Advertentie

Het Magnetische veld…


Op een dag zal je lichaam terugkeren naar Moeder Aarde,
net als je oren en je ogen. Maar de Heilige stroom van het leven,
de Heilige stroom van Geluid, en de Heilige stroom van Licht,
zijn nooit geboren en zullen nooit sterven”.

*
*
Het  Magnetische veld…

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De bovenstaande wijsheid is afkomstig van de Essenen, een stam van mysterieuze, genezende wijzen, die zich vestigden in Qumran, een gebied dat we tegenwoordig kennen als de Dode Zee in Israël. Wat hun werkelijke oorsprong was, is tot op heden onbekend maar hun invloed op de mystieke tradities, op met name de Westerse wereld, zoals de Vrijmetselarij, de Gnostische Christenen en Kabbalisten was groot. Wat het bijzonder maakt is dat de principes van de natuur en natuurwetten centraal staan in de leringen van de Essenen. Deze tonen een wereldbeeld aan dat een holistische en verenigde relatie beschrijft tussen de aarde en ons fysieke lichaam.

Deze Essenen herinneren ons eraan dat we het product zijn van een heilige vereniging – een huwelijk – tussen de mysterieuze, ongevormde, eeuwige essentie van de ziel en de fysieke materie van deze wereld. Elke rots, elke boom, elke berg, elke rivier en oceaan zijn een deel van ons, en wij, maken daar een deel van uit.

Wat hieruit dus blijkt is dat vanwege deze unie we allemaal een deel zijn van elkaar. Deze kennis valt al eeuwen onder de verborgen kennis die we terugvinden in de geheime genootschappen en het wordt tijd dat deze bekend gaat worden onder het grote publiek.

Magnetisme..
Het ‘magnetische veld’ maakt een belangrijk deel uit van die kennis. Iedereen heeft zijn eigen magnetische veld. En je gezondheid valt en staat met de verzorging van dat magnetische veld. Zorg je er goed voor dan is het je van dienst, zo niet dan word je ziek. Het begin van de studie van magnetisme is zelfs terug te voeren naar het Oude Egypte. De staven en toverstokken van de oude priesters waren instrumenten van magnetische toverkracht.

En ook bij de Grieken zien we ze terug; ze werden met name gebruikt bij genezing. Deze Ouden stelden de mens voor al vervat in een soort luchtbel. Wat zo interessant is, is dat we magnetisme continu gebruiken zonder te weten wat het is en wat het doet. De magnetische theorie is gebaseerd op hetgeen wij ‘lege lucht’ noemen, maar wat in feite helemaal niet leeg is!

Het is het element dat het meest diepgaand gebruikt wordt van alle elementen waar iets over bekend is. We leven allemaal van die lucht en weten dat we zonder lucht sterven…! Maar wat we ons niet realiseren is dat lucht niet enkel zuurstof of helium is. Lucht is een op zichzelf staande substantie die zo echt en zo belangrijk is, dat het bijna onmogelijk is om het in te schatten. Het is namelijk een enorm veld van magnetische energie dat het magnetische veld van de zon in zich draagt.

Zonlicht IN magnetisme..
‘Ptolemy van Alexandria’ was één van de eersten die inzag dat de manifestatie of uitstraling van zonlicht naast een lichtgevende factor, ook energie bevat. Energie is iets dat nooit verloren gaat. Neem bijvoorbeeld warmte. Deze begint als zonlicht dat door planten wordt gebruikt om de cellen (chemische energie) aan te drijven die hen leven geven. Wanneer de plant sterft, dan behouden ze de chemische energie als de versteende overblijfselen van de plant in de vorm van olie of steenkool.

Wanneer deze fossiele brandstoffen worden verbrand, wordt de chemische energie weer omgezet in warmte-energie om de turbines aan te drijven die elektriciteit produceren voor onze huizen, fabrieken, scholen en kantoorgebouwen, of om de cilinders van een automotor te laten bewegen. Die warmte-energie wordt de kinetische (bewegende) energie die ons naar het werk, naar school brengt, of naar de winkel om boodschappen te doen voor ons gezin. De studie van de magnetische krachten van de zon zal ook duidelijker begrepen worden door de studie van de seizoenen.

