Advertentie

Maria Magdalena en de heilige Levensboom..


Dr. Herbert van Erkelens

Dr. Herbert van Erkelens is een ware alchemist. Als natuur/wiskundige speelt zijn leven zich af op een energetisch vlak binnen zijn vakgebied, waarin hij ook promoveerde. Een diepe ‘worsteling’ om van deze 2 één te maken.. Het lukt Herbert voortreffelijk, wanneer hij zijn ‘dromen’ volgt. De symboliek van de wereld, neemt een steeds voornamere plaats in, dan het stoffelijk-wetenschappelijke.

De ‘steen der wijzen’ was naar verluidt een magische stof, waar alchemisten naar op zoek waren. De steen zou gewone metalen in edelmetalen kunnen veranderen, bijvoorbeeld ijzer in goud. En je zou er ook een elixer mee kunnen maken, dat je het eeuwige leven bezorgde. Het verhaal over ‘De Steen’ was geïnspireerd door Chinese en Indische alchemie en dáár komt het onstoffelijke, energetisch aspect in beeld. Wellicht was het, zoals het verhaal hierboven vertelt, een STEPPING STONE..?!

Van Erkelens is in staat met een mix van fysica, spiritualisme en filosofie aan te tonen, dat ‘deze steen geen steen is’. Het is als de Graalverhalen, een roep om introspectie. Daarbij opent het deurtje van ons hart zich ‘naar binnen’ in plaats van dat we deze steen in de ‘buitenwereld’ (materie) zouden kunnen vinden..!

*
*

Maria Magdalena en de heilige Levensboom…

2023 © Dr. Herbert van Erkelens | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Half januari 2021 begon ik aan een verhaal dat ‘Rabbi Jakob en de verboden Kabbala’ heette. De Kabbala is de traditie van joodse mystiek die zich eind twaalfde eeuw in Zuid-Frankrijk en Spanje heeft ontwikkeld. Het belangrijkste en meest invloedrijke boek van de Kabbala heet Sefèr ha Zohar, het boek van de glans. Daarin wordt de Thora als de kern van het joodse geloof verhelderd aan de hand van tien sefirot, tien eigenschappen van het goddelijke. De structuur die deze sefirot met elkaar vormen wordt de Levensboom genoemd. Volgens rabbijn Edward van Voolen vormt de Zohar naast de Talmoed het derde religieuze fundament van het jodendom.

Dit vormde een reden voor mij om voorzichtig met de verboden Kabbala om te gaan. Ik had in januari 2010 het medium Judith Moore uitgedaagd met de Kabbala van de Nieuwe Schepping voor de dag te komen. De reden was dat volgens haar transmissies oordeel niet in het godsbeeld thuishoorde. Er zouden halfgoden zijn geweest die God geschapen hadden naar hun beeld. Uit het antwoord van Judith op mijn vraag bleek dat deze halfgoden de gevallen engelen hadden aangezet om de kabbalistische Levensboom te reduceren tot tien sefirot. De elfde sefira zou via de twaalfde en de dertiende sefira de weg naar oneindig bewustzijn openen.

Judith K. Moore, cosmic messenger.

Ik vond dit een schokkende ontdekking.
Maar inmiddels weet ik dat Maria Magdalena de verboden Kabbala met dertien sefirot nodig heeft gehad om haar partner Jeshua na de kruisiging weer tot leven te wekken. En dat zou kunnen betekenen dat ook de wereld waarin wij leven een uitgebreide Kabbala nodig heeft om zich te kunnen herstellen van alle aanslagen die op haar gepleegd zijn. De opstanding van Christus was de generale repetitie voor een veel omvangrijkere opstanding.

De aarde en de mensheid zijn tweeduizend jaar lang door geweld en onderdrukking gekruisigd en de aanslag op het leven gaat alsmaar door. Wat we nodig hebben om uit de mondiale crisis te komen is een mondiaal Pasen. En Maria Magdalena staat daarvoor garant.

In de lente van 2020 heb ik een manuscript voltooid dat ‘Maria Magdalena en de Ark van Licht’ heet, maar daarin had ik nog geen aandacht aan de verboden Kabbala besteed en ik had ook nog niet verteld dat Judith in februari 2015 naar Jamaica was gereisd op zoek naar de verloren Tafel van Juda. Deze Tafel bleek cruciale informatie te bevatten voor Ethiopië.

In maart 2015 vertrok Judith samen met Irene Vollenhoven en Monique Willemsen naar dit land om in oude archieven van de aarde een herinnering te gaan zoeken die essentieel zou zijn voor het voortbestaan van de Aarde. Irene was hier vier jaar eerder geweest met haar zoon Merlijn die toen elf jaar oud was. Samen met de gids Tekleweini waren ze vanaf Axum naar een berg gewandeld die de Serpent Mount heet. Daar hoorden ze van een jongetje de verhalen van de koningin van Sheba. Ook waren ze een riviertje met heilig water gepasseerd dat tijdens de reis met Judith en Monique de plek bleek te zijn waar Maria Magdalena was gedoopt. Bij die gelegenheid kreeg Judith door:

‘Ik vernam van de dag van de grote viering van mijn geboorte in dit heilige land en de viering door de mensen, toen ik drie dagen na mijn geboorte gebracht werd naar deze heilige plek. Er waren vele heiligen, de ouden kwamen. Zelfs werden enkelen hierheen gebracht van hen die in de binnenrijken van de bergen leefden. Zij kwamen tevoorschijn uit hun kluizenaarschap. Veel mensen kwamen hier bijeen en vierden de geboorte van de Dochter van het Verbond. Hier op deze plek werd ik gedoopt.
In het lichaam van deze boodschapper (Judith) keerde ik nu hier terug om de doop van licht te vieren van alle kinderen van het verbond. Dit heilige licht zal voortvloeien over deze Aarde samen met de illuminatie van deze levenswateren die de mensen doopte met licht waardoor hun zielen opgeheven zullen worden en hun harten verjongd en hun geest vernieuwd.’

