Advertentie

Liefde is balans..!!


The Door Called Balance - Part 1/2x
X

Liefde is balans..!

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Af en toe hoor je iets waardoor er plotseling allemaal puzzelstukjes op de juiste plek beginnen te vallen. Dit zet processen in beweging dat weer ‘heel toevallig’ andere informatie aantrekt, waardoor tot op heden onopgeloste vraagstukken zichtbaar worden. Zo hoorde ik recent dat de frequentie van water, kristallen en Liefde hetzelfde is. Dit kwam ter sprake in een interview met betrekking tot de werking van ‘medbedden’. Deze techniek is afkomstig van Andromeda en wordt al jaren lang gebruikt door de ‘supersoldiers’ in de ruimte. Deze helende bedden werken met behulp van water en kristallen en brengen je DNA terug in zijn meest gezonde vorm. De slachtoffers die gewond zijn geraakt in hun strijd tegen de DeepState, ook de zwaargewonden, kunnen vaak al binnen enkele uren volledig worden hersteld.

Medbed

Deze medbedden fungeren tevens als een bed om uit te rusten, want 8 minuten in een medbed staat gelijk aan 8 uur diepe slaap. Er is echter één maar, medbedden werken niet bij mensen die nog vast zitten in het 3-dimensionale denken. Straks hierover meer. Ineens werd het mij duidelijk waarom wij mensen zo speciaal zijn en waarom alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat we dat gaan ontdekken.

Wij mensen bestaan voor ruim 70% uit water. En nu we naar een hogere staat van bewustzijn schuiven, veranderen we van een op koolstof gebaseerde structuur naar een kristallijne structuur. En in mijn vorige artikel ‘Het regenboogvolk’ (HIER) heb ik al vernoemd dat wij mensen uniek zijn, omdat we in staat zijn om lief te hebben. De werkelijke betekenis van Liefde begint nu langzamerhand in te dalen.

Liefde ontbreekt bij de meeste mensen op aarde en Liefde is de belangrijkste schakel van ons hele bestaan. Zonder Liefde ontstaan conflicten, verdeeldheid en oorlogen. Dat is bij de meesten bekend. Maar wat ik ook ontdekte was, dat de dualiteit in deze 3de dimensionale dichtheid het gevolg is van het ontbreken van Liefde. Dit is de meest perfecte manier om de mensheid gevangen te houden want bij dualiteit ontbreekt de balans. Mensen leven niet langer in het NU maar in het verleden of de toekomst.

Door het creëren van angst, trauma, leugens en misleiding ben je niet langer in balans en dat was de reden dat de mens steeds verder van zichzelf verwijderd raakte. Hierdoor ontstond een ingang voor religies waarbij de Israëlieten het uitverkoren volk zouden zijn. De Khazaarse maffia die deel uit maken van de machthebbers achter de schermen, bezaten de kennis van de oude Babylonische zwartekunsten, om die zwarte magie te beoefenen dat bekend stond als het ‘Geheime Satanisme’.

Satanisme..
Dit geheime satanisme omvatte occulte ceremonies, waarbij kinderen werden geofferd. Nadat de slachtoffertjes ‘uitgebloed waren’, werd hun bloed gedronken en hun hart opgegeten. De Khazaren stonden bekend, als dieven, moordenaars en straatbandieten. In 800 na Chr. werden ze door de leiders van de omringende naties waaronder Rusland, gedwongen één van de drie ‘Abrahamitische’ religies te kiezen. De keuze viel op het Jodendom.(Kijk voor een uitgebreid artikel over deze fundamentele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis, met zijn tentakels in de huidige tijd HIER of klik op deze illustratie)

Om de confederatie van naties, geleid door Rusland die Khazaria in de gaten hielden, voor de gek te houden, vermengde de Khazariaanse koning deze Luciferiaanse zwarte magie praktijken met het Jodendom. Hij creëerde een geheime Satanisch-hybride religie, bekend als het ‘Babylonische Talmudisme’. Tot vandaag de dag verschuilen ze zich achter de echte Joden en zijn wereldwijd geïnfiltreerd in praktisch alle overheden, het onderwijs, de Main Stream Media, Big Farma en Hollywood.

En waag je het om ze te bekritiseren, dan wordt je uitgemaakt voor antisemiet. De waarheid is echter, dat de echte Israëlieten degenen zijn die Liefde boven kwaad plaatsen. Dit geldt dus niet alleen voor de inwoners van Israël maar voor het hele Regenboogvolk van de aarde. De priesters maakten de mensen wijs dat de Godshuizen en kerken de enige manier waren om God nog te kunnen bereiken. Door je zonden op te biechten en je geld af te staan, werd de kerk onder leiding van het Vaticaan één van de rijkste en machtigste instituten op deze aardbol.

