Advertentie

Liefde & Angst..


X
X

Liefde & Angst

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Hoe dun die scheidslijn tussen de twee velden en daarmee ook de twee verschillende tijdlijnen is heb ik al meerdere keren aangegeven. Waar het om gaat is dat we ons gaan realiseren, welke enorme kracht we in ons meedragen. Dat is iets wat niet vaak genoegd gezegd kan worden en komt pas tot leven wanneer we deze bevatten en doorvoelen. Hiermee zijn we in staat om echt ‘alles’ te transformeren. En als ik schrijf ‘alles, dan bedoel ik ook letterlijk ‘alles’ en zullen we tot dingen in staat zijn die we hier op aarde in onze huidige hoedanigheid niet voor mogelijk houden. Zelfs in het geval vaccinaties verplicht zouden gaan worden, en we dit aanvaarden vanuit onze kracht, we hiermee een enorme upgrade in ons mens-zijn kunnen bewerkstelligen.

We creëren dan exact het tegenovergestelde van wat onze machthebbers voor ogen hebben. Een zeer belangrijke vraag die we ons hierbij dienen te stellen is: ‘Wat is God’? God is de optelsom van alle beschavingen en levensvormen uit de ‘vrije wereld’.  Het is de emotie van hart naar hart. Zodra je weer volledig aanwezig komt in je lichaam, ontwaakt God in je. Je vindt het overal om je heen, in de natuur, in de wind, regen, het geritsel van bladeren, de verschillende seizoenen, in alles. Het staat haaks op de god, die ons gepresenteerd wordt vanuit de religies. Deze wil je wijsmaken dat de godskracht iets buiten je is, dat aanbeden dient te worden. Doe je dit niet dan zal je gestraft worden.

De godskracht zal te allen tijde de balans terugbrengen op een manier, die je brein onmogelijk kan bedenken. Alles en iedereen is daarin gelijkwaardig. De afwezigheid van deze godskracht heeft ertoe geleid, dat we momenteel leven in een wereld, waarin ziekte, oorlogen, armoede, slavernij e.d. steeds duidelijker zichtbaar zijn. De machthebbers zijn letterlijk ‘van god los’ en aanbidden Satan, aan wie ze hun ziel hebben verkocht, in ruil voor macht en rijkdom. Het is een wereld gebaseerd op hiërarchie.

Het Masada-Eureka…
Toen het besef wat godskracht daadwerkelijk goed tot me doordrong, begreep ik ineens het verhaal rondom de Essenen op de berg ‘Massada’, een citadel op een rots bij de Dode Zee in Israël, waar ik een aantal jaren vlakbij heb gewoond. De Essenen waren mensen met een joods-religieuze stroming, die kennis hadden over de leer uit onze oorspronkelijke wereld. Zij zijn hier heel bewust geïncarneerd om de mensheid wakker te schudden en waren actief tussen ± 150 v. Chr. tot 70 na Chr. En werden toen  door de Romeinen neergeslagen.

In het jaar 70 naar Chr. heeft een groep van in ieder geval 73 ‘Essenen’ die Massada bewoonden, de bewuste keuze gemaakt vrijwillig de dood in te springen, door van de 100 meter hoge rots af te springen. Deze beslissing kwam na een lange belegering door de Romeinen, die al hun routes om te kunnen overleven, volledig hadden afgesloten. Hiermee openden ze de onzichtbare deur terug naar de vrijheid.

Massada, Israël

Ook begrijp ik nu, waarom het sommige terminale kankerpatiënten lukt om er met een chemotherapie uit te komen. Door er vanuit je kracht in te stappen, en dus niet vanuit angst, wordt de chemo getransformeerd in een vloeistof, die het lichaam terug in een gezonde staat brengt. Het valt en staat met het feit, vanuit welke emotie dit plaatsvindt: ‘Liefde’ of  ‘Angst’. De sleutel naar de vrijheid ligt verborgen in de emotie ‘liefde’. Liefde heeft vele gezichten. Het bevat de hoogste trillingsvelden die denkbaar zijn, in tegenstelling tot de emotie ‘angst’, die de laagste in zich meedraagt.

We zullen in de komende tijd flink uitgedaagd worden, om uit de emotie van angst te blijven. Besef je heel goed, dat er niets is om bang voor te zijn, helemaal niets. We hebben altijd geleefd en zullen altijd leven, en zo lang we uit de angst vandaan blijven, zijn we letterlijk in staat om ALLES te trotseren. Om bij de angst vandaan te kunnen blijven, is het heel belangrijk ons doosje met onverwerkte emoties zo leeg mogelijk te houden. In de ogen van de machthebbers zijn we slechts batterijen of vee, waar zij zich mee kunnen voeden. Die batterijen worden gevuld met angst, stress en trauma.

