Advertentie

Wordt het ‘onvoorstelbare’ binnenkort voorstelbaar?


roos

x

Wordt het onvoorstelbare binnenkort voorstelbaar?

2013 © Dineke Jongepier

x

Dineke Jongepier
Dineke Jongepier

Sinds ik in januari via mijn gave van radiësthesie het gelijk van de Mayakalender heb mogen aantonen en dit in een artikel via ook deze website naar buiten heb mogen brengen, is er een stroom van reacties op gang gekomen, waardoor mijn aantonen van dit gelijk alleen maar sterker aan het worden is.
Mijn metingen van de afgelopen weken laten opnieuw bepaalde patronen zien die zich steeds weer herhalen. Deze informatie wil ik met jou delen, omdat ik de vreugde als resultaat van mijn ondervindingen, graag aan eenieder kenbaar wil maken die dit artikel leest.

Het staat onmiskenbaar vast dat we leven in een tijd van zeer grote veranderingen die binnenkort tot een onvoorstelbare grote climax zullen komen. Zoals ik in mijn vorig artikel heb verteld, ben ik door toeval gestuit op het bewijs van het gelijk van de Mayakalender. De mij overkomen gave van het mogen ontsluiten van informatie over spirituele ontwikkeling waaronder het kennis geven van de mate in hoeverre een persoon zich heeft ontwikkeld in het ascentieproces, laat zien dat dit proces sinds eind oktober 2012 in een steeds grotere versnelling is gekomen.

Boviswaarde
Zoals ik reeds eerder heb aangegeven kan ik via mijn meting van frequentie van de Boviswaarde aangeven of een persoon die ik meet nog resoneert met de energieën van de 3e dimensie, of dat een persoon in afstemming van zijn bewustzijnsontwikkeling reeds mee gaat trillen in de eerste contouren van de 5e of zelfs 6e en 7e dimensie. Het blijkt namelijk dat ik bij meerdere personen deze afstemmingen op hogere dimensies heb mogen meten. Door de tientallen metingen die ik de afgelopen tijd heb mogen doen, zowel in persoonlijke ontmoetingen als het meten op aan mij toegestuurde foto’s  laten duidelijk een trend zien.

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)
De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Doordat ik met mijn gave van radiësthesie ook terug kan gaan in de tijd, zie ik dat een groot aantal personen in de maanden oktober/november 2012 nog resoneerden met de 3e dimensie en daarin waren ook bijna altijd 2 strengen DNA actief. De omslag kwam in december 2012 waarbij deze personen blijkbaar ineens en zonder bewuste waarneming  gingen resoneren met de 5e dimensie en dat er een proces opgang werd gebracht tot activering van 12 strengen DNA.

Het bijzondere is echter dat ik nu meet dat een aantal personen vanuit die 5e dimensie een verdere afstemming doormaken en een aantal reeds resoneert met de 6e en 7e dimensie..!

Ook de Boviswaarde geeft een stijgende lijn van eenheden aan.  Je mag dus concluderen dat onze lichamen langzaam maar zeker een inwendige verandering aan het doormaken zijn, welke veranderingen fysiek en met medische apparatuur blijkbaar nog niet zijn te meten. Het gebeurt echter wel en mijn cliënten geven dan ook aan onduidelijke niet medisch aantoonbare klachten te hebben zowel psychisch als fysiek. Door zowel de fysieke als psychische klachten te meten, ontdek ik ook daarin een bepaalde trendmatigheid.

Ik verbaasde mij erover dat zoveel van mijn cliënten die resoneerden met de hogere dimensies ineens een tekort bleken te hebben aan het sporenelement Molybdeen. Dit element voegt in de 3e dimensie energie toe aan de hersenen en zenuwen, maar kijk eens wat het doet in de 5e dimensie en hoger. Molybdeen draagt als kracht van bewustzijn in zijn materie de kracht van de hogere liefdesimpuls, het is invoelend gericht naar de ander en kiest om te leven vanuit een hoger ideaal, dat harmonie creëert  en zich afwendt van confrontatie en strijd. Het draagt mededogen en compassie met zich mee. Molybdeen hebben deze personen vaak nodig om vanuit het hoofd in het hart te komen.