Door de geschiedenis heen hebben de autoriteiten en de kerk de meest criminele misdaden begaan om de volksherinneringen van deze planeet te onderdrukken. Moord, marteling, en misbruik waren hierbij een veel gebruikt middel. Het Vaticaan heeft uit naam van het Christendom zelfs hele volkeren uitgemoord. Hetzelfde fenomeen zagen we tijdens het kolonialisme van met name het Britse koninkrijk.

Kinderen van de inheemse bevolking werden ontvoerd en opgesloten in katholieke kostscholen waarbij het ze verboden werd nog langer hun moedertaal te spreken. Bij aankomst werden hun hoofden kaalgeschoren omdat bekend was dat de kennis van onze voorouders opgeslagen ligt in onze haren. (Denk hierbij aan het verhaal van ‘Samson en Delila’ waarbij Samson zijn kracht verloor en verzwakte toen zijn haren werden afgeschoren.)

De geschiedenisboeken willen ons laten geloven dat de rechtvaardiging voor het omverwerpen van de inheemse cultuur, kan worden afgeschilderd als het brengen van cultuur en beschaving naar een regio of volk. De waarheid was het tegenovergestelde. Het onderliggende doel van de indringers was keer op keer om de voordelen te kunnen plukken van een ingenomen land. Deze werden behaald door de natuurlijke hulpbronnen van een regio te exploiteren, de mensen tot slaaf te maken en te kneden tot een gehomogeniseerde en acceptabele versie, die gemakkelijk onder controle kon worden gehouden.

Hierbij zijn alle uitrustingen van inheemse ceremonies- waaronder kleding, taal, rituelen en verhalen- op agressieve wijze vernietigd. Gelukkig zijn er ondanks het trauma en misbruik in bijna elke cultuur op deze planeet archieven geweest, die erin geslaagd zijn de volksherinneringen aan onze diepgaande verbinding met het universum en de wereld te bewaren.

De Greys afkomstig uit Orion
Ook de Nebu, de Greys afkomstig uit Orion, hebben een belangrijk aandeel gehad in het vernietigen van de oorspronkelijke tradities en kennis. Zij hebben geprobeerd de mensheid te herscheppen naar hun evenbeeld om ons te kunnen gebruiken als slaven, ontdaan van onze wortels en besef van ons collectieve verleden. Als mensheid zijn we namelijk verbonden met de aarde, de sterren en de hemel waar onze voorouders leven. De Greys zijn in staat om zich interdimensionaal voort te bewegen, buiten ruimte en tijd. Het lag binnen hun vermogen om in bepaalde krachtige overgangsperioden, op subtiele wijze diegenen te beïnvloeden die de macht hadden, om zo de scheiding tussen de mensheid en hun sterrenoorsprong en leraren te vernietigen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan heeft plaatsgevonden in 1954 toen ‘Majority Twelve’ achter de rug van president Eisenhower om, de ‘Greada Treaty’ sloten met de Greys. (HIER) In ruil voor buitenaardse technologie, kregen de Greys toestemming om specifieke mineralen te delven en om experimenten te mogen doen op vee en een groep van 150 gevangenen. Binnen hele korte tijd werd dit contract al volledig geschonden door de Greys.

Het Greada Verdrag
De UFO’s die in 1952 in Washington werden waargenomen, waren van de Grijzen. Dit verdrag, het zg. Greada-verdrag, dat uiteindelijk in 1954 werd ondertekend tussen Amerika en de Groenen, stuitte aanvankelijk op verzet. Het contact tussen de Grijzen en de USA was al veel eerder begonnen, maar de USA stond weigerachtig tegenover het toelaten van de Grijzen op Amerikaans grondgebied. Dus dreigden de Grijzen de wereld te tonen dat zij op Aarde aanwezig waren en de mensen van de wereld waren machteloos om hen te weerstaan.
Zij ensceneerden de vluchten boven het Capitool in 1952. Gelukkig voor de Amerikaanse autoriteiten werd deze gebeurtenis grotendeels genegeerd door het Amerikaanse volk en veroorzaakte ze niet het schandaal dat werd gevreesd. Uiteindelijk ontmoette President Eisenhower de Grijzen en stemde in met hun eisen. Maar de flyover in 1952 was een bedreiging voor de Amerikaanse regering door de Grijzen.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als ‘je ziel aan de duivel verkopen’..