Emoties zijn onze oorspronkelijke taal.
Deze worden door het hart, ons enige orgaan dat nog in verbinding staat met onze oorspronkelijke wereld, als eerste opgevangen, vanwaar ze vervolgens worden doorgestuurd  naar het brein. In het gezonde geval, geeft het brein deze informatie door aan de zenuwbanen in het lichaam, waarmee ze verwerkt en geneutraliseerd worden. Heb je te maken met  stress, angst of trauma, dan krijgt het brein geen kans, die informatie door te geven, en stopt ze tijdelijk weg in een doosje met onverwerkte emoties.

Dit heeft tot gevolg dat de zenuwbanen in het lichaam niet op de hoogte worden gebracht van die emoties. De eerstvolgende keer dat je in een soortgelijke situatie belandt, weet het lichaam niet hoe het met die emotie om dient te gaan. Het springt in de overlevingsstand, die automatisch de stresshormonen activeren. Dit schakelt het afweersysteem uit, waardoor de aftakeling van het lichaam in gang wordt gezet!

Dit is de reden, waarom het heel belangrijk is, om met terugwerkende kracht, je lichaam als nog op de hoogte te brengen van die emoties, die opgeborgen liggen in dat doosje. Dit doe je door volledig aanwezig te komen in je lichaam, en de focus in het centrum van je hoofd te houden. Corrigeer jezelf iedere keer als je met je gedachten afdwaalt. Zodra het focussen gemakkelijker wordt, is dat een signaal dat het doosje weer aardig leeg is.

Ga naar binnen, dáár gebeurt het..!
Wat ik je aanraad, is om s ‘avonds echt even de tijd te nemen om naar binnen te gaan, en de dag te laten passeren. Hiermee geef je het brein alsnog de kans om alle emoties, die die dag niet zijn doorgegeven aan het lichaam, alsnog te verwerken. Hierdoor voorkom je, dat je doosje dat misschien al voller is dan je denkt, nog voller wordt, en om de haverklap in de overlevingsstand schiet. Ook geef je het lichaam de kans, om met terugwerkende kracht, oude emoties te kunnen verwerken.

We worden ons leven lang in fuiken geleid, met als doel het doosje met onverwerkte emoties zo vol mogelijk te krijgen. Door die fuik lijkt het alsof je geen kant meer op kunt. Schiet je  in de angstmode dan wordt je onmiddellijk in een lage trilling terug plaatst. Neem je het heft op een dergelijk moment in eigen handen, dan ontstaat er een enorme kracht van binnenuit, die vervolgens een onzichtbare deur zal openen, om je uit die hachelijke situatie te kunnen bevrijden.

‘The Matrix’ is geen speelfilm, maar een documentaire..!
Dit wordt prachtig uitgebeeld in de film ‘The Matrix’. Het ‘orakel’, (de wijze vrouw die alle antwoorden in zich meedraagt), lijkt door het leger van Mr. Smith in een val te zijn gelokt, waar geen ontkomen meer aan is. Alles wijst erop, dat dit haar einde zal gaan worden. Ze kiest er op dat moment voor, om vanuit haar kracht, recht in de armen van haar vijand te lopen. Dit, opent voor haar de onzichtbare deur naar de vrijheid. Deze informatie, is heel belangrijk om goed tot je door te laten dringen, omdat dit de sleutel in zich draagt hoe we ons, uit de zeer hachelijke situatie, waar we ons momenteel in bevinden, kunnen gaan bevrijden.

Al eerder heb ik aangegeven, dat we eind maart in een compleet andere wereld zullen wonen. Dit is als je er over na gaat denken, niet of nauwelijks voor te stellen. Maar hadden ze je een jaar geleden verteld, dat we 2020 in een wereld zouden komen te leven, die volledig op slot is gedraaid, dan had je het ook niet geloofd. De ‘aarde’ in deze huidige tijdlijn, kan zich niet lang meer in leven houden. Ze is zo misbruikt en vergiftigd, dat ze niet meer in staat is om dit op eigen kracht te corrigeren.

Het zuurstofgehalte in de atmosfeer is zo snel aan het afnemen, dat er hier over 5 jaar geen leven meer mogelijk zal zijn. Dit is bij de militaire instanties, de VN en de meeste overheden al heel lang bekent, maar wordt voor de mensheid verborgen gehouden. Achter onze rug om, hebben zij in 1957 een convenant gesloten met een menselijke militaire beschaving afkomstig uit Sirius C. Dit is een voor ons onbekend deel, binnen het sterrenstelsel Orion.

