage te leveren in de realisatie hiervan.

Dick Korf oprichter en CEO van NewEnergy4All

Enerzijds door de units voor de Nederlandse markt beschikbaar te maken maar ook door het creëren van bewustwording dat we dicht bij een grote doorbraak zijn op het gebied van onze energievoorziening. De hierboven beschreven koude kernfusie kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Het uiteindelijke streven is dan om zowel units te hebben die in huishoudens geplaatst gaan worden alswel grotere units die in scholen, werkplaatsen, kantoren, huizenblokken, kassen, enz. geplaatst kunnen worden. Ook moet gedacht worden aan de toepassing in ontwikkelingslanden om o.a. van zout water zoet water te kunnen maken, enz.
Ook zullen elektrische auto’s dmv een eigen kleine LENR reactor of Plasmareactor zelf elektriciteit kunnen opwekken waardoor slecht 1 x per jaar “getankt” hoeft te worden. Maar het mooiste is natuurlijk dat er op den duur ook units ontwikkeld en geproduceerd gaan worden die zo groot zijn dat ze ingezet kunnen gaan worden in elektriciteitscentrales. Dus samengevat: de toepassingsmogelijkheden zijn onbeperkt!

Stand van zaken
Er worden momenteel grote vorderingen gemaakt maar als er door meer wetenschappers en bedrijven aan gewerkt zou worden zou de komst van bruikbare producten verder versneld worden. In dat opzicht is het verheugend dat de Europese Unie deze zomer LENR aan het ontwikkelingprogramma heeft toegevoegd zodat gekwalificeerde partijen nu subsidie voor hun koude kernfusieonderzoek kunnen aanvragen.

Ik hoop met dit initiatief hiertoe bij te dragen!

Dick Korf

CEO – NewEnergy4All BV

dick.korf@newenergyy4all.nl

17 gedachten over “‘Kernenergie’, wat we daar precies mee bedoelen..?

 1. Ik volg het verhaal van de e-cat nu ongeveer een jaar. In dat jaar is er veel gebeurd maar ook eigenlijk niets, meneer Rossi blijft maar komen met nieuwe aankondigingen, nieuwe data, nieuwe geruchten, maar uiteindelijk is er nog steeds geen sluitend bewijs dat zijn technologie echt werkt. Vooral zijn continue uitstellen, dat zegt eigenlijk al genoeg: het werkt gewoon niet. Als het wel had gewerkt dan had hij al een patent en was er al een bedrijf aan het produceren geslagen. Misschien, of hopelijk, heb ik ongelijk maar hoe langer deze klucht duurt hoe minder ik erin geloof…

  1. Rossi verkoopt inmiddels de 1MW E-Cat centrale, maar ook daaraan kun je twijfelen natuurlijk.

   Verder heeft Rossi al vele malen aangegeven in dit geval niet aan ‘wetenschap’ te werken en dus helemaal niet verplicht is de werking te bewijzen. Hij is bezig met het maken van een ‘product’ dat hij zakelijk gaat verkopen, hij is dus de laatste jaren ‘zakenman’ en niet uitsluitend wetenschapper. En natuurlijk gaat een zakenman niet het geheim van zijn apparaat verklappen zolang er nog geen duidelijk patent en veiligheidscertificaat is afgegeven, de concurrentie ligt beslist op de loer.

   Ik volg het inmiddels anderhalf jaar en mijn gezonde verstand zegt me dat een oplichter nooit zover kan komen als Rossi inmiddels is. Tevens tonen experimenten van NASA, het MIT en nog wat andere onderzoekers op het gebied van Koude Kernfusie aan, dat het beslist mogelijk is en ook die onderzoeken worden hoofdzakelijk gedaan met dezelfde elementen die Rossi gebruikt, namelijk nikkelpoeder en waterstof.

  2. Het verkrijgen van een patent op een dergelijke uitvinding is niet echt gemakkelijk, vergeet niet dat er veel weerstand tegen deze vorm van bijna vrije energie is, kijk maar eens hoe Fleischmann en Pons 20 jaar geleden zijn afgemaakt.