Steeds meer mensen en kinderen begonnen te verdwijnen.
Dit werden wereldwijd al gauw miljoenen. CITO toetsen werden op de lagere scholen ingevoerd om de ‘starseeds’, die hier geïncarneerd zijn om de mensheid van binnenuit te kunnen helpen bevrijden, in kaart te kunnen brengen. Ouders werden wijsgemaakt dat deze toetsen nodig waren om de juiste keuze te kunnen maken met betrekking tot het middelbare onderwijs. Met name de starseeds, die vlak bij militaire basissen woonden, waren hierbij de klos.

Zij werden veelal ’s nachts ontvoerd waarbij ze werden gechipt met een censor en met behulp van mind-control programma’s geprogrammeerd, om in deze eindtijden te kunnen fungeren als disinformant of als levende bom zoals we recent hebben kunnen zien bij de schietpartijen op scholen in de VS.  Ik woonde als kind vlak mij de militaire vliegbasis in Leeuwarden maar ben de dans ontsprongen omdat ik vlak voordat de CITO toetsen zouden beginnen, met mijn ouders verhuisde naar Noord-Limburg.

Overheden die actie ondernamen om hier een einde aan te maken, werden met de dood bedreigd en dat heeft ons gebracht in de situatie waarin we de afgelopen jaren zijn beland. Denk hierbij aan de verkiezingsfraudes wereldwijd; de Covid -hoax; klimaatverandering etc. etc. Deze situatie is gelukkig volledig onder controle gebracht door de Alliantie van vrijheidsstrijders, in samenwerking met de Galactische Federatie van Werelden (GWF).

De Godskracht/bron wil.. BALANS..!
Hieruit is recent een amendement ontstaan waarin staat, dat het niet langer is toegestaan om mensen in een lagere ontwikkelingsstadia te manipuleren voor het gewin van het ras dat de manipulatie doet. De GWF mag vanaf nu optreden tegen iedereen die deze toevoeging op de ‘universele wet van vrije wil’ negeert. Alles in dit universum is opgebouwd uit geluid en frequenties/trillingen. De Godskracht maakt geen verschil tussen goed en slecht en is de hele tijd bezig om alles terug te brengen in een staat van balans.

Hoe meer de balans verstoord is, hoe duidelijker het beeld van goed en kwaad zichtbaar wordt en hoe minder Liefde aanwezig is en karma ontstaat. Echte Liefde begint bij jezelf. Ben je niet in staat om van jezelf te houden dan zul je nooit in staat zijn een goede relatie met iemand anders te ontwikkelen. Deze relaties zullen altijd een onbalans vertonen waarin je, ofwel jezelf kwijtraakt en narcistische partners aantrekt, ofwel partners die zichzelf volledig afhankelijk van jou maken. Deze relaties zijn meestal nooit een lang leven beschoren en leveren veel verdriet op.

Het opgebouwde karma uit vorige levens zien we ook terug in dit leven. Dit wordt zichtbaar in je relaties en zijn over het algemeen ouder/kind relaties of partnerrelaties. Een ouder en kind hebben een genetische binding waar je niet omheen kunt en eenzelfde soort binding ontstaat wanneer je verliefd wordt op iemand. Je herkent die ander meteen en krijgt daarmee de mogelijkheid met onopgelost karma aan de slag te gaan.

De aantrekkingskracht tussen mensen is namelijk een natuurlijke manier dat je helpt om opgebouwd karma te neutraliseren. Negeer je deze signalen, dan zie je dat je daardoor van de ene oppervlakkige relatie in de andere terecht zult komen die je steeds ongelukkiger gaan maken. Pas wanneer je de balans in jezelf hebt teruggevonden en het niet langer uitmaakt of de persoon waar je van houdt wel of niet aanwezig is, zul je in staat zijn een gezonde relatie met een ander op te bouwen.

Hoe meer je van jezelf verwijderd raakt, hoe mee je wordt geleefd door anderen. Dan val je in de ‘rol’ die hier in de 3de dimensionele wereld voor je is klaargelegd. Baby’s worden vanaf de geboorte zo snel mogelijk getraumatiseerd om ze daarmee uit hun lijf te trekken. Het onderwijs perst ze in een keurslijf, om ze te dwingen de rol aan te nemen die in deze realiteit voor ze is klaargelegd.

