Advertentie

Puzzelstukjes en defragmentatie..


Puzzelstukjes en Defragmentatie

 2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Er is een fragmentatieproces op de mensheid losgelaten dat steeds meer kennis weg sluist. De samenleving krijgt hierdoor een zeer monotoon uiterlijk. Want als je om je heen kijkt, zie je, dat veel kleur en schoonheid aan het verdwijnen zijn. Je ziet het bijvoorbeeld duidelijk terug in de architectuur. Hoe prachtig de gebouwen voorheen waren, des te saaier de blokkendozen van tegenwoordig. Met de kennis van nu zouden die huizen en gebouwen niet eens meer gebouwd kunnen worden. Dat vakmanschap lijkt grotendeels verloren. Ambachten verdwijnen en in ruil krijgen we goedkope troep met een zeer korte levensduur.

Dit verandert onze samenleving in een wegwerp-maatschappij, waarin geen waarde meer aan spullen wordt gehecht. De natuur wordt steeds meer terug gedrongen en is op vele plekken al volledig verdwenen. Kinderen groeien op in een steriele natuur loze omgeving. Het mannelijke en vrouwelijke moet wijken voor het androgene waarbij uiterlijk en sekse een één Haps worst wordt die ons door de media maar veel erger nog in scholen wordt opgedrongen.

De stress onder scholieren rijst de pan uit omdat ze op steeds jonger wordende leeftijd worden gehersenspoeld en wijsgemaakt dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren. Onlangs is er aan Spaanse tieners van middelbare school een formulier overhandigd met daarin de vraag of ze ooit zijn gepest omdat ze hetero seksueel zijn, of ze aan hun ouders hebben durven vertellen dat ze heteroseksueel zijn en of ze geloven dat het mogelijk is voor een heteroseksueel paar om kinderen op te voeden zonder hen trauma’s te bezorgen vanwege hun seksualiteit.

Je hebt het goed gehoord, we hebben het over heteroseksuelen, NIET over homoseksuelen en transseksuelen, etc. Wat is er aan de hand? We leren op school dat we ooit begonnen in een stenen tijdperk en onontwikkeld waren. Door te leren kunnen we ons zelf brengen naar een hogere beschaving. En denken is superieur aan voelen. Niets is echter minder waar. Het begint er steeds meer op te lijken dat we alles wat ons geleerd wordt, kunnen omdraaien. Van oorsprong was de huidige mens volledig uitontwikkeld.

Ons bewustzijn werd echter gehackt door reptilliaanse en cyborg beschavingen die vanaf die tijd op onze energie parasiteren. We worden meer en meer afhankelijk gemaakt van bronnen buiten onszelf waar de machten achter de schermen gigantisch rijk door worden. En als we niet snel ontwaken, eindigen we in het ‘stenen tijdperk’ in de vorm van een robot waarbij onze scheppingskracht volledig onder controle staat van deze cyborg-beschavingen en de mens niets meer is dan een slaaf en dient als een batterij.

Dit hologram is niets anders dan een zéér geavanceerd computerprogramma. Er zitten allerlei snelkoppelingen verborgen in ons dagelijks bestaan. Die snelkoppelingen worden heel slinks weggeknipt waardoor informatie niet langer terug te vinden is. Tartarië (zie mijn artikel hierover HIER op de site) is hier een prachtig voorbeeld van. Het is door fragmentatie zowel uit ons geheugen als de geschiedenis gewist.

Nu mensen echter wakker beginnen te worden en er een defragmentatieproces op gang aan het komen is, worden er ineens puzzelstukjes zichtbaar die een beeld tevoorschijn toveren van beelden, inzichten e.d. die uit het zicht verdwenen waren. De machten achter de schermen proberen dit kost wat kost verborgen te houden.

Allerlei berichten, filmpjes etc. worden van Facebook en YouTube verwijderd onder het mom dat dit een gevaar zou kunnen opleveren voor de samenleving ofwel het wordt af geserveerd als een complottheorie. De ware reden is dat de informatie niet langer gezien mag worden en dus verdwijnt.

