Advertentie

Toevallig dat je dit precies nú leest..! Doe mee!


‘Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie
het resultaat van een blind toeval zou zijn,
dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert

waarna alle druklettertjes weer op de grond terecht komen,
in de voltooide en foutloze orde van het woordenboek.’

 x

Albert Einstein
(natuurkundige 1879-1955)

 

* * *

De relativiteit van Einstein's relativiteitstheorie..? Wellicht dat wat niet gemeten kan worden, zou niet geweten kunnen worden..
De relativiteit van Einstein’s relativiteitstheorie..? Wellicht dat wat niet gemeten kan worden, niet gewéten zou kunnen worden..

We wijden dit artikel uit 2011 aan ‘het Toeval’.. Er zijn reden te over om dit artikel nógmaals te plaatsen. Want is het niet heerlijk over toeval te lézen en dat gevoel te krijgen over een boven-natuurlijke gebeurtenis te lezen..? Er zijn voorbeelden genoeg en het is fijn die met elkaar te delen. De verhalen over jouw toeval hier op de site. En wellicht heb je interesse om méé te doen zelfs aan een essay-wedstrijd van de TU-Eindhoven. Lees verder..

We schrijven dit woord graag met een hoofdletter, omdat het volgens ons een grote rol gaat spelen in onze nieuwe wereld. In het oude Sanskriet werd het toeval gezien als een prachtige ‘kraal’ die je aantrof op het weefgetouw van het Leven, op dié plaatsen waar twee draden, twee ‘gebeurtenissen’ elkaar kruisen. Het grappig van deze beeldspraak is natuurlijk het gegeven dat JIJ degene bent voor wie die kraal daar hangt… Jij loopt immers over de draden van jouw ‘levensweefwerk’, om het zo maar eens te zeggen. En jij bent degene die dat ‘Toeval’ ziet.. Want zie je het niet, dan bestaat het niet.

Toeval heeft helaas niet meer alléén de plaats die het innam, eeuwen geleden. Toen nog wist men deze kralen uitsluitend als een cadeau te bekijken en er een diepere plaats in het Hart voor in te ruimen. Je kent ongetwijfeld déze prachtige zienswijze op de Levenstijd, op ons fenomeen ‘Tijd’. Het heet’:

‘The Gift’
Xx

Yesterday is history

Tomorrow a mystery

Today is a Gift

That’s why it is called:

‘The Present’.
X

Het gaat er dus om dat we in staat zijn het ‘cadeautje van vandaag’ uit te pakken. Dat cadeau zit dus verpakt in het ‘NU’. En JIJ bent degene die daarvan de sleutel in zijn/haar hand heeft..!

Want wanneer we het Toeval als fenomeen omdraaien, zou je ook kunnen zeggen, dat het er alléén is, als we ALLERT zijn, of in andere woorden BEWUST! Bewust IN het moment leven! Wanneer je uitermate bewust bent van datgene waar je je op DIT moment in bevindt, dan krijgt het toeval ruimte zich te openbaren. Zie je dus de grotere samenhang, krijgen verbanden de kans zich aan je te tonen..!!

Hoe prachtig je dit kunt verwoorden, zie je in het citaat van Loesje, dat je hiernaast ziet. En wanneer je het dus goed beschouwt, zitten we in een continuë stroom van toeval; alleen is het dus aan ONS om het te ont-dekken!

En met het tevoorschijn komen van de nieuwe Aarde, zul je merken dat het Toeval een steeds grotere poging zal doen om je aandacht te krijgen. Het Toeval wil namelijk.., dat één grote stroom zichtbaar wordt.. Dat een grotere stroom aan het Licht mag komen.. Een hogere staat van bewust-Zijn. ‘Toeval’ is namelijk niet iets ‘doms’ van de natuur. Het zijn gebeurtenissen, die vaak één kans op vele miljoenen laten zien, soms zelfs één op vele miljarden..! Dat kán dus geen toeval zijn, dat is ‘Toeval’-met een hoofdletter…

Hieronder tref je een aantal visies op ‘Toeval’ aan, die in het Februari-nummer van het kwaliteitstijdschrift ‘ZIJN’ werden geplaatst. Toeval blijkt helaas té vaak nog bekeken te worden met de linkerhersenhelft. Als een ‘begrip’ dus, iets dat je kunt ‘vatten’ of begrijpen.. Maar volgens ons valt er aan toeval NIETS te begrijpen.. Het is, zoals we ergens tegenkwamen, ‘God die aan het werk is’..!

We wensen je veel ‘AHA’-momenten bij dit hoofdartikel. Veel plezier!

* * *

We willen je vragen, indien jij een bijzonder toeval hebt meegemaakt, dit aan ons te melden via onze mailbox (contact@wanttoknow.nl). We zullen dan dit artikel mogelijk aanvullen met jouw ervaringen.

* * *

Een prijsvraag met een hoofdprijs van € 500,- en.. Eeuwige roem..

In ieders leven speelt het toeval een grote rol. Eéen cijfertje anders in de postcodeloterij, die bal op de binnenkant van de paal, die toevallige ontmoeting die je leven veranderde, de onvoorstelbare pech van vorige maand, het onbeschrijfelijk gelukkige toeval … Wiskundigen proberen toeval te kwantificeren en in zekere zin te beteugelen. Kansrekenaars en statistici houden zich bezig met schommelingen van beurskoersen, ze proberen toekomstige pensioenuitgaven te voorspellen, veilige dijkhoogten vast te stellen, verkeerslichten zo goed mogelijk af te stellen. Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt in het instituut Eurandom (http://www.eurandom.tue.nl) gerekend aan dat soort problemen en aan nog veel meer verschijnselen waarbij kans en onzekerheid een rol spelen.

 Eurandom

Maar ook niet-wiskundigen hebben gevoel voor toeval, en gedachten over de rol van kans en toeval in het dagelijks leven. Eurandom roept daarom iedereen op, ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Eurandom een essay te schrijven over Kans en toeval. De winnaar ontvangt € 500,- en wordt uitgenodigd zijn of haar essay voor te lezen bij een lezingendag t.g.v. bovengenoemd jubileum van Eurandom, in de middag van woensdag 11 december 2013. (Jury leden zijn: Richard Gill, Klaas Landsman en Onno Boxma)

De inzendingen dienen wel voorwaarden te voldoen: Er geldt een maximale lengte van 2000 woorden en het dient te worden geschreven in het Nederlands of Engels. Inzendingen dienen in de vorm van Word of PDF-file te zijn opgemaakt (zie hier voor verzendadres). De sluitingsdatum voor inzendingen is maandag 11 november, 18.00 uur. De inzendingen worden zonder naam e.d. naar de jury gestuurd, want zo wordt een eerlijk en onafhankelijk oordeel gegarandeerd..! We plaatsen deze winnende inzending -bij gebleken geschiktheid- ook hier op de site! (Wanneer deze niet té wiskundig van inhoud is bijv.)

prof onno boxma
Prof. Dr. Onno Boxma beleefde zélf ook een toeval, dat een heel diepe indruk op hem maakte..!

Van professor Dr. Onno Boxma van de TU-Eindhoven, overigens een van de juryleden, is deze ervaring van een uiterst verbazingwekkend toeval, dat hem zélf overkwam:

“Ieder mens maakt  in zijn leven heel veel toevallige gebeurtenissen mee, maar soms gebeurt er iets dat zó onwaarschijnlijk is, dat het je jaren bijblijft. Mij overkwam dat in 1976, toen ik op kamers woonde in Bilthoven, bij een –in mijn ogen- stokoude dame. Een vriend ging verhuizen en greep de gelegenheid aan om wat van zijn boeken op te ruimen. Mijn voorliefde voor boeken en tennis kennende, gaf hij mij enige oude tennisboeken, uit de jaren 1920.  Hij had ze ook weer via-via gekregen en keek er eigenlijk nooit naar; ik zou ze wel op prijs stellen, zo dacht hij.

Voor mij was het een geweldige aanwinst, vooral een boek van Merrihew over de beginjaren van de Daviscup was fantastisch. Enthousiast liet ik het boek aan mijn hospita zien, die ik tegenkwam in de hal van het huis. Die dame viel toen bijna om van verbazing, waarbij aangetekend dient te worden, dat ze tóch al niet zo stevig op de benen meer stond. Want wat gebeurde er..? Voorin het boek, waar zij als eerste naar keek, stond de naam van de eerste eigenaar: ‘Hijmans’; en daaronder stond de aankoopdatum: 4 maart 1929. Mijn hospita bleek deze Hijmans te kennen, vrij goed zelfs..! Want ze had het huis waar zij (en ik) nu woonde van hem gekocht, in 1930..! Het boek bleek dus, na omzwervingen van zo’n 30 jaar, weer teruggekeerd op het oude nest..”

x

* * *

x

Toeval volgens de filosoof:

‘Niet verwacht, onvoorzien en vooral bijzonder opmerkelijk’
x

 

René van Woudenberg is hoogleraar Filosofie aan de Vrije Universiteit: “In het dagelijks leven gebruiken we het woord toeval in verschillende betekenissen. Een van de meest gebruikte betekenissen is: ‘niet verwacht, onvoorzien en bijzonder opmerkelijk’. Dat laatste is belangrijk, want er zijn veel gebeurtenissen onverwacht, maar zolang we die niet als opmerkelijk ervaren, zullen we deze niet als ’toevallig’ bestempelen.