De balans in deze realiteit is zodanig verstoord geraakt, dat het bijna onmogelijk is je nog te herinneren wie je werkelijk bent als een onsterfelijk wezen. Het verschil tussen licht en donker is nergens zo groot als hier en maakt het mogelijk voor alle energieën, goed of slecht, om zich hier te kunnen manifesteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de elementalen als elfjes, kabouters maar ook aan geesten, demonische krachten  en engelen die voor ons oog onzichtbaar zijn maar wel degelijk aanwezig. Nu wordt ook duidelijk waarom we zo’n dichte realiteit om ons heen ervaren. Het is dan ook een continue strijd tussen licht en donker oftewel tussen God en Satan.

Het ontstaan van deze realiteit wordt prachtig beschreven in de serie ‘De rinkelende dennen van Rusland’ geschreven door Vladimir Megre. De Bijbel, met name het oude testament, is een ander voorbeeld. Dit is een gecodeerd schrijven waarin alle ‘rollen’ van iedereen op aarde liggen opgeslagen. Deze werd ontdekt in 1990 ontdekt door dr. Eliyahu Rips, een van de grootste specialisten op het gebied van groepentheorie, een tak van de wiskunde die ten grondslag ligt aan kwantumfysica.

De Bijbelcode
is een computerprogramma waarmee ze de verborgen tekst van de Bijbel, die was gecodeerd met een soort tijdslot, konden kraken. De oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel lijkt nog het meest op een reusachtige kruiswoordpuzzel en bestaat uit één 304805 tekens lange regel. Alleen het verleden en de zeer nabije toekomst is terug te vinden omdat de toekomst openligt. We zijn tenslotte wezens met een vrije wil. Want hoe meer je de balans binnen jezelf leert terugvinden, hoe meer je uit de voorgeprogrammeerde rol stapt.

In hogere dimensies met snellere trillingen kunnen alleen kristallijne substanties bestaan. Deze filteren automatisch alles wat nog uit balans is uit en maakt ons straks, wanneer we naar de 5de dimensionele dichtheid of hoger zijn geschoven, onzichtbaar voor de duistere uit balans zijnde krachten die ons duizenden jaren gevangen hebben gehouden. Hier zijn religies niet langer nodig omdat we daar de Godskracht binnen in onszelf hebben teruggevonden.

Dit is de terugkeer van Christos; kristal; Christos bewustzijn of kristallijn bewustzijn. Hetzelfde vindt plaats met alle levensvormen om ons heen. Hoe hoger de dimensies, hoe ijler alles wordt en dan begrijp je waarschijnlijk ook beter wie of wat lichtwezens zijn.

Vrije energie, altijd aanwezig..
Water, kristallen en Liefde zijn tevens de belangrijkste ingrediënten van vrije energie, de Phryll, dat gezien kan worden als de belangrijkste energievorm in het universum. Zolang deze drie ingrediënten bij de ontwikkelaar niet alle drie aanwezig zijn, zal vrije energie niet ontdekt worden. Hetzelfde geld voor degenen die gebruik wensen te maken van de medbedden.

Is één van de drie ingrediënten afwezig, dan zal het effect door je eigen disbalans opnieuw vestoord raken. Hiermee wordt ook duidelijk dat Nikola Tesla niet zomaar iemand was en hier incarneerde om actief mee te helpen de mensheid naar een hogere trilling te leiden. De omvang van het plan om met behulp van CERN in Geneve, dat in 2018 in handen kwam van de vrijheidsstrijders, de Schumannresonantie op aarde te verhogen, is geniaal.

Hij was volledig op de hoogte van het feit dat niemand voor ons de balans kan herstellen waarmee we de Liefde zullen weten terug te vinden. Dat kunnen we enkel zelf. Maar door de frequentie van de aarde te verhogen, worden een heleboel duistere componenten zichtbaar door de toename van het licht, en daarmee ook de waarheid van wat er werkelijk gaande is. Dit proces is wereldwijd volop gaande en verhoogd automatisch ook de frequentie van ons lichaam. Hierdoor zal het een stuk eenvoudiger worden om de balans binnenin jezelf terug te vinden en daarmee dus ook de Liefde…..

 

Harriet Algra

juni 2022

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

what-in-our-collective-history-do-they-not-want-us-to-remember/

https://www.bitchute.com/video/St88jlQTmKrv/

ninos-corner-benjamin-fulford-the-deep-state-has-exhausted-the-playbook-video-3773691.html

het-proces-van-ascensie-wat-gebeurt-er-eigenlijk/

aanvulling-op-de-eerste-richtlijn-van-de-galactische-federatie-van-werelden/

De Bijbelcode’ Michael Drosnin

A gift from the stars’ Elena Danaan

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.