   Patentbureaus gaan niet over 1 nacht ijs bij het toekennen van een patent voor een dergelijk iets. Rossi heeft ook aangegeven dat er telkens verbeteringen moeten worden doorgevoerd op aangeven van de patentverstrekkers en zodra die verbeteringen zijn aangebracht begint het keuringsproces opnieuw.

   Het hele spul staat nog in de kinderschoenen en je praat hier wel over iets anders dan een nieuw ontwerp voor een paar snelbinders voor je fiets.

  3. En ja, ik hoop ook op een werkend exemplaar dat eindelijk eens kan worden bekeken en doorgemeten door iedereen die daar belangstelling voor heeft, maar ik begrijp heel goed dat Rossi als een kip op de gouden eieren zit. Je hebt het in dit geval over een techniek die hem vele en vele miljarden winst kan opleveren.

  1. Zjoz,

   Uit je reactie kan ik niet opmaken of je voor- of tegenstander bent van koude kernfusie. Je bent absoluut tegen kernenergie zoals we dat nu kennen en reken maar dat ik dat ook ben.

   Wellicht denk je dat koude kernfusie hetzelfde is en er bij een explosie van de reactor veel straling vrijkomt. Dat is echter niet juist, bij koude kernfusie komt slechts een heel klein beetje straling kijken en zodra er iets met de reactor gebeurt, dan is die straling binnen een paar uur totaal verdwenen. Koude kernfusie is dus DE oplossing voor een schone, goedkope en veilige energieopwekking.

   Bij koude kernfusie worden atomen samengevoegd en niet kapot gemaakt zoals bij kernsplitsing, bij splitsen komt dus wel heel veel langdurige straling vrij.

   Daarom is het ook zo schandalig dat geen overheid, geen universiteit, geen media en zelfs Greenpeace geen enkele aandacht aan de technologie van Andrea Rossi willen besteden. Ze hebben allemaal de mond vol van duurzame, veilige en goedkope energie en ze zijn allemaal(!) op de hoogte van de E-Cat van Rossi, maar ze schijten in hun broek om er aandacht aan te besteden, ze zijn bang voor de huidige grote spelers op het gebied van energie en olie.

   Maar het komt eraan, de koude kernfusie zal in no time de wereld veroveren, de burger en het bedrijfsleven staan nu al in de rij om het te kopen!

  2. Hoi Paul,

   bedankt voor jouw reactie en uitleg.
   Ik ben ervan op de hoogte.
   Tevens ben ik er ook van op de hoogte dat kerncentrales geen energieopwekkers zijn, maar gecamoufleerde wapenfabriek.
   Het verarmd uranium wordt voor veel geld wereldwijd verhandeld.
   Frankrijk is hier één van de koplopers.

   De bommen die in Libïe, Afghanistan, Iran etc. worden gedropt noemt men bommen met verarmd uranium, in 1945 op Hirosjima en Nagasaki hanteerde men nog de term atoombom…………
   Vandaar de tegenwerking.
   Zo goed als alle atoomcentrales op onze planeet zijn gefinancierd, door de overheid, ( lees: elite).
   Hetzelfde schorem wat meent dat er teveel mensen op deze planeet zijn, ( Club van Rome, sic.)
   Wat wereldwijd kanker veroorzaakt door ons voedsel, lucht, water en medicijnen te vergiftigen, en zie het gaat ze goed af als je je realiseerd dat 1 op de 3 medebewoners sterft aan kanker en de moordende behandelingsmethodes die men er op na houdt.
   Veel centrales zijn hun ‘veilige’ tijd al jaren overschreden, maar er wordt er geen één gesloten.
   Ojawel, in Duitsland, waarna de contracten zijn getekend om in Frankrijk kernenergie te kopen, net zoals de andere omringende landen.
   Vrije energie is al heel lang bekend, Tesla was één van de idealisten die gratis energie voor iedereen wou. Ook hij heeft zijn mooie intenties met de dood moeten bekopen.

   Triest,

   Groet, Zjoz.

  3. Je hebt gelijk, verarmd uranium is een stille moordenaar, dat is iets dat koude kernfusie niet zal oplossen. Het politieke en militaire uitschot zal er niet door verdwijnen, was er maar een techniek die dergelijke idioten kon veranderen.