De vraag of iets als opmerkelijk ervaren wordt, is persoonsafhankelijk. Als ik in een restaurant bediend word door een onbekende ober, ervaar ik dat niet als toevallig. Zit jij daar te eten en blijkt de ober een oude bekende, dan zul je dat ’toevallig’ noemen. Is die ober bewust naar dat restaurant gegaan omdat hij wist dat jij kwam eten, dan zal de ontmoeting voor hem niet toevallig zijn, want hij had de ontmoeting voorzien. Ofwel: wat voor de een toevallig is, hoeft voor de ander niet toevallig te zijn.

Toeval dat als positief ervaren wordt, betitelen we vaak als geluk. Pakt het toeval negatief uit, dan noemen we dat pech. Stel je mij de vraag ‘bestaat toeval?’ dan zeg ik: ja, we maken allemaal wel eens iets mee dat we als onverwacht, onvoorzien en bijzonder opmerkelijk ervaren. De vraag of die onverwachte, onvoorziene, bijzonder opmerkelijke gebeurtenissen door iets of iemand met een bedoeling vooraf zijn gepland, of dat ze geen diepere betekenis hebben, valt niet eenduidig te beantwoorden.

Een atheïst zal zeggen: ‘Het is bijzonder opmerkelijk, maar meer niet’ terwijl de Christen/gelovige eerder zal redeneren – en ook ik ben daartoe geneigd: ‘God heeft hier de hand in en een bedoeling mee, al ken ik die bedoeling niet.’ Toeval in de zin van ‘onvoorzien, onverwacht, opmerkelijk, maar zonder diepere betekenis’ bestaat voor de Christen meestal niet. Voor de atheïst wel.”

René van Woudenberg: “Mijn buurman raakte in gesprek met zijn kamergenoot in het revalidatiecentrum. Het gesprek ging over de broer van mijn buurman. Die is op jonge leeftijd overleden in NederlandsIndië en daar begraven. Mijn buurman heeft echter nooit kunnen achterhalen waar. De kamergenoot bleek eveneens een broer te hebben die in Indonesië was gestorven en liet foto’s van het graf zien. Enwat bleek? Het graf van mijn buurmans broer lag ernaast. Eindelijk had hij het gevonden.”


* * *
x

Toeval volgens de wetenschapper

‘Onvoorspelbaarheid die niet voortkomt uit bijvoorbeeld je eigen gebrek aan rekenkracht’

x

Klaas Landsman is hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen:
“Natuurkundigen vinden dat wat mensen ’toeval’ noemen slechts ‘ogenschijnlijk toeval’. Iemand die met ‘kop of munt’ zes keer kop gooit, zal dat toeval noemen. Zou diegene echter alle details van de worp hebben gekend de verticale beginsnelheid van de munt bij het loslaten, de rotatie van de munt om zijn as, de beweging van alle moleculen in de lucht tijdens de worp – dan zou hij de uitkomst hebben kunnen voorspellen. De uitslag stond bij het gooien al vast, alleen kennen wij mensen die niet, omdat we over onvoldoende informatie en rekenkracht beschikken om deze te berekenen.

Daarom noemen natuurkundigen dit geen toeval. Natuurkundigen spreken pas over ‘zuiver toeval’ als de onvoorspelbaarheid niet voortvloeit uit onwetendheid over natuurwetten of een gebrekkige rekenkracht. Een onverwachte ontmoeting met een onbekende zou zuiver toeval kunnen zijn als de werking van onze hersenen en daarmee ons gedrag wordt beïnvloed door zuiver toevallige processen in ons brein. Die processen bestaan. Maar we weten niet of die beïnvloeding er is. Vooralsnog gaan we er vanuit dat ons gedrag geheel bepaald wordt door ons karakter en ‘externe stimuli’.

Dan is bij een bijzondere ontmoeting geen sprake van zuiver toeval. Zouden we teruggaan in het verleden en alle feiten die ten grondslag liggen aan die ontmoeting in kaart brengen, dan lag die ontmoeting voor de hand. Daar komt bij dat een onverwachte ontmoeting met een specifieke onbekende net zo ’toevallig’ is als een onverwachte ontmoeting met een specifieke bekende. Tegenover alle ’toevalligheden’ die ons opvallen, staan talloos veel meer ’toevalligheden’ die ons niet opvallen.”

* * *

Toeval volgens de astroloog:

‘Bij bepaalde planeetpatronen vinden bepaalde gebeurtenissen vaker plaats’
x

Karen Hamaker-Zondag is psychologisch astroloog: “Ook voor astrologen bestaat toeval. Niet álles ‘staat in de sterren geschreven’. Wel vinden bij bepaalde planeetpatronen bepaalde type gebeurtenissen vaker plaats.

Het soort gebeurtenissen is door astrologen te voorspellen, maar welke specifieke gebeurtenissen dat precies zullen zijn niet. Een voorbeeld van een tijdelijk planeetpatroon is ‘Saturnus door het 11e huis’. Die planeetstand vormt vaak een aanwijzing dat er ten aanzien van vriendschappen thema’s uit het verleden opduiken. Kom jij gedurende die planeetstand aan de andere kant van de wereld een oude bekende tegen, dan is dat geen toeval, het past in het patroon. Dat het juist die specifieke bekende is die je daar tegenkomt, is wél toeval.

In het voorbeeld van de tweelingbroers, dat je hier in het artikel vindt, gaat het over een tweeling, die exact een jaar na elkaar op dezelfde manier om het leven komen, daaar is er deels sprake van toeval. Als twee mensen op vrijwel dezelfde plek vrijwel gelijktijdig – met circa vier minuten verschil- worden geboren, dan zit er doorgaans een jaar verschil in bijvoorbeeld crisissituaties die ze meemaken.

Het is dus niet verwonderlijk dat de tweelingbroers precies een jaar na elkaar overlijden. Dat het op dezelfde plek en dezelfde manier gebeurt, daar is geen astrologische verklaring voor. Dat kun je dus toeval noemen. Er is trouwens een soortgelijk voorbeeld in de geschiedenis. Koning George III werd op dezelfde tijd en nagenoeg dezelfde plek geboren als een schoorsteenveger. Op de dag dat Koning George III de troon besteeg, opende de schoorsteenveger een eigen zaak.

Rode_roosZe overleden op dezelfde dag. Toeval? Nee, ze zijn tijdtweelingen en doorlopen dezelfde patronen. Maar wel ieder op hun eigen manier.”

x

Het toeval in de literatuur..

De tuinman en de dood..

x

Middelbare school, de beruchte boekenlijsten. “En daarbij moet je óók 5 gedichten uitzoeken en kunnen voordragen..” sprak de Nederlandse leraar kordaat. Aan de slag dus! Ja, die 5 gedichten.. Wat moest je dáár nou weer mee? Toen had plotseling iemand uit de klas het vers van P. van Eck ontdekt, wellicht door een tip van één van zijn ouders. En daar stond het dan ineens.. Het gedicht van P. van Eck, ‘De tuinman en de Dood’, op zowat ieders boekenlijst + poëzie. Was het tóch geslaagd, dat plan van het ministerie om literatuur op de middelbare scholen weer op de kaart te zetten..? Mogelijk dezelfde kaart, waar je ‘Ispahaan’, hieronder genoemd, op kunt vinden.. (Een plaats die overigens écht bestaat..!)

En op het mondeling Nederlands deden die beide leraren, soms vergezeld van iemand van de landelijke examencommissie, bij het aanhoren van het voorgdragen gedicht van die beroemde ‘Tuinman’, alsof zij het vers voor de eerste maal beluisterden.. Ken jij het niet, hieronder staat het. Een wijs verhaal. Ken je het wel, doe dan tóch of je het voor de eerste maal leest en hoort. Het gedicht is het waard!

Een Perzisch Edelman:
x

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,

mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,

Toen keek ik achter mij; daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!”

~~

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)

Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

“Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,

“Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?”

Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ‘t,

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,

Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.”

~~

P.N. van Eyck (1887 – 1954)

x

* * *

x

Nog een aantal voorbeelden van uiterst bijzonder toeval:

TOEVALLIGE LIEFDE?