Het viel niet mee om het verhaal te reconstrueren van de verboden Kabbala, de verloren Tafel van Juda en de Ark van het Verbond. Dat kwam ook doordat er vanaf november 2020 een burgeroorlog in en om Tigray woedde. Dit is de provincie in het noorden van Ethiopië waarin Axum, de heilige stad van de Ethiopisch-orthodoxe kerk, ligt. Pas toen er vorig jaar begin november een wapenstilstand gesloten was, kreeg Judith nieuwe informatie door.

Dat gebeurde, toen zij zich inspande om een tehuis te sponsoren dat door de gids Ephrem Brhane in overleg met Judith en Irene was opgezet om weesjongens en alleenstaande oude vrouwen van onderdak en voeding te voorzien. De Eritrese troepen hadden twee jaar eerder in Axum een waar bloedbad aangericht waarbij 3000 burgers waren omgekomen.

Uit de nieuwe transmissies bleek dat Maria Magdalena vanaf haar geboorte beschermd was geweest door de Ark van het Verbond die ooit door Menelik, de zoon van koning Salomo en de koningin van Sheba, vanuit Jeruzalem naar Ethiopië was gebracht. De Ark vormt het centrale religieuze symbool van de Ethiopisch-orthodoxe kerk die uit de vijfde eeuw na Christus stamt.

De macht van de Ark van het Verbond bevindt zich volgens Judith in de harten van de mensen in Tigray. Na vier dagen in en rond Axum te hebben gereisd merkte zij in maart 2015 op:

We worden begroet met open armen, een glimlach, een gulle houding en fraai oogcontact. Vier heilige dagen lang zijn we naar heilige plaatsen gereisd en hebben we de heilige aarde aangeraakt. We werden van moment naar moment geleid naar de heilige bron van dat oude land.

Dankzij de wapenstilstand zijn de heilige plaatsen behouden gebleven. Maar de mensen hebben daarvoor enorme offers gegeven. Tekleweini is tijdens de burgeroorlog omgekomen en verschillende weesjongens uit Axum zijn ternauwernood aan het lot ontsnapt om door Eritrese troepen te worden opgeleid tot kindsoldaten. Om deze reden heb ik besloten het verhaal rond Maria Magdalena en de Ark van het Verbond via mijn website te publiceren met de bedoeling om inkomsten te genereren die ook aan het ‘Dove of Light project’ van Ephrem Brhane ten goede zullen komen.

Het fundament van zowel het jodendom als het christendom zou zinvol aangevuld kunnen worden met gegevens die uit Jamaica en Ethiopië afkomstig zijn. Maria Magdalena heeft in maart 2013 aangegeven dat de Kabbala aangevuld dient te worden met het principe van de Graal. Omdat de Graal een typisch christelijk symbool is betekent dat automatisch dat het joodse geloof zich niet langer zou moeten afkeren van wat Jezus en Maria Magdalena de wereld hebben geschonken.

En dat is gemakkelijker als bekend wordt dat Jezus als de Leeuw van Juda Maria Magdalena als de Leeuwin naast zich nodig heeft gehad. Het christendom blijkt een belangrijke vrouwelijke kracht verdonkeremaand te hebben. Die kracht werd ooit belichaamd door de koningin van Sheba die de Leeuwin was naast koning Salomo als de Leeuw van Juda. Zonder die vrouwelijke zonnekracht, die in het werk van Judith de solaire Sophia wordt genoemd, zal er geen vrede op aarde komen. Zo merkte de koningin van Sheba acht jaar terug via Judith op:

‘Mijn hart was in liefde gegeven aan en in liefde ontvangen door Salomo voor de geboorte van het geslacht van de Leeuwenkoningen. Het bloed van de Leeuw en de Leeuwin stroomt sterk door de aderen van de mensen. De takken van de Levensboom, de twaalf naties van de Leeuw, hebben zich uitgebreid tot in de hemel en zich verspreid over de aarde.

Er is geen plek op aarde die niet door de takken van de Levensboom en de Grote Moeder Afrika is geraakt. En mijn ziel was uit deze schoot geboren. Ik ben van haar liefde. En ik ben het lichaam van de mensen. Uit mijn schoot zullen de rechtvaardigen geboren worden en de Leeuwenkoning zal opstaan vanuit het hart van de heilige Levensboom en de Leeuwin zal naast hem staan. Want wanneer de Leeuw en de Leeuwin samen regeren, zal er rechtvaardigheid, vrijheid, gerechtigheid en bevrijding zijn.’

april 2023

Herbert van Erkelens

Het manuscript ‘Maria Magdalena, de Levensboom en de Ark van het Verbond’ is als pdf beschikbaar via de webshop van mijn website https://www.herbertvanerkelens.nl/. Na betaling wordt via de factuur een link verstuurd om het manuscript te downloaden.

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.