Voorjaar, zomer, herfst en winter hebben allemaal te maken met een magnetische factor in de lucht. We proberen het uit te leggen als een fysiek astronomisch fenomeen, aangezien het de rotaties en omwentelingen van de zon en planeten zijn die dat tot stand brengen. Maar wat we niet beseffen is dat elk van deze planeten een veld van magnetische energie is, en deze energie komt tot ons door wat wij ‘lucht’ noemen..

Lucht als transport-medium van vibraties en frequenties..
Een ding dat we door de televisie  en radio hebben geleerd is dat lucht kan zenden. Deze kan in de vorm van allerlei verschillende programma’s uit alle richtingen komen, elkaar overlappen, waarbij ze als ze bewegen allemaal afzonderlijk in een eigen kanaal of circuit geïdentificeerd kunnen worden. En al die versluierde films of kanalen worden in die ene atmosfeer uitgezonden. Je kunt tientallen programma’s hebben, ze aan en uit zetten maar geen van die programma’s gaat door de lucht zoals wij het op de televisie te zien, of op de radio te horen krijgen.

Typerend resultaat van een Kirlianfoto.

Dat komt omdat we hier te maken hebben met een trilling of frequentie. En deze trilling in het magnetische veld kan worden onderverdeeld in een oneindige complexiteit van afzonderlijke uitvloeisels. Wanneer we het magnetische veld in het menselijke lichaam gaan bekijken zien we dat ieder lichaam is omgeven door een etherisch energieveld dat ook wel een ‘aura’ wordt genoemd. Het is echter niet de aura die kan worden waargenomen met behulp van:

Kirlian’ fotografie..!
Dit magnetische veld is een gebied van energie, dat een ei- achtige atmosferische omhulling vormt rond het lichaam en zich 1 tot 1,5m uitstrekt in alle richtingen. Dit energieveld wordt de basis van ‘deugd’ genoemd, omdat dit energieveld voor zijn realiteit, zijn bruikbaarheid en zijn beschermende kracht, afhankelijk is van de stemming, emotie, gedachte en houding van de persoon. Daaromheen is dit magnetische veld verzameld.

Als deze persoon mentaal, emotioneel en fysiek normaal is en zich aan de natuurlijke regels houdt, dan vormt het een geweldige bescherming. Hij/zij is gezond en in staat om infecties en andere problemen aan te pakken. Wonden zullen snel genezen, het zal helpen om het gebruik en de functies vlan organen te herstellen, of als we een deel van het lichaam moeten missen zal het ons proberen te compenseren.

Zolang de persoon goed voor zijn magnetische veld zorgt, zal het deze van dienst zijn. Deze energie is afkomstig van de zon en komt via een mysterieuze energiebuis in het magnetische veld. Het komt via de kruin het hoofd binnen, verspreidt zich door het hele lichaam en wordt weer uitgescheiden via de lagere centra van het lichaam waar het wordt teruggewonnen door de zonne-energie. Het fungeert als een soort kleine privé-tank, of levenscapsule, die we continu met ons meedragen.

Moraliteit in deze stap is cruciaal,
want op het moment dat we de natuurlijke regels overtreden, beschadigen we de magnetische stroom. In de Oudheid betekende moraliteit het gehoorzamen van Gods woorden of wetten. In moderne tijden betekent dit gehoorzaamheid aan de wetten zoals gemanifesteerd in de schepping. Of anders gezegd: ‘Deugd ligt in alles wat het magnetische veld opbouwt, ondeugd is dat wat het afbreekt.’

Geen enkele menselijke onderschepping kan daar verandering in aanbrengen. Dus als we zogenaamd ‘goed’ zijn, heeft dat niets te maken met het feit hoe de Bijbel dat beschrijft. Het heeft te maken met het feit dat we de regels van de integratie van de menselijke structuur naleven, die het mogelijk maken de magnetische velden correct te gebruiken om daarmee onze gezondheid, ons geluk en welzijn te beschermen.