Klaas Landsman, hoogleraar Mathematische Fysica (zie ook pag. 49):
“Mijn broer en ik ontmoetten jaren geleden op Bali twee Italiaanse meiden. Mijn broer vroeg een ananasverkoper zijn kaartje aan de meiden te geven en kreeg iets later prompt een brief. Waarin het meisje van wie hij gecharmeerd was om mijn adres vroeg. We zijn een jaar samen geweest. Kort voor onze ontmoeting was ik ’toevallig’ in haar woonplaats Bologna geweest.
En later bleek dat haar overgrootvader Federigo Enriques ooit een wereldberoemd wiskundige was terwijl ik óók wiskundige was. Deze anekdote raakte voor mij wel aan een zeker toeval. Maar als je de gebeurtenis helemaal uitanalyseert. onze motieven op een rij zet en alle feiten voorafgaand aan de gebeurtenis zou kennen, dan zou onze ontmoeting eigenlijk in de lijn der verwachting hebben gelegen. Van echt toeval is daarom toch geen sprake.”

* * *

In the middle of nowhere Floor Klein (1956):
“Ik maakte met mijn familie een reis door Noord-Amerika. Van Los Angeles dwars door de woestijn naar Florida. Vooral in het·binnenland kwamen we soms dágen niemand tegen. Prachtig om door het verlaten woestijnlandschap te rijden. Bij een kleine supermarkt sloegen we eten en drinken in. En daar stond zij opeens, bij de frisdrank: mijn jeugdvriendin! Ik had haar al zeker tien jaar niet gezien. We hebben echt staan gillen. Als dat geen toeval is!”

* * *

Kunsthistoricus! ?
Joep Zijp (1958) is redacteur bij Zin, waar dit artikel voor het grootste deel op is gebaseerd; zijn verhaal over toeval..:
“Voor mijn rubriek ‘Huis met een verhaal’ had ik mij, met de turbo op zeven, naar gene zijde van de Veluwe gespoed om in het rustieke Apeldoorn Joke te interviewen over haar mooie huis. Een deel van het gesprek vond plaats in Jokes chique modezaak. Ze vertelde enthousiast over de kunst die ze daar en in haar huis verzamelde, en zelf overal oppikte.
“Kijk, daar hangt een van mijn favoriete werken,” zei ze, “zelf bij de kunstenaar in zijn atelier gekocht.” Ze wees naar de wand achter mij. Ik draaide me om en zag het meteen: een echte Serge Verheugen!

Een in gegoten aluminium uitgevoerde smiley, uit een serie die hij voor luchthaven Schiphol had gemaakt. Hoe ik deze kunsthistorische details zo uit de mouw wist te schudden? Het is toevallig een goede oude vriend van me én m’n zwager!”

* * *

BIJNA BERGAFWAARTS Paula van der Griend (1960):
“Het was uit tussen mijn vriend en mij. Ik was daar kapot van. Die verbroken relatie was een van de redenen dat ik een paar maanden ging reizen. Eindelijk kwam ik aan reizen toe! Met mijn vriend was dat een no-go, hij had het altijd te druk met zijn werk. Dus ik sta daar, in Myanmar op een berg, en kijk naar rechts. Staat daar mijn ex met zijn nieuw vriendin! Ik viel bijna van die berg af, zó schrok ik. Ik heb daar een paar weken het gevoel gehad dat ik wéér door die verbroke relatie heen moest.”

* * *

Vol hoofd Tonnie (1960):
“In mijn werk bij de politie, in het zuiden van het land, was ik een week lang bezig geweest met een potentieel misdrijf. Een man, toevallig woonde hij bij mij in de regio, was dood aangetroffen in de woning van een kennis. Geen prettige zaak. Dus ging ik in het weekend hardlopen om mijn hoofd leeg te maken. Halverwege mijn ronde moest ik stoppen voor een passerende rouwstoet.

In de stoet zag ik wat ‘bekende gezichten’. Het bleken vrienden en familieleden van de dode man uit ons onderzoek. Ik had hen de afgelopen week als getuigen gehoord. Het was dus de rouwstoet van ‘ons’ slachtoffer. Mijn hoofd leeg maken? Het zat meteen weer vol. Dit was te toevallig.”

* * *

Toeval? Of gewoon pech?
In 1975 verongelukte op het eiland Bermuda een man toen een taxi hem van zijn brommer reed. Een jaar later werd zijn tweelingbroer van diezelfde brommer gereden door precies dezelfde taxi.

* * *

Voor het zingen de kerk uit..
Op 1 maart 1950 kwamen alle vijftien leden van een Amerikaans kerkkoor te laat op de repetitie. De redenen waren zeer uiteenlopend en hadden niets met elkaar te maken. De een kreeg zijn auto niet gestart, de ander had zich verslapen en nog een ander wilde eerst een interessant radioprogramma afluisteren. Vijf minuten nadat het koor met de repetitie had moeten beginnen, werd het kerkgebouw door een gasexplosie volledig verwoest. Doordat iedereen te laat kwam, raakte er niemand gewond.  (BRON: NIEUWE WISKRANT)

* * *

x
ERVARINGEN VAN WantToKnow-bezoekers:

(jouke vdb – 230311))
Een vriendin van mij ging in 2002 in India een 3 maandse yoga-docent training doen in een dorpje aan de zuidoostkust . In haar emails vertelde ze dat ze op zondag altijd vrij waren en het was iedere zondag ochtend vaste prik om lekker in de zee te gaan zwemmen met z’n allen .

Toen ik op die bewuste zondagochtend de tv aanzette en de beelden van de allesverwoestende tsunami zag , sloeg mijn hart even een paar slagen over wetende dat zij en haar medestudenten juist op dat tijdstip aan het strand zouden zijn.
Met veel pijn en moeite contact opgenomen met de desbetreffende ashram , die alleen meldde dat geen van de studenten was verongelukt. TOEVAL bleek dat IEDERE student om een of andere vage reden had besloten die dag voor het eerst het strandbezoek over te slaan. De haven was volledig verwoest en vele dorpelingen waren verongelukt!”

x

* * *

(Kitty 09062011)
Mijn vader ging een aantal jaren geleden naar de opticien voor een nieuwe bril. Hij werd vriendelijk geholpen en na een uurtje was de nieuwe bril uitgezocht en besteld. Dezelfde middag ging zijn eeneïge tweelingbroer (niet wetende dat mijn vader daar ’s morgens ook al geweest was) naar dezelfde opticien voor een nieuwe bril.
Toen hij de zaak binnenkwam en vroeg naar een nieuwe bril stond de verkoper even met zijn mond vol tanden en zei toen: maar meneer, u bent vanmorgen toch al hier geweest! Waarop zijn tweelingbroer begon te lachen, want die wist meteen wat er gebeurd was.

* * *

(Ans11112013)

space shuttleHet was 28 januari 1986 en die dag was ik met buikpijn opgestaan, voelde mij ziek, onrustig, met een vreemd voorgevoel. Zelfs mijn werk op het kantoor wilde niet lukken, dat enorme angstig voorgevoel nekte mij. Ik belde mijn moeder op om te vragen of ze intensieve plannen had voor die dag. Je weet maar nooit! Haar antwoord was nee, maar maakte zich wel zorgen om mij.
Dan is het 19.00 uur, het nieuws. De Challenger was verongelukt, op dat moment brak ik en begon vreselijk te huilen. De telefoon ging, het was mijn moeder. Ze wist dat ik een enorme belangstelling had voor de ruimtevaart. Maar kind toch, dat jou dat dwars heeft gezeten! Zij en ik hadden daar geen verklaring voor. Bij de bekendmaking van het ongeluk, verdween mijn voorgevoel helemaal.

Dan is het 6 september 1986; ik was op vakantie in Amerika bij vrienden die in Colorado woonden. Samen met mijn vriendin was ik in Florida en heb daar -bijna letterlijk- alles opgezogen op Kennedy Space Center. De tourbus maakt een ronde over alle platforms en in de verte stond de Spaceshuttle klaar, die die dag zou opsstijgen. Op die 6e september, de dag van de lancering, zouden wij terugvliegen naar Colorado. Op het vliegveld hield ik alle berichten bij over de lancering, die was uitgesteld, want onze vlucht was dat ook. De moed had ik opgegeven om het ‘live’ te zien. En mijn vriendin zei: ‘Ach, je ziet het wel op de tv als we thuis zijn’.