We dienen dus massaal te stoppen met het gebruik van Facebook, Google, Twitter en YouTube omdat dit stuk voor stuk instellingen zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de CIA, dus Deep State die de touwtjes achter de schermen bedienen. De Smartphone en de GPS zijn apparaten die zo ‘gemakkelijk’ zijn voor ons. Ze vervlakken echter heel bewust je zintuigen en maken je volledig afhankelijk, waardoor velen niet eens meer weten dát het ook anders kan, laat staan ‘hoe’..!

Deze apparaten hebben de mens zodanig afgestompt dat de meesten geen 3 telefoonnummers meer uit hun hoofd kunnen opzeggen of hun route in de auto van A naar B kunnen vinden, zonder grandioos te verdwalen. Al die ‘gemakkelijke’ apparaten zorgen ervoor dat het praktisch onmogelijk is geworden nog te ontdekken wie we werkelijk zijn en welke unieke kracht we binnen in ons meedragen. Dit is tevens de belangrijkste reden dat we zo enorm door de media, overheid en educatie belogen worden.

Dus dienen we weer zelf op onderzoek uit te gaan om die kennis terug te gaan halen. Hierdoor ontstaat een defragmentatieproces, doordat alles wordt ‘herzien’, en kunnen de missende puzzelstukjes worden terug gebracht. We moeten ‘waarheid’ durven uitspreken. De antwoorden vinden we in ons eigen leven. Vele mensen deinzen hiervoor terug en duiken als gevolg hiervan in allerlei spirituele modellen.

Onze persoonlijkheid is opgebouwd uit allerlei krachtmomenten die verbonden zijn met ons oorspronkelijke zelf. Herinneringen zitten gelinkt aan emoties. Emoties zijn schokgolven die iets terug kunnen brengen van deze verloren informatie die we ons niet langer weten te herinneren. Het begint steeds duidelijker tot me door te dringen dat de enige echte Bron onze eigen individuele Bron is.

Er bestaat helemaal geen universele Bron waar allerlei spirituele ontwikkelingsprogramma’s ons van proberen te overtuigen. Onze kracht ligt in het feit dat we onze eigen kleur dienen te behouden, onze eigen authenticiteit. Zodra je in iets anders buiten je begint te geloven versmelt je kleur als het ware met dat andere en is jouw kleur niet langer herkenbaar.

De kracht van de mensheid ligt in het stuk waar we allemaal onze eigen kleur weten te behouden. Het krachtveld wat hierdoor ontstaat, brengt een frequentie tot stand die volledig gelijkwaardig is. De machten achter de schermen zijn zich hier terdege van bewust en dat is nou preciés wat ze proberen te voorkomen..!!

Om deze reden worden er religies, geloofsovertuigingen en spirituele ontwikkelingsmodellen gecreëerd met als doel de mens te laten geloven dat er iets grootser en machtiger buiten ons ligt wat we dienen te aanbidden.

De matrix is een energieveld waar wij niet vandaan komen en ligt buiten ons. Het NU is de ingang naar binnen. We moeten weer durven dromen wie we werkelijk zijn, waardoor we onze eigen unieke kleur kunnen terughalen.

‘Positiviteit’- De misleiding van de New Age
Negativiteit benoemen is heel cruciaal. Hierdoor wordt het zichtbaar en zal het zijn kracht verliezen. Dit is de reden dat er vanuit de overheid van alles verborgen wordt gehouden en ze hun macht kunnen behouden. De New Age is in het leven geroepen om ons ervan te overtuigen, dat we ons alleen maar op het positieve zouden moeten richten.

Priester, bisschoppen en kardinalen zijn verplicht een eed af te leggen, waarin ze beloven misstanden in de meest brede zin van het woord verborgen te houden. Om deze reden heeft het kindermisbruik binnen de kerk tot in de hoogste regionen zolang onzichtbaar kunnen blijven.

 

 

Defragmentatie wordt de kop in gedrukt door Justitie en Wetenschap. De eerste voorkomt dat de ‘daders’ berecht worden en de misstanden kunnen blijven voortbestaan. De tweede houdt de illusie in stand dat iets pas echt kan zijn als een herhaald onderzoek, éxact dezelfde uitkomst laat zien, als de eerste uitkomst. Universiteiten staan wereldwijd onder strenge controle wat de reden is dat er nog steeds geen officieel medicijn tegen kanker is, geen vrije energie is om maar wat te noemen.