Ook meet ik dat in dit proces van ascentie vaak er een tekort is aan vitamine B12 – deze vitamine staat als ondersteuning in de 5e dimensie voor het loslaten van al het oude lijden hetgeen zo kenmerkend is voor de 3e dimensie. Truus Hartsink en Andre Schaap hebben hier een paar boeken over geschreven met als titel vitaminen en mineralen spiegels van de ziel.  Dus eerst zijn de door mij geconstateerde metingen en dan later wordt het mij duidelijk waarom en waarvoor deze supplementen dienen.

De wijze waarop radiësthesie voor mij werkt heb ik trachten aan te geven in een schema waarop je het kunt zien. Dit is dat schema:

universeel bewustzijn

Ons onderbewustzijn  is de harde schijf van oneindige informatie gericht op de heelheid, schoonheid en liefde van de schepping en daardoor ook fungerend als de absoluut juiste bron van informatie ter verbetering van ons leven op zowel fysiek, psychisch als spiritueel gebied. Door onze incarnatie op aarde verliezen wij het directe contact met dit onderbewustzijn en houden wij in ons leven slecht een vaag lijntje via onze intuïtie met deze diepe bron in onszelf.

Weet wel dat ons onderbewustzijn deel uitmaakt van het Universeel bewustzijn en dat daardoor diep in onszelf de sluimerende verbinding van de onvoorwaardelijke liefde van God geduldig wacht op ons ontwaken en afstemming. Steeds meer kom ik er achter dat wanneer we deze verbinding met Gods liefde in ons bewust gaan worden, we onmiddellijk met ons hart gaan invoelen dat ons leven een andere wending gaat krijgen gericht op vreugde en voorspoed. Het lijkt wel of alle obstakels vanuit het verleden aan het verdwijnen zijn en dat door zogenaamde toevalligheden en synchroniciteit, wonderbaarlijke dingen gebeuren.

Dit overkomt mij regelmatig en ook een aantal van mijn cliënten verbazen zich over de wonderen die hun overkomen nu ze zich bewust worden van hun verbinding vanuit het hart met God. Ik weet dat het woord God ook weerstand kan oproepen en ik gebruikte voorheen vaak de woorden ‘Kosmos’, ‘Universum’ of ‘All That Is’, maar sinds die oneindige liefde van God zich in en rond mij openbaart, kan ik niet anders dan dit op deze manier wereldkundig maken. Deze aanwezigheid van de oneindige kracht en liefde van God openbaart zich aan iedereen die zich in zijn/haar hart bewust wordt van het bestaan en de ervaringen die vanuit deze allesomvattende energie instromen in je persoonlijkheid.

De Goddelijke liefdeskracht van bloemen
Een andere ontdekking die ik deed is de Goddelijke liefdeskracht die uitstraalt van bloemen. Op de Bovisschaal van 0 tot 23.000 eenheden staat 23.000 voor de hoogst mogelijke waarde van Goddelijke energie van liefde en schoonheid.

Bachbloesem boviswaarde

Het is opmerkelijk dat rozen en anjers deze hoogste waarde uitstralen, echter het is niet verwonderlijk. Wie rozen of echte grote anjers in huis haalt, voelt onmiddellijk hoe warm en liefdevol de energie van deze bloemen doorstraalt naar de omgeving. Men kan zich laven of koesteren hieraan en je ziet dat de harmonie van de omgeving sterk toeneemt. Wat ik echter met mijn meting ook ontdekte is dat de Dr. Bachbloesems ook deze Goddelijke intentie van 23.000 Boviseenheden in zich dragen.

Ik kwam hier achter dat door mijn metingen vele cliënten bepaalde Bachbloesems kregen aanbevolen om het proces van ascentie te bevorderen en de pijnlijke bijverschijnselen van dit proces te reduceren. Er zijn 38 bloesemtherapieën en hoe weet je nu welke  je op dit moment nodig hebt ter ondersteuning.  Het onderbewustzijn weet dit feilloos en geeft de juiste Dr. Bachbloesems aan voor het fysieke en psychische proces tot verdere transformatie. (zie tabel II)

vliegenzwamDe vliegenzwam (foto hiernaast) daarentegen heeft slechts een Boviswaarde van 1000 eenheden en dan is het niet zo verwonderlijk dat ingrediënten daarvan ooit werden gebruikt door middeleeuwse heksen..! Door dergelijke paddenstoelen en planten te gebruiken verbindt men zich met de onderwereld en komen demonische energieën aan de oppervlakte.
Kijk daarom uit om altijd ver te blijven van dergelijke experimenten want de donkere krachten zijn nog niet uit deze wereld verdwenen en trachten ons af te houden van onze verbinding met de Goddelijke energie diep verborgen in ons hart.

