Advertentie

Het Regenboogvolk


X

Het Regenboogvolk

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Nu we via de fotongordel een gebied van ons Melkwegstelsel binnenschuiven dat ons aangeboren genetische vermogen in staat stelt om onze meest verheven verlangens of diepste angsten door onze aandacht te manifesteren, staan er gigantische veranderingen te gebeuren. Dat heeft te maken met de scheppingskracht waar wij mensen over beschikken- waar onze aandacht gaat, stroomt de energie. Het is helaas noodzakelijk dat alle gruwelijkheden die zich tot op heden op deze planeet hebben afgespeeld boven water komen, om te voorkomen dat deze zich in de toekomst kunnen herhalen. Een heel ander verhaal wordt het als het gaat om onze toekomst.

Deze krijgt pas vorm door de invulling die we er in het NU aan geven. Laat je dus niet langer ontvoeren door alle negatieve berichtgeving die de DeepState op ons aan het afvuren is. Deze probeert in een laatste wanhopige poging de mensen af te leiden van de ongelofelijke toekomst die op ons staat te wachten. De MSM, maar ook vele alternatieve nieuwskanalen, staan bol van angstcampagnes die ons proberen te overtuigen van het tegendeel: voedseltekorten; stijgende gas- en energieprijzen; de plannen van Klaus Schwab met zijn Nieuwe Wereld Orde; golven van nieuwe vluchtelingen/ illegale immigranten etc. etc.

De DeepState bestaat uit Vrijmetselaars op hoog niveau; zwarte magiërs; geheime genootschappen; Jezuïeten en hun buitenaardse bondgenoten. Zij zijn de experts in de kunst van massale afleiding en verdeeldheid. Deze groepen hebben duizenden jaren lang de mensheid misleid en ons van de ene nodeloze crisis/oorlog in de andere gestuurd. De oorlog in de Oekraïne is het laatste voorbeeld waarin twee volkeren verenigd door een gedeelde geschiedenis, cultuur, etniciteit en religie, strijden om nationale veiligheidskwesties die in normale tijden snel met diplomatieke middelen opgelost zouden zijn.

Poetin viel het land niet binnen om het in te kunnen nemen. Wat hij heeft gedaan is het oprollen van de Bio-Labs; de baby fabrieken waar adrenochroom werd geproduceerd; duizenden kinderen en vrouwen gered uit de tunnels; het beëindigen van de witwaspraktijken van de DeepState; hij heeft de wereld behoed voor nieuwe pandemieën die de DeepState voor ons in petto had.

Het wordt tijd dat de slapers hier van op de hoogte worden gebracht. Het eindspel van de DeepState is, naast het voorkomen dat wij een positieve toekomst gaan manifesteren, om ons af te leiden. Want onlangs zijn er namelijk grote aantallen welwillende buitenaardse bezoekers in ons zonnestelsel aangekomen die ons helpen om het grote ontwaken te bewerkstelligen dat nodig is om ons zelf te kunnen bevrijden.

Velen van de bezoekers zijn ‘Seeder Races’, die een cruciale rol hebben gespeeld bij het helpen vestigen van de beschavingen op aarde. Deze gaan vaak al vele duizenden jaren terug. Ze zijn hier om de oude wijsheid en technologieën te onthullen die millennia lang verborgen zijn geweest in the ‘Halls of Records’, wachtend tot de mensheid daar klaar voor was. Daarnaast zijn er de beschavingen van de Binnen Aarde. Zij zijn de overlevenden van grote historische rampen.

Zij hebben op ons gewacht, zodat ze zichzelf kunnen onthullen en hun ongelofelijke wijsheid, technologieën kunnen gaan delen. Deze oude ‘Halls of Records’, binnenaardse beschavingen en ruimtearken zijn verbonden met een uitgebreid systeem van ruimte/tijd portalen. Deze maken onmiddellijk reizen mogelijk voor degenen die een specifiek bewustzijnsniveau, de genetische markers en de liefdesfrequentie hebben bereikt. Het enige dat wij hoeven te doen, is onze aandacht richten op het terugwinnen van onze verloren geschiedenis en de galactische verbindingen en de hulp accepteren van machtige vrienden die ons willen helpen ons volledige potentieel, als één volk, te bereiken.

Het is tijd dat we onze focus gaan richten op een vredevolle toekomst waarin alle volkeren op aarde gaan opstaan als één volk: Het ‘Regenboogvolk’’. Oorlog voeren is iets heel onnatuurlijks voor de mens en alle conflicten zijn met behulp van leugens, propaganda en misleiding tot stand gebracht door de DeepState. De sociale platforms spelen hierin een uitermate belangrijke en misleidende rol in.