De ware drie –eenheid waar de kerk mee dweept, is niet de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is de samenwerking tussen Hart, Hoofd en Lichaam. Hier ligt onze scheppingskracht in opgeslagen. Onze scheppingskracht is zo groot dat we moeten uitkijken niet in de valkuilen te vallen dat we door wat anderen aandragen datgene gaan creëren wat er helemaal niet is. Je bent van oorsprong kern gezond en overlijden kun je niet. Alles wat buiten jezelf plaatsvindt, is afleiding om je bij je eigen kracht vandaan te houden dus ook alle vervuiling in je leefmilieu.

Je persoonlijkheid en dus ook de rol die je in dit leven hebt meegekregen vormt een belangrijk deel van de ruis. Deze rol is gelinkt aan stress, trauma en onverwerkte emoties, niet alleen van jezelf maar ook die van je voorouders. Door jezelf dagelijks naar je perfecte nulpunt terug te brengen ben je als het ware in staat alle ruis die de afleiding met zich meebrengt weg te poetsen waardoor je zuivere ware zelf, je eigen Bron weer zichtbaar wordt. In die meest zuivere vorm ben je kerngezond.

De Tartatiërs
Er komen steeds meer aanwijzingen dat de Tartariërs niet reisden met auto’s en vliegtuigen zoals tegenwoordig maar dat ze nog de kennis hadden te kunnen reizen via geluidsfrequenties. Op foto’s van steden begin 19de eeuw zijn de straten leeg. Je komt geen voertuig tegen. Je zou verwachten dat deze vol koetsen zouden zijn zoals ons op school geleerd wordt.

Tartaarse gebouwen werden verwarmd met vrije energie uit de ether. Dit verklaart ook de reden dat je zulke grote gebouwen had in die tijd. Denk je eens in hoe je deze immens grote hallen en zalen zou moeten verwarmen met de tegenwoordige brandstoffen. Dit is praktisch onmogelijk.

Free Energy

En wat is de reden dat je in kasteel van Versailles met zijn wereldberoemde tuinen en fonteinen, geen toilet tegenkomt. Ons wordt wijsgemaakt dat de hofhouding enorm onhygiënisch leefde en dat dit de reden was dat mensen zo jong stierven.

Maar zou het kunnen zijn dat de mensen geen voeding nodig hadden en van lucht of prana leefden zoals de Breatharians vandaag de dag. Ik zelf heb 2 weken zonder eten geleefd en voelde me steeds energieker worden. Wat, als voeding ons in een lage frequentie houdt, helemaal als het vol gifstoffen zit zoals het tegenwoordige voedsel uit de gewone supermarkt. Wat, als ziekte pas is ontstaan door de invoering van de Westerse geneeswijzen met zijn farmaceutische industrie in de 19de eeuw. Wat is de reden dat natuurgeneeswijzen en homeopathie steeds meer aan banden wordt gelegd?

2018 Was het jaar dat duidelijk begon te worden dat de grote banken verantwoordelijk blijken te zijn voor alle economische depressies wereldwijd.  Aan het roer van dit alles staat de Federal Reserve (FED), een geprivatiseerde centrale bank die opgericht is in 1913 voor valuta-uitgifte, inflatiecontrole en rentetarieven. 2018 Was het jaar dat duidelijk begon te worden dat de grote banken verantwoordelijk blijken te zijn voor alle economische depressies wereldwijd.

De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden, dat met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..

Geld zat tot 1913 vast aan de goudstandaard waardoor het een waarde vastheid bezat. De FED heeft het losgekoppeld en vervangen door het zg. ‘FIAT’- geld. (Fiatgeld is geld waarvan de waarde niet langer gedekt wordt door de waarde die het als gebruiksgoed (zoals goud) heeft en dat niet vrijwillig op de markt werd verkozen maar waarvan de overheid verplicht dat  mensen het accepteren als betaalmiddel.)

Ze zijn hierdoor in staat om net zo veel geld te drukken als ze willen waardoor geld niets meer waard is en ze zo alle rijkdom bij de mensen kunnen wegsluizen. Op deze manier ontstaat armoe, controle en een slavensysteem.

Andere bijzondere ‘fragmentatie-weetjes’..
De meest invloedrijke tegenstanders van de FED in 1913 werden uitgenodigd een reis te gaan maken op de Titanic. De officiële versie zoals deze door de media is verspreidt, luidt dat de RMS Titanic het tweede van een drietal luxeschepen was uit de Olympic-klasse. Deze schepen moesten een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer gaan verwerken.