Ik gaf aan mijn vreugde over mijn ontdekkingen met jullie te willen delen, want er staat iets zeer groots te gebeuren in onze zeer nabije toekomst. Het zal nu wel duidelijk zijn dat mijn metingen aantonen dat we op een kruispunt staan waarbij de oude energieën van de 3e dimensie aan kracht gaat verliezen en dat het inzicht van liefde en mededogen straks de overheersende kenmerken zijn van de nieuwe aarde. Deze nieuwe aarde is ons aangekondigd en beloofd  door vele profeten maar zij voorspellen ook dat we eerst nog door de zure appel heen dienen te bijten.

Het huidige wereldgebeuren is dan ook beslist niet overal florissant  en met de komst van deze nieuwe Paus Franciscus de Eerste ( de laatste Paus voor de grote transformatie), gaat volgens de grote Pausvoorspelling van Malachias een zeer groot deel van alle leven op aarde een tijd van zeer grote verdrukking in. Uiteindelijk zal al het kwaad van de aarde verdreven worden doordat de kracht van het licht elke duisternis zal verdrijven. Dat we een spannende tijd ingaan is voor mij zeker, maar ik meet ook met mijn gave dat duizenden engelen klaarstaan iedereen te helpen die daar om vraagt.

rose2Het is een kosmische wet dat ingrijpen in positieve zin alleen mag als men er om vraagt. Nooit zal men ingrijpen in de vrije wil van de mens. Onlangs werd ik attent gemaakt op het boek van Aurelia Louise Jones: ‘Inzicht in het vijfdimensionaal bewustzijn’ (Uitgeverij Akasha). Hierin vond ik bevestigingen over hetgeen ik de afgelopen tijd heb gemeten en dit boek was voor mij ook weer een aanzet om dit artikel te schrijven en naar buiten te brengen..

Over niet al te lange tijd zullen wij ons terugvinden op een nieuwe aarde waarin wij als mensen beschikken over onze volledige vermogens die wij als schepsels van God op een waarlijk paradijselijke wijze tot uitdrukking kunnen brengen. De beroemde ziener  Johannes van Jeruzalem waar ik in mijn vorig artikel op wees, voorspelt een ongekende Gouden tijd. Wat denk je van deze, zeer intrigerende uitspraken uit het ‘Boek van Voorspellingen’ van deze Johannes van Jeruzalem:

Ziektes zullen genezen zijn voordat ze zich kunnen openbaren ! De mens zal in staat zijn te putten als uit een krachtige bron van helder water al  datgene wat hem voorstaat! De mens zal niet langer gevangen zijn zowel in zijn hoofd als in zijn steden!”  

Deze vreugde en blijdschap van onze toekomst wilde ik met jullie delen. Tot slot nog dit:
ik zeg altijd, ook al is  het misschien kort door de bocht, het gaat maar om 3 dingen:
1e  – blijf altijd goed bij jezelf in je eigen energie en laat je niet meeslepen door de waan van de dag.
2e – heb een goed onderscheidingsvermogen over al hetgeen op je afkomt, voel of het klopt en zuiver is met je hart.
3e – ontwikkel een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen en je leven zal absoluut gemakkelijker gaan verlopen.

Dineke Jongepier-Rijskamp –    maart 2013

 djr-advies.nl

info@djr-advies.nl

rose

 

22 gedachten over “Wordt het ‘onvoorstelbare’ binnenkort voorstelbaar?

 1. Normaal hebben bloemen een veel hogere bovis waarde als word beschreven in de bachbloesems.
  Als je weet dat bachbloesems worden gemaakt door machines waar de bloemen gewoon in machines worden gegooid en er van een liefdevol proces voor de maak niet is!
  Kijk je naar bv bloesems van Bram Zaalberg dan zie je pas wat er werkelijk gebeurt als je je afstemt op deze bloesems.
  Deze vertellen een verhaal en elke bloem vertegenwoordigt een aspect van jou innerlijke belevingswereld.
  Zelf heb ik ongeveer 7 jaar lang met deze bloesemdruppels gewerkt en deze elke dag toegepast binnen ons gezin, om zo bewust alle dualiteiten die deze bloemen vertegenwoordigen op te roepen en deze zo liefdevol om te zetten in je dagelijkse leven.
  Het leven ontvouwt zich dan en je word elke dag bewuster van alle processen waarin wij ons begeven en je krijgt steeds duidelijker een beeld van jezelf als bewuste schepper.