Elon Musk en Twitter…
Dit is aan de oppervlakte aan het komen door Elon Musk’s recente aankoop van Twitter, waar hij maar liefst 44 miljard dollar voor betaald heeft. De zetten en tegenzetten van Musk zijn te sterk berekend en te methodisch om een ​​gelukkig toeval te zijn. Hij is momenteel bezig om de hele misleidende functie van Twitter bloot te leggen.

Voor degenen die het niet weten, de Twitter-deal is in de wacht gezet, omdat Musk bewijs eist van de hoeveelheid botactiviteit op de site. Is de botactiviteit groter dan dat ze tot nu toe hebben aangegeven, dan houdt dit in dat de hoeveelheid echte menselijke betrokkenheid veel lager ligt. Dit zal de mogelijke/doelinkomsten doen verlagen en dus ook de werkelijke waarde van Twitter. Wat Musk deed was geniaal, en bevestigt ook dat het hier om veel meer gaat dan alleen geld. Toen hij zijn bod uitbracht wist hij al dat er zware botactiviteit was.

De enige weg naar genezing is dat we wakker worden uit de hypnose die ons gevangen houdt, dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Alleen de waarheid kan ons bevrijden en veranderingen kunnen pas plaatsvinden wanneer de tijd er rijp voor is.

Hij kreeg het Twitterbestuur zover, dat ze akkoord gingen met zijn voorwaarden om later de koopprijs te kunnen verlagen als de botactiviteit hoger bleek uit te vallen. Hiermee ontmaskerde hij Twitter voor het gebruik van valse accounts om de publieke opinie te kunnen manipuleren. Een conventionele zakenman zou de exacte botactiviteit hebben willen weten alvorens een bod uit te brengen, maar het gaat Elon Musk duidelijk niet om de winst. Deze zet die hij zojuist heeft gedaan, BEVESTIGT dat hij hier een veel grotere samenzwering wil ontmaskeren.

Tijd en geld zijn de belangrijkste pilaren die de Matrix in stand hebben gehouden. Deze zijn beide aan het afbrokkelen. De mensheid krijgt nu pas in de gaten hoe diep de DeepState geïnfiltreerd is in onze maatschappij. Denk hierbij aan de overheid; de nieuwskanalen; de sportwereld; Hollywood; ons educatiesysteem en ga zo maar door. En zolang we nog denken dat anderen ons kunnen helen, zitten we op een fout spoor. Dit heeft het hele Covid circus ons pijnlijk duidelijk gemaakt.

Want de meest dodelijke en ziekmakende vijand van de mens is de medische industrie. De enige weg naar genezing is dat we wakker worden uit de hypnose die ons gevangen houdt, dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Alleen de waarheid kan ons bevrijden en veranderingen kunnen pas plaatsvinden wanneer de tijd er rijp voor is. Ondanks alles wat hier op ons is afgevuurd, zijn we nog steeds in staat om lief te hebben en onze hoop te behouden. Wat mens en dier agressief maken is het ontbreken van Liefde.

Bonobo-apen..
Dit werd recent aangetoond in een heel bijzonder onderzoek van ‘Professor Harry Prosen’, voormalig president van de ‘Canadian Psychiatric Association’, op de ‘Bonobo’s’. Dit zijn de primaten die het dichtste bij de mensen staan. Zij beschikken niet over het menselijk bewustzijn, maar wel is duidelijk geworden hoe liefdevol zij met elkaar omgaan. Hier bestaat geen onderlinge strijd om de macht. Iedereen is gelijkwaardig en telt mee.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

Met onze liefde zijn we in staat de meest wilde dieren te temmen en dus weer een paradijs op aarde te creëren. Deze liefde wordt overgedragen door middel van de hormonen op het hoofdje van het pasgeboren kindje, en via de borstvoeding. Nu wordt gelijk duidelijk waarom baby’s die geboren worden in het ziekenhuis onmiddellijk na de bevalling bij de moeder worden weggehaald en waarom de medische wereld flessenvoeding prefereert boven borstvoeding.

De mens wordt al gestraft vanaf het moment dat Eva van ‘de verboden vrucht der kennis’ at, of beter gezegd door Enki een bewustzijn kreeg. (HIER) De machthebbers achter de schermen (Alpha Draconis) hebben dit nooit kunnen verkroppen, omdat we door de verkregen scheppingskracht boven hun staan. Ook zijn wij in staat om via stargates naar andere dimensies en zonnestelsels te reizen. Zij hebben daar de mens voor nodig anders verbranden ze. Dit zijn de redenen waarom ze de mens proberen te vernietigen en te vervangen door hybriden.