6 maart 1912. Een maand voordat de Titanic vergaat, ligt het naast haar zusterschip Olympic

Het schip was eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast. In de nacht van 14 op 15 april 1912 kwam de Titanic op zijn eerste reis, kort voor middernacht, in aanvaring met een ijsberg. Een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord, en binnen drie uur was het schip gezonken, waarbij 1522 opvarenden om het leven kwamen.

De ware versie is dat de Titanic bewust is gezonken door de eigenaren om de tegenstanders van de FED uit de weg te kunnen ruimen en tegelijkertijd een hoge verzekeringsom te kunnen ontvangen.. De tactieken van de FED en de IMF zijn zo intens smerig. Ze hebben volgens de Deense klokkenluider Mads Palsvig, die in de hoogste regionen van het internationale bankwezen heeft meegedraaid, standaard scripts. Deze worden uitgerold om landen onder controle te krijgen.

Griekenland is hier een goed voorbeeld van. Griekenland was een welvarend land. De meeste Grieken hadden een eigen huis waar geen hypotheek op rustte. Die huizen waren vaak al eeuwen in het bezit van dezelfde families. Door de komst van IMF werd de overheid gedwongen om huiseigenaren vermogensbelasting te laten betalen.

Dit had tot gevolg dat vele eigenaren gedwongen werden een hypotheek af te sluiten. Vervolgens creëerde het IMF een economische crisis waardoor de hypotheken niet langer op tijd afgelost werden en de huizen eigendom werden van de banken.

Pearl Harbour en het incident in de Golf van Tonkin waren bewust geplande acties om de toegang van de VS tot Vietnam en de wereldoorlogen te rechtvaardigen. Hitler was een creatie van de ‘Wall Street’ bankiers om het grootste aantal Russen en Duitsers te kunnen doden om zo de waarheid rond Tartarië verborgen te houden en de ‘Holocaust-mythe’ een boost te kunnengeven.

Wernher von Braun: van nazi-wetenschapper tot NASA-topman..
Wist je dat de elite Nazi-wetenschapper Wernher von Braun via ‘Operation Paperclip’ naar de VS is overgebracht om daar voor NASA te gaan werken. En dat de Nazi Allen Dulles CIA-directeur was en het terroristennetwerk creëerde wat bekend als de NAVO ‘Gladio Operation‘ dat sinds 1980 verantwoordelijk was voor aanvallen op verschillende Europese hoofdsteden,.

Werner von Braun staat voor één van de 5 uitlaten van de machtige Saturnus-draagraket, die de Apollo-capsules zou lanceren.

Dat Winston Churchill tientallen miljoenen doden heeft veroorzaakt en dat de aanslagen op 11september 2001 een valse vlag aanval van de Deep State is geweest. Wist je dat er in Irak geen massavernietigingswapens waren? Dat de interventies in Kosovo en Afghanistan enorme winsten in drugshandel hebben opgeleverd. Dat de kinderen in Sandy Hook niet zijn omgekomen zoals in de media naar buiten werd gebracht.

Dat ISIS een huurleger is dat is opgezet door de Amerikaans-Frans-Brits-Israëlische inlichtingendiensten om te strijden voor de oprichting van het ‘Grotere Israël’. Gaddafi en Assad hebben hun eigen volk niet gedood. Dit waren nog landen waar de Tartaarse invloeden duidelijk zichtbaar waren en vernietigd dienden te worden.

De Deepstate heeft soortgelijke brutale tactieken toegepast in meer dan 80 verschillende landen. Dit is de belangrijkste reden van alle oorlogen is geweest in de afgelopen 200 jaar. Arnhem en Rotterdam waren beide Tartaarse bolwerken en zijn om deze reden volledig platgebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog.

En dan de ‘Klimaatverandering’.. Het betekent in de praktijk, dat er programma’s worden uitgevoerd, die kunstmatige orkanen, aardbevingen en overstromingen veroorzaken. Denk hierbij aan de modderstroom die Tartarië heeft overspoeld, de grote tsunami’s van de afgelopen jaren, de orkaan en aardbeving op Haïti etc., etc. Wat was de functie van deze reuzen trombones in de Eerste wereldoorlog die gekenmerkt wordt door de enorme modderstromen.