Natuurlijk viel dat bij mij verkeerd. Eindelijk zaten wij in het vliegtuig en steeg op, klinkt er ineens uit de Intercom: There is a lift off, there is a lift off! Direct wist ik het: de Spaceshuttle, de Spaceshuttle! Ik kijk uit het raampje, vlak voor mijn neus zie ik de Spaceshuttle in een snelle vaart omhoog klimmen. Het geluid van de boosters overstemden de motoren van het vliegtuig. Voor mijn raampje zag ik dat de Shuttle draaide. Een moment dat één keer in je leven voorkomt. Uiteindelijk verdween het enorme gevaarte de ruimte in, een lange rookwolk bleef over. Ik was in een  jubelstemming het was de grootste kick die ik ooit heb meegemaakt. Eerst was er het ‘onverklaarbare’ verdriet van de Challenger en dan de euforie van een lancering vlak voor mijn neus, vanuit een vliegtuig. Deze enorme toevalstreffer speelt soms nog door mijn hoofd.

x

* * *

x

Monique (12112013)

Mijn man en ik hadden een huis gehuurd in het Oosten des lands, maar na 2 jaar en veel onenigheid met de verhuurder, werd ons, door hem, de huur opgezegd. Wij wilden toen eigenlijk wel weer terug naart Noord Holland, waar we oorspronkelijk vandaan komen. Wat bleek nu? Mijn man was geheel ’toevallig’, een paar weken daarvoor langs een huis in onze oude woonplaats gefietst. Het huis stond leeg en het onkruid hoog op de oprit. Het was niet officieel te huur, maar toen we gingen navragen, bleek dat het huis langdurig te huur was..! Kortom.. We wonen nu alweer ruim een jaar in ons vertrouwde, oude dorp. De verhuurder van ons huis in het Oosten, had de huur opgezegd, hetgeen wij écht niet zagen aankomen, maar onze huidige woning ‘wachtte’ al op ons, in ons oude dorp. Binnen 2 weken waren wij verhuisd, ná de opzegging! Voor ons moest het zo zijn..!

x

* * *

x

Mia (11112013)

atlantis ringDe atlantiscirkel was rond…  Een jaar of 15 geleden, op een familiefeest, toonde mijn neef me een Atlantisring, die hij kocht had via het internet.Ik was meteen wég van het juweel maar was toen nog niet in de gelegenheid om zelf, via de PC dingen te kopen . Maar ik wilde wél een Atlantisring, las veel over de ontdekking ervan , de werking , de achtergrond…en was compleet in de ban ervan.Hoe kwam ik nu aan zo’n ring???

Toeval 1:Enkele maanden na de ontmoeting met m’n neef, werd er in een nabijgelegen dorp een workshop georganiseerd om zelf je juweel in zilver of goud te maken. Dat zou dan gaan met de zogenaamde ‘verloren-was-methode’.Door mijn opleiding lerares kunst, was het toen niet moeilijk meer, om met die techniek voor mezelf een Atlantishanger te maken in zilver. Die workshop is er bij mijn weten slechts éénmaal geweest.. En dus.. Net op tijd voor mij..!

Toeval 2: In die tijd was ik met Reiki bezig en kwamen we maandelijks samen voor een open reiki-dag. Op zo’n dag droeg ik mijn Atlantishanger en die werd op die dag opgemerkt door een persoon, die al een dergelijke ring had. Toen vroeg hij me of ik voor hem niet ook zo’n hanger wilde maken, maar hij wilde die dan wel graag laten testen op z’n werkzaamheid, alvorens dat hij die hanger zou gaan dragen.

Màànden later kreeg ik van hem het bericht, nadat de hanger die ik inmiddels gemaakt had voor hem, getést werd met electro-apparatuur, dat de Atlantishanger effectief positief werkte. Ik had niet de moeite genomen om te vragen wie de hanger dan wel getest had en geloofde zijn verhaal direct. Een jaar of twee later, wilde mijn dochter een tandvulling met amalgaam laten verwijderen en was op zoek naar een alternatieve tandarts die dat zou kunnen doen .Ze had iemand gevonden aan de andere kant van het land; we reden er samen naar toe, omdat ik het een goed idee vond, om óók van mijn amalgaamvullingen af te komen.
Eenmaal aangekomen bij de tandarts, zag ik dat hij een atlantisring draagt. Na een leuke babbel met hem over atlantisjuwelen en -ervaringen, komt plotseling aan het licht, dat hij de persoon was, die destijds mijn eerste atlantishanger getest had én positief werkend had bevonden, getest door middel van zijn electro-acupunctuurtoestel…!

x

* * *

x

Cora (10112013)

Ik bn de laatste tijd erg bezig mijn verhaal te verspreiden over mijn herstel van een ernstige depressie, doordat ik intuïtief met magnesium was begonne. Dit stukje “Anti depressiva en magnesium” werd ook gepubliceerd hier bij Want To Know, en ik wijs er mensen vaak op, omdat je het zo gemakkelijk kunt vinden. Nu was ik toe aan een volgende stap. Het geven van lezingen, want ik wil graag mijn verhaal delen met mensen. Maar ik heb totaal geen ervaring met spreken in het openbaar, en ja, dat kan dan een beetje eng zijn..

Wat blijkt nu.. ‘Toevallig’ kwam ik op dat moment een wedstrijd tegen, die luidde: ‘Spreken in het openbaar’. Ik zag dat de prijs van zo’n training echt boven mijn budget zou zijn. Maar als ik die wedstrijd toch eens zou winnen, precies op dát moment.. De training zou al heel snel plaats vinden, binnen 2 weken. Diegene die de meeste ‘likes’ op Facebook zou krijgen voor zijn/haar motivatie om de training te winnen, zou deze ook gratis krijgen. Het werden spannende dagen voor me, er waren nog maar een paar dagen te gaan, tot de uitslag bekend zou worden. Ik zette op alle fronten in en hoewel ik dacht nog maar weinig vrienden te hebben, won ik overtuigend, ik had 48 likes en diegene op de 2e plaats 14!

Precies op het moment dat ik deze training nodig had, kwam deze voorbij en won ik deze! Heb genoten van de training, het was een feestje voor mij. Het was een cadeautje dat voor mij zo uit de hemel gevallen leek te zijn!  Heb mij nu op een sprekerslijst laten zetten, want ik sta te trappelen om mijn verhaal live aan publiek te vertellen……. Wat heb ik er een zin in, hoop zo iets te kunnen betekenen voor hen die in een dal zitten en er niet uit kunnen komen. Mijn missie is nu duidelijk. Hoop mensen te inspireren met mijn verhaal, zodat zij mogelijk ook hun eigen koers gaan varen en zullen herstellen! Toeval of niet..

* * *

74 gedachten over “Toevallig dat je dit precies nú leest..! Doe mee!

 1. ‘Toeval’ is namelijk niet iets ‘doms’ van de natuur. Het zijn gebeurtenissen, die vaak één kans op vele miljoenen laten zien, soms zelfs één op vele miljarden..! Dat kán dus geen toeval zijn, dat is ‘Toeval’-met een hoofdletter…

  Hoe klein de kans ergens op ook is, als je een experiment (om het voor het gemak maar even zo te noemen) vaak genoeg herhaalt zal je uiteindelijk een keer succes hebben (of dat nu een bekende in een ander land tegenkomen is, aangereden worden door dezelfde auto als je broer of wat dan ook)

  Er zijn zo’n 7.000.000.000 mensen op aarde, de genoemde voorbeelden van “uiterst bijzonder toeval” liggen dan ook gewoon in de lijn der verwachting gebaseerd op kansberekening (bedenk bijvoorbeeld eens hoeveel mensen niet door dezelfde auto als hun broer aangereden worden of hoeveel mensen niet op vakantie hun ex of jeugdvriendin tegenkomen).

  Tot slot:
  Vervelende consequentie van God verbinden aan toevallige positieve gebeurtenissen is dat dit dan logischerwijs ook voor de negatieve gebeurtenissen moet gelden.

  1. Er staat toch nergens dat negatieve gebeurtenissen géén toeval zouden kunnen zijn; kijk zelfs even naar het voorbeeld van de 2 broers in het artikel..!
   Maar goed, het is wat je wilt dat jouw waarheid is, en die is toevallig kennelijk zo, dat je niet in Toeval (met een hoofdletter) geloofd.
   Neem aan dat je niet geboren met op de dag van je verjaardag..? Get it..?
   Anders kijken, voelen en het denken een beetje (letterlijk:) LINKS laten liggen.

  2. Waar ik op doel is dat er naar mijn mening niets bijzonders is aan de zaken die in het artikel als “uiterst bijzonder toeval” (of Toeval) worden beschreven. Met 7 miljard mensen moeten dat soort dingen haast wel gebeuren.

   Wat bijvoorbeeld wel een mooi voorbeeld geweest zou zijn van Toeval (met een hoofdletter) is Roy Sullivan

   Between 1942 and 1977, Sullivan was hit by lightning on seven different occasions and survived all of them.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan

   Niet dat dit nu voor mij als bewijs van Toeval (met een hoofdletter) geldt maar het is toch wel een iets indrukwekkender voorbeeld dan die uit het artikel.

  3. Uiteindelijk zal zo iemand die 7 keer geraakt wordt door de bliksem en dit ook nog overleeft, het ergens ook hebben aangetrokken. Hoeveel levens zal die hebben?