 2. Als je kijkt naar de meting van de bachbloesems dan zie je dat deze niet hoog scoren! dit komt omdat deze bloesems machinaal worden gemaakt en er van liefde niet word gesproken, de bloemen worden gewoon in machines gegooid en daar worden dan bachdruppels van gemaakt.
  Als je bv bloesems neemt van Bram Zaalberg dan zie je en voel je dat het met liefde en passie is gemaakt.
  Zelf meet ik niet maar voel ik en dan is het verschil snel gemaakt.

 3. Nou, ivm. die metingen denk ik dat er dingen niet kloppen. Ik en zo ook de wetenschap hebben nog nooit een 12 stringen DNA gezien en heb ook een tijdje geleden een goed onderbouwd artikel gelezen dat dit dikke larie en apekool is. Ook met die verschillende dimensies kloppen er zaken niet. De aarde is en blijft een derde dimensie en het enige wat veranderd, is het bewustzijn (voelen en denken) van de mens en dat gaat echt niet opeens van de ene dag op de andere met een paar dimensies omhoog. Ik denk dat die meetapparatuur eens serieus geijkt dient te worden met de stoffelijke realiteit waarin we hier leven en niet te hoog de dimensies ermee in te vliegen.

  Ook ivm. B12 tekort kan men dit hier wel zo zweverig zeggen maar bijna iedereen lijdt aan een B12 tekort maar ook bv. vitamine D hebben de meeste mensen een tekort aan en daar hoef ik geen meetapparatuur bij te nemen om dat te weten.

  Ivm. ‘Molybdeen hebben deze personen vaak nodig om vanuit het hoofd in het hart te komen’ is larie. Er is geen één stoffelijke gesteente of mineraal dat ervoor kan zorgen iemand vanuit het hoofd naar het hart komt en van daaruit verder leeft. Dit duidt op een hogere bewustzijnstoes tand om waarlijk vanuit je hart te leven en dat krijgt men niet even cadeau door een stukje steen, mineraal, of wat dan ook tot je te nemen. Dan maakt men zich eigen door levenswijsheid doorheen de vele levens heen op te bouwen. Wat wel kan is dat bijvoorbeeld een bepaalde steensoort of mineraal een positieve uitwerking kan hebben om het stoffelijke lichaam maar door vanuit het hart, het intuïtieve gevoel, te leren leven heeft men zijn/haar eigen geest (denken) in te zetten. Dat is de enige weg om bewustzijn eigen te maken en wil men waarlijk iets meer stoffelijke ontspanning dan kan men olie gebruiken van één van de meeste geneesachtigste planten die de aarde heeft te bieden namelijk http://www.mediwiet.nl

  Uitzending: http://www.argusoog.org/frontier-radio-11-maart-2013/

  Een paar druppels en men voelt zich al een stukje rustiger in het hoofd. Heeft dan ook al vele positieve resultaten laten zien bij heel wat ziekten…

  1. Beste KeZa en anderen. Wetenschappelijk is het misschien niet bewezen, alhoewel de wetenschap al bewezen heeft dat er protonen uit onze cellen “ineens” verdwijnen en men weet niet waarnaartoe. Ofwel,we kunnen op 2 locaties tegelijk zijn. Als een persoon een ervaring heeft in Nederland, en er DNA van de persoon in de VS is, heeft men al aangetoond dat wanneer deze persoon een ervaring heeft hier, het DNA meteen, en dan bedoel ik écht meteen, reageert op deze ervaring.Met andere woorden; door onze invloed of wens op een bepaalde uitkomst, beïnvloeden wij de uitkomst van wetenschappelijke onderzoeken. Dus het hangt van de intentie van de wetenschapper af welke uitkomst een onderzoek heeft.Daarom zijn wetenschappelijke onderzoeken niet zuiver omdat het van de intentie van de wetenschapper afhangt, hij bepaald de uitslag.Christus energie is niet te meten voor “ongelovigen” omdat men het afwijst. Laten we elkaar in onze waarde laten! Deze mevrouw heeft een open mind en dát bepaald de uitkomst van haar pendelen. Ik wéét dat rozen en tulpen hoge energieën hebben, ik koop de laatste tijd alléén maar rozen en tulpen! En daar is niet over nagedacht.Van Hart tot Hart, Ineke.