 2. Ik ben per definitie niet TEGEN kernenergie, maar TEGEN het AFVAL ervan.
  De halfwaarde tijd (de tijd dat nog de helft van de intensiteit van een isotoop – lees radioactief materiaal – aanwezig is) van uranium-235 is 2,5 miljoen jaar. En i.p.v. dure opslag is het in het verleden te vaak gebeurd dat het in zee is gedumpt.

  Er zijn in de vorige eeuw meerdere mensen bezig geweest met het ontwikkelen van vrije energie, (Niet alleen Nicolai Tesla, maar ook zeer zeker Victor Schauberger) wiens technologieën vele malen milieuvriendelijker waren.

  Omwille van economische belangen zijn AL deze technologieën in de doofpot gestopt. DÁT vind ik een schande.
  Dat er geld verdient moet worden vind ik helemaal niet erg. Maar dat technologieën die in dienst kunnen staan van de aarde en de mensheid MOEDWILLIG worden weggemoffeld vind ik te triest voor woorden!

  1. Hebben degenen die de laatste reacties hebben geplaatst eigenlijk wel begrepen waar deze column over gaat? Het gaat namelijk NIET om kernenergie op de oude wijze, het is een artikel dat aandacht op de koude kernfusie wil vestigen en koude kernfusie is iets HEEL ANDERS dan de kernenergie die momenteel wereldwijd in levensgevaarlijke centrales wordt opgewekt!

 3. Net binnen gekregen, het is “maar”een email, maar het gonste al dit weekend over het alt. internet.
  Dit soort berichten worden meestal verzwegen, en zeker NU er verkiezingen zijn in de VS ( want de West Coast wordt ernstig bedreigd)
  Het kan natuurlijk een HOAX zijn, maar feit is dat ze het plutonium met water afkoelen en dat gaat direct de zee in…hoe dan ook, tonnen plutonium kunnen het hele planeet tot de stenen tijdperk terugbrengen met een beetje geluk. Althans , dat is wat ik heb vernomen. Nog een voorstaander van kern energie die me een beetje zou kunnen opvrolijken?
  Doe het volumen omlaag, want veel freaks in het alt. circuit wanen zich DJ’s .
  http://thecontrail.com/profiles/blogs/red-alert-fukushima-spent-fuel-pools-exploded-on-fire-now?xg_source=activity

  1. Voor meer hierover Pablo, kijk op Zonnewind.be.

   te triest voor woorden.

   Groet,

   Zjoz.

  2. Sorry, dit is de video..
   http://www.youtube.com/watch?v=ApADutKQdms

   en nu meer..twitter knettergek met berichten..
   Fukushima daily http://fukushima-diary.com/2012/10/express-my-child-is-bleeding-from-her-ears-you-see-many-other-people-bleeding-from-ears-on-twitter-too/
   Ik zou iedereen hier op attenderen en echt iodine pillen kopen, niet voor nu direct, het kan ook net niet nodig zijn voor een lange tijd, maar als je Tonijn zou eten..tja, of geprocedeerde vismaaltijden van onbekende afkomst..Vis komt over de hele wereld vandaan hier na toe.
   Dus geen Kernenergie zou ik maar zeggen..nee, dat is definitief.

 4. Kernenergie wordt de toekomst maar het instrument maar het instrument hiervoor moet vergeestelijkt worden. Dan kunnen we straks met een zandkorreltje naar het andere eind van de wereld. Kernenergie is zonne-energie in het oneindige. Het wordt straks ook ingezet als instrumenten voor gezondheid. Dit kunt u vinden in de boeken van de metafysicus, Jozef Rulof (1898-1952) die de hoogste geestelijke wijsheid op aarde heeft gebracht door de Meesters aan Gene Zijde.

  1. Da’s dan fijn gezegd door Jozef, Anita, maar momenteel gaan we als mensen de pijp uit door kernenergie, is het dan niet door de kernwapens die van verarmd uranium gemaakt én gebruikt worden, dan wel door de straling.
   Wel met de voetjes op de Aarde blijven, hé?

   groetjes,

   Zjoz.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.