 2. Het is een mooi verhaal over toeval, Ik ben door bewust te gaan leven gaan zien dat toeval niet bestaat.
  Toeval is die situatie die je toevalt, die situatie heb je onbewust of bewust zelf gecreerd.
  Wat je zaait zal je oogsten.
  Om de aarde ligt een groot magnetisch energieveld waarin alle gedachtenkrachten die op elkaar afgestemd zijn naar elkaar toe trekken.
  Toevallige ontmoetingen bestaan dus ook niet.
  Wij zijn allen een, en zijn hier op de aarde om onszelf te ervaren veel van deze ervareningen lopen synchroon met vrienden en familie, die heb je immers ook niet voor niets! De familie en vrienden zijn een spiegel voor je een referentiekader waaraan je je zelf toetst. Op deze manier kom je je zelf tegen en wordt je bewust van je emoties en handeleingen. Deze emoties dient iedereen liefdevol om te zetten zodat je je liefdevolle eigen kern leert kennen.

  De hele wereld is dus een weerspiegeling van ons innerlijk, daarvan is niets of niemand uitgesloten. Als je dus steeds weer die vervelende collega tegen komt terwijl je daar helemaal geen zin in hebt, is dit niet toevallig. Die collega weerspiegeld een emotie die je binnen jezelf liever niet erkent. Vraag je af wat je stoort en haal het naar binnen, betrek het op jezelf. Herken je dit gedrag of plaats je het nog buiten jezelf? Als je het buiten jezelf plaatst zul je steeds dergelijke personen of situaties aan trekken totdat je het erkent en liefdevol om zet.
  De vraag waarom gebeurt mij dat nu steeds is bij deze beantwoordt!

  Het geluk wat ons toevalt is ook het geen je zelf creerd door bewuste of onbewuste gedachte kracht. Zie je de schoonheid van het leven dan zal het leven jou de schoonheid tonen, ook dit is niet meer dan de natuurwet wat je uitzend krijg je terug.Doordat wij als mensen gewend zijn om alles en iedereen de schuld te geven van het geen ons toevalt vergeten we vaak ons eigen aandeel hierin. Het vergt moed en doorzettingsvermogen om jezelf onder ogen te zien dat geldt voor de mooie en minder mooie eigenschappen in ons leven. Als je dit onder de knie hebt is dat een enorme bevrijding voor jezelf en je omgeving, je bent dan volledig bewust van alle eigenschappen die je hebt als mens. En dan breekt er een nieuwe wereld aan BEWUST creeren, als je dit vanuit liede doet zonder verwachtingspatronen zullen er geen toevallige gebeurtenissen meer plaats vinden omdat je weet wat je zelf creeert het is dan slechts een kwestie van de kosmische tijd vertrouwen en de overvloed valt je toe!!

  1. Ray, ik ben het geheel met je eens. Toeval bestaat niet, mooi verwoord.
   Als ik weer eens in de knoop zit in mijn hoofd, dan gaat alles mis, trek verkeerde mensen aan, verkeerde gebeurtenissen.
   Ben ik weer helemaal mezelf, spontaan, vrolijk, liefdevol, open voor het leven, dan lijkt alles vanzelf te gaan, aantrekkingskracht naar de mensen.
   Je trekt dat aan waar je hoofd en hart mee vol zitten.
   Het is geen toeval, het is het wonder wat we leven noemen.

   Gedachten zijn krachten, dus iedereen, denk er om! Het werkt sterker dan je misschien denkt. Vanuit het innerlijk, die liefde, licht, Heilige Geest, gaat alles vanzelf. Soms kan het even duren voor het echt doorwerkt maar Geduld overwint Alles!
   Wie zichzelf overwint is sterker dan de sterkste leeuw. Ja, ook spreekwoorden zijn niet toevallig, ik kom ze vaak tegen als sleutels, ff wakker worden Martijn!

 3. Toeval is een woord bedacht voor mensen die het geheel niet kunnen overzien.
  Toeval is illusie. Angst voor de grootsheid en perfectie van het geheel doet ons degraderen tot deze beperkende ‘baarmoedermentaliteit’ van het lot. De foetustoestand van de afhankelijke mens.

  Niets overkomt je zonder je eigen universele toestemming.

 4. Het ’toeval’ wil, dat ik een tijdje terug een mooie radio-special had met Prof. Dr. Stephen Braude, filosoof en parapsychologisch onderzoeker en auteur.

  Over parapsychologie, collectief onbewuste, intentie, dissociatie, maar ook over synchroniciteit (meaningful coincidence). Uitzending is na te beluisteren (gratis) via luisterarchief.

  http://www.healingsoundmovement.com/news/63/wednesday-february-16th-hsm-radio-special-with-prof.-stephen-braude.html

  1. Ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van John.. En dat is zéker geen toeval.. Nog inhoudelijke VERBINDENDE opmerkingen..?

 5. Als je hard op zoek ben naar iets en je vindt het (op een rare plaats) kun je niet van toeval spreken omdat je hard op zoek was. Als je iets tegenkomt wat je in je hart eigenlijk zou willen of iets wat je nodig hebt bij de dingen die je bezig houden is het ook geen toeval.
  Het is dan gewoon, dat wat je nodig hebt daar wordt je vanzelf heen gestuurd. Ook negatieve dingen vallen daar onder. Je wordt soms wakker geschud door tegenspoed. En dat is dan ook de bedoeling. Vaak hebben we zelf de hand in zulke dingen zonder het te beseffen.

 6. Een vriendin van mij ging in 2002 in India een 3 maandse yoga-docent training doen in een dorpje aan de zuidoostkust . In haar emails vertelde ze dat ze op zondag altijd vrij waren en het was iedere zondag ochtend vaste prik om lekker in de zee te gaan zwemmen met z’n allen .
  Toen ik op die bewuste zondagochtend de tv aanzette en de beelden van de allesverwoestende tsunami zag , sloeg mijn hart even een paar slagen over wetende dat zij en haar medestudenten juist op dat tijdstip aan het strand zouden zijn .
  Met veel pijn en moeite contact opgenomen met de desbetreffende ashram , die alleen meldde dat geen van de studenten was verongelukt .
  TOEVAL bleek dat IEDERE student om een of andere vage reden had besloten die dag voor het eerst het strandbezoek over te slaan .
  De haven was volledig verwoest en vele dorpelingen waren verongelukt !

  1. Zij hebben gewoon geluisterd naar de innerlijke stem, of ook wel hogere zelf genoemd.
   Dus geen Toeval, want het was gewoon nog niet hun tijd om over het lijden heen te gaan (overlijden).
   Ze hadden dan ook geen vage reden maar een hele bewuste reden om het strandbezeok over te gaan.

 7. Albert Schweitzer formuleerde Toeval als volgt :
  Toeval is het pseudoniem dat God gebruikt
  als Hij anoniem wil blijven.
  Zoveel “Toevalligs” in mijn leven meegemaakt dat
  het echt niet toevallig meer is, maar….
  me “toe- gevallen” is.
  Je moet je er wel voor openstellen en er “oog” voor krijgen.

 8. Maanden lang sparen voor een nieuwe bank. Elke keer kwamen er weer onverwachte rekeningen tussen door, waardoor ik het bedrag maar niet bij elkaar kreeg. Had een bepaalde bank in gedachten. Dus steeds maar weer geld opzij leggen.

  Op zekere dag kreeg ik een telefoontje van mijn vader dat ik een bank kon krijgen van iemand die ging emigreren naar Nieuw-Zeeland.
  Het verschepen van die bank was net zo duur als de aankoop van een nieuwe bank daar waar zij nu woonden.

  Ik dacht laat ik in ieder geval maar eens gaan kijken. Zo gezegd, zo gedaan.

  De vader van wie ik de bank kon krijgen liet me de bank zien.
  Het was precies dezelfde bank als waar ik al maanden voor aan het sparen was. Met 1 verschil, hij had oranje hoezen in plaats van de crème kleurige die ik graag wilde. Ik zei dat hardop.
  Waarop de man zei, wacht even ik ben zo terug.

  Even later bracht hij een sporttas mee en zei, dat er nog een stel hoezen bij de bank hoorden, precies…….crème witte hoezen!!

  Toeval of niet?? Ik vond het in ieder geval heel zeer bijzonder!!!

  1. @Denice

   Nee ik geloof niet in toeval, wel dat alles je toevalt omdat je het zelf gecreëerd hebt.

   Al die tijd had je een bepaalde bank in gedachten (Geest)
   Doordat je focust op wat jij graag wilt in dit geval een bank creëer je een situatie die als het mogelijk en de bedoeling is naar je toe komt.
   Je kan je dus voorstellen dat als je je hiervan Bewust bent je mogelijkheden enorm zijn.
   Het is ook zo uit te leggen, je bestelt in een patatzaak een frietje en na enige minuten krijg je een frietje, op dat moment zeg je ook niet dat is toevallig!
   Dus het was geen toeval en het is ook niet zeer bijzonder maar je hebt het zelf gecreëerd omdat je dit graag wilde.

 9. Ik zat weer is op youtube filmpjes te kijken, dit keer ging het over de tijd 11.11 of 23.11. Precies op het moment dat het er over ging keek ik achterom op de klok en hoe laat was het? Elf over elf !