Die menselijke beschaving beschikt over de middelen om de aarde in zijn oorspronkelijke schoonheid terug te draaien. Ze zullen assisteren om de mensheid naar een volledig nieuwe werkelijkheid te brengen. In die werkelijkheid, bestaat niet langer een geldsysteem, leeft iedereen in een perfecte gezondheid, is alles voorzien van  vrije energie en kan er gereisd worden door kosmos en tijd. Om deze correctie tot stand te laten brengen, is een enorme prijs betaald. Het komt er in het kort gezegd op neer, dat de mensheid hier in zijn scheppende vorm, moet verdwijnen.

De COVID-PLANdemie..! Gepland, inderdaad..
De mensen afkomstig uit die beschaving, zijn meesters in technologie. Ze zijn de verbinding met hun hart, zo goed als helemaal kwijtgeraakt . Ze kennen liefde, maar vanuit hun doelstellingen.  Zij zijn zò extreem intelligent, dat ze bijna altijd winnen. Ze zien er uit als wij mensen, maar hebben een dusdanige sterke wil, dat deze letterlijk voelbaar is. Hun wil is wet. Ze zijn berucht in het multi-versum en staan erom bekend dat ze werelden in beslag nemen, waar wezens leven met zeer specifieke krachten.

Deze ‘Covid plandemie’, is een door deze militaire intergalactische grootmacht, afgedwongen situatie. De druk en de dwang, die momenteel wordt uitgeoefend op landen, militaire legers en overheden wereldwijd, is zo extreem, dat ze zo goed als geen keus hebben en moeten uitvoeren wat hun wordt opgelegd.

Vanaf 1957, bezetten ze al vele hoge posities binnenin allerlei wereldorganisaties, waaronder de VN, World Economic Forum, de WHO e.d.  Het zijn de denktanks achter de ‘grote economische reset’, die momenteel versnelt wordt uitgerold. Deze reset zal de hele aarde in zijn oorspronkelijke vorm gaan terugzetten. Dit zal in maart in volle gang zijn en ze willen alle machtsposities, binnen overheden en religies hierop aarde, ook na de reset behouden.

Wij denken, dat het komende Covid vaccin ons DNA zal aantasten, maar in werkelijkheid is dit proces al gaande sinds 1957. Denk hierbij aan alle vaccins, medicatie, de gemodificeerde voedingsketen van Monsanto, en nog vele andere aspecten die aan de mensheid zijn toegediend. Het doel hiermee is om 90% van de mensheid uit te kunnen roeien. De resterende 10% willen ze volledig onder controle krijgen zoals bovenstaand plaatje toont, en opsluiten in de streng gecontroleerde SMART cities, verspreid over de planeet.

Het Covid verhaal dient dus als een rookgordijn, om deze feiten te kunnen verhullen. Via woorden zullen we nooit in staat zijn deze strijd te winnen, om de eenvoudige reden dat dit niet onze oorspronkelijke taal is. Waar wij echter de sterkere partij in zijn, is de taal van ons hart, dus emoties.

Hiermee zijn we verbonden met de triljoenen beschavingen en levensvormen uit de vrije wereld. Zij kijken met ons mee. Tegen deze kracht, zijn ze niet opgewassen. Hier zijn ze zich terdege van bewust, en dat is de belangrijkste reden, dat ze van ons af willen, ofwel ons willen veranderen in een trans humaan wezen, die volledig onder hun controle staat.

De verkiezingen in de VS en álles wat eromheen gebeurt..!
Een prachtig voorbeeld hoe sterk die godskracht is, krijgen we momenteel te zien in de vorm o.a. Trump en Poetin. Deze leiders maken van oorsprong, deel uit van de machtsgroeperingen, die al eeuwen bezig hun agenda uit te rollen om deze planeet volledig over te kunnen nemen. De ‘reset’ uit de positieve tijdlijn, die op 21 december 2012 in werking is getreden, (beschreven HIER) heeft ertoe geleid, dat deze beide wereldleiders de godskracht in zichzelf hebben herontdekt. Dit heeft tot gevolg gehad, dat ze de kant van de mensheid hebben gekozen en meehelpen om de balans op aarde te herstellen.

(klik voor verschillende artikelen hier op de site over verkiezingsfraude!)

Door de verkiezingen in de VS, werden deze machtsstructuren nog veel duidelijker waarneembaar. Alles en iedereen, die ’Joe Biden’ naar voren schoof, als zijnde de nieuwe president ’elect’, heeft zichzelf zichtbaar gemaakt, als zijnde een marionet van de DeepState. Denk hierbij aan specifieke wereldleiders, gouverneurs, burgemeesters en niet te vergeten de Main Stream Media. De immense corruptie, die bij deze laatste verkiezingen hebben plaatsgevonden, vindt al vele decennia plaats in alle DeepState landen, waaronder ook in Nederland..!