Wanneer het veld is beschadigd heeft dat onmiddellijk effect op je gezondheid. Het schaadt je vitaliteit, maakt je gemakkelijk vatbaar voor besmettingen en infecties, en het verkort je levensduur. Dat is de reden waarom het belangrijk is je aan de ‘wet van het energieveld’ te houden anders faalt het magnetische veld. Dit kan falen door:

 • Overgewicht door het nuttigen van ongezonde voeding
 • Een losbandig leven waar de energie aan verspild wordt
 • Door angsten, complexen, stemmingen en houdingen die het vernietigen
 • Alcohol, drugs, narcotica en suiker

En toevallig is deze ‘wet van het energieveld’ ook de ‘wet van integriteit’. Het energieveld bepaalt wat goed en wat fout is; het vertelt ons dat het verkeerd is om:

 • Je humeur te verliezen
 • Negatieve en destructieve houdingen te gebruiken
 • Compromissen te sluiten met de principes van een juist leven
 • Slecht te denken of je onaangenaam te voelen
 • Betrokken te zijn bij handelingen of concepten die in strijd zijn met de gemeenschappelijke goederen
 • Egoïstisch te handelen
 • Eén van de 10 geboden te overtreden..

Dit heeft dus niets met opgelegde codes te maken, maar met een code die gebaseerd is op het levensprincipe in elk deel van de menselijke constitutie. Want elk deel van het lichaam heeft een magnetisch veld. Elke eenheid binnen ons lichaam overleeft in een eenheid van energie, en deze eenheid van energie is aanwezig in de kleinst denkbare onderverdeling van ruimte. Het zit zelfs in een atoom.

Er bestaat niets in het universum dat beschouwd kan worden als dood materiaal, zelfs als het door iets gedood is omdat het uiteenvallende proces symbool staat voor levensenergie. Elke kleine cel heeft zijn eigen morele verantwoordelijkheden. De maag bijvoorbeeld heeft zijn eigen magnetische veld. Want het is niet zomaar een orgaan, het is een organisme en kan gezien worden als een levend wezen in het menselijk lichaam. (zie tekening hierboven)

Hetzelfde geldt voor het hart, de hersenen, de glandulaire structuur, alle organen, de darmen, het hele motorische systeem, het zenuwstelsel en het endocriene systeem. Dat zijn allemaal entiteiten van magnetische eenheden. Zij maken deel uit van een levend organisme die samenwerken voor het algemeen welzijn.  Door één te misbruiken, betekent dit het beschadigen van de rest. Door één te verwaarlozen, verwaarloos je de rest omdat elk van deze organen zijn eigen veld in het lichaam vertegenwoordigt. En al deze velden vormen samen het grote magnetische veld dat een hele persoon omringt.

Heilige Geometrie..
Door Pythagoras weten we dat er een tempel in Egypte was, waar gewerkt werd met een therapie die bestond uit het contempleren van de symmetrische geometrische lichamen. De beelden die gebruikt werden bij deze therapie, waren de beelden die we kennen uit de Heilige Geometrie. Deze waren stuk voor stuk op een soort altaar geplaatst om op te kunnen mediteren. Alle beelden waren perfect en compleet van structuur.

Door ze te observeren was helend voor het lichaam omdat deze hun energie accepteerde als een ware realiteit door er naar te kijken, want iedere vorm, natuurlijk of kunstmatig, leeft en bezit een magnetisch veld. Dit geldt voor de kleinste atomen tot het grootste sterrenstelsel, en de regels van elk van hen moeten worden nageleefd. Wanneer een persoon naar zo’n geometrische vorm kijkt en er een perfecte verhouding in ziet, dan komt dit besef binnen in het onderbewustzijn.

Het beeld van die vaste vorm wordt vervolgens naar het bewustzijn gestuurd in de vorm van een welwillend magnetisch centrum. Dit betekent dat de persoon een harmonie ziet in perfecte orde, en perfecte juistheid. En door het visualiseren van perfectie verbetert dat onszelf. Maar accepteren we onenigheid/negativiteit dan is het onvermijdelijk dat we onszelf verwonden.