Mysterieus wapentuig uit 1ste WO

Dat ‘duurzaamheid’ en ’transparantie’ het gebruik van pesticiden toestaat en dus een verborgen vernietiging inhouden. Dat de overvloed aan antennes de magnetische resonantie verandert om ziekten te veroorzaken. Dat de media propaganda van slechte kwaliteit verspreiden in de vorm van nieuws. De duizenden ‘Valse Vlag-aanslagen’ worden gecreëerd om meer oorlogen, plundering, genocide, ontheemding, beperking van burgerlijke vrijheden, opzettelijke schade aan de gezondheid, verkoop van organen, kinderhandel en enorme winsten te rechtvaardigen.

Wist je dat rookgolven in de lucht van ‘chemtrails’ aluminium nanodeeltjes bevatten, die rechtstreeks naar je longen gaan en contact zoeken met je SMARTphone waardoor je op afstand bestuurbaar wordt? Het wordt dus tijd dat we met zijn allen gaan defragmenteren, om alle ontbrekende puzzelstukjes weer naar de oppervlakte te brengen. Hoe eerder hoe beter.

Harriet Algra

februari 2019

totalhealthfoundation.nl

6 gedachten over “Puzzelstukjes en defragmentatie..

 1. Persoonlijk vind ik dat het niet allemaal onder één noemer valt, Architectuur als kunstuiting, geflipte mensen, die behoren te worden opgesloten, alles door elkaar gehaspelt, precies wat deze tijd inhoud, een grote chaos, waarin velen zich staande houden door op een schermtje te staren, de tijd van créatie van schoonheid ligt al ver achter ons, we zijn op weg naar de eindtijd, de Lesbiënes en homo’s hebben het uitgevonden, de oerkracht van ouders met kinderen, willen ze ongedaan maken, hoe ziek kun je zijn, maar het tij keert, we zijn op weg naar iets anders, misschien niet beter maar wel anders !

 2. Voor degene die erin geïnteresseerd is.
  Mij heeft dit interview veel duidelijk gemaakt waar we onze Bron moeten zoeken. Niets komt uit onszelf. Het is een wisselwerking tussen de Bron van het leven en de mens.
  Schrik niet want het heeft niets met godsdienst te maken … Want dat is alleen gecreëerd om ons afhankelijk te maken van de macht die zich boven ons gesteld heeft.

  BRADLEY LOVES The AMMACH Files radio show
  https://www.youtube.com/watch?v=_2Om90Bj7yk&t=40s

  1. Er zijn op planeet Aarde wezens met een menselijk DNA bewezen meer als 500 millioen jaar aanwezig, waar wij echt kennis van hebben is maximum 50 000 jaar, dus je kunt je indenken, de mogelijkheden in zo’n enorm tijdsbeloop, en tot welk slotsom, liever gezegt gevoel we moeten komen, en waarom ook al die prachtige fantasien, om vorm aan dit denken te geven, maar helaas het is niet aan ons de mens, om daar over te fylosoferen, er zijn andere krachten, ik ken hun vorm niet, ook niet hun doelstellingen, maar dat ze aanwezig zijn, weet ik zeker, misschien zelfs in mij aanwezig zijn, ik bedoel maar, dit denken deze twijfels vind je terug in de Veda’s van het Hindhi denken, groet Jenne

 3. Nannie
  Nou als je op zo’n onbenullig stukje hebt zitten wachten om je iets duidelijk te maken Nannie, nu dan heb je het nodig nog het één en het andere optenemen, en inpliciet te bestuderen, we hebben alles in ons, je moet het zoeken en bevrijden, het devies van een oude Libertijn van het Frans Libertin, blijf verre van Godsdienst, maar geloof binnen je twijfels, in Nederland is Fylosofie reeds jaar en dag uit, maar met een goede meester cq meesteres is het fijn over bepaalde onderwerpen te mijmeren en deze te verdiepen, en natuurlijk zijn we allemaal dat piepkleine van nul en generlei betekenis onderdeeltje, waarvan het hele grote ganse is opgebouwd, alles de zelfde waarde, het niets te samen tot het iets komende, groet !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.