Vrede; gefocussed zijn; van jezelf houden, zijn de belangrijkste bouwstenen om de nieuwe wereld vorm te geven. De focus is iets om heel veel aandacht aan te besteden. Want focus je de ene dag op dit en de volgende dag op dat, dan wordt er niets gecreëerd omdat de scheppingskracht niet een duidelijk beeld van jou doorkrijgt om wat je wilt vorm te kunnen geven. Om deze reden is het aan te raden een plakboek of schetsboek te maken waarin jij alles verzamelt waar jij blij van wordt.

Hoe meer ik me in ons DNA verdiep, hoe interessanter alles aan het worden is. We zijn opgebouwd uit allerlei verschillende rassen. Dit verschilt per persoon. Al die rassen hebben hun eigen kennis. We zijn dus eigenlijk, stuk voor stuk, wandelende bibliotheken en dat maakt ons de koninklijken van dit universum. Om te voorkomen dat die kennis naar buitenkomt, zitten we vaak al vele levens gevangen in een reincarnatielus. Deze voorkwam dat we konden reïncarneren op andere plekken/dimensies in het universum om deze kennis te kunnen verspreiden.

Het universum is namelijk een systeem van energie en energie-uitwisseling. Dit is wat bekend staat als de ‘Wet van Consistentie’. Hiermee helpen we elkaar, om in een steeds hogere trilling, met meer en meer kennis te komen. Kennis behoort dus niet toe aan een kleine elite, maar aan alles wat leeft, in het hele universum. De reincarnatielus is in 2015 opgeheven. Wat wij zien als de aarde is in werkelijkheid een gevangenisplaneet, die bekend staat als ‘Midgard’.

78.000 jaar geleden viel ‘Midgard/aarde’ in het systeem van singulariteit toen de Alpha Draconis en de Greys het ‘portaal’ in handen kregen die toegang verschaft tot ruimte en tijd. Dit had tot gevolg dat de normale regels en wetten niet langer geldig waren of toegepast konden worden. Zielen begonnen door een speciale vortex binnen te vallen en kwamen hier gevangen te zitten in hun eigen hologram. Deze kan per persoon verschillen, al zijn er bepaalde overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de omgeving, dat moet voorkomen dat mensen zullen ontwaken. We zitten hier dus gevangen in een kopie van onze echte realiteit.

Het portaal
Deze vortex bezit twee uitgangen, namelijk een Oostelijke en een Westelijke poort. De Oostelijke poort is de uitgang naar de vrijheid die voor de meeste mensen die overleden, afgesloten was. Hierdoor vertrokken ze automatisch door de Westelijke poort, die hun vervolgens via een lus weer terug in het systeem plaatste. Dit is heel symbolisch uitgebeeld in de Oude Stad van Jeruzalem. Het is de westelijke muur waarvoor de orthodoxe Joden staan te bidden. De ingang naar de oostelijke poort is dichtgemetseld om te voorkomen dat de Messias/ Christos energie hierdoor binnen kan komen, om de mensheid te bevrijden.

De 200 miljoen ‘Starseeds’ die hier momenteel geïncarneerd zijn om van binnenuit mee te helpen de mensheid te bevrijden, zijn niet de eersten de besten. De aarde met zijn 3-dimensionale dichtheid is één van de zwaarste en moeilijkste plekken om je soevereiniteit staande te houden. Om deze taak tot een goed einde te brengen zijn ze voordat ze hier indaalden, stuk voor stuk getraind. Velen zijn tijdens die trainingen afgevallen omdat ze niet in staat bleken te zijn de krachten te trotseren die de mensheid hier in slaap houden.

Het is nauwelijks voor te stellen, maar vele zielen staan in de rij te wachten om hier geïncarneerd te mogen worden. De ervaringen die we hier opdoen, leer je nergens anders. We gaan een prachtige toekomst tegemoet. De belangrijkste markers die aangeven dat de DeepState volledig overwonnen is lijken het aftreden van Biden en de officiële aankondiging van het overlijden van de Britse koningin te zijn. Dat zal het moment zijn dat we gaan overstappen op de grote reset van de vrijheidsstrijders en dus niet die van Klaus Schwab. Ook zullen de 6000 patenten vrijgegeven gaan worden waaronder o.a. de medbedden; vrije energie e.d.