 10. Heerlijk! Ik smul van dit artikel want het is zooo goed voor mijn hum! En beveel voor medeliefhebbers graag de tv serie TOUCH met Kiefer Sutherland aan; wordt op foxlive uitgezonden…

 11. Faro, Portugal, s’morgens 21 december 1992, vliegtuig crash martinair, 56 doden en vele gewonden.
  Het bloed pompt als een razende en mijn hart gaat tekeer als ik daaraan terug denk.
  De avond daarvoor terugggekeerd naar Nederland met dat toestel vanaf Faro. We hadden vertraging omdat de rechtervliegtuig moter een technisch probleem had. Ik zie ze nog sleutelen door de grote glazen ramen uitkijkend op het platform vlak voor onze neus vanuit de waiting-room. Grappend onderling met andere passagiers om het maar een beetje luchtig te houden. Een week daarvoor de meest nare landing met een vliegtuig meegemaakt op Faro met wind-shearing en vreslijk veel tubulentie en met een hevige klap op de landings baan terechtgekomen, ik was echt wel bang…
  21 December 1992 5.20uur vertrek Schiphol Martinair bestemming Faro,
  twee uur later 7.33uur
  http://www.w8.nl/faro.htm
  Toeval? Om toch maar thuis kerst te vieren?

 12. Meerdere malen heb ik ondervonden dat we hoogstwaarschijnlijk in een multiple-reality universum leven . Zo dichtbij de dood als ik meerdere malen heb mogen beleven, en toch overleven…te gek voor woorden . Dat zou het toeval kunnen verklaren want een andere verklaring heb ik er niet voor . In een andere realiteit heb ik waarschijnlijk al een mooi tuintje op mijn buik . stuk of 5 tenminste, zal mij benieuwen wie daar het onkruid wegtrekt . http://www.youtube.com/watch?v=FRRBxlT7L_s

  1. Wat ik maf vind Cozzy, dat jij met al je ervaringen je nog steeds het een en ander afvraagt…
   Op die manier heb ik ze niet gehad, op een andere manier wel.
   Maar jij hebt zeer intense ervaringen gehad, en dan denk ik, bijzonder!, waarom dan nog twijfelen?
   Houdt dat nooit op?

  2. Ik heb al die tijd naar mensen gekeken met hun bijzondere ervaringen en gedacht waarom gebeurd mij dat niet?
   Ik zoek het op, maar het gebeurd niet…
   Het overkomt je dus.
   Mij op mijn manier ook, dus dat is feitelijk niet anders.
   Heb ook altijd een angst gehad voor dat soort ervaringen.
   Zoiets van durf het niet, laat het aan mij maar voorbij gaan.
   Ik wil hier gewoon in vrede leven, punt.
   Dat was kennelijk niet de de bedoeling haha.
   Maar goed, jij hebt zeer bijzondere ervaringen gehad Coz.
   Ik begrijp dan niet dat je nog zoveel vraagtekens hebt.

  3. Zodra je iets zeker denkt te weten sluit je de deur voor andere opties . Hoogstwaarschijnlijk betekent dus de meest plausibele verklaring en staat niet gelijk aan twijfelen 😉
   Weten dat je eigenlijk niets weet is een goed uitgangspunt voor verder onderzoek, zonder vast te zitten in dogmatiek of tunnelvisie .

  4. Dus twijfel niet aan je ervaringen.
   Lijkt me dat dat juist een hele grote kracht betekent.
   Is jou wel gegund…
   Althans probeer ik dat zo te interpreteren.
   Dus wat mij betreft een godsgeschenk.

  5. Coz…
   Jij hebt echt bijzondere talenten.
   Doe er wat mee en twijfel niet aan jezelf.

  6. Paul, met alle respect, dat wat jij geloven noemt is in mijn visie religie.

   GeLOVE(!)n is in mijn visie ZEKER WETEN!

   LOVE voor iedereen! 🙂

  7. Toeval bestaat niet! ZEKER WETEN is aanvaarden, dat alles, maar dan ook alles dat wij ERVAREN tot de afscheiding van ons eigen lichaam aan toe (hetgeen wij naar aardse begrippen de dood noemen) ons TOE-VALT!

  8. Cozmic, wat een leuke muzikanten en mooie liedjes, wist niet dat dit nog bestond, ken het wesland aardig goed, in Sion woond nog een ouwe vriend van me, ja ze noemden hun kassen stevast tuin, ik ga de tuin in, dan gingen ze werken in de kassen., inderdaad hard werken voor weinig.
   Je gaat hier wel diep beste Cozmic, maar zo als Anna ook zegt, je hebt vaak het juiste antwoord, soms wat vreemd en bizar maar bij nadere beschouwing to the point, misschien moet je inderdaad je talenten beter gebruiken.

  9. Jee dick is terug poeh he weer een wtk verslaafde die niet afkicken kon , join the club dick!

  10. Dick…. Ben je weer terug met je vaste rubriek over geloofssovertuigingen?! Je snapt er immers weer gelukkig TOTAAL geen drol van, gelukkig maar, stel je toch eens voor dat je het ineens zou snappen!!! Ach en laat maar heb toch geen zin om het weer te GAAN uitleggen aan pastorale pijpel dragers uit Noordelijke Parochies. Ik ben eerder een Cozlim volger geworden dan een Dickvormekaar aanbidder. 😉

  11. Geloven is het aannemen van een bewering als waar. Het niet aannemen van de bewering betekent niet dat de omgekeerde stelling wordt aangenomen. Als iemand de bewering ‘God bestaat’ niet als waar aanneemt, volgt daaruit niet noodzakelijk dat diegene de bewering ‘God bestaat niet’ aanneemt als waar. Meestal is het geloven in een bewering de uitkomst van een inschatting van de waarschijnlijkheid; de meeste mensen passen hun geloofssysteem aan op basis van bewijs. Maar dit is niet noodzakelijk het geval. Een geloof kan ook de uitkomst zijn van wensdenken, een gevolg zijn van een valse herinneringen. Omgekeerd kan iets wat waar is niet geloofd worden als gevolg van verdringing van herinneringen. 😉 vers van wiki geplukt

  12. Cozmic, de meeste mensen passen hun geloofssysteem aan op basis van bewijs, als iets bewezen is en geworden tot een feit, is het automatisch geen geloof meer, maar bijwijze van, een levenswet.
   Tussen feiten en geloven in, zit nog al wat verschil, je kunt overtuigd zijn door, bijvoorbeeld een voorval, je kunt ook gaan twijfelen door het één en ander.
   Maar geloven en weten zijn twee tegenovergestelde polen.

  13. @ jenne
   Zoals veel , wat men “tegengestelde polen “noemt, is ook deze opsomming slechts de uiterste van een facet van leven. Geen tegengestelde polen echter slechts de uiterste van een ding! Die gedachte van tegenstelling is alleen daarom in ons brein geplant omdat dat een verdeling geeft en dus de kracht van eenheid ondermijnt.
   Net zoals men licht en donker als twee tegengestelden ziet, wordt op de basisschool al de tegenstellingen erin geramt. Het zijn geen tegenstellingen alleen uitersten van een zeer brede schaal. In het geval van licht/ donker is het donker het ontbreken van licht en gaat de schaal vandaar uit verder naar steeds lichter.
   Voor geloven / weten geld eigenlijk het zelfde. Voorbeeld ik geloof dat de wereld zo is als ik hem zie, maar….. zie jij wel dezelfde wereld als ik? en kan ik dus met zekerheid weten dat de wereld zo is als ik zie? Als je je opensteld voor voortschrijdend inzicht dan kan je wereld beeld van dag tot dag verschillen en staat helemaal niets vast , behalve dan dat niets vast staat en er dus niets dan dat valt te weten.

  14. zucht wat een geneuzel om geloof en weten. pfffff hoe dat zo opeens :wink:?
   weet je wat ik 100% zeker weet en ook 100% geloof, ik zou jullie allemaal wel een hele dikke knuffel willen geven. Iedereen hier!

  15. beste Marcel, alles staat vast, en alles beweegt volgens de regels van de natuur, de grootste planeet, maar ook het kleinste levende wezen. Met polen vind ik altijd de twee polen van het magnetische veld dit het beste uitbeelden, het aantrekken en het afstoten.
   Wat geloven betreft, ja als je in een fictie wilt geloven om de één of andere reden, dan moet je je ook verder niets afvragen. Ja en zo als je zegt het zien van de wereld, ik kan zeggen ik zie hem zo, en jij kunt dit ook doen, maar is dit wel zo.

  16. Als je echt in jezelf ver-inner-lijkt hebt (zeker weet) dat alles, maar dan alles wat je ervaart jou toe-valt, ken je geen angsten en onzekerheden meer en blijf je altijd in Vrede…… Zelfs in de meeste hevige stormen, blijf je dan in het Oog van de Orkaan… dan ben je altijd in het Hier en Nu, zonder dat je daarvoor nog moeite hoeft te doen, door bijvoorbeeld bewust te mediteren etc.