Wanneer we in de natuur om ons heen kijken zien we dat alle natuurlijke dingen weldadig zijn. Dat effect gaat echter verloren wanneer het wordt misbruikt, wat voornamelijk door menselijk ingrijpen plaatsvindt. We leven dus in een harmonieus universum zolang wijzelf in harmonie zijn. Het magnetische veld dat ons beschermt, beschermt ons tegen ieder magnetisch veld dat niet in onszelf ontstaat.

Zolang we ons dus niet bewust intellectueel of emotioneel laten verzwakken, kunnen we nooit besmet raken door andere mensen. Wanneer we echter één of andere overtreding begaan, zijn wij zelf verantwoordelijk voor de effecten die dat zal hebben op ons eigen magnetische veld. Daar kun je niets of niemand anders de schuld van geven…

Beschadig je bijvoorbeeld het magnetische veld van je spijsverteringsstelsel door slechte dingen te eten die je niet kon laten staan, dan krijg je buikpijn. Blijf je daar regelmatig mee doorgaan, dan raakt je magnetische veld zo beschadigd dat je op een gegeven moment ècht ziek zult worden. Dat is de oorzaak achter alle chronische ziekten, ook kanker. Niemand wordt dus zomaar ziek, daar zit altijd een reden achter die door jezelf in gang is gezet en alleen door jouzelf gecorrigeerd kan worden.

Alle factoren moeten dus in harmonie zijn.
Het is belangrijk, dat we een constant besef hebben dat alles wat we doen of zien zijn eigen waarden heeft. Wanneer dat besef indaalt, wordt dit proces van integer geloven het natuurlijke geheim van veiligheid, overleving, en wereldvrede. Maar overtreden we die regel dan verliezen we het voordeel van die specifieke energie. Dat heeft dus puur en alleen te maken met het feit dat we gefaald hebben om iets goeds te ontwikkelen en dat te zuiveren en te intensiveren.

Ook de magnetische velden zèlf zijn volop in ontwikkeling. Deze evolueren in het leven van een persoon. Je kunt geboren worden op een bepaald niveau van magnetische integriteit. Maar wanneer je een beter mens wordt, versterk je deze waarden in jezelf omdat het allemaal een kwestie is van het geleidelijk versterken van de perfectie van een energiebron.

Helaas bevinden de meesten van ons zich op dit moment in de trieste toestand, waarin ze praktisch elk denkbare regel hebben overtreden. Ze leven van dag tot dag, en proberen te leven van de winst van hun eigen fouten, en dat is niet echt winstgevend. Dat heeft niets te maken met wetten van de overheid of onze wettelijke codes maar met de relatie van energie tot de keuzes die wijzelf maken.

Je kunt naar het leven kijken, als naar een soort examen, waarin we continu op de proef gesteld worden of we in staat zijn de uitdagende misleidende aantrekkelijkheden van de 3de dimensionale dichtheid de baas te kunnen blijven. Wat ook geldt voor alle gruwelijkheden van de DeepState die boven water komen.

Je kunt er wanhopig, kwaad of verdrietig over worden maar je kunt ze ook dankbaar zijn omdat het jou aanzet nog krachtiger en Liefdevoller te worden wat je zal voorbereiden terug te keren in de hogere dimensies.Wellicht dat de tekst ‘Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen’, je in dit kader bekend voorkomt..?

Het is een enorm zware klus die daadkracht en doorzettingsvermogen vergt. We worden hierbij geholpen en getriggerd door de steeds hoger wordende ascensie-energieën, die ons losweken uit de dichtheid van de 3de dimensie. De puzzelstukjes van JOUW ESSENTIE, van degene die je werkelijk bent, beginnen daarmee samen te vallen. Hierdoor word je in staat gesteld, álle punten van je leven met elkaar te verbinden. Daarin vind je het evenwichtspunt, waarin je de balans in jezelf kunt terugvinden…!

 

Harriet Algra

april ’23

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

33rd MASONIC Degree Knowledge | Magnetism | Manly P Hall — https://youtu.be/fVKXmjslgl8

“This is what they don’t want you to know” | EX- OCCULTIST | Law of Attraction — https://youtu.be/yW9pNzRcur0

‘The Wisdom codes, ancient words to rewire our brains and heal our hearts’ door Gregg Braden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.