Heb je je weleens afgevraagd hoe het komt, dat de VVD en CDA àltijd in de regering zitten? De stemmen van de burgers zijn achter de schermen veranderd, om de partij, die de agenda van de machthebbers aan het uitrollen is, te laten winnen. De overwinning van Trump in 2016 was echter zo groot, dat ondanks de frauduleuze stemmachines, afkomstig uit China, die Hillary als de grote winnaar hadden in geprogrammeerd, zij toch als verliezer uit de bus kwam.

Dit keer was zijn overwinning nog vele malen groter, en waren er voorzorgsmaatregelen getroffen. Waar de DeepState namelijk niet van op de hoogte was, was dat alle echte stembiljetten voorzien waren van een watermerk en een unieke code hadden, die verbonden was met blockchain. Hierdoor was het mogelijk om miljoenen stembiljetten voor Trump, die ze geprobeerd hebben te verdonkeremanen, te traceren.

Toen op 3 november jl. om 20uur duidelijk werd, dat Trump verreweg de meeste stemmen had behaald, werd het tellen in alle democratische staten plotseling stopgezet. S’ Nachts rond een uur of 3 bleek, dat Joe Biden ineens als de grote winnaar werd aangewezen in deze staten. Trump had er in die tussentijd niet één stem bijgekregen. Dat moet je op zijn minst toch aan het denken zetten..! In de afgelopen weken werd ook duidelijk welke rol het buitenland had gespeeld in de Amerikaanse verkiezingen.

Zo bleek dat vanuit Düsseldorf in Duitsland, het telsysteem van de stemmen geregeld werd. Ook Spanje, Venezuela en niet te vergeten China, hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. China heeft de stemmachines, samen met de valse stembiljetten geleverd. De DeepState vecht letterlijk voor zijn leven, en hoe meer dagen er verstrijken, hoe duidelijker het wordt wie de echte winnaar van de verkiezingen is geworden.

De grote reset van deze DeepState kan alleen maar uitgerold gaan worden, wanneer alle landen van de wereld aan boord zijn. Wordt Trump opnieuw president, dan gaat hun, al heel lang voorbereide plan, niet door. Ze willen de mensheid wijsmaken, dat het zo enorm slecht gesteld is met onze economie, dat het enige middel wat ons hieruit kan redden, een algehele reset zal worden, met een nieuw betaalmiddel. Hiermee zullen de Centrale banken en de FED hun macht kunnen behouden.

Trump heeft op 24 nov. jl. aangetoond , dat het nog nooit zo goed is gegaan met de Amerikaanse economie, als onder zijn bewind. In Europa proberen ze deze positieve cijfers op allerlei mogelijke manieren verborgen te houden. Hier staan ze nog volledig onder invloed van de Deepstate. Wat vrijwel niemand heeft opgemerkt is, dat dezelfde Donal Trump op 2 november jl. , één dag voor de verkiezingen, een EO (Executive Order) getekend heeft, die verwijst naar de officiële start van Nesara / Gesara (Reset van de financiële systemen met een eerlijk financieel systeem, met welvaartsfondsen voor de gehele mensheid).

Dit betekent, dat vanaf dat moment  ‘de 120 dagen’ zijn ingegaan waarin ministers/presidenten/wereldleiders tijdelijk behoren af te treden. Deze 120 dagen zullen begin maart eindigen. Dus ook hier zie je duidelijk, hoe dicht die twee verschillende tijdlijnen naast elkaar liggen en als ware het zelfde script uitrollen. De ene leidt je naar de vrijheid, en de andere naar de afgrond. Dus waar sta jij in dit verhaal…?

x

Harriet Algra

november 2020  |  totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding/referenties:

https://youtu.be/QCURJfi4tJ8

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-verborgen-geschiedenis-van-de-aarde/

https://youtu.be/Xf5P_EjoO3s?t=129

2323B – LET YOUR PLANS BE DARK AS NIGHT,WHEN YOU MOVE,FALL LIKE A THUNDERBOLT, DROP THE HAMMER HIER

https://www.naturalnews.com/2020-11-13-2020-election-took-place-under-a-trump-declared-national-emergency.html

Amazing Polly https://www.bitchute.com/video/3Jrc2ojV4atS/

1 gedachte over “Liefde & Angst..

 1. Wat nou als ook maar de helft van dit aanstaande gebeuren zou uitkomen?
  Ik doe er al tijden aan mee en zie graag de roetzwarte delen van de wereld veranderen in iets waar we al sinds 2012 met smart op wachten. Aan alles komt een einde aan deze blubbertijd dus ook.
  https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc&feature=emb_logo (te mooi om waar te zijn)
  The downing of the age of aquarius???
  Bovendien, in het volgende linkje zien we wéér de bekende namen opduiken in 1918.
  https://vaccineimpact.com/2018/did-military-experimental-vaccine-in-1918-kill-50-100-million-people-blamed-as-spanish-flu/
  Vleermuizen? ja, ja.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.