   Ik ben zelf wat dat betreft wel weer sterk op de proef gesteld de laatste weken. Ons bedrijf ging een aantal weken geleden failliet ( met 50 personeelsleden). Alle werknemers konden een beroep doen op het UWV, ook tijdens de eerste 6 weken van de doorstart. Iedereen is onzeker of zijn/haar baan behouden blijft. De directie/ aandeelhouders van het failliete bedrijf werden naar huis gestuurd. Ik mocht blijven als enige van het oude leiding, alleen was/is voor mij ook onduidelijk voor hoe lang en waar mijn toekomst qua werk ligt. We hebben de afgelopen weken met alle collega´s ( van laag tot hoog) ons stinkende best gedaan om het bedrijf aan de praat te houden en er voor te zorgen dat de klanten geen last er van hadden. Dat is allemaaltot dusver geweldig gelukt. Ook in dit proces heb ikkunnen zien wat onzekerheden en angsten doen met bepaalde mensen, ook door jalouzie en afgunst. De meest duistere kanten van sommige mensen komen dan boven drijven. Er is geweldig aan stoelpoten gezaagd (ook aan die van mij) en met modder gegooid, ook naar de oud aandeelhouders/dirctie, ook door mensen waar je het juist niet van verwacht( zondag´s op de voorste rij in de kerk). Dan is het best moeilijk om in Vrede te blijven en in Liefde naar deze mensen te kunnen blijven kijken. Dat laatste was nog waar ik het meeste moeite mee had: Hoe mensen in een tijd van turbulentie zo vreselijk hun slechtste kant kunnen laten zien, zo schijnheilig en manipulatief! Ik beken ook dat ik met dat laatste het allermoeilijkst heb gehad. Een kant van mensen te zien, die om hun eigen hachie te redden een collega waar ze jaren altijd goed mee hebben samengewerkt ter eigen faveure proberen een enorme oor aan te naaien. Ik begrijp nu ook beter en beter de symbolische betekenis van de figuur Judas in relatie tot Jezus. Toch voel ik ook dat ik dat bij hun mag laten en in Liefde mag blijven, ook naar hun toe. Ze weten (nog) niet beter.
   Ruim 2 weken geleden kwam ook nog een vriend te overlijden. Van mijn leeftijd, op het oog hartstikke gezond van lijf en leden, een echte atleet, kreeg 8 weken geleden maagvlieskanker en binnen 6 weken morsdood. Ik kreeg niet eens meer de kans om hem te zien, zo snel takelde hij af, vreselijk veel braken en pijn. Voor mij was dit ook weer een ultieme testvan het Universum hoe ik toch in Vrede kon blijven. Alhoewel ik van ´s ochtend vroeg tot ´s avonds laat aan het werk was ( ook in de weekends), kon ik steeds bij mezelf blijven, ben ik niet gaan piekeren, maar kon steeds zoals gewoonlijk onmiddellijk de slaap vatten en ´s morgen weer fit naar mijn werk gaan. En ik heb ruim de tijd genomen om afscheid te nemen van die vriend van me en kon er gelukkig ook zijn voor zijn vrouw en dochter.

   Als ik het heb over geLOVEN, dan heb ik het niet over Religie ( in de volksmond geloofsovertuiging), maar dan heb ik het over Acceptatie, Overgave….. Ik leef nog puur op intuitie en gevoel en probeer de gehele dag te luisteren naar de signalen die ik ontvang ( de zogenaamde synchroniciteit of schijnbare toe-valligheid) en mij mee te laten stromen op de baren der golven!

  17. @ GUIDO J, ja polen even ompolen misschien.
   Ik zat er net aan te denken, dit is op het moment toch wel de leukste, vriendelijkste, en meest toegankelijke site of the moment!

  18. Anna 11, slechts een Orakel, sommige Orakels zo als het Orakel van Dephi, was het middelpunt van de toen heersende/bewoonde middelandse zee wereld, ze kwamen van heinde en verre, om toch maar te horen wat het Orakel er van vond, en hen rade te doen, dus Anna begin maar af te tellen, je wordt Anna 1.

  19. Zoals Coz en Marcel het al beamen met inzicht, een ervaring is enkel wat je zelf ervaren hebt en je weet voor je zelf wat je dan ook ervaren hebt. Een ander probeert het te bevatten en zal het proberen het te willen geloven wat je dan ervaren hebt. De wetenschapper/Guido/trol of wat voor buitenstaander zal altijd twijfelen aan de uitspraken die je dan doet wel bewezen zijn en een geen kwakzalverij of conspiracy of een False Flag zijn en maar onder bewezen voorbehoud is. Degene die dit dus nog niet begrijpt moet toch maar eens zich zelf door de kosmische WC heen spoelen, of een andere site gaan bezoeken.

  20. De mooiste toevalligheid die ik ken is per toeval een goede daad verricht te te hebben en die dan per toeval uitkomt. Zo dus als toeval niet bestaat waarom is er dan een woord voor? Ik denk persoonlijk omdat onze hersenen er te klein voor zijn om hier de verbanden er in kunnen zien. 😉

  21. @ Odette

   Het kan NIET zomaar per TOEVAL zijn dat jij in het bijzonder een heel mooi mens bent. Ik denk louter dan HET zo moet ZIJN, want het is gewoonweg niet anders verpakbaar dat het ZO moet wezen. TOEVAL, welnee het ZIJT zo! Toevallig hoor…. :mrgreen:

  22. Odette, door acceptatie en overgave (dus de controle aangedreven door mijn brein) heb ik de magie van het leven ontdekt… Het is echter iets puur persoonlijks en manifesteert zich vaak in de “kleinste” dingetjes (zie het als Godfrieds Bomans Erik en zijn insectenboekje), waardoor ik iedere dag weer geniet, al bij het opstaan in de morgen en mijn tuin inloop en bijv. een roodborstje op een waterbakje zie zitten en mij aankijken. Ik gun dat iedereen!

   Er gebeuren echter ook magische dingen in mijn leven, die voor mij een hele bijzondere spirituele betekenis hebben en te maken hebben met persoonlijke groei (zie link)

   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/pow-en-johan-oldenkamp-bad-match/comment-page-9/#comment-68451

  23. Correctie: ik bedoelde bij 13.27 met Overgave: de controle loslaten, die wordt aangedreven vanuit ons brein ( de kleine geest)!

  24. JENNE 13.14
   ik geloof niks en ik weet niks, simpel.
   Wat de hoogste graad van waarschijnlijkheid heeft binnen mijn bereik van intelligentie en innerlijk resoneren, dat zal ik tijdelijk aannemen als de waarschijnlijkste waarheid. En ook dat kan binnen een dag veranderen. Je zou denken dat een kruising tussen een Fries en een Westlander het stijfkoppigste resultaat komt, ……zelfs dat is een aanname.

  25. Kan je nagaan..ik heb per ongeluk een letter verkeerd getypt van mijn emailadres…en stond met de post in de wachtrij..uiteindelijk ging het door…hoe kan dat?

  26. Blonde , maakt niet uit welk emailadres je intypt , je IP adres is bekend en dat telt 😉

  27. Magie, Monika? Of zou het zo zijn dat Guido of juffrouw Janny jouw boodschap even hebben gescreend en vervolgens als “kuis” hebben beoordeeld en doorgezet? 😉

  28. Tja, dan zou zomaar toeval de grootste uitvinder kunnen zijn in het diepste van de kennis én onwetendheid.

  29. 13,29 COZMIC, ja zo is het het denken blijft fluctueren, wat is wat, situatisch kunnen bliksemsnel andere vormen aannemen, en zo is het ook met de vermeende waarheid, daarom is het goed om je boek opengeslagen te houden, om correcties aan te kunnen brengen.
   Zo westlandse Fries, het oudste Westland ligt op het voormalige eiland Wieringen, heb daar veel tijd doorgebracht heel oud Fries volk, als je Wieringen intikt, en dan begravenis op Wieringen, kun je nog een begravenis zien met huiken, en de doodsdeur, authentieke opnames, De Haukes was de haven met de verbinding met Noord Holland,
   mooi oud land heel ligtglooiend, de oude haven bij de Boezem was gemaakt met wierdijkjes, prachtig oudstukje, ze hebben het onder het zand gespoten voor de nieuwe snel weg, soms heb ik het gevoel dat ze het liefst alles onder het zand spuiten ons er bij.

  30. @ Dick, 13.9

   hoi Dick weer een tijdje geleden! maar ik lees dat je veel toe- valt op het werk dat weer een hoop in beweging zet!