  2. Hoi Ineke,

   Dat wat jij aanhaalt ivm. het DNA is een bewijs dat alles met elkaar is verbonden en dat klopt dan ook. Gregg Braden is één van de prachtigste sprekers op dit moment hierover maar dat wil niet zeggen dat wij door ons bewustzijn even een paar stringen erbij kunnen toveren en daarbij ook nog een paar dimensies kunnen overslaan. Dat is gezwam en zijn dan ook meer overgenomen geconditioneerde gedachten van anderen door middel van bv. boeken,… waar het ego heel graag mee aan de loop gaat…

   Ivm. dat rozen en tulpen een hoge energieën hebben…nou dat is eigenlijk wel heel de natuur in meer of mindere mate en ik denk zelfs dat marihuana een hogere energie heeft dan rozen en tulpen omwille van het feit dat marihuana een van de meest veelzijdigste en geneeskrachtigste planten is die de aarde kent en dat zie ik rozen en tulpen nog niet doen…

   http://www.argusoog.org/frontier-radio-11-maart-2013
   http://www.mediwiet.nl

   Ivm. schoonheid vind ik persoonlijk een orchidee vele malen schoner en complexer maar ieder geeft overal zijn/haar eigen waarde aan en het jammere is hierbij dat we alles zomaar van het spirituele aannemen zolang het maar schoon in de oortjes klinkt. Of het klopt met de werkelijkheid… nou daar wordt niet zozeer over nagedacht zoalng het ons maar een goed gevoel geeft en ivm. haar ‘open mind’ wil ik haar ego wel eens zien als ze wordt geconfronteerd met onwaarheden die in haar theorieën zitten…

 4. Beste mevrouw
  hoe vaak wilt u in uw teksten nog noemen dat u een gave heeft. Als u er zelf in geloofd lijkt me genoeg. dit hoeft u niet te exploiteren dan komt het naar mijn mening minder geloofwaardig over

  1. @Beste criticus,

   Hier wil ik Dineke toch even bijvallen, in uw ogen komt het misschien wat irritant over dat “door mijn gave” maar volgens mij is dit niks anders dan dat Dineke hier goed van doordrongen is, en ook vooral wil laten weten dat zij dit niet beredeneert vanuit haar verstand, maar dat ze dit krijgt aangereikt en hier dankbaar voor is, i.p.v. trots. Zelf heb ik iets soortgelijks bij mijn gedichten, dan zeg ik ook dat ik ze maakte “in verbondenheid,” In feite is dit dan ook alleen voor de mensen bij wie het binnenkomt. Zij is net als ik en andere mensen “slechts” een doorgeefluik, maar wij kunnen alleen doorgeven aan degene die wil ontvangen. Desalnietemin zijn we allemaal zenders en ontvangers; het is zoo belangrijk hoe we ons afstemmen.

  2. Het is ook zeker niet nodig om te benoemen dat je een gave hebt!!!
   Want je zegt toch ook niet de hele dag ‘kijk ik kan lopen ‘nee dat is iets wat iedereen kan , maar als je het steeds gaat benoemen dan betekent dit eenvoudig dat je onzeker bent of je wel een gave hebt, een gave is gecreëerd vanuit het ego.
   Hier gaat het er ook vooral over dat Dineke ook in haar dagelijkse dualiteiten het fijn vind dat iemand haar ook bijzonder vind en dat iedereen het fijn vind dat iemand je ziet staan, zeker als je in je dagelijkse leven deze erkenning niet krijgt.
   Nu hoef je niet meer over gaves te praten maar kan je gewoon vanuit je hart gaan leven en alles op je zelf te betrekken, want ook als je het hebt over gidsen, hogere krachten, machten enz, dan plaats je het nog steeds buiten jezelf!!!!
   Terwijl je hogere zelf je gewoon aanstuurt en jij gewoon doet wat je hogere zelf je vertelt, jij denkt dat je doet maar word gedaan!
   Dit is gewoon een droom en straks ontwaken we uit deze illusie en dan lachen we erom.
   Vroeger was het wel zo dat meten was weten, nu is weten vanuit je hart leven.
   We leven nu vol in onze dagelijkse dualiteiten die zich in razend tempo aan ons voorbij gaan.