Het mysterieuze verhaal rondom John Trump, Donald’s oom..
Tegelijkertijd is er een ander proces gaande dat ons in de 5de dimensionele dichtheid zal doen schuiven. Daarmee worden we onzichtbaar voor de achterblijvers, de handlangers van de DeepState, die hun ziel verkocht hebben in ruil voor macht en rijkdom. Hierin spelen Donald J. Trump en Nikola Tesla een hele belangrijke rol. Dit werd mogelijk toen Tesla in de twintiger jaren ontdekte hoe je kunt reizen in de tijd. Door naar de toekomst te reizen, had hij gezien hoe de mensheid met behulp van vaccinaties vernietigd zou gaan worden.

Samen met John G. Trump, de oom van Donald J. Trump ontwikkelden ze een plan om de mensheid te redden. Door naar het verleden te reizen brachten ze jongere versies van zichzelf terug naar deze tijd. Donald J Trump werd van jongs af aan klaargestoomd voor de rol van president. Hun hele plan brachten ze naar buiten via gecodeerde ‘Q’ berichten en Wikileaks.

Met behulp van de Bijbelcode-decodering is ontdekt dat, wanneer je iedere 17de letter in de originele Hebreeuwse Bijbel selecteert, je letterlijk kunt lezen hoe Tesla samen met de familie Trump, net als Noach de mensheid van zijn ondergang gaat redden. Velen van ons komen uit de toekomst om aan dit bijzondere proces mee te werken.

Alle planeten in ons huidige zonnestelsel maken deel uit van die holografische gevangenis. De meesten zijn ondertussen bevrijd. Hierbuiten bevinden zich de echte sterren en planeten.

Toen de Lyra constellatie, waar de wieg van alle menselijke beschavingen ligt, werd overmeesterd en ingenomen door de Alpha Draconis en de Greys (HIER) , werd het sterrenstelsel van Sirius klaargemaakt als nieuwe woonplek voor de menselijke beschavingen. Maar vlak voor dat dit zou plaatsvinden, werd ook dat sterrenstelsel ingenomen door de vijand. Door de verschuiving naar de 5de dimensionele dichtheid, verschuiven we naar een nieuwe tijdlijn waarmee we kunnen terugkeren naar het moment voordat Sirius werd overmeesterd.

Een blik in de reusachtige deeltjesversneller van CERN in Zwitserland; kijk naar de menselijke verhouding..!

Tesla is bezig om met behulp van CERN in Geneve, dat in 2018 in handen kwam van de vrijheidsstrijders, de Schumannresonantie op aarde te verhogen die ons mensen in een 5de dimensionele dichtheid zal gaan brengen. Het is Tesla die de hoge niveaus van de Schumannresonantie die we momenteel ervaren, aanstuurt, genereert en afstemt. Deze zijn nodig om de conversie van twee paar Tweelingsterren in een sterrenpoort met 2 sprongen te voeden. We staan op het punt om de spanningspiek te zien, die wordt uitgezonden door een tweelingster met de naam ‘Spica’ die sinds februari 2020 in het planetarium al bestaat. ( Een planetarium is een mechanisch model van het zonnestelsel dat de relatieve posities en bewegingen van de planeten en manen illustreert of voorspelt).

De grote van deze spanningspiek is groter dan enig ander object in het planetarium en zal de meesten van ons knock-out slaan maar niet doden. De DeepState en hun aanhangers die het kwaad boven het goede plaatsen, zullen hiermee van ons gescheiden worden. Zodra de Sirius- sterrenpoorten zijn geactiveerd, zullen 7 miljard mensen aan boord van honderdduizenden vloten worden getransporteerd naar het Sirius sterrenstelsel.

Hier komt de uitspraak van ‘Trump’ en ‘Q’ vandaan WWG1WGA (Were We Go 1 We Go All). Want als regenboogvolk zijn we 1 volk, en niemand van ons zal achterblijven, ook niet onze overleden dierbaren. We zullen hiermee terugkeren in de toekomst. Dit proces zal 3 dagen in beslag nemen. In die periode zal ons bewustzijn herstellen, waardoor we ons weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn en waar we met onze scheppingskracht als mens toe in staat zijn…..

Harriet Algra

mei 2022

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

The Trump Time Travel Miracle / Operation https://youtu.be/a3NTMjMvQYs

untold-truth-time-traveler-john-titor/

The-Lie-NASA-Told-The-Imminent-Demise-of-the-NWO-PDF

THE Interview That “Solves The Human Condition And Saves The World!”

https://www.youtube.com/watch?v=q-TK6_aWqGU&t=3209s

https://youtu.be/bu62bsW8mWk

its-time-to-end-the-horror-show-the-truth-has-been-right-in-front-of-everyone-ep-2774/

elena-danaan-and-julia-balaz-galactic-guide/

update-on-jupiter-meetings-with-the-galactic-federation/

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.