   Maar over toeval dat wat je Toe-Valt hier nog een oud stukje over toe-vallen.
   Het is een mooi verhaal over toeval, Ik ben door bewust te gaan leven gaan zien dat toeval niet bestaat.
   Toeval is die situatie die je toevalt, die situatie heb je onbewust of bewust zelf gecreëerd.
   Wat je zaait zal je oogsten.
   Om de aarde ligt een groot magnetisch energieveld waarin alle gedachtenkrachten die op elkaar afgestemd zijn naar elkaar toe trekken.
   Toevallige ontmoetingen bestaan dus ook niet.
   Wij zijn allen een, en zijn hier op de aarde om onszelf te ervaren veel van deze ervaringen lopen synchroon met vrienden en familie, die heb je immers ook niet voor niets! De familie en vrienden zijn een spiegel voor je een referentiekader waaraan je je zelf toetst. Op deze manier kom je je zelf tegen en wordt je bewust van je emoties en handelingen. Deze emoties dient iedereen liefdevol om te zetten zodat je je liefdevolle eigen kern leert kennen.

   De hele wereld is dus een weerspiegeling van ons innerlijk, daarvan is niets of niemand uitgesloten. Als je dus steeds weer die vervelende collega tegen komt terwijl je daar helemaal geen zin in hebt, is dit niet toevallig. Die collega weerspiegeld een emotie die je binnen jezelf liever niet erkent. Vraag je af wat je stoort en haal het naar binnen, betrek het op jezelf. Herken je dit gedrag of plaats je het nog buiten jezelf? Als je het buiten jezelf plaatst zal je steeds dergelijke personen of situaties aan trekken, totdat je het erkent en liefdevol om zet.
   De vraag waarom gebeurt mij dat nu steeds is bij deze beantwoordt!

   Het geluk wat ons toevalt is ook het geen je zelf creëert door bewuste of onbewuste gedachte kracht. Zie je de schoonheid van het leven dan zal het leven jou de schoonheid tonen, ook dit is niet meer dan de natuurwet wat je uitzend krijg je terug.Doordat wij als mensen gewend zijn om alles en iedereen de schuld te geven van het geen ons toevalt vergeten we vaak ons eigen aandeel hierin. Het vergt moed en doorzettingsvermogen om jezelf onder ogen te zien dat geldt voor de mooie en minder mooie eigenschappen in ons leven. Als je dit onder de knie hebt is dat een enorme bevrijding voor jezelf en je omgeving, je bent dan volledig bewust van alle eigenschappen die je hebt als mens. En dan breekt er een nieuwe wereld aan BEWUST creëren, als je dit vanuit liefde doet zonder verwachtingspatronen zullen er geen toevallige gebeurtenissen meer plaats vinden omdat je weet wat je zelf creëert het is dan slechts een kwestie van de kosmische tijd vertrouwen en de overvloed valt je toe!!

 13. Toeval bestaat niet, alles gaat altijd volgens het script wat je uitgekozen hebt. In grove lijnen ligt alles al vast en gaan de dingen zoals ze zouden moeten gaan. Het nare er aan is dat je vaak dingen moet ondervinden waar je nooit op zat te wachten. Je zou graag bepaalde zaken ander willen ondervinden met meer rust in je leven dat je er de tijd voor hebt, maar meestal krijg je alles tegelijk op je stoepje gestort. Elke keer weer de zelfde symptomen die letterlijk en figuurlijk energie van je kosten.

  De wereld om je heen is een grote spiegel die precies het omgekeerde van je zelf projecteert, alleen je weg er dwars doorheen blijft ongeevenaard exact het zelfde zoals altijd. Het is net alsof je mee doet aan een filmscript waar je voor gekozen hebt, je kan dan je rol meesterlijk in vullen als schitterende ster van het witte doek of je komt niet verder in een glansrol en bent genomineerd voor een kistje met rotte tomaten. Ken je je zelf nu erg goed en je duikt vaak in je zelf weg dan weet je vaak in grote lijnen wat er allemaal gaat gebeuren en wat je te wachten staat, zelf mag je daar dan kleur aan geven. Vaak denk ik had best wel een topbaan willen hebben en had graag de wereld willen rondreizen om iedereen op deze wereld te mogen ontmoeten. En al het natuurschoon te mogen bewonderen als ik niet een grote stroom versnelling terecht van dokters en artsen die andere plannen met me hadden en zich puur bezig met domheid van onkunde hielden mij gevangen proberen te zetten aan ziektes die in hun eigen macht imperium van geld, gemak en wellust en indoctrinatie de boel verstjeren voor me.

  Je zit dan al krap bij kas en de rest wordt gewoon moordend verder uit je handen genomen. Je wordt puur gedwongen de kant op te gaan van het kunstmatige en je zal alles los moeten laten wat het oude aan natuurlijke zaken en inzichten ooit heeft bewerkstelligd. Het bewustzijn is wel oke, maar de de massa stroom van het monotaire denken is een enorme impact om je gehele vermogen, de dingen en zaken die anders gaan dan je ze zou verwachten. Gelukkig zie ik het verder allemaal ergens ook als een soort test waar ik in beproefd worden of ik wel kan slagen tegen alle onverwachte omstandigheden en mezelf in balans weet te trekken met de outcast die er altijd ene potje weet te maken. Alles is zo zo als het moet zijn en al wil je dat het anders is dan heb je je zelf er toch bij neer te leggen al hoewel je wel tegenstand in assertief zijn je leven toebedeeld.

  Mijn is schip is dus allang gestrand, enkel het rust nog om te zien hoe ver we het schip nog op de kust kunnen krijgen, liefst voorbij die ene vuurtoren.

  1. Ja beste Paul, zo worden we gelauterd door het leven, de één zo en de ander weer op een andere manier, maar een leven zonder problemen bestaat niet, we krijgen allemaal ons deel, daar ontkomen wij niet aan.
   Het ergste is dat er krachten zijn, slechte mensen die proberen je geest te breken, heb dit in mijn jeugd ondervonden, in de tijd dat je het gevoeligste bent, kwetsbaar, ben er met kleine kleerscheurtjes door gekomen, maar met genoeg trauma voor de rest van mijn leven, plus al de andere te grote gebeurtenissen, maakt je een getekend man, niet te veel bij stilstaan, anders gaat het negatieve overheersen, blijven fluiten Paul, keep on the bride side of the street, groet Jenne!

 14. Dat gedicht over de dood en Istaphan is bijzonder, heb deze prachtige stad bezocht in de 60 tiger jaren, hele aardige mensen, en ook hele mooie Christelijke kerken gezien, het regiem is veranderd maar ik hoop de mensen niet, ben dwars door het toenmalige Perzië getrokken, oud land!
  Zo heeft ieder één zijn gedachten over het lot, of magtoub, ben je van lotje getikt nou dan weet je het wel.
  1 ding is zeker, en er is geen ontkomen aan, helaas, ik voel hem soms al een beetje aan me trekken, en in mijn oor fluisteren zeg kom op nu, ga met me mee, er wachten er zoveel op je aan de andere oever, nou nee ik blijf nog even in dit tranen dal bij al die gene die ik lief heb, en hoop te kunnen steunen in het aanvaarden wat dit leven brengt.
  Er zijn mooie dingen en openbaringen te lezen in de geschreven stukjes.

  1. Toeval bestaat niet, het valt je slechts toe.
   Gisterenavond heb ik op verzoek van een ontwikkelingsgroep nog een late Allerzielenviering
   verzorgd. Daar heb ik het gedicht van “De Tuinman en de dood” voorgedragen.
   Wat schetst mijn verbazing; Ik start mijn email op en zie op deze nieuwsbrief “De Tuinman en de dood” onder het item ‘Toeval’.

 15. Goede morgen allemaal, slechtweer voor de zeelieden onder ons storm en regen.
  Wat is er geworden van Sinte Maarten, met de uitgeholde suikerbiet met waxinelichtje.
  Wordt er nog gezongen door de kinderen, of zijn ze daar te volwassen voor, was altijd heel leuk en gezellig zo die scharrelende groepjes kinderen door ons dorp.
  Ben naar de vroege Mis geweest, is weer eens iets anders, Sint Jenne

  1. 11 November is de dag
   dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
   11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag!

   Het volgende heb ik in de vijfde klas lagere school geleerd

   Sint Maarten, sint Maarten
   Sint maarten reed door weer en wind zijn vurig paard droeg hem geschwind
   Sint Maarten reed de stad tegemoed zijn mantel dekt hem warm en goed.

   Een oude, een oude
   een oude man zat langs de baan en keek de ridder smekend aan
   Ach help mij toch uit deze nood de koude maakt mij zeker dood

   Voor de rest is alles in vergetelheid qua gedicht voor mij verloren gegaan.
   We kennen het natuurlijk allemaal (denk ik)
   Dat Sint Maarten zijn zwaard nam en zijn mantel in twee sneed en hem deelde met de oude man.

   En morgenavond natuurlijk gewapend met wat lekkers als er voor de deur gezongen wordt. Altijd leuk, hoe meer hoe gezelliger met al die zelfgemaakte lampions!

  2. Sinte Maarten Mikmak,
   Mu fadur is un diksak
   Mu moedur is un dunnutju
   Geefmu pepermunnutju..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.