  3. 99% wat wij denken en zeggen is één grote kermistent van waan en begin daar nu maar eens de bomen door het bos te zien. Overal worden er boodschappen doorgegeven en de ene heeft dit, de andere heeft het daar over, enz.. maar tot op heden zie ik wel veel te weinig bewijs dat die boodschappen ook werkelijk worden omgezet in daden waar ieder van ons werkelijk iets aan heeft.

   En wat voor een onzin is het om een vliegenzwam te gaan verbinden met de onderwereld. Geloven jullie dit waarlijk? Wie weet wat voor geheimen dat mooie rode zwammetje met die leuke witte stipjes nog allemaal in zich draagt? Ik zeg je gewoon dat het bovenste zo door de mand valt dat het onder de rubriek ‘kwakzalverij’ dient geplaatst te worden.

   Sorry, ik had maar moeten liegen!

  4. @ Keza , vooral niet liegen please . Gezonde gegronde argumenten zijn altijd welkom imo , het schijnt dat niet iedereen het fijn vindt om met de voetjes op de aarde terug te komen .

  5. Waar je je al niet druk over kunt maken zeg!
   Grow up!
   Het gaat om de informatie en de (liefst gezamenlijke) bewustwording!
   Lijkt me dat je het daarmee eens bent als je op deze site zit….

  6. ja neem eens een voorbeeld aan hoe grown up mispoes is, al die minne mannetjes net als in de social engineered tv soapies, de asperger game cube gelly shelly s u kk eltjes, en hoe volwassen ze praat, over get a life en zo, en een career zoals mispoes, ons voorbeeld, onze maxim hoogtepunt van weloverwogen beschaving en hatelijke doortastendheid en vooral die innemende beleefdheid, hoeveel vaccinaties zullen de nieuwste degeneraties verder zijn, na minimaal 84 in-entingen met duistere stofjes in je kop ga je zo grown up praten, mispoes met de balletjes die ooit voorbehouden waren aan de andere kant van het geslachtelijk spectrum, zoiets als de opvolger of opvolgster van hare zaligheid Sacha, nou jah de hijzij jouraal voorlezer als opvolger van zalige Sacha die gaat aftreden, met die stem als een motorzaag en mannen ogen in een soort vrouwen lichaam met donker haar, met die motorzaag scheur bas stem, dat het net niet leuk meer is, en die ikku kille killer blik, geen leuke loensende doppies in de kop, je weet wel van het jhoura bagga baaah naal, met koude rillingen, nooit meer de bambie ogen zo groot als oude blauwe zandafgravingen van Sacha uit Meppel, hier vlak om de hoek in de nabije regio

  7. Hemel en Aarde,
   Yin en Yang, Zon en Maan,
   Vonken over en weer, Vonken van verbintenis.

   Man en Vrouw,
   Mannelijkheid en Vrouwelijkheid,
   als het ware door elkaar geroerd.

   Niet meer gescheiden gedacht zoals voorheen
   De energie vloeit in elkaar over
   Acceptatie voor elkaar’s eigenschappen.

   Bewondering en Respect voor elkaar’s kwaliteiten
   Vrouwen van Venus en mannen van Mars?
   In plaats van competitie is er verwelkoming.

   Van Yin en Yang, Yang en Yin
   De energiën zijn beide nodig
   als elkaar aanvullende aspecten
   van ons wezen en bestaan.

   Mannen, heb de vrouw in jezelf Lief
   Vrouwen, heb de man in jezelf Lief
   Een mooiere wereld ligt echt binnen ons bereik,
   Geef de Kracht in jezelf een kans.

   Laat iedereen ZIJN die hij of zij in wezen IS
   laten we nadenken over ons “afgescheiden” zijn
   want de onbegrensdheid is ons Thuis.

   Het Spectrum omvat alle kleuren.
   Aan ons de keus om een Kleurrijk Universum
   tevoorschijn te laten komen.

   Het Mannelijke en het Vrouwelijke kunnen evenwicht creëren.
   Verwijten en minachting opgelost in het “niets”
   Zo is de hemel op Aarde geboren.

   Hartegroet Alice/Aly

  8. Ja inderdaad…groei op in bewustzijn en laat je niet door kwakjes ontgroeien van het bewustere-zijn!

  1. correctie; herkenbaar vanaf het bewustzijn schema en de tekst daaronder. Ook goed merkbaar bij de witte Hydrangea.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.